Sunteți pe pagina 1din 21

1

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE I
DESFAURARE A
COMPETI[IILOR
SPORTIVE COLARE
Anex la Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii i Tineretului
nr. 2880din data de20.12.2007
2
C U P R I N S
CAPITOLUL I - Dispoziii generale
CAPITOLUL II - Obiective
CAPITOLUL III - Msuri organizatorice
CAPITOLUL IV - Condiii de participare i calificare
CAPITOLUL V - Titluri i premii
CAPITOLUL VI - Reglementri administrativ - financiare
CAPITOLUL VII - Sanciuni
CAPITOLUL VIII - Dispoziii finale
3
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art.1. Educaia fizic i sportul sunt activitai de interes naional care contribuie la
formarea personalitaii umane, finalitate a nvaamntului romnesc.
Art.2. n vederea aplicarii Strategiei de dezvoltare a nvaamntului preuniversitar,
Ministerului Educaiei, Cercetarii si Tineretului iniiaza, organizeaza si desfasoara
Programul educaiei fizice.
Art.3. Ministerul Educaiei, Cercetarii si Tineretului, prin Direcia Generala
Management nvaamnt Preuniversitar organizeaza si coordoneaza n fiecare an scolar,
sub denumirea OLIMPIADA NA[IONALA A SPORTULUI COLAR
(O.N.S..), competiii sportive scolare. La acestea au drept de participare toi copiii si
elevii din unitaile de nvaamnt preuniversitar, forma de zi, nscrisi n registrul
matricol al unitaii scolare pe care o reprezinta, la data de 15 septembrie a anului scolar
respectiv. Elevii din centrele de excelena si centrele olimpice, scolarizai temporar n
unitai de nvaamnt din localitaile n care funcioneaza acestea, au drept de participare
numai pentru unitaile de nvaamnt de unde provin si sunt nmatriculai.
Art.4. O.N.S.. se organizeaza si se desfasoara n conformitate cu dispoziiile
prezentului Regulament, cu datele Calendarului competiional naional, cu Prevederile
metodologicereferitoarela disciplinele sportivenominalizate, precum si cu prevederile
regulamentelor tehnice ale federaiilor naionale sportive.
Art.5. OLIMPIADA NA[IONALA A SPORTULUI COLAR este Program al
Direciei Generale Management nvaamnt Preuniversitar si este finanat de catre
aceasta, din bugetul repartizat Ministerului Educaiei, Cercetarii si Tineretului.
CAPITOLUL II
Obiective
Art.6. (1) Prin sistemul activitailor si competiiilor sportive, O.N.S.. urmareste:
a) dezvoltarea armonioasa a individului;
b) favorizarea socializarii copiilor si elevilor;
c) cresterea numarului de elevi practicani ai sportului de performana, prin largirea
si diversificarea activitailor de selecie;
d) cultivarea n rndul copiilor si al elevilor a spiritului de fair-play;
e) favorizarea obisnuinei de practicare independenta a uneia sau a mai multor
discipline sportive;
f) optimizarea starii de sanatate a copiilor si elevilor;
g) dezvoltarea spiritului de emulaie n rndul copiilor si elevilor si ntre unitaile de
nvaamnt;
h) susinerea practicarii sporturilor tradiionale romnesti;
i) introducerea de noi discipline sportive care au corespondena internaionala;
4
j) atragerea si implicarea factorilor de decizie ai administraiei locale, a altor
persoane fizice sau juridice, n organizarea si derularea activitailor sportive
scolare;
k) realizarea unor parteneriate cu persoanele fizice si juridice care doresc sa
organizeze, n colaborare cu structurile abilitate ale Ministerului Educaiei,
Cercetarii si Tineretului, competiii sportive scolare n afara Calendarului
competiional naional;
l) favorizarea crearii unei identitai sportive pentru fiecare unitate de nvaamnt;
m) eficientizarea competiiilor sportive organizate la nivelul fiecarei unitai de
nvaamnt.
CAPITOLUL III
Msuri organizatorice
Art.7. (1) Regulamentul de organizare si desfasurare a O.N.S.S. este elaborat de
Direcia Generala Management nvaamnt Preuniversitar si este aprobat prin Ordin al
ministrului Educaiei, Cercetarii si Tineretului.
(2) Calendarul competiional naional si Prevederile metodologice
referitoare la disciplinele sportive nominalizate n acesta se elaboreaza, anual, de
Direcia Generala Management nvaamnt Preuniversitar cu consultarea inspectorilor
scolari de educaie fizica si sport, se avizeaza de catre Secretarul de Stat pentru
nvaamnt Preuniversitar, se transmit n teritoriu pna la data de 1 noiembrie a fiecarui
an scolar si nsoesc prezentul Regulament.
(3) Direcia Generala Management nvaamnt Preuniversitar, prin inspectorii
generali pentru educaie fizica si sport raspunde n faa superiorilor ierarhici, n funcie
de aria de competena, de coordonarea, ndrumarea, controlul si adoptarea masurilor
care se impun pentru buna organizare si desfasurare a O.N.S.S., n toate fazele acesteia.
Art.8. (1) Inspectorul scolar general raspunde, n faa conducerii Ministerului Educaiei
si Cercetarii, de buna organizare si desfasurare a competiiilor de pe raza judeului/
Municipiului Bucuresti, n conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale
Calendarului competiional naional. n vederea exercitarii acestei atribuii, inspectorul
scolar general emite decizii.
(2) Pentru buna organizare si desfasurare a O.N.S.S., inspectoratele scolare
solicita sprijinul autoritailor si comunitailor locale, al direciilor pentru tineret
judeene/ a Municipiului Bucuresti si direciilor pentru sport judeene/ a Municipiului
Bucuresti, al altor persoane juridice si fizice care doresc sa sprijine aceasta aciune.
