Sunteți pe pagina 1din 15

Cuprins CAP I. PLAN DE AFACERI LA SC ALBINA SRL I. Prezentarea afacerii 1.1 Scurt istoric 1.7 Proiecte de investitii si i!

are rea!izate 1." Date de identificare 1.# Resurse u ane e$istente 1.% Resurse funciare 1.& Situatie financiara si fisca!a 1.' ()iect de activitate II. DA*E +ENERALE ALE IN,ES*I*IEI PR(P-SE '.1 Denu irea investitiei '.' A p!asa ent investitie '." Descrierea succinta a investitiei '.# Funda entarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse '.% Daca prin proiect se asi.ura diversificarea productiei e$istente !a data depunerii cererii de finantare '.& Infor atii privind cantitatea produse!or/ cota de piata si potentia!ii c!ienti '.7 Resurse u ane i p!icate in proiect '.& Durata si .raficu! de rea!izare a investitiei '.7 Esa!onarea investitiei/ din punct de vedere financiar '.0 Finantarea investitiei III. APIC-L*-RA ".1. Ac1izitionarea de i2!oace de transport specia!izate ".'. Ac1izitionarea de ec1ipa ente specifice ".". Ac1izitionarea de ec1ipa ente pentru ana!iza ca!itatii produse!or apico!e ".#. Ac1izitia de fa i!ii de a!)ine 3inc!usiv atci4 se!ectionate ".%. Ac1izitia de stupi noi I,. S*RA*E+IA DE 5AR6E*IN+ ,. (BIEC*I,ELE DE 5AR6E*IN+ ,I. ANALI7A S8(*

ierii si

CAP I. PLAN DE AFACERI LA SC ALBINA SRL

I. Prezentarea afacerii 1.1 Scurt istoric Beneficiarul proiectului, SC ALBINA SRL fiind administrata de d-na ing. Ionescu Marioara, nascuta la data de 01.0 .1!"", in comuna Secuieni, #udetul Neamt. A lucrat ca sef de ferma in mai multe ferme piscicole din $elta $unarii, dar, deoarece dupa 1!!0, piscicultura a cunoscut un regres puternic, s-a impus recalificarea si redirectionarea fortei de munca in alte domenii de acti%itate sau reali&area unor %enituri suplimentare. $-na Ionescu Marioara doreste de cati%a ani sa mareasca %eniturile familiei sale, prin desfasurarea unei acti%itati apicole. $e aceea, in octom'rie (00 a ac)i&itiona un pa%ilion transport stupi, iar in octom'rie (00* o autofurgoneta $acia 1,! $iesel carosata pentru trasport marfuri, am'ele second-)and, deoarece a e+ista oportunitatea de a le ac)i&itiona la preturi sca&ute ,1."00- si respecti% .."00-/. A'ia la inceputul acestui an si-a infiintat societatea, din dorinta de a putea accesa 0onduril 1uropean Agricol pentru $e&%oltare Rurala in %ederea infiintarii fermei apicole pe care o doreste de multa %reme. 1.' ()iect de activitate SC ALBINA SRL s-a autori&at pentru Cod CA1N 01( reali&e&e o acti%itate speciali&ata in acest domeniu. 1." Date de identificare -denumire SC ALBINA SRL -adresa Secuieni, Neamt -cod unic de inregistrare 21"(34*(1 -cod CA1N 01( Apicultura -nr. cont 'ancar R5*"BR$11(0S601".3.*1.40 -'anca 2 BR$ S7S Roman 1.# Resurse u ane e$istente 3cate.orii/ ca!ificare/ nu ar4 Nu este ca&ul Apicultura, dorind sa

