Sunteți pe pagina 1din 13

ROMANIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR ADMINISTRAIA NAIONALA A DRUMURILOR

B-dul Dinicu Golescu, 38,77113 Bucureti, sector 1 Tel.: 0-040-1,-212.62.01; F !: 0-040-1-312.0".84

ADMINISTRAIA NAIONALA A DRUMURILOR

REGULAMENT
PRIVIND EFECTUAREA RECEPIILOR LUCRRILOR I SERVICIILOR DE NTREINERE I REPARAII CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE

ORDINUL DIRECTORULUI GENERAL AL A.N.D.


nr. 134 din 2# se$te%&rie 2000 'n te%eiul (ot)r*rii Gu+ernului nr. 127# din 8.12.1""0, $ri+ind re,ul %entul de or, ni- re i .unc/ion le l 0d%inistr /iei 1 /ion le Dru%urilor, cu %odi.ic)rile ulterio re, 2n & - contr ctului de 3 n ,e%ent nr. 412140141""4, 2nc5ei t cu 3inisterul Tr ns$orturilor, D)nil) Buc % n ,er l 0d%inistr /iei 1 /ion le Dru%urilor - 6.0., e%ite ur%)torul
ORDIN:

In#i "ti$ AND %1&'2((( El")*r"t #+: Dir+ ,i" #+ -ntr+,in+r+ Dru.uri !i P*#uri ' A.N.D.

Art. 1. 7e $ro&) 86e,ul %entul $ri+ind e.ectu re rece$/iilor lucr)rilor i ser+iciilor de 2ntre/inere l re$ r /ii curente l dru%urile $u&lice9 , ind. 01D #14-2000. Art. 2. 0ducere l 2nde$linire $re-entului ordin re+ine D6D: 1-7. 0rt. 3. De l d t e%iterii $re-entului ordin 2i 2ncete -) $lic &ilit te $re+ederilor ;rdinului Tr ns$orturilor nr. 48441.0".1""2.
DIRECTOR GENERAL, Ing. Dnil Bu !"

CUPRINS

REGULAMENT PRI0IND E3ECTUAREA RECEPIEI LUCR4RILOR 5l SER0ICIILOR DE -NTREINERE 5l REPARAII CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE CAPITOLUL 1

In#i "ti$ AND %1& ' 2(((

C"/it*lul <. :re+ederi ,ener le................................................................37 C"/it*lul II. Docu%ent /iile $entru rece$/ie .........................................38 C"/it*lul III. 6ece$/i 2ntr-o sin,ur) et $).............................................3" C"/it*lul I0. 6ece$/i 2n dou) et $e....................................................40 C"/it*lul 0. 6ece$/i .in l)...................................................................43 C"/it*lul 0I. Dis$o-i/ii .in le...................................................................44 An+1" l. :roces +er& l de rece$/ie 2ntr-o sin,ur) et $).......................4# An+1" 2. :roces +er& l de rece$/ie l ter%in re lucr)rilor...................47 An+1" 2. :roces +er& l de rece$/ie .in l) .............................................4" T")+l 1. =ist lucr)rilor de 2ntre/inere curent) i $eriodic) dru%uri, $o duri $ s >e i ne!e l c re rece$/i se e.ectue -) 2ntr-o sin ,ur) et $) i ni+elele co%isiei c re e.ectue -) rece$/i .................................................................................................. #1 T")+l 2. =ist lucr)rilor de 2ntre/inere curent) i re$ r /ii curente dru %uri i $oduri c re se rece$tione -) 2n dou) et $e, ter%e nele de , r n/ie lucr)rilor i ni+elul co%isiei c re . ce re ce$/i ........................................................................................## T")+l 2. ?o%$onen/ co%isiilor de rece$/ie l ni+el teritori l i centr l..................................................................................#7

