Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Tehnic a Moldovei

Curricula disciplinei / Pro ra! de $nv%!&nt al unit%ii de curs

COD: U.02.O.017 D"T": 01.0#.2012 P"'()": 1/10

Pro ra! de studii:

Business si administrare Marketing si logistica Contabilitate Psihologie managerial

Denu!irea disciplinei:

*ene+iciari: )iveiul:

Studenii anului I de la Facultatea Inginerie Economic i Business Ciclul I - Licena

)u!rul de credite ,CT-: !"# ore $n auditoriu i "# ore de acti%iti de sinestt&lor a studentului' ( credit ) (* ore de acti%iti $n auditoriu i (* ore de acti%iti de sinestttor a studentului+ Titularul disciplinei: Scobiola ,atalia

Chisinau 2012

Universitatea Tehnic a Moldovei

Curricula disciplinei / Pro ra! de $nv%!&nt al unit%ii de curs

COD: COD: U.02.O.017 D"T": 01.0#.2012 P"'()": 2/10

(.

P.,/(M()".((

Cursul -Psihologia managerial - are ca sco. o.timi/area integrrii 0enomenului economic $n .rocesul social-istoric contem.oran1 Cursul este un argument $n 0a%oarea conce.tului economiei contem.orane care .resu.une $nsuirea nu numai a cunotinelor manageriale' dar i a celor social.sihologice1 2isci.lina 3Psihologia managerial - este .re%/ut .entru semestrul II' 0a.t care .resu.une o 0amiliari/are anterioar cu noiunile economice i o a.licare $n studiul s.eciali/at1 4i/iunile di%erse asu.ra 0enomenului managerial recunosc un numitor comun - .enetrarea .sihologic a managementului1 Procesele manageriale se reali/ea/ cu succes $n de.enden de com.etena managerului1 5st0el' sco.ul disci.linei se rele% i $n .osibilitatea cunoaterii .ro.riilor caliti i $nsuiri de .ersonalitate %is - a - %is de .ro0esia aleas1 Comunicarea $n a0aceri .resu.une o cunoatere a structurii as.ectelor' 0unciilor i ti.urilor comunicrii ca 0enomen social' ca mai a.oi s se treac la alegerea comunicaiilor $n organi/aii $n de.enden de structura acesteia1 ,umai cunoaterea tiini0ic a esenei comunicrii umane 0ace .osibil a.licarea ei o.tim $ntro interaciune uman1 6r' munca managerial se a7ea/ .e abilitile comunicati%e' $nsi comunicarea managerial de%enind o .rioritate1 Cursul .ermite .rin orele .ractice cunoaterea abilitilor .ersonale manageriale' .recum i li.sa lor1 de%enind .osibil ast0el de/%oltarea calitilor de manager .ro0esional1 O0iective: De cuno1tin%e: studenii trebuie sa cunoasc8 9 .oli%alenta si multias.ectualitatea conce.tului de comunicare' tratari si %i/iuni ale di%erselor scoli 9 natura social-.sihologica a comunicrii 9 entitatea comunicrii organi/ationale 9 rolul comunicrii in schimbarea 0actorilor si ideilor

9 tacticile si strategiile de comunicare in .rocesul negocierilor 9 teoriile clasice ale colilor de conducere si teoriile contem.orane des.re 0enomenul managerial 9 coninuturile .sihologice ale acti%itii manageriale 9 %alenele insusirilor de .ersonalitate in .rocesul managerial 9 s.eci0icul relaiilor inter.ersonale in sistemul managerial 9 cau/ele con0lictului organi/ational si managementul con0lictului 9 s.eci0icul com.ortamentului managerial
COD: COD: U.02.O.017 D"T": 01.0#.2012 P"'()": 2/10

Universitatea Tehnic a Moldovei

Curricula disciplinei / Pro ra! de $nv%!&nt al unit%ii de curs

((.

