Sunteți pe pagina 1din 400

Municipiul Iasi Asociatia Zona Metropolitana Iasi

Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Crestere Iasi 2009 - 2015

ANEXE

269

ANEXA 0 FISELE PROIECTELOR IDENTIFICATE

270

I. Cresterea competitivitatii economice prin crearea si dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic si promovarii industriilor noi , creative
Titlul proiectului: Infiintare piata de gros in localitatea Vulturi, comuna Popricani Locaia proiectului: sat Vulturi, comuna Popricani Adresa: sat Vulturi, comuna Popricani Proprietar: comuna Popricani

Suprafaa: 25 000 mp

Sursa de finanare: ENPI Programul Operational Comun Romania-UcrainaMoldova

CONINUT Context: Ideea proiectului a aparut inca din anul 2004 si se regaseste si in strategia de dezvoltare a comunei. Comuna Popricani este situata intr-o zona preponderent agricola si este nevoie de o piata de desfacere pentru produsele din zona. De asemenea, aprovizionarea cu produse agricole a unui oras de dimensiunile Iasiului trebuie facuta si cu produse locale, mai ieftine. Contribuie la obiectivele strategice: Creterea competitivitii economice prin crearea i dezvoltarea de structuri de sprijin a afacerilor, de transfer tehnologic i de promovare a industriilor noi, creative Obiective: Dezvoltarea si modernizarea sectorului productiv si a suportului logistic aferent Grupuri int: - 7000 locuitori ai comune Popricani - locuitorii zonei metropolitane Iasi care vor beneficia de produse agro-alimentare ecologice la preturi de producator Plan de activiti i cost estimativ: Cost estimativ (lei)

Activitate
Activiti principale Pregatirea terenului Racordarea la utilitati Construire cladiri si spatii de depozitare Amenajare spatii Dotare spatii Angajare personal Inchiriere spatii Promovare / monitorizare COORDONARE ADI Asociatia Zona Metropolitana Iasi Beneficiar: comuna Popricani, judet Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Primarul Comunei Popricani Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): ): Parteneri Poteniali: Zona Metropolitana Iasi

40.000.000

271

Sinergii cu alte proiecte: Durata de derulare: 60 luni Stadiul proiectului: studii de fezabilitate, studii teren, Studiu de Impact asupra Mediului Alte comentarii: Proiectul va fi fractionat in mai multe etape.

Titlul proiectului: Centrul Tehnologic Regional Iasi Locaia proiectului: Municipiul Iasi

Adresa: Municipiul Iasi (Plan/poza zona de referin)

Proprietar: Municipiul Iasi

Suprafaa:

Sursa de finanare: POR axa 1

CONINUT Context: necesitatea stimularii mediului de afaceri prin acordarea unor servicii integrate; necesitatea unor masuri active de combatere a somajului; necesitatea valorificarii potentialului uman din universitati; necesitatea dezvoltarii competitivitatii imm-urilor prin implemnentarea unor solutii noi, inovative. Contribuie la obiectivele strategice:

Creterea competitivitii economice prin crearea i dezvoltarea de structuri de sprijin a afacerilor, de transfer tehnologic i de promovare a industriilor noi, creative
Obiective: - dezvoltarea mediului de afaceri prin sprijinirea IMM-urilor ; - transfer tehnologic universitati IMM-uri; - consultanta tehnologica. Grupuri int: - comunitatea oamenilor de afaceri ; - cetatenii Municipiului Iasi. Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 32.000.000

COORDONARE Beneficiar: Municipiul Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Departamentul de Programe si Proiecte Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Departamentul de Programe si Proiecte Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: Parcul tehnologic si Stiintific Iasi; Proiecte de cercetare univestitati; Durata de derulare: 24 luni (2009-2011) Stadiul proiectului: elaborare caiet de sarcini pentru SF Alte comentarii:

Titlul proiectului: Iasi Business & Technology Campus

272

Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iasi, judetul Iasi (Plan/poza zona de referin)

Proprietar: Iasi City center Suprafaa: 22 ha CONINUT Context: regenerarea unei zone industriale din municipiul Iasi crearea unor spatii de birouri , laboratoare de cercetare exploatarea potentialului uman si a pozitiei startegice a polului de crestere Iasi stabilirea unor parteneriate interinstitutionale pentru realizarea proiectului

Sursa de finanare: privata

Contribuie la obiectivele strategice: Creterea competitivitii economice prin crearea i dezvoltarea de structuri de sprijin a afacerilor, de transfer tehnologic i de promovare a industriilor noi, creative Obiective: crearea unui Campus Tehnologic si de Afaceri, care va cuprinde 22 cladiri, inclusiv un Centru de Arta Contemporana

Grupuri int: studenti, firme IT Plan de activiti i cost estimativ: Activitate COORDONARE Beneficiar: RED Company Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): RED Company Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Universitati Sinergii cu alte proiecte: Centrul Tehnologic Regional Iasi, Tehnopolis Iasi Durata de derulare: 60 luni (2010-2015) Stadiul proiectului: studiu de prefezabilitate PUZ aprobat Alte comentarii: Cost estimativ (lei) 240.000.000

273

Titlul proiectului: Sistem informatic si de comunicatii integrat in Zona metropolitana Iasi Locaia proiectului: Zona Metropolitana Iasi Adresa: Iasi Proprietar: Asociatia Zona Metropolitana Iasi Suprafaa: nu este cazul Sursa de finanare: POS CCE , Axa 3 (Plan/poza zona de CONINUT referin) Context: Ideea proiectului a aparut inca din anul 2004 si se regaseste si in Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Iasi. In conditiile necesitatii modernizarii administratiei publice locale si a cresterii calitatii serviciilor oferite cetatenilor , neceitata implementarii unui asemena proiect devine tot mai evidenta Contribuie la obiectivele strategice: Cresterea competitivitatii economice prin crearea si dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor, tranferului tehnologic si promovarii industriilor noi, creative Obiective: Crearea/dezvoltarea/valorificarea potentialului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor de interes public si privat Grupuri int: 400.000 locuitori ai Zonei Metropolitane Iasi
Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei)

Activiti principale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. conectarea la infrastructura broadband acolo unde este necesar achizitionarea de aplicatii software si licentele software necesare pentru realizarea proiectului achizitionarea serviciilor de dezvoltare si implementare a tuturor solutiilor software si integrarea aplicatiilor construirea retelei LAN necesara implementarii proiectului configurarea si implementarea bazelor de date realizarea unui portal instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existentente 5.000.000

9. informare si publicitate pentru proiect 10. auditarea proiectului COORDONARE ADI Asociatia Zona Metropolitana Iasi Beneficiar: Asociatia Zona Metropolitana Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Iacob Liviu Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): ): Managementul proiectelor Parteneri Poteniali: membrii ZMI Sinergii cu alte proiecte: Durata de derulare: 16 luni Stadiul proiectului: contractare studiul de fezabilitate Alte comentarii: Rezultatele proiectului sunt :

274

1. 2. 3. 4. 5. 6.

reducerea timpului de prelucrare a documentelor i eliminarea timpilor de ateptare prin ordonarea, ritmicizarea i automatizarea prelucrrii fluxurilor de date creterea eficienei activitilor din Primrie prin proiectarea unitar a fluxurilor informatice, urmnd aceeai metodologie i acelai set de principii eficientizarea serviciilor electronice ctre cetateni prin procedura de prelucrare ntr-o manier unitar a fluxurilor de date i de activiti dezvoltarea semnificativ a serviciilor online cu grad de sofisticare 3, 4 si 5 care asigur interactiune bidirectionala administraie-cetean, tranzacii electronice complete, livrare pro-activ si/sau automata a serviciilor accesul rapid, facil i eficient al cetenilor, operatorilor economici si al altor insititutii din Zona Metropolitana Iasi la serviciile online furnizate, prin utilizarea facilitilor oferite de portal i de sistemul de infochiocuri instalate n diferite locaii des frecventate gestionarea eficient a principalelor fluxuri de activiti i date ale Primriilor din componenta Zonei Metropolitane Iasi, ce acoper funcii specifice instituiei ca i: gestiunea financiar-contabil, bugete, salarizare, gestiunea mijloacelor fixe, gestiunea contractelor, realizarea investitiilor, managementul operaional i strategic; interfatarea fluxurilor si serviciilor adminsitratiei cu portalul si infochioscurile pentru a permite accesul la serviciile de e-administratie. gestiunea economic corect

7.

275

II. Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirea mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia
Titlul proiectului: Modernizarea i dezvoltarea Aeroportului Internaional Iai Locaia proiectului: Municipiul Iai Adresa: Municipiul Iasi Proprietar: CJ Iasi Suprafaa: (Plan/poza zona de referin) Context: Cerere ridicata pentru transport intern si international Amenajare in conditii proprii a unui spatiu accesibil catatenilor pentru efectuarea cit mai comoda a deplasarilor Conectarea municipiului Iasi cu principalele centre din tara si europene prin linii aeriene Completarea aeroportului cu un Cargo pentru transport de marfuri Contribuie la obiectivele strategice: . Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirea mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia Obiective Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de trasport aeriene n scopul asigurrii unei accesibiliti crescute a polului de cretere Grupuri int: Comunitatea oamenilor de afaceri Cetatenii municipiului Iasi si din zonele invecinate
Plan de activiti i cost estimativ: Activitate 1. Suprafata de miscare aeroportuara 1.1. PDA inclusiv platforme si cai de rulare 1.2. Balizaj incusiv panouri de ghidaj 1.3. PNA 1.4. Imprejmuire 1.5. Sisteme supraveghere exterioare 1.6. Terasamente 2. Terminal pasageri 2.1. Terminal de pasageri 2.2. Spatii tehnice terminal pasageri 2.3. Procent valoare retele exterioare 2.4. Dotari aeroportuare 2.5. Aductiune gaze 3. Terminal Cargo 3.1. Terminal Cargo 3.2. Procent valoare retele exterioare 3.3. Parcare terminal Cargo 4. Hangar parcare si intretinere avioane Cost estimativ (lei)

Sursa de finanare: Fonduri guvernamentale, buget local, fonduri private

640.000.000

276

4.1. Hangar parcare si intretinere avioane - existent demolare 4.2. Hangar parcare si intretinere avioane - propus 4.3. Procent valoare retele exterioare 5. Parcaj terminal pasageri 5.1. Cladire parcaj terminal de pasageri 5.2. Platforma parcaj terminal de pasageri 5.3. Procent valoare retele exterioare 6. Retele rutiere 7. Depozit carburanti 8. Serviciul de interventii in caz de incendiu 9. Lucrari pentru protectia mediului 10. Serviciul de handling de platforma 11. Serviciul pentru intretinerea infrastructurii aeroportuare Beneficiar: CJ IASI Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Presedint CJ Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Directia de Programe Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: Reabilitarea si modernizare retea rutiera in zona culturala, istorica si turisticaa minicipiului Iasi Dezvoltarea axei de transport E-V Varianta de ocolire a Municipiului Iasi etapa 1 varianta Sud Centrul intermodal de transport Autogara Iasi Implementare sistem management in trafic Durata de derulare 2010-2014 Stadiul proiectului: Studiu de fezabilitate Alte comentarii:

277

Titlul proiectului: Varianta de ocolire a Municipiului Iasi etapa 1 Varianta Sud Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Zona Metropolitana Iasi Proprietar: Ministerul Transporturilor si In frastructurii (Plan/poza zona de referin)

Suprafaa:

Sursa de finanare: fonduri guvernamentale

CONINUT Context: -nevoia municipiului de a avea o varianta ocolitoare pentru eliberarea circulatiei la nivelul municipiului; -reducerea poluarii (cu noxe,etc.) Contribuie la obiectivele strategice: Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirii mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia Obiective: Modernizarea infrastructurii de transport, imbunatatirea sigurantei traficului Grupuri int: -comunitati locale; -catatenii ZMI; -mediul de afaceri; Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei)
140.000.000

140.000.000

COORDONARE Beneficiar: Ministerul Transporturilor si In frastructurii Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Ing. Dorina Tiron, director Parteneri Poteniali: Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: : - dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud- Municipiul Iasi -modernizarea strazilor in Municipiul Iasi; -modernizare aeroport;

278

-DJ 248 Iasi-Vaslui Durata de derulare: 36 luni ( 2008-2011) Stadiul proiectului: proiect in implementare Alte comentarii: Efecte scontate si rezultate preconizate: -imbunatatirea caracteristicilor tehnice ale drumului; -asigurarea vizibilitatii in curbe; -largirea platformei; -repararea si consolidarea podurilor; -volumul noxelor va scadea; - 30 km drum; - regularizarea raului Bahlui

Titlul proiectului: Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iasi Proprietar: Municipiul Iasi (Plan/poza zona de referinta) CONINUT

Suprafaa:

Context: Deficientele infrastructurii de transport din Romania reprezinta o frina in calea dezvoltarii economice si sociale, intrucit reduce accesul companiilor romanesti la pietele importante, descurajeaza investitiile si reduce calitatea vietii Axa culturala traverseaza zone de interes regional si national a municipiului Iasi din punct de vedere universitar si administrativ, cultural si turistic, necesar a fi valorificate la un nivel superior prin imbunatatirea conditiilor de acces si mobilitate a populatiei Contribuie la obiectivele strategice: Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirea mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia Obiective: Modernizarea infrastructurii de transport Valorificarea potentialului turistic,istoric si cultural al municipiului Iasi prin reabilitarea si modernizarea unei retele rutiere in zona centrala Grupuri int: - 300 000 locuitori ai municipiului Iasi - 125 000 turisti inregistrati in municipiul Iasi - operatorii de vehicule - agentii economici - investitorii privati din regiunea N-E

279

Plan de activiti i cost estimativ:

Activitate Activiti principale Organizarea procedurilor de achizitie publica Elaborarea studiului de fezabilitate Organizarea procedurilor de achizitie publica Elaborarea proiectului tehnic,detalii de executie Evaluarea cererii de finantare Evaluarea tehnica si financiara a proiectului Evaluarea strategica a proiectului Organizarea activitatii UIP. Monitorizarea si evaluarea proiectului Organizarea procedurilor deachizitii publice Executia lucrarilor chizitii publice pentru audit sipublicitate Achizitii publice pentru dirigentie de santier Prestare servicii de dirigentie de santier
COORDONARE Beneficiar: Primaria Municipiului Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Municipiul Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali:

Cost estimativ (lei)

