Sunteți pe pagina 1din 8

Instruirea PSI A. Instructajul introductiv general 1.Durata instructajului-minim 8 ore 2.

Categorii de personal ce particip: a )noii angajai la munc ( contract de munc, convenie civil, etc.); b)salariai transferai sau deta ai de la o unitate la alta; c) lucrtori angajai pe o perioada de timp delimitata; d) elevi, studeni. !. Coninutul instructajului: a) acte normative generale" - Legea nr. 307/2006; - ele ! deci"ii de regle#entare a activitatii de a$arare i#$otriva incendiilor; - %or#e &enerale de a$arare i#$otriva incendiilor a$ro'ate $rin (.).A.I. nr. *63/2007 - Legea +,*/200+ $rivind $rotec-ia civila b) acte normative specifice" - nor#ele PSI .i de dotare vala'ile /n unitate0 ca$itolul cores$un"1tor o'liga-iilor PSI $entru $ersonalul din categoria instruit1. - legisla-ie de $rotec-ie civila s$eci2ica ori a$lica'ila unitatii c) modul de organi#are a activitii de intervenie in situaii de urgenta" - $lan de interven-ie; - $lan de evacuare; - $lan de de$o"itare; - $lanul si e3e#$lu de organi"are a interven-iei la locul de #unc1; - $lan de urgenta interna; - alte $lanuri s$eci2ice unitatii. d) forme i metode specifice de prevenire - controale 4 interne din societate .i e3terne0 e3e#$lul $o#$ierilor #ilitari5; - #odul de sanc-ionare al /nc1lc1rilor 4 contraven-ionale sau in2rac-ionale5 ; - #1suri de /#'un1t1-ire a $revenirii0 cu ter#ene .i res$onsa'ilit1-i; - 2or-e de interven-ie: $ersonalul de la locul de #unc1;S.P.S.6. 4$ro$riu0 sau conven-ional5; serviciile $ro2esioniste $entru situa-ii de urgenta. e) mijloace te$nice de intervenie e%istente i modul de utili#are a acestora" - instala-ii s$eciale de: se#nali"are incendii0 stingere incendii; - siste#e de averti"are 7 alar#are; - #ijloace de $rotec-ie si de interven-ie s$eci2ice; - instala-ii de stingere cu 8idran-i 4 interni sau e3terni 5 .i #odul de ec8i$are a acestora 4teoretic .i $ractic5; - sting1toare $orta'ile .i trans$orta'ile0 descriere su#ar1 a construc-iei .i su'stan-elor de stingere utili"ate .i descrierea a#1nun-it1 a #odului de $unere /n 2unc-iune. f) modul de aciune &n ca#ul observrii unei situaii de urgenta i anunarea producerii acesteia" - data .i ora o'serv1rii; - locul eveni#entului ; - #ijloace de anun-are 4tele2on0 sonerie5 ; - $ersoana care a anun-at;

