Sunteți pe pagina 1din 109

FISCALITATE Suport de curs standard pentru cursurile desfurate n cadrul Programului Naional de e!

"oltare Profesional Continu

Numr de ore# $%

isciplina # Fiscalitate

Programul de curs standard


1 Perfecionarea legislaiei fiscale (1 or)..................................................................................................4 impozitul pe profit; ...................................................................................................................................5 impozitul pe venit; ...................................................................................................................................5 impozitul pe veniturile microntreprinderilor; .........................................................................................5 impozitul pe veniturile obinute din om!nia de nerezideni; .................................................................5 impozitul pe reprezentane; ......................................................................................................................5 ta"a pe valoarea adugat; .......................................................................................................................5 accizele; ....................................................................................................................................................5 impozitele #i ta"ele locale.........................................................................................................................5 $ eflectri fiscale n contabilitate (1 or).................................................................................................% & 'otiuni fiscale generale (1 or)............................................................................................................11 4 (mpozitul pe profit () ore).....................................................................................................................15 4.1 *ontribuabilii.................................................................................................................................15 4.$ *otele de impozitare......................................................................................................................1+ 4.& ,odul de calcul al profitului impozabil........................................................................................$4.4 Pierderea fiscal.............................................................................................................................&. 4.5 eorganizri/ lic0idri #i alte transferuri de active #i titluri de participare....................................&. 4.% egimul fiscal comun care se aplic fuziunilor/ divizrilor/ divizrilor pariale/ transferurilor de active #i sc0imburilor de aciuni ntre societile din diferite state membre ale 1niunii 2uropene ...........................................&+ 4.) 3socierile fr personalitate 4uridic.............................................................................................4$ 4.. 3specte fiscale internaionale........................................................................................................4$ 4.+ 5ermenul de plat al impozitului pe profit....................................................................................4& 4.1- 6bligaii declarative.....................................................................................................................45 4.11 *reditul fiscal e"tern....................................................................................................................45 4.1$ (mpozitul pe veniturile microntreprinderilor..............................................................................4% 5 5a"a pe valoarea adugat (% ore)........................................................................................................4+ 5.1 egula general de aplicare a ta"ei pe valoarea adugat.............................................................4+ 5.$ Persoanele impozabile...................................................................................................................4+ 5.& 7ivrrile de bunuri si prestrile de servicii....................................................................................5-

5.3.1 Livrrile de bunuri.....................................................................................50 5.3.2 Prestrile de servicii..................................................................................52 5.3.3 Achizitiile intracomunitare.........................................................................52 5.3.4 Importurile.................................................................................................52
5.4 7ocul operatiunilor........................................................................................................................5& 5.5 6peraiuni scutite privind ta"a pe valoarea adugat....................................................................5% 5.% Persoana obligat la plata ta"ei......................................................................................................5% 5.) 8aptul generator/ e"igibilitatea ta"ei #i e"igibilitatea plii ta"ei pe valoarea adugat...............5. 5.. 9aza de impozitare a ta"ei pe valoarea adugat..........................................................................5+ 5.+ :reptul de deducere a ta"ei pe valoarea adugat.........................................................................%& 5.1- :eterminarea 5;3 de plat #i plata acesteia la buget.................................................................%4 5.11 ,suri de simplificare.................................................................................................................%% 5.1$ 6bligaiile persoanelor inregistrate in scop de 5;3...................................................................%) % 3ccizele (& ore)....................................................................................................................................%+ %.1 3ccizele armonizate.......................................................................................................................%+ %.$ 3ccizele n cazul produselor nesupuse accizelor armonizate.........................................................5 ) (mpozitul pe veniturile obinute de persoanele fizice (& ore)................................................................. ).1 (mpozitarea veniturilor din activiti independente ......................................................................+).$ (mpozitarea veniturilor din salarii .................................................................................................+1 ).& (mpozitarea veniturilor din cedarea folosinei bunurilor ..............................................................+%

).4 (mpozitarea veniturilor din investiii ............................................................................................+) ).5 (mpozitarea veniturilor din pensii .................................................................................................++ ).% (mpozitarea veniturilor din premii #i din 4ocuri de noroc ...........................................................1-).) (mpozitarea veniturilor din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal ........1-. (mpozitul pe dividendele obinute de persoanele 4uridice ($ ore)......................................................1-1 + (mpozite #i ta"e locale (& ore).............................................................................................................1-$ +.1 (mpozitul #i ta"a pe cldiri.........................................................................................................1-& +.$ (mpozitul #i ta"a pe teren ..........................................................................................................1-% +.& (mpozitul pe mi4loacele de transport .......................................................................................1-) 1- 2"ercitii si studii de caz (. ore)........................................................................................................1-. 9ibliografie<..........................................................................................................................................1-+

&

&

Perfecionarea legislaiei fiscale '& or(

*adrul legal fiscal n om!nia este conturat de< a) 7egislatie de reglementare a impozitelor si ta"elor; a. *odul 8iscal< 7egea 5)1=$--&/ publicat n ,onitorul 6ficial nr. +$)=$--&/ cu modificrile si completrile ulterioare; b. 'ormele metodologice de aplicare a *odului 8iscal< >otr!rea de ?uvern nr. 44=$--4/ publicat n ,onitorul 6ficial nr. 11$=$--4/ cu modificrile si completrile ulterioare; c. 6rdine emise de ,inisterul 8inantelor Publice pentru reglementarea unor aspecte fiscale; d. :ecizii ale *omisiei *entrale de 8iscalitate/ care vin s dea o solutie unitar unor spete neacoperite de legislatia n vigoare la un moment dat; e. 3lte acte normative care impun alte impozite si ta"e/ dec!t cele stabilite prin *odul 8iscal b) 7egislatie de reglementare a procedurilor fiscale a. *odul de Procedur 8iscal< 6rdonanta de ?uvern nr. +$=$--&/ republicat n ,onitorul 6ficial nr. 51&=$--)/ cu modificrile si completrile ulterioare; b. 'ormele ,etodologice de 3plicare a *odului de Procedur 8iscal< >otr!rea de ?uvern nr. 1-5-=$--4 publicat n ,onitorul 6ficial nr. %51=$--4/ cu modificrile si completrile ulterioare; c. 6rdine emise de 3gentia 'ational de 3dministrate 8iscal pentru aprobarea diferitelor tipuri de declaratii/ stabilirea procedurilor de declarare etc. d. :ecizii ale *omisiei *entrale de Proceduri 8iscale/ care vin s dea o solutie unitar unor spete procedurale neacoperite de legislatia n vigoare la un moment dat;

*odul fiscal reglementeaz urmtoarele impozite si ta"e< impozitul pe profit; impozitul pe venit; impozitul pe veniturile microntreprinderilor; impozitul pe veniturile obinute din om!nia de nerezideni; impozitul pe reprezentane; ta"a pe valoarea adugat; accizele; impozitele #i ta"ele locale

Pentru ntelegerea *odului 8iscal este necesar cunoasterea si a 'ormelor ,etodologice de aplicare a *odului 8iscal/ a diferitelor ordine emise de ,inisterul 8inantelor Publice/ precum si a deciziilor *omisiei *entrale de 8iscalitate. 3cestea au rolul de a e"plica si de a prezenta unele e"emple practice privind aplicarea diferitelor reguli fiscale. *odul de procedur fiscal stabileste drepturile #i obligaiile prilor din raporturile 4uridice fiscale privind administrarea impozitelor #i ta"elor/ respectiv privind< nregistrarea fiscal; declararea/ stabilirea/ verificarea #i colectarea impozitelor/ ta"elor/ contribuiilor #i a altor sume datorate bugetului general consolidat; soluionarea contestaiilor mpotriva actelor administrative fiscale.

*eflectri fiscale n conta+ilitate '& or(

Principalele impozite pentru care este necesara cunoasterea reflectarii in contabilitatea persoanelor 4uridice sunt< 3. (mpozitul pe profit; 9. (mpozitul pe veniturile microntreprinderilor; *. 5a"a pe valoarea adugat (5;3); :. 3ccize 2. (mpozitul pe veniturile persoanelor fizice; 8. (mpozitele #i ta"ele locale A, Impo!itul pe profit Pentru impozitul pe profit trebuie nregistrate< a) constituirea impozitului %+1 @*0eltuieli cu impozitul pe profitA B 441 @(mpozitul pe profit=venitCA b) plata impozitului 441 @(mpozitul pe profit=venitCA B 51$1 @9ancaA = 5&11 @*asaA

-, Impo!itul pe "eniturile microntreprinderilor Pentru impozitul pe veniturile microntreprinderilor trebuie nregistrate< a) constituirea impozitului %+. @*0eltuieli cu impozitul pe venit B 441 @(mpozitul pe profit=venitCA #i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai susA

b) plata impozitului 441 @(mpozitul pe profit=venitCA B 51$1 @9ancaA = 5&11 @*asaA

C, Ta.a pe "aloarea adugat 'T/A( Dn cazul 5;3 avem situaiile< a) ac0iziie de produse=servicii cu 5;3< E B 4-1 @8urnizoriA

&""=%"" (Ftoc=*0eltuial) 44$% @5;3 deductibil A b) v!nzare de produse=servicii cu 5;3< 411 @*lieniA B )"" (;enit) 44$) @5;3 colectatA c) ac0iziie n regim de ta"are invers/ cu 5;3 deductibil 44$% @5;3 deductibilAB 44$) @5;3 colectatA d) ac0iziie n regim de ta"are invers/ cu 5;3 nedeductibil $""=&""=%"" ((mobilizare=Ftoc=*0eltuial)B 44$) @5;3 colectatA e) a4ustarea unei ta"e dedus iniial G stornarea deducerii initiale 44$% @5;3 deductibilA B 4-1 @8urnizoriA
)

G trecerea pe c0eltuial a sumei stornate $""=&""=%"" ((mobilizare=Ftoc=*0eltuial)B 4-1 @8urnizoriA f) colectarea 5;3 n urma unei livrri=prestri ctre sine $""=&""=%"" ((mobilizare=Ftoc=*0eltuial)B 44$) @5;3 colectatA g) nc0iderea conturilor de 5;3 pentru stabilirea sumei de 5;3 rmas de plat sau de recuperat. Dn aceast situaie vom presupune dou cazuri< c!nd 5;3 deductibil este mai mare dec!t 5;3 colectat #i c!nd 5;3 colectat este mai mare dec!t 5;3 deductibil Gdac 5;3 deductibil H 5;3 colectat (de e"emplu 5;3 deductibil B 1.--- on/ 5;3 colectat B )-- on) 44$) @5;3 colectatA B 44$% @5;3 deductibilA )-- on 44$4 @5;3 de recuperatA B 44$% @5;3 deductibilA &-- on Gdac 5;3 deductibil I 5;3 colectat (de e"emplu 5;3 deductibil B )-on/ 5;3 colectat B 1.--- on) 44$) @5;3 colectatA B 44$% @5;3 deductibilA )-- on 44$) @5;3 colectatA B 44$& @5;3 de platA &-- on 0) plata 5;3 ctre buget 44$& @5;3 de platA B 51$1 @9ancaA = 5&11 @*asaA i) recuperarea 5;3 de la buget 51$1 @9ancaA = 5&11 @*asaA B 44$4 @5;3 de recuperatA

, Acci!e *ontabilizarea accizelor presupune< a) nregistrarea accizei n momentul produciei=importului $""=&"" B 44% CC3lte impozite/ ta"e #i vrsminte asimilateCC=analitic distinct b) plata accizei la buget 44% CC3lte impozite/ ta"e #i vrsminte asimilateCC=analitic distinct B 51$1 @9ancaA = 5&11 @*asaA E, Impo!itul pe "eniturile persoanelor fi!ice Dn relaie cu impozitul pe veniturile persoanelor fizice/ persoana 4uridic este un simplu intermediar ea realiz!nd reinerea la surs a acestuia/ n funcie de categoria de venit/ #i virarea sa la stat. *elo mai frecvent se nt!lne#te situaia reinerii impozitului pe veniturile din salarii/ ns sunt #i situaii c!nd trebuie reinut impozit pentru veniturile din dividende/ veniturile din drepturi de proprietate intelectual/ venituri din contracte nc0eiate conform *odului civil etc. Pentru impozitul pe veniturile din salarii nregistrrile sunt< a) constituirea impozitului 4$1 @Personal G salarii datorateA B 444 @(mpozitul pe venituri de natura salariilorA b) plata impozitului 444 @(mpozitul pe venituri de natura salariilorA B 51$1 @9ancaA = 5&11 @*asaA F, Impo!itele i ta.ele locale :intre impozitele #i ta"ele locale/ cel mai frecvent apar< G G impozitul pe cldiri; impozitul pe terenuri;
+

impozitul pe mi4locale de transport.

Pentru toate acestea nregistrrile contabile presupun< a) constituirea impozitului %&5 @*0eltuieli cu alte impozite/ ta"e #i vrsminte asimilateA B 44% CC3lte impozite/ ta"e #i vrsminte asimilateCC=analitic distinct b) plata impozitului 44% CC3lte impozite/ ta"e #i vrsminte asimilateCC=analitic distinct B 51$1 @9ancaA = 5&11 @*asaA

1-

Notiuni fiscale generale '& or(

Ftatul/ pentru aG#i finana c0eltuielile sale/ are nevoie de resurse financiare. 3cestea pot fi fiscale #i nefiscale. esursele fiscale sunt cele pe care statul el procur impun!nd puterea sa stabilit prin *onstituie de a stabili preleva bani de la cetenii rii. Prelevrile efectuate de stat mbrac urmtoarele forme< a) (mpozite; b) 5a"e; c) *ontribuii. Impo!itele sunt prelevri cu caracter< obligatoriu< 5oi cei care realizeaz obiectul impozabil trebuie s plteasc impozit; nerambursabil< nu se poate solocita rambursarea sumei; fr contraprestaie direct< plata impozitului nu este urmat de o contraprestaie imediat din partea statului (plata impozitului pe profit nu reprezint contravaloarea vreunui serviciu efectuat de stat n favoarea contribuabililor. (mpozitele se pltesc pentru asigurarea c0eltuielilor generale ale statului< c0eltuieli de funcionare/ c0eltuieli cu armata/ poliia/ educaia/ cultura etc.). Ta.ele sunt prelevri cu caracter obligatoriu< 5oi cei care doresc un serviciu din partea statului trebuie s plteasc o ta" nerambursabil< nu se poate solocita rambursarea sumei; cu contraprestaie direct< plata ta"ei este urmat de o contraprestaie imediat din partea statului (plata ta"ei de autorizaie de construcie este necesdar pentru obinerea autorizaiei de construcie. Dn fapt ta"a este contravaloarea serviciului prestat de stat/ respectiv serviciul de emitere a autorizaiei de construcie). Contri+uiile sunt prelevri cu caracter<

11

obligatoriu< 5oi cei care realizeaz obiectul impozabil trebuie s plteasc contribuia; nerambursabil< nu se poate solocita rambursarea sumei; cu sau fr contraprestaie< plata contribuiei asigur contribuabilul c dac i se va nt!mpla un eveniment va beneficia de o contraprestaie din partea statului (e"< plata contribuiei la fondul de #oma4 asigur contribuabilul c/ dac va intra n #oma4 va beneficia de indemnizaie de #oma4). Dn cadrul acestui curs se vor studia impozitele. Elementele impo!itului sunt< Fubiectul B persoana fizic sau 4uridic obligat la plata lui Fuportatorul B persoana care suport efectiv impozitul 6biectul B materia supus impunerii Fursa B din ce anume se plte#te impozitul 1nitatea de impunere B unitate de msur prin care se e"prim dimensiunea obiectului impozabil *ota impozitului B impozitul aferent unei uniti de impunere 3sieta B totalitatea msurilor luate de organele fiscale pentru identificarea obiectului impozabil/ stabilirea mrimii impozabile #i determinarea impozitului datorat 5ermen de plat B data p!n la care trebuie pltit impozitul (mpozitele se clasific #i ele n< a) Impo!ite directe. (mpozitele directe sunt impozitele care se datoreaz pentru venitul obinut sau pentru averea deinut. Dn cadrul acestui curs se vor studia dintre impozitele directe< a. (mpozitul pe profit; b. (mpozitul pe veniturile microntreprinderilor; c. (mpozitul pe veniturile persoanelor fizice; d. (mpozitul pe dividendele primite de persoanele 4uridice e. (mpozitele #i ta"ele locale b) Impo!ite indirecte. (mpozitele indirecte sunt sunt impozitele care se includ n preul de v!nzare al bunurilor #i serviciilor/ fiind cunoscute #i sub numele de

1$

impozite pe c0eltuieli. . Dn cadrul acestui curs se vor studia dintre impozitele indirecte< a. 5a"a pe valoarea adugat; b. 3ccizele Dn stabilirea unui impozit trebuie avute n vedere anumite principii. Principiile impunerii stabilite de 3dam Fmit0 la 1))% mai sunt n vigoare #i astzi. 2le sunt< principiul 4usteei impunerii (ec0itii fiscale) G contribuia cu impozite la bugetul statului s se fac n funcie de venitul obinut sau averea deinut; principiul certitudinii impunerii G mrimea impozitelor datorate de fiecare contribuabil trebuie s fie cert/ iar termenele/ modalitatea #i locul de plat s fie bine stabilite #i cunoscute; principiul comoditii impunerii G impozitele trebuie s fie percepute la termenele #i n modul cel mai convenabil pentru contribuabil; principiul randamentului impozitelor G sistemul fiscal trebuie s asigure ncasarea impozitelor cu un minim de c0eltuieli #i s fie c!t mai puin apstor pentru contribuabil. Pornind de la aceste principii *odul fiscal a stabilit #i el principiile fiscalitii ce trebuie respectate n om!nia astfel< neutralitatea msurilor fiscale n raport cu diferitele categorii de investitori #i capitaluri/ cu forma de proprietate/ asigur!nd condiii egale investitorilor/ capitalului rom!n #i strin; certitudinea impunerii/ prin elaborarea de norme 4uridice clare/ care s nu conduc la interpretri arbitrare/ iar termenele/ modalitatea #i sumele de plat s fie precis stabilite pentru fiecare pltitor/ respectiv ace#tia s poat urmri #i nelege sarcina fiscal ce le revine/ precum #i s poat determina influena deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; ec0itatea fiscal la nivelul persoanelor fizice/ prin impunerea diferit a veniturilor/ n funcie de mrimea acestora;

1&

eficiena impunerii prin asigurarea stabilitii pe termen lung a prevederilor *odului fiscal/ astfel nc!t aceste prevederi s nu conduc la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice #i 4uridice/ n raport cu impozitarea n vigoare la data adoptrii de ctre acestea a unor decizii investiionale ma4ore. :repturile #i obligaiile contribuabililor sunt stabilite de *odul de procedur fiscal. 0+ligaiile fiscale sunt< obligaia de a declara bunurile #i veniturile impozabile sau/ dup caz/ impozitele/ ta"ele/ contribuiile #i alte sume datorate bugetului general consolidat; obligaia de a calcula #i de a nregistra n evidenele contabile #i fiscale impozitele/ ta"ele/ contribuiile #i alte sume datorate bugetului general consolidat; obligaia de a plti la termenele legale impozitele/ ta"ele/ contribuiile #i alte sume datorate bugetului general consolidat; obligaia de a plti ma4orri de nt!rziere/ aferente impozitelor/ ta"elor/ contribuiilor #i altor sume datorate bugetului general consolidat/ denumite obligaii de plat accesorii; obligaia de a calcula/ de a reine #i de a nregistra n evidenele contabile #i de plat/ la termenele legale/ impozitele #i contribuiile care se realizeaz prin stopa4 la surs; orice alte obligaii care revin contribuabililor/ persoane fizice sau 4uridice/ n aplicarea legilor fiscale. Pentru neac0itarea la termenul de scaden de ctre debitor a obligaiilor de plat/ se datoreaz dup acest termen ma1orri de nt2r!iere. ,a4orrile de nt!rziere se calculeaz pentru fiecare zi de nt!rziere/ ncep!nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden #i p!n la data stingerii sumei datorate/ inclusiv. 'ivelul ma4orrii de nt!rziere este de -/1E pentru fiecare zi de nt!rziere

14

Impo!itul pe profit '4 ore(

(mpozitul pe profit este un impozit direct ce se calculeaz asupra profitului impozabil realizat de persoanele 4uridice.

3,&

Contri+ua+ilii

*ontribuabilii impozitului pe profit sunt< a) persoanele 4uridice rom!ne< J pentru profitul impozabil obinut din orice surs/ at!t din om!nia/ c!t #i din strintate; J mpreun cu persoanele fizice rezidente/ pentru veniturile realizate at!t n om!nia/ c!t #i n strintate din asocieri care nu dau na#tere unei persoane 4uridice (n acest caz/ impozitul datorat de persoana fizic se calculeaz/ reine (prin stopa4 la surs) #i se vars la bugetul statului de ctre persoana 4uridic); b) persoanele 4uridice strine< J care desf#oar activiti prin intermediul unui sediu permanent n profitul impozabil aferent acelui sediu permanent; J care realizeaz venituri din=sau n legtur cu proprieti imobiliare situate n om!nia sau din v!nzarea=cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan 4uridic rom!n/ asupra profitului impozabil aferent acestor venituri; c) persoanele 4uridice #i fizice nerezidente care desf#oar activitate n cierii atribuibile fiecrei persoane. *ontribuabili scutii de la plata impozitului pe profit< J trezoreria statului; J instituiile publice/ fondurile publice/ inclusiv pentru veniturile proprii #i disponiG bilitile realizate #i utilizate potrivit 7egii nr. 5--=$--$ privind finanele publice/ cu om!nia om!nia/ pentru

ntrGo asociere fr personalitate 4uridic/ asupra prii din profitul impozabil al asoG

15

modificrile ulterioare #i 7egii nr. $)&=$--% privind finanele publice locale/ cu modificrile #i completrile ulterioare/ dac legea nu prevede altfel; J persoanele 4uridice rom!ne care pltesc impozitul pe veniturile microntreprinderilor; J fundaiile rom!ne constituite ca urmare a unor legate; J cultele religioase/ pentru< venituri obinute din producerea #i valorificarea obiectelor #i produselor necesare activitii de cult/ potrivit legii/ venituri obinute din c0irii/ alte venituri obinute din activiti economice/ venituri din despgubiri n form bneasc/ obinute ca urmare a msurilor reparatorii prevzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate/ cu condiia ca sumele respective s fie utilizate/ n anul curent #i=sau n anii urmtori/ pentru ntreinerea #i funcionarea unitilor de cult/ pentru lucrri de construcie/ de reparaie #i de consolidare a lca#urilor de cult #i a cldirilor ecleziastice/ pentru nvm!nt/ pentru furnizarea/ n nume propriu #i=sau n parteneriat/ de servicii sociale/ acreditate n condiiile legii/ pentru aciuni specifice #i alte activiti nonprofit ale cultelor religioase/ potrivit 7egii nr. 4.+=$--% privind libertatea religioas #i regimul general al cultelor; J instituiile de nvm!nt particular acreditate/ precum #i cele autorizate/ pentru veniturile utilizate/ n anul curent sau n anii urmtori conform reglementrilor n domeniu. J asociaiile de proprietari constituite ca persoane 4uridice #i asociaiile de locatari recunoscute ca asociaii de proprietari/ potrivit 7egii locuinei nr. 114=1++%/ republicat/ cu modificrile #i completrile ulterioare/ pentru veniturile obinute din activiti economice #i care sunt sau urmeaz a fi utilizate pentru mbuntirea utilitilor #i a eficienei cldirilor/ pentru ntreinerea #i repararea proprietii comune; J fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar/ constituit potrivit legii; J fondul de compensare a investitorilor/ nfiinat potrivit legii; J organizaiile nonprofit/ organizaiile sindicale #i organizaiile patronale; J 9anca 'aional a om!niei; J 8ondul de garantare a pensiilor private. ;eniturile e"ceptate de la plata impozitului pe profit n cazul organizaiilor nonprofit/ organizaiilor sindicale #i organizaiilor patronale sunt< cotizaiile #i ta"ele de nscriere ale membrilor; contribuiile bne#ti sau n natur ale membrilor #i simpatizanilor;

1%

ta"ele de nregistrare/ stabilite potrivit legislaiei n vigoare; veniturile obinute din vize/ ta"e #i penaliti sportive sau din participarea la competiii #i demonstraii sportive; donaiile #i banii sau bunurile primite ca sponsorizare; dividendele #i dob!nzile obinute din plasarea disponibilitilor rezultate din venituri scutite; veniturile pentru care se datoreaz impozit pe spectacole (manifestrile artistice de teatru/ de oper/ de operet/ de filarmonic/ cinematografice/ muzicale/ de circ/ precum #i pentru competiiile sportive interne #i internaionale; manifestrile artistice de genul< festivaluri/ concursuri/ cenacluri/ serate/ recitaluri sau alte asemenea manifestri artistice ori distractive care au un caracter ocazional/ precum #i activitile artistice #i distractive de videotec #i discotec);

resursele obinute din fonduri publice sau din finanri nerambursabile; veniturile realizate din aciuni ocazionale precum< evenimente de str!ngere de fonduri cu ta" de participare/ serbri/ tombole/ conferine/ utilizate n scop social sau profesional/ potrivit statutului acestora;

veniturile e"cepionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate n proprietatea persoanelor 4uridice fr scop patrimonial/ altele dec!t cele care au fost folosite n activitatea economic;

veniturile obinute din reclam #i publicitate 1/ realizate de organizaiile nonprofit de utilitate public/ potrivit legilor de organizare #i funcionare/ din domeniul culturii/ cercetrii #tiinifice/ nvm!ntului/ sportului/ sntii/ precum #i de camerele de comer #i industrie/ organizaiile sindicale #i organizaiile patronale;

sumele primite ca urmare a nerespectrii condiiilor cu care sGa fcut donaia=sponsorizarea/ potrivit legii/ sub rezerva ca sumele respective s fie utilizate de ctre organizaiile nonprofit/ n anul curent sau n anii urmtori/ pentru realizarea scopului #i obiectivelor acestora/ potrivit actului constitutiv sau statutului/ dup caz;

Nu se includ n aceste venituri cele obinute din prestri de servicii de intermediere n reclam i publicitate.

1)

veniturile realizate din despgubiri de la societile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii/ altele dec!t cele care sunt utilizate n activitatea economic;

sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice (partea din impozitul pe venit ce poate fi directionat de ctre persoanele fizice/ printre altele #i ctre organizaii nonprofit).

6rganizaiile nonprofit/ organizaiile sindicale #i organizaiile patronale beneficiaz de scutire de la plata impozitului pe profit pentru veniturile obinute din activiti economice de p!n la nivelul a 15.--- euro anual (pentru transformarea euro n lei se folose#te cursul de sc0imb comunicat de 9' pentru anul fiscal respectiv)/ dar condiia este ca aceste venituri e"ceptate s nu dep#easc 1-E din volumul veniturilor neimpozabile prezentate anterior. Dn cazul n care/ din activitatea economic/ organizaiile nonprofit/ organizaiile sindicale #i cele patronale obin profit (in!nd cont de scutirile acordate)/ acestea vor datora impozit pe profit aferent profitului impozabil. 2"emplu< 6 organizaie nonGprofit realizeaz urmtoarele venituri n anul $--.< G G G G G G venituri din cotizaiile membrilor B 5.--- lei; venituri din donaii #i sponsorizri B 15.--- mil. lei; venituri din finanri nerambursabile de la 1. 2. B &-.--- lei; venituri din activiti comerciale B 1-.--- lei. c0eltuieli aferente activitii nonGprofit B 4..--- lei; c0eltuieli aferente activitii comerciale B ).--- lei.