Art.9. n vederea organizarii si desfasurarii O.N.S.S., la nivelul fiecarui inspectorat
scolar, se constituie Comisia Judeeana/ a Municipiului Bucuresti a Sportului Scolar si
Comisiile pe discipline sportive. La nivelul fiecarei unitai de nvaamnt se constituie
Comisia Sportului Scolar.
Art.10. La nivelul fiecarei unitai de nvaamnt se organizeaza si se desfasoara, n
fiecare an scolar, CAMPIONATUL SPORTIV AL UNITA[II DE NVA[AMNT.
Art.11. Pregatirea elevilor n vederea participarii la competiiile O.N.S.S. se face sub
ndrumarea cadrelor didactice - profesori de educaie fizica si sport, educatoare,
nvaatori, institutori.
5
Art.12. (1) Conform Calendarului competiional naional, la unele discipline sportive,
O.N.S.S. se organizeaza separat pentru mediul urban si pentru mediul rural.
(2) O.N.S.S. se organizeaza pe urmatoarele faze:
1. faza pe unitatea de nvaamnt;
2. faza pe localitate/ centre de localitai;
3. faza pe jude/ sectoare;
4. faza pe zona/ municipiul Bucuresti;
5. faza naionala.
(3) Faza naionala desemneaza Campioana Naionala Scolara/ Campionul
Naional Scolar sau, unde este cazul, Campioana Naionala Scolara-urban/
Campionul Naional Scolar-urban, respectiv Campioana Naionala Scolara-
rural/ Campionul Naional Scolar-rural.
(4) La faza naionala participa cel puin 4 echipe, respectiv 4 elevi, calificate/
calificai n urma desfasurarii fazei anterioare.
Art.13. (1) Disciplinele sportive pentru care se organizeaza O.N.S.S. se stabilesc, anual,
prin Calendarul competiional naional.
(2) Respectarea datelor stabilite n Calendarul competiional naional, pentru
organizarea si desfasurarea fiecarei faze, este obligatorie.
Art.14. (1) Faza pe unitatea de nvaamnt reprezinta Campionatul sportiv al scolii si
faciliteaza constituirea formaiilor sportive ce vor reprezenta unitatea de nvaamnt la
fazele superioare ale O.N.S.S.
(2) Fiecare unitate de nvaamnt are obligaia sa participe, n cadrul O.N.S.S., la
cel puin 2 (doua) discipline sportive dintre cele prevazute n Calendarul competiional
naional.
(3) Profesorii de educaie fizica si sport care beneficiaza de ore pentru
pregatirea formaiilor sportive reprezentative ale unitailor de nvaamnt au obligaia de
a participa cu elevii/ echipele pregatii/ pregatite la faza pe localitate/ centre de localitai.
Art.15. (1) Faza pe unitatea de nvaamnt se organizeaza de Comisia sportului scolar
din unitate, care angreneaza n aceasta activitate elevii din toate clasele, profesorii de
educaie fizica si sport, diriginii, nvaatorii, educatoarele, institutorii si alte cadre
didactice din respectiva unitate, titulari sau suplinitori.
(2) Celelalte faze, inclusiv faza naionala, se organizeaza de Comisia Judeeana/ a
Mun. Bucuresti a Sportului Scolar, prin comisiile pe discipline sportive.
Art.16. (1) Comisia Judeean/ a Municipiului Bucureti a Sportului colar se
constituie si funcioneaza la nivelul fiecarui inspectorat scolar. n spiritul asigurarii unei
activitai eficiente, fiecare inspectorat scolar are libertatea de a stabili numarul
membrilor comisiei.
(2) Membrii Comisiei Judeene/ a Municipiului Bucuresti a Sportului Scolar pot
fi inspectori scolari generali, inspectori scolari generali adjunci, inspectori scolari de
educaie fizica si sport, inspectori scolari de alte specialitai, inspectori scolari pentru
nvaamntul prescolar si primar, contabili ai inspectoratului scolar, reprezentani ai
Administraiei publice locale, ai mass-media, ai Direciei Judeene pentru Sanatate
Publica, ai Direciei Judeene/ a Municipiului Bucuresti pentru Tineret, ai Direciei
Judeene/ a Municipiului Bucuresti pentru Sport, ai Inspectoratului Judeean de Poliie,
directori de unitai de nvaamnt, profesori de educaie fizica si sport, de alte
6
specialitai, nvaatori, educatoare, institutori, salariai din unitaile de nvaamnt, alte
persoane.
(3) Inspectorul scolar de educaie fizica si sport propune Consiliului de
administraie al inspectoratului scolar membrii Comisiei Judeene/ a Municipiului
Bucuresti a Sportului Scolar, dintre persoanele menionate la alin.(2). Completarea
acesteia cu noi membri se face tot la propunerea inspectorului scolar de educaie fizica
si sport. Pe baza hotarrii Consiliului de administraie, inspectorul scolar general emite
decizia de numire a membrilor comisiei.
(4) Comisia Judeeana/ a Municipiului Bucuresti a sportului scolar este ntrunita
legal n prezena a cel puin jumatate plus unu din membrii sai. Deciziile se adopta cu
majoritate simpla.
(5) Comisia Judeeana/ a Municipiului Bucuresti a sportului scolar este condusa
de catre:
- un presedinte - inspectorul scolar general/ general-adjunct;
- un presedinte executiv - inspectorul scolar pentru educaie fizica si sport;
- trei vicepresedini - contabilul-sef al inspectoratului scolar si nca doua persoane
nominalizate de catre presedintele executiv;
- un secretar - un profesor titular de educaie fizica si sport.