1.% Resurse funciare 3terenuri a.rico!e9)aze fura2ere4 ani a!e 3efective pe specii9rase si cate.orii4/ fa i!ii de a!)ine 3specii/ nu ar4/ specii de acvacu!tura 3pe cate.orii4/ i2!oace de ecanizare 3tractoare si asini a.rico!e/ uti!a2e si ec1ipa ente a.rico!e/ insta!atii de iri.at etc4/ constructii in fer a 3adaposturi pentru ani a!e/ re ize pentru asini si uti!a2e/ spatii ad inistrative etc4/ cu precizarea re.i u!ui proprietatii 3in proprietate si9sau arenda9concesiune4 Beneficiarul proiectului SC ALBINA SRL detine documente de proprietate pentru o suprafata de teren e+tra%ilan de 1 )a, amplasat in comuna Secuieni , #udetul Neamt. 1.& Situatie financiara si fisca!a 3datorii fisca!e si9sau i pru uturi )ancare in deru!are : situatia privind respectarea a! .raficu!ui de ra )ursare/ !a ter en si9sau reesa!onate etc4 Beneficiarul nu are pierderi financiare ,societate nou infiintata/, nu are datorii sociale si fiscale si nici nu are o'ligatii catre institutii finantatoare. 1.7 Proiecte de investitii si i!are rea!izate SC ALBINA SRL nu a desfasurat o acti%itate. A e+istat doar intentia de a demara o ferma apicola, fapt care a condus la ac)i&itionarea unui pa%ilion transport stupi in (00 si a unei autofurgonete $acia 1,! $iesel carosata pentru trasport marfuri, in (00*. II. DA*E +ENERALE ALE IN,ES*I*IEI PR(P-SE '.1. Denu irea investitiei

$enumirea proiectului propus este2 8Ac1izitie stupi/ fa i!ii de a!)ine si dotari!e aferente fer ei apico!e apartinand SC ALBINA SRL in !oca!itatea Secuieni/ 2udetu! Nea t; '.'. A p!asa ent investitie< =udet/ Loca!itate/ Strada/ Nr. etc.

Localitate Secuieni, #udetul Neamt '.". Descrierea succinta a investitiei 3cu precizarea para etri!or te1nici si odu! cu acesti para etrii se incadreaza in standarde!or -niunii Europene in do eniu! protectiei ediu!ui/ sanitar:veterinar/ / sanitar/ pentru procesarea investitii!or si incadrarea in standarde!e nationa!e pentru a!te investitii

In%estitia consta in ac)i&itionarea de .0 familii de al'ine, utila# de 'a&a ,.0 stupi/ si o serie de ec)ipamente si unelte de lucru necesare pentru productia de miere si polen, inclusi% ec)ipament protectia muncii. 9udetul Neamt este situat intr-o &ona cu 'a&a melifera 'ogata si %ariata ce nu este e+ploatata corespun&ator in pre&ent.

Mentionam ca amplasarea stupinei, distantele fata de fermele &oote)nice, drumurile pu'lice, locuinte si toate cerintele necesare se incadrea&a in standardele nationale de mediu si sanitar - %eterinare, conform ane+elor atasate. '.#. Funda entarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse

Necesitate2 In%estitia propusa ofera oportunitati de munca pentru persoanele din mediul rural, facilitandu-le posi'ilitatea de a o'tine %enituri alternati%e. 5portunitati2 0lora melifera din #udetul Neamt este 'ogata si %ariata, cuprin&and numeroase specii de plante cu %aloare apicola ridicata. Aceasta, poate conduce la o'tinerea unor recolte de miere ridicate si constante in timp. Aproape 1:. din numarul total de specii de plante care traiesc in Romania se gaseste in Re&er%atia Biosferei $elta $unarii. Numarul actual al familiilor de al'ine din #udetul Neamt este mic fata de posi'ilitatile de %alorificare e+istente. '.%. Daca prin proiect se asi.ura diversificarea productiei e$istente !a data depunerii cererii de finantare 3ca activitati si9sau produse4/ se va preciza odu! de rea!izare.

