Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat (abonatii RADET)

1.1 Pentru cei care se incadreaza in prevederile !" #$%&$11 (in sensul ca '! detin nici unul din bunurile prevazute in !" #$%&$11 care duc la e(cluderea ajutorului ) specificate la punctul *) acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
+amilii transa de venit net mediu pe membru de familie (vezi ,.1) 0 - 155 155,1 - 210 210,1 - 260 260,1 - 310 310,1 - 355 355,1 - 425 425,1 - 480 480,1 - 540 540,1 - 615 615,1 - 786 786,1 - 840 840,1 - 900 900,1 - 1100 1100,1 - 1300 1300,1 - 1400 1400,1 - 1500 procent compensare guvern 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% procent compensare primarie 5,5 % 11 % 17 % 22 % 28 % 33,5 % 39 % 44,5 % 50 % 53 % 50 % 45 % 40 % 35% 30% 25%

Persoane singure transa de venit net total persoana singura (vezi ,.&) 0 - 155 155,1 - 210 210,1 - 260 260,1 - 310 310,1 - 355 355,1 - 425 425,1 - 480 480,1 - 540 540,1 - 615 615,1 - 786 786,1 - 1082 1082,1 - 1200 1200,1 - 1400 1400,1 - 1600 1600,1 - 1700 1700,1 - 1800

procent compensare guvern 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 15 % 10 % 0% 0% 0% 0% 0%

procent compensare primarie 0% 5,5 % 11 % 17 % 22 % 28 % 33,5 % 39 % 44,5 % 47 % 50 % 50 % 45 % 40 % 30% 25%

1.& Pentru cei care nu se incadreaza in prevederile !" #$%&$11 (in sensul ca detin cel putin unul din bunurile prevazute in !" #$%&$11 care duc la e(cluderea ajutorului ) specificate la punctul *) acestia vor completa

formularul de cerere cu antetul Primariei Constanta


+amilii transa de venit net mediu pe membru de familie (vezi ,.1) $ ) 1-$$ procent compensare primarie 25% Persoane singure transa de venit net total persoana singura (vezi ,.&) $ ) 1.$$ procent compensare primarie 25%

Atentie/ 'u pot beneficia de ajutor de incalzire de &-0 familiile si persoanele singure care detin cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imo ile aflate in proprietate ! cu e(ceptia locuintei de domiciliu" pe raza municipiului 1onstanta. Trebuie sa bifati in formularul de cerere la punctul E bunurile pe care le detineti. 1.2 3entiuni foarte importante4 #$utorul pentru energia termica furni%ata in sistem centrali%at se acorda doar in limita unor consumuri ma(ime stabilite de guvern5 in functie de luna si de numarul de camere , dupa cum urmea%a& Tabela cu consumuri ma(ime pentru care se acorda ajutorul Tip locuinta % +ebruari 3arti consum 6anuarie 'oiembrie Decembrie e e lunar ma(im "cal 1 camera 0,82 0,68 0,61 0,67 0,74 2 camere 1,22 1,06 0,95 1,07 1,22 3 camere 1,59 1,39 1,24 1,39 1,58 ' 4 camere 2,21 1,86 1,73 1,94 2,21

7aloare Ajutor ( !procent a$utor )uvern * procent a$utor +rimarie" , consum )cal !ve%i e-plicatiile de mai $os" , 2815,1 . 100

'ota4 /n situatia in care consumul efectiv reali%at la caldura este mai mic decat consumul ma-im compensat !din ta ela", in formula de calcul de mai sus se trece consumul efectiv reali%at0 in situatia in care consumul efectiv reali%at este mai mare sau egal cu consumul ma-im compensat !ve%i ta ela", in formula de mai sus se trece consumul ma-im compensat !din ta ela de mai sus"1 Atentie/ 2e veti consuma peste aceste limite ma-ime de consum, veti plati la pret nesu ventionat3 #$utorul se acorda numai pentru energia termica consumata in scopul incal%irii locuintei si nu include energia termica consumata in scopul prepararii apei calde menajere 1
+retul local de facturare a energiei termice furni%ata populatiei in sistem centrali%at este de 2815,1 lei%"cal, inclusiv 45# 1

