Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECIE

DATA : 6 decembrie 2012 COALA PRIMAR ALEU- HALMD CLASELE:CP, I, a II-a i a IV-a PROF. INV. PRIMAR: MOISI MIRELA ARIA CURRICULAR : Tehnologii DISCIPLINA :Activitat i!t "#at$: AVLM, CLR, MM, Religie - CP E%&ca'i t (!)*)"ic$- Activitat t#a!+%i+ci,*i!a#$ (lb. Romana, ed. muzical, cun. mediului, !iin!e, religie"- cl . #, ##, #$ UNITATEA DE -NVARE: %c!i&i!'i cu ma!eriale (relucra!e ) Magia h*r!iei TITLUL LECIEI : Cizmulita lui Mo Nicolae TIPUL LECIEI : +ormare de (rice(eri ,i de(rinderi CONINUTURI: %c!i&i!'i cu ma!eriale (relucra!e ) -*r!ia - !ehnici combina!e a(lica!e (en!ru ob'inerea de (rodu e u!ile O.IECTIVE DE REFERIN: /.0: combine !ehnici ,i in !rumen!e &aria!e .n &ederea .nde(linirii unui co( (ro(u / 0./: creeze (rodu e u!ile .n &ia'a de zi cu zi, du( un (lan !abili!, combin*nd !ehnicile .n&'a!e. O.IECTIVE OPERAIONALE: OO/: u!ilizeze corec! ,i adec&a! in !rumen!ele de lucru/ OO0: &erbalizeze i re (ec!e ac'iunile care de+ine c e!a(ele realizrii (rodu ului da!/ OO1: a(recieze cali!a!ea (rodu elor +ini!e, .n +unc'ie de cri!erii im(le da!e, (rin ra(or!are la (rodu ul model ,i colinde/ OO2: recunoa c ano!im(ul .n care ne a+lm, rb!oarea de azi i leg!ura cu lucrarea noa !r. RESURSE TEMPORALE: 00 minu!e RESURSE UMANE: 12 ele&i STRATE3II DIDACTICE: a4 METODE I PROCEDEE: e1(lica'ia, con&er a'ia, in !ruc!a2ul, demon !ra'ia e1erci'iul, lucrare (rac!ic, brain !orming-ul, !urul galeriei/ 54 MI6LOACE DE -NVM7NT: informativ-demonstrative3 modelul .n&'!oarei ((rodu ul model", calcula!orul, C4 de exersare i formare a deprinderilor3 h*r!ie car!ona! roie, +oar+ece, li(ici, carioci.

FORME DE OR3ANI8ARE: ac!i&i!a!e +ron!al, indi&idual i (e gru(e. .I.LIO3RAFIE: Curriculum 5a'ional Lucian 6!e+an, 7abriela 4oroban'u ) 7hid me!odic (ri&ind (roiec!area ,i de +,urarea ac!i&i!'ilor de (redare- .n&'are- e&aluare, 8d %rami

MOMENTELE LECIEI /. M)9 !t )#"a!i:at)#ic 1 min. 0. Ca,ta# a at !'i i 10 min.

O.. OP.

STRATE3II DIDACTICE DEMERSUL DIDACTIC Preg!irea ma!erialelor nece are de +,urrii ac!i&i!'ii % igurarea ordinii ,i a lini,!ii METODE con&er a'ia MI6LOACE Li(ici, mar9er, coli colora!e, +oar+eca

EVALUARE

Por! o cur! con&er a'ie cu ele&ii lega! de &enirea ano!im(ului iarna. con&er a'ia calcula!orul La ce & g*ndi'i c*nd auzi'i cu&*n!ul,,iarna:;-+ron!al =rain !orming Care e !e (rima rb!oare din ace ! ano!im(; -ul (lan, <nde (une Mo 5icolae cadourile; ob er&aia (uzzle Comunic ele&ilor ubiec!ul, modali!a!ile de realizare a lucrrilor ,i (er+orman!ele a,!e(!a!e de la ei. ,, % !azi noi &om realiza im(reuna Cizmulia lui Mo 5icolae. @iecare &ei +ace c*!e o ghe!u. <rmre c e1(lica'iile. La +inal &or a(recia cali!a!ea lucrrilor, .n +unc'ie de cri!eriile de realizare enun'a!e ,i no!a!e la &edere (A! ;a /", dar ,i (rin com(arare cu (rodu ul model. con&er a'ia

