Sunteți pe pagina 1din 5

Sem.

I, curs 1

INTRODUCERE N CURSUL DE ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMNE

Cuvntu istorie vine din lb. greac: (vb. ) = cercetare, informare, ove!tire. "omanii a# folo!it termen#l historia c# !en!#l de ove!tire, de!criere. $!t%i, termen#l i!torie are do# &n'ele!#ri: obiectiv = totalitatea fa telor etrec#te &n dec#r!#l tim #l#i( subiectiv = cercetarea )i e* #nerea )tiin'ific a fa telor i!torice. +!toria oate avea ca obiect de cercetare via'a omenirii &n general !a# a #nei r'i din ea, de la &nce #t#rile ei !a# doar &ntr,o an#mit erioad de tim . -n ceea ce rive)te .i!erica, i!toria !e oate oc# a de .i!eric &n general, de la &nce #t#rile ei, de .i!ericile na'ionale !a# c/iar de an#mite confe!i#ni cre)tine. De!"n"#"e. Istoria Bisericii Ortodoxe Romne este disciplina teologic i istoric ce urmrete cercetarea critic i expunerea sistematic a vieii cretine la romni i dezvoltarea pe care a luat-o Biserica romneasc n decursul timpului n toate locurile care alctuiesc ara noastr precum i raporturile ei cu celelalte Biserici i con!esiuni cretine. -n ceea ce rive)te $enum"re%, a# e*i!tat form#lri diferite: 0ilaret 1criban )i +oan 2# a) a# folo!it !intagma Istoria bisericeasc a romnilor( 3. +orga 4 Istoria vieii bisericeti i a vieii religioase a romnilor( 1imion "eli , Istoria vieii bisericeti a romnilor( 3icolae 5obre!c#, 6/eorg/e 7oi!e!c#, 8tefan 2# )a )i $le*andr# 0ili a)c# 4 Istoria Bisericii Romne( 7ircea 9c#rari# , Istoria Bisericii Ortodoxe Romne" $cea!ta din #rm are a fi cea mai otrivit deoarece, a!t%i, &n "om:nia e*i!t, e l:ng .i!erica ;rtodo*, )i alte .i!erici (romano,catolic, greco,catolic, etc), .i!erici care, de)i a# #n n#mr relativ mic de credincio)i, e*i!t tot#)i )i a# o i!torie ro rie &n ! a'i#l rom:ne!c. 5en#mirea Istoria Bisericii Romne a #t#t fi folo!it &n trec#t, c:nd to'i rom:nii era# ortodoc)i.
1

Im&'rt%n#% stu$"u u" Istoriei Bisericii Ortodoxe Romne reie!e din rol#l e care l,a av#t .i!erica noa!tr de,a l#ng#l tim #l#i: , 1l#<itorii .i!ericii a# !dit &n !#fletele oamenilor credin'a &n 5#mne%e# )i drago!tea fa' de a roa ele. 5e)i &n trec#t n# a# av#t o regtire crt#rrea!c deo!ebit, a# av#t tot#)i gri< ca !trmo)ii no)tri ! fie b#ni cre)tini, c# fric de 5#mne%e# )i drago!te fa' de !emeni. , 5intre !l#<itorii .i!ericii =!,a# ivit> n#mero)i !fin'i rom:ni: martirii dobrogeni din !ecolele +++,+? (@otico!, $talo!, 0ili o! )i Aama!i! de la 3ic#li'el, B i!co #l Bfrem al Comi!#l#i, 7acrobi#, 6ordian, A/iril, A/indea!, 5a!i#!, reot#l B ictet )i #cenic#l !# $!tion, ).a.)( mrt#ri!itorii &m otriva calvini!m#l#i (mitro oli'ii $rdeal#l#i +lie +ore!t )i 1ava .rancovici) )i catolici!m#l#i din $rdeal (cl#gr#l ?i!arion 1arai, reo'ii +oan din 6ale) )i 7oi!e 7cinic din 1ibiel, mirean#l 3icolae ; rea, ).a.)( ierar/i, cl#gri ori reo'i !im li c# o via' &mb#nt'it d#/ovnice)te (1f. Aalinic de la Aernica), etc. , $rta rom:nea!c ( ict#ra, !c#l t#ra, broderia, argintria), cele dint:i man#!cri!e (cel al 1f. 3icodim de la Ci!mana )i cele din vremea l#i 8tefan cel 7are), rimele cr'i ti rite (ieromona/#l 7acarie, 5imitrie 2i#bavici, 0ili 7oldovean#l )i diacon#l Aore!!i), rimele l#crri c# caracter laic )i i!toric (2eto i!e'#l de la 9#tna, Aronicile B i!co ilor 7acarie )i Bftimie din 7oldova, Aronograf#l l#i 7i/ail 7o*a din Dara "om:nea!c), rimele )coli (1f. Crei +erar/i din +a)i, 1f. 1ava din .#c#re)ti), rimele man#ale )colare (.#coavna de la $lba +#lia din EFGG, $ritmetica )i 6eografia B i!co #l#i $mfilo/ie de Hotin, etc.) &)i leag &nce #t#rile de =tinda> .i!ericii. , .i!erica a av#t o contrib#'ie deo!ebit )i la organi%area rimelor a)e%minte de a!i!ten' !ocial (! italele de la mn!tirile 5ragomirna, 9#tna, $rge), .i!tri'a ;lteniei )i Ao%ia, ! italele )i farmaciile de la 1#ceava, "oman )i C:rg#,3eam', etc.). , .i!erica )i,a ad#! contrib#'ia )i la &ndr#marea o or#l#i &n robleme economice, agricole )i me)te)#gre)ti rin #blicarea de l#crri tematice, rin &nfiin'area de bnci o #lare, coo erative, a!ocia'ii de me!eria)i, )coli de me!erii, etc.

