Sunteți pe pagina 1din 20

Raport de cercetare

Motivarea si retentia personalului in cadrul firmei SC PRINTCO SRL

Coordonator: Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu

Studente: Leon Simona Simion Ancua Gabriela !CPP" Anul #

$AS$

#%&' Introducere (n conte)tual organi*aional de a+t,*i" ma-oritatea firmelor recuno+c rolul pe care capitalul uman .n -oac, .n crearea avanta-elor fa, de competiie. /ec0er 1&234" apud 5ane6Seller+" #%%78 a afirmat c, .nve+tiia pe care o firm, o face .n anga-ai .n termeni de beneficii" training 9i de*voltarea carierei repre*int, o inve+tiie .n capitalul uman 9i poate fi comparat, cu inve+tiiile f,cute .n proprietate 9i echipament care repre*inta principalul factor .n crearea unui avanta- pe pia,. Cu toate c, ne confrunt,m cu vremuri de cri*, economic," .n care multe companii au a-un+ la m,+uri e)treme de re+tructurare" iar ma-oritatea anga-ailor ar trebui +, +e +imt, noroco9i c, au un loc de munc," politica de retenie e+te foarte important," deoarece fluctuaia de per+onal implic, atat pierdere de timp cat 9i de bani. Motivarea 9i reinerea anga-ailor cu performana .nalt, repre*int, un a+pect e+enial .n cadrul +trategiilor de de*voltare a oric,rei companii. Dac, un anga-at nu e+te mulumit de locul +,u de munc," de interaciunea cu colegii" de feedbac06ul primit a+upra calit,ii muncii +ale" performana +a nu va fi la fel de ridicat, ca .n ca*ul .n care ace+ta e+te +ati+f,cut de condiiile oferite de po+tul +,u" la fel +e va .nt:mpla 9i .n ca*ul implic,rii la locul de munc, 9i al a+um,rii re+pon+abilit,ilor. Calitatea muncii pre+tate de c,tre anga-at e+te +trict influenat, de +ati+facia pe care ace+ta o are fa, de munc, 9i de pl,cerea cu care +e implica .n reali*area +arcinilor *ilnice. Ace+tea +unt doar o parte din motivele penttru care managerii companiilor trebuie +, +e preocupe de gradul de motivarea anga-ailor 9i +, inve+tea+c, .n noi tehnicile de motivare +i de retentie. Alegerea companiei Printco pentru reali*area cercetarii noa+tre intitulate ; Motivarea +i retentia per+onalului< a fo+t una relativ u+oara mai ale+ ca Anca a mai colaborat in trecut cu firma Printco" a ob+ervat ca acea+ta +e confrunta cu o fluctuatie mare de per+onal" +i am vrut +a vedem care +unt motivele +i ce face firma in a opri ace+t fenomen +i daca nu cumva ace+te plecari nu +unt voluntare ci datorate re+trangerii

activitatii. Ace+tea +unt motivele pentru care noi am con+iderat ca ar fi intere+ant de anali*at cum organi*atia face fata dificultatilor pe care le intampina din cau*a fluctuatiei de per+onal. =n alt motiv pentru care am optat +a reali*am acea+ta cercetare in compania Printco a fo+t faptul ca am putut lua cu u+urinta legatura cu managerul de re+ur+e umane cat +i cu anga-atii" ace+tea ra+pun*and afirmativ la propunerea noa+tra de a le lua interviuri pe tema mentionata mai +u+. Ace+tea +6au dovedit a fi per+oane de+chi+e +i ne6 a ra+pun+ la toate intrebarile legate atat de firma cat +i de cariera lor. Prezentarea firmei Sc.Printco Srl e+te o companie cu un capital integral privat 9i activea*, .n domeniul tiparului off+et" beneficiind de o larg, e)perien, .n domeniu. >ipografia Printco 9i6a .nceput activitatea .n luna decembrie a anului &227" cu o ma9in, de tip Roma?or care putea reali*a doar tipi*,ri .ntr6o +ingur, culoare. >endina +pre de*voltare a determinat opiunea +trategic, de a achi*iiona mai multe ma9ini pentru a cre9te calitatea c:t 9i capacitatea de producie. $+toria firmei Printco e+te +cri+, .n fiecare *i de anga-aii care .9i fac munca cu pa+iune" de +erviciile oferite de noi" clienilor. At:t prin +erviciile pe care le ofer," c:t 9i prin relaiile pe care le +tabile+c" compania Printco dore9te +, a-ute oamenii" firmele 9i organi*aiile cu care lucrea*," +, p,+tre*e viu caracterul uman" +en+ul +incer 9i +en+ibil al comunic,rii" +ur+, a +piritului comunitar. !irma dore9te +, contribuie .n mod +emnificativ la bunul mer+ al comunit,ilor .n care .9i face +imit, pre*ena" indiferent de natura lor: intern," local, +au profe+ional,. Serviciile oferite de firm," dar .n +pecial calitatea ace+tora +unt atu6urile care ii recomanda. Pentru a oferi clienilor +ervicii 9i produ+e de calitate" Printco e+te o companie certificat, $S@ 2%%& :#%%A. Ace+ta e+te implementat .n companie din anul #%%'" iar acreditarea a fo+t primit, .n acela9i an de la SRAC 1Societatea Rom:n, pentru A+igurarea Calit,ii8. Din +eptembrie #%&% firma Printco a primit 9i certificarea pentru +i+temul de management de mediu SR B $S@ &4%%&:#%%C 9i pentru +i+temul de management al +,n,t,ii 9i +ecurit,ii ocupaionale @DSAS &A%%&:#%%7.

