Sunteți pe pagina 1din 16

Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, judeul

Braov

PROPUNERE - LISTE DE CANTITI
- EURO -
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
RETELE ALI"ENTARE CU APA # RE$ER%OR &''' mc # STATIE PO"PARE ()OITA*
O+IECT &- Alimentare cu a, +ULE%ARDUL LI+ERTATII L
total
- .&// ml
Reabilitare conduct
(cuprinde: procurare,
montare conduct,
materiale, sptur,
epuismente, umplutur de
nisip, mprtierea
pmntului, compactarea,
terasamente, sistem rutier
asfalt, ncrcarea i
transportul pmntului n
exces, banda de
avertizare, probe
tenolo!ice i teste, etc"#
Reabilitare conduct $n%&' bar
$()* +' , &-' x &.,-
+/0 ml
Reabilitare conduct $n%&' bar
$()* +' , &+' x &-,.
0/1 ml
Reabilitare conduct $n%&- bar
$()* +' , &+' x 1.,2
..3 ml
Reabilitare conduct $n%&' bar
$()* +' , 110 x 1',0
0/' ml
Reabilitare conduct $n%&' bar
$()* +' , 10' x 11,+
+// ml
*esfacere4 refacere sistem rutier
asfalt pentru re5ea dubl
+/& ml
*esfacere4 refacere sistem rutier
asfalt pentru o conduct
&"0'' ml
6mine de vane de b"a" complet
ecipate, cu capac carosabil
&3 buc
7idranti incendiu subterani, *n
-0, complet ecipa5i
13 buc
8ranamente i 6mine
apometru, inclusiv conducte de
le!tur
&'3 buc
6mine dotate cu vane de
reducere presiune, complet
ecipate
/ buc
TOTAL O+IECT &- Alimentare cu a, +ULE%ARDUL LI+ERTATII L
total
- .&//
ml
O+IECT 0- Alimentare cu a,a! STRADA N! +ALCESCU L
total
-112 ml
Reabilitare conduct
(cuprinde: procurare,
montare conduct,
materiale, sptur,
epuismente, umplutur de
nisip, mprtierea
pmntului, compactarea,
terasamente, sistem rutier
piatra cubic, ncrcarea i
transportul pmntului n
exces, banda de
avertizare, probe
tenolo!ice i teste, etc"#
Reabilitare conduct $n%&' bar
$()* +' , &+' x &-,.
-&1 ml
Reabilitare conduct $n%&- bar
$()* +' , &+' x 1.,2
/+/ ml
*esfacere refacere sistem rutier
- piatr cubic
220 ml
6mine de vane de b"a" complet
ecipate, cu capac carosabil
&& buc
7idranti incendiu subterani, *n
-0, complet ecipa5i
&1 buc
8ranamente i 6mine
apometru inclusiv conducte de
-' buc
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
le!tur
6mine dotate cu vane de
reducere presiune, complet
ecipate
/ buc
TOTAL O+IECT 0- Alimentare cu a,a! STRADA N! +ALCESCU L
total
-112 ml
O+IECT .- Alimentare cu a,a STRADA 3TREI +RA$I4 L
total
-.!'22 ml
Reabilitare 4 (xtindere
conduct (cuprinde:
procurare, montare
conduct, materiale,
sptur, epuismente,
umplutur de nisip,
mprtierea pmntului,
compactarea, terasamente,
sistem rutier asfalt,
ncrcarea i transportul
pmntului n exces,
banda de avertizare, probe
tenolo!ice i teste, etc"#
Reabilitare conduct $n%&' bar
$()* +' , &-' x &.,-
&"+.1 ml
(xtindere conduct $n%- bar
$()* +' , &-' x 2,&
10' ml
(xtindere conduct $n%&' bar
$()* +' , &10 x &&,.
13' ml
Reabilitare conduct $n%&-bar
$()* +' , &.' x &2,.
