Sunteți pe pagina 1din 6

LUCRAREA 1

CALCULUL SPRIJINIRII SPTURILORS se dimensioneza elementele sprijinirilor din lemn pentru pereii unei spturi verticale avnd
adncimea h i limea l

m ! " # $o 1 " % # l
m ! " & $o 1 " % & h
! $o
+
+

'erenul (n care se )ace sptura este necoeziv i are urmtoarele caracteristici


*reutatea speci)ic #
m
+$
, " 1&
-
un*hiul de )recare intern
#%
-
un*hiul de )recare pamnt.lemn
1%
"
/amntul rezultat din sptur se depoziteaz provizoriu pe am0ele maluri ale spturii si
*enereaza o suprasarcin 1
m
+$
1% 2
"
Elementele care se vor dimensiona sunt
dulapi orizontali-
dulapi verticali
praiurile"
Att dulapii ct i praiurile se vor e3ecuta din lemn"
4potze simpli)icatoare
1" 5ulapii se consider (n calcul ca *rinzi simplu rezemate (ntre 1 elemente verticale de
solidarizare 6ei sunt de )apt *rinzi continue7-
1" Elementele de solidarizare verticale sunt (ncarcare ce reactiunile transmise de dulapi si
se calculeaza ca *rinzi simplu rezemate pe praiuri 6ele sunt de )apt *rinzi continue
rezeme pe praiuri7-
#" 8praiurile sunt (ncrcate cu reacinuile calculate la elementele verticale de solidarizare
si se calculeaza la )lam0aj"
9nlimea echivalent a suprasarcinii 2 de pe malurile spturii este

2
h
ech "
Atunci presiunea (n punctul cel mai de jos va )i

a ech A
+ 7 h h 6 p +
Sprijinirea se va calcula: pe toat (nlimea sa: la (ncrcarea

A 1 A
p ; " % p
1"1" CALCULE /R4<4$5 5ULA/44 =R4>=$'AL4
1
LUCRAREA 1
a7 5imensionarea dulapilor

in*uste late scurte lun*i
1;
#;
?;
,;
@;
&,
1, in 1, cm ,% in ,% cm
Cu treapta de lun*imi din
Cu treapta de latimi
din cm in cm
Arosimi
BmmC
Latimi BcmC Lun*imi
&D1, 1@D#%
1"%%D1"&, #"%%D@"%%
1@D#% ;D1,
.. se propun dulapi cu limea de 1, cm si *rosimea de ?; mm-
.. sarcina a)erent unui dulap este

1 A 1 1
p l 2

A 1 A
1
p ; " % p
m 1; # 1# l

+

( )
1
#
m
+$
a ech A
1
a
ech
m
+$
11 " ,1 + h h p
## " %
1
#%
?, t* +
m 1? " 1
, " 1&
1% 2
h
m ! " & h
, " 1&
+


,
_


rezult c
m
+$
1 A 1 1
m
+$
A 1 A
& " 11 &; " ?1 1; " % p l 2 deci
&; " ?1 11 " ,1 ; " % p ; " % p
1


.. modului de rezisten pe direcia (nrcrii

#
1 1
cm !@
@
; " ? 1,
@
t l
E


.. momentul (ncovoietor ma3im

;
l 2
F
m 1% " 1 l
1
G
1
ma3
G

m +$ && " 1
;
1% " 1 & " 11
F
1
ma3


1
LUCRAREA 1
.. veri)icarea la moment (ncovoietor ma3im

adm
ma3
E
F


1 1 1
cm
da$
adm
cm
da$
cm
da$
?
ma3
1%% # " 1;? # " 1;?
!@
1% && " 1
E
F
nu se veri)ic
.. propunem *rosimea dulapului orizontal de @; mm

cm ; " @ t
cm 1, l


#
1 1
cm @& " 1!1
@
; " @ 1,
@
t l
E


1 1 1
cm
da$
adm
cm
da$
cm
da$
?
ma3
1%% ;# " !1 ;# " !1
@& " 1!1
1% && " 1
E
F
se veri)ic: deci dimen.
siunile unui dulap vertical vor )i lime H 1, cm si *rosime H @"; cm
07 $ecesarul de dulapi orizontali pentru toat lun*imea spturii
.. lun*imea spturii
m 1? ! 1, $o 1, L + +
-
.. adncimea spturii
m ! " & h
-
.. necesarul de dulapi pe lun*ime @
?
1?

@ dulapi de ? m-
.. necesarul de dulapi pe adnime 11 " 1;
1; " %
! " &
1; dulapi"
C=$CLU>44
/entru dimensionarea dulapilor orizontali s.a )olosit o esen de 0rad"
5imensiunile rezultate din e)ectuarea calculelor sunt lime = 25 cm;
*rosime = 6.8 cm.
$umrul necesar de dulapi orizontali este
dulapi ##@ 1 3 dulapi @ 3 dulapi 1;
cu lun*imea
de ? m"
1"1" CALCULE /R4<4$5 5ULA/44 <ER'4CAL4
a7 5imensionarea dulapilor

Arosimi BcmC Lun*imi BmC
1! 11 1, . 1! . .
11 11 1, . 1! 1, .
1, . 1, 1& 1! 1, #%
1! . . . 1! 1, #%
1, . . . . 1, #%
#% . . . . . #%
Latimi BcmC
#"%%D@"%%
cu treapta
de lun*imi
din ,% in ,%
cm
.. se propun dulapi cu limea de 1! cm si *rosimea de 1% mm-
.. sarcina a)erent unui dulap este

