Sunteți pe pagina 1din 12

Cercetare la Dreptul Familiei n domeniul:

Regimului contractual al bunurilor soilor. Contractul matrimonial.

Profesor : Tacu Diana Realizat de : Goncearuc Victoria Studenta anului II Gr.211

Chisinau 2013

CUPRINS:
1. Evolutia regimului matrimonial al bunurilor soilor...........3 2. Semnificatia contractului matrimonial..............................3 3. Principiile contractului matrimonial ...................................5 4. Caracterele juridice ale regimului contractual....................6 5. Conditiile de validitate ........................................................7 6. Efectele contractului matrimonial......................................8 7. Concluzii..............................................................................10 8. Bibliografie..........................................................................11

Scopul: Stabilirea caracteristicii contractului matrimonial, necesitatii, eficientei ,


aplicarii acestuia la realitatea R.M.

Obiective : Determinarea -evolutiei regimului contractual al bunurilor


soilor; - semnificatiei contractului matrimonial; - principiilor conventiei matrimoniale ; - caracterelor juridice ale regimuli matrimonial; - conditiilor de validitate ; - efectele contractului matrimonial;

1.

Evolutia regimului matrimonial al bunurilor soilor

Casatoria ca institutie juridica, s-a bucurat dintotdeauna de o reglementare amanuntita, aspect justificat cu precadere prin prisma efectelor pe care aceasta le produce atat in plan individual, raportat la partile implicate cat si in plan general, pentru intreaga societate. Studiind evolutia in timp a relatiilor interumane si a modului de organizare a vietii sociale se poate aprecia ca familia a aparut in primul rand ca o realitate sociala, intelesul si continutul concret al acestei notiuni evoluand in timp in directa legatura cu evolutia structurilor sociale si a valorilor care au caracterizat fiecare epoca istorica. Mai mult decat atat ,in ultima perioada s-a subliniat faptul ca evolutia conceptiilor privind drepturile fundamentale ale omului a influentat in mod direct modul de reglementare a principiilor care guverneaza relatiile de familie. Pe buna dreptate, in literatura juridica franceza s-a aratat ca aparitia si afirmarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, in special, ideea de libertate si egalitate intre indivizi a avut o reala influenta asupra modului de reglementare si a evolutiei relatiilor de familie. Astfel, daca in perioada de inceput (familia romana) relatiile de familie erau structurate ierarhic in beneficiul lui pater familias, in timp se observa ca evolutia familiei este marcata de o diminuare a ierahiei, care a sfarsit prin a fi inlocuita cu principiul egalitatii. Acest fapt confera o autonomie sporita fiecarui membru al familiei atat in cadrul relatiilor de familie cat si in relatiile cu alte persoane. Unul dintre aspectele care a preocupat legiutorul inca de la primele reglementari in materie a privit latura patrimoniala a relatiilor dintre soti, aspect reglementat prin ceea ce denumim generic regim matrimonial. Dreptul roman anterior prevedea ca la casatorie sotia sa vina cu o dota , care pe antreaga durata a casatoriei constituiau proprietatea acesteia, regula mostenita se pare de la daci antrucat la romani sotul devenea proprietarul zestrei. Pravilele bisericesti considerau casatoria un contract. Primele codificari laice din dreptul romanesc, reprezentate de Cartea Romaneasca de Invatatura si Indreptarea Legii, probabil sub influenta romana stipuleaza ca barbatul are drept de administrare asupra zestrei sotiei. In prezent situatia s-a schimbat radical , conform principiului egalitatii , si libertatii de vointa , sotii, sau viitorii soti pot sa-si aleaga regimul contractual sau legal aplicat in timul casatoriei lor asupra bunurilor dobindite in timpul casatoriei, contractul matrimonial fiind o modalitatea de realizarea a acostor drepturi de care beneficiaza sotii , ca urmare a aincheierii casatoriei.