*orespunztor acestor venituri ea realizeaz urmtoarele c0eltuieli<

:eterminai impozitul pe profit datorat de aceast organizaie nonGprofit pentru activitile desf#urate n cursul anului $--./ dac cursul de sc0imb este &/%5 lei=2uro. ezolvare< Pentru veniturile din cotizaiile membrilor/ donaii #i sponsorizri #i finanri nerambursabile de la 1niunea 2uropean organizaia nonGprofit este scutit de plata impozitului pe profit. 6rganizaiile nonGprofit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din activiti economice ce nu dep#esc 15.--- euro/ dar nu mai mult de 1-E din celelalte

1.

venituri scutite de la plata impozitului pe profit. :eci/ limita veniturilor scutite din activiti economice este suma minim dintre 15.--- euro #i 1-E din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit. 15.--- euro B 15.--- K &/%5 B 54.)5- lei 1-E (5.--- L 15.--- L &-.---) B 5.--- lei veniturile din activiti economice sunt scutite n limita a 5.--- lei/ pentru restul de 5.--- lei dator!nduGse impozit pe profit 6rganizaia nonGprofit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde cuantumului veniturilor impozabile. Profitul activitilor economice B ;economice J *0.economice B 1-.--- J ).--- B &.--- mil. lei Profitul aferent veniturilor impozabile B &.--- K (5.---=1-.---) B 1.5-- lei (mpozit pe profit B 1%E K 1.5-- B $4- lei

3,)

Cotele de impo!itare

*ota de impozit pe profit care se aplic asupra profitului impozabil este de 1%E. Dn cazul n care un contribuabil desf#oar activiti de natura barurilor de noapte/ a cluburilor de noapte/ a discotecilor/ a cazinourilor sau pariurilor sportive/ inclusiv n cazul n care o persoan 4uridic realizeaz aceste venituri n baza unui contract de asociere/ impozitul pe profit datorat statului nu poate fi mai mic de 5E din veniturile aferente acestor activiti. Dn cazul n care un contribuabil obine venituri din desf#urarea unor activiti de natura barurilor de noapte/ cluburilor de noapte/ discotecilor/ cazinourilor sau pariurilor sportive. trebuie s organizeze #i s conduc evidena contabil pentru a se cunoa#te veniturile #i c0eltuielile corespunztoare acestor activiti. 7a determinarea profitului aferent acestor activiti se iau n calcul #i c0eltuielile de conducere #i administrare #i alte c0eltuieli comune ale contribuabilului/ proporional cu veniturile obinute din aceste activiti. 2"emplu< 6 societate comercial desf#oar $ activiti< comer cu produse alimentare #i bar de noapte. Dn trimestrul ( al anului $--. societatea a nregistrat c0eltuieli aferente activitii de comer cu produse alimentare n sum de &-.--- lei/
1+

c0eltuieli aferente barului de noapte n sum de $5.--- lei #i c0eltuielile generale de administrare a societii n sum de $.--- lei. ;eniturile realizate sunt< 45.--- lei aferent comerului cu produse alimentare #i &-.--- lei aferent barului de noapte. F se deterine impozitul pe profit datorat. ezolvare< *0eltuieli de administrare aferente comerului de amnuntul B $.--- " 45.--- = (45.--- L &-.---) B 1.$-- lei. *0eltuieli de administrare aferente barului de noapte B $.--- " &-.--- = (45.--- L &-.---) B .-- lei. P( activitate comercial B 45.--- J &-.--- J 1.$-- B 1&..-- lei (mpozit B 1&..-- " 1%E B $.$-. lei. P( bar de noapte B &-.--- J $5.--- J .-- B 4.$-- lei. (mpozit B 4.$-- " 1%E B %)$ lei/ dar nu mai puin de 5E " &-.--- B 1.5-- lei/ deci 1.5-- lei. (mpozit B $.$-. L 1.5-- B &.)-. lei. 3,$ 5odul de calcul al profitului impo!a+il

Profitul impozabil se determin ca diferen ntre veniturile realizate din orice surs #i c0eltuielile efectuate pentru realizarea acestora/ dintrGun an fiscal/ din care se scad veniturile neimpozabile #i se adaug c0eltuielile nedeductibile. :e asemenea/ profitul impozabil se a4usteaz cu elementele similare veniturilor #i c0eltuielilor. profit impo!a+il 6 "enituri reali!ate 7 c8eltuieli efectuate 7 "enituri neimpo!a+ile 9 c8eltuieli nededucti+ile 2lemente similare veniturilor care vor fi luate n calcul la determinarea profitului impozabil sunt<

diferenele favorabile de curs valutar/ rezultate n urma evalurii creanelor #i

datoriilor n valut/ nregistrate n evidena contabil n rezultatul reportat/ ca urmare a retratrii sau transpunerii;

$-

rezervele din reevaluare la casarea sau cedarea activelor/ n situaia n care au

fost deductibile din profitul impozabil. 2lemente similare c0eltuielilor care se iau n calcul la determinarea profitului impozabil<

diferenele nefavorabile de curs valutar/ rezultate n urma evalurii creanelor #i

datoriilor n valut/ nregistrate n evidena contabil n rezultatul reportat/ ca urmare a retratrii sau transpunerii;

c0eltuiala cu valoarea neamortizat a c0eltuielilor de cercetare #i dezvoltare #i a

mi4loacelor fi"e de natura obiectelor de inventar care a fost nregistrat n rezultatul reportat. Dn acest caz/ c0eltuiala este deductibil fiscal pe perioada rmas de amortizat a acestor imobilizri/ respectiv durata iniial stabilit conform legii/ mai puin perioada pentru care sGa calculat amortizarea. Dn mod similar se va proceda #i n cazul obiectelor de inventar/ baracamentelor #i amena4rilor provizorii trecute n rezultatul reportat cu ocazia retratrii situaiilor financiare anuale. 2"emplu< 6 societate comercial pltitoare de impozit pe profit obine n trimestrul ( al anului $--. venituri totale de $45.)-- lei/ din care venituri neimpozabile n sum de $&.5%- lei. :e asemenea/ c0eltuielile efectuate de societatea comercial sunt de 15%.--- lei/ din care &5.+-- lei reprezint c0eltuieli nedeductibile. F se determine impozitul pe profit aferent primului trimestru al anului $--.. ezolvare< P( B $45.)-- J 15%.--- G $&.5%- L &5.+-- B 1-$.1-- lei. (mpozit B 1-$.1-- " 1%E B 1%.&&% lei. Pentru determinarea profitului impozabil/ un instrument util este egistrul de

eviden fiscal. *ontribuabilii sunt obligai s ntocmeasc un registru de eviden fiscal/ ntrGun singur e"emplar/ compus din cel puin 1-- de file/ inut n form scris sau electronic. *ompletarea se face n ordine cronologic/ iar informaiile nregisG trate trebuie s corespund cu operaiunile fiscale #i cu datele prezentate n declaraiile de impunere. egistrul de eviden fiscal se completeaz n toate situaiile n care informaiile cuprinse n declaraia fiscal sunt obinute n urma unor prelucrri ale datelor furnizate din nregistrrile contabile (calculul dob!nzilor #i al diferenelor de curs valutar deductibile fiscal/ amortizarea fiscal/ reduceri #i scutiri de impozit pe
$1

profit/ evidena fiscal a v!nzrilor cu plata n rate/ alte asemenea operaiuni). ,odul de completare a registrului de eviden fiscal este la latitudinea fiecrui contribuabil/ n funcie de specificul activitii #i de necesitile proprii ale acestuia. /eniturile neimpo!a+ile la determinarea impozitului pe profit sunt< 1.
$.

dividendele primite de la o alt persoan 4uridic rom!n; diferenele favorabile de valoare a titlurilor de participare/ nregistrate ca

urmare a ncorporrii rezervelor/ beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele 4uridice la care se dein titluri de participare/ precum #i diferenele de valoare a investiiilor financiare pe termen lung/ reprezent!nd aciuni deinute la societi afiliate/ titluri de participare #i investiii deinute ca imobilizri. 3cestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit/ a cesionrii/ a retragerii titlurilor de participare/ precum #i la data retragerii capitalului social la persoana 4uridic la care se dein titlurile de participare; &. veniturile din anularea c0eltuielilor pentru care nu sGa acordat deducere/ veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu sGa acordat deducere/ precum #i veniturile din recuperarea c0eltuielilor; 4. 5. alte venituri neimpozabile prevzute e"pres n acorduri #i memorandumuri n perioada 1 ianuarie $--+ G &1 decembrie $--+ inclusiv/ veniturile din aprobate prin actele normative. tranzacionarea titlurilor de participare pe piaa autorizat #i supraveg0eat de *omisia 'aional a ;alorilor ,obiliare. Dn aceea#i perioad/ c0eltuielile reprezent!nd valoarea de nregistrare a acestor titluri de participare/ precum #i c0eltuielile nregistrate cu ocazia desf#urrii operaiunilor de tranzacionare reprezint c0eltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil Dn categoria veniturilor neimpozabile se includ$ #i<
a)

dividendele primite de o persoan 4uridic rom!n/ societateGmam/ de la o filial a sa situat ntrGun stat membru/ precum #i prin intermediul sediului su permanent situat ntrGun stat membru/ dac persoana 4uridic rom!n ntrune#te cumulativ urmtoarele condiii<

1.

plte#te impozit pe profit/ fr posibilitatea unei opiuni sau e"ceptri;

Cu excepia cazurilor n care acestea provin ca urmare a lichidrii unei filiale ntr-un stat membru.

$$

$.

deine minimum 15E din capitalul social al unei persoane 4uridice dintrGun stat membru/ respectiv minimum 1-E/ ncep!nd cu 1 ianuarie $--+; la data nregistrrii venitului din dividende/ deine participaia minim menionat anterior/ pe o perioad nentrerupt de cel puin $ ani. dividendele primite de sediile permanente din om!nia ale unor persoane

&.

b)

4uridice strine din alte state membre/ societiGmam/ care sunt distribuite de filialele acestora/ situate n state membre/ dac persoana 4uridic strin ntrune#te/ cumulativ/ urmtoarele condiii< 1. societatea mam are ca form de organizare n statul su membru una din formele prevzute la art. $-1/ alin 4 din *odul fiscal;
$.

n conformitate cu legislaia fiscal a statului membru/ este considerat a fi rezident al statului membru respectiv #i/ n temeiul unei convenii privind evitarea dublei impuneri nc0eiate cu un stat ter/ nu se consider c are sediul fiscal n afara 1niunii 2uropene;

&.

plte#te/ n conformitate cu legislaia fiscal a unui stat membru/ fr posibilitatea unei opiuni sau e"ceptri/ impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;

4.

deine minimum 15E din capitalul social al filialei dintrGun stat membru/ respectiv o participare minim de 1-E/ ncep!nd cu data de 1 ianuarie $--+; la data nregistrrii venitului din dividende de ctre sediul permanent din om!nia/ persoana 4uridic strin deine participaia minim prevzut anterior/ pe o perioad nentrerupt de cel puin $ ani.

5.

:in punctul de vedere al impozitului pe profit/ c8eltuielile se mpart n $ categorii< c0eltuieli deductibile; c0eltuieli nedeductibile; c0eltuieli cu deductibilitate limitat.

Pentru ca o c0eltuial s fie deductibil trebuie ca ea s fie aferent realizrii de venituri impozabile sau prevzut e"pres n legislaie ca fiind deductibil. C8eltuielile pentru care se acord deducerea la determinarea profitului impozabil sunt (lista nu este neaprat limitativ)<
$&

1) c0eltuielile nregistrate n contabilitate cu realizarea #i comercializarea bunurilor/ prestarea serviciilor sau e"ecutarea lucrrilor; $) c0eltuielile cu ac0iziionarea ambala4elor/ pe durata de via stabilit de ctre contribuabil; &) c0eltuielile efectuate/ potrivit legii/ pentru protecia muncii #i c0eltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munc #i a bolilor profesionale; 4) c0eltuielile reprezent!nd contribuiile pentru asigurarea de accidente de munc #i boli profesionale #i c0eltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale; 5) c0eltuielile de reclam #i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei/ produselor sau serviciilor/ n baza unui contract scris/ precum #i costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesa4elor publicitare; %) c0eltuielile de transport #i cazare n ar #i n strintate efectuate pentru salariai #i administratori/ precum #i pentru alte persoane fizice asimilate acestora/ cum ar fi directorii care #i desf#oar activitatea n baza unui contract de mandat sau persoanele fizice rezidente #i=sau nerezidente deta#ate/ n situaia n care contribuabilul suport drepturile legale cuvenite acestora; )) contribuia la rezerva mutual de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit; .) ta"ele de nscriere/ cotizaiile #i contribuiile obligatorii/ reglementate de actele normative n vigoare/ precum #i contribuiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munc; +) c0eltuielile pentru formarea #i perfecionarea profesional a personalului anga4at; 1-) c0eltuielile pentru marMeting/ studiul pieei/ promovarea pe piee e"istente sau noi/ participarea la t!rguri #i e"poziii/ la misiuni de afaceri/ editarea de materiale informative proprii; 11) c0eltuielile de cercetare precum #i c0eltuielile de dezvoltare care nu ndeplinesc condiiile de a fi recunoscute ca imobilizri necorporale din punct de vedere contabil; 1$) c0eltuielile pentru perfecionarea managementului/ a sistemelor informatice/ introducerea/ ntreinerea #i perfecionarea sistemelor de management al calitii/ obinerea atestrii conform cu standardele de calitate; 1&) c0eltuielile pentru prote4area mediului #i conservarea resurselor;

$4

14) ta"ele de nscriere/ cotizaiile #i contribuiile datorate ctre camerele de comer #i industrie/ organizaiile sindicale #i organizaiile patronale; 15) pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor nencasate/ n urmtoarele cazuri< a) procedura de faliment a debitorilor a fost nc0is pe baza 0otr!rii 4udectore#ti; b) debitorul a decedat #i creana nu poate fi recuperat de la mo#tenitori; c) debitorul este dizolvat/ n cazul societii cu rspundere limitat cu asociat unic/ sau lic0idat/ fr succesor; d) debitorul nregistreaz dificulti financiare ma4ore care i afecteaz ntreg patrimoniul. Dn cadrul c0eltuielilor deductibile se includ #i urmtoarele rezerve #i provizioane< 1) rezerva legal n limita unei cote de 5E aplicat asupra profitului contabil/ nainte de determinarea impozitului pe profit/ din care se scad veniturile neimpozabile #i se adaug c0eltuielile aferente acestor venituri neimpozabile/ p!n ce aceasta va atinge a cincia parte din capitalul social subscris #i vrsat sau din patrimoniu/ dup caz/ potrivit legilor de organizare #i funcionare. 2"emplu< vrsat 7a data de &1 decembrie/ o societate comercial pltitoare de impozit pe profit prezint urmtoarele date< capital social subscris #i &.--- lei/ venituri totale (integral impozabile) $--.--- lei/ c0eltuieli totale 1&-.--- lei/ din care 1-.--- reprezint impozitul pe profit pltit n cursul anului #i restul c0eltuieli integral deductibile. F se constituie rezerva legal conform limitei ma"ime admise de legislaia fiscal n vigoare/ n condiiile n care 3?3 a 0otr!t constituirea n suma ma"im admis a rezervei legale. Focietatea se afl n primul an de activitate. ezolvare< 9aza pentru 5E B $--.--- J (1&-.--- J 1-.---) B .-.--- lei. Pentru rezerva legal se va alege minimul dintre 5E " .-.--- B 4.--- lei #i $-E " &.--- lei B %-- lei/ deci %-- lei.

$) provizioanele pentru garanii de bun e"ecuie acordate clienilor;

$5

&) provizioanele constituite n limita unui procent de $-E ncep!nd cu data de 1 ianuarie $--4/ $5E ncep!nd cu data de 1 ianuarie $--5/ &-E ncep!nd cu data de 1 ianuarie $--%/ din valoarea creanelor asupra clienilor/ nregistrate de ctre contribuabili/ altele dec!t cele specifice societilor bancare/ de asigurri/ pentru operaiuni financiare/ care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii< 1. sunt nregistrate dup data de 1 ianuarie $--4; $. sunt nencasate ntrGo perioad ce dep#e#te $)- de zile de la data scadenei; &. nu sunt garantate de alt persoan; 4. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului; 5. au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului. 4) provizioanele specifice/ constituite potrivit legilor de organizare #i funcionare/ de ctre instituiile de credit/ instituiile financiare nebancare nscrise n general inut de 9anca 'aional a constituite de alte persoane 4uridice similare; 5) rezervele te0nice constituite de societile de asigurare #i reasigurare/ potrivit prevederilor legale de organizare #i funcionare/ cu e"cepia rezervei de egalizare; %) provizioanele de risc pentru operaiunile pe pieele financiare/ constituite potrivit reglementrilor *omisiei 'aionale a ;alorilor ,obiliare; )) provizioanele constituite n limita unui procent de 1--E din valoarea creanelor asupra clienilor/ nregistrate de ctre contribuabili/ altele dec!t cele specifice societilor bancare/ de asigurri/ pentru operaiuni financiare/ care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii (aceast deducere va intra n vigoare dup 1 ianuarie $--))< 1. sunt nregistrate dup data de 1 ianuarie $--); $. creana este deinut la o persoan 4uridic asupra creia este declarat procedura de desc0idere a falimentului/ pe baza 0otr!rii 4udectore#ti prin care se atest aceast situaie; &. nu sunt garantate de alt persoan; 4. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului; 5. au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului. .) provizioanele pentru nc0iderea #i urmrirea postnc0idere a depozitelor de de#euri constituite de contribuabilii care desf#oar activiti de depozitare a de#eurilor/ n limita sumei stabilite prin proiectul pentru nc0iderea #i urmrirea egistrul om!niei/ precum #i provizioanele specifice

$%

postnc0idere a depozitului/ corespunztoare coteiGpri din tarifele de depozitare percepute; +) provizioanele constituite de companiile aeriene din om!nia pentru acoperirea c0eltuielilor de ntreinere #i reparare a parcului de aeronave #i a componentelor aferente/ potrivit programelor de ntreinere a aeronavelor/ aprobate corespunztor de ctre 3utoritatea 3eronautic *ivil om!n. 1-) provizioanele constituite pentru creanele asupra clienilor nregistrate de ctre contribuabili nainte de 1 ianuarie $--4 se acord deductibilitile n limita a $5E (de la 1 ianuarie $--5)/ respectiv &-E (de la 1 ianuarie $--%) din valoarea creanelor asupra clienilor/ dac se ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii< a) nu sunt garantate de alt persoan; b) sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului; c) au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului; d) creana este deinut asupra unei persoane 4uridice pentru care a fost desc0is procedura falimentului/ pe baza 0otr!rii 4udectore#ti prin care se atest aceast situaie; e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creana respectiv. educerea sau anularea oricrui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedus se include n veniturile impozabile/ indiferent dac reducerea sau anularea este datorat modificrii destinaiei provizionului sau a rezervei/ distribuirii provizionului sau rezervei ctre participani sub orice form/ lic0idrii/ divizrii/ fuziunii contribuabilului sau oricrui alt motiv. Dn categoria c8eltuielilor nededucti+ile se ncadreaz< 1) c0eltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat/ inclusiv cele reprezent!nd diferene din anii precedeni sau din anul curent/ precum #i impozitele pe profit sau venit pltite n strintate; de asemenea/ c0eltuielile cu impozitul pe profit am!nat/ nregistrate n contabilitate sunt nedeductibile; $) c0eltuielile cu impozitele nereinute la surs n numele persoanelor fizice #i 4uridice nerezidente/ pentru veniturile realizate din om!nia; &) dob!nzile=ma4orrile de nt!rziere/ amenzile/ confiscrile #i penalitile de nt!rziere datorate ctre autoritile rom!ne/ potrivit prevederilor legale. ,a4orrile de nt!rziere sau penalitile de nt!rziere/ datorate ca urmare a clauzelor prevzute n
$)

contractele comerciale/ altele dec!t cele nc0eiate cu autoritile/ sunt considerate deductibile; 4) amenzile/ dob!nzile/ penalitile sau ma4orrile datorate ctre autoriti strine ori n cadrul contractelor economice nc0eiate cu persoane nerezidente n conveniile de evitare a dublei impuneri; 5) c0eltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lips din gestiune ori degradate/ neimputabile/ pentru care nu au fost nc0eiate contracte de asigurare/ precum #i ta"a pe valoarea adugat aferent/ dac aceasta este datorat; *0eltuielile cu stocurile #i mi4loacele fi"e amortizabile/ distruse ca urmare a unor calamiti naturale sau a altor cauze de for ma4or se consider a fi c0eltuieli deductibile. %) c0eltuielile cu ta"a pe valoarea adugat aferent bunurilor acordate salariailor sub forma unor avanta4e n natur/ dac valoarea acestora nu a fost impozitat prin reinere la surs; )) c0eltuielile fcute n favoarea acionarilor sau asociailor/ altele dec!t cele generate de pli pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului/ la preul de pia pentru aceste bunuri sau servicii. Dn cazul n care se ntregistreaz astfel de c0eltuieli/ ele vor fi ratate ca dividende #i supuse impozitului pe dividende; .) c0eltuielile nregistrate n contabilitate/ care nu au la baz un document 4ustificativ/ potrivit legii/ prin care s se fac dovada efecturii operaiunii sau intrrii n gestiune; +) c0eltuielile nregistrate de societile agricole/ constituite n baza legii/ pentru dreptul de folosin al terenului agricol adus de membrii asociai/ peste cota de distribuie din producia realizat din folosina acestuia/ prevzut n contractul de societate sau asociere; 1-) c0eltuielile determinate de diferenele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele 4uridice la care se dein participaii/ precum #i de diferenele nefavorabile de valoare aferente obligaiunilor emise pe termen lung/ cu e"cepia celor determinate de v!nzareaGcesionarea acestora (aceast e"cepie nu se aplic pentru c0eltuielile reprezent!nd valoarea de nregistrare a titlurilor de participare tranzacionate pe piaa autorizat #i supraveg0eat de *omisia 'aional a ;alorilor ,obiliare/ n perioada 1 ianuarie $--+G&1 decembrie $--+ inclusiv) 11) c0eltuielile aferente veniturilor neimpozabile;
$.

om!nia

#i=sau autoriti strine/ cu e"cepia ma4orrilor/ al cror regim este reglementat prin

1$) c0eltuielile cu contribuiile pltite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative; 1&) c0eltuielile cu primele de asigurare pltite de anga4ator/ n numele anga4atului/ care nu sunt incluse n veniturile salariale ale anga4atului; 14) alte c0eltuieli salariale #i=sau asimilate acestora/ care nu sunt impozitate la anga4at/ cu e"cepia c0eltuielilor care au regim de deductibilitate la anga4ator #i neimpozitare la anga4at stipulate n reglementrile privind impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice. 15) c0eltuielile cu serviciile de management/ consultan/ asisten sau alte prestri de servicii/ pentru care contribuabilii nu pot 4ustifica necesitatea prestrii acestora n scopul desf#urrii activitii proprii #i pentru care nu sunt nc0eiate contracte; 1%) c0eltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului/ precum #i cele care nu sunt aferente obiectului de activitate/ cu e"cepia celor care privesc bunurile reprezent!nd garanie bancar pentru creditele utilizate n desf#urarea activitii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate n cadrul unor contracte de nc0iriere sau de leasing/ potrivit clauzelor contractuale; 1)) pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor incerte sau n litigiu nencasate/ pentru partea neacoperit de provizion. Dn aceast situaie/ contribuabilii/ care scot n eviden clienii nencasai/ sunt obligai s comunice n scris acestora scoaterea din eviden a creanelor respective/ n vederea recalculrii profitului impozabil la persoana debitoare/ dup caz; 1.) c0eltuielile de sponsorizare #i=sau mecenat #i c0eltuielile privind bursele private efectuate potrivit legii. 3ceste c0eltuieli diminueaz impozitul pe profit de plat/ n limita minimului dintre urmtoarele< a) &N din cifra de afaceri; b) $-E din impozitul pe profit datorat; c) c0eltuiala cu sponsorizarea/ mecenatul #i bursele private. 2"emplu< 6 societate comercial pltitoare de impozit pe profit nc0eie n data de & martie $--. un contract de sponsorizare/ n calitate de sponsor/ n valoare de &-.--lei.

$+

:eterminai suma c0eltuielilor cu sponsorizarea ce poate fi dedus din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul (/ n condiiile n care cunoa#tei urmtoarele date privind perioada fiscal< G G cifra de afaceri &.1--.--- lei; profit impozabil 155.--- lei. ezolvare< &N din *3 B &.1--.--- " & = 1--- B +.&-$-E din impozitul pe profit B 155.--- " $-E B &1-Fuma c0eltuielilor cu sponsorizarea ce va di sczut din impozitul pe profit de plat este &.1-- lei 1+) c0eltuielile nregistrate n evidena contabil care au la baz un document emis de un contribuabil inactiv al crui certificat de nregistrare fiscal a fost suspendat pe baza 6rdinului Pre#edintelui 3geniei 'aionale de 3dministrare 8iscal; $-) c0eltuielile reprezent!nd valoarea deprecierilor mi4loacelor fi"e/ n cazul n care/ ca urmare a efecturii unei reevaluri/ se nregistreaz o descre#tere a valorii acestora C8eltuielile cu deducti+ilitate limitat sunt< 1) c0eltuielile cu indemnizaia de deplasare acordate salariailor/ pentru deplasri n ar #i n strintate 2"emplu< 6 societate comercial trimite n delegaie un salariat pentru 4 zile #i i d o indemnizaie de deplasare de 5- lei=zi. (ndemnizaia pentru instituii publice este de 1& lei=zi. F de determine c0eltuiala deductibil #i cea nedeductibil cu indemnizaia de deplasare. ezolvare< *0eltuiala deductibil cu indemnizaia B 1& " $/5 " 4 B 1&- lei *0eltuiala nedeductibil cu indemnizaia B 5- " 4 J 1&- B )- lei. $) sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor #i a rezervelor n limitele prevzute n legislaie
&-

&) c0eltuielile sociale/ n limita a $E aplicat asupra valorii c0eltuielilor cu salariile personalului *0eltuielile pentru care se poate acorda deductibilitate sunt/ cu prioritate/ a4utoarele pentru na#tere/ a4utoarele pentru nmorm!ntare/ a4utoarele pentru boli grave sau incurabile #i protezele/ precum #i c0eltuielile pentru funcionarea corespunztoare a unor activiti sau uniti aflate n administrarea contribuabililor; grdinie/ cre#e/ servicii de sntate acordate n cazul bolilor profesionale #i al accidentelor de munc p!n la internarea ntrGo unitate sanitar/ muzee/ biblioteci/ cantine/ baze sportive/ cluburi/ cmine de nefamili#ti/ precum #i pentru #colile pe care le au sub patrona4. :e asemenea/ n cadrul acestei limite/ pot fi deduse #i c0eltuielile reprezent!nd< tic0ete de cre# acordate de anga4ator n conformitate cu legislaia n vigoare/ cadouri n bani sau n natur oferite copiilor minori #i salariailor/ cadouri n bani sau n natur acordate salariatelor/ costul prestaiilor pentru tratament #i odi0n/ inclusiv transportul/ pentru salariaii proprii #i pentru membrii de familie ai acestora/ a4utoare pentru salariaii care au suferit pierderi n gospodrie #i contribuia la fondurile de intervenie ale asociaiei profesionale a minerilor/ a4utorarea copiilor din #coli #i centre de plasament. 4) c0eltuielile efectuate n numele unui anga4at/ la sc0emele de pensii facultative/ n limita a 4-- euro& pe an fiscal/ pentru fiecare anga4at participant. 5) c0eltuielile cu primele de asigurare voluntar de sntate/ n limita a $5- euro 4 pe an fiscal/ pentru fiecare participant %) c0eltuielile reprezent!nd tic0etele de mas acordate de anga4atori )) c0eltuielile pentru funcionarea/ ntreinerea #i repararea locuinelor de serviciu situate n localitatea unde se afl sediul social sau unde societatea are sedii secundare/ n limita corespunztoare suprafeelor construite prevzute de legea locuinei/ care se ma4oreaz din punct de vedere fiscal cu 1-E. .) c0eltuielile de funcionare/ ntreinere #i reparaii aferente unui sediu aflat n locuina proprietate personal a unei persoane fizice/ folosit #i n scop personal/ n limita corespunztoare suprafeelor puse la dispoziia societii n baza contractelor nc0eiate ntre pri/ n acest scop

& 4

Fe ia n calcul cursul de sc0imb al 9' la data nregistrrii c0eltuielilor. Fe ia n calcul cursul de sc0imb al 9' la data nregistrrii c0eltuielilor.

&1

+) c0eltuielile de funcionare/ ntreinere #i reparaii aferente autoturismelor folosite de anga4aii cu funcii de conducere #i de administrare ai persoanei 4uridice/ deductibile n limita a cel mult un autoturism 1-) c0eltuielile de protocol/ care se ncadreaz n limita de $E aplicat asupra diferenei dintre totalul veniturilor impozabile #i al c0eltuielilor aferente veniturilor impozabile/ mai puin c0eltuielile cu impozitul pe profit #i c0eltuielile de protocol 11) c0eltuielile cu ta"ele #i cotizaiile ctre organizaiile neguvernamentale sau asociaiile profesionale care au legtur cu activitatea desf#urat de contribuabili #i care dep#esc ec0ivalentul n lei a 4.--- euro anual/ altele dec!t ta"ele de nscriere/ cotizaiile #i contribuiile obligatorii/ reglementate de actele normative n vigoare/ precum #i contribuiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munc #i ta"ele de nscriere/ cotizaiile #i contribuiile datorate ctre camerele de comer #i industrie/ organizaiile sindicale #i organizaiile patronale 1$) perisabilitile/ n limitele stabilite de organele de specialitate ale administraiei centrale/ mpreun cu instituiile de specialitate/ cu avizul ,inisterului 8inanelor Publice 1&) c0eltuielile cu dob!nzile #i diferenele de curs valutar aferente mprumuturilor/ altelele dec!t cele ce rezult din mprumuturile obinute direct sau indirect de la bnci internaionale de dezvoltare #i organizaii similare #i celor care sunt garantate de stat/ mprumuturile obinute de la societile comerciale bancare rom!ne sau strine/ sucursalele bncilor strine/ cooperativele de credit/ societile de leasing pentru operaiuni de leasing/ societile de credit ipotecar sau persoanele 4uridice care acord credite potrivit legii/ au un regim special privind deductibilitatea. Pentru mprumuturile obinute de la alte entiti dec!t instituiile de credit autorizate/ dob!nda deductibil este limitat la< a) nivelul ratei dob!nzilor de referin a 9ncii 'aionale a corespunztoare ultimei luni din trimestru/ pentru mprumuturile n lei; b) nivelul ratei dob!nzii anuale de )E/ pentru mprumuturile n valut. 'ivelul ratei dob!nzii pentru mprumuturile n valut se va actualiza prin 0otr!re a ?uvernului. :e asemenea/ momentul n care dob!nda deductibil n limitele prezentate mai sus este dat de nivelul gradului de ndatorare. 3stfel/ dac 1) gradul de ndatorare al contribuabilului este mai mic sau egal cu &/ dar mai mare ca zero/ c0eltuielile cu dob!nzile sunt integral deductibile n momentul realizrii lor; om!niei/

&$

$) gradul de ndatorare a capitalului este peste trei (sau este negativ)/ c0eltuielile cu dob!nzile sunt nedeductibile. 3cestea se raporteaz p!n c!nd gradul de ndatorare devine mai mic de &/ moment n care devin deductibile. 3naliza se face trimestrial/ pe valori cumulate de la nceputul anului. ?radul de ndatorare al contribuabilului se determin ca raport ntre capitalul mprumutat #i capitalul propriu.
capital mprumutat capital propriu

Gradul de ndatorare =

Capitalul mprumutat reprezint totalul creditelor #i mprumuturilor cu termen de rambursare de peste 1 an/ respectiv credite bancare/ mprumuturi de la instituii financiare/ mprumuturi de la acionari/ asociai sau alte persoane/ credite furnizori. Capitalul propriu cuprinde capitalul social/ rezervele legale/ alte rezerve/ profitul nedistribuit/ profitul e"erciiului #i alte elemente de capital propriu/ constituite conform prevederilor legale. Pentru determinarea gradului de ndatorare se folosesc valorile medii ale perioadei pentru capitalul propriu #i capitalul mprumutat.
capital mprumutat + capital mprumutat + capital propriu

Gradul de ndatorare =

nceputul perioadei perioadei

sfritul perioadei

capital propriu nceputul

sfritul perioadei

*0eltuielile cu diferenele de curs valutar crora li se aplic aceast regul sunt cele aferente mprumuturilor luate n calcul la determinarea gradului de ndatorare. 2"emplu< 1n agent economic datoreaz dob!nzi unei entiti/ alta dec!t o banc sau o instituie de credit autorizat/ n valoare de %.--- lei. ata dob!nzii pentru acest mprumut este cu & puncte procentuale mai mare dec!t nivelul ratei de referin pentru dob!nzi al 9' (la nivelul dob!nzii de referin al dob!nzii dat de 9' / c0eltuielile cu dob!nzile ar fi fost de 5..-- lei). ?radul de ndatorare al agentului economic este -/+. *are este volumul c0eltuielilor cu dob!nzile pentru care se acord deductibilitateO *0eltuielile cu dob!nzile sunt deductibile doar la nivelul ratei de dob!nd de referin comunicat de 9' / deci avem c0eltuieli cu dob!nzile ce pot fi deduse n sum de 5..-- lei #i c0eltuieli cu dob!nzile nedeductibile de $-- lei (acestea nu pot fi deduse).

