Sunteți pe pagina 1din 137

Proiect

CAMERA DEPUTAILOR LEGE

SENATUL

privind stabilirea nor !"s ri de descentrali#are a nor co!peten$e e%ercitate de nele !inistere &i or'ane de specialitate ale ad!inistra$iei p blice centrale( prec ! i a nor !"s ri de re)or!" privind ad!inistraia p blic" Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. TITLUL I Modi)icarea Le'ii nr* +,-.+//0 privind )inanele p blice locale i co!pletarea Le'ii nr* +1-.1223 privind b n rile proprietate p blic" Art* I* 4 Articol l 0 din Le'ea nr* +,-.+//0 privind )inanele p blice locale( p blicat" 5n Monitor l O)icial nr* 013 din 13 i lie +//0( c !odi)ic"rile i co!plet"rile lterioare( se !odi)ic" d p" c ! r!ea#"6 Art. 6 Trecerea de ctre Guvern n administrarea i inan!area autorit!ilor administra!iei pu"lice locale a unor c#eltuieli pu"lice$ ca urmare a descentralizrii unor competen!e$ precum i a altor c#eltuieli pu"lice noi se ace prin lege$ numai cu asigurarea resurselor inanciare necesare realizrii acestora$ undamentate pe "aza standardelor de cost ale serviciilor pu"lice respective$ iar pn la apro"area acestora$ pe "aza sumelor apro"ate pentru anul anterior$ actualizate cu indicele pre!urilor de consum$ prin cuprinderea distinct n ane%a la legea "ugetului de stat a sumelor de alcate cu destina!ie special$ necesare inan!rii c#eltuielilor pu"lice trans erate sau a noilor c#eltuieli pu"lice$ precum i a criteriilor de repartizare.&

'

Art* II Le'ea nr* +1-.1223 privind b n rile proprietate p blic"( p blicat" 5n Monitor l O)icial nr* 773 din +7 noie!brie 1223( c !odi)ic"rile i co!plet"rile lterioare( se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* D p" articol l 3( se introd ce n no articol( articol l 31( c r!"tor l c prins6 Art. (' Trecerea unui "un din domeniul privat al unei uniti administrativ) teritoriale n domeniul privat al altei uniti administrativ)teritoriale$ n cadrul aceluiai *ude$ se ace prin #otrri ale autorit!ilor administra!iei pu"lice locale.& +* La articol l 2( d p" alineat l 8+9( se introd ce n no alineat( alineat l 8-9( care va avea r!"tor l c prins6 +,- Trecerea unui "un din domeniul pu"lic al unei uniti administrativ) teritoriale n domeniul pu"lic al altei uniti administrativ)teritoriale$ n cadrul aceluiai *ude$ se ace prin #otrri ale autorit!ilor administra!iei pu"lice locale.& TITLUL II M"s ri de descentrali#are 5n do!eni l a'ric lt rii &i de#volt"rii r rale Art* I : Dispo#i$ii privind or'ani#area &i ) nc$ionarea direciilor a'ricole ; de$ene( respectiv a ! nicipi l i < c reti6 Art* 1 .ireciile agricole *ude!ene$ respectiv a municipiului /ucureti$ se n iin!eaz prin reorganizarea i comasarea urmtoarelor structuri0 a- .ireciile pentru agricultur *udeene$ respectiv a municipiului /ucureti$ cu e%cepia unitilor itosanitare1 "- 2 iciile de studii pedologice i agroc#imice *ude!ene1 c- 3asele agronomului1 d- 3amerele agricole *udeene$ respectiv a municipiului /ucureti a late n su"ordinea consiliilor *udeene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* + +'- .ireciile agricole *ude!ene$ respectiv a municipiului /ucureti$ sunt instituii pu"lice n su"ordinea consiliilor *udeene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti i e%ercit urmtoarele atri"uii0 a- implementeaz politicile na!ionale$ comunitare i *udeene de dezvoltare rural$ politicile de amena*are i dezvoltare dura"il a teritoriilor rurale1 "- propun consiliului *udeean$ respectiv 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ strategia *ude!ean$ respectiv a municipiului /ucureti$ n domeniile agriculturii i industriei alimentare$ conservarea i managementul dura"il al solurilor$ precum i n domeniile cone%e1
5

c- contri"uie la orientarea$ sus!inerea i dezvoltarea ilierelor sectoarelor din agricultur$ industria alimentar$ care au organizare comun de pia!1 d- ela"oreaz strategiile la nivel *ude!ean$ respectiv la nivelul municipiului /ucureti$ dup caz$ pentru adaptarea produc!iei la cererea pie!ei i ncura*area o"!inerii unor produse de calitate n "ene iciul consumatorului$ n concordan! cu necesit!ile identi icate la nivel local$ prin consultare cu structurile parteneriale sociale1 e- autorizeaz spaiile destinate comercializrii cu amnuntul a vinului de mas n vrac i particip la veri icarea meninerii condiiilor de autorizare1 - autorizeaz spaiile de depozitare pentru produsele agricole i particip la monitorizarea modului de recepionare$ depozitare i pstrare n spaii cu aceast destinaie a produciei1 g- autorizeaz cultivarea plantelor ce sunt prelucrate n scop licit$ destinate utilizrii n industrie i6sau alimentaie1 #- avizeaz contractele nc#eiate ntre productorii agricoli i procesator6comparator$ pentru a certi ica ndeplinirea o"ligaiilor ce revin productorilor agricoli i unitilor de procesare1 i- nregistreaz i avizeaz pn la data de ' iunie a iecrui an$ i ele de nscriere n agricultura ecologic a operatorilor care produc$ proceseaz$ depoziteaz$ comercializeaz sau import produse ecologice$ con orm legislaiei comunitare i naionale n domeniu1 *- analizeaz cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modi icate genetic i eli"ereaz autorizaiile1 7- ela"oreaz studiile pedologice i agroc#imice pentru 8istemul na!ional de monitorizare sol)teren i "anca de date a erent pentru agricultur1 l- realizeaz i reactualizeaz periodic sistemul *ude!ean$ respectiv de la nivelul municipiului /ucureti$ de date sol)teren pentru agricultur1 m- avizeaz i urmrete realizarea i undamentarea inanrii programului privind e%ecutarea studiilor pedologice i agroc#imice i a sistemului de monitorizare sol)teren pentru supra eele cu destinaie agricol i a celor privind protecia solurilor1 n- avizeaz documentaiile ntocmite de "ene iciari$ necesare n vederea sc#im"rii categoriei de olosin a terenurilor1 o- autorizeaz scoaterea din circuitul agricol a terenurilor i propune avizarea sau dup caz$ apro"area scoaterii terenurilor din circuitul agricol1 p- asigur colectarea$ prelucrarea i raportarea datelor statistice i operative din domeniile de activitate$ n con ormitate cu cerin!ele legisla!iei na!ionale i comunitare n domeniu1 9- asigur colectarea datelor primare privind actorii de emisie i6sau in orma!ii asociate acestora$ necesare ntocmirii inventarului na!ional al emisiilor de gaze cu e ect de ser ) sectorul agricultur i sectorul olosin!a terenurilor i sc#im"area categoriei de olosin! a terenului1
,

r- o er asisten! te#nic i consiliere productorilor agricoli n vederea a"sor"!iei ondurilor europene1 s- organizeaz activit!i de popularizare i asisten! te#nic de specialitate prin n iin!area de loturi demonstrative$ demonstra!ii practice$ trguri$ e%pozi!ii$ estivaluri$ seminarii$ simpozioane$ dez"ateri i mese rotunde1 - asigur asisten! te#nic de specialitate$ economic i managerial persoanelor care des oar activit!i n domeniile agricole i cone%e n aplicarea te#nologiilor agricole moderne i a metodelor noi de conducere a ermelor n scopul e icientizrii activit!ilor la nivel de erm1 t- cola"oreaz cu institu!iile de nv!mnt i cercetare agricol n scopul realizrii trans erului te#nologic i diseminarea rezultatelor cercetrii aplicative n agricultur prin ela"orarea i distri"uirea gratuit de te#nologii de cultur i de creterea animalelor$ materiale de specialitate$ proiecte)model$ altele1 - organizeaz i realizeaz instruiri$ per ec!ionri i pregtiri pro esionale ale specialitilor i productorilor individuali n domeniile de activitate speci ice agriculturii$ industriei alimentare$ precum i domeniilor cone%e1 u- realizeaz i promoveaz proiecte de inan!are pentru productorii individuali n domeniile de activitate speci ice1 v- realizeaz studii de eza"ilitate pentru agen!ii economici care des oar activit!i cu pro il agricol$ silvicol sau de industrie alimentar1 :- realizeaz materiale pu"licitare i reclame de specialitate$ des oar activit!i de cazare$ mas i transport$ servicii de agrement$ cu respectarea prevederilor legale n vigoare i asigur lu%ul in orma!ional ctre ermieri prin0 materiale audio)vizuale$ emisiuni radio)T;$ editarea$ multiplicarea i distri"uirea de materiale in ormative$ reviste$ cr!i$ "rouri$ pliante$ te#nologii de cultur a plantelor i de cretere a animalelor$ proiecte te#nico)economice i alte materiale de specialitate1 %- ndeplinesc orice alte atri"u!ii$ sta"ilite prin alte acte normative pentru domeniile sale de activitate. +5- <n domeniul su de activitate$ .ireciile agricole *ude!ene$ respectiv a municipiului /ucureti pot cola"ora cu 4inisterul Agriculturii i .ezvoltrii Rurale$ la solicitarea acestuia$ pentru0 a- e ectuarea controalelor de con ormitate cu standardele de comercializare pe domeniile speci ice$ respectiv a controalelor o iciale din cadrul organizrilor comune de pia1 "- veri icarea i monitorizarea modului de realizare a produciei integrate$ a practicilor culturale$ te#nicilor de producie i de gestiune a reziduurilor$ cu respectarea proteciei mediului am"iant$ protecia calitii apei$ a solului i a peisa*ului$ asigurndu)se totodat conservarea i6sau avorizarea "iodiversitii1 c- e ectuarea inspeciilor te#nice din domeniile de activitate$ n con ormitate cu cerinele legislaiei naionale i comunitare n domeniu1
=

d- monitorizarea i controlul asupra modului n care sunt reprezentate interesele ermierilor$ a certi icrii calit!ii de productor$ a calit!ii$ protec!iei i conservrii solului$ a serviciilor de asisten! te#nic de specialitate i consultan! acordate productorilor$ a modului n care se realizeaz ormarea pro esional a productorilor$ identi icnd operativ eventualele dis unc!ii e%istente la nivelul *ude!ului i propunnd planuri de msuri pentru reglementarea situa!iilor respective i e icientizarea activit!ii economice agricole1 e- veri icarea i monitorizarea modului de implementare a legisla!iei n vigoare din domeniul industriei alimentare privind o"!inerea produselor agroalimentare i a produselor tradi!ionale. Art* - 4 Regulamentul de organizare i unc!ionare$ precum i structura organizatoric ale direciilor agricole *ude!ene$ respectiv a municipiului /ucureti$ se sta"ilesc prin #otrre a consiliului *ude!ean$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* 7 3onductorii direciilor agricole *udeene$ respectiv a municipiului /ucureti$ sunt numii$ n urma evalurii cunotinelor i a"ilitilor manageriale$ n condiiile legii$ dup cum urmeaz0 a- prin #otrre a consiliului *udeean$ la propunerea preedintelui acestuia1 "- prin derogare de la prevederile art. 6, alin. +>- din ?egea administra iei pu"lice locale nr. 5'@65AA'$ repu"licat$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ prin #otrre a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ la propunerea primarului general al municipiului /ucureti. Art* = 4 8u" aspect metodologic$ 4inisterul Agriculturii i .ezvoltrii Rurale asigur reglementarea i controlul n domeniul speci ic de activitate al direciilor agricole *ude!ene i a municipiului /ucureti din cadrul consiliilor *udeene i al 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ n scopul aplicrii unitare a politicilor i a strategiilor agricole na!ionale i comunitare$ precum i a prevederilor legale i al realizrii atri"u!iilor ce le revin acestora$ potrivit legii. Art* II : Prevederi re)eritoare la aplicarea pre#ent l i titl 6 Art* 1 4 8erviciile pu"lice6organele de specialitate a late n su"ordinea6 coordonarea6autoritatea 4inisterului Agriculturii i .ezvoltrii Rurale$ care se reorganizeaz n su"ordinea autorit!ilor administra!iei pu"lice locale ca urmare a procesului de descentralizare sunt prevzute n Ane%a nr. '. Art* + /unurile a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea 4inisterului Agriculturii i .ezvoltrii Rurale sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevzute n Ane%a nr. ' se trans er n domeniul pu"lic al *ude elor$
@

respectiv al municipiului /ucureti i n administrarea consiliilor *udeene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* - Prin e%cepie de la prevederile 3odului 3ivil$ "unurile a late n domeniul privat al statului i n administrarea 4inisterului Agriculturii i .ezvoltrii Rurale sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevzute n Ane%a nr. ' se trans er n domeniul privat al *udeelor$ respectiv al municipiului /ucureti i n administrarea consiliilor *udeene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. TITLUL III M"s ri de descentrali#are 5n do!eni l c lt rii Art* I : Dispo#i$ii privind or'ani#area direc$iilor ; de$ene pentr c lt r" &i patri!oni ( respectiv a ! nicipi l i < c reti6 Art* 1 8e n iin!eaz n su"ordinea consiliilor *ude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ direciile *udeene pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a municipiului /ucureti$ prin reorganizarea direciilor *udeene pentru cultur$ respectiv a municipiului /ucureti$ a late n su"ordinea 4inisterului 3ulturii. Art* + .ireciile *udeene pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a 4unicipiului /ucureti au urmtoarele atri"u!ii principale0 a- ndeplinesc atri"u!iile prevzute de lege n domeniul prote*rii patrimoniului cultural1 "- duc la ndeplinire competenele sta"ilite de lege n concordan cu strategia na!ional n domeniu1 c- cola"oreaz cu autorit!ile pu"lice i cu institu!iile specializate pentru prote*area i punerea n valoare a "unurilor din patrimoniul cultural na!ional i local i aplic n acest sens prevederile legale n domeniu1 d- particip$ la cererea autorit!ilor a"ilitate i mpreun cu acestea$ la ac!iuni de control al respectrii legisla!iei privind dreptul de autor i drepturile cone%e1 e- propun 4inisterului 3ulturii acreditarea colec!iilor pu"lice de drept privat1 - veri ic respectarea condi!iilor de acreditare a muzeelor i a colec!iilor pu"lice a late n su"ordinea autorit!ilor administra!iei pu"lice locale$ precum i a muzeelor i a colec!iilor pu"lice de drept privat1 g- constat contraven!ii i aplic sanc!iuni n domeniul muzeelor i al colec!iilor pu"lice de importan local sau *udeean$ con orm dispozi!iilor legale n vigoare1
6

#- ntocmesc "aza de date privind patrimoniul cultural$ a lat pe raza teritorial a acestora i raporteaz la cerere 4inisterului 3ulturii1 i- nregistreaz cererile de clasare a "unurilor culturale mo"ile de!inute de institu!ii nespecializate$ de culte religioase$ de alte persoane *uridice$ precum i de persoane izice1 *- avizeaz concesionarea$ darea n olosin! gratuit institu!iilor de utilitate pu"lic sau nc#irierii monumentelor istorice proprietate pu"lic a unitii administrativ)teritoriale1 7- avizeaz interveniile asupra monumentelor istorice a late n domeniul pu"lic sau privat al comunei$ oraului$ municipiului sau *udeului ori n proprietate privat a persoanelor izice sau *uridice a late pe teritoriul *udeului1 l- avizeaz clasarea i declasarea monumentelor istorice de clas / a late n domeniul pu"lic sau privat al comunei$ oraului$ municipiului de pe teritoriul *udeului$ respectiv a *udeului1 m- e%ercit dreptul de preempiune al statului pentru monumentele istorice clasate n grupa /1 n- avizeaz documenta!iile de ur"anism i amena*area teritoriului pentru instituirea$ delimitarea i reglementarea construirii zonelor de protec!ie a monumentelor istorice indi erent de clas sau a zonelor construite prote*ate cu monumente istorice indi erent de clas$ a late n domeniul pu"lic sau privat al comunei$ oraului$ municipiului sau n proprietatea privat a persoanelor izice sau *uridice de pe teritoriul *udeului1 o- avizeaz studiile de undamentare din planurile de amena*are a teritoriului$ planurile ur"anistice generale$ planurile ur"anistice regionale$ planurile ur"anistice zonale ale comunelor$ oraelor$ municipiilor care cuprind monumente istorice clasate indi erent de clas1 p- emit certi icatul de e%port temporar sau de initiv al "unurilor culturale mo"ile clasate sau neclasate1 9- emit certi icatul de descrcare de sarcin ar#eologic pentru siturile ar#eologice a late pe terenurile din domeniul pu"lic sau privat al comunei$ oraului$ municipiului$ *udeului sau proprietate privat a persoanelor izice sau *uridice. r- e ectueaz e%pertiza necesar i ntocmesc documenta!ia prevzut de prezenta lege$ n vederea clasrii "unurilor culturale mo"ile a late n domeniul pu"lic sau privat al comunei$ oraului$ municipiului sau n proprietatea privat a persoanelor izice sau *uridice de pe teritoriul *udeului1 s- nainteaz 3omisiei Ba!ionale a 4uzeelor i 3olec!iilor propunerile de clasare pentru monumentele istorice$ indi erent de clas$ a late pe teritoriul comunelor$ oraelor i municipiilor de pe teritoriul *udeului1 - nregistreaz ntiin!rile de sc#im"are a proprietarului sau de!intorului$ n cazul "unurilor culturale mo"ile clasate1
>

t- monitorizeaz periodic starea de conservare i de securitate a "unurilor culturale mo"ile clasate$ acordnd consultan! de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale1 ac propuneri de includere n priorit!ile de restaurare a "unurilor mo"ile clasate n tezaur$ a late la institu!iile nespecializate$ cultele religioase$ alte persoane *uridice dect institu!iile pu"lice specializate$ precum i la persoanele izice1 - gestioneaz$ n regim e%tra"ugetar$ veniturile realizate din dona!iile sau legatele do"ndite de la persoane izice sau persoane *uridice$ din !ar ori din strintate i din tari ele percepute pentru e ectuarea oricror e%pertize solicitate pentru "unurile culturale mo"ile1 u- cola"oreaz mpreun cu structurile a"ilitate ale 4inisterului 3ulturii$ 4inisterului Aprrii Ba!ionale i ale 4inisterului A acerilor Cnterne pentru ducerea la ndeplinire a msurilor de protec!ie a "unurilor culturale mo"ile$ n caz de con lict armat sau de calamit!i naturale1 v- coopereaz cu 4inisterul 3ulturii$ la solicitarea acestuia$ i cu alte autoriti sau instituii cu competene n domeniul prote*rii monumentelor istorice$ comunicnd toate in orma!iile re eritoare la monumentele istorice a late n teritoriul lor de competen!1 z- ndeplinesc orice alte atri"uii sta"ilite prin lege. Art* - : Regulamentul de organizare i unc!ionare$ precum i structura organizatoric ale direciilor *udeene pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a 4unicipiului /ucureti se sta"ilesc prin #otrre a consiliului *ude!ean$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* 7 : 3onductorii direciilor *udeene pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a municipiului /ucureti$ sunt numii$ n urma evalurii cunotinelor i a"ilitilor manageriale$ n condiiile legii$ dup cum urmeaz0 a- prin #otrre a consiliului *udeean$ la propunerea preedintelui acestuia1 "- prin derogare de la prevederile art. 6, alin. +>- din ?egea administra iei pu"lice locale nr. 5'@65AA'$ repu"licat$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ prin #otrre a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ la propunerea primarului general al municipiului /ucureti. Art* = : 8u" aspect metodologic$ 4inisterul 3ulturii asigur reglementarea i controlul n domeniul speci ic de activitate al direciilor *udeene de cultur i patrimoniu$ respectiv a municipiului /ucureti din cadrul consiliilor *udeene i al 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ n scopul aplicrii unitare a politicilor i a strategiilor na!ionale i comunitare$ precum i a prevederilor legale i al realizrii atri"u!iilor ce le revin acestora$ potrivit legii. Art* II : Prevederi re)eritoare la aplicarea pre#ent l i titl 6
(

Art* 1 ) 8erviciile pu"lice6organele de specialitate a late n su"ordinea6 coordonarea6autoritatea 4inisterului 3ulturii$ care se reorganizeaz n su"ordinea autorit!ilor administra!iei pu"lice locale ca urmare a procesului de descentralizare sunt prevzute n Ane%a nr. 5. Art* + /unurile a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea 4inisterului 3ulturii sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevzute n Ane%a nr. 5 se trans er n domeniul pu"lic al unitilor administrativ)teritoriale i n administrarea consiliilor locale$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* - 4 Prin e%cepie de la prevederile 3odului 3ivil$ "unurile a late n domeniul privat al statului i n administrarea 4inisterului 3ulturii sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevzute n Ane%a nr. 5 se trans er n domeniul privat al unitilor administrativ)teritoriale i n administrarea consiliilor locale$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* 7 ) 8lile i grdinile de spectacol cinematogra ic$ precum i imo"ilele$ altele dect sli i grdini de spectacol cinematogra ic$ a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea Regiei Autonome de .istri"u!ie i D%ploatare a Eilmelor Romnia)Eilm& care trec n domeniul pu"lic al unitilor administrativ) teritoriale$ dup caz$ i n administrarea autoritilor administraiei pu"lice locale sunt prevzute n Ane%a nr. 'A. Art* = : Prin e%cepie de la prevederile 3odului 3ivil "unurile a late n domeniul privat al statului i n administrarea Regiei Autonome de .istri"u!ie i D%ploatare a Eilmelor Romnia)Eilm&$ prevzute n Ane%ele nr. F i ''$ trec n domeniul privat al unit!ilor administrativ)teritoriale i n administrarea autorit!ilor administra!iei pu"lice locale. Art* III : Le'ea nr* 7++.+//1 privind prote;area !on !entelor istorice( rep blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* 2-3 din +/ noie!brie +//0( c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* La articol l 7( alineatele 8+9( 8,9 i 839 se !odi)ic" i vor avea r!"tor l c prins6 +5- 4onumentele istorice proprietate pu"lic a statului sau a unit!ilor administrativ)teritoriale sunt inaliena"ile$ imprescripti"ile i insesiza"ile1 aceste monumente istorice pot i date n administrare institu!iilor pu"lice$ pot i concesionate$ date n olosin! gratuit institu!iilor de utilitate pu"lic sau
F

nc#iriate$ n condi!iile legii$ cu avizul 4inisterului 3ulturii$ respectiv al direc iilor *udeene pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a municipiului /ucureti$ dup caz$ n con ormitate cu metodologia apro"at prin ordin comun al ministrului culturii i ministrului dezvoltrii regionale i administraiei pu"lice. +>- Termenul de e%ercitare a dreptului de preem!iune al statului este de ma%imum 5@ de zile de la data nregistrrii ntiin!rii$ documenta!iei i a propunerii de rspuns la 4inisterul 3ulturii1 titularii dreptului de preem!iune vor prevedea n "ugetul propriu sumele necesare destinate e%ercitrii dreptului de preem!iune1 valoarea de ac#izi!ionare se negociaz cu vnztorul. +(- <n cazul n care 4inisterul 3ulturii nu i e%ercit dreptul de preem!iune n termenul prevzut la alin. +>-$ acest drept se trans er autorit!ilor pu"lice *udeene sau locale$ care l pot e%ercita n ma%imum '@ zile.& +* La articol l +1( alineat l 8-9 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 +,- .eclanarea procedurii de clasare de urgen! se e ectueaz n ma%imum , zile de la identi icarea situa!iei imo"ilului sau nregistrarea solicitrii privind situa!ia imo"ilului$ pe "aza notei de constatare ela"orate de reprezentantul direc iei *ude!ene pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a 4unicipiului /ucureti$ al muzeului *ude!ean$ respectiv al muzeului municipiului /ucureti$ sau al autorit!ilor administra!iei pu"lice locale$ dup caz.& -* La articol l +-( alineat l 819 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 +'- Cnterven!iile asupra monumentelor istorice a late n proprietatea pu"lic sau privat a statului se ac numai pe "aza i cu respectarea avizului emis de ctre 4inisterul 3ulturii. Cnterven!iile asupra monumentelor istorice a late n proprietatea pu"lic sau privat a comunelor$ oraelor$ a municipiilor sau a *udeelor i a celor a late n proprietatea privat a persoanelor izice ori *uridice se ac numai pe "aza i cu respectarea avizului emis de ctre direciile *udeene pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a municipiului /ucureti.& 7* La articol l +-( d p" alineat l 819 se introd c do " noi alineate( respectiv alineatele 8119 i 81+9( care vor avea r!"tor l c prins6 +''- Pentru eli"erarea avizelor prevzute la alin. +'- se percep ta%e i tari e$ care se ac venit la 4inisterul 3ulturii$ respectiv la "ugetul local al *ude ului sau al municipiului /ucureti$ dup caz$ i se gestioneaz e%clusiv pentru ac!iuni$ proiecte i programe n domeniul monumentelor istorice. +'5- Bivelul ta%elor i tari elor se sta"ilete prin ordin al ministrului culturii sau #otrre a consiliilor *udeene sau a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ dup caz.& =* La articol l =1( d p" alineat l 8-9( se introd c do " noi alineate( respectiv alineatele 8-19 i 8-+9( care vor avea r!"tor l c prins6
'A

+,'- 2 cot)parte de @AG din sumele provenite din aplicarea tim"rului monumentelor istorice de clas A$ gestionate de 4inisterul 3ulturii$ prin Cnstitutul Ba!ional al Patrimoniului$ sunt virate$ lunar$ la "ugetele locale ale *ude elor pe a cror raz teritorial au ost ncasate. +,5- 8umele provenite din aplicarea tim"rului monumentelor istorice de clas /$ sunt virate$ lunar$ pn n data de 'A a iecrei luni pentru luna anterioar$ la "ugetele locale ale *udeelor pe a cror raz teritorial au ost ncasate.& 0* La articol l =+( d p" alineat l 819( se introd ce n no alineat( alineat l 8119( careva avea r!"tor l c prins6 +''- Eondurile o"!inute din aplicarea tim"rului monumentelor istorice care se ac venit la "ugetele locale ale *udeelor$ respectiv al 4unicipiului /ucure ti$ dup caz$ se utilizeaz de ctre direciile *udeene pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a 4unicipiului /ucureti n mod e%clusiv pentru0 a- acordare de credite cu prioritate pentru lucrri de interven ie urgent la monumente istorice a late pe domeniul pu"lic sau privat al comunelor$ oraelor i municipiilor sau proprietatea privat a persoanelor izice sau *uridice. 3ondi!iile de acordare a creditelor$ "ene iciarii eligi"ili i procedura de acordare a creditelor se apro" prin #otrre a consiliilor *ude!ene sau a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ dup caz1 "- inanarea lucrrilor de intervenie urgent la monumentele istorice a late pe domeniul pu"lic sau privat al *udeului1 c- inanarea unor programe sau proiecte culturale.& Art* I? 4 Ordonan$a G vern l i nr* 7-.+/// privind protec$ia patri!oni l i ar@eolo'ic &i declararea nor sit ri ar@eolo'ice ca #one de interes na$ional( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* 2=1 din +7 noie!brie +//0( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 Te#a introd ctiv" a articol l i 1- se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 .ireciile *udeene pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a 4unicipiului /ucureti ndeplinesc$ n domeniul prote*rii patrimoniului ar#eologic$ urmtoarele atri"uii0& Art* ? 4 Ordonan$a G vern l i nr* =1.1223 privind 5!b n"t"$irea siste! l i de )inan$are a pro'ra!elor( proiectelor &i ac$i nilor c lt rale( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* +20 din 1- a ' st 1223 c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6

''

La articol l +1( d p" alineat l 8+9( se introd c do " noi alineate( alineat l 8+19 i 8++9 c r!"tor l c prins6 +5'- 2 cot)parte de @AG din sumele colectate la Eondul 3ultural Baional se ace venit la "ugetele locale ale *udeelor$ respectiv al 4unicipiului /ucureti$ dup caz$ cu destinaia inanrii neram"ursa"ile a programelor$ proiectelor i aciunilor culturale. +55- 4odalit!ile de repartizare6vrsare n "ugetul local al *udeului$ respectiv al 4unicipiului /ucureti$ dup caz$ a sumelor prevzute la alin. +5'- sunt sta"ilite prin ordin comun al ministrului culturii$ al ministrului dezvoltrii regionale i administraiei pu"lice i al ministrului inanelor pu"lice$ n termen de ,A de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.& Art* ?I 4 Ordonan$a G vern l i nr* -2.+//= privind cine!ato'ra)ia( c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* ,/7 din 7 a ' st +//=( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* La articol l 1-( d p" alineat l 8+9( se introd c do " noi alineate( respectiv alineatele 8+19 i 8++9( care vor avea r!"tor l c prins6 +5'- 2 cot)parte de @AG din sumele colectate la Eondul cinematogra ic se ace venit la "ugetele locale ale *udeelor$ cu destinaia inanrii proiectelor de rea"ilitare$ dotare$ modernizare a slilor i grdinilor de spectacol cinematogra ic$ precum i pentru construirea de noi cinematogra e. +55- 4odalit!ile de repartizare6vrsare n "ugetul local al *udeului$ respectiv al 4unicipiului /ucureti$ dup caz$ a sumelor prevzute la alin. +5'- sunt sta"ilite prin ordin comun al ministrului culturii$ al ministrului dezvoltrii regionale i administraiei pu"lice i al ministrului inanelor pu"lice$ n termen de ,A de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.& +* Articol l II se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. CC ) '. 8lile i grdinile de spectacol cinematogra ic mpreun cu terenurile i "unurile mo"ile a erente$ a late n domeniul privat al statului i n administrarea Regiei Autonome de .istri"u!ie i D%ploatare a Eilmelor Romnia) Eilm& trec n administrarea 4inisterului 3ulturii$ potrivit ane%ei nr. ' la prezenta ordonan. 5. 3inematogra ul /ucureti&$ 3apitol& i Grdina de var 3apitol&$ mpreun cu terenurile i "unurile mo"ile a erente$ a late n domeniul privat al statului i n administrarea Regiei Autonome de .istri"u!ie i D%ploatare a Eilmelor Romnia)Eilm& trec n administrarea 4inisterului 3ulturii$ potrivit ane%ei nr. ' la prezenta ordonan. ,. 3inematogra ul Patria&$ mpreun cu terenurile i "unurile mo"ile a erente$ a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea Regiei Autonome
'5

de .istri"u!ie i D%ploatare a Eilmelor Romnia)Eilm& trec n administrarea 4inisterului 3ulturii$ potrivit ane%ei nr. 'a la prezenta ordonan. =. 3inematogra ul Duropa& +4ioria-$ mpreun cu terenurile i "unurile mo"ile a erente$ a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea Regiei Autonome de .istri"u!ie i D%ploatare a Eilmelor Romnia)Eilm& trec n administrarea 4inisterului Dducaiei Baionale$ potrivit ane%ei nr. '" la prezenta ordonan.& Ane%a nr. ' la 2rdonan!a Guvernului nr. ,F65AA@ LISTA 8lilor i grdinilor de spectacol cinematogra ic$ a late n domeniul privat al statului i n administrarea Regiei Autonome de .istri"uie i D%ploatare a Eilmelor Romnia)Eilm& care trec n administrarea 4inisterului 3ulturii

Br. .enumirea 4unicipiul crt. cinematogra ului sau a grdinii cinematogra A ' 5 ' /H3HRDITC /H3HRDITC 5 , 3APCT2? Grdina de var 3APCT2? /H3HRDITC /H3HRDITC

Dlemente de identi icare +adresa, 4unicipiul /ucureti$ sectorul @$ "d. Regina Dlisa"eta nr. 56 4unicipiul /ucureti$ sectorul @$ "d. Regina Dlisa"eta nr. ,6 4unicipiul /ucureti$ sectorul @$ "d. Regina Dlisa"eta nr. ,6

Anul do"ndirii6 drii n olosin = 'F5@ 'F5A 'F5A

8upra a a construit mp @ 6FF FF@ =>(

8upra aa terenului mp 6 'A(, FF@ =(F

Ane%a nr. 'a la 2rdonan!a Guvernului nr. ,F65AA@ LISTA slilor i grdinilor de spectacol cinematogra ic$ a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea Regiei Autonome de .istri"u!ie i D%ploatare a Eilmelor Romnia)Eilm& care trec n administrarea 4inisterului 3ulturii

Br. crt.

.enumirea cinematogra ului sau a grdinii cinematogra

4unicipiul

Dlemente de identi icare +adresa-

Anul do"ndirii6 drii n olosin

8upra aa construit mp

8upra aa terenului mp

',

'.