+rimaria 2onstanta va pune la dispo%itie pe 6661primaria-constanta1ro, cap1 #$utoare incal%ire, o aplicatie prin care va puteti calcula singuri cat aveti de platit pentru caldura, pentru a elimina orice fel de neintelegeri legate de acest su iect1 #ccesati aplicatia si introduceti datele necesare operatiunii de calcul1 7epre%entantii asociatiilor de locatari.proprietari pot solicita pe adresa de email a$utoareincal%ire8primariaconstanta1ro orderourile lunare cu eneficiarii a$utoarelor, incepand cu data de 1 ale lunii pentru luna anterioara1 &. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne de foc &.1 Pentru cei care se incadreaza in prevederile !" #$%&$11 (in sensul ca '! detin nici unul din bunurile prevazute in !" #$%&$11 care duc la e(cluderea ajutorului ) specificate la punctul *) acestia vor completa

formularul de cerere cu antetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale:


+amilii transa de venit net mediu pe membru de familie (vezi ,.1) 0 - 155 155,1 - 210 210,1 - 260 260,1 - 310 310,1 - 355 355,1 - 425 425,1 - 480 suma lunara compensare (lei) 54 lei 48 lei 44 lei 39 lei 34 lei 30 lei 26 lei cantitate lemne (9g) Primarie%sezon 1500 1500 1500 1300 1300 1300 1000

480,1 - 540 540,1 - 615 615,1 - 1000 1000,1 - 1300 1300,1 - 1500

20 lei 16 lei 0 lei 0 lei 0 lei

1000 1000 800 500 500 Persoane singure transa de venit net total persoana singura (vezi ,.&) 0 - 155 155,1 - 210 210,1 - 260 260,1 - 310 310,1 - 355 355,1 - 425 425,1 - 480 480,1 - 540 540,1 - 615 615,1 - 1200 1200,1 - 1600 1600,1 - 1800 suma lunara compensare (lei) 54 lei 48 lei 44 lei 39 lei 34 lei 30 lei 26 lei 20 lei 16 lei 0 lei 0 lei 0 lei cantitate lemne (9g) Primarie%sezon 1500 1500 1500 1300 1300 1300 1000 1000 1000 800 500 500

&.& Pentru cei care nu se incadreaza in prevederile !" #$%&$11 (in sensul ca detin cel putin unul din bunurile prevazute in !" #$%&$11 care duc la e(cluderea ajutorului ) specificate la punctul *) acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Primariei Constanta4 +amilii transa de venit net mediu pe membru de familie (vezi ,.1) $ ) 1-$$

1antitate lemne (=g) pentru tot sezonul rece 500 :g

Persoane singure transa de venit net total persoana singura (vezi ,.&) $ ) 1.$$ 1antitate lemne (=g) pentru tot sezonul rece 500 :g

Atentie/ 'u pot beneficia de ajutor de incalzire de -$$ 9g lemne de foc familiile si persoanele singure care detin cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imo ile aflate in proprietate !cu e-ceptia locuintei de domiciliu" pe raza municipiului 1onstanta. Trebuie sa bifati in formularul de cerere la punctul E bunurile pe care le detineti. &.2 3entiuni foarte importante4 2antitatea de lemne se acorda o singura data pentru tot sezonul rece (noiembrie : martie). ;umele de bani se acorda lunar. ;e va asigura transportul lemnelor la domiciliul solicitantului pentru cei care nu isi pot asigura transportul. 2. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu gaze naturale (abonatii 1 '"A<) +amiliile si persoanele singure cu venituri reduse, care utili%ea%a pentru 9ncal%irea locuintei ga%e naturale ! acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale" eneficia%a de a$utor lunar pentru 9ncal%irea locuintei pe perioada se%onului rece, dupa cum urmea%a& +amilii si persoane singure transa de venit net mediu pe membru de familie sau venit net total al persoanei singure (vezi ,.15 ,.&) 0 - 155 155,1 - 210 210,1 - 260 260,1 - 310 310,1 - 355 355,1 - 425 425,1 - 480