&&

:eoarece gradul de ndatorare al agentului economic este -/+/ se deduc n totalitate dob!nzile n sum de 5..-- lei la momentul efecturii lor. C8eltuielile cu amorti!area, *0eltuielile cu amortizarea sunt deductibile doar n cazul amortizrii fiscale. 5rebuie s se fac distincie ntre amortizarea contabil (ea este o c0eltuial nedeductibil) #i amortizarea fiscal. Pentru ca un mi4loc fi" s fie amortizabil/ trebuie ndeplinite cumulat urmtoarele condiii< 1) este deinut #i utilizat n producia/ livrarea de bunuri sau n prestarea de servicii pentru a fi nc0iriat terilor sau n scopuri administrative; $) are o valoare de intrare mai mare dec!t limita stabilit de legislaie (se actualizeaz periodic/ la ora actual fiind 1.-- lei); &) are o durat normal de utilizare mai mare de un an. Funt considerate mi4loace fi"e amortizabile #i< a) investiiile efectuate la mi4loacele fi"e care fac obiectul unor contracte de nc0iriere/ concesiune/ locaie de gestiune sau altele asemenea; b) mi4loacele fi"e puse n funciune parial/ pentru care nu sGau ntocmit formele de nregistrare ca imobilizare corporal; acestea se cuprind n grupele n care urmeaz a se nregistra/ la valoarea rezultat prin nsumarea c0eltuielilor efective ocazionate de realizarea lor; c) investiiile efectuate pentru descopert n vederea valorificrii de substane minerale utile/ precum #i pentru lucrrile de desc0idere #i pregtire a e"traciei n subteran #i la suprafa; d) investiiile efectuate la mi4loacele fi"e e"istente/ sub forma c0eltuielilor ulteG rioare realizate n scopul mbuntirii parametrilor te0nici iniiali #i care conduc la obinerea de beneficii economice viitoare/ prin ma4orarea valorii mi4locului fi"; e) investiiile efectuate din surse proprii/ concretizate n bunuri noi/ de natura celor aparin!nd domeniului public/ precum #i n dezvoltri #i modernizri ale bunurilor aflate n proprietate public; f) amena4rile de terenuri. 'u sunt considerate mi4loace fi"e amortizabile din punct de vedere fiscal< a) terenurile/ inclusiv cele mpdurite;
&4

b) tablourile #i operele de art; c) fondul comercial; d) lacurile/ blile #i iazurile care nu sunt rezultatul unei investiii; e) bunurile din domeniul public finanate din surse bugetare; f) orice mi4loc fi" care nu #i pierde valoarea n timp datorit folosirii/ potrivit normelor; g) casele de odi0n proprii/ locuinele de protocol/ navele/ aeronavele/ vasele de croazier/ altele dec!t cele utilizate n scopul realizrii veniturilor. Fistemele de amortizare se poate aplica astfel< a) amortizarea liniar< n cazul tuturor mi4loacelor fi"e b) amortizarea degresiv< n cazul oricriu mi4loc fi" amortizabill/ cu e"cepia construciilor; c) amortizarea accelerat< n cazul ec0ipamentelor te0nologice/ respectiv al ma#inilor/ uneltelor #i instalaiilor/ precum #i pentru computere #i ec0ipamente periferice ale acestora. ;aloarea fiscal a mi4loacelor fi"e amortizabile este costul de ac0iziie/ de producie sau valoarea de pia a mi4loacelor fi"e dob!ndite cu titlu gratuit ori constituite ca aport/ la data intrrii n patrimoniul contribuabilului. Dn valoarea fiscal se includ #i reevalurile contabile efectuate potrivit legii. Dn cazul n care se efectueaz reevaluri ale mi4loacelor fi"e amortizabile care determin o descre#tere a valorii acestora sub costul de ac0iziie/ de producie sau al valorii de pia a mi4loacelor fi"e dob!ndite cu titlu gratuit ori constituite ca aport/ dup caz/ valoarea fiscal rmas neamortizat a mi4loacelor fi"e amortizabile se recalculeaz p!n la nivelul celei stabilite pe baza costului de ac0iziie/ de producie sau a valorii de pia a mi4loacelor fi"e dob!ndite cu titlu gratuit ori constituite ca aport/ dup caz. *0eltuielile aferente ac0iziionrii de brevete/ drepturi de autor/ licene/ mrci de comer sau fabric #i alte valori similare precum #i c0eltuielile de dezvoltare care/ din punct de vedere contabil/ reprezint imobilizri necorporale/ se recupereaz prin intermediul deducerilor de amortizare liniar pe perioada contractului sau pe durata de utilizare/ dup caz. *0eltuielile aferente ac0iziionrii sau producerii programelor informatice se recupereaz prin intermediul deducerilor de amortizare liniar pe o perioad de & ani.

&5

Pentru brevetele de invenie se poate utiliza metoda de amortizare degresiv sau accelerat. Amorti!area fiscal se calculeaz dup cum urmeaz< a) ncep!nd cu luna urmtoare celei n care mi4locul fi" amortizabil se pune n funciune; b) pentru c0eltuielile cu investiiile efectuate din surse proprii la mi4loacele fi"e din domeniul public/ pe durata normal de utilizare/ pe durata normal de utilizare rmas sau pe perioada contractului de concesionare sau nc0iriere/ dup caz; c) pentru c0eltuielile cu investiiile efectuate la mi4loacele fi"e concesionate/ nc0iriate sau luate n locaie de gestiune de cel care a efectuat investiia/ pe perioada contractului sau pe durata normal de utilizare/ dup caz; d) pentru c0eltuielile cu investiiile efectuate pentru amena4area terenurilor/ liniar/ pe o perioad de 1- ani; e) amortizarea cldirilor #i a construciilor minelor/ salinelor cu e"tracie n soluie prin sonde/ carierelor/ e"ploatrilor la zi/ pentru substane minerale solide #i cele din industria e"tractiv de petrol/ a cror durat de folosire este limitat de durata rezerG velor #i care nu pot primi alte utilizri dup epuizarea rezervelor/ precum #i a investiG iilor pentru descopert se calculeaz pe unitate de produs/ n funcie de rezerva e"ploatabil de substan mineral util. 3mortizarea pe unitatea de produs se recalculeaz< 1. $. din 5 n 5 ani la mine/ cariere/ e"tracii petroliere/ precum #i la c0eltuielile de investiii pentru descopert; din 1- n 1- ani la saline. f) mi4loacele de transport pot fi amortizate #i n funcie de numrul de Milometri sau numrul de ore de funcionare prevzut n crile te0nice/ pentru cele ac0iziionate dup data de 1 ianuarie $--4; g) pentru locuinele de serviciu/ amortizarea este deductibil fiscal p!n la nivelul corespunztor suprafeei construite prevzute de legea locuinei. Pentru mi4loacele fi"e amortizabile/ deducerile de amortizare se determin fr a lua n calcul amortizarea contabil (n stabilirea amortizrii fiscale se poate opta c0iar pentru o metod de amortizare diferit de cea prin care se determin amortizarea contabil sau se poate opta pentru durate de amortizare diferite n ceea ce prive#te
&%

amortizarea contabil #i cea fiscal). *!#tigurile sau pierderile rezultate din v!nzarea sau din scoaterea din funciune a acestor mi4loace fi"e se calculeaz pe baza valorii fiscale a acestora/ care reprezint valoarea fiscal de intrare a mi4loacelor fi"e/ dimiG nuat cu amortizarea fiscal. *ontribuabilii care investesc n mi4loace fi"e destinate prevenirii accidentelor de munc #i bolilor profesionale/ precum #i nfiinrii #i funcionrii cabinetelor medicale/ pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii n funciune sau pot recupera aceste c0eltuieli prin deduceri de amortizare. 2"emplu< 6 societate ac0iziioneaz/ pe data de 15 decembrie $--)/ un utila4. ;aloarea contabil de intrare este de 5%.--- lei/ durata normal de utilizare 5 ani. Dn condiiile aplicrii pentru calculul amortizrii fiscale a metodei de amortizare accelerat/ care este mrimea amortizrii fiscale n anul $--+O 7a calculul amortizrii accelerate se va utiliza cota ma"im de amortizare admis. ezolvare< 3mortizarea accelerat n primul an de funcionare ($--.).......$..--- lei (5%.--- lei " 5-E) 3mortizarea n al doilea an de funcionare ($--+)........................).--- lei ($..--- lei < 4 ani B ).--- lei=an) 2"emplu< 7a data de -1 martie $--)/ o societate ac0iziioneaz o cldire pentru e"tinderea activitii. ;aloarea contabil de intrare este de $.---.--- lei/ durata normal de utilizare 4- ani. F se calculeze amortizarea fiscal pentru anul $--). ezolvare< 3mortizarea fiscal anual pe baza metodei liniare...................5-.--- lei ($.---.--- lei < 4- ani) 3mortizarea fiscal n anul $--)...............................................&).5-- lei (5-.--- lei " +=1$ B&).5-- lei)

&)

3,3

Pierderea fiscal

Pierdera fiscal se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 5 ani consecutivi () ani ncep!nd cu pierderea nregistrat ncep!nd cu anul $--+). ecuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora/ la fiecare termen de plat a impozitului pe profit/ potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora. 'u se recupereaz pierderea fiscal nregistrat de persoana 4uridic ce #i nceteaz e"istena/ n cazul n care are loc divizarea/ dizolvarea/ lic0idarea sau fuziunea. *ontribuabilii care au fost obligai la plata unui impozit pe venit (microntreG prinderile) #i care anterior au realizat pierdere fiscal pot reporta aceast pierdere de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. 3ceast pierdere se recupereaz pe perioada cuprins ntre data nregistrrii ei #i limita a 5 ani () ani) de la data nregistrrii. Dn cazul n care recuperarea pierderii fiscale se face din rezervele legale/ constituite din profitul nainte de impozitare/ reconstituirea ulterioar a rezervei legale nu va mai fi o sum deductibil la calculul profitului impozabil. 3,% *eorgani!ri: lic8idri i alte transferuri de acti"e i titluri de participare

Dn cazul contribuiilor cu active la capitalul unei persoane 4uridice n sc0imbul unor titluri de participare la aceast persoan 4uridic/ se aplic urmtoarele reguli< a) b) c) contribuiile nu sunt transferuri impozabile; valoarea fiscal a activelor primite de persoana 4uridic este egal cu valoarea fiscal a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie

valoarea fiscal a acelor active la persoana care contribuie cu activul; cu activele este egal cu valoarea fiscal a activelor aduse drept contribuie de ctre persoana respectiv. :istribuirea de active de ctre o persoan 4uridic rom!n ctre participanii si/ fie sub form de dividend/ fie ca urmare a operaiunii de lic0idare/ se trateaz ca transfer impozabil/ cu urmtoarele e"cepii (operaiunile nu trabuie s urmreasc evaziunea fiscal)<

&.

a)

fuziunea ntre dou sau mai multe persoane 4uridice rom!ne/ n cazul n

care participanii la oricare persoan 4uridic care fuzioneaz primesc titluri de participare la persoana 4uridic succesoare; b) divizarea unei persoane 4uridice rom!ne n dou sau mai multe persoane 4uridice rom!ne/ n cazul n care participanii la persoana 4uridic iniial beneficiaz de o distribuire proporional a titlurilor de participare la persoanele 4uridice succesoare; c) ac0iziionarea de ctre o persoan 4uridic rom!n a tuturor activelor #i pasivelor aparin!nd uneia sau mai multor activiti economice ale altei persoane 4uridice rom!ne/ numai n sc0imbul unor titluri de participare; d) ac0iziionarea de ctre o persoan 4uridic rom!n a minimum 5-E din titlurile de participare la alt persoan 4uridic rom!n/ n sc0imbul unor titluri de participare la persoana 4uridic ac0izitoare #i/ dac este cazul/ a unei pli n numerar care nu dep#e#te 1-E din valoarea nominal a titlurilor de participare emise n sc0imb. 3,; *egimul fiscal comun care se aplic fu!iunilor: di"i!rilor:

di"i!rilor pariale: transferurilor de acti"e i sc8im+urilor de aciuni ntre societile din diferite state mem+re ale <niunii Europene *egulile pre!entate mai 1os se aplic operaiunilor de fu!iune: di"i!are: di"i!are parial: transferurilor de acti"e i sc8im+urilor de aciuni n care sunt implicate societi din dou sau mai multe state mem+re Fu!iunea este una din operaiunile prin care# 7 una sau mai multe societi/ n momentul #i ca efect al dizolvrii fr lic0idare/ #i transfer n totalitate activele #i pasivele ctre o alt societate e"istent n sc0imbul emiterii ctre acionarii lor a unor aciuni reprezent!nd capitalul celeilalte societi #i/ dac este cazul/ al plii n numerar a ma"imum 1-E din valoarea nominal sau/ n absena valorii nominale/ a valorii nominale contabile ec0ivalente a titlurilor respective; 7 dou sau mai multe societi/ n momentul #i ca efect al dizolvrii fr lic0idare/ #i transfer totalitatea activelor #i pasivelor unei alte societi pe care o nfiineaz/ n sc0imbul emiterii ctre acionarii lor a unor titluri reprezent!nd capitalul noii societi #i/ dac este cazul/ al plii n numerar a ma"imum 1-E din valoarea nominal sau/ n absena valorii nominale/ a valorii nominale contabile ec0ivalente a titlurilor respective;
&+

7 o societate/ n momentul #i ca efect al dizolvrii fr lic0idare/ #i transfer totaliG tatea activelor #i pasivelor ctre societatea care deine toate titlurile ce reprezint capitalul su. i"i!area reprezint o operaiune prin care o societate/ n momentul #i ca efect al dizolvrii fr lic0idare/ #i transfer totalitatea activelor #i pasivelor ctre dou sau mai multe societi e"istente sau nouGnfiinate/ n sc0imbul emiterii ctre acionrii si/ pe baz de proporionalitate/ a titlurilor reprezent!nd capitalul societilor beneficiare #i/ dac este cazul/ a sumei n numerar de ma"imum 1-E din valoarea nominal sau/ n absena valorii nominale/ a valorii nominale contabile ec0ivalente a titlurilor. i"i!area parial repre!int operaiunea prin care o societate transfer: fr a fi di!ol"at: una sau mai multe ramuri de acti"itate: ctre una sau mai multe societi e.istente ori nou nfiinate: ls2nd cel puin o ramur de acti"itate n compania cedent: n sc8im+ul emiterii ctre participanii si: pe +a! de proporionalitate: a titlurilor de participare repre!ent2nd capitalul societilor +eneficiare i: dac este ca!ul: a sumei n numerar de ma.imum &=> din "aloarea nominal sau: n a+sena "alorii nominale: a "alorii nominale conta+ile ec8i"alente a titlurilor Transferul de acti"e reprezint o operaiune prin care o societate transfer/ fr a fi dizolvat/ totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitii sale ctre alt societate/ n sc0imbul transferrii titlurilor reprezent!nd capitalul societii beneficiare. Sc8im+ul de aciuni reprezint o operaiune prin care o societate dob!nde#te o participaie n capitalul altei societi/ n a#a fel nc!t dob!nde#te ma4oritatea dreptuG rilor de vot n societatea respectiv n sc0imbul emiterii ctre acionarii acesteia din urm/ n sc0imbul titlurilor lor/ a titlurilor reprezent!nd capitalul societii iniiale #i/ dac este cazul/ a sumei n numerar de ma"im 1-E din valoarea nominal sau/ n absena valorii nominale/ a valorii nominale contabile ec0ivalente a titlurilor emise ca valoare de sc0imb.

4-

0peraiunile de fu!iune: di"i!are sau transfer de acti"e nu sunt considerate transferuri impo!a+ile pentru diferena dintre preul de pia al elementelor din acti" i pasi" transferate i "aloarea lor fiscal: cu e.cepia ca!urilor n care compania +eneficiar nu calculea! amorti!area i orice c2tig sau pierdere: aferente acti"elor i pasi"elor transferate: n concordan cu dispo!iiile care ar fi fost aplicate companiei cedente dac fu!iunea: di"i!area sau di"i!area parial nu ar fi a"ut loc, ?n ca!ul n care n cadrul operaiunilor de fu!iune: di"i!are: di"i!are parial: transfer de acti"e sau sc8im+ de aciuni societatea cedent nregistrea! pierdere fiscal: aceasta nu se recuperea! de ctre sediul permanent al societii +eneficiare situat n *om2nia, /eniturile societii +eneficiare pro"enite din anularea participaiei sale la capitalul societii cedente nu se impo!itea! n ca!ul n care participaia societii +eneficiare la capitalul societii cedente este mai mare de &%>: respecti" &=>: ncep2nd cu data de & ianuarie )==@, ?n ca!ul sc8im+ului de aciuni se aplic urmtoarele reguli# a( atri+uirea: n ca!ul fu!iunii: di"i!rii sau al unui sc8im+ de aciuni: a titlurilor de participare repre!ent2nd capitalul societii +eneficiare ori ac8i!itoare unui participant al societii cedente sau ac8i!iionate: n sc8im+ul unor titluri repre!ent2nd capitalul acestei societi: nu repre!int transferuri impo!a+ile din punctul de "edere al impo!itului pe profit i al impo!itului pe "enit: doar dac acionarul nu atri+uie titlurilor de participare primite o "aloare fiscal% mai mare dec2t "aloarea pe care acestea o a"eau nainte de fu!iune: di"i!are sau sc8im+ de aciuniA +( atri+uirea: n ca!ul di"i!rii pariale: a titlurilor de participare ale societii cedente: repre!ent2nd capitalul societii +eneficiare: nu repre!int transferuri impo!a+ile din punctul de "edere al impo!itului pe profit: doar dac acionarul nu atri+uie titlurilor de participare primite i celor deinute n compania cedent

5 ;aloarea ce este utilizat pentru calcularea veniturilor sau pierderilor/ n scopul determinrii venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societii.

41

o "aloare fiscal; mai mare dec2t "aloarea titlurilor deinute la societatea cedent nainte de di"i!area parialA c( profitul sau "enitul pro"enit din cesionarea ulterioar a titlurilor de participare se impo!itea! potri"it pre"ederilor impo!itului pe profit sau a impo!itului pe "eniturile persoanelor fi!ice, 3,4 Asocierile fr personalitate 1uridic

3socierile fr personalitate 4uridic presupun stabilirea veniturilor #i c0eltuielilor rezultate din asociere pentru fiecare asociat/ conform cotei sale de participare. 6rice asociere/ fr personalitate 4uridic/ dintre persoane 4uridice strine/ care #i desf#oar activitatea n om!nia/ trebuie s desemneze una din pri cu urmtoarele sarcini< nregistrarea asocierii la autoritatea fiscal competent/ anterior nceperii activitii; conducerea evidenelor contabile ale asocierii; plata impozitului n numele asociailor; depunerea unei declaraii fiscale trimestriale la autoritatea fiscal competent/ care s conin informaii cu privire la partea din veniturile #i c0eltuielile asocierii care este atribuibil fiecrui asociat/ precum #i impozitul care a fost pltit la buget n numele fiecrui asociat; furnizarea de informaii n scris/ ctre fiecare asociat/ cu privire la partea din veniturile #i c0eltuielile asocierii care i este atribuibil/ precum #i la impozitul care a fost pltit la buget n numele su. DntrGo asociere fr personalitate 4uridic ntre dou sau mai multe persoane 4uridice rom!ne/ veniturile #i c0eltuielile asociate se atribuie fiecrui asociat coresG punztor cotei de participare la asociere. DntrGo asociere fr personalitate 4uridic cu o persoan 4uridic strin/ cu persoane fizice nerezidente/ precum #i cu persoane fizice rom!ne/ persoana 4uridic rom!n trebuie s ndeplineasc obligaiile ce i revin fiecrui asociat. 3,B Aspecte fiscale internaionale

% ;aloarea ce este utilizat pentru calcularea veniturilor sau pierderilor/ n scopul determinrii venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societii.

4$

Persoanele 4uridice strine care desf#oar activitate prin intermediul unui sediu permanent n om!nia au obligaia de a plti impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent. Profitul impozabil se determin in!nd cont de urmtoarele< veniturile impozabile cuprind numai veniturile ce sunt atribuite sediului permanent; c0eltuielile deductibile sunt numai c0eltuielile aferente realizrii veniturilor impozabile ale sediului permanent. Profitul impozabil al sediului permanent se determin prin tratarea acestuia ca persoan separat #i prin utilizarea regulilor preurilor de transfer la stabilirea preului de pia al unui transfer fcut ntre persoana 4uridic strin #i sediul su permanent. 3tunci c!nd sediul permanent nu deine o factur pentru c0eltuielile alocate lui de ctre sediul su principal/ celelalte documente 4ustificative trebuie s includ dovezi privind suportarea efectiv a costurilor #i alocarea rezonabil a acestor costuri ctre sediul permanent utiliz!nd regulile preurilor de transfer. Dnainte de a desf#ura activitate printrGun sediu permanent n permanent la autoritatea fiscal competent. 3,@ Termenul de plat al impo!itului pe profit om!nia/ reprezentantul legal al persoanei 4uridice strine trebuie s nregistreze sediul

Plata impozitului pe profit se realizeaz n lei. 5ermele de plat sunt urmtoarele< a) agenii economici (cazul general))< trimestrial/ scadena fiind data de $5 inclusiv a primei luni din trimestrul urmtor; b) bncile comerciale rom!ne #i sucursalele din om!nia ale bncilor/ persoane 4uridice strine< trimestrial/ sub form de pli anticipate n contul impozitului anual/ scadena de plat fiind data de $5 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se datoreaz impozit sub form de pli anticipate; c) organizaiile nonprofit #i contribuabilii care obin venituri ma4oritare din cultura cerealelor #i a plantelor te0nice/ pomicultur #i viticultur< anual/ scadena de plat fiind data de 15 februarie/ inclusiv a anului urmtor

Dncep!nd cu anul $-1- vor trece la sistemul plilor anticipate n contul impozitului pe profit.

4&

3genii economici calculeaz #i evideniaz trimestrial/ cumulat de la nceputul anului/ impozitul pe profit. 2i au obligaia s plteasc/ n contul impozitului pe profit pentru trimestrul (;/ p!n la data de $5 ianuarie inclusiv a anului urmtor/ o sum egal cu impozitul calculat #i evideniat pe trimestrul (((/ urm!nd ca regularizarea pe baza datelor din bilanul contabil s se efectueze p!n la termenul prevzut pentru depunerea situaiilor financiare. 9ncile #i sucursalele din om!nia ale bncilor #i persoanele 4uridice strine/ au obligaia de a plti impozit pe profit anual/ cu pli anticipate efectuate trimestrial (p!n pe data de $5 a primei luni a trimestrului urmtor)/ actualizate cu indicele de inflaie (decembrie fa de luna decembrie a anului anterior). 3stfel/ plata anticipat trimestrial va fi egal cu o ptrime din impozitul datorat n anul anterior/ actualizat cu indicele de inflaie. egularizarea impozitului se face n anul urmtor p!n pe data de 15 aprilie. Dn cazul n care contribuabilii care sunt obligai la plata unui impozit sub form de pli anticipate au nregistrat pierdere n anul anterior/ sunt nou nfiinai sau sunt nfiinai n anul anterior celui pentru care se datoreaz impozitul/ plile anticipate se determin prin aplicarea cotei de impozitare a profitului asupra profitului contabil din trimestrul pentru care se datoreaza impozitul. :e asemenea/ n cazul tuturor contribuabililor ce pltesc pli anticipate n contul impozitului pe profit/ dac nregistreaz pierdere contabil la sf!r#itul unui semestrul/ nu se datoreaz pli anticipate n contul acelui trimestru. *ontribuabilii care au definitivat p!n la data de 15 februarie nc0iderea e"erciiului financiar anterior depun declaraia anual de impozit pe profit #i pltesc impozitul pe profit aferent anului fiscal nc0eiat p!n la data de 15 februarie inclusiv a anului urmtor. 2"emplu< 6 societate comercial a obinut cumulat/ de la nceputul anului p!n la data de &1 decembrie $--)/ un profit impozabil de 4%..)5- lei. Dn cursul anului sGa pltit impozit pe profit astfel< P (mpozit pe profit trim. (..............................1%.--- lei P (mpozit pe profit trim. ((............................14.--- lei P (mpozit pe profit trim. (((...........................$-.--- lei F se determine impozitul pe profit care trebuie virat la bugetul statului pentru trim. (; al anului $--)/ urm!nd ca plata final a impozitului pe profit pentru anul

44

fiscal $--) s se fac p!n la termenul de depunere a declaraiei privind impozitul pe profit pentru anul $--). Dn aceste condiii/ stabilii diferena de plat pentru anul $--)/ rezultat n urma regularizrii anuale.

ezolvare (mpozitul pe profit de plat pentru trimestrul (; este $-.--- lei. (mpozitul pe profit anual B 4%..)5- " 1%E B )5.--- lei. :iferena de plat ca urmare a regularizrii B )5.--- J 1%.--- J 14.--- J $-.--- J $-.--- B 5.--- lei. 3,&= 0+ligaii declarati"e Dn cursul anului fiscal contribuabilii au obligaia de a depune declaraia de impunere (declaraia 1-- :eclaraie privind obligaiile de plat la bugetul de stat) p!n la termenul de plat al impozitului/ inclusiv. 3nual se depune declaraia 1-1 :eclaraie privind impozitul pe profit. :epunerea ei se realizeaz p!n la 15 aprilie a anului urmtor desf#urrii activitii/ cu urmtoarele e"cepii< 15 februarien cazul contribuabililor (mai puin bncile) care definitiveaz p!n pe data de 15 februarie nc0iderea e"erciiului financiar anterior/ organizaiilor nonprofit #i contribuabililor care obin venituri ma4oritare din cultura cerealelor #i plantelor te0nice/ pomicultur #i silvicultur. :e asemenea/ declaraia 1-1 se depune p!n la data depunerii situaiilor financiare la registrul comerului pentru persoanele care nceteaz s e"iste n cursul anului fiscal. 3,&& Creditul fiscal e.tern Persoana 4uridic rom!n are dreptul de a i se deduce din impozitul pe profit datorat n om!nia (at!t pentru activitatea desf#urat n om!nia/ c!t #i pentru activitatea desf#urat n strintate) o sum ec0ivalent cu impozitul pe venitul din sursa e"tern/ pltit direct sau prin reinere la surs n strintate/ pe baz de documente confirmate de autoritile strine/ care atest plata/ la cursul de sc0imb valutar comunicat de 9anca 'aional a om!niei/ aferent datei plii.

