Sunteți pe pagina 1din 156
EMIL PREDA DICTIONAR AL SFINTILOR ORTODOCSI rvemaN | Referent stiintific: eS Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula Decanul Facultiii de Teologie Ortodoxt a Universitaqii Bucuresti Volumul ,Dictionar al Sfintilor Orto- docsi” ridica acest demers editorial la valoarea de autenticd rugdciune pus in slujba Bisericti , Ortodoxe Editura LUCMAN Copyright © 2000 Edi Vorbind despre sfini, care sunt multimi nenumirate atat la roméni, cét $i la alte nafiuni ucian . Editor: Lucan BORTE ‘de urmat in fapta $i povata lor. ‘Avem datoria sd impartésim cunostinjele Reproducerea integral sau partial’ a textului ” sah 1 fara acordul editurii este interzisa gi va fi noastre si celor de Idngé noi, féicéindu-ne asifel edepsita conform legilor in vigoare. propovaduitori ai sfingilor si, prin ei, ai lui Ps Dumnezeu. Propovaduirea cea mai bund si sdndtoasé este cea a faptelor, caci este deplind. Prin aceasta ardtiim ce suntem si ce gandim. i — Bucuresti seit Gen Net, Sector | Apreciem in mod deosebit efortul la care “Telefon/Fax 01-223.77.55 s-a angajat Editura ,,Lucman” urdndu-i succes ISBN: 973-9439-44-6 si o felicitdim ca si-a ales acest subiect care va fi P 0 sursé de méngdiere pentru spiritualitatea ortodoxa. Starea Stavroforé Monahia Singlitichia Marin, ae rel Maniastirea Suzana qrupu draco pn fed print sa 0 societate Buran Gas dul Tudor Viadmirescu, nr. 31, sector 5, Bucurest, ROMANIA Geen oe ee ‘ton 396 93,18, 29597 47 a 357 58.77 Crezul Cred intr-Unul Dumnezeu, Tatil Atotfiitorul, Facétorul cerului si al paméntului, vazutelor futuror $i nevazutelor. Si intr-Unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Naseut, Care din Tatél S-a ndscut mai inainte de tofi vecii. Lumina din Luming, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, ndscut, nu facut; Cel de o fina cu tatil, prin Care toate s-au facut. Care pentru noi oamenii si pentru a noastré mantuire S-a pogorat din ceruri si S-a intru- pat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara, $i S-a faicut om. $i S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi Acachie, Sfintul Mucenic - Potrivit traditici, era originar din Capadocia, dintr-o familie cresting, a fost centurion in arma- ta romani, in legiunea condusé de tribunul Firm, in timpul imparatului Maximian Daia (305-373), Find data porunca privind aducerea obligatorie a jertfelor in templele pagane, Acachic si-a marturisit credin{a cu barbiiie, fiind arestat si adus la interogatoriu inaintea guvernatorului finutului, Vivian. Raspunde cu infelepciune la intrebarile aceluia, refuzdnd sa se lepede de Hristos. Este batut cu cruzime si aruncat in inchisoare, unde va petrece sapte zile. Este luat din temni{a, impreuna cu cei legati acolo, si dus la judecata la Constantinopol. Pe drum, reuseste si-i converteasca pe mulfi dintre cei aflafi in Janfuri ca si el. Adus din nou la judecat, este condamnat ia moarte si decapitat. Zi de pritznuire: 7 mai, Sfin{ii Mucenici - Printre din timpul crudelor pers cutii_anticrestine ordonate de imparatul persan Sapor, intre anii 345-380, s-au numarat si acesti invalaitori ai dreptei cre- dinte. Caci, din pricina numarului mare de convertiti la cresti- nism, imparatul a decis si inceteze executiile in randul credinciosilor de rand si si-i urmareasca in special pe cei invatati in cele ale dogmei. Sfantul Achepsima era episcop al cetiifii Naesson, in varsta de optzeci de ani, cand a fost adus in fata judecd{ii autoritatilor persane. Pastrandu-si cu datze mirturisirea, a fost supus la chinuri si apoi intemnifat. Asemenea au patimit si losif preotul si Aitala diaconul, find apoi inchisi alaturi de episcopul lor. Slabi{i peste masura de foame, torturafi neincetat, sfintii au rabdat pand la sfarsit, fiind