>b er&area i !ema!ic

1. A!&!'a# a tit*&*&i i !&!'a# a )5i ctiv *)# ? min.

2. Di#i<a# a =!v$'$#ii >.1 Demonstrarea i explicarea modului de lucru A min.

. Prezen!area (rodu ului model ,i e1(unerea ace !uia .n +a'a cla ei (en!ru a (u!ea +i u,or &izualiza! . > A! ;a 04 Be in!uie c +azele lucrrii de c!re ele&i, +iind adu e com(le!rile nece are de c!re .n&'!oare3 4emon !rez ele&ilor !ehnica de lucru3 - 4ecu(area cizmuliei - Per+orarea - Be li(e!e &a!a - 4ecorarea - Tierea nurului - nuruirea 81(lic ele&ilor +a(!ul c !ehnica de lucru e a+l .n !r*n leg!ur cu re (ec!area e!a(elor de lucru. 4ac e!a(ele un! re (ec!a!e (a cu (a , (rodu ul +inal &a +i +oar!e reu,i!. %nalizeaz umar com(onen!ele lucrrii ( culori, +orme, elemen!e". >b er& ma!erialele ,i (ar!ici( la di cu'ie. Par!ici( la analiz. 81(lic ele&ilor +a(!ul c !ehnica de lucru e a+l .n !r*n leg!ur cu re (ec!area e!a(elor de lucru. 4ac e!a(ele un! re (ec!a!e (a cu (a , (rodu ul +inal &a +i +oar!e reu,i!. Be enumer regulile ce !rebuie re (ec!a!e .n realizarea lucrrii3 u!ilizarea corec! ,i a!en! a in !rumen!elor de lucru, (lcu!a .mbinare a culorilor, a (ec!ul e !e!ic al (rodu elor +inale, .ncadrarea .n !im(ul de lucru. Co(iilor li e reamin!e c urm!oarele3 - &ei !ia cu gri2, +r a .ndre(!a +oar+ecele (re ochi au (re colegul !u (care le +olo e c"/ - &ei lucra .ngri2i!, +r a .m(r,!ia re !urile de h*r!ie ,i a murdri mobilierul de (a ! de li(i!/ - +olo e,!e ,er&e'elul (en!ru a .nde(r!a e&en!uala murdrie/

e1(lica'ia con&er a'ia (rodu ul model demon !ra'ia

>.2

ob er&area i !ema!ic a ele&ilor (&erbalizarea e!a(elor (rodu ului"

Norme de protecia muncii 1 min.

in !ruc!a2ul

Intuirea materialului didactic 1 min.

>>2

Exerciii pregtitoare pentru nclzirea muc ilor mici ai m!inii 1 min. Executarea lucrrii 20 min.

Cer ele&ilor denumea c ma!erialele ,i in !rumen!ele a+la!e (e bnci. La cerere, ele&ii de criu .n&'!oarei +azele lucrrii. >>1 >>? >>C $om e1ecu!a e1erci'ii (en!ru .nclzirea mu,chilor mici ai m*inii 3 DPloaia:, DLu(!a dege!elor:... %!en'ionez co(iii nu gu !e (a !a de li(i!. Ei &oi .ndemna (e co(ii lucreze. 8le&ii &or lucra (e +ond muzical-,,Colinde:- o a!mo +er (eci+ic ace !ei (erioade Bu(ra&eghez ac!i&i!a!ea co(iilor. Reamin!e c modul ,i e!a(ele de lucru. Ei rog -mi (un c*nd !ermin de decu(a! (o! (er+ora ghe!ua. %2u! (e cei care .n!*m(in greu!'i .n realizarea lucrrii. 4au indica'ii indi&iduale. Corec!ez e&en!ualele gre,eli. F4ac unii co(ii !ermin mai re(ede &or an ambla (uzzel-uri cu cizmulia i ghe!ua (.n +uncie de !im(4.- , "#&, Pro(un ele&ilor un e1erci'iu de au!oe&aluare. Realizez e&aluarea du( urm!oarele e!a(e3 - modul de realizare al lucrrii/ - corec!i!udinea decu(rii ,i a(licrii/ - originali!a!ea decorrii. %(laudm ele&ii care au re (ec!a! e!e(ele i -au .ncadra! .n !im(. Lucrrile &or +i e1(u e, (en!ru a (u!ea +i uor &izualiza!e. 8le&ii &or colinda ,,4e chide ua cre!ine:, ,,Colonde, colinde: B!r*ngerea ma!erialelor ,i cur'area locului de lucru. %'i +o ! harnici, (reci c i moul e !e +oar!e m*ndru de &oi, deci a dezlegm i ul!imul nodule de la cule (en!ru a &edea ur(riza moului (co(iii .i .m(ar! darurile" Co(iii .i mul!ume c moului. lucrarea (rac!ic

car!on colora!, carioci, li(ici, C4calcula!orul

!ema de lucru .n cla (Cizmulia lui Mo 5icolae"

- Cl . a #$-a e&aluarea , au!oe&aluarea Turul galeriei con&er a'ia a(recieri &erbale

?. A!a*i:a *&c#$#i*)# ? min.

>>0

@. -!c( i # a activit$'ii ? min.

A! ;a /

CRITERII DE REALI8ARE A PRODUSULUI

M>4<L 48 8G8C<H#8

D c&,a# a ci:9&*i i P #A)#a# a S *i, t vata D c)#a# a T$i # a !&#&*&i !&#&i# a

8BT8T#C% L<CRIR## 7R%4<L 48 >R#7#5%L#T%T8 E5C%4R%R8% E5 T#MP