COMP,T,)T,/, C"., U.M,"34 " 5( D,36O/T"T,

Studenii trebuie sa .oat8 : a di0erenia comunicarea .siho-sociala de cea organi/ationala : a.lica cunotinele in comunicarea inter.ersonala' decentrarea' re0le7ie'identi0icatie si em.atia in comunicare 9 0olosi abilitile comunicati%e in con%orbirea manageriala si sa .osede mane%re in ascultare 9 sa .oat transmite in0ormaia- chee .rin reclama;ansare de stiri' e7.o/itii si .re/entri 9 organi/a si intretine comunicarea s.eci0ica negocierelor de di%ers rang 9 a di0erenia com.ortamentul organi/ational de cel social 9 a su.une reglrii structura .ersonalitii manageriale 9 a a.recia si a contienti/a calitile de conductor si lider 9 a structura eta.ele de elaborare ale deci/iilor 9 a a.lica 0ormula -su.ra%etuirii- in acti%itatea manageriala

(((.

"DM()(-T.".," D(-C(P/(),( "nul -e!e7 predrii strul )u!rul de ore ,valuarea Credit ,8a!en Cadrul didactic

Codul disciplinei

Pre7 -e!i7 /ucrul /ucr. le e individ nare de ri la0. $nv%!&nt cu +recven%a la 9i U.02.O.01: ( (( 20 20 ;0 $nv%!&nt cu +recvent redus

<

e8a!en

-co0iola )

Universitatea Tehnic a Moldovei

Curricula disciplinei / Pro ra! de $nv%!&nt al unit%ii de curs

COD: U.02.O.017 D"T": 01.0#.2012 P"'()": </10

<

<1 1 *1

Formarea de.rinderilor de comunicare managerial 2e.rinderea de o asculta e0icace i e0icient Procesul de comunicare managerial $n cadrul gru.ului Etica $n comunicarea managerial1 Personalitatea con0lictogen Personalitatea $n acti%itatea managerial Corelaia stil de conducere -stil de comunicare Inter.retarea i 0olosirea limba;elor ne%erbale 2e.rinderi de redare oral a mesa;ului Moti%aia .sihologic $n .rocesul managerial Comunicarea negociere' intermediere ,egocierea $n a0acere 2i0erene ale comunicrii manageriale' %erbal D ne%erbal $n mediul internaional

= =

"1 ?1 @1 A1 (#1 (l1 (=1 (<1 ( 1

= = = = = = = = =

2e/%oltarea de.rinderilor de comunicare $n con0ormitate cu .ersonalitatea managerial >eguli i tehnici .entru .er0ecionarea de.rinderilor de ascultare 2e/%oltarea abilitilor de comunicare $n relaia8 .ersonalitatea managerial -.ersonalitile subalternilor Metode .sihologice de soluionare al con0lictului 5utoe%aluarea .ersonalitii 5.titudini comunicati%e ale conductorului ra.ortate la $nsuirile de .ersonalitate Program de antrenament autoe%aluarea cunotinelor 5rta de a comunica1 Suntei o .ersoan comunicati%B Cehnici moti%ationale Moralitate i legalitatea1 5s.ecte naionale $n negociere Con%ingerea $n business-.rima trea.t $n succesul de conducere Limba;ul ne%erbal D %erbal $n mediul internaional1 In0luenta conte7tului cultural asu.ra com.ortamentelor de comunicare

= =

= = = ? = = = = =

9,ot - 6re $n auditoriu1 Pentru 0iecate or $n auditoriu se .lani0ic c$te o or de acti%iti de sinestatator a studenilor1

Universitatea Tehnic a Moldovei

Curricula disciplinei / Pro ra! de $nv%!&nt al unit%ii de curs

COD: U.02.O.017 D"T": 01.0#.2012 P"'()": =/10

.,3U/T"T,/, >)64?4.(( @( CO)?()UTU/U( .e9ultatele $nv%rii : (n re9ultatul $nsu1irii te!ei studentul tre0uie: 1 prele eri 2 Con%inutul se!inare 2

S se in0orme/e cu sco.ul studierii disci.linei res.ecti%e' s asimile/e termenii noiuni s.eci0ice cursului

Te!a 1. Introducere $n .sihologie managerial i comunicarea $n a0aceri1 Ecoala relaiilor inter.ersonale1 Funciile comunicrii manageriale1 ,i%elele comunicrii1 Crebuinele a.titudinile comunicati%e