1 A
G
1
p l 2
m 1 " 1 l
G
1
m
+$
A 1 A
&; " ?1 11 " ,1 ; " % p ; " % p
rezult c
m
+$
1 A
G
1
!@ " ?, &; " ?1 1 " 1 p l 2

#
LUCRAREA 1
.. modului de rezisten pe direcia (nrcrii

#
1 1
cm @& " #1@
@
1% 1!
@
t l
E


.. momentul (ncovoietor ma3im

;
l 2
F
m %% " 1 l
1
G G
1
ma3
G G

m +$ &? " ,
;
1 !@ " ?,
F
1
ma3


.. veri)icarea la moment (ncovoietor ma3im

adm
ma3
E
F


1 1 1
cm
da$
adm
cm
da$
cm
da$
?
ma3
1%% ? " 1;1 ? " 1;1
@& " #1@
1% &? " ,
E
F
nu se veri)ic
.. propunem *rosimea dulapului orizontal de 1, cm

cm 1, t
cm 1! l


#
1 1
cm , " &11
@
1, 1!
@
t l
E


1 1 1
cm
da$
adm
cm
da$
cm
da$
?
ma3
1%% @1 " ;% @1 " ;%
, " &11
1% &? " ,
E
F
se veri)ic: deci dimen.
siunile unui dulap vertical vor )i lime H 1! cm si *rosime H 1, cm
07 $ecesarul de dulapi orizontali pentru toat lun*imea spturii
.. lun*imea spturii
m 1? ! 1, $o 1, L + +
-
.. adncimea spturii
m ! " & h
-
.. necesarul de dulapi pe lun*ime ;1 " 11
1 " 1
1?

11 dulapi-
.. necesarul de dulapi pe adnime !; " 1
?
! " &
1 dulapi de ? m lun*ime"
C=$CLU>44
/entru dimensionarea dulapilor orizontali s.a )olosit o esen de 0rad"
5imensiunile rezultate din e)ectuarea calculelor sunt lime = ! cm;
"rosime = 5 cm.
$umrul necesar de dulapi orizoltali este
dulapi ;; 1 3 dulapi 1 3 dulapi 11
cu lun*imea de
? m"
1"#" CALCULE /R4<4$5 8/RA4IUR4LE
?
LUCRAREA 1
a7 5imensionarea praiurilor
.. (ncrcarea preluat de un prai provine din supra)aa
G G G
l l
i este e*al cu

G G G
1 A
l l p $

+$ !@ " ?, &; " ?1 1% " 1 %% " 1 l l p $
&; " ?1 p
m %% " 1 l
m 1% " 1 l
G G G
1 A
m
+$
1 A
G G
G
1

.. se propune un diametru circular de 1, cm"


.. momentul de inerie al seciunii este " cm %, " 1?;,
@?
1,
@?
d
4
?
? ?

.. aria seciunii circulare


1
1 1
cm &1 " 1&@
?
1,
?
d
A


"
.. raza de *iraie " cm &, " #
&1 " 1&@
%, " 1?;,
A
4
i
min

.. coe)icientul de zveltee

'
cm ? " #?@ 1, 1 ; " @ 1 #!% l
t 1 t 1 l l
i
l
)
orizontal dulap vertical dulap )
min
)
#& " !1
&, " #
? " #?@
"
.. (n )uncie de coe)icientrul de zveltee se determin coe)icientul de )lam0aj
#% ?% ,% @% &% ;% !% 1%% 11% 11% 1#% 1?% 1,% 1@% 1&%

%"!
#
%";
&
%";
%
%"&
1
%"@
%
%"?
;
%"#
;
%"#
1
%"1
,
%"1
1
%"1
;
%"1
@
%"1
?
%"1
1
%"11

..
#1 " % """"""" """""""""" 1%%
"""""""" """""""""" #& " !1
#; " % """""""" """""""""" !%( ) ( )
#@ " %
!% 1%%
#; " % #1 " % #& " !1 1%%
#1 " %


"
.. veri)icarea la zveltee a praiurilot
adm
A
$
1
cm
da$
1
,@ " &1
&1 " 1&@ #@ " %
1% !@ " ?,
A
$1 1
cm
da$
adm
cm
da$
1%% ,@ " &1
se veri)ic: deci
diametrul circular al praiurilor este de 1, cm"
07 $ecesarul de praiuri pentru toat lun*imea spturii
.. lun*imea spturii
m 1? ! 1, $o 1, L + +
-
.. adncimea spturii
m ! " & h
-
.. necesarul de dulapi pe lun*ime ;1 " 11
1 " 1
1?

11 praiuri-
,
LUCRAREA 1
.. necesarul de dulapi pe adnime ! " &
1
! " &
; praiuri de 1"1% m lun*ime"
C=$CLU>44
/entru dimensionarea praiurilor s.a )olosit o esen de 0rad"
5imensiunea rezultat din e)ectuarea calculelor este #$r%i c& 'i%me(r&l 'e 5 cm.
$umrul necesar de praiuri este
1&@ ; 3 11
praiuri cu lun*imea de 1"1% m"

@