45

Fuma deducerii nu poate dep#i nivelul impozitului pe profit care sGar fi datorat n om!nia pentru activitatea desf#urat n afara rii. Pierderile legate de veniturile din surse e"terne se deduc numai din aceste venituri/ separat pe fiecare surs de venit. Pierderile neacoperite se reporteaz #i se recupereaz n anii urmtori. 3,&) Impo!itul pe "eniturile microntreprinderilor Persoanele 4uridice/ cu respectarea anumitor condiii pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor n locul impozitului pe profit. Fe ncadreaz n categoria microntreprinderilor/ din punct de vedere fiscal/ persoanele 4uridice care<
a)

realizeaz venituri/ altele dec!t cele din consultan #i management/ n proporie de peste 5-E din veniturile totale; b) au de la 1 p!n la + salariai inclusiv; c) au realizat venituri reprezent!nd ec0ivalentul n lei de p!n la 1--.--- euro inclusiv; d) au capital integral privat.

b) c) d)

3ceste condiii trebuie ndeplinite cumulativ/ la data de &1 decembrie a anului precedent. Dncadrarea n categoria microntreprinderilor este opional. 3stfel/ n cazul n care persoanele 4uridice pltitoare de impozit pe profit ndeplinesc toate condiiile de mai sus/ pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor la nceputul anului prin depunerea unei declaraii referitor la opiunea lor p!n la &1 ianuarie a anului/ dac nu au mai beneficiat de regimul fiscal aplicabil microntreprinderilor. Dn cazul n care societatea se nfiineaz n cursul anului/ poate opta pentru plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor n anul fiscal de nfiinare/ dac la data nregistrrii ndepline#te condiiile referitoare la obiectul de activitate #i capital #i dac n %- de zile de la nregistrare ndepline#te condiia referitoare la numrul de salariai. Dn cazul n care/ n cursul anului fiscal una dintre condiiile referitoare la numrul de salariai sau la capital nu mai este ndeplinit/ contribuabilul are obligaia de a pstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare stabilit pentru microntreprinderi/ urm!nd ca n anul urmtor s aplice impozitul pe profit/ fr

4%

posibilitatea de a reveni la impunerea ca microntreprindere/ c0iar dac ulterior ndepline#te condiiile prezentate anterior. :ac n cursul anului cel puin una dintre condiiile referitoare la nivelul veniturilor sau ponderea veniturilor/ altele dec!t cele din consultan n total venituri nu mai este respectat/ ncep!nd cu trimestrul n care nu se mai respect condiia (sau ambele condiii/ dup caz)/ microntreprinderea va trece la sistemul de impozitare al profitului pentru ntreaga perioad a anului/ fr posibilitate de revenire ulterioar la regimul de impozitare a microntreprinderilor. 'u intr n categoria microntreprinderilor persoanele 4uridice rom!ne care< desf#oar activiti n domeniul bancar; J desf#oar activiti n domeniile asigurrilor #i reasigurrilor/ al pieei de capital/ cu e"cepia persoanelor 4uridice care desf#oar activiti de intermediere n aceste domenii; J desf#oar activiti n domeniile 4ocurilor de noroc/ pariurilor sportive/ cazinourilor; J au capitalul social deinut de un acionar sau asociat persoan 4uridic cu peste $5- de anga4ai. (mpozitul se deternim dup urmtoarea formul de calcul< impo!it 6 +a!a impo!a+il . cota de impo!itare Dn baza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor intr veniturile realizate de societate din orice surs/ conform contului de profit #i pierdere. 2"cepie fac< J veniturile din variaia stocurilor; J veniturile din producia de imobilizri corporale #i necorporale; J veniturile din e"ploatare/ reprezent!nd cotaGparte a subveniilor guvernamentale #i a altor resurse pentru finanarea investiiilor; J veniturile din provizioane; J veniturile rezultate din anularea datoriilor #i a ma4orrilor datorate bugetului statului/ care nu au fost c0eltuieli deductibile la calculul profitului impozabil/ conform reglementrilor legale;

4)

J veniturile realizate din despgubiri/ de la societile de asigurare/ pentru pagubele produse la activele corporale proprii. *ota de impozitare este $/5E n $--. #i & E n $--+. Dn cazul n care o microntreprindere ac0iziioneaz case de marcat/ valoarea de ac0iziie a acestora se deduce din baza impozabil n trimestrul n care au fost puse n funciune. Plata impozitului pe venit se realizeaz trimestrial/ n lei. Fcadena este data de $5 a primei luni a trimestrului urmtor pentru care se datoreaz.

2"emplu< 6 microntreprindere ac0iziioneaz n cursul lunii februarie $--. o cas de marcat fiscal n valoare de 1.$-- lei. 9alana la &1 martie $--. evideniaz urmtoarele venituri #i c0eltuieli cumulate< ;enituri din comercializarea mrfurilor ;enituri din dob!nzi ;enituri din provizioane *0eltuieli cu materii prime #i mrfuri *0eltuieli cu personalul 1$-.--- lei 1.--- lei $.--- lei $5.--- lei &-.--- lei

F se determine impozitul datorat de microntreprindere.

ezolvare ;enituri impozabile B 1$-.--- L 1.---B 1$1.--- lei I 1--.--- euro/ deci impozit pe veniturile microntreprinderilor. (mpozit B (1$1.--- J 1.$--) " $/5E B $.++5 lei.

4.

Ta.a pe "aloarea adugat '; ore(

5a"a pe valoarea adugat (5;3) este principalul impozit indirect al sistemului fiscal din om!nia. 6dat cu intrarea om!niei n 1niunea 2uropean sistemul de 5;3 a trebuit aliniat la cel comunitar stabilit prin :irectiva 11$=$--%. 3stfel/ 5itlul ;( al 7egii nr. 5)1=$--& privind *odul fiscal/ 5;3 transpune regimul comun privind 5;3 n 1niunea 2uropean. %,& *egula general de aplicare a ta.ei pe "aloarea adugat Pentru ca unei operaiuni s i se aplice 5;3 conform regulilor din om!nia ea trebuie< s fie efectuat de o persoan impozabil/ s constituie o livrare de bunuri/ o prestare de servicii efectuat cu plat sau o operaiune asimilat; s aib locul n om!nia/ conform regulilor stabilte de *odul 8iscal; s nu fie scutit/ conform *odului 8iscal; :ac cele de mai sus se ndeplinesc 5;3 va fi aplicat de persoana obligat la plata 5;3/ care poate fi furnizorul sau beneficiarul. %,) Persoanele impo!a+ile

6 persoan impozabil este orice persoan/ indiferent de statutul su 4uridic/ care efectueaz de o manier independent activiti economice. 2"emplu< 6 societate comercial care face comert cu produse alimentare este o persoan impozabil; 6 persoan fizic ce face operatiuni de ta"imetrie n mod independent/ ca si persoan fizic autorizat este persoan impozabil

4+

Dnainte de realizarea oricror operaiuni supuse 5;3 n om!nia/ persoana impoG zabil care le realizeaz este obligat s se nregistreze n scop de 5;3. Funt e"cepG tate de la nregistrarea n scop de 5;3< 7 ntreprinderile mici/ cu cifr de afaceri anual mai mic de &5.--- euro; 7 persoanele care realizeaz numai operaiuni scutite fr drept de deducere. Dnregistrarea n scop de 5;3 presupune atribuirea unui cod unic de identificare precedat de sintagma Q 6A Persoanele impozabile nestabilite #i care nici nu au un sediu fi" n om!nia #i care sunt obligate s se nregistreze n scop de 5;3 o pot face astfel< J persoanele stabilite n afara *omunitii/ prin desemnarea unui reprezentant fiscal/ persoan stabilit #i nregistrat n scop de 5;3 n om!nia; J persoanele stabilite n *omunitate/ n alt stat membru dec!t om!nia/ se pot nregistra fie direct la organele fiscale din om!nia/ fie prin desemnarea unui reprezentant fiscal/ persoan stabilit #i nregistrat n scop de 5;3 n om!nia. Prin e"cepie/ ntreprinderile mici/ persoanele care realizeaz numai operaiuni scutite fr drept de deducere precum #i persoanele 4uridice neimpozabile (denumite grupul celor &) trebuie s se nregistreze n scop de 5;3 dac volumul ac0iziiilor intracomunitare efectuate n cursul unui an calendaristic este mai mare de 1-.--- euro. Dn aceast situaie/ persoanelor din grupul celor & li se va atribui un cod de nregistrare n scopuri de 5;3 ce nu va putea fi folosit/ ns/ dec!t n relaiile cu furnizori=clieni din celelalte state membre/ nu #i pe plan intern. Dnregistrarea este valabil timp de cel puin $ ani. %,$ 5.&.1 Li"rrile de +unuri si prestrile de ser"icii 7ivrrile de bunuri

7ivrarea de bunuri reprezint transferul dreptului de a dispune de bunuri ca #i un proprietar. 9unurile care fac obiectul livrrii sunt< J J bunurile mobile corporale/ cum sunt< materiile prime/ materialele/ obiectele de inventar/ mi4loacele fi"e care pot fi deta#ate; bunurile imobile/ cum sunt< locuinele/ construciile industriale/ comerciale/ agricole sau cele destinate pentru alte activiti/ terenurile agricole/ terenurile pentru construcii #i cele adiacente construciilor/ inclusiv cele aferente localitilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate construcii sau alte amena4ri; J J bunurile de natur mobil care nu pot fi deta#ate fr a fi deteriorate sau fr a antrena deteriorarea imobilelor sau care devin bunuri imobiliare prin destinaie; energia electric #i termic/ gazele/ agentul frigorific.

5-

Funt asimilate livrrilor de bunuri J J J J v!nzarea de bunuri cu plata n rate/ cu e"cepia contractelor de leasing; trecerea n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile; transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor n urma e"ecutrii silite; preluarea de ctre persoane impozabile a bunurilor mobile ac0iziionate sau fabricate de ctre acestea pentru a fi utilizate n scopuri care nu au legtur cu activitatea economic desf#urat sau pentru a fi puse la dispoziie altor persoane fizice sau 4uridice n mod gratuit/ dac 5;3 aferent bunurilor respective sau prilor lor componente a fost dedus total sau parial.; J J bunurile constatate lips n gestiune+; distribuirile de bunuri ctre asociai sau acionari/ dac ta"a aferent respectivelor bunuri a fost dedus1-. 'u se consider livrare de bunuri< transferul total sau parial al activelor #i pasivelor unei persoane impozabile/ cu plat sau cu titlu gratuit/ efectuat cu ocazia operaiunilor de fuziune #i divizare a societilor comerciale/ dac primitorul e persoan impozabil; aportul n natur la capitalul social al unei societi comerciale/ n cazul n care beneficiarul este o persoan impozabil care are dreptul de a deduce total ta"a pe valoarea adugat/ dac ta"a ar fi aplicabil la transferul respectiv. 7ivrarea intracomunitar de bunuri este livrarea n care un bun se transport dintrG un stat membru n alt stat membru al 1niunii 2uropene. Fe consider livrare intracomunitar #i transferul.5ransfer se consider a fi orice e"pediere de bun dintrGun stat membru n alt stat membru/ cu e"cepia nonG transferurilor. Fituaii n care e"pedierea unui bun dintrGun stat membru n alt stat membru reprezint '6'G5 3'F82 < J J n statul membru de destinaie bunul va fi utilizat pentru o v!nzare la distan; n statul membru de destinaie bunul este livrat conform regulilor privind livrarea de bunuri cu instalare efectuat de furnizor;
!e excepteaz de la aceste prevederi bunurile acordate n mod "ratuit# n limitele i potrivit destinaiilor prevzute prin le"e. + $e asemnea# sunt exceptate cazurile prevzute expres n le"e% bunuri distruse ca urmare a unor calamiti naturale# perisabiliti n limitele le"ale etc. 1Cu excepia cazului precizat expres n le"e# respectiv n caz de fuziune sau divizare# dac primitorul este persoan neimpozabil.
.

51

J J J
J

livrri de bunuri la bordul navelor/ aeronavelor/ trenurilor care se deplaseaz n *omunitate; bunul este livrat n cadrul unei livrri intracomunitare scutite/ sau unei livrri la e"port; livrarea de gaz; utilizarea temporar a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinaie a bunului e"pediat sau transportat/ n scopul prestrii de servicii n statul membru de destinaie/ de ctre persoana impozabil stabilit n om!nia;

utilizarea temporar a bunului respectiv/ pentru o perioad care nu dep#e#te $4 de luni/ pe teritoriul unui alt stat membru/ n condiiile n care importul aceluia#i bun dintrGun stat ter/ n vederea utilizrii temporare/ ar beneficia de regimul vamal de admitere temporar cu scutire integral de drepturi de import;

5.&.$

Prestrile de servicii

Prestarea de servicii reprezint orice activitate care nu constituie livrare de bunuri Pentru a intra n sfera 5;3/ prestarea de servicii trebuie efectuat cu plat. 5otu#i/ n anumite situaii/ de#i prestrile de servicii sunt efectuate fr plat/ ele trebuie incluse n sfera de aplicare a 5;3. 5.&.& 3c0izitiile intracomunitare

3c0iziia intracomunitar de bunuri reprezint obinerea dreptului de a dispune de bunuri ca #i un proprietar/ bunurile fiind transportate dintrGun stat membru n alt stat membru. Dn cele mai multe cazuri/ ac0iziia intracomunitar reprezint de fapt cumprarea bunurilor dintrGun stat membru n alt stat membru. Dns/ c0iar #i simplul transport al bunurilor dintrGun stat membru n alt stat membru poate fi asimilat unei ac0iziii intracomunitare n statul de destinaie al bunurilor. 5.&.4 (mporturile

5$

(mport de bunuri reprezint introducerea n *omunitate de bunuri dintrGun teritoriu ter. %,3 Locul operatiunilor

Pentru a fi supuse 5;3 n ara noastr/ livrrile de bunuri/ prestrile de servicii/ ac0iziiile intracomunitare sau importul trebuie considerate a fi realizate n om!nia. 3. 7ocul livrrii de bunuri 7ocul livrrii bunurilor se consider a fi< a) locul unde se gsesc bunurile n momentul c!nd ncepe e"pedierea sau transportul bunurilor n cazul bunurilor e"pediate sau transportate de furnizor/ de beneficiar sau de teri; b) locul unde se efectueaz instalarea sau monta4ul/ de ctre furnizor sau de ctre alt persoan n numele furnizorului/ n cazul bunurilor care fac obiectul unei instalri sau unui monta4; c) locul unde se gsesc bunurile atunci c!nd sunt puse la dispoziia cumprtorului/ n cazul bunurilor care nu sunt e"pediate sau transportate; d) locul de plecare a transportului de pasageri/ n cazul n care livrrile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor/ avion sau tren/ pentru partea din transportul de pasageri efectuat n interiorul *omunitii; e) n cazul livrrii de gaze prin sistemul de distribuie a gazelor naturale sau al livrrii de energie electric/ ctre un comerciant persoan impozabil/ locul livrrii se consider locul unde comerciantul persoan impozabil este stabilit sau are un sediu fi" pentru care se livreaz bunurile sau/ n absena unui astfel de sediu/ locul n care acesta are domiciliul stabil sau re#edina sa obi#nuit; f) n cazul livrrii de gaze prin sistemul de distribuie a gazelor naturale sau de energie electric/ n situaia n care o astfel de livrare nu se regse#te la lit. e)/ locul livrrii reprezint locul n care cumprtorul utilizeaz #i consum efectiv gazul natural sau energia electric. 9. 7ocul prestrii serviciilor prezint o mare varietate de modaliti de determinare. egula general specific faptul c locul prestrii de servicii este acolo unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fi" de la care serviciile sunt efectuate.
5&

:e la aceast regul e"ist o serie de e"cepii cum sunt< a) pentru lucrri efectuate n legtur cu bunuri imobile/ locul unde sunt situate bunurile imobile b) pentru orice fel de transport n afara celui intracomunitar de bunuri/ locul unde este efectuat transportul n funcie de distane c) pentru transportul intracomunitar de bunuri/ locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri sau statul membru care a dat codul de 5;3 al clientului/ dac acest stat membru este diferit de locul de plecare a transportului intracomunitar de bunuri d) pentru servicii accesorii transportului locul n care se presteaz serviciile sau statul membru care a dat codul de 5;3 al clientului/ pentru servicii accesorii transportului intracomunitar de bunuri/ dac acest stat membru este diferit de locul in care sunt prestate efectiv serviciile e) pentru serviciile de intermediere prestate n legtur cu un transport intracomunitar de bunuri locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri sau statul membru care a dat codul de 5;3 al clientului/ dac acest stat membru este diferit de locul de plecare a transportului intracomunitar de bunuri f) pentru serviciile de intermediere prestate n legtur cu serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri locul n care se presteaz serviciile accesorii sau statul membru care a dat codul de 5;3 al clientului dac acest stat membru este diferit de locul in care sunt prestate efectiv serviciile accesorii g) pentru servicii intangibile/ de genul J nc0irierea bunurilor mobile corporale/ cu e"cepia mi4loacelor de transport J operaiunile de leasing av!nd ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale/ cu e"cepia mi4loacelor de transport; J transferul #i=sau transmiterea folosinei drepturilor de autor/ brevetelor/ licenelor/ mrcilor comerciale #i a altor drepturi similare; J serviciile de publicitate #i marMeting; J serviciile consultanilor/ inginerilor/ birourilor de studii/ avocailor/ e"perilor contabili #i altor servicii similare; J prelucrarea de date #i furnizarea de informaii; J operaiunile bancare/ financiare #i de asigurri/ inclusiv reasigurri/ cu e"cepia nc0irierii de seifuri; J punerea la dispoziie de personal;
54

J acordarea accesului la sistemele de distribuie a gazelor naturale #i a energiei electrice/ inclusiv serviciile de transport #i transmitere prin intermediul acestor reele/ precum #i alte prestri de servicii legate direct de acestea; J telecomunicaiile; J serviciile de radiodifuziune #i televiziune; J serviciile furnizate pe cale electronic; J obligaia de a se abine de la realizarea sau e"ercitarea/ total sau parial/ a unei activiti economice sau a unui drept prevzut mai sus; J prestrile de servicii de intermediere/ efectuate de persoane care acioneaz n numele #i contul altor persoane/ c!nd aceste servicii sunt prestate n legtur cu serviciile prevzute mai sus. J n cazul prestrilor intermediarilor care intervin n furnizarea serviciilor prezentate anterior. locul unde este stabilit clientul/ dac este stabilit n afara *omunitii sau locul unde este stabilit clientul/ dac este persoan impozabil ce acioneaz ca atare stabilit n alt stat membru dec!t prestatorul 0) pentru prestri servicii culturale/ artistice/ sportive/ #tiinifice/ educative/ de divertisment sau similare/ inclusiv serviciile accesorii #i cele ale organizatorilor de astfel de activiti locul unde sunt prestate serviciile i) pentru e"pertize #i lucrri privind bunurile mobile corporale locul unde sunt prestate serviciile sau statul membru care a atribuit cod de 5;3 clientului dac acesta este diferit de statul membru n care sunt prestate efectiv serviciile #i bunurile sunt transportate n afara statului membru unde sGau prestat efectiv serviciile 4) pentru servicii de intermediere (altele dec!t cele menionate mai sus) operaiunii de baz M) pentru leasing de mi4loace de transport n om!nia/ dac prestatorul este stabilit n afara *omunitii #i beneficiarul este stabilit n om!nia; G n afara *omunitii/ dac prestatorul este stabilit n stabilit n afara *omunitii. *. 7ocul ac0iziiei intracomunitare este locul unde se gsesc bunurile atunci c!nd se nc0eie transportul sau e"pediia. om!nia #i beneficiarul este locul

55

:. 7ocul importului de bunuri este statul membru n care au intrat bunurile pe teritoriul *omunitii sau statul membru n care au ie#it din regim vamal suspensiv. %,% 0peraiuni scutite pri"ind ta.a pe "aloarea adugat

6peraiunile scutite sunt< a) scutiri n interiorul rii; b) scutiri pentru importuri #i ac0iziii intracomunitare; c) scutiri pentru e"porturi sau alte operaiuni similare/ pentru livrri intracomunitare #i pentru transportul internaional #i intracomunitar; d) scutiri speciale legate de traficul internaional de bunuri. e) scutiri pentru intermediari 6peraiunile scutite de 5;3 sunt reglementate prin lege #i nu se admite e"tinderea lor prin analogie. Funt scutite de 5;3 activitile persoanelor impozabile cu venituri din operaiuni ta"abile declarate sau/ dup caz/ realizate anual/ de p!n la &5.--- euro/ numite ntreprinderi mici. *alculul plafonului se face lu!nd n considerare cursul de sc0imb valabil la data aderrii #i proporional cu numrul de luni n care ntreprinderea a activat. 3ceste persoane nu vor aplica 5;3 la livrri=prestri/ dar nici nu vor avea dreptul de a deduce 5;3 aferent ac0iziiilor efectuate. Dn cazul realizrii unor venituri egale sau superioare plafonului de impozitare de &5.--- euro n cursul unui an fiscal/ persoanele impozabile au obligaia s solicite nregistrarea ca pltitori de 5;3/ n conformitate cu prevederile legale n vigoare. %,; Persoana o+ligat la plata ta.ei

Pentru orice operaiune trebuie determinat cine este persoana obligat la plata ta"ei ctre buget. Fintagma @persoan obligat la plata ta"eiA desemneaz persoana obligat s colecteze 5;3. Dn general/ persoana obligat la plat este persoana care efectuez livrarea sau prestarea. :e la aceast regul e"ist o serie de e"cepii/ n sensul c beneficiarul devine persoana obligat la plat/ cum sunt<
5%

a) persoana impozabil care acioneaz ca atare #i care beneficiaz de servicii intangibile/ dac aceste servicii sunt prestate de o persoan impozabil care nu este stabilit n om!nia; b) persoana nregistrat care beneficiaz de servicii de transport #i accesorii transportului precum #i de intermediere in aceste servicii/ servicii de lucrri si e"pertize asupra bunurilor mobile corporale #i care a comunicat prestatorului codul su de nregistrare n scopuri de 5;3 n om!nia/ dac aceste servicii sunt prestate de o persoan impozabil care nu este stabilit n om!nia/ c0iar dac este nregistrat n scopuri de 5;3 n om!nia c) persoana nregistrat creia i se livreaz gaze naturale sau energie electric dac aceste livrri sunt realizate de o persoan impozabil care nu este stabilit n om!nia/ c0iar dac este nregistrat n scopuri de 5;3 n om!nia d) persoana impozabil sau persoana 4uridic neimpozabil/ nregistrat care este beneficiarul unei livrri ulterioare efectuate n cadrul unei operaiuni triung0iulare/ n urmtoarele condiii< 1. cumprtorul rev!nztor al bunurilor s nu fie stabilit n om!nia/ s fie nregistrat n scopuri de 5;3 n alt stat membru #i s fi efectuat o ac0iziie intracomunitar a acestor bunuri n impozabil; #i $. bunurile aferente ac0iziiei intracomunitare/ prevzute la pct. 1/ s fi fost transportate de furnizor sau de cumprtorul rev!nztor ori de alt persoan/ n contul furnizorului sau al cumprtorului rev!nztor/ dintrGun stat membru/ altul dec!t statul n care cumprtorul rev!nztor este nregistrat n scopuri de 5;3/ direct ctre beneficiarul livrrii; #i &. cumprtorul rev!nztor s l desemneze pe beneficiarul livrrii ulterioare ca persoan obligat la plata ta"ei pentru livrarea respectiv; e) persoana din cauza creia bunurile ies din regimurile vamale suspensive; f) persoana impozabil acion!nd ca atare sau persoana 4uridic neimpozabil/ stabilit n om!nia sau nestabilit n om!nia/ dar nregistrat prin reprezentant fiscal/ care este beneficiar al unor livrri de bunuri sau prestri de servicii care au loc n om!niaaltele dec!t cele de mai sus dac sunt realizate de o persoan impozabil care nu este stabilit n nregistrat n om!nia.
5)

om!nia/ c0iar dac este nregistrat n scopuri de 5;3 n

om!nia/ care nu este

om!nia #i care nu este

3tunci c!nd beneficiarul este persoana oblugat la plat dac are si drept de deducere al 5;3 va nregistra n acelasi timp cu 5;3 colectat si 5;3 deductibil prin procedeul numit Qta"are inversA %,4 Faptul generator: e.igi+ilitatea ta.ei i e.igi+ilitatea plii ta.ei pe "aloarea adugat 8aptul generator al ta"ei pe valoarea adugat reprezint operaiunea care/ prin realizarea ei/ duce la includerea sub incidena 5;3 a unor operaiuni. egula de baz prevede ca faptul generator apare n momentul efecturii livrrii de bunuri #i=sau n momentul prestrii serviciilor. :e la aceast regul de baz apar o serie de e"cepii cum ar fi< J data la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor< bunuri v!ndute n consignaie; J data la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor< stocuri puse la dispoziia clientului; J data la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor< bunuri livrate pentru testare sau pentru verificarea conformitii; J data transferului titlului de proprietate< bunuri imobile; J la data emiterii situaiilor de lucrri sau/ dup caz/ a acceptrii acestora de ctre beneficiar< pentru prestrile de servicii decontate pe baz de lucrri; J ultima zi a perioadei specificat n contract pentru plat/ dar nu mai mult de 1 an< livrri de bunuri #i prestri servicii care se fac continuu (gaze naturale/ ap/ energie electric/ telefon); J data plii specificat n contract< nc0iriere/ leasing/ concesionare/ arendare; J data la care se supun plii ta"elor vamale/ ta"elor agricole sau altor ta"e comunitare< import.

2"igibilitatea ta"ei este dreptul organului fiscal de a pretinde pltitorului de 5;3/ la o anumit dat/ plata ta"ei datorate bugetului de stat. la<
5.

egula de baz prevede c

e"igibilitatea este concomitent cu faptul generator. Prin e"cepie e"igibilitatea apare

J data emiterii facturii< dac factura se emite nainte de faptul generator; J data ncasrii avansului< plile n avans efectuate nainte de faptul generator/ cu e"cepia< a) avansuri pentru plata importurilor; b) avansuri pentru operaiuni scutite sau neimpozabile. J data e"tragerii numerarului< bunuri livrate sau servicii realizate prin ma#ini automate de v!nzare/ de 4ocuri sau alte ma#ini similare; G n a 15Ja zi a lunii urmtoare faptului generator/ sau la data emiterii facturii dac factura se emite nainte/ pentru< livrri intracomunitare #i ac0iziii intracomunitare; 2"igibilitatea plii ta"ei este data limit p!n la care o persoan trebuie s efectueze plata 5;3 ctre buget. :up aceast dat se calculeaz ma4orrile de nt!rziere. 2"igibilitatea plii ta"ei este ec0ivalent cu scadena de plat a 5;3 ctre buget. :eterminarea scadenei se face n funcie de perioada impozabil aferent fiecrei persoane< a) dac cifra de afaceri realizat n anul anterior a fost mai mic de 1--.--- euro perioada impozabil este trimestrul/ deci e"igibilitatea plii ta"ei este la $5 a lunii urmtoare trimestrului nc0eiat; b) dac cifra de afaceri realizat n anul anterior a fost mai mare de 1--.--- euro perioada impozabil este luna/ deci e"igibilitatea plii ta"ei este la $5 a lunii urmtoare. Prin opiune/ contribuabilii pot decide ca perioada impozabil s fie semestrul sau anul. %,B -a!a de impo!itare a ta.ei pe "aloarea adugat

*onform *odului fiscal/ baza de impozitare a 5;3 pentru livrrile de bunuri #i=sau prestrile de servicii este format din tot ceea ce constituie contrapartida obinut sau care urmeaz a fi obinut de furnizor ori prestator din partea cumprtorului/ beneficiarului sau a unui ter/ inclusiv subveniile direct legate de preul acestor operaiuni/ e"clusiv ta"a pe valoarea adugat. :e asemenea/ n baza de impozitare a 5;3 mai sunt cuprinse impozitele/ ta"ele (dac nu este prevzut contrariul prin lege)/ precum #i c0eltuielile accesorii (comisioanele/ c0eltuielile de ambalare/ transport #i asigurare/ decontate cumprtorului sau clientului).

5+

*a e"cepii de la cele prezentate mai sus/ baza de impozitare a 5;3 este constituit din preurile de ac0iziie sau/ n lipsa acestora/ preul de cost/ determinat n momentul livrrii=prestrii n urmtoarele cazuri< livrrile #i prestrile ctre sine; transferurile. Dn baza de impozitare a 5;3 nu se cuprind< a) rabaturile/ remizele/ risturnele/ sconturile #i alte reduceri de pre acordate de furnizori direct clienilor n vederea stimulrii v!nzrilor/ n condiiile prevzute n contractele nc0eiate. *ondiiile pentru ca aceste reduceri s nu fie incluse n baza de impozitare a 5;3 sunt< 1) s fie efective #i n sume e"acte n beneficiul clientului; $) s nu constituie/ n fapt/ remunerarea unui serviciu sau o contrapartid pentru o prestaie oarecare; &) s fie reflectate n facturi sau n alte documente legale. b) penalizrile/ precum #i sumele reprezent!nd dauneGinterese stabilite prin 0otr!re 4udectoreasc definitiv/ solicitate pentru nendeplinirea total sau parial a obligaiilor contractuale. 3cestea sunt e"cluse din baza de impozitare numai dac sunt percepute peste preurile sau tarifele negociate. c) dob!nzile percepute pentru pli cu nt!rziere; d) sumele ac0itate de furnizor sau prestator n contul clientului #i care apoi se deconteaz acestuia; e) ambala4ele care circul ntre furnizorii de marf #i clieni/ prin sc0imb/ fr facturare; Dn anumite situaii/ baza de impozitare a 5;3 stabilit dup modelele prezentate anterior poate fi redus. 3stfel/ baza de impozitare a 5;3 se reduce n urmtoarele cazuri< a) n situaia refuzurilor totale sau pariale privind cantitatea/ preurile sau alte elemente cuprinse n facturi ori n alte documente legal aprobate/ precum #i n cazul retururilor de p!n la 15E din presa scris;

%-

b) n situaia n care reducerile de pre privind rabaturile/ remizele/ risturnele/ sconG turile #i alte reduceri de pre acordate de furnizori direct clienilor n vederea stimulrii v!nzrilor sunt acordate conform contractelor nc0eiate dup livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor; c) n situaia n care cumprtorii returneaz ambala4ele n care sGa e"pediat marfa/ pentru ambala4ele care circul prin facturare. Dn cazul importului de mrfuri/ baza de impozitare este constituit din valoarea n vam/ determinat potrivit legii/ la care se adaug ta"ele vamale/ comisionul vamal/ accizele #i alte ta"e datorate potrivit legii. ;aloarea n vam este dat de suma ntre valoarea dat de preul e"tern al produsului #i valoarea c0eltuielilor cone"e parcursului e"tern (c0eltuieli de transport/ asigurare/ manipulare #i alte asemenea pe parcursul e"tern). Dn baza de impozitare sunt cuprinse #i c0eltuielile accesorii care intervin dup introducerea mrfii n ar p!n la primul loc de destinaie al bunurilor< comisioanele/ c0eltuielile de ambalare/ transport #i asigurare. Prin primul loc de destinaie se nelege locul care figureaz pe documentul de transport care nsoe#te bunurile la intrarea n ar. :e asemenea/ n cazul bunurilor importate/ nu se cuprind n baza de impozitare< a) rabaturile/ remizele/ risturnele/ sconturile #i alte reduceri de pre acordate de furnizori direct clienilor/ n vederea stimulrii v!nzrilor/ n condiiile prevzute n contractele nc0eiate; b) penalizrile/ precum #i sumele reprezent!nd dauneGinterese stabilite prin 0otr!re 4udectoreasc definitiv/ solicitate pentru nendeplinirea total sau parial a obligaiilor contractuale; c) dob!nzile percepute pentru< pli cu nt!rziere/ v!nzri cu plata n rate/ operaiuni de leasing;
d) ambala4ele care circul ntre furnizorii de marf #i clieni/ prin sc0imb/ fr facturare.