Pr+$+#+ri g+n+r"l+
Art.1. :re-entul re,ul %ent este red ct t $e structur 86e,ul %entului de rece$/ie lucr)rilor de ?onstruc/ii i inst l /ii9 $ro& t $rin (G nr. 27341""4, cu d $t)rile ce s- u i%$us, /in*nd se % de s$eci.icul lucr)rilor de 2ntre/inere i re$ r /ii curente i se $lic) l dru%urile n /ion le, >ude/ene i co%un le. Art.2. 6ece$/i constituie o co%$onent) siste%ului c lit)/ii 2n construc/ii i re$re-int) ctul $rin c re &ene.ici rul decl r) c) cce$t) lucr re cu s u .)r) re-er+e i c) ce st $o te .i d t) 2n .olosin/). :rin ctul de rece$/ie este certi.ic t . $tul c) e!ecut ntul i- 2nde$linit o&li, /iile contr ctu le i le docu%ent /iei de e!ecu/ie. Art.2. 'n 2n/elesul $re-entului re,ul %ent, &ene.ici rul este $erso n .i-ic) s u >uridic), c re 2nc5eie contr ctul de e!ecut re lucr)rilor s u ser+iciilor de 2ntre/inere s u re$ r /ii curente @2n c -ul c*nd ceste sunt e!ecut te $rin unit)/ile ter/e de $ro.ilA s u este c5i r e!ecut ntul $ro$riu--is @2n c -ul c*nd ceste lucr)ri, s u ser+icii sunt re li- te 2n re,ie $ro$rieA, 2n c re situ /ie $rin rece$/ie se certi.ic), c) re li-)rile sunt 2n con.or%it te cu docu%ent /i te5nico-econo%ic) i cu $rescri$/iile te5nice 2n +i,o re c*t l 2nde$linire condi/iilor, $entru d re 2n e!$lo t re o&iecti+ului rece$/ion t. Art.4. 6ece$/i lucr)rilor de 2ntre/inere i re$ r /ii curente se e.ectue -) 2ntr-o sin,ur) et $), $entru lucr)rile si ser+iciile cu$rinse 2n t &elul nr. 1 din $re-entul re,ul %ent i 2n dou) et $e $entru lucr)rile i ser+iciile cu$rinse 2n t &elul 2, din re,ul %ent. 1ot):
BA 1o/iune 8dru%9 este re,le%ent t) l rt.2, lin.3 i 4 din ;.G. nr.4341""7 $ri+ind re,i%ul dru%urilor, $ro& t) $rin =e,e nr.8241""8, re$u&lic t): 1o/iunile Clucr)ri9 res$ecti+ 8serricii9 sunt re,le%ent te 2n 81o%encl torul $ri+ind lucr)rile i ser+iciile .erente dru%urilor $u&liceD $ro& t $rin ordinul Directorului ,ener l l 01D.

El")*r"t #+: 0.1.D.

A/r*)"t #+: 0.1.D. cu +i-ul "34107344.12.2000

Art.%. :entru lucr)rile i ser+iciile ce se rece$/ione -) 2n dou) et $e, ce st se des.)o r) st.el: - rece$/ie l ter%in re lucr)rilor; - rece$/ie .in l), l e!$ir re $erio dei de , r n/ie Art.6. <ndi.erent de surs de .in n/ re, rece$/iile se +or or, ni- de c)tre d%inistr torul dru%ului, c re 2n sensul $re-entului re,ul %ent re c lit te de &ene.ici r. Art.7. 6ece$/iile lucr)rilor, res$ecti+ ser+iciilor se e.ectue -) de c)tre co%isii de rece$/ie nu%ite de or, nul centr l s u teritori l 2n .unc/ie de c te,ori lucr)rilor con.or% $re+ederilor din t &elele 1, 2 i 3. ?o%isiile de rece$/ie se nu%esc de re,ul) $e $erio d unui n c lend ristic de c)tre 01D, $entru cele de ni+el 01D l D6D:, i de c)tre D6D:, res$ecti+ ?onsiliu >ude/e n s u loc l, $entru cele teritori le @sec/ii, >ude/e, loc lit)/iA. Art.8. 6ece$/i se . ce de re,ul) $rin cordul $)r/ilor s u, 2n c -ul c*nd $)r/ile nu >un, l un cord $entru re-ol+ re ne2n/ele,erilor i+ite cu oc -i 2nc5eierii $rocesului-+er& l de rece$/ie, ele se $ot dres inst n/ei >udec)toreti co%$etente, cu e!ce$/i lucr)rilor e!ecut te 2n re,ie. Art.9. :entru cti+it)/ile de 2ntre/inere curent) i $eriodic) necu$rinse 2n t &elele nr. 1 i 2, rece$/i o constituie certi.ic re c ntit)/ii i c lit)/ii cestor .)cute $e situ /iile de lucr)ri 2ntoc%ite l $erio dele de r $ort)ri $e .oile de lucru s u lte docu%ente d%ise $entru $l t 2n con.or%it te cu le,isl /i 2n +i,o re.