PATRCA

/H3HRD8TC 4unicipiul /ucureti$ sectorul '$ "d. G#. 4ag#eru nr. '5)'=

'F,@

'@'($(

'@F5

Ane%a nr. '" la 2rdonan!a Guvernului nr. ,F65AA@ LISTA slilor i grdinilor de spectacol cinematogra ic$ a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea Regiei Autonome de .istri"u!ie i D%ploatare a Eilmelor Romnia)Eilm& care trec n administrarea 4inisterului Dducaiei Baionale
Br. crt. .enumirea cinematogra ului sau a grdinii cinematogra ' DHR2PA +4C2RCJA4unicipiul Dlemente de identi icare +adresaAnul do"ndirii 6 drii n olosin = 'F,@ 8upra aa construit mp @ ,5= 8upra aa terenului mp 6 =5F

A '.

5 , /H3HRD8TC 4unicipiul /ucureti$ sectorul 5$ 3alea 4oilor nr. '5>

Art* ?II 4 Ordonan$a G vern l i nr* +1.+//0 privind re'i! l concesion"rii !on !entelor istorice( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* 3- din -/ ian arie +//0( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 La articol l =( d pa alineat l 819 se introd c do " noi alineate( respectiv alineatele 8119 i 81+9( care vor avea r!"tro l c prins6 +''- 2 cot)parte de @AG din veniturile colectate la "ugetul de stat potrivit alin. +'- se ace venit la "ugetele locale ale *udeelor n scopul inanrii unor programe sau proiecte culturale. +'5- 4odalit!ile de repartizare6vrsare n "ugetul local al *udeului$ respectiv al municipiului /ucureti$ dup caz$ a sumelor prevzute la alin. +' '- sunt sta"ilite prin ordin comun al ministrului culturii$ al ministrului dezvoltrii regionale i administraiei pu"lice i al ministrului inanelor pu"lice$ n termen de ,A de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.& Art* ?III <n tot cuprinsul ?egii nr. =5565AA' privind prote*area monumentelor istorice$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ al ?egii nr. '(565AAA privind prote*area patrimoniului cultural na!ional mo"il$ cu modi icrile
'=

i completrile ulterioare$ al ?egii nr. ,''65AA, a muzeelor i a colec!iilor pu"lice$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ al 2rdonan!ei de urgen! a Guvernului nr. ''(65AA6 privind n iin!area$ organizarea i des urarea activit!ii aezmintelor culturale$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ al 2rdonan!ei de urgen! a Guvernului nr. '(F65AA( privind managementul instituiilor pu"lice de cultur$ cu modi icrile i completrile$ al 2rdonan!ei Guvernului nr. =,65AAA privind protec!ia patrimoniului ar#eologic i declararea unor situri ar#eologice ca zone de interes na!ional$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ al 2rdonan!ei Guvernului nr. @'6'FF( privind m"unt!irea sistemului de inan!are a programelor$ proiectelor i ac!iunilor culturale$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ al 2rdonan!ei Guvernului nr. ,F65AA@ privind cinematogra ia$ cu modi icrile i completrile ulterioare i al 2rdonan!ei Guvernului nr. 5'65AA6 privind regimul concesionrii monumentelor istorice$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ sintagma servicii pu"lice deconcentrate ale 4inisterului 3ulturii i Patrimoniului Baional& se nlocuiete cu sintagma Kdirec ii *ude ene pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a municipiului /ucureti&. TITLUL I? M"s ri de descentrali#are 5n do!eni l t ris! l i Art* I* : Ordonan$a G vern l i nr* =3.1223 privind or'ani#area si des)"& rarea activit"$ii de t ris! in Ro!ania( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* -/2 din +0 a ' st 1223( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 Articol l +/ se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 Art. 5A 4 +'- 3onsiliile *ude!ene$ respectiv$ 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti au urmtoarele atri"u!ii speci ice n domeniul turismului0 a- inventariaz principalele resurse turistice1 "- administreaz registrele *udeene ale patrimoniului turistic1 c- ela"oreaz propuneri de dezvoltare a turismului$ care stau la "aza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice1 d- omolog#eaz traseele turistice i prtiile de sc#i1 e- contri"uie la creterea calit!ii produselor turistice1 - urmresc activit!ile turistice$ n aa el nct operatorii economici cu activitate n domeniul turismului s ai" acces la resursele turistice$ cu respectarea normelor de punere n valoare i protec!ie a acestora1 g- autorizeaz unc!ionarea pensiunilor$ activitile g#izilor de turism$ centrele de in ormare i promovare turistic$ structurile de primire turistic i unit!ile de alimenta!ie pu"lic situate n unitile administrativ)teritoriale i n sta!iuni turistice1
'@

#- emit "revetul de turism1 i- atest parcurile turistice1 *- asigur clasi icarea structurilor de primire turistic potrivit legisla iei n vigoare1 7- autorizeaz activitile de agrement nautic$ activitile turistice pe pla* i activitile ecoturistice. +5- 3onsiliile locale au urmtoarele atri"u!ii n domeniul turismului0 a- inventariaz principalele resurse turistice1 "- administreaz registrele locale ale patrimoniului turistic1 c- ela"oreaz propuneri de dezvoltare a turismului$ care stau la "aza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice1 d- particip la omologarea traseelor turistice i a prtiilor de sc#i1 e- contri"uie la creterea calit!ii produselor turistice1 - urmresc activit!ile turistice$ n aa el nct operatorii economici cu activitate n domeniul turismului s ai" acces la resursele turistice$ cu respectarea normelor de punere n valoare i protec!ie a acestora1 g- organizeaz centre de in ormare turistic n localit!ile cu activitate turistic.& Art* II : An e%ercitarea co!peten$elor le'ate de avi#area doc !enta$iilor de rbanis! privind #one &i sta$i ni t ristice &i a doc !enta$iilor te@nice privind constr c$ii din do!eni l t ris! l i consiliile ; de$ene e!it avi# l de specialitate pentr 6 '. documenta!ii de ur"anism i amena*are a teritoriului privind zone i sta!iuni turistice$ cu regulamentele de ur"anism a erente1 5. documenta!ii te#nice privind amplasamentul$ con ormarea i uncionalitatea construc!iilor noi cu destina!ie turistica de tipul0 a- structuri de primire turistice0 #otel$ #otel)apartament$ motel$ #ostel$ vila$ "ungalou$ ca"ana$ sat de vacanta$ camping$ pensiune cu o capacitate mai mare de , camere$ indi erent de categoria de con ort a acestora1 "- structuri de servire a mesei0 restaurant clasic$ restaurant specializat$ restaurant cu speci ic na!ional sau local$ "raserie$ "errie$ gradin de var$ "aruri de orice tip$ unit!i de tip ast ood)restaurant cu autoservire$ "u et tip Le%presL$ pizzerie$ snac7)"ar)co etrie$ patiserie$ organizate n0 +i- unit!i amena*ate n spa!ii speciale destinate$ cuprinse n structuri de primire turistice1 +ii- structuri independente$ amplasate n cadrul staiunii turistice. c- structuri de agrement turistic0 clu"uri$ cazinouri$ sli polivalente$ instala!ii i dotri speci ice agrementului turistic ) transport turistic pe ca"lu$ prtii amena*ate pentru practicarea sc#iului i altele asemenea1 d- structuri de tratament "alnear0 comple%e de turism "alnear.
'6

,. documenta!ii privind uncionalitatea speci ic a construc!iilor e%istente din domeniul turismului$ supuse lucrrilor de modernizare$ reamena*are$ e%tinderi sau altor lucrri care modi ic unc!ia turistic a acestora1 =. documenta!ii privind construc!iile ce urmeaz a i modi icate structural i unc!ional n scopul primirii unei uncionaliti cu pro il turistic. TITLUL ? M"s ri de descentrali#are 5n do!eni l 5nv"$"!>nt l i pre niversitar Art* I : Le'ea ed ca$iei na$ionale nr* 1.+/11( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* 13 din 1/ ian arie +/11( c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* La articol l 01( alineat l 8+9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +5- Re!eaua colar a unit!ilor de nv!mnt de stat i particular preuniversitar se organizeaz de ctre autorit!ile administra!iei pu"lice locale$ cu avizul con orm al inspectoratelor colare. Pentru nv!mntul special liceal i special postliceal$ precum i pentru nv!mntul pro esional i te#nic$ re!eaua colar se organizeaz de ctre consiliul *ude!ean$ respectiv de ctre consiliile locale ale sectoarelor municipiului /ucureti$ cu consultarea partenerilor sociali i cu avizul con orm al 4inisterului Dduca!iei Baionale.& +* La articol l 1//( alineat l 8-9 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins 6 +,- Palatele i clu"urile copiilor sunt n su"ordinea autorit!ilor administra!iei pu"lice locale$ cu e%cepia Palatului Baional al 3opiilor care este n su"ordinea 4inisterului Dducaiei Baionale.& -* La articol l 111( alineat l 8+9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +5- Einan!area c#eltuielilor privind inspectoratele colare$ casele corpului didactic i Palatul Baional al 3opiilor se asigur din "ugetul de stat$ prin "ugetul 4inisterului Dduca!iei Baionale.& 7* La articol l 111( d p" alineat l 8+9( se introd c do " noi alineate( respectiv alineatele 8+19 i 8++9( c r!"tor l c prins6 +5'- Palatele i clu"urile copiilor i elevilor$ cu e%cepia Palatului Baional al 3opiilor$ respectiv clu"urile sportive colare sunt inan!ate din "ugetele locale ale unitilor administrativ)teritoriale prin trans eruri de la "ugetul de stat.

'>

+55- Autoritile administraiei pu"lice locale pot aloca din venituri proprii surse de inanare suplimentare pentru uncionarea palatelor i clu"urilor copiilor i elevilor$ respectiv clu"urilor sportive colare.& =* La articol l 111( alineat l 8-9 se abro'"* 0* La articol l 11+( alineat l 879 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +=- Terenurile i cldirile n care i des oar activitatea inspectoratele colare *ude!ene$ casele corpului didactic$ centrul na!ional de e%celen!$ centrele recreative i de divertisment$ Palatul Ba!ional al 3opiilor$ precum i alte unit!i din su"ordinea 4inisterului Dduca!iei Baionale ale cror c#eltuieli curente i de capital se inan!eaz de la "ugetul de stat$ ac parte din domeniul pu"lic al statului i sunt administrate de 4inisterul Dduca!iei Baionale$ prin inspectoratele colare *udeene. 3elelalte componente ale "azei materiale sunt de drept proprietatea unit!ilor i institu!iilor respective i sunt administrate de acestea.& ,* La articol l +=2( d p" alineat l 8-9 se introd c do " noi alineate( respectiv 8-19 &i 8-+9( c r!"tor l c prins6 B+,'- .irectorii unit!ilor destinate activit!ilor e%tracolare trans erate la nivelul autoritilor administraiei pu"lice locale sunt numii$ n urma unui concurs pu"lic$ pe "aza unei metodologii ela"orate de 4inisterul Dduca!iei Ba!ionale$ dup cum urmeaz0 a- prin #otrre a consiliului *udeean$ la propunerea preedintelui acestuia$ pentru directorii palatelor copiilor1 "- prin derogare de la prevederile art. 6, alin. +>- din ?egea administra iei pu"lice locale nr. 5'@65AA'$ repu"licat$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ prin #otrre a consiliului local$ la propunerea primarului$ pentru directorii clu"urilor copiilor i elevilor. +,5- .irectorul nc#eie contract de management$ dup caz$ cu primarul sau cu preedintele consiliului *udeean. 3ontractul de management poate i prelungit$ cu acordul pr!ilor$ n urma evalurii per orman!elor manageriale. 3oncursul se organizeaz n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi.& Art* II : Prevederi re)eritoare la aplicarea pre#ent l i titl 6 Art* 1 +'- Palatele copiilor se reorganizeaz n su"ordinea i administrarea consiliilor *ude!ene ale unitilor administrativ)teritoriale pe teritoriul crora uncioneaz con orm Ane%ei nr. ,. +5- 3lu"urile copiilor i clu"urile sportive colare se reorganizeaz n su"ordinea i administrarea consiliilor locale ale unitilor administrativ)teritoriale pe teritoriul crora uncioneaz con orm Ane%ei nr. ,.
'(

Art* + /unurile a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea 4inisterului Dducaiei Baionale sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevzute n Ane%a nr. , se trans er n domeniul pu"lic al unit ilor administrativ) teritoriale i n administrarea consiliilor locale$ a consiliilor *ude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* - 4 Prin e%cepie de la prevederile 3odului 3ivil$ "unurile a late n domeniul privat al statului i n administrarea 4inisterului Dducaiei Ba ionale sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevzute n Ane%a nr. , se trans er n domeniul privat al unitilor administrativ)teritoriale i n administrarea consiliilor locale$ a consiliilor *ude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* III ) <n tot cuprinsul ?egii nr. '65A'' sintagmele K4inisterul Dduca!iei$ 3ercetrii$ Tineretului i 8portului& i Kministrul educa!iei$ cercetrii$ tineretului i sportului& se nlocuiesc cu sintagmele K4inisterul Dduca!iei Ba!ionale&$ respectiv Kministrul educa!iei na!ionale&. TITLUL ?I M"s ri de descentrali#are 5n do!eni l ! ncii( )a!iliei( protec$iei sociale &i persoanelor v>rstnice Art* I : Ordonana de Ur'en" nr* 11-.+/11 privind or'ani#area &i ) ncionarea A'eniei Naionale pentr Pl"i i Inspecie Social"( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* 2+1 din +- dece!brie +/11( c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare( aprobat" c !odi)ic"ri &i co!plet"ri prin Le'ea nr* 123.+/1+( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* ,07 din 1- noie!brie +/1+( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* D p" articol l 1( se introd ce n no articol( articol l 1 1( c r!"tor l c prins6 &Art. '' ) +'- Ageniile *ude!ene pentru pli i inspecie social i a municipiului /ucureti se reorganizeaz ca servicii pu"lice de interes *ude!ean$ respectiv n direcii *udeene pentru pl!i sociale$ respectiv a municipiului /ucureti$ n su"ordinea consiliilor *ude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ denumite n continuare direcii *udeene i a municipiului /ucureti. +5- .ireciile *udeene i a municipiului /ucureti au ca scop administrarea$ gestionarea i plata "ene iciilor de asisten! social$ precum i susinerea programelor de servicii sociale la nivel *udeean i al municipiului /ucureti.&
'F

+* La articol l +( alineatele 819 i 8+9 se !odi)ic" i vor avea r!"tor l c prins6 $$+'- Agen!ia are ca scop realizarea de activit!i de evaluare i monitorizare a serviciilor sociale$ precum i controlul msurilor de asisten! social privind prevenirea$ limitarea sau nlturarea e ectelor temporare ori permanente ale unor situa!ii care pot genera marginalizarea sau e%cluziunea social a persoanei$ amiliei$ grupurilor ori comunit!ilor$ realizate de autorit!ile administra!iei pu"lice centrale i locale i de alte persoane izice i *uridice.MM +5- Agen!ia asigur coordonarea metodologic$ ndrumarea i controlul activit!ii ageniilor teritoriale i al direciilor *udeene i a municipiului /ucure ti n scopul aplicrii unitare a legisla!iei n domeniul speci ic de activitate i al realizrii atri"u!iilor ce le revin acestora$ potrivit legii.& -. La articol l +( d p" alineat l 8+9 se introd ce n no alineat( alineat l 8-9( care va avea r!"tor l c prins6 +,- Programele de asisten social sus!inute de la "ugetul de stat$ prin "ugetul 4inisterului 4uncii$ Eamiliei i Protec!iei 8ociale i Persoanelor ;rstnice sunt gestionate la nivel *udeean i la nivelul municipiului /ucureti de ctre direciile *udeene i a municipiului /ucureti.& 7. D p" articol l , se introd ce n no articol( articol l , 1( c r!"tor l c prins6 ((Art. >' : +'- <n realizarea atri"u!iilor lor$ direciile *udeene i a municipiului /ucureti$ pot sta"ili rela!ii de parteneriat sau de cola"orare cu alte autorit!i i institu!ii pu"lice i private$ din !ar i din strintate$ cu reprezentan!i ai societ!ii civile sau ai partenerilor sociali. +5- <n vederea e icientizrii activit!ii sale$ direcia *udeean$ respectiv a municipiului /ucureti poate nc#eia contracte cu persoane izice sau *uridice pentru realizarea unor activit!i ori servicii$ n condi!iile legii.& =* Articol l 10 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 ((Art. '6 +'- <n vederea ndeplinirii scopului lor$ direc!iile *ude ene i a municipiului /ucureti au urmtoarele atri"uii principale0 a- aplic legisla!ia privind acordarea i plata "ene iciilor de asisten! social i$ dup caz$ inan!area programelor de servicii sociale1 "- administreaz ondurile alocate integral de la "ugetul de stat pentru plata "ene iciilor de asisten! social$ prin trans eruri cu aceast destinaie ctre "ugetele locale ale *udeelor i al municipiului /ucureti$ precum i a celor destinate programelor de servicii sociale$ con orm legii1

5A

c- organizeaz i asigur activitatea de sta"ilire$ eviden! i plat a "ene iciilor de asisten! social n "aza ondurilor care se asigur integral din "ugetul de stat1 d- e ectueaz plata sumelor pentru "ene iciile de asisten! social1 e- asigur comunicarea i rela!ionarea cu persoanele care solicit "ene icii de asisten! social1 - in ormeaz i ndrum persoanele izice i *uridice crora le revin drepturi i o"liga!ii ce decurg din reglementrile privind sistemul na!ional de asisten! social1 g- gestioneaz in orma!iile n vederea e ecturii pl!ilor "ene iciilor de asisten! social1 #- prelucreaz documenta!ia a erent sta"ilirii drepturilor la "ene iciile de asisten! social$ n con ormitate cu prevederile legale n vigoare1 i- nregistreaz datele privind persoanele care primesc "ene icii de asisten! social1 *- utilizeaz sistemul de in orma!ii n con ormitate cu instruc!iunile i instrumentele de gestiune a in orma!iei sta"ilite1 7- asigur eviden!a la nivel *udeean a tuturor "ene iciarilor din sistemul "ene iciilor de asisten! social1 l- actualizeaz "aza de date cu privire la "ene iciari i la "ene iciile de asisten! social acordate1 m- asigur respectarea prevederilor legale care privesc caracterul con iden!ial al datelor personale ale solicitan!ilor i ale persoanelor care primesc "ene icii de asisten! social1 n- veri ic ndeplinirea condi!iilor de eligi"ilitate privind sta"ilirea drepturilor la "ene iciile de asisten! social1 o- sta"ilesc dreptul la "ene iciile de asisten! social i e ectueaz plata acestora$ n con ormitate cu prevederile legale n vigoare1 p- recupereaz drepturile ncasate necuvenit de "ene iciari$ n condi!iile legii1 9- undamenteaz i propun consiliului *ude!ean$ respectiv 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ proiectul de "uget ce include onduri pentru plata "ene iciilor de asisten! social i$ dup caz$ sus!in programele de servicii sociale1 r- administreaz "ugetul apro"at i prezint consiliului *ude!ean$ respectiv 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ raportul de e%ecu!ie "ugetar1 s- organizeaz activitatea de eviden! conta"il a e%ecu!iei "ugetare pentru "ugetul alocat1 - ntocmesc rapoarte periodice$ precum i raportul anual de activitate i le transmit consiliului *udeean$ respectiv 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ sau Agen!iei$ la solicitarea acestora1
5'

t- urnizeaz consiliului *ude!ean$ respectiv 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ sau altor organisme care au competente n domeniu in orma!ii n vederea ela"orrii de studii$ rapoarte i analize n domeniul lor de activitate1 !- asigur comunicarea permanent cu institu!iile i autorit!ile administra!iei pu"lice centrale$ cu alte institu!ii i persoane *uridice cu responsa"ilit!i n domeniul social i n special cu autorit!ile administra!iei pu"lice locale i *ude!ene1 u- asigur reprezentarea n a!a instan!elor *udectoreti$ con orm legii1 v- solu!ioneaz contesta!ii$ sesizri i reclama!ii$ potrivit competen!elor legale1 :- realizeaz selec!ia i ormarea pro esional a personalului la nivel *ude!ean1 %- editeaz materiale in ormative n domeniul lor de activitate1 N- utilizeaz orice mi*loc de comunicare n mas pentru promovarea i in ormarea asupra drepturilor "ene iciarilor1 z- nc#eie contractele i conven!iile de inan!are pentru programele de servicii sociale$ monitorizeaz implementarea acestora i ela"oreaz rapoartele prevzute de lege1 aa- ntocmesc documenta!ia necesar pentru solicitarea creditelor "ugetare n vederea inan!rii programelor de servicii sociale i asigur plata acestora1 ""- reprezint institu!ia competent la nivel teritorial n ceea ce privete plata "ene iciilor amiliale care intr su" inciden!a Regulamentului 3onsiliului +3D- nr.((,65AA=1 cc- completeaz ormularele europene i le transmit Ageniei n vederea comunicrii acestora la institu!iile competente din statele mem"re ale Hniunii Duropene1 dd- ntocmesc documenta!ia necesar pentru solicitarea creditelor "ugetare n vederea inan!rii programul de su"ven!ionare prevzut la lit. 9- i asigur plata acestora1 ee- ndeplinesc orice alte atri"u!ii prevzute de lege.& 0* La articol l 10( te#a introd ctiv" a alineat l i 8+9 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 +5- Pentru realizarea o"iectivelor sale$ direciile *udeene i a municipiului /ucureti ndeplinesc i urmtoarele atri"u!ii0& ,* La articol l 10 alineat l 8+9( litera e9 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 &e- autorizeaz urnizorii de ormare pro esional n "aza prevederilor legale n vigoare privind ormarea pro esional a adul!ilor i asigur secretariatul te#nic al comisiei de autorizare a urnizorilor de ormare pro esional1&
55

3* La articol l 10( alineat l 8-9 se abro'"* 2* La articol l 10( alineat l 879 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 +=- Pentru ndeplinirea atri"u!iilor ce le revin$ direciile *udeene i a municipiului /ucureti coopereaz cu autorit!ile administra!iei pu"lice locale$ cu organiza!iile guvernamentale$ cu societatea civil$ precum i cu partenerii sociali.& Art* II : Prevederi re)eritoare la aplicarea pre#ent l i titl 6 Art* 1 ) Regulamentul de organizare i unc!ionare$ precum i structura organizatoric ale direciilor *ude!ene pentru pl!i sociale$ respectiv a municipiului /ucureti$ se sta"ilesc prin #otrre a consiliului *ude!ean$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* + 3onductorii direciilor *udeene pentru pl!i sociale$ respectiv a municipiului /ucureti$ sunt numii$ n urma evalurii cunotinelor i a"ilitilor manageriale$ n condiiile legii$ dup cum urmeaz0 a- prin #otrre a consiliului *udeean$ la propunerea preedintelui acestuia1 "- prin derogare de la prevederile art. 6, alin. +>- din ?egea administra iei pu"lice locale nr. 5'@65AA'$ repu"licat$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ prin #otrre a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ la propunerea primarului general al municipiului /ucureti. Art* - ) 8u" aspect metodologic$ 4inisterul 4uncii$ Eamiliei$ Protec!iei 8ociale i Persoanelor ;rstnice asigur reglementarea i controlul pe domeniul speci ic de activitate al direciilor *ude!ene i a municipiului /ucureti din cadrul consiliilor *udeene i al 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ n scopul aplicrii unitare a politicilor i a strategiilor de asisten social na!ionale i comunitare$ precum i a prevederilor legale i al realizrii atri"u!iilor ce le revin acestora$ potrivit legii. Art* III +'- 8erviciile pu"lice6organele de specialitate a late n su"ordinea6coordonarea6autoritatea 4inisterului 4uncii$ Eamiliei$ Protec!iei 8ociale i Persoanelor ;rstnice$ care se reorganizeaz n su"ordinea autorit!ilor administra!iei pu"lice locale ca urmare a procesului de descentralizare sunt prevzute n Ane%a nr. =. +5- /unurile a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea 4inisterului 4uncii$ Eamiliei$ Protec!iei 8ociale i Persoanelor ;rstnice sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevzute n Ane%a nr. = se trans er n domeniul pu"lic al unitilor administrativ)teritoriale i n administrarea consiliilor *ude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti.
5,

+,- Prin e%cepie de la prevederile 3odului 3ivil$ "unurile a late n domeniul privat al statului i n administrarea 4inisterului 4uncii$ Eamiliei$ Protec!iei 8ociale i Persoanelor ;rstnice sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevzute n Ane%a nr. = se trans er n domeniul privat al unit ilor administrativ) teritoriale i n administrarea consiliilor *ude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. TITLUL ?II M"s ri de descentrali#are 5n do!eni l !edi l i &i sc@i!b"rilor cli!atice Art* I : Ordonan$a de r'en$" a G vern l i nr* 12=.+//= privind protec$ia !edi l i( p blicat 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* 1*120 din -/ dece!brie +//= c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* La articol l ,( alineat l 819 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +'- 3oordonarea$ reglementarea i implementarea legisla!iei n domeniul protec!iei mediului revin autorit!ii pu"lice centrale pentru protec!ia mediului$ Agen!iei Ba!ionale pentru Protec!ia 4ediului$ precum i Administra!iei Rezerva!iei /ios erei .elta .unrii.& +* D p" articol l ,( se introd ce n no articol( articol l , 1 care va avea r!"tor l c prins6 Art. >' +'- Agen!iile *ude!ene pentru protec!ia mediului i a municipiului /ucureti a late n su"ordinea Agen!iei Ba!ionale pentru Protec!ia 4ediului se reorganizeaz ca direcii *udeene pentru protecia mediului$ servicii pu"lice de interes *ude!ean$ n su"ordinea consiliilor *ude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. +5- .ireciile *ude!ene pentru protec!ia mediului i a municipiului /ucureti e%ercit urmtoarele atri"u!ii0 a- ela"oreaza strategia *udeean n domeniul proteciei mediului$ pun n aplicare dispozi!iile legale din domeniul de competen! i emit acte administrative$ n condi!iile legii1 "- parcurg procedurile i emit avize de mediu pentru planurile care urmeaz a i implementate pe teritoriul *ude!ului sau al municipiului /ucureti1 c- gestioneaz unc!ionarea la nivel local a la"oratoarelor pentru analiza aerului$ deeurilor$ zgomotului i vi"ra!iilor$ precum i a radioactivit!ii mediului$ a late n structura proprie1 d- implementeaz i men!in un sistem de management adecvat pentru activitatea la"oratoarelor i sta!iilor prevzute n ?egea nr. 'A=65A'' privind calitatea aerului ncon*urtor1
5=

e- pot e ectua$ la cerere$ msurri i analize de la"orator ale calit!ii actorilor de mediu1 - e ectueaz i deruleaz activit!i de monitorizare a calit!ii mediului ncon*urtor la nivel *ude!ean sau la nivelul municipiului /ucureti$ prin operarea ec#ipamentelor$ colectarea i validarea datelor i transmiterea acestora ctre autoritatea pu"lic central pentru protec!ia mediului$ la solicitarea acesteia1 g- asigur colectarea i validarea datelor primare necesare evalurii calit!ii aerului$ pe care le transmit autorit!ii pu"lice centrale pentru protec!ia mediului$ la solicitarea acesteia1 #- ela"oreaz periodic rapoarte privind starea actorilor de mediu la nivel local pe care$ pe care le pun la dispozi!ia consiliului *udeean$ respectiv 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ precum i autorit!ii pu"lice centrale pentru protec!ia mediului$ la solicitarea acesteia1 i- ela"oreaz$ mpreun cu titularul de activitate i cu autorit!ile implicate$ planurile de ac!iune pe termen scurt n domeniul calit!ii aerului1 *- particip la ela"orarea planurilor de men!inere a calit!ii aerului i a planurilor de calitate a aerului i le avizeaz1 7- ela"oreaz rapoarte privind stadiul i e ectele realizrii msurilor din planurile de calitate a aerului$ din planurile de men!inere a calit!ii aerului i din planurile de ac!iune pe termen scurt1 l- asigur implementarea la nivel *ude!ean$ respectiv la nivelul municipiului /ucureti$ a prevederilor legisla!iei na!ionale re eritoare la compuii organici volatili rezulta!i din depozitarea$ ncrcarea$ descrcarea i distri"u!ia "enzinei la terminale i la sta!iile de "enzin1 m- nominalizeaz reprezentan!i n cadrul comisiilor pentru evaluarea i analizarea #r!ilor strategice de zgomot i a planurilor de ac!iune pentru reducerea nivelului de zgomot1 n- realizeaz colectarea$ centralizarea$ validarea i prelucrarea datelor i in orma!iilor de mediu la nivel *ude!ean$ respectiv la nivelul municipiului /ucureti$ pentru ela"orarea unitar a inventarelor i rapoartelor de emisii de poluan!i atmos erici i de gaze cu e ect de ser1 o- particip la ela"orarea planurilor de gestionare a deeurilor i la monitorizarea realizrii o"iectivelor sta"ilite prin aceste planuri1 p- apro" planurile ela"orate de operatorii economici n vederea eliminrii ec#ipamentelor care con!in sau sunt contaminate cu "i enili policlorura!i +P3/-$ con orm legisla!iei n vigoare1 9- emit avizul de mprtiere a nmolului con orm legisla!iei n vigoare privind protec!ia mediului i$ n special$ a solurilor$ cnd se utilizeaz nmoluri de epurare n agricultur1 r- realizeaz colectarea$ validarea i prelucrarea datelor i in orma!iilor n domeniul gestionrii deeurilor i a celor privind c#imicalele la nivel *ude!ean$
5@

respectiv la nivelul municipiului /ucureti$ n vederea transmiterii acestora ctre autoritatea pu"lic central pentru protec!ia mediului$ la solicitarea acesteia1 s- asigur identi icarea$ promovarea i monitorizarea implementrii proiectelor prioritare din Planul na!ional de ac!iune pentru protec!ia mediului1 - ela"oreaz i actualizeaz planul local de ac!iune pentru mediu1 t- atri"uie administrarea ariilor naturale prote*ate$ pe "aza conven!iilor de custodie$ con orm legisla!iei n vigoare1 - asigur administrarea ariilor naturale prote*ate care nu sunt atri"uite n custodie1 u- monitorizeaz activitatea de administrare a ariilor naturale prote*ate1 v- ela"oreaz msuri minime de conservare pentru ariile naturale prote*ate de interes comunitar care nu sunt atri"uite n custodie1 :- implementeaz i6sau spri*in implementarea politicilor i strategiilor privind educa!ia ecologic i contientizarea pu"licului n domeniul ariilor prote*ate1 %- deruleaz procedura de evaluare adecvat pentru planuri6proiecte suscepti"ile s genereze un impact semni icativ asupra ariilor naturale prote*ate de interes comunitar1 N- realizeaz lista siturilor contaminate6poten!ial contaminate$ decide asupra necesit!ii realizrii investigrii i evalurii preliminare i6sau de detaliu a zonelor contaminate$ analizeaz i apro" programele de remediere a zonelor n care solul i su"solul sunt a ectate1 z- asigur accesul pu"licului la in orma!ia de mediu$ consultarea i participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul$ n condi!iile legisla!iei speci ice1 aa- particip la programe i proiecte na!ionale i interna!ionale$ cu acordul consiliului *udeean$ respectiv al 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti1 ""- ela"oreaz propuneri privind delimitarea ariilor naturale prote*ate de interes na!ional$ a cror limite nu sunt apro"ate printr)un act normativ1 cc- ndeplinesc atri"u!ii n domeniul protec!iei in orma!iilor clasi icate$ con orm prevederilor legale n vigoare1 dd- asigur implementarea sistemului de control managerial intern1 ee- deruleaz procedura de evaluare a impactului asupra mediului$ procedura de evaluare a rapoartelor de securitate i procedura de evaluare adecvat pentru proiectele care intr su" inciden!a legisla!iei privind prevenirea i controlul integrat al polurii1 - deruleaz procedura de autorizare integrat de mediu i de emitere a autoriza!iei integrate de mediu1 gg- urmresc ndeplinirea cerin!elor legisla!iei de mediu din actele de reglementare emise i$ n cazul constatrii unor necon ormit!i$ iau msurile care se impun$ potrivit competen!elor sta"ilite de legisla!ia n vigoare1
56

