Sunteți pe pagina 1din 15

PSIHOLOGIA UMANIST

1. Curentul umanist: condiii de apariie, reprezentani, caracterizare 2.Contribuia lui C.R. Rogers la afirmarea psihologiei umaniste concepte fundamentale, viziunea asupra persoanei 3.Contribuii ale psihologiei umaniste la afirmarea psihologiei tiinifice Condiii de apariie: 1. !sihologii care se "nscriu in curentul umanist s#au ridicat prin scrierile lor "mpotriva celor dou$ curente de%a e&istente: psihanaliza i behaviorismul, ale c$ror limite le#am discutat de%a. a' !sihanali tii " i focalizeaz$ atenia i cercet$rile pe incon tient b' (ehaviori tii reduc totul la comportament i reacii elud)nd *nelu)nd "n considerare' con tiina. 2. !sihologii umani ti , susinui i de datele psihologice acumulate p)n$ la ei de tiina psihologiei dar i de filosofie i tiinele biologice i fizice au plasat "n prim plan omul, faptele sale, e&periena sa, cultiv)nd "ncrederea "n om i posibilitatea devenirii sale. 3. Reprezentani: +braham ,aslo- *1./0 # 1.1/', Carl Ransom Rogers *1./2 # 1.0/', 2ric 3room *1.// # 1.0/', 4asile !avelcu *1.// # 1.03'. Curentul umanist +ccentul principal "n orice teorie a personalit$ii este conceptul 52ului6 2ul *7elf' se refer$ la e&periena intern$ individual$ proprie i evalu$rile subiective. 8eoriile umaniste sunt destul de variate, dar utilizeaz$ un num$r de teme de baz$. 1'. 2i "nl$tur$ *resping' teoria care susine c$ tr$s$turile sau motivaiile incon tiente i conflictele sunt foarte importante "n dezvoltarea personalit$ii argument)nd c$ fiinele umane sunt "nzestrate cu liber$ voin$ i liber$ alegere, cu capacitatea de a decide i alege liber. 2'. 7imilar ei resping ideea c$ forele mediului sunt determinani ma%ori ai personalit$ii. ,ai mult indivizii sunt v$zui ca fiine umane capabile de e&perien$ unic$ bazate pe propriul punct de vedere asupra lumii i eului.

3'. ,ulte teorii umaniste reliefeaz$ c$ oamenii au impulsuri pozitive de a cre te i a# i realiza potenialul lor propriu p)n$ la "mplinire deplin$. Cercet$rile umaniste sunt fenomenologice. +ceasta "nseamn$ c$ pentru fiecare din noi nu e&ist$ o lume obiectiv$ ci e&ist$ numai e&periena noastr$ subiectiv$ cu privire la lume sau numai lumea noastr$ subiectiv$ care depinde de conceptul nostru de eu, atitudinile i valorile proprii. 9'. :mani tii argumenteaz$ c$ pentru a "nelege personalitatea cuiva trebuie s$ tim cum percepe el lumea. 8rebuie g$sit$ o cale de a ;te a eza "n pantofii altei persoane chiar i numai pentru un moment; *dup$ <-oretz=> ?. !., 1.00'. @'. Conceptul de autoactualizare este de baz$ "n "nelegerea umanist$ a personalit$ii. +utoactualizarea *actualizarea sinelui' este percepia umanist$ c$ oamenii se "ndreapt$ "n direcia dezvolt$rii depline a potenialului lor, "n special a potenialului lor emoional *,aslo-, 1.@9'. +cest concept cu privire la fiina uman$ deriv$ "n parte din lucr$rile lui +lfred +dler. Concepia lui +dler este considerat$ ca o tranziie de la teoriile psihanalitice predominante "n timpul activit$ii lui 3reud la punctul de vedere umanist modern. An acord cu punctul de vedere umanist cu privire la dezvoltarea personalit$ii nu e&ist$ o cale simpl$ de a atinge o via$ mai creativ$ i "mplinit$. Cunosc)nd calit$ile oamenilor care i#au "mplinit potenialul lor sau imit)ndu#i nu "nseamn$ c$ "i actualizezi i "mpline ti propriul potenial. +utoactualizarea este mai mult o e&plorare zilnic$, un drum, cale de via$ dec)t un scop final *drumul conteaz$, elul e cuprins "n drum'. !rin observare i intervievarea multor oameni, umani tii au descoperit anumite intuiii "n calea lor pentru a#i a%uta s$# i stimuleze autoactualizarea *,aslo-, 1.B0'. !sihologii umani ti se "ntreab$ cum putem noi cunoa te calit$ile i caracteristicile pozitive ale oamenilor concentr)ndu#ne atenia asupra bolilor mentale. !sihologii umani ti consider$ c$ trebuie studiate principiile s$n$t$ii mentale, puterile i virtuile umane. 8rebuie s$ cunoa tem, s$ studiem ce au oamenii mai bun, s$n$tos, frumos nu ce au ei mai r$u. 3iinele umane sunt prea comple&e pentru a fi bine "nelese, cunoscute profund prin metodele behavioriste *care ne ofer$ o imagine mecanicist$ a omului'. !sihologii umani ti accentueaz$ virtuile, aspiraiile, voina liber$ i "mplinirea deplin$ a potenialit$ilor omului.

