Sunteți pe pagina 1din 17

COALA GIMNAZIAL PROF.

ILIE POPESCU OTNGA STRUCTURA - COALA GIMNAZIAL TEIUL DOAMNEI TEI

DISCIPLINA: Limba i !i"#$a"%$a $&m'()

PLANIFICARE ANUAL C!a*a a +II-a A( ,&!a$: -./0 1 -./2 C!a*a a +II-a C%$$i,%!%m a3!i,a": T.C. 2 &$# U(i"a"#a 6# 7(8)9a$# SEMESTRUL I I. RECAPITULARE INI:IAL 2 II. SCRIITOR. CARTE. CITITOR /; III. STRUCTURI NARATI+E /< I+. LUCRAREA SCRIS SEMESTRIAL 2 +. AUTOR. NARATOR. PERSONA> /. +I. FUNC:IONAREA DESCRIERII ?N NARA:IUNE -. SEMESTRUL AL II-LEA /@ I. TIPURI DE DESCRIERI II. 5ALADA. AIPER5OLA /2 COALA ALTFEL - SPTMNA A I=-A III. NU+ELA /0 I+. LUCRAREA SCRIS SEMESTRIAL 2 +. IMNUL /. +I. RECAPITULARE FINAL B I II-+I +I-= =-=I =I-=III =I+-=+III I-+ +-+III +III-=III =III-=I+ =I+-=+I =+II-=+III N$. &$#

P$&4#*&$: ER5AN RALUCA-CRISTINA S)3")m'(a Ob*#$8a9ii

S#m#*"$%! I: /B *)3")m'(i C 2 &$# D @- 6# &$# S#m#*"$%! a! II-!#a: /B *)3")m'(i C 2 &$# D @- 6# &$#E 6i( ,a$# *)3")m'(a @ F // a3$i!i# -./2: ,&a!a A!"4#!: S) "ii mai m%!"#E *) 4ii mai b%(G Ha,"i8i")9i #C"$a ,&!a$# i #C"$a,%$$i,%!a$#E a8'(6 &$a$ *3#,i4i,I

5. PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL I F @- DE ORE C!a*a a +II-a A( ,&!a$: -./0 1 -./2 C%$$i,%!%m a3!i,a": T.C. 2 &$# N$. ,$" . I U(i"a"#a 6# 7(8)9a$# RECAPITULARE INIIAL 1. Prezentarea programei i a manualului. ndrumarea lecturii particulare 2.Recapitularea cunostintelor din clasa a VI a C&m3#"#(9# *3#,i4i,#

P$&4#*&$: ER5AN RALUCA-CRISTINA C&(9i(%"%$i a*&,ia"# N$. &$# 2 &$# 1.1. nelegerea semnificaiei generale Prezentarea i ndrumarea lecturii a unui mesaj oral 2.! respectarea normelor morfosin" " utilizarea corect# a p#rilor de tactice n propoziii i n fraze %or&ire fle$i&ile i nefle$i&ile n" %#ate construirea corect# a unor enunuri din punct de %edere sintactic !.2 recunoaterea modalit#ilor " procedee de e$presi%itate specifice de organizare a te$tului epic artistic# 'repetiia fonetic#( i a procedeelor de e$presi%itate n aliteraia) metafor#) *iper&ol# te$tul liric epitet) comparaie) repetiie) enumeraie) antitez#+ n te$tul liric %ersificaia 'tipuri de rim#) ritmul) piciorul metric) tipuri de ritm+ E8a!%a$# 3$#6i,"i8) / I I S)3". Ob*.

II

0. T#*" 3$#6i,"i8 SCRIITOR. CARTE. CITITOR C&(,#3"# &3#$a"i&(a!#: *,$ii"&$E ,a$"#E ,i"i"&$E #6i"%$aE ,&!#,"ia 1. ,e$t"suport- ./u%0nt1 de !.2 recunoaterea modalit#ilor " procedee de e$presi%itate ,udor 2rg*ezi specifice de organizare a te$tului epic artistic# 'repetiia fonetic#(