-2/ ml
*esfacere4 refacere sistem rutier
asfalt pentru o conduct
1220 ml
*esfacere4 refacere sistem rutier
macadam
-' ml
6mine de vane de b"a" complet
ecipate, cu capac carosabil
&3 buc
6min alimentare pompe $S),
din ba, complet ecipat cu capac
carosabil"
& buc
7idran5i incendiu subterani, *n
-0, complet ecipa5i
12 buc
8ranamente i 6mine
apometru inclusiv conducte de
le!tur
00 buc
6mine dotate cu vane de
reducere presiune, complet
ecipate
0 buc
TOTAL O+IECT .- Alimentare cu a,a STRADA 3TREI +RA$I4 L
total
-.!'22
ml
O+IECT 5 - RE$ER%OR %-&'''mc
Rezervor nma!azinare
ap (cuprinde: sptur,
umplutura, compactare,
epuismente, radier,
turnri betoane, pere5i
perimetrali si placa de
acoperi,
impermeabilizare,
idroizola5ie
termoizola5ie
terase necirculabile
finisa9e interioare,
complet ecipat inclusiv
conducte de le!tur,
vane, incarcarea si
transportul pamantului in
exces, probe tenolo!ice
Rezervor nma!azinare ap
semin!ropat, tip cuva din beton
armat cu &."-' x &."+0 x -"/0 m,
:%&"''' mc
& buc
6amera vanelor, cuva din beton
armat semiin!ropata cu
dimensiunile 0"30 x 0"2' m x /"&0
m"
& buc
)mpre9muire (stalpi beton armat
si plasa#
11' ml
;cces pietonal &0' ml
6onducte de le!atura 0' ml
6onduct evacuare 4preaplin 1'' ml
;rmaturi &1 buc
)nstalatie idraulica - rezervor & lot
2
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
si teste, etc"#
<rotuare &3' mp
=tila9e i ecipamente
(procurare, montare,
testare, punere n
func5iune, etc"#
<ablou electric, comanda
senzori de nivel, transmisie
telefonica a nivelelor apei in
rezervor, complet ecipat
& buc
)nstala5ii electrice
(procurare, montare,
testare, punere n
func5iune, etc"#
)nstalatii de le!are la pamant,
iluminat prize si racorduri
interioare
& lot
TOTAL O+IECT 5 - RE$ER%OR %-&'''mc
O+IECT 2 -STATIA DE PO"PARE )OITA
Sta5ie de pompare ap
(procurare, montare
armturi, materiale,
sptur compactare,
lucrari de betoane,
epuismente, ncrcare
pmnt n exces,
transport pmnt n
exces, instalatii,
idroizola5ii, izolatii,
confectii metalice,
finisa9e interioare,
exterioare, vopsitorii,
probe tenolo!ice,
punere in functiune,
etc"#
6onstructie semiin!ropata tip
cuva din beton armat, 6 +"-' m x
-"-' m x /"3' m, executata
partial (idroizolatie
termoadeziva, izolatii termice cu
polistiren expandat de &' cm,,
tencuieli interioare driscuite cu
>&'', tencuieli exterioare in
similipiatra, zu!raveli interioare
si exterioare cu vopsea lavabila ,
tamplarie din $:6 cu !eam
termopan, scara de acces,
cepen!, usa metalica,
vopsitorii, trotuar de protectie"#
& buc
)nstala5ie idraulica & lot
6onducte le!atura &'' ml
;rmaturi &. 8uc
;pometru montat in camin de
vane
& buc
<rotuare /' mp
)nstala5ii electrice
(procurare, montare,
testare, punere n
func5iune, etc"#
)nstalatii: interioare, exterioare,
electrice si de le!are la pamant
& lot
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri,
etc"#
)nstalatii transmisie ?S> & lot
(lectropompe @%+ l4s, 7%&-'
m6;, $max%11 AB4 pompa
(inclusiv tabloul de comanda#
/ buc
<ablou electric, comanda
senzori de nivel,racorduri
electrice la pompe
& buc
TOTAL O+IECT 2 -STATIA DE PO"PARE )OITA
RETELE CANALI$ARE
O+IECT 7 - CANALI$ARE +ULE%ARDUL LI+ERTATII L
total
-&!87/ml
Reabilitare canalizare
mena9er (cuprind:
procurare, montare
Reabilitare canalizare $:6 C?
*n 10' mm
&+-3 ml
3
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
conduct, materiale,
sptur,
epuismente,umplutur
de nisip, mprtierea
pmntului,
compactarea,
ncrcarea pmntului
n exces, transportul
pmntului n exces,
spri9iniri, probe
tenolo!ice i teste,
etc",#
*esfacere 4 refacere sistem
rutier asfalt
&+-3 ml
6amine de vizitare, .& buc
Racorduri individuale canalizare &'2 buc
TOTAL O+IECT 7 - CANALI$ARE +ULE%ARDUL LI+ERTATII
L
total
-&!87/ml
O+IECT /- CANALI$ARE STRADA EROILOR L-112 "L
Reabilitare canalizare
mena9er (cuprind:
procurare, montare
conduct, materiale,
sptur,
epuismente,umplutur
de nisip, mprtierea
pmntului,
compactarea,
ncrcarea pmntului
n exces, transportul
pmntului n exces,
spri9iniri, probe
tenolo!ice i teste,
etc",#
Reabilitare canalizare $:6 C?