0iind o in%estitie noua, repre&inta o di%ersificare fata de %eniturile inregistrate pana in pre&ent. '.&. Infor atii privind cantitatea produse!or/ cota de piata si potentia!ii c!ienti

In urma e+ploatarii celor .0 de familii de al'ine se o'tine ca produs principal mierea in cantitate medie de !00 ;g si 4( ;g polen, ca produs secundar. <rin practicarea inmultirii al'inelor prin roirea artificiala se reali&ea&a un spor de efecti% de 100=, ceea ce permite in egala masura si %an&area a .0 familii de al'ine anual. -R5N<roduse <rod medie:an Cant totala:an <ret unitar 6aloare:an Miere .0 ;g:fam !00 ;g 10 !.000 <olen (,3 ;g:fam 4( ;g ("0.000 1.*00 0amilii al'ine 1 fam .0 fam 100 ..000 Total 13.800 <rodusele finale ,miere si polen/ o parte se %or %inde catre societatile comerciale, iar alta parte %or fi %andute prin maga&inul propriu, iar familiile de al'ine se %or %inde catre alti producatori apicoli din &ona. '.7. Resurse u ane i p!icate in proiect 3cate.orii/ ca!ificare/ nu ar4

Realitatile economice din ultimii ani au generat in #udetul Neamt o rata ridicata a soma#ului, care poate fi diminuata si prin implicarea di%erselor categorii de someri in domeniul apicol. In cadrul acestui proiect %or fi implicati doar mem'rii familiei. In timp numarul acestora poate sa creasca pe masura ce stupina se %a e+tinde.

<ersoanele implicate in proiect %or urma cursuri de speciali&are in acest domeniu, in urma carora %or o'tine atestate de apicultor. <ersonalul este necesar pentru efectuarea la timp si in 'une conditii a lucrarilor pre%a&ute de te)nologia de crestere si productie. '.0. Durata si .raficu! de rea!izare a investitiei 3!uni4

In%estitia se %a reali&a integral in luna martie anul curent, deoarece se constituie din ac)i&itii simple ,stupi, familii de al'ine, ec)ipamente si unelte de lucru/. '.>. Esa!onarea investitiei/ din punct de vedere financiar 3ac1izitie/ p!ati catre furnizori/ incasare a2utor financiar nera )ursa)i! 4 Martie (,"( 1,"44 (,3*! !* ("( Aprilie Mai

>ip de Acti%itate 0onduri neram'ursa'ile In%estitia propiru-&isa Ac)i&itie stupi Ac)i&itie familii de al'ine Ac)i&itie dotari Cerere de plata '.1?. Finantarea investitiei

6aloarea totala a proiectului este de ".".( - ,respecti% (...4(4 R5N/, din care2 %aloarea eligi'ila a proiectului este de ".0"( - ,respecti% (1..334 R5N/. Sursele de finantare ale proiectului sunt urmatoarele2 surse proprii ,total/2 ..00 - ,respecti% 1(4.003 R5N/, fonduri pu'lice neram'ursa'ile2 (."( - ,respecti% 10 .4(3 R5N/. $ata reali&arii pre&entului memoriu #ustificati% este 11:0(:(00!, data la care cursul de sc)im' a fost de 1 - ? 3(.("0 R5N, conform cursului Bancii Centrale 1uropene, afisat pe site )ttp2::@@@.ec'.int:stats:eurof+ref:eurof+ref-+ml.)tml.

"

III. APIC-L*-RA ".1. Ac1izitionarea de i2!oace de transport specia!izate 3re orci/ pavi!ioane4 pentru transportu! stupi!or in pastora! 3tipuri/ caracteristici functiona!e/ nu ar4 Nu este ca&ul deoarece SC ALBINA SRL dispune de#a de un pa%ilion transport stupi, iar in octom'rie (00* o autofurgoneta $acia 1,! $iesel carosata pentru trasport marfuri. ".'. Ac1izitionarea de ec1ipa ente specifice/ de protectie/ instru entar pentru dozare/ a estecarea si a )a!area ierii si a produse!or apico!e Structura si valoare Elemente investitionale 1. utilaje fara montaj si echipamente de lucru - Centrifuga 3 R ino+ - >a%a de descapacit - 0urculita de descapacit + ( - Cutit de descapacit + ( - Strecuratoare miere - Colector de polen + (" - Aranitor + (" - $alta apicola + ( - Afumator + ( - <erie apicola + ( - Ladita de transport rame - 7ratie de urdinis + (" - Rama de %entilatie + (" - Scaun apicol - Suport pentru stup + (" - Inc)i&ator de urdinis + (" - 7ratie separatoare + 10 - Coli%ie matca + 10 - <ul%eri&ator - Stupi de re&er%a si rame goale - Cantar de control %. dotari protectia muncii - masca - )alat - manusi Valoare RON 3 .!" 1(."00 1."(0 1(0 "00 14" 4."00 1..4" 1.3 "(0 !0 0 4"0 ..400 0 1.*4" 1.1(" "0 "00 0 1."00 ( 0 #8% ..0 .00 "( !#"$3! .3",4" 3(,0" .,.( 1.,*. 3,*3 (04,3" .*,0. .,41 13,.* (,3! 1, (0,4" 10(,.3 1, "1,* .1,1( 14,!* 1.,*. 1, 31,3! 4,1! 18$8# !,1( *,.0 1,33