/ /; &$#

II

2. /artea o&iect cultural

i a procedeelor de e$presi%itate n aliteraia) metafor#) *iper&ol# te$tul liric epitet) comparaie) repetiie) enumeraie) antitez#+ n te$tul liric %ersificaia 'tipuri de rim#) ritmul) piciorul metric) tipuri de ritm+ !. 3otiuni de sinta$a 2.! respectarea normelor morfosin" " construirea corect# a unor tactice n propoziii i n fraze enunuri din punct de %edere !.! sesizarea corectitudinii i %alorii sintactic e$presi%e a categoriilor gramaticale i " relaii i funcii sintactice le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit raporturi de coordonare i de su&ordonare n propoziie i fraz# " diferenele dintre te$tele literare 4. 5r# pentru dez%oltarea !.1 citirea unei %ariet#i de te$te li" i nonliterare semnificaiile( competenelor de lectur# terare sau nonliterare) demonstr0nd sensul glo&al al unor te$te literare nelegerea sensului acestora 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice i lirice te$te nonliteraremersul trenurilor) 7programul de spectacol. 6. Voca&ularul !.! sesizarea corectitudinii i %alorii " relaii de sinonimie) antonimie) e$presi%e a categoriilor gramaticale i omonimie i polisemie ntr"un le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit te$t dat " mijloacele de m&og#ire a %oca&ularului 'deri%area) serii deri%ati%e) compunerea) sc*im&area %alorii gramaticale sau con%ersiunea) mprumuturile+ 2.2 %alorificarea categoriilor " sensurile unor cu%inte n semantice n%#ate) n conte$te conte$te diferite mijloacele de diferite m&og#ire a %oca&ularului antonime) sinonime) omonime) paronime i cu%intelor polisemantice n conte$te diferite

III

III

III

I+-+

III

" sensul cu%0ntului n conte$t 1.! integrarea categoriilor semantice sesizarea relaiilor de sinonimie) n structuri le$icale proprii antonimie) omonimie ntr"o comunicare oral# " mprumuturile cu%intele polisemantice polisemia i omonimia asem#n#ri i deose&iri " construcii pleonastice i atracia paronimic# dezacorduri grama" 1.4 sesizarea a&aterilor de la normele ticale lim&ii literare ntr"un mesaj ascultat " corectarea unor construcii pleonastice utilizarea 2.! respectarea normelor paronimelor morfosintactice " sensul omonimelor i a n propoziii i n fraze paronimelor n diferite conte$te utilizarea sinonimelor n scopul 4.2 utilizarea corect# i nuanat# a ca" e%it#rii repetiiilor antonime tegoriilor semantice n%#ate cu%inte polisemantice " nume proprii greit accentuate " folosirea corect# a accentului 8. 9onetica 1.4 sesizarea a&aterilor de la normele " redactarea unei cereri n di%erse lim&ii literare ntr"un mesaj ascultat scopuri fie de lectur# 2.! respectarea normelor " structuri n te$tele epice i lirice morfosintactice n propoziii i n te$te funcionale- cererea fraze :. 9isa de lectur# i fia de 4.! organizarea sec%enelor te$tuale &i&liotec#. n funcie de o cerin# specific# E8a!%a$# STRUCTURI NARATIVE C&(,#3"# &3#$a"i&(a!#: &3#$a #3i,aE 3&8#*"i$#a i( $amaE *#,8#("# (a$a"i8#E i(*#$"iaE i(!a("%i$#aE a!"#$(a("a 1. ,e$tul"suport- ;Iapa lui 2.1 asigurarea coerenei ideilor e$pri" " formularea ideii principale Vod# 1 de M. Sadoveanu mate ntr"un mesaj oral relaionarea ideilor principale cu

+-+I

/ / /< &$#

+I +I

+I-+II

!.1 citirea unei %ariet#i de te$te literare sau nonliterare) demonstr0nd nelegerea sensului acestora

!.2 recunoaterea modalit#ilor specifice de organizare a te$tului epic 2. Ver&ul i locuiunea %er&al# 2.! respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze

!.! sesizarea corectitudinii i %alorii e$presi%e a categoriilor gramaticale i le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit 4.4 utilizarea corect# a fle$iunii nominale i %er&ale n te$tul scris) utiliz0nd corect semnele ortografice i de punctuaie !. /omentarea unor sec%ene 2.1 asigurarea coerenei ideilor ale te$tului e$primate ntr"un mesaj oral 4.! organizarea sec%enelor te$tuale n funcie de o cerin# specific# 4. 5r# pentru dez%oltarea !.1 citirea unei %ariet#i de te$te li" competenelor de lectur# terare sau nonliterare) demonstr0nd nelegerea sensului acestora

ideile secundare rezumarea unui te$t " diferenele dintre te$tele literare i nonliterare semnificaiile ( sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice " structuri n te$tele epice 'timp) spaiu) modalit#i de caracterizare a personajelor) 7procedee de legare a sec%enelor+ " utilizarea corect# a p#rilor de %or&ire fle$i&ile i nefle$i&ile n" %#ate construirea corect# a unor enunuri din punct de %edere sintactic " categorii morfologice specifice p#rilor de %or&ire 'actualizare i coninuturi noi+- %er&ul " p#rile de %or&ire fle$i&ile '%er&al+ " ortografierea unor structuri %er&ale i nominale " modalit#i de e$primare a preferinelor i a opiniilor " structurarea unui te$t propriu n sec%ene distincte n funcie de tipul acestuia- comentarea unor sec%ene din te$tele studiate. " diferenele dintre te$tele literare i nonliterare semnificaiile( sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+

+II-I=

I=

structuri n te$tele epice i lirice te$te nonliteraremersul trenurilor) 7programul de spectacol. I+ E8a!%a$# LUCRAREA SCRIS SEMESTRIAL 1. Recapitulare pentru lucrarea 2.! respectarea normelor morfosin" " utilizarea corect# a p#rilor de semestrial# tactice n propoziii i n fraze %or&ire fle$i&ile i nefle$i&ile n" %#ate construirea corect# a unor enunuri din punct de %edere sintactic !.2 recunoaterea modalit#ilor " procedee de e$presi%itate specifice de organizare a te$tului epic artistic# 'repetiia fonetic#( i a procedeelor de e$presi%itate n aliteraia) metafor#) *iper&ol# te$tul liric epitet) comparaie) repetiie) enumeraie) antitez#+ n te$tul liric %ersificaia 'tipuri de rim#) ritmul) piciorul metric) tipuri de ritm+. 2.<la&orarea lucr#rii semestriale !.=iscutarea lucr#rii semestriale AUTOR. NARATOR. PERSONAJ C&(,#3"# &3#$a"i&(a!#: a%"&$ F (a$a"&$ F 3#$*&(aJ 1. ,e$t"suport- ;9lorin scrie un 2.1 asigurarea coerenei ideilor e$pri" " formularea ideii principale roman1 de Mircea Crtrescu mate ntr"un mesaj oral relaionarea ideilor principale cu ideile secundare rezumarea unui te$t !.1 citirea unei %ariet#i de te$te " diferenele dintre te$tele literare literare sau nonliterare) demonstr0nd i nonliterare semnificaiile ( nelegerea sensului acestora sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd / 2 &$# = =

/ / /. &$#

=I =I

=I

!.2 recunoaterea modalit#ilor specifice de organizare a te$tului epic 2. >u&stanti%ul i locuiunea 2.! respectarea normelor su&stanti%al# morfosintactice n propoziii i n fraze !.! sesizarea corectitudinii i %alorii e$presi%e a categoriilor gramaticale i le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit 4.4 utilizarea corect# a fle$iunii nominale i %er&ale n te$tul scris) utiliz0nd corect semnele ortografice i de punctuaie !. /um po%estim ? 4.! organizarea sec%enelor te$tuale n funcie de o cerin# specific# 4.6 folosirea modalit#ilor %ariate pentru realizarea e$presi%it#ii te$tului 4. 5r# pentru dez%oltarea !.1 citirea unei %ariet#i de te$te competenelor de lectur# literare sau nonliterare) demonstr0nd nelegerea sensului acestora

di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice " structuri n te$tele epice 'timp) spaiu) modalit#i de caracterizare a personajelor 7procedee de legare a sec%enelor+ " utilizarea corect# a p#rilor de %or&ire fle$i&ile i nefle$i&ile n" %#ate construirea corect# a unor enunuri din punct de %edere sintactic "categorii morfologice specifice p#rilor de %or&ire 'actualizare i coninuturi noi+- su&stanti%ul " p#rile de %or&ire fle$i&ile 'su&stanti%ul+ " scrierea unor compuneri narati%e " construirea unor scurte po%estiri " diferenele dintre te$tele literare i nonliterare semnificaiile( sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice i lirice te$te nonliteraremersul trenurilor) 7programul de spectacol.