2i prezint$ o imagine optimist$ a naturii umane descriind oamenii drept fiine creative, active orientate spre autoactualizare, cre tere i dezvoltare. Camenii au posibilitatea libert$ii de alegere "n crearea propriului eu. 2ste natural i inevitabil pentru o fiin$ uman$ s$ creasc$, s$ mearg$ "nainte, s$ fie con tient de selful s$u i s$ faciliteze i s$ influeneze propria cre tere. Ce este psiholo ia umanist!" 2ste una din cele 9 orient$ri ma%ore ale psihologiei * 9 fore'. ,omentul impunerii sale a fost "ncep)nd cu anul 1.@/ cu publicarea unor c$ri importante *,aslo-, 1.@9, 1.@., 1.B2, Ch. (uhler, 1.B2, C. Rogers, 1.B1, 1.1/, 4asile !avelcu, 1.93 ;Caracterele +fectivit$ii;' i apariia Durnalului de !sihologie :manist$, fondat "n 1.B1 *Dournal of Eumanistic !s>cholog>'. #elaiile $u Psiholo ia %&istenialist! 7e apreciaz$ c$ mi carea psihologiei umaniste este str)ns legat$ de dezvoltarea psihologiei filozofice, "n special psihologia e&istenialist$. !sihologia e&istenialist$ este bazat$ filozofic pe "nelegerea faptului c$ fiecare persoan$ are acces la e&periena sa imediat$. 2&isteniali tii *Fier=e Gaard, R. ,a>, etc' "ncura%eaz$ psihologii: 1. 7$ g$seasc$ lumea interioar$ a fiec$rei persoane, s$ "neleag$ cum tr$iesc oamenii i e&perienele fiin$rii lor "n lume. *Eeideger' !ersoana i lumea este un concept unitar.Hu e&ist$ dou$ lumi personale la fel i nici o persoan$ nu poate fi definit$ sau "neleas$ independent de lumea sa interioar$. 2. 7$ evalueze e&periena uman$ a con tientului i responsabilitatea personal$.*3romm, 1.B3' Iibertatea uman$ este definit$ nu ca libertate f$r$ responsabilitate, ci libertatea de a accepta responsabilitatea. Anzestrarea *baza' ereditar$, impulsurile i instinctele i mediul social pot limita sfera de aciune a libert$ii umane dar ele nu pot acoperi "n "ntregime capacitatea uman$ de a face opiuni. An timp ce baza genetic$ nu permite omului s$ zboare ca p$s$rile, un om poate transcede aceste limite prin "nv$tarea s$ zboare, s$ pluteasc$. !sihologii umani ti au fost influenai de conceptele e&istenialiste despre "nelegerea subiectiv$ i responsabilitatea personal$. 2i pun accentul pe capacitatea unic$ a fiec$rui individ de autoactualizare i cre tere personal$. 2i acord$ mare importan$ *"n raport cu alte teorii ale personalit$ii' studierii creativit$ii i

