Sunteți pe pagina 1din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie

I. IZVOARE Sfnta Scriptur, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodo e Ro!ne, Bucureti,"##$% Sf. Ioan &ur de Aur, 'u(ntul ))* +entru creterea copiilor, pa,. )"-*)./ i 'u(ntul )0*+entru ce fel de clirono!ii trebuie s ls! copiilor notri, pa,. ).0*)1" 2n (ol. 3+u4ul i 2!pr4ire de ,ru5, Bacu, "##/% Ide!, 6espre sla(a deart i despre cretrea copiilor 2n (ol. 6espre feciorie. Apolo,ia (ie4ii !ona7ale. 6espre creterea copiilor, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodo e Ro!ne, Bucureti, .--", pa,. 18#*).$% Sfntul Vasile cel Mare, O!ilia ctre tineri 9 2n (ol. :r. "$ din colec4ia +rin4i i scriitori bisericeti, prescurtat; +.S.B.<, trad. +r. 6. =ecioru, Bucuresti, "#80, pa,. /00*/8.% II '>R?I, S@A6II, AR@I'OBE An,7elescu, pr. prof., Anton, +si7olo,ia reli,ioas a copilului i a adolescentului cu aplica4iuni la 2n(4!ntul reli,ios 9teC de doctorat<, Atelierele tipo,rafice D+resaEE, Brila, "#1#% Antonescu, &. &. , 6in proble!ele peda,o,iei !oderne, Bucureti,"#.) Badea, Elena, 'aracteriCarea dina!ic a copilului i adolescentului cu aplica4ie la fia colar, Editura @e7nic, Bucureti, "##$% Ide!, 'onsiliere psi7olo,ic. )"$ rspunsuri la 2ntrebrile studen4ilor !ei, Editura Orion, Bucureti "###% Balc, diac. prof., :icolae, 'aracteristici esen4iale ale sufletului cretinului autentic, 2n DStudii teolo,iceEE, nr. #*"-F"#/), pa,. )$/*)#)% Bolo,a, Bucian, +si7olo,ia (ie4ii reli,ioase, @ip. 'artea Ro!neasc, 'luG, "#1-% Bulacu, pr., prof., Mi7ail, +roble!e de peda,o,ie cate7etic 2n DStudii teolo,iceEE, nr. 1*0 F"#/-, pa,. .10*.0"% Ide!, +rincipiile cate7eCei i personalitatea cate7etului, 2n DStudii teolo,iceEE, nr. $* 8 F "#)#%

Pagina 1 din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

'lu,r, pr. prof. dr., 6u!itru, 'ate7etica, 9!anual pentru institutele teolo,ice ale Bisericii Ortodo e Ro!ne<, Editura Institutului Biblic i de Misiune Ortodo , Bucureti,"#$0% Ide!, +rincipii funda!entale 2n 2n(4!ntul reli,ios 9teolo,ic< 2n, DMitropolia ArdealuluiEE, nr. #*"-F"#$/, pa,. /#)*/##% 'er,7it, I. , @. Radu, i E. +opescu, B. Vlsceanu * 6idactica 9!anual pentru clasa a H*a coli nor!ale<, Ed. 6idactic i +eda,o,ic, R. A., Bucureti, "##)% 'olecti(, +si7olo,ia peda,o,ic, Editura 6idactic i +eda,o,ic, Bucureti, "#0$% 'olecti(, +si7opeda,o,ie 9pentru e a!enul de definiti(at i ,radul didactic II<, Editura Spiru Iaret, Iai,"##)% 'olecti(, +astora4ie i !isiune 2n Biserica Ortodo 9@e!atica pentru cursurile pastorale i de 2ndru!are !isionar a clerului, confor! 7otrrii Sfntului Sinod nr. /$.F"##8<, Editura Episcopiei 6unrii de Jos, &ala4i, .--"% 'o!an, pr. prof., Ioan &., =ru!use4ile iubirii de oa!eni 2n spiritualitatea patristic, Editura Mitropoliei Banatului, @i!ioara, "#88% 'o!an, pr., Vasile, Reli,ie i caracter 9'ontribu4iuni la cunoaterea i predarea reli,iei 2n epoca adolescen4ei<, Brao(, "#)), @ipo,rafia DMiner(aEE% 'uco, 'onstantin, +eda,o,ie, Editura +oliro!, Iai,"##0% Ide!, Educa4ia reli,ioas. Repere teoretice i !etodice, Editura +oliro!, "###% 'urriculu! :a4ional pentru Kn(4!ntul obli,atoriu. +ro,ra!e colare pentru clasele I*VIII, Aria curricularL O! i societate, Reli,ie, elaborat de Ministerul Educa4iei :a4ionale, 'onsiliul :a4ional pentru 'urriculu!, Bucureti, .--1% 6anion, Vasile, 'u! s ne crete! copiii, Editura Sofia, Bucureti, .--.% 6u!itru, preot dr., Valeriu, Vasile Bncil i educa4ia reli,ioas, Editura @7alia, Bucureti, .--.% Iancu, Stela, +si7olo,ia colarului 96e ce !er, unii ele(i D2ncrunta4i5 la coalM<, Editura +oliro!, .--- % Irineu, Episcop de Ecaterinbur, i Irbi4N, Ma!, ai ,riG O 9'luCiri pentru creterea i educarea ortodo a copiilor<, Editura Buna(estire, Bacu, .--.% &aleriu, pr. prof., 'onstantin, Mntuitorul Iisus Iristos*Kn(4torul nostru supre! 2n DOrtodo iaEE, nr. "F"#81, pa,. 1)*0"%

