Sunteți pe pagina 1din 8

NOTIFICARE Cod client: 140102959719

București, Nr. 0007737331/19.05.2018 Cod loc consum (CLC): DGSGLGAL10295971

Stimate client,
Prin prezenta Notificare, ENGIE Romania vă informează cu privire la obligativitatea și responsabilitatea efectuării
serviciilor de verificare și revizie tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale, conform prevederilor legale*.
Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că aveaţi obligaţia să efectuaţi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare
a gazelor naturale, prin intermediul unui operator economic care deţine autorizaţie ANRE (Autoritatea Națională de
Reglementare în domeniul Energiei) pentru execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip EDI/EDIB, în baza unui
contract de prestări servicii, până cel târziu în data de 21.08.2016.
Pentru locul de consum Strada OTELARILOR Nr.14 BLM19ST236NR1014 Ap. 79 GALATI Galati 800592 conform datelor
transmise de operatorul de sistem, vă comunicăm următoarele informaţii:
a) data ultimei revizii tehnice periodice a instalaţiei de utilizare gaze naturale este 21.08.2006 cu scadență la
21.08.2016;
b) există în evidență 2 aparate consumatoare de combustibili gazoşi puse în funcţiune, cu următoarele date:
Număr Tip aparat Debit
aparate nominal
(m3/h)
1 ALTE PUNCTE 2.800
1 MASINA ARAGAZ 0.670

În situaţia în care există instalaţie de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali,
verificarea/revizia tehnică se realizează atât pentru instalaţia individuală de utilizare, cât şi pentru instalaţia comună de
utilizare. Verificarea/revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare se poate realiza împreună cu ceilalţi clienţi finali
deserviţi.
Conform prevederilor legale*, verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 2
ani, iar revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare, o dată la maximum 10 ani, fiind obligații legale ce intră în sarcina
dumneavoastră. Nerespectarea obligațiilor legale menţionate conduce la asumarea răspunderii dumneavoastră. Prin urmare,
vă rugăm să urgentaţi demersul pentru efectuarea reviziei periodice a instalaţiei de utilizare gaze naturale.
Clientul final are obligația de a prezenta operatorului economic autorizat ANRE și alte documente, după caz: documente
din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către
operatori economici autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice periodice a instalației de
utilizare a gazelor naturale și documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor
consumatoare de combustibili gazoși.
Lista integrală a operatorilor economici autorizaţi ANRE poate fi consultată pe www.anre.ro, pe site-ul engie.ro, în
Centrele ENGIE Romania de Relații Clienți sau poate fi furnizată la cerere pe adresa dumneavoastră de e-mail, în urma unei
solicitări pe site-ul engie.ro.
Anexat prezentei notificări regăsiţi o listă informativă cu operatorii economici autorizaţi de către ANRE pentru execuţia
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip EDI/EDIB, din judeţul aferent locului dumneavoastră de consum.
Vă informăm că în conformitate cu prevederile legale*, verificarea/revizia tehnică periodică a instalației de utilizare a
gazelor naturale, se face în baza contractului de prestări servicii, a notificării și a documentației tehnice de executare a
instalației de utilizare de gaze naturale (proiectul tehnic).
Prezenta NOTIFICARE se păstrează până la efectuarea operațiunii de verificare/revizie!
Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați site-ul engie.ro sau să ne contactați la numărul de Call Center
021.9366 .

Vă mulţumim,
C2-Intern

Echipa ENGIE Romania

* Ordinul 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 969/28.12.2015, intrat în vigoare la data de 01.01.2016.

