Sunteți pe pagina 1din 26

PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 CCI 2007RO051PO001

PROCEDURA
pentru atribuirea contractelor de achiziii de produse, servicii sau lucrri finanate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de ctre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoriti contractante n conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, sau nu ndeplinesc cumulativ condiiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeai ordonan

Octombrie 2009

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 1/26

CUPRINS

1. INFORMATII GENERALE........................................................................................................................ 3 2. BAZA LEGALA ....................................................................................................................................... 3 3. DEFINITII .............................................................................................................................................. 4 4. PRINCIPII SI REGULI .............................................................................................................................. 5 5. REGULI DE BAZA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE FINANTATE PRIN POSDRU.......... 7 5.1. Publicitatea................................................................................................................................... 7 5.2. Descrierea nediscriminatorie a obiectului contractului (specificaiile tehnice) ............................... 8 5.3 Estimarea valorii contractului de achiziie ...................................................................................... 9 5.4 Accesul egal al operatorilor economici din toate Statele Membre .................................................. 9 5.5. Stabilirea unui termen limit adecvat pentru primirea ofertelor.................................................... 9 5.6. Abordarea transparent i obiectiv ........................................................................................... 10 6. PROCEDURI PENTRU EFECTUAREA ACHIZITIILOR ................................................................................ 10 7. DOSARUL ACHIZITIEI DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRARI ................................................................. 16 8. MODIFICAREA CONTRACTULUI........................................................................................................... 17 9. RECEPTIA PRODUSELOR, SERVICIILOR SAU LUCRARILOR CARE AU FACUT OBIECTUL ACHIZITIEI.......... 17 MODELE RECOMANDATE PENTRU A FI UTILIZATE IN PROCESUL DE ACHIZITIE........................................ 18 Model 1.1 Modelul notei privind estimarea valorii contractului de achiziie..................................... 18 Model 1.2 - Modelul documentaiei pentru ofertani......................................................................... 19 Model 1.3 Proces-verbal de selectare a ofertei ctigtoare ........................................................... 23 Model 1.4 - Modelul procesului-verbal de recepie a serviciilor ......................................................... 24 Model 1.5 - Modelul procesului-verbal de recepie a produselor ...................................................... 25 Model 1.6 - Modelul procesului-verbal de recepie a lucrrilor .......................................................... 26

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 2/26

1. INFORMATII GENERALE
Prezenta procedur reglementeaz atribuirea contractelor de furnizare de produse, servicii sau lucrri care nu intra sub incidena, total sau parial, a prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Dac implementarea unui proiect finanat prin POSDRU 2007-2013 necesit efectuarea de achiziii de ctre Beneficiar i/sau Partenerul naional/transnaional al acestuia care se afla ntr-una dintre situaiile mentionate n instruciune, atunci contractul de achiziie, respectiv contract de furnizare, contract de servicii sau contract de lucrri, trebuie s fie atribuit celei mai bune oferte primite, acetia avnd obligaia s asigure utilizarea eficient a fondurilor n procesul de atribuire, s promoveze concurena dintre operatorii economici, precum i s garanteze nediscriminarea, recunoaterea reciproc i tratamentul egal al operatorilor economici care particip la atribuirea contractului. Atribuirea contractelor ncheiate n scopul implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 trebuie s respecte principiul liberei circulaii a mrfurilor (Tratatul CE, articolul 28), principiul libertii de stabilire (articolul 43) i principiul libertii de a presta servicii (articolul 49), precum i principiile care decurg din acestea, precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoaterea reciproc, proporionalitatea i transparena1. (cred ca cristina vroia sa se faca referire la n acest scop, Beneficiarul i/sau Partenerul naional/transnaional al acestuia trebuie s se conformeze regulilor stabilite n prezenta procedur, iar n cazul nerespectrii acestora, cheltuiala pentru aciunile n discuie nu este eligibil pentru rambursarea cheltuielilor din Fondul Social European i din fonduri de la bugetul de stat. AM/OI responsabil va efectua verificri ulterioare asupra modului n care beneficiarii proiectelor finnaate prin POSDRU 2007-2013 au respectat aceste reguli pentru atribuirea contractelor de achiziie respective.

2. BAZA LEGALA
Tratatul de instituirea Comunitii Europene, ncheiat la 25 martie 1957, cu modificrile i completrile ulterioare; Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii; Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale; Ordonana de Urgen nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare OUG nr.34/2006;

A se vedea: Tratatul privin instituirea Comunitii Europene, cu modificrile i completrile ulterioare (documentul este disponibil pe site-ul http://eur-lex.europa.eu), Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementrilor comunitare n cazul contractelor care nu intra sub incidena, total sau parial, a Directivelor privind achiziiile publice, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006 (documentul este disponibil i pe site-ul www.fseromania.ro n seciunea Materiale informative, n limba englez).

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 3/26

Hotrrea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale; Ordonana Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor; Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999; Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European i al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziiile publice (CPV) i a Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete procedurile de achiziii publice, n ceea ce privete revizuirea CPV; Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementrilor comunitare n cazul contractelor care nu intra sub incidena, total sau parial, a Directivelor privind achiziiile publice, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006; Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea coreciilor financiare care trebuie fcute asupra cheltuielii cofinanate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziiei publice; Prevederile ghidului solicitantului; Prevederile contractului de finanare a proiectului.

3. DEFINITII
n cadrul prezentei proceduri, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii: a) Beneficiar2 - un operator, un organism sau o ntreprindere, din domeniul public sau privat, responsabil pentru iniierea sau pentru iniierea i implementarea operaiunilor. n contextul schemelor de ajutor n temeiul Articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt ntreprinderile publice sau private, care realizeaz un proiect individual si primesc ajutor public. b) Partener naional/transnaional un operator, un organism sau o ntreprindere, din domeniul public sau privat, care a ncheiat cu beneficiarul un acord de parteneriat care cuprinde totalitatea drepturilor si obligatiilor partilor in implementarea proiectului. b) Contract de finanare contract ncheiat ntre AMPOSDRU/OI responsabil i beneficiar prin care sunt stabilite drepturile i obligaiile privind finanarea i implementarea unei operaiuni selectate n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, art.2. n conformitate cu art. 23 din OUG nr.64/2009, proiectele finanate din instrumente structurale n cadrul programelor operaionale pentru obiectivul convergen pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din dou sau mai multe entiti cu personalitate juridic, nregistrate n Romnia i/sau n statele membre ale Uniunii Europene, cu condiia desemnrii ca lider al parteneriatului a unei entiti nregistrate fiscal n Romnia, excepie fcnd proiectele pentru care beneficiar este o grupare european de cooperare teritorial.

