Sunteți pe pagina 1din 11

PLANUL DE AFACERI

I. DATE GENERALE 1. Date de identificare a agentului economic 1. Numele firmei: 2. Data nregistrrii la Registrul Comerului: 3. Forma juridic de constituire: ( !" R#" NC" C " $ers. ind." !s. famil.% &. 'i(ul acti)itii curente: ($rod." er)." Com." Constr."Com.e*t.% +. Natura ca(italului: ($articular" tat" trin% ,. !sociai" acionari (rinci(ali Nume Prenume; Data naterii; Adresa; Telefon; Stare civil -. Conducerea . $ersonalul societii -1. Conducerea Funcia; Nume Prenume; Studii; Experiena (Firma ; Funcie deinut de la! la -2. $ersonalul Nr" total salariai# $ din care direct productivi#

C. Descrierea acti)itii curente 1. $rodusele . er)iciile: 2. $rinci(alii furni/ori: Denumire mat"prim % serviciu; Nume i adresa; Pondere (total aprovi&ionri 'n lei; Forma de proprietate 3. Descrierea sumar a (rocesului te0nologic actual: &. Date te0nice cu (ri)ire la mijloacele fi*e aflate n (ro(rietatea agentului economic: (i)loc fix; Date te*nice; An fa+ricaie D. $iaa actual

1. Clienii: Nume; Adresa; Forma de proprietate; Pondere 'n total v,n&ri 2. Concurenii: Nume; Date cunoscute despre acetia 3. $o/iia (roduselor . ser)iciilor societii com(arati) cu cele ale concurenilor: $rodus $re 1eftin Com(ara2il cum( la2 Calitate Com(ara2il u(erioar

I.

DATE DESPRE PROIECT

3. Descrierea (roiectului (entru care se solicit asistena financiar 1. $rodusele . er)iciile: 2. $rinci(alii furni/ori: Denumire mat"prim % serviciu; Nume i adresa; - 'n total aprovi&ionri; Forma de proprietate 3. Descrierea (rocesului te0nologic: 3.1. 1m(actul asu(ra mediului: 3.2. 4odul de asigurare cu utiliti: &. Descrierea in)estiiei (ro(use n conte*tul (rocesului te0nologic descris anterior (ma5ini" ec0i(amente" etc.% .+iectul investiiei proforma Furni&or /aloare estimat (conform facturilor

+. 6raficul de reali/are a in)estiiei: (conform ana*ei% ,. 4odificrile necesare la ec0i(amentele" cldirile e*istente: 7. 4odificrile necesare n structura 5i numrul (ersonalului angajat:

F. Date (ri)ind (iaa 5i (romo)area (rodusului . ser)iciului 1. Clienii (oteniali: Nume; Adresa; /,n&ri prev&ute (conform comen&i proforma 2. Concurenii (oteniali: Nume; Adresa; Produs 3. $rinci(alele a)antaje ale noilor (roduse . ser)icii oferite: Pre; 0alitate; 0aracteristici noi; Servicii post 1 v,n&are; Altele (descrise &. Reacia (re)i/i2il a concurenei la a(ariia noii oferte (e (ia: +. Cum se )a reali/a desfacerea (roduselor: 8 din total )9n/ri Reea (ro(rie de maga/ine Direct detaili5tilor 3n ; gros !lte metode (descriere% : : : :

,. !cti)iti de (romo)are a )9n/rilor: 2eclam; Pu+licitate; T,r3uri % Expo&iii; Pliante; 4rouri; Alte forme Costurile anuale ale acti)itii de (romo)are sunt estimate la suma de: La prezentul s-au anexat: Din tre ut: 1. -ilanurile conta2ile ale ultimilor 2 ani 2. ituaia )eniturilor 5i a c0eltuielilor ale ultimilor 2 ani 3. ituaia creditelor deja e*istente Pentru !iit"r: &. -ilanul (re)i/ionat (conform ane*a% +. Flu*ul de numerar (conform ane*a% (se(arat (e (roiect 5i (e total acti)itate% ,. ituaia )eniturilor 5i a c0eltuielilor (conform ane*a% (se(arat (e (roiect 5i (e total acti)itate%

7.