%,B, Cotele de impo!itare Dn om!nia/ cota standard a 5;3 este de 1+E #i se aplic operaiunilor impoG zabile/ cu e"cepia celor scutite de ta"a pe valoarea adugat.

%1

Dncep!nd cu anul $--4/ *odul fiscal prevede introducerea unei cote reduse a 5;3 de +E/ aplicabil bazei de impozitare/ pentru urmtoarele prestri de servicii #i=sau livrri de bunuri< a) dreptul de intrare la castele/ muzee/ case memoriale/ monumente istorice/ monumente de ar0itectur #i ar0eologice/ grdini zoologice #i botanice/ t!rguri/ e"poziii/ cinematografe; b) livrarea de manuale #colare/ cri/ ziare #i reviste/ cu e"cepia celor destinate e"clusiv publicitii; c) livrrile de proteze de orice fel #i accesoriile acestora/ cu e"cepia protezelor dentare; d) livrrile de produse ortopedice; e) medicamente de uz uman #i veterinar; f) cazarea n cadrul sectorului 0otelier sau al sectoarelor cu funcie similar/ inclusiv nc0irierea terenurilor amena4ate pentru camping. Dncep!nd cu 15 decembrie $--. *doul 8iscal prevede introducerea si a unei cote reduse de 5E pentru<
a.

livrrile de locuine care au o suprafa util de ma"imum 1$- m$/ e"clusiv ane"ele gospodre#ti/ a cror valoare/ inclusiv a terenului pe care sunt construite/ nu dep#e#te suma de &.-.--- lei/ e"clusiv ta"a pe valoarea adugat/ ac0iziionate de orice persoan necstorit sau familie. *ota redus se aplic numai n cazul locuinelor care n momentul v!nzrii pot fi locuite ca atare #i dac terenul pe care este construit locuina nu dep#e#te suprafaa de $5- m $/ inclusiv amprenta la sol a locuinei/ n cazul caselor de locuit individuale. Dn cazul imobilelor care au mai mult de dou locuine/ cota indiviz a terenului aferent fiecrei locuine nu poate dep#i suprafaa de $5m$/ inclusiv amprenta la sol aferent fiecrei locuine. 6rice persoan necstorit sau familie poate ac0iziiona o singur locuin cu cota redus de 5E.

b. livrrile de cldiri< destinate a fi utilizate drept cmine de btr!ni #i de pensionari destinate a fi utilizate drept case de copii #i centre de recuperare #i reabilitare pentru minori cu 0andicap ctre primrii n vederea atribuirii de ctre acestea cu c0irie subvenionat unor persoane sau familii a cror situaie economic nu le permite accesul la o locuin n proprietate sau nc0irierea unei locuine n condiiile pieei.

%$

*ota de 5;3 aplicabil este cea n vigoare la data la care ia na#tere faptul generator al ta"ei pe valoarea adugat/ conform legislaiei statului membru unde se consider c are loc operaiunea. egularizarea se efectueaz prin refacturarea integral a contravalorii livrrilor de bunuri #i=sau prestrilor de servicii cu cotele n vigoare la data la care ia na#tere faptul generator #i scderea n cadrul aceleia#i facturi a sumelor facturate anterior. 5;3 se calculeaz prin aplicarea cotei de 5;3 asupra bazei de impozitare.

%,@

reptul de deducere a ta.ei pe "aloarea adugat

:educerea 5;3 reprezint diminuarea 5;3 colectat ca urmare a livrrilor de bunuri sau prestrilor de servicii cu 5;3 datorat=ac0itat furnizorilor de bunuri sau prestatorilor de servicii. 3u dreptul la deducerea 5;3 numai persoanele impozabile nregistrate n scopuri de 5;3 la organele fiscale teritoriale ca pltitori de 5;3 pe teritoriul om!niei. :in 5;3Gul colectat n om!nia se poate deduce numai 5;3Gul pltit conform legislaiei din om!nia. 'a#terea dreptului de deducere a 5;3< n momentul n care 5;3 deductibil devine e"igibil 'u poate fi dedus 5;3 aferent intrrilor pentru< a) operaiuni care nu au legtur cu activitatea economic a persoanelor impozabile; b) bunuri=servicii ac0iziionate de furnizori=prestatori n contul clienilor #i care apoi se deconteaz acestora; c) servicii de transport/ 0oteliere/ alimentaie public #i altele de aceea#i natur/ prestate pentru persoane impozabile care desf#oar activitate de intermediere n turism; d) buturi alcoolice #i produse din tutun destinate aciunilor de protocol; e) bunurile lips sau depreciate calitativ n timpul transportului/ neimputabile/ pe baza documentelor ntocmite pentru predareaGprimirea bunurilor de la transportator #i pentru nregistrarea lor n gestiunea persoanei impozabile.

%&

*a o situaie aparte/ am dori s precizm cazul persoanelor impozabile care efectueaz at!t operaiuni ce dau drept de deducere/ c!t #i de operaiuni care nu dau drept de deducere (persoanele impozabile cu regim mi"t). Dn acest caz/ dreptul de deducere a 5;3 aferente bunurilor #i=sau serviciilor se determin n raport cu gradul de utilizare a bunurilor #i=sau serviciilor respective la realizarea operaiunilor care dau drept de deducere. :eterminarea gradului de utilizare a bunurilor #i=sau serviciilor la realizarea operaiunilor care dau drept de deducere se realizeaz prin intermediul pro ratei. Pro rata se determin ca raport ntre veniturile obinute din operaiuni care dau drept de deducere/ inclusiv subvenii legate direct de preul lor #i veniturile obinute din operaiuni care dau drept de deducere plus veniturile obinute din operaiuni care nu dau drept de deducere/ subvenii/ alocaii de la bugetul de stat sau bugetele locale/ precum #i orice alte venituri din care este finanat activitatea. Pro rata se determin de regul anual/ situaie n care elementele prevzute la numitor #i numrtor sunt cumulate pentru ntregul an fiscal/ iar/ prin e"cepie/ aceasta poate fi determinat lunar/ n acest caz elementele prevzute la numitor #i numrtor fiind cele efectiv realizate n cursul fiecrei luni. :reptul de deducere se e"ercit lunar prin scderea ta"ei deductibile din suma reprezent!nd 5;3 facturat pentru bunurile livrate #i=sau serviciile prestate/ denumit ta" colectat. %,&= eterminarea T/A de plat i plata acesteia la +uget

5;3 datorat bugetului de stat se stabile#te lunar/ trimestrial/ semestrial sau anual pe baz de deconturi ale pltitorilor de 5;3/ ca diferen ntre ta"a colectat #i ta"a dedus potrivit legii. Dn situaia n care ta"a dedus potrivit legii este mai mare dec!t ta"a colectat/ rezult ta"a de rambursat/ iar n situaia n care ta"a colectat este mai mare dec!t ta"a dedus potrivit legii/ rezult ta"a de plat la bugetul de stat. Funt obligai sG#i determine 5;3Gul datorat lunar pltitorii care n anul precedent au realizat o cifr de afaceri egal sau superioar valorii de 1--.--- euro=an. Pltitorii care n anul anterior au realiza o cifr de afaceri inferioar sumei de 1--.--- euro=an vor determina 5;3Gul datorat trimestrial.

%4

Posibilitatea de declarare semestrial sau anual apare numai la cererea e"pres a contribuabilului. 3stfel/ contribuabilul poate solicita (p!n la $5 8ebruarie a anului pentru care se face solicitare) s aplice< G perioada fiscal semestrial/ calcul!nd #i determin!nd 5;3Gul semestrial/ dac societatea a avut activitate n anul anterior n ma"im & luni dintrGun semestru; G perioada fiscal anual/ calcul!nd #i determin!nd 5;3Gul anual/ dac societatea a avut activitate n anul anterior n ma"im % luni dintrGun an. 5;3 colectat se determin pe baza Rurnalului de v!nzri completat de agentul economic pe fiecare lun n parte la care se adaug sumele de 5;3 colectat preluate prin mecanismul de @ta"are inversA. 3cest 4urnal este un centralizator al livrrilor de bunuri sau al prestrilor de servicii din luna pentru care se face calculul. 7a baza 5;3 care poate fi dedus st 5;3 deductibil care este corectat cu a4utorul pro ratei. 5;3 deductibil se determin cu a4utorul Rurnalului de cumprri/ care este un centralizator al operaiunilor reprezent!nd ac0iziiile pentru luna respectiv. 5;3 de plat trebuie virat la buget p!n pe data de J $5 a lunii urmtoare celei pentru care se calculeaz/ n cazul pltitorilor lunari; J $5 a primei luni a trimestrului urmtor celui pentru care se calculeaz/ n cazul pltitorilor trimestriali; J $5 a primei luni a semestrului urmtor celui pentru care se calculeaz/ n cazul pltitorilor semestriali; J $5 a primei luni a anului urmtor celui pentru care se calculeaz/ n cazul pltitorilor anuali; Dn cazul n care 5;3Gul este datorat de nepltitorii de 5;3/ plata 5;3 trebuie fcut< J la data completrii declaraiei vamale de import/ pentru import; J la data de $5 a lunii urmtoare depunerii decontului special de 5;3. 5a"a de rambursat pentru luna de raportare stabilit prin decontul de ta" pe valoarea adugat conform metodologiei de mai sus se regularizeaz n ordinea urmtoare<

%5

a) prin compensarea efectuat de persoana impozabil n limita ta"ei rmase de plat rezultate din decontul lunii anterioare sau din deconturile lunilor urmtoare/ dup caz/ fr avizul organului fiscal/ la ntocmirea decontului de ta" pe valoarea adugat; b) prin compensarea cu alte impozite #i ta"e datorate bugetului de stat de persoana impozabil/ efectuat de organele fiscale din oficiu sau/ dup caz/ la solicitarea e"pres a persoanei impozabile/ n termen de &- de zile de la data depunerii cererii de compensare; c) prin rambursarea efectuat de organele fiscale. ambursarea diferenei de ta"/ rmase dup compensare #i dup scderea ta"ei corespunztoare sumelor neac0itate din facturile furnizorilor=prestatorilor/ se efectueaz de organele fiscale teritoriale/ n termen de &- de zile de la data depunerii cererii de rambursare/ pe baza documentaiei stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice #i a verificrilor efectuate de organele de control fiscal. %,&& 5suri de simplificare ,surile de simplificare ca se aplic at!t furnizorilor/ c!t #i beneficiarilor urmG toarelor bunuri< J de#eurile #i resturile de metale feroase #i neferoase/ precum #i materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora; G bunurile #i=sau serviciile livrate ori prestate de sau ctre persoanele pentru care sG a desc0is procedura de insolven/ cu e"cepia bunurilor livrate n cadrul comerului cu amnuntul; J materialul lemnos. 3plicarea acestei msuri de simplificare este condiionat de faptul ca ambele entiti (furnizor #i beneficiar) s fie nregistrate ca pltitori de ta" pe valoarea adugat/ iar tranzaciile s aib loc n om!nia. 8actura trebuie s cuprind obligatoriu n aceast situaie meniunea @ta"are inversA. 8urnizorul va emita factura fr 5;3 #i numai cu meniunea @ta"are inversA. 9eneficiarul calculeaz ta"a pe valoarea adugat aferent acestor ac0iziii/ o nscrie

%%

n decontul de ta" pe valoarea adugat/ at!t ca ta" colectat/ c!t #i ca ta" deductibil. Plata facturii se va face la nivelul valorii fr 5;3. -eneficiarii pltitori de ta. pe "aloarea adugat cu regim mi.t aplic proG rata/ n funcie de destinaia pe care o dau ac0iziiilor respective; 3plicarea corect a acestor prevederi pic n sarcina at!t a furnizorilor/ c!t #i a beneficiarilor. Dn situaia n care furnizorul nu a menionat Sta"are inversT n facturile fiscale emise pentru bunurile menionate mai sus/ beneficiarul este obligat s aplice ta"are invers/ respectiv s nu fac plata ta"ei pe valoarea adugat ctre furnizor/ s nscrie din proprie iniiativ meniunea Sta"are inversT n factura fiscal. %,&) 0+ligaiile persoanelor inregistrate in scop de T/A

Dnregistrarea la organele fiscale a) la nceperea activitii/ precum #i n alte cazuri stabilite prin legislaie/ persoanele impozabile sunt obligate s se nregistreze ca pltitori de 5;3/ urm!nd procedurile privind nregistrarea fiscal a pltitorilor de impozite #i ta"e; b) s solicite organului fiscal scoaterea din eviden ca pltitori de 5;3/ n caz de ncetare a activitii/ n termen de 15 zile de la data actului legal n care se consemneaz situaia respectiv. Dntocmirea documentelor a) s consemneze livrrile de bunuri #i=sau prestrile de servicii n facturi sau n alte documente legal aprobate #i s completeze n mod obligatoriu urmtoarele date< seria #i numrul intern al facturii/ denumirea/ adresa #i *odul fiscal ale furnizorului=prestatorului #i/ dup caz/ ale beneficiarului/ data emiterii/ denumirea bunurilor livrate #i=sau a serviciilor prestate/ cantitile/ dup caz/ preul unitar/ valoarea bunurilor=serviciilor fr 5;3/ suma ta"ei pe valoarea adugat; b) s solicite de la furnizori=prestatori facturi ori documente legal aprobate #i s verifice ntocmirea corect a acestora; c) s ntocmeasc declaraia vamal de import/ direct sau prin reprezentani autorizai/ s determine baza de impozitare pentru bunurile importate #i s calculeze 5;3 datorat bugetului de stat.
%)

2videna operaiunilor a) s in evidena contabil potrivit legii/ astfel nc!t s poat determina baza de impozitare #i 5;3 colectat pentru livrrile de bunuri #i=sau prestrile de servicii efectuate/ precum #i cea deductibil aferent intrrilor; b) s asigure condiiile necesare pentru emiterea documentelor/ prelucrarea informaiilor #i conducerea evidenelor prevzute de reglementrile n domeniul ta"ei pe valoarea adugat; c) s ntocmeasc #i s depun lunar sau trimestrial/ la organul fiscal/ p!n la data de $5 a lunii urmtoare ori a primei luni din trimestrul/ semestrul sau anul urmtor inclusiv/ decontul privind ta"a pe valoarea adugat/ potrivit modelului stabilit de ,inisterul 8inanelor Publice; d) s ntocmeasc #i s depun trimestrial p!n la data de $5 a primei luni a trimestrului urmtor declaraia recapitulativ privind ac0iziiile #i livrrile intracomunitare/ potrivit modelului stabilit de ,inisterul 8inanelor Publice; e) s furnizeze organelor fiscale toate 4ustificrile necesare n vederea stabilirii operaiunilor realizate at!t la sediul principal/ c!t #i la subuniti; f) s contabilizeze distinct veniturile #i c0eltuielile rezultate din operaiunile asocierilor n participaiune. Plata a) s ac0ite 5;3 datorat/ potrivit decontului ntocmit lunar//trimestrial/ semestrial sau anual p!n la data de $5 a lunii urmtoare ori a primei luni din trimestrul/ semestrul sau anul urmtor inclusiv; b) s ac0ite ta"a datorat bugetului de stat/ anterior datei depunerii cererii la organul fiscal pentru scoaterea din eviden ca pltitor de 5;3/ n caz de ncetare a activitii;

%.

Acci!ele '$ ore(

3ccizele/ cunoscute #i sub denumirea de ta"e speciale de consumaie/ reprezint un impozit indirect care se aplic asupra unor categorii de bunuri provenite din ar sau din import/ fiind reglementate la 5itlul ;(( al 7egii nr. 5)1=$--& privind *odul fiscal. :in punct de vedere fiscal/ produsele supuse accizelor pot mpri n dou categorii<
J

produse supuse accizelor armonizate (produse supuse accizelor conform produse supuse accizelor nearmonizate (alte categorii de produse ce sunt

directivelor europene/ supunerea lor la accize fiind obligatorie n 12);


J

supuse accizelor conform prevederilor legislative din fiecare stat membru). ;,& Acci!ele armoni!ate

Produsele #i grupele de produse pentru care se datoreaz accize armonizate< a) berea; b) vinurile; c) buturile fermentate/ altele dec!t berea #i vinurile; d) produsele intermediare; e) alcoolul etilic; f) tutunul prelucrat; g) produsele energetice; 0) energia electric. Faptul generator n cazul accizelor armonizate intervine< J la momentul producerii lor pe teritoriul comunitar; J la momentul importului pe teritoriul comunitar. E.igi+ilitatea acci!elor intervine la momentul eliberrii pentru consum sau c!nd se constat pierderi sau lipsuri de produse accizabile. Dn cazul gazelor naturale/ e"igibilitatea accizelor intervine la momentul livrrii acestora de ctre furnizorii autorizai ctre consumatorii finali.

%+

Dn cazul energiei electrice e"igibilitatea intervine la momentul facturrii acesteia ctre consumatorii finali. Eli+erarea spre consum reprezint< J orice ie#ire/ inclusiv ocazional/ a produselor accizabile din regimul suspensiv; J orice producie/ inclusiv ocazional/ de produse accizabile n afara regimului suspensiv; J orice import/ inclusiv ocazional/ de produse accizabile J cu e"cepia energiei electrice/ gazului natural/ crbunelui #i cocsului J/ dac produsele accizabile nu sunt plasate n regim suspensiv; J utilizarea de produse accizabile n interiorul antrepozitului fiscal altfel dec!t ca materie prim; J orice deinere n afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse n sistemul de accizare; J recepia/ de ctre un operator nregistrat 11 sau nenregistrat1$/ de produse accizabile/ deplasate de la un antrepozit fiscal dintrGun alt stat membru al 1niunii 2uropene. 2liberare pentru consum este #i deinerea n scopuri comerciale de ctre un comerciant de produse accizabile/ care au fost eliberate n consum n alt stat membru sau au fost importate n alt stat membru #i pentru care acciza nu a fost pltit n om!nia. 3stfel/ ac0iziia de produse accizabile din interiorul 12/ eliberate pentru consum n *omunitate/ este supus accizelor n de comerciantul din consum produsele. 'u se consider eliberare pentru consum mi#carea produselor accizabile dintrG un antrepozit fiscal ctre< J J
11

om!nia n cazul n care aceste

produse sunt rev!ndute n om!nia. 3cciza datorat n *omunitate poate fi recuperat om!nia de la statul membru 12 unde au fost eliberate n

un alt antrepozit fiscal din om!nia sau alt stat membru; un comerciant nregistrat n alt stat membru;

operatorul nregistrat este persoana fizic sau 4uridic autorizat s primeasc n e"ercitarea activitii economice produse supuse accizelor n regim suspensiv/ provenite din alte state membre ale 1niunii 2uropene; acest operator nu poate deine sau e"pedia produse n regim suspensiv. 1$ operatorul nenregistrat este persoana fizic sau 4uridic autorizat n e"ercitarea profesiei sale s efectueze/ cu titlu ocazional/ acelea#i operaiuni prevzute pentru operatorul nregistrat.

)-

J J

un comerciant nenregistrat n alt stat membru; o ar din afara teritoriului comunitar.

Producerea de produse accizabile n afara antrepozitului fiscal este interzis. :e asemenea/ este interzis #i deinerea de produse accizabile n afara antrepozitului fiscal dac accizele pentru aceste produse nu a fost pltit la buget. 2"cepiile cu privire la producere #i deinere de produse accizabile apar n cazul< J berii/ vinurilor #i buturilor fermentate/ altele dec!t berea #i vinul/ produse n gospodriile individuale pentru consumul propriu; J energiei electrice/ gazului natural/ crbunelui #i cocsului. Principiile de baz ale sistemului de antrepozitare fiscal sunt< J producia #i=sau depozitarea produselor accizabile pot avea loc numai ntrGun antrepozit fiscal. 3stfel/ nici un produs supus regimului de antrepozitare fiscal nu poate fi fabricat n om!nia dac agentul economic nu este autorizat ca antrepozitar; J circulaia produselor accizabile ntre antrepozitele fiscale (pe teritoriul om!niei sau pe teritoriul comunitar) se face n regim de suspendare de accize/ transportul produselor ntre dou antrepozite fiscale fiind nsoit de e"emplarele $/ & #i 4 ale documentului administrativ de nsoire; J produsele accizabile supuse marcrii nu pot fi depozitate n antrepozite fiscale de depozitare/ cu e"cepia buturilor alcoolice supuse sistemului de marcare; J acciza este pltit de ctre antrepozitarul sau importatorul autorizat/ la momentul eliberrii n consum a produselor accizabile; J antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru v!nzarea cu amnuntul a produselor accizabile; J deinerea de produse accizabile n afara antrepozitului fiscal/ pentru care nu se poate face dovada plii accizelor/ atrage plata acestora. Dn vederea autorizrii/ agentul economic solicitant al autorizaiei de antrepozit fiscal trebuie s ndeplineasc o serie de condiii/ dintre care cele mai importante sunt< J depunerea unei garanii financiare care s acopere riscul neplii accizelor pentru produsele fabricate/ depozitate sau e"pediate din antrepozitul fiscal; J e"istena unui sistem de securitate/ administrare #i contabilitate care s permit evidenierea stocurilor de materii prime/ lucrrilor n desf#urare/ a recepiilor de materii prime #i a livrrilor de produse accizabile;
)1

J raportarea ctre autoritatea fiscal a oricror pierderi #i lipsuri privind produsele accizabile; J n#tiinarea autoritii emitente a autorizaiei cu privire la orice modificare intervenit n structura antrepozitului fiscal. 'ivelul accizelor unitare aplicabile n om!nia este urmtorul<
Nr, crt, 1 enumirea produsului sau a grupei de produse 1 9ere/ din care 1.1 bere produs de productorii independeni cu o capacitate de producie anual ce nu dep#e#te $-mii 0l ;inuri $.1 ;inuri lini#tite $.$ ;inuri spumoase 9uturi fermentate altele dec!t bere #i vinuri &.1 lini#tite &.$ spumoase Produse intermediare 3lcool etilic 5.1 produs de micile distilerii cu o capacitate care nu dep#e#te 1- 0l de alcool pur pe an Uigarete Uigri #i igri din foi 5utun de fumat fin tiat/ destinat rulrii n igarete 3lte tutunuri de fumat 9enzin cu plumb 9enzin fr plumb <5 $ >l=1 grad plato Acci!a 'euroCum( )==@ % -/)4. -/4& Acci!a 'euroCum( )=&= ) -/)4. -/4&

$.

>l de produs &4/-5 >l de produs &4/-5 51/-. )54)5 %1/$ %1/$ .1 .1 54) 4$1/1+ 4&% &&5/)$ &4/-5 51/-. )54)5 )4 )4 .1 .1 54) 4$1/1+ 45$ &4./-4 &4/-5

&

4 5

>l de produs >l de alcool pur

%. ). .. +. 111

1--- igarete 1--- buc Mg Mg ton 1--- litri ton 1--- litri

)$

*ursul de sc0imb luat n calcul la determinarea accizelor este cursul de sc0imb valutar comunicat de 9anca 'aional a urmtor. om!niei pentru prima zi lucrtoare a lunii octombrie din anul precedent/ curs de sc0imb care va fi folosit pentru transformarea sumelor e"primate n euro tot anul

8ormulele de calcul a accizelor pentru produsele supuse accizelor armonizate sunt< Produsul 9erea 8ormula de calcul
3B*"V" "W Plato; V B acciza unitar prevzut/ capacitatea anual n de funcie de n producie

2"plicaii
3 B cuantumul accizei; * B numrul de grade

(e"primat

euro=0ectolitru grad Plato); B cursul de sc0imb leu=euro; W B cantitatea (n 0l). 3 B cuantumul accizei; V B acciza unitar; B cursul de sc0imb leu=euro; W B cantitatea (n 0l). 3 B cuantumul accizei; V B acciza unitar; B cursul de sc0imb leu=euro; W B cantitatea (n 0l). * B concentraia alcoolic e"primat n procente de volum; V B nivelul accizei specifice; B cursul de sc0imb leu=euro;

;inul

3BV"

"W

9uturile fermentate/ altele dec!t berea #i vinul

3BV"

"W

3lcoolul etilic

& ' (C)*++, x - x . x /

)&

W B cantitatea (n 0l). Uigaretele


W(1)
&(0, ' -(0, x 1& x /(0,

3 B 3(1) L 3($) 3(1) B V(1) " "

V(1) specific; V($) valorem; B

acciza acciza ad

B cursul de sc0imb leu=euro; P3 B preul ma"im de v!nzare cu amnuntul; W(1) buc. igarete; B cantitatea e"primat n uniti de 1.---

W($) B numrul de pac0ete Uigri #i igri din foi


3BW"V"

de

igarete

aferente lui W(1);


3 B cuantumul accizei; W buc. igri; V B acciza unitar; B cursul de sc0imb leu=euro B cantitatea e"primat n uniti de 1.---

5utunul fumatului

destinat

3BW"V"

3 B cuantumul accizei; W B cantitatea n Mg; V B acciza unitar; B cursul de sc0imb leu=euro.

1leiurile minerale

3BW"V"

3 B cuantumul accizei; W B cantitatea; V B acciza unitar; B cursul de sc0imb leu=euro. 3 B cuantumul accizei; W B cantitatea/ e"primat n ,X0; V B acciza unitar; B cursul de sc0imb
)4

2lectricitatea

3BW"V"

leu=euro.

Dn cazul berii/ micii productori independeni pot beneficia de acciz redus dac ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii<
J J

au o capacitate de producie anual care nu dep#e#te $--.--- 0l; sunt ageni economici productori de bere care/ din punct de vedere

4uridic #i economic/ sunt independeni fa de orice alt agent economic productor de bere;
J J

utilizeaz instalaii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spaii de producie diferite de cele ale oricrui alt agent economic nu funcioneaz sub licena de produs a altui agent economic productor

productor de bere;
J

de bere. Dn cazul n care un agent economic productor de bere/ care beneficiaz de nivelul redus al accizelor/ #i mre#te capacitatea de producie/ prin ac0iziionarea de noi capaciti sau e"tinderea celor e"istente are urmtoarele obligaii<
J

va n#tiina n scris organul fiscal la care este nregistrat ca antrepozitar va calcula #i va vrsa la bugetul de stat accizele/ n cuantumul

autorizat despre modificrile produse;


J

corespunztor noii capaciti de producie/ ncep!nd cu luna imediat urmtoare celei n care a avut loc punerea n funciune a acesteia. Dn cazul alcoolului etilic produs n micile distilerii/ a cror producie nu dep#e#te 1- 0l alcool pur=an/ ce sunt independente din punct de vedere 4uridic #i economic de orice alt distilerie/ nu funcioneaz sub incidena de produs a unei alte distilerii/ se aplic nivelul redus al accizelor. *antitatea de 1- 0l alcool pur=an nu cuprinde cantitile realizate n sistem de prestri de servicii pentru gospodriile individuale. ,icile distilerii trebuie s fie autorizate ca antrepozit fiscal de producie. Dn cazul igaretelor/ acciza datorat este egal cu suma dintre acciza specific #i acciza ad valorem. Dncep!nd cu 1 iulie $--. acciza este de $)/&1 euro=1.--- igarete plus $5E aplicat asupra preului ma"im de v!nzare cu amnuntul declarat. *!nd suma dintre acciza specific #i acciza ad valorem este mai mic dec!t acciza minim/ se plte#te acciza minim. 'ivelul accizei minime pentru igarete n perioada 1 iulie G &1 decembrie $--. inclusiv este de 45/5- euro=1.--- igarete/ respectiv de 15$/)$ lei=1.--- igarete.

)5

*egimul de antrepo!itare fiscal 3ntrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritii fiscale competente/ unde produsele accizabile sunt produse/ transformate/ deinute/ primite sau e"pediate n regim suspensiv de ctre antrepozitarul autorizat/ n e"erciiul activitii. DntrGun antrepozit fiscal se pot produce #i depozita numai produse accizabile din categoria alcoolului etilic #i buturilor alcoolice/ tutunului prelucrat/ produselor energetice. 'u intr sub incidena regimului de antrepozitare micii productori (operatorii economici productori de vin lini#tit/ care din punct de vedere 4uridic #i economic sunt independeni fa de orice alt operator economic productor de vin/ utilizeaz mi4loace proprii pentru producerea vinului/ folosesc spaii de producie diferite de cele ale oricrui alt operator economic productor de vin #i nu funcioneaz sub licena de produs a altui operator economic productor de vin) de vinuri lini#tite care produc n medie mai puin de $-- 0l de vin pe an/ precum #i gospodriile individuale care produc pentru consumul propriu. Productorii de vinuri lini#tite care intenioneaz s produc n vederea comercializrii o cantitate medie anual mai mic de $-- 0l de vin/ trebuie s se nregistreze la autoritatea fiscal teritorial prin administraia finanelor publice n raza creia #i au sediul=domiciliul #i s depun trimestrial o declaraie privind cantitatea de vin lini#tit produs #i comercializat n luna de raportare. Dn cazul n care n timpul anului/ productorul nregistreaz o producie mai mare de $-- 0l de vin #i dac dore#te s continue aceast activitate/ este obligat ca n termen de 15 zile de la data nregistrrii s depun cerere de autorizare ca antrepozitar autorizat. P!n la obinerea autorizaiei/ productorul poate desf#ura numai activitate de producie/ dar nu #i de comercializare. :up obinerea autorizaiei de antrepozit fiscal/ indiferent de producia realizat n perioada urmtoare/ productorul nu mai poate reveni la statutul de mic productor de vinuri lini#tite. Dn categoria antrepozitelor fiscale se cuprind #i magazinele autorizate conform legii s comercializeze produse n regim dutYGfree. 3lturi de antreporzitele fiscale/ pot desf#ura activiti de activiti de primire/ din 1niunea 2uropean/ a produselor accizabile aflate n regim suspensiv operatorii nregistrai #i cei nenregistrai. 0peratorul nregistrat este persoana fizic sau 4uridic care<
)%

este autorizat s primeasc n e"ercitarea activitii economice produse

supuse accizelor n regim suspensiv/ provenite din alte state membre ale 1niunii 2uropene;
J J

nu poate deine sau e"pedia produse n regim suspensiv; trebuie s garanteze plata accizelor n condiiile fi"ate de autoritatea trebuie s in contabilitatea livrrilor de produse; trebuie s prezinte produsele oric!nd i se cere aceasta de ctre organele de trebuie s accepte orice monitorizare sau verificare a stocului. accizelor se manifest la momentul recepionrii

fiscal competent;
J J

control;
J

2"igibilitatea produselor.