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 4/26

c) Achizitor Beneficiarul sau partenerul naional/transnaional al acestuia care dobndete cu titlu definitiv sau temporar produse, servicii sau lucrri. d) Operator economic oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrri persoan fizic/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri; e) Contractul de lucrri este acel contract de achiziie public care are ca obiect: a. fie execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa nr. 1 din OUG nr.34/2006 sau execuia unei construcii; b. fie att proiectarea, ct i execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa nr. 1 din OUG nr.34/2006 sau att proiectarea, ct i execuia unei construcii; c. fie realizarea prin orice mijloace a unei construcii care corespunde necesitii i obiectivelor beneficiarului POSDRU, n msura n care acestea nu corespund prevederilor lit. a) i b). Prin construcie se nelege rezultatul unui ansamblu de lucrri de construcii de cldiri sau lucrri de geniu civil, destinat s ndeplineasc prin el nsui o funcie tehnic sau economic. f) Contractul de furnizare este acel contract de achiziie public, altul dect contractul de lucrri, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de cumprare. Contractul de achiziie public ce are ca obiect principal furnizarea de produse i, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de instalare i punere n funciune a acestora este considerat contract de furnizare.

g) Contractul de servicii este acel contract de achiziie public, altul dect contractul de lucrri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevzute n anexele nr. 2A i 2B din OUG nr.34/2006. Contractul de achiziie care are ca obiect principal prestarea unor servicii i, cu titlu accesoriu, desfurarea unor activiti dintre cele prevzute n anexa nr. 1 din OUG nr.34/2006, este considerat contract de servicii. Contractul de achiziie public care are ca obiect att furnizarea de produse, ct i prestarea de servicii este considerat: a) contract de furnizare, dac valoarea estimat a produselor este mai mare dect valoarea estimat a serviciilor prevzute n contractul respectiv; b) contract de servicii, dac valoarea estimat a serviciilor este mai mare dect valoarea estimat a produselor prevzute n contractul respectiv. h) Procedura de atribuire Modalitatea prin care achizitorul atribuie contractul de achiziie de produse, servicii sau lucrri i care se alege n funcie de valoarea estimat a contractului de achiziie respectiv.

4. PRINCIPII SI REGULI
Pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, servicii sau lucrri finanate prin POSDRU, achizitorul trebuie s respecte urmtoarele principii:3
A se vedea: a) Tratatul privin instituirea Comunitii Europene, cu modificrile i completrile ulterioare (documentul este disponibil pe siteul http://eur-lex.europa.eu);
3

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 5/26

Nediscriminarea i tratamentul egal reprezint asigurarea condiiilor de manifestare a concurenei reale, prin stabilirea i aplicarea, oricnd pe parcursul atribuiri contractului respectiv, de reguli, cerine i criterii identice pentru toi operatorii economici, inclusiv prin protejarea informaiilor confideniale atunci cnd este cazul, pentru ca oricare dintre acetia, s poat participa la atribuirea contractului i s beneficieze de anse egale de a deveni contractani (furnizori, prestatori sau executani de lucrri). Recunoaterea reciproc const n acceptarea produselor, serviciilor, lucrrilor oferite n mod licit pe piaa Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritile competente din alte state, precum i a specificaiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naional. Transparena nseamn aducerea la cunotina publicului a tuturor informaiilor referitoare la atribuirea contractului de furnizare de produse, servicii i lucrri. Proporionalitatea reprezint asigurarea corelaiei ntre necesitatea beneficiarului, obiectul contractului de achiziie public i cerinele solicitate a fi ndeplinite. n acest sens, beneficiarul trebuie s se asigure c, n cazul n care sunt stabilite cerine minime de calificare, acestea nu prezint relevan i/sau sunt disproporionate n raport cu natura i complexitatea contractului atribuit. Eficiena utilizrii fondurilor publice reprezint atribuirea contractelor de achiziie pe baze competiionale i utilizarea unor criterii pentru atribuirea contractelor care s reflecte avantajele de natur economic ale ofertelor n vederea obinerii raportului optim ntre calitate i pre, inclusiv prin luarea n considerare a obiectivelor sociale, etice i de protecie a mediului. Asumarea rspunderii este determinarea clar a sarcinilor i responsabilitilor persoanelor implicate n procesul de achiziie public, urmrindu-se asigurarea profesionalismului, imparialitii i independenei deciziilor adoptate pe parcursul derulrii acestui proces. Pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, servicii sau lucrri finanate prin POSDRU, achizitorul trebuie s respecte urmtoarele reguli4: Evitarea conflictului de interese Pe parcursul aplicrii procedurilor de atribuire, achizitorul are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natur s determine apariia unui conflict de interese i/sau manifestarea concurenei neloiale.

b) Ordonana de Urgen nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, art.2 (2); c) Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii; (de mutat pe pagina anterioara) d) Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale; e) OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare; f) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene. 4 OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, art.66-70;

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 6/26

Conflictul de interese reprezint5: - (i) situaia n care interesele de natur patrimonial sau nepatrimonial (familial, emoional, afinitate politic sau naional) ale unei persoane fizice sau juridice implicate n procesul de utilizare a fondurilor comunitare afecteaz sau pot afecta n mod negativ capacitatea acesteia de a-i exercita atribuiile n mod obiectiv i imparial; - (ii) situaia care influeneaz sau este de natur s influeneze capacitatea unui ofertant/contractor (precum i a angajailor i sub-contractorilor acestora) de a furniza o opinie profesional obiectiv i imparial, de a-i respecta obligaiile asumate fa achizitor, sau care conduce sau poate conduce la distorsionarea concurenei n cadrul procedurii de atribuire. Pe parcursul aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului, achizitorul are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita apariia unor situaii de natur s determine existena unui conflict de interese i/sau manifestarea concurenei neloiale. n cazul n care constat apariia unor astfel de situaii, cum ar fi cele prevzute la art. 66 - 70 din Ordonan i/sau cele prevzute la art.52 din Reg.Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002, acesta are obligaia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de mprejurare, adoptnd potrivit competenelor, dup caz, msuri corective de modificare, ncetare, revocare, anulare i altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corect a procedurii pentru atribuirea contractului sau ale activitilor care au legtur cu acestea. Neretroactivitatea contractului Orice contract semnat n condiiile acestei instruciuni ncepe s produc efecte din momentul semnrii acestuia de ctre ambele pri. Aceasta nseamn c nici o plat nu poate fi efectuat i nici un bun, serviciu sau lucrare nu poate fi furnizat, prestat sau executat anterior semnrii contractului. Acelai principiu este aplicabil i actelor adiionale la aceste contracte.