autenticit$ii. An contrast cu reprezentanii teoriei "nv$$rii, psihologii umani ti nu cred c$ fiina uman$ " i "ncepe viaa ca o coal$ alb$ de h)rtie pe care societatea scrie te&tul ei cultural. 7imilar lui 3romm i Dung, ei v$d scopul vieii fiec$rei persoane "n actualizarea puterii lui ca neascunse i inerente, prezente "n natura uman$. 2i accentueaz$ unicitatea e&perienei umane incluz)nd alegerea, decizia, relaiile interpersonale, intenii scopuri i e&periene transcedentale sau spirituale. C caracteristic$ ma%or$ a psihologiei umaniste este abordarea fenomenologic$ a cunoa terii i "nelegerii. 3enomenologia este cu privire la "nelegerea realit$ii ca percepie a indivizilor "n ei, "ntr#o manier$ ce este liber$ de preconcepii. 7e apreciaz$ c$ singura realitate pe care oricine o are este subiectiv$ i personal$, nu obiectiv$. ;7ingura realitate pe care eu pot s$ o cunosc esfe lumea a a cum o percep i o e&perimentez eu "n acest moment. 7igura realitate pe care eu o pot cunoa te este aceea pe care o percepi i o e&perimentezi "n acest moment. Ji singura atitudine este aceea c$ cei care percep realitatea sunt diferii. 2&ist$ at)tea lumi reale c)i oameni e&ist$.; *C.Rogers, 1.0/, p. 1/2' Cu toate c$ e&periena personal$ este subiectiv$, nimic nu este mai real pentru individ la un anumit moment dec)t aceasta. Ca urmare, C. Rogers include "n scrierile sale e&presii ca: ;real pentru mine;, ;bazat pe e&periena mea;. C persoan$ nu poate decide "n ce mod s$ se comporte alte persoane sau s$# i tr$iasc$ via$ lor. :rmeaz$ de aici c$ fiecare persoan$ trebuie s$# i asume responsabilitatea pentru propriile decizii. <in punct de vedere al adev$rului tiinific, abordarea fenomenologic$ are implicaii particulare pentru studierea persoanei. <in punct de vedere fenomenologic, baza pentru "ntreaga e&perien$ uman$ este interpretarea. 3iina uman$ ata eaz$ imediat un "neles unic fiec$rei informaii pe care o prime te prin simuri, ceea ce face ca acelea i fenomene fizice s$ difere de la individ la individ. <ac$ dorim s$ "nelegem o persoan$, trebuie s$ g$sim "n interiorul ei lumea ei de interpretare. Ca urmare, psihologia e&istenial$ i umanist$ este mai puin interesat$ "n studiul comportamentului ca un eveniment cu baz$ neurologic$ i mai mult ei cerceteaz$ "nelesul pe care fiecare persoan$ "l percepe. Conceptele de stimul # r$spuns, caracteristice pentru psihologia behaviorist$ sunt considerate prea simpliste deoarece presupun c$ evenimentele din mediu au un impact similar asupra tuturor persoanelor. <atorit$ "nelegerii acordate persoanei, umani tii "ncearc$

s$# i valideze datele teoretice prin e&periene subiective dec)t prin criterii obiective cum sunt: metode statistice, teste, e&perimente. !sihologii umani ti pun accent pe o abordare ideografic$ crez)nd c$ "nelesul deplin va veni de la "nelegerea cazurilor individuale. Cum spunea Rogers, ;ce este mai personal este mai general;.*1.B1, p.2B' 8eoria umanist$ a fost criticat$ "n mai multe temeiuri: 1. Camenii au argumentat: concentr)ndu#se asupra percepiei de sine i evalu$rii subiective nu pot s$ e&plice cauzele comportamentului individual *7rnith,1.@/'. 2. An al doilea r)nd umani tii au fost criticai c$ i#au concentrat e&plicaiile prea u or asupra individului i au ignorat problemele mediului care pot cauza disconfort i dizarmonie. 3. An al treilea r)nd umani tii au fost puternic criticai deoarece punctul lor de vedere nu poate fi demonstrat prin e&perimente riguroase. 2ste o eviden$ foarte mic$ pentru a susine afirmaia umanist$ c$ fiinele umane sunt pozitiv impulsionate c$tre auto"mplinire i posed$ o voin$ liber$. 8eoria umanist$ cu privire la personalitate nu a avut mare succes "n predicia comportamentului uman de#a lungul unei largi arii de circumstane sau situaii, o problem$ asem$n$toare altei teorii. #epre'entani ai psiholo iei umaniste A(raham Maslo) *+,-./+,0-1 3ondator al umanismului, s#a n$scut la (roo=l>n, He- Kor=, fiul unor emigrani din Rusia. <up$ studii str$lucite a%unge professor i pred$ psihologia la :niversitatea Liscousin, (roo=l>n College i la (randeis :niversit>. An 1.B0 a fost ales pre edinte al +sociaiei !sihologilor +mericani. Contribuia lui principal$ este teoria asupra motivaiei umane i concepia cu privire la om i la trebuinele lui. Cmul este antrenat "n activitatea lui de o serie de trebuine. +ceste trebuine, pe parcursul satisfacerii lor, se supun unor anumite legit$i. 8rebuinele de actualizare a sinelui cognitive, estetice i cele de concordan$ sunt implicate "n cre terea i definirea uman$ i au fost numite de c$tre autor ca trebuine de cre tere.2le se deosebesc de trebuinele de deficien$, nu numai prin nivelul intensit$ii lor ci i prin alte caracteristici: # apariia lor "n evoluia umanit$ii sub aspect filogenetic i ontogenetic este mai t)rzie fa$ de trebuinele de baz$ # comportamentul de satisfacere a trebuinelor de cre tere sunt mai complicate, presupune e&istena mai multor

