Sunteți pe pagina 1din 1

1. Care sunt obiectivele controlului intern? 2. Care este structura controlului intern? 3. Care sunt obiectivele auditului intern?

4. Care este aria de aplicabilitate a auditului intern? 5. Care sunt factorii care pot sa influenteze realizarea obiectivelor auditului intern? 6. Care este semnificatia si importanta notiunii de guvernanta corporativa? 7. Care este rolul si structura comitetului de audit? 8. Care sunt responsabilitatile comitetului de audit? 9. Care sunt etapele de aplicare a functiei de audit intern? 10. Care este structura codului de etica al auditorilor interni? 11. Care sunt principiile fundamentale dupa care trebuie sa-si modeleze comportamentul auditorii interni? 12. Care sunt normele dupa care isi orienteza activitatea auditorii interni? 13. Care sunt elementele cadrului de referinta al practicilor profesionale ale auditorilor interni? 14. Cum poate contribui auditul intern la imbunatatirea managementului riscului? 15. Cum actioneaza auditorii interni pentru identificarea si evaluarea riscurilor de management? 16. Cum procedeaza auditorii interni pentru identificarea riscurilor de management? 17. Cum procedeaza auditorii interni pentru evaluarea riscurilor de management? 18. Cum se defineste si se utilizeaza toleranta la risc? 19. Cum se defineste sondajul statistic ca instrument folosit de auditorii interni? 20. Cum se defineste interviul ca instrument folosit de auditorii interni? 21. Cum folosesc auditorii interni observarea fizica pentur culegerea probelor? 22. Cum folosesc auditorii interni naratiunea pentru culegerea probelor? 23. Care este semnificatia notiunii de planificare a auditului intern? 24. Care sunt activitatile preliminare ale misiunii de audit intenr? 25. Care sunt lucrarile pregatitoare pentru planificarea activitatilor de audit intern? 26. Care sunt elementele pe care trebuie sa le cuprinda planul de audit intern? 27. Care sunt principalele caracteristici ale planului de audit intern? 28. Care sunt factorii care influenteaza organizarea compartimentului de audit intern? 29. Care sunt competentele pe care trebuie sa le detina auditorii interni? 30. Care este importanta si continutul cartei auditorilor interni? 31. Care este continutul si importanta manualului auditorilor interni? 32. Care este importanta si continutul dosarelor si documentelor de lucru ale auditorilor interni? 33. Cum realizeaza auditorii interni documentarea in misiunile de audit intern? 34. Care sunt cerintele care trebuie respectate la elaborarea raportului de audit intern? 35. Care este structura raportului de audit intern?