0peratorul nenregistrat este persoana fizic sau 4uridic care<


J

ocazional/ este autorizat s primeasc n e"ercitarea activitii economice

produse supuse accizelor n regim suspensiv/ provenite din alte state membre ale 1niunii 2uropene;
J

trebuie s dea o declaraie la autoritatea fiscal competent/ nainte de

e"pedierea produselor de ctre antrepozitarul autorizat/ #i s garanteze plata accizelor;


J

trebuie s plteasc acciza n ziua lucrtoare imediat urmtoare celei n trebuie s accepte orice control ce permite autoritii fiscale competente s

care au fost recepionate produsele;


J

se asigure de primirea produselor #i de plata accizelor aferente.

eplasarea i primirea produselor acci!a+ile aflate n regim suspensi" 3ntrepozitarii autorizai de ctre autoritile fiscale competente ale unui stat membru sunt recunoscui ca fiind autorizai at!t pentru circulaia naional/ c!t #i pentru circulaia intracomunitar a produselor accizabile. Pe durata deplasrii unui produs accizabil/ acciza se suspend dac sunt satisfcute urmtoarele cerine< a) deplasarea are loc ntre< 1. dou antrepozite fiscale;
))

$. un antrepozit fiscal #i un operator nregistrat; &. un antrepozit fiscal #i un operator nenregistrat; b) produsul este nsoit de minimum & e"emplare ale unui document administrativ de nsoire; c) ambala4ul n care este deplasat produsul are la e"terior marca4e care identific tipul #i cantitatea produsului aflat n interior; d) containerul n care este deplasat produsul este sigilat corespunztor; e) autoritatea fiscal competent a primit garania pentru plata accizelor aferente produsului. *ontainerele n care sunt deplasate produsele accizabile n regim suspensiv trebuie s poarte sigiliile antrepozitului fiscal e"peditor. Prin container se nelege orice recipient sau orice alt mi4loc care serve#te la transportul n cantiti angro al produselor accizabile. Dn cazul deplasrii n regim suspensiv a produselor accizabile dintrGun antrepozit fiscal din om!nia ctre un stat membru/ inclusiv n cazul deplasrii ctre un birou vamal de ie#ire din teritoriul comunitar/ containerele n care se deplaseaz produsele respective trebuie s poarte #i sigiliile aplicate de reprezentantul desemnat de autoritatea fiscal teritorial din raza creia pleac produsul sau de autoritatea competent dintrGun alt stat membru/ n situaiile n care se impun desigilarea #i resigilarea containerelor. Dn situaia n care vmuirea se efectueaz la un birou vamal din teritoriul comunitar/ sigiliile aplicate de reprezentantul autoritii fiscale vor fi nlocuite/ dup caz/ cu sigiliile vamale. Dn cazul deplasrii produselor accizabile ntre un birou vamal de intrare n om!nia #i un antrepozit fiscal/ containerele n care se afl produsele trebuie s poarte #i sigiliile biroului vamal. :e asemenea/ sigiliile sunt de unic folosin #i trebuie s poarte nsemnele celor care le aplic. :eplasarea produselor accizabile n regim suspensiv este permis numai atunci c!nd este nsoit de documentul administrativ de nsoire. Pentru un produs n regim suspensiv care este deplasat/ acciza continu s fie suspendat la primirea produsului/ dac sunt satisfcute urmtoarele cerine<
J

produsul accizabil este plasat n antrepozitul fiscal sau e"pediat ctre alt antrepozitul fiscal primitor nscrie pe fiecare e"emplar al documentului

antrepozit fiscal;
J

administrativ de nsoire tipul #i cantitatea fiecrui produs accizabil primit/ precum


).

#i orice discrepan ntre produsul accizabil primit #i produsul accizabil nscris n documentele administrative de nsoire/ semn!nd #i nscriind data pe fiecare e"emplar documentului;
J

al

antrepozitul fiscal primitor trebuie s obin de la autoritatea fiscal

competent certificarea documentului administrativ de nsoire a produselor accizabile primite;


J

n termen de 15 zile urmtoare lunii de primire a produselor de ctre

antrepozitul fiscal primitor/ acesta returneaz e"emplarul & al documentului administrativ de nsoire antrepozitului fiscal e"peditor. 6rice persoan care e"pediaz un produs accizabil aflat n regim suspensiv este e"onerat de obligaia de plat a accizelor pentru acel produs/ dac prime#te de la destinatarul produsului/ respectiv antrepozitul fiscal/ operatorul nregistrat sau operatorul nenregistrat/ primitor/ e"emplarul & al documentului administrativ de nsoire/ certificat n mod corespunztor. Dn cazul deplasrii unui produs accizabil ntre un antrepozit fiscal din om!nia #i un birou vamal de ie#ire din teritoriul comunitar/ regimul suspensiv este descrcat prin dovada emis de biroul vamal de ie#ire din teritoriul comunitar/ care confirm c produsele au prsit efectiv acest teritoriu. 3cel birou vamal trebuie s trimit napoi e"peditorului e"emplarul certificat al documentului administrativ de nsoire care i este destinat/ n termen de 15 zile de la data realizrii efective a e"portului. eplasarea intracomunitar a produselor acci!a+ile Dn cazul n care produsele supuse accizelor/ care au fost eliberate de4a n consum ntrGun stat membru/ sunt deinute n scopuri comerciale n om!nia/ acciza va fi perceput n om!nia. 3cciza este datorat/ dup caz/ de ctre comerciantul din om!nia sau de persoana care prime#te produsele pentru utilizare n om!nia. *omerciantul sau persoana trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine<
J

naintea e"pedierii produselor s dea o declaraie autoritilor fiscale

competente n legtur cu locul unde urmeaz s fie primite acestea #i s garanteze plata accizelor;
J

s plteasc accizele;

)+

s se supun oricror controale care s permit autoritii fiscale

competente confirmarea primirii efective a mrfurilor #i plata corespunztoare a accizelor. Dn cazul produselor supuse accizelor/ care au fost de4a eliberate n consum n om!nia #i care sunt livrate ntrGun alt stat membru/ comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia de restituirea accizelor pltite n om!nia. Dn vederea restituirii accizelor trebuie respectate urmtoarele condiii<
J

nainte de eliberarea produselor/ comerciantul e"peditor trebuie s fac o

cerere de restituire la autoritatea fiscal competent #i s fac dovada c acciza a fost pltit;
J

livrarea produselor ctre statul membru de destinaie se face nsoit de comerciantul e"peditor trebuie s prezinte autoritii fiscale competente

documentul de nsoire simplificat;


J

copia returnat a documentului de nsoire simplificat/ certificat de ctre destinatar/ care trebuie s fie nsoit de un document care s ateste c acciza a fost pltit n statul membru de destinaie. :e asemenea/ comerciantul e"peditor va prezenta adresa biroului autoritii fiscale competente din statul membru de destinaie #i data de acceptare a declaraiei destinatarului de ctre autoritatea fiscal competent a statului membru de destinaie/ mpreun cu numrul de nregistrare a acestei declaraii. 3utoritatea fiscal competent va restitui acciza pltit doar atunci c!nd accizele au fost pltite anterior n statul membru de destinaie. :ac/ nainte de e"pirarea perioadei de & ani de la data la care documentul administrativ de nsoire a fost ntocmit/ statul membru unde a avut loc efectiv abaterea sau neregula este stabilit cu certitudine/ acel stat membru va colecta acciza prin aplicarea cotei n vigoare la data la care bunurile au fost livrate. Dn acest caz/ imediat ce dovada colectrii ta"ei a fost prezentat/ acciza pltit iniial va fi rambursat Dn cazul transportului intracomunitar de produse accizabile se ntocme#te de ctre e"peditor documentul de nsoire simplificat. /2n!area la distan a produselor acci!a+ile Produsele supuse accizelor/ cumprate de ctre persoane care nu au calitatea de antrepozitar autorizat sau de operator nregistrat ori nenregistrat #i care sunt
.-

e"pediate sau transportate direct ori indirect de ctre v!nztor sau n numele acestuia/ sunt supuse accizelor n statul membru de destinaie. Ftatul membru de destinaie este statul membru n care sose#te trimiterea sau transportul de produse accizabile. 7a cererea v!nztorului/ accizele pltite n statul membru de provenien a bunurilor vor fi rambursate dac au fost eliberate de4a n consum ntrGun stat membru #i sunt e"pediate sau transportate direct ori indirect de ctre v!nztor sau n numele acestuia. 3cciza statului membru de destinaie va fi datorat de v!nztor n momentul efecturii livrrii. Ftatul membru n care v!nztorul este stabilit trebuie s se asigure c acesta este n msur s ndeplineasc urmtoarele cerine<
J

s garanteze plata accizelor n condiiile fi"ate de statul membru de

destinaie naintea e"pedierii produselor #i s asigure plata accizelor dup sosirea produselor;
J

s in contabilitatea livrrilor de produse.

Plata acci!elor

Plata acci!elor armoni!ate se datorea! statului p2n pe data de )%: inclusi": a lunii n care ele de"in e.igi+ile, E.cepii#
J

n cazul operatorilor nregistrai plata accizelor trebuie fcut n ziua n cazul furnizorilor autorizai de energie electric sau de gaz natural plata

lucrtoare imediat urmtoare celei n care au fost recepionate produsele accizabile;


J

accizelor trebuie fcut p!n la data de $5 a lunii urmtoare celei n care a avut loc facturarea ctre consumatorul final;
J

n cazul importului unui produs accizabil/ care nu este plasat ntrGun regim

suspensiv/ plata accizelor trebuie fcut la momentul nregistrrii declaraiei vamale de import.

.1

Scutiri de la plata acci!elor Fcutirile cu caracter general se aplic produselor accizabile atunci c!nd sunt destinate< a) livrrii n conte"tul relaiilor consulare sau diplomatice; b) organizaiile internaionale/ recunoscute ca atare de ctre autoritile publice ale om!niei/ #i membrii acestor organizaii/ n limitele #i n condiiile stabilite prin conveniile internaionale/ care pun bazele acestor organizaii/ ori prin acorduri nc0eiate la nivel statal sau guvernamental; c) forele armate aparin!nd oricrui stat parte la 5ratatul 3tlanticului de 'ord ('356)/ cu e"cepia 8orelor 3rmate ale acestora; d) consumul aflat sub incidena unui acord nc0eiat cu ri nemembre sau organizaii internaionale/ cu condiia ca un astfel de acord s fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de ta" pe valoarea adugat. 3lcoolul etilic #i alte produse alcoolice sunt scutite de plata accizelor atunci c!nd sunt< a) complet denaturate/ conform prescripiilor legale/ sau denaturate #i utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman; b) utilizate pentru producerea oetului/ producerea de medicamente sau n industria cosmetic; c) utilizate pentru producerea de arome alimentare/ pentru alimente sau buturi nealcoolice ce au o concentraie ce nu dep#e#te 1/$E din volum/ destinate preparrii de alimente sau buturi nealcoolice; d) utilizate n scop medical n spitale #i farmacii; e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate preparrii de alimente sau buturi nealcoolice ce au o concentraie care nu dep#e#te 1/$E n volum. 2ste e"ceptat de la plata accizelor berea fabricat de persoana fizic #i consumat de ctre aceasta #i membrii familiei sale/ cu condiia s nu fie v!ndut. om!niei/ precum #i pentru personalul civil care le nsoe#te sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor

.$

2ste e"ceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizic #i consumat de ctre aceasta #i membrii familiei sale/ cu condiia s nu fie v!ndut. Funt e"ceptate de la plata accizelor buturile fermentate/ altele dec!t bere #i vinuri/ fabricate de persoana fizic #i consumate de ctre aceasta #i membrii familiei sale/ cu condiia s nu fie v!ndute. 2ste scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat/ atunci c!nd este destinat n e"clusivitate testelor #tiinifice #i celor privind calitatea produselor

Sunt scutite de la plata acci!elor urmtoarele uleiuri minerale# a) produsele energetice livrate n vederea utilizrii drept combustibil pentru motor pentru aeronave/ altele dec!t aviaia turistic n scop privat. Prin aviaie turistic n scop privat se nelege utilizarea unei aeronave de ctre proprietarul su sau de ctre persoana fizic ori 4uridic ce o deine cu titlu de nc0iriere sau cu un alt titlu/ n alte scopuri dec!t cele comerciale #i/ n special/ altele dec!t transportul de persoane ori de mrfuri sau prestri de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritilor publice; b) produsele energetice livrate n vederea utilizrii drept combustibil pentru motor pentru navigaia n apele comunitare #i pentru navigaia pe cile navigabile interioare/ inclusiv pentru pescuit/ altele dec!t pentru navigaia ambarcaiunilor private de agrement. :e asemenea/ este scutit de la plata accizelor #i electricitatea produs la bordul ambarcaiunilor. Prin ambarcaiune privat de agrement se nelege orice ambarcaiune utilizat de ctre proprietarul su sau de ctre persoana fizic ori 4uridic ce o deine cu titlu de nc0iriere sau cu un alt titlu/ n alte scopuri dec!t cele comerciale #i/ n special/ altele dec!t transportul de persoane sau de mrfuri ori prestri de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritilor publice; c) produsele energetice #i energia electric utilizate pentru producia de energie electric/ precum #i energia electric utilizat pentru meninerea capacitii de a produce energie electric; d) produsele energetice #i energia electric utilizate pentru producia combinat de energie electric #i energie termic; e) produsele energetice J gazul natural/ crbunele #i combustibilii solizi J/ folosite de gospodrii #i=sau de organizaii de caritate;
.&

f) combustibilii pentru motor utilizai n domeniul produciei/ dezvoltrii/ testrii #i mentenanei aeronavelor #i vapoarelor; g) combustibilii pentru motor utilizai pentru operaiunile de dragare n cursurile de ap navigabile #i n porturi; 0) produsele energetice in4ectate n furnale sau n alte agregate industriale n scop de reducere c0imic/ ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal; i) produsele energetice care intr n om!nia dintrGo ar ter/ coninute n rezervorul standard al unui autove0icul cu motor destinat utilizrii drept combustibil pentru acel autove0icul/ precum #i n containere speciale #i destinate utilizrii pentru operarea/ n timpul transportului/ a sistemelor ce ec0ipeaz acele containere; 4) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare/ fiind acordat gratuit n scop de a4utor umanitar; M) orice produs energetic ac0iziionat direct de la operatori economici productori/ importatori sau distribuitori/ utilizat drept combustibil pentru nclzirea spitalelor/ sanatoriilor/ azilurilor de btr!ni/ orfelinatelor #i altor instituii de asisten social/ instituiilor de nvm!nt #i lca#urilor de cult; l) produsele energetice/ dac astfel de produse sunt fcute din sau conin unul ori mai multe dintre urmtoarele produse< 7 produse cuprinse n codurile '* de la 15-) la 151.; 7 produse cuprinse n codurile '* &.$4 +- 55 #i de la &.$4 +- .- la &.$4 +++ pentru componentele lor produse din biomase; 7 produse cuprinse n codurile '* $$-) $- -- #i $+-5 11 --/ care nu sunt de origine sintetic; 7 produse obinute din biomase/ inclusiv produse cuprinse n codurile '* 44-1 #i 44-$; m) energia electric produs din surse regenerabile de energie; n) energia electric obinut de acumulatori electrici/ grupurile electrogene mobile/ instalaiile electrice amplasate pe ve0icule de orice fel/ sursele staionare de energie electric n curent continuu/ instalaiile energetice amplasate n marea teritoG rial care nu sunt racordate la reeaua electric #i sursele electrice cu o putere activ instalat sub $5- VZ; o( produsele cuprinse la codul NC )4=%: utili!ate pentru ncl!ire

.4

;,)

Acci!ele n ca!ul produselor nesupuse acci!elor armoni!ate Dn categoria acestor accize se cuprind<

Nr, crt, 1 $ &

enumirea produsului sau a grupei de produse&$ 1 *afea verde *afea pr4it/ inclusiv cafea cu nlocuitori *afea solubil/ inclusiv amestecuri conin!nd cafea solubil

<5 $ ton ton ton

)==@ 4 &-% 451.--

)=&= 5 15& $$5 +--

)=&& % -

Nr, crt, 1 $ & 4

enumirea produsului sau a grupei de produse&3 1 *onfecii din blnuri naturale (cu e"cepia celor de iepure/ oaie/ capr) 3rticole din cristal 9i4uterii din aur #i=sau din platin/ cu e"cepia verig0etelor Produse de parfumerie 4.1 Parfumuri/ din care< J ape de parfum 4.$. 3pe de toalet/ din care< J ape de colonie 3rme de v!ntoare #i arme de uz individual/ altele dec!t cele de uz militar enumire

)==@ & 45 15 1&5 $5 15 11--

)=&= 4 45 &5 $5 15 11--

Nr, crt, 1 $ & 4 5 % ) . + 111 1$ 1$. 1 1$. $ 1$. & 1$. 4

9rci gonflabile/ cu lungime cuprins ntre . #i 1$ m 9rci gonflabile/ cu lungime de peste 1$ m 'ave cu vele/ fr motor/ cu lungime cuprins ntre .G1$ m 'ave cu vele/ fr motor/ cu lungime cuprins ntre 1$G1% m 'ave cu vele/ fr motor/ cu lungime cuprins ntre 1%G$4 m 'ave cu vele/ cu motor/ cu lungime cuprins ntre .G1$ m 'ave cu vele/ cu motor/ cu lungime cuprins ntre 1$G1% m 'ave cu vele/ cu motor/ cu lungime cuprins ntre 1%G$4 m 'ave cu motor/ altele dec!t cele cu motor suspendat/ cu lungime cuprins ntre . #i 1$ 'ave cu motor/ altele dec!t cele cu motor suspendat/ cu lungime cuprins ntre 1$ #i 1% 'ave cu motor/ altele dec!t cele cu motor suspendat/ cu lungime cuprins ntre 1% #i $4 3lte nave #i ambarcaiuni pentru agrement sau pentru sport/ din care 'ave cu motor suspendat/ cu lungime cuprins ntre .G1$ m 'ave cu motor suspendat/ cu lungime cuprins ntre 1$G1% m 'ave cu motor suspendat/ cu lungime cuprins ntre 1%G$4 m FMY4etGuri

Acci! a '>( 5 ) ) + 1+ 11$ + 11$ + 11$ 15

1& 14

3cciza este e"primat n euro=1,. 3cciza este e"primat procentual.

.5

Dn cazul produselor pentru care accizele sunt e"primate n cote procentuale/ acciza ad valorem se determin prin aplicarea cotei procentuale asupra bazei de impozitare legale. 9aza de impozitare este dat de< J n cazul produselor provenite din intern sau de pe teritoriul comunitar J preul de ac0iziie (producie) al produsului/ mai puin acciza/ respectiv preul productorului. 3cest pre al productorului nu poate fi mai mic dec!t suma costurilor ocazionate de obinerea produsului/ acesta reprezent!nd n fapt preul de cost plus profitul aferent; J pentru produsele din import J valoarea n vam/ la care se adaug ta"ele vamale #i alte ta"e speciale/ dup caz. Pltitori de acci!e sunt operatorii economici 7 persoane 1uridice: asociaii familiale i persoane fi!ice autori!ate 7 care produc sau care ac8i!iionea! din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse, :e asemenea/ n categoria pltitorilor de accize se includ #i persoanele fizice care introduc n om!nia arme #i arme de v!ntoare/ altele dec!t cele de uz militar/ ia0turi #i alte nave #i ambarcaiuni cu sau fr motor pentru agrement #i motoare cu capacitate de peste $5 *P destinate ia0turilor #i altor nave #i ambarcaiuni pentru agrement. Sunt scutite de la plata acci!elor<
a)

produsele e"portate direct de operatorii economici productori sau prin

operatorii economici care #i desf#oar activitatea pe baz de comision. 9eneficiaz de regimul de scutire numai produsele e"portate/ direct sau prin operatorii economici comisionari/ de ctre productorii care dein n proprietate utila4ele #i instalaiile de producie necesare pentru realizarea acestor produse;
b)

produsele aflate n regimuri vamale suspensive/ conform prevederilor

legale n domeniu. Pentru produsele aflate n aceste regimuri/ scutirea se acord cu condiia depunerii de ctre operatorul economic a unei garanii egale cu valoarea accizelor aferente. 3ceast garanie va fi restituit operatorului economic numai cu condiia nc0eierii n termen a regimului vamal acordat. 'u intr sub incidena acestor prevederi ia0turile #i alte nave #i ambarcaiuni cu sau fr motor pentru agrement/ atunci c!nd aceste bunuri sunt plasate n baza unor contracte de leasing ce se deruleaz n condiiile prevzute de lege/ n regim vamal de tranzit/ de admitere temporar sau de import/ pe durata contractului de leasing;
.%

c)

orice produs importat/ provenit din donaii sau finanat direct din

mprumuturi nerambursabile/ precum #i din programe de cooperare #tiinific #i te0nic/ acordat instituiilor de nvm!nt/ sntate #i cultur/ ministerelor/ altor organe ale administraiei publice/ structurilor patronale #i sindicale reprezentative la nivel naional/ asociaiilor #i fundaiilor de utilitate public/ de ctre guverne strine/ organisme internaionale #i organizaii nonprofit #i de caritate;
d)

produsele livrate la rezerva de stat #i la rezerva de mobilizare/ pe perioada

n care au acest regim. E.igi+ilitatea acci!elor intervine<


a)

pentru produsele din producia intern/ la data efecturii livrrii/ la data

acordrii produselor ca dividende sau ca plat n natur/ la data la care au fost consuG mate pentru reclam #i publicitate #i/ respectiv/ la data nstrinrii ori utilizrii n oricare alt scop dec!t comercializarea;
b)

pentru produsele provenite din teritoriul comunitar/ la momentul pentru produsele importate/ la data nregistrrii declaraiei vamale de pentru motoare cu capacitate de peste $5 *P destinate ia0turilor #i altor pentru arme #i arme de v!ntoare/ altele dec!t cele de uz militar/ la

recepionrii acestora;
c)

import;
d)

nave #i ambarcaiuni pentru agrement/ cu ocazia primei nmatriculri n om!nia;


e)

momentul nregistrrii la autoritile competente. Plata acci!elor se realizeaz astfel< a) p!n pe data de $5 a lunii urmtoare celei n care acciza devine e"igibil/ pentru produsele provenite din producia intern; b) n ziua lucrtoare imediat urmtoare celei n care au fost recepionate produsele/ n cazul produselor provenite din 12; c) la momentul nregistrrii declaraiei vamale de import/ n cazul produselor importate; d) cu ocazia primei nmatriculri n om!nia/ pentru ia0turi #i alte nave #i ambarcaiuni cu sau fr motor pentru agrement; e) la data nregistrrii la autoritile competente/ pentru arme #i arme de v!ntoare/ altele dec!t cele de uz militar.
.)

Impo!itul pe "eniturile o+inute de persoanele fi!ice '$ ore(

Prin prisma numrului ridicat de contribuabili supu#i la plata lui #i a ponderii ridicate a acestuia n cadrul veniturilor bugetului general consolidat/ impozitul pe veniturile obinute de persoanele fizice prezint o importan deosebit. Contri+ua+ilii ce sunt subiect al impozitului pe venit sunt reprezentai de< a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desf#oar o activitate independent prin intermediul unui sediu permanent n om!nia; c) persoanele fizice nerezidente care desf#oar activiti dependente n om!nia; d) persoanele fizice nerezidente. Sfera de aplicare a impozitului cuprinde urmtoarele categorii de venituri< a) venituri din activiti independente; b) venituri din salarii; c) venituri din cedarea folosinei bunurilor; d) venituri din investiii; e) venituri din pensii; f) venituri din activiti agricole; g) venituri din premii #i din 4ocuri de noroc; 0) venituri din transferul proprietilor imobiliare; i) venituri din alte surse. Dn cazul acestor venituri/ cu e"cepia celor din tranzaciile bursiere considerate speculative/ din 4ocuri de noroc #i din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal/ cota de impo!it procentual proporional este de &;> #i se aplic asupra venitului impozabil. 6 serie de venituri obinute de persoanele fizice nu sunt impo!a+ile# G a4utoarele/ indemnizaiile #i alte forme de spri4in cu destinaie special/ acordate din bugetul de stat/ bugetul asigurrilor sociale de stat/ bugetele fondurilor speciale/ bugetele locale #i din alte fonduri publice/ precum #i cele de aceea#i natur primite de la alte persoane/ cu e"cepia indemnizaiilor pentru incapacitate temporar de munc. 'u sunt venituri impozabile indemnizaiile pentru< risc maternal/ maternitate/ cre#terea copilului #i ngri4irea copilului bolnav; G sumele ncasate din asigurri de orice fel reprezent!nd despgubiri/ sume asigurate/ precum #i orice alte drepturi/ cu e"cepia c!#tigurilor primite de la societile de asigurri ca urmare a contractului de asigurare nc0eiat ntre pri/ cu ocazia tragerilor de amortizare. 'u sunt venituri impozabile despgubirile n bani sau n natur primite de ctre o persoan fizic ca urmare a unui pre4udiciu material suferit de aceasta/ inclusiv despgubirile reprezent!nd daunele morale; G sumele primite drept despgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitilor naturale/ precum #i pentru cazurile de invaliditate sau deces; G pensiile pentru invalizii de rzboi/ orfanii/ vduvele=vduvii de rzboi/ sumele fi"e pentru ngri4irea pensionarilor care au fost ncadrai n gradul ( de invaliditate/ precum #i pensiile/ altele dec!t pensiile pltite din fonduri constituite prin contribuii

..

obligatorii la un sistem de asigurri sociale/ inclusiv cele din fonduri de pensii facultative #i cele finanate de la bugetul de stat; G contravaloarea cupoanelor ce reprezint bonuri de valoare care se acord cu titlu gratuit persoanelor fizice; G sumele sau bunurile primite sub form de sponsorizare sau mecenat; G veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile #i mobile din patrimoniul personal/ altele dec!t c!#tigurile din transferul titlurilor de valoare; G drepturile n bani #i n natur primite de militarii n termen/ militarii cu termen redus/ studenii #i elevii unitilor de nvm!nt din sectorul de aprare naional/ ordine public #i siguran naional #i persoanele civile/ precum #i cele ale gradailor #i soldailor concentrai sau mobilizai; G bursele primite de persoanele care urmeaz orice form de #colarizare sau perfecionare n cadru instituionalizat; G sumele sau bunurile primite cu titlu de mo#tenire ori donaie; G veniturile din agricultur #i silvicultur; G veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice #i ai posturilor consulare pentru activitile desf#urate n om!nia n calitatea lor oficial/ n condiii de reciprocitate/ n virtutea regulilor generale ale dreptului internaional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care om!nia este parte; G veniturile nete n valut primite de membrii misiunilor diplomatice/ oficiilor consulare #i institutelor culturale ale om!niei amplasate n strintate; G veniturile primite de oficialii organismelor #i organizaiilor internaionale din activitile desf#urate n om!nia n calitatea lor oficial/ cu condiia ca poziia acestora/ de oficial/ s fie confirmat de ,inisterul 3facerilor 2"terne; G veniturile primite de ceteni strini pentru activitatea de consultan desf#urat n om!nia/ n conformitate cu acordurile de finanare nerambursabil nc0eiate de om!nia cu alte state/ cu organisme internaionale #i organizaii neguvernamentale; G veniturile primite de ceteni strini pentru activiti desf#urate n om!nia/ n calitate de corespondeni de pres/ cu condiia reciprocitii acordate cetenilor rom!ni pentru venituri din astfel de activiti #i cu condiia ca poziia acestor persoane s fie confirmat de ,inisterul 3facerilor 2"terne; G sumele reprezent!nd diferena de dob!nd subvenionat pentru creditele primite; G subveniile primite pentru ac0iziionarea de bunuri; G veniturile reprezent!nd avanta4e n bani #i=sau n natur primite de persoanele cu 0andicap/ veteranii de rzboi/ invalizii #i vduvele de rzboi/ accidentaii de rzboi n afara serviciului ordonat/ persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurat cu ncepere de la % martie 1+45/ cele deportate n strintate ori constituite n prizonieri/ urma#ii eroilorGmartiri/ rniilor/ lupttorilor pentru victoria evoluiei din decembrie 1+.+/ precum #i persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate n om!nia cu ncepere de la % septembrie 1+4- p!n la % martie 1+45; G premiile obinute de sportivii medaliai la campionatele mondiale/ europene #i la 4ocurile olimpice. 'u sunt venituri impozabile premiile/ primele #i indemnizaiile sportive acordate sportivilor/ antrenorilor/ te0nicienilor #i altor speciali#ti/ prevzui n legislaia n materie/ n vederea realizrii obiectivelor de nalt performan< clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene/ campionatele mondiale #i 4ocurile olimpice/ precum #i calificarea #i participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale #i europene/ prima grup valoric/ precum #i la 4ocurile olimpice/ n cazul 4ocurilor sportive. 'u sunt venituri impozabile primele #i indemnizaiile sportive acordate sportivilor/ antrenorilor/ te0nicienilor #i altor speciali#ti/ prevzui de