5. REGULI DE BAZA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE FINANTATE PRIN POSDRU


5.1. Publicitatea Aplicarea principiului tratamentului egal i nediscriminrii implic asigurarea transparenei procesului de atribuire a contractelor de achiziie prin asigurarea, n beneficiul oricrui potenial ofertant, a unui grad de publicitate suficient astfel nct s se asigure competiia ntre operatorii economici cu activitate n domeniu, care ofer n mod licit pe piat produse, servicii i/sau execuie de lucrri. Asigurarea transparenei presupune ca orice operator economic, potenial ofertant n cadrul procedurii de atribuire, s aib acces la o informare adecvat cu privire la contractul respectiv nainte ca acesta s fie atribuit, astfel nct acesta s aib posibilitatea s-i exprime interesul n obinerea contractului respectiv .6
5 Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene art.52. 6 A se vedea: Directivele 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii, publicat n Jurnalul Oficial al UE nr. L 134/2004, p. 114 - 240, i 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale, publicat n Jurnalul Oficial nr. L 134/2004, p. 1 - 113 (directivele sunt disponibile pe site-ul www.europa.eu),

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 7/26

n acest sens, Achizitorul are obligaia s publice un anun publicitar prin care este deschis competiia pentru atribuirea contractului.

Mijloace de publicitate care pot fi utilizate Achizitorul are dreptul s aleag cel mai potrivit mijloc de publicitate a contractului respectiv. Achizitorul poate publica un anun privind procedura de achiziie utilizat pentru atribuirea contractelor de achiziie, utiliznd unul dintre urmtoarele mijloace: - Internet - Internetul este considerat cel mai accesibil mijloc de realizare a publicitii contractelor de achiziie, n special pentru IMM-urile care sunt n cautarea unor contracte mai mici sau pentru ofertanii din alte State Membre. Acesta ofer o gam larg de posibiliti de publicitate a contractelor de achiziie prin publicarea unui anun pe website-ul propriu al achizitorului sau pe portaluri web specializate pentru publicitatea unor astfel de contracte de achiziie. -Publicaii naionale - cotidiene cu acoperire naional sau regional; publicaii naionale specializate n anunuri pentru achiziii publice (Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a); - Publicaii locale (ziare locale, jurnale municipale pentru anunuri); - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene/TED.

Coninutul minimal al anunului publicitar Anunul publicitar trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii: scurta descriere a obiectului contractului de achiziie i sursele de finanare ale acestuia; criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare; dac informaiile privind achiziia respectiv sunt disponibile pe Internet sau dac pot fi obinute n urma unei solicitri adresate direct achizitorului; invitaia de a contacta achizitorul pentru informaii suplimentare legate de contractul de achiziie respectiv. n cazul utilizrii procedurii de prospectare a pieei-studiu de piat, anunul publicitar trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii: specificaiile tehnice ale produselor, serviciilor sau lucrrilor ce fac obiectul contractului de achiziie i sursele de finanare ale acestuia; adresa achizitorului unde operatorii economici interesai pot transmite ofertele de pre, data i ora limit. 5.2. Descrierea nediscriminatorie a obiectului contractului (specificaiile tehnice) Achizitorul are obligaia s descrie obiectul contractului (specificaiile tehnice) astfel nct s permit oricrui ofertant accesul egal la procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici. Specificaiile tehnice nu trebuie s cuprind sau s indice o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementrilor comunitare n cazul contractelor care nu intra sub incidena, total sau parial, a Directivei privind achiziiile publice, publicat n Jurnalul Oficial al UE (document disponibil pe site-ul www.fseromania.ro la seciunea Materiale informative),

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 8/26

Definirea unor specificaii tehnice care indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse este interzis. n mod excepional se admite o astfel de indicaie n situaia n care o descriere suficient de precis i inteligibil a obiectului contractului nu este posibil i numai nsoit de meniunea sau echivalent. Descrierea obiectului contractului trebuie s corespund, atunci cnd necesitilor/exigenelor oricrui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabiliti7. 5.3 Estimarea valorii contractului de achiziie n vederea aplicrii prevederilor prezentei proceduri, achizitorul are obligaia s estimeze valoarea contractului de achiziie de produse, servicii sau lucrri n conformitate cu Regulile pentru estimarea contractelor de achiziie public din Capitolului 2, Sectiunea a 2-a din OUG nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. 5.4 Accesul egal al operatorilor economici din toate Statele Membre Achizitorul nu trebuie s impun condiii discriminatorii directe sau indirecte potenialilor ofertani din alte State Membre, cum ar fi cerina ca ofertanii interesai de contractul de achiziie respectiv s fie stabilit n acelai Stat Membru sau n regiunea n care se afl localizat acesta. n cazul n care ofertanilor li se solicit s transmit certificate, diplome sau alte nscrisuri, documentele furnizate din alte State Membre care ofer un nivel echivalent de garanie, acestea trebuie acceptate n conformitate cu principiul recunoaterii reciproce a diplomelor, certificatelor i altor documente formale de calificare. 5.5. Stabilirea unui termen limit adecvat pentru primirea ofertelor Termenele limit prevzute pentru primirea ofertelor trebuie s fie suficient de mari, astfel nct s permit persoanelor interesate din alte State Membre s realizeze o analiz corespunztoare i s pregteasc oferta. Termenul limit pentru primirea ofertelor nu poate fi mai mic de: a) 15 zile calendaristice de la data publicrii anunurilor publicitare pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, servicii sau lucrri a cror valoare estimat a contractului de achiziie este mai mare dect echivalentul in lei a 15.000 euro fr TVA; b) 5 zile calendaristice de la data publicrii anunurilor publicitare pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, servicii sau lucrri a cror valoare estimat a contractului de achiziie este mai mic sau egal dect echivalentul in lei a 15.000 euro fr TVA. Modul de calcul al termenului limit pentru transmiterea ofertelor este posibil,

A se vedea documentul CE Instrument de lucru pentru utilizarea fondurilor structurale i de coeziune - Asigurarea accesibilitii i nediscriminarea persoanelor cu disabiliti. (fiier disponibil n format electronic, n limba englez, la adresa www.fseromania.ro, seciunea Materiale informative).