- c ietul de dis$o-i/ii @co%unic)riA de ntier $e $ro&le%e de e!ecu/ie i c lit te; - +eri.ic)ri $e $o-i/ii Eilo%etrice $ri+ind $ro.ilul tr ns+ers l, $ro.ilul 2n lun,, ,rosi%e str turilor de 2%&r)c)%inte, etc. - &uletine de n li-e $entru st &ilire re/etelor $ri+ind %i!turile s. ltice, &eto nele de ci%ent, etc. cu $ro&)rile res$ecti+e $recu% i $entru $ro&ele $rele+ te 2n st /ii de $re$ r re i l $unctele de lucru cu re-ult tele 2ncer c)rilor e.ectu te $entru +eri.ic re c lit)/ii lucr)rilor; - &uletine de n li-e $rele+ te din 2%&r)c)%inte rutier) e!ecut t) cu re-ul t tele cestor , e.ectu te 2n l &or to re test te, $e $o-i/ii Eilo%etrice; 10.2. 'n c -ul rece$ti+i .in le: - $rocesele-+er& le de d%itere rece$/iei l ter%in re lucr)rilor; - co%unic)rile .)cute de in+estitor e!ecut ntului, 2n le,)tur) cu co%$ort re 2n e!$lo t re 2n $erio d de , r n/ie i 2n le,)tur) cu c lit te re%edierilor e!ecut te 2n cest inter+ l; - re-ult tele unor e+entu le 2ncerc)ri e.ectu te 2n $erio d de , r n/ie; - c rte construc/iei co%$let t) l -i 2n con.or%it te cu nor%ele 2n +i,o re.

CAPITOLUL III R+ +/,i" :ntr'* ;ingur" +t"/


Art. 1 1 . :entru lucr)rile i ser+iciile cu$rinse 2n t &elul nr. 1 l $re-entul re,ul %ent, rece$/i se re li-e -) 2ntr-o sin,ur) et $) @l ni+elul sec/iei s u D6D:, res $ecti+ ?onsiliul >ude/e n s u loc lA, i r docu%entele ce se $re-int) l rece$/ie +or .i cele cores$un-)to re, $re+)-ute l rt. 10. 1. @nu% i cele c re se 2nc dr -) 2n s$eci.icul lucr)riiA. Art, 12. Bene.ici rul + or, ni- des.)ur re rece$/iilor 2n ter%enele st &ilite 2n t &elul nr. 1 l $re-entul re,ul %ent. Art. 12. ?o%isiile de rece$/ie n li-e -) i e! %ine -) +i-u l i $rin docu%entele $re-ent te de &ene.ici r, e!ecut re lucr)rilor 2n con.or%it te cu docu%ent /i te5nico-econo%ic) i contr ctului 2nc5ei t @unde este c -ulA c*t i cu res$ect re nor%elor te5nice 2n +i,o re. Art. 1&. = ter%in re e! %in)rii, co%isi + conse%n o&ser+ /iile i conclu-iile 2n $rocesul-+er& l de rece$/ie, con.or% %odelului $re-ent t 2n ne! nr. 1 l re,ul %ent, i 2l + 2n int , 2n ter%en de 3 -ile lucr)to re, &ene.ici rului @sec/ie-D6D:, res$ecti+ ?onsiliu >ude/e n,s u loc l 2n .unc/ie de ni+elul co%isiei i c te,ori de dru%A, 2%$reun) cu reco% nd re de d%itere cu s u .)r) o&iec/ii rece$/iei, %*n re s u res$in,ere ei.