'

!irma Printco +e preocup, de activit,i precum +ervicii editoriale 1 ditura Gama8" adverti+ing 1fl?er+" bro9uri" pungi" cataloage" mape de pre*entare 9i foi volante" pliante de pre*entare" afi9e 9i materiale di+pla?8" adverti+ing altele 1leaflet+" ecu+oane" in+erturi" boo0let+" +cratch card" Eobbler" ceiling hangere" co9ule produ+e" invitaii" rame foto" b,nui magnetici" banderole" cartona9e etc8" etichete pentru produ+e ambalate .n +ticle +au pentru produ+e te)tile" tip,rituri pentru identitate de corporaie" revi+te 9i c,ri" tipi*ate" ambala-e 1cutii medicamente" ceai" ig,ri8 promoionale +e*on 1agende" calendare" felicit,ri etc.8 Printre clienii companiei Printco +e num,r, +ociet,i importante" lideri .n domeniul de activitate al fiec,reia" cum +unt : firme din industria alimentar 15o+arom" Dorna Lactate" /unge Romania" /ett? $ce" Be+tle Romania" !aco+" Rompa0" Pi**eria Mamma Mia etc8" firme din industria vinurilor i a buturilor spirtoase 1Alcovin M,cin" /achu+ S.A 6 produc,torul m,rcii Pietroa+a" Agroindu+triala /ucium S.A." Fincon" 5ondratov" Fine)port8" agenii de publicitate 1Leo /urnett" >emati0" " >/GA Merlin" Mar0eting Clan" Grafiti //D@" @gilv?" Gre? GorldEide Romania" Promo >roop+" Advero" Grapefruit De+ign" Redmar0 Adverti+ing" Millenium Communication" # AHuavita Solution+ etc.8" firme din industria textil 1$rina Schrotter" Bi0? !achion" Banette" Belmar" Sofiaman" Ca+a >eo" !e+tivalul de mod, !a+hion Gee08 firme farmateutice 1Antibiotice S.A" Slavia Pharma" Laropharm" $rcon" Alevia8" banci i asociaii de asigurare 1/rd" /cr" $ng8 industria auto 1Rune" Apan" dealeri Mercede+" !ord" Chr?+ler" Dacia8 clieni din alte domenii 1Romtelecom" Philip Morri+" I> $nternational" Co+mopolitan" Policolor" $uliu+ Mall" Moldova Mall" PR@ >F" Doldmann Grup" Grupul de !irme Cone)" $nterprima" $PP=" Rulmeni /:rlad" Compan?" Mecanica Ceahlau etc8. urotech" Fiva )cite"

Piaa pe care +ocietatea Printco actionea*, e+te cea naional," focu+at, pe *ona de e+t +i +ud e+t a ,rii 9i /ucure9ti. chipa de v:n*,ri num,r, 9a+e repre*entani de v:n*,ri mobili 9i are dou, centre de coordonare: $a9i 9i /ucure9ti. =nele produ+e +e livrea*, utili*:nd diver+e modalit,i precum cele prin po9ta Rom:n," curier ori 9oferul firmei. Din interviul cu doamna /ucure+ti. Per+onalul firmei Printco e+te organi*at pe departamente +peciali*ate a+tfel .nc:t +, +e poat, a+igura o .ndeplinire optim, a funciilor intreprinderii 1pentru e)emplificare" ata9am organigrama Ane)a &8. (n proce+ul reali*,rii +tructurii organi*atorice a companiei Printco +6au avut .n vedere a+igurarea unui evantai optim al +ubordon,rii" crearea 9i dependena departamentelor" adica fiecare funciune ce pre*int, importan, pentru reali*area politicii 9i obiectivelor intreprinderii +, +e con+tituie .ntr6un departament +peciali*at" a+igurarea unei conduceri 9i a unor +evicii functionale competente" a+igurarea economiei de comunicaii c:t 9i folo+irea deleg,rii .n ca*ul proce+ului de conducere. Conducerea +ociet,ii Printco e+te a+igurat, de directorul general prin intermediul conducerii e)ecutive a +ociet,ii" la randul ei are .n +ubordine un director e)ecutiv 9i unul a-unct. (n +ubordinea lui +e reg,+e9te +ecretariatul" apoi departamentul de v:n*,ri 1directorul 9i repre*entanii de v:n*,ri8" departamentul de aprovi*ionare 1directorul" a+i+tentul" ge+tionarul de aprovi*ionare 9i 9oferul8" departamentul de contabilitate 1directorul 9i economi+tul8" departamentul de re+ur+e umane 1repre*entant hr8" departamentul tehnic 1directorul" tehnologul 9i graficianul8" departamentul de producie 19eful de +ecie" tipograful" operatorii de utila-e 9i leg,torii8. Compania Printco +tabile9te at:t relaii verticale care +e +tabile+c .ntre diferite paliere ierarhice" e)i+t:nd relaii de +ubordonare c:t 9i relaii ori*ontale care +e +tabile+c .ntre anga-aii aceluia9i +erviciu dar" care +unt +ituate pe acela9i nivel ierarhic e)i+t:nd relaii de cooperare. Metodologia cercetarii Obiectivele studiului: $dentificarea unor +trategii folo+ite de departamentul de re+ur+e umane pentru cre+terea motivatiei per+onalului $dentificarea factorilor demotivanti privind activitatea anga-atilor lena Munteanu" am aflat ca +ediul principal al firmei e+te la