2. Notiune
Notiunea de regim matrimonial a fost definita diferit an literatura de specialitate, surprinzand an esenta aceleasi aspecte ale Contractului matrimonial: 3

conventia prin care viitorii soti reglementeaza regimul lor matrimonial , conditiabunurilor lor prezente si viitoare , in raporurile pecuniare ce izvorasc din casatorie contract conditional, solemn si irevocabil , prin care viitorii soti organizeaza capacitatea lor civila si determina , in privinta bunurilor , consecintele asociatiunii conjugale act juridic princare partile isi reglementeaza raporturile patrimoniale esentiale, care se vor desfasura intre ei in cursul casatoriei Actuala legislaie a Republicii Moldova reglementeaz expres contractul matrimonial la art.27 Cod.fam. care prevede: Contractul matrimonial esteconvenia ncheiat benevol ntre persoanele care doresc s se cstoreasc sau ntre soi, n care se determin drepturile i obligaiile patrimoniale ale acestora n timpul cstoriei i/sau n cazul desfacerii acesteia." Orice identificare cu certificatul de casatorie este exclusa, ea fiind o institutie a dreptului familiei si un act statutar , nu un cotract ordinar cum este cel matrimonial. Contractul matrimonial reprezint un contract civil ordinar, cruia i sunt aplicabile regulile generale n materia ncheierii contractelor sau executrii obligaiilor, avnd, ns, i unele particulariti, ca de exemplu:

a) pri ale acestui contract pot fi numai persoanele care ncheie cstoria sau au ncheiat-o deja, adic subiecii sunt soii sau viitorii soi;

b) pot ncheia asemenea contracte numai persoanele fizice, nu i cele juridice;

c) prin acest contract se stabilesc doar relaiile patrimoniale ntre soi sau se reglementeaz drepturile i obligaiile soilor n cazul desfacerii cstoriei

n doctrin, regimurile matrimoniale se clasific dup mai multe criterii .Dup structura lor, ntlnim regimuri matrimoniale a proprietatii comune orice obiect , cu exceptia celor ce apartin unuia din soti inaintea casatoriei, devin proprietate comun, separarii bunurilor-intre soti nu exista nici un fel de proprietate comuna, pe cote parti-trecerea proprietatii fiecaruia dintre soti in proprietate comuna pe cote parti, regim mixt- in baza principiului disponibilitatii. Dup cum se pot sau nu se pot modifica n timpul cstoriei, fie ele legale sau convenionale, ntlnim regimuri matrimoniale modificabile i imutabile etc.

3. Principii
Ca o aplicatie a principiului general al libertatii actului juridic , conventia matrimoniala se bucura si ea de efectele acestuia ,insa, cu unele particularitati. 1. LIBERTATEA CONVENTIILOR MATRIMONIALE-nu deriva doar dinautnomia de vointa dar si din

specificul reglementarilor legale de familie. Se ghideaza dupa regula cibne poate incheia o casatorie valida , poate sa savairseasca valabil si un contract matrimonial. Deoarece cnventia este un contract solemn , partile pot-in principiu, dispune cum dorescde obiectul contractului. Se poate institui orice regim matrimonial reglementat, se pot combina regimurile aratate alternativ de lege sau se poate crea un regim aparte , prin imbinari de reguli , stipulatii originale . Limitele libertatii contractuale fiind faptul ca nu se poate deroga de la bunele moravuri, ordinii publice si dispozitiile imperative ale legii ,nu poate modifica efectele legale extrapatrimoniale ale casatoriei , la fel nu se va putea bruia ordinea succesorala sau odifica regulile devolutiunii succesorale . 2. Limitele specifice conventiei matrimoniale sunt trasate si de PRINCIPIUL ACCESORIALITATII sale la casatorie.regimurile matrimoniale nu au decit telul de a reglementa raportrile patrimoniale dintre soti , ceea ce inseamna ca efectele si cauza juridica a unei convntii sunt strins legate de casatorie, raporturile patrimoniale constituite de conventie , sunt subordonate sustnerii failiei , orice deturnare de la regula va atrage nulitatea conventiei incheiate. In plus , efectele specifice contractului matrimonial nu privesc decit cearea unui regim matrimonial conctret aplicabil intre soti . Efectele juridice ale contractului producinduse numai dupa incheierea casatoriei, in itervalul de timp cit partile sunt casatorite. Cu toate acestea, desi sunt strins legate intre ele , casatoria influenteaza contractl matrimonial , si nu invers. Spre exemplu, cind casatoria este anulata din cauza lipse consimtamintului unei dintre parti, efectele conventiei nu se vor produce nici ele, dar nu datorita faptului ca si convntia matrimoniala va fi considerata nula pentru vicii de consimtamint , ci doar pentru faptul ca a disparut ratiunea ei, fiind o cauza de caduciatea mai mult decit anulabilitatea actului matrimonial. Daca contractul matrimonial a fost incheiat , iar celebrarea casatoriei nu a avut loc , actul juridic nu va produce efecte , in situatia in care , conventia este afectata de vicii de consimtamint , acestea nu vor atrage decit anularea cntractului , nu si a casatoriei, fiind considerat ca sotii au incheiat casatoria sub regimul legal.

