Sunteți pe pagina 1din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie

Aradeanul Eugen , Eugen Emandi , Teodor Bodagae , Manastirea Hodos-Bodrog , Editura Episcopiei Aradului , Arad , 1980 Biserica Ortodoxa Romana , Buletinul O icial al !atriar"iei Romane , Anul #$%& , nr' (-) , mai-iunie , 19*) Biserica Ortodoxa Romana , Buletinul O icial al !atriar"iei Romane , Anul' #$&%% , nr' (-) , mai-iunie , Bucuresti , 19*9 Balan %oanic"ie , &etre de +i"astrie Romaneasca , Editura %nstittutului Bi,lic si de Misiune a Bisericii Ortodoxe Romane , Bucuresti , 198Balan %oanic"ie , !ateric Romanesc , Editura %nstitutului Bi,lic su de Misiune a Bisericii Ortodoxe Romane , Bucuresti , 1980 Bugars.i +te/an si 01u,omir +tepano/ , Manastir Be2din-Monogra i1a 3Manastirea Be2din-Monogra ie4 , Editura 5niunii +ar,ilor din Romania, Timisoara, 1999 Bugars.i +te/an , +rps.o !ra/osla/l1e u Rumuni1i 3 Ortodoxia +ar,a in Romania4 , Editura Academiei de +tiinta , 6o/i +ad , 199( 7iacon Ba,ut 8"eorg"e , !elerinul Roman , Editura !elerinul Roman Editata de Manastirea 9 !ortarita 9 , -000 7upu $onstantin , O %storie a Bisericii $restine , /ol' % , Editura Metanoia , Timisoara , 199: , 7udas ;lorian , Memoria &ec"ilor $arti Romanesti , Editura Episcopiei Ortodoxe Romane a Oradiei , Oradea , 1990 Earle E' $airns , $restinismul de-a lungul secolelor , !u,licata de +ocietatea Misionara Romana , +R0 ,< permission o BEE %nternartional 7allas , T# , 199E/erett ;erguson , Mic"ael !' Mc' Hug" , ;rederic. =' 6orris , Enciclopedia o Earl< $"riastianit< 3 Enciclopedia crestinismului timpuriu4 , Associate Editors , 8arland !u,lis"ing , %6$ , 6e> ?or. @ 0ondon , 1990 8"enadie Enacescu , +inaea , %storia +antei Monastiri , Tipogra ia +te an Mi"aescu , Bucuresti , 1881 Enacescu E rem , !ri/ire 8enerala Asupra Mona"ismului $restin dupa 7i eriti Autori , Tipogra ia $o2ia a Epicopiei Ramnicul &alcii , 19::

Pagina 1 din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

;ilocalia , /ol' % , &ers in lim,a romana a antologiei in lim,a greaca pu,licata la &enetia in 1*8- , Editua 5ni/ersalia , Bucuresti , -001 8rigoras 6' , $aprosu %' , Biserici si Manastiri &ec"i din Moldo/a , pana la Mi1locul +ecolului al #&-lea , Editia a %%-a , Editura Meridiane , Bucuresti , 19*1 8lasul Bisericii , Re/ista O iciala a + intei Mitropolii a 5ngro/la"iei , Anul ###&%% , nr' :-A , martie-aprilie , Bucuresti , 19*8 8uilaumont Antonie , Originile &ietii Mona"ale , Editura Anastasia , Bucuresti , 1998 %orga 6icolae , %storia Bisericii Romanesti , Editia a %%-a , /ol' % , Editura Ministeriului de culte , 19-8 0adriere Adrien , Biserica in E/ul Mediu , /ol' %% , ,< 8ute Botsc"a t &erlag , 7illens,urg , 8erman< , 199: 0otreanu %oan , Monogra ia Banatului , /ol' % , Editura %nstitutului de Arte 8ra ice 9 Tara9 , Timisoara , 19:( 0atourette +' Bennet" , A Histor< o t"e Expansion o $"ristianit< , /ol' % , T"e ;irst ;i/e $enturies , Harper @ Brot"ers !u,lis"ers , 6e> ?or. and 0ondon 0upulo/ici &asa , Borisla/ $rstici , Manastir Ba2ias C Monogra i1a 3Manastirea Ba2ias C monogra ie 4 , Editura 5niunii +ar,ilor din Romania , Timisoara , 1998 Moisescu 8"eorg"e , %storia Bisericii Ortodoxe Romane , /ol' % , Editura %nstitutului Bi,lic si de Misiune Ortodoxa , Bucuresti , 19(* Mart< E' Martin , A +"ort Histor< o $"ristianit< 3 O scurta istorie a crestinismului 4 , !u,lis"ed ,< Meridian Boo. , %6$ , 6e> ?or. , +5A , 1990 Micsunescu !' 7imitrie , &i2itand Manastiri Basara,ene si Buco/inene Tiparul Diarului 9 5ni/ersul9 Bucuresti , 19:* Mc Manners Eo"n , T"e Ox ord Histor< o $"ristianit< , 3 Ox ord , %storia crestinismului 4 , Ox ord 5ni/ersit< !ress , 6e> ?or. , +5A , 199* Mureseanu B' %on , Manastiri din Banat , Editura Mitropoliei Banatului , Timisoara , 19*) 6i on , Muntele At"os , Tipogra ia 9 8utten,erg , Eosen 8o,l 9 , Bucuresti , 190* 6e>mann H' Al,ert , 7'7' , A Manual o $"urc" Histor< , /ol' % , T"e American Baptist !u,lication , +ociet< , !"iladelp"ia , +5A , 19:: !acurariu Mircea , %storia Bisericii Ortodoxe Romane , Editura %nstitutului Bi,lic si de Misiune a Bisericii Ortodoxe Romane , Bucuresti , 199-