*n 10' mm"
220 ml
*esfacere refacere sistem rutier-
asfalt
220 ml
6amine vizitare, de
intersectie,de directie
1& buc
Racorduri individuale canalizare 0' buc
TOTAL O+IECT /- CANALI$ARE STRADA EROILOR L-112 "L
O+IECT 8 CANALI$ARE STRADA N! +ALCESCU L-17'ml
Reabilitare canalizare
mena9er (cuprind:
procurare, montare
conduct, materiale,
sptur, epuismente,
umplutur de nisip,
mprtierea pmntu-
lui, compactarea,
ncrcarea pmntului n
exces, transportul
pmntului n exces,
spri9iniri, probe
tenolo!ice i teste, etc",#
Reabilitare conduct de
canalizare $:6 C? *n 10'
mm
2-' ml

*esfacere refacere sistem rutier
- piatr cubic
2-' ml
6amine vizitare, intersectie,
directie
1& buc
Racorduri canalizare -' buc
TOTAL O+IECT 8 CANALI$ARE STRADA N! +ALCESCU L-17'ml
O+IECT 1 CANALI$ARE CARTIER 9ORESTIER L
total
-&!505 ml
O+IECT 1!& CANALI$ARE STRADA :! Co;buc L-2/2 ml
(xtindere canalizare
(cuprind: procurare,
(xtindere conduct canalizare
$:6 C? *n 10' mm
030 ml
4
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
montare conduct,
materiale, sptur,
epuismente, umplutur
de nisip, mprtierea
pmntului,
compactarea,
ncrcarea pmntului
n exces, transportul
pmntului n exces,
spri9iniri, probe
tenolo!ice i teste,
etc",#
6mine vizitare, intersec5ie &1 buc
*esfacere refacere sistem rutier-
macadam
030 ml
Racorduri individuale,
canalizare
1- buc
Total O+IECT 1!& CANALI$ARE STRADA :! Co;buc L-2/2 ml
O+IECT 1!0 CANALI$ARE STRADA PRO:RESULUI # STATIE PO"PARE APE U$ATE
1!0!& CANALI$ARE STRADA PRO:RESULUI L-502 ml
(xtindere canalizare
mena9er (cuprind:
procurare, montare
conduct, materiale,
sptur, epuismente,
umplutur de nisip,
mprtierea
pmntului,
compactarea,
ncrcarea pmntului
n exces, transportul
pmntului n exces,
spri9iniri, probe
tenolo!ice i teste,
etc",#
(xtindere conduct canalizare
$:6 C? *n 10' mm
.10 ml

6mine vizitare intersec5ie &' buc
*esfacere refacere sistem rutier
- macadam
.10 ml
Racorduri individuale canalizare &. buc
1!0!0 STAIE PO"PARE APE U$ATE
Sta5ie de pompare ap
uzat (cuprind:
procurare-montare
armaturi, materiale,
spturi, umpluturi,
compactri,procurare
montare, confec5ionare
armturi, materiale,
lucrari de betoane,
epuismente, instalatii,
izola5ii, scri de acces,
confec5ii metalice,
capace de vizitare,
probe tenolo!ice,
punere in functiune,
etc"#
6onstruc5ie sta5ie de pompare
ap uzat, subteran, din beton
armat
& buc
6onducta refulare $()*-$(+' ,
2' x /,0
1&' ml
*esfacere4refacere sistem rutier
macadam
1&' ml
6onducta de le!atura 1' ml
;rmaturi . buc
)nstala5ie idrotenica & lot
)nstalatii electrice
(procurare, montare,
testare, punere in
)nstalatii electrice pentru statia
de pompare (cabluri electrice,
tuburi de protectie, le!aturi,
& lot
5
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
functiune, etc# instalatie de prize, iluminat
interior4exterior, stalpul si
corpul de iluminat exterior,
postament din beton pentru
montaa9 tablou electric, etc"#
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri,
etc#
<ablou electric, cabluri racord
pompe de le!atura la pamant,
iluminat
& buc
$ompe (@%.l4s, 7% 0' m6;,
$max%2AB4pompa#
1 buc
Sesizor de nivel . buc
TOTAL O+IECT 1!0 CANALI$ARE STRADA PRO:RESULUI # STATIE
PO"PARE APE U$ATE
O+IECT 1!. CANALI$ARE STRADA CLA+UCET # STATIE PO"PARE APE U$ATE
1!.!&! < CANALI$ARE STR! CLA+UCET L-0&. ml
(xtindere canalizare
mena9er (cuprind:
procurare, montare
conduct, materiale,
sptur, umplutur de
nisip, mprtierea
pmntului,
compactarea,
epuismente, ncrcarea
