Sunteți pe pagina 1din 8

Deformarea unor părţi din desen

Comanda Modify → Stretch

Prin această comandă se deformează un desen sau o parte din desen, care trebuie lungită sau
scurtată.

Comenzile executabile sunt:

STRETCH
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects:
Specify base point or displacement:
Specify second point of displacement:

Se selectează obiectele care trebuie modificate cu ajutorul opţiunii crossing-windows sau crossing
ploygon . Selectarea lucrează cu ajutorul unui punct de ancorare, care împiedică să fie
modificatunul dintre capete obiectului. Punctul de capăt sau de inflexiune neselectat devine punct
drept punct de ancorare.
Opţiunea crossing-windows se realizează prin selectarea obiectelor sau unor părţi adin acestea prin
selectarea întâi a colţului din dreapta jos şi apoi stânga sus.

Rotirea obiectelor

Comanda Modify → Rotate

Comenzile executabile sunt:

_rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
1 found
Specify base point:
Specify rotation angle or [Reference]: 90

Procedura de lucru este următoarea:


- se lansează comanda Rotate ;
- se selectează obiectele care trebuie rotite ;
- se alege punctul de bază pentru rotaţia obiectelor selectate ;
- la invitaţia Specify rotation angle or [Reference]: se poate răspunde alegând :
- opţiunea Specify rotation angle şi se tastează o valoare a unghiului de rotaţie;
- opţiunea [Reference]: şi se specifică întâi unghiul de referinţă şi apoi noul unghi.
Rotaţia obiectului se realizează cu diferenţa dintre cele două unghiuri.

Crearea imaginilor oglindite

Comanda Modify → Mirror


Pentru realizarea unor imagini simetrice faţă de o axă de simetrie se utilizează comanda Modify →
Mirror care prezintă avantajul că putem realiza prin desenare numai o parte din desen urmând ca
restul să fie realizat prin comanda specială de copiere.

Comenzile executabile sunt:

_mirror
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line:
Delete source objects? [Yes/No] <N>:

Executarea comenzii impune definirea unei linii, prin două puncte, faţă de care se face copierea în
oglindă a obiectelor selectate. De asemenea există opţiunea de păstrare sau de ştergere a obiectelor
iniţiale.

Aducerea la scară a unor părţi din desen

Comanda Modify → Scale

Această comandă permite de a micşora/mări orice obiect sau selecţie de obiecte existente într-un
desen.

Comenzile executabile sunt:

_scale
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify base point:
Specify scale factor or [Reference]: r
Specify reference length <1>: Specify second point:
Specify new length:

Procedura de lucru este următoarea:


- se lansează comanda Modify → Scale ;
- se selectează obiectul sau obiectele, prin orice metodă cunoscută;
- se selectează punctul de bază faţă de care se face mărirea/micţorarea obiectelor;
- la invitaţia Specify scale factor or [Reference]: se poate alege :
- un factor de scară care multiplică toate dimensiunile obiectului/obiectelor faţă de
punctul de referintă ales;
- o referinţă, prin care se alege o lungime de referinţă, prin care se introduce o valoare
de lungime de referinţă, aceasta fiind de obicei valoarea unei distanţe şi noua
lungime. Programul calculează diferenţa dintre cele două valori şi utilizează rezultatul
ca factor de scară aplicabil obiectelor selectate.

Copierea obiectelor cu ajutorul comenzii Offset

Comanda Modify → Offset


Această comandă permite copierea unor imagini în imagini paralele cu aceeaşi mărime sau cu
mărime modificată ( mai mari sau mai mici ). Comanda este utilizabilă pentru linii, arce, polilinii,
cercurii sau elipse.

Comenzile executabile sunt:

_offset
Specify offset distance or [Through] <49.5495>: Specify second point:
Select object to offset or <exit>:
Specify point on side to offset:
Select object to offset or <exit>:
Specify point on side to offset:
Select object to offset or <exit>:

Procedura de lucru este următoarea:

- se lansează comanda Modify → Offset ;


- la invitaţia Specify offset distance or [Through] <49.5495>: ( distanţa de ofset sau spre ), se
introduce o valoare numerică sau se indică o distanţă prin două puncte. Dacă se selectează t
( through ) se specifică un punct prin care să treacă, după copiere ( ofset ) obiectul selectat;
- se selectează obiectul care trebuie copiat;
- se alege direcţia în care se face dublicarea; ( dublicarea cercuriulor, dreptunghiurilor, arcelor
se poate face înspre interior sau exterior şi deci se crează obiecte mai mari sau mai mici ).