$dentificarea acelui department care are cea mai mare fluctuatie de per+onal @btinerea unor +olutii in ceea ce prive+te reducerea fluctuatiei de per+onal Ipotezele cercetarii Pornind de la obiectivele cercetarii +i luand in con+iderare +ituatia companiei

Printco" am +tabilit urmatoarele ipote*e D&: Anga-atii +unt nemultumiti de tehnicile de motivare D#: Ma-oritatea anga-atilor demi+ionea*a din cau*a +alariului oferit D'. !luctuatia afectea*a in principal Departamentul de productie Metode utilizate in cercetare &. Anali*a documentelor oferite de catre companie: organigrama" cadru legi+lativ" rapoarte cu privire la evolutia companiei #. @b+ervatia J prin intermediul ob+ervatiei am urmarit cum comunica anga-tii" relatiile dintre ace+tia" +tructura +i organi*area activitatii" atitudinea anga-atilor fata de conducere. '. $nterviul :doua interviuri reali*ate pe ba*a unui ghid de interviu +emi6+tructurat 1Ane)aKK.8" primul interviu a fo+t cu lena Munteanu 1interviu reali*at de Simion Ancuta8" al doilea interviu a fo+t cu un anga-at cu vechime mare in companie Daraban Fioleta 1interviu reali*at de Leon Simona8. Conditii de acces pe teren Acce+ul in cadrul companiei a fo+t facilitat de Simion Ancuta" ea colaborand +i inainte de acea+ta cercetare. Bu am avut nevoie decat de acordul dat de directorul general al firmei caruia i +6a adu+ la cuno+tinta cercetarea pe care vroiam +a o reali*am in cadrul firmei. $n ceea ce prive+te conditiile de acce+ pe teren nu am intampinat nici un fel de dificultati" per+oanele cu care am colaborat +6au dovedit a fi de mare folo+ pentru reali*area cercetarii noa+tre.

Capitolul 2: Observatia @b+ervatiile facute de noi in cadrul companiei Printco +6au de+fa+urat pe parcur+ul a # *ile" a cate 4 ore" in prima *i" am fo+t de la inceputul programului pana la pau*a de pran*" iar a doua *i" dupa pau*a de pran* pana la +far+itul programului. $n ambele *ile" ob+ervarea +6a facut de catre amandoua" iar la +far+it am comparat ob+ervatiile facute. Compania Printco e+te apla+ata in Metalurgie" in $a+i mai e)act pe langa Combeton. Prima zi ! mai 2" #$ ora %:"" La intrarea in firma ne6a intampinat +ecretara de la care am primit legitimatiile de vi*itatori. Primul lucru care ne6a atra+ atentia in momentul cand am intrat in companie a fo+t tablourile e)pu+e pe holul firmei cat +i premiile pe care firma le6a primit de6al lungul anilor. Cel mai recent premiu"a fo+t primit de companie in anul #%&#. @data ce am a-un+ in +ediul companiei" am fo+t intampinate de catre directorul general. Pentru inceput directorul general ne6a pre*entat in mare firma. =n alt lucru care ni +6a pre*entat a fo+t +ala in care +e tin +edintele cat +i cea in care +unt invitati potentialii parteneri" clienti" colaboratori. Aici am ob+evat tot felul de lucrari reali*ate de catre cei din productie 1de e)emplu carti de copii" mape" agende" revi+te" bibliografuri8 cat +i anumite premii primite la e)po*itii. Succe+ele reali*ate de firma" premiile pe care le6au luat la diver+e concur+uri" oamenii de ba*a ai firmei cuprind miturile 9i credinele +ociet,ii. Mare parte din informatiile de+pre +tructura in+titutiei" le6am aflat din organigrama oferita de catre companiei" in timpul obervatiei" afland mai multe lucruri de+pre felul cum e+te organi*ata activitatea. Dupa mica pre*entare a firmei directorul general ne6a condu+ la departamentul de re+ur+e umane. Cuno+cand de-a managerul ne6a fo+t mai u+or +a colaboram +i +a aflam lucruri care nu le puteam ob+erva cu ochiul liber. /iroul managerului e+te +ituat langa departamentul tehnic. $n cadrul biroului managerului

