Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL 6 CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE I PROVIZIOANE

Banca Nationala a Romaniei definete i reglementeaz capitalurile bancare. Astfel, ntlnim dou categorii de capital: a) capital propriu b) capital suplimentar. !e ansamblu, capitalul bancar include capitalul social "rsat, prime legate de capital, profitul nerepartizat din anii anteriori i reportat pentru e#erci$iul curent, rezultatul net al e#erci$iului curent, rezer"e, diferen$e din ree"aluare, sub"en$ii, pro"izioane reglementate pentru riscuri i c%eltuieli i mprumuturi pe termen lung reprezentnd datorii subordonate. !entru e"iden$iere n contabilitate, capitalurile dispun de clasa 5 Capitaluri poprii, asimilate i provizioane din planul de conturi pentru societa$ile bancare. 6.1. CAPITAL &apitalul social este alcatuit din totalitatea "alorilor nominale al ac$iunilor emise de banc. Ac$iunile pot fi nominale sau la purtator. !entru societ$ile bancare, Banca Nationala a Romaniei stabileste i actualizeaza ni"elul minim al capitalului social. Bancile comerciale pot ma'ora ni"elul capitalului social n baza %otararii ac$ionarilor i cu acordul BNR !entru e"iden$ierea capitalului social se folosesc urmatoarele conturi: Grupa 50 - Capita &ontul 501 Capital social este un cont de pasi", ce prezinta analitice pentru capitalul "rsat i cel ne"rsat. (e asemenea, e#ist analitice pentru fiecare ac$ionar sau asociat. &ontul se crediteaz la constituirea capitalului social sau la ma'orarea lui i se debiteaz la diminuarea acestuia prin anularea ac$iunilor i acoperirea pierderilor nregistrate de banca. E!"#p " $" %&'ta(i i)ar" *+. )a crearea sau ma'orarea capitalului social al unei bnci ac$ionarii subscriu
emisiunea de ac$iuni si ulterior "ars capitalul. a. *ubscrierea capitalului social n lei de ctre ac$ionari +,Ac$ionari sau asocia$i b. 0arsarea capitalului social subscris +,// &apital subscris ne"arsat . +/1 &apital subscris "arsat . +,// &apital subscris ne"arsat

+2

*,. !entru a ob$ine o ma'orare de capital banca ac$ioneaz n mai multe direc$ii posibile: preia n capital prin includere profitul reportat i profitul curent, remunereaz ac$ionarii prin noi emisiuni de ac$iuni n locul di"idendelor i realizeaz transformarea unui mprumut obligatar a'uns la scaden$ n ac$iuni , pe baza op$iunii creditorilor. a. 3a'orare de capital social prin includerea rezultatului reportat din anii anteriori +-/ Rezultatul reportat b . . +,/1 &apital subscris "arsat

3a'orare de capital social prin includerea profitului net +41 Repartizarea profitului . +,/1 &apital subscris "arsat

c. 3a'orare de capital social prin includerea di"idendelor 5+2 (i"idende de plata d . . +,/1 &apital subscris "arsat

3a'orare de capital social prin includerea unor obligatiuni con"ertibile n ac$iuni 51+/ 6bligatiuni . +,/1 &apital subscris "arsat

+0. !entru acoperirea unor pierderi reportate cumulate cu pierderi nregistrate la sfarsitul e#erci$iului curent, banca realizeaz o reducere a capitalului social a. Reducerea capitalului social pentru acoperirea unor pierderi reportate sau unor pierderi inregistrate la sfarsitul e#erci$iului +,/1 &apital subscris "arsat . 7 +-/ Rezultatul reportat +4/ !rofit sau pierdere