(6) Comisia Judeeana/ a Municipiului Bucuresti a sportului scolar are
urmatoarele atribuii:
- asigura buna organizare si desfasurare a competiiilor sportive;
- monitorizeaza constituirea Asociaiei Sportive Scolare n fiecare unitate de
nvaamnt cu personalitate juridica;
- asigura organizarea si desfasurarea competiiilor pentru nvaamntul
preprimar si primar, prin implicarea inspectorilor scolari pentru nvaamnt
preprimar si nvaamnt primar;
- popularizeaza O.N.S.S. la nivelul judeului;
- asigura transmiterea documentelor oficiale ale O.N.S.S. (Regulament,
Calendar, Prevederi metodologice) tuturor unitailor de nvaamnt;
- stabileste comisiile pe discipline sportive si numeste membrii acestora;
- anuna, n scris, unitailor de nvaamnt, membrii comisiilor pe discipline
sportive, locul de desfasurare a competiiilor, locul de cazare si masa pentru
participani si mijloacele de transport local ce pot fi utilizate;
- asigura, la toate fazele, arbitrii pentru fiecare disciplina sportiva; arbitrii vor fi
calificai si, pe ct posibil, angajai ai nvaamntului; baremul de arbitraj se
asigura n funcie de posibilitai;
- asigura asistena medicala autorizata la toate fazele competiiilor;
- asigura masurile privind ordinea si securitatea tuturor participanilor la
competiii;
- centralizeaza rapoartele primite de la comisiile pe discipline sportive, care
privesc persoanele si faptele savrsite de acestea, considerate ca abateri, si le
nainteaza inspectorului scolar general n subordinea caruia acestia se afla;
- controleaza, aproba si raspunde de stabilirea corecta a clasamentelor fazelor
pe care le organizeaza;
- organizeaza festivitatea de premiere, ncepnd cu faza pe jude/ Municipiul
Bucuresti;
- asigura publicitatea n mass-media;
- atrage sponsori pentru organizarea si desfasurarea competiiei;
7
- ntocmeste si raspunde de pastrarea unui dosar al comisiei, care conine toate
documentele elaborate cu ocazia desfasurarii fiecarei faze a competiiei;
- raspunde, prin comisiile pe discipline sportive, de buna organizare si
desfasurare a campionatelor sportive ale unitailor de nvaamnt;
- transmite toate datele la Ministerul Educaiei, Cercetarii si Tineretului/
Direciei Generale Management nvaamnt Preuniversitar, conform Anexei 4 din
prezentul Regulament
(7) Atribuiile menionate la alin. (6) se repartizeaza n plenul comisiei, cu acordul
membrilor sai.
Art.17. (1) Comisia pe disciplin sportiv organizeaza si desfasoara competiia numai
la disciplina sportiva pentru care a fost constituita. Membrii unei comisii nu pot face
parte si din comisii pentru alte discipline sportive.
(2)Comisia pe disciplina sportiva este condusa de catre:
- un presedinte - profesor de educaie fizica si sport, titular n nvaamnt, pe ct
posibil cu specializare corespunzatoare respectivei discipline sportive (la badminton,
sah si oina pot fi si antrenori calificai);
- un vicepresedinte profesor titular de educaie fizica si sport;
- un secretar profesor de educaie fizica si sport, alt cadru didactic sau
didactic auxiliar;
(3) Din comisie mai fac parte un numar de 2-6 membri, profesori de educaie
fizica si sport, de regula cu specializari compatibile cu disciplina sportiva respectiva, si
arbitrii.
(4) Comisia pe disciplina sportiva este ntrunita legal n prezena a cel puin
jumatate plus unu dintre membrii sai. Deciziile se adopta cu majoritate simpla.
(5) Atribuiile comisiei se repartizeaza n plenul acesteia si sunt urmatoarele:
- asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a competiiilor specifice
care i sunt atribuite;
- popularizeaza competiia la nivelul fazei de desfasurare;
- anuna participanilor, cu cel puin 5 zile lucratoare nainte, data si locul
competiiei, data si locul sedinei tehnice, mijloacele de transport, locul de cazare
si masa, date cu privire la costuri;
- asigura prezena arbitrilor nominalizai de Comisia Judeeana/ a Municipiului
Bucuresti a sportului scolar;
- asigura si raspunde de respectarea prevederilor regulamentare;
- asigura baza sportiva corespunzatoare;
- asigura condiiile de cazare si masa (de regula, n spaii specifice, aparinnd de
unitai de nvaamnt), hotarte de Comisia Judeeana/ a Municipiului Bucuresti
a sportului scolar;
- asigura si raspunde de nscrierea participanilor la competiie;
- asigura efectuarea validarii echipelor/ elevilor si a nsoitorilor oficiali;
- asigura prezena asistenei medicale autorizate;
- nregistreaza contestaiile si asigura judecarea acestora n conformitate cu
prevederile regulamentare/ legale;
- asigura ordinea si disciplina participanilor la competiie;
- asigura si raspunde de securitatea si integritatea fizica a tuturor participanilor la
competiie;
- stabileste clasamentul competiiei si l nainteaza Comisiei Judeene/ a
Municipiului Bucuresti a sportului scolar;
8
- nainteaza Comisiei Judeene/ a Municipiului Bucuresti a sportului scolar
raportul despre persoanele care au savrsit abateri si abaterile savrsite de acestea;
- colaboreaza cu conducerile unitailor de nvaamnt, implicate n competiie;
- colaboreaza permanent cu conducerea Comisiei Judeene/ a Municipiului
Bucuresti a sportului scolar;
- ntocmeste si raspunde de pastrarea unui dosar al comisiei, care conine toate
documentele elaborate cu ocazia desfasurarii fiecarei faze a competiiei.
Art.18. (1) Comisia sportului colar din unitatea de nvmnt se constituie la
nivelul fiecarei unitai de nvaamnt.
(2) Membrii comisiei sunt numii, reconfirmai sau nlocuii anual, prin decizie
a directorului unitaii, pe baza hotarrii consiliului de administraie.
