Sunteți pe pagina 1din 1

Teoria probabilit a tilor

- Lucrare de vericare -

17 noiembrie 2008
1. Fie X o variabil a aleatoare a c arei densitate de reparti tie este 8 < c ln a ; 0 x < a; x f (x) = : 0; rest.

S a se determine constanta c si s a se calculeze valoarea medie, dispersia si func tia de reparti tie a variabilei aleatoare X . 2. Se consider a variabilele aleatoare X si Y independente pentru care D2 (X ) = D2 (Y ) = 2 calculeze D (XY ) n ipoteza c a M (X ) = 0 si M (Y ) = 1:
2

. S a se

Dac a X; Y : ( ; F ; P) ! R sunt dou a variabile aleatoare independente, de tip absolut continuu, def X ale c aror densit a ti de reparti tie sunt f; g : R ! R+ , atunci variabila aleatoare Z = are densitatea de Y reparti tie Z h (z ) = jxj f (zx) g (x) dy:
R

3.

4.

S a se arate c a dac aX

U (0; 1), atunci variabila aleatoare Y = a + (b

def

a) X

U (a; b).

5. Pe un plan sunt trasate drepte paralele echidistante cu distan ta 2a ntre ecare dou a drepte. Se arunc a pe acest fascicul un ac de lungime 2l < 2a si se consider a variabila aleatoare X ce ia valoarea 1 dac a acul taie una dintre drepte si 0 n caz contrar. Dac a se repet a experien ta de n ori si consider am variabilele def Xi (i = 1; n) asociate, s a se determine reparti tia variabilei aleatoare Y = X1 + ::: + Xn si s a se calculeze EY .

Timp de lucru: 100 min