++

6.-. PRIME .E CAPITAL I REZERVE !rimele legate de capital apar ca un plus de "aloare nregistrat la "aloarea de emisiune fa$ de "aloarea nominal, n cazul ac$iunilor sau partilor sociale i imbraca urmatoarele forme: a) prime de emisiune 8 apar la emisiunile de ac$iuni, n condi$iile n care "aloarea de emisiune este mai mare decat "aloarea nominala a titlului b) prime de aport 8 apar ca diferen$ ntre "aloarea ma'orrii de capital n natur i "aloarea nominal a ac$iunilor emise c) prime de fuziune 8 se ntlnesc n cazul n care societatea absorbit la fuziune aduce un aport contabil mai mare decat "aloarea lui nominala d) prime de di"izare 8 reprezinta diferen$a dintre "aloarea contabil a aportului rezultat n urma unei operatiuni de di"izare i "aloarea lui nominal e) prime de con"ersie 8 apar atunci cnd obliga$iuni emise, datorii sau di"idende nepltite sunt transformate n ac$iuni. Normele n "igoare permit societ$ilor bancare sa9i constituie mai multe categorii de rezer"e, unele reglementate pentru care e#ista facilit$i fiscale i altele facultati"e constituite la dorin$a ac$ionarilor sau n situa$ii nepre"zute :"iden$ierea contabil a primelor legate de capital se face utiliznd urmatoarele conturi din grupa 51 Prime de capital i rezerve: Grupa 51 - Pri#" $" %apita /i r")"r0" &ontul 511 Prime legate de capital este un cont de pasi". :l este creditat cu "aloarea primelor rezultate n coresponden$ cu debitul contului 508 Acionari sau asociai, la emisiuni, aport, fuziuni i di"izri,cu debitul conturilor 3251 !ligiuni sau 35" #ividende de plata, la con"ersii de obliga$iuni sau di"idende sau cu debitul contului 3$22 Contravaloarea pozitiei de sc%im!, n cazul primelor n de"ize. &ontul este debitat prin creditul conturilor 501 Capital social, daca primele sunt ncorporate n capital sau 51& Alte rezerve, daca primele sunt ncorporate la rezer"e. &onturile de rezer"e sunt conturi de pasi". :le sunt creditate la constituirea rezer"elor din profitul brut, profitul net sau din profitul reportat din anii anteriori, n coresponden$ cu debitul conturilor 5&2 'epartizarea pro(itului sau 581 'ezultatul reportat. (ebitarea conturilor se face la utilizarea rezer"elor pentru acoperirea pierderii bncii, pentru acoperirea creditelor nerecuperate sau prin trecere pe "enituri a rezer"ei generale pentru riscul de credit, n cazul n care depaseste procentul ce se poate deduce din profitul brut. E!"#p " $" %&'ta(i i)ar" +1. *trategia bncii cu pri"ire la capitalizare prin emisiune de ac$iuni contra numerar presupune acordarea unor prime de emisiune. a. *ubscrierea de capital n conditiile e#isten$ei unei prime de emisiune +,Ac$ionari sau asocia$i . +/// !rime de emisiune

+;

b .

!rime de emisiune incluse n capitalul social +/// !rime de emisiune . +,/1 &apital subscris "arsat

+-. <nstitu$ia bancar constituie rezer"a legal pe care o utilizeaz apoi pentru acoperirea unor pierderi, conform reglementrilor legale. a. &onstituirea rezer"ei legale din profitul brut +41 Repartizarea profitului . +/1/ Rezer"e legale din profitul determinat nainte de deducerea impozitului pe profit

b .

&onstituirea rezer"ei legale din profitul net +41 Repartizarea profitului . +/11 Rezer"e legale din profitul determinat dup deducerea impozitului pe profit

c. =tilizarea rezer"ei legale pentru acoperire unei pierderi +/1 Rezer"e legale . +4/ !rofit sau pierdere