c&ondiii sociale, economice i politice dec)t satisfacerea nevoilor de hran$. # actualizarea de sine acioneaz$ pe termen lung, menine tensiunea "n interesul scopurilor "ndep$rtate i de multe ori de neatins. # trebuinele de cre tere sunt rezultatul evoluiei culturale a omenirii i cu c)t o trebuin$ este mai "nalt$ "n ierMarhie, cu at)t ea este mai specific uman$. !ersoanele care nu " i utilizeaz$ comportamentul propriu se simt nemulumite, frustrate, ne"mplinite. !entru ca actualizarfea sinelui s$ fie posibil$, ,aslo- a elaborate precondiii: # eliberarea de constr)ngerile impuse de alii. # persoana nu trebuie s$ fie distras$ de preocuparea pentru hran$, securitate, dragoste etc. # s$ fie sigur$ de capacit$ile sale *autocunoa tere', de familia sa, de grupul de apartenen$. # persoana trebuie s$ se autocunoasc$ foarte bine, s$# i evalueze puterile, sl$biciunile, viciile i virtuile pentru a ti ce are de "mplinit i de actualizat. Cau'ele pentru care nu se atinge actualizarea sinelui *,aslospunea ca numai 1N din populaie poate atinge actualizarea sinelui' sunt: # fiind cea mai "nalt$ din ierarhie tendina de actualizare este cea mai slab$ i oprimat$ cel mai u or # propriile "ndoieli despre capacit$ile i abilit$ile noastre sunt factori inhibitori # trebuina de actualizare de sine cere effort, disciplin$, autocontrol i muncp din greu. # e&perienele cruciale din copil$rie pot inhiba sau stimula orientarea persoanei spre autoactualizare. Caracteristici ale Opersoanei "nalte6 sau autoactualiz$rii de sine: 1. !erceperea realit$ii la un grad "nalt ede eficien$ 2. C acceptare a lor, a altor oameni i a naturii "n general f$r$ s$ "ncerce sau s$ falsifice, s$ disimuleze imaginea lor 3. !ropriile sl$biciuni i imperfeciuni nu le produc comple&e. 9. <ispun de spontaneitate, simplitate i naturalee. @. C trebuin$ de independen$ i autonomie B. C continu$ prospeime a percepiei. 1. ?nteresul social este present "n comportamentul lor, ei manifest)nd simpatie i empatie pentru umanitate "n general. 0. +utorealizatorii de sine tind s$ fie "nalt creativi, manifest)nd inventivitate, originalitate i fle&ibilitate "n toate aspectele vieii. .. !rezint$ rezisten$ la presiunea social$ i cultural$.

1/.+u capacitatea de a se bucura de propria lume psihic$ "nn$scut$. 11.8r$iesc e&periene de v)rf, momente de e&taz, de uimire, de revelaie. 12.!osed$ o structur$ democratic$ a caracterului. <espre educaie, ,aslo- spunea: O8rebuie s$ se dea copilului pic$tur$ cu pic$tur$ tehnicile de utilizat pentru a deveni capabil de autoactualizare a sinelui i "mplinire total$6. ,aslo- a fost unul din principalii fondatori ai umanismului i a pus bazele psihologiei transpersonale. Carl #o ers *+,-2 / +,.01 8eoria personalit$ii a lui Rogers este cunoscut$ ca teoria ;selfului;, deoarece ea pune accent pe autopercepia individual$ a selfului i punctul de vedere personal asupra lumii. Rogers argumenteaz$ c$ noi dezvolt$m un concept de sine prin trei c$i: 1'. e&periena noastr$ asupra lumii, 2'. prin interaciunile noastre cu ali oameni i 3'. prin ceea ce alii ne spun nou$. Hoi ne construim via$ noastr$ i noi toi suntem liberi s$ alegem drumul dezvolt$rii, dec)t s$ fim dependeni de forele incon tiente i stimulii "nv$ai. Rogers accentueaz$ c$ fiecare persoan$ " i "mpline te idealuri prin comportamentul s$u i "n mod pozitiv se orienteaz$ spre "mplinirea de sine. Cauza ma%or$ a unei proaste adapt$ri este percepia individual$ c$ selful s$u *eul s$u' este "n opoziie cu e&pectanele personale sau scopurile *Rogers, 1.@ "'. Piramida Tre(uinelor *A3 Maslo)1
,eta trebuina # trebuina de valori 8rebuine de cre tere 8. de concordan$ 8. estetice 8. cognitive 8. de actualizare a sinelui 8rebuine de deficien$ 8. de stim$, statut, apreciere, funcie i putere 8. de dragoste i apartenen$ @/N 8. de siguran$, de securitate 8. fiziologice: de hran$, somn, se&, odihn$ 1/N 0@N 8rascendere i cosmizare