<

=II=III

=III

=III

+I

E8a!%a$# FUNCIONAREA DESCRIERII N NARAIUNE

/ -. &$#

=III

C&(,#3"# &3#$a"i&(a!#: 6#*,$i#$#a F ,a6$%E 6#*,$i#$#a ,a$# i("$#$%3# &3#$a"i%(#aE m&(&!&K%! *i 6ia!&K%!.

1. ,e$t suport- ))2mintiri din !.1 citirea unei %ariet#i de te$te " diferenele dintre te$tele literare copil#rie1 de Ion /reang# literare sau nonliterare) demonstr0nd i nonliterare semnificaiile ( nelegerea sensului acestora sensul glo&al al unor te$te literare structuri n te$tele epice !.2 recunoaterea modalit#ilor " structuri n te$tele epice 'timp) specifice de organizare a te$tului epic spaiu) modalit#i de caracterizare a personajelor 4.6 folosirea modalit#ilor %ariate " realizarea unor descrieri prin pentru realizarea e$presi%it#ii ordonarea detaliilor n funcie de te$tului propriile percepii ( propria imaginaie compuneri narati%e) descripti%e i dialogate) cu %alorificarea categoriilor semantice n%#ate construirea unor scurte po%estiri rezumarea te$telor epice i caracterizarea peronajelor 2. Pronumele !.! sesizarea corectitudinii i %alorii "categorii morfologice specifice e$presi%e a categoriilor gramaticale i p#rilor de %or&ire 'actualizare i !. 3umeralul le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit coninuturi noi+- pronumele) 4.4 utilizarea corect# a fle$iunii numeralul nominale i %er&ale n te$tul scris) utiliz0nd corect semnele ortografice i de punctuaie 1.2 sesizarea modalit#ilor de "modalit#i specifice de iniiere) 4. @onologul i dialogul organizarea sec%enelor te$tuale ale meninere i nc*eiere a unui mesaj oral dialogului 2.4 adaptarea %or&irii la situaiile "continuarea unui dialog cu speciale sau nepre%#zute de dialog nceput dat utilizarea elementelor sau monolog non%er&ale ntr"un dialog <. E8a!%a$#

=I+

/. 0

=+=+II =+II=+III

=+III

=+III

8. 5r# pentru dez%oltarea !.1 citirea unei %ariet#i de te$te " diferenele dintre te$tele literare competenelor de lectur# literare sau nonliterare) demonstr0nd i nonliterare semnificaiile( nelegerea sensului acestora sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice i lirice te$te nonliteraremersul trenurilor) 7programul de spectacol.

=+III

5. PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL AL II-LEA F @- DE ORE C!a*a a +II-a A( ,&!a$: -./0 1 -./2 C%$$i,%!%m a3!i,a": T.C. 2 &$# N$. ,$". I U(i"a"#a 6# 7(8)9a$# C&m3#"#(9# *3#,i4i,#

P$&4#*&$: ER5AN RALUCA-CRISTINA C&(9i(%"%$i a*&,ia"# N$. &$# /@ &$# S)3". Ob*.

TIPURI DE DESCRIERI C&(,#3"# &3#$a"i&(a!#: 6#*,$i#$#a *%bi#,"i8aE 6#*,$i#$#a &bi#,"i8aE a!i"#$a"ia 1. ,e$t suport- ))/#lin 'file !.2 recunoaterea modalit#ilor din po%este+1 de @i*ai specifice de organizare a te$tului epic <minescu i a procedeelor de e$presi%itate n te$tul liric

2. =escrierea o&iecti%# i 4.6 folosirea modalit#ilor %ariate descrierea su&iecti%# pentru realizarea e$presi%it#ii te$tului !. 2djecti%ul i locuiunea !.! sesizarea corectitudinii i %alorii adjecti%al# e$presi%e a categoriilor gramaticale i le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit 4.4 utilizarea corect# a fle$iunii nominale i %er&ale n te$tul scris) utiliz0nd corect semnele ortografice

