Sunteți pe pagina 1din 1

Numar :

Specificatie de continut
- Packing List Subsemnatul posesor al CI seria ... nr..si CNP............................................... domiciliat in ............................................................................. In calitate de expeditor al expeditiei cu nr AWB ................, declar pe proprie raspundere ca informatiile mentionate in aceasta lista sunt adevarate si corecte.
Nr crt 1 2 3 4 5 Produs Descriere Cod/serie Buc Valoare declarata

Produs nou

Produs second hand

SC FAN COURIER EXPRESS SRL nu isi asuma responsabilitatea veridicitatii informatiilor privind bunurile mentionate de catre expeditor in formularul :Specificatie de continut. SC FAN COURIER EXPRESS SRL asigura doar integritatea exterioara a coletelor, in timpul transportului si in cazul depozitarii in spatiile proprii sau inchiriate, daca acestea sunt ambalate conform normelor FAN. Curierul FAN a asistat la completarea formularului, la ambalarea produselor si a verificat daca produsele mentionate exista in colet.

Semnatura client . Data : ..

Nume in clar/ID curier. Data:.

S-ar putea să vă placă și