suma compensare 262 lei 162 lei 137 lei 112 lei 87 lei 62 lei 44 lei

480,1 - 540 540,1 - 615

31 lei 19 lei

#$utorul pentru ga%e se acorda in cuantumurile specificate mai sus, dar nu mai mult decat contravaloarea cantitatii de ga%e naturale consumate in perioada se%onului rece1 8. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu butelii "P> pentru sobe sau centrale cu functionare "P> acestia vor completa formularul de cerere cu antetul Primariei Constanta, specific pentru acest tip de incalzire4 /n functie de veniturile medii nete lunare pe mem ru de familie si de modalitatea de incal%ire specificata in cerere, se acorda a$utoare !e-primate in numar ma-im utelii.luna" pentru familiile.persoanele singure care folosesc pentru incal%ire utelii )+; pentru so e sau centrale cu functionare )+;, dupa cum urmea%a& +amilii transa de venit net mediu pe membru de familie (vezi ,.1) 0 - 260 numar ma(im butelii%luna

260,1 - 425

425,1 - 615

615,1 - 1300

ma-im 4 utelii pe luna tip araga% pentru so a sau ma-im 1 utelie pe luna tip propan 35 <g pentru centrala termica ma-im 3 utelii pe luna tip araga% pentru so a sau ma-im 1 utelie pe luna tip propan 35 <g pentru centrala termica ma-im 2 utelii pe luna tip araga% pentru so a sau ma-im 1 utelie pe luna tip propan 35 <g pentru centrala termica ma-im 1 utelie pe luna tip araga% pentru so a0 nu se acorda utelii tip propan 35 <g pentru centrala termica

Persoane singure transa de numar ma(im butelii%luna venit net total persoana singura (vezi ,.&) 0 - 260 ma-im 4 utelii pe luna tip araga% pentru so a sau ma-im 1 utelie pe luna tip propan 35 <g pentru centrala termica 260,1 - 425 ma-im 3 utelii pe luna tip araga% pentru so a sau ma-im 1 utelie pe luna tip propan 35 <g pentru centrala termica 425,1 - 615 ma-im 2 utelii pe luna tip araga% pentru so a sau ma-im 1 utelie pe luna tip propan 35 <g pentru centrala termica 615,1 - 1600 ma-im 1 utelie pe luna tip araga% pentru so a0 nu se acorda utelii tip propan 35 <g pentru centrala termica

3entiune& /n situatia in care numarul de utelii efectiv livrate si consumate pentru incal%ire in cursul unei luni este mai mic decat numarul ma-im de utelii specificat pentru luna respectiva, a$utorul lunar acordat va fi egal cu numarul de utelii efectiv consumate, si nu cu numarul ma-im de utelii0 uteliile neconsumate nu se reportea%a in lunile urmatoare1 2ererile pentru acordarea de a$utoare pentru incal%ire pe perioada se%onului rece pentru familiile care se incal%esc cu utelii )+; pentru so e sau centrale cu functionare )+; se depun pana cel tar%iu la data de 20 ale fiecarei luni, incepand cu luna octom rie !pentru a eneficia incepand cu luna noiem rie" si pana cel tar%iu in luna fe ruarie !pentru a eneficia pentru luna martie"1 =urni%orul serviciului de livrare la domiciliu a uteliilor )+; va livra si monta utelia numai la adresa de domiciliu sau de resedinta specificata in cerere, numai la so a sau centrala cu functionare )+; !nu si araga%", si numai la solicitarea eneficiarului, in sc>im ul uteliei consumate !goale"1 -. Transele de venit pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu energia electrica (dispozitive de incalzire autorizate pe energie electrica sau centrala termica cu functionare electrica trifazata) acestia vor

completa formularul de cerere cu antetul Primariei Constanta, specific pentru acest tip de incalzire