- alar#area 2or-elor $ro$rii; - anun-area serviciile $ro2esioniste $entru situa-ii de urgenta; - alar#area conducerii societ1-ii; - alar#are alte 2or-e 4dac1 este ca"ul5. g) aciunile ce trebuie &ntreprinse dup perceperea alarmei de intervenie" - evacuarea $ersoanelor din construc-ia0 instala-ia incendiat1 .i alar#area $ersoanelor din construc-iile vecine; - evacuarea #aterialelor $ericuloase 4 e3$lo"ive0 reci$iente su' $resiune0 reci$iente cu ga"e sau lic8ide in2la#a'ile5; - evacuarea #aterialelor ce /nglo'ea"1 valori #ari; - evacuarea #aterialelor co#'usti'ile din calea de $ro$agare a incendiului; -ac-ionarea cu #ijloace ini-iale de co#'aterea incendiilor 4 sting1toare0 8idran-i0 instala-ii s$eciale 5 din dotarea s$a-iilor a2ectate. Aten-ie: evacu1rile at9t de $ersonal c9t .i de #ateriale se vor 2ace /n locuri s$ecial sta'ilite0 /n a2ara s$a-iilor unde s-ar $utea $ro$aga incendiul0 dar .i /n a2ara s$a-iilor re"ervate 2or-elor de interven-ie. : ac-iunile se $ot e2ectua si#ultan 4e3.: evacuarea $ersoane .i interven-ie 2olosind #ijloace de $ri#1 interven-ie50 ordinea /nscris1 este cea a $1r-ilor. '. (inalitatea instructajului )nstructajul se finali#ea# cu un test gril de minim 1* &ntrebri, la care sunt necesare +*, din rspunsuri s fie corecte. -u vor fi admise la lucru persoanele ce nu &ndeplinesc criteriile de cuno tine minime. .e va repeta testul de c/te ori va fi nevoie. :. Instructajul s$eci2ic locului de #unc1 1. Durata instructajului 0 minim 8 ore 1. Categorii de personal ce particip" a) noii angajai la munc ( contract de munc, convenie civil, etc.) b) salariai transferai sau deta ai de la o unitate la alta c) lucrtori se#onieri, temporar sau #ilieri d) elevi, studeni aflai &n practic !. Coninutul instructajului" a) caracteristicile fi#ico0c$imice i clasele de periculo#itate ale substanelor, materialelor i produselor utili#ate la locul de munc; b) cau#ele poteniale i riscurile (pericolele) de incendiu i2sau e%plo#ie specifice locului de munc, msuri de prevenire a acestora;. c) descriere, funcionarea i modul de urmrire i de intervenie la instalaiile i sistemele de siguran ale ma inilor i utilajelor de la locurile de munc, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor i avariilor te$nologice; d) coninutul instruciunilor de aprare &mpotriva incendiilor i a planurilor de intervenie specifice; e) descrierea, funcionarea, amplasarea i modul de acionare a instalaiilor, utilajelor, aparatelor, dispo#itivelor i mijloacelor de protecie &mpotriva incendiilor;

f) sarcinile specifice care &i revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor i a bunurilor i pentru anunarea i stingerea incendiilor. '. (inalitatea instructajului )nstructajul se finali#ea# cu un test gril de minim 1* &ntrebri, la care sunt necesare +*, din rspunsuri s fie corecte. -u vor fi admise la lucru persoanele ce nu &ndeplinesc criteriile de cuno tine minime. .e va repeta testul de c/te ori va fi nevoie. . Instructaj $eriodic: 1. Durata instructajului" minim 1 ore 1. )ntervalul &ntre dou instructaje periodice" a) lunar 3 pentru personalul muncitor cu funcii de e%ecuie sau operative; b) la trei luni 3 personalul cu lucrea# direct i nemijlocit la aparate, ma ini, utilaje i instalaii te$nologice i av/nd pregtirea" te$nicieni, mai tri, subingineri, ingineri, cercettori, speciali ti, personal din laboratoare, etc; c) la 4 luni 3 restul personalului ( directori, personal 56.7, funcionari, personal muncitor fr funcii de e%ecuie sau operative ). )nstructajul periodic se face obligatoriu &n urmtoarele ca#uri" 0 c/nd un salariat a lipsit mai mult de trei#eci #ile calendaristic de la locul de munc; 0 c/nd sau adus modificri procesului te$nologic sau au fost introduse noi te$nologii; 0 la reluarea activiti dup producerea unui eveniment negativ ( incendiu, e%plo#ie, calamitate natural, avarie ); - c/nd au aprut modificri ale legislaiei specifice domeniului aprri &mpotriva incendiilor sau cone%e acesteia. !. 5ematica i graficele anuale de instruire" 3.*.
%r crt Lun a )7-879)6 ;o #e niul :...).