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 9/26

Potrivit prevederilor art.3 alin.(1) teza II din Regulamentul Consiliului (CEE, Euroatom) nr.1182/71, privind stabilirea regulilor care se aplic termenelor, datelor i expirrii termenelor, "Dac un termen exprimat n zile, n sptmni, n luni sau n ani se calculeaz din momentul n care intervine un eveniment sau se realizeaza acest act, ziua n cursul careia a avut loc acest eveniment sau se realizeaz acest act nu este luat n calculul termenului". Avnd n vedere cele de mai sus, achizitorul are obligaia atunci cnd stabileste termenul limit pentru transmiterea ofertelor, menionat n cadrul anunului publicitar, s nu ia n calcul data transmiterii spre publicare a anunului respectiv, astfel termenele limit menionate anterior se vor stabili n funcie de data publicrii anunului respectiv. Achizitorul are dreptul s prelungeasc termenul limit pentru transmiterea ofertelor cu condiia respectrii de ctre acesta a regulilor privind publicitatea acestei msuri. 5.6. Abordarea transparent i obiectiv Toii potenialii ofertani, participani la procedur, trebuie s cunoasc dinainte regulile aplicabile i s fie ncredinai c aceste reguli sunt aplicate pentru toi participanii, n acelai mod. Achizitorul are obligaia s precizeze n solicitarea de oferte pentru achiziia de produse, servicii sau lucrri criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare.

Atribuirea contractului se face celei mai bune oferte primite utiliznd unul dintre urmtoarele criterii: fie oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, fie, preul cel mai sczut.

n cazul criteriului oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, achizitorul poate stabili ca factori de evaluare a ofertelor, alturi de pre, i factori care privesc nivelul calitativ, tehnic sau funcional, cerine de mediu, raportul cost/eficien precum i alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Factorii de evaluare a ofertelor trebuie s fie cuantificai astfel nct sa se asigure o evaluare obiectiv a ofertelor.

n cazul criteriului preul cel mai sczut, achizitorul are obligaia s atribuie contractul respectiv operatorului economic care ofer preul cel mai sczut, n condiiile n care oferta corespunde cerinelor de natur tehnic i cantitativ descrise n documentaia pentru ofertani. Decizia achizitorului de atribuire a contractului trebuie s fie luat n conformitate cu regulile stabilite la nceputul procedurii i s respecte ntocmai principiile nediscriminrii i tratamentului egal.

6. PROCEDURI PENTRU EFECTUAREA ACHIZITIILOR


Achizitorul are obligaia s atribuie contractul de achiziie de produse, servicii sau lucrri necesar pentru implementarea proiectului finanat prin POSDRU prin aplicarea procedurilor deschise: a) procedura competitiv

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 10/26

b) procedura de prospectare a pieei - studiu al pieei. Procedurile deschise sunt proceduri de atribuire a contractelor de achiziie de produse, servicii sau lucrri la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune ofert. Achizitorul are dreptul s utilizeze procedura de prospectare a pieei - studiu al pieei, atunci cnd atribuie un contract de achiziie de produse, servicii sau lucrri a crui valoare, estimat conform capitolul 2, seciunea a 2-a din Ordonan, fr TVA, este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 5.000 euro, acesta avnd obligaia s aleag cea mai bun ofert care corespunde cerinelor minime sau caracteristicile de natur tehnic a acestora descrise n specificaiile tehnice. Se interzice achizitorului s divizeze un contract n mai multe contracte de valoare mai mic n vederea ncadrrii acestora sub pragurile peste care este obligatorie aplicarea prevederilor Ordonanei sau procedura competitiv. Achizitorul are drepul s nu aplice procedurile deschise menionate anterior n urmtoarele situaii: a) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; b) ca o msur strict necesar pentru implementarea proiectului, determinat de evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a achizitorului; n acest caz, achizitorul nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar pentru a face fa situaiei de urgen care a determinat efectuarea achiziiei; c) atunci cnd este necesar achiziionarea, de la furnizorul iniial, a unor cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii echipamentelor/instalaiilor livrate anterior, i numai dac schimbarea furnizorului iniial ar pune achizitorul n situaia de a achiziiona produse care, datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin incompatibiliti sau dificulti tehnice sporite de operare i ntreinere. d) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: atribuirea s fie fcut contractantului iniial; lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru achizitor sau, dei separabile de contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia; valoarea cumulat a contractelor care vor fi atribuite i a actelor adiionale care vor fi ncheiate pentru lucrri i/sau servicii suplimentare ori adiionale nu depete 50% din valoarea contractului iniial i pragul valoric pentru care era obligatorie aplicarea prevederilor Ordonanei; Etapele i operaiunile pe care achizitorul trebuie s le efectueze pentru atribuirea contractului de achiziie prin procedurile deschise menionate anterior sunt: Etapa 1. Evaluarea valorii contractului de achiziie Operaiunea Achizitorul are obligaia de a estima valoarea contractului de achiziie n conformitate cu Regulile pentru estimarea contractelor de achiziie public din Capitolului 2, Sectiunea a 2-a din OUG nr.34/2006.

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 11/26

Etapa

Operaiunea

n funcie de valoarea estimat a contractului respectiv achizitorul are obligaia s stabileasc procedura aplicabil pentru achiziia de produse, servicii sau lucrri finanate prin POSDRU conform prevederilor OUG nr.34/2006 sau a prezentei proceduri. Valoarea estimat a contractului de achiziie trebuie s fie determinat nainte de iniierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceast valoare trebuie s fie valabil la momentul transmiterii spre publicare a anunului publicitar. 2. Elaborarea documentaiei pentru ofertani Achizitorul are obligaia s ntocmeasc pentru fiecare contract de achiziie de produse, servicii sau lucri o documentaie pentru ofertani. Achizitorul va elabora documentaia pentru ofertani n care va preciza orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura potenialilor operatori economici ofertani o informare complet, corect i explicit cu privire la modul de efectuare a achiziiei respective, inclusiv modul de soluionare a contestaiilor. Documentaia pentru ofertani va conine cel puin urmtoarele informaii: - descrierea obiectului contractului de achiziie (specificaiile tehnice)8; - perioada minim de valabilitate a ofertei; - termenul limit pentru primirea ofertei, locul unde se primesc ofertele; - criteriu de atribuire a contractului de achiziie; -clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiiile de actualizare/modificare a preului contractului de achiziie; - modaliti de contestare a deciziei achizitorului i de soluionare a contestaiei etc. Perioada minim de valabilitate a ofertei trebuie s permit achizitorului s semneze contractul cu operatorul economic ofertant a crui ofert a fost desemnat ctigtoare. n cazul contractelor de achiziie cu o valoare estimat mai mic dect echivalentul n lei a 5.000 euro, fr TVA, pentru care achizitorul decide s atribuie contractul de achiziie celei mai bune oferte prin aplicarea procedurii de prospectare a pieei - studiu al pieei, documentaia pentru ofertani se rezum numai la descrierea obiectului contractului de achiziie (specificaiile tehnice).

A se vedea documentul CE Instrument de lucru pentru utilizarea fondurilor structurale i de coeziune - Asigurarea accesibilitii i nediscriminarea persoanelor cu disabiliti. (fiier disponibil n format electronic, n limba englez, la adresa www.fseromania.ro, seciunea Materiale informative).