S.eci0icul comunicrii manageriale1 Comunicarea $n a0aceri1 Identi0icarea rolului managerial1

S de/%olte de.rinderile de rece.ionare a mesa;ului1 S se in0orme/e cu 0actorii .sihologici ce contribuie la comunicarea e0icace i e0icient1

Te!a 2. Fenomene .sihologice i rolul lor $n comunicarea managerial1 Procese .sihice' acti%iti .sihice' $nsuiri .sihice1 Structura 0enomenelor .sihologice1 2e0inirea .sihicului uman1 Te!a 2. 2e.rinderile 2e/%oltarea de.rinderilor comunicati%e1 Fa/ele de 0ormare comunicati%e manageriale' a de.rinderilor comunicati%e1 0ormarea e0icient a obligaiilor Eta.ele de 0ormare a comunicati%e de.rinderilor comunicati%e1Elementele eseniale ce contribuie la de/%oltarea .rocesului comunicati% managerial1 Imaginea de.re sine i comunicare1 6rientarea inter.ersonal $n comunicare1 Formarea i de/%oltarea Te!a <. 2e.rinderea de a

Factorii .sihologici ce contribuie la rece.ionarea in0ormaiei1 >olul .erce.iei i atitudini $n acti%itatea comunicati% managerial1 5utoanali/a i autocunoaterea1 Selectarea' organi/area' inter.retarea1 In0luena .erce.iei asu.ra calitii comunicrii1

Cehnici'

reguli

.entru

de.rinderilor de ascultare1 Contienti/area 0a.tului c ascultarea e0icace este un 0actor ce contribuie la reali/area obiecti%elor organi/aionale
Universitatea Tehnic a Moldovei

asculta e0icace i e0icient1 5scultarea e0icace1 Ci.uri i ni%ele de ascultare' .erturbaii $n .rocesul de ascultare1

.er0ecionarea de.rinderilor de ascultare1 5utoe%aluarea de.rinderilor de ascultare

Curricula disciplinei / Pro ra! de $nv%!&nt al unit%ii de curs 2

COD: U.02.O.017 D"T": 01.0#.2012 P"'()":;/10 2

Familiari/area cu %iata gru.ului' relaiile inter.ersonale1 5s.ectul .sihologic al relaiilor managei-subalterni1 Coordonarea' diri;area com.ortamental1

Te!a =. Comunicarea managerial $n cadrul gru.ului1 S.eci0icul comunicrii $n cadrul gru.ului1 Funciile comunicrii $n gru.1 5s.ectul emoional al gru.ului1 Membrii gru.ului8 a+ membru a0ectuos b+ membru ostil c+ membru raional1 Climatul .sihologice1 Con0ormistulD necon0ormi stul1 Perturbaii $n comunicareF Bloca;ul' 0iltra;ul' bruia;ul1 Te!a ;. Etica $n .rocesul comunicrii manageriale1 Personalitatea con0lictogen1 2ileme ale eticii manageriale1 Mesa;e etice D ne etice1 Con0lictul1 Clasi0icarea con0lictului1 Metode de abordare al con0lictului1 Te!a 7. Personalitatea $n acti%itatea managerial Personalitatea i im.licarea ei $n comunicare1 Particularitile indi%idual .sihice1 Particularitile social.sihologice1 Personalitatea du. 3Fereastra lui GohariTe!a :. Corelaia stil - de conducere - stil de comunicare1 Stil de conducere autoritar' democrat i .artici.ati%1 Stiluri de comunicare internaionale1 Particulariti naionale ale comunicrii1

3Partici.area Ia discuie-1 Partici.area e7cesi% i .artici.area acti%1 >olul ei asu.ra %ieii gru.ului1 5%anta;ele i de/a%anta;ele $n ca/ de ne con0ormm sau nu ne con0ormm regulilor .rinci.iilor gruPului!57M-

S asimile/e in0ormaie .ri%itor la comunicare managerial etic1 S se de/%olte e0icient $n soluionarea con0lictelor .rin intermediul comunicrii em.atice1 S $nsueasc trsturile de .ersonalitate i im.actul lor $n acti%itatea managerial1