##- gestioneaz inventarierea instala!iilor ce intr su" sc#ema de comercializare a emisiilor de gaze cu e ect de ser$ pentru perioada 5A',)5A5A1 ii- asigur unc!ionarea secretariatelor de risc de la nivel local1 **- urmresc aplicarea la nivel *ude!ean$ respectiv la nivelul municipiului /ucureti$ a programelor i msurilor pentru respectarea conven!iilor$ acordurilor i tratatelor interna!ionale n domeniu la care Romnia este parte1 77- avizeaz$ n vederea autorizrii$ persoane izice sau *uridice pentru certi icarea lucrrilor de proiectare i e%ecu!ie n vederea mpduririi$ rempduririi$ completrii regenerrilor naturale$ ntre!inerii culturilor orestiere i ngri*irii ar"oretelor e%ecutate n ondul orestier na!ional1 ll- avizeaz$ n vederea autorizrii$ unit!ile specializate pentru e%ecutarea lucrrilor de mpdurire$ rempdurire$ completare a regenerrilor$ ntre!inere i ngri*ire1 mm- ndeplinesc orice alte atri"u!ii$ sta"ilite prin alte acte normative pentru domeniile sale de activitate.& Art* II : Dispo#i$ii privind direciile ; deene pentr protecia !edi l i Art* 1 ) 8erviciile pu"lice6organele de specialitate a late n su"ordinea6 coordonarea6autoritatea 4inisterului 4ediului i 8c#im"rilor 3limatice$ care se reorganizeaz n su"ordinea consiliilor *udeene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ ca urmare a procesului de descentralizare sunt prevzute n Ane%a nr. @. Art* + 4 Regulamentul de organizare i unc!ionare$ precum i structura organizatoric ale direciilor *udeene pentru protecia mediului$ respectiv a municipiului /ucureti$ se sta"ilesc prin #otrre a consiliului *ude!ean$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* - 3onductorii direciilor *udeene pentru protecia mediului$ respectiv a municipiului /ucureti$ sunt numii$ n urma evalurii cunotinelor i a"ilitilor manageriale$ n condiiile legii$ dup cum urmeaz0 a- prin #otrre a consiliului *udeean$ la propunerea preedintelui acestuia1 "- prin derogare de la prevederile art. 6, alin. +>- din ?egea administra iei pu"lice locale nr. 5'@65AA' cu modi icrile i completrile ulterioare$ prin #otrre a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ la propunerea primarului general al municipiului /ucureti. Art* 7 4 8u" aspect metodologic$ 4inisterul 4ediului i 8c#im"rilor 3limatice asigur reglementarea i controlul n domeniul speci ic de activitate al direciilor *ude!ene pentru protecia mediului$ respectiv a municipiului /ucureti din cadrul consiliilor *udeene$ respectiv al 3onsiliului General al 4unicipiului
5>

/ucureti$ n scopul aplicrii unitare a politicilor i a strategiilor de mediu na!ionale i comunitare$ precum i a prevederilor legale i al realizrii atri"u!iilor ce le revin acestora$ potrivit legii. Art* = /unurile a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea 4inisterului 4ediului i 8c#im"rilor 3limatice sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia$ prevzute n Ane%a nr. @$ se trans er n domeniul pu"lic al *udeelor$ respectiv al municipiului /ucureti i n administrarea consiliilor *udeene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* 0 ) Prin e%cepie de la prevederile 3odului 3ivil$ "unurile a late n domeniul privat al statului i administrarea 4inisterului 4ediului i 8c#im"rilor 3limatice sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia$ prevzute n Ane%a nr. @$ se trans er n domeniul privat al *udeelor$ respectiv al municipiului /ucureti i n administrarea consiliilor *udeene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* III : Dispo#i$ii privind direciile i str ct rile ; de$ene pentr pesc it &i acvac lt r" Art* 1 +'- Cilialele re'ionale a)late 5n s bordinea A'eniei Naionale pentr Pesc it i Acvac lt r" se reor'ani#ea#" ca direcii ; deene pentr pesc it i acvac lt r"( servicii p blice de interes ; de$ean( 5n s bordinea consiliilor ; de$ene pe a c"ror ra#" teritorial" se a)l"* +5- <n *udeele n care nu sunt iliale regionale$ consiliile *udeene$ respectiv 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti$ pot n iin!a direcii *udeene pentru pescuit i acvacultur$ n su"ordinea acestora. +,- .ireciile *udeene i a municipiului /ucureti pentru pescuit i acvacultur au urmtoarele atri"u!ii principale0 a- asigur implementarea la nivel *ude!ean i a municipiului /ucureti a strategiei na!ionale n domeniu$ n concordan! cu politicile na!ionale i a reglementrilor privind conservarea i managementul resurselor acvatice vii e%istente n #a"itatele piscicole naturale$ acvacultura$ procesarea i organizarea pie!ei produselor pescreti$ structurile de pescuit i acvacultur1 "- administreaz resursele acvatice vii din #a"itatele piscicole naturale$ cu e%cep!ia celor din Rezerva!ia /ios erei .elta .unrii&$ care sunt administrate de Administra!ia Rezerva!iei /ios erei .elta .unrii&1 c- administreaz terenurile a late n domeniul pu"lic al *udeului pe care sunt amplasate amena*ri piscicole$ cu e%cep!ia celor de pe teritoriul Rezerva!iei /ios erei .elta .unrii&$ precum i a altor terenuri a erente acestora din domeniul pu"lic al *udeului$ n condi!iile legii1
5(

d- administreaz terenurile proprietate privat a *udeului pe care sunt construite amena*ri piscicole$ inclusiv instala!iile speciale amplasate pe uscat1 e- actualizeaz Eiierul navelor i am"arca!iunilor de pescuit1 g- propune nominalizarea porturilor6punctelor de de"arcare a produselor pescreti pe teritoriul na!ional unde descarc navele6am"arca!iunile de pescuit1 #- autorizeaz locurile n care se realizeaz prima vnzare a produselor o"!inute din pescuit$ cu respectarea legisla!iei comunitare1 i- eli"ereaz permise6licen!e6autoriza!ii$ dup caz$ n con ormitate cu dispozi!iile legisla!iei na!ionale i comunitare1 *- actualizeaz Registrul unit!ilor de produc!ie din acvacultur i emite licen!ele de acvacultur1 7- actualizeaz Registrul centrelor de prim vnzare$ Registrul porturilor6punctelor de de"arcare autorizate i nominalizate de autoritatea pu"lic central care rspunde de pescuit i acvacultur1 l- emite licen!e de a"rica!ie unit!ilor de procesare1 m- organizeaz activit!i de instruire a personalului propriu1 n- realizeaz "uletine in ormative$ g#iduri$ "rouri$ a ie$ postere$ "annere pentru diseminarea in orma!iilor re eritoare la sectorul pescresc1 o- particip la ela"orarea planului comun de ac!iune n vederea prevenirii e ectelor strilor de calamit!i naturale i urmrete realizarea msurilor i ac!iunilor prevzute$ n cola"orare cu ceilal!i actori decizionali de la nivel local i central1 p- ndeplinete i alte atri"u!ii speci ice$ n condi!iile legii. Art* + 4 /unurile a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea Ageniei Baionale pentru Pescuit i Acvacultur$ pe care sunt construite amena*ri piscicole$ inclusiv instalaiile speciale amplasate pe uscat$ se trans er n domeniul pu"lic al *udeelor$ respectiv al municipiului /ucureti i n administrarea consiliilor *udeene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* - 4 Prin e%cepie de la prevederile 3odului 3ivil$ "unurile a late n domeniul privat al statului i n administrarea Ageniei Baionale pentru Pescuit i Acvacultur$ pe care sunt construite amena*ri piscicole$ inclusiv instalaiile speciale amplasate pe uscat$ se trans er n domeniul privat al *udeelor$ respectiv al municipiului /ucureti i n administrarea consiliilor *udeene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* 7 4 .reptul de administrare a terenurilor proprietate privat a statului pe care sunt construite amena*ri piscicole$ inclusiv instalaiile speciale amplasate pe uscat se trans er ctre consiliile *udeene sau 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ dup caz$ pe a cror raz administrativ)teritorial se a l.
5F

Art* = 4 4inisterul 4ediului i 8c#im"rilor 3limatice asigur coordonarea metodologic n domeniul speci ic de activitate al direciilor *ude!ene i a municipiului /ucureti pentru pescuit i acvacultur n scopul aplicrii unitare a politicilor i a strategiilor na!ionale i comunitare privind protec!ia i managementul resurselor acvatice vii. Art* 0 4 <n termen de ,A de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi$ ministrul mediului i sc#im"rilor climatice mpreun cu ministrul dezvoltrii regionale i administraiei pu"lice emit ordinul comun privind lista "unurilor proprietate pu"lic a statului$ prevzute la art. 5 i art. ,. <n termen de '@ zile de la data intrrii n vigoare ordinului$ 4inisterul 4ediului i 8c#im"rilor 3limatice i consiliile *udeene$ pred$ respectiv preiau$ prin protocol de predare)primire$ "unurile prevzute la art. 5 i art. ,. Art* , 4 Regulamentul de organizare i unc!ionare$ precum i structura organizatoric ale direciilor *udeene pentru pescuit i acvacultur$ respectiv a municipiului /ucureti se sta"ilesc prin #otrre a consiliului *ude!ean$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. Art* 3 4 3onductorii direciilor *udeene pentru pescuit i acvacultur$ respectiv a municipiului /ucureti$ sunt numii$ n urma evalurii cunotinelor i a"ilitilor manageriale$ n condiiile legii$ dup cum urmeaz0 a- prin #otrre a consiliului *udeean$ la propunerea preedintelui acestuia1 "- prin derogare de la prevederile art. 6, alin. +>- din ?egea administra iei pu"lice locale nr. 5'@65AA' cu modi icrile i completrile ulterioare$ prin #otrre a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ la propunerea primarului general al municipiului /ucureti. Art* I? : Ordonan$a de r'en$" a G vern l i nr* +-.+//3 privind pesc it l i acvac lt ra( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* 13/ din 1/*/-*+//3( c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* La articol l 1( alineat l 879 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins 6 +=- Punerea n aplicare a msurilor prevzute la alin. +5- se realizeaz de ctre Agen!ia Ba!ional pentru Pescuit i Acvacultur i de ctre direciile *ude ene i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur.& +* D p" articol l 1 se introd c trei noi articole( respectiv articolele 8119 : 81-9 care vor avea r!"tor l c prins6 Art. '' ) Agen!ia Ba!ional pentru Pescuit i Acvacultur este institu!ie pu"lic de interes na!ional$ organ de specialitate al administra!iei pu"lice centrale$ cu personalitate *uridic$ inan!at integral de la "ugetul de stat$ care unc!ioneaz
,A

n su"ordinea autorit!ii pu"lice centrale care rspunde de pescuit i acvacultur$ cu sediul n municipiul /ucureti$ ale crei structur$ organizare i unc!ionare se apro" prin #otrre a Guvernului. Art. '5 ) .ireciile *udeene i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur sunt servicii pu"lice de interes *ude!ean$ n su"ordinea consiliilor *ude!ene pe a cror raz teritorial se a l. Art. ', ) .ireciile *udeene i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur asigur implementarea la nivel *ude!ean a strategiei na!ionale n domeniu$ n concordan! cu politicile na!ionale i a reglementrilor privind conservarea i managementul resurselor acvatice vii e%istente n #a"itatele piscicole naturale$ acvacultura$ procesarea i organizarea pie!ei produselor pescreti$ structurile de pescuit i acvacultur.& -* La articol l 7 alineat l 8-9( literele a9 &i c9 se abro'"* 7* La articol l 7 alineat l 8-9( litera e9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 e- ela"oreaz caietele de sarcini n vederea privatizrii1& =* La articol l 7 alineat l 8-9( d p" litera )9 se introd c do " noi litere( respectiv literele '9 &i @9( care vor avea r!"tor l c prins6 g- organizeaz i ntre!ine "aza de date din domeniul pescuitului i acvaculturii i asigur transmiterea datelor n sistemul in ormatic comunitar1 #- ela"oreaz planul comun de ac!iune n vederea prevenirii e ectelor strilor de calamit!i naturale i urmrete realizarea msurilor i ac!iunilor prevzute$ n cola"orare cu ceilal!i actori decizionali de la nivel local i central1L 0* La articol l 7( alineat l 879 se abro'"* ,* Articol l = se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. @ ) 4odul de organizare i uncionare al Ageniei Ba ionale pentru Pescuit i Acvacultur se sta"ilete prin #otrre a Guvernului.& 3* La articol l 3( litera b9 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 "- msuri de prote*are i regenerare a resurselor acvatice vii$ prin sta"ilirea anual$ la propunerea direciilor *udeene i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur$ a TA3)lui i a cotelor de pescuit$ a perioadelor de pro#i"i!ie$ a zonelor prote*ate i a zonelor de cru!are$ precum i a msurilor preventive1& 2* La articol l 3( litera c9 se abro'"* 1/* La articol l 2( alineat l 819 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6
,'

+'- Accesul la resursele acvatice vii$ cu e%cep!ia celor din ariile naturale prote*ate$ se reglementeaz pe "aza normelor apro"ate prin ordin al ministrului mediului i sc#im"rilor climatice$ la propunerea Agen!iei Ba!ionale pentru Pescuit i Acvacultur i a direciilor *udeene i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur$ n urma consultrilor cu organiza!iile din domeniul pescuitului.& 11* La articol l 1+( alineat l 879 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 &+=- Anual$ la propunerea Agen!iei Ba!ionale pentru Pescuit i Acvacultur$ n urma consultrii direciilor *udeene i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur$ prin ordin al ministrului mediului i sc#im"rilor climatice$ se vor sta"ili perioadele i zonele de pro#i"i!ie a pescuitului$ precum i zonele de protec!ie a resurselor acvatice vii.& 1+* La articol l 1-( alineatele 819 i 8+9 se !odi)ic" i vor avea r!"tor l c prins6 &+'- ?icen!a de pescuit este un document netransmisi"il$ emis de direcia *udeean i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur$ care d dreptul unei nave6am"arca!iuni s des oare activitatea de pescuit comercial$ n con ormitate cu normele apro"ate prin ordin al ministrului mediului i sc#im"rilor climatice. +5- <n cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei$ noul proprietar comunic sc#im"area proprietarului ctre direcia *udeean i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur$ n vederea eli"errii unei noi licen!e de pescuit.& 1-* La articol l 17( alineat l 819 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 +'- <n situa!ia n care caracteristicile speci ice ale unei pescrii recomand limitarea e ortului de pescuit sau msuri speci ice de conservare$ Agen!ia Ba!ional pentru Pescuit i Acvacultur poate condi!iona e%ercitarea activit!ii de pescuit prin atri"uirea cotelor sta"ilite prin studii tiin!i ice1 cotele sta"ilite sunt comunicate direciilor *udeene i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur care eli"ereaz autoriza!ii de pescuit$ cu caracter temporar$ complementare licen!ei de pescuit$ i care va tre"ui s ie !inute la "ord.& 17* La articol l 17( d p" alineat l 879 se introd ce n no alineat( alineat l 8=9 care va avea r!"tor l c prins6 +@- <n termen de ,A de zile de la intrarea n vigoare a prezentei ordonan!e de urgen!$ prin ordin comun al ministrului mediului i sc#im"rilor climatice i a ministrului dezvoltrii regionale i administraiei pu"lice$ se sta"ilesc condi!iile de
,5

atri"uire i modelul autoriza!iilor de pescuit$ la propunerea Agen!iei Ba!ionale pentru Pescuit i Acvacultur.& 1=* Articol l 1= se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 &Art. '@ ) +'- 3ontravaloarea licen!elor de pescuit$ a permiselor de pescuit i a autoriza!iilor de pescuit se ace venit la "ugetul local al *udeelor.& 10* Art* 10 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 &Art. '6 Atri"uirea dreptului de pescuit se ace n "aza licen!elor$ permiselor i autoriza!iilor emise de direcia *udeean i a minicipiului /ucureti pentru pescuit i acvacultur.& 1,* La articol l 1,( alineat l 819 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 &+'- Pentru m"unt!irea administrrii i controlului activit!ilor de pescuit$ precum i pentru a avoriza plani icarea$ direciile *udeene i a municipiului /ucureti pentru pescuit i acvacultur dispun distri"uirea drepturilor de pescuit ntre navele sau grupurile de nave care activeaz ntr)o zon de pescuit.& 13* La articol l +1( alineat l 819 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 +'- Bavele6am"arca!iunile care descarc capturile pe teritoriul na!ional tre"uie s prezinte direciilor *udeene i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur$ n condi!iile sta"ilite de Agen!ia Ba!ional pentru Pescuit i Acvacultur $ o declara!ie de de"arcare care va cuprinde cantit!ile descrcate pentru iecare specie$ zona de provenien!$ precum i alte date sta"ilite de aceasta.& 12* La articol l 7=( alineatele 8+9 i 8-9 se !odi)ic" i vor avea r!"tor l c prins6 &+5- 2rice modi icare privind sc#im"area proprietarului sau a administratorului$ precum i modi icrile privind capacitatea de produc!ie i speciile cultivate tre"uie comunicate Agen!iei Ba!ionale pentru Pescuit i Acvacultur$ n vederea reactualizrii Registrului unit!ilor de acvacultur1 direciile *udeene i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur eli"ereaz noua licen! de acvacultur$ dup caz. +,- Hnit!ile de produc!ie din acvacultur sunt nscrise n Registrul unit!ilor de acvacultur i primesc licen! de acvacultur$ eli"erat de direciile *ude ene i a municipiului /ucureti de pescuit i acvacultur.& +/* Articol l =/ se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 &Art. @A ) Hnitatea de procesare este nregistrat n Registrul unit!ilor de procesare i primete licen! de a"rica!ie emis de direciile *udeene i a municipiului /ucureti pentru pescuit i acvacultur$ n con ormitate cu
,,

reglementrile n vigoare i cu normele ela"orate de 4inisterul 4ediului i 8c#im"rilor 3limatice i apro"ate prin ordin al ministrului mediului i sc#im"rilor climatice.& Art* ? : Ordonan$a de r'en$" a G vern l i nr* 12.+//0 privind tili#area pla;ei M"rii Ne're &i control l activit"$ilor des)"& rate pe pla;"( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* ++/ din 1/ !artie +//0( c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* La articol l +( alineat l 8+9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +5- Titularul dreptului de administrare a pla*elor cu destina!ie turistic este unitatea administrativ)teritorial pe a crui raz teritorial se a l.& +* La articol l +( alineat l 809 se abro'"* -* La articol l -( alineat l 8-9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +,- Administra!ia Ba!ional Apele Romne&$ prin .irec!ia Apelor .o"rogea)?itoral$ realizeaz lucrrile de ntre!inere i ecologizare a pla*elor$ lucrri inan!ate din "ugetul propriu.& 7* La articol l -( d p" alineat l 8-9 se introd c do " noi alineate 879 i 8=9( c r!"tor l c prins6 +=- Autoritie administraiei pu"lice locale pe a cror raz teritorial se a l pla*ele cu destinaie turistic realizeaz lucrrile de ntre!inere i ecologizare a pla*elor respective. ?ucrrile realizate sunt inan!ate din "ugetul propriu$ de la "ugetul de stat$ precum i din veniturile o"!inute de la utilizatorii pla*elor cu destina!ie turistic$ propor!ional cu supra a!a de pla* utilizat. +@- Titularul dreptului de administrare are dreptul s nc#irieze pla*ele cu destinaie turistic degrevate de sarcini.& =* La articol l 7 alineat l 819 se introd ce lit* d9( care va avea r!"tor l c prins6 d- realizeaz lucrrile de ntre!inere i ecologizare a pla*elor cu destina ie turistic.& 0* La articol l 7( alineat l 8+9 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 +5- 8ursele de inan!are pentru realizarea o"liga!iilor prevzute la alin. +'sunt asigurate de la "ugetul de stat$ din "ugetele locale i din alte surse$ potrivit legii.& Art* ?I : Ordonan$a de r'en$" a G vern l i nr* 1/,.+//+ privind 5n)iin$area Ad!inistra$iei Na$ionale BApele Ro!>neD p blicat" 5n Monitor l
,=

O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* 021 din +/ septe!brie +//+ c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* La articol l 1( alineat l 819 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. ' ) +'- Administra!ia Ba!ional Apele Romne& este institu!ie pu"lic de interes na!ional$ cu personalitate *uridic$ avnd ca scop cunoaterea$ protec!ia$ punerea n valoare i utilizarea dura"il a resurselor de ap$ monopol natural de interes strategic$ precum i administrarea in rastructurii 8istemului na!ional de gospodrire a apelor$ e%ceptnd pla*ele turistice maritime i luviale ale rurilor$ prurilor i ale lacurilor de acumulare.& +* La articol l +( alineat l 8+9 se co!pletea#" &i va avea r!"tor l c prins6 +5- Administra!ia Ba!ional Apele Romne& administreaz "unurile din domeniul pu"lic al statului$ de natura celor prevzute la art. ',6 alin. +,- din 3onstitu!ia Romniei$ repu"licat$ "unurile proprietate pu"lic prevzute n Ane%a nr. 5 la ?egea nr. 5',6'FF( privind "unurile proprietate pu"lic$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ precum i patrimoniul propriu sta"ilit pe "aza situa!iilor inanciare e%istente la s ritul lunii anterioare datei nregistrrii ca institu!ie pu"lic la organul iscal competent$ e%ceptnd pla*ele turistice maritime i luviale ale rurilor$ prurilor i ale lacurilor de acumulare.& -* La articol l +( d p" alineat l 8+9( se introd ce n no alineat( alineat l 8+19( c r!"tor l c prins6 +5'- .reptul de administrare a pla*elor turistice maritime i luviale ale rurilor$ prurilor i ale lacurilor de acumulare se trans er de la Administra!ia Ba!ional Apele Romne& ctre consiliile locale ale unitilor administrativ) teritoriale pe a cror raz administrativ)teritorial se a l.& 7* La articol l - alineat l 819( litera )9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 - administrarea$ e%ploatarea i ntre!inerea al"iilor minore ale apelor$ a cuvetelor lacurilor i "l!ilor$ n starea lor natural sau amena*at$ a alezei i pla*ei mrii$ a zonelor umede i a celor prote*ate$ a late n patrimoniu$ e%ceptnd pla*ele turistice maritime i luviale ale rurilor$ prurilor i ale lacurilor de acumulare1& Art* ?II : +'- .in totalul sumelor percepute din nc#irierea i concesionarea "unurilor proprietate pu"lic a statului cu destina!ia de "alastier$ a late n administrarea autorit!ilor i institu!iilor pu"lice centrale$ o cot)parte de @AG se ace venit la "ugetele locale pe a cror raz administrativ)teritorial se a l "unurile respective.
,@

+5- 3ota parte de @AG din ncasrile realizate$ con orm alin. +'-$ se vireaz lunar "ugetelor locale pn la data de 'A a lunii n curs$ pentru luna anterioar. +,- Trans erul dreptului de administrare a pla*elor turistice se ace prin protocol de predare preluare nc#eiat ntre Administraia Baional &Apele Romne& i unitile administrativ)teritoriale pe raza crora se a l respectivele pla*e$ potrivit prezentului titlu$ n termen de ,A de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi. Art* ?III : <n cazul n care 4inisterul 4ediului i 8c#im"rilor 3limatice constat emiterea cu nclcarea prevederilor legale$ de ctre direciile *udeene de protecia mediului$ respectiv a municipiului /ucureti$ a autorizaiilor6avizelor n domeniul proteciei mediului$ are dreptul s anuleze autorizaiile6avizele respective. Art* IE : <n cazul n care 4inisterul 4ediului i 8c#im"rilor 3limatice constat c .ireciile Oudeene de Protecia 4ediului re uz n mod ne*usti icat s emit autorizaiile6avizele n domeniul proteciei mediului$ acesta are dreptul s emit autorizaiile6avizele respective.

TITLUL ?III M"s ri de descentrali#are 5n do!eni l s"n"t"$ii Art* I : Le'ea nr* 2=.+//0 privind re)or!a 5n do!eni l s"n"t"$ii p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* -,+ din +3 aprilie +//0 c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* La articol l 2( alineatele 8-9 &i 8=9 se !odi)ic" &i vor avea r!"tor l c prins6 +,- Programele na!ionale de sntate se adreseaz principalelor domenii de interven!ie ale snt!ii pu"lice i curative i rspund priorit!ilor na!ionale identi icate prin 8trategia na!ional de sntate. +@- Programele na!ionale de sntate sunt ela"orate de ctre 4inisterul 8nt!ii$ cu participarea 3asei Ba!ionale de Asigurri de 8ntate1 derularea acestora se realizeaz de ctre 3asa Ba!ional de Asigurri de 8ntate.& +* La articol l 1/( alineat l 8-9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +,- 4inisterul 8nt!ii$ prin aparatul propriu i direc!iile de sntate pu"lic ale ministerelor i institu!iilor cu re!ea sanitar proprie$ veri ic respectarea
,6

reglementrilor n domeniul snt!ii pu"lice$ iar n caz de nereguli sau necon ormitate$ aplic msuri con orm legii.& -* Articol l 1+ se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. '5 +'- .irec!iile de sntate pu"lic *ude!ene i a municipiului /ucureti se reorganizeaz ca servicii pu"lice cu personalitate *uridic n su"ordinea consiliilor *ude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al municipiului /ucureti$ reprezentnd autoritatea de sntate pu"lic la nivel local. +5- <n su"ordinea direc!iilor de sntate pu"lic *ude!ene i a municipiului /ucureti unc!ioneaz0 a- unit!i cu personalitate *uridic$ centrele de diagnostic i tratament i centrele medicale$ inan!ate integral din venituri proprii i din contractele nc#eiate prin sistemul de asigurri sociale de sntate1 "- centrele *ude!ene de ntre!inere i reparare a aparaturii medicale i policlinicile cu plat$ inan!ate integral din venituri proprii.& 7* D p" articol l 1+( se introd ce n no articol( articol l 1+ 1( care va avea r!"tor l c prins6 Art. '5' <n cadrul ministerelor i institu!iilor cu re!ea sanitar proprie se pot organiza direc!ii de sntate pu"lic care cola"oreaz cu 4inisterul 8nt!ii.& =* Articol l 1, se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. '> +'- .irec!iile de sntate pu"lic *ude!ene i a municipiului /ucureti pun n aplicare politica i programele na!ionale de sntate pu"lic pe plan local$ identi ic pro"lemele locale prioritare de sntate pu"lic$ ela"oreaz i implementeaz ac!iuni locale de sntate pu"lic. +5- <n scopul ndeplinirii acestor o"iective$ direc!iile de sntate pu"lic *ude!ene i a municipiului /ucureti au$ n principal$ urmtoarele atri"u!ii0 a- coordoneaz unitile sanitare a late n reeaua autorit!ilor administra!iei pu"lice locale$ n condi!iile prevzute n Bormele te#nice de realizare a programelor na!ionale de sntate1 "- evalueaz modul de asigurare a asisten!ei medicale curative i pro ilactice1 c- monitorizeaz aplicarea normelor de unc!ionare a unit!ilor medicale i armaceutice$ indi erent de orma de organizare$ i propune msuri n caz de necon ormitate1 d- urmresc aplicarea criteriilor re eritoare la calitatea serviciilor medicale1 e- coordoneaz i monitorizeaz asisten!a gravidei$ luzei i nou)nscutului1 - evalueaz resursele umane de la nivelul asisten!ei medicale n rela!ie cu nevoile comunitare identi icate prin ac!iuni speci ice1 g- particip activ la programele de instruire a personalului din serviciile de sntate pu"lic i a popula!iei1
,>

#- organizeaz ac!iuni de prevenire a m"olnvirilor i de promovare a snt!ii1 i- organizeaz activit!ile preventive n teritoriul *ude!ului i$ respectiv$ al municipiului /ucureti1 *- colecteaz i nregistreaz date privind sntatea popula!iei$ utiliznd in orma!iile n scopul identi icrii pro"lemelor de sntate ale acesteia1 7- identi ic posi"ilele pro"leme de sntate pu"lic sau amenin!ri la adresa snt!ii unei comunit!i1 l- intervin n rezolvarea pro"lemelor de sntate pu"lic aprute n rndul persoanelor apar!innd grupurilor de avorizate1 m- coordoneaz studii asupra pro"lemelor de sntate ale popula!iei din *ude!e$ respectiv municipiul /ucureti1 n- sta"ilesc rela!ii de cola"orare cu institu!ii i organiza!ii n vederea des urrii de ac!iuni comune n domeniul snt!ii pu"lice1 o- colecteaz i nregistreaz datele privind tipurile$ cantitatea i modul de gestionare a deeurilor generate n unit!ile medicale din zona de *urisdic!ie1 p- nc#eie contracte pentru inanarea serviciilor medicale prevzute la art. art. (A lit. "-$ d- i e-$ art. 'FA' lit. "-$ c-$ d- i - i la art. 'FA51 9- evalueaz necesarul de ec#ipamente i aparatur medical al unitilor sanitare1 r- asigur urnizarea serviciilor de asisten! de sntate pu"lic1 s- evalueaz actorii de risc din mediul de via i munc1 - asigur inanarea unor servicii medicale$ prin trans eruri de la "ugetul de stat$ n "ugetul local al *udeului$ respectiv al municipiului /ucureti$ dup caz. +,- .irec!iile de sntate pu"lic *ude!ene i a municipiului /ucureti administreaz$ n numele consiliilor *ude!ene$ respectiv 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti$ locuin!ele construite de ctre Agen!ia Ba!ional pentru ?ocuin!e n cadrul Programului de construc!ii de locuin!e pentru tineri destinate nc#irierii$ 8u"programul privind construc!ia locuin!elor n regim de nc#iriere$ de care pot "ene icia medicii reziden!i i al!i tineri specialiti din sistemul de sntate$ sau construite prin alte surse de inan!are. +=- ?ocuinele prevzute la alin. +,- construite de ctre Agenia Ba ional pentru ?ocuine pe terenurile a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea 4inisterului 8nt!ii se trans er$ mpreun cu terenul a erent$ n domeniul pu"lic al *ude!ului$ respectiv al municipiului /ucureti$ i n administrarea 3onsiliilor Oude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti.& 0* La articol l 1,1( alineatele 8+9( 8-9 &i 8,9 se !odi)ic" &i vor avea r!"tor l c prins6

,(

+5- 3onductorii direciilor *udeene de sntate pu"lic$ respectiv a municipiului /ucureti$ sunt numii$ n urma evalurii cunotinelor i a"ilitilor manageriale$ n condiiile legii$ dup cum urmeaz0 a- prin #otrre a consiliului *udeean$ la propunerea preedintelui acestuia1 "- prin derogare de la prevederile art. 6, alin. +>- din ?egea administra iei pu"lice locale nr. 5'@65AA' cu modi icrile i completrile ulterioare$ prin #otrre a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ la propunerea primarului general al municipiului /ucureti. +,- Eunc!iile prevzute la alin. +'- se e%ercit n "aza unui contract de management nc#eiat cu preedintele consiliului *ude!ean$ respectiv cu primarul general al municipiului /ucureti$ pe o perioad de ma%imum = ani. +>- .ac directorul coordonator sau directorul coordonator ad*unct se a l n stare de incompati"ilitate sau n con lict de interese$ acesta este o"ligat s nlture motivele de incompati"ilitate ori de con lict de interese n termen de ,A de zile de la apari!ia acestora. <n caz contrar$ contractul de management este reziliat de drept$ iar preedintele consiliului *ude!ean$ respectiv primarul general al municipiului /ucureti pot cere persoanelor n cauz despgu"iri$ con orm clauzelor contractului de management.& ,* D p" articol l 1,1 se introd ce n no articol( articol l 1, +( care va avea r!"tor l c prins6 Art. '>5 3ontrolul i evaluarea modului de asigurare a asisten!ei medicale curative i pro ilactice$ precum i controlul aplicrii normelor de unc!ionare a unit!ilor medicale i armaceutice$ indi erent de orma de organizare$ se e ectueaz de ctre 4inisterul 8ntii$ aplicnd msuri n caz de necon ormitate.& 3* La articol l 12( alineat l 8+9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +5- Autorit!ile administra!iei pu"lice locale asigur c#eltuielile de personal a erente medicilor$ medicilor dentiti$ asisten!ilor medicali i a c#eltuielilor pentru "aremul de dotare cu medicamente i materiale sanitare din ca"inetele de medicin general i dentar din unit!ile de nv!mnt.& 2* La articol l +/( alineat l 8+9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +5- .irec!iile de sntate pu"lic *ude!ene i a municipiului /ucureti ntocmesc rapoarte privind starea de sntate a comunit!ii$ care sunt naintate consiliilor *ude!ene i 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ i 4inisterului 8nt!ii$ 3asei Ba!ionale de Asigurri de 8ntate$ dup caz$ precum i partenerilor institu!ionali la nivel local.& 1/* Articol l ++ se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6
,F

Art. 55 Regulamentul de organizare i unc!ionare$ precum i structura organizatoric ale direc!iilor de sntate pu"lic *ude!ene i a municipiului /ucureti se sta"ilesc prin #otrre a consiliului *ude!ean$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti.& 11* Articol l 71 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. =' +'- Pentru servicii de asisten! de sntate pu"lic$ e ectuate de ctre direc!iile de sntate pu"lic *udeene la cererea unor persoane izice i *uridice$ se percep tari e apro"ate de consiliile *udeene$ respectiv 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti. +5- 8umele o"!inute potrivit alin. +'- se ac venit la "ugetul local al *ude!ului$ respectiv al municipiului /ucureti.& 1+* Articol l 7- se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. =, 4inistrul snt!ii emite ordinul pentru apro"area Bormelor de organizare i unctionare a controlului n sntatea pu"lic.& 1-* Articol l 721 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. =F' Cmplementarea programelor na!ionale de sntate pu"lic i curativ se realizeaz din sumele alocate din "ugetul 4inisterului 8nt!ii$ de la "ugetul de stat$ din venituri proprii i din "ugetul Eondului na!ional unic de asigurri sociale de sntate$ n "aza contractelor nc#eiate cu casele de asigurri de sntate cu0 a- institu!ii pu"lice i urnizori de servicii medicale din su"ordinea 4inisterului 8nt!ii1 "- urnizorii de servicii medicale din re!eaua autorit!ilor administra!iei pu"lice locale i a ministerelor i institu!iilor cu re!ea sanitar proprie$ institu!ii pu"lice$ precum i urnizori de servicii medicale priva!i$ cu respectarea art. =F alin. +5- lit. c-1 c- urnizorii de servicii medicale$ medicamente i dispozitive medicale evalua!i.& 17* Articol l 311 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. ('' .in "ugetul de stat$ prin "ugetul 4inisterului 8nt!ii$ se pot inan!a c#eltuieli pentru investi!ii n in rastructur$ n localit!ile rurale$ n vederea construc!iei$ rea"ilitrii$ dotrii minime standard a spa!iilor medicale i nemedicale n care se des oar activit!i de ngri*ire medical primar.& 1=* D p" articol l 311( se introd c do " noi articole( respectiv articolele 831+9 &i 831-9( care vor avea r!"tor l c prins6 Art. ('5 4inisterul 8nt!ii aloc sumele prevzute la art. (' ' su" orm de trans eruri ctre "ugetele locale ale *ude!elor$ respectiv al municipiului
=A