Carl Rogers este considerat cel mai reprezentativ pentru orientarea umanist$ deoarece teoria lui a avut impact asupra multor speciali ti chiar din alte discipline iar ideile lui au condus spre studii i cercet$ri mai sistematice fiind mai validate dec)t a altor psihologi umani ti. Carl Ransom Rogers s#a n$scut la 0 ian. 1./2 "n Ca= !ar=, ?llinois, al patrulea din cei ase copii. +tmosfera lui de acas$ a fost marcat$ de practicile religioase fundamentaliste, contacte sociale restr)nse i o ferm$ credin$ asupra muncii din greu. 4i'iunea lui C3 #o ers asupra persoanei # recunoa te influene diferite "ntre comportamentul uman i personalitate. 2l consider$ c$ sursele biologice sau de mediu i din vasta arie a e&perienelor care nu sunt con tiente *3reud, 7=inner' nu sunt singurele care constituie "ntreaga poveste a personalit$ii. !entru Rogers, ca i pentru ali umani ti cea mai important$ influen$ "n personalitate o are "ns$ i persoana luat$ ca un tot incluz)nd con tiina individual$, libertatea deciziei, autodeterminarea i calitatea e&perienelor de via$. !e scurt, persoana este plasat$ prima. !entru aceasta, teoria sau terapia lui C. Rogers se nume te abordare centrat$ pe persoan$ a c$rei ipotez$ central$ este: indivizii au vaste resurse interne pentru auto"nelegere i autodirecionare a comportamentului. +ceste resurse pot fi stimulate printr#un climat sau atitudini facilitatoare psihologic. Rogers difer$ de 3reud prin accentuarea asupra potenialului uman pozitiv. <ezvoltarea natural$ a fiinelor umane este c$tre o "mplinire instinctiv$ a posibilit$ilor lor inerente. Rogers a recunoscut c$ ideile sale au fost mult influenate de relaiile sale cu clienii din cadrul terapiei. 2l credea c$ aceste e&periene sunt reprezentative pentru toate relaiile umane. Relaiile psihoterapeutice sunt numai o instan$ special$ a relaiilor interpersonale "n general i acelea i legi guverneaz$ toate relaiile de acest fel. 2l i#a susinut aceast$ credin$ scriind un num$r de c$ri foarte populare pe teme ca: libertatea de a "nv$a "n educaie *1.B.', grupurile de "nt)lnire *1.1/', devenind partener de cuplu *1.12' i impactul revoluionar al puterii personale *1.11'. Con$epte de (a'! 5n teoria lui Cari #o ers3

A$tuali'area # un fenomen biologicQ la fiinele umane ea devine o tendin$ activ$ c$tre autoactualizare. 8endina general$ spre autoactualizare este o tendin$ inerent$ a organismului de a dezvolta toate capacit$ile sale pentru meninerea sau cre terea lui. +ceast$ tendin$ biologic$ constructiv$ este singura postulat$ de C.Rogers, este sursa central$ a energiei "n organismul uman. 8endina de actualizare se e&prim$ "ntr#o larg$ gam$ de comportamente ca r$spuns la o mare varietate de trebuine. 2a are patru caracteristici semnificative: 1. este organic$, natural$, predispoziie "nn$scut$. 2. este un proces activ de iniiere, e&plorare, de producere a schimb$rii "n mediu, de %oc i chiar de creaie *pentru satisfacerea trebuinelor umane'. 3. este direct$ i "nclin$ fiecare fonn$ a vieii c$tre cre tere, autoreglare, "mplinire, reproducere i independena de controlul e&tern. 9. este selectiv$ # ceea ce "nseamn$ c$ nu toate potenialele unui organism se dezvolt$ cu necesitate. Autoa$tuali'area3 Rogers a postulat tendina uman$ specific$ c$tre autoactualizare. 8endina c$tre autoactualizare este "ntregul proces de via$ care " i realizeaz$ potenialele de a deveni o persoan$ ce funcioneaz$ "n "ntregime. Ceea ce este actualizat este e&presia auto"mplinirii tendinei specifice organismului uman ;de a fi ce numai eul poate fi;. <irecia autoactualiz$rii este c$tre ;o via$ mai bun$;. Rogers a asociat procesul autoactualiz$rii cu cre terea funcion$rii "n trei arii: An primul r)nd aceast$ autoactualizare cere o deschidere crescut$ la e&periene. An al doilea r)nd persoanele autoactualizatoare particip$ "n fiecare moment la via$, o tr$iesc din plin. 8oat$ e&periena de via$ este acum f$r$ preconcepii. An al treilea r)nd persoanele autoactualizatoare acord$ mare "ncredere organismului propriu, ca ceea ce simt i percep. 2i acord$ "ncredere "n libertatea de decizie, "n creativitate etc. Importana sel6ului *%ului13 Conceptul de self#actualizare sugereaz$ rolul central al eului "n teoria lui Rogers. 2&istena eului pare a fi clar implicat$ de limba%ul nostru zilnic: 2u sunt "ndr$gostit. +ceste rochii sunt ale mele. !e scurt importana dat$ eului este una care distinge psihologia umanist$ de celelalte curente. Rogers deosebe te eul actual de eul ideal. 2ul actual # percepiile noastre despre cum suntem acum. 2ul ideal # este cel dorit a fi.