4. Caracterele juridice ale regimuli matrimonial


Act juridic complex act juridic de formatie bilaterala fiind o adevarata carta patrimoniala a sotilor , un adevarat statut patrimonial al familiei , ori un regulament care orinduieste raporturile reciproce dintre soti si fata de terti , contractul matrimonial se detatseaza prin complexitatea clauzelor si a efectelor , de un contract ordinar . Fiind supus la exigente de publicitatea speciala- tertii trebuie avertizati si informati cu privire la raporturile patrioniale dintre soti, cu privire la specificul conventiei, pentru a putea sa-si apere propriile interese. Din acest punct de vedere, regimurile metrimoniale legale confera o aprenta de securitate civila mai mare , deoarece efectele lor sunt prezumate cunoscute de orisicine , fara sa fie necesara vre-o formalitate de publicitate. Act cauzal special- incheind o conventie matrimoniala partile trebuie sa aiba intetia de a afecta raporturile patrimoniale faminilale ,daca casatoria este ghidata de o cauza juridica proprie si specifica contractul matrimonial-va trebui ca scopul ei sa nu depaseasca marginile firesti impuse de casatorie. Chiar daca fectele conventiei matrimoniale sunt de fractura parimoniala , acestea nu trebuie sa se departeze de realitatea ca ele nu sunt decit un derivat al casatoriei, locul doi fiind doar al doilea in institutul casatoriei. Daca nu se intimpla astfel, conventia va fi deturnata de la scopurile ei firesti , iar situatia poate fi analizata ca o simulatie. Caracter personal-contractul matrimonial este incheiat in considerarea persoanei, comunitatea de viata casnica cu valentele sale econmice si intime , detrmina incheierea acestui luindu-se seama de calitatile companioului. Cu toate acestea , datorita specificului sau patrimonial , restrictiile nu pot fi atit de riguroase ca in materia casatoriei , prin urmare fiind admis aincheierea contractului prin intermediul madatarului, fiind necesar ca madatul sa fie special si autentic. Act juridic solemn-realizat prin intermediul actului autentic cu care acesta formal se identifica , iar nerespecatarea exigentelor de forma va atrage nuliatatea sa.Ratiunea consta in 2 resorturi: in primul rind- contractul matrimonial este accesor la institutia solemna a casatoriei, urmand sa-i reglementeze efectele parimoniale ale acesteaia , deducinu-de sub acest raport ca e necesar sa respecta forma solemna a casatoriei, in al doilea rind, trebuie de luat in consideratie si recursul la specifila sau: atentionarea partilor asupra gravitatii operatiunii juridice care ureaza sa fie incheiata partile se vor prezenta in fata unui notar , care ii va consulta si ghida in alegerea regimului matrimonial care sa le convinga, in acest scop are loc nu numai atentionarea lor , dar si ajutatrea la alegerea in deplina constiinta de cauza.in acelasi rind contractul autentificat notarial va constitui un act de probatiune , necesar pentru a se realiza condiatia publicitaii ulteioare.

