Sunteți pe pagina 1din 1

Ctre

Notificare,

Subsemnatul(a) ............................................................................ ,
domiciliat n ........................, str. ..................., nr. ....., bl. ......, sc. ..., ap .....
cu CI seria ..... nr .............., v rog a meniona n baza dumneavoastr de
date faptul c autoturismul cu numrul de nmatriculare ......................... ,
seria ........................., nr identificare ........................................, a fost
nstrinat ctre .............................................................., domiciliat
n ......................, strada .................., nr ......, localitatea .......................... cu
CI seria ..... nr ..............., n baza unui contractului de vnzare cumprare
ncheiat la data de ...../...../..........., conform documentelor ataate (n copii).

Data,
....../....../.............

Semntura,
..........................