Sunteți pe pagina 1din 34

Calcul Numeric

Cursul 2

2011-2012Anca Ignat
1

Calcul matricial

Fie matricea patratic
m n
A

e :

( )
11 1
1 , 1
1
,
n
ij
i m j n
m mn
a a
A A a
a a
= =
| |
|
= =
|
|
\ .


Se definete matricea transpus:
( )
11 1
1 , 1
1
,
m
T T n m
ji
i m j n
n mn
a a
A A a
a a

= =
| |
|
= = e
|
|
\ .


2

Pentru matricea:
( )
1
1
,
m n
i m
ij
j n
A A a

=
=
e =


se definete matricea adjunct A
H
:
( )
1
1
11 1 11 1
1 1
,
H T
j n
ji
i m
n m
H
m mn n mn
A A a
a a a a
A A
a a a a
=
=
= =
| |
| |
|
|
= =
|
|
|
|
\ .
\ .
3
Pentru
m n
A

e matricea adjunct coincide cu transpusa,
A
H
= A
T
.
Fie vectorul
n
xe , acesta este considerat vector coloan,
1 n
x

e :
( )
1
2
1 2
T
n
n
x
x
x x x x x
x
| |
|
|
= =
|
|
\ .
4
Dac facem nmulirea matricial Ae
j
obinem coloana j a
matricii A:
poziia
1
11 1
2
1
0
1
0
j
n
j
j j
m mn
mj
a
a a
a
Ae
a a
a
| |
| |
|
| | |
|
| |
|
= =
| |
|
|
|
\ .
|
|
\ . |
\ .
Ae
j
este coloana j a matricii A, j=1,...,n ;

e
i
T
A este linia i a matricii A, i=1,...,m.
5
Fie vectorii x, y, cu ajutorul lor definim produsele scalare n
i
n n
:
( ) ( )
1 1
2 2
1
2
1 2
1
,
,
n n
n n
n
H
i i n
i
n
x y
x y
x y
x y
x
x
x y x y y x y y y
x
=
| | | |
| |
| |
= e = e
| |
| |
\ . \ .
| |
|
|
= = =
|
|
\ .

6
( ) ( )
1 1
2 2
1
2
1 2
1
,
,
n n
n n
n
T
i i n
i
n
x y
x y
x y
x y
x
x
x y x y y x y y y
x
=
| | | |
| |
| |
= e = e
| |
| |
\ . \ .
| |
|
|
= = =
|
|
\ .7

Proprietile matricii A
H
Proprieti ale matricii A
T


1.
(A + B)
H
= A
H
+ B
H
(A + B)
T
= A
T
+ B
T
2. (A
H
)
H
= A (A
T
)
T
= A
3. (AB)
H
= B
H
A
H
(AB)
T
= B
T
A
T

4. (A
-1
)
H
= (A
H
)
-1
(A
-1
)
T
= (A
T
)
-1


8
Propoziie
Fie , ,
m n n m
A x y e e e


x
atunci:

( )
( )
, , .
m
n
H
Ax y x A y =Pentru cazul real avem:
( )
( )
, , ,
m
n
m n n m T
A x y Ax y x A y e e e =

,x

Demonstraie
(Ax , y) = y
H
(Ax) = y
H
A x = y
H
(A
H
)
H
x =
= (A
H
y)
H
x = (x , A
H
y).

9
Tipuri de matrici

Definiii
O matrice
n n
A

e se numete simetric dac A = A
T
.
O matrice
n n
A

e se numete autoadjunct dac A = A
H
.
O matrice
n n
A

e se numete unitar dac A
H
A = A A
H
= I
n
.
O matrice
n n
A

e se numete ortogonal dac
A
T
A = A A
T
= I
n
.


10

O matrice
n n
A

e , A=(a
i j
) se numete matrice
triunghiular inferior (sau inferior triunghiular) dac
a
i j
= 0 pentru j > i

11
21 22
1 2
0 .....................0
..................0
n n nn
a
a a
A
a a a
| |
|
|
|
=
|
|
|
\ .
0

................

11
O matrice
n n
A

e , A=(a
i j
) se numete matrice
triunghiular superior (sau superior triunghiular) dac
a
i j
= 0 pentru j < i

11 12 13 1
22 23 2
33 3
. . . . . . . . . .
0
0 0
0 0 0 ...........
n
n
n
nn
a a a a
a a a
A a a
a
| |
|
|
|
=
|
|
|
\ .


.............
............
..


12

Notm cu I
n
matricea unitate:

1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
,
0 0 0
0 0 0
n n
n n
I I

| |
|
|
| e =
|
|
|
\ .
0 1
0 113

Matrice diagonal D=diag[d
1
, d
2
,,d
n
]

1
2
1
0 0 0 0
0 0 0 0
,
0 0 0
0 0 0
n n
n
n
d
d
D D
d
d

| |
|
|
|
e =
|
|
|
\ .
0
0

14

Norme
Definiie
Fie X un spaiu vectorial real. Se numete norm aplicaia:
. : X
+

care ndeplinete condiiile:
(1) 0; 0 0;
(2) , , ;
(3) , , .
x x x
x y x y x y X
x x x X
> = =
+ s + e
= e e

Vom numi norme vectoriale normele definite pe spaiile
sau
n n
X = .