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4, Bucureşti, 040254 Call Center: 021.9366
J40/5447/2000, CUI: RO13093222 Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie.
Capital social: 199.245.530 lei, Operator de date CP 5167
engie.ro
Lista informativa cu operatori economici autorizati de catre ANRE pentru executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, tip
EDI/EDIB, din judetul Galati:

Societate Adresa Localitate Judet Telefon/ Tip


Fax
ANDRA INSTALGAZ Str. CONSTRUCTORILOR Galati Galati EDIB
21
CALORGAL Str. Crizantemelor, nr.6, Corp Galati Galati 0236-473.100 EDIB
A, jud. Galati 0236-465.550
CRIOMEC Str. Drumul de Centura nr. Galati Galati 0236/312.437 EDIB
63, cod 800248 0236/463.059
DICATYMET b -dul Dunarea, nr. 44, bl. Galati Galati EDIB
B7, sc. 4, et. 2, ap. 67
DIGCOMP TECUCI Str. Traian nr. 6 Tecuci Galati 0236/818006 EDI
0236/818006
DIVIZIA GAZ ALRO Str. Domneasca, nr. 17, bl. Galati Galati 755.409.326 EDIB
B, sc. 2, ap. 17, camera 2
DRAMON 99 TECUCI Str. 1 Decembrie 1918, nr. Tecuci Galati 0236/815919 EDIB
135, bl. T1A, sc.1, et.3, ap. 0236/815919
10
ECOLOPTIM Str. Traian, nr. 77, bl. A1, ap. Galati Galati 0236465622, EDIB
3 0742414621,
0765414470
0336/815681
ENGIE SERVICII Galati, Str. Regiment 11 Galati Galati 0374 222 280 EDIB
Siret nr. 46A
GALATERM Str. VICTOR VILCOVICI 18 Galati Galati 0371407877 EDIB
Galati 0371407877
GAZTERM PROIECT Str. Cluj, nr. 11, bl. D5A, sc. Galati Galati 0236/310292, EDIB
GALATI 1, et. 2, ap. 9 077554275
0236/310292
ICMRS Str Smardan, nr 1 Galati Galati 0236/448000; EDIB
0236307340
0236/448011
ILENTALP Str. Siderurgistilor nr. 16, bl. Galati Galati 0236/493987 EDIB
D8, sc.1, et. 3, ap. 15 0236/493987
INSTAL PROIECT GAZ str. Muzicii, nr. 49 Galati Galati 0236/415830 EDIB
0236/414747
INSTALTERM Str. TRAIAN 56 Galati Galati EDIB
LMS SERVICE INSTAL str. Barbosi nr 59, bloc B2, Galati Galati EDIB
sc 1, et 4, ap 17
MAJESTIC COMEXIM Str. ELENA DOAMNA 5 Tecuci Galati 0236/820063 EDIB
Tecuci 0236/820053
MANUDAR PROD Str. Brailei nr. 263, corp C1, Galati Galati EDIB
birou C2
Onimar Gaz Str.Tecuci nr.193 Galati Galati 0374/094009 EDIB
0336802771
RENEGAT INSTAL Bd. DUNAREA nr. 10 Galati Galati EDI
SIGATA CN STRADA CAMIL RESSU NR 1 Galati Galati 0336401222 EDIB
CAMERA 2, BL. T6 SC 1 ETAJ 0336401221
1 AP. 8
SIMNAV GALATI str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Galati Galati 0236/495622, EDIB
bl. S8, sc. 6, parter, ap. 134 0742141631,
0770727913
0236/495622
C2-Intern

SISTEM PROIECT Str. Ovidiu, nr. 3, bl. M13, sc. Galati Galati 0236/465842 EDIB
3, et. 4, ap. 56 075707252
0729/0658
SOLINVEST Str. Alunisului nr 12 Galati Galati 0336802549 EDIB
0236456134
STILOTERM Strada Constantin Galati Galati 0236/431.431 / EDI
Brincoveanu nr. 6, bloc DL 0751.829.026
3, scara 2, etaj 6, ap. 62 0236/431.431
Societate Adresa Localitate Judet Telefon/ Tip
Fax
TERMAEXIM GALATI Str. Petru Groza, nr. 23 Galati Galati 0236/470870 EDIB
0236/470669
TERMOSTIL Str. Democratiei, nr. 86, (C/C Galati Galati 0236/413634 EDIB
Str. Traian, nr. 57 (Lot 1 + 0236/413634
Lot 2)
UXI SERVICES B-dul SIDERURGISTILOR 4 Galati Galati 0336 738 556 / EDIB
0770 727 907 /
0745 252 839
VEGA 93 Str. Siderurgistilor Galati Galati 0236/473105, EDIB
nr.7,Tronson 4-Incinta Vega 464116,
Holding, Bl PS1B 0336/403030, 0
0236/473087

