Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRI TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE TIINE SOCIO-UMANE DOMENIUL: TIINE ALE EDUCAIEI

SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA NVMNTULUI PRIMAR

conf. n!". #$. POPA CARMEN P$o% n&'o$!: Co()* M!$+,*- Coc+$. c Ion+,*F!,!%*n S*,o)+*- L c*c! Lo$+#*n* ORADEA/012

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTIC

N!"+,: II (grupa mijlocie) T+)*: CND, CUM, CE SE NTMPL? T+)* (&%'&)3n!!: !imale "i! ogra"# T+)* *c'!"!'&4!!: Iepurele E# c*'o*$+5P$o% n&'o*$+: Cocerjuc Io!ela, Co$ma Mirela, %ilipa! Salomeea, Lucaciu Lore"a!a Do)+n! , +6%+$!+n4!*,: DS, DLC, DEC C*'+7o$!* #+ *c'!"!'*'+: c&i'i&a&e i!&egra&# ( L ) DE T!% , *c'!"!'&4!!: Pre"are *i co!$oli"are M!.,oc , #+ $+*,!8*$+: jocuri *i ac&i'i&#+i ale$e, joc "i"ac&ic O9!+c'!"+ c*#$ :! #+ $+f+$!n4&: O. CADRU De,'ol&area capaci&#+ii "e cu!oa*&ere *i -!+elegere a me"iului -!co!jur#&or, precum *i $&imularea curio,i&#+ii pe!&ru i!'e$&igarea ace$&uia. De,'ol&area capaci&#+ii "e o/$er'are *i $&a/ilire "e rela+ii cau,ale, $pa+iale, &emporale U&ili,area u!ui lim/aj a"ec'a& -! pre,e!&area u!or 0e!ome!e "i! !a&ur# *i "i! me"iul -!co!jur#&or. %ormarea *i e1er$area u!or "epri!"eri "e -!grijire *i ocro&ire

O;IECTIVE DE REFERIN S# cu!oa$c# u!ele eleme!&e compo!e!&e ale lumii -!co!jur#&oare (o/iec&e, aerul, apa, $olul, 'ege&a+ia, 0au!a, 0ii!+a uma!# ca par&e i!&egra!&# a me"iului, 0e!ome!e ale !a&urii), precum *i i!&er"epe!"e!+a "i!&re ele2 S# recu!oa$c# *i $# "e$crie 'er/al *i3$au gra0ic a!umi&e $c4im/#ri *i &ra!$0orm#ri "i! me"iul apropia&2 S# comu!ice impre$ii, i"ei pe /a,a o/$er'#rilor e0ec&ua&e2 S# ma!i0e$&e "i$po!i/ili&a&e -! a par&icipa la ac+iu!i "e -!grijire *i pro&ejare a me"iului, aplic5!" cu!o*&i!+ele "o/5!"i&e2 S# aplice !orme "e compor&are $peci0ice a$igur#rii $#!#&#+ii *i pro&ec+iei omului *i !a&urii2 O9!+c'!"+ o%+$*4!on*,+: ALA 1. OO1: -s elaboreze creaii originale cu sprijinul materialelor puse la dispoziie OO2: - s foloseasc corect i cu grij tehnica de lucru, respectnd indicaiile cadrului didactic OO : - s aprecieze corect rspunsurile! lucrrile colegilor ADE 667( 8 $# e1er$e,e capaci&a&ea "e a r#$pu!"e la -!&re/#ri 669(8 $# i"e!&i0ice -!$u*irile, a$pec&e, carac&eri$&ici $peci0ice eleme!&ului $&u"ia&.

66:( 8 $# aprecie,e impor&a!+a -!grijirii a!imalelor -! 'ia+a oame!ilor.

STRATEGII DIDACTICE: M+'o#+ :! %$oc+#++: co!'er$a+ia, o/$er'a+ia, e1plica+ia, e1erci+iul, pro/lema&i,area, e1pu!erea, mu!ca -! grup. M!.,o*c+ #!#*c'!c+: $&elu+e, iepura* "e plu*, morco'i, imagi!i cu iepuri, je&oa!e, imagi!i, a&la$e geogra0ico8/o&a!ice, e!ciclope"ii, cu/ul, pu,,le e&c2 Mo#*,!'&4! #+ +"*, *$+: e'aluare oral#, e'aluare prac&ic#, c4e$&io!are oral#, apreciere 'er/al#, a&e!+io!are *i a'er&i,are 'er/al# e&c2 FORME DE ORGANIZARE: 0ro!&al#, i!"i'i"ual#, pe grupe2 D $*'*: :; mi!2 SCEN <IUL =ILEI(