CAPITOLUL II D* u.+nt",iil+ /+ntru r+ +/,i+


Art.1(. = rece$/i lucr)rilor 2n .unc/ie de .elul rece$/iei se $re-int) ur%)to rele docu%ente: 10.1. 'n c -ul rece$/iei l ter%in re lucr)rilor: - $ro& re de 2nce$ere e!ecu/iei lucr)rilor; - +i-ele de e!ecut re lucr)rilor @ colo unde nor% ti+ele 2n +i,o re4$re+)d necesit te cestor A; - contr ctul de e!ecu/ie lucr)rilor @s u co% nd) $entru lucr)ri de + lori %iciA, cu ne!ele s le @c iet de s rcini, ?onditii ,ener le, condi/ii s$eci le, etc.A; - docu%ent /ie te5nico-econo%ic) de e!ecu/ie @$iesele scrise i desen te le $roiectului +i- te i $ro& te de or, nele 2n dre$tA;; - situ /iile lucr)rilor e!ecut te @%)sur)tori, c iete de t %ent, note de co % nd) su$li%ent re, note de renun/ re, etc.A; - $rocese +er& le de lucr)ri scunse;

Art.1%. ?o%isi reco% nd) %*n re rece$/iei 2n situ /iile c*nd se const t) neter%in re unor lucr)ri ce $ot .ect si,ur n/ 2n e!$lo t re s u e!ist) 2n %od >usti.ic t du&ii $ri+ind c lit te lucr)rilor, .iind neces re cl ri.ic)ri su$li%ent re. Art.16. 'n situ /i c*nd co%isi de rece$/ie const t) +icii ce nu $ot .i 2nl)tur te, i r $rin n tur lor ceste 2%$iedic) re li- re e!i,en/elor i%$use $rin nor% ti+ele 2n +i,o re, se $ro$une res$in,ere rece$/iei; Art.17. :reedintele co%isiei de rece$/ie + $re-ent &ene.ici rului $rocesul+er& l de rece$/ie cu o&ser+ /iile co%isiei i reco% nd re cestei , 2n & c)rei &ene.ici rul 5ot)r)te d%itere , %*n re s u res$in,ere rece$/iei, $e c re o noti.ic) 2n ter%en de 3 -ile lucr)to re e!ecut ntului, 2%$reun) cu un e!e%$l r din $rocesul-+er& l.

CAPITOLUL I0 R+ +/,i" :n #*u" +t"/+


Art.18. :entru lucr)rile i ser+iciile cu$rinse 2n t &elul nr.2 l $re-entul re,ul %ent, rece$/i se . ce 2n dou) et $e: - rece$/i l ter%in re lucr)rilor; - rece$/i .in l), l e!$ir re $erio dei de , r n/ie. R+ +/,i" l" t+r.in"r+" lu rril*r Art.19. F!ecut ntul tre&uie s) co%unice &ene.ici rului d t ter%in)rii tuturor lucr)rilor $re+)-ute 2n contr ct, $rintr-un docu%ent scris con.ir% t de diri,intele de ntier. ; co$ie co%unic)rii + .i tr ns%is) de e!ecut nt re$re-ent ntului &ene.ici rului $e ntier. Art.2(. Bene.ici rul + or, ni- des.)ur re rece$/iei 2n % !. 1# -ile c lend ristice de l noti.ic re ter%in)rii lucr)rilor i + co%unic d t st &ilit): A %e%&rilor co%isiei de rece$/ie; &A e!ecut ntului; cA $roiect ntului. Art.21. :roiect ntul, + 2ntoc%i i + $re-ent co%isiei de rece$/ie $unctul s)u de +edere $ri+ind e!ecu/i lucr)rilor. Art.22. ?o%isi de rece$/ie se 2ntrunete l d t , or i locul .i! te, i r $ree dintele cestei , nu%it de &ene.ici r, st &ilete $ro,r %ul du$) c re + .i .) cut) rece$/i . ?o%isi de rece$/ie $o te .unc/ion nu% i 2n $re-en/ cel $u/in 243 din %e%&rii nu%i/i i cestei , i r 5ot)r*rile cestei se i u cu % >orit te si%$l).