Tăierea obiectelor

Comanda Modify → Trim

Această comandă permite definirea unei drepte ( sau a mai multor drepte ) care serveşte ( servesc )
drept plan de tăiere, pentru scurtarea sau eliminarea unor părţi din obiectele selectate.

Comenzile executabile sunt:

_trim
Current settings: Projection=UCS Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
Select objects:
Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:
Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:

Procedura de lucru este următoarea:

- se lansează comanda Modify → Trim ;


- se selectează obiectele de tăiere; majoritatea obiectelor AutoCAD, cu excepţia punctelor,
textelor, blocurilor şi haşurilor pot servi drept plane de tăiere. Se pot selecta atâtea plane de
tăiere câte sunt necesare.
- se selectează obiectele care trebuie tăiate. Se selecteză acea parte a obiectului care se află
între punctul selectat şi planul de tăiere.
- Opţiunea Project dă posibilitatea să se specifice cum se execută tăierea în 3D. Opţiunea
Edge dă indicaţii cu privire la modul de comportare a planurilor de tăiere. Implicit se
utilizează opţiunea ca planul de tăiere să treacă efectiv peste obiectele care trebuie
modificate. Opţiunea Extend extinde planul de tăiere la infinit.
Comenzile executabile pentru această variantă sunt:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: e


Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>: e
Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:

Ştergerea unor părţi din obiecte

Comanda Modify → Break

Această comandă permite ştergerea unei părţi dintr-un obiect fără definirea unui plan de tăiere, ci
prin definirea a două puncte care delimitează porţiunea care dorim să o eliminăm. Această comandă
este o alternativă mai comodă la comanda Modify → Break care necesită ştergerea ( în cele mai
multe cazuri ) planului de tăiere.

Comenzile executabile sunt:

_break Select object:


Specify second break point or [First point]: f
Specify first break point:
Specify second break point:

Procedura de lucru este următoarea:

- se lansează comanda Modify → Break ;


- se selectează obiectul din care se doreşte ştergerea unei porţiuni ( programul utilizează
punctul de selecţie ca prim punct de ştergere, în caz în care nu se specifică la următoarea
invitaţie că se doreşte un nou punct de început) ;
- se introduce al doilea punct de ştergere sau se tastează opţiunea F , dacă se doreşte un alt
punct de începu; în acest caz :
- se introduce primul punct de ştergere;
- se intoduce al doilea punct de ştergere;

Extinderea obiectelor

Comanda Modify → Extend

Această comandă permite extinderea obiectelor până la o frontieră aleasă ( se pot extinde linii,
polilinii şi arce ) .

Comenzile executabile sunt:


_extend
Current settings: Projection=UCS Edge=None
Select boundary edges ...
Select objects: 1 found
Select objects:
Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:
Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:

Procedura de lucru este următoarea:

- se lansează comanda Modify → Extend ;


- se selectează frontiera de extindere;
- se selectează obiectul care trebuie extins, la această invitaţie există mai multe opţiuni:
- project se referă la obiectele care se află în alt sistem de coordonate decât sistemul de
coordonate utilizator curent;
- edge se oferă posibilitatea de a extinde obiectele către:
 o linie de frontieră cu dimensiunile desenate;
 o linie de frontieră extinsă ( virtual ) la infinit;

- undo anulează efectul ultimei comenzi;

Modificarea lungimii obiectelor

Comanda Modify → Lengthen

Această comandă permite marirea sau micşorarea lungimii obiectelor. Se pot modifica dimensiunile
liniilor şi a poliliniilor deschise, a curbelor spline deschise şi unghiurilor corespunzătoare arcelor şi
elipselor. Comanda nu are efect asupra obiectelor închise ( polilinii, curbe spline sau elipse ).

Comenzile executabile sunt:

_lengthen
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:
Current length: 341.2974

Procedura de lucru este următoarea:

- se lansează comanda Modify → Lengthen ;


- se selecteză un obiect şi se afişează lungimea curentă şi unghiul inclus ( dacă există ) al
obiectului selectat;
- dacă selectăm opţiunea DElta , se modifică lungimea şi/sau unghiul inclus cu o valoare ( se
măreşte sau se micşorează );
- dacă selectăm opţiunea Percent , se modifică dimensiunile procentual;
- dacă selectăm opţiunea Total , se modifică valoarea absolută a lungimii sau a unghiului
inclus al obiectului ;
- dacă selectăm opţiunea DYnamic se modifică dimensiunea cu ajutorul cursorului.