I. SALUTUL
c&i'i&a&ea "e/u&ea,a cu -!&5l!irea "e grup -!&re copii *i e"uca&oare 2 Copiii 'or 0i a*e,a+i -! cerc2 E"uca&oarea reci&# 'er$urile ( "imineaa a sosit , #oi copiii au $enit % &-nceput o nou zi ,

'un dimineaa copii( E"uca&oarea $alu&# copiii( > ?u!# "imi!ea+a, 'oi!ici $#!#&o*i *i +op#i&ori@A II. PREZENA E"uca&oarea 'a lua u! iepura* "e plu* pe care -l 'a "a u!ui copil2 ce$&a 'a +i!e iepurele cu am/ele m5i!i, 'a $alu&a, -*i 'a $pu!e !umele *i 'a "a iepurele copilului urm#&or2 E"uca&oarea 'a $pu!e( >?u!# "imi!ea+a, copii2A U! /#ia& 'a !um#ra 0e&ele pre,e!&e , "i! cerc *i 'a a*e,a je&o!ul cu ci0ra core$pu!,#&oare pe pla!*#, iar o 0a&# 'a !um#ra /aie+ii 2 U! al& copil !um#r# &o+i copiii pre,e!+i , apoi $e 'or $&a/ili a/$e!+ii 2

III. CALENDARUL NATURII


( Se 0olo$e$c je&oa!e *i imagi!i ) Se "i$cu&# "e$pre prim#'ar#, pe!&ru ca apoi $# 0ie $&a/ili& cale!"arul !a&urii, pe /a,a celor o/$er'a&e re0eri&or la $&area 'remii -! "rumul copiilor "e aca$# la gr#"i!i+#2 urm#&oarele -!&re/#ri( Ce ,i e$&e a$&#,i ? Ce ,i a 0o$& ieri ? Dar m5i!e ? Ce "a&# e$&e ? ! ce lu!# $u!&em ? Cum e$&e 'remea ? Cum $u!& oame!ii -m/r#ca+i ? $&0el 'or 0i a*e,a&e pe cale!"arul !a&urii imagi!i care "e$criu $&area 'remii, -! 0u!c+ie "e r#$pu!$ul copiilor la

! ce a!o&imp $u!&em ?

IV. ACTIVITATEA DE GRUP


B6C( CCU?ULEDUL DIN 6E< DA E,+)+n'+ #+ .oc: Surpri,a, -!&recerea, m5!uirea ma&erialelor, aru!carea cu/ului, aplau,e, g4ici&oarea, urm#rirea $corului2 MATERIALE ( cu/ul, $&elu+e, imagi!i, co*ule+ METODE ( mu!ca -! grup, me&o"a cu/ului2 DESFURAREA <OCULUI: Se -mpar& copiii -! F ec4ipe( ec4ipa psrelelor *i ec4ipa animluelor2 %iecare copil 'a aru!ca cu/ule+ul *i 'a $pu!e o i"ee "i! lec+ia $&u"ia&#, -! 0u!c+ie "e imagi!ea care $e a0l# i! par&ea "e $u$ a cu/ule+ului, "up# aru!carea ace$&uia2 Dup# u! r#$pu!$ corec& *i comple&, 0iecare copil 'a alege o $&elu+# pe care o 'a pu!e -! co*ule+ul ec4ipei "i! care 0ace par&e2 Ec4ipa c5*&ig#&oare 'a 0i cea care 'a a'ea cele mai mul&e $&elu+e2

V.NOUTATEA ZILEI
I! $ala "e grupa i$i 0ace apari&ia U! iepura*2 Iepura*ul e$&e $up#ra& pe!&ru c# $8a pier"u& pri! ora* *i a aju!$ !oi la grup#2 i roag# pe copii, ca la ac&i'i&a&ile ,ilei, $# o aju&e $# g#$ea$c# "rumul $pre ca$# *i -i 'a r#$pl#&i pe ace*&ia cu m5!carea lui pre0era&#( morco'ul2