/ucureti$ dup caz$ pe care le repartizeaz$ prin #otrre$ autorit!ilor administra!iei pu"lice locale. Art. (', 8umele necesare pentru inan!area serviciilor prevzute la art. 'F alin. +5- i art. (A lit. "-$ d- i e- se asigur$ anual$ din "ugetul de stat prin cuprindere distinct n ane% la legea "ugetului de stat repartizate "ugetelor locale ale *ude!elor$ respectiv al 4unicipiului /ucureti$ dup caz.& 10* La articol l 130 alineat l 8+9( litera a9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 a- 5 reprezentan!i ai 4inisterului 8nt!ii$ iar n cazul spitalelor clinice un reprezentant al 4inisterului 8nt!ii1& 1,* La articol l 130 alineat l 8-9( litera a9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 a- , reprezentan!i ai 4inisterului 8nt!ii ori$ dup caz$ , reprezentan!i ai ministerelor i institu!iilor cu re!ea sanitar proprie pentru spitalele a late n su"ordinea acestora1& 13* Te#a introd ctiv" a articol l i 12/ 1 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. 'FA' ) 8pitalele pu"lice din re!eaua autorit!ilor administra!iei pu"lice locale nc#eie contracte pentru0& 12* La articol l 12/1( litera a9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 a- implementarea programelor na!ionale de sntate pu"lic i curative1& +/* Articol l 12/- se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 Art. 'FA, +'- 8umele necesare pentru derularea contractelor nc#eiate cu direc!iile de sntate pu"lic *ude!ene$ respectiv a municipiului /ucureti prevzute la art. 'FA' lit. "- ) - i la art. 'FA5 se asigur din onduri de la "ugetul de stat$ prin trans er n "ugetele locale ale *ude!elor$ respectiv al municipiului /ucureti. +5- 8umele necesare pentru derularea contractelor nc#eiate cu casele de asigurri de sntate *ude!ene prevzute la art. 'FA' lit. a- se asigur din onduri de la "ugetul Eondului na!ional unic pentru asigurri de sntate$ "ugetul de stat i din venituri proprii ale 4inisterului 8nt!ii.& +1* La articol l 121( alineat l 809 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +6- D%ecu!ia "ugetului de venituri i c#eltuieli se raporteaz lunar$ respectiv trimestrial$ 4inisterului 8nt!ii i institu!iei cu re!ea sanitar proprie sau
='

autorit!ii administra!iei pu"lice locale$ n unc!ie de su"ordonare$ i se pu"lic pe site)urile acestora.& ++* La articol l 123( alineat l 8+9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +5- Raportrile se ac ctre 4inisterul 8nt!ii$ autorit!ile administra!iei pu"lice locale$ 3entrul Ba!ional pentru 2rganizarea i Asigurarea 8istemului Cn orma!ional i Cn ormatic n .omeniul 8nt!ii /ucureti i$ dup caz$ ctre ministerele i institu!iile cu re!ea sanitar proprie$ pentru constituirea "azei de date$ la nivel na!ional$ n vederea undamentrii deciziilor de politic sanitar$ precum i pentru raportarea datelor ctre organismele interna!ionale.& +-* La articol l ++2( alineat l 8-9 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 +,- .irec!iile de sntate pu"lic *ude!ene i a municipiului /ucureti autorizeaz des urarea activit!ii de ctre dentiti.& +7* D p" articol l -01( se introd ce n no articol( articol l -01 1( care va avea r!"tor l c prins6 Art. ,6'' .in veniturile colectate potrivit art. ,6' la nivelul iecrui *ude!$ respectiv al municipiului /ucureti$ lunar$ pn la data de @ ale lunii n curs$ pentru luna anterioar$ Agen!ia Ba!ional de Administrare Eiscal vireaz o cot de >AG "ugetelor locale ale *udeelor$ respectiv al municipiului /ucureti$ dup caz.& +=* D p" articol l -0+ se introd ce n no articol( articol l -0+ 1 care va avea r!"tor l c prins6 Art. ,65' 8umele trans erate n "ugetele locale ale potrivit art. ,6' ' se utilizeaz n scopul e ecturii de investi!ii n in rastructur i dotri$ respectiv pentru asigurarea unc!ionrii unit!ilor sanitare din re!eaua autorit!ilor administra!iei pu"lice locale.& Art* II : 8u" aspect metodologic$ 4inisterul 8nt!ii asigur reglementarea i controlul n domeniul speci ic de activitate al direciilor de sntate pu"lic din cadrul consiliilor *udeene i al 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ n scopul aplicrii unitare a politicilor i a strategiilor na!ionale i comunitare n domeniul snt!ii$ precum i a prevederilor legale i al realizrii atri"u!iilor ce le revin acestora$ potrivit legii. Art* III : Prevederi re)eritoare la aplicarea pre#ent l i titl 6 Art* 1 : 8erviciile pu"lice6organele de specialitate a late n su"ordinea6 coordonarea6autoritatea 4inisterului 8nt!ii$ care se reorganizeaz n su"ordinea
=5

autoritilor administraiei pu"lice locale$ ca urmare a procesului de descentralizare$ sunt prevzute n Ane%a nr. 6. Art* + 4 /unurile a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea serviciilor deconcentrate sau a ministerului$ prevzute n Ane%a nr. 6 se trans er n domeniul pu"lic al *udeelor$ respectiv al municipiului /ucureti. Art* - : Prin e%cepie de la prevederile 3odului 3ivil "unurile a late n domeniul privat al statului i n administrarea serviciilor deconcentrate sau a ministerului$ prevzute n Ane%a nr. 6 trec n domeniul privat al *ude elor$ respectiv al municipiului /ucureti.

TITLUL IE M"s ri de descentrali#are 5n do!eni l tineret l i &i sport l i Art* I : +'- .irec!iile *ude!ene pentru sport i tineret$ respectiv a municipiului /ucureti$ se reorganizeaz ca servicii pu"lice de interes *ude!ean$ n su"ordinea consiliilor *ude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. +5- .irec!iile *ude!ene pentru sport i tineret$ respectiv a municipiului /ucureti$ cola"oreaz cu autorit!ile administra!iei pu"lice locale pentru organizarea i promovarea activit!ilor de sport i tineret de la nivelul *ude!ului$ respectiv la nivelul municipiului /ucureti. +,- Regulamentul de organizare i unc!ionare$ precum i structura organizatoric ale direc!iilor *udeene pentru sport i tineret i a municipiului /ucureti se sta"ilesc prin #otrre a consiliului *ude!ean$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. +=- 3onductorii direciilor *udeene pentru sport i tineret$ respectiv a municipiului /ucureti$ sunt numii$ n urma evalurii cunotinelor i a"ilitilor manageriale$ n condiiile legii$ dup cum urmeaz0 a- prin #otrre a consiliului *udeean$ la propunerea preedintelui acestuia1 "- prin derogare de la prevederile art. 6, alin. +>- din ?egea administra iei pu"lice locale nr. 5'@65AA' cu modi icrile i completrile ulterioare$ prin #otrre a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ la propunerea primarului general al municipiului /ucureti. +@- .irec!iile *ude!ene pentru sport i tineret$ respectiv a municipiului /ucureti$ asigur implementarea la nivel *ude!ean$ respectiv al municipiului /ucureti$ a strategiei i politicilor naionale n domeniile sportului i tineretului i ndeplinesc urmtoarele atri"u!ii speci ice0 a- ela"oreaz strategia *udeean$ respectiv a municipiului /ucureti$ pentru sport i tineret i o supune apro"rii consiliului *udeean$ respectiv 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti1
=,

"- asigur punerea n aplicare la nivelul *ude!elor$ respectiv al municipiului /ucureti a strategiei i programelor naionale n domeniile sportului i tineretului1 c- cola"oreaz cu institu!ii deconcentrate$ cu organe de specialitate ale administra!iei pu"lice centrale$ cu autorit!ile administra!iei pu"lice locale$ cu alte institu!ii pu"lice$ cu persoane *uridice de drept pu"lic sau privat$ romne sau strine1 d- organizeaz i des oar ac!iuni pentru tineret$ ac!iuni culturale$ artistice$ distractive$ educative$ turistice interne i interna!ionale$ sportive i de agrement pentru tineri$ n ta"erele sau centrele de agrement$ cu spri*inul autorit!ilor administra!iei pu"lice locale1 e- ela"oreaz calendarul anual de ac!iuni de sport i tineret proprii1 - ac!ioneaz n cola"orare cu autorit!ile administra!iei pu"lice locale pentru dezvoltarea "azei materiale din centrele de agrement din ondurile alocate de la 4inisterul Tineretului i 8portului i din alte onduri$ precum i pentru modernizarea i optimizarea serviciilor pentru sport i tineret1 g- asigur spri*in de specialitate pentru realizarea de programe i proiecte de i pentru tineret$ precum i pentru sport de ctre institu!ii pu"lice locale1 #- cola"oreaz$ coopereaz i dezvolt parteneriate cu persoane izice i *uridice$ n vederea ndeplinirii o"iectivelor n domeniile sportului i tineretului1 i- o er in orma!ii i acord consiliere n domeniile sportului i tineretului1 *- organizeaz$ particip$ monitorizeaz i evalueaz ac!iunile n domeniile sportului i tineretului1 7- organizeaz "aza de date cu organiza!iile neguvernamentale de i pentru tineret din *ude!1 l- organizeaz ta"ere tematice$ activit!i de recreere$ seminarii$ cursuri pentru educa!ia non ormal pentru tineri i studen!i1 m- organizeaz i implementeaz programe cu caracter social pentru copii i tineri$ cu precdere pentru cei de avoriza!i1 n- propun consiliilor *udeene$ respectiv 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ n iin!area sau des iin!area centrelor pentru tineret pe care le coordoneaz$ n vederea derulrii activit!ilor de in ormare i consiliere pentru tineret1 o- inan!eaz unele programe speciale pentru sportivi$ sec!ii sau ec#ipe din raza administrativ)teritorial1 p- in evidena structurilor sportive ara personalitate *uridic din *ude$ respectiv municipiul /ucureti$ prin nscrierea acestora n Registrul sportiv1 9- inaneaz$ pe "az de contract$ programele sportive ale asociaiilor *udeene i ale municipiului /ucureti pe ramuri de sport i ale clu"urilor sportive de drept privat$ a late n raza administrativ)teritorial respectiv$ n limita sumei prevzute n "ugetul de venituri i c#eltuieli cu aceast destinaie1

==

r- cola"oreaz cu consiliile locale$ n scopul utilizrii e iciente a sumelor acordate de la "ugetele locale pentru activitatea sportiv de per orman n teritoriu1 s- ela"oreaz i aduc la ndeplinire$ n cola"orare cu autoritile administratiei pu"lice locale$ planurile de construire i de m"untire a "azelor i instalaiilor sportive$ n vederea dezvoltrii sportului n general i a sportului de per orman n teritoriu$ inaneaz unele programe speciale pentru sportivi$ secii sau ec#ipe din raza administrativ)teritorial1 - cola"oreaz cu inspectoratele colare$ unitile de nvmnt i cu instituiile de nvmnt superior pentru organizarea i dezvoltarea sportului colar i universitar$ precum i pentru ormarea i per ecionarea pregtirii pro esionale a instructorilor sportivi1 t- iniiaz msurile necesare pentru prevenirea violenei la mani estarile sportive organizate n raza lor teritorial$ precum i a dopa*ului n sport1 - spri*in cu mi*loace materiale i inanciare practicarea sportului pentru toti1 u- ndrum i controleaz$ din punct de vedere te#nicometodic i de specialitate$ structurile sportive din *ude1 v- supraveg#eaz meninerea destinaiei "azelor sportive din domeniul pu"lic sau privat al statului sau al unitatilor administrativ)teritoriale$ precum i a celor care au apartinut domeniului pu"lic i au intrat n circuitul privat1 :- ndeplinesc i alte atri"uii sta"ilite potrivit legii. Art* II : Le'ea nr* 02.+/// a ed ca$iei )i#ice si sport l i( p blicat" 5n Monitor l O)icial al Ro!>niei( Partea I( nr* +// din 2 !ai +/// c !odi)ic"rile &i co!plet"rile lterioare( se !odi)ic" &i se co!pletea#" d p" c ! r!ea#"6 1* Articol l 12 se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 Art. 'F +'- .irec!iile *ude!ene pentru sport i tineret$ respectiv a municipiului /ucureti sunt servicii pu"lice n su"ordinea consiliilor *ude!ene$ respectiv a 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. +5- .irec!iile *ude!ene pentru sport i tineret$ respectiv a municipiului /ucureti$ sunt inanate de la "ugetul local$ trans eruri de la "ugetul de stat i din venituri e%tra"ugetare.& +* Articol l +/ se abro'"* -* La articol l +2( alineat l 819 se !odi)ic" &i va avea r!"tor l c prins6 Art. 5F ) +'- 3lu"urile sportive de drept pu"lic sunt n iin!ate ca institu!ii pu"lice n su"ordinea autorit!ilor administra!iei pu"lice centrale sau locale$ dup
=@

caz$ i au drept o"iect de activitate per orman!a$ selec!ia$ pregtirea i participarea la competi!ii interne i interna!ionale.& 7* D p" articol l ,/ alineat l 819( se introd ce n no alineat( alineat l 81 9 care va avea r!"tor l c prins6 +''- .in veniturile colectate potrivit alin. +'-$ lit. c- la nivelul iecrui *ude!$ respectiv al municipiului /ucureti$ lunar$ pn la data de @ ale lunii n curs$ pentru luna anterioar$ Agenia Baional pentru Administrare Eiscal vireaz o cot de @AG "ugetelor locale ale *udeelor$ respectiv al municipiului /ucureti$ dup caz.&
1

=* La articol l ,/( alineat l 8+9( se !odi)ic" i va avea r!"tor l c prins6 +5- ;eniturile proprii ale direc!iilor *ude!ene pentru sport i tineret$ respectiv a municipiului /ucureti$ provin din0 a- aloca!ia "ugetar anual sta"ilit de administra!ia pu"lic central$ precum i trans eruri de la "ugetul de stat la "ugetele locale ale *udeelor1 "- '@G din valoarea de pia! a "azelor sportive deza ectate sau crora li s)a sc#im"at destina!ia$ a late n proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul *ude!ului respectiv1 c- veniturile o"!inute din activit!i economice realizate n legtura cu scopul i cu o"iectul de activitate ale unit!ilor de administrare a "azelor sportive1 d- dona!ii i sponsorizri1 e- sumele rmase din e%erci!iul inanciar precedent1 - venituri provenite din organizarea de e%cursii interne i e%terne1 g- alte venituri$ n condi!iile legii.& Art* III Prevederi re)eritoare la aplicarea pre#ent l i titl 6 Art* 1 8erviciile pu"lice6organele de specialitate a late n su"ordinea6 coordonarea6su" autoritatea 4inisterului Tineretului i 8portului$ care se reorganizeaz n su"ordinea autorit!ilor administra!iei pu"lice locale ca urmare a procesului de descentralizare sunt prevzute n Ane%a nr. >$ respectiv Ane%ele nr. >a >e. Art* + /unurile a late n domeniul pu"lic al statului i n administrarea 4inisterului Tineretului i 8portului sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevzute n Ane%a nr. >$ respectiv Ane%ele nr. >a >e se trans er n domeniul pu"lic al unitilor administrativ)teritoriale i n administrarea autorit ilor administraiei pu"lice locale.

=6

Art* - 4 Prin e%cepie de la prevederile 3odului 3ivil$ "unurile a late n domeniul privat al statului i n administrarea 4inisterului Tineretului i 8portului sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia prevzute n Ane%a nr. >$ respectiv Ane%ele nr. >a >e se trans er n domeniul privat al unitilor administrativ) teritoriale i n administrarea autoritilor administraiei pu"lice locale. Art* 7 8u" aspect metodologic$ 4inisterul Tineretului i 8portului asigur reglementarea i controlul n domeniul speci ic de activitate al .irec!iilor *ude!ene pentru sport i tineret$ respectiv a municipiului /ucureti din su"ordinea consiliilor *udeene i al 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ n scopul aplicrii unitare a politicilor i a strategiilor na!ionale i comunitare n domeniul tineretului i sportului$ precum i a prevederilor legale i al realizrii atri"u!iilor ce le revin acestora$ potrivit legii. TITLUL E M"s ri de descentrali#are 5n do!eni l transport ri Art* I : Dispo#i$ii privind reor'ani#area Societ"$ii Co!erciale de Transport c Metro l < c re&ti BMetrore%D : S*A*6 Art* 1 ) +'- Pac#etul de aciuni de (.A=(.,6= ac!iuni nominative cu valoare nominal de 5$@ lei deinut de statul romn la 8ocietatea 3omercial de Transport cu 4etroul /ucureti 4etrore%& ) 8.A. cu sediul n municipiul /ucureti$ /d. .inicu Golescu nr. ,($ sectorul '$ se trans er cu titlu gratuit municipiului /ucureti. +5- 8ocietatea 3omercial de Transport cu 4etroul /ucureti 4etrore%& ) 8.A.$ cu sediul n municipiul /ucureti$ /d. .inicu Golescu nr. ,($ sectorul '$ denumit n continuare 4etrore%$ se trans er din su"ordinea 4inisterului Transporturilor n su"ordinea i administrarea 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti. +,- 4etrore% este societate comercial pe ac!iuni$ persoan *uridic romn$ care des oar n principal activit!i de interes pu"lic i strategic. +=- 4etrore% de!ine n concesiune i6sau n proprietate "unuri imo"ile i mo"ile$ dup caz. +@- /unurile$ proprietate pu"lic a statului$ prevzute n Ane%a nr. 5 la Potrrea Guvernului nr. =(5 din '>.A6.'FFF privind n iinarea 8ocietii 3omerciale de Transport cu 4etroul /ucuresti 4etrore%& ) 8.A.$ pu"licat n 4onitorul 2 icial$ Partea C nr. 5F, din 5=.A6.'FFF$ precum i "unurile rezultate din investi!ii$ dezvoltri i6sau modernizri ale acestora atri"uite n concesiune 4etrore% r plata redeven!ei$ pe o durat de =F de ani de la data n iin!rii
=>

acesteia$ pe "az de contract nc#eiat cu 4inisterul Transporturilor trec din proprietatea pu"lic a statului n proprietatea pu"lic a municipiului /ucureti. +6- /unurile prevzute la alin. +@- se predau$ respectiv se preiau$ pe "az de protocol de predare)primire nc#eiat ntre 4inisterul Transporturilor i municipiul /ucureti. +>- /unurile proprietate pu"lic a municipiului /ucureti$ prevzute la alin. +@- pot i e%ploatate de 4etrore% ie direct$ ie prin asociere$ nc#iriere sau su"concesionare$ dup caz$ cu acordul municipiului /ucureti. +(- ;eniturile rezultate din e%ploatarea "unurilor pu"lice concesionate 4etrore% constituie venituri proprii. Art* + +'- 4etrore% este condus de adunarea general a ac!ionarilor. Atri"u!iile i componen!a adunrii generale a ac!ionarilor sunt prevzute n statutul 4etrore%. +5- 3onsiliului General al 4unicipiului /ucureti$ prin #otrre$ desemneaz6 revoc @ reprezentan!i ai municipiului /ucureti$ n adunarea general a ac!ionarilor 4etrore%. +,- Pentru activitatea depus reprezentan!ii statului n adunarea general a ac!ionarilor au dreptul la o indemniza!ie sta"ilit prin #otrre a 3onsiliului General al municipiului /ucureti. +=- 4etrore% este administrat n condiiile legii. Art* - +'- .e la data nc#eireii protocolului de predare)primire$ municipiul /ucureti se su"rog n drepturile i o"ligaiile 4inisterului Transporturilor n ceea ce privete aplicarea prevederilor art. '. +5- <n cuprinsul Potrrii Guvernului nr. =(5 din '>.A6.'FFF privind n iinarea 8ocietii 3omerciale de Transport cu 4etroul /ucuresti L4etrore%L ) 8.A.$ pu"licat n 4onitorul 2 icial$ Partea C nr. 5F, din 5=.A6.'FFF$ sintagma &4inisterul Transporturilor& se nlocuiete cu sintagma &4unicipiul /ucureti&. Art* 7 +'- Tari ul cltoriei cu metroul se sta"ilete de ctre 8ocietatea 3omercial de Transport cu 4etroul /ucureti 4etrore%& ) 8.A i se apro"$ n condi!iile legii. +5- Transportul pu"lic de cltori cu metroul are caracter de serviciu pu"lic social. Pentru aceste servicii 4etrore% primete de la "ugetul de stat i de la "ugetul local al municipiului /ucureti sume care acoper di eren!ele dintre veniturile proprii din activitatea de transport de cltori i c#eltuielile totale$ inclusiv cele determinate de e%ploatarea$ ntre!inerea i repararea o"iectivelor de protec!ie civil$ care sunt nominalizate distinct n "ugetul su de venituri i c#eltuieli.

=(

Art* = Cnvesti!iile pentru realizarea proiectelor de modernizare i dezvoltare a in rastructurii i materialului rulant se inan!eaz de la "ugetul de stat$ "ugetul local$ din credite interne i e%terne$ precum i din onduri europene. Aceleai prevederi se aplic i pentru o"iectivele de protec!ie civil$ sumele alocate iind nominalizate distinct n "ugetul de venituri i c#eltuieli al 4etrore%. Art* II : Dispo#i$ii privind port rile ad!inistrate de Co!pania Na$ional" BAd!inistra$ia Port rilor D n"rii Cl vialeD S*A* : Gi r'i i Co!pania Na$ional" FAd!inistra$ia Port rilor D n"rii Mariti!eD S*A* 4 Gala$i6 Art* 1 +'- Autorit!ile administra!iei pu"lice locale administreaz in rastructura portuar de pe raza administrativ)teritorial a acestora$ n condi!iile legii$ con orm Ane%ei nr. (. +5- <n vederea e%ercitrii competenei prevzute la alin. +'-$ autorit!ile administra!iei pu"lice locale n iin!eaz administraii portuare$ prin #otrre a autorit!ii deli"erative$ n cadrul zonei de activitate$ n limita terenurilor portuare$ a radelor i pentru in rastructura de transport naval a erent porturilor respective. +,- Administraiile portuare prevzute la alin. +5- ndeplinesc unc!ia de autorit!i portuare$ n condiiile legii$ i e%ercit atri"uiile prevzute de art. 5= din 2rdonana Guvernului nr. 556'FFF privind administrarea porturilor i a cilor naviga"ile$ utilizarea in rastructurilor de transport naval aparinnd domeniului pu"lic$ precum i des urarea activitilor de transport naval n porturi i pe cile naviga"ile interioare$ repu"licat$cu modi icrile i completrile ulterioare. Art* + +'- Einanarea administraiilor portuare prevzute la art. '$ alin. +5se asigur din venituri proprii$ con orm prevederilor art. ,( din 2rdonana Guvernului nr. 556'FFF privind administrarea porturilor i a cilor naviga"ile$ utilizarea in rastructurilor de transport naval aparinnd domeniului pu"lic$ precum i des urarea activitilor de transport naval n porturi i pe cile naviga"ile interioare$ repu"licat. +5- .e la "ugetul local al unitii administrativ)teritoriale care l are n administrare$ precum i de la "ugetul de stat se pot aloca sume n completarea veniturilor prevzute la alin. +'-. Art* - 4 +'- Cn rastructura de transport naval apar!innd domeniului pu"lic al statului$ concesionat 3ompaniei Ba!ionale Administra!ia Porturilor .unrii Eluviale& 8.A. ) Giurgiu i 3ompaniei Ba!ionale Administra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i$ "unurile proprietate pu"lic a statului$ rezultate n urma inalizrii o"iectivelor de investi!ii apro"ate de Guvern pn la data n iin!rii 3ompaniei Ba!ionale Administra!ia Porturilor .unrii Eluviale& 8.A. ) Giurgiu$ i pn la data n iinrii 3ompaniei Ba!ionale Administra!ia Porturilor .unrii
=F

4aritime& ) 8.A. Gala!i$ precum i alte "unuri de natura propriet!ii pu"lice nou) create sau rezultate n urma dezvoltrii sau6i modernizrii celor e%istente$ concesionate celor dou companii$ trec din proprietatea pu"lic a statului n proprietatea pu"lic a unitilor administrativ)teritoriale pe teritoriul crora se a l. +5- <n termen de ,A de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi$ 4inisterul Transporturilor supune spre apro"are Guvernului lista "unurilor proprietate pu"lic a statului$ prevzute la alin. +'-. <n termen de '@ zile de la data intrrii n vigoare a #otrrii Guvernului$ ntre 4inisterul Transporturilor i unitile administrativ)teritoriale$ prin protocol de predare)primire$ se predau$ respectiv se preiau "unurile prevzute la alin. +'-. Art* 7 : 3ompania Ba!ional Administra!ia Porturilor .unrii Eluviale& 8.A. ) Giurgiu i 3ompania Ba!ional Administra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i se reorganizeaz$ n condiiile legii.

Titl l EI Dispo#i$ii tran#itorii &i )inale Art* I 4 +'- Einan!area atri"uiilor i competenelor descentralizate la nivel *ude!ean6local se ace integral de la "ugetul de stat$ n con ormitate cu prevederile art. 6 din ?egea nr. 5>,65AA6 privind inan!ele pu"lice locale cu modi icrile i completrile ulterioare. +5- 8umele alocate pentru iecare *ude$ potrivit alin. +'-$ pentru inan area c#eltuielilor pu"lice trans erate se repartizeaz pe uniti administrativ)teritoriale prin #otrrea consiliului *udeean$ adoptat dup consultarea primarilor. +,- Einan!area pl!ii a erente "ene iciilor de asisten! social i sus!inerii programelor de servicii sociale se asigur integral din "ugetul de stat prin trans eruri cu aceast destinaie ctre "ugetele locale ale *ude!elor$ respectiv al municipiului /ucureti. Art* II 4 <n termen de '@ zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi$ ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei pu"lice centrale$ care descentralizeaz atri"uii sau competene$ con orm prezentei legi$ iniiaz i apro"$ prin ordin al ministrului de resort$ cu avizul ministrului dezvoltrii regionale i administraiei pu"lice$ al ministrului inanelor pu"lice i al ministrului muncii$ amiliei$ proteciei sociale i persoanelor vrstnice$ metodologia$ calendarul i proiectul de protocol)cadru de predare)preluare a atri"uiilor$ competenelor$ personalului i patrimoniului ce ac o"iectul descentralizrii.

@A

Art* III 4 <n termen de ,A de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi$ ministerele i celelalte organe de specialitate ale administra!iei pu"lice centrale propun Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative care reglementeaz domeniul acestora de competen!$ precum i cele care vizeaz organizarea i unc!ionarea lor$ n con ormitate cu diminuarea atri"uiilor i competenelor sta"ilite prin prezenta lege. Art* I? 4 +'- <ntre ministerul de resort i autoritile administraiei pu"lice locale se nc#eie protocolul de predare preluare a structurilor ce ac o"iectul descentralizrii. +5- Predarea preluarea se realizeaz la data de ,'.'5.5A',. Art* ? 4 8tructurile preluate de ctre autoritile administraiei pu"lice locale se su"rog n drepturile i o"liga!iile structurilor predate$ con orm art. CCC$ ncepnd cu data de ' ianuarie 5A'=$ cu e%cepia o"ligaiilor de plat restante la data de ,'.'5.5A',$ care rmn n sarcina ministerului de resort. Art* ?I : +'- <n termen de ,A de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi$ autoritile administraiei pu"lice locale apro" prin #otrre structura organizatoric$ statul de uncii$ regulamentul de organizare i uncionare ale structurilor preluate$ cu e%cepia celor a erente societilor comerciale prevzute la art. Q din prezentul titlu. +5- <ncepnd cu data de ' ianuarie 5A'=$ conductorii structurilor care ac o"iectul procesului de descentralizare$ potrivit prezentei legi$ precum i ad*uncii acestora se eli"ereaz din uncie. +,- Pn la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacantate potrivit alin. +5-$ preedinii consiliilor *udeene$ primarul general al municipiului /ucureti i$ respectiv primarii unitilor administrativ)teritoriale$ care au preluat structuri$ con orm prezentei legi$ numesc temporar conductorii acestora. +=- <n termen de ,A de zile de la data reorganizrii$ preedinii consiliilor *udeene$ primarul general al municipiului /ucureti i primarii unitilor administrativ)teritoriale ntreprind demersurile prevzute de lege n vederea ocuprii posturilor de conducere prevzute la alin. +5-$ cu e%cep!ia concursurilor pentru ocuparea unc!iilor de director ale unit!ilor de nv!mnt destinate activit!ilor e%tracolare$ care se organizeaz n termen de 6 luni. Art* ?II : Pn la data semnrii protocoalelor de predare)preluare prevzute la art. C; ale prezentului titlu$ inan!area c#eltuielilor de personal i de unc!ionare ale structurilor preluate se asigur din "ugetele ordonatorilor principali de credite e%isten!i nainte de intrarea n vigoare a prezentei legi$ din structura crora acestea s)au reorganizat.
@'

Art* ?III 4 Prin e%cepie de la prevederile 2rdonan!ei de urgen! a Guvernului nr. 6,65A'A pentru modi icarea i completarea ?egii nr. 5>,65AA6 privind inan!ele pu"lice locale$ precum i pentru sta"ilirea unor msuri inanciare$ cu modi icrile i completrile ulterioare$ numrul posturilor preluate con orm prevederilor prezentei legi$ nu se ncadreaz n numrul ma%im de posturi. Art* IE 4 Personalul institu!iilor pu"lice i structurilor care ac o"iectul prezentei legi i pstreaz drepturile salariale avute la data intrrii n vigoare a acesteia. Art* E : 4surile de re orm speci ice n domeniul transporturilor se pun n aplicare$ ast el0 a- .e la data intrrii n vigoare a actului normativ de reorganizare a 8ociet!ii 3omerciale de Transport cu 4etroul K4etrore%& 8.A.$ 4inisterul Transporturilor i 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti nc#eie protocoalele pentru predarea ) preluarea activelor i pasivelor 4etrore%1 "- /unurile a late n domeniul pu"lic al statului$ concesionate ctre 3ompania Ba!ional Administra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu i 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i$ respectiv terenurile i danele$ se trans er n domeniul pu"lic al unit ilor administrativ)teritoriale i n administrarea autoritilor administraiei pu"lice locale. c- /unurile a late n patrimoniul privat 3ompaniei Ba!ionale Administra!ia Porturilor .unrii Eluviale& 8.A. ) Giurgiu i al 3ompaniei Ba!ionale KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i$ constituit din instalaiile$ ec#ipamentele i cladirile a erente porturilor$ poate i ncredinat n olosin gratuit unitilor administrativ)teritoriale1 d- Trans erul "unurilor a late din domeniul pu"lic al statului n domeniul pu"lic al unitilor administrativ)teritoriale$ precum i constituirea dreptului de olosin gratuit asupra patrimoniului privat al companiilor menionate la lit. "- se realizeaz cu asigurarea corespunztoare a condiiilor necesare meninerii uncionalitii instalaiilor$ ec#ipamentelor i cladirilor a erente porturilor1 e- 8tatutul autoritilor portuare nou n iin!ate$ modul de organizare i unc!ionare$ se sta"ilesc prin #otrre a consiliului local. Art* EI 4 +'- Prin e%cepie de la prevederile art. F alin. +'- din ?egea nr. 5',6'FF( privind "unurile proprietate pu"lic$ "unurile proprietate pu"lic a statului$ care ac o"iectul descentralizrii potrivit prezentei legi$ trec n domeniul pu"lic al unitilor administrativ)teritoriale. +5- Prin e%cepie de la prevederile 3odului 3ivil$ "unurile proprietate privat a statului$ care ac o"iectul descentralizrii potrivit prezentei legi$ trec n domeniul privat al unitilor administrativ)teritoriale.
@5

+,- /unurile imo"ile trans erate n condiiile prezentei legi se predau noilor titulari ai dreptului de proprietate$ respectiv de administrare$ pe "az de protocol de predare)primire. Art* EII 4 Pentru realizarea interesului pu"lic general privind accesul la cultur$ sport i educaie$ autorit!ile administra!iei pu"lice locale sunt o"ligate s asigure urnizarea serviciilor pu"lice speci ice domeniului de activitate$ n con ormitate cu metodologiile ela"orate de ctre ministerele de resort. Art* EIII 4 +'- /unurile imo"ile care ac o"iectul trans erului potrivit prezentei legi i men!in destina!ia avut anterior trans erului. +5- Prin e%cep!ie de la prevederile alin. +'-$ n cazuri temeinic *usti icate$ autoritile administraiei pu"lice locale pot sc#im"a destinaia "unurilor imo"ile numai cu avizul con orm al ministerului de resort i numai dup ce au realizat o investiie similar pe raza unitii administrativ)teritoriale. +,- Hnitile administrativ)teritoriale pot transmite ntre acestea$ n limitele administrative ale *udeului din care ac parte$ dreptul de proprietate i6sau dreptul de administrare asupra "unurilor a late n domeniul pu"lic6privat al acestora$ preluate ca urmare a prezentei legi$ prin adoptarea de #otrri ale consiliilor locale$ respectiv *udeene$ dup caz$ cu in ormarea preala"il a ministerelor de resort de la care au ost trans erate$ respectiv a 4inisterului .ezvoltrii Regionale i Administraiei Pu"lice. +=- <n situaia prevzut la alin. +,-$ se trans er drepturile i o"liga iile patrimoniale$ precum i resursele inanciare alocate pentru inanarea acestora. Art* EI? Prezenta lege reglementeaz descentralizarea competen!elor e%ercitate de unele ministere i organe de specialitate ale administra!iei pu"lice centrale i a mi*loacelor inanciare a erente realizrii acestora$ prin derogare de la principiile$ regulile i cadrul institu!ional prevzut de ?egea cadru a descentralizrii nr. 'F@65AA6. Art* E? ) Ane%ele nr. ' ) '' ac parte integrant din prezenta lege. Art* E?I 4 ?a data intrrii n vigoare a prezentei legi orice dispozi!ie contrar se a"rog. Art* E?II 4 Prevederile prezentei legi intr n vigoare$ dup cum urmeaz0 a- Titlul C i art. C ) QC; ale Titlului QC$ n termen de , zile de la data pu"licrii n 4onitorul 2 icial al Romniei a prezentei legi1 "- Titlurile CC Q i art. Q; i Q;C ale Titlului QC$ la data de ,'.'5.5A',.