Instructaj lunar.
<e#atica :i'liogra2ie ;urata /n ore

1 :.C.

a5 <e#atic1 general1 : Legea nr. 307/2006 0 cele cinci deci"ii .i ca$ I si II din %or#e &enerale de a$arare i#$otriva incendiilor '5 <e#atica s$eci2ica: o'liga-iile generale .i s$eci2ice ce revin categoriilor de salaria-i instrui-i c5 <e#atica s$eci2ica : #odul de utili"are a #ijloacelor de $ri#a interven-ie din dotarea locului de #unc1 48idran-i0 sting1toare $orta'ile .i c9nd este ca"ul instala-ii s$eciale de P.S.I.5. a5 <e#atic1 general1 : reguli generale de co#$ortare la cala#ita-i naturale si catastro2e '5 <e#atica s$eci2ica: #asuri generale de $revenire0 $rotec-ie si interven-ie la de"astre

- Legea nr. 307/2006 - (.).A.I. *63/2007 - %or#e PSI de$arta#entale 4s$eci2ice5 - Instruc-iunile de 2olosire a te8nicii res$ective ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila

:...).

(6;9879)6

a5 <e#atica general1: evacuare $ersoane0 de$o"ite #ateriale0 interven-ii la incendii '5 <e#atic1 s$eci2ic1: evaluare riscului de incendiu0 cau"e $oten-iale de incendiu la locul de #unc1. %or#e0 reguli .i #1suri de $revenire .i /nl1turare a acestora. a5 <e#atica general1: instiintarea0 alar#area si ada$ostirea '5 <e#atic1 s$eci2ic1: evaluare riscului de incendiu0 cau"e $oten-iale de incendiu la locul de #unc1. %or#e0 reguli .i #1suri de $revenire .i /nl1turare a acestora. a5 <e#atica general1: evacuarea 2u#ului /n ca" de incendii. Pericole $entru oa#eni. '5 <e#atica s$eci2ic1: reguli s$eci2ice de $revenire a incendiului $entru locul de #unc1 utili"at.

(ebruarie

:.C. :...).

- Plan de evacuare Plan de de$o"itare - Plan de interven-ie - Instruc-iuni te8nice interne 4I<I5 - (rgani"area autoa$1r1rii /#$otriva incendiilor Legea nr. +,*/200+ ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila - (.).A.I. *63/2007 - %or#e PSI de$arta#entale s$eci2ice

<7955)6 !

:.C. :...).

:...).

:...).

'

a5 <e#atica general1: rolul0 locul si #isiunile $rotectiei civile '5 <e#atic1 s$eci2ic1: #asuri si reguli de co#$ortare la rece$tarea se#nalelor de alar#are de $rotec-ie civila a5 <e#atica general1: sta'ilirea .i sanc-ionarea contraven-iilor PSI '5 <e#atic1 s$eci2ic1: c1i de acces0 $lanul de evacuare a locului de #unc10 interven-ie la locul de #unc1 4 cunoa.tere0 $rotejare0 #1suri PSI s$eci2ice5 c5 Activitate $ractic1: ec8i$area .i utili"area unui 8idrant de incendiu interior 4 2iecare $artici$ant va e3ecuta #ini# o ec8i$are5

7:9)=)6

:...).

ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila - Legea nr. 307/2006 - (.).A.I. *63/2007

:.C. :.C. :.C. :.C.

:...).

a5 <e#atica general1: $rotectia civila $e $lan international '5 <e#atic1 s$eci2ic1: reguli generale de co#$ortare si $rotec-ie in ca"ul cutre#urelor de $a#ant a5 <e#atica general1: $rotec-ia golurilor la $ro$agarea incendiilor 4 u.i re"istente la 2oc 0instala-ii s$eciale0 etc.5 '5<e#atic1 s$eci2ic1: instala-ii electrice de 2or-1 .i ilu#inat s$eci2ice locului de #unc1 4 cuno.tin-e te8nice generale .i concrete 5

ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila - P **,-==

<7)

:...).

>

:.C. :.C. :.C. :.C.

c5Activitate $ractic1: ec8i$area .i utili"area unui 8idrant de incendiu e3terior 4 2iecare $artici$ant va e3ecuta #ini# o ec8i$are 5.