Pagina 2 din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

&ordon, preot lect. dr., Vasile, Ele!ente pentru cursul de 'ate7etic, anul al III*lea, teolo,ie pastoral, .--"% Ide!, Reli,ia 2n coal. 'te(a repere biblio,rafice, 2n DStudii teolo,iceEE, nr. "* .F"##$, pa,. "/1*"0)% Ide!, Kn(4!ntul reli,ios ro!nesc la cu!pna dintre !ilenii. Repere ale unui scurt e curs istorico*peda,o,ic, 2n DOrtodo iaEE,nr. 1*)F.---, pa,. )"*/.% &ri,ora, pr., '., @reptele 7erbartiene i 2n(4!ntul reli,ios 2n D@eolo,ie i (ia45 9Re(ist de ,ndire i spiritualitate<, Mitropolia Moldo(ei i Buco(inei, nr. "*1F"##1, pa,. 18*)$% Maica Ma,dalena, Sfaturi pentru o educa4ie ortodo a copiilor de aCi, Editura 6eisis, Sibiu,.---% Micle, Iero!, Venia!in, Ini4ieri cate7etice, Sfnta Mnstire Bistri4a, Epar7ia R!nicului, "##1% :icola, Ioan, +eda,o,ie, Editura 6idactic i +eda,o,ic, R. A., Bucureti, "##)% :icola,Ioan, i =arca, 6o!nica P +eda,o,ie ,eneral 9!anual pentru clasa a IH*a, coli nor!ale<, Editura 6idactic i +eda,o,ic, R. A., Bucureti,"##0% +ro,ra!a colar pentru liceu, .--1% Srbu, pr., Ilie, 'ate7iCarea copiilor i tineretului, obiecti( prioritar al Bisericii, 2n DAltarul BanatuluiEE, nr./*0F"##-, pa,. /-*/$% Qebu, pr.Sebastian 9R Monica si 6orin Opris<, Metodica predrii reli,iei, Alba Iulia,.---% Stanciu, Ion &7., O istorie a peda,o,iei uni(ersale i ro!neti pn la "#--, Editura 6idactic i +eda,o,ic, Bucureti, "#$$% VerCa, prof. uni(. dr., E!il, +si7olo,ia (rstelor, Ed. ISperion, Bucureti, "##1% VerCa, E!il, &olu, +anteli!on i Zlate, Mielu P +si7olo,ia copilului 9!anual pentru cls. a HI*a coli nor!ale<, Ed. 6idactic i +eda,o,ic, R. A., Bucureti, "##)% Vornicescu, Iero!. Ma,istrand. :estor, +rincipii peda,o,ice 2n opera D+eda,o,ul5 a lui 'le!ent Ale andrinul, pa,. $.0*$)-% Zlate, Mielu, 're4u, @inca i +opescu*:e(eanu, +aulP +si7olo,ia colar, Bucureti, "#8$%

Pagina 3 din 4

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Pagina 4 din 4