(3) Comisia sportului scolar din unitatea de nvaamnt este condusa de catre:
- un presedinte directorul unitaii de nvaamnt/ directorul adjunct;
- un presedinte-executiv un profesor de educaie fizica si sport , de regula,
cadru didactic titular al unitaii de nvaamnt;
- un vicepresedinte contabilul sef/ contabilul unitaii de nvaamnt cu
personalitate juridica;
- un secretar un profesor de educaie fizica si sport, alt cadru didactic sau
didactic auxiliar.
(4) Din comisie mai fac parte un numar de 3-7 membri: cadre didactice,
personal nedidactic si elevi.
(5) Comisia este ntrunita legal n prezena a cel puin jumatate plus unu din
membrii sai. Deciziile se adopta cu majoritate simpla.
(6) Atribuiile comisiei se repartizeaza n plenul acesteia si sunt urmatoarele:
- asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a competiiilor la
nivelul unitaii de nvaamnt;
- asigura si raspunde de buna organizare a participarii echipelor reprezentative
la fazele O.N.S.S., la care acestea s-au calificat;
- deine documentele oficiale ale OLIMPIADEI NAIONALE A SPORTULUI
COLAR (Regulament, Calendar, Prevederi metodologice);
- elaboreaza Regulamentul i Calendarul propriu pentru Campionatele
sportive ale unitaii de nvaamnt, n conformitate cu prevederile prezentului
Regulament;
- asigura constituirea si sprijina activitatea Asociaiei Sportive Scolare;
- urmareste si asigura ca fiecare cadru didactic, profesor de educaie fizica si
sport, care preda n specialitate, sa organizeze si sa desfasoare, n cadrul Campionatelor
sportive ale unitaii de nvaamnt, competiii la minim 2 (doua) discipline sportive;
- transmite Comisiei Judeene/ a Municipiului Bucuresti a sportului scolar toate
datele oficiale cu privire la organizarea si desfasurarea Campionatelor sportive ale
unitaii de nvaamnt;
- stabileste, pentru unitatea de nvaamnt, minimum 2 (doua) discipline sportive
la care sa se nscrie si sa participe n fazele superioare ale O.N.S.S.;
- asigura si raspunde de ntocmirea corecta a tuturor documentelor privind
organizarea si desfasurarea Campionatelor sportive ale unitaii de nvaamnt ct si a
celor care privesc participarea la celelalte faze ale O.N.S.S.;
- asigura amenajarea corespunzatoare a bazelor sportive;
- raspunde de starea optima a materialelor, a aparatelor si a instalaiilor sportive
din unitatea de nvaamnt;
9
- asigura arbitrii, din rndul personalului unitaii de nvaamnt sau al elevilor,
care cunosc si pot aplica regulamentele tehnice ale federaiilor naionale sportive;
- verifica existena avizului medical favorabil pentru toi elevii participani la
competiii (adeverina medicala obligatorie pentru participarea elevului/ elevei la
orele de educaie fizica si sport);
- asigura si raspunde de ordinea, disciplina si securitatea tuturor participanilor la
competiii;
- nregistreaza si valideaza att nscrierile elevilor, ct si rezultatele;
- nregistreaza si rezolva contestaiile, iar deciziile comunicate n urma analizei
contestaiilor sunt definitive;
- transmite Comisiei Judeene/ a Municipiului Bucuresti a sportului scolar un
tabel cu elevii calificai pentru fazele superioare ale O.N.S.S.;
- popularizeaza O.N.S.S. la nivelul scolii, localitaii si n rndul parinilor elevilor;
- atrage sponsori pentru buna organizare si desfasurare si pentru acordarea de
premii;
- organizeaza festivitatea de premiere;
- ntocmeste si raspunde de pastrarea unui dosar care conine toate documentele
elaborate cu ocazia desfasurarii competiiilor din unitatea de nvaamnt.
Art. 19. Fiecare dintre comisiile prevazute laart. 9 are obligaia de a ntocmi, pastra si
prezenta organelor ierarhice superioare dosarul de activitai sportive, care cuprinde
documente referitoare la organizarea si desfasurarea competiiilor sportive scolare.
Art.20. Presedintele-executiv al Comisiei Judeene/ a Municipiului Bucuresti,
presedintele-executiv al Comisiei sportului scolar din unitatea de nvaamnt si
presedintele Comisiei pe disciplina sportiva raspund de ntocmirea dosarului de
activitai sportive, n propriile comisii. Secretarii comisiilor ntocmesc si pastreaza toate
documentele dosarului de activitai sportive.
Art.21. Fiecare delegaie sportiva are un conducator oficial, numit de catre Comisia
sportului scolar din unitatea de nvaamnt. Numirea se face pentru una sau mai multe
discipline sportive, pentru una sau mai multe faze ale O.N.S.S., iar nlocuirea acestuia se
face de catre Comisia care l-a numit.
Art.22. (1) Contestaiile cu privire la organizarea si desfasurarea competiiilor din cadrul
O.N.S.S. sunt formulate n scris de catre conducatorul oficial al delegaiei sportive, care
le nainteaza comisiei organizatoare a fazei.
(2) Orice contestaie se formuleaza n termenul prevazut de regulamentul
tehnic al federaiei naionale de specialitate si se rezolva de catre comisia organizatoare
a fazei.
(3) Comisia organizatoare a fazei este obligata sa primeasca, sa nregistreze si sa
judece contestaia. n caz contrar, persoana/ persoanele vinovate sunt nlocuite de catre
organismul care le-a numit, dupa care se reiau procedurile stipulate de prezentul alineat.
(4) Contestaiile se judeca n prezena tuturor membrilor comisiei organizatoare
a fazei, deciziile si efectele acestora se consemneaza ntr-un proces-verbal si se
comunica tuturor conducatorilor oficiali ai delegaiilor sportive participante precum si
inspectoratelor scolare de care cei n cauza aparin.
10
CAPITOLUL IV
Condiii de participare i calificare
Art.23. La O.N.S.S. participa copiii si elevii nominalizai laart.3, alin (1), din prezentul
Regulament.