71.200.000

Sinergii cu alte proiecte: - Modernizarea aeroportului - Planificarea si construirea soselei de centura din jurul Iasilor - Reabilitarea si modernizarea sistemului de tramvaie in Iasi Durata de derulare: 36 luni Stadiul proiectului: PTH Alte comentarii:

280

Titlul proiectului: Axa de dezvoltare Nord Sud Pasaj Octav Bancila Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: cartier Alexandru cel Bun, cartier Pacurari Proprietar: Municipiul Iasi (Plan/poza zona de referinta)

Suprafaa:

Sursa de finanare: POR, Axa 1

CONINUT Context: -Modernizarea arterei periferice care strbate cartierele Dacia i Alexandru cel Bun ar putea fluidiza traficul ntre platformele industriale uora i C.U.G. i ieirea ctre Lecani, pe unde se face jonciunea cu E85; -Organizarea centro-periferic a reelei rspunde cu greu necesitilor crescute ale unor cartiere de locuine, aflate printre cele mai populate din ora: Dacia - Alexandru cel Bun i Nicolina - C.U.G; -Pentru dezvoltarea tramei stradale care sa lege partea de nord cu cea de sud, se impune realizarea unor noi legaturi care sa le descongestioneze pe cele deja existente si sa permita locuitorilor cartierelor amintite o mai rapida deplasare catre zona Copou; -Reabilitarea si modernizarea a 9180.19 m. Contribuie la obiectivele strategice: Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirea mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia Obiective: -Modernizarea infrastructurii de transport; -Imbunttirea siguranei traficului; Grupuri int: -Comunitati de afaceri; -Cetateni Municipiului Iasi; Plan de activiti i cost estimativ: Activitati principale: Cost estimativ - exproprierea tuturor terenurilor (lei) - eliberarea amplasamentului de constructii - executarea devierilor de retele subterane. - devierea circulatiei auto, pietonale; 85.000.000 - Executarea pilotilor forati; - Executarea radierelor; - Executarea culeelor si zidurilor de sprijin; - Executarea a 2 platforme de asamblare a grinzilor prefabricate; - Executarea pilelor si riglelor; - Asamblare tronsoane; - Montajul suprastructurii; - Executarea rampelor pasajului; - Executare scari acces si lifturi pentru persoane cu handicap locomotor;

281

- Executarea strazilor si parcajelor; - Montarea stalpilor; - refacerea spatiilor verzi; - receptia podului
COORDONARE Beneficiar: Municipiul Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Claudia Stoica Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Departamentul de Proiecte si Programe Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: - soseaua de centura Iasi; - modernizarea strazilor in Municipiul Iasi; - mijloace de transport; Durata de derulare: 36 luni Stadiul proiectului: Pth, DE Alte comentarii: Riscuri preconizate: -Condiii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrrilor de construcii; -Nerespectarea termenelor de plat conform calendarului prevzut; -Neincadrarea efecturii lucrrilor de ctre constructor n graficul de timp aprobat i n cuantumul financiar stipulat n contractul de lucrri. -ntrzieri n procedurile de achiziii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrri; -Interes sczut pentru locurile de munc create prin proiect.

Titlul proiectului: Dezvoltarea axei de transport Est-Vest in Municipiul Iasi Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iasi Proprietar: Municipiul Iasi Suprafaa: Sursa de finanare: POR Axa 1 CONINUT (Plan/poza zona de referinta) Context: Facilitarea accesibilitatii si mobilitatii fortei de munca si a agentilor economici dinspre zonele cu structura de dezvoltare deficitara spre polii urbani de crestere economica Contribuie la obiectivele strategice: Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirea mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia Obiective: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale prezervand in acelasi timp conditiile de mediu;

282

Grupuri int: 305.978 locuitori inregistrati in Municipiul Iasi;


Plan de activiti i cost estimativ:

Activitate
- organizarea activitatii Unitatii de Implementare a proiectului - monitorizarea si evaluarea proiectului - prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului - organizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de audit, dirigentie de santier si publicitate - organizarea procedurilor de achizitie a 59/ 102 lucrarilor de constructii - realizarea lucrarilor de constructii - auditul proiectului - publicitatea proiectului

Cost estimativ (lei)


60.000.000

COORDONARE

Beneficiar: Municipiul Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Directia de Programe Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Directia de Programe Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: Axa nord-sud Durata de derulare: 36 luni Stadiul proiectului: proiect tehnic Alte comentarii:

Titlul proiectului: Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud- Municipiul Iasi Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iasi Proprietar: Municipiul Iasi (Plan/poza zona de referin) CONINUT

Suprafaa:

Sursa de finanare: POR Axa 1

Context: - reduce timpii de parcurs; - reduce costurile de expoatare a autovehiculelor; - ajuta la accelerarea cresterii socio-economice in zona. Contribuie la obiectivele strategice:

Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirea mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia

283

Obiective: - Facilitarea accesibilitatii si mobilitatii fortei de munca si a agentilor economici dinspre zonele cu structura de dezvoltare deficitara spre polii urbani de crestere economica; - Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale prezervand in acelasi timp conditiile de mediu; Grupuri int: -Comunitati de afaceri; -Cetatenii Municipiului Iasi; Plan de activiti i cost estimativ: Cost estimativ Activitate (lei) 85.000.000

COORDONARE
Beneficiar: Municipiul Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Departamentul de Programe si Proiecte Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Departamentul de Programe si Proiecte Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: - Soseaua de centura; - Constructii pasaje subtereane; - Mijloace de transport public. Durata de derulare: 36 luni Stadiul proiectului: documentatie in curs de executie (elaborare caiet de sarcini) Alte comentarii:

284

Titlul proiectului: Proiect integrat Reabilitare drumuri comunale DC 31 Tomesti Vladiceni si DC 33 Tomesti Goruni in judetul Iasi; infiintare sistem canalizare menjera in sat Vladiceni, Tomesti, construire gradinita cu 2 sali de clasa in satul Tomesti; conservare arburi seculari in comuna Tomesti Locaia proiectului: comuna Tomesti Adresa: comuna Tomesti Proprietar: comuna Tomesti Suprafaa: Sursa de finanare: FEADR (Plan/poza zona de referin) CONINUT Context: - imbunatatirea accesibilitatii - protectia solului si subsolului si apelor - asigurarea caracterului stabil si controlabil a calitatii apei potabile si apelor uzate menajere deversate in mediu - alimentarea cu apa-canal pentru institutii publice, de invatamant -datorita conditiilor nesatisfacatoare pentru siguranta circulatiei, in cazul unor evenimente de forta majora accesul pompierilor, armatei sau politiei sa nu se poata face in timp util; -praful rezultat in urma trecerii autovehiculelor provoaca un disconfort locuitorilor din apropierea drumurilor; -modernizarea drumului comunal va infrumuseta zona- impact benefic asupra mediului - se va crea si un obiectiv turistic la nivel metropolitan Contribuie la obiectivele strategice: Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirii mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia Obiective: Modernizarea infrastructurii de transport, protejarea mediului si imbunatatirea serviciilor sociale Grupuri int: locuitorii comunei Tomesti, Plan de activiti i cost estimativ: Activitate COORDONARE Beneficiar: comuna Tomesti Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): primarul comunei Tomesti Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: Durata de derulare: 24 luni (2009-2011) Stadiul proiectului: SF realizat Alte comentarii: Cost estimativ (lei) 10.000.000

286

Titlul proiectului: Proiect integrat: asfaltare drum comunal DC 16 in comunele Golaesti si Ungheni, judetul Iasi; infiintare sistem canalizare si statie epurare ape uzate in satele comunelor Golaesti si Ungheni; infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Coada Stancii, Golaesti, Podul Jijiei, Gradinari; infiintare centru de ingrijire copii in comuna Golaesti, dotare camin cultural in comuna Locaia proiectului: Comuna Golaesti Adresa: Ungheni si Golaesti Proprietar: Comuna Golaesti, Comuna Suprafaa: Sursa de finanare: FEADR masura 322 Ungheni (Plan/poza zona de referin) CONINUT Context: -datorita conditiilor nesatisfacatoare pentru siguranta circulatiei, in cazul unor evenimente de forta majora accesul pompierilor, armatei sau politiei sa nu se poata face in timp util; -praful rezultat in urma trecerii autovehiculelor provoaca un disconfort locuitorilor din apropierea drumurilor; -modernizarea drumului comunal va infrumuseta zona- impact benefic asupra mediului; -se va evita eroziunea solului din zona tronsonului de drum judetean. - imbunatatirea accesibilitatii - protectia solului si subsolului si apelor - asigurarea caracterului stabil si controlabil a calitatii apei potabile si apelor uzate menajere deversate in mediu - alimentarea cu apa-canal pentru institutii publice, de invatamant Contribuie la obiectivele strategice: Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirii mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia Obiective: Modernizarea infrastructurii de transport; imbunatatirea sigurantei traficului; protejarea mediului Grupuri int: Locuitorii comunelor Golaesti si Ungheni Plan de activiti i cost estimativ: Cost estimativ Activitate (lei) 24.000.000 COORDONARE Beneficiar: Comuna Golaesti Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament):

287

Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: Transport Metropolitan Durata de derulare: 2009- 2012 Stadiul proiectului: Exista studiu de fezabilitate Alte comentarii: Efecte scontate: -imbunatatirea conditiilor igienico- sanitare in care traiesc locatarii; - cresterea nivelului de urbanism; -conditii optime de circulat pentru locuitorii din localitatile strabatute; -se vor crea conditii pentru atragerea de investitori in zona; - se va asigura accesul rutier la monumente istorice, institutii publice,obiective comerciale si industriale.

Titlul proiectului: Centrul intermodal de transport Autogara Iasi Locaia proiectului: Municipiului Iasi Adresa: Municipiul Iasi (Plan/poza zona de referin) Proprietar: Municipiul Iasi CONINUT Suprafaa: Sursa de finanare: POR axa 1

Context: - cererea ridicata pentru transport intrajudetean si interjudetean; - amenajarea, in conditii proprii, a unui spatiu accesibil cetatenilor pentru efectuarea cat mai comoda a deplasarilor; - punct de reper in Iasi; - contribuie la dezvoltarea locala, economica si sociala; Contribuie la obiectivele strategice:

Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirea mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia
Obiective: - mbunatatirea sigurantei traficului ; - scurtarea timpilor de calatorie si fluidizarea traficului. Grupuri int: - comunitatea oamenilor de afaceri ; - cetatenii Municipiului Iasi. Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei)

75.000.000 COORDONARE Beneficiar: Municipiul Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Departamentul de Programe si Proiecte

288

Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Departamentul de Programe si Proiecte Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: - Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj Octav Bancila - Reabilitare si modernizare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi; - Implementarea sistem management trafic;\ - Achizitie mijloace transport. Durata de derulare: 2010-2013 Stadiul proiectului: elaborare caiet de sarcini pentru SF Alte comentarii:

Titlul proiectului: Implementare sistem management de trafic Locaia proiectului: Municipiul Iai Adresa: Proprietar: Municipiul Iasi Suprafaa: Sursa de finanare: fonduri externe Municipiul Iasi (Plan/poza CONINUT zona de Context: Necesitatea urmaririi si coordonarii traficului in municipiul Iasi referin) Obtinerea de informatii cantitative privind evolutia traficilui Scaderea timpului de deplasare prin plasarea de echipamente inteligente la nivelul intersectiilor si statiilor pentru transportul public Contribuie la obiectivele strategice: . Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirea mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia Obiective Creterea gradului de siguran n trafic i derularea transportului public n condiii de confort la standardele europene Grupuri int: Cetatenii Municipiului Iasi , Zona Metroplitana Turisti si cetateni din zonele invecinate care tranziteaza sau viziteaza municipiul Iasi Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 72.000.000 lei

COORDONARE Beneficiar: Primaria Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Directia de programe si servicii pentru comunitate Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: Centru intermodal de transport-Autogara Iasi Achizitie Mijloace de transport (50 autobuze) Dezvoltarea axei de transport E-V

289

Durata de derulare: 2011-2014 Stadiul proiectului: Documentatie in curs de eleborare Alte comentarii: Reducerea timpului de deplasare cu 20%, Urmarirea centralizata a activitatilor de management de trafic care asigura o comunicare imbunatatita intre primarie, politie, transport public., etc, Respectarea legii in traffic, Interventii rapide in cadrul unor defectiuni, Informarea calatorilor si soferilor prin instalarea de panouri dinamice de informare vehicule in statii si in intersectii despre situatia traficului,Determinarea gradului de incarcare a vehiculelor de transport in comun, Cresterea numarului de calatori care vor apela la transportul public prin cresterea virezei de deplasare si introducerea unui system modern de taxare

Titlul proiectului: Achizitie Mijloace transport (50 autobuze Locaia proiectului: Municipiul Iai Adresa: Proprietar: Municipiul Iasi Suprafaa: Sursa de finanare: Buget local Municipiul Iasi (Plan/poza CONINUT zona de Context: Tendinta de crestere a mobilitatii populatiei necesita introducerea unui transport cu unitati de mare capacitate referin) Inlocuirea mjloacelor de transport existente de mica capacitate pentru acoperirea unor zone putin accesibile Dezvoltarea unui transport ecologic prin achizitionarea de troleibuze Contribuie la obiectivele strategice: Dezvoltarea conectivitii teritoriale prin asigurarea accesibilitii, mbuntirea mobilitii spre i dinspre polul de cretere i a fluidizrii traficului n interiorul acestuia Obiective Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de trasport aeriene i rutiere n scopul asigurrii unei accesibiliti crescute a polului de cretere Grupuri int: Cetatenii Municipiului Iasi , Zona Metroplitana Turisti si cetateni din zonele invecinate care tranziteaza sau viziteaza municipiul Iasi Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 30.800.000 lei

COORDONARE Beneficiar: Primaria Municipiului Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Directia Tehnica Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: Implementare sistem management de trafic Varianta de ocolire a Municipiului Iasi

290

Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud-Muncipiul Iasi Constructii pasaje subterane Durata de derulare: 2010-2013 Stadiul proiectului: Program de achizitie Alte comentarii:

III. Imbunatatirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii aferente, in vederea asigurarii unui standard de viata sporit al populatiei
Titlul proiectului: Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta , acordarii asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat Locaia proiectului: Regiunea de Nor-Est Adresa: Iasi Proprietar: A s o c i a t i a d e d e z v o l t a r e i n t e r c o m u n i t a r a Suprafaa: nu este cazul Sursa de finanare: POS CCE , Axa 3 Eu r o n e st - A . D . I . E ./ C o n s i l i u l J u d e t e a n I a s i (Plan/poza zona de referin) CONINUT Context: Contribuie la obiectivele strategice: Imbunatatirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii aferente, in vederea asigurarii unui standard de viata sporit al populatiei Obiective: Reabilitarea, modernizarea infrastructurii de educatie, sanatate si sociale in scopul asigurarii accesului populatiei la unitati modernizate si dotate conform standardelor UE Grupuri int: 3.000.000 locuitori ai Regiunii de nord-est Plan de activiti i cost estimativ: Cost estimativ Activitate (lei) 65.000.000 Activiti principale Imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord Est, prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii in situatii de urgenta. Imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat. Achizitionarea in comun a echipamentelor pentru interventii in situatii de urgenta si furnizarea in comun a serviciului public de interventie in situatii de urgenta. Achizitionarea de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei operationale regionale care vor facilita interventii integrate in caz de dezastre sau accidente, cat si pentru imbunatatirea dotarii bazelor

291

judetene existente, in functie de specificul diferitelor zone (expuse cutremurelor, inundatiilor, eroziunii). Cresterea gradului de siguranta a populatiei si primirea ajutorului de urgenta calificat intr-un timp cat mai scurt. Beneficiar: : A s o c i a t i a d e d e z v o l t a r e i n t e r c o m u n i t a r a E u r o n e s t - A . D . I . E . / C o n s i l i u l J u d e t e a n I a s i Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Constantin Simirad Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): ): Parteneri PotenialiCJ Vaslui, CJ Suceava, CJ Botosani, CJ Neamt Sinergii cu alte proiecte: Durata de derulare: 36 luni Stadiul proiectului: in curs de elaborare Alte comentarii:

Titlul proiectului: Centrul de servicii integrate destinat victimelor violentei in familie Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iasi, Str. Codrescu , nr. 6 (Plan/poza zona de referin) Proprietar: Directia de Asistenta Comunitara Iasi CONINUT
Context: Dezvoltarea unui centru de servicii integrate socio-psiho-medicale pentru incluziunea sociala a victimelor in familie necesitatea unor servicii de sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si integrarea sociala si profesionala; necesitate ingrijire socio-psiho-medicala pentru persoane aflate in dificultate Contribuie la obiectivele strategice:

Suprafaa: 180 mp

Sursa de finanare: Ministerul Muncii

mbuntirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea i modernizarea infrastructurii aferente, n vederea asigurrii unui standard de via sporit al populaiei si in special victimelor violentei familiale si a agresorilor familiali.
Obiective: imbunatatirea serviciilor sociale prin crearea de noi servicii sociale dezvoltarea responsabilitatii sociale si formarea deprinderilor de interactiune sociala integrarea sociala victimelor violentei familiale

292

Grupuri int: -Tineri aflati in dificultate. Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 840.000

COORDONARE Beneficiar: Directia de Asistenta Comunitara Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Directia de Asistenta Comunitara Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Birou Proiecte Programe si relatia cu O.N.G-urile Parteneri Poteniali: O.N.G.-uri implicate in problemele tinerilor aflati in situatii de risc Sinergii cu alte proiecte: - proiecte in domeniul social derulate de Directia de Asistenta Comunitara Iasi si organizatii neguvernamentale. Durata de derulare: 24 luni (2010-2012) Stadiul proiectului: studiu de fezabilitate Alte comentarii:

Titlul proiectului: Centrul social cu destinatie multifunctionala ,,Bucuria Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iasi, Stradela Sf. Andrei, nr. 5 (Plan/poza zona de referin) Proprietar: Directia de Asistenta Comunitara Iasi CONINUT
Context: imbunatateste accesul la participare prin educatie al grupurilor dezavantajate necesitatea unor servicii de sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala; necesitate ingrijire social-medicala pentru persoane aflate in dificultate Contribuie la obiectivele strategice:

Suprafaa: 480 mp

Sursa de finanare: Fonduri Guvernamemtale

mbuntirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea i modernizarea infrastructurii aferente, n vederea asigurrii unui standard de via sporit al populaiei si al tinerilor cu situatii de risc
Obiective: imbunatatirea serviciilor sociale prin crearea de noi servicii sociale dezvoltarea responsabilitatii sociale si formarea deprinderilor de interactiune sociala prevenirea delicventei juvenile Grupuri int: -Tineri aflati in dificultate.

293

Plan de activiti i cost estimativ:

Activitate

Cost estimativ (lei) 2.000.000

COORDONARE Beneficiar: Directia de Asistenta Comunitara Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Directia de Asistenta Comunitara Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Birou Proiecte Programe si relatia cu O.N.G-urile Parteneri Poteniali: O.N.G.-uri implicate in problemele tinerilor aflati in situatii de risc Sinergii cu alte proiecte: - proiecte in domeniul social derulate de Directia de Asistenta Comunitara Iasi si organizatii neguvernamentale. Durata de derulare: 24 luni (2010-2013) Stadiul proiectului: studiu de fezabilitate Alte comentarii:

Titlul proiectului: Reabilitarea si modernizarea Centrului de Batrani Sf Paraschiva Copou din Iasi Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iasi (Plan/poza zona de referin) Proprietar: Municipiul Iasi CONINUT
Context: imbunatateste accesul la participare prin educatie al grupurilor dezavantajate necesitatea unor servicii de sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala; necesitate ingrijire social-medicala pentru persoane aflate in dificultate Contribuie la obiectivele strategice:

Suprafaa:

Sursa de finanare: POR Axa 1

mbuntirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea i modernizarea infrastructurii aferente, n vederea asigurrii unui standard de via sporit al populaiei
Obiective: imbunatatirea serviciilor sociale prin crearea de noi servicii sociale dezvoltarea responsabilitatii sociale si formarea deprinderilor de interactiune sociala prevenirea delicventei juvenile Grupuri int: -batrani aflati in dificultate.

294

Plan de activiti i cost estimativ:

Activitate

Cost estimativ (lei) 3.500.000

COORDONARE Beneficiar: Municipiul Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Departamentul de Programe si Proiecte Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Departamentul de Programe si Proiecte Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: - proiecte in domeniul social derulate de Primaria municipiului Iasi si organizatii neguvernamentale. Durata de derulare: 24 luni (2010-2012) Stadiul proiectului: studiu de fezabilitate Alte comentarii:

Titlul proiectului: Centrul de creatie si sprijin comunitar Vasile Alecsandri Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Liceul Vasile Alecsandri, Str.C.Negri,nr.50, Iasi (Plan/poza zona de referin) Proprietar: Directia de Asistenta Comunitara Iasi CONINUT
Context:

Suprafaa:

Sursa de finanare: FSE

Cel putin 60 de elevi vor beneficia de servicii de asistenta psihosociala si terapie prin arta si sport in cadrul Centrului pilot deschis in scoala (servicii psihologice, activitati pentru dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, consiliere individuala, asistenta de specialitate in pregatirea lectiilor, activitati de timp liber, activitati educationale in sprijinul desegregarii). Cel putin 50 de familii defavorizate vor beneficia de servicii directe de asistenta sociala comunitara

295

Cel putin 350 de elevi vor fi informati cu privire la drepturile copilului si vor fi implicati in activitati de voluntariat. Cel putin 50 de parinti vor beneficia de sesiuni de educatie parentala in cadrul Centrului de resurse pentru parinti, componenta a Centrului pilot. 60+200(50X4)+350+50= 660 beneficiari directi
Contribuie la obiectivele strategice:

In prezent la Liceul Vasile Alecsandri invata 1479 elevi, in cadrul ciclului gimnazial si la liceu. Dintre acestia 234 au intrat in atentia cadrelor didactice pentru situatia sociala care prezinta risc de marginalizare sau pentru predispozitia catre delicventa juvenila (28 de elevi orfani; 34 de elevi care provin din mediul rural, foarte dotati, dar cu posibilitati materiale reduse; 27 de elevi cu posibilitati materiale reduse; 25 de elevi de etnie rroma; 120 de elevi care au unul sau ambii parinti plecati in strainantate). In urma consultarii statisticilor oferite de institutia de invatamant au fost identificate cazurile care necesita interventie pentru prevenirie fenomenului excluziunii sociale: 42 de familii monoparentale, 120 de familii in care macar un membru este plecat la munca in strainatate, 27 familii cu posibiltati materiale reduse.
Obiective:

Obiectivul general: dezvoltarea unui centru pilot de servicii psihosociale si terapie prin arta si sport, care sa contribuie pe de o parte la cresterea gradului de incluziune sociala a copiilor defavorizati, elevi ai Liceului Vasile Alecsandri si a familiilor acestora si pe de alta parte la promovarea solidaritatii sociale si a voluntariatului in comunitate.
Plan de activiti i cost estimativ:

Activitate Studiu de fezabilitate COORDONARE Beneficiar: Directia de Asistenta Comunitara Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Directia de Asistenta Comunitara Iasi

Cost estimativ (lei) 800.000

Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Biroul Proiecte Programe Relatia cu ONG-urile Parteneri Poteniali: Liceul Vasile Alecsandri Sinergii cu alte proiecte: - proiecte in domeniul social derulate de Directia de Asistenta Comunitara Iasi si organizatii neguvernamentale. Durata de derulare: 18 luni Stadiul proiectului: Studiu de fezabilitate Alte comentarii: -

296

IV. Valorificarea patrimoniului cultural-istoric i natural n vederea dezvoltrii potenialului turistic al polului de cretere

Titlul proiectului: Regenerare urbana zona Cuza Voda Targu Cucu Bas Ceaus Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: str. Cuza Voda Tirgu Cucu-Bas Ceaus - Iasi Proprietar: Municipiul Iasi (Plan/poza zona de referin)

Suprafaa:

Sursa de finanare: POR AXA 1

CONINUT Context: -Necesitatea reinnoirii importantei istorice, culturale si socio-economice a zonei -Completarea fostului centru istoric al orasului Iasi ca parte componenta a zonei centrale cu zona Cuza Voda, constituind astfel o ruta functionala atractiva a acestei strazi istorice intre 2 obiective majore: turnul Manastirii Golia si Piata Unirii Contributie la obiectivele strategice : Valorificarea patrimoniului cultural-istoric i natural n vederea dezvoltrii potenialului turistic al polului de cretere Obiective: Reabilitarea si conservarea patrimoniului cultural-istoric Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor Grupuri int: Rezidenti, locuitori din zona, locuitori de etnie rroma, someri, persoane de virsta a 3-a, familii cu venituri reduse APL, furnizori de servicii publice agenti economici care dezvolta afaceri in zona Plan de activiti i cost estimativ: Cost estimativ Activitate (lei) -Organizarea echipei de proiect -Pregatirea proiectului(SF, PTh,..licitatii, logistica) -Intocmirea fisei cladirilor -Dezvoltarea Centrului Comunitar -Relocarea chiriasilor -Demolare cladiri vechi -Refacere structura utilitati -Realizare lucrari de reabilitare propriu-zisa a cladirilor -Refacere cale de rulare de tramvaie -Reabilitare si dezvoltare a spatiilor verzi si de recreere
COORDONARE Beneficiar: Primaria Municipiului Iasi

85.000.000

297

Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): STOICA Claudia, Primaria Municipiului Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Asociatia Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: Dezvoltarea axei de transport E-V Amenajare parcari in mun Iasi Reabilitarea si modernizare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a municipiului Iasi Durata de derulare: 36 luni Stadiul proiectului: Studiu de zona in licitatie Alte comentarii: Modernizarea infrastructurii urbane -strazi si trotuare modernizate -cladiri reabilitate si modernizate -obiective de patrimoniu cultural reabilitate si modernizate -terenuri poluate neutilizate, reabilitate si pregatite pentru noi tipuri de activitati Imbunatatirea transportului public -linie de tramvai modernizata Dezvoltarea mediului de afaceri -reintroducerea in circuitul comercial si economic a spatiilor nefolosite in prezent

298

Titlul proiectului: Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia, Iasi (proiect in parteneriat cu CJ Iasi) Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: st Str. Cuza Voda 51, Iasi Proprietar: Consiliul Judetean Suprafaa: (Plan/poza zona de referin)

Sursa de finanare: Phare CES Fonduri nerambursabile

CONINUT Context: -Necesitatea reinnoirii importantei istorice, culturale a manastirii -Completarea fostului centru istoric al orasului Iasi ca parte componenta a zonei centrale cu manastirae Golia, devenind un punct atractiv atractiv a strazii istorice Cuza Voda, alaturi de alt obiectiv major: Piata Unirii Contributie la obiectivele strategice : Valorificarea patrimoniului cultural-istoric i natural n vederea dezvoltrii potenialului turistic al polului de cretere Obiective: Reabilitarea si conservarea patrimoniului cultural-istoric Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor Grupuri int: Rezidenti, locuitori din zona, locuitori de etnie rroma, someri, persoane de virsta a 3-a, familii cu venituri reduse APL, furnizori de servicii publice agenti economici care dezvolta afaceri in zona Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 27.000.000 COORDONARE Beneficiar: Primaria Municipiului Iasi si CJ Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Primaria Municipiului Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Asociatia Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: Dezvoltarea axei de transport E-V Amenajare parcari in mun Iasi Reabilitarea si modernizare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a municipiului Iasi Regenerare urbana zona Cuza Voda Targu Cucu Bas Ceaus Durata de derulare: 24 luni (2008-2010) Stadiul proiectului: proiect in implementare

299

Alte comentarii: Titlul proiectului: Consolidare si reabilitare Palatul Culturii Iasi Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Piata Stefan cel Mare si Sfant, nr. 1 (Plan/poza zona de referin)

Proprietar: Ministerul Culturii

Suprafaa:

Sursa de finanare: fonduri guvernamentale

CONINUT Context: -Necesitatea reinnoirii importantei istorice, culturale a Palatului Culturii -Completarea fostului centru istoric al orasului Iasi ca parte componenta a zonei centrale, devenind un punct istoric atractiv alaturi Centrul Istoric al Iasiului Contributie la obiectivele strategice : Valorificarea patrimoniului cultural-istoric i natural n vederea dezvoltrii potenialului turistic al polului de cretere Obiective: Reabilitarea si conservarea patrimoniului cultural-istoric Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor Grupuri int: Locuitorii Municipiului Iasi ; Mediul de afaceri iesean ; Turistii municipiului Iasi Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 50.800.000

COORDONARE Beneficiar: Municipiul Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Primaria Municipiului Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Asociatia Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: -Dezvoltarea axei de transport E-V -Amenajare parcari in municipiul Iasi -Reabilitarea si modernizare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a municipiului Iasi -Regenerare urbana zona Cuza Voda Targu Cucu Bas Ceaus -Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia - Consolidare si reabilitare Teatrului National Iasi