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 12/26

Etapa 3. Publicitatea contractului de achiziie

Operaiunea Achizitorul are obligaia s asigure publicitatea contractului conform prevederilor pct.5.1 de mai sus. n cazul contractelor de achiziie a cror valoarea estimat este mai mare dect echivalentul n lei a 15.000 euro, fr TVA, achizitorul are obligaia s publice cel puin 2 anunuri privind achiziia respectiv, din care cel puin unul s fie publicat ntr-o publicaie cu acoperire naional. n cazul contractelor de achiziie a cror valoarea estimat este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 15.000 euro, fr TVA, achizitorul are obligaia s publice cel puin 2 anunuri privind achiziia respectiv, din care cel puin unul s fie publicat ntr-o publicaie cu acoperire regional sau local. n cazul contractelor de achiziie a cror valoarea estimat este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 5.000 euro, fr TVA, pentru atribuirea cruia achizitorul alege s atribuie contractul de achiziie celei mai bune oferte n urma aplicrii procedurii de prospectare a pieei studiu de piat, acesta are obligaia s publice anunul privind achiziia respectiv pe pagina de Internet proprie sau, n cazul n care achizitorul nu are pagin de Internet proprie, s publice un anun publicitar ntr-o publicaie cu acoperire local.

4. Stabilirea ofertei ctigtoare.

a) Atribuirea contractului de achiziie prin procedura competitiv n situaia n care achizitorul a precizat n anunul publicitar faptul c operatorul economic are acces la documentaia pentru ofertani prin transmiterea unei solicitari prin fax sau prin e-mail, atunci acesta are obligaia s pun la operatorului economic ct mai repede posibil, ntro perioad care nu trebuie s depeasc 3 zile lucrtoare de la primirea solicitrii din partea acestuia. n situaia n care operatorul economic interesat solicita clarificri privind documentaia pentru ofertani, achizitorul are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic. Achizitorul are obligaia de a transmite rspunsurile - nsoite de ntrebrile aferente ctre toi operatorii economici care au obinut, n condiiile prezentei proceduri, documentaia pentru ofertani, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective. Achizitorul are obligaia s nregistreze ofertele n ordinea cronologic

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 13/26

Etapa a primirii acestora.

Operaiunea

Achizitorul are obligaia s evalueze numai ofertele nregistrate pn la termenul limit de primire a ofertelor indicat n anunul publicitar i s atribuie contractul de achiziie n conformitate cu prevederile documentaiei pentru ofertani. Achizitorul are obligaia s ntocmeasc un proces verbal prin care motiveaz atribuirea contractului de achiziie n conformitate cu documentaia pentru ofertani precum i n cazul n care s-a decis anularea procedurii. Achizitorul poate s atribuie contractul de achiziie respectiv i n situaia n care primete o singur ofert cu condiia ca aceasta s ndeplineasc cerinele minime sau caracteristicile de natur tehnic descrise n documentaia pentru ofertani, iar valoarea ofertei financiare, chiar dac depaeste valoarea estimata a contractului, nu depasete pragul valoric de aplicare a procedurii. Achizitorul poate s atribuie contractul de achiziie respectiv i n situaia n care primete oferte a cror valori depesc valoarea estimat a contractului, cu condiia ca acestea s ndeplineasc cerinele minime sau caracteristicile de natur tehnic descrise n documentaia pentru ofertani, iar valoarea ofertei financiare, chiar dac depaeste valoarea estimata a contractului, nu depasete pragul valoric de aplicare a procedurii. Achizitorul are obligaia s informeze operatorii economici participani la procedura de atribuire asupra rezultatului procedurii. Informarea operatorilor economici se va face n scris utiliznd orice mijloace de comunicare fax, e-mail, servicii potale. n situaia n care operatorii economici participani la procedur contest rezultatul procedurii, achizitorul are obligaia s soluioneze contestaia respectiv n conformitate cu prevederile documentaiei pentru ofertani. Achizitorul are dreptul s anuleze procedura de achiziie dac se afl ntr-una din urmtoarele situaii: - niciuna dintre ofertele primite nu ndeplinete cerinele minime sau caracteristicile de natur tehnic descrise n documentaia pentru ofertani; - dei sunt ndeplinite cerinele minime sau caracteristicile de natur tehnic descrise n documentaia pentru ofertani, oferta financiar depasete pragul valoric estimat pentru contract pe baza cruia a fost aleas procedura conform prezentei instruciuni. n cazul n care achizitorul decide s continue procedura de achiziie n aceste condiii,

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 14/26

Etapa

Operaiunea achizitorul trebuie s aib grij s nu depeasc pragurile valorice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2006 sau ale prezentei proceduri. b) Atribuirea contractului prin procedura de prospectare a pieei studiu de pia Pentru atribuirea contractului prin procedura de prospectare a pieei studiu de piea, achizitorul are dreptul s utilizeze ofertele operatorilor economici existente pe paginile Web sau n cataloagele/pliantele/ofertele volante de preuri, ca urmare a solicitrii de oferte transmise unor operatori economici sau ca ofertele primite ca urmare a anunului publicitar. n cazul n care achizitorul solicit oferte de preuri unor operatori economici sau primete oferte de pre ca urmare a anunului publicitar, acesta are obligaia s nregistreze ofertele n ordinea cronologic a primirii acestora. Achizitorul are obligaia s atribuie contractul de achiziie operatorului economic a crui ofert ndeplinete cerinele minime sau caracteristicile de natur tehnic precizate n specificaiile tehnice i ofer cel mai bun pre. Achizitorul poate s atribuie contractul de achiziie respectiv i n situaia n care primete oferte ale cror valori depesc valoarea estimat a contractului, cu condiia ca acestea s ndeplineasc cerinele minime sau caracteristicile de natur tehnic descrise n specificaiile tehnice, iar valoarea ofertei financiare, chiar dac depaeste valoarea estimata a contractului, nu depasete pragul valoric de aplicare a procedurii. Achizitorul are obligaia s informeze operatorii economici asupra rezultatului procedurii de prospectare a pieei - studiu de piat, atunci cnd acesta este realizat pe baza ofertelor primite din partea operatorilor economici interesai, ca urmare a anunului publicitar sau a solicitrii de oferte.