Lista informativa a fost extrasa de pe site-ul A.N.R.E. la data de: 04.04.2018

C2-Intern
FACTURA
Seria GDF nr.10314049622
Data facturii: 21.05.2018

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6026994177 / 08.06.2017


Contacte utile: engie.ro/contact/
Call Center:0219366
Nume client: Dl./Dna. BOGDAN
Serviciul Gestiune Clienti Galati MIHALCIOIU
Str. Regiment 11 Siret nr.46A, Galati, Jud. Galati Adresa: Strada OTELARILOR Nr. 14 Bl.
Cod postal: 800302
M19 Ap. 79 localitatea GALATI Galati
Cod client: 140102959719 România 800592
Contract furnizare: 3000453969/31.05.2011

CONSUM GAZE NATURALE (kWh) TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. DATA SCADENTĂ

284,908 271,54 LEI 20.06.2018


Atenţie! Achitaţi urgent soldul precedent!

Situaţia contului la data de : 21.05.2018 Perioada de facturare: 13.04.2018 - 13.05.2018


* Sold precedent 227,39 LEI Adresa locului de Strada OTELARILOR Nr. 14 Bl.
Majorari de intarziere/penalitati: 0,00 LEI consum: BLM19ST236NR1014 Et. 10 Ap. 79
Factura curentă: 44,15 LEI GALATI Galati România 800592
Categorie consum: B1
* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în
care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim. Instalaţie: 4000329020
Cod loc consum(CLC): DGSGLGAL10295971

Pagina 1 din 3 la factura nr. 10314049622


Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, Aveți o urgență tehnică de gaze?
contracte? (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

021.9366 (număr unic la nivel naţional) Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;
Apelaţi Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri, TELVERDE:0800 877778
în intervalul orar 8.30-19.00. *Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de
Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie. telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit?


Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.
Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire: 2021872
Telefon autocitire 0800 800 200
Interval transmitere 13.06.2018 - 17.06.2018
Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în
toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.
C2-Intern

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4,
Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital social:
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr.60/29.03.2018 publicat in M.O. nr.287/30.03.2018 199.245.530 lei, Operator de date CP 5167

Detaliile facturii dumneavoastră


Pentru plata facturii: se regăsesc pe verso

h!k engie.ro
140102959719180521000271543
Factură detaliată:
Serie Consum Consum estimat
Perioada de Index Index Pcs
contor/ estimat lunar lunar
facturare vechi nou (kWh/mc)
corector (mc) (kWh)

Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conform Codului Fiscal.


13.04.2018 2.566 2.592
378009 26 10,958 284,908
-13.05.2018 (citit) (estimat)
COTA T.V.A. 19%
Denumire serviciu U.M. Cantitate Pret unitar Valoare Valoare Total valoare
fara T.V.A. fara T.V.A. T.V.A. (lei) (lei)
(lei)
Furnizare gaze naturale kWh 284,908 0,13021 37,10 7,05 44,15
lei/kWh

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 37,10 7,05 44,15

Informații conform Ord. ANRE nr.106/2014: Rezilierea contractului


Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a
Consum (kWh) an curent Consum (kWh) an precedent
gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:
rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristică de la
1.646,353
data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care
1500.00
1.563,146 consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a
1.398,280 1.385,344
gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.
1250.00 1.224,355
De asemenea, este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare
1000.00
1.008,213 gaze naturale, atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare,
805,950 828,856 824,185 cumpărare sau schimbare de locatar), iar noul proprietar/locatar va încheia
737,804
750.00
contract în nume propriu.
500.00
399,927 Revizii şi verificări
250.00 Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei
de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operaţiune tehnică obligatorie, în
0.00