'n c -ul c*nd nu se 2ntrunete $re-en/ %en/ion t) l lini tul $recedent, $reedintele + st &ili un nou ter%en 2n +edere e.ectu)rii rece$/iei, i r &ene.ici rul se + $reocu$ cu % re ten/ie $entru $re-en/ %e%&rilor co%isiei l noul ter%en st &ilit. Art.22. 'n +edere des.)ur)rii 2n &une condi/ii rece$/iei, &ene.ici rul re o&li, /i de $une l dis$o-i/i co%isiei de rece$/ie docu%ent /i de e!ecu/ie, $recu% i docu%entele i e!$lic /iile c re i2 sunt neces re. Art.2&. ?o%isi de rece$/ie e! %ine -): A res$ect re $re+ederilor din utori- /i de e!ecu/ie lucr)rilor @l lucr)rile c re, con.or% le,isl /iei 2n +i,o re, necesit) utori- /ieA, $recu% i +i-ele i condi/iile de e!ecu/ie i%$use de utorit)/ile co%$etente; &A e!ecut re lucr)rilor 2n con.or%it te cu $re+ederile contr ctului, le docu %ent /iei de e!ecu/ie i le re,le%ent)rilor s$eci.ice, cu res$ect re e!i ,en/elor esen/i le @con.. $re+ederilor de l c $. << l $re-entului re,ul %entA; cA re.er tul de $re-ent re 2ntoc%it de $roiect nt $ri+ind %odul 2n c re .ost e!ecut t) lucr re @&ene.ici rul + ur%)ri c ce st) cti+it te s) .ie cu$rins) 2n contr ctul de $roiect reA; dA ter%in re tuturor lucr)rilor $re+)-ute 2n contr ct i 2n docu%ent /i ne!) l contr ct. Art.2%. = ter%in re e! %in)rii, co%isi + conse%n o&ser+ /iile i conclu-iile 2n $rocesul-+er& l de rece$/ie, %odel $re-ent t 2n ne! nr.2 l re,ul %ent, i-l + 2n int 2n ter%en de 3 -ile lucr)to re &ene.ici rului 2%$reun) cu reco% nd re $ri+ind d%itere cu s u .)r) o&iec/ii rece$/iei, %*n re s u res$in,ere ei. D t rece$/iei este ce 2nc5eierii de c)tre co%isi de rece$/ie $rocesului +er& l de rece$/ie lucr)rilor, cu s u .)r) o&iec/ii. Art.26. ?o%isi de rece$/ie reco% nd) d%itere rece$/iei 2n c -ul 2n c re nu e!ist) o&iec/ii s u cele c re s- u conse%n t nu s*nt de n tur) s) .ecte-e utili- re lucr)rii con.or% destin /iei s le. Art.27. ?o%isi de rece$/ie reco% nd) %*n re rece$/iei c*nd : - se const t) li$s s u neter%in re unor lucr)ri ce .ecte -) si,ur n/ 2n e!$lo t re o&iecti+ului 2n c u-) din $unct de +edere l e!i,en/elor s le; - lucr)rile e!ecut te $re-int) +icii c)ror re%ediere este de dur t) i c re, d c) nu r .i .)cute, r di%inu consider &il utilit te lucr)rii; - e!ist) 2n %od >usti.ic t du&ii cu $ri+ire l c lit te lucr)rilor i este ne+oie de 2ncerc)ri de orice .el $entru le cl ri.ic . Art.28. ?o%isi de rece$/ie reco% nd) res$in,ere rece$/iei d c) se corist t) +icii c re nu $ot .i 2nl)tur te i c re $rin n tur lor 2%$iedic) re li- re unei s u % i %ultor e!i,ente esen/i le, c - 2n c re se i%$un e!$erti-e, re$roiec/)ri, re. ceri de lucr)ri, etc.