15
Exemple

Fie spaiile vectoriale sau
n n
. Pe aceste spaii urmtoarele
aplicaii sunt norme vectoriale:

1
1
2
2
1
;
;
max{ 1.. }.
n
i
i
n
i
i
i
x x
x x
x x i n
=
=

=
=
= =

,16


Dac
v
este o norm vectorial i
n n
P

e este o matrice
nesingular atunci aplicaia
: ,
n
P P v
x Px =
este de asemenea o norm vectorial.17
Definiie
Se numete produs scalar n spaiul vectorial X aplicaia:
( )
, : X X K
care satisface condiiile :
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) , 0 , , , 0 0;
( ) ( , ) , , , ,
( ) , , , , ,
( ) , , , , , .
a x x x X x x x
b x y y x x y X
c x y x y x y X K
d x y z x z y z x y z X

> e = =
= e
= e e
+ = + e


,
,


18
Inegalitatea lui Cauchy-Buniakovski-Schwarz:
( ) ( ) ( )
, , , , x y x x y y x y X s e
ntr-un spaiu vectorial dotat cu produs scalar se poate induce
o norm numit euclidian:
( )
2
| | : , x x x x = = .19
Reaminitm definiia produselor scalare pe
n


i pe
n

introduse anterior:
( ) ( )
1 1
, , ,
n n
n n
i i i i
i i
x y x y x y x y
= =
= =

Obinem norma euclidian (valabil n ambele spaii
n


i
n
):
2
2
1
| |
n
i
i
x x x
=
=

= .
20
Norme matriciale

Definiie
Aplicaia :
n n
se numete norm matricial dac:
(1) 0 ; 0 0.
(2) .
(3) , , .
(4) * , , .
n n
n n
n n
n n
A A A A
A A A
A B A B A B
A B A B A B
o o o

> e = =
= e e
+ s + e
s e

, ,
21

Exemple
Norma Frobenius definit de relaia
2
1 1
n n
i j
F
i j
A a
= =
=


este
o norm matricial.

Aplicaia
max
, , max{ ; 1, , 1, }
ij
A a i n j n = = = NU este o
norm matricial.

22

Pentru n = 2 fie:
1 1 1 1
2 2 2 2
,
1 1 1 1
2 2 2 2
T
A B A
| | | |

| |
= = = | |
| |

| |
\ . \ .

2
max max
max max max
1
* ,
2
1
* 1 .
2
A B I A B
A B A B
= = =
= > =
23

Norme matriciale naturale
- :
n
v
+
o norm vectorial || || :
n n
i

+

norm matricial natural sau indus.
v
i
v
max{ ; , 0}
n
Ax
A x x
x
e = =
Definiii echivalente :
i v v
v v
max{ ; , 1}
max{ ; , 1}
n
n
A Ax x x
Ax x x
e s
e
=
= =


24
i
A

se numete norm matricial natural sau norm
indus de norma vectorial
v

Avem urmtoarea relaie:
v i v
, ,
n n n
Ax A x A x

s e e .
Norma Frobenius
F
nu este o norm natural.
v
i
v
max{ ; 0 } 1, || ||
n
n i
I x
I x
x
= = = ,
1
2
(1 1 1) 1 pentru 2.
n
F
I n n = + + + = = >

25
Pentru
1
1
n
i
i
x x
=
=

norma matricial indus este:


1
1
max{ ; 1, 2, , }
n
ij
i
A a j n
=
= =Pentru max{ 1, , }
i
x x i n

= = ; norma matricial indus


este:
1
max{ ; 1, 2, , }
n
ij
j
A a i n

=
= =

.
26
-
v
i
v,P
- norme vectoriale
i
i respectiv
i,P

normele matriciale induse

1
v,P v i,P
i
x Px A PAP

= =
27
Valori i vectori proprii

Definiii
Fie
n n
A

e . Se numete valoare proprie (autovaloare) a
matricii A un numr complex e pentru care exist un
vector nenul , 0
n
x x e =

a..:
Ax x = .
Vectorul x se numete vector propriu (autovector) asociat
val. proprii .
( ) 0, 0 det( ) 0
n n
Ax x I A x x I A = = = =
28
Matricea
n
I A este singular.
Polinomul:
1 2
1 1
( ) det( ) ...
n n n
A n n n
p I A a a a a

= =
2

se numete polinom caracteristic asociat matricii A.
grad p
A
= n are n rdcini care sunt valorile proprii
ale matricii A.
Se numete raz spectral a matricii A:
( )
max{ , 1, , , valorile proprii ale matricii
i i
A i n = = A }

29

2
2
1
n
i
i
x x
=
=norma indus este

2
| | ( )
T
A A A A = = se numete norma spectral.
30

Propoziia 1
Fie o norm matricial natural. Atunci:
( ) ,
n n
A A A

s e .


Fie , { } un ir de matrici.
n n k
A A

e
0 , 0 ,
k k
n n
A k A k

.

31
Propoziia 2
Fie
n n
A

e . Atunci:
0 , ( )
k
A k A < 1.
Dac exist o norm matricial natural pentru care ||A|| < 1
atunci:
0 pentru .
k
A k
( 1 0 pentru 1.
k
n a a k a = e < , )


32
Propoziia 3
Fie
n n
A

e . Seria
0
k
k
A

converge dac i numai dac raza


spectral a matricii A este subunitar:
( )
1.
n
k
k
A S A = <

=0

Dac exist o norm a matricii A astfel nct ||A|| < 1 atunci
seria converge. n cazul convergenei avem :
1
0
( ) .
k
k
A S I A

=
= =33

Propoziia 4
Fie
n n
A

e pentru care exist o norm matricial natural
astfel ca 1 A < . Atunci exist matricile
1
( )
n
I A

i avem
evalurile:
1
1 1
( ) .
1 1
I A
A A

s s
+