de re+ur+e umane mai +unt amena-ate inca ' birouri. =n alt a+pect pe care noi l6am ob+ervat e+te faptul ca biroul e+te preva*ut cu un calculator +i un dulap" plin de do+are +i alte premii primite de catre firma" plu+ reglementari legale legate de activitatea de re+ur+e umane +i diver+e numere de telefon de la in+titutii. $n plu+" am con+tatat ca de+i din e)terior cladirea are un a+pect vechi" in interior acea+ta e+te moderni*ata. !irma e+te dotata cu alarma" cu termopane" utila-e moderne. Sigla Printco +e reg,+e9te pe cladirea unde are +ediul firma" pe unele produ+e fabricate .n +ecia de producie" materiale care +unt di+tribuite anga-ailor 1halate" ecu+oane electronice8. &iua a 2'a: ( mai 2" #$ ora 2'#" A doua *i" managerul ne6a condu+ catre departamentul de productie +i ne6a la+at in gri-a +efului de +ectie. A-un+i in +ectie" primul lucru care ne6a atra+ atentia cand am intrat in +ectie a fo+t echipamentele de lucru pe care anga-atii le purtau. !iecare anga-at e+te obligat +a poarte ace+te echipamente iar daca unii anga-ati refu*a +a folo+ea+ca echipamentul de lucru e+te penali*at. Activitatea .ncepe di+ de dimineata de la ora 3" anga-atilor fiindu6le a+igurat tran+portul gratuit de catre firma" de la punctul /ularga pana la +ediul firmei +i inver+. Primul lucru pe care il face directorul de productie e+te acela de a informa +eful de +ectie cu privire la +arcinile care trebuie finali*ate in *iua re+pectiva. Apoi +eful de +ectie reparti*ea*a ace+te +arcini in functie de cuno+tintele +i pregatirea fiecarui anga-at. $nainte de a incepe activitatea" anga-atii au obligatia de a intocmi o fi+a in care trece codul lucrarii" denumirea +i ora de reali*are a lucrarii. La finalul programului" anga-atii predau ace+te fi+e fie +efului de +ectie" fie intr6o urna +peciala" amena-ata in +ectie. $n ca*ul in care anga-atii nu i+i fac fi+ ape *iua re+pectiva +unt obligati ca a # *i +a o reali*e*e" daca nu vor fi penali*ati. De a+emenea" am ob+ervat ca ma-oritatea anga-atilor +tiu ce au de facut" +arcinile find bine delimitate. Am mai ob+ervat ca in departamentul de productie barbatii i+i de+fa+oara activitatea la ma+ini iar femeile in legatorie. Ceea ce ne6a mai atra+ atentia a fo+t functionarea ma+inilor. De obicei cand +e incepe o lucrare prima data lucrarea e+te

du+ la tipografi care printea*a lucrarea" apoi dupa acea+ta operatie +e duce la ma+ina de +tantat +i la decupat +i in final +e reali*ea*a produ+ul final in legatorie. Cam toate lucrarile reali*ate merg pe principiul ace+ta. =n alt lucru care ne6a atra+ atentia a fo+t faptul ca anga-atii au legitimatii electronice +i de fiecare daca cand intra +i ie+ din firma ei trebuie +a +cane*e legitimatiile. (n +ecie munca .n echip, e+te foarte important, deoarece +unt lucr,ri .n care trebuie +, muncea+c, mai muli anga-ai iar comunicarea .ntre ei poate duce la reali*area produ+ului finit. (n general" anga-aii din firma +unt per+oane care au o atitudine po*itiva" re+pon+abili" ateni .n ceea ce fac 9i dornici de afirmare profe+ionala. Anga-aii lucrea*, cu norme 9i nu au timp +, di+cute de+pre altceva dec:t de+pre ceea ce are leg,tur, cu activitatea de lucru. Singurul moment .n care anga-aii pot +, +e rela)e*e e+te pau*a de ma+, care e+te de la ora &% fi) pana la &%:#% unde pot di+cuta 9i de+pre altceva .n afar, de +arcinile 9i normele pe care le au de f,cut *ilnic. =n alt lucru care ne6a atra+ atentia a fo+t curatenia din firma" fiecare anga-at avand obligatia de a6+i face curatenie dupa ce termina o lucrare. Re+turile +i rebuturile +unt depo*itate afara in tomberoane +pecial amena-ate" colectarea ace+tora +e face +electiv " e)i+tand cate un tomberon pentru fiecare : hartie" vop+ea" pla+tic +i gunoaie mena-ere. )elatii intre anga*ati Activitatea .n companie +e de+f,9oar, .ntr6un ritm alert pe tot parcur+ul *ilei. !iecare din per+onalul anga-at .ntreine relaii ambiante cu ceilali din cadrul firmei .n m,+ura .n care o cere activitatea. =n lucru care ne6a atra+ atenia atunci c:nd am +tat .n firm, 9i am ob+ervat cum +e de+f,+oar, munca lor a fo+t faptul c, anga-aii erau preocupai doar de normele lor" e*itau +, a-ute colegii dac, ace9tia r,m:neau .n urm,. =nii anga-ai +unt per+oane care vor +, ia+, .n eviden, prin rapiditatea cu care fac normele date de 9ef" uneori prefer, +, nu ia+, .n pau*a 9i +, continuie +, muncea+c, dep,9indu6+e pe ei .n9i9i. =neori apare un climat ten+ionant .n organi*aie. =n e)emplu ar putea fi atunci c:nd apare o comand, care trebuie predat, tot .n aceea9i *i 9i automat intervine la anga-ai +tre+ul" frica de a nu reu9i

+, termine la timp normele pe care le au. >oate ace+te a+pecte" pot duce uneori la conflicte intre anga-ati. )elatia intre anga*atii si conducere $n general" relatia intre anga-ati +i conducere e+te una po*itiva" e)i+tand in permanenta o colaborare intre ace+tia. @rice nelamurire a anga-atilor referitoare la +arcinile reparti*ate" la concediu" +chimb de ture" norme +i alte a+pecte legate de munca +e adre+e*a atat +efului de +ectie cat +i celor din conducere. Comunicarea (n compania Printco coninutul comunic,rii e+te legat de activitatea pre+tat, .n firm," de munca 9i de tot ceea ce e+te legat de acea+ta. Comunicarea formal, .n firm, con+t, .n me+a-e" +ub forma de +cri+ori" e6mail" fa)" note interne pentru anga-atii de la birouri. De e)emplu dac, managerul are de +pu+ ceva important directorului atunci el ii trimite e6mail 9i 9tie +igur c, informaia a-unge la el 9i c, ii va r,+punde. 6mail6ul e+te cea mai folo+ita metoda de comunicare .n companie. Comunicarea de +u+ .n -o+ e+te reali*at, de c,tre manager c,tre +ubordonai. Din informaiile pe care le6am cule+ am con+tatat c, comunicarea formala nu .ndepline9te toate cerinele de comunicare din firma. Comunicarea formal, e+te completat, de c,tre +i+temul de comunicare informal," repre*entata preponderent de *vonurile care circula in companie. Conditiile de munca Pentru +alariaii anga-ai cu norm, .ntreag, durata timpului de lucru e+te de A oreL*i" 4% oreL+,pt,m:n,. Prin e)cepie" durata timpului de munca" ce include 9i orele +uplimentare poate fi prelungit, pe+te 4A de ore pe +,pt,m:n," ace+t lucru +e poate .nt:mpla doar cu condiia c, media orelor de munca" calculat, pe o perioad, de 4 luni calendari+tice +, nu dep,9ea+c, 4A de ore pe +,pt,m:n,. Sntatea i securitatea n munc >ipografii +unt cei mai predi+pu+i pericolele legate de to)icitate. Ace+tia lucrea*a in permanenta cu diver+e vop+ele +i nu poarta ma+ti de protectie. Alti anga-ati predi+pu+i la pericole +unt cei care lucrea*a cu ma+inile 1ma+ina de taiat" ma+ina de cap+at" +tantat"