Art.29. :reedintele co%isiei de rece$/ie + $re-ent &ene.ici rului $rocesul+er& l de rece$/ie cu o&ser+ /iile $ rtici$ n/ilor i cu reco% nd re co%isiei. :e & - $rocesului-+er& l de rece$/ie, &ene.ici rul 5ot)r)te d%itere , %*n re s u res$in,ere rece$/iei i noti.ic) 5ot)r*re s 2n ter%en de 3 -ile lucr)to re e!ecut ntului, 2%$reun) cu un e!e%$l r din $rocesul-+er& l. Art.2(. 'n c -ul c*nd d%itere rece$/iei se . ce cu o&iec/ii, 2n $rocesul-+er& l de rece$/ie se +or indic 2n %od e!$res cele li$suri c re tre&uie s) .ie re%edi te i ter%enele de re%ediere con+enite cu e!ecut ntul i c re de re,ul) nu +or de$)i "0 de -ile c lend ristice de l d t rece$/iei, d c) din %oti+e cli% tice, nu tre&uie .i! t lt ter%en. Art.21. F!ecut ntul $o te . ce e+entu le contest /ii l con/inutul $rocesului+er& l de rece$/ie 2ntoc%it de co%isi de rece$/ie, 2n ter%en de 20 de -ile c lend ristice de l d t $ri%irii cestui , liti,iul re-ol+*ndu-se $rin r&itr >, d c) ce st) .or%) de conciliere .ost $re+)-ut) 2n contr ct, s u $rin c/iune 2n int t) l inst n/ >udec)tore sc) co%$etent). Art.22. 'n c -ul c*nd e!ecut ntul nu-i 2nde$linete o&li, /iile de l rt.30, du$) trecere ter%enului de re%ediere con+enit, &ene.ici rul 2l + so% 2n scris 2n cest sens, i r d c) cest nu d) curs so% /iei, &ene.ici rul este 2n dre$t s) e!ecute re%edierile $e c5eltui l i riscul e!ecut ntului 2n cul$) i s) $retind) $l t $re>udiciului $rodus. Art.22. Du$) e!ecut re re%edierilor, e!ecut ntul + cere 2n scris &ene.ici rului nul re o&iec/iunilor, i r d c) 2n decurs de 30 de -ile c lend ristice de l d t cererii e!ecut ntului, &ene.ici rul nu nule -) o&iec/iile, se recur,e l $rocedur de r&itr >, d c) e .ost $re+)-ut) 2n contr ct i, 2n c -ul c*nd nu se >un,e l un cord $o te s)-l c/ione-e l inst n/ >udec)tore sc) co%$e tent). Art.2&. Bene.ici rul $rei lucr re od t) cu rece$/ion re cestei , 2n . r c -ului c*nd rece$/i este %*n t) s u res$ins). Art.2%. Du$) cce$t re rece$/iei de c)tre &ene.ici r cu s u .)r) o&iec/ii cest nu % i $o te e%ite lte solicit)ri de re%edieri de lucr)ri, dec*t cele conse%n te 2n $rocesul-+er& l de rece$/ie. F c e!ce$/ie +iciile scunse desco$erite 2n $erio d de , r n/ie s u 2n ter%enul st &ilit con.or% le,ii. Art.26. D c) &ene.ici rul solicit) $relu re unei $)r/i, din lucr re 2n inte de ter%in re 2ntre,ii lucr)ri $re+)-ute 2n contr ct se + 2nc5ei un $roces-+er& l de $red re-$ri%ire @c re 2ns) nu constituie un $roces-+er& l de rece$/ieA 2ntre e!ecut nt i &ene.ici r, 2n c re se + conse%n st re $)r/ii de lucr re 2n c u-), %)surile de conser+ re, $recu% i cele de $otec/ie reci$roc) des.)ur)rii cti+it)/i celor dou) $)r/i. To te riscurile i $ericolele $entru $ rte $relu t) trec
&2

te%$or r su$r &ene.ici rului, cu e!ce$/i +iciilor scunse i celor ce decur, din e!ecut re necores$un-)to re, 2n ce st) situ /ie 2n $rocesul-+er& l de rece$/ie ce se 2ntoc%ete l ter%in re 2n 2ntre,i%e lucr)rii, &ene.ici rul $o te cere 2nscriere +iciilor $e c re le- const t t cu oc -i $red)rii-$ri%irii i le- conse%n t 2n $rocesul-+er& l res$ecti+. :entru $ rte de lucr re $relu t) de &ene.ici r, $erio d de , r n/ie $en tru +iciile c re nu /in de si,ur n/ construc/iei 2nce$e de l d t ter%in)rii re%e dierilor.