300

Durata de derulare: 2008-2011 Stadiul proiectului: proiect in implementare Alte comentarii: Titlul proiectului: Consolidare si reabilitare Teatrul National Iasi Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 5 (Plan/poza zona de referin)

Proprietar: Ministerul Culturii

Suprafaa:

Sursa de finanare: fonduri guvernamentale

CONINUT Context: -Necesitatea reinnoirii importantei istorice, culturale a Teatrului National -Completarea fostului centru istoric al orasului Iasi ca parte componenta a zonei centrale, devenind un punct istoric atractiv alaturi Centrul Istoric al Iasiului, Palatul Culturii Contributie la obiectivele strategice : Valorificarea patrimoniului cultural-istoric i natural n vederea dezvoltrii potenialului turistic al polului de cretere Obiective: Reabilitarea si conservarea patrimoniului cultural-istoric Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor Grupuri int: Locuitorii Municipiului Iasi ; Mediul de afaceri iesean ; Turistii municipiului Iasi Plan de activiti i cost estimativ: Cost estimativ Activitate (lei) 40.000.000
COORDONARE Beneficiar: Municipiul Iasi

Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Primaria Municipiului Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Asociatia Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: -Dezvoltarea axei de transport E-V -Amenajare parcari in mun Iasi -Reabilitarea si modernizare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a municipiului Iasi -Regenerare urbana zona Cuza Voda Targu Cucu Bas Ceaus -Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia -Consolidare si reabilitare Palatul Culturii

301

Durata de derulare: 2008-2011 Stadiul proiectului: proiect in implementare Alte comentarii:

Titlul proiectului: Consolidare si reabilitare Filarmonica Iasi Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Str. Cuza Voda 29 (Plan/poza zona de referin)

Proprietar: Ministerul Culturii

Suprafaa:

Sursa de finanare: fonduri guvernamentale

CONINUT Context: -Necesitatea reinnoirii importantei istorice, culturale a Filarmonicii Iasi -Completarea fostului centru istoric al orasului Iasi ca parte componenta a zonei centrale, devenind un punct istoric atractiv in cadrul Centrului Istoric al Iasiului,alaturi de Manastirea Golia si Piata Unirii. Contributie la obiectivele strategice : Valorificarea patrimoniului cultural-istoric i natural n vederea dezvoltrii potenialului turistic al polului de cretere Obiective: Reabilitarea si conservarea patrimoniului cultural-istoric Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor Grupuri int: Locuitorii Municipiului Iasi ; Mediul de afaceri iesean ; Turistii municipiului Iasi Plan de activiti i cost estimativ: Cost estimativ Activitate (lei) 20.000.000
COORDONARE Beneficiar: Municipiul Iasi

Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Primaria Municipiului Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Asociatia Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte:

302

-Dezvoltarea axei de transport E-V -Amenajare parcari in mun Iasi -Reabilitarea si modernizare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a municipiului Iasi -Regenerare urbana zona Cuza Voda Targu Cucu Bas Ceaus -Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia -Consolidare si reabilitare Palatul Culturii -Consolidare si reabilitare Teatrului National Iasi Durata de derulare: 2008-2011 Stadiul proiectului: proiect in implementare Alte comentarii:

Titlul proiectului: Consolidare si reabilitare Muzeul Municipal Iasi Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Zmeu , 3 (Plan/poza zona de referin)

Proprietar: Municipiul Iasi

Suprafaa:

Sursa de finanare: fonduri locale

CONINUT Context: -Completarea centrului istoric al orasului Iasi ca parte componenta a zonei centrale, devenind un punct istoric atractiv -Necesitatea infiintarii unui Muzeu Municipal pentru expunerea obiectelelor istorice care au legatura cu trecutul Iasiului vechi; -Necesitatea reabilitari viitorului sediu al muzeului, cladire monument istoric costruita in 1856 Contributie la obiectivele strategice : Valorificarea patrimoniului cultural-istoric i natural n vederea dezvoltrii potenialului turistic al polului de cretere Obiective: Reabilitarea si conservarea patrimoniului cultural-istoric Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor Grupuri int: Locuitorii Municipiului Iasi ; Mediul de afaceri iesean ; Turistii municipiului Iasi Plan de activiti i cost estimativ: Activitate - refacere i amenajare cldire existent pe Str Zmeu - dotarea cu obiecte de patrimoniu COORDONARE Beneficiar: Municipiul Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Cost estimativ (lei) 6.800.000

303

Primaria Municipiului Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: -Dezvoltarea axei de transport E-V -Amenajare parcari in mun Iasi -Reabilitarea si modernizare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a municipiului Iasi -Regenerare urbana zona Cuza Voda Targu Cucu Bas Ceaus -Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia -Consolidare si reabilitare Palatul Culturii -Consolidare si reabilitare Teatrului National Iasi Durata de derulare: 2010-2012 Stadiul proiectului: HCL aprobat Alte comentarii:

Titlul proiectului: Zona de agrement Ciric - Etapa 1 Locaia proiectului: Municipiul Iasi Proprietar: Municipiul Iasi Suprafaa: Sursa de finanare: POR Axa 5+ buget local Adresa: Municipiul Iasi (Plan/poza CONINUT zona de Context: referin) Contribuie la obiectivele strategice: Valorificarea patrimoniului cultural-istoric i natural n vederea dezvoltrii potenialului turistic al polului de cretere Obiective: Crearea/dezvoltarea/valorificarea potenialului turistic natural al polului de cretere Grupuri int: Cetateni ai Municipiului Iasi Turisti din Romania si straini

304

Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 50.400.000 lei

COORDONARE Beneficiar: Primaria Municipiului Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Directia de programe si servicii pentru comunitate Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: Decolmatarea lacurilor Ciric Parcul Ciric etapa 3 Infiintare Gradina Zoologica in Breazu Durata de derulare: 2009-2012 Stadiul proiectului: Proiect depus la evaluare Alte comentarii:

Titlul proiectului: Parcul Ciric - Etapa 3 Locaia proiectului: MUNICIPIUL IASI


Adresa: Municipiul Iasi Proprietar: Municipiul Iasi Suprafaa: Sursa de finanare Fonduri externe

(Plan/poza zona de referin)

CONINUT
Context:

Realizarea Parcului Ciric reprezint un proiect separat, dar totodat i o aciune conex la proiectul Zona de agrement Ciricn vederea crerii infrastructurii infrastructurii necesare pentru consolidarea turismului n Zona Metropolitan.
Contribuie la obiectivele strategice: Valorificarea patrimoniului cultural-istoric i natural n vederea dezvoltrii potenialului turistic al polului de cretere Obiective: Crearea/dezvoltarea/valorificarea potenialului turistic natural al polului de cretere Grupuri inta Cetatenii muncipiului Iasi Turisti romani si straini

305

Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 16.000.000 lei

-transformarea unei pri din pdure n parc


-refacerea aleilor; -refacerea materialului dendrologic; -realizarea amenajarilor peisagistice; -dotarea parcului cu mobilierul adecvat (bnci etc.)

COORDONARE
Beneficiar: Primaria Municipiului Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Directia de programe si servicii pentru comunitate Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: Zona de agrement Ciric Etapa 1

Decolmatarea si igienizarea lacurilor Ciric-etapa 2 Infiintare Gradina Zoologicain Breazu


Durata de derulare: 2011-2013 Stadiul proiectului: Master plan realizat pentru Zona de agrement Ciric Alte comentarii:

Titlul proiectului: Infiintare Gradina Zoologica in Breazu Locaia proiectului: Breazu- Iasi
Adresa: Municipiul Iasi Proprietar: Municipiul Iasi Suprafaa: Sursa de finanare: Buget local

(Plan/poza zona de referin)

CONINUT
Context: Necesitatea crearii unui centru de atractie turistica pentru copii si tineret in Municipiul Iasi Completarea zonei de agrement Copou cu nou centru

Contribuie la obiectivele strategice: Valorificarea patrimoniului cultural-istoric i natural n vederea dezvoltrii potenialului turistic al polului de cretere

Obiective: Crearea/dezvoltarea/valorificarea potenialului turistic natural al polului de cretere

306

Grupuri int: Populatia municipiului Iasi si din zone apropiate Turisti din tara si strainatate

Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei)

- crearea unui habitat natural pentru animale slbatice - mprejmuirea acestui habitat pe principiul safari -popularea acestui habitat cu animale slbatice - crearea infrastructurii edilitar aferent

12.000.000 lei

COORDONARE
Beneficiar: Primaria Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Primar Gheorghe Nichita Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Direcia de Programe, DSPM Parteneri Poteniali: entiti publice i private Sinergii cu alte proiecte:Zona de agrement Ciric-etapa 1

Parcul Ciric _etapa 3


Durata de derulare: 2010- 2012 Stadiul proiectului: SF in lucru Alte comentarii:

V. Asigurarea proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de via al locuitorilor i sporirea atractivitii investiionale Titlul proiectului: Alimentare cu apa si canalizare Zona Metropolitana Iasi (inclusiv extindere canalizare municipiul Iasi) Locaia proiectului: Zona Metropolitana Iasi
Adresa: Iasi Proprietar: ApaVital Iasi Suprafaa: Sursa de finanare: POS Mediu

307

(Plan/poza zona de referinta)

CONINUT:
Context: -Reducerea n mod eficient a infiltratiilor n sistemele de colectare a apei uzate; -Operarea eficient a facilittilor de epurare existente; -Eliminarea oricrui posibil risc de contaminare din partea consumatorilor non-casnici; -Cresterea ratei de conectare
Contribuie la obiectivele strategice: Asigurarea proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de

via al locuitorilor i sporirea atractivitii investiionale


Obiective: Asigurarea calitatii apei potabile. Modernizarea si extinderea retelei de distributie. Grupuri int: 305.978 locuitori inregistrati in Municipiul Iasi;
Plan de activiti i cost estimativ:

Activitate

Cost estimativ (lei) 290.000.000

COORDONARE
Beneficiar: Municipiul Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Apa Vital Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: Durata de derulare: 2009 - 2015 Stadiul proiectului: Master Plan realizat Alte comentarii:

Lungimea total a retelelor ce vor trebui reabilitate este de 75 km, la care se adaug 1.900 km de extinderi si retele noi. Pn n 2037, un numr total de 6 statii de epurare ape uzate vor trebui reabilitate, 1 complet refcut si 62 s fie construite

Titlul proiectului: Proiect integrat privind 1) Infiintarea retelei de canalizare pentru satele din componenta comunei Barnova, extinderea retelei de alimentare cu apa; 2) Modernizare drumuri comunale din comuna Barnova; 3)Infiintarea unui centru social in comuna Barnova; 4)Imprejmuirea Rezervatiei Naturale+Locul fosilifer Dealul Repedea din comuna Barnova Locaia proiectului: comuna Barnova Adresa: comuna Barnova Proprietar: comuna Barnova Suprafaa: Sursa de finanare: FEADR, CONINUT (Plan/poza zona de referin)

308

Context: -asigurarea serviciilor autorizate de alimentare cu apa canal pentru restul de 85% din populatie - protectia solului si subsolului si apelor - asigurarea cantitatii necesare de apa si consum - asigurarea caracterului stabil si controlabil a calitatii apei potabile si apelor uzate menajere deversate in mediu - alimentarea cu apa-canal pentru institutii publice, de invatamant -datorita conditiilor nesatisfacatoare pentru siguranta circulatiei, in cazul unor evenimente de forta majora accesul pompierilor, armatei sau politiei sa nu se poata face in timp util; -praful rezultat in urma trecerii autovehiculelor provoaca un disconfort locuitorilor din apropierea drumurilor; -modernizarea drumului comunal va infrumuseta zona- impact benefic asupra mediului - protejarea rezervatiilor naturale d pe teritoriul zonei metropolitane cu impact pentru cetatenii din intreaga zona. Contribuie la obiectivele strategice:

Asigurarea proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de via al locuitorilor i sporirea atractivitii investiionale
Obiective: Asigurarea serviciilor de apa si canalizare a locuitorilor din comuna Barnova si realizarea unor facilitati durabile de alimentare cu apa;Protejarea patrimoniului natural Grupuri int: locuitorii comunei Barnova Cetatenii din zona metropolitana Iasi Plan de activiti i cost estimativ: Cost estimativ Activitate (lei) 10.000.000 COORDONARE Beneficiar: comuna Barnova Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): primarul comunei Birnova Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: Durata de derulare: 24 luni (2009-2011) Stadiul proiectului: SF realizat Alte comentarii:

309

Titlul proiectului:Alimentare cu apa si canalizarea in sistem centralizat a satelor Rediu si Breazu, comuna Rediu, judetul IASI Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Comuna Rediu Proprietar: Comuna Rediu Suprafaa: (Plan/poza zona de referin)

Sursa de finanare: Surse guvernamentale

CONINUT Context: Lipsa totala a apei in anumite zone ale comunei-forajele pina la 15-16m nu au depistat pinza freatica Nivelul scazut al precipitatiilor, cu lungi perioade de seceta,provocind secarea aproape in totalitate a fintinilor si , implicit conditii neigienice de utilizare, cit si pericolul unor incendii Contribuie la obiectivele strategice:

Asigurarea proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de via al locuitorilor i sporirea atractivitii investiionale
Obiective: Asigurarea serviciilor de apa si canalizare a locuitorilor din satele Rediu si Breazu, com Rediu Asigurare de conditii de crestere economica a zonei prin infiintarea unor ferme sau unitati de valorificare industriala a produselor agricole si, implicit crearea de noi locuri de munca Grupuri int: 3543 locuitori din comuna Rediu Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 10.000.000

COORDONARE Beneficiar: Comuna Rediu Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): primarul comunei Rediu Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: Durata de derulare: 24 luni (2009-2011) Stadiul proiectului: SF elaborat in baza studiului de prefezabilitate Alte comentarii: -Introducerea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in satele din comuna Rediu, in conformitate cu normele UE si a Legii Apelor nr. 107/1996, completata cu Legea nr. 310/2005 -Asigurarea conditiilor igienico-sanitare pentru un numar de 3543 locuitori

310

Titlul proiectului: Sistem integrat de alimentare cu apa,canalizare, epurare ape uzate menajere in comuna Ciurea Locaia proiectului: Comuna Ciurea, judetul Iasi
Adresa: Comuna Ciurea, judetul Iasi Proprietar: Consiliul Local Ciurea Suprafaa: Sursa de finanare: Ministerul