&%

ca+erat" faltuit" ma+ina de tunel8. De e)emplu" in timpul ob+ervatiei" un anga-at +i6a prin+ un deget la ma+ina de tunel 1ma+ina care face capacele pentru inghetata" carti de vi*ita" etc8" iar a ace+ta nu purta manu+i de protectie" fiindu6i acordat primul a-utor 1 in firma e)i+ta o tru+a medicala8. La inceputul fiecarei luni" +e face un in+tructa- legat de +ecuritatea in munca. Observarea in timpul interviurilor Ambele per+oane au fo+t de+chi+e pe toata perioda interviurilor +i rela)ate. Au *ambit +i ne6au oferit toate informatiile cerute. =n +ingur impediment a aparut in timpul celui de6al doilea interviu cu Daraban Fioleta" atunci cand am intrebat6o daca intentionea*a +a demi+ione*e" acea+ta a avut un timp in care parca +6a temut +a ra+punda" in+a i6am reamintit ca ce ne +pune ramane confidential +i atunci +tarea +6a deten+ionat. Atat atitudinea intervievatilor cat +i a celorlati anga-ati fata de noi" a fo+t una po*itiva.

Capitolul #: Interviurile Cele doua interviuri au fo+t luate in data de &3 mai" primul interviu a fo+t luat in +chimbul de dimineata" iar cel de6al doilea in +chimbul doi" cu o anga-ata recomandata de doamna manager. Primul interviu a fo+t luat doamnei lena Munteanu" manager de re+ur+e umane. $nterviul a durat o ora +i +6a de+fa+urat in biroul ace+teia. Din interviu" am aflat ca lucrea*a in firma de &% ani" are 'C de ani +i e+te ca+atorita" in+a nu are copii. A urmat facultatea de conomie +i Admini+trarea Afacerilor" Sectia....... Apoi a urmat un ma+ter in domeniul Re+ur+elor =mane tot la ! AA. Pe parcur+ul ma+terului" ea a lucrat part6time in acea+ta firma 1+6a anga-at datorita unei cuno+tinte care lucra mai de mult in companie8. La cateva luni de la terminarea ma+terului" +6a anga-at ca +i a+i+tent al managerului de re+ur+e umane din acea perioada. Dupa # ani" managerul a plecat la /ucure+ti" ea fiind promovata pe acea+ta functie. $ntre timp a urmat cur+ul de $n+pector

&&

Re+ur+e =mane" cur+ urmat pentru a6+e putea +peciali*a in programul Revi+al" ace+t cur+ fiind +uportat in totalitate de catre companie. +l doilea interviu a fo+t cu doamna Daraban Fioleta" acea+ta ocupand po+tul de legator6operator6fini+are" in var+ta de '7 de ani" ca+atorita +i cu un copil de C ani. Doamna Fioleta lucrea*a in firma de &# ani" fiind anga-ata cu cea mai mare vechime din departamentul de productie. a a urmat Liceul conomic nr & din $a+i. Dupa terminarea liceului a lucrat la >ipografia Do+oftei din Copou" $a+i" aici urmand un cur+ de formare in domeniu" obtinand a+tfel diploma de legator6operator6fini+are. La acea+ta firma a lucrat pana in #%%&" moment in care a deci+ +a i+i +chimbe locul de munca" din motive per+onale. ,epartamentul de resurse umane $n urma ambelor interviuri" am aflat informatii de+pre departamentul de re+ur+e umane. A+tfel" de toate activitatile legate de ge+tionarea re+ur+elor umane +e ocupa doar doamna lena" ea fiind cea care +e ocupa de recrutare" +electie +i alte a+pecte. Procedura de recrutare i selecie Doamna lena" ne6a +pu+ ca recrutarea +e face din e)terior deoarece firma Printco e+te o companie care +e de*volt, rapid 9i are nevoie .n timp +curt de un num,r mare de anga-ai. De e)emplu +unt perioade .n care firma are comen*i +e*oniere 9i e+te nece+ar de un per+onal numero+ 9i atunci compania apelea*, la recrutarea e)tern,. A+pect confirmat +i de doamna Fioleta. Proce+ul recrut,rii 9i +eleciei +e face .n felul urm,tor: +e redactea*, 9i +e public, anunul pe +ite ori *iar" apoi +e a9teapt, primirea cv6urilor" +e +ortea*, cv6urile" dupa aceea +e anun, 9i +e +u+in interviurile iar daca e ca*ul +e te+tea*, candidaii 9i .n final +e ia deci*ia de anga-are. Locul de+f,9ur,rii recrut,rii 9i +eleciei +e face la +ediul firmei. Criteriile de recrutare ale firmei Printco +unt gradul de pregtire 1+tudii +uperioare" medii" tehnice" 9coala profe+ional,8" competenele 1aptitudini e)celente de comunicare 9i relaionare" capacitatea de a ge+tiona mai multe +arcini +imultan" +pirit de echipa +i orientare c,tre re*ultate" per+oan, dinamic," capabil, +, g,+ea+c, +oluii etc8 +i experien 1f,r, e)perien," minim ' ani" ma)im C ani8.