.i!erica a c#ltivat !entiment#l drago!tei fa' de atrie )i neam, !l#<itorii ei l#:nd arte activ la toate l# tele !ociale )i na'ionale ale o or#l#i rom:n.

.i!erica ;rtodo* "om:n a a<#tat )i alte bi!erici cre)tine, mai ale! cele c%#te !#b domina'ie otoman. $ roa e <#mtate de mileni# bi!ericile, mn!tirile, )colile )i a)e%mintele de c#lt#r din 'rile balcanice, m#ntele $t/o!, m#ntele 1inai, 7eteora !a# cele de e l:ng atriar/iile din Aon!tantino ol, $le*andria, $ntio/ia )i +er#!alim a# rimit cr'i (&n limbile greac, !lav, arab, georgian )i b#lgar ti rite &n 'ara noa!tr), a<#toare, bani, etc. Sc'&u !t#dierii ace!tei di!ci line e!te acela de a regti c:t mai temeinic e viitorii

!l#<itori ai altarelor, e viitorii rofe!ori de religie ori e cei care vor l#cra &n in!tit#'ii de ocrotire !ocial. 5ac n# c#noa)tem trec#t#l .i!ericii noa!tre ri!cm ! rivm genera'iile act#ale de modelele )i e*em lele de trire cre)tin e care ni le ofer &nainta)ii. Met'$% $e cercet%re. 7etodele care !e im #n !t#di#l#i +!toriei .i!ericii ;rtodo*e "om:ne !#nt #rmtoarele: E. 1 !e &ntemeie%e e i%voare (doc#mente, cronici, in!cri 'ii)( I. 1 fie critic 4 cercetarea doc#mentelor )i informa'iilor ! fie fc#t c# ! irit critic entr# a n# l!a loc erorilor. J. 1 fie !electiv 4 adic ! !e con!emne%e doar elementele care re%int o im ortan' deo!ebit entr# trec#t#l +!toriei .i!ericii ;rtodo*e "om:ne. K. 1 fie genetic 4 i!toric#l n# treb#ie doar ! c#leag )i ! re%inte datele( el treb#ie ! vad legt#ra lor. L. 1 fie obiectiv, im ar'ial 4 ! n# fie infl#en'at de rerile er!onale ori ale altora. F. 1 fie !i!tematic 4 re%entarea informa'iilor &ntr,o an#mit ordine, &n f#nc'ie de tim #l &n care !,a# etrec#t, im ortan'a )i de enden'a lor. 1 fie e* #! e &n'ele!#l cititor#l#i 4 re%entarea &ntr,#n mod c:t mai lc#t )i atractiv a informa'iilor.
3