TOT&' E'()(*(' Parametri tehnici

+.0+%$01

Elemente <arametri te)nici investitionale 1. utilaje fara montaj si echipamente de lucru Centrifuga 3 R Centrifuga este un aparat care se foloseste pentru e+tragerea ino+ mierii. Se ac)i&itionea&a o centrifuga tangentiala, ce cuprinde . rame ase&ate perpendicular pe diametrul rotorului in niste casete special amena#ate in rotor, astfel incat mierea se e+trage mai intai de pe o fata, iar apoi de pe fata cealalta a ramei. Acesta se compune din trei parti principale2 Bn re&er%or colector cilindric, din ino+ de 1 mm grosime. 0undul re&er%orului este conic si inclinat spre partea in care se montea&a ro'inetul de scurgere, pentru a usura e%acuarea mierii. Bn rotor confectionat din 'are metalice cu sectiunea de ("-.0:.-" mm, a%and in centru un a+ care se spri#ina la partea inferioara printr-un lagar cu rulment pe fundul re&er%orului, iar la partea superioara se fi+ea&a intr-o 'ara trans%ersala, fi+ata la randul ei prin doua suru'uri de marginile re&er%orului. Bn mecanism de actionare format dintr-un cuplu de roti dintate conice. <entru strecurarea si conditionarea mierii dupa e+tractie se folosesc strecuratoare si filtre, maturatoare, 'utoaie, in care mierea este lasata sa se limpe&easca si sa piarda surplusul de apa pe care-l contine. >a%a de descapacit >a%a ,ino+/ pentru descapacit este folosita la ase&area ramei intr-o po&itie comoda pentru descapacit. 1ste formata dintr-o rama metalica, cu peretii o'lici, in care se montea&a doua sting)ii suport, pe care se asea&a rama de miere, o sita care acopera fata interioara a ramei metalice si o ta%a colectoare montata su' sita. In felul acesta capacelele de miere in urma descapacirii, se aduna pe sita, mierea scurgandu-se apoi in ta%a colectoare. 0urculita de 0urculita pentru descapacit se foloseste mai ales in ca&ul ramelor descapacit de cui', care se descapacesc in %ederea )ranirilor stimulente sau a ramelor cu suprafata neuniform capacita. 1ste formata dintr-o placa metalica in care sunt montate 1* ace de otel in plan inclinat la .3 fata de placa, prinsa intr-un maner de lemn. Cutit de descapacit Cutitul pentru descapacit este format dintr-o lama de otel a%and grosimea de . mm, lungimea de ((0 mm si latimea de 3" mm, montata intr-un maner de lemn. Strecuratoare miere Colector de polen 0ormata dintr-un cadru metalic si o sita prin care se strecoara mierea, in %ederea retinerii impuritatilor. Colectorul de polen este din material lemnos si se amplasea&a la urdinis folosindu-se la strangerea incarcaturilor de polen. <iesele principale din care se compune un colector de polen sunt2 <laca acti%a care retine polenul de pe picioarele al'inelor este confectionata din plastic, orificiile de trecere fiind rotunde cu latimea de 3 mm. Sertarasul de depo&itare a incarcaturilor de