pmntului n exces,
transportul pmntului
n exces, spri9iniri,
probe tenolo!ice i
teste, etc",#
(xtindere conduct canalizare
$:6 C? *n 10' mm
1&/ ml
6amine canalizare vizitare
intersec5ie
0 buc
*esfacere 4refacere sistem
rutier- macadam
1&/ ml
Racorduri canalizare &. buc
1!.!0 STATIE PO"PARE APE U$ATE
Sta5ie de pompare ap
uzat (cuprind:
procurare, montare
armaturi, materiale,
spturi, umpluturi,
compactri,procurare
montare, confec5ionare
armturi, materiale,
lucrari de betoane,
epuismente, instalatii,
izola5ii, scri de acces,
confec5ii metalice,
capace de vizitare,
probe tenolo!ice,
punere in functiune,
etc"#
6onstruc5ie sta5ie de pompare
ap uzat, subteran, din beton
armat & buc
6onducta refulare $()*-$(+' ,
2' x /,0
12' ml
*esfacere4refacere sistem rutier
- macadam
12' ml
;rmaturi . buc
6onducte de le!atura 1' m
)nstalatii idrotenice & lot
)nstalatii electrice
(procurare, montare,
testare, punere in
)nstala5ii electrice pentru sta5ia
de pompare, (cabluri electrice,
tuburi de protec5ie, le!turi,
& lot
6
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
functiune, etc"# instalatie de prize, iluminat
interior4exterior, stlpul i
corpul de iluminat exterior,
postament din beton pentru
monta9 tablou electric, etc"#
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri
<ablou electric, cabluri racord
pompe de le!atura la pamant,
iluminat
& buc
$ompe (@%.l4s, 7% .' m6;,
$max%+AB4pompa#
1 buc
Sesizor de nivel . buc
TOTAL O+IECT 1!. CANALI$ARE STRADA CLA+UCET # STATIE
PO"PARE APE U$ATE
O+IECT 1!5 - CANALI$ARE STRADA :=EOR:=E LA$AR L-0&& "L
(xtindere canalizare
mena9er (cuprind:
procurare, montare
conduct, materiale,
sptur, epuismente,
umplutur de nisip,
mprtierea pmntului,
compactarea, ncrcarea
pmntului n exces,
transportul pmntului n
exces, spri9iniri, probe
tenolo!ice i teste, etc",#
(xtindere conduct canalizare
$:6 C? *n 10' mm
1&& ml
6amine vizitare intersec5ie . buc
*esfacere refacere sistem rutier
- macadam
1&& ml
Racorduri de canalizare &' buc
TOTAL O+IECT 1!5 O+IECT 1!5 - CANALI$ARE STRADA :=EOR:=E
LA$AR L-0&& "L
TOTAL O+IECT 1 CANALI$ARE CARTIER 9ORESTIER L
total
-&!505 ml
O+IECT &' CANALI$ARE CARTIER ">NSTIRII L
total
-17' ml
O+IECT &'!&- CANALI$ARE STRADA "n?tirii
(xtindere canalizare
mena9er (cuprind:
procurare, montare
conduct, materiale,
sptur, epuismente,
umplutur de nisip,
mprtierea pmntului,
compactarea, ncrcarea
pmntului n exces,
transportul pmntului n
exces, spri9iniri, probe
tenolo!ice i teste, etc",#
(xtindere conduct canalizare
$:6 C? *n 10' mm
0&' ml
6amine vizitare intersec5ie
&. buc
*esfacere4 refacere sistem rutier
- asfalt
/'' ml
*esfacere4 refacere sistem rutier
- macadam
1&' ml
Racorduri de canalizare &3 buc
Total O+IECT &'!&- CANALI$ARE STRADA "n?tirii
O+IECT &'!0- CANALI$ARE- STRADA Olre?ei L-52'ml
(xtindere canalizare
mena9er (cuprind:
procurare, montare
(xtindere conduct canalizare
$:6 C? *n 10' mm
.0' ml
7
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
conduct, materiale,
sptur, epuismente,
umplutur de nisip,
mprtierea pmntului,
compactarea, ncrcarea
pmntului n exces,
transportul pmntului n
exces, spri9iniri, probe
tenolo!ice i teste, etc",#
6amine vizitare intersec5ie 2 buc
*esfacere refacere sistem rutier
- macadam
.0' ml
Racorduri de canalizare 2 buc
Total O+IECT &'!0- CANALI$ARE- STRADA Olre?ei L-52'ml
TOTAL O+IECT &' CANALI$ARE CARTIER ">NSTIRII L
total
-17' ml
Sta@ie de e,urare mecano-biologic ,entru &0!&OO LE la un ABi maC - 00 lD?