Mediului

(Plan/poza zona de referin)

CONINUT
Context: Asigurarea serviciilor asigurate de alimentare cu apa-canal pentru populatia din zona Protectia solului subsolului si apelor Asigurarea cantitatii necesarede apa de consum Asigurarea caracterului stabil si controlabila calitatii apei potabile si apelor uzate menajere deversate in mediu Alimentarea cu apa canal pentru institutii publice de invatamint

Contribuie la obiectivele strategice: Asigurarea

proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de via al locuitorilor i sporirea atractivitii investiionale
Obiective: Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructur - ap i canalizare

Grupuri int: Populatia comunei Ciurea Cetatenii zonei Metropolitane Iasi Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 28.000.000 lei

COORDONARE
Beneficiar: Consiliul Local Ciurea Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: Alimentare cu apa si canalizare in Zona metropolitana Iasi Durata de derulare: 2009-2012 Stadiul proiectului: SF Alte comentarii:

311

Titlul proiectului: Canalizare si epurare ape uzate menajere, modernizare drumuri comunale DC 26 A din DJ 248B Cogeasca, Constrire centru de zi(cresa
copii) si dotare camin cultural in comuna Letcani, judetul Iasi

Locaia proiectului: comuna Letcani, judetul Iasi


Adresa: Comuna Letcani Proprietar: Consiliul local Letcani Suprafaa: Sursa de finanare: FEADR

- Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea

satelor CONINUT
Context: Asigurarea serviciilor autorizate de canalizare pentru locuitorii din Cogeasca Alimentarea cu apa-canal pentru institutiile publice de invatamint Modernizarea drumului comunal va infrumuseta zona-impact benefic asupra mediului Cresterea accesibilitatii populatiei din zona la servicii sociale si culturale Contribuie la obiectivele strategice: . Asigurarea proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de via al locuitorilor i

(Plan/poza zona de referin)

sporirea atractivitii investiionale


Obiective: Dezvoltarea sistemelor i integrate de infrastructur - ap canalizare Grupuri int: Cetatenii comunei Letcani, satul Cogeasca Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 10.000.000 lei

COORDONARE
Beneficiar: Consiliul local Letcani Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: alimentare cu apa si canalizare in Zona metropolitana Iasi Durata de derulare: 2009-2012 Stadiul proiectului: SF Alte comentarii:

312

Titlul proiectului: Proiect integrat privind Infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Miroslava; modernizare prin asfaltare DC 39 pe o lungime de 1 km. Reabilitare cladire existenta pentru infiiintarea unui centru de zi pentru copii. Modernizare camin cultural si achizitionarea de costume populare in comuna Miroslava Locaia proiectului: comuna Miroslava Adresa: comuna Miroslava Proprietar: comuna Miroslava Suprafaa: Sursa de finanare: FEADR CONINUT (Plan/poza zona de referin) Context: -asigurarea serviciilor autorizate de alimentare cu apa canal pentru populatie - protectia solului si subsolului si apelor - asigurarea caracterului stabil si controlabil a calitatii apei potabile si apelor uzate menajere deversate in mediu - alimentarea cu apa-canal pentru institutii publice, de invatamant -datorita conditiilor nesatisfacatoare pentru siguranta circulatiei, in cazul unor evenimente de forta majora accesul pompierilor, armatei sau politiei sa nu se poata face in timp util; -praful rezultat in urma trecerii autovehiculelor provoaca un disconfort locuitorilor din apropierea drumurilor; -modernizarea drumului comunal va infrumuseta zona- impact benefic asupra mediului - sprijinirea copiilor din familii defavorizate Contribuie la obiectivele strategice: Asigurarea proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de via al locuitorilor i sporirea atractivitii investiionale Obiective: Asigurarea serviciilor de apa si canalizare a locuitorilor din comuna Miroslava si realizarea unor facilitati durabile de alimentare cu apa;Protejarea patrimoniului natural , Dezvoltarea serviciilor sociale( centru de zi , camin cultural) Grupuri int: locuitorii comunei Miroslava Plan de activiti i cost estimativ: Activitate COORDONARE
Beneficiar: comuna Miroslava Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): primarul comunei Miroslava Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: Durata de derulare: 24 luni (2009-2011)

Cost estimativ (lei) 10.000.000

313

Stadiul proiectului: SF realizat Alte comentarii:

Titlul proiectului: Proiect integrat privind alimentare cu apa si canalizare in satul Cristesti, construire gradinita in satul orzeni, construire Camin Cultural in cartierul Dancu si asfaltare drum comunal Orzeni Locaia proiectului: comuna Holboca Proprietar: comuna Holboca Suprafaa: Sursa de finanare: FEADR Adresa: sat Holboca, cumuna Holboca, judetul Iasi

(Plan/poza zona de referinta)

CONINUT: Context: -asigurarea serviciilor autorizate de alimentare cu apa canal pentru populatie - protectia solului si subsolului si apelor - asigurarea caracterului stabil si controlabil a calitatii apei potabile si apelor uzate menajere deversate in mediu - alimentarea cu apa-canal pentru institutii publice, de invatamant -datorita conditiilor nesatisfacatoare pentru siguranta circulatiei, in cazul unor evenimente de forta majora accesul pompierilor, armatei sau politiei sa nu se poata face in timp util; -praful rezultat in urma trecerii autovehiculelor provoaca un disconfort locuitorilor din apropierea drumurilor; -modernizarea drumului comunal va infrumuseta zona- impact benefic asupra mediului Contribuie la obiectivele strategice Asigurarea proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de via al

locuitorilor i sporirea atractivitii investiionale


Obiective: Asigurarea calitatii apei potabile in comuna Holboca, imbunatatirea conectivitatii si a serviciilor sociale Grupuri int: 305.978 locuitori inregistrati in Municipiul Iasi;
Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ(lei)

- organizarea activitatii Unitatii de Implementare a proiectului - monitorizarea si evaluarea proiectului - prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului - organizarea procedurilor de achizitie a serviciilor de audit, dirigentie de santier si publicitate - organizarea procedurilor de achizitie a 59/ 102 lucrarilor de constructii - realizarea lucrarilor de constructii - auditul proiectului - publicitatea proiectului
COORDONARE Beneficiar: comuna Holboca Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): primarul comunei Holboca Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Asociatia Zona Metropolitana Iasi Sinergii cu alte proiecte: Alimentare cu apa in zona metropolitana Iasi

10.000.000

314

Durata de derulare: 24 luni Stadiul proiectului: studiu fezabilitate Alte comentarii:

Titlul proiectului: Managementul integrat al deseurilor solide in Iasi Locaia proiectului: comuna Tutora
Adresa: Iasi Proprietar: municipiul Iasi Suprafaa: nu este cazul Sursa de finanare: Buget de stat si local

(Plan/poza zona de referin)

CONINUT Context: respectarea si aplicarea reglementarilor legislative nationale in domeniu, care s-au armonizat cu legislatia UE, necesitatea inchiderii actualului depozit la data de 16 iulie 2009 necesitatea construirii si asigurarii functionarii unui depozit nou, conform cu cerintele legale si de mediu actuale necesitatea modernizarii sistemului de gestionare a deseurilor si valorificarea deseurilor refolosibil
Contribuie la obiectivele strategice: Asigurarea protectiei si calitatii mediului in vedera cresterii standardului de viata al locuitorilor si sporirea atractivitatii investitionale Obiective: Crearea si dezvoltarea unui sistem eficient de management al deseurilor la nivelul polului de crestere Grupuri int: 800.000 locuitori ai judetului Iasi

Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Cost estimativ (lei) 116.000.000

Activiti principale
Alegerea amplasamentului pentru noul depozit ecologic Implementarea sistemului de colectare selectiva in municipiul Iasi Demararea lucrarilor pentru inchiderea depozitului neconform de la Tomesti COORDONARE

315

Beneficiar: Primaria municipiului Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Chirica Mihai Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): ): Directia Tehnica Parteneri Poteniali: membrii ZMI Sinergii cu alte proiecte: Durata de derulare: 2007 2010 luni Stadiul proiectului: proiect in implementare Alte comentarii:

Titlul proiectului: Decolmatarea Lacurilor Ciric - Etapa 2 Locaia proiectului: Municipiul Iai
Adresa: Municipiul Iasi Proprietar: Municipiul Iasi Suprafaa: Sursa de finanare: fonduri guvernamentale AFM

(Plan/poza zona de referin)

CONINUT
Context:

Decolmatarea lacurilor Ciric I si Ciric II reprezint un proiect separat, dar totodat i o aciune conex la proiectul Zona de agrement Ciricn vederea crerii infrastructurii infrastructurii necesare pentru consolidarea turismului n Zona Metropolitan.
Contribuie la obiectivele strategice: Asigurarea proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de via al

locuitorilor i sporirea atractivitii investiionale


Obiective: mbuntirea calitii apei lacurilor de agrement Ciric I si Ciric II n vederea dezvoltrii durabile a Zonei de agrement Ciric i a promovrii turismului n Zona Metropolitan Iai Grupuri int: Locuitorii municipiului Iasi

Mediul de afaceri Turiti


Plan de activiti i cost estimativ Activitate

Cost estimativ (lei)

-igienizarea cuvetei lacurilor Ciric I i Ciric II (golirea i epurarea lacurilor; tratarea sedimentelor) n
vederea crerii mediului propice mbierii i practicrii sporturilor nautice - curirea periodic a luciului apei -depistarea i nlturarea eventualelor surse de poluare pentru aducerea apei la calitatea necesar pentru mbiere

10.000.000 lei

COORDONARE

316

Beneficiar: Primaria municipiului Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Directia de Programe si Servicii pentru Comunitate Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Sinergii cu alte proiecte: Zona de agrement Ciric Etapa 1 si 3 Durata de derulare: 2010-2012 Stadiul proiectului: Documentatie in curs de elaborare Alte comentarii:

Titlul proiectului: Consolidare versant Copou- Est, inclusiv zona Ticau Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iasi Proprietar: Municipiul Iasi (Plan/poza zona de referin)

Suprafaa:

Sursa de finanare: Buget local si Buget de stat

CONINUT Context: Suprafata terenului prezinta pante cuprinse intre 8 si 35% si este extrem de framantata , liniile de ruptura si rafularile fiind prezentate pe toata lungimea versantului; Liniile de ruptura sunt puternic de conturate, unde se observa maluri verticale (2 7 m inaltime), aparitii de izvoare si baltiri la baza suprafetei desprinse. Contribuie la obiectivele strategice: Asigurarea proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de via al locuitorilor i sporirea

317

atractivitii investiionale Obiective: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale prezervand in acelasi timp conditiile de mediu; Grupuri int: - mediul de afaceri; - cetateni Municipiului Iasi Plan de activiti i cost estimativ: Activitate Lucrari pentru stabilizarea alunecarilor: - captarea panzei freatice din complexul nisipos si dirijarea organizata a apelor spre paraul Calcaina; -lucrari de consolidare; -lucrari de sustinere a versantului; Cost estimativ (lei) 90.000.000

COORDONARE Beneficiar: Primaria Municipiului Iasi

Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Claudia Stoica, Primaria Municipiului Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Parteneri Poteniali: Asociatia Zona Metropolitana Sinergii cu alte proiecte: - reabilitarea si modernizarea retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi; - lucrari campusuri universitare; Durata de derulare: 36 luni Stadiul proiectului: Studiu de fezabilitate Alte comentarii: - coborarea panzei de apa freatica pana la nivelul fundamentului tehnic al amplasamentului; - harta de risc a alunecarilor de teren pe mai multe grade pentru a fi folosita la construirea de imobile in panta.

318

Titlul proiectului: Modernizarea sistemului de termoficare: cresterea eficientei economice prin exploatarea eficienta a cap de productie existente si eliminarea celor care provoaca pierderi Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iasi Proprietar: Municipiul Iasi Suprafaa: Sursa de finanare: POS MEDIU, Axa prioritara 3 (Plan/poza zona de referin) CONINUT Context: Imbunatatirea infrastructurii de mediu pentru a creste in mod semnificativ calitatea mediului si a conditiilor de viata Contribuie la obiectivele strategice: Asigurarea proteciei i calitii mediului n vederea creterii standardului de via al locuitorilor i sporirea atractivitii investiionale Obiective: Protectia calitatii aerului Cresterea eficientei energetice Grupuri int: - cetatenii Municipiului Iasi - mediu de afaceri Plan de activiti i cost estimativ: Cost estimativ Activitate (lei) 240.000.000 COORDONARE Beneficiar: Municipiului Iasi Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Mihai Dorus, Primaria Iasi Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Echipa de proiect din partea beneficiarului, APL, Furnizori de servicii publice Parteneri Poteniali: Asociatia Zonei Metropolitane Sinergii cu alte proiecte: - reabilitarea retelelor de transport - modernizari de strazi in Municipiul Iasi - amenajari spatii verzi - managementul de incalzire al orasului Durata de derulare: : 60 luni; An propus de incepere: 2009 Stadiul proiectului: Alte comentarii:

319

-sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social prin imbunatatirea conditiilor de infrasructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica;

VI. Promovarea cooperrii teritoriale i dezvoltarea de structuri parteneriale ntre entiti publice i private transnaionale
Titlul proiectului: ReTinA Revitalizarea fostelor zone industrial Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iai Proprietar: Municipiul Iasi i partenerii din consoriu (Plan/poza zona de referinta)

Suprafaa: -

Sursa de finanare: Programul de Cooperare Transnaional SEE

CONINUT Context: ReTinA vizeaz problemele zonelor industriale tradiionale, idei si abordari noi pentru soluii durabile si instrumente de implementare a acestora Contribuie la obiectivele strategice: Promovarea cooperrii teritoriale i dezvoltarea de structuri parteneriale ntre entiti publice i private transnaionale. Obiective: Revitalizarea fostelor zone industriale precum si gasirea de soluii sustenabile pentru acestea. Grupuri int: - autoriti publice locale; -comunitati de afaceri; -societatea civil

Plan de activiti i cost estimativ: -Realizarea unui masterplan pentru revitalizarea unei foste zone Buget Total Consortiu (lei) industriale i propunerea de redare n circuitul economic, care ar putea fi folosit ca model i in alte state UE; -Realizarea unei Strategii, un studiu de fezabilitate si un proiect 14.000.000 Lei

Buget Mun Iai de brand pentru o fost zon industrial. Pentru proiectul de 1.114.000 Lei brand Municipiul Iai este task manager la nivelul ntregului consoriu; -Realizarea unui concurs de machete lansat la nivel european

320

pentru fiecare fost zon industrial identificat de fiecare partener din proiect. Concursul vizeaz toi tinerii arhiteci din ntreaga Europ i va fi lansat odat cu site-ul proiectului.