Racordarea obiectelor

Comanda Modify → Fillet

Această comandă permite racordarea unor obiecte. Atunci când se lansează această comanda se cere
întâi să se specifice o valoare a razei de racordate. Dacă se introduce valoarea 0 , programul
lungeşte sau scurtează liniile pentru a forma un unghi drept.

Comenzile executabile sunt:

FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 50.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:
Select second object:

Procedura de lucru este următoarea:

- se lansează comanda Modify → Fillet ;


- se verifică dacă raza implicită are valoarea necesară racordării celor două obiecte. Dacă raza
nu este cea dorită ea se modifică prin declararea noii valori;
- se selectează primul obiect ce trebuie racordat. La această invitaţie mai există următoarele
opţiuni:
- Polyline se selectează polilinia care dorim să o modificpm. În acest caz se înlocuiesc
punctele de inflexiune cu arce ;
- Radius se selectează valoarea razei de racordare dorite;
- Trim această opţiune determină modul în care va plasa programul arcul dintre
obiectele selectate. În mod prestabilit, programul taie obiectele până la punctele de
început şi de sfârşit ale arcului de racordare. Dacă se utilizează opţiunea No trim ,
obietele nu vor fi modificate şi programul plasează arcul între ele.

Teşirea obiectelor

Comanda Modify → Chamfer

Această comandă permite racordarea unor obiecte cu ajutorul unei linii drepte. Comanda caţionează
asupra unor obiecte elementare, linii şi arce, dacă acestea se întâlnesc undeva în planul de desenare.
În cazul poliliniilor se aplică teşirea pentru fiecare punct de inflexiune al poliliniei ( acolo unde este
posibil ).

Comenzile executabile sunt:

_chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
Select second line:

Procedura permite desenarea teşirii a două obiecte printr-o linie de teşire. Comanda are următoarele
opţiuni:

- Distance - se introduc cele două distanţe de la punctul de intesecţie al celor două linii până
la începutul liniei de teşire pentru fiecare obiect selectat;
- Polyline - se indică polilinia la care fiecare punct de inflexiune se teşeşte cu distanţele
implicite;
- Angle – se face teşirea indicându-se distanţa de la punctul de intersecţie al celor două linii
până la începutul teşiturii din prima linie şi unghiul care îl face teşitura cu prima linie;
- Trim - opţiunea indică modul în care se face plasarea liniei de teşire între cele două linii, şi
anume cu sau fără tăierea extensiilor de dincolo de linia de teşire. Implicit se acceptă tăierea
liniilor care trebuie teşite.
- Method – se indică metoda care se aplică, prin declararea lungimii şanfrenului sau prin
unghiul acestuia.

Producerea unor matrice de obiecte

Comanda Modify → Array

Această comandă permite realizarea unor matrice de obiecte, prin copierea acestora. Comanda
perimite efectuarea de copii atât sistem de matrice dreptunghiulare cât şi în sistem de matrice
polare. Acest ultim mod de copiere este marele avantaj al comenzii.

Comenzile executabile sunt:

_array
Select objects: 1 found
Select objects:
Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:
Enter the number of rows (---) <1>: 4
Enter the number of columns (|||) <1> 4
Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 5
Specify the distance between columns (|||): 5

Pentru realizarea unei matrice dreprunghiulare procedura este:

- se lansează comanda Modify → Array ;


- se alege opţiunea R , adică matrice rectangulară;
- se specifică numărul de linii ale grilei;
- se specifică numărul de coloane ale grilei;
- se specifică distanţele dintre linii, aceasta fiind dimensiunea căsuţei care trebuie multiplicat;
- se specifică distanţele dintre coloane;
Dacă cele două valori ale distanţelor sunt pozitive multiplicarea se va face la dreapta şi
deasupra, dacă valorile sunt negative copiile vor apărea dedesupt şi în stânga obiectelor
originale.
Pentru realizarea unei matrice polare procedura este:

- se lansează comanda Modify → Array ;


- se alege opţiunea P , adică matrice polară;
- se alege punctul de centru în jurul căruia se copiază obiectele;
- se specifică numărul de copii care dorim să-l facem;
- se specifică unghiul pe care vor fi distribuite copiile ( implicit 360 );
- se alege opţiunea prin care se specifică dacă dorim sau nu ca obiectele să fie rotite o dată cu
operaţia de copiere.