5. Semnarea contractului de achiziie

Achizitorul are obligaia s semneze contractul de achiziie cu operatorul economic cruia i-a fost atribuit contractul, n cazul n care a aplicat procedura competitiv, sau care a avut cel mai bun pre, n cazul n care a aplicat procedura de prospectare a pieei, cu respectarea prevederilor coninutului ofertei sale i a documentaiei pentru ofertani. Perioada de valabilitate a contractului de achiziie trebuie s permit achizitorului implementarea activitilor prevzute n proiectul finanat prin POSDRU, n conformitate graficul de implementare

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 15/26

Etapa

Operaiunea tehnico-financiar a proiectului din finanare. anexa 1 a contractului de

Contractul de achiziie trebuie s precizeze datele de identificare ale prilor semnatare, obiectul, valoarea i durata contractului, condiiile de modificare/actualizare a preului contractului etc. Se recomand achizitorului s includ n contractul de achiziie i prevederi referitoare la condiiile de livrare, montaj, punere n funciune, recepie, standarde de calitate, service, garanii etc. n conformitate cu prevederile legale. Dac ofertantul n favoarea cruia a fost atribuit contractul de achiziie refuz semnarea contractului n termenii stabilii, achizitorul poate s ncheie contractul de achiziie respectiv cu ofertantul clasat pe locul urmtor sau poate relua procedura de achiziie n aceleai condiii. n cazul achiziiei de produse n care livrarea acestora se face ntr-o singur tran, achizitorul nu are obligaia ncheierii unui contract de achiziie, fiind acceptate ca documente justificative adecvate factura i documentele de recepie a produselor respective.

7. DOSARUL ACHIZITIEI DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRARI


Achizitorul are obligaia de a ntocmi un dosar al achiziiei pentru fiecare contract atribuit conform prezentei proceduri. Dosarul achiziiei trebuie s cuprind documentele ntocmite i/sau primite de achizitor n cadrul procedurii dup cum urmeaz: 1. Nota privind determinarea valorii estimate a contractului modelul 1.1; 2. Documentaia pentru ofertani (descrierea obiectului contractului - specificaiile tehnice; perioada minim de valabilitate a ofertei; criteriul de atribuire a contractului de achiziie; clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiile de actualizare/modificare a preului contractului de achiziie; modalitile de contestare a deciziei achizitorului i de soluionare a contestaiei etc) modelul 1.2; 3. Dovada publicrii anunurilor publicitare pentru achiziia respectiv; 4. Solicitrile privind documentaia pentru ofertani sau de clarificare primite din partea operatorilor economici i rspunsurile aferente; 5. Ofertele primite n cadrul procedurii de achiziie; 6. Dac este cazul, studiul de pia realizat mpreun cu cataloagele/ofertele volante de preuri, ofertele primite, extrasele de pe paginile Web utilizate etc; 7. Procesul-verbal de selectare a ofertei ctigtoare sau de anulare a procedurii deschise; 8. Scrisoarea de informare a operatorilor economici ofertani asupra rezultatului procedurii, dac este cazul; 9. Eventualele contestaii nregistrate i modul de soluionare a acestora de ctre achizitor;

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 16/26

10. Contractul de achiziie de produse, servicii sau lucrri, semnat de pri sau factura, dup caz; 11. Documentul de recepie a produselor, serviciilor sau lucrrilor care au fcut obiectul achiziiei.

8. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Derularea i finalizarea contractului sau documentul justificativ al achiziiei trebuie s se ncadreze n perioada de implementare a contractului de finanare, n limitele bugetare stabilite. Modificarea contractelor de achiziii ncheiate de achizitor este permis cu respectarea urmtoarelor condiii: Modificrile contractului pot fi fcute doar n perioada de execuie a contractului; Scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de obiectul contractului iniial; Prin actul adiional nu se pot face modificari ale contractelor care determin modificri ale descrierii produselor/serviciilor/lucrrilor respective sau s conduc la depirea pragului valoric pentru care era obligatorie aplicarea prevederilor OUG nr.34/2006 sau ale prezentei proceduri; Orice modificare care prelungete durata de execuie a contractului trebuie fcut astfel nct implementarea i plile finale s poat fi realizate naintea expirrii contractului de finanare ncheiat cu AM/OI responsabil.

9. RECEPTIA PRODUSELOR, SERVICIILOR SAU LUCRARILOR CARE AU FACUT OBIECTUL ACHIZITIEI


Achiziia se consider efectuat odat cu recepia produselor, serviciilor sau lucrrilor furnizate, prestate sau executate i semnarea documentului constatator privind recepia acestora. Recepia reprezint operaiunea prin care Beneficiarul/Partenerul naional i exprim acceptarea fa de produsele, serviciile sau lucrrile care au fcut obiectul achiziiei i pe baza creia efectueaz plata.

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 17/26

MODELE RECOMANDATE PENTRU A FI UTILIZATE IN PROCESUL DE ACHIZITIE


Model 1.1 Modelul notei privind estimarea valorii contractului de achiziie
9

Not privind estimarea valorii contractului de achiziie Beneficiar: Titlul proiectului POSDRU : ID proiect POSDRU: Linia de finanare: Denumirea contractului de achiziie: Obiectul contractului de achiziie: Cod CPV :
10

Evaluarea contractului de achiziie de produse/servicii/lucrri se realizeaz n conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziie public prevzute n OUG nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare Nr.crt. Descrierea produsului/ serviciului/ lucrrii Cantitate Preul estimat/Valoarea tarifului mediu lunar/Costul estimat pe categorii de lucrrii (fr TVA) Total

Total lei, fr TVA Total euro (curs euro . din data..), fr TVA

(numele, prenumele i funcia reprezentantului legal) (semntura autorizat i stampil) L.S. Data

Se calculeaz n conformitate cu prevederile Capitolului 2, Sectiunea a 2-a din OUG nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. 10 Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European i al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziiile publice (CPV) i a Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete procedurile de achiziii publice, n ceea ce privete revizuirea CPV.

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 18/26

Model 1.2 - Modelul documentaiei pentru ofertani

DOCUMENTAIA PENTRU OFERTANI PENTRU ACHIZIIA (Denumirea contractului de achiziie)

Achizitor : Titlul proiectului POSDRU : ID proiect POSDRU: Calitatea achizitorului n cadrul proiectului Beneficiar/Partener al .(numele beneficiarului)

11

1. INFORMAII GENERALE 1.1. Achizitor: Denumire: Adres: str. .nr, cod potal: , Localitate:.., ara: . Persoan de contact: Telefon: ..

E-mail: . Adres de internet: . 1.2.