@,

Aceast lege a ost adoptat de Parlamentul Romniei cu respectarea prevederilor art. >@ i >6 din 3onstituia Romniei$ repu"licat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR Valeriu - tefan ZGONEA

PREEDINTELE SENATULUI Geor e - Crin Lauren!iu ANTONESCU


Ane%a nr* 1

LISTA serviciilor p blice.or'anelor de specialitate a)late 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i A'ric lt rii &i De#volt"rii R rale( care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale( ca r!are a proces l i de descentrali#are Nr* crt* '. 5. ,. Servici l p blic.or'an l de specialitate a)lat 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i A'ric lt rii &i De#volt"rii R rale( care se reor'ani#ea#".des)iin$ea#" .irec!ia pentru agricultur *ude!ean i a municipiului /ucureti 2 iciul de studii pedologice i agroc#imice *udeean 3asele agronomului Servici l p blic care se 5n)iin$ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale .irec!ia agricol *ude!ean$ respectiv a municipiului /ucureti A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se 5n)iin$ea#" servici l p blic 3onsiliul *ude!ean63onsiliul General al 4unicipiului /ucureti

Ane%a nr* + LISTA serviciilor p blice.or'anelor de specialitate a)late 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i C lt rii care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale( ca r!are a proces l i de descentrali#are Nr* crt* '. Servici l p blic.or'an l de specialitate. a)lat 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i C lt rii .irec!ia *ude!ean pentru cultur i patrimoniu naional$ respectiv a municipiului /ucureti Servici l p blic care se 5n)iin$ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale .irec!ia *ude!ean pentru cultur i patrimoniu$ respectiv a municipiului /ucureti A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se 5n)iin$ea#" servici l p blic 3onsiliul *ude!ean63onsiliul General al 4unicipiului /ucureti

Ane%a nr* LISTA serviciilor p blice.or'anelor de specialitate.instit $ii a)late 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea

@=

Minister l i Ed ca$iei Na$ionale( care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale( ca r!are a proces l i de descentrali#are Nr* crt* '. 5. Servici l p blic.or'an l de specialitate. instit $ia.a)lat.a)lat" 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i Ed ca$iei Na$ionale Palatele copiilor 3lu"urile copiilor$ clu"urile sportive colare Servici l p blic care se trans)er" 5n coordonarea ad!inistrativ" a a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale Palatele copiilor 3lu"urile copiilor$ clu"urile sportive colare A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n a c"rei coordonare ad!inistrativ" se trans)er" servici l p blic 3onsiliile *udeene 3onsiliile locale

Ane%a nr* 7 LISTA serviciilor p blice.or'anelor de specialitate a)late 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i M ncii( Ca!iliei( Protec$iei Sociale &i Persoanelor ?>rstnice( care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale( ca r!are a proces l i de descentrali#are Nr* crt* Servici l p blic.or'an l de specialitate a)lat 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i M ncii( Ca!iliei( Protec$iei Sociale &i Persoanelor ?>rstnice( care se reor'ani#ea#" Agen!iile *ude!ene pentru pl!i i inspec!ie social i a municipiului /ucureti Servici l p blic care se 5n)iin$ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale .irec!iile *udeene pentru p!i sociale$ respectiv a municipiului /ucureti A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se 5n)iin$ea#" servici l p blic 3onsiliul *ude!ean63onsiliul General al 4unicipiului /ucureti

'.

Ane%a nr* = LISTA serviciilor p blice.or'anelor de specialitate a)late 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i Medi l i &i Sc@i!b"rilor Cli!atice( care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale( ca r!are a proces l i de descentrali#are Nr* crt* '. 5. Servici l p blic.or'an l de specialitate. a)lat 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i Medi l i &i Sc@i!b"rilor Cli!atice Agen!ia *ude!ean pentru protec!ia mediului$ respectiv a municipiului /ucureti Eiliala regional a Agen!iei Ba!ionale pentru Pescuit i Acvacultur Servici l p blic care se 5n)iin$ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale .irecia *ude!ean pentru protec!ia mediului$ respectiv a municipiului /ucureti .irecia *ude!ean pentru pescuit i acvacultur$ respectiv a municipiului /ucureti A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se 5n)iin$ea#" servici l p blic 3onsiliul *ude!ean63onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul *ude!ean63onsiliul General al 4unicipiului /ucureti

Ane%a nr* 0 LISTA

@@

serviciilor p blice.or'anelor de specialitate a)late 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i S"n"t"$ii( care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale( ca r!are a proces l i de descentrali#are Nr* crt* Servici l p blic.or'an l de specialitate a)lat 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i S"n"t"$ii( care se reor'ani#ea#".des)iin$ea#" .irec!iile de sntate pu"lic *ude!ene i a municipiului /ucureti 3entrele *ude!ene de aparatur medical 3entrele de diagnostic i tratament 3entrele medicale i am"ulatoriile de specialitate Servici l p blic care se 5n)iin$ea#" 5n s bordinea ad!inistra$iei p blice locale .irec!iile de sntate pu"lic *ude!ene$ respectiv a municipiului /ucureti$ avnd n su"ordine0 a- unit!i cu personalitate *uridic$ centrele de diagnostic i tratament i centrele medicale$ inan!ate integral din venituri proprii din contractele nc#eiate prin sistemul de asigurri sociale de sntate1 "- centrele *ude!ene de ntre!inere i reparare a aparaturii medicale i policlinicile cu plat$ inan!ate integral din venituri proprii. A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se 5n)iin$ea#" servici l p blic 3onsiliul *ude!ean63onsiliul General al 4unicipiului /ucureti

'. 5. ,. =.

Ane%a nr* , LISTA serviciilor p blice.or'anelor de specialitate a)late 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i Tineret l i &i Sport l i( care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale( ca r!are a proces l i de descentrali#are Nr* crt* '. Servici l p blic.or'an l de specialitate. a)lat 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i Tineret l i &i Sport l i .irec!ia *ude!ean pentru sport i tineret$ respectiv a municipiului /ucureti Servici l p blic care se 5n)iin$ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale .irec!ia *ude!ean pentru sport i tineret$ respectiv a municipiului /ucureti A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se 5n)iin$ea#" servici l p blic 3onsiliul *ude!ean63onsiliul General al 4unicipiului /ucureti

Ane%a nr* ,a LISTA b n rilor a)erente serviciilor p blice care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale care se trans)er" acestora( ca r!are a proces l i de descentrali#are DIRECII GUDEENE PENTRU SPORT I TINERET GUDEUL AL<A AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

@6

' 5

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT A?/A .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT A?/A

3onsiliul Oudeean Al"a 3onsiliul Oudeean Al"a

8ediu administrativ Teren

'5'55> EB

GUDEUL ARGE AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Arge

NR* CRT '

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD GUDEUL <ACHU

DENUMIRE <UN 8ediu administrativ

NR*MCP 'A'=AF

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH GUDEUL <IIOR

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean /acu

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

8ediu administrativ

,@6,A

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R GUDEUL <RAO?

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean /i#or

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

3asa de locuit 2radea

,6=',

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2;

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean /raov

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

8ediu administrativ

'5',((

@>

GUDEUL CLUG DENUMIRE INSTITUIE NR* CRT .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3?HO AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 3lu* DENUMIRE <UN NR*MCP

'

8ediu administrativ Droilor Br.=A) 8upra ata 'A@A mp din care @@A mp constructie$ 'A "irouri$ sala sedinte$ane%e

'A'@'>

GUDEUL CONSTANA AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 3onstana

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 32B8TABA GUDEUL CO?ASNA

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

8D.CH .O8T 32B8TABTA

EB

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 32;A8BA GUDEUL DOLG

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 3ovasna

DENUMIRE <UN 8ediu administrativ ) ( "irouri$ sala sedinte si ane%e

NR*MCP =A,(@

'

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .2?O GUDEUL IARGIITA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean .ol*

DENUMIRE <UN 8ediu administrativRteren 8S5A> mp 'A'6>,

NR*MCP

'

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH

DENUMIRE <UN

NR*MCP

@(

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA

3onsiliul Oudeean Parg#ita

8ediu administrativ

,>6F@

GUDEUL IALOMIA AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Calomia

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA GUDEUL IAI

DENUMIRE <UN 8ediu Administrativ cladire PR'$ F "irouri$ sala de sedinta

NR*MCP ,=6@(

'

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C GUDEUL MARAMURE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai

DENUMIRE <UN 3ladire administrativ 6 8ediu /irouri P2TD? 8P2RT

NR*MCP ,((=' ,FAAA

' 5

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4ARA4HRD .CRD3CA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 4ARA4HRD GUDEUL OLT

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 4aramure 3onsiliul Oudeean 4aramure

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5

8ediu administrativ Potel L8portL si cantina restaurant

,655( 'A'F@'

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 2lt

DENUMIRE <UN 8ediu administrativ

NR*MCP ,6AA=

@F

GUDEUL PRAIO?A AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Pra#ova

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A GUDEUL SATU MARE

8ediu administrativ sc =A6.F'mp teren supra ata totala (>= mp

56@>6

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD GUDEUL SI<IU

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 8atu 4are

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ediu

EB

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

' 5 ,

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH GUDEUL SHLAG

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ediu administrativ si camin sportiv 8ediu institutie ) Dta* ' 8ediu institutie ) Parter EB EB

,(A,F

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 8la*

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ediu administrativ )3ladire PRCC

,(=>=

6A

5 , =

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO GUDEUL SUCEA?A

3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la*

3asa de oaspeti ) "eton$ caramida Popicarie ) "eton$ caramida 3ladire "o%a$ grup electrogen ) "eton$ caramida

,F5@A ,F5@' ,F5@5

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 8uceava 3onsiliul Oudeean 8uceava

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8H3DA;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8H3DA;A GUDEUL TIMI

8ediu administrativ Teren cladire 5F>mp i teren parcare 55>mp

,=>5@ EB

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

/aza de aprovizionare si intretinere utila*e Timisoara .O8T TC4C8 /aza de aprovizionare si intretinere utila*e TC4C82ARA Teren ) supra a!a de ,''( mp .O8T TC4C8 GUDEUL TULCEA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi

DENUMIRE <UN

NR*MCP

/aza de aprovizionare si intretinere utila*e Timisoara /aza de aprovizionare si intretinere utila*e Timisoara Teren ) supra a!a de ,''( mp

5>6,( EB

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TH?3DA GUDEUL ?RANCEA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Tulcea

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ediu administrativ

'A5A@=

6'

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean ;rancea

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ediu administrativ ..O.8.T. ;rancea )descriere te#nic0 > "irouri$ ' sala de edin!e$ 5 magazii. 8upra a! total '@, mp.

,>@(A

Ane%a nr* ,b LISTA b n rilor a)erente serviciilor p blice care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale care se trans)er" acestora( ca r!are a proces l i de descentrali#are TA<ERE COLARE I CENTRE DE AGREMENT GUDEUL AL<A AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Al"a 3onsiliul Oudeean Al"a 3onsiliul Oudeean Al"a 3onsiliul Oudeean Al"a

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN ATT8 Ta"r Garda

NR*MCP

'. Agenia Teritorial A Ta"erelor i Turismului colar .CRD3TCA OH.DTDABA 5. PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT A?/A .CRD3TCA OH.DTDABA ,. PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT A?/A .CRD3TCA OH.DTDABA =. PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT A?/A .CRD3TCA OH.DTDABA @. PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT A?/A .CRD3TCA OH.DTDABA 6. PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT A?/A .CRD3TCA OH.DTDABA >. PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT A?/A .CRD3TCA OH.DTDABA ( PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT . A?/A GUDEUL ARGE

,FA65 ,FA>'

Ta"r Garda ,FA>5 Ta"r Poiana ;adului ,FA>,

3onsiliul Oudeean Al"a 3onsiliul Oudeean Al"a 3onsiliul Oudeean Al"a 3onsiliul Oudeean Al"a

Ta"r Al"ac Ta"r 8ugag Ta"r A"rud Ta"r Taut

Beinta"ulat Beinta"ulat Beinta"ulat Beinta"ulat

65

NR* CRT ' 5 , = @ 6 > ( F 'A '' '5 ', '=

DENUMIRE INSTITUIE

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD GUDEUL <ACHU

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge 3onsiliul Oudeean Arge

DENUMIRE <UN

NR*MCP

Ta"ara ;alea 4are Pavilion tip ;ila A Ta"ara ;alea 4are pavilionR"loc alimentar Ta"ara ;alea 4are pavilion "loc alimentar Ta"ara ;alea 4are pavilion ca"ana tip nr.' Ta"ara ;alea 4are pavilion ca"ana tip nr.5 Ta"ara ;alea 4are grup sanitar = ca"ine Ta"ara Pauleasca pavilion administrativ nr. ' Ta"ara Pauleasca pavilion nr. ' Ta"ara Pauleasca pavilion dispensar Ta"ara Pauleasca pavilion vila nr. ' Ta"ara Pauleasca cladire administrativa nr. 5 Ta"ara Pauleasca "loc alimentarRsala mese Ta"ara Pauleasca pavilion "aie Ta"ara Pauleasca grup sanitar 6 ca"ine), "uc

5(5,, 5(5,= 5(5,6 5(5,> 5(5,( 5(5,F 5(5=, 5(5== 5(5=@ 5(5=6 5(5=> 5(5=( 5(5=F 5(5@5

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH

DENUMIRE <UN

NR*MCP

6,

' 5 , = @ 6 > (. F. 'A. ''. '5. ',. '=. '@. '6. '>. '(. 'F.

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH

3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu

Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana magazie cu pereti portanti Ta"ara ;alea Hzului Terasa de vara "eton lemn Ta"ara ;alea Hzului Gra*d cai paianta Ta"ara ;alea Hzului 3onstructie P8H pereti portali Ta"ara ;alea Hzului G#ereta portar pereti portanti Ta"ara ;alea Hzului /eci piatra pereti portanti Ta"ara ;alea Hzului 4agazie alimente pereti portanti Ta"ara ;alea Hzului 3#iosc tip 3P? lemn Ta"ara ;alea Hzului ca"ana nr.' Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana nr.5 Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana nr., Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana nr.= Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana nr.'' Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana nr. 6 Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana nr.> Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana nr.( Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana nr.F Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana nr.'A Ta"ara ;alea Hzului 3a"ana nr.@

,@6=( ,@6=F ,@6@A ,@6@' ,@6@5 ,@6@, ,@6@= ,@6@@ ,@6@6 ,@6@> ,@6@( ,@6@F ,@66A ,@66' ,@665 ,@66, ,@66= ,@66@ ,@666

6=

5A. 5'. 55. 5,. 5=. 5@. 56. 5>. 5(. 5F. ,A. ,'. ,5. ,,. ,=. ,@. ,6. ,>. ,(.

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH

3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu

Ta"ara ;alea Hzului Rezervor casa apa Ta"ara Geamana )3a"ana stu it alimente Ta"ara Geamana) 3a"ana PE? dispensar Ta"ara Geamana )/ordei alimente Ta"ara Geamana )3ladire zid pt.magazie Ta"ara Geamana )U3 Ta"ara Geamana )ca"ana PE? Ta"ara Geamana )3asute tip .ora 5 "uc. Ta"ara Geamana )3asuta tip piatra 5 "uc. Ta"ara Geamana )3asuta tip piatra Ta"ara Geamana )3a"ana 3aprioara tip PE? Ta"ara Geamana )3asuta tip G#iocel Ta"ara Poiana 8arata )U3 zid #azna Ta"ara Poiana 8arata )3antina si "ucatarie Ta"ara Poiana 8arata )3a"ana PE? dormitor 5 "uc. Ta"ara .armanesti )/loc dormitor nr., ;ila Trotus Ta"ara .armanesti )?ocuinta cu , incaperi Ta"ara .armanesti ).ormitor casa mica Ta"ara .armanesti )4agazie si U3

,@66> ,@66( ,@66F ,@6>A ,@6>' ,@6>5 ,@6>, ,@6>= ,@6>@ ,@6>6 EB ,@6>> ,@6>( ,@6>F ,@6(A ,@6(= ,@6(@ ,@6(( ,@6(F

6@

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA =A. PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA ='. PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA =5. PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA =,. PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH ,F. GUDEUL <IIOR

3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu 3onsiliul Oudeean /acu

Ta"ara .armanesti )4agazie paianta Ta"ara .armanesti )3ladire tip 3P? Ta"ara Poiana 8arata )Teren (5A6$A6 mp Ta"ara Geamana )Teren 'A(>=$F6 mp Ta"ara ;alea Hzului )Teren 5>5=F$6@ mp

,@6FA ,@6F, EB EB EB

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean /i#or 3onsiliul Oudeean /i#or

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 , = @ 6 > ( F 'A ''

Ta"ara 8colara Rosia Ta"ara colara Rosia

,6='6 ,6='> ,6='( ,6='F ,6=5A ,6=5' ,6=5@ ,6=56 ,6=5> ,6=5( ,6=5F

3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colara Rosia 3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colara Hrvis 3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colar Hrvis 3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colar Hrvis 3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colar Bucet 3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colar Bucet 3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colar Bucet 3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colar Bucet 3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colar Bucet

66

'5 ',

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /CP2R GUDEUL <ISTRIA NHSHUD

3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colar Bucet 3onsiliul Oudeean /i#or Ta"ara colar Bucet ,6=,' ,6=,A

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud 3onsiliul Oudeean /istria) Bsud

DENUMIRE <UN AGDBTCA TDRCAT2RCA?A A TA/DRD?2R 8C THRC84H?HC 832?AR /) TA TA/ARA 832?ARA ;A?DA /?A8BDC TA/ARA 832?ARA ;A?DA 4ARD TA/ARA 832?ARA 32?C/CTA TA/ARA 832?ARA TD?3CH /?23 PHB3T THRC8TC3 ECA. CC 8D.CH ATT8 TA/ARA ;A?DA /?A8BDC TA/ARA ;A?DA 4ARD TA/ARA 32?C/CTA TA/ARA TD?3CH PHB3T THRC8TC3 ECA. CC

NR*MCP

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /C8TRCTA)BA8AH. GUDEUL <OTOANI

,>,@5 ,>,@@ ,>,@6 ,>,@> ,>,@( ,>,@F '=@=5> '=@=5F '=@=,' '=@=,5 '=@=,, '=@=,=

5 , = @ 6 > ( F 'A '' '5

6>

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani

DENUMIRE <UN Agentia Teritoriala a Ta"erelor si Turismului 8colar /otosani Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton

NR*MCP

' 5 , = @ 6 > ( F 'A '' '5 ',

56F(6 56FF5 56FF, 56FF= 56FF@ 56FF6 56FF> 56FF( 56FFF 5>AAA 5>AA' 5>AA5 5>AA, 5>AA= 5>AA@ 5>AA6 5>AA> 5>AA(

'= '@ '6 '> '(

6(

/2T2ABC 'F 5A 5' 55 5, 5= 5@ 56 5> 5( 5F .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton 5>AAF 5>A'A 5>A'' 5>A'5 5>A', 5>A'= 5>A'@ 5>A'6 5>A'> 5>A'( 5>A'F 5>A5A 5>A5' 5>A55 5>A5, 5>A5= 5>A5@ 5>A56 5>A5>

,A ,' ,5 ,, ,= ,@ ,6 ,>

6F

/2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /2T2ABC GUDEUL <RAO? AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov ;ila Br.5 F6>=@ 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani 3onsiliul Oudeean /otoani Ta"ara Aga ton Ta"ara Aga ton Teren Teren 3antina ?ucea arul Alei acces dormitor Alei acces centrala solara Alei acces casute Retele canalizare apa Teren "aza sportiva ?ucea arul Alei acces casute Gard impre*muit sediu /azin vidan*a"il din "eton armat 5>A5( 5>A5F '5A((, '5A((= EB EB EB EB EB EB EB EB EB

,( ,F =A =' =5 =, == =@ =6 => =( =F @A

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2;

DENUMIRE <UN ;ila Br.' F6>==

NR*MCP

' 5

>A

, =

@ 6 > ( F 'A '' '5 '= '@ '6

'> '( 'F 5A 5' 55

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2;

3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov

3asuta Tip 3amping 3asuta Tip ? 3amping)prop casare Grup sanitar e%terior 8tatie captare apa pota"ila ;ila Br., ;ila 3entrala 3lu" ?emn 3a"ana Tip ? 3asuta lemn Tip 3amping$, "uc 3lu" 3ladire de locuit Grup sanitar e%terior 3uptor paine ;ila Br.=)3a"inet medical ;ila Br.5 ;ila Br., ;ila Br.= /araca Br.' din lemn 3a"ana Br.5 structura lemn

F6>=> F6>=( F6>=F F6>@A F6>@, F6>@= F6>@@ F6>@6 F6>@> F6>@( F6>6A F6>6' F6>65 F6>6, F6>6@ F6>66 F6>6> F6>6F F6>>A

>'

5, 5= 5@ 56 5> 5( 5F ,A ,' ,5 ,, ,= ,@ ,6 ,> ,( ,F =A ='

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2;

3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov

3a"ana Br., structura lemn 4agazie lemne ;ila @ 3a"ana Br.= structura lemn Gra*d animale ;ila 5 4agazie ;ila 5$stuctura lemn 3a"ana '$parter$structura lemn 3a"ana 5$parter$structura mi%ta 3a"ana ,$parter$structura lemn 3a"ana =$parter$structura mi%ta 3a"ana @ parter 3a"ana 6$su"solRparter$structura mi%ta 3a"ana >$parterRclu" /aieRdusuri$parter$structura mi%ta Atelier structura lemn 3a"ina poarta$structura lemn 4agazie alimente Grup sanitar ' Grup sanitar 5$structura lemn Grup sanitar ,$structura caramida

F6>>' F6>>5 F6>>, F6>>= F6>>@ F6(AA F6(A' F6(A5 F6(A, F6(A= F6(A@ F6(A6 F6(A> F6(A( F6(AF F6('A F6('' F6('5 F6(',

>5

=5 =, == =@ =6 => =( =F @A @' @5 @, @= @@ @6 @> @( @F 6A

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2;

3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov

3astel apa$structura metalica ;ila nr.' ;ila Br.=$structura mi%ta ;ila Br.@$/loc alimentar 3a"ana '$structura mi%ta 3a"ana 5$structura lemn 3a"ana ,$structura lemn ;ila Br.>$parter$structura zidarie 3astel apa$structura metalica 3a"ana 5$structura lemn 3a"ana ,$structura mi%ta 3a"ana =$structura lemn 3a"ana @$structura mi%ta 3ladirea Br.6$ antana deza ectata Rezervor apa$structura metalica Cnstalatie apa pota"ila Pavilion adapost copii Ta"ara Predeal ;ila Br.'$structura mi%ta Ta"ara Predeal ;ila Br.5$structura mi%ta

F6('= F6('@ F6('6 F6('> F6('( F6('F F6(5A F6(5' F6(55 F6(5= F6(5@ F6(56 F6(5> F6(5( F6(5F F6(,A F6(,' F6>(A F6>('

>,

6' 65 6, 6= 6@ 66 6>

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; GUDEUL <RHILA

3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov 3onsiliul Oudeean /raov

Ta"ara Predeal ;ila Br.,$structura lemn Ta"ara Predeal ;ila Br.@$structura lemn Ta"ara Predeal ;ila Br.6$structura lemn Ta"ara Predeal ;ila Br.($structura lemn Ta"ara Predeal ;ila Br.'A$structura mi%ta Ta"ara Predeal Ane%a ;ila nr.'$structura lemn Ta"ara Predeal Gara* ;ila nr.($structura lemn

F6>(5 F6>(= F6>(@ F6>(> F6>(( F6>(F F6>F5

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RTC?A .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RTC?A .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RTC?A .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RTC?A .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RTC?A .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RTC?A .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RTC?A .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RTC?A .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RTC?A

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean /rila 3onsiliul Oudeean /rila 3onsiliul Oudeean /rila 3onsiliul Oudeean /rila 3onsiliul Oudeean /rila 3onsiliul Oudeean /rila 3onsiliul Oudeean /rila 3onsiliul Oudeean /rila 3onsiliul Oudeean /rila

DENUMIRE <UN 3asuta metal$ > "ucati 3asute material lemnos tip .ora$'5"uc 3asuta caramida 3asute material lemnos tip Cna$,A "uc 3asute material lemnos tip piatra $ 5 "uc 3asute material lemnos$ 5 "uc 8ala mese$ material lemnos /ucatarie caramida Grup sanitar caramida$ 5 "uc ,=56A ,=56' ,=565 ,=56, ,=56= ,=56@ ,=566 ,=56> ,=56(

NR*MCP

' 5 , = @ 6 > ( F

>=

GUDEUL <UJHU AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean /uzu 3onsiliul Oudeean /uzu .O8T./uzau+Ta".sc. Eisici3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +"araca dormitor3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +"araca dormitor3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +magazie alimente3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +grup alimentar3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +cladire zid3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila ?ucea arul3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila.rumetilor3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila 3utezatorii3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila 4iorita3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila 8lanic3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila Penteleu3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila Euru3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila 8oimii3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila Partagu65>A@ 65>A= 65>A, 65>A5 65>A' 65>AA 656FF 656F( 656F> 656F6 656F@ 656F= 656F' 656FA 656(F

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH

DENUMIRE <UN .O8T./uzau +Agenia Teritorial a Ta"erelor i turismului colar-

NR*MCP 656(>

' 5 , = @ 6 > ( F 'A '' '5 ', '= '@ '6

>@

'> '( 'F 5A

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /HVTH GUDEUL CARA:SE?ERIN

3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila .oina3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila 8iriu3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +;ila /alada3onsiliul Oudeean /uzu Ar"anasi +8palatorie65>AF 65>A( 65>A> 65>A6

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin

DENUMIRE <UN Agenia Teritorial a Ta"erelor i Turismului colar 3ara Ta"ra ;ila Wlauss Ta"ra ;ila Wlauss Ta"ra ;ila Wlauss Ta"ra Poiana 4rului Ta"ra Poiana 4rului Ta"ra Poiana 4rului Ta"ra Poiana 4rului Ta"ra 3irenaia Ta"ra 3irenaia Ta"ra 3irenaia Ta"ra 3irenaia

NR*MCP 56(=6 56(@' 56(@5 56(@, 56(@= 56(@@ 56(@6 56(@> 56(@( 56(@F 56(6A 56(6'

' 5 , = @ 6 > ( F 'A '' '5

>6

', '=

'@ '6 '> '( 'F

5A 5' 55 5, 5= 5@ 56 5> 5( 5F ,A ,'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB

3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin

Ta"ra 3irenaia Ta"ra 3irenaia Ta"ra 3irenaia Ta"ra 3irenaia Ta"ra 3irenaia Ta"ra /ile Perculane Ta"ra /ile Perculane Ta"ra ;alea 4iniului Ta"ra ;alea 4iniului Ta"ra ;alea 4iniului Ta"ra ;alea 4iniului Ta"ra ;alea 4iniului Ta"ra ;alea 4iniului Ta"ra .elineti Ta"ra .elineti Ta"ra .elineti Ta"ra .elineti Ta"ra .elineti Ta"ra .elineti

56(65 56(6, 56(6= 56(6@ 56(66 56(6( 56(6F 56(>A 56(>' 56(>5 56(>, 56(>= 56(>@ 56(>6 56(>> 56(>( 56(>F 56((A 56(('

>>

,5 ,, ,= ,@ ,6 ,> ,( ,F

=A =' =5 =, == =@ =6 =>

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3ARA 8D;DRCB

3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin 3onsiliul Oudeean 3ara 8everin

Ta"ra .elineti Ta"ra 4aciova Ta"ra 4aciova Ta"ra 4aciova Ta"ra 4aciova Ta"ra 4aciova Ta"ra /re"u Bou Ta"ra /re"u Bou Ta"ra Oervani Ta"ra Oervani Ta"ra Oervani Ta"ra Oervani Ta"ra Oervani Ta"ra ;ila Wlauss Ta"ra /re"u Bou Ta"ra 4e#adia

56((5 56((, 56((= 56((@ 56((6 56((> 56((( 56((F 56(FA 56(F' 56(F5 56(F, 56(F= '=@'6, '=@'6= EB

GUDEUL DKM<O?IA AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

>(

' 5 , = @ 6 > ( F

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA GUDEUL DOLG

3onsiliul Oudeean .m"ovia 3onsiliul Oudeean .m"ovia

Agentia Teritoriala a Ta"erelor si Turismului 8colar .am"ovita Ta"ara .alles

,@>@F ,@>F( ,@>FF ,@(AA ,@(A' ,@(A5 ,@(AF ,@('A ,@(',

3onsiliul Oudeean .m"ovia Ta"ara .alles 3onsiliul Oudeean .m"ovia Ta"ara .alles 3onsiliul Oudeean .m"ovia Ta"ara .alles 3onsiliul Oudeean .m"ovia Ta"ara .um"rava 3onsiliul Oudeean .m"ovia Ta"ara .um"rava 3onsiliul Oudeean .m"ovia Ta"ara .um"rava 3onsiliul Oudeean .m"ovia Ta"ara .um"rava

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .2?O .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .2?O .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .2?O .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .2?O .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .2?O .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .2?O .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .2?O

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean .ol* 3onsiliul Oudeean .ol* 3onsiliul Oudeean .ol* 3onsiliul Oudeean .ol* 3onsiliul Oudeean .ol* 3onsiliul Oudeean .ol* 3onsiliul Oudeean .ol*

DENUMIRE <UN 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3A?AEAT 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3A?AEATY 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3A?AEATY 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3A?AEATY 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3A?AEATY 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3A?AEATY 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3A?AEATY =A,(@ =AA>F =AA(A =AA(F '5A(6( '@'665 '@'66,

NR*MCP

' 5 , = @ 6 >

>F

GUDEUL GALAI AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Galai 3onsiliul Oudeean Galai 3onsiliul Oudeean Galai 3onsiliul Oudeean Galai 3onsiliul Oudeean Galai 3onsiliul Oudeean Galai 3onsiliul Oudeean Galai 3onsiliul Oudeean Galai 3onsiliul Oudeean Galai

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT GA?AC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT GA?AC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT GA?AC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT GA?AC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT GA?AC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT GA?AC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT GA?AC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT GA?AC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT GA?AC GUDEUL IARGIITA

DENUMIRE <UN Ta"ara 8colara /uciumeni ) 3antina 8palatorie caramidaR"eton Ta"ara 8colara /uciumeni3entrala termica "eton ) Ta"ara 8colara /uciumeni ) 3ladire grup electrogen Ta"ara 8colara /uciumeni 3onstructructie Gospodarie )Ane%a "eton Ta"ara 8colara /uciumeni) 4agazie materiale Ta"ara 8colara /uciumeni) Pavilion 3azare C ) "eton Ta"ara 8colara /uciumeni ) Pavilion 3azare CC ) "eton Ta"ara 8colara /uciumeni ) Pavilion 3azare CCC ) "eton Ta"ara 8colara /uciumeni) Pavilion 3azare C; ) "eton 6,>5A 6,>5' 6,>55 6,>5, 6,>5@ 6,>56 6,>5> '=@=,6 6,>5(

NR*MCP

' 5 , = @ 6 > ( F

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Parg#ita 3onsiliul Oudeean Parg#ita 3onsiliul Oudeean Parg#ita 3onsiliul Oudeean Parg#ita

DENUMIRE <UN AGDBTCA TA/DRD?2R 8C THRC84H?HC PARGPCTA TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3 TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3 TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3

NR*MCP ,=F,= ,=F,6 ,=F,> ,=F@F

' 5 , =

(A

@ 6 > ( F 'A '' '5

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PARGPCTA GUDEUL IALOMIA

3onsiliul Oudeean Parg#ita 3onsiliul Oudeean Parg#ita 3onsiliul Oudeean Parg#ita 3onsiliul Oudeean Parg#ita 3onsiliul Oudeean Parg#ita 3onsiliul Oudeean Parg#ita 3onsiliul Oudeean Parg#ita 3onsiliul Oudeean Parg#ita

TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3 TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3 TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3 TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3 TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3 TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3 TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3 TA/ARA 4CDR3HRDA 3CH3

,=F6A ,=F6, ,=F66 ,=F6( ,=F>A ,=F>, ,=F>@ ,=F>6

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Calomia 3onsiliul Oudeean Calomia 3onsiliul Oudeean Calomia 3onsiliul Oudeean Calomia 3onsiliul Oudeean Calomia 3onsiliul Oudeean Calomia 3onsiliul Oudeean Calomia 3onsiliul Oudeean Calomia

DENUMIRE <UN Agentia Teritoriala a Ta"erelor i Turismului colar 3entrul de agrement Amara 3asute caste mici si mari '', "uc 3entrul de agrement Amara 3asute caste pre a"ricate tip CBA 'F "uc 3entrul de agrement Amara 3asute 3#iosc polar ' "uc 3entrul de agrement Amara 3asute 3ladire grup sanitar 3entrul de agrement Amara 3asute /loc allimentar 3entrul de agrement Amara 3asute 8ala de mese 3entrul de agrement Amara 3asute 3ladire 3lu"

NR*MCP ,=6=, ,=6=F ,=6@A ,=6@' ,=6@5 ,=6@, ,=6@= ,=6@@

' 5 , = @ 6 > (

('

F 'A

''

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT CA?24CTA

3onsiliul Oudeean Calomia 3onsiliul Oudeean Calomia 3onsiliul Oudeean Calomia

3entrul de agrement Amara 3asute 3ladire spalatorie 3entrul de agrement Amara 3asute pivnita Teren inta"ulat 3entrul de agrement Amara casute supra ata 5>(=(mp din care supra at construitaS @(5' mp

,=6@6 ,=6@> EB

GUDEUL IAI AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C

DENUMIRE <UN 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH4)3A8HTD6'' /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH4)3A8HTD6'6 /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH4 .2R4CT2R 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH4 .2R4CT2R 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH4 PA;C?C2B A.4CBC8TRATC; 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH4 3ABTCBA 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH46 8PA?AT2RCD 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH46 ;C?A P?2PC?2R 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH46 83DBA A4ECTDATRH 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH46 GRHPHRC 8ABCTARD6 5 /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT /H3CH46 3?H/ VC.ARCD 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3CRC36/?23 A?C4DBTAR 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3CRC36PA;C?C2B A.4.