Obiectul & Cmin aduc@iune a,
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, epuismente,
lucrari de betoane,
confec5ii metalice,
instalatii, idroizolatii,
izola5ii, tencuieli, confectii
metalice, vopsitorii,
umplutur de nisip,
mprtiere pmnt,
compactare, inclusiv
demolare partiala
platforma existenta,
ncrcare pmnt4moloz n
exces, transport
pmnt4moloz n exces, ,
probe tenolo!ice, punere
in functiune, etc"#
6min aduc5iune ap - b"a"
Dxlx7 %&,0x&,/x&,& m,
impermeabilizat la interior si
exterior sustinut pe stalpi cu
inaltimea de cca . m, le!at de
canalul cu !ratare printr-o
conducta de polietilena *n 0''
mm, izolata, sustinuta pe stalpi
metalici si estacada metalica
& buc
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri, etc"
:an stvilar cu ac5ionare
manual *n 0'' mm 7 +'' mm
& buc
:an stvilar cu ac5ionare
electric *n 0'' mm 7 +'' mm
& buc
Obiectul 0 :rtar rar
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, epuismente,
lucrari de betoane,
confec5ii metalice,
instalatii, izola5ii, tencuieli
umplutur de nisip,
mprtiere pmnt,
compactare, inclusiv
demolare par5ial
platform existent,
ncrcare pmnt n
exces4moloz, transport
pmnt n exces4moloz,
probe tenolo!ice, punere
in functiune, etc"#
6eson pentru !rtar din b"a"
impermeabilizat la int" i ext"
sus5inut pe stlpi cu nl5imea de
cca .m cu 1 canale
& buc
8
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri, etc"
:ane stvilar cu ac5ionare manual
*n 0'' mm % +'' mm
1 buc
?rtar rar cu cur5ire mecanic
8 canal % 0'' mm 7canal%
&1'' mm e %&' mm @%00 l4s
1 buc
<ransportor elicoidal cu pres pt
re5ineri !rtare rare *13/ mm
& buc
6ontainer reziduuri :%&,&mc 1 buc
<raductor de nivel ultrasonic 1.:
*6, nivel de msurare ',10 -&' m
& buc
Obiectul . Cldire teEnologic ;i admini?tratiF
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, epuismente,
lucrari de betoane,
confec5ii metalice,
instalatii, izola5ii,
tencuieli umplutur de
nisip, mprtiere pmnt,
compactare, ncrcare
pmnt n exces,
transport pmnt n
exces, probe tenolo!ice,
punere in functiune, etc"#
6onstruc5ie metalic uoar
(dimensiune in plan D x l %
1&,/0mx&0,' m din care 7ala
tenolo!ica &/mx&0 mx-,/m iar
spa5iul administrativ
+,/0mx&0mx/m, cu subsol pentru
bazinul anaerob cu dimensiunile
de 3,' x 3,' x 1,/ m si bazinul
tampon de namol in!rosat cu
dimensiunile de , 0,3 m x 1,1 m,
rezisten5, aritectur, tamplarie
$:6,instala5ii electrice, sanitare,
tenolo!ice i de nclzire
& lot
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri, etc"
)nstalatie automata din otel
inoxidabil pentru: sitare, e%-mmE
deznisipareE separare !rasimi ,
inclusiv suflanta si vana de
evacuare !rasimiE 6apacitate:
@%/' l4s
1 buc
6ontainer nisip si retineri de la
!ratare :%&,& mF
- buc
Statie automata de prelevare
probe
& buc
Sistem automat de masura a
parametrilor de intrare apa uzata:
temperaturaE,,p7GE turbiditate H7.E
66I-6r, fosfati"
& buc
)nstalatie de preparare si dozare
biopreparate: capacitate 1'' l,
mixer vertical, pomp de dozare
cu urub sau membran @ % &
l4zi (inclusiv conducte#
& buc
$alan manual mobil cu macara
!irafa, capacitate 1''' A!"
