Sunteți pe pagina 1din 17

-

tranzacţiile

internaţionale

ale

economiei vizate (în cazul nostru România) cu active financiare;

- evidenţiază modificarea activelor financiare şi a datoriei ţării vizate faţă de exterior.

Investițiile străine:

DIRECTE DE PORTOFOLIU

Investiţia străină directă:

relaţie investiţională de durată, între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă;

implică exercitarea de către investitor

a

unei influenţe

manageriale

semnificative

în

întreprinderea

în

care

a

investit.

Beneficiază de:

noi tehnologii, de capital, produse, tehnici de organizare și de

management, ceea ce impulsionează creșterea economică.

Beneficii:

au rolul de a transmite cunoștințe și tehnologii între țări, contribuind la realizarea convergenței între țări

crearea de noi locuri de muncă în sectoarele productive,

atragerea altor investiții sporirea potențialului de export

În condiții de criză ⇒ mutarea investițiilor în alte țări

Creșterea FDI generează creșterea lichidității din economie ⇒presiuni inflaționiste și, în

același timp, pe termen scurt, apreciere a

monedei naționale ⇒ apreciere în termeni reali ⇒ probleme la nivelul contului curent

(creșterea importurilor)

capitalul

social

vărsat

şi

rezervele

ce

revin

unui

investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente

creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea în care a investit

profitul reinvestit de către nerezident.

capitalurile

din

investitorul

companiile

nerezident

rezidente asupra cărora

exercită

o

influenţă

semnificativă pe cale indirectă :

capitalurile

proprii

ale

asociatelor

şi

filialelor

rezidente

ale

întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris.

CONTUL DE CAPITAL ȘI FINANCIAR

Intrările de capital = aport de capital străin pe piața românească (credit) și echivalează cu o creștere a datoriilor României față de exterior.

Ieșirile

de

capital

=

străinătate (debit)

țara

vizată

își plătește datoriile față de

CONTUL FINANCIAR (1)

ACTIVE: reflectă modificările apărute în:

investiţiile rezidenţilor în străinătate,

achiziţionarea de titluri de valoare externe,

derivate financiare,

plasamente în depozite la băncile din străinătate,

împrumuturi şi rezerve oficiale.

CONTUL FINANCIAR (2)

PASIVE: reflectă operațiunile nerezidenților:

investiţiile nerezidenţilor în România, depozitele nerezidenţilor, derivatele financiare , creditele şi împrumuturile atrase

Credit → creştere a investiţiilor realizate de nerezindeţi în România (spre exmplu) → (+) resurse în România

Debit → diminuare a activelor financiare deţinute de nerezidenţi în România (o repatriere a resurselor financiare ale nerezindeţilor) →(-) resurse

CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR

Intrările de capital → aport de capital din exterior (creştere a datoriilor către exterior) → se înregistrează pe CREDIT

Ieşirile de capital → scădere a datoriilor către export → se înregistrează pe DEBIT

Soldul final: Credit –Debit → şi reflectă:

(+) intrări de capital (creşterea datoriilor faţă de exterior) (-) ieşiri de capital (scădere a datoriilor faţă de exterior)

LA FINELE ANULUI:

teoretic:

Soldului CC + Soldul CCF = 0

Practic, echilibrarea

se

realizează

prin

intermediul contului de Erori și omisiuni (ca

urmare a decalajelor generate de înregistrările în balanța de plăți).

practic

Soldului CC + Soldul CCF = Soldul CEO

BALANȚA DE PLĂȚI

Contul curent + Contul de capital + Activele

de rezervă ale BC = 0

Contul curent = deficit

Cum se realizează acoperirea

deficitului????

BALANTA DE PLATI

Contribuie la determinarea:

 • - POZITIEI INVESTITIONALE INTERNATIONALE A UNEI TARI

 • - NIVELULUI DATORIEI EXTERNE

  • - SERVICIUL DATORIEI EXTERNE

BALANTA DE PLATI SI

POZITIA

INVESTITIONALA

POZITIA INVESTITIONALA A UNEI TARI =

STOCURILE DE ACTIVE & PASIVE FINANCIARE EXTERNE LA UN MOMENT DAT

PI = S (la inceputul perioadei de analiza) + Fluxul tranzactiilor financiare pentru perioada analizata

NOUL CADRU AL

GUVERNANTEI ECONOMIE

LA NIVELUL UE

Trei directii de actiune:

 • - UNIUNEA BANCARA

 • - PACTUL FISCAL

 • - MECANISMUL DE IDENTIFICARE A DEZECHILIBRELOR MACROECONOMICE

MECANISMUL DE IDENTIFICARE A DEZECHILIBRELOR MACROECONOMICE

 • - IMPUSI 11 INDICATORI.

 • - 4 dintre acesti indicatori vizeaza echilibrul extern al tarilor:

  • - Soldul contului curent

  • - Pozitia investitionala internationala

  • - Cursul de schimb real efectiv (determinat pe baza IAPC)

  • - Cota de piata a exporturilor de bunuri si servicii