ursele de finanare ale in)estiiei se )or asigura din: uma a% Ca(ital (ro(riu 2% Credite 2ancare c% !lte surse (nominali/ate% 'otal 8

Anexe DESCRIEREA IN#ESTI$IEI


Des rierea in!esti%iei&peri"a'a 1.$roiectare" a(ro2ri" a)i/e 2.!c0i/iionarea terenului 3.$regtirea 5i amenajarea terenului &.!c0i/iionare (inclusi) montaj% +.Construcia 5i instalarea ,.'rans(ortul 5i montarea mijloacelor fi*e 7.<tiliti =.$ro2e te0nologice >.C0eltuieli (entru (orni/ea (roduciei 1?. 4a5ini 5i ec0i(amente (fr montaj 11.!tingerea (roduciei (lanificate Luna ( () (( (* An *

+ILAN$UL PRE#I,IONAT -.ii lei/


!n 1 A ti!: 1. !cti)e fi*e (la )aloarea rmas% 2. !cti)e circulante: dis(oni2il 2nesc alte acti)e circulante (stocuri @ clieni% 3. $ierdere Pasi!: 1. Ca(ital (ro(riu 2. A2ligaii curente 3. Credite &. $rofit !n 2 !n 3 !n &

SITUA$IA #ENITURILOR 0I A C1ELTUIELILOR -.ii lei/


3B$#1C!C11 . $3R1A!D! D3N1'<R1 din: 1. D9n/ri 2. Denituri financiare 3. !lte )enituri I. TOTAL #ENITURI CE3#'<13#1 D1R3C'3: !n 1 (defalcat (e luni 5i total% !n 2 !n 3 !n &

1.

C0eltuieli materiale: $e numerar $e credit 2. C0eltuieli cu mano(era direct II.TOTAL C1ELTUIELI DIRECTE -(2*/ CE3#'<13#1 1ND1R3C'3 1.C0irii 2. <tiliti 3. Desfacere . 'rans(ort &. Re(araii . Fntreinere +. !morti/are ,. C0eltuieli adm. ; gos(. 7. alarii '3 ! =. Reclama >. !sigurri 1?. C0eltuieli cu do29n/ile 11. !lte c0eltuieli III.TOTAL C1ELTUIELI INDIRECTE -(2((/ I#.TOTAL C1ELTUIELI -III2I#/ #. T.#.A. #I. TOTAL GENERAL C1ELTUIELI -I#2#/ #II. PROFIT I3PO,A+IL -I-#I/ #III. I3PO,IT PE PROFIT I4. PROFIT NET -#II-#III/ 4. DI#IDENDE&P5R$I SOCIALE 4I. PROFIT NEREPARTI,AT 4II. PROFIT NEREPARTI,AT CU3ULAT -'in anii pre e'en%i/

FLU4UL DE NU3ERAR -3II LEI/


3B$#1C!C11 . $3R1A!D! 1. Numerar la nce(utul (erioadei 2. 1ntrri de numerar G din )9n/ri (e numerar (e credit G din credite G alte intrri de numerar A. TOTAL NU3ERAR DISPONI+IL -(2*/ Ie6iri 'e nu.erar: CE3#'<13#1 D1R3C'3: 1. C0eltuieli materiale: $e numerar $e credit 2. C0eltuieli cu mano(era direct TOTAL C1ELTUIELI DIRECTE CE3#'<13#1 1ND1R3C'3 1.C0irii 2. <tiliti 3. Desfacere . 'rans(ort &. Re(araii . ntreinere +. C0eltuieli adm. ; gos(. !n 1 (defalcat (e luni 5i total% !n 2 !n 3 !n &

,. alarii '3 ! 7. Reclama =. !sigurri >. Rate ram2ursare credite 1?. C0eltuieli cu do29n/ile 11. !lte c0eltuieli TOTAL C1ELTUIELI INDIRECTE -(2((/ 1. 'A'!# CE3#'<13#1 (Directe@1ndirecte% 11. CE3#'<13#1 1ND3 '1C1AN!#3 111. 1ND3 '1C11 D3 C!$1'!# (1+ ; 3?8% 1D. 'D! D. 14$AH1' $3 $RAF1' +. TOTAL IE0IRI DE NU3ERAR -I2II2III2I#/ SURPLUS & DEFICIT DE NU3ERAR -A 7 +/

II.