" procedee de e$presi%itate artistic# 'repetiia fonetic#( aliteraia) metafor#) *iper&ol# epitet) comparaie) repetiie) enumeraie) antitez#+ n te$tul liric %ersificaia 'tipuri de rim#) ritmul) piciorul metric) tipuri de ritm+ " structuri n te$tele lirice 'concordana dintre forma grafic# a poeziei i ideea transmis# de aceasta+ " realizarea unor descrieri prin ordonarea detaliilor in funcie de propriile percepii(propria imaginaie " categorii morfologice specifice p#rilor de %or&ire 'actualizare i coninuturi noi+adjecti%ul " p#rile de %or&ire fle$i&ile 'adjecti%ul+

I-II

II-III

III-I+

i de punctuaie 2.! respectarea normelor morfosin" " utilizarea corect# a p#rilor de tactice n propoziii i n fraze %or&ire fle$i&ile i nefle$i&ile n" %#ate construirea corect# a unor enunuri din punct de %edere sintactic 4. /um realiz#m o descriere? 2.1 asigurarea coerenei ideilor e$pri" " construirea unor te$te orale de mate ntr"un mesaj oral tip narati%) descripti% 4.6 folosirea modalit#ilor %ariate " realizarea unor descrieri prin pentru realizarea e$presi%it#ii ordonarea detaliilor in funcie te$tului de propriile percepii(propria imaginaie 6. 5r# pentru dez%oltarea !.1 citirea unei %ariet#i de te$te " diferenele dintre te$tele competenelor de lectur# literare sau nonliterare) demonstr0nd literare i nonliterare nelegerea sensului acestora semnificaiile( sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice i lirice. II E8a!%a$# BALADA. HIPERBOLA C&(,#3"# &3#$a"i&(a!#: ba!a6a ,%!"aE ba!a6a 3&3%!a$aE a("i"#LaE Mi3#$b&!aE 3&$"$#"%! 1. ,e$t"suport))Paa !.1 citirea unei %ariet#i de te$te li" " diferenele dintre te$tele Aassan1 de Beorge /o&uc terare sau nonliterare) demonstr0nd literare i nonliterare nelegerea sensului acestora semnificaiile( sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice !.2 recunoaterea modalit#ilor " procedee de e$presi%itate specifice de organizare a te$tului epic artistic# 'repetiia fonetic#( i a procedeelor de e$presi%itate n aliteraia) metafor#) *iper&ol#

I+

I+

/ /2 &$#

+-+I

epitet) comparaie) repetiie) enumeraie) antitez#+ n te$tul literar %ersificaia 'tipuri de rim#) ritmul) piciorul metric) tipuri de ritm+ " tr#s#turile specifice celor dou# genuri 'epic i liric+ n te$tele literare studiate " structuri n te$tele epice 'timp) spaiu) modalit#i de caracterizare a personajelor 4.6 folosirea modalit#ilor %ariate " rezumarea te$telor epice i pentru realizarea e$presi%it#ii caracterizarea personajelor. te$tului 2. P#rile de %or&ire 2.! respectarea normelor morfosin" " utilizarea corect# a p#rilor de nefle$i&ile. 2d%er&ul i tactice n propoziii i n fraze %or&ire fle$i&ile i nefle$i&ile n" locuiunea ad%er&ial# %#ate construirea corect# a unor enunuri din punct de %edere sintactic !.! sesizarea corectitudinii i %alorii " categorii morfologice e$presi%e a categoriilor gramaticale i specifice p#rilor de %or&ire le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit 'actualizare i coninuturi noi+4.4 utilizarea corect# a fle$iunii ad%er&ul nominale i %er&ale n te$tul scris) utiliz0nd corect semnele ortografice i de punctuaie !. ,e$tul argumentati% 1.6 aplicarea principiilor ascult#rii " discuii de confruntare a acti%e n manifestarea unui opiniilor ascultarea comportament comunicati% adec%at argumentelor( 4.1 e$primarea) n scris) a propriilor contraargumentelor7 formulate opinii i atitudini ntr"o discuie de partenerii de comunicare " redactarea nuanat# n raport cu structura i moti%aiile personale descrierea unor personaje sau persoane