& buc
:entilator axial, @%.'''mc4, $
% 10' B
/ buc
<?; J <ablou !eneral de
automatizare
& buc
<?* J <ablou !eneral de
distributie
& buc
9
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
)ncalzitor cu aer cald, /''mc4,
$ 1,1 AB
0
buc
*otari laborator statie de epurare & lot
Sistem S6;*; la sta5ia de
epurare complet ecipat
& ans
Obiectul 5 +aBin de deGo?GoriBare
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri, etc"
>ixer submersibil , $%&,1 AB & 8uc
Statie dozare clorura ferica,
@%1'''l, pompa dozare /'l4
& 8uc
$ompa submersibila transvazare
@%1''mc4, %+,'m 6; $%-,0
AB
1 8uc
*ebitmetru electroma!netic apa
uzata montat pe conducta *H
1'' mm $n&-,
& 8uc
<raductor de nivel ultrasonic,
nivel masurare ',10 -&' m
& 8uc
*etector de nivel cu plutitor & buc
Obiectul 2 Cmine de Fane
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, lucrari de
betoane, epuismente,
confec5ii metalice,
instalatii, izola5ii,
tencuieli, umplutur de
nisip, mprtiere
pmnt, compactare,
ncrcare pmnt n
exces, transport pmnt
n exces, probe
tenolo!ice, punere in
functiune, etc"#
6onstructie monolit din beton
armat idroizolata la exterior, cu
dimensiunile de 0,0 x&,+ x 1 m,
in!ropata, acoperita cu placa de
beton prevazuta cu capac de
vizitare , 2'' mm necarosabil,
complet ecipat
& buc
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri, etc"
:ane fluture electrice *H &10 . buc
:ane fluture electrice *H 1'' 1 buc
:ane fluture electrice *H /'' 1 buc
:ane cu actionare manuala *H &10 . buc
:ane cu actionare manuala *H
1''
1 buc
:ane cu actionare manuala *H
/''
1 buc
Obiectul 7 +aBine de tratare biologic
Ducrri de construc5ii
i instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, lucrari de
betoane, epuismente,
8azine din beton armat,
monolit, semin!ropate cu
dimensiunileK 1' m, 7 3,1 m,
idroizolat 1m la exterior si
impermeabilizat la interior"
1 buc
10
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
confec5ii metalice,
instalatii, izola5ii,
tencuieli umplutur de
nisip, mprtiere
pmnt, compactare,
demolare par5ial
platform existent,
ncrcare pmnt n
exces4moloz, transport
pmnt n exces4moloz,
probe tenolo!ice,
punere in functiune, etc
8azinele sunt prevzute cu o
alee pavata cu latimea de &,0 m"
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri
*ifuzori cu membrane
elastomer, * /1'mm
.'' buc
>ixer submersibil L coloan de
!idare $%1,0 AB, pentru bazin
de aerare
0 buc
(xtractor apa epurat *H /'' 1 buc
$ompa de namol recirculat4
excedentar, cu convertizor de
frecven5
L!ida9LpiciorLcabluLlant,
@%+'mc4, 7%3m6;
. buc
*ebitmetru pentru namol
recirculat *H&10
1 buc
<;88 J <ablou de
automatizare bazin biolo!ic
(*ulap de comand pompe,
mixere i vane#
& buc
D6$ J $anou control local
suflanta
/ buc
<raductor u nivel ultrasonic & buc
*etector de nivel cu plutitor
. buc
Obiect / Cmin de deBinGec@ie
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, lucrari de
betoane, epuismente,
confec5ii metalice,
instalatii, izola5ii, tencuieli
umplutur de nisip,
mprtiere pmnt,
compactare, ncrcare
pmnt n exces,
compactare, ncrcare
pmnt n exces, transport
pmnt n exces, probe
tenolo!ice, punere in
functiune, etc"#
6amin in!ropat prefabricat, din
beton armat cu diametrul
interior de cca &,0 m si
adancimea de &,0 m, idroizolat
la exterior, complet ecipat,
acoperit cu placa prefabricata de
beton, prevazuta cu capac
necarosabil de &,1 x ',- m
pentru accesul interior si
trecerea instalatiei de dezinfectie
cu =:"
& buc
11
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri
)nstalatie de dezinfectie cu =:,
00 l4s
& buc
:ana izolare *H /'' mm & buc
Obiect 8H Sta@ie de a, teEnologic # Obiect 1H Cmin ,releFare ,robe a, e,urat
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, lucrari de
betoane, epuismente,
confec5ii metalice,
instalatii, izola5ii,
tencuieli umplutur de
nisip, mprtiere
pmnt, compactare,
inclusiv demolare
par5ial platform
existent, ncrcare
pmnt n exces4moloz,
transport pmnt n
exces4moloz, probe
tenolo!ice, punere in
functiune, etc
8azin subteran combinat,
monolit, din beton armat
impermeabilizat la interior si
idroizolat la exterior, cu
dimensiunile de /,' x &,- x 1,'
m, din care pentru statia de
pompare apa tenolo!ice de &,+
x &,- m si pentru caminul de
prelevare probe ',3 x &,- m"
8azinul va fi acoperit cu placa
din beton armat prevazuta cu
capace necarosabile , 2'' mm,
cate unul pentru fiecare
compartiment si treceri , .''