CAPITOLUL 0 R+ +/,i" <in"l


Art.27. 6ece$/i .in l) se con+o c) de &ene.ici r 2n cel %ult 1# -ile du$) e!$ir re $erio dei de , r n/ie, $re+)-ut) 2n contr ct. Art.28. = rece$/i .in l) $ rtici$): - &ene.ici rul; - co%isi de rece$/ie nu%it) de &ene.ici r; - $roiect ntul lucr)rii; - e!ecut ntul. Art. 29. ?o%isi de rece$/ie .in l) se 2ntrunete l d t , or i locul .i! te i e! %ine -) ur%)to rele: A $rocesele-+er& le de rece$/ie l ter%in re lucr)rilor; &A .in li- re lucr)rilor $re+)-ute de 8rece$/i l ter%in re lucr)rilor9; cA re.er tul &ene.ici rului $ri+ind co%$ort re lucr)rii .erente 2n e!$lo t re $e $erio d de , r n/ie, inclusi+ +iciile .erente i re%ediere lor. Art. &(. 'n c -uri .o rte &ine >usti.ic te i4s u 2n c -ul $ ri/iei unor +icii co%isi de rece$/ie $o te cere e.ectu re de 2ncerc)ri i e!$erti-e. Art. &1. ?o%isi de rece$/ie .in l) 2i + conse%n o&ser+ /iile i conclu-iile 2n $rocesul-+er& l de rece$/ie .in l), %odel $re-ent t 2n ne! nr.3 l $re-entul re,ul %ent, $e c re-l + 2n int 2n ter%en de 3 -ile lucr)to re &ene.ici rului 2%$reun) cu reco% nd re de d%itere, cu s u .)r) o&iec/ii, rece$/iei de %*n re s u de res$in,ere ei, $ro$un*nd totod t) %)suri $entru 2nl)tur re nere,ulilor se%n l te. Art. &2. :e & - reco% nd)rii co%isiei de rece$/ie .in le, &ene.ici rul 5ot)r)te d%itere rece$/iei noti.ic*nd e!ecut ntului 5ot)r*re s 2n ter%en de 3 -ile de l $ri%ire $ro$unerilor, d t noti.ic)rii de c)tre &ene.ici r constituind d t rece$/iei .in le.

Art. &2. = lucr re c)rei rece$/ie .in l) .ost res$ins) se + 2nc5ei un $roces-+er& l 2ntre &ene.ici r, $roiect nt i e!ecut nt, unde se +or %en/ion to te de.icien/ele const t te i c re +or tre&ui s) .ie re%edi te de c)tre e!ecut nt 2n % !i% "0 de -ile, i r 2n c -uri o&iecti+e din %oti+e cli% terice se + .i! un lt ter%en. F c e!ce$/ie lucr)rile c)ror %en/inere 2n e!$lo t re r re$re-ent un $ericol. 0ceste lucr)ri se +or conser+ $rin ,ri> i c5eltui l &ene.ici rului, utili- re lor .iind <nter-is). :entru recu$er re $ ,u&elor, &ene.ici rul se + $ute 2ndre$t 2%$otri+ . ctorilor i%$lic /i 2n e!ecut re lucr)rii, +ino+ /i de +iciile const t te cu oc -i rece$/iei. Art. &&. ?5eltuielile de orice n tur) re-ult te din cti+it te co%isiei de rece$/ie .in l) c d 2n s rcin &ene.ici rului. D c) este c -ul, s$eci litii, %e%&rii 2n co%isi de rece$/ie .in l), $ot .i n, > /i $rin contr ct de col &or re de c)tre &ene.ici r. Art. &%. 'n situ /iile c*nd $)r/ile nu >un, l 2nc5eiere unui $roces-+er& l de rece$/ie .in l) $e c le %i &il), ele se $ot dres inst n/ei >udec)toreti co% $etente.