te$tul liric

+I-+II

+II+III

III

considerate drept modele i moti%area opiunilor 4. 5r# pentru dez%oltarea !.1 citirea unei %ariet#i de te$te " diferenele dintre te$tele competenelor de lectur# literare sau nonliterare) demonstr0nd literare i nonliterare nelegerea sensului acestora semnificaiile( sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice i lirice. E8a!%a$# NUVELA C&(,#3"# &3#$a"i&(a!#: (%8#!a F *3#,i# a K#(%!%i #3i,E 3#$*&(aJ#E a,"i%(#E ,&(4!i," 1. ,e$t suport- ))=ou# !.2 recunoaterea modalit#ilor " tr#s#turile specifice celor dou# loturi1 de I. C. /aragiale specifice de organizare a te$tului epic genuri 'epic i liric+ n te$tele i a procedeelor de e$presi%itate n literare studiate tr#s#turi ale te$tul liric speciilor literare- nu%ela " structuri n te$tele epice 'timp) spaiu) modalit#i de caracterizare a personajelor+ !.1 citirea unei %ariet#i de te$te li" " semnificaiile( sensul glo&al al terare sau nonliterare) demonstr0nd unor te$te literare 'populare i nelegerea sensului acestora culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice 4.! organizarea sec%enelor te$tuale " alc#tuirea planului unei lucr#ri n funcie de o cerin# specific# pe o tem# dat# " structurarea unui te$t propriu n sec%ene distincte n funcie de tipul acestuia- rezumat) caracterizare de personaj) comentarea unor sec%ene din te$tele studiate sau a semnificaiilor titlului unui te$t)

+III

/ /0 &$#

+III

+III-=I

2.! respectarea normelor morfosin" " utilizarea corect# a p#rilor de tactice n propoziii i n fraze %or&ire fle$i&ile i nefle$i&ile n" %#ate construirea corect# a unor 2.P#rile de %or&ire enunuri din punct de %edere nefle$i&ile. Prepoziia i sintactic locuiunea prepoziional# !.! sesizarea corectitudinii i %alorii " categorii morfologice e$presi%e a categoriilor gramaticale i specifice p#rilor de %or&ire le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit 'actualizare i coninuturi noi+4.4 utilizarea corect# a fle$iunii prepoziia nominale i %er&ale n te$tul scris) utiliz0nd corect semnele ortografice i de punctuaie 1.2 sesizarea modalit#ilor de " modalit#i specifice de organizare a sec%enelor te$tuale ale iniiere) meninere i nc*eiere a unui mesaj oral dialogului !. >tructura dialogului 2.4 adaptarea %or&irii la situaiile " adaptarea comportamentului speciale sau nepre%#zute de dialog %er&al i non%er&al la o situaie sau monolog de comunicare inedit# continuarea unui dialog cu nceput dat utilizarea elementelor non%er&ale ntr"un dialog !.1 citirea unei %ariet#i de te$te " diferenele dintre te$tele literare sau nonliterare) demonstr0nd literare i nonliterare nelegerea sensului acestora semnificaiile( sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice i lirice.

=II

=II

=III

4. 5r# pentru dez%oltarea competenelor de lectur#

E8a!%a$# I+ LUCRAREA SCRIS SEMESTRIAL 1. Recapitulare pentru 2.! respectarea normelor morfosin" " utilizarea corect# a p#rilor de lucrarea semestrial# tactice n propoziii i n fraze %or&ire fle$i&ile i nefle$i&ile n"

/ 2 &$# -

=III

=III

2.<la&orarea semestriale !.=iscutarea semestriale IMNUL C&(,#3"# &3#$a"i&(a!#: im(%! F *3#,i# a K#(%!%i !i$i,E i(8&,a"iaE #8&,a$#aE im(%! (a"i&(a! 1. ,e$t suport- ))Imn lui Dtefan cel @are1 de Vasile 2lecsandri 2. Imnul naional

%#ate construirea corect# a unor enunuri din punct de %edere sintactic !.2 recunoaterea modalit#ilor " procedee de e$presi%itate specifice de organizare a te$tului epic artistic# 'repetiia fonetic#( i a procedeelor de e$presi%itate n aliteraia) metafor#) *iper&ol# te$tul liric epitet) comparaie) repetiie) enumeraie) antitez#+ n te$tul liric %ersificaia 'tipuri de rim#) lucr#rii ritmul) piciorul metric) tipuri de ritm+ lucr#rii