mm"
& buc
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri
)nstalatie de spalare cu idroforE
@% 0l4s E p%- bar (apa
tenolo!ica#
& 8uc
<raductor de nivel ultrasonic & 8uc
*etector de nivel cu plutitor & buc
Statie automata de prelevare
probe
& buc
Sistem automat de masura
parametrii iesire apa epurata:
temperaturaE,,pGE H7.E 66I-
6r, fosfati
& buc
Obiect &' Camin ma?urare debit # Obiect && Camin ma?urare debit bI-,a??
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, lucrari de
betoane, confec5ii
metalice, instalatii,
izola5ii, tencuieli
umplutur de nisip,
mprtiere pmnt,
compactare, ncrcare
pmnt n exces,
transport pmnt n
exces, probe
tenolo!ice, punere in
functiune, etc
6amine prefabricate (masurare
debit L masurare debit bM-pass#
cu , %&,0m si % &,0 m
acoperite cu placa din beton
prevazute cu !uri de acces , 2''
mm"
1 buc
12
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri, etc"
Sistem de masurare debit cu
canal $arsall (@%&"""/&0mc4E
Dxlx7 % &0''x0.'x-1'mm i
senzor de nivel ultrasonic#
1 buc
Obiect &0 Camin eFacuare a,a
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, lucrari de
betoane, epuismente,
confec5ii metalice,
instalatii, izola5ii,
tencuieli umplutur de
nisip, mprtiere
pmnt, compactare,
ncrcare pmnt n
exces, transport pmnt
n exces, probe
tenolo!ice, punere in
functiune, etc
6amin prefabricat cu , %&,0 si
% &,0 m acoperit cu placa din
beton prevazut cu !ur de acces
, 2'' mm"
& buc
Obiect &. :ura de Far?are
6onstruc5ie din beton armat cu
trecere pentru , .'' mm"
& buc
Obiect &5 +aBin tam,on de namol ingro?at
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, lucrari de
betoane, epuismente,
confec5ii metalice,
instalatii, izola5ii,
tencuieli umplutur de
nisip, mprtiere pmnt,
compactare, ncrcare
pmnt n exces, transport
pmnt n exces, probe
tenolo!ice, punere in
functiune, etc"#
6onstructie din beton armat,
monolit, subteran, cu , 0,3 m,
% 1,' m, impermeabilizat la
interior si idroizolat la exterior"
8azinul va fi prevazut cu !ura
de vizitare si treceri pentru
amestecatorul vertical,
executate in planseul cladirii
tenolo!ice"
& buc
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri, etc"
$ompa de namol in!rosat
submersibila, @ % 3 mc4, 7 %
-,0m
1 buc
;mestecator vertical bazin
nmol
& buc
)nstalatie automata de in!rosare
@ % / - &1,0 mc4
& buc
)nstalatie automata de
desidratare cu filtru cu banda @
% &,' - -mc4
& buc
<ransportor elicoidal 13/ x
0''' mm, ',&+ mc4
& buc
Statie de preparare si dozare
polielectrolit, @ % 0'' l
1 buc
13
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
cuprinzand dispozitiv de in9ectie
si mixare si reactor de floculare
$ompa dozare polielectrolit @ %
&.' l4, p % 0 bar
1 buc
6ontainer nmol desidratat : %
&,& mc
. buc
Obiect &2 Cmin bI-,a??