NR*MCP ,((=5 ,((=, ,((== ,((=@ ,((=6 ,((=> ,((=( ,((=F ,((@A ,((@' '=@=,> ,((@5 ,((@,

' 5 , = @ 6 > ( F 'A '' '5 ',

(5

'= '@ '6 '> '( 'F 5A 5' 55 5,

5=

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C

3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai

3DBTRH? .D AGRD4DBT 3CRC364AGAVCD 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3CRC363A8HTD6 , /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3CRC363A/ABD 3H DTAO6= /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3CRC363A/ABD 8C4P?D6 @@ /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3CRC363A/ABD CBA 6 6 /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT 3CRC36GRHP 8ABCTAR65 /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT ;A?DA 8DA3A6 .2R4CT2R 3DBTRH? .D AGRD4DBT ;A?DA 8DA3A6 3?A.CRD A.4. 3DBTRH? .D AGRD4DBT ;A?DA 8DA3A6 /?23 A?C4. 3DBTRH? .D AGRD4DBT ;A?DA 8DA3A6 /D3C 3DBTRH? .D AGRD4DBT ;A?DA 8DA3A6 4AGAVCDR8PA?AT2RCDR8A?A 8P2RT 3DBTRH? .D AGRD4DBT ;A?DA 8DA3A6 4AGAVCD 3DBTRH? .D AGRD4DBT ;A?DA 8DA3A6 GRHPHRC 8ABCTARD6 5 /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C6PA;C?C2B A.4. 3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C6 3A/ABA 4C2RCTA 3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C6 3A/ABA PDTRC82R 3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C6 3A/ABA /RA.C82R 3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C6 3A8HTD CBA6= /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C6 /?23 A?C4.

,((@= ,((@@ ,((@6 ,((@> ,((@( ,((@F ,((6, ,((6= ,((6@ ,((66 ,((6>

3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai

,((6( ,((6F ,((>A ,((>' ,((>5 ,((>, ,((>= ,((>@

5@ 56 5> 5( 5F ,A ,' ,5

(,

,, ,= ,@ ,6 ,> ,( ,F =A =' =5 =, == =@ =6

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C

3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai 3onsiliul Oudeean Cai

3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C6 4AGAVCC 3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C6 GRHPHRC 8ABCTARD 3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C6 3A/ABA TDC82R 3DBTRH? .D AGRD4DBT 8TRHBGA63A8HTD6 3DBTRH? .D AGRD4DBT 8TRHBGA63A8HTD 3A4PCBG 3DBTRH? .D AGRD4DBT 8TRHBGA63?A.CRD A.4. 3DBTRH? .D AGRD4DBT 8TRHBGA63?A.CRD 3DBTRA?A R 4AGAVCD 3DBTRH? .D AGRD4DBT 8TRHBGA6.2R4CT2R 3DBTRH? .D AGRD4DBT 8TRHBGA6GRHP 8ABCTAR 5 /H3 3DBTRH? .D AGRD4DBT 8TRHBGA 6 /?23 A?C4DBTAR 3DBTRH? .D AGRD4DBT 8TRHBGA 6 3A/CBA PAVBC36 RD3DPTCD PR' 3DBTRH? .D AGRD4DBT 8TRHBGA 6 P?ATE2R4A ABDQA /ACD 3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C6 teren arti icial de ot"al 3DBTRH? .D AGRD4DBT 4HB3D? C 6 teren ,,.AAA mp

,((>6 ,((>> ,((=A ,((>( ,((>F ,(((A ,(((' ,(((5 ,(((, ,(((= ,(((@ ,(((6 EB EB

GUDEUL MEIEDINI AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT

DENUMIRE <UN 3A 3AVABD 3ladire PR5 ) 3antina 3a"ana nr.' lemn

NR*MCP ,(=5= ,(=,6

' 5

(=

4DPD.CBC , = @ 6 > ( F 'A '' '5 ', '= '@ '6 '> '( 'F 5A 5' .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3a"ana nr.5 lemn 3a"ana nr.'A ) lemn 3a"ana nr.'' ) lemn 3a"ana nr., ) lemn 3a"ana nr.= ) lemn 3a"ana nr.@ ) lemn 3a"ana nr.6 ) lemn 3a"ana nr.> ) lemn 3a"ana nr.( ) lemn 3a"ana nr.F ) lemn 8ala de mese ) pre a"ricate 3a"ana nr.'5 ) lemn 3a"ana nr.', ) lemn 3a"ana Traian ?alescu 3a"ana .ro"eta 3a"ana 3orina 3a"ana 3ora 3a"ana 5 locuri 3a"ana 5 locuri ,(=,> ,(=,( ,(=,F ,(==A ,(==' ,(==5 ,(==, ,(=== ,(==@ ,(==6 ,(==> ,(==( ,(==F ,(=@A '5A((6 '5A((> '5A((( '5A((F '5A(FA

(@

4DPD.CBC 55 5, 5= .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4DPD.CBC GUDEUL MURE AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 4ure 3onsiliul Oudeean 4ure 3onsiliul Oudeean 4ure 3onsiliul Oudeean 4ure 3onsiliul Oudeean 4ure 3onsiliul Oudeean 4ure 3onsiliul Oudeean 4ure 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3onsiliul Oudeean 4e#edini 3a"ana magazie 3a"an nr.'= 3a"ana nr.'@ '5A(F' '5A(F5 EB

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 4HRD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 4HRD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 4HRD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 4HRD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 4HRD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 4HRD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 4HRD GUDEUL NEAM

DENUMIRE <UN TA/ARA RT8T2?CA) .O8T 4HRD TA/ARA RT8T2?CA) .O8T 4HRD TA/ARA RT8T2?CA) .O8T 4HRD TA/ARA RT8T2?CA) .O8T 4HRD TA/ARA RT8T2?CA) .O8T 4HRD TA/ARA RT8T2?CA) .O8T 4HRD TA/ARA RT8T2?CA) .O8T 4HRD

NR*MCP ,6(@( ,6(@F ,6(6A ,6(6' ,6(65 ,6(6, ,6(6=

' 5 , = @ 6 >

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT BDA4 .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT BDA4

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Beam 3onsiliul Oudeean Beam

DENUMIRE <UN TA/TRA TAV?TH ) cldire crmid$ acoperit cu !igl$ instala!ii sanitare interioare TA/TRA LCV;2RAIL /C3AV : cantin '65$ cldire zidrie$ acoperit cu az"est$ instala!ii sanitare interioare

NR*MCP 56'== EB

'

(6

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT BDA4

3onsiliul Oudeean Beam

TA/TRA LCV;2RAIH?L /C3AV : cldire internat eta* CC i CCC$ din crmid$ acoperit cu !igl$ instala!ii sanitare interioare

56'=>

GUDEUL OLT AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 2lt 3onsiliul Oudeean 2lt 3onsiliul Oudeean 2lt 3onsiliul Oudeean 2lt 3onsiliul Oudeean 2lt 3onsiliul Oudeean 2lt 3onsiliul Oudeean 2lt 3onsiliul Oudeean 2lt 3onsiliul Oudeean 2lt 3onsiliul Oudeean 2lt 3onsiliul Oudeean 2lt

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE Agenia Teritorial a Ta"erelor i Turismului colar 2lt .O8T 2?T .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 2?T GUDEUL PRAIO?A

DENUMIRE <UN Agenia Teritorial a Ta"erelor i Turismului colar 2lt Ta"ra 4oteni Ta"ra 4oteni Ta"ra 4oteni Ta"ra 4oteni Ta"ra 4oteni Ta"ra 4oteni Ta"ra 4oteni Ta"ra ;itomireti Ta"ra ;itomireti Ta"ra ;itomireti

NR*MCP ,FF@6 ,FF@> ,FF@( ,FF@F ,FF6A ,FF6' ,FF65 ,FF6, ,FF6= ,FF6@

1 + 7 = 0 , 3 2 1/ 11

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH

DENUMIRE <UN

NR*MCP

(>

' 5 , = @ 6 > ( F 'A '' '5 ', '= '@ '6 '> '( 'F

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A

3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova

Atelier lacatuserie 3A 3#eia ;ila 3umpana ',>.5= mp teren supra .totala 655 mp 3A 3#eia ;ila 8carisoara sc ,5=.=, mp 3A 3#eia ;ila /radet sc ''5.'5 mp 3A 3#eia Ane%a ;ila 3umpana sc 5=.,( mp 3A 3#eia /loc alimentarR sala mese sc 'A((.=5 mp 3A 3#eia 3lu" pionieri 3A 3#eia 8palatorie )calcatorie 3A 8te esti ;ila nr.5 3A 8lanic 3orp A sc 5,(.5' mp teren s.t. '@@A mp 3A 3#eia teren ;ila 8carisoara supra .totala ,'A6 mp 3A 3#eia teren ;ila /radet supra .totala 6A= mp 3A 3#eia teren /loc alimentar supra ata totala @@'' mp 3A Czvoarele 3a"ana ' Czvorasul 3A Czvoarele 3a"ana 5 /ucovina 3A Czvoarele 3a"ana , ?iliacul 3A Czvoarele 3a"ana = Randunica 3A Czvoarele 3a"ana @ .ispensar 3A Czvoarele 8ala mese

56=A@ 56=,> 56==' 56==5 56=== 56==@ 56==6 56==> 56=6= '5A(F, EB EB EB 56==( 56==F 56=@A 56=@' 56=@5 56=@,

((

5A 5' 55 5, 5=

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT PRAP2;A

3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova 3onsiliul Oudeean Pra#ova

3A Czvoarele .ormitor personal 3A Czvoarele 3a"ana6 8olar 3A Czvoarele /ucatarie

56=@= 56=@@ 56=@6 56=@> 56=@(

3A Czvoarele ;ila 8te*arul 3A Czvoarele 4agazie R dormitor personal

GUDEUL SATU MARE AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 , = @ 6 > ( F 'A

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD

3ladire 3astel)3A ?C;A.A /ucatarie cu sala de mese 3A ?ivada Grup sanitar 3A Tarna 4are 3ladire 5 corpuri 3A Tarna 4are 3asuta tip 3amping 3A Tarna 4are 3asuta tip 3amping 3A Tarna 4are 3asuta tip 3amoing 3A Tarna 4are 3asuta 3A Tarna 4A 3asuta 3A Tarna 4A 3asuta 3A Tarna 4are

5(A=A 5(A=' 5(A=5 5(A=, 5(A== 5(A=@ 5(A=6 5(A=> 5(A=( 5(A=F

(F

'' '5 ', '= '@ '6 '> '( 'F 5A 5' 55 5,

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8ATH 4ARD GUDEUL SI<IU

3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are 3onsiliul Oudeean 8atu 4are

3asuta 3A Tarna 4are Gard 3ATarna 4are 3a"ana 3A ;raticel 8palatorieRclu" 8ala de mese Rcantina 3A ;raticel 3asuta tip 3amping 3A ;raticel 3asuta tip 3amping 3A ;raticel 3asuta tip 3amping 3A ;raticel 3asuta tip 3amping 3A ;raticel Grup sanitar 3A ;raticel Gard 3A ;raticel Teren 3A ?ivada Teren 3A Tana 4are

5(A@A 5(A@' 5(A@5 5(A@, 5(A@= 5(A@@ 5(A@6 5(A@> 5(A@( 5(A@F 5(A6A '=@'>= '=@'>@

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

' 5 ,

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu

DENUMIRE <UN

NR*MCP

Ta"ara 8colara 3isnadioara ) 3ladire de locuit nr. = Ta"ara 8colara 3isnadioara ) 3ladire de locuit nr. 5 Ta"ara 8colara 3isnadioara )3ladire locuit nr. '

,6@@= ,6@@6 ,6@@(

FA

= @ 6 > ( F 'A '' '5 ', '= '@ '6 '>

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8C/CH GUDEUL SHLAG

3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu 3onsiliul Oudeean 8i"iu

Ta"ara 8colara 3isnadioara ) Grup social vila nr. = Ta"ara 8colara 3isnadioara ) .ispensar .O8T 8C/CH Ta"ara 8colara 3isnadioara ) 3antina .O8T 8C/CH Ta"ara 8colara 3isnadioara 8palatorie .O8T 8C/CH Ta"ara 8colara 3isnadioara )3ladire iligorie Ta"ara 8colara 3isnadiara ) 3ladire de locuit nr., .O8T 8C/CH Ta"ara 8colara 3isnadioara )3ladiri "irou .O8T 8C/CH Ta"ara 8colara 3isnadioara Grup social$vila ' Ta"ara 8colara 3isnadioara )teren cu cladiri Ta"ara 8colara 8aliste CC ) Pavilion C Ta"ara 8colara 8aliste CC ) Pavilion CC Ta"ara 8colara 8aliste CC ) .iverse cladiri .O8T 8C/CH Ta"ara 8colara 8aliste CC ) teren cu constructii Ta"ara 8colara Bou)8asesc ) /loc locuinte .O8T 8C/CH

,6@6A ,6@65 ,6@6, ,6@6= EB ,6@>6 ,6@>> EB ,6@(, ,6@(@ ,6@(> ,6@(F EB ,6@F(

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

' 5

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la*

DENUMIRE <UN

NR*MCP

Ta"ara 4eses 3ladire centrala ) piatra$ caramida$ lemn Ta"ara 4eses 3ladire centrala ) piatra$ caramida$ lemn

,F5@, ,F5@=

F'

, = @ 6 > ( F 'A

''

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT 8A?AO

3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la*

3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la*

'5

',

3onsiliul Oudeean 8la*

'=

3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la* 3onsiliul Oudeean 8la*

'@ '6

'>

Ta"ara 4eses 3ladire centrala ) piatra$ caramida$ lemn Ta"ara 4eses 3ladire centrala ) piatra$ caramida$ lemn Ta"ara 4eses 3asuta 3amping tip 3ovasna ) lemn .O8T 8A?AO Ta"ara 4eses 3asuta 3amping tip 3ovasna ) lemn .O8T 8A?AO Ta"ara 4eses 4agazie uz gospodaresc ) "eton$ caramida .O8T 8A?AO Ta"ara 4eses Pic#et incendiu ) "eton$ caramida .O8T 8A?AO Ta"ara 4eses Rezervor ) "eton armat$ "eton$ ier .O8T 8A?AO Ta"ara 4eses Rezervor ) "eton armat$ "eton$ ier .O8T 8A?AO Ta"ara Czvoarele /arcaului ) Tusa ) 3ladire corp central ) "eton$ caramida$ lemn .O8T 8A?AO Ta"ara Czvoarele /arcaului ) Tusa ) 3a"ana din lemn .O8T 8A?AO Ta"ara Czvoarele /arcaului ) Tusa ) 3a"ana tip 3ovasna ) lemn .O8T 8A?AO Ta"ara Czvoarele /arcaului ) Tusa ) 3a"ana tip 3ovasna ) lemn .O8T 8A?AO Popicarie din caramida ) Ta"ara 4eses .O8T 8A?AO Popicarie ) Ta"ara Czvoarele /arcaului .O8T 8A?AO Parc de *oaca pentru copii ) Ta"ara Czvoarele /arcaului ) Tusa .O8T 8A?AO

,F5@@ ,F5@6 ,F5@6> ,F5@( ,F5@F ,F56A ,F56' ,F565 ,F56,

,F56= ,F56@

,F566

'5A(F= '5AF(@ EB

GUDEUL TELEORMAN NR* CRT DENUMIRE INSTITUIE AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE DENUMIRE <UN NR*MCP

F5

TRANSCERH 3DBTRH? .D AGRD4DBT .HBTRC3A ) VC4BC3DA 3asuta tip apartm g#iocel lemn 'A "uc 3asuta 3ovasna ) ' "uc 3asuta 3ovasna )' "uc 3asuta 3ovasna)' "uc 3asuta 3ovasna) 5"uc 3ladire "ucat.cu sala de mese '"uc 3ladire gospodarie ane%a ' "uc 3ladire spalator )' "uc 3ladire U3 e%terior )' "uc 3ladire U3 e%terior ) '"uc 8ala de mese mare )' "uc

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TD?D2R4AB GUDEUL TIMI

3onsiliul Oudeean Teleorman 3onsiliul Oudeean Teleorman 3onsiliul Oudeean Teleorman 3onsiliul Oudeean Teleorman 3onsiliul Oudeean Teleorman 3onsiliul Oudeean Teleorman 3onsiliul Oudeean Teleorman 3onsiliul Oudeean Teleorman 3onsiliul Oudeean Teleorman 3onsiliul Oudeean Teleorman 3onsiliul Oudeean Teleorman

,FAF,

5 , = @ 6 > ( F 'A ''

,FAF= ,FAF@ ,FAF@ ,FAF6 ,FAF> ,FAF( ,FAFF ,F'AA ,F'A' ,F'A5

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

' 5 ,

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi

DENUMIRE <UN

NR*MCP

Ta"ara /ogda)3?A.CRD BR.' .O8T TC4C8 Ta"ara /ogda)3?A.CRD BR.5 .O8T TC4C8 Ta"ara /ogda)3?A.CRD BR., .O8T TC4C8

5>6A@ 5>6A6 5>6A>

F,

= @ 6 > ( F 'A '' '5 ', '= '@ '6 '> '( 'F

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT TC4C GUDEUL TULCEA

3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi 3onsiliul Oudeean Timi

Ta"ara /ogda)3?A.CRD BR.= "loc alimentar .O8T TC4C8 Ta"ara /ogda)3?A.CRD BR.@ magazieR"aie .O8T TC4C8 Ta"ara /ogda)3?A.CRD BR.6 "eton .O8T TC4C8 Ta"ara /ogda)spalator$ "azin de inot$ retea canalizare .O8T TC4C8 Ta"ara /ogda)statie alimentare cu apa .O8T TC4C8 Ta"ara /ogda)statie pompare .O8T TC4C8 Ta"ara Perneacova .O8T TC4C8 Ta"ara Poieni 8at)3?A.CRD BR.' dormitoare .O8T TC4C8 Ta"ara Poieni 8at)3?A.CRD BR.5 dormitoare .O8T TC4C8 Ta"ara Poieni 8at)3?A.CRD BR.5 dormitoare .O8T TC4C8 Ta"ara Poieni 8at)3?A.CRD BR.5 dormitoare .O8T TC4C8 Ta"ara Poieni 8at)3?A.CRD PR' dormitoare .O8T TC4C8 Ta"ara Poieni 8at)3?A.CRD 3?H/ .O8T TC4C8 Ta"ara Poieni 8at) 8PA?AT2RCD .O8T TC4C8 Ta"ara Poieni 8at)3?A.CRD /ACD .O8T TC4C8 Ta"ara Poieni 8at)3?A.CRD U3 .O8T TC4C8

5>6A( 5>6AF 5>6'A 5>6'' 5>6'5 5>6', 5>65( 5>65F 5>6,A 5>6,' 5>6,5 5>6,, 5>6,= 5>6,@ 5>6,6 5>6,>

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH

DENUMIRE <UN

NR*MCP

F=

' 5 , = @ 6 > (

3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG .O8T TH?3DA 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG .O8T TH?3DA 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG .O8T TH?3DA 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG .O8T TH?3DA 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG .O8T TH?3DA 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG .O8T TH?3DA 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG .O8T TH?3DA 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG .O8T TH?3DA GUDEUL ?ASLUI

3onsiliul Oudeean Tulcea 3onsiliul Oudeean Tulcea 3onsiliul Oudeean Tulcea 3onsiliul Oudeean Tulcea 3onsiliul Oudeean Tulcea 3onsiliul Oudeean Tulcea 3onsiliul Oudeean Tulcea 3onsiliul Oudeean Tulcea

3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG 3DBTRH? .D AGRD4DBT /A/A.AG 3DBTRH .D AGRD4DBT /A/A.AG

,6>=F ,6>@A ,6>@' ,6>@5 ,6>@, ,6>@= ,6>@@ ,6>@6

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

' 5

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;A8?HC .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;A8?HC GUDEUL ?KLCEA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean ;aslui 3onsiliul Oudeean ;aslui

DENUMIRE <UN

NR*MCP

3A TA?A84ABC 3A TA?A84ABC

5>A65 5>A6,

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA

Ta"ara /radisor ) ;ila ?otru .O8T ;A?3DA /Aza Turistica CC .O8T ;A?3DA

5@((@ 5@((,

F@

, = @ 6 > ( F 'A '' '5 ', '= '@ '6 '> '( 'F 5A 5'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA

3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea

Ta"ara /radisor ) ;ila Pastravu .O8T ;A?3DA Ta"ara /radisor ) cantina .O8T ;A?3DA Ta"ara /radisor ) ;ila /radisor .O8T ;A?3DA Ta"ara /radisor ) oisor .O8T ;A?3DA Ta"ara /radisor ) .O8T ;A?3DA oisor C

5@((6 5@((> 5@((( EB EB EB EB EB 5@F'5 5@F', 5@F'= 5@F'@ 5@F55 5@F5, 5@F5= 5@F5@ 5@F56 5@F5> 5@F5(

Ta"ara /radisor ) oisor CC .O8T ;A?3DA Ta"ara /radisor ) teren sport .O8T ;A?3DA Ta"ara /radisor ) "azin apa .O8T ;A?3DA Ta"ara Arutela ) Pavilion ' .O8T ;A?3DA Ta"ara Arutela ) Pavilion 5 .O8T ;A?3DA Ta"ara Arutela ) ;ila 4aria .O8T ;A?3DA Ta"ara Arutela .O8T ;A?3DA ) cantina

Ta"ara ?otru ) ;ila ' .O8T ;A?3DA Ta"ara ?otru ) ;ila mica .O8T ;A?3DA Ta"ara ?otru ) ;ila centrala .O8T ;A?3DA Ta"ara ?otru ) cantina .O8T ;A?3DA Ta"ara ?otru ) "loc sanitar .O8T ;A?3DA Ta"ara ?otru ) sala de mese .O8T ;A?3DA Ta"ara ?otru ) alimente .O8T ;A?3DA magazie

F6

55 5, 5= 5@ 56 5> 5( 5F ,A

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;X?3DA GUDEUL ?RANCEA

3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea 3onsiliul Oudeean ;lcea

Ta"ara ?otru ) punct control .O8T ;A?3DA Ta"ara ?otru ) teren sport .O8T ;A?3DA Ta"ara ?otru ) magazie .O8T ;A?3DA Ta"ara ?otru ) :c 5'.(( mp .O8T ;A?3DA Ta"ara ?otru ) :c ,.F6mp .O8T ;A?3DA Teren /aza turistica C .O8T ;A?3DA Teren 3A /radisor .O8T ;A?3DA Teren Arutela .O8T ;A?3DA Teren ?otru .O8T ;A?3DA

5@F5F EB EB EB EB EB EB EB EB

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

' 5 , = @ 6 >

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ala mese ) lemn .ormitoareRcompl. alim. ) zid 8palator ) zid 3ladire ) lemn si zid 3a"ana 4iorita ) placa* 3a"ana 2limpic ) placa* 3a"ana G#iocelul ) placa*

,>@,' ,>@,5 ,>@,, ,>@,A ,>@,@ ,>@,6 ,>@,>

F>

( F 'A '' '5 ', '= '@

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH TCBDRDT 8C 8P2RT ;RAB3DA

3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea 3onsiliul Oudeean ;rancea

3a"ana ;everita ) placa* 3a"ana 3osmonaut ) lemn 3a"ana /radule! ) placa* 3a"ana Tricolorul ) placa* 3amera vesela ) zid Grup sanitar ) lemn 4agazie ) PE? 8ala mese ) lemn

,>@,( ,>@,F ,>@=A ,>@=' ,>@=5 ,>@=, ,>@== ,>@=@

Ane%a nr* ,c LISTA b n rilor a)erente serviciilor p blice care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale care se trans)er" acestora( ca r!are a proces l i de descentrali#are CLU<URI SPORTI?E GUDEUL AL<A AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Al"a Culia

NR* CRT '

DENUMIRE INSTITUIE 38 HBCRDA A?/A CH?CA GUDEUL ARAD

DENUMIRE <UN 8ediu Administrativ

NR*MCP ,>A(@

NR* CRT ' 5

DENUMIRE INSTITUIE 3?H/H? 8P2RTC; 4HBC3CPA? ARA. 3?H/H? 8P2RTC; 4HBC3CPA? ARA.

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Arad 3onsiliul ?ocal Arad

DENUMIRE <UN

NR*MCP

Poligon de tir 3omple% de tenis de mas

6A@A, 6A@A=

F(

, = @

3?H/H? 8P2RTC; 4HBC3CPA? ARA. 3?H/H? 8P2RTC; 4HBC3CPA? ARA. 3?H/H? 8P2RTC; 4HBC3CPA? ARA. GUDEUL ARGE

3onsiliul ?ocal Arad 3onsiliul ?ocal Arad 3onsiliul ?ocal Arad

8al de *ocuri Gara* 8al atletic grea

'A'A@5 EB 6A@A5

NR* CRT ' 5 , =

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Piteti 3onsiliul ?ocal Piteti 3onsiliul ?ocal Piteti 3onsiliul ?ocal Piteti 3onsiliul ?ocal Piteti 3onsiliul ?ocal Piteti 3onsiliul ?ocal Piteti 3onsiliul 3mpulung 4uscel 3onsiliul 3mpulung 4uscel

DENUMIRE <UN

NR*MCP

384 PCTDTC 384 PCTDTC 384 PCTDTC 384 PCTDTC

/aza 8portiv trand /aza 8portiv trand /aza Bautic Prundu /aza Bautica Prundu .epozit +PangarAm"arcaiuni Patinoar Arti icial i Terenuri Tenis 3ldire administrativ Teren mini ot"al cu supra aa sintetica /az 8portiv 4ontan L;oinaL 3omple% 8portiv ?384 '=F@6F

'A'',F EB 'A''== EB '==>'= EB EB ,(,=6

@ 6 > ( F

384 PCTDTC 384 PCTDTC 384 PCTDTC 3?H/H? 8P2RTC; 4H83D? 3A4PH?HBG 3?H/H? 8P2RTC; 4H83D? 3A4PH?HBG GUDEUL <ACHU

NR* CRT ' 5

DENUMIRE INSTITUIE 8P2RT 3?H/ 4HBC3CPA? /A3TH 8P2RT 3?H/ 4HBC3CPA? /A3TH GUDEUL <IIOR

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /acu 3onsiliul ?ocal /acu

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8al de Gimnastic 8ala pregatire pentru atletica grea

,@6F@ 'A5'>@

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 2radea

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

3?H/H? 8P2RTC; 3RCIH? 2RA.DA

Teren 3riul 2radea

'AA(@>

FF

GUDEUL <ISTRIA NHSHUD AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /istria

NR* CRT '

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

384 /C8TRCA GUDEUL <OTOANI

8tadionul 4unicipal

,('('

NR* CRT ' 5 , = @

DENUMIRE INSTITUIE 3?H/H? 8P2RTC; /2T2ABC 3?H/H? 8P2RTC; /2T2ABC 3?H/H? 8P2RTC; /2T2ABC 3?H/H? 8P2RTC; /2T2ABC 3?H/H? 8P2RTC; /2T2ABC GUDEUL <RAO?

