Sunteți pe pagina 1din 1

ehnici de lucru cu COATRON M1 (2)

OPERATIUNI PENTRU CALIBRAREA FIBRINOGEN (COATRON M1) Aceste !er"tiuni se e#ectue"$" de #iec"re d"t" cind se schi%&" l tul de re"cti' s"u ti!ul de re"cti'( Re"cti'i # l siti) Re"cti' #i&rin *en li #ili$"t s"u lichid( T"%! n s!eci#ic( Cu'e de unic" # l sint" !t citire si e!ru&ete de !l"stic !entru dilutii( C"li&r"t r n r%"l li #ili$"t( +e s lu&ili$e"$" su&st"ntele li #ili$"te cu "!" &idistil"t"( Cele lichide sint *"t" de lucru( +e identi#ic" !e #l"c nul sticlutei de c"li&r"t r TEC"l '"l "re" c ncentr"tiei de Fi&rin *en din c"li&r"t r( +e ' r !re*"ti dilutiile) TEC"l '" #i dilu"t 1)1, - 1)2, si 1).,( Ace"st" inse"%n" !entru 1)1, 1 !"rte !l"s%"(TEC"l) (2,uL) cu / !"rti t"%! n IB+ (10,uL)( Pentru 1)2, 1 !"rte !l"s%" (2,uL) cu 1/ !"rti t"%! n IB+ (10, uL)( Pentru 1)., 1 !"rte !l"s%" (1,uL) cu 1/ !"rti t"%! n iB+ (1/, uL)( 2 lu%ele !r !use sint rient"ti'e i%! rt"nt este s" se res!ecte r"! "rtele de ' lu%( +e lucre"$" c n# r% % dului de lucru din %"nu"l ) 1( Pi!et"ti 3, %icr L !l"s%" dilu"t" (1)1, cu IB+) in cu'" 2( Preinc"l$iti !l"s%" !entru 1 %in( 1( Tr"ns#er"ti cu'" in ! $iti" de %"sur"re .( Acti'"ti !tic ("!s"ti t"st" 4OPTIC4) 3( Ad"u*"ti 23 %icr L Tr %&in" si si%ult"n ! rniti %"sur"re" !tic" ("!"sti t"st" 4OPTIC4 din n u) 5( A!"r"tul '" citi %"6i% 5, s( 7( Re$ult"tul este !re$ent"t in secunde si %*8dL +e ' r &tine re$ult"te in secunde si %*8dl !entru dilutiile de 1)1, 1)2, 1).,( 2 r #i intr duse d "r '"l rile in 4secunde4 #"r" " lu" in c nsider"re '"l rile in %*8dl( Re$ult"tele &tinute se intr duc "!"sind t"st" MENIU din l c"ti" !entru testul FIB( In !ri%" #ere"str" '" '" cere s" intr duceti '"l rile !entru c nc #i&rin *enului l" dil 1)1,( Ace"st" '" #i '"l "re" de !e #l"c nul de c"li&r"t r (de e6( "!r 6( 1,, %*8dl)( A! i se "d"u*" '"l "re" %"sur"t" in secunde( Acel"si lucru se '" inti%!l" in c"$ul dilutiil r 1)2, si 1).,( C ncentr"tiile !e c"re le intr duceti ' r #i 182 din '"l "re" citit" !e #l"c nul c"li&r"t rului ( de e6( "!r 6 13,) si res!ecti' 18. din '"l "re (de e6( "!r 6( 73)( +e lucre"$" cu Pl"s%" de c"li&r"re TECAL N r%"l !r s!"t"( Nu se '" c n*el" si dec n*el" !l"s%" de c"li&r"re( In % %entul c n*el"rii !l"s%" se de*r"de"$"