Sunteți pe pagina 1din 6

" Cine vrea sa fie respectat trebuie sa respecte la randu-i individualitatea calor din jur" ( S.

Smiles) Bunul simt este geniul umanitatii. " " (( Goethe

SCOALA CU CLS I-VIII " G. CALINESCU" ONESTI

PROGRAMA CURS OPTIONAL

la clasele V-VIII

PROPUNATOR: STICLARU DANA

Vizat Director Vizat Sef Comisie Metodica

DENUMIRE CURS OPTIONAL: ETICA PENTRU COPII TIPUL OPTIONALULUI : la nivelul ariei curriculare DURATA : 1 AN NR. ORE: 1 ORA/SAPTAMANA CLASA : a V a- a VIII a AN SCOLAR : 2008-2009

ARGUMENT

Cursul optional "Etica pentru copii": se adreseaza elevilor de clasa V-VIII si isi propune o aprofundare a materiei studiate in ciclul primar, clasele a III a si a IV a . Acest curs reprezinta o necesitate avand in vedere exigentele scolii "G. Calinescu ", preocuparile cadrelor didactice si ale elevilor. Respectul fata de sine si fata de ceilalti, asumarea consecitelor propriilor fapte, autodisciplina, constiinta civica, consimtirea compromisului , tolerarea diversitatii de opinii, credinte etc., solidaritatea si loialitatea fata de principiile si normele morale sunt virtuti civice pe care fiecare dintre noi trebuie sa le cultive inca de pe bancile scolii, pentru a putea deveni cu adevarat cetateni model si responsabili. Cursul "Etica pentru copii " la clasele V-VIII isi propune sa formeze un anumit tip de cetatean, cetateanul de maine, informat, activ, responsabil si sensibil la problemele comunitatii si ale celor din jur. Elevilor le vor fi aduse la cunostinta conceptele de fiinta morala, demnitate, toleranta, trasaturi si comportamente morale, etc.

Cursul va stimula implicarea activa a elevilor in viata sociala a comunitatii.

OBIECTIVE CADRU Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice intr-un discurs (1 , oral sau scris 2) Dezvoltarea atitudinilor positive fata de sine si ceilalti , 3) Stimularea interesului pentru participarea la viata sociala si pentru exersarea calitatii de cetatean. 4) Dezvoltarea capacittilor de a dialoga si de a coopera cu ceilalti in conditiile acceptarii pluralismului si a valorizarii positive a diferentelor

OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

La finalul cursului , elevul va fi capabil : 1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice intr-un discurs oral sau scris Obiective de referinta 1.1 sa utilizeze corect si flexibil conceptele si informatia factuala
3

Activitati de invatare Completarea unor enunturi lacunare cu termini corespunzatori

1.2 sa selecteze termenii specifici unei teme

Selectarea unor termini dintr-o tema si utilizarea lor in enunturi

2.Dezvoltarea atitudinilor positive fata de sine si fata de ceilalti Obiective de referinta 2.1.sa manifeste respect si bunacuviinta in relatiile cu ceilalti 2.2sa recunoasca asemanarile si diferentele dintre oameni, sa identifice conflictele valorice din societate si modalitati de solutionare a acestora 3.2 sa dovedeasca respect pt. ceilalti, diferiti ca rasa, etnie, credinte religioase, gen etc., Activitati de invatare Studiul de caz ral Jocuri de rol, empatie;

Discutarea unor cazuri reale sau imaginare de conflicte valorice.

3. Stimularea interesului pentru participarea la viata sociala si pentru exersarea calitatii de cetatean Obiective de referinta 3.1 sa dezvolte competitii de munca in echipa, de cooperare ; 3.2 sa participle la negocierea drepturilor si a responsabilitatilor in clasa si in scoala Activitati de invatare Elaborarea regulamentului clasei , al grupuilui de prieteni cuprinzand drepturi si indatoriri si responsabilitati Joc de rol,

4. Dezvoltarea capacitatilor de a dialoga si de a coopera cu ceilalti in conditiile acceptarii pluralismulu si valorizarii positive a diferentelor Obiective de referinta Activitati de invatare 4.1 sa organizeze intr-un discurs Joc de rol, oral sau scris informatiile extrase Simulare, din mass-media Studiu de caz Dezbatere lecturi 4.2 sa se raporteze critic , pe baza valorilor si normelor morale, la exemple de comportamente morale din literatura , mass-media si viata reala 4.3 sa aprecieze cu ajutorul unor Discutarea unor cazuri reale criterii obiective conduita proprie si a celorlalti

CONTINUTURI

1. OMUL FIINTA SOCIAL-MORALA 2. VALORILE MORALE 3. NORMELE MORALE 4. OBLIGATIILE MORALE ALE CETATEANULUI DE MAINE 5. TRASATURI SI ATITUDINI MORALE 6. COMPORTAMENTE MORALE IN CADRUL UNUI GRUP SAU COMUNITATE

MODALITATI DE EVALUARE Elaborarea de proiecte pe teme date Analize de text Probe scrise sau orale Observatia directa Concursuri Portofolii

BIBLIOGRAFIE "Cultura Civica ", de Gabriel Almond, Sidney Verba Conventia ONU cu Privire la Drepturile Copilului Constitutia Romaniei Declaratia Universala a Drepturilor Omului "Invitatie la educatie ", de S. Marinescu si R. Dinescu, ed. Carminis, Pitesti,