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, lucrri de
betoane, epuismente,
confec5ii metalice,
instala5ii, izola5ii,
tencuieli, umplutur de
nisip, mprtiere
pmnt, compactare,
ncrcare pmnt n
exces, transport pmnt
n exces, probe
tenolo!ice, punere in
functiune, etc"#
6mine prefabricate pentru bM-
pass, cu *n %&m si 7% & m
/ buc
Obiect &7 Sta@ie ?uGlante aer com,rimat
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, lucrari de
betoane, epuismente,
confec5ii metalice,
instalatii, izola5ii,
tencuieli umplutur de
nisip, mprtiere
pmnt, compactare,
inclusiv demolare
par5ial platform
existent, ncrcare
pmnt n exces4moloz,
transport pmnt n
exces4moloz, probe
tenolo!ice, punere in
functiune, etc#
$latforma betonata cu
dimensiunile de +,0 x 0,0 m,
acoperita cu copertina la 7% 1,0
m fixata pe stalpi metalici
& buc
=tila9e i ecipamente
tenolo!ice, inclusiv
probe, teste, dotri
Suflanta cu lobi cu turatie
variabila,@% 3''mF4E p%+''
mbari, n carcas fonoizolant i
tablou de comand cu
convertizor de frecven5"
/ buc
:ane electrice aer comprimat
*H10'E 1 buc distributie
1 buc
?rup electro!en 0'A:; & buc
Obiect &/ PlatGorma de nmol de?Eidratat
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
$latform de beton armat cu
dimensiunile D % 10 m, l % &0 m
si inaltimea peretilor laterali de
& buc
14
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
sptur, lucrri de
betoane, confec5ii
metalice, instalatii,
izola5ii, tencuieli
umplutur de nisip,
mprtiere pmnt,
compactare, inclusiv
demolare par5ial
platform existent,
ncrcare pmnt n
exces4moloz, transport
pmnt n exces4moloz,
probe tenolo!ice,
punere in functiune,
etc#
&,0 m" $latforma va fi acoperita
cu copertina din tabl zincat
cutat de 1-m x &- m la
inaltimea de /,0 m, fixata pe
stalpi metalici"
Obiect &8 Cmin colectare gr?imi
Ducrri de construc5ii i
instala5ii (procurare,
montare materiale,
sptur, lucrari de
betoane, epuismente,
confec5ii metalice,
instalatii, izola5ii,
tencuieli umplutur de
nisip, mprtiere
pmnt, compactare,
ncrcare pmnt n
exces, transport pmnt
n exces, probe
tenolo!ice, punere in
functiune, etc#
6min prefabricat, cu K1 m si
adancimea de 1 m, idroizolat la
exterior
& buc
TOTAL Sta@ie de e,urare mecano-biologic ,entru &0!&OO LE la un ABi
maC - 00 lD?
ObiectH Utilit@i
Rezervor de
nma!azinare
- racord electric de la postul de
transformare la tabloul electric
aferent rezervor : % &''' mc
ml 2''
Sta5ie pompare Noi5a
- racord electric medie tensiune
la statia de pompare Noita
ml .0'
(cipament post trafo statia de
pompare Noita, &-' Cva,
procurare, constructii, mota9,
probe
buc &
Sta5ie pompare str"
$ro!resului
- racord electric statia de
pompare ape uzate
str"$ro!resului
ml 3'
Sta5ie pompare str"
6lbucet
- racord electric statia de
pompare ape uzate str"6labucet
ml &''
Sta5ia de epurare )luminat exterior incint la
sta5ia de epurare: stlpi de
iluminat metalici, inclusiv
funda5ii, corpuri de iluminat cu
Dot &
15
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov
Denumire obiect
Denumirea categoriei de
lucrri
Cant! U" PU TOTAL
sistem de aprindere incorporat
cu fotocelula, cabluri de
alimentare, inclusiv sapatura si
umplutura-compactare sant,
platbanda pentru inpamantare,
etc"
Re5ele exterioare tenolo!ice
(ap i nmol# la sta5ia de
epurare
Dot &
Re5ea de ap potabil la sta5ia
de epurare, n incint
Dot &
Re5ea de canalizare mena9er la
sta5ia de epurare, n incint
Dot &
)nstala5ii electrice de for5,
comand control la sta5ia de
epurare
Dot &
TOTAL Utilit@i
ObiectH Proiectare
*ocumenta5ie de
(xecu5ie
$roiect tenic, detalii de
execu5ie, caiete de
sarcini,documentatie pentru
obtinerea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor necesare realizarii
investitiei, documentatia
tenica pentru obtinerea
autorizatiei de construire,
asistenta proiectantului pe
parcursul executiei lucrarilor,
instruc5iuni de ntre5inere i
exploatare, cartea construc5iei"
& $re5 fix
TOTAL Proiectare
ObiectH DiFer?e
Ir!anizare de antier 6eltuieli or!anizare de antier & $re5 fix
$robe tenolo!ice i
teste finale
$robe tenolo!ice i teste pentru
punerea n func5iune a investi5iei
i predrii ctre beneficiar"
& $re5 fix
TOTAL DiFer?e
TOTAL :ENERAL
Semn tura autoriBat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(persoana sau persoanele autorizate s semneze n numele Ofertantului
Data!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16
Subproiect ,,Reabilitare i extindere reele de alimentare cu ap, canalizare i execuie staie de epurare nou n localitatea Predeal, jud
Braov