CAPITOLUL 0I

Di;/*=i,ii <in"l+
Art.&7. ?5eltuielile oc -ion te de 2ncerc)ri, ltele dec*t cele ce decur, din $re+ederile contr ctu le, se $l)tesc de c)tre $ rte c re +ut ini/i ti+ e.ectu)rii lor, i r d c) 2n ur% re-ult telor ne. +or &ile le 2ncerc)rilor, se st &ilete o cul$), c5eltuielile res$ecti+e se su$ort) de c)tre $ rte 2n cul$). Art.&8. ?5eltuielile de e!$erti-) s u cele oc -ion te de sisten/ unui e!$ert se $l)tesc de $ rte c re +ut ini/i ti+ con+oc)rii e!$ertului i se su$ort) de $ rte 2n cul$).
BULETIN TE>NIC RUTIER "nul l, nr. 2, ."rti+ 2((1

1ot): ?on/inutul t &elului nr. 1 re l & -) $re+ederile, din ne! nr. 2 1o%encl torului $ri+ind 2ntre/inere i re$ r re dru%urilor $u&lice9 $ro& t $rin ;rdinul 3inistrului Tr ns$orturilor nr. 34642000, c re de.inete 2n det liu ceste lucr)ri. :entru cti+it)/ile de 2ntre/inere curent) i $eriodic) din ne! % i sus %en/ion t), necu$rinse 2n $re-entul t &el, rece$/i o constituie certi.ic re c ntit)/ii i c lit)/ii lucr)rilor, ser+iciilor s u .urni-)rilor .)cute $e situ /iile de lucr)ri 2ntoc%ite l $erio dele de r $ort)ri, $e .oile de lucru s u lte docu%ente d%ise $entru $l t 2n con.or%it te cu le,isl /i 2n +i,o re. BA7- utili- t ter%enul $rescurt t C<nstruc/iei $ri+ind $rotec/i dru%urilor $u&lice $e ti%$ de i rn), co%& tere lunecuului i 2n-)$e-iriiD ind. 01D nr. #2#-2000 $ro& t) $rin ;rdinul Directorului Gener l l 01D nr. 4#413.04.2000. BB A 'n co%isiile de rece$/ie, +or .i cu$rini i re$re-ent n/i i $oli/iei rutiere de l ni+elul >ude/ului, res$ecti+ l loc lit)/ii 2n c -ul e!ecu/iei de lucr)ri $e dru%uri cl s te din loc lit te res$ecti+).

1ot): ?on/inutul t &elului nr. 2, re l & -) $re+ederile din ne! nr.2 C1o%encl torului $ri+ind 2ntre/inere i re$ r re dru%urilor $u&lice9 $ro& t $rin ;rdinul 3inistrului Tr ns$orturilor nr. 34641#.0#.2000, c re de.inete 2n det liu ceste lucr)ri. BA 'n co%isiile de rece$/ie, +or .l cu$rini i re$re-ent n/i i $oli/iei rutiere de l ni+elul >ude/ului, res$ecti+ l loc lit)/ii, 2n c -ul e!ecu/iei de lucr)ri $e dru%uri cl s te din loc lit te res$ecti+).

1ot): ' BA n lo, ?onsiliile >ude/ene, res$ecti+ ?onsiliile co%un le, st &ilesc co%isiile l ni+el teritori l $entru rece$/i lucr)rilor l dru%uri de interes >ude/e n, res$ecti+ dru%uri co%un le, 2n c re c - $entru lucr)rile l ser+iciile .in n/ te din Fondul 7$eci l l Dru%urilor, 2n co%isie + $ rtici$ c %e%&ru, i re$re-ent ntul 0d%inistr /iei 1 /ion le Dru%urilor. :entru co%isiile l ni+el de sec/ii, 2n nu%ite situ /ii $e c re le consider) neces re, D6D: $o te nu%i un re$re-ent nt l s)u 2n co%isie.