Art.24. (1) Participarea copiilor si elevilor la etapele O.N.S.S., superioare etapei pe
unitatea de nvaamnt, este condiionata de:
a) respectarea grupelor de vrsta, n conformitate cu prevederile Calendarului
competiional naional;
b) prezentarea BI/ CI sau, dupa caz, a certificatul de nastere n original;
c) adeverina de participare, eliberata de unitatea de nvaamnt la care copilul/
elevul este nscris n Registrul Matricol, conform Anexei 3 din prezentul
Regulament (care conine si avizul medical favorabil, cu o valabilitate de 6 luni);
d) formularul de nscriere, eliberat de unitatea de nvaamnt, conform Anexei 1
din prezentul Regulament.
(2) Grupele de vrsta se stabilesc anual de catre Ministerul Educaiei, Cercetarii
si Tineretului, prin Direcia Generala Management nvaamnt Preuniversitar si se
transmit inspectoratelor scolare, prin Calendarul competiional naional.
(3) Componena delegaiilor sportive scolare participante la competiii, pe
discipline sportive (numar de elevi si numar de persoane oficiale), se stabileste anual de
catre Ministerul Educaiei, Cercetarii si Tineretului, prin Direcia Generala Management
nvaamnt Preuniversitar si se transmite inspectoratelor scolare, prin Prevederile
metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate n Calendarul
competiional naional.
Art.25. (1) La Campionatul sportiv al unitaii de nvaamnt, copiii/ elevii (echipele)
participa, de regula, n numele clasei de care aparin. La celelalte faze ale O.N.S.S.,
copiii/ elevii (echipele) participa numai n numele unitaii de nvaamnt unde sunt
nmatriculai.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) atrage dupa sine excluderea
elevului(ei)/ echipei din competiie, anularea rezultatelor si refacerea clasamentelor.
Art.26. (1) La faza pe jude/ sector participa elevii cstigatori / echipele cstigatoare
ai/ ale fazei anterioare.
(2) La faza pe zona/ a Municipiului Bucuresti participa elevii cstigatori
/ echipele cstigatoare ai/ ale fazei pe jude/ sector.
(3) La faza naionala participa elevii cstigatori/ echipele cstigatoare ai/ ale
fazelor de zona/ a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, ai/ ale fazei pe jude/ sector.
Art.27. nscrierile participanilor pentru faza pe zona/ a Municipiului Bucuresti si faza
naionala se fac direct la Comisia Judeeana/ a Municipiului Bucuresti a sportului scolar
organizatoare, cu respectarea Calendarului competiional naional.
Art.28. Participarea la fiecare faza, datata n Calendarul competiional naional, mai
puin faza pe scoala, se anuna n scris/ fax si telefonic la comisia organizatoare, cu cel
puin 7 zile lucratoare nainte de nceperea competiiei, de catre organizatorii/ oficialii
echipelor calificate. n caz contrar se pierde dreptul de participare.
Art.29. La terminarea fazei pe jude/ sector si a fazei pe zona/ a Mun. Bucuresti,
organizatorii au obligaia de a trimite la Direcia Generala nvaamnt Preuniversitar, n
11
termen de 10 zile lucratoare, numele echipelor/ elevilor calificate/ calificai pentru faza
urmatoare. Aceeasi obligaie o au si faa de organizatorii etapei superioare.
Art.30. (1) Participarea echipelor/ elevilor la fazele de zona si finale este validata numai
n cazul n care acestea s-au prezentat pna la sfrsitul zilei premergatoare nceperii
competiiei. Pentru celelalte faze, validarea se face naintea nceperii competiiei.
(2) Prezentarea echipelor/ elevilor la faza pe zona si la faza naionala dupa
termenul prevazut la alineatul 1, dar nainte de nceperea competiiei, poate fi admisa
pentru motive temeinice, dovedite prin documente oficiale. n aceste cazuri, hotarrea
privind participarea la competiie a celor n cauza se ia naintea nceperii desfasurarii
competiiei, n prezena tuturor membrilor comisiei organizatoare si a tuturor
conducatorilor oficiali ai delegaiilor sportive participante si se consemneaza ntr-un
proces-verbal semnat de toi cei menionai.
(3) Echipele sosite/ elevii sosii dupa nceperea competiiei nu mai au drept de
participare n competiie.
(4) Lotul de sportivi validat la nceputul fiecarei faze nu poate fi modificat pe
parcursul acesteia. n caz contrar, echipa respectiva este exclusa din competiie.
(5) Toate fazele competiiilor se desfasoara n mod obligatoriu cu prezena
nemijlocita si activa, pe parcursul ntregii competiii, a tuturor membrilor Comisiei
organizatoare. Persoana absenta este nlocuita, n timp util, de catre organul ierarhic
superior care a numit-o, dupa care ncepe competiia. Daca n timpul competiiei un
membru al comisiei organizatoare absenteaza, atribuiile sale sunt preluate de catre o
alta persoana desemnata de catre Presedintele executiv al comisiei de organizare.
Art.31. (1) La toate fazele O.N.S.S., desfasurarea sedinei tehnice condiioneaza
nceperea si derularea competiiei.
(2) Ora de desfasurare a sedinei tehnice se stabileste de Comisia organizatoare
si se comunica participanilor cu cel puin 7 zile lucratoare naintea nceperii
competiiei, pastrndu-se probele scrise care dovedesc anunarea participanilor.
(3) La sedina tehnica participa, n mod obligatoriu, toi membrii comisiei
organizatoare si delegaii oficiali ai unitailor de nvaamnt participante.
(4) Sedina tehnica se finalizeaza cu proces-verbal semnat n mod obligatoriu
de toi participanii - organizatorii si delegaii oficiali ai unitailor de nvaamnt
participante.
(5) Refuzul delegatului unei echipe de a semna procesul-verbal anuleaza dreptul
de participare al echipei/ elevilor la competiie, acest lucru consemnndu-se ca atare n
procesul-verbal.