ANALI,A FINANCIAR5 1ndicatorii financiari ((ri)ind acti)itatea trecut a firmei% ((entru acti)itatea )iitoare a firmei numai cei cu I%

1. I 2. 3. &. +. ,. 7.

Active curente Obligatii curente Active curente - Stocuri I Rata rapida a lichiditatii = Obligatii curente Facturi emise si neincasate Rata de recuperare a creantelor = 365 Vanzari nete Rata curenta a lichiditatii =

Furnizori + Creditori 365 Cheltuieli directe !ro"it net + Amortizare + obanzi credite I Serviciul datoriei = Rate credite + obanzi credite !ro"it brut Rata pro"itului = #$$ Vanzari Rata de plata a debitelor =
Rata solvabilitatii =

Capital propriu #$$ Obligatii totale + Capital propriu !ro"it net =. Randamentu l capitalului utilizat = Fonduri proprii + Credite #$$ Vanzari >. Randamentu l activelor = Capital utilizat { per luna} !ro"it impozabil #$$ 1?. %ar&a pro"itului impozabil = Vanzari 'lemente de costuri #$$$ 11. Cheltuieli la #$$ lei vanzari = Vanzari

12. Rata independentei 13.I

"inanciare =

Capital atorii

Rata interna de rentabilit ate "inanciara a proiectului

3*em(lu de anali/ a 2onitii financiare a firmelor n )ederea ncadrrii n clasa de risc a creditului
(ichiditate = Active pe termen scurt !asive pe termen scurt

1ndicator #( J =?8 =18 J #(J 1??8 1?18 J #( J 12?8 1218 J #( J 1&?8 1&18 J #( J 1,?8 #(8 K 1,18
Solvabilitate =

$unctaj G2( G1( @1( @2( @3( @&(


Capitaluri proprii )otal pasiv

1ndicator J 3?8 318 J J &?8 &18 J J +?8 +18 J J ,?8 ,18 J J 7?8 718 J J =?8 =?8 J
Rentabilitate = !ro"it Cost

$unctaj ?( 1( 2( 3( &( +( ,(

1ndicator Rc J ? ?8 J Rc J 1?8 118 J Rc J 3?8


Rotatia activelor =

$unctaj ?( 3( &(
Ci"ra de a"aceri Active circulante

1ndicator Rac J + + Rac 1? Rac K 1?


*arantii

$unctaj 1( 2( &(

1ndicator G de(o/ite n lei.)alut gajate G gajuri" i(oteci G 2unuri ac0i/iionate din credite G cesionarea creanelor
ependenta de piete

$unctaj &( 3( 2( 1(

1ndicator !t K +?8 5i De K +?8 !i K +?8 5i De K +?8 !t K +?8 5i Dt K +?8 !i K +?8 5i Dt K +?8 !t ; a(ro)i/ionare din ar !i ; a(ro)i/ionare din im(ort De ; desfacere la e*(ort Dt ; desfacere n ar
Clase de risc

$unctaj &( 3( 2( 1(

!: (este 2?( -: 1, ; 2?( C: 11 ; 1+( D: ? ; +(


)ipuri de credite +,-R.

f. mic mic mare f. mare

$ro)i/ioane !. tandard -. Fn o2ser)aie C. u2standard D. Fndoielnic 3. $ierdere ?8 +8 2?8 +?8 1??8

Cele + LCM ; uri


C!R!C'3R<#: -un)oina clientului de a ram2ursa m(rumutul" indiferent de (ro2lemele inter)enite Caracter 2un C!$!C1'!'3!: 3*(eriena managerial n domeniu 5i a2ilitatea de a (roduce 5i gestiona numerar Ca(acitate sla2 e anali/ea/: G 6olurile financiare 5i ca(acitatea de aco(erire G Datoria la 2nci 5i modul de aco(erire a acesteia n tim( G Ca(acitatea de a s(ori cas0 ; floO ; ul e anali/ea/: G Cau/ele insuficienei ca(italului G Fnt9r/ierea (lilor 5i frec)ena acestora G modul de contractare a clienilor ru (latnici 5i acionarea lor n justiie e anali/ea/: G Condiiile de a(ro)i/ionare G $re/ena (e (ia a (rodusului Contractele cu furni/orii G $onderea in)estitorului n ramura res(ecti) Caracter sla2 e anali/ea/: G Diferena dintre necesiti 5i )oina de c0eltuire G tructura (e durate a datoriilor G 1storicul ram2ursrii creditelor anterioare

