Sunteți pe pagina 1din 2

Tema1: Introducere in Dreptul Funciar

1. Raporturile funciare. Obiectul de reglementare a DR. Funciar. 2. Definitia, principiile, metodele DR. Funciar. 3. Sistemul DR. Funciar si legatura lui cu alte ramuri de drept.

1. Raporturile funciare. Obiectul de reglementare a DR. Funciar


Obiectul de reglementare a D. Func. - sunt raporturile sociale ce apar in timpul folosirii pamintului. Specificul raporturilor e legat de functiile pe care le indeplineste pamintul pentru diferite ramuri ale economiei nationale. In agricultura si silvicultura pamintul e principalul mijloc de productie, unde stratul fertil are o insemnatate hotaritoare. Cu totul alte functii au terenurile de pamint in restul sferelor de activitate economica. Pentru industrie, transport, construcii, localitati, terenurile sunt spatiu, suprafata, teren de amplasare a cladirilor,utilajelor, cailor de comunicatie . Indeplinirea acestor functiigenereaza aparitia si e istenta raporturilor funciare, e primate in relatii sociale ce apar la atri!uirea, folosirea, retragerea si protectia terenurilor de pamint. "eiesind din aceea ca pamintul ca principalul mijloc de productie si conditia principala pentru satisfacerea cerintilor materiale a societatii, se afla in legatura cu celealte componente ale naturii si rezulta ca raporturile funciare interactioneaza cu cele silvice, acvatice si tre!uie sa sta!ilim ca raporturile funciare au caracter prioritar fata de celelalte grupuri de raporturi sociale din domeniul folosirii o!iectelor naturale. #stazi in conditiile efectuarii reformei agrare si a celei funciare, caracterul raporturilor juridice funciare se schim!a radical. $recerea de la nationalizarea la privatizarea pamintului, infaptuirea demonopolizarii proprietatii de stat asupra pamintului si improprietarirea rela a taranilor prin legiferarea dreptului de proprietate, confirma aparitia si e istenta unor noi particularitati ale raporturilor funciare. Dupa sta!ilirea noilor forme de proprietate aasupra pamintului, raporturile funciare au do!indit caracter patrimonial. Pamintul e o!iect al raporturilor de vinzare-cumparare, gajare, arenda, donare, mostenire etc. deci terenurile sunt !unuri imo!ile si se incadreaza in circuitul de piata%economic si civil&. Pe de alta parte nu toate raporturile sociale, care au ca o!iect pamintul sunt raporturi funciare% e . cele ce apar in procesul platii pentru folosirea pamitului, al sta!ilirii si perceperii impozitului funciar, au ca o!iect pamintul, dar nu sunt de ordin funciar. "aporturile funciare reglementate de normele dreptului funciar devin raporturi juridice funciare% Constitutia "', normele Codului Funciar s.a acte normative emise conform legislatiei in vigoare&. "elatiile din sfera folosirii si protectiei altor !ogatii naturale, su!sol, paduri, ape, regnul animal si vegetal, aerul sunt reglementate prin legislatie speciala%e . Codul apelor&. Subiectii raportului funciar se numesc detinatorii de terenuri. Obiecte sunt sectoare de teren, cotele de teren si dreptul asupra lor. "aporturile juridice funciare sunt unice dupa forma lor si se impart in mai multe tipuri : A. Dupa continutul reglementarilor juridice al drepturilor si o!ligatiilor su!iectilor :

de proprietate funciara ( din domeniul administrarii de stat al pamintului ( de protectie a pamintului. . Dupa categorii de terenuri : cu destinatie agricola ( cu destinatie industriala ( e travilanul localitatilor ( intravilanul localitatilor. "aporturile financiare care apar in procesul posesiunii si folosirii a terenurilor de pamint si a drepturilor asupra lor, constituie obiectul de reglementare a dreptului funciar.

2. Definitia, principiile, metodele DR. Funciar.


Dreptul funciar ! ramura distincta in sistemul national juridic cuprinde o totalitate de norme juridice sta!ilite sau sanctionate de stat, care reglementeaza raporturi sociale de folosire a pamintului, conditiile si mijloacele de productie, in scopul folosirii lui rationale, al im!ogatirii solului, precum si al apararii drepturilor si intereselor ale su!iectilor relatiilor funciare. Dreptul funciar car amura de drept distincta are o!iectul sau de reglementare, principii si metode specifice, precum si norme specifice cuprinse in izvoarele acestor ramuri.

"rincipiile dreptului funciar #


Diversitatea si egalitatea juridica a tipurilor si formelor de proprietate asupra pamintului ( Circuitul terenului ca o!iect de dispunere ( Folosirea rationala a pamintului ( #dministrarea de stat a fondului funciar ( "aspunderea juridica pentru incalcarea legii funciare ( )ospodarirea sinestatatoare conform destinatiei lor( *galitatea su!iectilor privind folosirea pamintului.

$etode de reglementare#
- metoda imperativ-o!ligatorie( - metoda dispozitiva. $etoda imperati%&obligatorie ! prezinta prescriptii si interdictii pentru indeplinire de catre detinatorii de trenuri. $etoda dispo'iti%a ! mai multe conduite si sta!ilirea unor limite de comportament a participantilor la relatiile funciare si atri!uirea posi!ilitatilor de a reglementa li!er, de sinestatator relatiile dintre ei conform legislatiei in vigoare. In caz de neindeplinire !inevola a normelor de Drept Funciar si de incalcarea drepturilor si o!ligatiunilor sta!ilite de ele se aplica constringeri din partea statului, care prevad tragerea la raspundere.%* . la folosirea irationala si cu incalcarea destinatiei terenurilor, autoritatile pu!lice pot retrage terenurile din folosinta conform legislatiei in vigoare&.

S-ar putea să vă placă și