C)mpul fenomenal are proprietatea de a fi con tient sau incon tient, depinz)nd de e&perienele ce constituie acest c)mp simbolizat sau nu: 7elful este conceptul nucleu *central' "n teoria lui C. Rogers asupra personalit$ii *e&istena eului poate fi implicat$ "n limba%ul zilnic'. ?mportana dat$ eului este variabila care distinge psihologia umanist$ de celelalte curente. 7elful are numeroase propriet$i, dintre care: a' se dezvolt$ din interaciunile organismului cu mediulQ b' poate interioriza valorile altor oameni i "i percepe "ntr#un mod distorsionatQ c' lupt$ pentru consisten$ sau congruen$Q d' organismul se comport$ "n moduri care sunt congruente, consistente cu selfulQ e' e&perienele care nu sunt congruente cu selful sunt percepute ca periculoase, amenin$toareQ f' se poate schimba ca rezultat al maturizarii i "nv$$rii. Con ruena $u e&periena !ercepiile noastre despre self pot fi mai mult sau mai puin "n acord cu e&periena a ceea ce se petrece cu adev$rat "n noi. Rogers utilizeaz$ termenul e&tensionat pentru a se referi la percepia acurat$ a e&perienei eului. +ceasta "nseamn$ c$ omul este "ntr#o stare de congruen$ personal$ deoarece e&perienele eului i organismul total coincid "ntr#o manier$ consistent$. ?ncongruena, prin contrast, reflect$ o inconsisten$ "ntre ceea ce oamenii cred despre ei "n i i c$ sunt *"ntre autoperceptie i e&periena actual$ a eului'. !ercepiile de sine pot fi intensionale *intensive' sau inacurate datorit$ tacticilor defensive sau refuzului e&perienei sau credinelor rigide, nerealiste etc. Refuzul presupune inabilitatea de a recunoa te sau accepta e&istena unei e&periene. ;Hu, nu poate fi a a.; 7e'8oltarea personalit!ii3 ,unca lui Rogers cu clienii "n cadrul terapiei l#au condus la identificarea a trei condiii necesare i suficiente pentru cre terea i schimbarea personalit$ii: a' o privire pozitiv$ necondiionat$: care presupune acceptarea de a fi persoana care e ti. b' empatie acurat$: Rogers a crezut c$ abilitatea de a "nelege alt$ persoan$ este o valoare enorm$. ;+bilitatea de a percepe acurat lumea intern$ a unei persoane "ntr#un mod nonevaluativ a numit#o accurate empath>. c' congruena "n relaiile interpersonaie. An direcia cunoa terii unei persoane alte persoane trebuie s$# i demonstreze abilitatea de a fi ei "n i i "n relaie cu aceast$ persoan$: naturali i deschi i.

Terapia $entrata pe $lient 8eoria lui C. Rogers centrat$ pe persoan$ d$ o deplin$ atenie persoanei. 3iecare individ este v$zut ca av)nd vaste relaii "nn$scute pentru autoactualizare "n condiiile unui mediu favorabil. <ac$ anumite condiii e&ist$, atunci un proces caracteristic al schimb$rii personalit$ii va ap$rea. +ceste condiii includ i pe cele trei necesare si suficiente de mai sus. +l$turi de ele se include an&ietatea clientului. +ceast$ terapie include motivaia clientului spre schimbare. Rogers a delimitat 1 stadii caracteristice terapiei centrate pe client: 1. Comunicarea clientului este mai mult despre ce este e&terior nu despre self. 2. Clientul descrie sentimente dar nu recunoa te c$#i aparin, c$ sunt ale personalit$ii sale. 3. Clientul vorbe te despre self ca despre un obiect, deseori "n termeni ai e&perienei trecute. 9. Clientul e&perimenteaz$ emoii, sentimente "n prezent dar mai mult le descrie cu furie i dezgust dec)t le arat$. @. Clientul e&perimenteaz$ "n prezent e&prim)ndu# i liber i direct sentimentele. 2&prim$ dorina congruent$ de a le e&perimenta. B. Clientul " i accept$ sentimentele, st$rile afective, tr$irile "n toat$ bogaia lor. 1. Clientul "ncearc$ e&periene noi i vorbe te altora liber i deschis despre el. O<ac$ acest proces are loc atunci cu certitudine personalitatea i comportamentul se vor schimba6*Rogers'. +ceste schimb$ri ce apar ca urmare a terapiei duc persoana catre cre terea actualiz$rii selfului. Rogers a delimitat 1. postulate *a&iome' pe care le#a publicat "n lucrarea OClient centred therap>6 *1.@1': 1. 3iecare individ tr$ie te "ntr#o lume de e&periene "n continu$ schimbare a c$rui centru este el. 2&periena se refer$ la tot ceea ce face organismul "n orice moment incluz)nd procesele fiziologice, impresiile senzoriale i activit$ile motorii. 2. Crganismul reactioneaz$ la campul fenomenal, at)t timp c)t el, e&perimenteaz$ i percepe. +cest c)mp perceptual este pentru individ Orealitatea6. !ostulatul *a&ioma' spune c$ persoana nu reacioneaz$ la perturbarea stimulilor e&terni sau interni, ci reacioneaz$ la e&periena sa "n condiii stimulative sau motivatoare. 3. Crganismul reactioneaz$ ca un "ntreg organizat al campului fenomenal. 8ermenul de "ntreg organizat a fost vehiculat mai "nt)i "n psihologia gestaltist$. <ar "n concepia lui Rogers, termenul are "nteles psihologic de r$spunsuri organizate orientate direct c$tre scop.