:...).

a5 <e#atica general1: $rotectia nucleara0 radiologica0 c8i#ica si 'iologica '5 <e#atic1 s$eci2ic1: $rotec-ia $o$ula-iei0 salaria-ilor si 'unurilor #ateriale $rin ad1$ostire a5 <e#atica general1: nor#e de PSI la e3$loatarea construc-iilor0 instala-iile .i altor a#enaj1ri . '5 <e#atic1 s$eci2ic1: #odul concret de alar#are /n ca" de incendiu 4 sarcini $e 2unc-ii sau $ersoane5 c5 >3erci-iu de evacuare a locului de #unc1

Legea n. +,*/200+ ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila - (.).A.I. *63/2007 -ve"i ca$. A $ct. 30 litera 2 din $re"entul #aterial.

)8-)6 4

:.C. :.C. :.C. :.C.

:...).

:...).

a5 <e#atica general1: organi"area $rotectiei civile in ?o#ania '5 <e#atic1 s$eci2ic1: ad1$osturile de $rotec-ie civila a5 <e#atica general1: instruc-iuni $entru utili"area ga"elor naturale. '5 Activitatea $ractic1: instructaj $rivind $ri#ul ajutor cu accent $e arsuri .i into3ica-ii cu 2u# a5 <e#atica general1: clasi2icarea unitatilor ad#inistrativ 7 teritoriale0 institu-iilor $u'lice si o$eratorilor econo#ici din $unct de vedere al $rotec-iei civile0 in 2unc-ie de ti$urile de risc s$eci2ice '5 <e#atic1 s$eci2ic1: reguli de co#$ortare si de ac-iune in ca" de accident nuclear si c8i#ic a5 <e#atica general1: di#inuarea riscului de incendiu.4e3. control PSI0 #1suri /n ur#a controlului0 res$onsa'ilit1-i0 ter#ene0 re"olvare sau sanc-ionare5. '5 <e#atica s$eci2ic1: #ijloace de $rotejare a oa#enilor /n ca" de incendiu4a cor$ului0 a ca$ului0 a c1ilor res$iratorii0 #9ini .i $icioare5. c5 Activitate $ractic1: #od de utili"are a #ijloacelor de $rotec-ie enu#erate la litera '. a5 <e#atica general1: su'stantele $ericuloase si utili"area lor

Legea n. +,*/200+ ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila %or#ativ I 6

)8=)6

:.C.

:...).

@.&.?. nr. 6+2/200! ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila - Legea nr. 307/2006 -%or#e de$arta#entale s$eci2ice

8 :.C.

78?8.5

:...).

ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila

'5 <e#atic1 s$eci2ic1: #ijloace de $rotec-ie individuala si colectiva


.6:56<;9)6

a5 <e#atic1 general1: ti$uri de 2ocare /n ca" de incendiu .i #odul de co#'atere /n 2a"a inci$ient1 cu sting1toare $orta'ile de incendiu '5 <e#atic1 s$eci2ic1: o'ligativitatea instruirii PSI a $ersonalului0 r1s$underii ce revin diverselor categorii de $ersonal.

ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila -Instruc-iuni de 2olosirea sting1toarelor $orta'ile -)anualul $o#$ierului0 ca$. a2erent -(.).A.I. nr. 7*,/200!

@ :.C.

:...).

:.C.

1*

:.C.