(6) Organizatorii au obligaia de a consemna n procesul-verbal toate
interveniile lor, precum si ale tuturor delegailor oficiali (observaii, aprecieri, etc.).
(7) Neanunarea participanilor atrage dupa sine reorganizarea respectivei faze,
cu suportarea tuturor cheltuielilor ce rezida de aici de catre toi componenii comisiei
organizatoare.
(8) Alte situaii ivite pe parcursul desfasurarii O.N.S.S. si apreciate ca fiind
deosebite, aduse la cunostina Direciei Generale Management nvaamnt
Preuniversitar, vor fi analizate si rezolvate de Ministerul Educaiei, Cercetarii si
Tineretului. Soluia data este definitiva.
Art.32. (1) Ordinea de intrare n competiie si desfasurarea acesteia vor fi stabilite prin
tragere la sori si/ sau aplicarea tabelei BERGER, consemnndu-se ca atare n procesul-
verbal de la sedina tehnica;
12
(2) Echipa gazda, acolo unde este cazul, si poate alege ora de ncepere a jocului
n cadrul etapei/ reuniunii respective.
Art.33. (1) Echipele/ elevii vor fi nsoite/ nsoii n competiii numai de catre persoane
angajate ale unitaii de nvaamnt participante, desemnate n calitate de conducatori
oficiali n formularul de nscriere naintat de unitatea de nvaamnt.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) atrage dupa sine nerecunoasterea
caracterului oficial al persoanei n cauza si excluderea echipei/ elevului din competiie.
Art.34. (1) Pentru nscrierea n competiie, unitaile de nvaamnt, prin conducatorii
oficiali, sunt obligate sa prezinte Comisiei organizatoare toate documentele precizate n
prezentul Regulament.
(2)ncepnd cu faza pe zona/ Municipiul Bucuresti, fiecare conducator de
delegaie sportiva este obligat sa prezinte Comisiei de organizare toate documentele de
nscriere si participare la competiie prevazute laArt.24, alin(1), ntr-un plic sigilat, cu
stampila inspectoratului scolar si semnatura inspectorului scolar general, la expeditor. n
caz contrar, echipele/ elevii nu sunt primite/ primii n competiie.
(3) O echipa sau un elev nu se poate retrage de la un joc sau de la o proba ca
urmare a nemulumirii faa de arbitraj. n acest caz elevul/ echipa este exclus/ exclusa
din competiie, se anuleaza rezultatele obinute si se refac clasamentele.
Art.35. (1) La faza pe zona/ Municipiul Bucuresti si la faza naionala reprezentativa
judeului este nsoita de un arbitru calificat, de regula cadru didactic, care va oficia
efectiv. Daca din motive obiective, unitatea de nvaamnt participanta nu poate asigura
un arbitru calificat, acesta nu poate fi substituit de alta persoana. n aceste condiii
corpul de arbitrii va fi completat de catre Comisia organizatoare, cu arbitrii locali,
calificai.
(2) Comisia de organizare este obligata sa programeze n competiie arbitrii
adusi de catre delegaiile participante.
Art.36. La nceperea sau terminarea fiecarei faze din campionatele scolare, gazdele
organizeaza manifestari cultural-artistice la care sunt prezeni toi participanii.
CAPITOLUL V
Titluri i premii
Art.37. (1) Pentru faza pe jude/ sector se acorda titlul de Campion judeean/ pe sector.
(2) Pentru faza pe zona/ Municipiul Bucuresti se acorda titlul de Campion
zonal/ al Municipiul Bucuresti.
(3) Titlurile de Campion Naional Scolar si Campioana Naionala Scolara se vor
atribui cstigatorilor/ cstigatoarelor fazelor naionale ale O.N.S.S. la care participa cel
puin 4 echipe/ elevi.
Art.38. (1) Distinciile acordate vor consta n diplome, medalii, cupe si tricouri de
campioni.
(2) n afara distinciilor, se mai pot acorda si premii n bani sau alte premii, de
catre Ministerul Educaiei, Cercetarii si Tineretului, comunitatea locala, direciile pentru
sport ale judeelor/ Mun. Bucuresti, federaii sportive naionale si sponsori.
13
(3) Primele trei echipe clasate/ primii trei sportivi clasai primesc diplome,
medalii si premii.
(4) Ceilali participani pot primi diplome/ meniuni si premii.
(5) Fiecare inspectorat scolar si unitate de nvaamnt si poate confeciona
diplome, medalii, insigne, ecusoane cu nsemne proprii.
Art.39. La toate fazele O.N.S.S., n caz de egalitate, n clasamentele finale, premiul
cuvenit se va atribui sportivului/ echipei cu vrsta cea mai mica.
CAPITOLUL VI
Reglementri administrativ-financiare
Art.40. (1) Cheltuielile privind organizarea si desfasurarea O.N.S.S. sunt suportate din
surse bugetare, extrabugetare, precum si din alte surse, dupa cum urmeaza:
a) faza pe scoala de catre unitatea de nvaamnt si Asociaia Sportiva Scolara,
dupa caz;
b) faza pe localitate - de catre unitaile de nvaamnt participante;
c) faza pe centre de localitai de catre unitaile de nvaamnt participante;
d) faza pe jude/ sectoare de catre unitaile de nvaamnt participante;
e) faza pe zona/ a Mun. Bucuresti de catre unitaile de nvaamnt participante;
f) faza naionala - de catre Ministerul Educaiei, Cercetarii si Tineretului, prin
inspectoratele scolare organizatoare.
(2) Cheltuielile privind transportul participanilor la O.N.S.S. sunt suportate din
surse bugetare, extrabugetare, precum si din alte surse, dupa cum urmeaza:
a) faza pe localitate - de catre unitaile de nvaamnt participante;
b) faza pe centre de localitai de catre unitaile de nvaamnt participante;
c) faza pe jude/ sectoare de catre unitaile de nvaamnt participante;
d) faza pe zona/ a Mun. Bucuresti de catre unitaile de nvaamnt participante;
e) faza naionala - de catre Ministerul Educaiei, Cercetarii si Tineretului, prin
inspectoratele scolare.