Fax: .

a) Termen limit de depunere a ofertelor (data i ora): b) Adresa unde se primesc ofertele:

Orice ofert primit dup termenul limit de depunere a ofertelor stabilit n documentaia pentru ofertani sau la o alt adres dect cea indicat mai sus nu va fi evaluat de achizitor, acestea fiind pstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIIE

2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziie: Titlu: .. 2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrrilor ce vor fi achiziionate <descrierea va conine cerinele minime, prescripiile, caracteristicile de natur tehnic care permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie prezentat, n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii achizitorului pentru implementarea proiectului finanat prin POSDRU> 2.1.3. Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare

11

Poate fi Beneficiarul contractului de finanare prin POSDRU sau Partenerul acestuia

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 19/26

(a) Lucrri Execuie Proiectare i execuie Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de achizitor Principala locaie a lucrrii : _______________________ _______________________

(b) Produse Cumprare Leasing nchiriere Cumprare n rate Principalul loc de livrare:

(c) Servicii 12 Categoria serviciului : 2A 2B Principalul loc de prestare: ................................

_____________________

2.1.4. Durata contractului de achiziie luni de la data semnrii contractului de ambele pri

3. INFORMAII DETALIATE I COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE Preul cel mai sczut Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic n cazul aplicrii criteriului Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic vor fi utilizai urmtorii factori de evaluare: Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare

1. Preul fr TVA

ofertei,

Exemplu: Punctaj financiar =(pre minim x ponderea factorului de evaluare preul ofertei/pre ofertat ), n care : - pre minim este preul cel mai sczut din ofertele considerate admisibile i conforme din punct de vedere tehnic; - pre ofertat este preul ofertei evaluate.

2. .............................

Precizri: Ponderea aferent fiecrui factor de evaluare se va stabili n funcie de cerinele minime din descrierea obiectului contractului (specificaiile tehnice) i se vor specifica cerinele care vor fi punctate peste cerinele minimale. Punctajul se va acorda n funcie de informaiile prezentate n ofert.

3. .............................. ..

Se vor specifica cerinele care vor fi punctate peste cerinele minimale. Pentru oferta care ndeplinete numai cerinele minimale se va acorda 0 puncte.

Total

100%

12

Conform Anexelor IIA i IIB din O.U.G. nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 20/26

4. PREZENTAREA OFERTEI 4.1. Limba de redactare a ofertei 4.2. Moneda n care este exprimat preul contractului 4.3. Perioada minim de valabilitate a ofertei 4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic i financiar) Limba romn Lei

Pn la: .................... Se vor preciza documentele obligatorii pe care trebuie s le prezinte operatorul economic participant la procedur n aa fel nct informaiile furnizate n ofert s permit identificarea cu uurin a corespondenei cu specificaiile tehnice minime din descrierea obiectului contractului (specificaiile tehnice). Se vor preciza documentele obligatorii pe care trebuie s le prezinte operatorul economic participant la procedur astfel nct s permit determinarea elementelor de cost ce formeaz oferta i calcularea corespunztoare a punctajului aferent acesteia. Se vor preciza termenele de plat precum i orice alte elemente necesare elaborrii ofertei. Se precizeaz adresa achizitorului unde se primesc ofertele, data i ora limit pentru depunerea ofertei, respectiv ziua/luna/anul - ora limit. Se precizeaz modul de prezentare a ofertelor. n situaia n care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", elementele ofertei se vor prezenta detaliat i complet n corelaie cu factorii de evaluare descrii prin algoritmul de calcul.

4.5. Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei 4.6. Informaii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuia lucrrilor 4.7 Modaliti de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziie i de soluionare a contestaiei 4.8 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiiile de actualizare/ modificare a preului contractului de achiziie

Se precizeaz condiiile de modificare i/sau de retragere a ofertei n corelaie cu data limit de depunere a ofertei. Se precizeaz mprejurrile n care ofertele sunt declarate ntrziate i prin urmare respinse (depunere la alt adres/depunere dup data/ora limit). Se vor preciza informaii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuia lucrrilor.

Se vor preciza informaii referitoare la modalitile de contestare a procedurii i de soluionare a acestora.

Se vor preciza clauzele contractuale obligatorii, condiiile de actualizare a preului contractului.

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 21/26

5. Descrierea obiectului contractului (specificaiile tehnice) Obiectul contractului (specificaiile tehnice) trebuie descris astfel nct s permit oricrui ofertant accesul egal la procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici. Specificaiile tehnice nu trebuie s cuprind sau s indice o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Definirea unor specificaii tehnice care indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse este interzis. n mod excepional se admite o astfel de indicaie n situaia n care o descriere suficient de precis i inteligibil a obiectului contractului nu este posibil i numai nsoit de meniunea sau echivalent. Descrierea obiectului contractului trebuie s corespund, atunci cnd este posibil, 13 necesitilor/exigenelor oricrui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabiliti.

13

A se vedea documentul CE Instrument de lucru pentru utilizarea fondurilor structurale i de coeziune - Asigurarea accesibilitii i nediscriminarea persoanelor cu disabiliti. (fiier disponibil n format electronic, n limba englez, la adresa www.fseromania.ro, seciunea Materiale informative).

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 22/26

Model 1.3 Proces-verbal de selectare a ofertei ctigtoare


Achizitor .... Procesul-verbal de selectare a ofertei ctigtoare Nr. ........ din data ................ ncheiat astzi data de mai sus, n vederea atribuirii contractului de achiziie . (denumirea contractului) avnd ca obiect .......................................... cod CPV: ............................, contract finanat n cadrul proiectului ................................................................................ din FSE prin POSDRU. Procedura de selectare a ofertelor se realizeaz n conformitate cu Instruciunea AMPOSDRU nr.. din data.. Pn la data limit de primire a ofertelor au fost nregistrate un numr de oferte dup cum urmeaz: 1nr.nreg.. 2nr.nreg.. 3nr.nreg.. Toate ofertele primite au fost evaluate din punct de vedere al cerinelor minime, prescripiilor, caracteristicilor de natur tehnic stabilite prin documentaia pentru ofertani transmis operatorilor economici. Urmtoarele oferte nu ndeplinesc cerinele minime, prescripiile, caracteristicile de natur tehnic i sunt declarate oferte necorespunztoare: Nr. crt. 1. 2. Denumire ofertant Motivele pentru care oferta nu corespunde cerinelor minime

Pentru ofertele care au ndeplinit cerinele minime, prescripiile, caracteristicile de natur tehnic etc descrise n documentaia elaborat pentru achiziia .. s-a aplicat criteriul de atribuire : n urma aplicrii criteriului de atribuire a rezultat urmtoarea situaie: Nr. crt. 1. 2. 3. Denumire ofertant Pretul ofertat lei, fr TVA Ierarhie

1 2 3 n conformitate cu prevederile documentaiei pentru ofertani elaborat pentru achiziia ................................... (denumirea achiziiei) oferta selectat i declarat ctigtoare este oferta depus de ................................................... , cu sediul n ......................................................... pentru preul oferit de ....................... lei, fr TVA. Drept pentru care s-a ncheiat prezentul proces-verbal n 2 exemplare. (numele, prenumele i funcia reprezentantului legal) (semntura autorizat i strampil) L.S.