Aranitor

$alta apicola

Afumator

<erie apicola

polen retinute de placa acti%a permite o mai 'una %entilatie si deci o mai rapida e%aporare a apei. Sertarasul tre'uie sa ai'a fundul din plasa de sarma cu oc)iuri foarte mici ,0," mm/. Aranitoarele ac)i&itionate sunt din material plastic. Se folosesc pentru )ranirea familiile in perioadele lipsite de cules si familiile 'olna%e, prin administrarea diferitelor sortimente de )rana de calitate . $alta apicola este formata dintr-o placa de otel groasa de " mm, a%and un capat indoit in ung)i drept pe o lungime de (0 mm. Capetele sunt latite si ascutite in forma de daltaC se foloseste la desprinderea partilor im'inate in falt sau lipite de al'ine cu propolis sau cu ceara, la curatirea ramelor si a partilor componente ale stupului de propolis sau de ceara, precum si la alte lucrari in stupina ca de e+emplu, curatirea afumatorului, pregatirea materialului pentru afumat, etc. Afumatorul este format dintr-un corp cilindric facut din ta'la &incata groasa de 0," mm, cu capac mo'il, in forma de cos, acoperit in partea de #os cu un gratar. In interiorul corpului se gaseste un pa)ar mo'il, pentru com'usti'il, facut din ta'la de 1 mm grosime, a%and de asemenea la partea inferioara un gratar care permite trecerea aerului. $e corp este montata cu a#utorul a doua suru'uri, o perec)e de foale formate din doua scandurele prinse pe o latura in ung)i mo'il, celelalte trei parti fiind unite printr-un 'urduf. <rin actionarea foalelor se antrenea&a in partea inferioara a corpului un curent de aer care impinge, prin orificiul corpului, fumul produs ca urmare a arderii diferitelor materiale ,carpe, iasca etc./. 1ste confectionata din lemn si a#uta la usurarea lucrarilor apicole, prin indepartarea cu 'landete a al'inelor de pe rame.

Ladita de transport rame Ladita de transport face parte din in%entarul stupinei. 1ste o ladita de lucru usoara, facuta din <.0.L., a%and o capacitate de 3-* rame S>AS, pre%a&uta cu manere si cu o curea de pus pe umar, precum si un capac telescopic, pentru ca nici o al'ina sa nu poata patrunda inauntru. 6a fi folosita la punerea, adapostirea pro%i&orie a ramelor scoase din stupii ce se controlea&a, la transportul ramelor cu miere pentru e+tractie si a ramelor ce se folosesc in stupina la di%erse lucrari, la formarea si transportarea roilor etc. 6a fi de&infectata regulat pentru a se pre%eni raspandirea 'olilor in stupina. 7ratie de urdinis 7ratia de urdinis este confectionata dintr-un cadru de lemn pre%a&ut cu plasa de sarma, si se po&itionea&a la urdinis. Rama de %entilatie Rama de %entilatie se compune dintr-o rama cu plasa de sarma, folosita pentru %entilatie. Scaun apicol Se confectionea&a din lemn. Are mai multe compartimente in care se tin diferite scule si materiale necesare in timpul lucrului, ser%ind in acelasi timp ca scaun. Suport pentru stup Se pre&inta su' forma unui cadru metalic pe care se spri#ina stupul.

Inc)i&ator de urdinis

1 confectionat fie din ta'la, perforata din loc in loc pentru accesul al'inelor si impiedicarea accesului ro&atoarelor, fie dintr-un leat, numit inc)i&ator 'loc, care inc)ide golul urdinisului pe toata desc)iderea, pe una din parti a%and taiata o desc)i&atura de 1"-(0 cm lungime si * mm inaltime. In partea de sus a 'locului e practicata o alta taietura mai mica de 4-* cm, folosita ca urdinis de iernare la familiile mai putin puternice. Cand se a#unge la marele cules, sau atunci cand e ne%oie de o aerisire mai mare, 'locul se inlatura cu totul. 1ste o rama de 1( + 1( mm grosime al carei perimetru corespunde cu cel al stupului, pe am'ele fete ale ramei fiind fi+ate ( pan&e metalice gal%ani&ate, cu oc)iuri de 1,"-( mm. Rama se asea&a intre corpurile superioare ale stupului M1 i&oland al'inele din corpul de sus fata de cele de #os, fara ca al'inele sa se poata atinge. Corpul de sus fiind fara matca, poate fi folosit ca nucleu de imperec)ere a matcilor si, dupa imperec)erea noii matci, separatorul se poate retrage in %ederea sc)im'arii matcii 'atrane.