/n functie de veniturile medii nete lunare pe mem ru de familie.persoana singura, se acorda a$utoare !e-primate in 7?@.luna" pentru familiile.persoanele singure care folosesc pentru incal%ire energia electrica !dispo%itive de incal%ire autori%ate pe energie electrica sau centrala termica cu functionare electrica trifa%ata", dupa cum urmea%a& +amilii si persoane singure transa de venit net mediu pe membru de familie sau venit total al persoanei singure (vezi ,.15 ,.&) 0 - 155 155,1 - 210 210,1 - 260 260,1 - 310 310,1 - 355 355,1 - 425 425,1 - 480 480,1 - 540 540,1 - 615 suma lunara compensare (lei) 262 lei 162 lei 137 lei 112 lei 87 lei 62 lei 44 lei 31 lei 19 lei

#$utorul pentru incal%irea locuintei cu energie electrica !dispo%itive de incal%ire autori%ate pe energie electrica sau centrala termica cu functionare electrica trifa%ata" se va acorda numai dupa efectuarea anc>etei sociale pentru fiecare solicitant1 2ererile pentru acordarea de a$utoare pentru incal%ire pe perioada se%onului rece pentru familiile care se incal%esc cu energie electrica se depun pana cel tar%iu la data de 20 ale fiecarei luni, incepand cu luna octom rie !pentru a eneficia incepand cu luna noiem rie" si pana cel tar%iu in luna fe ruarie !pentru a eneficia pentru luna martie"1 *. >ista cuprinzand bunurile ce conduc la e(cluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat in baza !" #$%&$11 (nota4 pot beneficia de ajutor de incalzire cei care detin cel putin unul din bunurile de mai jos in conditiile specificate la punctele 1.& si &.&) ?!'!R6 63 ?6>E4 - cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imo ile aflate in proprietate, cu e-ceptia locuintei de domiciliu 'ota& +ot eneficia de a$utor pentru incal%irea locuintei si eneficiarii care detin cota parte indivi%a din cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu ?!'!R6 3 ?6>E4 11 mi$loace de transport ,"& autoturisme care depasesc 1600 cm 3, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, arci cu motor, scutere de apa, ia>turi, auto u%e, micro u%e0 21 utila$e agricole& tractor, com ina autopropulsata0 31 utila$e de prelucrare agricola, presa de ulei, moara de cereale0 41 utila$e de prelucrat lemnul&gater, dru$ a,sau alte utila$e de prelucrat lemnul actionate >idraulic, mecanic sau electric0 51 depo%ite ancare cu valoare de peste 31000 lei1 ,se e-ceptea%a mi$loacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu >andicap precum si cele necesare pentru u%ul personal al persoanelor care locuiesc in 7e%ervatia Aiosferei BCelta CunariiD TERE'!R64 11 terenuri de impre$muire a locuintei si curtea aferenta !teren intravilan", care depasesc 1000 m 2 in %ona ur ana si 2000 m2 in %ona rurala 21 terenuri in %ona colinara si de ses =am cu 1-3 pers1 =am cu peste 3 pers1 - ara il si faneata 2100 >a 3100 >a - forestier 2100 >a 3100 >a - vii, live%i, gradini de legume si flori 1100 >a 1150 >a 31 terenuri in %ona montana - forestier - vii, live%i - pasuni si fanete 1ATE" R66 DE A'63A>E%PA;AR64 11peste 3 ovine 21peste 5 porcine 31peste 20 ovine.caprine 2100 >a 1150 >a 4100 >a 3100 >a 2100 >a 5100 >a