(er"'$")%re%. B*i!t mai m#lte reri legate de ace!t a! ect. Cot#)i, cei mai m#l'i i!torici vorbe!c de cinci erioade: , 9erioada +: !ecolele +,?+ 4 erioada .i!ericii daco,romane. $re loc r! :ndirea &nv't#rii cre)tine e teritori#l de formare a o or#l#i rom:n. 9erioada !e !f:r)e)te c# migra'ia !lavilor (an#l FMM). , 9erioada a ++,a: !ec. ?++,N+? 4 ev#l &nt#necat (n#mit a)a datorit !rciei i%voarelor din acea!t erioad). $ ar rimele forma'i#ni olitice rom:ne)ti care !e #nific )i formea% cele do# !tate fe#dale inde endente Dara "om:nea!c )i 7oldova. , 9erioada a +++,a: !ec. N+?,N?+++ 4 erioada medieval. $c#m !e de!v:r)e)te organi%area canonic a .i!ericii din cele trei Dri "om:ne, &nflore)te c#lt#ra bi!ericea!c, !e de%volt legt#rile c# alte .i!erici ;rtodo*e, are loc &n Cran!ilvania l# ta &m otriva calvini!m#l#i )i catolici!m#l#i. , 9erioada a +?,a: &nce #t#l !ecol#l#i al N+N,lea )i :n &n EGEO 4 e oca modern. $c#m a# loc !toririle #nor mari ierar/i, #nirea 9rinci atelor (EOLG), reformele bi!erice)ti ale l#i $.+. A#%a, dob:ndirea a#tocefaliei (EOOL), etc. , 9erioada a ?,a: EGEO )i :n &n %ilele noa!tre 4 e oca contem oran. A# rinde date de! re &nf t#irea marii Pniri de la EGEO, ridicarea ..;.". la rang#l de 9atriar/ie, reali%rile )i gre#t'ile din erioada interbelic, !#ferin'ele din tim #l regim#l#i com#ni!t, reali%rile )i er! ectivele de d# EGOG. *t""n#e e %u+" "%re. 5intre di!ci linele teologice, cea mai a ro iat de +!toria .i!ericii ;rtodo*e "om:ne e!te Istoria Bisericeasc #niversal deoarece +!toria .i!ericii ;rtodo*e "om:ne e!te arte integrant a ace!tei +!torii. 5intre di!ci linele laice, Istoria romnilor e!te nece!ara a fi c#no!c#t, +!toria .i!ericii ;rtodo*e "om:ne fiind indi!ol#bil legat de i!toria o or#l#i rom:n. 8i alte di!ci line intr &n categoria )tiin'elor a#*iliare +!toriei .i!ericii ;rtodo*e "om:ne: Bizantinologia (+!toria +m eri#l#i .i%anti), $lavistica (!t#dia% i!toria o oarelor !lave &nvecinate), Istoria altor popoare vecine (mag/iarii), Istoria literaturii a artei i a dreptului romnesc %eogra!ia istoric (identificarea loc#rilor #nde !,a# etrec#t evenimentele i!torice) &ronologia (c#noa)terea diferitelor !i!teme de datare), $!ragistica (!t#di#l
4

ece'ilor )i

)tam ilelor), 'emogra!ia istoric (!tati!tica )i re arti'ia

o #la'iei rom:ne)ti), (rheologia

)pigra!ia (de!cifrarea )i inter retarea in!cri 'iilor), *eraldica (!t#di#l !temelor !tatelor, ca!elor regale, familiilor nobiliare, ora)elor, diferitelor organi%a'ii, etc.), +aleogra!ia (!t#dierea vec/ilor i%voare !cri!e), )tnogra!ia i !olclorul, Bibliologia ,ilologia, etc.

Tem, $e sem"n%r- I)v'%re e Ist'r"e" B"ser"c"" Ort'$'+e R'mne . obligatorie. B"/ "'0r%!"e1. 7ircea 9c#rari#, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, vol. +, edi'ia a +++,a (!a# edi'iile anterioare), +a)i, IMMK, . EE,LE. 1. +on ?icovan, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, vol. +, +a)i, IMMI, . Q,EJ. 2. 6/. 7oi!e!c#, 8tefan 2# )a, $l. 0ili a)c#, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, vol. +, .#c#re)ti, EGLQ.