-117,178
sarcina exclusivă a clientului şi care se realizează numai cu firme autorizate
Noiembrie 2017/2016 Decembrie 2017/2016 Ianuarie 2018/2017 Februarie 2018/2017 Martie 2018/2017 Aprilie 2018/2017 ANRE. Pentru mai multe informaţii despre revizii, verificări şi alte
recomandări de siguranţă şi confort, vă invităm să vizitaţi engie.ro.
Pretul aferent ultimei facturi este: 0,13021 Lei/kWh
Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor
- prin formularul de contact online de pe engie.ro;
- prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii;
Când trebuie să plătiţi factura? - prin e-mail, la adresa dedicată consiliere-clienti@ro.engie.com.
Factura de gaze naturale trebuie plătită până Ia data scadentă înscrisă pe Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE România de
factură. În cazul neachitării facturilor, ENGIE Romania poate să perceapă, soluţionare a plângerilor clienţilor finali accesaţi
conform contractului, majorări de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi engie.ro/procedura-reclamatii/.
să întrerupă furnizarea gazelor naturale începând cu a 46-a zi Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a

Pagina 2 din 3 la factura nr. 10314049622


calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale
calendaristice. conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE. Detalii referitoare
IMPORTANT : În cazul în care efectuaţi plata facturii prin virament bancar la standardul de performanta gasiti pe
sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noştri direcţi, engie.ro/indicatori-standard-de-performanta/.
vă informăm că aceasta este considerată confirmată la data la care contul Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu
ENGIE Romania S.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul
respectarea  prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de
plăţii.
licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a
Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de ANRE (www.anre.ro).
ore, dacă: achitaţi obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere şi
Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde
faceţi dovada plăţii integrale a debitului prin formularul de contact online
de pe engie.ro/call center/fax/centre de relaţii cu clienţii. Reconectarea preţul de achiziţie şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia şi
va fi efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem, în prezenţa înmagazinarea).
şi numai cu acordul dumneavoastră. ENGIE Romania percepe,conform
Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil,
prevederilor contractuale,aplicate în baza Ordinului ANRE nr.29/2016
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale în vigoare.
clienţii finali,tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru
din neplată, publicat la adresa: engie.ro/catalog-tarife/
ENGIE România în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă oferim asistenţă
Cum se calculează Energia?
personalizată şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie
Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face
aplicând formula:E = V(b) x PCs; unde: prin care puteţi obţine un plus de competitivitate. Pentru informaţii privind
E - energia gazelor naturale - kWh; datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei şi
V(b) = volumul măsurat în condiţii de bază - mc; pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea dedicată eficienţei
PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc. energetice pe engie.ro, in funcţie de categoria de client.
Tipurile de facilităţi puse la dispoziţie clienţilor vulnerabili le puteţi găsi Totodată, vă informam că aveţi dreptul:
pe site-ul engie.ro. - să apelati la ANRE la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
Bucureşti, România, cod poştal 020995, telefon
021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail
anre@anre.ro; website www.anre.ro.
- să apelati la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a
plângerilor (exemplu – medierea);
- să vă adresati instanţei judecătoreşti competente.
Dl./Dna. BOGDAN MIHALCIOIU
Adresa: Strada OTELARILOR Nr. 14 Bl. M19 Ap. 79 localitatea GALATI Galati
România 800592
Cod client: 140102959719

Anexa detaliere facturi din sold

Situatia contului dvs. la data de 21.05.2018 este:

Data emitere
Document Detalii Data scadenta Sold
factura
11207254043 Factura 19.04.2018 21.05.2018 227,39
TOTAL 227,39

Pagina 3 din 3 la factura nr. 10314049622