41peste 15 familii de al ine #. Acte necesare in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei - formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere - poate fi descarcat de pe @@@.primaria)constanta.ro sau ridicat de catre repre%entantii asociatiilor de locatari.proprietari, precum si de persoanele fi%ice cu contracte individuale de la sediul +rimariei de pe strada Ecaterina 5arga nr1 25-27, de luni pana vineri intre orele 09&00 F 16&000 - pentru a onatii 7#CE4 cu contract individual se va atasa copia de pe ultima factura sau orice document din care sa reiasa codul de a onat 7#CE4 - pentru a onatii 2?@)#G - copie dupa ultima factura - pentru solicitantii de a$utor de incal%ire cu energie electrica F copie dupa ultima factura de la E'E> - pentru toti solicitantii F copii dupa actele de identitate ale titularului de cerere si ale tuturor mem rilor familiei acestuia !certificate de nastere pentru minorii cu varsta pana la 14 ani si uletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provi%orie pentru persoanele cu varsta peste 14 ani"0 #lte acte doveditoare privind componenta familiei, calitatea de titular al cererii de a$utor si veniturile reali%ate se vor solicita in momentul efectuarii anc>etei sociale1 .. Termene si conditii de depunere 2ererile se depun dupa cum urmea%a& 11 Asociatiile de locatari%proprietari sau persoanele fizice cu contracte individuale incAeiate cu RADET 2onstanta vor depune cererile la sediul +rimariei de pe strada Ecaterina 7arga nr. &-)&# de luni pana vineri intre orele 09&00 F 14&00, telefon 0241 4881630 21 Persoanele fizice cu contracte individuale incAeiate cu 1 '"A< 1onstanta5 precum si cei care se incalzesc cu butelii "P> sau energie electrica vor depune cererile la sediul Primariei de la 1itB Par9 3all (;9B >evel) de luni pana vineri intre orele 09&00 F 14&00, telefon 0241 4855330 31 Persoanele fizice care se incalzesc cu lemne vor depune cererile la sediul +rimariei de pe strada Amzacea nr. 12 de luni pana vineri intre orele 09&00 F 14&00, telefon 0241 4842181 +entru orice nelamuriri sunati la numerele de telefon de mai sus sau trimiteti email pe adresa a$utoareincal%ire8primariaconstanta1ro1 4ermenele lunare de depunere a solicitarilor noi de a$utor de incal%ire sunt& - pana pe data de 20 a fiecarei luni pentru a putea fi luati in evidenta cu luna respective !pentru a eneficia incepand cu luna noiem rie cererile se depun incepand cu luna octom rie si pan ape 20 noiem rie", cu e-ceptia solicitantilor de a$utor de incal%ire care folosesc utelii )+; sau energie electrica1 2ererile depuse dupa termenul mentionat vor fi luate in evidenta incepand cu luna imediat urmatoare1 +entru solicitantii de a$utor de incal%ire care folosesc utelii )+; sau energie electrica a$utorul se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus solicitarea1 4itularii a$utoarelor pentru incal%irea locuintei sunt o ligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia in termen de 5 %ile de la data modificarii1 Hodificarile sau, dupa ca%, incetarea dreptului la a$utorul pentru incal%irea locuintei se fac incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit1 6n cerere se vor trece4 A. toate persoanele care locuiesc in apartamentul.locuinta pentru care se solicita a$utor si indiferent daca intre acestea e-ista sau nu relatie de rudenie, cu conditia sa ai a inscrisa adresa apartamentului in actul de identitate sau sa fie trecute in cartea de imo il si sa fie luate in calcul la sta ilirea c>eltuielilor de intretinere a locuintei0 pot eneficia de a$utor de incal%ire si cei care stau cu c>irie1 ?. toate veniturile (e(primate in lei noi) nete reali%ate de respectivele persoane in luna anterioara depunerii cererii, completate cat mai citet in dreptul codului de venit corespun%ator 1. in cerere se va specifica o ligatoriu numarul de camere al locuintei1 D. in cerere se vor ifa corespun%ator, dupa ca%, unurile detinute !specificate la punctul E din formular"0 nu ifati nimic daca nu detineti nici unul din unurile specificate1 =amiliile sau persoanele singure care au inc>eiat contracte individuale cu furni%orul de energie termica !7#CE4" sau ga%e naturale !2?@)#G", precum si cei care se incal%esc cu lemene de foc, utelii )+; sau curent electric, depun cererile individual, iar familiile sau persoanele singure care fac parte din asociatii de locatari.proprietari depun numai prin intermediul repre%entantului asociatiei1