Eta.e de soluionare a con0lictului1 Con0lictul rolurilor1 Situaii de anali/1 Cehnici' metode' strategii1

5utoe%aluarea .ersonalitii1 Program a.licati% de antrenament1 Cehnici de control1

S se 0amiliari/e/e ce stilurile de conducere i comunicare1 S le a.lice $n .ractic .e ede mai utile' ce duc la .er0ormane $nalte1

Stiluri de comunicare internaionale1 (1 Stilul american =1 Stilul 0rance/ <1 Stilul chine/ 5utoe%aluarea stilului comunicati%'de conducere1

2e/%oltarea de.rinderilor comunicati%e ne%erbale e0iciente .entru reali/area contactului .sihologic 0a%orabil1

Te!a #. Inter.retarea i 0olosirea limba;elor ne%erbale1 Limba;ul cor.ului1 Limba;ul s.aiului1 Limba;ul lucrurilor i al culorilor1 Limba;ul tim.ului1 Limba;ul .ara%erbal1

5.licarea $n .ractic a situaiilor de comunicare ne%erbale1

Universitatea Tehnic a Moldovei

Curricula disciplinei / Pro ra! de $nv%!&nt al unit%ii de curs 2

COD: U.02.O.017 D"T": 01.0#.2012 P"'()": 7 /10 2

Te!a 10. 2e.rinderi de redare oral a mesa;ului1 Situaii s.eci0ice de comunicare managerial oral1 5dresarea oral1 5bordarea situaiilor de ti. 3$ntrebri i rs.unsuri-1 Im.ro%i/aia1 Comunicarea .rin tele0on1 Comunicarea cu massmedia Te!a 11. Moti%aia .sihologic Insuirea tehnicilor $n .rocesul managerial1 moti%ationale1 Conce.tul de moti%aie1 Funcii i ti.uri de moti%aie1 Moti%area intrinsec1 Familiari/area' $nsuirea Te!a 12. Comunicare' .rocedurii de negociere1 negociere i intermediere1 Princi.ii de ba/1 Ci.uri 0undamentale de negociere1 5%anta;ul reci.roc1 Te!a 12. ,egocierea $n a0aceri1 S $n%ee a con%inge Forme de negocieri' .rioriti i .artenerii de a0aceri1 .rocesul comunicati% $n negociere' reclam1 5similarea cunotinelor Te!a 1<. 2i0erente ale .ri%itor la di0erenele culturale comunicrii manageriale orale D i anali/a a%anta;elor D ne%erbale $n mediul de/a%anta;elor $n re/ultatul internaional1 Comunicarea a.licrii $n .ractic1 intercultural1 6.ortuniti culturale i de .roducere $n management1 Formarea i de/%oltarea de.rinderilor comunicati%e orale1 2e/%oltarea bloca;ului .sihologic .entru a comunica $n 0ata auditoriului1
6(. -U',-T(( P,)T.U "CT(6(T"T," ()D(6(DU"/4 " -TUD,)?(/O.

Cehnici .entru antrenarea abilitilor comunicati%e8 35rta de a con%inge-' 3>edarea oral-' 3Mani.ularea-1

Cehnici moti%ationale1 E%aluarea cunotinelor1 Moralitatea i legalitatea1 ,egocierea - limba;ul' inuta' com.ortamentul Con%ingerea $n business-.rima trea.t $n succesul de conducere1 2e/bateri .e marginea comunicrii .sihosociale interculturale1

In sco.ul a.ro0undrii cunotinelor teoretice .e .arcursul semestrului' studenilor li se .ro.une anali/a de.rinderii comunicati%e ce se ba/ea/ .e studii de ca/' .une la dis.o/iie e7em.le concrete de mani0estare a de.rinderilor i a.licarea ei $n .ractic1
6(. ,6"/U".," D(-C(P/(),(

