Sunteți pe pagina 1din 1

Valplast Industrie s.r.1. Bd.Preciziei, nr.

g Bucuresti, Romania J

Tel. : 021 317 91 72 Fax: 021 317 91 71 office@valplast.ro www.valplast.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE ,
Producator Reprezentantul sau autorizat Cod 2.52

SC VALPLAST INDUSTRIE Bucuresti


Codul de referinta al produsului dat de producator
1'\

In conformitate cu Directiva 89/106/CEE - privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice ~i a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru constructii, cu Ordonanta nr.20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza eonditiile de eomereializare a produselor ~ieu Hotararea Guvemului fif. 622/2004 eu modificarile ~i completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, declara pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor TEVI SI FITINGURI DIN PVC PENTRU CANALIZARE SI DRENAJE pentru utilizarea prevazuta (RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE SI DRENAJ).~i ca acestea pot fi puse In opera conform instructiunilor de utilizare continute In documentatia produsului.
Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: AGREMENTUL TEHNIC NR. 016-05/3295-2009 Performantele produsului:
I

caracteristici Contractia longitudinala la cald Rezistenta la soc

Standardul de Incercan SR EN ISO 2505


A

Prevederile din standard Epruvetele supuse incalzirii nu trebuie sa aiba goluri, fisuri sau crapaturi care sa influenteze grosimea peretelui,iar contractia maxim admisa este de <5%. Nici una din epruvetele supuse testarii nu trebuie sa prezinte fisuri sau crapaturi.

Valori declarate 2,4 %

SR EN 744

zero

spargen

Denumirea ~i descrierea produsului : lEVI - Denumirea ~i adresa - Numarul certificatului - Denumirea ~i adresa -Denumirea ~i adresa

81 FITINGURI DIN PVC PENTRU CANALIZARE 81 DRENAJE

organismului notificat pentru atestarea conformitatii - nu este cazul - nu aste cazul laboratorului notificat- nu este cazul laboratorului care a efectuat incercarile: VALPLAST

Producator Semnafura, Nume: Bogdan Tataru Func~a: Director General, SC VALPLAST INDUSTRIE SRL Data: 22.06.2011

Re rezentantul sau autorizat Semnafura

Capital social: 6.480.000 RON

CUI: R014368402

Nr.Reg.Com: J40/10616/21.12.2001

IBAN: R0031NGB0001 00811870891 0

ING Bank

Pag.l din 1