Pagina 2 din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

!acurariu Mircea , 0itiu 8"eorg"e , !eanga &asile , 8ristac"e %oana !anait , !opa Radu , Episcopia Aradului , %storie-&iata $ulturala ' Monumente de Arta , Editura Episcopiei Ortodoxe Romane a Aradului , Arad , 1989 !ascu +te an , &oie/odatul Transil/aniei , /ol' % , Editura 7acia , $lu1 , 19*1 !op Bistriteanu , Mona"ismul , $"i/otul 6eamului Romanesc , Editura Omniscop , $raio/a , 199( !opescu M' Teodor , Bodagae Teodor , %storia Bisericeasca 5ni/ersala , Editura %nstitutului Bi,lic si de Misiune Ortodoxa , 19() !atriar"ia Bisericii Ortodoxe Romane , + inti Romani Aparatori ai 0egii +tramosesti , Editura %nstitutului Bi,lic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane , Bucuresti , 198* !atrimoniul 5ni/ersal , 6atura si $ultura !rote1ate de 5nesco , Europa $entrala si de +ud-est , Editura +c"eii , Braso/ , 199* Remete 8eorge , $ontri,utii la +tudiul %storiei Bisericesti 5ni/ersale , Editura Reintregirea Al, %ulia , -001 Ramureanu %oan , %storia Bisericeasca 5ni/ersala , Editura %nstitutului Bi,lic si de Misiune a Bisericii Ortodoxe Romane , Bucuresti , 199Ramureanu %oan , +esan Milan , Bodagae Teodor , %storia Bisericeasca 5ni/ersala , Editura %nstitutului Bi,lic si de Misiune a Bisericii Ortodoxe Romane , Bucuresti , 199: Rusu Adrian Andrei , Hure2an !ascu 8eorge , Biserici Medie/ale din Eudetul Arad , Editura Trinom , +R0 Arad , 19999 +tudii Teologice , Re/ista %nstitutelor Teologice din !atriar"ia Romana , seria a %%-a , anul ###%% , nr' 1-- , Bucuresti , 1980 +"eldon , $' Henr< , Histor< o T"e $"ristian $"urc" , 3 %storia Bisericii $restine4 , /ol' %% , +econd !rinting , Hendric.son !u,lis"ers , 6e> ?or. , 199A +imedrea Tit , &ec"ea Episcopie a Hotinului , $ontri,utii , Tipogra ia $artilor Bisericesti , Bucuresti , 19ATelegra ul Roman , ;oaie Editata de Ar"iepiscopia Ortodoxa Romana a +i,iului , anul 1A- , +i,iu , nr' 11-1- , 199( Telegra ul Roman , ;oaie Editata de Ar"iepiscopia Ortodoxa Romana a +i,iului , nr' :-A , +i,iu , 1989 &lasie Mi"ai , 8"idul Ase2amintelor Mona"ale Ortodoxe din Romania , Editia a &%-a , Editura +op"ia , Bucuresti , -001 Dam irescu 7an , !aisianismul , un Moment Romanesc in %storia +piritualitatii Europene , Editura Ro2a &anturilor Bucuresti , 199)
Pagina 3 din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

6oul Testament si !salmii , Editia %-a , Traducerea 7umitru $ornilescu , 199:

Pagina 4 din 4