Desi se poate ca solemnitatea sa fie privita ca o limitare a liberatatii contractuale , si implicit a libertatii perosoanei , aceasta are ratiuni solide, aceasta limitare fiind realizata in beneficiul partilor, protejarea partilor contractante , si a tertilor fiind scopul sau de baza. Caracter pulic fiind realizat prin inscrierea conventiei matrimoniale intr-o evidenta speciala , insa , cu parere de rau , o asemenea evidenta nu este tinuta in RM, cum este spre exemplu in Romania conveniile matrimoniale se nscriu n Registrul naional notarial al regimurilor matrimoniale, caracterul respectiv fiind realizat la noi prin necesitatea de anuntare a persoanelor terte interesate in schimbarea regimului juridic al proprietatii persoanelor respective. Act juridic pur si simplu-conventia nu va putea sa produca efecte decit pe perioada casatoriei, incepind efectele numai dupa incheierea casatoriei, nu se putea accepta o modalitatea aactului juridic, care sa aibaca efect indirect infringerea normelor legale, Sinalagmatic - contractul matrimonial are menirea de a reglementa intreaga viata patrimoniala a sotilor, nu doar un anumit raport concret, de aceea trebuie de acceptat faptul ca respectivul act juridic, este mai mult decit un contract obisnuit, insa desigur , anumite juxtapuneri cu dreptul comun merita riscate. Astfel, in aparenta contractul matrimonial are mai mult caracter de sinalgmatic si oneros decit unilateral si gratuit, deoarece partile se obliga reciproc, neexistind posibilitatea ca obligatiile sa apese doar pe unul dintre soti, ceea ce ar insemna un specific sinalagmatic contractului , nu atit ideea ca sotii sunt indatorati sau se obliga reciproc unul fata de altul. Caracterul oneros instoitutia casatoriei si specificul sustinerii sarcinilor familiale de catre fiecare dintre soti exclud ca acesta safie unilateral si gratuit. Contractul matrimonial ar putea fi unul gratuit, n cazul n care unul din soi i asum toate sarcinile csniciei, cellalt neavnd vreo obligaie n acest sens, lucru care este destul de greu de imaginat. Este oneros, deoarece reglementeaz relaiile patrimoniale dintre soi, caracter care rezult nsi din dispoziiile art.27 C.fam. n acelai timp, alin.1 art.29 C.fam. prevede c: Prin contractul matrimonial soii pot modifica regimul legal al proprietii n devlmie stabilit la art.20", astfel soii stabilesc regimul matrimonial cruia i se vor supune n timpul cstoriei.

5. Conditii de validitate a contractului matrimonial


Capacitatea de a contracta- pri ale acestui contract pot fi numai persoanele care ncheie cstoria sau au ncheiat-o deja, adic subiecii sunt soii sau viitorii soi, pot ncheia asemenea contracte numai persoanele fizice, nu i cele juridice.Persoanele trebuie sa aiba capacitatea juridica , ce presupune capacitatea de folosinta si exercitiu.

Consimtamintul liber exprimat al persoanei contractul matrimonial este incheiat in considerarea persoanei, comunitatea de viata casnica cu valentele sale econmice si intime , detrmina incheierea acestui luindu-se seama de calitatile companioului. Cu toate acestea , datorita specificului sau patrimonial , restrictiile nu pot fi atit de riguroase ca in materia casatoriei , prin urmare fiind admisa incheierea contractului prin intermediul madatarului, fiind necesar ca madatul sa fie special si autentic. Obiectul Cu privire la obiectul acestor reglementari an doctrina s-a facut distinctie antre un obiect material si unul juridic. Astfel obiectul material ar fi reprezentat de bunurile care cu diferite titluri apartin sotilor. Obiectul juridic este reprezentat de ansamblul regulilor. juridice care au vocatia de a organiza repartizarea bunurilor antre soti, de a delimita puterile pe care acestia le au asupra administrarii bunurilor lor, an raport de acest ultim aspect regimurile matrimoniale clasificandu-se an regimuri separatiste si regimuri comunitare de bunuri. Acest mod de a defini regimul matrimonial antreptateste si sustine pe deplin opinia exprimata an doctrina potrivit careia reglementarea raporturilor patrimoniale nu alcatuieste o reglementare de sine statatoare, ci una subordonata raporturilor personale care au ca izvor casatoria. El este prevazut an scopul de a desavarsi casatoria ca uniune de persoane antemeiata pe afectiune si pretuire reciproca. Cauza intentia de a afecta raporturile perimoniale generate de acesta , sustinerii sarcinilor casatoriei si realizarii cadrului pecuniar adecvat duceri vietii de familie.