6.5. REZULTATUL E1ERCI2IULUI )a sfritul e#erci$iului, societa$ile bancare i stabilesc rezultatul e#erci$iului sub forma de profit sau de pierdere >n acest scop, sunt preluate soldurile conturilor de "enituri i c%eltuieli. &u aceasta ocazie aceste conturi se nc%id. (iferen$a rezultat reprezint profitul brut ?sold creditor) sau pierdere bruta ?sold debitor). (in profitul brut se pot deduce anumite c%eltuieli, nainte de stabilirea impozitului pe profit, dar numai cele permise de normele n "igoare i n limitele pre"azute legal ?pierdere din anii precedenti, rezer"a legala, rezer"a general pentru riscul de credit). :liminnd impozitul pe profit se ob$ine profitul net al e#erci$iului. Acesta se "a repartiza pe destina$ii ?rezer"e, di"idende, fond de participare a salaria$ilor la profit) sau poate fi reportat pentru e#erci$iul urmtor. :"iden$ierea contabil a rezultatelor se face apelnd la urmatoarele conturi:
+@

Grupa 5+ 3 R")u tatu r"p&rtat Grupa 5, 3 R")u tatu "!"r%i4iu ui 5i'a'%iar &ontul 581 'ezultatul reportat este un cont bifunctional. *e crediteaz cu profitul net realizat n e#erci$iile financiare precedente sau, n cazul preluarii unei pierderi, cu acoperirea acesteia din rezer"e sau capital social. *e debiteaz cu pierderile realizate n e#erci$iile financiare precedente sau, n cazul prelurii unui profit, cu destina$iile care i se dau acestuia: capital social, rezer"e, di"idende, fond de dez"oltare. &ontul 5&1 Pro(it sau pierdere este, de asemenea, un cont bifunctional. :l este creditat la preluarea "eniturilor pentru stabilirea rezultatelor sau la acoperirea pierderilor din e#erci$iul financiar curent, prin diminuarea capitalului social sau diminuarea rezer"elor. (ebitarea lui se face la preluarea c%eltuielilor pentru stabilirea rezultatelor e#erci$iului, la preluarea profitului net nerepartizat n e#erci$ii financiare precedente sau la repartizarea profitului din e#erci$iul curent. &ontul 5&2 'epartizarea pro(itului este un cont de acti" ce se debiteaz cu destina$iile profitului repartizat i se crediteaz la nc%idere prin contul 5&1. E!"#p " $" %&'ta(i i)ar" +*. )a sfritul e#erci$iului banca stabilete rezultatul e#erci$iului i l repartizeaz par$ial pe destina$ii legale i statutare i par$ial l reportez pentru e#erci$iul urmtor. a. (escrcarea conform reglementrilor a conturilor de c%eltuieli la sfaritul e#erci$iului +4/ !rofit sau pierdere . 7 ;,/ &%eltuieli cu operatiunile de trezorerie i opera$iunile interbancare A A A

b .

(escrcarea conform reglementrilor a conturilor de "enituri la sfritul e#erci$iului 7 @,/ 0enituri din opera$iunile de trezorerie i opera$iunile interbancare A A A . +4/ !rofit sau pierdere

+-

c. &onstituirea conform reglementrilor a rezer"elor din profitul brut +41 Repartizarea profitului . 7 +/1 Rezer"e legale +/2/ Rezer"a generala pentru riscul de credit din profitul determinat nainte de deducerea impozitului pe profit

d .

>nregistrarea impozitului pe profit ;4/ &%eltuieli cu impozitul pe profit . 5+5/ <mpozit pe profit

e. (educerea impozitului pe profit +4/ !rofit sau pierdere . ;4/ &%eltuieli cu impozitul pe profit

f. &onstituirea conform reglementrilor a rezer"elor din profitul net +41 Repartizarea profitului . 7 +/1 Rezer"e legale +/5 Rezer"e statutare +/2/ Rezer"a generala pentru riscul de credit din profitul determinat dup deducerea impozitului pe profit +/4 Alte rezer"e

g .

Repartizarea di"idendelor ctre ac$ionari +41 Repartizarea profitului . 5+2 (i"idende de plata

+4

% .

Reportarea profitului net pentru anul urmator +41 Repartizarea profitului . +-/ Rezultatul reportat

;,