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /otoani 3onsiliul ?ocal /otoani 3onsiliul ?ocal /otoani

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ala de lupte greco)romane 8ali de pregatire ) "adminton$ "o%$ lupte$ "irouri .O8T Ateliere 3lu" 8portiv

5>=AF 'A'A(@ 'A'A(6 '==>A> '=@56(

3onsiliul ?ocal /otoani /irouri Radio 3lu" 3onsiliul ?ocal /otoani /irouri Radio 3lu"

NR* CRT ' 5

DENUMIRE INSTITUIE 3?H/H? 8P2RTC; 4HBC3CPA? /RA2; 3?H/H? 8P2RTC; 4HBC3CPA? /RA2; GUDEUL <RHILA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /raov 3onsiliul ?ocal /raov

DENUMIRE <UN 3a"ana pentru /iatlon 8ala de Atletism si Popicrie '=>5A( ,66>=

NR*MCP

NR* CRT ' 5 ,

DENUMIRE INSTITUIE 384 /RTC?A 384 /RTC?A 384 /RTC?A

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /rila 3onsiliul ?ocal /rila 3onsiliul ?ocal /rila

DENUMIRE <UN 3omple% 8ala 4ica 3arantina Pista .irt)Trac7 8tadion de Atletism 6'F>' 6'F>5 'A'AF5

NR*MCP

GUDEUL CARA:SE?ERIN

'AA

NR* CRT '

DENUMIRE INSTITUIE 384 RDCA 384 RDCA 384 RDCA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Reia 3onsiliul ?ocal Reia 3onsiliul ?ocal Reia 3onsiliul ?ocal Reia

DENUMIRE <UN 3omple% 8portiv Erancisc ;astag 8ali de0 /o%$ ?upte$ 3ulturism i Ane%e Patinoar arti icial descoperit0 tri"una$ gara*e$ Ane%e 8tadion de atletism0 pista de atletism zgura$ teren atletica grea Terenuri de tenis0 5 terenuri zgur

NR*MCP 'A'@'5 5(AF6 5(AF, 5(AF5

5 ,

384 RDCA = GUDEUL CHLHRAI

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

' 5 , = @ 6 > ( F 'A

384 3T?TRAC 384 3T?TRAC 384 3T?TRAC 384 3T?TRAC 384 3T?TRAC 384 3T?TRAC 384 3T?TRAC 384 3T?TRAC 384 3T?TRAC 384 3T?TRAC

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 3lrai 3onsiliul ?ocal 3lrai 3onsiliul ?ocal 3lrai 3onsiliul ?ocal 3lrai 3onsiliul ?ocal 3lrai 3onsiliul ?ocal 3lrai 3onsiliul ?ocal 3lrai 3onsiliul ?ocal 3lrai 3onsiliul ?ocal 3lrai 3onsiliul ?ocal 3lrai

DENUMIRE <UN 8ala 8porturilorR teren #and"al 3onstructie metalica )sala atletism 8patii pentru administratie 3orp legtur 8ediu radio clu" *udeean /aza sportiv ) teren volei /aza sportiv ) teren #and"al /aza nautic Teren$ Potel 8port 8ediu 384 3lrai 'A5>,5 'A5>,= 'A5>5> 'A5>,F 'A5>@' 'A5>@, 'A5>@= 'A5>@6 '=@56F '=@5>A

NR*MCP

GUDEUL CONSTANA AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 3onstana 3onsiliul ?ocal 3onstana 3onsiliul ?ocal 3onstana

NR* CRT ' 5 ,

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

3.8. LEARH?L 32B8TABTA 3.8. LEARH?L 32B8TABTA 3.8. LEARH?L 32B8TABTA

Terenuri li"ere de constructii Terenuri ocupate de constructii 3omple% 8ali L.ece"alL

EB EB 565(@

'A'

= @ 6

3.8. LEARH?L 32B8TABTA 3.8. LEARH?L 32B8TABTA 3.8. LEARH?L 32B8TABTA GUDEUL CO?ASNA

3onsiliul ?ocal 3onstana 3onsiliul ?ocal 3onstana 3onsiliul ?ocal 3onstana

/aza Bautica LEarulL 8ediu administrativ 8ala gimnastica aero"ica

565(> 'AA(F' '==>AF

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

' 5 , =

384 8EABTH GPD2RGPD 384 8EABTH GPD2RGPD 384 8EABTH GPD2RGPD 384 8EABTH GPD2RGPD GUDEUL DKM<O?IA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 8 ntu G#eorg#e 3onsiliul ?ocal 8 ntu G#eorg#e 3onsiliul ?ocal 8 ntu G#eorg#e 3onsiliul ?ocal 8 ntu G#eorg#e

DENUMIRE <UN

NR*MCP

/irouri$ar#iva$magazie 8ala 8porturilor /aza 8portiva 4unicipala teren =F5=6 mp

,(A,6 ,(A,> ,(A,( EB

NR* CRT '

DENUMIRE INSTITUIE 3?H/H? 8P2RTC; TXRG2;CTD GUDEUL DOLG

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Trgovite

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8al de lupte i "o%

,(,',

NR* CRT ' 5

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 3raiova 3onsiliul ?ocal 3raiova

DENUMIRE <UN 3omple% 8portiv L8tadionul TineretuluiL Pipodrom

NR*MCP

384 3RAC2;A 384 3RAC2;A GUDEUL GALAI

'=F@>= ,FA,=

NR* CRT ' 5

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Galai 3onsiliul ?ocal Galai

DENUMIRE <UN

NR*MCP

384 .HBTRDA GA?AC 384 .HBTRDA GA?AC

8ali ?upte Arena Tenis de cmp

56F66 'A'A,=

'A5

GUDEUL GORG NR* CRT DENUMIRE INSTITUIE AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Trgu Oiu 3onsiliul ?ocal Trgu Oiu 3onsiliul ?ocal Trgu Oiu

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 ,

38 PAB.HRCC TG OCH 38 PAB.HRCC TG OCH 38 PAB.HRCC TG OCH GUDEUL GIURGIU

8D.CH P2TD? 8P2RT 324P?DQ 8P2RTC;

5656@ 5656( '5',=(

NR* CRT '

DENUMIRE INSTITUIE 384 GCHRGCH

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Giurgiu

DENUMIRE <UN 324P?DQ 8P2RTC; ZZ 4ARCB ABA8TA82;C3CZZ

NR*MCP

,>6=A

GUDEUL IARGIITA AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 4iercurea 3iuc 3onsiliul ?ocal 4iercurea 3iuc 3onsiliul ?ocal 4iercurea 3iuc 3onsiliul ?ocal 4iercurea 3iuc 3onsiliul ?ocal 4iercurea 3iuc 3onsiliul ?ocal 4iercurea 3iuc

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 , = @ 6

8P2RT 3?H/ 4)3CH3 8P2RT 3?H/ 4)3CH3 8P2RT 3?H/ 4)3CH3 8P2RT 3?H/ 4)3CH3 8P2RT 3?H/ 4)3CH3 8P2RT 3?H/ 4)3CH3 GUDEUL IAI

Pist natural de patina* vitez Patinoar arti icial acoperit cu sediu administrativ Grup de cazare i alimenta!ie 3a"ana 8HTA Prtie de sc#i de ond i "iatlon din Parg#ita /i ;estiar ptr.patina* vitez

,>>AA 'A5'>6 'A5'>> 'A5'>F E.B. E.B.

NR* CRT '

DENUMIRE INSTITUIE 3lu" 8portiv 4unicipal Casi

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Cai

DENUMIRE <UN Poligon tir arc

NR*MCP ,('5,

'A,

3lu" 8portiv 4unicipal Casi GUDEUL MARAMURE

3onsiliul ?ocal Cai

Grup 8ali 8port

,('5'

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /aia 4are 3onsiliul ?ocal /aia 4are 3onsiliul ?ocal /aia 4are 3onsiliul ?ocal /aia 4are 3onsiliul ?ocal /aia 4are

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 , = @

384 /ACA 4ARD 384 /ACA 4ARD 384 /ACA 4ARD 384 /ACA 4ARD 384 /ACA 4ARD GUDEUL MURE

8ediu administrativ trandul 4unicipal 3min de gimnastic 8al de gimnastic Poligon de tragere

,65,@ ,65,6 ,65,> ,65,( ,65,F

NR* CRT ' 5 , =

DENUMIRE INSTITUIE 38 4HRDH? TXRGH 4HRD 38 4HRDH? TXRGH 4HRD 38 4HRDH? TXRGH 4HRD 38 4HRDH? TXRGH 4HRD GUDEUL NEAM

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul local Trgu 4ure 3onsiliul local Trgu 4ure 3onsiliul local Trgu 4ure 3onsiliul local Trgu 4ure

DENUMIRE <UN /azin olimpic de not descoperit Patinoar arti icial descoperit Pist de role /aza nautic

NR*MCP

'AAF'6 'AAF'( '==>'A ,>A'5

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Piatra Beam 3onsiliul ?ocal Piatra Beam 3onsiliul ?ocal Piatra Beam 3onsiliul ?ocal Piatra Beam 3onsiliul ?ocal Piatra Beam

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 , = @

3?H/ 8P2RTC; 3DAP?TH? 3?H/ 8P2RTC; 3DAP?TH? 3?H/ 8P2RTC; 3DAP?TH? 3?H/ 8P2RTC; 3DAP?TH?

8ediu administrativ 8al *ocuri 8al antrenament lupte )"o% 3min cazare i "u et

565>, 565>= 565>@ 565>(

3?H/ 8P2RTC; 3DAP?TH?

/az nautic

565>F

'A=

6 > ( F

3?H/ 8P2RTC; 3DAP?TH? 3?H/H? AT?DTC3 R24AB 3?H/H? AT?DTC3 R24AB 3?H/H? AT?DTC3 R24AB GUDEUL PRAIO?A

3onsiliul ?ocal Piatra Beam 3onsiliul ?ocal Roman 3onsiliul ?ocal Roman 3onsiliul ?ocal Roman

8al or i sediu radioclu" 8ediu Administrativ 8al de Atletism 3min sportiv i "u et incint

'==>A( 565(A 565(' 565(5

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

3?H/H? 8P2RTC; 2RTDBD83 8CBACA

3onsiliul ?ocal 8inaia

Prtie "etonat cu mantinele din lemn$ = ca"ane +plecare$ 5 intermediare i sosire-$ '@AA m lungime

5='

GUDEUL SATU MARE AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 8atu 4are 3onsiliul ?ocal 8atu 4are 3onsiliul ?ocal 8atu 4are 3onsiliul ?ocal 8atu 4are

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 , =

3lu"ul 8portiv 8atu 4are 3lu"ul 8portiv 8atu 4are 3lu"ul 8portiv 8atu 4are 3lu"ul 8portiv 8atu 4are

8ala de scrima 8ala de lupte si vestiare atletism 8ediu /o%a de parcare

5(A>( 5(A>F EB EB

GUDEUL SI<IU AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 8i"iu 3onsiliul ?ocal 8i"iu 3onsiliul ?ocal 8i"iu 3onsiliul ?ocal 8i"iu

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 , =

384 8C/CH 384 8C/CH 384 8C/CH 384 8C/CH

/AVCB CB2T 2?C4PCA TDRDB RHG/[ TDRDB ?H3DAEARH? 8A?A .D /2Q

,(A=A ,(A=' ,(A=5 ,(A=@

'A@

@ 6

384 8C/CH 384 8C/CH

3onsiliul ?ocal 8i"iu 3onsiliul ?ocal 8i"iu

8TRAB. 4HBC3CPA? /AVA PCPC3A

'A''>, ,(A=,

GUDEUL SUCEA?A AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 8uceava 3onsiliul ?ocal 8uceava 3onsiliul ?ocal 8uceava 3onsiliul ?ocal 8uceava 3onsiliul ?ocal 8uceava 3onsiliul ?ocal 8uceava 3onsiliul ?ocal 8uceava 3onsiliul ?ocal Elticeni 3onsiliul ?ocal Elticeni

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 , = @ 6 > ( F

384 8uceava 384 8uceava 384 8uceava 384 8uceava 384 8uceava 384 8uceava 384 8uceava 384 8uceava 384 8uceava

8ediu administrativ$ #otel sportivi si cantina$spalatorie 8ala Atletism 8ala LHBCRDAL Teren de Rug"N LHnireaL Terenuri de Tenis si /asc#et LHnireaL Patinoar arti icial cu supra ata uscata+antrenamentPista de patina* viteza si pista role.Turn ar"itra* /aza nautica Ealticeni /aza Bautica Ealticeni

,=>56 ,=>5( ,=>5F ,=>,A ,=>,' EB ,=>,= ,=>,@ ,=>,6

GUDEUL TELEORMAN AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Ale%andria 3onsiliul ?ocal Ale%andria

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5

38 TD?D2R4AB A?DQAB.RCA 38 TD?D2R4AB A?DQAB.RCA

P2?CG2B TCR)TA?DRD 8D.CH A.4CBC8TRATC; 8C 8A?A P2?C;A?DBTA

,@55A 'A'555

'A6

38 TD?D2R4AB A?DQAB.RCA GUDEUL TIMI

3onsiliul ?ocal Ale%andria

P2?CG2B G?2BT 8C ADR 324PRC4AT

'A'556

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Timioara

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

384 TC4C82ARA GUDEUL TULCEA

Poligonul de tir L.ianaL

=A56(

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Tulcea 3onsiliul ?ocal Tulcea 3onsiliul ?ocal Tulcea

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 ,

384 .ABH/CH TH?3DA 384 .ABH/CH TH?3DA 384 .ABH/CH TH?3DA GUDEUL ?ASLUI

8ediu Administrativ si sala de sport 8ala Atletism Potel sportiv L3asa Al"astra

5>''@ 5>''6 'A5A6F

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal ;aslui 3onsiliul ?ocal ;aslui 3onsiliul ?ocal ;aslui 3onsiliul ?ocal ;aslui 3onsiliul ?ocal ;aslui

DENUMIRE <UN

NR*MCP

' 5 , = @

38.;CCT2RH? ;A8?HC 38.;CCT2RH? ;A8?HC 38.;CCT2RH? ;A8?HC 38.;CCT2RH? ;A8?HC 38.;CCT2RH? ;A8?HC

8ala lupte si sediu administrativ Pista aeromodele si automodele Teren ot"al gazon 8ala polivalenta Teren ot"al zgura

5>,@@ 5>,6' 5>,@( 'AAFF6 5>,@F

'A>

6 > (

38.;CCT2RH? ;A8?HC 38.;CCT2RH? ;A8?HC 38.;CCT2RH? ;A8?HC

3onsiliul ?ocal ;aslui 3onsiliul ?ocal ;aslui 3onsiliul ?ocal ;aslui

Teren #and"alR "asc#et Popicarie 3antina

5>,6A 'AAFF( 'A'AA5

Ane%a nr* ,d LISTA b n rilor a)erente serviciilor p blice care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale care se trans)er" acestora( ca r!are a proces l i de descentrali#are <AJE SPORTI?E GUDEUL AL<A AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Al"a Culia

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT A?/A GUDEUL ARAD

8ala sport L ' 4ACL

,>AF,

NR* CRT '

DENUMIRE INSTITUIE

5 ,

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARA. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARA. .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARA. GUDEUL ARGE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Arad 3onsiliul ?ocal Arad 3onsiliul ?ocal Arad

DENUMIRE <UN

NR*MCP

3omple% de Tenis de 3mp 8ala de sport Polivalent\ /azin 2limpic de not

'A',FF 'A'=A5 'A'=A@

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'A(

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ARGD GUDEUL <ACHU

3onsiliul ?ocal Piteti

3omple%ul de atletica grea 8ala 8porturilor Trivale Piteti Teren 3omple% 8portiv 8ala 8porturilor Pitesti ) ',5A,A$(' 4p

,=@',

3onsiliul ?ocal Piteti 3onsiliul ?ocal Piteti

'A'=', EB

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /A3AH GUDEUL <RAO?

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /acu

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ala 8porturilor

,@6F>

3onsiliul ?ocal /acu

Terenuri tenis acop. cu "itum 'F(A mp 8ala de Atletism

,@6FF

3onsiliul ?ocal /acu

'A'=55

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RA2; GUDEUL <RHILA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /raov

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ala Polivalent

F6>@F

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /rila

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT /RTC?A GUDEUL CONSTANA

/azin de not acoperit

'A'=@5

'AF

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 3onstana

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

> (

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 32B8TABA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 32B8TABA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 32B8TABA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 32B8TABA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 32B8TABA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 32B8TABA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 32B8TABA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 32B8TABA GUDEUL CO?ASNA

TDRDB 324P?DQ /A.DA 3ARTAB 324P?DQ 8P2RTC; TRCHBGPC 324P?DQ 8TA.C2B GP.PAGC 324P?DQ 8TA.C2B RHG/[ 3?H/ EARH? 32B8TABTA 3omple% 8tadion LG#.PagiL

565F@

'A'6,'

3onsiliul ?ocal 3onstana

'=>5'@

3onsiliul ?ocal 3onstana

'=>5',

3onsiliul ?ocal 3onstana

'==>'(

3onsiliul ?ocal 3onstana 8A?A 8P2RTHRC?2R 3onsiliul ?ocal 3onstana PC8TA AT?DTC84 8TA.C2B E.3. EARH? 324P?DQ 8P2RTC; T24C8 565F' 'A'65A

3onsiliul ?ocal 3onstana

'A'>6@

3onsiliul ?ocal 3onstana

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 32;A8BA GUDEUL DKM<O?IA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 8 ntu G#eorg#e

DENUMIRE <UN

NR*MCP

3omple% sportiv ) teren "itum multi unctional$ sala culturism$ = terenuri tenis de camp

=A,(6

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Trgovite

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA

8ala de sport polivalent\

'A'6=A

''A

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .X4/2;CA GUDEUL DOLG

3onsiliul ?ocal Trgovite Teren sintetic pt tenis si mini ot"al 3onsiliul ?ocal Trgovite Teren 'A$6AA 4p EB EB

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT .2?O GUDEUL IALOMIA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 3raiova

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ala 8porturilor & 4atei /asara"& R teren 8S'',, mp

,>5A(

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA?24CTA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA?24CTA GUDEUL IAI

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 8lo"ozia

DENUMIRE <UN

NR*MCP

3onsiliul ?ocal 8lo"ozia

8ala de sport de itnes$ culturism$ sala dimensiune =A6'5$ 5 vestiare$ 5 grupuri sanitare 8ala de sport atletism sala supra ata 6@6'A$ , vestiare 8ala de sport "o% supra ata 6= mp$ @ vestiare$ 5 #oluri$ 5 grupuri sanitare

,=6@F

'A'>,@

3onsiliul ?ocal 8lo"ozia

'A'>=A

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Cai

DENUMIRE <UN

NR*MCP

3A8HTA ;D8TCAR GRA.CBARC 8A?A .D GC4BA8TC3A PA3HRARC

EB

3onsiliul ?ocal Cai

,FAA'

'''

>

.CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C .CRD3TCA OH.DTDABA PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT CA8C GUDEUL MARAMURE

3onsiliul ?ocal Cai

8A?A P2?C;A?DBTA

'A'FAA

3onsiliul ?ocal Cai

8A?A .D AT?DTC84 GRA.CBARC 3A8HTA ;D8TCAR GRA.CBARC P2?CG2B TCR G?2BT 32P2H /AVA BAHTC3A .2R2/ABTC

'A'F'=

3onsiliul ?ocal Cai

EB

3onsiliul ?ocal Cai

'A'F'>

3onsiliul ?ocal Cai

''56AF

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3CA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 4ARA4HRD .CRD3CA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 4ARA4HRD .CRD3CA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 4ARA4HRD .CRD3CA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 4ARA4HRD .CRD3CA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT C TCBDRDT 4ARA4HRD GUDEUL MURE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /aia 4are

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ala Polivalenta L?ascr PanL /azin de not descoperit

,655F

3onsiliul ?ocal /aia 4are ,65,'

3onsiliul ?ocal /aia 4are

/azin de inot acoperit LG#eorg#e .emecaL 8tadion de atletism

,65,5

3onsiliul ?ocal /aia 4are ,65,,

3onsiliul ?ocal /aia 4are

8tadion de rug"N L?ascr G#ine!L

,65,=

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 4HRD GUDEUL OLT

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Trgu 4ure

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8A?A 8P2RTHRC?2R

,6F>@

''5

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT 2?T GUDEUL PRAIO?A

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 8latina

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ala de sport K3ri8anL

,6AA=

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Ploieti

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT PRAP2;A

/aza sportiv i de antrenament sc ''5.(6 mp$ teren supra .totala 5(6= mp

'A5A5@

GUDEUL TELEORMAN AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Ale%andria 3onsiliul ?ocal Ale%andria

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT TD?D2R4AB .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT TD?D2R4AB GUDEUL TULCEA

8li de sport i pista de atletism +sala de atletism Rsala culturism8ala de "o%

,@555

,@555

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT TH?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT TH?3DA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Tulcea

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8A?A P2?C;A?DBTA

'A5A@>

3onsiliul ?ocal Tulcea

TDRDB ,AAA mp

EB

'',

GUDEUL ?KLCEA AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Rmnicu ;lcea 3onsiliul ?ocal Rmnicu ;lcea

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ;X?3DA .CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ;X?3DA GUDEUL ?RANCEA

8A?A 8P2RTHRC?2R LTRACAB Teren 8ala LTraianL 8porturilor

'A5AF6

'A5AF6

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

'

.CRD3TCA OH.DTDABT PDBTRH 8P2RT 8C TCBDRDT ;RAB3DA

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Eocani

DENUMIRE <UN

NR*MCP

8ala 8porturilor ;rancea

,>@(A

Ane%a nr* ,e LISTA b n rilor a)erente serviciilor p blice care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale care se trans)er" acestora( ca r!are a proces l i de descentrali#are CASE DE CULTURH STUDENETI GUDEUL AL<A AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Al"a Culia

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

1*

3A8A .D 3H?THRT A 8TH.DBC?2R A?/A CH?CA

3ldire ) cas R curte

,FA(A

GUDEUL ARGE

''=

NR* CRT '. 5.

DENUMIRE INSTITUIE 3A8A .D 3H?THRT A 8TH.DBC?2R PCTDTC 3A8A .D 3H?THRT A 8TH.DBC?2R PCTDTC GUDEUL <RAO?

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Piteti 3onsiliul ?ocal Piteti

DENUMIRE <UN

NR*MCP

338 Pitesti 3ladireRAne%a 338 Pitesti Gard

=A5'( =A5'F

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal /raov 3onsiliul ?ocal /raov 3onsiliul ?ocal /raov

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'. 5. ,.

3A8A .D 3H?THRT A 8TH.DBC?2R /RA2; 3A8A .D 3H?THRT A 8TH.DBC?2R /RA2; 3A8A .D 3H?THRT A 8TH.DBC?2R /RA2; GUDEUL DOLG

3asa de 3ultura a 8tudentilor /rasov$ corp A 3asa de 3ultura a 8tudentilor /rasov$ corp / Teren

,66>, '5',FA ,>(=6

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal 3raiova

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'.

3A8A .D 3H?THRT A 8TH.DBC?2R 3RAC2;A

3asa de 3ultur 8tudeneasc 3raiova$ 3ldire Bou

,>''>

GUDEUL GALAI AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Galai

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'.

3A8A .D 3H?THRT A 8TH.DBC?2R GA?AC

3ldire corp A

56>@5

5.

3A8A .D 3H?THRT A 8TH.DBC?2R GA?AC

3onsiliul ?ocal Galai

3ldire corp /

EB

GUDEUL IAI

''@

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Cai

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'.

3A8A .D 3H?THRA A 8TH.DBTC?2R CA8C GUDEUL PRAIO?A

3asa de 3ultura 8tudenteasca Casi

,((,>

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Ploieti 3onsiliul ?ocal Ploieti

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'. 5.

3asa de 3ultur a 8tudenilor Ploieti 338 P?2CDTC 3asa de 3ultur a 8tudenilor Ploiei 338 P?2CDTC GUDEUL TIMI

8D.CH A.4CBC8TRATC; P?ATE2R4A A32PDRCTT +8A?A 8PD3TA32?D-

56=(6 56=(>

NR* CRT

DENUMIRE INSTITUIE

AUTORITATEA ADMINISTRAIEI PU<LICE LOCALE AN SU<ORDINEA CHREIA SE TRANSCERH 3onsiliul ?ocal Timioara 3onsiliul ?ocal Timioara 3onsiliul ?ocal Timioara

DENUMIRE <UN

NR*MCP

'. 5. ,.

338 Timisoara 338 Timisoara 338 Timisoara

3a"ana 3rivaia Teren 3rivaia Ane%a sala de spectacole

'A=>'6 '=@='@ 5@>(=

Ane%a nr* 3 LISTA serviciilor p blice.or'anelor de specialitate.co!panie na$ional".societate co!ercial" a)late 5n s bordinea.coordonarea.a toritatea Minister l i Transport rilor( care se reor'ani#ea#" 5n s bordinea a torit"$ilor ad!inistra$iei p blice locale( ca r!are a proces l i de descentrali#are G de l <r"ila Nr* crt* Servici l p blic.or'an l de specialitate . co!panie na$ional".societate co!ercial" de la care se trans)er" Str ct ra care se trans)er" A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se trans)er"

''6

'.

3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i G de l Cara : Severin

Portul /rila

3onsiliul local /rila

Nr* crt* '. 5.

Servici l p blic.or'an l de specialitate . co!panie na$ional".societate co!ercial" de la care se trans)er" 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu G de l C"l"rai

Str ct ra care se trans)er" Portul /azia Portul 4oldova ;ec#e

A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se trans)er" 3onsiliul local 8ocol 3onsiliul local 4oldova ;ec#e

,.

Portul .rencova

3onsiliul local .rencova

Nr* crt* '. 5.

Servici l p blic.or'an l de specialitate . co!panie na$ional".societate co!ercial" de la care se trans)er" 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu G de l Constana

Str ct ra care se trans)er" Portul 3lrai Punctul de lucru 3#iciu Portul 2ltenia

A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se trans)er" 3onsiliul local 3lrai 3onsiliul local 2ltenia

Nr* crt* '. 5.

Servici l p blic.or'an l de specialitate . co!panie na$ional".societate co!ercial" de la care se trans)er" 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i G de l Dol;

Str ct ra care se trans)er" Portul 3ernavod Portul Prova

A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se trans)er" 3onsiliul local 3ernavod 3onsiliul local Prova

Nr* crt* '. 5. ,. =.

Servici l p blic.or'an l de specialitate . co!panie na$ional".societate co!ercial" de la care se trans)er" 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu G de l Galai

Str ct ra care se trans)er" Portul 3etate Portul 3ala at Portul /ec#et Punctul de lucru Rast

A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se trans)er" 3onsiliul local 3etate 3onsiliul local 3ala at 3onsiliul local /ec#et 3onsiliul local Rast

Nr* crt*

Servici l p blic.or'an l de specialitate . co!panie na$ional".societate co!ercial" de la care se trans)er"

Str ct ra care se trans)er"

A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se trans)er"

''>

'.

3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i G de l Gi r'i

Portul Galai

3onsiliul local Galai

Nr* crt* '.

Servici l p blic.or'an l de specialitate . co!panie na$ional".societate co!ercial" de la care se trans)er" 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu G de l Me@edini

Str ct ra care se trans)er" Portul Giurgiu

A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se trans)er" 3onsiliul local Giurgiu

Nr* crt* '. 5. ,. =. @.

Servici l p blic.or'an l de specialitate . co!panie na$ional".societate co!ercial" de la care se trans)er" 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu G de l Olt

Str ct ra care se trans)er" Portul vinia Porturile .u"ova i Tiovia Portul 2rova Portul .ro"eta Turnu 8everin Portul Gruia

A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se trans)er" 3onsiliul local vinia 3onsiliul local .u"ova 3onsiliul local 2rova 3onsiliul local .ro"eta Turnu 8everin 3onsiliul local Gruia

Nr* crt* '.

Servici l p blic.or'an l de specialitate . co!panie na$ional".societate co!ercial" de la care se trans)er" 3ompania Ba!ional LAdministra!ia Porturilor .unrii EluvialeL 8.A. ) Giurgiu G de l T lcea

Str ct ra care se trans)er" Portul 3ora"ia

A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se trans)er" 3onsiliul local 3ora"ia

Nr* crt* '. 5. ,. =. @. 6. >. (.

Servici l p blic.or'an l de specialitate . co!panie na$ional".societate co!ercial" de la care se trans)er" 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i 3ompania Ba!ional KAdministra!ia Porturilor .unrii 4aritime& 8.A. Gala!i

Str ct ra care se trans)er" Portul Csaccea Portul Tulcea Portul 4a#mudia Portul 3#ilia ;ec#e Portul 8mrdan Portul 4cin Punctul de lucru Gura Arman Punctul de lucru Turcoaia

A toritatea ad!inistra$iei p blice locale 5n s bordinea c"reia se trans)er" 3onsiliul local Csaccea 3onsiliul local Tulcea 3onsiliul local 4a#mudia 3onsiliul local 3#ilia ;ec#e 3onsiliul local 8mrdan 3onsiliul local 4cin 3onsiliul local Gura Arman 3onsiliul local Turcoaia

''(

Ane%a nr* 2 LISTA s"lilor &i 'r"dinilor de spectacol cine!ato'ra)ic a)late 5n do!eni l privat al stat l i &i 5n ad!inistrarea Re'iei A tono!e de Distrib $ie &i E%ploatare a Cil!elor BRo!>nia : Cil!D care trec 5n do!eni l privat al nit"ilor ad!inistrativ:teritoriale i 5n ad!inistrarea consiliilor locale co! nale( or"&ene&ti( ! nicipale &i al sectoarelor ! nicipi l i < c re&ti( d p" ca# G de l Alba Br. .enumirea crt. cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. PR2GRD8H? 5. ,. =. 32?H4BA 4HB3CT2RH? PATRCA

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Aiud 3onsiliul local Al"a Culia 3onsiliul local Vlatna 3onsiliul local 3ugir

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6( 'F>A '(FF 'F(@

8upra aa construit mp @,A (6A 'F5 F=@

8upra aa terenului mp 6'F (6A 'F5 'F5A

4unicipiul Aiud$ 8tr. /ilor nr. =5 4unicipiul Al"a Culia$ 8tr. Vorilor nr. ( 2raul Vlatna$ str. Avram Cancu nr. 6 2raul 3ugir$ str. Al. 8a#ia nr. 5= Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Arad .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 4HRDIH? 5. .A3CA

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Arad 3onsiliul local Pecica

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'FA@ 'F5=

8upra aa construit mp 'AF@ 5>(

8upra aa terenului mp 'AF@ 'AF'

4unicipiul Arad$ /d. Revolu!iei nr. F( 3omuna Pecica$ str. /ella /reiner nr. '6 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Ar'e .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 4H83D?H? 5. ,. =. Grdina de var 4H83D?H? .A3CA /A?A.A

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3mpulung 3onsiliul local 3mpulung 3onsiliul local Piteti 3onsiliul local 3mpulung Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /acu

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F=A 'F@= 'F6( 'F>=

8upra aa construit mp ,5A =AA >6' =(A

8upra aa terenului mp ,5A =AA >6' =(A

4unicipiul 3mpulung$ str. ..C. /erec#et nr. ' 4unicipiul 3mpulung$ str. ..C. /erec#et nr. ' 4unicipiul Piteti$ cartier 3raiovei 4unicipiul 3mpulung$ cartier ;isoi CCC Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l <ac" .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. E2RH4

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F@6

8upra aa construit mp 6A=$5>

8upra aa terenului 4p 6A=$5>

4unicipiul /acu$ str. 4reti

''F

5.

2CTHV

nr. = 4unicipiul 2neti$ "d. 2ituz nr. 5@ d Dlemente de identi icare +adresa-

3onsiliul local 2neti

'F6=

@5($=5

@5($=5

Br. crt.

G de l <istria N"s" .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. .A3CA slile AR3 5. E?A3TRA ,. =. TCBDRDTH?HC /H?D;AR.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /istri!a 3onsiliul local Bsud 3onsiliul local /istri!a 3onsiliul local /istri!a

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F(5 'F6( 'F== 'FA'

8upra aa construit mp 'A5'$', =FF 5(A @66

8upra aa terenului 4p 'AFA$' >AA '>@ '5,5

4unicipiul /istri!a$ "d. .ece"al nr. ,)@ 2raul Bsud$ 8tr. Grnicerului nr. 5= 4unicipiul /istri!a$ str. G#. Iincai nr. 55 4unicipiul /istri!a$ 8tr. Repu"licii nr. ,F Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l <otoani .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3H?THRA? 5. ?H3DAETRH?

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local .oro#oi 3onsiliul local /otoani Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /rila 3onsiliul local /rila 3onsiliul local /rila

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F65 'FA5

8upra aa construit mp =A6 (A@

8upra aa terenului 4p 6=A ',(A

4unicipiul .oro#oi$ str. .)tru Eurtun nr. , 4unicipiul /otoani$ str. .o"rogeanu ) G#erea$ nr. , Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l <r"ila .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. HBCRDA 5. ,. PD83TRHI /H?D;AR.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>6 'F>6 'F6@

8upra aa construit mp >@A 6(5$5F 'F,6$(>

8upra aa terenului 4p (F@$F( >@A 5'6=$=5

4unicipiul /rila$ Aleea 3inematogra ului nr. @ 4unicipiul /rila$ cartier ;iziru C 4unicipiul /rila$ /d. Cndependen!ei nr. @> Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l <raov .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. BDG2CH

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Egra

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F''

8upra aa construit mp (5>

8upra aa terenului 4p 'AF(

4unicipiul Egra$ 8tr. Repu"licii nr. 5'

Br. crt.

M nicipi l < c reti .enumirea Dlemente de identi icare +adresacinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 83A?A 4unicipiul /ucureti$ sectorul '$

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul General al

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F,@

8upra aa construit mp FF6$@

8upra aa terenului 4p 'A'@$>

'5A

5. ,. =. @. 6. >. (. F.

DQ3D?8C2R GCH?DITC EDR2;CAR 32TR23DBC 328428 G?2RCA Grdina de var G?2RCA ) TCTAB ?H3DAETRH?

'A. 3H?THRA? ''. E?A4HRA '5. ED8TC;A? ',. .RH4H? 8TRCC G de l < #" .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 42BTD2RH 5. ,. =. @. 6. Grdina de var 42BTD2RH TCBDRDTH?HC Grdina de var TCBDRDTH?HC Grdina de var PR2GRD8H? PR2GRD8H?