&#

Metodele de recrutare folo+ite de firma includ anunurile publicitare .n *iar ori pe +ite6ul e-ob+. De e)emplu metoda cea mai folo+it, de firm, e+te metoda publicit,ii prin anun pe internet deoarece co+turile nu +unt mari" candidaii pot aplica mai u9or prin depunerea directa a cv6ului 9i +e poate face o prima +elecie .n urma mini interviului on6 line. Criteriile de +elecie +unt gradul de preg,tire" ate+tat" cuno9tine tehnice" competene 9i e)perien,. Coninutul do+arului de +elecie conine curriculum vitae 9i +cri+oarea de intenie. Dupa aceea +e reali*ea*, interviul preliminar .n vederea elimin,rii candidaiilor 9i apoi +unt pu9i la o proba practic, daca e+te ca*ul. De e)emplu pentru po+tul de economi+t candidatul va da o prob, la calculator .n programul de contabilitate iar pentru po+tul de grafician candidatul va da o proba de grafic,. Comunicarea $n plu+ fata de ob+ervatie am aflat" in urma celor # interviuri" ca dup, fiecare di+cuie important,L comple), pe care o are per+onalul cu o per+oan, din e)terior 1client" furni*or8 +e face un +curt re*umat a celor di+cutate 9i +e va cere o confirmare prin e6mail a lucrurilor +tabilite. (n +crierea re*umatului pe e6mail trebuie +, re+pecte c:teva reguli 9i anume e6mail6ul trebuie +, fie +curt 9i la obiect" f,r, gre9eli de +criere" punctuaie" ortografie" +, +e furni*e*e date de contact 9i informaia trebuie +, fie de .ncredere 1me+a-ul trebuie +, fie complet 9i +, conin, date verificate" reale" actuali*ate8 9i .n final trebuie +, +e r,+pund, la e6mailurile pe care le prime+c .n ma)im #4 de ore. (n firm, o alt, form, de comunicare folo+it, e+te cea orala 1telefon" 9edin," pre*entare8 care a-ut, managerul +, +chimbe mai cu u9urina informaii cu per+onalul anga-at. -trategii implementate $n urma interviului cu doamna lena am aflat ca de6a lungul anilor compania a implementat diver+e +trategii. @ prim, +trategie pe care a folo+it6o tipografia Printco a fo+t achi*iionarea utila-elor de tipar a+tfel .nc:t +a +e poat, dubla capacitatea de producie. Apoi cre9terea nivelului de competen, profe+ional," orientat, c,tre client +i reducerea fluctuaiei per+onalului. @ alta +trategie implementat, de firma a fo+t cea

&'

orientat, +pre de*voltarea de inve+tiii optime a re+ur+elor nece+are pentru o mai buna funcionare 9i de+f,9urare a activit,iilor de producie. (n pre*ent conducerea companiei Printco 9i6a propu+ o +trategie de de*voltare" care vi*ea*, obinerea unor performane calitative 9i cantitative +uperioare celor reali*ate .n anii trecui" prin .nt,rirea capacit,ii competitive a +ociet,ii" care +e ba*ea*, pe o +ituaie economic, bun,. (n fundamentarea +trategiei de de*voltare a +ocietatii Sc. Printco. Srl +6a inut cont de urm,toarele elemente e+eniale: 6 +trategia de de*voltare adoptat, .n cadrul +ocietatii +e diferenia*, .n funcie de fa*a de via, a ace+tuia" care +e afl, .n perioada de cre9tere" c,ut:nd +, ocupe o po*iie bun, pe pia," care +,6i permit, obinerea de profit. .e/nici de motivare Atat din ob+ervatia facuta cat +i din cele # interviuri" am aflat care +unt tehnicile de motivare a anga-atilor. Am ob+ervat ca ma-oritatea anga-atilor +unt foarte preocupati +a nu gre+ea+ca nimic" +a nu aiba rebuturi" iar din interviul cu doamna Fioleta am de+coperit +i motivul. Periodic" o data la ' luni" +e reali*ea*a o evaluare a performantelor anga-atilor. A+tfel" +alariul poate cre+te +au +cadea in functie de cate rebuturi au avut in aceea perioada" de cate conflicte au cau*at etc. Din interviul cu managerul de re+ur+e umane" am aflat ca firma con+idera ca o tehnica de motivare e+te +alariul oferit" in+a din al doilea interviu am aflat ca atat ea cat +i ceilalti anga-ati +unt nemultumiti de marimea +alariului" chiar daca ace+ta cre+te daca au performante" ace+te cre+teri +unt ne+emnificative" aprecia*a ei..Doamna Fioleta" a afirmat ca dupa &# ani de vechime in firma" +alariul ei nu a cre+cut foarte mult" in +chimb +arcinile +unt mai multe +i mai comple)e. @ alta tehnica de motivare" confirmata de ambele interviuri" e+te faptul ca fiecare anga-at +tie ce are de facut" care ii +unt +arcinile +i re+on+abilitatile. De e)emplu" din al doilea interviu" am aflat cum +e reali*ea*a o agenda. =n anga-at +e ocupa de tiparirea foilor" apoi un alt anga-at le taie" altul le aduna" o alta per+oana +e ocupa de +plit6uire" un anga-at +e ocupa de coperta" altul lipe+te coperta cu foile +au le coa+e. A+tfel" fiecare +tie ce are de facut +i pana cand.