OCrganismul este tot timpul un sistem organizat "n care schimbarea unei p$ri poate produce schimbare "n oricare alt$ parte6. 9. Crganismul are o singur$ tendin$ de baz$ actualizarea care menine i cre te e&periena organismului. Crganismul se actualizeaz$ de#a lungul liniilor date de ereditate, i devine mai difereniat, mai autonom, mai socializat i matur. @. Comportamentele sunt scopuri direct orientate spre satisfacerea trebuinelor e&perimentate. B. 2moiile acompaniaz$ i "n general faciliteaz$ comportamentul orientat spre scop, felul emoiilor fiind legate de aspectul comportamentelor i intensitatea fiind legat$ de semnificaia perceput$ a comportamentului pentru meninera i cre terea acestuia. 1. Cel mai avanta%os punct pentru "nelegerea comportamentului este din perspectiva modului intern de referin$ a individului. 0. C parte a c)mpului perceptual total se difereniaz$ gradual ca self. .. Ca rezultat al interaciunii cu mediul, i "n mod particular ca rezultat al evaluarii interaciunilor cu alii se formeaz$ i se structureaz$ self#ul. 1/.4alorile ata ate e&perienelor i cele care sunt parte ale structurii selfului "n mare parte, sunt valori e&perimentate direct de organism i "n anume instane sunt valori interiorizate sau luate de la alii, dar percepute "ntr#un mod distorsionat a a cum le#au e&perimentat direct. 11.+ a cum e&perienele apar "n viaa individului, ele sunt simbolizate, percepute i organizate "ntr#o relaie cu selful. 12.,ulte dintre modurile de comportament care sunt adoptate de organism sunt cele legate consistent cu selful. 13.Comportamentul poate fi, "n anumite instane, influenat de e&perienele organice i trebuinele nesimbolizate. +cest comportament poate fi inconsistent cu structura selfului dar "n aceast$ situaie, el nu poate fi propriu adoptat de individ. C)nd o persoan$ violeaz$ *prin comportament' consistena selfului sau, el spune: Oaceasta nu "mi place mie6 sau Ode ce am f$cut asta6. 19.!roast$ adaptare psihologic$ se produce atunci c)nd organismul nu este con tient de e&periena senzorial$ i visceral$ semnificativ$ ce "n consecin$, nu este simbolizat$ i organizat$ "ntr#un gestalt *form$' a structurii selfului. C)nd aceast$ situaie e&ist$ avem o tensiune psihologic$ potenial$. 1@.+daptarea psihologic$ e&ist$ c)nd toate e&perienele senzoriale i viscerale ale organismului sunt asimilate la un nivel simbolic "ntr#o relaie consistent$ cu conceptul de self.

1B. Crice e&perien$ care este incongruent$ cu structura selfului poate fi perceput$ ca periculoas$. 7elful va constitui mecanisme de ap$rare "n faa e&perienelor periculoase neg)ndu#le "n faa con tiinei. 11.An anumite condiii e&perienele care sunt incon tiente si percepute ca d$un$toare pot fi revizuite i asimilate de self, ca e&periene. 10.C)nd individul percepe i accept$ consistente i integrate toate e&perienele sale senzoriale atunci el devine mai "neleg$tor cu alii i accept$ mai u or pe ceilali ca indivizi separai. 1..+ a cum individul percepe i accept$ "n structura selfului mai mult din e&periena sa organic$, el g$se te c$ sistemul lui de valori este un proces continuu. Condiiile necesare i suficiente pentru dezvoltarea efectiv$ a personalit$ii i schimbarea sa includ: atitudini interpersonale, "nelegere empatic$ i congruent$. Ca psihoterapeut Carl Rogers a "ncercat s$ cunoasc$ omul deplin. +utoactualizarea este construit$ prin congruena "ntre datul "nn$scut, e&perienele organismului, i alte e&periene tr$ite. Central pentru teoria lui Rogers este conceptul de self *eu'Q serul de percepii organizate i consistente pe care fiecare persoan$ le are despre ;euR i despre ;mine;, congruena "ntre selful actual i selful ideal construit prin autoactualizare. Gradul de congruen$ este m$surat prin tehnica lui 7tephenson S# sort. <ezvoltarea unei priviri de sine pozitive *autoaprecieri' este critic$ pentru s$n$tatea psihic$ dar deseori este blocat$ de alte persoane. <istorsiunile care rezult$ duc la incongruen$ i proast$ adaptare. Contri(uii 9i limite ale psiholo iei umaniste 1. Curentul umanist cu puternice leg$turi "n filosof"a e&istenial$ i cultur$ "n general, s#a constituit ca o for$ teoretico practic$ a psihologiei ce opune behaviorismului i freudismului, o alta "nelegere i abordare a omului. 2. !sihologia umanist$ construie te o imagine optimist$ fundamentat$ pe o mare "ncredere "n oameni considerate fiine capabile de autoactualizare i automodelare a propriei personalit$i i insist$ asupra con tiinei ca abilitate de a utiliza simboluri i a g)ndi abstract. 3. Iucr$rile psihologilor umani ti l$rgesc coninutul teoretic al psihologiei incluz)nd e&periene umane unice ca: dragoste, ur$, fric$, speran$,fericire, e&taz mistic, umor, r$spundere, via$. *,)nzat, p.12.' 9. !sihologia se "mbog$e te cu noi concepte i direcii de