COORDONARE Beneficiar: Municipiul Iasi i partenerii din consoriu Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Ana Pustianu Rogojinaru Manager proiect; Claudia Stoica Director Adjunct Direcia Programe Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Departamentul de Proiecte si Programe Parteneri Poteniali: Partenerii din consoriu: Budapesta (Ungaria) -leader proiect, Galati (Romnia), provincia Ferrara (Italia), SOPRIP companie din Italia, Pernik (Bulgaria), Ag. de Dezv. din Komotini (Grecia), Tavros (Grecia), Univ. Maribor (Slovenia), Kosice (Slovacia) Sinergii cu alte proiecte: - GSR Modele de bun practic n guvernarea local -MMS Mobility Management Scheme

Durata de derulare: 36 luni Stadiul proiectului: Contract de grant semnat Alte comentarii: Riscuri preconizate: -structura preponderent privata asupra terenurilor reprezentnd fostele zone industriale

321

Titlul proiectului: GSR Modele de bun practic n guvernarea local Locaia proiectului: Municipiul Iasi Adresa: Municipiul Iai Proprietar: Municipiul Iasi i partenerii din consoriu (Plan/poza zona de referinta)

Suprafaa: -

Sursa de finanare: Programul de Cooperare Transnaional SEE

CONINUT Context: Transferul de know-how i cunotine n domeniul guvernrii locale constituie o practic din ce in ce mai des ntlnit n cadrul UE. Contribuie la obiectivele strategice: Promovarea cooperrii teritoriale i dezvoltarea de structuri parteneriale ntre entiti publice i private transnaionale. Obiective: Obtinerea calitatii si excelentei in domeniul serviciilor si guvernarii publice prin schimbul de modele de buna practica la nivel european. Grupuri int: - autoriti publice locale; -comunitile locale; Plan de activiti i cost estimativ: - realizarea de schimburi de experienta si bune practici intre diverse orase europene, module de formare in domeniul guvernarii locale, o retea de cooperare, brosuri, newsletters, 3 conferinte, o brosura de bune practici, un website, un document final de practici inovative si excelenta in guvernare locala

Buget Total Consortiu (lei) 7.940.000 Lei Buget Mun Iai 1.000.000 Lei

COORDONARE Beneficiar: Municipiul Iasi i partenerii din consoriu Responsabil proiect (institutie/asociatie, directia/departament): Elena Farca Manager proiect; Birouri / Departamente implicate (coordonator, colaboratori): Departamentul de Proiecte si Programe, Serviciul Relaii Internaionale Parteneri Poteniali: Hellenic Organisation For Standardization (Elot), Ec Business And Innovation Centre Of Attika (Grecia), University Of Patras (Grecia), Department Of Business Administration (Grecia), Prefecture Of Piraeus (Grecia), Ministry Of Health, Sofia (Bulgaria), Union Of Bulgarian Black Sea Local Authorities (Bulgaria), Department Of Engineering For Innovation University of Salento, Lecce (Italia), Basilicata Region, Department Of Enterprises Policy Potenza (Italia), Municipality of Bari Italy, Corvinus University of Budapest, (Ungaria), Business Service Centre of Government of Zenica-Doboj, Canton, (Bosnia-Herzegovina)

322

Sinergii cu alte proiecte: - MMS Management Mobility Scheme -Retina Revitalizarea zonelor industriale Durata de derulare: 36 luni Stadiul proiectului: Contract de grant semnat Alte comentarii:

323

ANEXA 1 ECHIPAREA TERITORIULUI ZMI

324

Echiparea teritoriului ZMI


Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Suprafata totala - ha Localitatea/ Anul 1996 2001 2006 2008 Municipiul Iasi 9391 9391 9391 9470 Aroneanu 3900 3900 3900 3300 Barnova 4122 4122 4122 4122 Ciurea 4772 4772 4772 4772 Holboca 5004 5004 5004 5937 Letcani 5855 5855 5855 5855 Miroslava 8257 8257 8257 8257 Popricani 6962 6962 6962 6926 Rediu 5573 5573 4510 4320 Schitu Duca 11454 11454 11454 12000 Tomesti 3711 3711 3711 3711 Ungheni 4614 4614 4630 4614 Valea Lupului _ _ 1063 1300 Victoria 6216 6216 6216 6216 Total urban 9391 9391 9391 9470 Total rural 70440 70440 70456 71330 Total general ZMI 79831 79831 79847 80800

Locuinte existente -nr 1996 2001 2006 2008 106376 109357 110476 770 916 1015 1050 1552 1716 2659 3046 3182 2936 3169 3233 1648 1956 2014 1837 2530 2745 1589 2011 2083 1660 2186 1346 1477 1636 1680 3172 3502 3706 1152 1245 1295 _ _ 1196 1307 1444 1465 106376 109357 110476 0 21257 25193 26676 0 127633 134550 137152 0

Suprafata locuibila- total mp 1996 2001 2006 2008 3464217 3913832 3985611 22335 35544 41215 38534 57710 69130 94265 116477 124322 95035 115906 119837 54899 68047 71394 57756 87847 105510 45041 77906 81105 54922 91272 45949 40993 50968 53588 105715 126877 139249 35382 48411 51019 _ _ 70431 32610 46740 47872 3464217 3913832 3985611 0 677487 923705 1020621 0 4141704 4837537 5006232 0

Supr intravilana-ha 1996 2001 2006 2008 3650 6077 6158

3650 6077 6158 0 0 0 3650 6077 6158

0 0 0

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Iasi Sursa: Sursa ZMI Sursa: RATP Sursa: Directia Tehnica PMI

Total strazi Mun Iasi 501,6 km Modernizate (asfalt +beton) 347,80 km Pavaj, piatra 94,14 km Pamant 59,65 km

325

Echiparea teritoriului ZMI Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Supr spatii verzi Lungimea strazilor orasenesti-total -km Lungimea str. orasenesti modernizate - km 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 450 450 450 501 502 502 502 336 344 348 348

450 0 450

450 0 450

450 0 450

0 0 0

501 0 501

502 0 502

502 0 502

502 0 502

336 0 336

344 0 344

348 0 348

348 0 348

Total strazi Mun Iasi Modernizate (asfalt +beton) Pavaj, piatra Pamant

326

Echiparea teritoriului ZMI Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani _ Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului _ Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Lungimea retelei apa potabila-km 1996 2001 2006 539.5 708.6 708.6 5 5 7.5 5 6 _ 5 6 6 7.1 3

2008 _

Capacit inst de producere a apei potabile mc/zi 1996 2001 2006 2008 306000 306000 _ 280

0.4 5 _ 1 539.5 22.4 561.9

0.4 5

5.5 8.5 5.5 2 708.6 45.1 753.7

1 708.6 22.4 731

0 0 0

0 0 0

306000 0 306000

306000 280 306280

0 0 0

Total strazi Mun Iasi Modernizate (asfalt +beton) Pavaj, piatra Pamant

327

Echiparea teritoriului ZMI Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Cantitate apa potabila uz casnic -mii mc Lungimea retelei de canalizare -km Gaze naturale distribuite-uz casnic-mii mc 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 31494 19961 365.2 397.8 413.2 42911 59193 _ 76 9 _ _ 166 _ 149 94 4 4 4 _ _ 640 _ 229 179 3 3 4 _ 452 1494 _ _ 13 _ _ 159 _ 133 583 _ _ _ _ 0 0 0 _ 20 31494 688 32182 8 206 10 222 14 12 19961 553 20514 2.4 2.4 4 _ _ _ 0 0 0 365.2 9.4 374.6 397.8 9.4 407.2 413.2 12 425.2 0 0 0 0 0 0 _ 42911 2184 45095 96 1503 155 2127 1257 59193 6581 65774 0 0 0

Total strazi Mun Iasi Modernizate (asfalt +beton) Pavaj, piatra Pamant

328

Echiparea teritoriului ZMI Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Nr tramvaie in inventar 1996 2001 2006 2008 141 148 145 172

Nr troleibuze in inventar 1996 2001 2006 2008 54 45 28

Microbuze Nr autobuze in inventar 1996 2001 2006 2008 2008 150 147 197 80 50

141 0 141

148 0 148

145 0 145

172 0 172

54 0 54

45 0 45

28 0 28

0 0 0

150 0 150

147 0 147

197 0 197

80 0 80

50 0 50

Total strazi Mun Iasi Modernizate (asfalt +beton) Pavaj, piatra Pamant

329

ANEXA 2 DEMOGRAFIE ZMI RECENSMNT 1992

330

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA IASI RECENSAMANTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR - IANUARIE 1992 JUDETUL IASI - MUNICIPIUL IASI SI ZONA METROLOPITANA

POPULATIE

P O P U L A T I A

P E

G R U P E

D E

V A R S T A

MUNICIPIU/COMUNA SAT/LOCALITATE COMPONENTA

Total

Masculin Feminin

0-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

50-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

Varsta 65-69 75 ani nedeani si peste clarata

MUNICIPIUL IASI IASI ARONEANU ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI BARNOVA BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN CIUREA CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA HOLBOCA HOLBOCA CRISTESTI DANCU ORZENI RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA LETCANI LETCANI BOGONOS COGEASCA CUCUTENI MIROSLAVA MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI

344425 344425 2376 935 951 343 147 2935 788 266 726 463 482 210 8043 1933 274 1165 164 3386 605 516 11123 2095 555 6903 571 323 431 245 5874 2732 872 1788 482 5911 1287 294 246 669 497 140 198 659 397

167687 167687 1181 473 462 173 73 1487 392 133 372 234 235 121 4100 948 137 636 83 1733 302 261 5642 1095 270 3479 294 160 224 120 2973 1375 441 921 236 3017 678 141 130 344 250 68 93 324 197

176738 24340 26877 176738 24340 26877 1195 178 126 462 51 46 489 89 57 170 32 15 74 6 8 1448 266 229 396 76 87 133 26 16 354 44 48 229 41 25 247 44 34 89 35 19 3943 960 711 985 169 112 137 25 27 529 129 96 81 14 16 1653 553 406 303 38 19 255 32 35 5481 1142 1768 1000 158 140 285 57 46 3424 812 1487 277 35 37 163 25 17 207 35 29 125 20 12 2901 519 433 1357 241 216 431 93 57 867 155 123 246 30 37 2894 459 410 609 118 122 153 25 26 116 12 9 325 53 34 247 47 40 72 8 6 105 16 11 335 68 44 200 38 35

32529 34280 43851 19357 26134 32897 26971 15167 16208 13637 32529 34280 43851 19357 26134 32897 26971 15167 16208 13637 156 230 296 98 101 100 102 98 172 178 48 83 114 27 47 37 48 49 75 86 78 99 126 44 38 47 35 30 60 57 24 35 39 18 11 8 11 16 27 25 6 13 17 9 5 8 8 3 10 10 275 277 250 157 178 174 138 101 179 186 89 68 52 50 62 57 48 29 33 34 19 31 27 16 9 12 5 14 22 16 70 68 76 32 39 56 35 21 45 57 39 43 44 19 25 20 27 20 32 28 43 48 38 20 30 16 14 15 37 42 15 19 13 20 13 13 9 2 10 9 649 725 900 589 523 417 396 302 422 414 155 190 228 102 85 100 102 94 119 146 21 26 30 11 12 10 16 14 19 17 101 119 139 77 75 57 55 40 71 54 17 15 11 4 10 8 14 5 13 11 297 278 368 341 310 205 168 93 112 90 33 55 68 33 15 21 29 36 36 54 25 42 56 21 16 16 12 20 52 42 1061 812 789 788 1445 844 498 340 387 379 183 280 249 102 111 125 116 106 145 111 49 48 58 42 21 45 26 25 28 35 712 324 331 572 1252 612 276 135 104 99 50 56 63 26 19 22 31 29 45 56 29 48 26 13 9 14 20 21 19 24 28 40 41 19 20 19 19 17 31 35 10 16 21 14 13 7 10 7 15 19 598 679 663 319 276 304 296 226 378 341 254 269 297 165 162 173 149 100 186 165 97 114 113 48 45 42 45 34 58 39 212 257 204 95 45 72 88 71 94 99 35 39 49 11 24 17 14 21 40 38 509 718 614 271 274 292 332 251 359 363 126 226 143 71 68 70 66 64 71 51 31 26 21 12 20 12 12 7 19 18 12 32 42 10 4 8 8 7 16 31 59 74 80 33 30 30 44 28 35 39 46 52 58 25 23 21 25 21 16 33 11 10 14 5 7 2 4 4 9 13 13 23 24 14 4 8 5 9 15 12 67 59 58 31 40 49 50 24 34 36 28 37 27 18 16 17 25 12 22 15

11476 11476 174 73 72 20 9 195 37 18 60 30 36 14 324 108 16 49 6 56 41 48 310 103 20 76 39 24 30 18 265 104 35 83 43 311 30 17 14 41 35 16 14 24 33

8525 8525 140 56 52 23 9 134 34 10 24 33 27 6 279 96 8 43 7 44 46 35 224 67 18 51 32 13 21 22 217 99 20 67 31 311 22 17 16 39 29 12 14 35 30

12175 12175 227 95 67 39 26 196 32 25 51 37 38 13 432 127 22 60 13 65 81 64 336 99 37 60 31 21 47 41 360 152 32 123 53 437 39 31 25 50 26 19 16 40 44

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

331

POPULATIE

P O P U L A T I A

P E

G R U P E

D E

V A R S T A

MUNICIPIU/COMUNA SAT/LOCALITATE COMPONENTA

Total

Masculin Feminin

0-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

50-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

Varsta 65-69 75 ani nedeani si peste clarata

URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI POPRICANI POPRICANI CARLIG COTU MORII CUZA VODA MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI VANATORI VULTURI REDIU BREAZU REDIU HORLESTI TAUTESTI SCHITU DUCA SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIANA POIENI SATU NOU SLOBOZIA TOMESTI TOMESTI CHICEREA GORUNI VLADICENI UNGHENI BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI VALEA LUPULUI VALEA LUPULUI VICTORIA VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI SENDRENI STANCA

669 213 85 557 5537 2052 461 229 478 341 125 316 772 763 3369 1082 1084 244 959 3909 455 91 619 553 495 754 545 397 11245 8886 879 1142 338 3567 1615 503 752 697 2078 2078 3771 1374 263 574 569 244 259 488