11

a5 <e#atica general1: $rinci$alele 2unc-ii de s$rijin asigurate $entru $revenirea si gestionarea situa-iilor de urgenta '5 <e#atic1 s$eci2ic1: asanarea teritoriului de #uni-ie nee3$lodata a5 <e#atica general1: #ijloace de /nc1l"ire 4locale .i centrale5 '5 <e#atic1 s$eci2ic1: concret #odul de /nc1l"ire a s$a-iilor utili"ate de $ersonalul instruit. c5 Activitate $ractic1: enu#erare0 #1suri concrete la s$a-iul utili"at. a5 <e#atica general1: dre$turile si o'liga-iile cetatenilor $rivind $rotec-ia civila '5 <e#atic1 s$eci2ic1: Asigurarea instiintarii0 averti"1rii si alar#1rii a5 <e#atic1 general1: cau"e de incendiu 4#ijloacele care le $roduc0 /#$rejur1rile deter#inante .i sursa de $roducere a incendiului5. '5 <e#atica s$eci2ic1: cunoa.tere concret1 a 2or-elor de interven-ie /n ca" de incendiu la .ocul de #unc1. ine conduce stingerea incendiilor0 #odalit1-i de coo$erare. a5 <e#atica general1: (rgani"area si asigurarea activitatii de evacuare in situa-ii de urgenta '5 <e#atic1 s$eci2ic1: reguli generale de acordare a $ri#ului 7 ajutor in ca" de r1niri si into3ic1ri <est ti$ gril1: #ini# *0 /ntre'1ri0 o'ligatoriu r1s$uns corect la 70A din /ntre'1ri. La nevoie se re$et1 testul /n ter#en de 3 "ile.

@.&.?. nr. 22,,/200+

AC5A<;9)6

)anual $rotec-ie civila %or#ativul I -*3 %or#a s$eci2ica

:...).

Legea nr. +,*/200+ )anual $rotec-ie civila - ercetarea cau"elor incendiilor de I. r1ciun. S. alot1 -Plan de interven-ie (.).A.I. nr. **,+/2006 ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila

11

D6C6<0 ;9)6

%ot1: Se vor sta'ili concret "ilele de instructaj $e liniile anului 4e3e#$lu luna Ianuarie0 "iua 350 la s29r.itul 2iec1rui an $entru anul ur#1tor.

Instructajul la 3 luni 4tri#estrial5.


%r crt
Lun a ;o #en iul

-A)6<;9)6

:...).

<e#atica

:i'liogra2ie

;urata /n ore

a5 <e#atic1 general1 : Legea nr. 307/20060 ;&PSI 00* 4cele cinci deci"ii5 .i ca$ I si II din %or#e &enerale PSI (.).A.I. 77!/=, '5 <e#atici s$eci2ice: o'liga-iile generale .i s$eci2ice ce revin categoriilor de salaria-i instrui-i

)7-879)6

- Legea nr. 307/2006 - (.).A.I. *63/2007 - %or#e PSI de$arta#entale 4s$eci2ice5

:...).

:.C. :.C. :.C. :.C.

:...).

c5 )odul de utili"are a #ijloacelor de $ri#a interven-ie din dotarea locului de #unc1 48idran-i0 sting1toare $orta'ile .i c9nd este ca"ul instala-ii s$eciale de P.S.I.5. a5 <e#atic1 general1 : reguli generale de co#$ortare la cala#ita-i naturale si catastro2e '5 <e#atica s$eci2ica: #asuri generale de $revenire0 $rotec-ie si interven-ie la de"astre a5 <e#atica general1: sta'ilirea .i sanc-ionarea contraven-iilor PSI '5 <e#atic1 s$eci2ic1: c1i de acces0 $lanul de evacuare a locului de #unc10 interven-ie la locul de #unc1 4 cunoa.tere0 $rotejare0 #1suri PSI s$eci2ice5 c5 Activitate $ractic1: ec8i$area .i utili"area unui 8idrant de incendiu interior 4 2iecare $artici$ant va e3ecuta #ini# o ec8i$are5

7:9)=)6

:...).