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 23/26

Model 1.4 - Modelul procesului-verbal de recepie a serviciilor


Achizitor .... Aprobat, (numele, prenumele i funcia reprezentantului legal) (semntura autorizat) L.S. PROCES-VERBAL DE RECEPIE A SERVICIILOR Nr. ........ din ................ ................. (denumirea serviciilor), prestate n cadrul contractului de servicii de ..nr. ....... din data .........., ncheiat ntre ..........................., n calitate de Beneficiar, i . , n calitate de Prestator, finanat din Fondul Social European i bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013 i din fonduri proprii, n cadrul contractului de finanare nr.. Comisia de recepie constituit prin Decizia nr...din data ... a .. (funcia reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat astzi....................... (data) la recepia serviciilor ce au fcut obiectul contractului de servicii menionat mai sus, avnd o valoare de .. lei la care se adaug . lei TVA i a fost format din: (nume i prenume) .............................................................................. .............................................................................. La recepia serviciilor a participat din partea Prestatorului ...(nume i prenume) n calitate de reprezentant legal al .. (denumirea prestatorului). Comisia de recepie constat i consemneaz c serviciile care au fcut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerinelor, exigenelor, cantittilor i n graficul de timp prevzute n contractul de servicii. De asemenea, comisia de recepie constat c Prestatorul i-a ndeplinit obligaiile asumate prin contractul ncheiat ntre pri. Valoarea serviciilor prestate este de .. lei la care se adaug TVA .. lei i corespunde cu nscris n contractul de servicii ncheiat ntre pri.

preul

Prezentul proces-verbal, coninnd ............. file a fost ncheiat astzi ............. la .................... n ....... exemplare. Beneficiar .. Comisia de recepie (numele, prenumele i semnatura) ............................................................... ............................................................... Prestator (numele, prenumele,funcia si semnatura reprezentantului legal) L.S.

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 24/26

Model 1.5 - Modelul procesului-verbal de recepie a produselor


Achizitor .... (numele, prenumele i funcia reprezentantului legal) (semntura autorizat) L.S. PROCES-VERBAL DE RECEPIE A PRODUSELOR Nr. ........ din ................ .. furnizate n cadrul contractului de furnizare nr. ....... din data .........., ncheiat ntre ..........................., n calitate de Beneficiar, i . , n calitate de Furnizor, finanat din Fondul Social European, Bugetul de stat i din fonduri proprii, prin POSDRU 2007-2013, n cadrul contractului de finanare nr.. Comisia de recepie, constituita prin Decizia nr.. din data . a (functia reprezentantului legal si numele Beneficiarului).. a procedat astzi (data) ................. la recepia produselor ce au fcut obiectul contractului de furnizare menionat mai sus, avnd o valoare de .. lei la care se adaug . lei TVA, i a fost format din: (nume i prenume) .............................................................................. .............................................................................. La recepia produselor a participat ..(numele i prenumele) n calitate de reprezentant legal al (denumirea Funizorului).. Comisia de recepie constat c urmatoarele produsele furnizate n cadrul contractului respect cerinele de calitate, cantitate, caracteristicile corespund cu cele prevzute n contract i au fost livrate conform graficului de timp prevzut dupa cum urmeaza: Nr. crt. 0 1 2 TOTAL Denumire produs 1 Caracteristici 2 UM 3 Pret/UM fara TVA 4 Cantitatea 5 Pret total fara TVA 6=4x5

col.6

Valoarea total a produselor furnizate este de .. lei la care se adaug TVA .. lei i corespunde cu preul nscris n contractul de furnizare ncheiat ntre pri De asemenea, comisia constat c Furnizorul i-a ndeplinit obligaiile asumate prin contractul ncheiat ntre pri. Prezentul proces-verbal, coninnd ............. file a fost ncheiat astzi ............. la .................... n ....... exemplare, din care . pentru Beneficiar i unul pentru Furnizor. Achizitor, .. Comisia de recepie (numele, prenumele i semnatura) ............................................................... .............................................................. Prestator, (numele, prenumele,funcia si semnatura reprezentantului legal) L.S.

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 25/26

Model 1.6 - Modelul procesului-verbal de recepie a lucrrilor


Achizitor .... Aprobat, (numele, prenumele i funcia reprezentantului legal) (semntura autorizat) L.S. PROCES-VERBAL DE RECEPIE LA TERMINAREA LUCRRILOR Nr. ........ din ................
14

privind lucrarea ...................................................................................................., executat n cadrul contractului nr. ....... din .........., ncheiat ntre..........................., n calitate de Beneficiar, i . , n calitate de Executant, finanat din Fondul Social European, Bugetul de stat i din fonduri proprii, prin POSDRU 2007-2013, n cadrul contractului de finanare nr........................................ pentru lucrrile de . 1. Lucrrile au fost executate n baza autorizaiei nr. ................, eliberat de Primria........................... la .............................., cu valabilitate pn la .............................. . 2. Comisia de recepie constituita prin Decizia nr.. din data .a (functia reprezentantului legal al Beneficiarului ), i-a desfurat activitatea n intervalul .................., fiind format din: .............................................................................. (nume i prenume) .............................................................................. 3. Au mai participat la recepie: .............................................................................. (nume i prenume) (calitatea) 4. Constatrile comisiei de recepie: 4.1. Din documentaia scris i desenat necesar a fi prezentat au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse n lista anex nr. 1. 4.2. Cantitile de lucrri cuprinse n lista anex nr. 2 nu au fost executate. 4.3. Lucrrile cuprinse n lista anex nr. 3 nu respect prevederile proiectului. 4.4. Valoarea declarat a lucrrii este de ........ lei la care se adaug TVA .. lei.. 5. Comisia de recepie, n urma constatrilor fcute, propune: ................................................................................................................................. 6. Comisia de recepie motiveaz propunerea fcut prin: ................................................................................................................................. 7. Comisia de recepie recomand urmtoarele: ................................................................................................................................. 8. Prezentul proces-verbal, coninnd ............. file i .......... anexe numerotate, cu un total de ............... file, a fost ncheiat astzi ............. la .................... n ....... exemplare, din care . pentru Beneficiar i unul pentru Executant. Comisia de recepie : Numele i prenumele Preedinte: ..................... ............................ Membri: ......................... ............................ Specialiti : Numele i prenumele

Procedura de organizare i efectuare a recepiei lucrrilor, inclusiv formularul prezentat n aceast anex, se regsete n Regulamentul aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.273/1994.

14

Procedura achizitii publice - Principii tratat CE

pagina 26/26