Sunteți pe pagina 1din 1

Teoria probabilit atilor

24 noiembrie 2008
1. S a se ae densitatea de repartitie corespunz atoare functiei caracteristice
,(t) = c
jtj
, t 2 R.
2. S a se determine functiile de repartitie corespunz atoare urm atoarelor functii caracteristice:
(a) ,(t) = cos t ;
(/) ,(t) = cos
2
t ;
(c) ,(t) =
1
4
_
1 + c
it
_
2
;
(d) ,(t) =

1
k=0
a
k
cos /t , unde a
k
0,

1
k=0
a
k
= 1.
3. Variabila aleatoare A ia valori ntregi si pozitive cu probabilit atile
P(A = /) =
a
k
(1 + a)
k+1
, a 0.
S a se determine EA si 1
2
(A).
4. Variabila aleatoare A are densitatea de repartitie ) : R !R
+
,
) (r) =
_
1 j1 rj , 0 < r < 2
0, rest
S a se calculeze EA si 1
2
(A).
5. Fie A
1
si A
2
dou a variabile aleatoare independente, repartizate normal
_
0, o
2
_
. Denim
1 = max (jA
1
j , jA
2
j) .
S a se calculeze E1 si E1
2
.
6. Fie A o variabil a aleatoare care urmeaz a o repartitie Poisson de parametru i. Dac a consider am
c a parametrul i este o variabil a aleatoare cu densitatea de repartitie
) (r) =
_
_
_
a

(`)
r
1
c
ax
, r 0
0, r < 0
, a 0,
atunci
P(A = /) =
_
1
0
r
k
/!
c
x
a

(`)
r
1
c
ax
dr =
_
a
1 + a
_

(1)
k
(1 + a)
k
(`) (` 1) ... (` / + 1)
/!
.
S a se calculeze EA si 1
2
(A) cu ajutorul functiei caracteristice a variabilei aleatoare A.
1