CAPITOLUL VII
Sanciuni
Art.41. Pentru ncalcarea prevederilor prezentului Regulament, angajaii din reeaua
nvaamntului raspund disciplinar, material sau penal, conform Statului personalului
didactic si legislaiei n vigoare.
Art.42. Pentru ncalcarea prevederilor prezentului Regulament, elevii participani la
competiii sunt sancionai conform prevederilor Regulamentului de Organizare si
Funcionare a Unitailor de nvaamnt Preuniversitar si legislaiei n vigoare.
Art.43. Pentru aplicarea prevederilor de la Art. 41, 42, organizatorii ntocmesc un
raport scris despre persoanele si abaterile savrsite de acestea, raport pe care l
nainteaza Comisiei judeene/ a Municipiului Bucuresti a sportului scolar.
14
CAPITOLUL VIII
Dispoziii finale
Art.44. Competiiile sportive din cadrul OLIMPIADEI NA|IONALE A SPORTULUI
SCOLAR sunt considerate activitai de peformana. Cuantumul cheltuielilor se stabileste
potrivit prevederilor Hotarrilor de Guvern si ale actelor normative elaborate pentru
Agenia Naionala pentru Sport privind activitatea cu sportivii de la aceste niveluri de
vrsta.
Art.45. Calendarul competiional naional, elaborat si transmis anual de Direcia
Generala Management nvaamnt Preuniversitar, poate suferi modificari pe parcursul
derularii lui numai cu acordul scris al conducerii M.E.C.T.
Art.46. n afara Campionatului sportiv al unitaii de nvaamnt si a Calendarului
competiional naional, fiecare unitate de nvaamnt si poate planifica organizarea si
desfasurarea de competiii sportive proprii, interne/ internaionale, avizate de
inspectorul scolar de specialitate si aprobate de inspectorul scolar general.
Art.47. Pe parcursul unui an scolar se mai pot organiza si alte competiii de nivel local,
zonal, naional si internaional, finanate de catre persoane fizice sau juridice, interesate
de desfasurarea unor astfel de aciuni, numai cu aprobarea scrisa aDireciei Generale
Management nvaamnt Preuniversitar.
Art.48. Multiplicarea si distribuirea n toate unitaile de nvaamnt si inspectoratele
scolare, a prezentului Regulament, a Calendarului competiional naional si a
Prevederilor metodologice referitoare la disciplinele sportive, intra n responsabilitatea
Direciei Generale Management nvaamnt Preuniversitar.
Art.49. Odata cu intrarea n vigoare a prezentului Regulament, toate unitaile de
nvaamnt si inspectoratele scolare se vor ngriji permanent de asigurarea resurselor
financiare corespunzatoare desfasurarii n bune condiii a competiiilor sportive scolare.
Art.50. Organizarea si desfasurarea competiiilor sportive scolare, ca si participarea la
acestea, conteaza pentru obinerea salariului/ gradaiei de merit de catre profesorii de
specialitate, nvaatorii, institutorii, educatoarele, care au pregatit echipele/ elevii. De
asemenea, acestea sunt luate n calcul si la evaluarea unitailor de nvaamnt si
inspectoratelor scolare
Art.51. Dupa derularea fazei judeene, pentru fiecare disciplina sportiva nominalizata n
Calendarul competiional naional, inspectoratul scolar va transmite unitailor cu
nvaamnt sportiv integrat si/ sau suplimentar tabele nominale cu toi elevii
participani la faza pe jude/ sector, n vederea seleciei si legitimarii.
Art.52. Anexa nr. 1(FORMULAR DE NSCRIERE), Anexa nr. 2 (CONFIRMARE DE
NSCRIERE), Anexa nr. 3(ADEVERIN|A DE PARTICIPARE) si Anexa nr. 4(RAPORT
PRIVIND PARTICIPAREA UNITA|ILOR DE NVA|AMNT LA O.N.S.S.) fac parte
integranta din prezentul Regulament.
Art.53. (1) La sfrsitul fiecarui an scolar, inspectorii scolari de specialitate nainteaza
conducerilor fiecarei unitai de nvaamnt adrese cuprinznd aprecieri referitoare la
modul de participare si prestaia acesteia la organizarea si desfasurarea competiiilor
15
sportive din Campionatul sportiv al unitaii de nvaamnt si din celelalte etape ale
O.N.S.S.
(2) Adresele vor purta avizul inspectorului scolar general.
Art.54. La sfrsitul fiecarui an scolar, Direcia Generala Management nvaamnt
Preuniversitar nainteaza fiecarui inspectorat scolar si fiecarui inspector de specialitate,
adrese cuprinznd aprecieri referitoare la modul de punere n aplicare a prevederilor
prezentului Regulament.
Art.55. n activitaile de promovare a competiiilor sportive scolare este interzisa
reclama pentru tutun si alcool.
Art.55. Prezentului Regulament se aplica ncepnd cu anul scolar 2007-2008.
16
Inspectoratul Scolar al . A N E X A nr. 1
Unitatea de nvaamnt.
Asociaia Sportiva Scolara
Localitatea.
Adresa
Telefon Fax
Nr Data..
Vizat Inspector Scolar de Specialitate
Catre INSPECTORATUL SCOLAR AL..
FORMULAR DE NSCRIERE
(Se completeaza pentru fiecare faza, cu excepia celei pe scoala)
LA FAZA.. A OLIMPIADEI NA|IONALE A SPORTULUI SCOLAR, organizata n
localitatea.., jud ..., la data, ne nscriem si participam
cu urmatoarea delegaie oficiala :
1).Conducator oficial delegaie (poate reprezenta una sau mai multe discipline sportive):
Dl./ D-na...................., avnd funcia de..................la(unit. de
nvaamnt)...................................................., se legitimeaza cu C.I. seria, nr..... si oficiaza ca
delegat pentru (echipa/ ele, elevul/ ii, ramura/ ile sportiva/ e) .................. .