/ / /. &$#

=I+ =I+

!.P#rile nefle$i&ile. locuiunea

" procedee de e$presi%itate artistic# 'repetiia fonetic#( aliteraia) metafor#) *iper&ol# epitet) comparaie) repetiie) enumeraie) antitez#+ n te$tul liric %ersificaia 'tipuri de rim#) ritmul) piciorul metric) tipuri de ritm+ " tr#s#turile specifice celor dou# genuri 'epic i liric+ n te$tele literare studiate tr#s#turi ale speciilor literare- imnul 4.! organizarea sec%enelor te$tuale " comentarea unor sec%ene din n funcie de o cerin# specific# te$tele studiate sau a semnificaiilor titlului unui te$t de %or&ire 2.! respectarea normelor morfosin" " utilizarea corect# a p#rilor de /onjuncia i tactice n propoziii i n fraze %or&ire fle$i&ile i nefle$i&ile n" conjuncional#. %#ate construirea corect# a unor

!.2 recunoaterea modalit#ilor specifice de organizare a te$tului epic i a procedeelor de e$presi%itate n te$tul liric

=I+ =+

=+=+I

Interjecia

enunuri din punct de %edere sintactic !.! sesizarea corectitudinii i %alorii " categorii morfologice e$presi%e a categoriilor gramaticale i specifice p#rilor de %or&ire le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit 'actualizare i coninuturi noi+4.4 utilizarea corect# a fle$iunii prepoziia nominale i %er&ale n te$tul scris) utiliz0nd corect semnele ortografice i de punctuaie 4. /ererea !.1 citirea unei %ariet#i de te$te li" " diferenele dintre te$tele terare sau nonliterare) demonstr0nd literare i nonliterare te$te nelegerea sensului acestora nonliterare- cererea 6.5r# pentru dez%oltarea !.1 citirea unei %ariet#i de te$te li" " diferenele dintre te$tele competenelor de lectur# terare sau nonliterare) demonstr0nd literare i nonliterare nelegerea sensului acestora semnificaiile( sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice i lirice. E8a!%a$# +I RECAPITULARE FINAL 1. Benul epic 2. Benul liric !.2 recunoaterea modalit#ilor specifice de organizare a te$tului epic i a procedeelor de e$presi%itate n te$tul liric " tr#s#turile specifice celor dou# genuri 'epic i liric+ in te$tele literare studiate tr#s#turi ale speciilor literare- nu%ela) imnul " structuri n te$tele epice 'timp) spaiu) modalit#i de caracterizare a personajelor) " procedee de e$presi%itate artistic# " rolul utiliz#rii categoriilor morfologice i sintactice ntr"un te$t sc*im&area semnificaiei

/ /

=+I =+I

/ B &$# 0 -

=+I

=+II =+II=+III

!.1 citirea unei %ariet#i de te$te li" terare sau nonliterare) demonstr0nd nelegerea sensului acestora

!. Voca&ular. 9onetic#

!.! sesizarea corectitudinii i %alorii e$presi%e a categoriilor gramaticale i le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit

4. >inta$# i morfologie

2.! respectarea normelor morfosin" tactice n propoziii i n fraze

!.! sesizarea corectitudinii i %alorii e$presi%e a categoriilor gramaticale i le$icale n%#ate) ntr"un te$t citit

6. 5rtografie i punctuaie

4.4 utilizarea corect# a fle$iunii nominale i %er&ale n te$tul scris) utiliz0nd corect semnele ortografice i de punctuaie

unor cu%inte n funcie de conte$tul n care apar relaii de sinonimie) antonimie) omonimie i polisemie ntr"un te$t dat " semnificaiile( sensul glo&al al unor te$te literare 'populare i culte) aparin0nd di%erselor genuri i specii+ structuri n te$tele epice i lirice " mijloacele de m&og#ire a %oca&ularului 'deri%area) serii deri%ati%e) compunerea) sc*im&area %alorii gramaticale sau con%ersiunea) mprumuturile+ " utilizarea corect# a p#rilor de %or&ire fle$i&ile i nefle$i&ile n" %#ate construirea corect# a unor enunuri din punct de %edere sintactic " categorii morfologice specifice p#rilor de %or&ire %er&ul) su&stanti%ul) pronumele) numeralul) adjecti%ul) ad%er&ul) prepoziia) conjuncia) interjecia relaii i funcii sintactice raporturi de coordonare i de su&ordonare n propoziie i fraz# " ortografierea unor structuri %er&ale i nominale

=+III

=+III

=+III