,. Definitii ,.1 7enit net mediu pe membru de familie ( suma tuturor veniturilor nete ale persoanelor din familie !reali%ate in luna anterioara depunerii cererii" impartita la numarul total de mem ri din familia respectiva0 ,.& 7enit net total al persoanei singure ( suma tuturor veniturilor nete ale persoanei singure !reali%ate in luna anterioara depunerii cererii"1 ,.2 Titularul ajutorului este persoana care a completat cererea, iar eneficiarul este intreaga familie a acestuia1 Titularul ajutorului pentru CncDlzirea locuinEei este repre%entantul familiei sau, dupa ca%, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a a$utorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, dupa ca%& proprietarul locuintei, persoana care a instrainat locuinta in a%a unui contract cu clau%e de intretinere, titularul contractului de inc>iriere al acesteia ori alt mem ru de familie ma$or si legal imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inc>iriere ori, dupa ca%, repre%entantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 18 ani1 ,.8 +rin familie se intelege sotul sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea e-ista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta ori care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imo il si sunt luate in calcul la sta ilirea c>eltuielilor de intretinere a locuintei0 pot beneficia de ajutor de incalzire si cei care stau cu cAirieF nu este obligatoriu sa aveti inscrisa in actele de identitate adresa pentru care solicitati ajutorul de incalzire. ,.- +rin persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 16 ani, locuieste si se gospodareste singura1 ,.* +rin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege locuinta situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale mem rilor de familie sau, dupa ca%, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imo il si sunt luate in calcul la sta ilirea c>eltuielilor de intretinere a locuintei1 3entiune4 +ot eneficia de a$utor la incal%ire si familiile.persoanele singure care nu pot dovedi calitatea de titular in sensul art1 6 litera / din ?1I1)1 70.2011, si nu pot pre%enta acte de proprietate pentru imo ilul in care locuiesc sau contracte de inc>iriere, precum si constantenii care locuiesc in case ce apartin 7#EC++ si au fise de calcul completate la %i1 1$. 7erificarea declaratiilor pe propria raspundere +entru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, angajatii primariei vor efectua prin sondaj ancAete sociale la cel putin *$0 din cererile primite1 Caca se constata ca nu s-a declarat corect numarul mem rilor de familie si.sau nu s-a completat lista unurilor aflate in proprietate, dreptul la a$utorul pentru incal%irea locuintei incetea%a incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recuperea%a in conditiile legii1 Ce asemenea, daca se constata ca fapta titularului constituie infractiune, primaria are o ligatia sa sesi%e%e organul de urmarire penala1 ;e vor face de asemenea verificari ale declaratiilor privind veniturile realizate si bunurile detinute in proprietate de catre fiecare membru din familia beneficiara de ajutor de incalzire prin compararea cu informatiile detinute de catre alte institutii/ Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decat cele reale5 in scopul vadit de a obtine foloase materiale necuvenite5 constituie infractiune de fals5 uz de fals sau inselaciune5 dupa caz5 si se pedepseste potrivit dispozitiilor codului penal. Declararea incorecta a componentei familiei5 a veniturilor membrilor acesteia5 precum si a bunurilor detinute5 se sanctioneaza cu amenda intre &$$ si 1$$$ lei.

S-ar putea să vă placă și