- Instruc-iunile de 2olosire a te8nicii res$ective ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila - Legea nr. 307/2006 - (.).A.I. *63/2007

:.C. :...).

a5 <e#atica general1: $rotectia civila $a $lan international '5 <e#atic1 s$eci2ic1: reguli generale de co#$ortare si $rotec-ie in ca"ul cutre#urelor de $a#ant a5 <e#atica general1: instruc-iuni $entru utili"area ga"elor naturale. '5 Activitatea $ractic1: instructaj $rivind $ri#ul ajutor cu accent $e arsuri .i into3ica-ii cu 2u# a5 <e#atica general1: clasi2icarea unitatilor ad#inistrativ 7 teritoriale0 institu-iilor $u'lice si o$eratorilor econo#ici din $unct de vedere al $rotec-iei civile0 in 2unc-ie de ti$urile de risc s$eci2ice '5 <e#atic1 s$eci2ic1: reguli de co#$ortare si de ac-iune in ca" de accident nuclear si c8i#ic a5 <e#atica general1: #ijloace de /nc1l"ire 4locale .i centrale5 '5 <e#atic1 s$eci2ic1: concret #odul de /nc1l"ire a s$a-iilor utili"ate de $ersonalul instruit. c5 Activitate $ractic1: enu#erare0 #1suri concrete la s$a-iul utili"at. a5 <e#atica general1: dre$turile si o'liga-iile cetatenilor $rivind $rotec-ia civila '5 <e#atic1 s$eci2ic1: Asigurarea instiintarii0 averti"1rii si alar#1rii <est ti$ gril1: #ini# *0 /ntre'1ri0 o'ligatoriu r1s$uns corect la 70A din /ntre'1ri. La nevoie se re$et1 testul /n ter#en de 3 "ile.

)8=)6

:.C.

:...).

ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila Ane3a *7 din %or#ativ I 6-=,

@.&.?. nr. 6+2/200! ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila

AC5A<;9)6

'

:.C.

:...).

Legea nr. +,*/200+ )anual $rotec-ie civila

>

D6C6<0 ;9)6

3.2.
%r crt
Lun a ;o #en iul

Pentru instructaj la 6 luni 4se#estrial5:


<e#atica :i'liogra2ie ;urata /n ore

a5 <e#atic1 general1 : Legea nr. 307/200670 ;&PSI 00* 4cele cinci deci"ii5 .i ca$ I si II din %or#e &enerale PSI (.).A.I. 77!/=, '5 <e#atici s$eci2ice: o'liga-iile generale .i s$eci2ice ce revin categoriilor de salaria-i instrui-i c5 )odul de utili"are a #ijloacelor de $ri#a interven-ie din dotarea locului de #unc1 48idran-i0 sting1toare $orta'ile .i c9nd este ca"ul instala-ii s$eciale de P.S.I.5. a5 <e#atic1 general1 : reguli generale de co#$ortare la cala#ita-i naturale si catastro2e '5 <e#atica s$eci2ica: #asuri generale de $revenire0 $rotec-ie si interven-ie la de"astre a5 <e#atica general1: instruc-iuni $entru utili"area ga"elor naturale. '5 Activitatea $ractic1: instructaj $rivind $ri#ul ajutor cu accent $e arsuri .i into3ica-ii cu 2u# a5 <e#atica general1: clasi2icarea unitatilor ad#inistrativ 7 teritoriale0 institu-iilor $u'lice si o$eratorilor econo#ici din $unct de vedere al $rotec-iei civile0 in 2unc-ie de ti$urile de risc s$eci2ice '5 <e#atic1 s$eci2ic1: reguli de co#$ortare si de ac-iune in ca" de accident nuclear si c8i#ic <est ti$ gril1: #ini# *0 /ntre'1ri0 o'ligatoriu r1s$uns corect la 70A din /ntre'1ri. La nevoie se re$et1 testul /n ter#en de 3 "ile.

)7-879)6

- Legea nr. 307/2006 - (.).A.I. *63/2007 - %or#e PSI de$arta#entale 4s$eci2ice5 - Instruc-iunile de 2olosire a te8nicii res$ective ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila Ane3a *7 din %or#ativ I 6-=,

)8=)6

:.C.

:...).

:.C.

:...).

:...).

@.&.?. nr. 6+2/200! ulegere de lec-ii de $rotec-ie civila

D6C6<0 ;9)6