343 118 46 285 2844 1057 238 120 255 185 62 152 388 387 1677 540 523 124 490 1965 231 50 316 279 247 374 269 199 5713 4502 470 574 167 1773 813 241 364 355 1054 1054 1908 686 129 296 286 120 137 254

326 95 39 272 2693 995 223 109 223 156 63 164 384 376 1692 542 561 120 469 1944 224 41 303 274 248 380 276 198 5532 4384 409 568 171 1794 802 262 388 342 1024 1024 1863 688 134 278 283 124 122 234

27 17 8 22 441 201 35 24 35 19 10 20 46 51 274 99 81 22 72 263 32 7 46 19 27 59 43 30 1604 1413 68 94 29 235 96 32 58 49 134 134 259 98 24 35 34 17 17 34

42 10 7 24 465 229 35 27 32 24 5 16 46 51 263 85 85 10 83 271 18 6 56 24 30 67 39 31 1863 1712 54 74 23 201 94 21 42 44 132 132 271 93 21 38 35 20 16 48

45 20 10 41 505 203 38 26 42 36 7 16 68 69 235 79 69 6 81 288 20 4 64 44 31 48 46 31 876 674 76 101 25 300 145 38 66 51 175 175 327 112 11 61 26 18 17 82

81 27 9 62 635 227 50 19 71 46 8 33 91 90 328 129 87 26 86 342 29 4 53 63 39 66 50 38 605 371 92 105 37 390 196 46 83 65 253 253 394 142 24 75 37 15 28 73

71 22 14 40 595 180 64 23 59 37 17 31 91 93 313 101 93 25 94 302 45 3 44 41 43 60 35 31 775 546 82 112 35 358 150 62 71 75 240 240 307 123 35 40 38 20 24 27

19 12 2 19 264 132 25 8 13 13 9 11 27 26 168 70 36 6 56 152 19 4 26 13 19 31 24 16 1196 1081 45 57 13 151 64 25 36 26 90 90 141 59 15 21 16 9 7 14

32 12 2 16 254 111 28 13 12 10 3 9 36 32 185 56 57 13 59 159 17 2 24 16 16 42 24 18 1677 1547 45 66 19 147 63 15 34 35 112 112 130 46 10 19 17 15 4 19

34 13 2 26 257 114 16 16 20 19 0 10 35 27 217 75 75 12 55 152 14 4 29 12 16 27 26 24 744 636 37 51 20 146 65 16 31 34 129 129 159 60 5 21 20 10 12 31

41 9 4 39 242 99 18 10 22 15 4 18 25 31 193 81 45 10 57 196 18 1 42 24 16 42 33 20 403 286 48 53 16 173 71 22 47 33 171 171 172 72 4 24 14 7 17 34

35 5 2 33 207 63 25 5 16 15 3 8 25 47 139 50 43 14 32 183 28 3 29 29 21 20 36 17 244 148 35 40 21 208 101 33 32 42 108 108 149 51 8 27 21 8 13 21

53 18 7 44 339 107 30 16 27 23 9 25 48 54 222 79 76 17 50 288 35 6 45 54 35 54 36 23 264 125 58 60 21 227 110 37 44 36 139 139 248 92 21 37 40 13 20 25

50 15 5 45 352 105 23 6 31 25 19 29 63 51 217 65 73 22 57 332 42 13 38 59 55 67 37 21 278 117 69 75 17 257 112 55 43 47 120 120 292 95 28 42 72 26 15 14

33 12 4 38 359 111 28 14 30 27 13 36 54 46 199 36 75 22 66 304 45 4 41 48 50 43 46 27 247 83 61 85 18 248 96 32 66 54 109 109 292 97 23 38 73 22 22 17

40 6 3 48 245 69 18 13 23 12 12 24 48 26 176 28 78 20 50 278 36 9 36 48 38 43 33 35 170 53 42 59 16 198 91 24 36 47 73 73 262 105 11 40 54 15 18 19

66 15 6 60 377 101 28 9 45 20 6 30 69 69 240 49 111 19 61 399 57 21 46 59 59 85 37 35 299 94 67 110 28 328 161 45 63 59 93 93 368 129 23 56 72 29 29 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

332

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA IASI RECENSAMANTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR - IANUARIE 1992 JUDETUL IASI - MUNICIPIUL IASI SI ZONA METROLOPITANA

POPULATIA ACTIVA AgriSilvicultura cultura, exploaMasculin Feminin tare forestiera si vanat Piscicultura si pescuit Industria extractiva

POPULATIA Industria prelucratoare

ACTIVA

PE

RAMURI

ALE

ECONOMIEI Finante, banci, asigurari Cercetaredezvoltare, informatica, alte activitati si servicii economice
6296 6296 4 0 4 0 0 4 2 0 2 0 0 0 5 1 0 1 0 2 0 1 38 6 2 30 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 0 2 0

NATIONALE Admi- Invata- Sanatate nistra- mant si asistie tenta publica sociala si asigurari sociale Cultura, sport, activitati asociative Activitatea personalului casnic Alte activitati si servicii prestate populatiei si neidentificate
317 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 2 1 4 0 0 1 0 4 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0

MUNICIPIU/COMUNA SAT/LOCALITATE COMPONENTA

Total

Produc- Contia si strucdistribu- tii tia energiei electrice, gazelor si apei


4092 11305 4092 11305 21 47 10 22 9 20 2 5 0 0 15 49 4 17 0 11 7 12 1 8 2 1 1 0 39 164 12 44 2 1 3 32 0 3 13 46 3 22 6 16 345 240 61 23 9 1 242 194 19 9 6 2 8 8 0 3 31 102 17 49 2 10 10 27 2 16 11 71 4 12 2 7 0 1 1 10 0 14 0 0 0 0 0 5 2 2

Comert Activita- Trantea ho- sporteliera turi si de alimentatie publica

Posta si telecomunicatii

Persoane in cautarea primului loc de munca

MUNICIPIUL IASI IASI ARONEANU ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI BARNOVA BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN CIUREA CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA HOLBOCA HOLBOCA CRISTESTI DANCU ORZENI RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA LETCANI LETCANI BOGONOS COGEASCA CUCUTENI MIROSLAVA MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI

159136 159136 1052 405 408 182 57 954 298 61 319 146 60 70 3268 809 86 462 62 1512 169 168 5117 967 281 3166 256 176 197 74 2590 1249 373 760 208 2651 549 96 144 336 255 44 64 320 190

83414 83414 590 222 231 105 32 629 179 45 191 117 44 53 2056 469 65 314 42 917 128 121 2782 542 132 1670 164 98 123 53 1611 723 255 495 138 1562 330 66 73 187 139 36 51 166 96

75722 75722 462 183 177 77 25 325 119 16 128 29 16 17 1212 340 21 148 20 595 41 47 2335 425 149 1496 92 78 74 21 979 526 118 265 70 1089 219 30 71 149 116 8 13 154 94

3001 3001 390 97 161 116 16 331 94 3 136 38 3 57 590 244 3 107 21 151 9 55 1145 317 148 310 136 115 90 29 1284 480 201 469 134 1458 298 48 88 175 187 33 22 132 156

296 296 10 4 1 5 0 7 2 1 3 0 1 0 34 6 2 2 1 17 2 4 22 3 1 18 0 0 0 0 4 3 0 0 1 15 0 0 0 1 0 0 1 12 0

39 39 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 5 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 6 0 0 0 1 0 0 0 4 1

175 175 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 14 4 0 6 0 4 0 0 6 1 0 5 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73378 73378 270 131 99 28 12 277 100 32 63 40 34 8 1565 247 27 199 8 987 55 42 2109 318 52 1599 46 26 49 19 513 296 74 119 24 558 80 13 30 96 35 5 14 112 18

8790 8790 39 18 11 3 7 35 11 3 9 2 10 0 95 18 3 18 5 38 6 7 155 13 8 122 5 2 2 3 92 63 5 19 5 77 15 2 4 6 3 0 5 16 5

3996 3996 4 2 1 0 1 9 4 0 4 0 1 0 21 3 1 3 2 11 0 1 56 7 3 42 4 0 0 0 29 19 4 5 1 16 10 3 0 0 0 0 0 1 1

8112 8112 43 26 11 4 2 36 12 3 12 4 3 2 218 75 22 26 4 50 31 10 309 67 16 193 12 6 7 8 137 105 11 20 1 62 13 3 4 13 2 1 1 4 2

1589 1589 8 4 3 0 1 10 3 0 4 2 0 1 22 4 0 2 1 10 3 2 23 8 0 15 0 0 0 0 10 7 1 2 0 14 1 0 3 0 0 0 0 2 1

959 959 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 0 22 3 0 19 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0

4196 4196 39 21 12 6 0 26 13 1 2 9 0 1 62 27 2 2 1 25 1 4 81 19 1 40 2 2 15 2 90 36 1 41 12 87 29 6 7 10 5 3 2 4 1

11512 11512 27 16 9 1 1 38 14 4 10 8 2 0 82 21 3 6 2 42 4 4 178 36 4 124 5 4 3 2 57 42 2 10 3 72 35 4 1 7 5 0 1 7 1

9983 9983 19 11 6 1 1 40 5 1 29 5 0 0 44 21 5 3 1 7 1 6 72 10 2 57 2 0 0 1 13 12 0 1 0 24 11 2 0 1 0 0 2 1 0

4350 4350 36 21 15 0 0 24 8 1 9 4 2 0 65 6 1 3 8 35 8 4 78 11 1 56 5 2 1 2 46 35 4 4 3 41 11 1 1 3 0 0 1 6 0

209 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

6541 6541 91 19 46 10 16 51 8 1 16 25 1 0 233 75 14 43 5 66 24 6 225 62 32 92 10 11 13 5 159 70 57 26 6 127 24 5 4 12 4 2 15 10 0

333

POPULATIA ACTIVA AgriSilvicultura cultura, exploaMasculin Feminin tare forestiera si vanat Piscicultura si pescuit Industria extractiva

POPULATIA Industria prelucratoare

ACTIVA

PE

RAMURI

ALE

ECONOMIEI Finante, banci, asigurari Cercetaredezvoltare, informatica, alte activitati si servicii economice 0 1 0 0 7 1 3 0 0 0 0 0 0 3 9 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 1 0 0 1 0 0 0 1 5 5 3 0 0 0 0 3 0 0

NATIONALE Admi- Invata- Sanatate nistra- mant si asistie tenta publica sociala si asigurari sociale 4 6 3 7 82 22 8 1 12 2 1 2 15 19 21 6 12 0 3 42 11 1 0 9 1 10 8 2 43 31 6 4 2 37 14 5 13 5 15 15 54 26 0 14 2 4 4 4 6 2 0 3 121 48 17 3 8 3 1 1 21 19 112 42 39 10 21 45 6 0 6 7 4 13 8 1 130 115 7 4 4 20 7 5 2 6 37 37 33 16 5 7 1 3 0 1 3 1 0 3 35 15 1 1 1 2 0 0 7 8 23 11 11 0 1 34 3 0 2 0 1 28 0 0 55 48 3 4 0 35 7 1 2 25 23 23 32 11 1 0 6 14 0 0 Cultura, sport, activitati asociative Activitatea personalului casnic Alte activitati si servicii prestate populatiei si neidentificate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIU/COMUNA SAT/LOCALITATE COMPONENTA

Total

URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI POPRICANI POPRICANI CARLIG COTU MORII CUZA VODA MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI VANATORI VULTURI REDIU BREAZU REDIU HORLESTI TAUTESTI SCHITU DUCA SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIANA POIENI SATU NOU SLOBOZIA TOMESTI TOMESTI CHICEREA GORUNI VLADICENI UNGHENI BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI VALEA LUPULUI VALEA LUPULUI VICTORIA VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI SENDRENI STANCA

292 68 31 262 2355 767 245 93 217 106 55 120 366 386 1485 499 440 123 423 1702 206 46 303 270 147 307 235 188 5175 4197 277 540 161 1320 597 246 232 245 968 968 1435 624 43 296 203 62 73 134

177 62 21 158 1374 466 128 57 125 85 37 73 199 204 889 310 263 75 241 993 130 23 179 150 109 161 132 109 2817 2237 187 305 88 857 396 138 161 162 568 568 909 369 36 167 121 44 60 112

115 6 10 104 981 301 117 36 92 21 18 47 167 182 596 189 177 48 182 709 76 23 124 120 38 146 103 79 2358 1960 90 235 73 463 201 108 71 83 400 400 526 255 7 129 82 18 13 22

111 17 22 169 1231 487 89 71 110 43 30 85 168 148 662 152 156 90 264 1231 136 36 257 230 78 164 161 169 1347 787 127 356 77 402 208 124 49 21 228 228 958 447 19 216 144 15 43 74

0 0 0 1 7 0 0 2 2 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 34 2 4 8 0 0 18 2 0 11 6 2 1 2 2 0 0 1 1 1 1 20 8 2 6 1 2 1 0

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 9 2 2 1 0 0 0 1 1 2 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 20 18 1 1 0 1 0 1 0 0 3 3 6 1 0 1 1 1 2 0

91 23 5 36 343 79 72 7 28 13 14 15 53 62 318 162 76 10 70 99 10 3 16 7 19 25 15 4 2551 2348 62 88 53 374 163 57 73 81 391 391 89 43 5 7 16 6 4 8

Produc- ConComert Activita- Trantia si structea ho- spordistribu- tii teliera turi tia enersi de giei elecalimentrice, gatatie zelor si publica apei 1 11 12 1 7 1 5 1 0 4 0 0 0 0 1 0 4 8 0 7 22 87 57 22 70 3 16 17 7 14 5 9 6 3 10 0 4 1 0 1 1 5 3 2 6 0 7 1 1 4 0 6 2 1 0 1 2 1 0 1 5 13 16 4 21 7 25 10 4 13 27 56 52 21 61 12 22 16 10 24 10 18 19 9 26 0 2 2 1 0 5 14 15 1 11 6 39 34 3 27 2 2 7 1 4 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 4 0 0 2 5 5 2 8 1 13 8 0 11 1 9 5 0 4 0 7 1 0 0 123 193 203 43 175 106 178 174 41 154 12 6 11 1 9 5 4 9 1 6 0 5 9 0 6 65 43 35 1 146 29 23 13 0 53 9 6 6 1 21 13 5 9 0 36 14 9 7 0 36 29 18 54 19 56 29 18 54 19 56 21 70 24 0 23 11 22 10 0 11 0 1 2 0 0 4 17 2 0 3 1 8 6 0 6 2 8 2 0 0 2 3 1 0 1 1 11 1 0 2