.+

legislaia n materie/ n vederea pregtirii #i participrii la competiiile internaionale oficiale ale loturilor reprezentative ale om!niei; G premiile #i alte drepturi sub form de cazare/ mas/ transport #i altele asemenea/ obinute de elevi #i studeni n cadrul competiiilor interne #i internaionale/ inclusiv elevi #i studeni nerezideni n cadrul competiiilor desf#urate n om!nia; G prima de stat acordat pentru economisirea #i creditarea n sistem colectiv pentru domeniul locativ. Nivelul acesteia este de 15% din suma economisit de un client anual dar nu mai mult de 120 euro. Plafonul maxim poate crete pn la: a) 1 5 euro! pentru persoanele cu vrsta de pn la 5 de ani! fr copii "n "ntre#inere $) 1%0 euro! pentru persoanele cu un copil "n "ntre#inere& c) 1%5 euro! pentru persoanele cu doi copii "n "ntre#inere& d) 150 euro! pentru persoanele cu trei copii "n "ntre#inere. ") sumele primite ca urmare a e"proprierii pentru cauz de utilitate public. 4,& Impo!itarea "eniturilor din acti"iti independente

3ceast categorie de venituri cuprinde veniturile comerciale/ veniturile din profesii libere #i veniturile din drepturi de proprietate intelectual/ realizate n mod individual #i=sau ntrGo form de asociere. a) /eniturile comerciale provin din fapte de comer ale contribuabililor/ din prestri de servicii/ precum #i din practicarea unei meserii. b) /eniturile din profesii li+ere sunt obinute din e"ercitarea profesiilor medicale/ de avocat/ notar/ auditor financiar/ consultant fiscal/ e"pert contabil/ contabil autorizat/ consultant de plasament n valori mobiliare/ ar0itect sau a altor profesii reglementate/ desf#urate n mod independent. c) /eniturile din "alorificarea drepturilor de proprietate intelectual provin din brevete de invenie/ desene #i modele/ mostre/ mrci de fabric #i de comer/ procedee te0nice/ MnoXG0oX/ din drepturi de autor #i drepturi cone"e dreptului de autor. ;enitul impozabil se poate stabili n una din urmtoarele modaliti< 1. ?n sistem real/ ca diferen ntre venitul brut #i c0eltuielile deductibile aferente activitii/ pe baza evidenei contabile n partid simpl. $. Pe baz de norme de "enit: n cazul activitilor care se desf#oar individual fr ali salariai #i care sunt prevzute n legislaie (e"ist apro"imativ $-- de astfel de activiti printre care menionm< boiangerie/ dulg0erie/ lctu#erie/ plpumrie/ t!mplrie/ tocilrie/ vulcanizare #.a.). 'n contri$ua$il persoan fi(ic desfoar "n mod individual o activitate impo(itat pe $a( de norme de venit. Norma anual de venit este de 5.000 lei. )cesta "i "ntrerupe activitatea pentru o perioad de 55 de (ile "n anul fiscal respectiv! din motive o$iective! cu apro$area or*anului fiscal competent. Periada de impo(itare va fi de +5 , 55 - 10 (ile. Norma de venit recalculat va fi de 5.000 x . 10/ +5) - %2%0 lei. &. Pe baz de c8eltuieli forfetare: contribuabilii care obin venituri din drepturi de proprietate intelectual. ;enitul net se stabile#te prin scderea din venitul brut a<

+-

G unei c8eltuieli forfetare&% deductibile egale cu 4-E din venitul brut/ n cazul drepturilor de autor sau egale cu 5-E din venitul brut/ n cazul unor lucrri de art monumental; G contribuiilor sociale obligatorii pltite. 'n contri$ua$il persoan fi(ic o$#ine pe parcursul unui an fiscal urmtoarele venituri din drepturi de autor privind operele mu(icale: 1 "n primul trimestru %.000 lei& 1 "n al doilea trimestru +.000 lei& 1 "n al treilea trimestru 2.000 lei& 1 "n al patrulea trimestru 10.000 lei. 2eci! venitul anual este "n cuantum de 22.000 lei. 3ontri$ua$ilul este i salariat cu contract de munc i timp de 4 ore pe (i al unei societ#i comerciale. 2in acest motiv! el nu va datora contri$u#iile sociale o$li*atorii. 5mpo(itul anticipat aferent primului trimestru este de 10% x %.000 - %00 lei& 5mpo(itul anticipat aferent celui de1 al doilea trimestru este de 10% x +.000 - +00 lei& 5mpo(itul anticipat aferent celui de1 al treilea trimestru este de 10% x 2.000 - 200 lei& 5mpo(itul anticipat aferent celui de1 al patrulea trimestru este de 10% x 10.000 1.000 lei. 5mpo(itul final anual .care se definitivea( cu oca(ia depunerii! pn pe data de 15 mai a anului urmtor a declara#iei de venit pentru anul anterior) este de 1+% x .22.000 , 22.000 x %0%) - 2.112 lei& 5mpo(itul de recuperat - 5mpo(itul anticipat 1 5mpo(itul final anual - 2.200 , 2.112 - 44 lei. 4,) Impo!itarea "eniturilor din salarii

Funt considerate venituri din salarii toate veniturile n bani #i=sau n natur obinute de o persoan fizic ce desf#oar o activitate n baza unui contract individual de munc sau a unui statut special prevzut de lege/ indiferent de perioada la care se refer/ de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord/ inclusiv indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc. Funt asimilate salariilor< G indemnizaiile din activiti desf#urate ca urmare a unei funcii de demnitate public; G indemnizaiile din activiti desf#urate ca urmare a unei funcii alese n cadrul persoanelor 4uridice fr scop lucrativ; G drepturile de sold lunar/ indemnizaiile/ primele/ premiile/ sporurile #i alte drepturi ale personalului militar; G indemnizaia lunar brut/ precum #i suma din profitul net/ cuvenite administratorilor la companii=societi naionale/ societi comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar ma4oritar/ precum #i la regiile autonome; G sumele primite de membrii fondatori ai societilor comerciale constituite prin subscripie public;
15

Dn cazul mo#tenirii drepturilor de autor nu se acord c0eltuial forfetar/ deoarece mo#tenitorul nu a fcut niciun efort n realizarea operei respective/ dar se va scdea din venit comisionul ac0itat entitii ce gestioneaz drepturile de autor.

+1

G sumele primite de reprezentanii n adunarea general a acionarilor/ n consiliul de administraie/ n comitetul de direcie #i n comisia de cenzori; G sumele primite de reprezentanii n organisme tripartite; G indemnizaia lunar a asociatului unic/ la nivelul valorii nscrise n declaraia de asigurri sociale; G sumele acordate de organizaii nonprofit #i de alte entiti nepltitoare de impozit pe profit/ peste limita de $/5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaia primit pe perioada delegrii #i deta#rii n alt localitate/ n ar (1& lei) #i n strintate (&5 euro)/ n interesul serviciului/ pentru salariaii din instituiile publice; 'n contri$ua$il persoan fi(ic salariat al unei or*ani(a#ii nonprofit! care este dele*at "n #ar "n interes de serviciu "n alt localitate pentru o perioad de % (ile pe parcursul lunii octom$rie 2004! $eneficia( de o sum de 200 lei! repre(entnd c6eltuieli cu indemni(a#ia de deplasare "n alt localitate dect cea unde se afl locul de munc. 2iferen#a de 00 lei! dintre suma de 200 lei primit de salariat din partea an*a7atorului i 2!5 x 1 x % - 1 0 lei! va fi inclus "n venitul $rut al acestuia i impo(itat. G indemnizaia administratorilor/ precum #i suma din profitul net cuvenite administratorilor societilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea general a acionarilor; G orice alte sume sau avanta4e de natur salarial ori asimilate salariilor. 2"emple de a"anta1e ce se includ n veniturile salariale impozabile< G utilizarea oricrui bun/ inclusiv a unui ve0icul de orice tip/ din patrimoniul afacerii/ n scop personal/ cu e"cepia deplasrii pe distan dusGntors de la domiciliu la locul de munc; G cazare/ 0ran/ mbrcminte/ personal pentru munci casnice/ precum #i alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pre mai mic dec!t preul pieei; G mprumuturi nerambursabile; G anularea unei creane a anga4atorului asupra anga4atului; G abonamentele #i costul convorbirilor telefonice/ inclusiv cartelele telefonice/ n scop personal; G permise de cltorie pe orice mi4loace de transport/ folosite n scopul personal; G primele de asigurare pltite de ctre suportator pentru salariaii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii/ la momentul plii primei respective/ altele dec!t cele obligatorii. Nu sunt impo!a+ile/ urmtoarele sume< G a4utoarele de nmorm!ntare/ a4utoarele pentru pierderi produse n gospodriile proprii ca urmare a calamitilor naturale/ a4utoarele pentru bolile grave #i incurabile/ a4utoarele pentru na#tere/ veniturile reprezent!nd cadouri pentru copiii minori ai salariailor/ cadourile oferite salariatelor/ contravaloarea transportului la #i de la locul de munc al salariatului/ costul prestaiilor pentru tratament #i odi0n/ inclusiv transportul pentru salariaii proprii #i membrii de familie ai acestora/ acordate de anga4ator pentru salariaii proprii sau alte persoane/ astfel cum este prevzut n contractul de munc. G cadourile oferite de anga4atori n beneficiul copiilor minori ai anga4ailor/ cu ocazia Pa#telui/ zilei de 1 iunie/ *rciunului #i a srbtorilor similare ale altor culte religioase/ precum #i cadourile oferite anga4atelor cu ocazia zilei de . martie sunt

+$

neimpozabile/ n msura n care valoarea cadoului oferit fiecrei persoane/ cu orice ocazie din cele de mai sus/ nu dep#e#te 15- lei. 8 salariat a unei societ#i comerciale primete cu oca(ia (ilei de 4 martie: produse cosmetice "n valoare de 140 lei i $ilete la o pies de teatru "n valoare de 120 lei. 9aloarea total a cadourilor oferite de an*a7ator este de 00 lei. :uma de 150 lei! ce depete plafonul neimpo(a$il de 150 lei! va fi inclus "n venitul $rut al acestuia i impo(itat. G tic0etele de cre#; G tic0etele de mas #i drepturile de 0ran acordate de anga4atori anga4ailor; G contravaloarea folosinei locuinei de serviciu sau a locuinei din incinta unitii/ potrivit repartiiei de serviciu/ numirii conform legii sau specificitii activitii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate/ compensarea c0iriei pentru personalul din sectorul de aprare naional/ ordine public #i siguran naional/ precum #i compensarea diferenei de c0irie/ suportat de persoana fizic; G cazarea #i contravaloarea c0iriei pentru locuinele puse la dispoziia oficialitilor publice/ a anga4ailor consulari #i diplomatici care lucreaz n afara rii; G contravaloarea ec0ipamentelor te0nice/ a ec0ipamentului individual de protecie #i de lucru/ a alimentaiei de protecie/ a medicamentelor #i materialelor igienicoG sanitare/ a altor drepturi de protecie a muncii/ precum #i a uniformelor obligatorii #i a drepturilor de ec0ipament; G contravaloarea c0eltuielilor de deplasare pentru transportul ntre localitatea n care anga4aii #i au domiciliul #i localitatea unde se afl locul de munc al acestora/ la nivelul unui abonament lunar/ pentru situaiile n care nu se asigur locuin sau nu se suport contravaloarea c0iriei; G sumele primite de anga4ai pentru acoperirea c0eltuielilor de transport #i cazare a indemnizaiei primite pe perioada delegrii #i deta#rii n alt localitate/ n ar #i n strintate/ n interesul serviciului. Funt e"ceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele 4uridice fr scop patrimonial #i de alte entiti nepltitoare de impozit pe profit peste limita de $/5 ori indemnizaia acordat salariailor din instituiile publice; G sumele primite/ pentru acoperirea c0eltuielilor de mutare n interesul serviciului; G indemnizaiile de instalare ce se acord o singur dat/ la ncadrarea ntrGo unitate situat ntrGo alt localitate dec!t cea de domiciliu/ n primul an de activitate dup absolvirea studiilor/ n limita unui salariu de baz la anga4are/ precum #i indemnizaiile de instalare #i mutare acordate/ potrivit legilor speciale/ personalului din instituiile publice #i celor care #i stabilesc domiciliul n localiti din zone defavorizate/ n care #i au locul de munc; 'n a$solvent al ):; <ucureti cu domiciliul "n =unicipiul >r*ovite se an*a7ea( la Primria ?eneral a =unicipiului <ucureti! cu un salariu de "ncadrare de 1.200 lei/lun. 3onform prevederilor le*ale! acesta va $eneficia de o indemni(a#ie de instalare "n cuantum de 1.200 lei! ce nu va fi impo(itat. G sumele reprezent!nd plile compensatorii/ calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate/ primite de persoanele ale cror contracte individuale de munc au fost desfcute ca urmare a concedierilor colective/ precum #i sumele reprezent!nd plile compensatorii/ calculate pe baza salariului mediu net pe economie/ primite de personalul civil din sectorul de aprare naional/ ordine public #i siguran naional

+&

la ncetarea raporturilor de munc sau de serviciu/ ca urmare a nevoilor de reducere #i de restructurare; G sumele reprezent!nd plile compensatorii/ calculate pe baza soldelor lunare nete/ acordate personalului militar trecut n rezerv sau al crui contract nceteaz ca urmare a nevoilor de reducere #i de restructurare/ precum #i a4utoarele stabilite n raport cu solda lunar net/ acordate acestuia la trecerea n rezerv sau direct n retragere cu drept de pensie sau celor care nu ndeplinesc condiiile de pensie/ precum #i a4utoare sau pli compensatorii primite de polii#ti aflai n situaii similare/ al cror cuantum se determin n raport cu salariul de baz lunar net; G veniturile din salarii realizate de ctre persoanele fizice cu 0andicap grav sau accentuat/ la funcia de baz; G veniturile din salarii/ ca urmare a activitii de creare de programe pentru calculator; G sumele sau avanta4ele primite de persoane fizice din activiti dependente desf#urate ntrGun stat strin/ indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. 8ac e"cepie veniturile salariale pltite de ctre sau n numele unui anga4ator care este rezident n om!nia sau are sediul permanent n om!nia/ care sunt impozabile indiferent de perioada de desf#urare a activitii n strintate; G c0eltuielile efectuate de anga4ator pentru pregtirea profesional #i perfecionarea anga4atului legat de activitatea desf#urat de acesta pentru anga4ator; G costul abonamentelor telefonice #i al convorbirilor telefonice/ inclusiv cartelele telefonice/ efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor de serviciu; G avanta4ele sub forma dreptului la stocM options plan/ la momentul anga4rii #i implicit la momentul acordrii; G diferena favorabil dintre dob!nda preferenial stabilit prin negociere #i dob!nda practicat pe pia/ pentru credite #i depozite. educerea personal se acord la locul unde se afl funcia de baz/ pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de p!n la 1.--- lei inclusiv/ astfel< G pentru contribuabilii care nu au persoane n ntreinere G $5- lei; G pentru contribuabilii care au o persoan n ntreinere G &5- lei; G pentru contribuabilii care au dou persoane n ntreinere G 45- lei; G pentru contribuabilii care au trei persoane n ntreinere G 55- lei; G pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane n ntreinere G %5- lei. Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din salarii cuprinse ntre 1.--1 lei #i &.--- lei/ inclusiv/ deducerile personale sunt egale cu< G $5- " [1 J (venitul brut J 1.---)=$.---\/ pentru contribuabilii care nu au persoane n ntreinere; G &5- " [1 J (venitul brut J 1.---)=$.---\/ pentru contribuabilii care au o persoan n ntreinere; G 45- " [1 J (venitul brut J 1.---)=$.---\/ pentru contribuabilii care au dou persoane n ntreinere; G 55- " [1 J (venitul brut J 1.---)=$.---\/ pentru contribuabilii care au trei persoane n ntreinere; G %5- " [1 J (venitul brut J 1.---)=$.---\/ pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane n ntreinere. Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din salarii de peste &.--lei nu se acord deducerea personal. (mpozitul pe venitul lunar se determin astfel<

+4

a) la locul unde se afl funcia de +a! / prin aplicarea cotei de 1%E asupra bazei de calcul determinate ca diferen ntre venitul net din salarii/ calculat prin deducerea din venitul brut a contribuiilor obligatorii aferente unei luni/ #i urmtoarele< G deducerea personal acordat pentru luna respectiv; G cotizaia sindical pltit n luna respectiv; G contribuiile la fondurile de pensii facultative/ astfel nc!t la nivelul anului s nu se dep#easc ec0ivalentul n lei a $-- euro1%. 'n muncitor cu dou persoane "n "ntre#inere! o$#ine "n luna octom$rie 2004 urmtoarele venituri i avanta7e la locul de munc de $a(: 1 salariu de "ncadrare 2.000 lei& 1 tic6ete de mas "n valoare de 1%0 lei& 1 spor de vec6ime 20%& 1 un a$onament lunar pentru transportul "ntre localitatea de domiciliu i cea unde se afl locul de munc "n valoare de 1@0 lei& 1 premiu nestipulat "n contractul colectiv sau individual de munc 200 lei. :alariatul ac6it o coti(a#ie sindical de 20 lei. 9enitul $rut - 2.000 A 20% x 2.000 A 200 - 2.+00 lei .tic6etele de mas i a$onamentul lunar repre(int venituri neimpo(a$ile)& 9om calcula contri$u#iile sociale o$li*atori datorate de salariat: 3):10 - @!5% x 2.+00 - 2%0 lei& 3)::14 - 5!5% x 2.+00 - 1% lei& 3B:1@ - 0!5% x 2.+00 - 1 lei& >otal contri$u#ii sociale o$li*atorii - 2%0 A 1% A 1 - %0 lei& 9enitul net - 9enitul $rut 1 >otal contri$u#ii sociale o$li*atorii - 2.+00 , %0 2.1@0 lei& 2educerea personal pentru contri$ua$ilul cu dou persoane "n "ntre#inere - %50 x C1 , .venitul $rut , 1.000)/2.000D - @0 lei& 5mpo(itul pe veniturile din salarii - 1+% x .9enitul net 1 2educerea personal 1 3oti(a#ia sindical) - 1+% x .2.1@0 , @0 , 20) - % lei. Presiunea fiscal suportat de an*a7at - Prelevrile o$li*atorii/9enitul $rut x 100 .%0 A %)/2+00 x 100 - 24! 5% b) pentru "eniturile o+inute n celelalte ca!uri / prin aplicarea cotei de 1%E asupra bazei de calcul determinate ca diferen ntre venitul brut #i contribuiile obligatorii. 'n muncitor cu dou persoane "n "ntre#inere! lucrea( la al doilea loc de munc cu timp par#ial de dou ore pe (i! unde o$#ine "n luna octom$rie 2004 un venit $rut de 2.+00 lei:
1%

Dncep!nd cu anul fiscal $--+ contribuiile la fondurile de pensii facultative vor fi plafonate la ec0ivalentul n lei a 4-- euro. 1) *ontribuia pentru asigurri sociale (pensia public). 1. *ontribuia pentru asigurri sociale de sntate. 1+ *ontribuia pentru fondul de #oma4.

+5

9enitul $rut - 2.+00 lei& 9om calcula contri$u#iile sociale o$li*atorii: 3): - @!5% x 2.+00 - 2%0 lei& 3):: - 5!5% x 2.+00 - 1% lei& 3B: - 0!5% x 2.+00 - 1 lei& >otal contri$u#ii sociale o$li*atorii - 2%0 A 1% A 1 - %0 lei& 5mpo(itul pe veniturile din salarii - 1+% x .9enitul $rut 1 >otal contri$u#ii sociale o$li*atorii) - 1+% x .2.+00 , %0 ) - 52 lei. Presiunea fiscal suportat de an*a7at - Prelevrile o$li*atorii/9enitul $rut x 100 .%0 A 52)/2+00 x 100 - 2@!0%% Pentru acela#i venit brut/ se remarc faptul c persoanele fizice suport o presiune fiscal mai sczut la locul de munc de baz/ comparativ cu al doilea loc de munc. 5ermenul de plat a impozitului aferent veniturilor fiecrei luni este data efecturii plii acestor venituri/ iar virarea la bugetul de stat se realizeaz p!n la data de $5 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se pltesc aceste venituri$-. 4,$ Impo!itarea "eniturilor din cedarea folosinei +unurilor

;eniturile din cedarea folosinei bunurilor sunt veniturile/ n bani #i=sau n natur/ provenind din cedarea folosinei bunurilor mobile #i imobile/ obinute de ctre proprietar/ uzufructuar sau alt deintor legal/ altele dec!t veniturile din activiti independente. Persoanele fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor/ din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nc0iriere/ ncep!nd cu anul fiscal urmtor clasific aceste venituri n categoria activitilor independente (se consider c ace#tia desf#oar astfel o afacere). ;enitul impozabil se poate stabili n una din urmtoarele modaliti< &, ?n sistem real/ ca diferen ntre venitul brut #i c0eltuielile deductibile aferente activitii/ pe baza evidenei contabile n partid simpl. ), Pe baz de c8eltuieli forfetare: contribuabilii care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor. ;enitul net se stabile#te prin scderea din venitul brut a unei c0eltuieli forfetare deductibile egal cu $5E din venitul brut. 'n contri$ua$il persoan fi(ic! "nc6iria( o *arsonier unei alte persoane fi(ice! "ncepnd cu data de 1 iulie i pn pe data de 1 decem$rie a anului fiscal respectiv! c6iria lunar sta$ilit prin contract fiind "n cuantum de 400 lei. Ea finalul perioadei de calcul! se constat c proprietarul a mai $eneficiat de o c6eltuial "n valoare de 2.000 lei! repre(entnd "ntre#inerea "n $une condi#ii a instala#iilor comune de alimentare cu ap! efectuat de c6iria "n favoarea sa. )ceasta se asimilea( unui venit pentru proprietar. 3ontri$ua$ilul optea( pentru sta$ilirea venitului impo(a$il pe $a( de c6eltuieli forfetare.

$-

,odalitatea prin care anga4atorul reine prelevrile fiscale obligatorii datorate de salariat/ urm!nd s le vireze la buget p!n la termenul scadent poart denumirea de stopa4 la surs.

+%

5mpo(it anticipat trimestrial - 1+% x .400 x , 400 x x 25%) - 244 lei& 5mpo(it final anual .care se definitivea( cu oca(ia depunerii! pn pe data de 15 mai a anului urmtor a declara#iei de venit pentru anul anterior)- 1+% xC .400 x + A 2.000) , .400 x + A 2.000) x 25%D - 41+ lei& Fest de plat - 41+ , 244 x 2 - 2%0 lei. 4,3 Impo!itarea "eniturilor din in"estiii

;eniturile din investiii cuprind< a) dividende; b) venituri impozabile din dob!nzi; c) c!#tiguri din transferul titlurilor de valoare; d) venituri din operaiuni de v!nzareGcumprare de valut la termen/ pe baz de contract; e) venituri din lic0idarea unei persoane 4uridice. Impo!itarea "eniturilor din di"idende se realizeaz aplic!nd cota de 1%E asupra veniturilor din aceast categorie. Impo!itarea "eniturilor din do+2n!i Funt scutite de impozit urmtoarele venituri< G venituri din dob!nzi la depozitele la vedere=conturile curente; G venituri din dob!nzi aferente titlurilor de stat #i obligaiunilor municipale; G venituri sub forma dob!nzilor bonificate la depozitele clienilor constituite n baza legislaiei privind economisirea #i creditarea n sistem colectiv pentru domeniul locativ; G venituri repartizate membrilor caselor de a4utor reciproc n funcie de fondul social deinut. 'n contri$ua$il persoan fi(ic! o$#ine "n luna octom$rie 2004 urmtoarele venituri su$ form de do$n(i! aferente: G o$li*a#iunilor municipale! "n cuantum de 00 lei& G caselor de a7utor reciproc! "n cuantum de 100 lei& G unui depo(it la termen! "n cuantum de %00 lei& G conturilor curente! "n cuantum de 500 lei. :e vor impo(ita doar veniturile din depo(ite la termen. 5mpo(it - 1+% x %00 - +% lei. Impo!itarea c2tigurilor din transferul titlurilor de "aloare *u scopul de a fructifica resurselor financiare anterior economisite/ numeroase persoane efectueaz tranzacii bursiere cu valori mobiliare primare sau instrumente financiare derivate. Dn procedura de stabilire a impozitului/ se face distincia ntre tranzaciile efectuate n scop speculati" #i cele efectuate n scop in"estiional G ntrGo perioad mai mic/ respectiv mai mare de &%5 de zile. (mpozitul anual datorat se stabile#te de organul fiscal competent astfel$1<
$1

*onform articolului %)/ alin. (&) din 7egea nr. 5)1=$--& privind *odul fiscal cu modificrile #i completrile ulterioare/ publicat n ,onitorul 6ficial nr. +$) din $& decembrie $--&.

+)

G prin aplicarea cotei de 1%E asupra c!#tigului net anual al fiecrui contribuabil/ pentru titlurile de valoare nstrinate sau rscumprate/ n cazul titlurilor de participare la fonduri desc0ise de investiii/ ncep!nd cu data de 1 ianuarie $--)/ ntrG o perioad mai mic de &%5 de zile de la data dob!ndirii; G prin aplicarea cotei de 1E asupra c!#tigului net anual al fiecrui contribuabil/ pentru titlurile de valoare nstrinate sau rscumprate/ n cazul titlurilor de participare la fonduri desc0ise de investiii/ ncep!nd cu data de 1 ianuarie $--)/ ntrG o perioad mai mare de &%5 de zile de la data dob!ndirii. 3preciem faptul c/ n condiiile actuale/ contribuabilul trebuie s in cont n elaborarea strategiei investiionale #i de economia de impozit care se realizeaz n situaia n care instrumentele financiare sunt deinute o perioad mai lung de timp. (ntermediarii calculeaz/ rein #i vireaz impo(itul anticipat/ prin aplicarea unei cote de 1E asupra c!#tigului realizat. 2videnierea c!#tigului net=pierderii se realizeaz la sf!r#itul anului fiscal pe baza declaraiei speciale depus de ctre contribuabili/ p!n la data de 15 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului. Pe baza documentelor 4ustificative/ ace#tia evideniaz separat< (i) c!#tigul net=pierderea obinut din transferul titlurilor de valoare deinute n portofoliu mai puin de &%5 de zile; (ii) c!#tigul net=pierderea obinut din transferul titlurilor de valoare deinute n portofoliu mai mult de &%5 de zile/ precum #i (iii) impozitul virat n cursul anului fiscal de intermediar. 8 persoan fi(ic ce efectuea( urmtoarele tran(ac#ii $ursiere! comisionul datorat intermediarului fiind de 1% att la cumprare! ct i la vn(are: a) ac6i(i#ionea( 1.000 de ac#iuni )<3 pe data de + ianuarie 200+ la un curs de 20 lei/ac#iune! pe care le vinde pe data de 10 ianuarie 2000 la un curs de %0 lei/ac#iune& $) ac6i(i#ionea( 2.000 de ac#iuni =NP pe data de 5 ianuarie 200+ la un curs de 12 lei/ac#iune! pe care le vinde pe data de 10 ianuarie 2000 la un curs de 4 lei/ac#iune& c) ac6i(i#ionea( 20.000 de ac#iuni GE= pe data de 10 noiem$rie 200+ la un curs de 2 lei/ac#iune! pe care le vinde pe data de 15 fe$ruarie 2000 la un curs de % lei/ac#iune& d) ac6i(i#ionea( 5.000 de ac#iuni PF: pe data de 10 septem$rie 200+ la un curs de 10 lei/ac#iune! pe care le vinde pe data de @ iunie 2000 la un curs de + lei/ac#iune. >ran(ac#iile pentru ac#iunile GE= i PF: sunt speculative! iar tran(ac#iile pentru ac#iunile )<3 i =NP sunt investiii! iar intermediarul calculea( impo(itul anticipat aferent cti*urilor: a) Pre#ul de ac6i(i#ie )<3 - 1.000H20 A 1%H1.000H2022 - 20.200 lei& Pre#ul de vn(are )<3 - 1.000H%0 1 1%H1.000H%02 - @.+00 lei& 3ti* $rut )<3 - @.+00 , 20.200 - 1@.%00 lei& 5mpo(it anticipat )<3 - 1%H1@.%00 - 194 lei. $) Pre#ul de ac6i(i#ie =NP - 2.000H12 A 1%H2.000H12 - 2%.2%0lei& Pre#ul de vn(are =NP - 2.000H4 1 1%H2.000H4 - 15.4%0 lei& 3ti* $rut =NP - 15.4%0 , 2%.2%0 - 1 4.%00 lei .Pierdere! care nu se va impo(ita). c) Pre#ul de ac6i(i#ie GE= - 20.000H2 A 1%H20.000H2 - %0.%00 lei& Pre#ul de vn(are GE= - 20.000H% 1 1%H20.000H% - 0@.200 lei&
$$

*omisionul de cumprare se adaug la preul de ac0iziie al aciunilor/ reprezent!nd un cost pentru investitor. $& *omisionul de v!nzare se scade din preul de v!nzare al aciunilor/ reprezent!nd un cost pentru investitor.

+.

