Sunteți pe pagina 1din 1

Concluzie: Evolutia cheltuielilor generale si a cheltuielilor de mentinere a ordinii publice, apararea si securitatea statului Cheltuielile pentru serviciile de stat

cu destinatie generala reprezinta o categorie de cheltuieli care detine o pondere redusa in totalul cheltuielilor publice, constituind in anul 2008 2,2% iar in anul 2012 micsorindu-se pina la 2%. In urma analizei in dinamica am constatat ca acestea in anul 2012 fata de anul 2008 s-au marit cu cca 333 mil.lei , ceea ce reprezinta o crestere de cca 23% . Totusi , comparative cu cheltuielile publice totale, ristmul acestora a fost mai lent, cheltuielile publice totale majorindu-se cu 35%.

Cheltuielile pentru mentinerea ordinii publice , aparare si securitatea statului , de asemenea, reprezinta un grup de cheltuieli cu o importanta redusa in BPN al RM, constituind 6,7% in 2008 si 5,5% in 2012. In urma analizei in dinamica am constatat ca acestea in anul 2012 fta de anul 2008 au crescut cu 184 mil.lei, ceea ce reprezinta o crestere de cca 10%. Totusi, comparative cu cheltuielile publice totale, ristmul acestora a fost mai lent, cheltuielile publice totale majorindu-se cu 35%. Deoarece avem doar 2 tipuri de cheltuieli, pot spune ca cheltuielile pentru mentinerea ordinii publice si securitatii statului s-au majorat cu 20% , pe cind cheltuielile pentru Armata Nationala, din contra, s-au micsorat cu 25%. Ceea ce rezulta ca accentul a fost pus mai mult pe mentinerea securitatii statului si ordinii publice, luind in considerare cresterea cheltuielilor totale de mentinere a ordinii publice ,aparare si securitatii statului . In urma analizei in structura,am constatat ca ponderea mai mare o detine cheltuielile pentru mentinerea ordinii publice, apararea si securitatii statului, care pe parcursul perioadei 2008-2012 a crescut de la 78% la 85% - pondere in cheltuielile pentru mentinerea ordinii publice, aparare si securitatea statului, adica cca 5% - pondere in totalul cheltuelilor publice. Respectiv, cheltuielile pentru Armata Nationala constituie 15%-22% in cheltuielile pentru mentinerea ordinii publice, aparare si securitatea statului, ceea ce reprezinta 0,8%-1,5% in totalul cheltuielilor publice.