6. Efectele
Efectele contractului matrimonial pot fi limitate la un anumit termen sau pot fi puse n dependen de survenirea sau nesurvenirea anumitor condiii. n literatur se susine, c soii pot prevedea c efectele contractului se vor produce n dependen de survenirea sau nesurvenirea anumitor condiii, chiar i de natur nepatrimonial. Codul familiei n art.32 prevede garantarea drepturilor creditorilor la ncheierea contractului matrimonial, modificarea sau rezilierea acestuia, dup cum urmeaz: (1) Fiecare dintre soi este obligat s ntiineze creditorii si despre ncheierea, modificarea sau rezilierea contractului matrimonial. n cazul neexecutrii acestei obligaii, soul debitor rspunde pentru obligaiile sale indiferent de coninutul contractului. (2) Creditorii soului debitor pot cere modificarea sau rezilierea contractului matrimonial dac acesta le lezeaz drepturile i interesele ocrotite prin lege". Prin aceste dispoziii legiuitorul nltur posibilitatea soilor de a induce n eroare pe creditorii si, cu privire la masa de bunuri sau patrimoniul acestora, impunndu-le obligaia de a-i anuna pe ei despre

toate modificrile ce intervin n coninutul contractului matrimonial i oferindu-le posibilitate s cear modificarea sau rezilierea acestuia, dac le lezeaz drepturile i interesele. Din cele expuse mai sus, rezult c efectele contractului matrimonial se vor stinge numai n cazul ncetrii cstoriei prin moartea sau declararea judectoreasc a morii unuia dintre soi, nu i n cazul desfacerii cstoriei prin divor, cu toate c expres, art.27 Cod.fam. prevede c prin acest contract se determin drepturile i obligaiile patrimoniale ale soilor n timpul cstoriei i/sau n cazul desfacerii acesteia". Nu spunem c nu se vor stinge clauzele contractului matrimonial n cazul ncetrii cstoriei, dar ele se vor stinge, de asemenea, i n cazul desfacerii acesteia prin divor, cu excepia celor care sunt prevzute pentru perioada de dup desfacerea cstoriei. Aceasta pentru faptul c contractul matrimonial are un caracter accesoriu la actul cstoriei, astfel c efectele regimului patrimonial se vor epuiza odat cu aceast din ultim instituie. Desfacerea cstoriei prin divor sau ncetarea acesteia prin moartea unuia dintre soi vor constitui punctul terminus al efectelor conveniei matrimoniale. n primul caz, momentul la care hotrrea de divor va rmne definitiv i irevocabil va marca clipa n care convenia matrimonial i-a epuizat efectele. n al doilea caz, momentul decesului va semnifica limita ultim n timp a producerii efectelor conveniei matrimoniale. Dac moartea va fi constatat judectorete, situaia se aseamn cu cea de la divor, n sensul c efectele conveniei matrimoniale se vor considera epuizate la data la care hotrrea care se pronun asupra decesului va rmne definitiv i irevocabil. Astfel, este imposibil de imaginat ca un regim matrimonial s supravieuiasc strii de cstorie. Considerm c nu trebuie confundate ncetarea" cu desfacerea" cstoriei, sau ncetarea cstoriei" cu ncetarea relaiilor de cstorie.

n concluzie, conchidem c alineatul nti al art.31 Cod.fam. trebuie modificat i propunem ca acesta s aib urmtorul coninut: Clauzele contractului matrimonial se sting din momentul ncetrii relaiilor de cstorie, cu excepia celor care au fost stipulate pentru perioada de dup desfacerea cstoriei". Din cele relatate de pn acum vedem c ncetarea raporturilor de cstorie, duce neaprat i la ncetarea contractului de cstorie, dar cu excepia clauzelor care prevd, de exemplu, obligaia de ntreinere, modul de executare a acesteia att soului incapabil ct i copiilor, bunurile care aparin fiecruia dintre soi la desfacerea cstoriei. Credem c i cauzele generale de ncetare a contractelor pot fi aplicate contractului matrimonial.