VI.MESA<UL ZILEI

CNU TE TEME IEPU< G, HEI BUNEE8NT<8UN L6C G@A

VII.TRANZIIA
Se &rece la co!"ucerea -!'#+#rii pri! -!"rumarea copiilor "e e"uca&oare $pre $ec&oare, pre,e!&5!" ma&erialele prega&i&e *i $uger5!" &eme "e lucru2 ! &imp ce copiii $e -!"reap&# $pre ce!&rele pu$e la "i$po,i+ie -! $ala "e grup#, $e 'or reci&a urm#&oarele 'er$uri ( )el mai mult, aici la grdi, *oi am $rea s ne jucm, +a msue ne-aezm, )u creionul desenm% Copiii -l i!'i&# pe Iepura*ul CDup8+upA $# "e$e!e,e, $# $e joace *i $# co!$&ruia$c# -mpreu!# cu ei pe melo"ia CIepura* coco!a*222A2 La $ec&orul Con('$ c'!!- copiii 'or 0i -!"ruma+i $# reali,e,e pri! -m/i!area u!or pie$e "i0eri&e, a"#po$&uri pe!&ru iepura*ii "i! gr#"i!a /u!icului2 La $ec&orul '!!n4&- copiii 'or grupa u! iepura* "ecupa& cu c5&e u! morco' ("ecupa&)2 La $ec&orul A$'&- copiii 'or colora o ma$c# "e iepura*2 La $ec&orul ;!9,!o'+c&, copiii 'or urm#ri imagi!i repre,e!&a&i'e "i! 'ia+a u!ui iepura*, -!&r8u! a&la$ geogra0ico8/o&a!ic2 ;!9,!o7$*f!+: <e'i$&a ,n$mntului precolar i primar !r2 I873F;JF, E"i&ura rleKui!, ?ucure*&i, F;JF Curriculum pe!&ru -!'#+#m5!&ul pre*colar (I8:3L a!i) F;;M, MINISTE<UL EDUC DIEI, CE<CET<II GI TINE<ETULUI

DES%GU< <E

CTIHITDII

E'e!ime!& "i"ac&ic J2Mome!& orga!i,a&oric

6o2 Co!+i!u& *&ii!+i0ic Se preg#&e*&e $ala "e grup# *i ma&erialul !ece$ar pe!&ru /u!a "e$0#*urare a ac&i'i&#+ii2 Se i!&r# -! $ala "e cla$# pe u! mar* &ara!&2 E"uca&oarea 'a preg#&i o cu&ie "e $&icl# -! care $e 'a a0la u! iepura*(real)2 Cu&ia 'a 0i pu$# -! 0a+a cla$ei, pe ca&e"r#, 0ii!" acoperi&# cu u! ma&erial2 Ea 'a a!u!+a copiii c# 'or a'ea u! i!'i&a& $pecial2 E"uca&oarea 'a -!cepe cu o mic# po'e$&ioar# pe!&ru a le $&5r!i curio,i&a&ea cu pri'ire la ceea ce $e a0l# -! cu&ie( !e1a J)2 La 0i!alul po'e$&ioarei, acea$&a 'a "e$coperi cu&ia *i 'a "a po$i/ili&a&ea 0iec#rui copil "e a 'e!i $# o/$er'e *i $# a!ali,e,e iepura*ul2 I!'i&a&ul !o$&ru $pecial e$&e iepura*ul Dup8Dup care 'a a$i$&a la -!&reaga ac&i'i&a&e "i! ,iua "e a,i2 &e!+io!#ri, 'er&i,#ri orale E1pu!erea Co!'er$a+ia Co!'er$a+ia S&ra&egii "i"ac&ice E'aluare

F2Cap&area a&e!+iei

I2 !u!+area &emei *i a o/iec&i'elor

Copii, a,i 'om -!'#+a "e$pre i!'i&a&ul !o$&ru c5&e'a lucruri( cum ara&#, ce m#!5!c#, u!"e locuie*&e *i al&e lucruri i!&ere$a!&e2 Se 'or o/+i!e r#$pu!$uri mai mul&e *i $e 'or $i!&e&i,a apoi cu aju&orul copiilor p#rerile e1prima&e, comple&5!" e'e!&ual u!ele 6o72 omi$iu!i $em!i0ica&i'e2 Se 'a preci,a c# -! co!&i!uare 'or urm#ri cu a&e!+ie ce 0ace iepura*ul *i 'or a0la "e$pre el o $erie "e lucruri i!&ere$a!&e2 Iepura$ul e$&e u! a!imal ager, are corpul acoperi& cu /la!#, are u! cap ro&u!", u! &ru!c4i alu!gi& , o coa"# $cur&#2 C5!" merge iepura*ul !u 0ace g#l#gie2 Ce p#r+i mai -!$em!a&e 'e"e+i la corpul iepura*ului? Corpul iepura$ului are &rei p#r+i mai impor&a!&e( capul,

precieri, &e!+io!#ri, 'er&i,#ri orale