"d. G#. 4ag#eru nr. 5)= 4unicipiul /ucureti$ sectorul '$ "d. Con 4i#alac#e nr. '>= 4unicipiul /ucureti$ sectorul '$ calea Giuleti nr. @6 A 4unicipiul /ucureti$ sectorul '$ 3alea Grivi!ei nr. (A 4unicipiul /ucureti$ sectorul '$ os. 3otroceni nr. F 4unicipiul /ucureti$ sectorul 5$ os. Pantelimon nr. ,@>A 4unicipiul /ucureti$ sectorul ,$ aleea /ucovina nr. > 4unicipiul /ucureti$ sectorul ,$ aleea 8tnil nr. 5 4unicipiul /ucureti$ sectorul ,$ "d. C.3. /rtianu nr. 6 4unicipiul /ucureti$ sectorul =$ "d. Al. 2"regia nr. ,' 4unicipiul /ucureti$ sectorul =$ Ios. Giurgiului nr. ''F 4unicipiul /ucureti$ sectorul @$ "d. Regina Dlisa"eta nr. ,= 4unicipiul /ucureti$ sectorul 6$ .rumul 8rii$ nr. ( Dlemente de identi icare +adresa-

4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 4onteoru 3onsiliul local 4onteoru 3onsiliul local /uzu 3onsiliul local /uzu 3onsiliul local Rmnicu 8rat 3onsiliul local Rmnicu 8rat Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3lrai 3onsiliul local 2lteni!a 3onsiliul local 2lteni!a

'F65 'F6, 'F,6 'F=F 'F@( 'F6= 'F>@ 'F6( 'F(A 'F(A 'F5@ 'F@(

'A5= >,($, >A5 5(F =,'$5 F,' 5'>( F'A F'' 'A,6 >'> =',

'55>$= ',@@ >== ,66 @6' '5(( @A,A F55 '5A> '5,6 >'> '5AA

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F@( 'F(' 'F6A 'F(' 'F>A 'F>A

8upra aa construit mp 55( =5> 6>5 ,FA ',A,$> @'@$,

8upra aa terenului 4p 55( =5> 6>5 ,FA ',A,$> @(A

8atul 4onteoru$ comuna 4erei 8atul 4onteoru$ comuna 4erei 4unicipiul /uzu$ str. B. /lcescu nr. ,6 4unicipiul /uzu$ str. B. /lcescu nr. ,6 4unicipiul Rmnicu 8rat$ str. B. /lcescu$ nr. 5 "is 4unicipiul Rmnicu 8rat$ str. ;ictoriei nr. ,6 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l C"l"rai .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. ;C3T2RCA 5. ,. Grdina de var E?A3TRA E?A3TRA

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F5A 'F,A 'F,A

8upra aa construit mp ,AA (=, @,(

8upra aa terenului 4p ,AA (=, @,(

4unicipiul 3lrai$ /d. ' 4ai nr. 5 4unicipiul 2lteni!a$ str. Elacra nr. ' 4unicipiul 2lteni!a$ /d. Repu"licii nr. '@=

'5'

G de l Cara 4 Severin Br. .enumirea Dlemente de identi icare +adresacrt. cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. .ABH/CH8 ?ocalitatea 4oldova ;ec#e$ str. 3o"uc E.B. Br. crt. G de l Cl ; .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. E2Q 5. TCBDRDTH?HC ) 5 sli Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 4oldova ;ec#e Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Turda 3onsiliul local Turda

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>>

8upra aa construit mp =FA

8upra aa terenului 4p (AA

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F'@ 'F('

8upra aa construit mp @A( >(5

8upra aa terenului 4p @,= '5AA

4unicipiul Turda$ 8tr. 3astanilor nr. ' 4unicipiul Turda$ 8tr. Tineretului nr. ' Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Constana .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. .2/R2GDA 5. ,. =. @. 6. >. (. /H?D;AR. Grdina de var A?/ATR28 Grdina de var BD2B Grdina de var DE2RCD 8H. Grdina de var OHPCTDR Grdina de var EARH? PD83TRHI

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 4edgidia 3onsiliul local 3onstan!a 3onsiliul local 4amaia 3onsiliul local D orie Bord 3onsiliul local D orie 8ud 3onsiliul local 4angalia 3onsiliul local 4angalia 3onsiliul local 4angalia Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Gieti 3onsiliul local 4oreni

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6' 'F@, 'F6A 'F@( 'F6A 'FFA 'F@6 'F(5

8upra aa construit mp 6(6 ,@= '@>A '@F' '=A> F,> '55' @(=

8upra aa terenului 4p (F6 ,(A 5'=@ '@F' '=@A F,> 5A'@ >@=

4unicipiul 4edgidia$ 8tr. Repu"licii nr. '= 4unicipiul 3onstan!a$ "d. 4amaia nr. '6FA ?ocalitatea 4amaia$ "d. 4amaia nr. ' ?ocalitatea D orie Bord ?ocalitatea D orie 8ud$ str. T. ;ladimirescu$ nr. 5 4unicipiul 4angalia$ 8ta!iunea Oupiter 4unicipiul 4angalia$ str. 4i#ai ;iteazul 4unicipiul 4angalia$ 8tr. Rozelor nr. 'A Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l D>!bovia .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. G?2RCA 5. 4HB3A G de l Dol; .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F@A 'F6'

8upra aa construit mp @5= 65(

8upra aa terenului 4p 6F5 65(

2raul Gieti$ 8tr. ', .ecem"rie 'F'( nr. 6 2raul 4oreni$ str. ?t. Pantea Con nr. ( Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er

Anul do"ndirii6 drii n olosin

8upra aa construit mp

8upra aa terenului 4p

'55

'. 5. ,. =. @. 6.

cinematogra ic ?H4CBA Grdina de var ODAB BDGH?D83H Grdina de var PATRCA 3RAC2;CJA 42.DRB CB.DPDB.DBJA

4unicipiul 3raiova$ str. .rumul Oiului nr. 5 4unicipiul 3raiova$ str. 4. Woglniceanu nr. 5)= 4unicipiul 3raiova$ 8tr. Hnirii nr. (5 4unicipiul 3raiova$ "d. 2ltenia 4unicipiul 3raiova$ str. 4adona .udu nr. ,)@ 2raul Eiliai$ 8tr.8tadionului nr. 5 Dlemente de identi icare +adresa-

3onsiliul local 3raiova 3onsiliul local 3raiova 3onsiliul local 3raiova 3onsiliul local 3raiova 3onsiliul local 3raiova 3onsiliul local Eiliai

'F@, 'F6' 'F@= 'F(' 'F(5 'F>6

,6= '5=6 '65A 'AFA 'AA6 (5=

=A, ',5( '>(F 'AF> 'AA6 (@(

Br. crt.

G de l Galai .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. E?A3TRA 5. ,. =. JCG?CBA .2CBA Grdina de var 3DBTRA?

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Gala!i 3onsiliul local Gala!i 3onsiliul local Gala!i 3onsiliul local Gala!i

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F(= 'F6= 'F6> 'F65

8upra aa construit mp F5F 'A'5 >FA 55>A

8upra aa terenului 4p '@'@ '5,, '==@ 5,FF

4unicipiul Gala!i$ "d. Penri 3oand nr. > 4unicipiul Gala!i$ 8tr./rilei nr. '6@ 4unicipiul Gala!i$ str. G#. Asac#i nr. 6A 4unicipiul Gala!i$ str. ?a#ovarN nr. = Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Gor; .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 4CBDRH? G de l I nedoara .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 42.DRB 5. ,. PARXBGH? PATRCA

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 4otru

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F66

8upra aa construit mp 'A,=

8upra aa terenului 4p 'A,=

4unicipiul 4otru$ 8tr. Tranda irilor nr. '6 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Punedoara 3onsiliul local Petroani 3onsiliul local 2rtie

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F(, 'F(5 'F''

8upra aa construit mp 65A (=A 6>5

8upra aa terenului 4p (>@ (=A 6>5

4unicipiul Punedoara$ 8tr. Arenei nr. , 4unicipiul Petroani$ Aleea Poporului nr. ' 4unicipiul 2rtie$ str.B. /lcescu nr. @ Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Ialo!ia .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. Grdina de var

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F(>

8upra aa construit mp ,,6

8upra aa terenului 4p =A5

4unicipiul 8lo"ozia$ str.4.

'5,

A4ECTDATRH Br. crt. G de l Iai .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. TCBDRDTH?HC 5. ,. =. .A3CA ;C3T2RCA ' 4AC

/asara" nr. ',5 Dlemente de identi icare +adresa-

8lo"ozia Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Cai 3onsiliul local Cai 3onsiliul local Cai 3onsiliul local Prlu Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F5F 'F(6 'F6, 'F6= 8upra aa construit mp 6@A$6@ (=>$A, '5A>$6@ ,F6$@' 8upra aa terenului 4p >>A$6, (6'$=' '6,5 @(F$='

4unicipiul Cai$ str. Al. ?puneanu nr. '( 4unicipiul Cai$ Pia!a ;oievozilor nr. '= 4unicipiul Cai$ Pia!a Hnirii nr. @ 2raul Prlu$ str. /ogdan ;od nr. 5 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Mara! re .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. .A3CA 5. 4CBDRH?

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /aia 4are 3onsiliul local /aia 4are Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local .ro"eta)Turnu 8everin 3onsiliul local 2rova 3onsiliul local .ro"eta)Turnu 8everin Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Trgu Beam! Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3aracal 3onsiliul local /al

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6( '((=

8upra aa construit mp '@'A ((>

8upra aa terenului 4p '6>A ((>

4unicipiul /aia 4are$ Pia!a Revolu!iei nr. > 4unicipiul /aia 4are$ Pia!a ?i"ert!ii nr. > Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Me@edini .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. E?A3TRA 5. ,. .HBTRDA P2RJC?D .D ECDR

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F(' 'F>' 'F6>

8upra aa construit mp 'A'5$5, =66 '5=@

8upra aa terenului 4p 'A'5$5, =66 '@='

4unicipiul .ro"eta)Turnu 8everin$ /d. Revolu!iei $ nr. 55 4unicipiul 2rova$ 3entrul 3ivic nr. @5 4unicipiul .ro"eta)Turnu 8everin$ 3alea Traian$ nr. 6@ Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Nea! .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 2VABA G de l Olt .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3DBTRA? 5. 42.DRB

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>6

8upra aa construit mp @,($@

8upra aa terenului 4p @(5

4unicipiul Trgu Beam!$ str. 4. Woglniceanu$ nr. 5 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6' 'F(,

8upra aa construit mp @=F F6A

8upra aa terenului 4p @=F F6A

4unicipiul 3aracal$ 8tr. ;ictoriei nr. ( 2raul /al$ str. B. /lcescu nr. 5

'5=

,. =.

.HBTRDA ?H4CBA

2raul 3ora"ia$ str. 3arpa!i nr. ''5 4unicipiul 8latina$ str. .inu ?ipatti nr. ,A Dlemente de identi icare +adresa-

3onsiliul local 3ora"ia 3onsiliul local 8latina

'FA> 'F6A

=@( =6F

=@( (AA

Br. crt.

G de l Pra@ova .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. EA;2RCT 5. ,. =. @. 3DBTRA? 42.DRB 5 sli R grdin 32B32R.CA TCBDRDTH?HC

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 4izil 3onsiliul local 3mpina 3onsiliul local Ploieti 3onsiliul local Azuga 3onsiliul local Ploieti

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6, 'F@F 'F>F 'F5A 'F5,

8upra aa construit mp =65 6>, ',F@ 5(A ,,5

8upra aa terenului 4p 6(5 (F6 '6AF 5(A ,6@

2raul 4izil$ str. 4. /ravu nr. 'A( 4unicipiul 3mpina$ "d. 3arol nr. 6F 4unicipiul Ploieti$ 8tr. Cnelului nr. , 2raul Azuga$ 8tr. Postvriei$ nr. ' 4unicipiul Ploieti$ str. Ite an cel 4are$ nr. ( Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l S"la; .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 4TGHRA G de l Sat Mare .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. ;C3T2RCA G de l Sibi .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. P2PH?AR G de l S ceava .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. .2CBA 5. 42?.2;A

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Iimleul 8ilvaniei Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 8atu 4are Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3isndie Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Elticeni 3onsiliul local

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'FAA

8upra aa construit mp =5F

8upra aa terenului 4p 'A>,

2raul Iimleul 8ilvaniei$ Pia!a Culiu 4aniu nr. ' Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F,>

8upra aa construit mp 65=

8upra aa terenului 4p (@6

4unicipiul 8atu 4are$ Pia!a Pcii nr. ' Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F,6

8upra aa construit mp =@6

8upra aa terenului 4p (A'

2raul 3isndie$ 8tr. 3et!ii nr. '@ Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F65 'F@6

8upra aa construit mp 6F, =A6

8upra aa terenului 4p '5'' 'A,=

4unicipiul Elticeni$ str. Repu"licii nr. 5>6 4unicipiul 3mpulung

'5@

4oldovenesc$ 3alea Transilvaniei nr. ,@ Br. crt. G de l Ti!i .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. ERATD?CA 5. ,. =. @. 6. >. (. F. ;C3T2RCA HBCRDA ERDC.2RE ARTA Grdina de var ARTA .A3CA 8TH.C2 ?H3DAETRH? Dlemente de identi icare +adresa-

3mpulung 4oldovenesc Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Timioara 3onsiliul local Timioara 3onsiliul local Timioara 3onsiliul local Timioara 3onsiliul local Timioara 3onsiliul local Timioara 3onsiliul local Timioara 3onsiliul local Timioara 3onsiliul local Teremia 4are 3onsiliul local 8nnicolaul 4are Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 4cin 3onsiliul local Tulcea 3onsiliul local Tulcea Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F'@ 'F>6 'F(@ 'F5@ 'F56 'F56 'F(5 'F,A 'F5, 'F@@ 8upra aa construit mp =5= 6F@ (F> 5F5 =>@ 5AAA @@, @,F 6'= ('6 8upra aa terenului 4p ''(> ((6 F66 =5F 6F( 5AAA >=5 @,F '=,F ('6

4unicipiul Timioara$ str. Czlaz nr. =A 4unicipiul Timioara$ str. Porum"escu nr. 5 4unicipiul Timioara$ str. 4ure nr. , 4unicipiul Timioara$ str. B. Andreescu nr. F> 4unicipiul Timioara$ str. ;crescu nr. '( 4unicipiul Timioara$ str. ;crescu nr. '( 4unicipiul Timioara$ 8tr. V"orului nr. > 4unicipiul Timioara$ str. ?enau nr. 5 3omuna Teremia 4are 2raul 8nnicolaul 4are$ str. ;. /a"e$ nr. ( Dlemente de identi icare +adresa-

'A. Grdina de var 8D?D3T Br. crt. G de l T lcea .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. RDPH/?C3A 5. ,. Grdina de var .A3CA TCBDRDTH?HC

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F@A 'F>5 'F(A

8upra aa construit mp @,, '=@( 66,

8upra aa terenului 4p (AA 55(' >(5

2raul 4cin$ 8tr. Elorilor nr. = 4unicipiul Tulcea$ 8tr. Csaccei nr. '6 4unicipiul Tulcea$ str. /a"adag nr. = A Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l ?>lcea .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 4C2RCJA 5. ,. =. @. Grdina de var .A3CA .A3CA 32VCA 2?TH?

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Porezu 3onsiliul local 2lneti 3onsiliul local 2lneti 3onsiliul local 3ciulata 3onsiliul local

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6= 'F>@ 'F(A 'F>( 'F5(

8upra aa construit mp === F'5 ,=6 =5( @F'

8upra aa terenului 4p (5A F'= ,=6 6@' >,,

2raul Porezu$ str. T. ;ladimirescu nr. =@ 2raul 2lneti$ str. T. ;ladimirescu 2raul 2lneti$ 8tr. /ilor nr. = ?ocalitatea 3ciulata$ str. 3alea lui Traian$ nr. >(5 2raul 3limneti$ str. 3alea lui

'56

Traian Br. crt. G de l ?asl i .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. CB.DPDB.DBJA 5. /XR?A.H? Dlemente de identi icare +adresa-

3limneti Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local ;aslui 3onsiliul local /rlad Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F(> 'F@, 8upra aa construit mp 'A'6$,6 >>'$== 8upra aa terenului 4p '''=$,5 'A=,$('

4unicipiul ;aslui$ 8tr. ;ictoriei nr. 'AA 4unicipiul /rlad$ 8tr. Repu"licii nr. (, Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l ?rancea .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. HBCRDA 5. Grdina de var HBCRDA

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Eocani 3onsiliul local Eocani

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6F 'F>(

8upra aa construit mp 6(A$>( ,A>

8upra aa terenului 4p 'A>6 '>@(

4unicipiul Eocani$ 8tr. Repu"licii nr. '( 4unicipiul Eocani$ Parc B. /lcescu nr. '

Ane%a nr* 1/ LISTA s"lilor &i 'r"dinilor de spectacol cine!ato'ra)ic a)late 5n do!eni l p blic al stat l i &i 5n ad!inistrarea Re'iei A tono!e de Distrib $ie &i E%ploatare a Cil!elor BRo!>nia : Cil!D care trec 5n do!eni l p blic al nit"ilor ad!inistrativ:teritoriale i 5n ad!inistrarea consiliilor locale co! nale( or"&ene&ti( ! nicipale &i al sectoarelor ! nicipi l i < c re&ti( d p" ca# G de l Alba .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. .A3CA G de l Arad .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. .A3CA G de l Ar'e .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Al"a Culia Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Arad

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>(

8upra aa construit mp (=(

8upra aa terenului 4p (=(

4unicipiul Al"a Culia$ /d. ;ictoriei nr. 5@ Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>A

8upra aa construit mp ',@>

8upra aa terenului 4p '=@>

4unicipiul Arad$ /d. Revolu!iei nr. =F)@, Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er

Anul do"ndirii6 drii n olosin

8upra aa construit mp

8upra aa terenului 4p

'5>

'.

42.DRB

4unicipiul Piteti$ 8tr. ;ictoriei nr. 5A

3onsiliul local Piteti

'FA@

(@A

(@A

Br. crt.

G de l <ac" .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3DBTRA?

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /acu

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F(5

8upra aa construit mp @F@$=

8upra aa terenului 4p @F@$=

4unicipiul /acu$ str. B. /lcescu nr. '5

Br. crt.

G de l <istria N"s" d .enumirea Dlemente de identi icare cinematogra ului sau +adresaa grdinii de spectacol cinematogra ic '. .A3CA ) 8ala / 4unicipiul /istri!a$ "d. .ece"al nr. ,)@ G de l <otoani .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. HBCRDA G de l <r"ila .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3DBTRA? G de l <raov .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 4TGHRA M nicipi l < c reti .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. EA;2RCT 5. 32R82 Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /istri!a

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F(5

8upra aa construit mp ,,,$=6

8upra aa terenului 4p ,,,$=6

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /otoani Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /rila

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>,

8upra aa construit mp (@@

8upra aa terenului 4p '6(A

4unicipiul /otoani$ 8tr. Hnirii nr. 5= Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F(=

8upra aa construit mp 6(A$,

8upra aa terenului 4p '=('

4unicipiul /rila$ calea Gala!i nr. 'A Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3odlea

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F,A

8upra aa construit mp ,6'

8upra aa terenului 4p @6'

4unicipiul 3odlea$ 8tr. ?ung nr. ',' Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6F 'F,A

8upra aa construit mp '55' 6'(

8upra aa terenului 4p '==A >56

4unicipiul /ucureti$ sectorul 6$ .rumul Ta"erei nr. 5=A 4unicipiul /ucureti$ sectorul @$ "d. Regina Dlisa"eta$ nr. 5>

'5(

Br. crt.

G de l < #" .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. .A3CA G de l C"l"rai .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 2RCV2BT G de l Cl ; .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. E?2RCB PCDR8C3 + osta Repu"licaG de l Constana .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8TH.C2 +P2PH?ARG de l Dol; .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. PATRCA G de l Gor; .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8DRGCH BC32?AD83H + ost ;C3T2RCAG de l Galai .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /uzu

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F('

8upra aa construit mp (=A

8upra aa terenului 4p F=@

4unicipiul /uzu$ Pia!a .aciei nr. ' Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3lrai

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>(

8upra aa construit mp (>F

8upra aa terenului 4p (>F

4unicipiul 3lrai$ 8tr. Prelungirii /ucureti $ nr. 5 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3lu*) Bapoca Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3onstan!a Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3raiova

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F65

8upra aa construit mp '=6,

8upra aa terenului 4p '=6,

4unicipiul 3lu*)Bapoca$ Pia!a 4i#ai ;iteazul $ nr. '' Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F'(

8upra aa construit mp ,AA

8upra aa terenului 4p ,AA

4unicipiul 3onstan!a$ "d. Tomis nr. =6 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6A

8upra aa construit mp '=55

8upra aa terenului 4p '=55

4unicipiul 3raiova$ str. A.C. 3uza nr. 'F Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Tg. Oiu

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F@F

8upra aa construit mp 66F

8upra aa terenului 4p (,F

4unicipiul Tg. Oiu$ 8tr. 8iretului nr. (A

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea

Anul do"ndirii6 drii n

8upra aa construit mp

8upra aa terenului 4p

'5F

'.

spectacol cinematogra ic .A3CA

creia se trans er 4unicipiul Gala!i$ 8tr. 2!elarului nr. '' Dlemente de identi icare +adresa3onsiliul local Gala!i

olosin 'F(= >6F ',6A

Br. crt.

G de l I nedoara .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. PATRCA 5. ,. E?A3TRA .A3CA

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local .eva 3onsiliul local Punedoara 3onsiliul local Paeg

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F65 'F>> 'F('

8upra aa construit mp >FA (', @'@

8upra aa terenului 4p >FA (', @'@

4unicipiul .eva$ /d. ' .ecem"rie nr. @ 4unicipiul Punedoara$ "d. .acia nr. @ 2raul Paeg$ str. Tudor ;ladimirescu nr. , Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Iai .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. RDPH/?C3A G de l Il)ov .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. ?C/DRTTJCC G de l Me@edini .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. Grdina de var Porile de Eier

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Cai

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F5F

8upra aa construit mp 'A,5$(=

8upra aa terenului 4p '5AA

4unicipiul Cai$ str. Al. ?puneanu nr. '5 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /u tea

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>(

8upra aa construit mp =@6

8upra aa terenului 4p 65A

2raul /u tea$ os. /ucureti) Trgovite$ nr. '5, Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local .ro"eta)Turnu 8everin Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Reg#in

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F65

8upra aa construit mp '@F5

8upra aa terenului 4p '@F5

4unicipiul .ro"eta)Turnu 8everin$ "d. 3arol nr. > Dlemente de identi icare +adresa-

G de l M re Br. .enumirea crt. cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. PATRCA G de l Nea! .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F@=

8upra aa construit mp >@=

8upra aa terenului 4p 'AF6

4unicipiul Reg#in$ str. Petru 4aior nr. @( Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er

Anul do"ndirii6 drii n olosin

8upra aa construit mp

8upra aa terenului 4p

',A

'.

cinematogra ic .A3CA

4unicipiul Piatra)Beam!$ str. Ite an cel 4are$ nr. '= Dlemente de identi icare +adresa-

3onsiliul local Piatra) Beam! Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Ploieti

'F>A

',F>$6

'>'F$(

Br. crt.

G de l Pra@ova .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. PRD4CDRA + ost PATRCAG de l Sibi .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. ARTA G de l S ceava .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. ?H3DAETRH?

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6'

8upra aa construit mp '5F5

8upra aa terenului 4p '=@5

4unicipiul Ploieti$ Pia!a ;ictoriei nr. = Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 8i"iu

Anul do"ndirii6 drii n olosin 5AA,

8upra aa construit mp 'A55

8upra aa terenului 4p ''=5

4unicipiul 8i"iu$ Pia!a Aurel ;laicu nr. ' Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3mpulung 4oldovenesc Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Timioara Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /a"adag Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /lceti

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'FA,

8upra aa construit mp '=>

8upra aa terenului 4p '=>

4unicipiul 3mpulung 4oldovenesc$ 3alea Transilvaniei nr. 5 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Ti!i .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. TC4CI G de l T lcea .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. PDRA3?DA G de l ?>lcea .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 2?TDJH?

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F(5

8upra aa construit mp '==5

8upra aa terenului 4p '==5

4unicipiul Timioara$ /d. Revolu!iei nr. > Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6F

8upra aa construit mp (A'

8upra aa terenului 4p '@=F

2raul /a"adag$ str. 4i#ai ;iteazul nr. (5 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F=A

8upra aa construit mp 56A

8upra aa terenului 4p ,A>

2raul /lceti

','

G de l ?asl i Br. .enumirea crt. cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 42.DRB G de l ?rancea .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. ;C3T2RCA

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local ;aslui

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>5

8upra aa construit mp >F@$'F

8upra aa terenului 4p '5(>$=5

4unicipiul ;aslui$ str. Cng. /adea Romeo nr. (A Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 4reti

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6'

8upra aa construit mp =66

8upra aa terenului 4p @(6

2raul 4reti$ 8tr. Repu"licii nr. '

Ane%a nr* 11 LISTA I!obilelor( altele dec>t s"li &i 'r"dini de spectacol cine!ato'ra)ic a)late 5n proprietatea privat" a stat l i &i 5n ad!inistrarea Re'iei A tono!e de Distrib $ie &i E%ploatare a Cil!elor LRo!>nia:)il!L care trec 5n do!eni l privat al nit"ilor ad!inistrativ:teritoriale i 5n ad!inistrarea consiliilor locale de la nivel l co! nelor( ora&elor( ! nicipiilor &i al sectoarelor ! nicipi l i < c re&ti( d p" ca# M nicipi l < c reti .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. .epozit su"teran ilme +adpost A?A5. ?a"oratorul 4ogooaia ,. 8pa!iu)3ldire PAR3 G de l <ac" .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediul Eilialei /A3TH cinematogra E2RH4

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti 3onsiliul General al 4unicipiului /ucureti Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /acu

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F65 'F,A 5AA@

8upra aa construit mp 'FA ',F= =>($@F

8upra aa terenului 4p 'FA ==6> ,=F@

4unicipiul /ucureti$ str. T#omas 4asarN7 $ nr. 5@ 4unicipiul /ucureti$ os. 8truleti nr. ,)@ 4unicipiul /ucureti$ sectorul '$ /d. Poligra iei nr.' Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F@6

8upra aa construit mp 5@A

8upra aa terenului 4p 5@A

4unicipiul /acu$ str. 4reti nr. =

Br. crt.

G de l <istria N"s" d .enumirea Dlemente de identi icare cinematogra ului sau +adresaa grdinii de

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea

Anul do"ndirii6 drii n

8upra aa construit mp

8upra aa terenului 4p

',5

'.

spectacol cinematogra ic 3#ioc la cinematogra ul .A3CA

creia se trans er 4unicipiul /istri!a$ "d. .ece"al nr. ,)@ 3onsiliul local /istri!a

olosin 'FF( 6 6

Br. crt.

G de l <otoani .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. Atelier G de l <raov .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediu administrativ /raov ) cinematogra A8TRA G de l <r"ila .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediu administrativ /rila ) cinematogra /H?D;AR. 5. 3ota de 6@G din Grdina de var 3DBTRA? G de l < #" .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediu administrativ /uzu ) cinematogra .A3CA G de l Cl ; .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediul ostului

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 8veni

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F,'

8upra aa construit mp (F

8upra aa terenului 4p (F

2raul 8veni$ /d. Repu"licii nr. (( Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /raov

Anul do"ndirii6 drii n olosin '(AF

8upra aa construit mp =F6

8upra aa terenului 4p 5(=>

4unicipiul /raov$ 8tr. ?ung nr. '

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /rila

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6@

8upra aa construit mp F5@

8upra aa terenului 4p F5@

4unicipiul /rila$ /d. Cndependen!ei nr. @> 4unicipiul /rila$ calea Gala!i nr. @

3onsiliul local /rila

'F,A

@65$5@

@65$5@

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /uzu

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F('

8upra aa construit mp 55(

8upra aa terenului 4p 55(

4unicipiul /uzu$ Pia!a .aciei nr. '

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3lu*)

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F65)'F>A

8upra aa construit mp >F5

8upra aa terenului 4p =5(A

4unicipiul 3lu*)Bapoca$str.

',,

5.

2 iciu de di uzare i programare a ilmelor 3lu* Atelier te#nic R depozit opron

4aiacovsc#i nr. ,'),@ 4unicipiul 3lu*)Bapoca$ 8tr. Tipogra iei nr. '6 Dlemente de identi icare +adresa-

Bapoca 3onsiliul local 3lu*) Bapoca Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3onstan!a 'F,( 6F' 6F'

Br. crt.

G de l Constana .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediu administrativ cinematogra 8TH.C2 +P2PH?ARG de l Covasna .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3ldire administrativ + ost sediu iliala 3ovasnaG de l Dol; .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3ldire comple% te#nic 5. Pol din cinematogra ODAB BDGH?D83H G de l Gor; .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediu +atelierG de l Iar'@ita .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3ldire ane% la cinematogra 3T?C4AB

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F'(

8upra aa construit mp ,'=

8upra aa terenului 4p =56

4unicipiul 3onstan!a$ "d. Tomis nr. =6

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 8 ntu G#eorg#e

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>5

8upra aa construit mp ','

8upra aa terenului 4p 56F

4unicipiul 8 ntu G#eorg#e$ str. Wossut# ?a*os nr. ,

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 3raiova 3onsiliul local 3raiova

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6F 'F6F

8upra aa construit mp 65@ ''5

8upra aa terenului 4p ''== ''5

4unicipiul 3raiova$ str.4atei /asara" nr. '( 4unicipiul 3raiova$ str.A. C. 3uza$ nr. ,

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Trgu Oiu Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Topli!a

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>=

8upra aa construit mp 'F@

8upra aa terenului 4p 'F@

4unicipiul Trgu Oiu$ Aleea ;. Alecsandri $ nr. =5 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F@F

8upra aa construit mp 'A5

8upra aa terenului 4p 'A5

4unicipiul Topli!a$ str. B. /lcescu nr. ,@

',=

Br. crt.

G de l Ialo!ia .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediu sec!ie G de l Iai .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediul ostului 2 iciu de di uzare i programare a ilmelor Cai G de l Mara! re .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. Atelier auto 5. Atelier ntre!inere

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 8lo"ozia Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Cai

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>,

8upra aa construit mp @AF

8upra aa terenului 4p 6A(

4unicipiul 8lo"ozia$ str. 4atei /asara"$ nr. ',5 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6A

8upra aa construit mp (=A

8upra aa terenului 4p @(A'

4unicipiul Cai$ aleea 3imitirul Dvreiesc nr. 5

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local /aia 4are 3onsiliul local /aia 4are Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local .ro"eta)Turnu 8everin

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F>> 'F>F

8upra aa construit mp 'AA 5AA

8upra aa terenului 4p 'AA 6@5

4unicipiul /aia 4are$ str. Porea nr. ,( 4unicipiul /aia 4are$ str. Porea nr. ,( Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Me@edini .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3ldire administrativ cu ane%e +sediuG de l Nea! .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. .epozit 5. 8pa!iu de '@5 mp din cinematogra PCDTRC3C3A G de l Olt .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6'

8upra aa construit mp @5A

8upra aa terenului 4p FF,

4unicipiul .ro"eta)Turnu 8everin$ str. 4. ;asilescu nr. '5

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Piatra) Beam! 3onsiliul local Piatra) Beam!

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F@A 'F66

8upra aa construit mp 5=@ '@5

8upra aa terenului 4p =6A '@5

4unicipiul Piatra)Beam!$ str. 4. ;iteazul nr. ,' 4unicipiul Piatra)Beam!$ pia!a 4. Woglniceanu $ nr. =

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea

Anul do"ndirii6 drii n

8upra aa construit mp

8upra aa terenului 4p

',@

'.

spectacol cinematogra ic 8ediul sec!iei 2lt cinematogra ;C3T2RCA

creia se trans er 4unicipiul 8latina$ str. ?ipscani nr. =5 3onsiliul local 8latina

olosin 'F=A 'A5 'A5

Br. crt.

G de l Pra@ova .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3ota indiviz de 'A6=A din comple% cinematogra ic cu 5 sli PDR?A G de l Sat Mare .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediu 8ec!ie 5. Atelier revizie Rgara*

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 8inaia

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F,A

8upra aa construit mp 55($5@

8upra aa terenului 4p 5,6>

2raul 8inaia$ str. 3arol C nr. 5@

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 8atu 4are 3onsiliul local 8atu 4are Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 8i"iu

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'FAA 'F>@

8upra aa construit mp @>= >(

8upra aa terenului 4p 'A'' >(

4unicipiul 8atu 4are$ str. Coan 8lavici nr. 6 4unicipiul 8atu 4are$ str. Coan 8lavici nr. 6 Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

G de l Sibi .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3ldire atelier G de l S ceava .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 3ldire administrativ R sal +sediu nou5. Atelier R sal vizionare +sediu vec#iG de l Ti!i .enumirea cinematogra ului sau a grdinii de spectacol cinematogra ic '. 8ediul ostului 2 iciu de di uzare i

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F5A

8upra aa construit mp '>6

8upra aa terenului 4p '>6

4unicipiul 8i"iu$ 8tr. Pielarilor nr. 5, Dlemente de identi icare +adresa-

Br. crt.

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local 8uceava 3onsiliul local 8uceava

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'FF')'FF5 'F66)'F>5

8upra aa construit mp =AA @@5

8upra aa terenului 4p (A 6FA

4unicipiul 8uceava$ str. .imitrie .an nr.= 4unicipiul 8uceava$ str.Petru Rare nr. '6

Br. crt.

Dlemente de identi icare +adresa-

Autoritatea administra!iei pu"lice locale n su"ordinea creia se trans er 3onsiliul local Timioara

Anul do"ndirii6 drii n olosin 'F6')'F6(

8upra aa construit mp ((A

8upra aa terenului 4p ,AAA

4unicipiul Timioara$ str. Dlena Bicoar$ nr. '6 A

',6

5.

programare a ilmelor Timi 8ediu ilial Timi R atelier R depozit

4unicipiul Timioara$ str. 3... ?oga nr. 5

3onsiliul local Timioara

'F66

5>5

5>5

',>