Sunteți pe pagina 1din 5

26.

Cum se clasifica contractele dupa modul de formare:


a. contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;
b. contracte consensuale, contracte de adeziune, contracte
obligatorii;
c. contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit;

ANS: A

27.Cum se subclasifica contractele cu titlu oneros:


a. liberalitati si acte dezinteresate;
b. contracte comutative si contracte aleatorii;
c. contracte consensuale si contracte reale.

ANS: B

28.Ce este capacitatea de a contracta:


a. conditie pentru validitatea unei conventii;
b. capacitatea de folosinta;
c. capacitatea de exercitiu.

ANS: A

29.Ce este oferta de a contracta (policitatiunea):


a. este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de
a incheia un contract in anumite conditii;
b. este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de
aincheia un contract in anumite conditii care trebuie sa fie facuta
numai in forma scrisa;
c. este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de
a incheia un contract in anumite conditii care trebuie sa fie numai
expresa.
ANS: A

30.Care este momentul incheierii contractului:


a. cel stabilit conform sistemului emisiunii (al declaratiunii);
b. cel stabilit conform sistemului expedierii acceptarii;
c. cel stabilit conform sistemului receptiei acceptarii de catre
ofertant (sistemul primirii acceptarii).
ANS: C

31.Care este locul incheierii contractului:


a. se determina in acelasi mod, indiferent daca incheierea
contractului s-a realizat intre prezenti, prin telefon sau prin
corespondenta;
b. daca incheierea contractului se realizeaza prin telefon, locul
incheierii contractului este acela unde se afla acceptantul;
c. daca incheierea contractului se realizeaza prin telefon, locul
incheierii contractului este acela unde se afla ofertantul.
ANS: C
31.Ce inseamna interpretarea contractului:
a. a determina intelesul exact al clauzelor unui contract, prin
cercetarea manifestarii de vointa a partilor, in stransa corelatie cu
vointa lor interna;
b. a stabili regulile generale de interpretare a contractului;
c. a stabili regulile speciale de interpretare a contractului.

ANS: A

32.Ce inseamna interpretarea contractului:


a. a determina intelesul exact al clauzelor unui contract, prin
cercetarea manifestarii de vointa a partilor, in stransa corelatie cu
vointa lor interna;
b. a stabili regulile generale de interpretare a contractului;
c. a stabili regulile speciale de interpretare a contractului.

ANS: A

33.Care sunt scopurile urmarite prin simulatie:


a. scopul general si abstract este evitarea raportului donatiilor si
reductiunii liberalitatilor excesive;
b. scopul concret este acela al ascunderii de catre parti a cuprinsului
ori a existentei acordului de vointa fata de terti;
c. scopul general si abstract este acela al ascunderii de catre parti a
cuprinsului ori a existentei acordului de vointa fata de terti.
ANS: C

34.Care este notiunea exceptiei de neexecutare:


a. o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei
imposibilitati fortuite;
b. o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic
cu executare succesiva;
c. un mijloc de aparare aflat la dispozitia uneia din partile
contractului sinalagmatic, in cazul in care i se pretinde executarea
obligatiei ce-i incumba, fara ca partea care pretinde aceasta
executare sa-si execute propria obligatie.
ANS: C

35.Care sunt cazurile practice ale exceptiei de neexecutare:


a. in materia contractului de schimb;
b. in materia contractului de locatiune;
c. in materia contractului de mandat.

ANS: A

36.Ce este rezolutiunea contractului:


a. o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic
cu executare succesiva;
b. o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic
cu executare imediata;
c. o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei
imposibilitati fortuite.
ANS: B

37.Care sunt efectele rezolutiunii contractului:


a. fata de parti, rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea
tuturor drepturilor consfintite in favoarea lor de catre dobanditorul
bunului care a format obiectul contractului rezolvit;
b. fata de terti, rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea
tuturor drepturilor consfintite in favoarea lor de catre dobanditorul
bunului care a format obiectul contractului rezolvit;
c. fata de parti, rezolutiunea are ca efect desfiintarea contractului
pentru viitor.
ANS: B

38.Care sunt aplicatiile regulii res perit debitori:


a. in materie de mandat;
b. in materia contractului de antrepriza;
c. in materia contractului de schimb.

ANS: B

39.Ce este raspunderea civila contractuala:


a. un efect al oricarui contract;
b. obligatia debitorului de a repara pecuniar prejudiciul cauzat
creditorului sau prin neexecutarea, executarea necorespunzatoare
ori cu intarziere a obligatiilor nascute dintr-un contract valabil
incheiat;
c. un efect specific al contractelor sinalagmatice.

ANS: B

40.Care sunt incapacitatile speciale de a vinde si a cumpara:


a. vanzarea intre soti este interzisa;
b. executorii judecatoresti nu pot cumpara bunurile statului sau
unitatilor administrativ – teritoriale;
c. tutorii nu pot cumpara bunuri cat timp socotelile definitive ale
tutelei n-au fost date si primite.
ANS: A

41.Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut:


a. sa fie in comert (sa fie in circuitul civil);
b. sa existe intotdeauna in momentul incheierii contractului;
c. sa fie in posesia vanzatorului.

ANS: A

42.Ce reprezinta evictiunea:


a. pierderea, in tot sau in parte, a proprietatii lucrului;
b. tulburarea vanzatorului in exercitarea prerogativelor sale;
c. tulburarea cumparatorului prin viciile lucrului.
ANS: A

43.Care este sanctiunea neplatii pretului:


a. vanzatorul poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea
in natura a obligatiei printr-o actiune avand ca obiect plata
pretului, care este imprescriptibila;
b. vanzatorul poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea
in natura a obligatiei, printr-o actiune avand ca obiect plata
pretului, care se prescrie in termenul general de prescriptie de 3
ani;
c. vanzatorul poate sa ceara rezolutiunea vanzarii.

ANS: B

44.Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie:


a. contract consensual;
b. contract cu titlu oneros;
c. contract translativ de proprietate.

ANS: C

45.Ce este principiul irevocabilitatii donatiilor:


a. irevocabilitatea priveste numai efectele contractului de donatie;
b. partile pot insera in contractul de donatie clauze care sa
contravina irevocabilitatii donatiei;
c. irevocabilitatea donatiilor priveste nu numai efectele contractului,
ci insasi esenta contractului, fiind o conditie de validitate pentru
formarea lui (irevocabilitate de gradul II).
ANS: C

46.Ce este revocabilitatea donatiilor intre soti:


a. potrivit art. 937 Cod civil, orice donatie facuta intre soti in timpul
casatoriei este revocabila;
b. potrivit art. 937 Cod civil, orice donatie facuta intre soti in timpul
casatoriei este irevocabila;
c. sotul donator are posibilitatea de a renunta la dreptul de a revoca
donatia.
ANS: A

47. Cum se stabileste chiria in contractul de locatiune:


a. indiferent de durata contractului;
b. numai pe unitati de timp;
c. in mod global sau pe unitati de timp.

ANS: C

48.Cat timp raman valabile locatiunile incheiate de uzufructuar dupa desfiintarea


titlului locatorului:
a. cel mult 1 an;
b. cel mult 3 ani;
c. cel mult 5 ani.

ANS: C

49. Cum se realizeaza stabilirea termenului de preaviz la incetarea locatiunii:


a. prin lege;
b. prin conventia partilor;
c. prin hotarare judecatoreasca.

ANS: B
50.Ce presupune tacita relocatiune:
a. prelungirea efectelor vechiului contract de locatiune;
b. incheierea unui nou contract de locatiune;
c. o cesiune a contractului de locatiune.

ANS: B