7ratie separatoare

Coli%ie matca Coli%iile sunt mici dispo&iti%e de diferite tipuri folosite pentru protectia matcilor sau a 'otcilor atunci cand acestea sunt introduse in alte colonii. $e fiecare data cand sunt folosite acestea se oparesc cu apa fiarta si sunt lasate sa se usuce in %ederea indepartarii mirosului matcii precedente si de&infectarii. $aca nu %om proceda asa, matca introdusa in cusca, simtind mirosul unei ri%ale, incepe sa se agite in coli%ie, fapt ce %a contri'ui la ingreunarea primirii ei de catre al'inele stupului. Coli%iile tre'uie sa fie pre%a&ute cu pasta de miere, &a)ar pudra si polen iar oc)iurile sitei sa fie de (-(," mm marime pentru ca sc)im'urile dintre al'ine si matca sa se faca in cele mai 'une conditii. <ul%eri&ator <ul%eri&atorul are o pompa de aer, cu care se creea&a presiune in 'a&inul aparatului. Aparatul poate fi folosit ca inlocuitor al afumatorului, cand in el se pune apa cu putin acid acetic, care pul%eri&at linisteste al'inele. Cu a#utorul lui se pot pul%eri&a solutii medicamentoase sau se pot umple cu sirop faguri pentru )ranire, sau cu apa calda, atunci cand ei sunt lasati (-. &ile pentru inmuierea in%elisurilor nimfelor ramase dupa numeroasele generatii de puiet, dand astfel posi'ilitatea al'inelor sa le poata roade si elimina din celule. In in%entarul stupinei tre'uie sa e+iste stupi de re&er%a si rame goale. 1ste 'ine sa utili&am in stupina un singur model de rama, din cele ce se comerciali&ea&a prin retelele ACA, orice modificare marind pretul de cost al produsului finit. Cantarul de control da indicatii apicultorului despre felul cum se desfasoara culesul. $atele si indicatiile aratate de cantar se inregistrea&a seara, dupa ce al'inele au incetat &'orul, si se trec in agenda de lucrari &ilnice. Aceste date nu repre&inta numai !

Stupi de re&er%a si rame goale Cantar de control

nectarul adus din camp ci si cantitatea de puiet crescuta datorita culesului.

10

%. dotari protectia muncii Masca Aalat Manusi

Masca este formata dintr-o palarie cu 'oruri largi incon#urata cu pan&a, iar in fata o plasa neagra din sarma. Aalatul este confectionat din material al' sau de culoare desc)isa si face parte din ec)ipamentul de protectie al apicultorului. Sunt folosite pentru protectia apicultorului.

0urni&or - S. C. Comple+ Apicol S. A. Bucuresti ".". Ac1izitionarea de ec1ipa ente pentru ana!iza ca!itatii produse!or apico!e Nu este ca&ul ".#. Ac1izitia de fa i!ii de a!)ine 3inc!usiv atci4 se!ectionate ierii si