cercetare: autoactualizare, self, voin$ liber$, congruen$ cu e&periena, autorealizare, creativitatea sau modelul umanist al dinamicii motivaiei. @. Concepia umanist$ cu privire la personalitate delimiteaz$ tipul autoactualizatorului i "nalt realizatorului *sinelui'. B. !une un accent deosebit pe "nelegerea libert$ii ca libertate de a accepta responsabilitatea i pe virtuile, aspiraiile, voina liber$ i "mplinirea deplin$ a potenialit$ii omului. 1. Concepia umanist$ constituie un fundament teoretic ce a generat "n a doua %um$tate a secolului trecut *TT' psihoterapii ca de e&.: # psihoterapia centrata pe client a lui C.RogersQ # psihoterapia e&perienial$Q # psihoterapia transpersonal$. 0. + contribuit la conturarea psihologiei transpersonale *,aslo-'. Criti$i: limite 1. :mani tii au fost criticai c$ i#au concentrat e&plicaiile prea mult asupra individului i au ignorat problemele mediului care pot cauza disconfort i dizarmonie. 2. ?n 1.@/ 7mith aprecia critic faptul c$ umani tii, accentu)nd prea mult asupra percepiei de sine, evalu$rii subiective, nu pot s$ e&plice cauzele comportamentului individual. 3. C alt$ limit$ evideniat$ de critici este faptul c$ punctul de vedere umanist nu poate ii demonstrat prin e&perimente riguroase. Hu se poate susine *dec)t "ntr#o mic$ m$sur$' afirmaia imiarri tilor c$ ;fiinele umane sunt pozitiv impulsionate c$tre auto"mplinire i posed$ voin$ liber$;. 8eoria umanist$ cu privire la personalitate nu a avut mare succes "n predicia comportamentului uman.

(ibliografie selectiv$
+ristotel *1.B.', De anima, 2ditura 7tiinific$, (ucure ti.

Ralea, ,., (otez, C. *1.@0', 5?storia psihologiei6, 2ditura +cademiei, (ucuresti. (e%at, ,. *1.12', 5Geneza psihologiei ca tiin$ e&perimental$ "n Rom)nia6, 2ditura <idactic$ i !edagogic$, (ucure ti. Ro ca, +., (e%at, ,. *coord.', 1.1B, 5?storia tiinelor "n Romania# psihologia6, 2ditura +cademiei, (ucure ti. !avelcu, 4. *1.B@', 5<rama !sihologiei6, 2ditura <idactic$ i !edagogic$, (ucure ti. !etroman, !. 8. *2//2', 5+firmarea psihologiei <irecii i orient$ri "n cadrul psihologiei e&plicite6, 2ditura 2urostampa, 8imi oara. !etroman, !. 8. *2//1', 5<evenirea psihologieiU!sihologie implicit$6, 2ditura 2urobit, 8imi oara. ,"nzat, ?. *2//3', 5?storia psihologiei universale *de la 7ocrate "n zilele noastre'6, Curs compendium, 2ditura !s>che, (ucure ti. ,"nzat, ?., Radu#Geng, Iucian *2//2', 5?ntroducere "n psihologia oriental$6, 2ditura !s>che, (ucure ti. 3reud, 7., 5?ntroducere "n psihanaliz$. !relegeri de psihanaliz$. !sihopatologia vieii cotidiene6, 2ditura <idactic$ i !edagogic$, (ucure ti. Dung, Carl, G. *1..9, trad.' 5!utera sufletului6, vol. ? ?4, 2ditura +nima, (ucure ti.