Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI LA I.D.

Denumirea disciplinei DREPT EUROPEAN AL CONCURENEI

Facultatea D meniul de licen# Pr %ramul de studii de licen# &speciali'area(

TIINE JURIDICE TIINE JURIDICE DREPT

Numrul rel r semestru!acti"itate T tal $I TC AT )*+)* )* ), *

pe AA -

Discipline Anteri are

Obligatorii &c ndi#i nate( Recomandate

Drept c mercial. Drept c munitar Dreptul /inanciar. Drept administrati"

C n#inut &descript ri(

1. Noiunea dreptului concurenei comerciale. Cadrul economic i legal )0)0 $emni/ica#ia c nceptului dreptului c ncuren#ei c merciale0 De/ini#ie0 O1iect0 )020 E" lu#ia re%lement3ril r interne0 C n"en#ii interna#i nale0 )040 Cadrul ec n mic0 Li1erali'area c mer#ului. pri"ati'area0 $timularea ini#iati"ei pri"ate0 C n"erti1ilitatea m nedei na#i nale 2. Concurena licit. Concurena interzis. )0*0 Determinarea c ncuren#ei licite0 D menii 5nc6ise c ncuren#ei &statutul / r#ei de munc3. inter'icerea c ncurentei 5n rap rturile dintre c merciant 7i prepus 7i alt salariat. inter'icerea c ncuren#ei 5n rap rturile dintre s cietatea 5n nume c lecti" 7i as cia#i. inter'icerea c ncuren#ei 5mp tri"a s ciet#ii 5n c mandit30 )080 Felurile c ncurentei ilicite0 C ncuren#a pur3 7i per/ect30 C ncurente e/iciente0 9 n p l 7i m n ps n 3. Raportul juridic de concuren )0:0 Particularit#i. cate% rii de su1iecte de drept. c ndi#ii de /unc#i nare pe pia#3 )

C n#inutul rap rtului <uridic de c ncuren#30 F ndul de c mer#0 Drepturi asupra= semnel r de indi"iduali'are a c merciantului 7i 5ntreprinderii sale. semnel r distincti"e ale pr dusel r. in"en#iil r. alt r pr cedee te6nice 7i de %estiune )0>0 O1iectul rap rtului <uridic al c ncuren#ei0 ?unacredin#3. a1u'ul de drept 7i culpa 4. Concurena neloaial pe piaa intern. Noiune Caracteristici (sfera de aplicare a egii nr.11!1""1#. )0@0 Dumpin%ul la eAp rt 7i la imp rt0 Re%lementare )0),0 $u1"en#iile0 N #iune 7i re%lement3ri0 Cate% rii de su1"en#ii )0))0 Rspunderea pentru dumpin% 7i su1"en#ii0 Faptul %enerat r0 Pre<udiciul0 Rap rtul de cau'alitate0 Re%uli pr cedurale0 )0)20 93suri pentru neutrali'area dumpin%ului 7i su1"en#iil r0 An%a<amentul0 TaAe antidumpin% sau c mpensat rii0 C3i de atac 7i re/ rmare $. %olitica comunitar& 'n materia concurenei comerciale %() 1$* )0)0 Cadrul <uridic institu#i nal )020 Institu#ii c munitare 7i na#i nale cu r l 5n materia c ncuren#ei )040 Rap rtul dintre dreptul c munitar 7i na#i nal 5n materie +. Concurena patologic. ,efiniie. Clasific&ri. )0)40 Re%lement3ri antim n p liste 5n dreptul r mBnesc 7i dreptul c munitar0 Cn#ele%eri antic ncuren#iale0 Cn#ele%eri m n p liste0 Cn#ele%eri m n p liste nesanc#i na1ile0 )0)*0 A1u'ul de p 'i#ie d minant3 )0)80 C ncentrarea de 5ntreprinderi Reprimarea practicil r m n p liste -. (jutoarele de stat %() 214 )0)0 A<ut arele de stat 5n R mBnia dup aderarea la UE )020 EAcep#ii de la principiul ac rdrii a<ut arel r de stat F rma de e"aluare & E-eAamen. C- c l c"iu ! test /inal. LP D lucrri de c ntr l( E $ta1ilirea n tei /inale - rspunsurile la eAamen!c l c"iu!lucrri practice ;,E &pr centa<e( - acti"it#i aplicati"e atestate ),E - teste pe parcursul semestrului ),E - teme de c ntr l ),E ?i1li %ra/ia 1. Octa"ian Cp#Bn. ,reptul concurenei comerciale. %artea general&. edi#ia a II-a. Ed0 Lumina LeA. ?ucure7ti. )@@>F

)0;0

2. Octa"ian Cp#Bn. ,reptul concurenei comerciale. Concurena neloial& pe piaa intern i internaional&. Ed0 Lumina LeA. ?ucure7ti. reeditat3 5n )@@:F 3. G landa Eminescu. Concurena neleal&. ,rept rom.n i comparatH. Ed0 Lumina LeA. ?ucure7ti. )@@8F 4. Octa"ian 9an lac6e. Regimul juridic al concurenei 'n dreptul comunitar. Editura All. ?ucure7ti. )@@;F 5. Emilia 9i6ai. ,reptul concurenei. Ed0 All ?ecI. ?ucure7ti. 2,,*F 6. Titus Prescure. Curs de dreptul concurenei comerciale. Ed0 R setti. ?ucure7ti. 2,,*F 7. Cristina ?utacu. egislaia concurenei. Comentarii i e/plicaii. Ed0 All ?ecI. ?ucure7ti. 2,,8F 8. Aurelia C tu#iu. Je r%eta Kaleria $a1u. ,rept rom.n i comunitar al concurenei. Ed0 C0L0?ecI. ?ucure7ti. 2,,>