7. CONCLUZII
Efectuind acest studiu am realizat ca in strainatate contractele matrimoniale de mult au devenit un lucru obisnuit. Moldovenii, insa, il privesc sceptic spunind "Daca se discuta de contract mai sunt si alte interese decat sentimentul, ...este neincredere in tine si neincrederea in persoana de alaturi", idee promovata de majoritatea reprezentantilor tarii noastre , care fiind un stat unde religia are o influenta considerabila asupra mentalitatii persoanelor , si caracterul patrimonial al relatiilor de familie imprima un dezgust pentru acestea , fiind siguri ca familia trebuie intemeiata pe dragoste , stima , si ajutor reciproc, nu pe interese si ca urmare , intocmirea unui contract matrimonial nu reprezinta o necesitatea actuala .Totusi ,realitatea arata altfel de lucruri , timpurile s-au schimbat,societatea sedezvolta , ideile acesteea de asemenea , asa incit ,tot mai multe persoane isi dau seama ca acest contract este un drept de care se pot folosi pentru a-si aranja viata conform propriilor necesitati si interese , si cit de tare nu am dori sa ascundem acest luctru, totusi , interesele financiare fac perte din viata familiala , si trebuie ca persoanei sigure pe sine si de interesele sale sa folosim aceast drept , oferit de dreptul famileie pentru a ne realiza o cale de asigurare a necesitatilor proprii. n opinia mea, contractul de cstorie sau contractul matrimonial, ncheiat de ctre soi, asigur o mai mare stabilitate n relaiile patrimoniale dintre acetia, reglementndu-le din capul locului, astfel, att n timpul cstoriei, ct i la divor, ei i cunosc din timp drepturile i obligaiile patrimoniale, ceea ce faciliteaz n mod cert procedura partajului proprietii lor, n caz de necesitate. Poate se aducea atingere, ntr-o oarecare msur, scopului ncheierii cstoriei, funciilor familiei, relaiilor de familie, unora din principiile fundamentale ale dreptului familiei, ns, ritmul alert al schimbrilor ce survin n ar att pe plan economic, ct i social, a impus modificarea legislaiei familiei la acest capitol i contractul matrimonial este deja o necesitate pentru tot mai multe persoane cstorite. Contractul matrimonial este convenia ncheiat benevol ntre persoanele care doresc s se cstoreasc sau ntre soi, n care se determin drepturile i obligaiile patrimoniale ale acestora n timpul cstoriei i/sau n cazul desfacerii acesteia, este ghidat de principiul libertatii contractuale , si accesorialitatii si dependentei de institutia casatoriei, afectind nu numai partile contractante dar si tertii interesati in bunurile ce le apartin acestora. In continutul contractului matrimonial pot fi stipulate prevederi cu privire la obligatia de intretinere reciproca , ordinea impartirii patrimoniului in cazul desfacerii casatoriei,, ordinea de participatie la venituri reciproce , ordinea de participatie a fiecaruia la cheltuielile comune, bunurile ce vor fi trensmise fiecaruia dintre ei, sanctiuni pentru sotul culpabil de desfacerea casatoriei, s.a. fiind interzise stabilirea prevederilor ce afecteaza capacitatea sotilor, lezeaza dreptul sotilor de ase adresa in instnta de judecata, relatii personale nepatrimoniale dintre soti, drepturi si obligatii dintre soti si copii, , 10

limitari a dreptului sotului inapt de munca la intretinere, confditii care ar leza interesele legitime ale sotilor sau contravin principiilor si naturii relatiilor familiale(art.29 alin 6).

Bibliografie:
1. Paul Vasilescu : Regimuri matrimoniale, partea general rosetti 2003 2. Adriana Corhan Dreptul familiei teorie si practica Luminalex, Bucuresti 2001 3. Cristina Turianu , Corneliu Turianu Dretul familiei practica juridica adnotata EDIT PRESS mihaela SRL, Bucuresti 4. www.studia.law- articolul dr. Veaceslav PNZARI: unele considerente cu privire la regimul contractual al bunurilor soilor n legislaia familial a republicii moldova 5. Codul Familiei al RM 26.04.01 monitorul oficial Nr.47-48

11