E%aluare curent E%aluri summati%e .eriodice E%aluare 0inal


Universitatea Tehnic a Moldovei

- susinerea testelorF studii de ca/' autoe%aluare - atestri - e7amen


COD: U.02.O.017 D"T": 01.0#.2012 P"'()": :/10

Curricula disciplinei / Pro ra! de $nv%!&nt al unit%ii de curs

4III1 CA,-T(O)". P,)T.U ,6"/U4.( P,.(OD(C, @( 5()"/, Se organi/ea/ dou atestri8 .rima H $n s.tm&na a a.tea i a doua H $n s.tm&na a .ais.re/ecea a semestrului de studii1 5testarea se e0ectuea/ $n 0orm de lucrare de control cu tematica a0erent .erioadei de studii8 I Pri!a atestare H temele ce in de com.artimentul 3Introducere $n .sihologie managerial i comunicarea $n a0aceriJF 3Fenomene .sihologice i rolul lor $n comunicarea managerialJF KFormarea de.rinderilor de comunicare managerialJF 32e.rinderea de o asculta e0icace i e0icientJ F 3Procesul de comunicare managerial $n cadrul gru.uluiJF 3Etica $n comunicarea managerial1 Personalitatea con0lictogenJ !temele (-"+F (1 Im.actul 0enomenelor .sihologice cu acti%itatea managerial =1 2e0iniia .sihicului uman <1 Structura 0enomenelor .sihologice 1 Procesele' acti%itile i $nsuirile .sihice solicitate $n acti%itatea managerului .ro0esionist *1 Particularitile .sihologice ale reali/rii rolurilor "1 ,oiunea de rol' as.ecte sociale i .sihologice ?1 >olurile manageriale' clasi0icarea lor clasic @1 Succesiunea i saturaia rolurilor A1 Particularitile .sihologice de conducere $n reali/area 0unciilor
(#1Funciile managerului ((1Clasi0icarea 0unciilor $n de.endena de solicitarea s.orit a cunotinelor .sihologice (=1Personalitatea $n acti%itatea managerial (<1Factorii care determin .ersonalitatea ( 1Caracteristica managerului $n 0uncie de tem.erament' a.titudini' caracter (*1Com.onena social-.sihologic a managerului ("1 Interaciunea uman din cadrul gru.urilor organi/aionale1 >elaiile inter.ersonale $n .rocesul managerial (?1Lru.urile organi/aionale8 0ormale i ne0ormale (@1>elaiile inter.ersonale1 (A1Com.le7itatea obiectului de studiu - comunicarea managerial =#12i0icultile comunicrii e0ecti%e $n management =(1,oiunile de comunicare i comunicaie ==1Comunicaia intraorgani/aional =<1Comunicaia e7traorgani/aional = 1Structura clasic a comunicrii manageriale' e%oluia ei =*1Modele alternati%e ale comunicrii manageriale ="1Funciile comunicrii manageriale =?15s.ecte ale comunicrii =@1Ci.uri de comunicare %erbal =A1Ci.uri de comunicare non%erbal <#1Ci.uri de comunicare .ara%erbal

<(1Personalitatea $n .rocesul structural comunicati%1 <=1Con%ingerea ca 0orm comunicati% $n $nt&lnirile de a0aceri <<1Comunicarea s.eci0ic negocierilor intraorgani/aionale < 1Comunicarea s.eci0ic negocierilor e7traorgani/aionale <*1>ec lama ca 0orma de comunicare cu mediul e7traorgani/aional Universitatea Tehnic a Moldovei COD: U.02.O.017 D"T": 01.0#.2012 P"'()": #/10