Ca(acitate

2un

C!$1'!#<#: Dorina in)estitorului de a contri2ui cu fonduri la rea li/area (roiectului Ca(ital insuficient

Ca(ital

(uternic

CAND1C11:
(locale" regionale sau naionale%

Relaiile 5i re(utaia (e (ia a ntre(rin/torului la ni)el local" /onal sau regional Condiii 2une

Condiii sla2e

CA#!'3R!#<#: 6arania angajat de ntre(rin/tor n reali/area (roiectului 6aranie 2un Colateral insuficient

Fn situaia n care din anali/a celor & C ; uri (recedente" re/ult o situaie sla2 5i un colateral insuficient" nu se acord credit de ctre 2anc

3 !CARDN CR3D1'<#

!N3B! D3D1H 63N3R!# $ri)ind c0eltuielile necesare reali/rii o2iecti)elor de in)estiii


Denumirea ca(itolelor ? 1 1 Capit"lul ( C0eltuieli (entru o2inerea 5i amenajarea terenului 1.1.A2inerea terenului 1.2.!menajarea terenului 1.3.!menajri (entru (rotecia mediului" inclusi) refacerea cadrului natural du( terminarea lucrrilor Capit"lul * C0eltuieli (entru reali/area infraG structurii o2iecti)ului (reele de racord" utiliti e*terioare incintei% Capit"lul 8 C0eltuieli (entru (roiectare 5i asisten te0nic 3.1. tudii de teren geo" to(o 5i 0idro 3.2.C0eltuieli (entru a)i/e" acorduri" )erificri" e*(erti/e" autori/aii 5i alte ta*e ce cad n sarcina in)estitorului 3.3.$roiectare 5i engineering (inclusi) PnoOG0oO% 3.&.C0eltuieli (entru organi/area licitaiilor (entru e*ecutarea lucrrilor 3.+.Consultan 5i asisten te0nic" inclusi) (lata (ersonalului de su(ra)eg0ere (e (arcursul reali/rii o2iecti)ului Capit"lul 9 C0eltuieli (entru in)estiia de 2a/ &.1.Cldiri 5i construcii s(eciale" instalaii aferente construciilor 5i reele de utiliti n incint &.2.4ontaj utilaje te0nologice" inclusi) reelele aferente &.3.<tilaje 5i ec0i(amente de trans(ort &.&.<tilaje" ec0i(amente te0nologice Daloarea total 2 Daloarea licitaiei 3 su(us

:::::::: * :::::::: ::::::::. ::::::::. ::::::::.

::::::::

::::::::

::::::::. :::::::: ::::::::. * ::::::::. ::::::::. ::::::::. ::::::::. * *

&

::::::::. ::::::::. ::::::::. ::::::::. ::::::::. ::::::::. ::::::::. ::::::::.

5i funcionale cu montaj &.+.Dotri" inclusi) utilaje 5i ec0i(amente inde(endente cu durat mare de ser)iciu Capit"lul : !lte c0eltuieli +.1.Argani/area de 5antier +.2.Comisioane" ta*e" etc. +.3.C0eltuieli di)erse 5i ne(re)/ute Capit"lul ; C0eltuieli (entru darea n e*(loatare ,.1.$regtirea (ersonalului de e*(loatare ,.2.$ro2e te0nologice" ncercri" rodaje" e*(erti/e la rece(ie Partea a II-a Daloarea rmas actuali/at a mijloacelor fi*e e*istente" incluse n cadrul o2iecti)ului ce se construie5te Partea a III-a Fondul de rulment necesar (entru (rimul ciclu de fa2ricaie TOTAL GENERAL Din care: C@4

::::::::. ::::::::.

::::::::. ::::::::. ::::::::. * ::::::::. * ::::::::. ::::::::. ::::::::. * * *

::::::::.

D1R3C'AR"

Q3F $RA13C'"