3ti* $rut GE= - 0@.200 1 %0.%00 - 4.400 lei& 5mpo(it anticipat GE= - 1%H 4.400 - 388 lei. d) Pre#ul de ac6i(i#ie PF: - 5.000H10 A 1%H5.000H10 - 50.500 lei& Pre#ul de vn(are PF: - 5.000H+ 1 1%H5.000H+ - 2@.000 lei& 3ti* $rut PF: - 2@.000 , 50.500 - 1 20.400 lei .Pierdere! care nu se va impo(ita)& 3ti* net pentru investiiile )<3 i =NP! care se determin prin "nsumarea cti*ului cu pierderea - 1@.%00 , 4.%00 - 11.000 lei. 8r*anul fiscal calculea( la sfritul exerci#iului financiar impo(itul final pe cti*ul din investi#ii: 5mpo(it final - 1%H11.000 - 110 lei. 3ti* net pentru speculaiile GE= i PF:! care se determin prin "nsumarea cti*ului cu pierderea - 4.400 , 20.400 - 14.000 lei& 8r*anul fiscal calculea( la sfritul exerci#iului financiar impo(itul final GE= i PF: - 1+% H14.000 - 2.880 lei. 5mpo(it final total - 110A2.440 - 2.@@0 lei! din care s1au ac6itat un impo(it anticipat de 1@% lei A 44 lei - 542 lei& 2iferen#a ce tre$uie pltit de contri$ua$il! "n termen de +0 de (ile de la comunicarea deci(iei de impunere de ctre or*anul fiscal "n ra(a cruia acesta "i are domiciliul este - impo(it final total , impo(itul anticipat - 2.@@0 , 542 -2.%04 lei. Impo!itarea "eniturilor din operaiuni de "2n!areDcumprare de "alut la termen (prin utilizarea n principal a instrumentelor financiare derivate< futures #i options) se realizeaz aplic!nd cota de 1%E asupra c!#tigului rezultat din aceste tranzacii. Impo!itarea "eniturilor din lic8idarea unei persoane 1uridice se realizeaz aplic!nd cota de 1%E asupra diferenei dintre suma ce revine acionarilor=asociailor ca urmare a lic0idrii #i aportul acestora la capitalul social al persoanei 4uridice. 4,% Impo!itarea "eniturilor din pensii

;eniturile din pensii reprezint sume primite ca pensii de la fondurile nfiinate din contribuiile sociale obligatorii fcute ctre un sistem de asigurri sociale/ inclusiv cele din fonduri de pensii facultative #i cele finanate de la bugetul de stat. ;enitul impozabil lunar din pensii se stabile#te prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.--- lei #i a contribuiilor obligatorii calculate/ reinute #i suportate de persoana fizic. (mpozitul se calculeaz prin aplicarea cotei de impunere de 1%E asupra venitului impozabil lunar din pensii. 'n contri$ua$il o$#ine "n luna octom$rie 2004 o pensie $rut "n sum de 2.+00 lei. 3):: - 5!5% x .2.+00 , 1.000) - 44 lei& 5mpo(it - 1+% x .2.+00 , 1.000 , 44) - 2%2 lei. Presiunea fiscal suportat de pensionar - Prelevrile o$li*atorii/9enitul $rut x 100 - .44 A 2%2)/2+00 x 100 - 12!+@%

++

(mpozitul calculat se reine la data efecturii plii pensiei #i se vireaz la bugetul de stat p!n la data de $5 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se face plata pensiei. 4,; Impo!itarea "eniturilor din premii i din 1ocuri de noroc

;eniturile din premii cuprind veniturile din concursuri/ precum #i cele din promovarea produselor=serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. ;eniturile din 4ocuri de noroc cuprind c!#tigurile realizate ca urmare a participrii la 4ocuri de noroc/ inclusiv cele de tip 4acMGpot. ;enitul net este diferena dintre venitul din premii sau din 4ocuri de noroc #i suma reprezent!nd venit neimpozabil/ (%-- lei). ;eniturile sub form de premii se impun/ prin reinerea la surs/ cu o cot de 1%E aplicat asupra venitului net realizat din fiecare premiu. 8 persoan fi(ic o$#ine ca urmare a participrii la un concurs televi(at un premiu "n cuantum de 20.000 lei. 5mpo(itul - 1+% x .20.000 1 +00) - .10% lei. ;eniturile din 4ocuri de noroc se impun/ prin reinerea la surs/ cu o cot de $-E aplicat asupra venitului net care nu dep#e#te cuantumul de 1-.--- lei #i cu o cot de $5E aplicat asupra venitului net care dep#e#te cuantumul de 1-.--- lei inclusiv. 8 persoan fi(ic o$#ine un cti* ca urmare a participrii la un 7oc de noroc "n cuantum de 20.000 lei. 9enitul net - 20.000 , +00 - 1@.%00 lei. 5mpo(itul - 20% x 10.000 A 25% .1@.%00 , 10.000) - %. 50 lei. (mpozitul pe venit astfel calculat #i reinut se vireaz la bugetul de stat p!n la data de $5 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost reinut. 4,4 Impo!itarea "eniturilor din transferul proprietilor imo+iliare din patrimoniul personal 3cest impozit se datoreaz de ctre contribuabili la transferul dreptului de proprietate #i al dezmembrmintelor acestuia/ prin acte 4uridice ntre vii asupra construciilor de orice fel #i a terenurilor aferente acestora/ precum #i asupra terenurilor de orice fel fr construcii/ #i se calculeaz pentru construciile de orice fel cu terenurile aferente acestora/ precum #i pentru terenurile de orice fel fr construcii/ astfel< a) pentru cele dob!ndite ntrGun termen de p!n la & ani inclusiv< G &E p!n la valoarea de $--.--- lei inclusiv; G peste $--.--- lei/ %.--- lei L $E calculate la valoarea ce dep#e#te $--.--- lei inclusiv; 'n contri$ua$il persoan fi(ic transfer pentru suma de 00.000 lei dreptul de proprietate asupra unui imo$il ac6i(i#ionat "n urm cu 2 ani. Biind vor$a de o specula#ie! impo(itul datorat de aceast persoan este de +.000 A 2% x . 00.000 , 200.000) - 4.000 lei.

1--

b) pentru cele dob!ndite la o dat mai mare de & ani< G $E p!n la valoarea de $--.--- lei inclusiv; G peste $--.--- lei/ 4.--- lei L 1E calculat la valoarea ce dep#e#te $--.--- lei inclusiv. 'n contri$ua$il persoan fi(ic transfer pentru suma de 00.000 lei dreptul de proprietate asupra unui imo$il ac6i(i#ionat "n urm cu % ani. Biind vor$a de o investi#ie! impo(itul datorat de aceast persoan este de %.000 A 1% x . 00.000 , 200.000) - 5.000 lei. :in e"emplele prezentate observm faptul c legiuitorul face distincia ntre activele imobiliare deinute pe o perioad mai mare de & ani (investiii) #i deinute pe o perioad mai mic de & ani (speculaii)/ acestea din urm fiind impozitate suplimentar. 3cest impozit nu se datoreaz n urmtoarele cazuri< a) la dob!ndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor #i construciilor de orice fel/ prin reconstituirea dreptului de proprietate n temeiul legilor speciale; b) la dob!ndirea dreptului de proprietate cu titlul de donaie ntre rude #i afini p!n la gradul al (((Glea inclusiv/ precum #i ntre soi. Pentru transmisiunea dreptului de proprietate #i a dezmembrmintelor acestuia cu titlul de mo#tenire nu se datoreaz acest impozit/ dac succesiunea este dezbtut #i finalizat n termen de $ ani de la data decesului autorului succesiunii. Dn cazul nefinalizrii procedurii succesorale n termenul prevzut mai sus/ mo#tenitorii datoreaz un impozit de 1E calculat la valoarea masei succesorale. (mpozitul se va calcula #i se va ncasa de notarul public nainte de autentificarea actului sau/ dup caz/ ntocmirea nc0eierii de finalizare a succesiunii. (mpozitul calculat #i ncasat se vireaz p!n la data de $5 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost reinut B Impo!itul pe di"idendele o+inute de persoanele 1uridice ') ore(

6 persoan 4uridic rom!n care plte#te dividende ctre o persoan 4uridic rom!n are obligaia s rein/ s declare #i s plteasc impozitul pe dividende/ reinut ctre bugetul de stat/ conform regulilor de mai 4os. (mpozitul pe dividende se stabile#te prin aplicarea unei cote de impozit de 1-E asupra dividendului brut pltit ctre o persoan 4uridic rom!n. (mpozitul pe dividende care trebuie reinut se declar #i se plte#te la bugetul de stat p!n la data de $5 inclusiv a lunii urmtoare celei n care se plte#te dividendul. Dn cazul n care dividendele distribuite nu au fost pltite p!n la sf!r#itul anului n care sGau aprobat situaiile financiare anuale/ impozitul pe dividende aferent se plte#te p!n la data de &1 decembrie a anului respectiv.

1-1

Funt scutite de impozit dividendele pltite de o persoan 4uridic rom!n unei alte persoane 4uridice rom!ne/ dac beneficiarul dividendelor deine minimum 15E/ respectiv 1-E/ ncep!nd cu anul $--+/ din titlurile de participare ale acesteia la data plii dividendelor/ pe o perioad de $ ani mplinii p!n la data plii acestora. 2"emplu< 7a sf!r#itul anului $--) o societate comercial pe aciuni nregistreaz un profit net n valoare de $--.--- lei. 3cionarii societii sunt< o persoan fizic rom!n ce deine &-E din capitalul social #i o persoan 4uridic rom!n ce deine din anul $--1 )-E din capitalul social. Dn condiiile n care societatea practic o rat de distribuire a dividendelor de 5-E/ determinai< a) b) c) valoarea total #i pe beneficiari a dividendului brut; impozitul pe dividende; valoarea dividendului net pe beneficiari;

ezolvare< a) :ividend brut B $--.--- K 5-E B 1--.--- lei G persoana fizic B 1--.--- K &-E B &-.--- lei; G persoana 4uridic 1--.--- K )-E B )-.--- lei; b) (mpozitul pe dividende G persoana fizic B &-.--- K 1%E B 4..-- lei; G persoana 4uridic B -; (:ividendele sunt scutite de impozit/ deoarece deinerea persoanei 4uridice este mai mare de 15E/ pe o perioad mai mare de $ ani); c) :ividendul net G persoana fizic B &-.--- J 4..-- B $5.$-- lei; G persoana 4uridic B )-.--- J - B )-.--- lei; @ Impo!ite i ta.e locale '$ ore(

(mpozitele #i ta"ele locale reprezint surse importante pentru finanarea c0eltuielilor publice locale/ fiind reprezentate de< a) impozitul pe cldiri; b) impozitul pe teren; c) impozitul pe mi4loacele de transport; d) ta"a pentru eliberarea certificatelor/ avizelor #i autorizaiilor; e) ta"a pentru folosirea mi4loacelor de reclam #i publicitate;
1-$

f) impozitul pe spectacole; g) ta"a 0otelier; 0) ta"e speciale; i) alte ta"e locale. @,& Impo!itul i ta.a pe cldiri

6rice persoan care are n proprietate o cldire situat n om!nia datoreaz anual impo!it pentru acea cldire/ ctre bugetul local al comunei/ al ora#ului sau al municipiului n care este amplasat cldirea. Dn cazul municipiului 9ucure#ti/ impozitul #i ta"a pe cldiri se datoreaz ctre bugetul local al sectorului n care este amplasat cldirea. Pentru cldirile proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativGteritoriale/ concesionate/ nc0iriate/ date n administrare ori n folosin/ dup caz/ persoanelor 4uridice/ se stabile#te ta.a pe cldiri/ care reprezint sarcina fiscal a concesionarilor/ locatarilor/ titularilor dreptului de administrare sau de folosin/ dup caz/ n condiii similare impozitului pe cldiri. Funt scutite de la plata impozitului pe cldiri< 1. cldirile proprietate a statului/ a unitilor administrativGteritoriale sau a oricror instituii publice/ cu e"cepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice; $. cldirile care sunt clasate ca monumente istorice/ de ar0itectur sau ar0eologice/ muzee ori case memoriale/ indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare/ cu e"cepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice; &. cldirile care/ prin destinaie/ constituie lca#uri de cult/ aparin!nd cultelor religioase recunoscute oficial n om!nia #i componentelor locale ale acestora/ cu e"cepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice; 4. cldirile care constituie patrimoniul unitilor #i instituiilor de nvm!nt de stat/ confesional sau particular/ autorizate s funcioneze provizoriu ori acreditate/ cu e"cepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice; 5. cldirile unitilor sanitare publice/ cu e"cepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice; %. cldirile care sunt afectate centralelor 0idroelectrice/ termoelectrice #i nuclearoG electrice/ staiilor #i posturilor de transformare/ precum #i staiilor de cone"iuni; ). cldirile aflate n domeniul public al statului #i n administrarea egiei 3utonome S3dministraia Patrimoniului Protocolului de FtatT/ cu e"cepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice; .. cldirile funerare din cimitire #i crematorii; +. cldirile din parcurile industriale/ #tiinifice #i te0nologice/ potrivit legii; 1-. cldirile restituite potrivit art. 1% din 7egea nr. 1-=$--1 privind regimul 4uridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada % martie 1+45 G $$ decembrie 1+.+/ republicat/ cu modificrile #i completrile ulterioare; 11. cldirile care constituie patrimoniul 3cademiei om!ne/ cu e"cepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice; 1$. cldirile retrocedate care au aparinut cultelor religioase din om!nia/; 1&. cldirile restituite care au aparinut comunitilor cetenilor aparin!nd minoritilor naionale din om!nia;

1-&

14. cldirile care sunt afectate activitilor 0idrote0nice/ 0idrometrice/ 0idrometeorologice/ oceanografice/ de mbuntiri funciare #i de intervenii la aprarea mpotriva inundaiilor/ precum #i cldirile din porturi #i cele afectate canalelor navigabile #i staiilor de pompare aferente canalelor/ cu e"cepia ncperilor care sunt folosite pentru activiti economice; 15. cldirile care/ prin natura lor/ fac corp comun cu poduri/ viaducte/ apeducte/ diguri/ bara4e #i tuneluri #i care sunt utilizate pentru e"ploatarea acestor construcii/ cu e"cepia ncperilor care sunt folosite pentru alte activiti economice; 1%. construciile speciale situate n subteran/ indiferent de folosina acestora #i turnurile de e"tracie; 1). cldirile care sunt utilizate ca sere/ solare/ rsadnie/ ciupercrii/ silozuri pentru fura4e/ silozuri #i=sau ptule pentru depozitarea #i conservarea cerealelor/ cu e"cepia ncperilor care sunt folosite pentru alte activiti economice; 1.. cldirile trecute n proprietatea statului sau a unitilor administrativGteritoriale n lips de mo#tenitori legali sau testamentari; 1+. cldirile utilizate pentru activiti social umanitare/ de ctre asociaii/ fundaii #i culte/ potrivit 0otr!rii consiliului local. Calculul impo!itului pentru cldirile aparin2nd persoanelor fi!ice Dn cazul persoanelor fizice/ impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de impozitare de -/1E la valoarea impozabil a cldirii. ;aloarea impozabil a cldirii se determin prin nmulirea suprafeei construite desf#urate cu valoarea impozabil unitar. Fuprafaa construit desf#urat a unei cldiri se determin prin nsumarea suprafeelor seciunilor tuturor nivelurilor cldirii/ inclusiv ale balcoanelor/ logiilor sau ale celor situate la subsol/ e"cept!nd suprafeele podurilor care nu sunt utilizate ca locuin #i suprafeele scrilor #i teraselor neacoperite. ;aloarea impozabil unitar este precizat n funcie de materialul din care este construit cldirea #i de e"istena sau nu a utilitilor (instalaii de ap/ canalizare/ electrice #i nclzire J condiii cumulative). Pentru ncperi situate la subsol/ demisol sau mansard care au destinaie de spaiu de locuit valoarea impozabil unitar se determin prin aplicarea unui procent de )5E la valoarea corespunztoare fiecrei grupe de cldiri/ iar dac nu au destinaie de spaiu de locuit prin aplicarea unui procent de 5-E la valoarea corespunztoare fiecrei grupe de cldiri. ;aloarea impozabil a cldirii se a4usteaz n funcie de rangul localitii #i zona n care este amplasat cldirea. Dn cazul unui apartament amplasat ntrGun bloc cu mai mult de & niveluri #i . apartamente/ coeficientul de corecie pozitiv se reduce cu -/1-. ;aloarea impozabil a cldirii se reduce n funcie de anul terminrii acesteia/ cu< a) $-E/ pentru cldirea care are o vec0ime de peste 5- de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin; b) 1-E/ pentru cldirea care are o vec0ime cuprins ntre &- de ani #i 5- de ani inclusiv/ la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin. Dn cazul cldirii utilizate ca locuin/ a crei suprafa construit dep#e#te 15- de metri ptrai/ valoarea impozabil a acesteia se ma4oreaz cu c!te 5E pentru fiecare 5- metri ptrai sau fraciune din ace#tia. Dn cazul cldirii la care au fost e"ecutate lucrri de reconstruire/ consolidare/ modernizare/ modificare sau e"tindere/ din punct de vedere fiscal/ anul terminrii se

1-4

actualizeaz/ astfel c acesta se consider ca fiind cel n care au fost terminate aceste ultime lucrri. :ac dimensiunile e"terioare ale unei cldiri nu pot fi efectiv msurate pe conturul e"terior/ atunci suprafaa construit desf#urat a cldirii se determin prin nmulirea suprafeei utile a cldirii cu un coeficient de transformare de 1/$-. :ac o persoan fizic are n proprietate dou sau mai multe cldiri utilizate ca locuin/ care nu sunt nc0iriate unei alte persoane/ impozitul pe cldiri se ma4oreaz dup cum urmeaz< a) cu 15E pentru prima cldire n afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 5-E pentru cea deGa doua cldire n afara celei de la adresa de domiciliu; c) cu )5E pentru cea deGa treia cldire n afara celei de la adresa de domiciliu; d) cu 1--E pentru cea deGa patra cldire #i urmtoarele n afara celei de la adresa de domiciliu. 'u se ma4oreaz impozitul pe cldirile dob!ndite de persoanele fizice prin succesiune legal. Dn cazul deinerii a dou sau mai multe cldiri n afara celei de la adresa de domiciliu/ impozitul ma4orat se determin n funcie de ordinea n care proprietile au fost dob!ndite/ a#a cum rezult din documentele ce atest calitatea de proprietar. 'n contri$ua$il persoan fi(ic de#ine "n proprietate ca prima locuin# "n afara celei de domiciliu o cas "n mediul ur$an. )ceasta are o suprafa# util de +0 m 2! valoarea impo(a$il unitar fiind de ++@ lei/m 2 de suprafa# desfurat. Ea eta7! cldirea este prev(ut cu o mansard locui$il! cu o suprafa# util de %0 m 2. In curtea casei exist un *ara7 cu o suprafa# desfurat de 22 de m 2 i o valoare impo(a$il unitar de %5 lei/m2 de suprafa# desfurat. 3oeficientul de corec#ie po(itiv a valorii impo(a$ile este de 2!%. 3ldirea i *ara7ul au fost construite "n anul 1@0+ i sunt "n proprietatea contri$ua$ilului "ncepnd cu data de 10 mai anul curent. 9aloarea impo(a$il cas - :uprafa#a construit desfurat x 9aloarea impo(a$il unitar :uprafa#a construit desfurat - :uprafa#a util x 1!2 - +0 x 1!2 - 02 m2 9aloarea impo(a$il cas - 02 x ++@ - %4.1+4 lei 9aloarea impo(a$il mansard - :uprafa#a construit desfurat x 9aloarea impo(a$il unitar x 05% :uprafa#a construit desfurat - :uprafa#a util x 1!2 - %0 x 1!2 - %4 m2 9aloarea impo(a$il mansard - %4 x ++@ x 05% - 2%.04% lei 9aloarea impo(a$il *ara7 - :uprafa#a construit desfurat x 9aloarea impo(a$il unitar - 22 x %5 - @@0 lei 9aloarea impo(a$il total - 9aloarea impo(a$il cas A 9aloarea impo(a$il mansard A 9aloarea impo(a$il *ara7 - %4.1+4 A 2%.04% A @@0 - 0 .2%2 lei 5mpo(itul se ma7orea( cu 15%! deoarece avem de1a face cu prima cldire "n afara celei de la adresa de domiciliu. :e va aplica coeficientul de 2!%! de corec#ie po(itiv a valorii impo(a$ile. 5mpo(itul se micorea( cu 10%! deoarece vec6imea cldirii este mai mare de 0 de ani! dar mai mic de 50 de ani. 5mpo(itul se va calcula "ncepnd din luna urmtoare ac6i(i#iei.

1-5

5mpo(itul pe cldire - 0!1% x 0 .2%2 x 1!15 x 2!% x 0!@ x 0/12 - 10+ lei Calculul impo!itului pentru cldirile aparin2nd persoanelor 1uridice Dn cazul persoanelor 4uridice/ impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cldirii. *ota de impozit se stabile#te prin 0otr!re a consiliului local #i poate fi cuprins ntre -/$5E #i 1/5-E inclusiv. Dn cazul unei cldiri a crei valoare a fost recuperat integral pe calea amortizrii/ valoarea impozabil se reduce cu 15E. Dn cazul unei cldiri care nu a fost reevaluat n ultimii & ani anteriori anului fiscal de referin/ cota impozitului pe cldiri se stabile#te de consiliul local=*onsiliul ?eneral al ,unicipiului 9ucure#ti ntre 5E #i 1-E #i se aplic la valoarea de inventar a cldirii nregistrat n contabilitatea persoanelor 4uridice/ p!n la sf!r#itul lunii n care sGa efectuat prima reevaluare. 8 persoan 7uridic de#ine un apartament reevaluat "n urm cu 4 ani la suma de 12.000 lei! a crui valoare nu a fost recuperat inte*ral pe calea amorti(rii. 3onsiliul local de pe ra(a localit#ii unde este situat imo$ilul a sta$ilit o cot de impo(itare de 1!5% pentru cldirile reevaluate "n ultimii ani i de 10% pentru cldirile ce nu au fost reevaluate "n ultimii ani. 5mpo(itul pe cldiri datorat de persoana 7uridic pentru anul fiscal respectiv este de 10% x 12.000 - 1.200 lei @,) Impo!itul i ta.a pe teren

(mpozitul pe teren/ precum #i ta"a pe teren se datoreaz ctre bugetul local al comunei/ al ora#ului sau al municipiului n care este amplasat terenul. Dn cazul municipiului 9ucure#ti/ impozitul #i ta"a pe teren se datoreaz ctre bugetul local al sectorului n care este amplasat terenul. (mpozitul pe teren nu se datoreaz pentru< a) terenul aferent unei cldiri/ pentru suprafaa de teren care este acoperit de o cldire; b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege #i al unei uniti locale a acestuia/ cu personalitate 4uridic; c) orice teren al unui cimitir/ crematoriu; d) orice teren al unei instituii de nvm!nt preuniversitar #i universitar/ autorizat provizoriu sau acreditat; e) orice teren al unei uniti sanitare de interes naional care nu a trecut n patrimoniul autoritilor locale; f) orice teren deinut/ administrat sau folosit de ctre o instituie public/ cu e"cepia suprafeelor folosite pentru activiti economice; g) orice teren proprietate a statului/ a unitilor administrativGteritoriale sau a altor instituii publice/ aferent unei cldiri al crui titular este oricare din aceste categorii de proprietari/ e"cept!nd suprafeele acestuia folosite pentru activiti economice; 0) orice teren degradat sau poluat/ inclus n perimetrul de ameliorare/ pentru perioada c!t dureaz ameliorarea acestuia; i) terenurile care prin natura lor #i nu prin destinaia dat sunt improprii pentru agricultur sau silvicultur/ orice terenuri ocupate de iazuri/ bli/ lacuri de acumulare
1-%

sau ci navigabile/ cele folosite pentru activitile de aprare mpotriva inundaiilor/ gospodrirea apelor/ 0idrometeorologie/ cele care contribuie la e"ploatarea resurselor de ap/ cele folosite ca zone de protecie definite n lege/ precum #i terenurile utilizate pentru e"ploatrile din subsol/ ncadrate astfel printrGo 0otr!re a consiliului local/ n msura n care nu afecteaz folosirea suprafeei solului; 4) terenurile legate de sistemele 0idrote0nice/ terenurile de navigaie/ terenurile aferente infrastructurii portuare/ canalelor navigabile/ inclusiv ecluzele #i staiile de pompare aferente acestora/ precum #i terenurile aferente lucrrilor de mbuntiri funciare/ pe baza avizului privind categoria de folosin a terenului/ emis de oficiul 4udeean de cadastru #i publicitate imobiliar; M) terenurile ocupate de autostrzi/ drumuri europene/ drumuri naionale/ drumuri principale administrate de *ompania 'aional de 3utostrzi #i :rumuri 'aionale din om!nia G F.3./ zonele de siguran a acestora/ precum #i terenurile din 4urul pistelor reprezent!nd zone de siguran; l) terenurile parcurilor industriale/ #tiinifice #i te0nologice/ potrivit legii; m) terenurile trecute n proprietatea statului sau a unitilor administrativGteritoriale n lips de mo#tenitori legali sau testamentari; n) terenul aferent cldirilor restituite potrivit art. 1% din 7egea nr. 1-=$--1 pe durata pentru care proprietarul este obligat s menin afectaiunea de interes public; o) terenul aferent cldirilor retrocedate pe durata pentru care proprietarul este obligat s menin afectaiunea de interes public; p) terenul aferent cldirilor restituite pe durata pentru care proprietarul este obligat s menin afectaiunea de interes public. (mpozitul pe teren se stabile#te lu!nd n calcul suprafaa e"primat n 0ectare/ rangul localitii n care este amplasat terenul #i zona #i=sau categoria de folosin a terenului/ conform ncadrrii fcute de consiliul local. @,$ Impo!itul pe mi1loacele de transport

6rice persoan care are n proprietate un mi4loc de transport care trebuie nmatriculat n om!nia datoreaz un impozit anual pentru mi4locul de transport/ cu e"cepia cazurilor n care n prezentul capitol se prevede altfel. (mpozitul pe mi4loacele de transport/ se plte#te la bugetul local al unitii administrativGteritoriale unde persoana #i are domiciliul/ sediul sau punctul de lucru/ dup caz. (mpozitul pe mi4loacele de transport nu se aplic pentru< a) autoturismele/ motocicletele cu ata# #i mototriciclurile care aparin persoanelor cu 0andicap locomotor #i care sunt adaptate 0andicapului acestora; b) navele fluviale de pasageri/ brcile #i luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul n :elta :unrii/ (nsula ,are a 9rilei #i (nsula 9alta (alomiei; c) mi4loacele de transport ale instituiilor publice; d) mi4loacele de transport ale persoanelor 4uridice/ care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri n regim urban sau suburban/ inclusiv transportul de pasageri n afara unei localiti/ dac tariful de transport este stabilit n condiii de transport public; e) ve0iculele istorice definite conform prevederilor legale n vigoare.

1-)

(mpozitul pe mi4loacele de transport se calculeaz n funcie de tipul mi4locului de transport/ n funcie de capacitatea cilindric a acestora/ prin nmulirea fiecrei grupe de $-- cm& sau fraciune din aceasta cu impozitul unitar. 8 persoan fi(ic de#ine pe tot parcursul anului fiscal 2004 un autoturism cu o capacitate cilindric de 1.1@4 cm ! impo(itul unitar fiind de 0 lei. Numrul de unit#i de impunere este de 1.1@4/200 - +! iar impo(itul anual este de + x 0 - %2 lei. )cesta va tre$ui ac6itat inte*ral "nainte de 1 martie! deoarece cuantumul este mai redus de 50 lei. Dn cazul unei cldiri/ teren sau mi4loc de transport care a fost dob!ndit sau construit de o persoan n cursul anului/ impozitul aferent se datoreaz de ctre persoana respectiv cu ncepere de la data de nt!i a lunii urmtoare celei n care a fost dob!ndit sau construit. (mpozitul=ta"a pe cldiri/ teren sau mi4loc de transport se plte#te anual/ n dou rate egale/ p!n la datele de &1 martie #i &- septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe cldiri/ teren sau mi4loc de transport datorat pentru ntregul an de ctre contribuabili/ p!n la data de &1 martie a anului respectiv/ se acord o bonificaie de p!n la 1-E/ stabilit prin 0otr!re a consiliului local. (mpozitul anual pe cldiri/ teren sau mi4loc de transport datorat aceluia#i buget local de ctre contribuabili/ persoane fizice sau 4uridice/ de p!n la 5- lei inclusiv/ se plte#te integral p!n la primul termen de plat. Dn cazul n care contribuabilul deine n proprietate mai multe cldiri/ terenuri sau mi4loace de transport amplasate pe raza aceleia#i uniti administrativGteritoriale/ suma de 5- lei se refer la impozitul pe cldiri/ terenuri sau mi4loace de transport cumulat. &= E.ercitii si studii de ca! 'B ore(

)cestea vor fi ela$orate de fiecare lector si sustinute "n cadrul cursului

1-.

-i+liografie# U!u 7ucian/ ]erbnescu *osmin/ :an ]tefan/ *ataram :elia/ 'ica 3drian/ ,iricescu 2milian/ 8iscalitate de la lege la practic/ 2diia a ;Ga/ 2ditura *0 9ecM/ $--. ;crel ( #i colectiv/ 8inane Publice/ 2ditura :idactic #i Pedagogic/ $--) *2**3 / Dntrebri #i studii de caz privind accesul la stagiu pentru obinerea calitii de e"pert contabil #i de contabil autorizat/ 2d. *2**3 / $--. 7egea nr. 5)1=$--& privind *odul fiscal/ publicat n ,6 nr. +$)=$--&/ cu modificrile #i completrile ulterioare >? nr. 44=$--4 privind 'ormele metodologice de aplicare a *odului 8iscal/ publicate n ,6 nr. 11$=$--4/ cu modificrile #i completrile ulterioare aabe/ ?0id practic de fiscalitate

1-+