&4

-trategia de retentia a personalului !luctuaia per+onalului e+te una dintre problemele cu care +e lupt, firma Printco la momentul actual. !actorii care intervin .n organi*aie +unt factori e)terni care +unt cei legai cu privire la un alt po+t mai avanta-o+" la un +alariu mai bun. !actorii care intervin din interiorul organi*aiei care determin, fluctuaia per+onalului +unt cei cu privire la nivelul +c,*ut al +alari*,rii" in+ati+facia anga-ailor in munca" influena grupurilor informale de pre+iune. !luctuaia per+onalului poate fi prevenit, printr6un +i+tem de recompen+are. =n indicator folo+it pentru anali*a fluctuaiei per+onalului firmei Printco a fo+t indicile de +tabilitate a per+onalului .n munc,. Prin anali*, +6a evideniat faptul c, .n ultimii ani au plecat ceva anga-ai cheie din companie care a afectat puin organi*aia Printco. Dupa cum am preci*at mai +u+" compania incearca +a implemente*e cateva ma+uri de retentie a per+onalui" din interviul cu per+oana re+pon+abila de ge+tionarea per+onalului" fluctuatia mare afectea*a activitatea firmei +i duce la cre+terea co+turilor pentru demararea unui nou proce+ de recrutare. Din ambele interviuri am aflat ca una din ma+urile recent implementate e+te organi*area o data pe luna a unei intalniri cu directorul companiei" prin intermediul ace+tei intalniri anga-atii avand po+ibilitatea de a6+i imparta+i fru+trarile +i propunand de a+emenea +i +olutii pentru neplacerile lor. $n plu+" doamna MNNNNN" re+pon+abila cu ge+tionarea re+ur+elor umane" +ta de vorba cu fiecare per+oana care i+i depune demi+ia" pentru a afla daca +e poate face ceva+a +e +chimbe deci*ia anga-atului" daca nu +a +e afle ce l6a nemultumit in +copul de a preveni alte demi+ii. @ alta ma+ura atat de retentie cat +i de motivare e+te aceea ca o data pe an" +e organi*ea*a un concur+ in randul graficienilor" iar ca+tigatorului i +e ofera po+ibilitatea de a particica la un cur+ de formare in domeniu platit de catre companie. La tehninicile de motivare am pre*entat ca anga-atii +unt +timulati +alarial .n funcie de performanele ace+tora" performante evaluate periodic.. $n plu+" anga-atii au

&C

afirmat ca acea+ta tehnica ii determina +a ramana in firma" deoarece +pun ei" firma ii aprecia*a pe cei care au performante +i li +e recunoa+te meritul adu+ fata de companie" cu toate ca bonu+urile nu +unt +emnificative" contea*a caefortul depu+ e+te recuno+cut. +naliza documentelor furnizate de catre companiei: Personalul Printco Per+onalul companiei Printco cuprinde +alariaii .ncadrai permanent pre*eni la lucru" aflai .n concediu de odihn, +au maternitate" cei aflai .n depla+are. Structura per+onalului dup, locul de de+f,9urare a activit,ii cuprinde: per+onalul cu funcie de e)ecuie 9i conducere 9i anga-aii. Anga-aii +unt grupai .n anga-ai care +unt direct produc,tori 1acionea*, direct a+upra obiectelor muncii" cu a-utorul ma9inilor8 9i cei care +unt indirect produc,tori 1acionea*, indirect a+uprea obiectelor muncii" depla+:ndu6+e pentru livrare 9i prelucrare8. Per+onalul cu funcie de e)ecuie 9i conducere cuprinde trei categorii 9i anume per+onalul cu funcii de e)ecuie 1ge+tionari" contabili" economi+ti8" per+onal cu funcii de conducere a departamentelor de producie" proiectare 1+efi de +ecie" de birouri" graficieni8 9i per+onal cu funcii .n conducerea firmei 1director general" director ad-unct 9i director e)ecutiv8. Pe ba*a documentelor din cadrul companiei Printco am identificat +tructura per+onalului pe +e)e 9i pe grupe de v:r+t, care deine ponderea cea mai important," acea+ta pun:nd accent 9i a+upra calit,ii muncii de+f,9urate .n firm,. Per+onalul anga-at e+te at:t de +e) ma+culin c:t 9i de +e) feminin" domin:nd anga-ai de +e) feminin. Per+onalul firmei au v:r+te cuprin+e .ntre #%6C%" media fiind de 'C de ani. Concluzii si recomandari Cercetarea de fata a urmarit identificarea tehnicilor de motivare +i a ma+urilor de retentie a per+onalului in firma Printco. Cu toate ca +tiam de la inceput ca firma +e confrunta cu o fluctuatie mare de per+onal" noi am cre*ut ca acea+ta +ituatie +e datorea*a cri*ei economice. $n+a din interviuri +i din ob+ervatie am de+copertit ca firma nu a fo+t afectata de cri*a" ea aflandu6+e intr6o continua cre+tere. La inceputul lucrarii ne6am +tabilit cateva ipote*e" care +a ne a-ute in cercetarea noa+tra" iar pe ba*a informatiilor cule+e prin intermediul in+trumentelor de cercetare vom +tabili care ipote*e +6au validat"