Curricula disciplinei / Pro ra! de $nv%!&nt al unit%ii de curs

I " doua atestare H temele ce in de com.artimentele 3Personalitatea $n acti%itatea managerialJF KCorelaia stil - de conducere - stil de comunicareJF KInter.retarea i 0olosirea limba;elor ne%erbaleJF K2e.rinderi de redare oral a mesa;uluiJF KMoti%aia .sihologic $n .rocesul managerialJF KComunicare' negociere i intermediereJF K,egocierea $n a0aceriJF K2i0erente ale comunicrii manageriale orale D ne%erbale $n mediul internaional1J (1 Personalitatea $n acti%itatea managerial =1 Factorii care determin .ersonalitatea <1 Caracteristica managerului $n 0uncie de tem.erament' a.titudini' caracter 1 Com.onena social-.sihologic a managerului *1 Psihologia in0luenei $n .rocesul managerial "1 Ci.urile de in0luen ?1 Strategii de in0luenare @1 Leadershi.-ul - ca.acitate de in0luen A1 Psihologia deci/iilor $n conducere (#1 Conce.tul i locul deci/iei $n .rocesul managerial ((1 Ci.uri i cerinele deci/iilor (=1 Cehnologia deci/iilor economice (<1 Moti%aia $n .rocesul managerial ( 1 Conce.tul de moti%aie (*1 6.ortuniti culturale i de .roducere $n management ("1 Particularitile naionale $n .sihologia managerial (?1 Etica .articularitilor naionale $n comunicarea managerial (@1 Interaciunea uman du. M1 Comas (A1 Comunicarea non%iolen du. Marchal >osenberg =#1 Bariere $n comunicare =(1 Comunicarea in situaiile de con0lict1 ==1 Public >elation !P>+ - unitate' .roces i 0uncie managerial =<1 ,egocierea $n a0aceri-o 0orma a comunicrii manageriale = 1 Ci.uri de negocieri =*1 Stiluri de comunicare internaional ="1 S.eci0icarea stilurilor euro.ene =?1 Particulariti ale stilurilor de comunicare asiatice' chine/e i ;a.one/e =@1 Etica .articularitilor naionale $n comunicarea managerial =A1 Interaciunea uman du. M1 Comas <#1 Comunicarea non%iolen du. Marchal >osenberg <(1 Bariere $n comunicare <=1 Codul manierelor $n a0aceri du. Letitia Beldrid;1Comunicarea $n situaiile de con0lict <<1 Stiluri de comunicare internaional < 1 S.eci0icarea stilurilor euro.ene <*1 Particulariti ale stilurilor de comunicare asiatice' chine/e i ;a.one/e

Cematica subiectelor .ro.use .entru e7amen coincide cu subiectele e7.use $n punctul (6 al .re/entului .rogram1 E7amenul se .etrece oral' $n bilete 0iind incluse dou $ntrebri teoretice i una .ractic1
Universitatea Tehnic a Moldovei COD: U.02.O.017 D"T": 01.0#.2012 P"'()": 10/10

Curricula disciplinei / Pro ra! de $nv%!&nt al unit%ii de curs

(B. .,5,.()?, *(*/(O'."5(C,

(1 Platon Carolina1 Introducere $n .sihodiagnostic8 metode de cercetare i e%aluare $n .sihologie i .edagogie1 NSM' Chiinu' Cehnica-In0o' =##< !( e71 $n bibliotec+ =1 Sabath 5nn Mrie1 Codul bunelor maniere $n a0acere8 5%anta;ul com.etiti% al .ro0esionalismului de a/i1 Bucureti' ed1 4remea' =###' !( e1 $n bibliotec+ <1 Sala%astru 2orina' 2idactica Psihologiei8 Pers.ecti%e teoretice i metodice' lai' >olirom (AAA1 !( e71 $n bibliotec+ 1 Stog Larisa Caluschi Mariana' Psihologia Managementului1 Bucureti' Carier' =##= != e7+ *1 Stog Larisa1 >es.onsabilitatea ca dimensiune a .ersonalitii' Chiinu1 Museum1 (AAA "1 Ourcan Casia' Psihologia Managerial' Chiinu' E.igra0' =## != e71 $n bibliotec+ ?1 Morceta 5ngelo' L&ndirea %edant' Bucureti' Cehnica' (AA" @1 Percek 5rcadie' Nni%ersul com.le7 al memoriei' Bucureti' Ceres1 (AA= A1 Manual de comunicare i negociere $n a0aceri' Ete0an Pruteanu' Polirom' Iai' =### (#1PQQRSTUVWXY ZU[WR\- S]^^_WUS`aUb1 cUd`ef gh`WfRh1 i`WST-jRTReZ_ek1 =###1 (( 1Comunicarea managerial' L1Moraru1 2idactica i Pedagogica' Bucureti' (AA* (=1Comunicarea managerial1 Cosia Ourcan' Chiinu' =##* manuscris