Conducatorul oficial al delegaiei este direct raspunzator de corectitudinea ntocmirii documentelor
necesare participarii la competiie si pe perioada desfasurarii acesteia. Raspunde de respectarea ntocmai a
prevederilor Regulamentului Olimpiadei Naionale a Sportului Scolar, a regulamentului disciplinei/ disciplinelor
sportive. Raspunde de securitatea, integritatea si disciplina elevilor, precum si de respectarea prevederilor
regulamentelor de catre acestia, pe perioada deplasarilor si pe perioada desfasurarii competiiilor.
2). Pentru disciplina sportiva , este desemnat ca arbitru dl./ d-na .,
care se legitimeaza cu C.I., seria ., nr. ......... si carnetul de arbitru cu seria ., nr. .........
3). TABEL NOMINAL CU ELEVII SPORTIVI AI UNITA|II NOASTRE DE NVA|AMNT:
CULORI DISTINCTE PENTRU TRICOURI: 1. .........,2..........
Nr.
Crt.
NUMELE SI PRENUMELE Nr-ul din
Registrul
Matricol
Data
Nasterii Clasa
Nr-ul
de pe
tricou
Prezent
/
Absent
1.


n
DIRECTOR, PRESEDINTE, PROFESOR,
Unitate de nvaamnt Asociaie Sportiva Scolara Conducator oficial
17
Inspectoratul Scolar al A N E X A nr. 2
Adresa
Telefon . Fax ..
Nr. Data
AVIZAT
Presedintele Comisiei
Judeene/ Mun.Bucuresti
a Sportului Scolar
CATRE
INSPECTORATUL COLAR AL .
CONFIRMARE DE NSCRIERE
LA FAZA A OLIMPIADEI NA|IONALE A SPORTULUI SCOLAR,
organizata n localitatea.., jud..., la data,
DISCIPLINA SPORTIVA .................. .
1. Confirmam nscrierea delegaiei dumneavoastra.
2. Cazarea delegaiei se va face n localitatea , la ..
............................................................, str. , nr. , tel. .....,
fax , ncepnd cu orele .
3. Masa se va servi la ......................, str. ....
nr. ., tel. , fax , ncepnd cu orele
4. Sedina tehnica si validarea vor avea loc la ............., str. ,
nr. , orele .
5. Distana ntre punctele de cazare, masa, concurs este de .. km. Pentru transportul local, nefiind
prevederi bugetare, vei lua masuri n consecina.
6. Festivitatea de premiere (prezena obligatorie) va avea loc la ,
n data de ., orele . .
7. Relaii suplimentare la .............................., tel/ fax . .
PRESEDINTE INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATE,
COMISIE PE DISCIPLINA SPORTIVA
18
Unitate de nvaamnt A N E X A nr. 3
Localitatea .
Adresa
Judeul
Tel Fax ..
Nr . Data
ADEVERIN[A DE PARTICIPARE
Elevul/ eleva ..., nascut/ nascuta la data
.., este nscris/ nscrisa la 1 septembrie, anul scolar , n clasa la
forma de nvaamnt .... si figureaza n Registrul Matricol al unitaii noastre la nr . .
Confirmam ca elevul/ eleva ndeplineste condiiile de participare la Olimpiada Naionala a
Sportului Scolar conform prevederilor Regulamentului acesteia.
S-a eliberat prezenta adeverina ca document oficial de nscriere si participare n competiie.
DIRECTOR PROFESOR SECRETAR,
Unitate de nvaamnt, Conducator oficial, Unitate de nvaamnt,
L.S.
Fotografia elevului,
pe care se aplic
tampila unitii de
nvmnt
VIZA MEDICALA
cu parafamedicului si stampila
unitaii medicale, dataemiterii, specificaia
APT PENTRU EFORT FIZIC N COMPETI|IE
si termenul de valabilitate
FAZA Data Specificaia Termen de
valabilitate
Parafa si stampila
pe jude/
sectoare
pe zona/
mun.Bucuresti
NA|IONALA
19
A N E X A nr. 4
RAPORT
PRIVIND PARTICIPAREA UNITA[ILOR DE NVA[AMNT
LA OLIMPIADA NA[IONALA A SPORTULUI COLAR
ANUL COLAR: _____________________
1. Denumire aciune:
2. Organizator (coordonator):
3. Etapa:
4. Parteneri:
Denumire partener Observaii
Partener 1
Partener 2
Partener 3
Partener n
5. Perioada:
Data de nceput Data de sfrsit
6. Loc de desfurare:
Localitate Jude
7. Participani:
Nr.
crt.
Judeul Unitatea de nvaamnt
Numar
participani
Total
participani
elevi prof. arbitri
1.
2.
3.
4.
n.
20
8. Programul aciunii:
9. Rezumatul aciunii/ descrierea activitilor:
10. Rezultate:
11. Resurse:
a. Resurse umane (dintre care voluntari)
Total Din care voluntari
Resurse umane
b. Resurse financiare
o Sursa de finanare (bugetul de stat/ venituri extrabugetare/ parteneri)
o Alte contribuii
Resurse financiare Bugetul de stat Venituri
extrabugetare
Total
Resurse financiare
proprii
Contribuii parteneri
Alte contribuii
Total
21
c. Resurse materiale si echipamente
Nr.crt. Denumire material/ echipament Nr. bucai (alta UM)
1.
2.
3.
n.
12. Impactul aciunii:
13. Mediatizarea aciunii:
14. Alte informaii pe care dorii s le precizai :
Organizator/ Coordonator :
Numele si prenumele: ________________________________
Funcia: ____________________________________________
Semntura: __________________
Data: ________________________