&3

D&.Anga-atii +unt nemultumiti de tehnicile de motivare Con+ideram ca ipote*a e+te validata" deoarece firma +e confrunta cu o fluctuatie mare" anga-atii plecand +pre conditii mai bune. Din al doilea interviu" am aflat ca doamna Fioleta" i+i dore+te +a plece din firma cu toate ca are o vechime mare" ce o retine e+te +ituatia economica din $a+i +i lip+a alternativelor" in+a cu prima oca*ie ivita nu o +a +tea pe ganduri. D#: Ma-oritatea anga-atilor demi+ionea*a din cau*a +alariului oferit Acea+ta ipote*a a fo+t +i ea validata" deoarece atat din al doilea interviu" cat +i din ob+ervatie 1 noi eram fermecate de tot ce fac anga-atii +i de cata munca +e depune pentru o +impla carticica" in+a ma-oritatea anga-atilor *iceau ca e munca multa iar +alariul nu e pe ma+ura8" am aflat ca per+onalul e+te nemultumiti de nivelul +alarial. Chiar daca prime+c bonu+uri pentru performanta" ace+te bonu+uri nu +unt direct proportionale cu efortul depu+ de anga-at. D'. !luctuatia afectea*a in principal Departamentul de productie Din interviuri am aflat ca departamentul de productie e+te cel mai afectat de fluctuatie" deoarece" afirma doamna Fioleta" aici +e dupune cel mai mare efort" iar tot ace+t efort nu e+te remunerat core+pun*ator. A+tfel +i acea+ta ipote*a a fo+t validate. Recomandari Con+ideram ca daca firma continua pe ace+t trend a+cendant" ar trebui +a +e acorde anumite bonu+uri pentru anga-ati" prime" a+ta daca e+te po+ibil. Ace+te prime +a fie acordate in +pecial per+oanelor cheie din departamentul de productie" acelor anga-ati care au vechime con+iderabila in firma" deoarece daca +e pierd oamenii priceputi" ace+tia +unt mult mai greu de inlocuit" iar acele co+turi identificate de managerul de DR legate de recrutare" vor fi dublate de faptul ca +e +trica dinamica grupului +i cre+c co+turile cu pregatirea unei noi per+oane care +a obi+nuia+ca cu rutina fimei.

&7

&A

0I-.+ P)121,1)I0O) 013+01 4I 5O)M+.I210O) +P0IC+6I01 7I)M+ -C8 P)I5.CO8 -)0 A. L G$" @RD@BABO " D@>PRQR$ D G=F RB" Legea nr.'&2L#%%3 Legea +ecuritatii +i +anatatii in munca D.G. nr. &4#CL#%%3 D.G. nr.&%#AL#%%3 D.G. nr.&%4AL#%%3 D.G. nr.&&43L#%%3 D.G. nr.&%C&L#%%3 D.G. nr.&%2&L#%%3 D.G. nr.27&L#%%3 D.G. nr. 2CCL#%&% L '%7L#%%3 @rdin 7&#L#'.%3.#%%C @RD$B AL

a prevederilor Legii +ecurit,ii 9i +,n,t,ii .n munc, nr. '&2L#%%3 Privind cerinele minime pentru +ecuritate 9i +,n,tate referitoare la utili*area echipamentelor cu ecran de vi*uali*are Privind cerinele minime pentru +ecuritate 9i +,n,tate pentru utili*area de c,tre lucr,tori a echipamentelor individuale de protecie la locul de minime munc, de +ecuritate +i +anatate pentru Privind cerintele utili*area in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca Privind cerinele minime pentru +ecuritate 9i +,n,tate pentru manipularea manual, a ma+elor care pre*int, ri+curi pentru lucr,tori" .n +pecial de afeciuni dor+olombare Privind cerinele minime pentru +ecuritate 9i +,n,tate pentru locul de munc, privind cerinele minime pentru +emnali*area de +ecuritate 9i L +au de +,n,tate la locul de munc, Pentru modificarea +i completarea Bormelor metodologice de aplicare a prevederilor legii SSM '&2L#%%C aprobate prin DG Privind ap,rarea .mpotriva incendiilor Pentru aprobarea Di+po*itiilor generale privind in+truirea +alariatilor

in domeniul +ituatiilor de urgenta @RD$B nr.7A3 din privind modificarea 9i completarea @rdinului mini+trului admini+traiei 9i internelor nr. 7&#L#%%C pentru aprobarea #%%C Di+po*iiilor generale privind in+truirea +alariailor .n domeniul L 4A&L#%%4 Privind protectia civila 6 republicare @rdin nr. &'%L#%%7 L G A '&L&22%J cu pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a +cenariilor de +ecuritate la incendiu Privind Societatile Comerciale Privind regi+trul general de eviden, a +alariailor Cla+ificatia ocupatiilor din Romania privind protecia maternit,ii la locurile de munc,. Modif. De Legea nr.#CL#%%4 &2

modificarile aferente L G A nr.C'L#%%' Codul muncii D.G. nr.C%%L#%&& C@R #%&& @=G nr.23L#%%'

Ane)a #: Legi cu privire la condiiile de munca "norme de +,n,tate 9i +ecuritate .n munc,

#%