Se %or ac)i&itiona .0 familii de al'ine. 0amiliile de al'ine ce %or fi ac)i&itionate, fac parte din grupa raselor de al'ine europene Apis mellifica, ce apartin ordinului ADmenoptera. Al'inele din aceasta rasa sunt deose'it de %aloroase, de&%olta familii puternice ,numar mare de indi%i&i/, au instinctul de acumulare a re&er%elor de )rana foarte de&%oltat, sunt re&istente la 'oli si la iernare, sunt 'lande, putin roitoare. Isi pastrea&a in timp caracteristicile de 'a&a si sunt foarte producti%e, necesitand doar o 'una organi&are a acti%itatii de crestere si e+ploatare, stupine optim dimensionate si interes din partea apicultorilor. 0amilia de al'ine este formata din2 matca, al'ine lucratoare si trantori. Matca este singura femela perfecta a fiecarei familii de al'ine, cu organele de reproducere complet de&%oltate, capa'ila sa se imperec)e&e si sa depuna oua din care se de&%olta al'ine lucratoare, trantori si matci, asigurand astfel perpetuarea familiei si a speciei. Al'inele lucratoare sunt femele cu organele de reproductie nede&%oltate. I-au nastere din oua fecundate depuse de matca in fagurii cui'ului si formea&a numarul cel mai mare de indi%i&i din cadrul familiei de al'ine, numar care este %aria'il in cursul unui an in functie de anotimp, intensitatea culesului, prolificitatea matcii etc. La inceputul prima%erii numarul lor %aria&a intre 1".000 E (0.000, in timpul %erii intre 30.000 E 0.000, iar toamna intre (0.000 E .0.000. Al'inele lucratoare e+ecuta tot comple+ul de lucrari de acti%itati necesare e+istentei familiei de al'ine, din care amintim2 recoltarea nectarului si a polenuluiC depo&itarea si prelucrarea acestoraC )ranirea si ingri#irea puietului diferentiat pe %arste si casteC construirea fagurilorC reglarea si mentinerea temperaturii optime in cui'C pa&irea stupului de in%a&ia dusmanilorC reali&ea&a coe&iunea intre indi%i&ii familiei prin relatiile de nutritie si sc)im'ul de feromoniC mentin e+istenta familiei prin cresterea si sc)im'ul intre generatiiC asigura inmultirea si perpetuarea speciei prin cresterea reproducatorilor si roire etc. >rantorii sunt repre&entatii masculi ai familiei de al'ine. In conditii normale, trantorii iau nastere din o%ule nefecundate depuse de matca in celule mai mari cladite special 11

pe marginea fagurilor, iar in situatii de de&ec)ili'ru 'iologic, iau nastere cand anumite familii si-au pierdut matca, de%enind 'e&metice, la care o parte din al'inele lucratoare sunt transformate prin )ranire cu laptisor de matca in matci false, care depun o%ule nefecundate in toate celulele fagurilor din care re&ulta trantori. In mod normal, trantorii apar in stupii de&%oltati in perioada premergatoare roirii ,mai E iunie/ si dispar treptat in lunile iulie E august. Numarul lor in perioada optima de crestere la familiile puternice este de (.000 E ..000. Rolul principal al acestora este de imperec)ere a matcilor, contri'uind prin aceasta la perpetuarea speciei. <rin pre&enta pe faguri contri'uie si la reali&area unui regim termic normal pentru cresterea puietului. 0urni&or - S. C. Comple+ Apicol S. A. Bucuresti ".%. Ac1izitia de stupi noi 3se va preciza nu aru! de stupi4

Se %or ac)i&itiona .0 stupi multieta#ati. Acestia se incadrea&a in categoria stupilor %erticali, la care se utili&ea&a rame de o singura dimensiune ,3.":(.0 mm/. <artile componente ale acestui tip de stup sunt2 soclu, (-. corpuri, podisor, podisor separator, sita de %entilatie, capac, 10 rame pentru fiecare corp, )ranitor ta%a, 'loc pentru urdinis, reductor de urdinis si o perec)e de ti#e metalice pentru fi+area elementelor in timpul transportului. Ca avanta2e in fo!osirea acestui tip de stup ave < reali&area lucrarilor apicole fara consum prea mare de energie, o'tinerea unor familii puternice, o'tinerea unor produse apicole si in special mierea de al'ine de calitate superioara, efectuarea lucrarilor de intretinere mai usor. 0urni&or - S. C. Comple+ Apicol S. A. Bucuresti

I,. S*RA*E+IA DE 5AR6E*IN+ Strategiile se enunta din punctul de %edere al pietei si al celor 3 < 2 F Piata. <rodusele au o gama larga de utili&are si se adresea&a tuturor persoanelor indiferent de %arsta, se+, ocupatie. <enetrarea de noi piete 1+plorarea oportunitatilor 1liminarea amenintarilor aparute Ameliorarea capacitatii de pre%i&iune Im'unatatirea calitatii deci&iilor @ Pret Corelarea cu pretul lider Situarea su' pretul pietii 1(

Metoda adaosului <returi diferentiale <returi promotionale

@ Produs Mentinerea produsului la ni%elul tuturor pietelor deser%ite de firma $iferentierea produselor in raport cu piata deser%ita Cercetari in domeniul farmaceutic in parteneriat cu SC AN>IBI5>IC1 SRL, aceasta %enind cu cercetatori, la'oratoare si aparatura necesara cercetarii, iar noi aducand produsele necesare in cercetare @ Pro ovare Mentinerea promo%arii la ni%elul tuturor pietelor $iferentierea promo%arii in raport cu piata deser%ita <romo%area adaptata E crearea unui site care sa contina informatii despre firma, metode de prelucrare si o pre&entare a tuturor produselor din firma. Siteul %a fi construit de o firma de specialitate contractata de firma. Siteul %a contine si posi'ilitatea comandarii online a produselor, pentru persoanele doritoare. <romo%are nesc)im'ata @ P!asare Canale noi de distri'utie <racticarea mar;etingului direct. Am ales acest tip de mar;eting pentru a reduce costurile. Anga#area unei firme de transport ar presupune c)eltuieli suplimentare.

,. (BIEC*I,ELE DE 5AR6E*IN+ . ()iective!e pe ter en scurt A 1 an F F F F Atragerea a minim 10 clienti Reali&area unei pagini @e' <racticarea unui pret al produselor accesi'il tuturor categoriilor sociale Introducerea pe piata de noi produse din ceara 2 lumanari ediu A ' A " ani

()iective pe ter en

F Mentinerea rapotului pret E calitate in fa%oarea clientilor F $e&%oltarea afacerii si in orasul Bacau F <romo%area produselor prin spoturi pu'licitare la tele%i&or si radio F Reali&area unui nou produs in cola'orare cu SC AN>IBI5>IC1 SRL Iasi F Mentinerea relatiilor cu clientii actuali si cresterea numarului acestora cu " in fiecare luna

1.

()iective pe ter en !un. A peste " ani F Atingerea unei cote de piata de 1" = F $esc)iderea unui nou maga&in in Bucuresti F Mentinerea pretului produselor su' ni%elul competitiei F Crearea unui site propriu al firmei in care sa se faca pre&entarea firmei si a produselor comerciali&ate F Crearea unui nou produs pe 'a&a de propolis

,I. ANALI7A S8(* Puncte tari

0irma o sa se e%identia&e prin calitate superioara a produselor comerciali&ate cu scopul satisfacerii clientilor. Btili&area unei te)nologii moderne in %ederea cresterii producti%itatii. Atitudinea po&iti%a a firmei in %ederea im'unatatii continue a calitatii produselor. Reali&area de campanii de promo%are intense si eficiente. $esc)iderea unei e+po&itii permanente la sediul firmei. Cunoasterea concurentilor 6arietatea produselor duce la acoperirea unui segment mai mare de piata. <ersonal ama'il, instruit si capa'il de a oferi suport in scopul consilierii clientilor. Puncte s!a)e

0irma dispune de resurse financiare limitate Cresterea pretului de ac)i&itie la stupi si accesorii Lipsa de e+perienta in domeniu. (portunitati

<reocuparea crescuta a populatiei pentru sanatate si preocuparii asupra consumarii de produse naturale. 5'tinerea de finantari de la 0ondul 1uropean Agricol pentru $e&%oltare Rurala Intratrea pe alte piete 2 interne si e+terne <articiparea la targuri nationale, internationale si e+po&itii. Recepti%itatea populatiei.

13

A enintari $escresterea demografica duce la o scaderea a consumului de produse apicole. 0iscalitatea si 'irocratia duce la influentarea de&%oltarii Intrarea pe piata a noi competitori directi si agresi%i. Cresterea preturilor la tratamente pentru al'ine. $esc)iderea pietei nationale pentru produse straine. Concurenta crescuta. Conditii meteorologice nefa%ora'ile. Im'olna%irea al'inelor.

1"