Posta si telecomunicatii

Persoane in cautarea primului loc de munca

0 0 0 7 28 8 1 0 0 1 0 0 11 7 13 3 6 0 4 11 3 0 0 0 3 5 0 0 18 12 3 3 0 8 1 0 6 1 9 9 8 7 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 0 12 11 0 1 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

12 4 0 2 26 12 2 1 3 0 0 5 2 1 51 24 20 4 3 16 2 0 1 0 4 5 3 1 114 109 1 2 2 13 8 0 1 4 36 36 14 6 0 2 3 1 2 0

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

33 3 0 15 198 32 17 0 36 29 0 6 27 51 46 10 29 2 5 70 13 1 7 12 13 4 18 2 117 41 25 50 1 134 68 10 22 34 38 38 79 5 7 17 7 0 12 31

334

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA IASI RECENSAMANTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR - IANUARIE 1992 JUDETUL IASI - MUNICIPIUL IASI SI ZONA METROLOPITANA

P O P U L A T I A

P E

N A T I O N A L I T A T I

MUNICIPIU/COMUNA SAT/LOCALITATE COMPONENTA

Romani MaRromi Gerghiari mani

Ucrai- Tatari Evrei Rusineni Lipoveni

Greci Polonezi

Alta Nedeclarata

MUNICIPIUL IASI IASI ARONEANU ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI BARNOVA BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN CIUREA CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA HOLBOCA HOLBOCA CRISTESTI DANCU

341699 341699 2376 935 951 343 147 2935 788 266 726 463 482 210 7626 1933 274 1165 164 2969 605 516 10992 2095 555 6772

427 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

963 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 0 0 0 0 415 0 0 131 0 0 131

217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

565 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

335

P O P U L A T I A

P E

N A T I O N A L I T A T I

MUNICIPIU/COMUNA SAT/LOCALITATE COMPONENTA

Romani MaRromi Gerghiari mani

Ucrai- Tatari Evrei Rusineni Lipoveni

Greci Polonezi

Alta Nedeclarata

ORZENI RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA LETCANI LETCANI BOGONOS COGEASCA CUCUTENI MIROSLAVA MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI POPRICANI POPRICANI CARLIG COTU MORII CUZA VODA MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI VANATORI VULTURI REDIU

571 323 431 245 5873 2732 871 1788 482 5911 1287 294 246 669 497 140 198 659 397 669 213 85 557 5536 2052 461 228 478 341 125 316 772 763 3369

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

336

P O P U L A T I A

P E

N A T I O N A L I T A T I

MUNICIPIU/COMUNA SAT/LOCALITATE COMPONENTA

Romani MaRromi Gerghiari mani

Ucrai- Tatari Evrei Rusineni Lipoveni

Greci Polonezi

Alta Nedeclarata

BREAZU REDIU HORLESTI TAUTESTI SCHITU DUCA SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIANA POIENI SATU NOU SLOBOZIA TOMESTI TOMESTI CHICEREA GORUNI VLADICENI UNGHENI BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI VALEA LUPULUI VALEA LUPULUI VICTORIA VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI SENDRENI STANCA

1082 1084 244 959 3909 455 91 619 553 495 754 545 397 11149 8790 879 1142 338 3567 1615 503 752 697 2070 2070 3771 1374 263 574 569 244 259 488

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

337

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA IASI RECENSAMANTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR - IANUARIE 1992 JUDETUL IASI - MUNICIPIUL IASI SI ZONA METROLOPITANA

P O P U L A T I A Ortodoxa Roma- Gre- Refor- Unita- Evanno-ca- co-ca- mata riana gheliMUNICIPIU/COMUNA tolica tolica ca de SAT/LOCALITATE COMPONENTA confesiune augustana Evanghelica sinodopresbiteriana

D U P A

R E L I G I E Atei Fara Nedereli- clarata gie

Cresti- Bap- Penti- Adven- Cres- Armea- Musul- Moza- Bise- Alta na de tista cos- tista tina na mana ica rica rit tala dupa ortovechi Evandoxa ghelie de stil vechi

MUNICIPIUL IASI IASI ARONEANU ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI BARNOVA BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN CIUREA CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA HOLBOCA HOLBOCA CRISTESTI DANCU ORZENI

328754 328754 2347 927 935 343 142 2929 787 265 726 462 479 210 7982 1933 272 1165 164 3327 605 516 10829 2095 555 6614 571

9729 9729 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 52 0 0 0 0 52 0 0 255 0 0 250 0

370 370 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0

168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 112 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

635 635 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0

679 679 19 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1528 1528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 10 0

12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

616 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0

353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 9 0

233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

338

RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA LETCANI LETCANI BOGONOS COGEASCA CUCUTENI MIROSLAVA MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI

323 426 245 5839 2729 841 1787 482 5830 1248 289 246 668 497 140 196 641 397

0 5 0 32 2 30 0 0 51 30 0 0 1 0 0 2 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D U P A

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 21 3 5 0 0 0 0 0 13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P O P U L A T I A Ortodoxa Roma- Gre- Refor- Unita- Evanno-ca- co-ca- mata riana gheliMUNICIPIU/COMUNA tolica tolica ca de SAT/LOCALITATE COMPONENTA confesiune augustana URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI POPRICANI POPRICANI CARLIG COTU MORII CUZA VODA MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI VANATORI VULTURI REDIU BREAZU REDIU 667 208 85 548 5384 2046 445 220 478 341 118 299 738 699 3247 1065 1017 0 5 0 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Evanghelica sinodopresbiteriana

R E L I G I E Atei Fara Nedereli- clarata gie

Cresti- Bap- Penti- Adven- Cres- Armea- Musul- Moza- Bise- Alta na de tista cos- tista tina na mana ica rica rit tala dupa ortovechi Evandoxa ghelie de stil vechi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 19 0 0 0 0 0 2 17 0 0 92 0 67 0 0 0 0 101 0 16 9 0 0 0 0 23 53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 5 0 2 4 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

339

HORLESTI TAUTESTI SCHITU DUCA SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIANA POIENI SATU NOU SLOBOZIA TOMESTI TOMESTI CHICEREA GORUNI VLADICENI UNGHENI BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI VALEA LUPULUI VALEA LUPULUI VICTORIA VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI SENDRENI STANCA

229 936 3880 455 91 619 551 489 750 529 396 10891 8558 870 1131 332 3567 1615 503 752 697 2009 2009 3704 1341 252 574 569 241 259 468

0 9 3 0 0 0 0 2 0 0 1 222 221 0 1 0 0 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 6 0 0 0 2 0 4 0 0 7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0

15 10 20 0 0 0 0 4 0 16 0 38 22 6 10 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 27 10 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 24 6 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA IASI RECENSAMANTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR - IANUARIE 1992 JUDETUL IASI - MUNICIPIUL IASI SI ZONA METROLOPITANA

MUNICIPIU/COMUNA SAT/LOCALITATE COMPONENTA

Locuinte Camere Suprafata Gospodarii de locuit camerelor din de locuit locuinte

MUNICIPIUL IASI IASI ARONEANU ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI BARNOVA BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN CIUREA CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA HOLBOCA HOLBOCA CRISTESTI DANCU ORZENI RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA LETCANI LETCANI

103960 103960 721 303 261 104 53 909 239 85 224 146 158 57 2311 564 83 289 56 931 201 187 2799 513 156 1672 160 82 126 90 1529 705
341

239983 239983 1602 712 575 201 114 2334 729 201 560 380 320 144 5875 1541 187 690 128 2424 508 397 6791 1302 369 4129 372 179 273 167 3769 1960

3366205 3366205 20181 9183 7130 2431 1437 32326 10420 2890 8956 4556 3814 1690 80486 19947 2636 9668 1595 35789 6351 4500 89527 16137 4367 57052 4449 2143 3502 1877 49454 26412

102835 102835 796 343 286 110 57 833 210 83 196 139 152 53 2342 603 80 303 54 902 211 189 2953 577 179 1712 164 90 134 97 1589 777

BOGONOS COGEASCA CUCUTENI MIROSLAVA MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI

212 443 169 1718 287 86 89 199 131 54 61 187 125

424 1035 350 3981 751 232 200 490 257 105 99 487 261

5743 12889 4410 50941 9997 3077 2488 6023 3040 1369 1379 6243 3081

231 419 162 1743 301 89 79 198 136 49 68 199 128

MUNICIPIU/COMUNA SAT/LOCALITATE COMPONENTA

Locuinte Camere Suprafata Gospodarii de locuit camerelor din de locuit locuinte

URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI POPRICANI POPRICANI CARLIG COTU MORII CUZA VODA MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI VANATORI VULTURI REDIU BREAZU REDIU HORLESTI TAUTESTI SCHITU DUCA SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIANA POIENI SATU NOU

225 58 19 197 1462 469 117 56 141 88 42 109 215 225 1003 298 345 80 280 1451 187 42 209 245 190 251 198
342

551 123 34 391 3248 1123 311 137 280 227 88 207 414 461 2252 749 778 165 560 3250 509 75 554 463 472 524 415

7065 1410 443 5326 39313 13190 4005 1661 3451 2720 995 2273 5179 5839 30038 12512 8696 2050 6780 39746 6421 997 6611 5678 5271 6566 5361

215 67 24 190 1561 532 145 56 144 95 38 106 218 227 1052 331 361 74 286 1333 170 36 197 202 186 236 183

SLOBOZIA TOMESTI TOMESTI CHICEREA GORUNI VLADICENI UNGHENI BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI VALEA LUPULUI VALEA LUPULUI VICTORIA VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI SENDRENI STANCA

129 3058 2319 273 357 109 1061 479 156 220 206 560 560 1230 451 85 170 225 88 91 120

238 7415 5763 641 783 228 2430 1027 354 534 515 1550 1550 2476 949 158 321 470 189 178 211

2841 101480 80046 8245 10211 2978 31486 13968 4157 6482 6879 19962 19962 29464 11633 1788 3959 5091 2510 2091 2392

123 3074 2338 288 341 107 1091 497 163 229 202 616 616 1172 424 82 166 212 83 85 120

343

ANEXA 3 DEMOGRAFIE ZMI RECENSMNT 2002

344

"

&

'

'

&

'

'

&

'

'

&

&

&

'

'

&

'

'

&

'

'

IASI IASI IASI


2 7 8 ( 9 2 ( '

Total 320888 12670 12022 Masculin 151812 6469 6075 Feminin 169076 6201 5947
 # #    

21129 10738 10391


 

29835 14559 15276


 

45186 21364 23822


 # 

29303 14413 14890


 

29720 14082 15638


 ! 

15869 7459 8410


 

21743 9656 12087


 ! 

27798 12999 14799


 

22983 11146 11837


 

12226 5809 6417


 

12383 5945 6438


 ! 

10075 4316 5759


 

8251 3433 4818


 

5488 1985 3503


 !

2301 733 1568


 

1906 Total IASI 631 Masculin IASI 1275 Feminin IASI


  2 7 8 ( 9 2 ( '

'

&

&

'

ARONEANU ARONEANU ARONEANU DOROBANT DOROBANT DOROBANT REDIU ALDEI REDIU ALDEI REDIU ALDEI SOROGARI SOROGARI SOROGARI
@ 2 7 ( 8 A 2

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


1020 511 509 1183 580 603 418 212 206 263 166 97
  

51 30 21 109 61 48 46 27 19 4 2 2
 #

54 25 29 119 62 57 40 21 19 10 4 6
 ! 

60 34 26 116 43 73 41 18 23 14 8 6
 

76 38 38 74 43 31 20 13 7 33 22 11
 

59 28 31 71 34 37 27 13 14 23 19 4
 

83 53 30 95 43 52 34 18 16 18 16 2
 

103 57 46 119 60 59 40 19 21 17 11 6
 # 

37 21 16 54 36 18 18 10 8 20 13 7
# 

71 41 30 60 35 25 16 9 7 25 20 5
 

51 22 29 50 26 24 16 10 6 27 18 9
 

54 27 27 49 27 22 16 7 9 20 12 8
 

47 18 29 38 15 23 16 10 6 5 4 1
 

68 36 32 64 31 33 25 12 13 15 5 10
 

74 26 48 48 24 24 22 8 14 10 4 6
# 

61 24 37 61 22 39 16 8 8 7 3 4
 

39 18 21 35 12 23 17 7 10 6 1 5
# #

19 8 11 13 4 9 7 2 5 6 3 3
 

13 5 8 8 2 6 1 0 1 3 1 2
 !

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


ARONEANU ARONEANU ARONEANU DOROBANT DOROBANT DOROBANT REDIU ALDEI REDIU ALDEI REDIU ALDEI SOROGARI SOROGARI SOROGARI
@ 2 7 ( 8 A 2

&

&

BARNOVA BARNOVA BARNOVA CERCU CERCU CERCU PAUN PAUN PAUN PIETRARIA PIETRARIA PIETRARIA TODIREL TODIREL TODIREL VISAN VISAN VISAN
0 ) ' 7 9 2

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
 

973 487 486 446 224 222 940 469 471 575 289 286 575 281 294 426 221 205
  !

67 36 31 45 29 16 66 28 38 45 29 16 60 27 33 45 27 18
 !

67 32 35 39 15 24 55 19 36 41 21 20 35 14 21 37 20 17
! ! 

81 42 39 45 20 25 61 33 28 45 21 24 49 27 22 45 21 24
 

104 50 54 38 18 20 79 39 40 33 20 13 44 27 17 36 20 16
# ! !

87 41 46 34 19 15 83 49 34 47 21 26 45 20 25 39 22 17
 #

88 48 40 39 21 18 75 41 34 57 26 31 53 31 22 27 13 14
  

53 27 26 45 22 23 84 39 45 47 25 22 41 23 18 38 18 20
 

57 28 29 28 19 9 32 19 13 26 14 12 20 11 9 21 13 8
! 

72 36 36 18 10 8 73 41 32 37 22 15 31 22 9 21 13 8
 

63 35 28 17 8 9 82 44 38 29 15 14 26 12 14 24 9 15
 

57 35 22 15 9 6 40 21 19 42 20 22 18 5 13 24 16 8
! 

25 10 15 22 9 13 30 14 16 21 10 11 23 14 9 11 4 7
 

40 19 21 25 12 13 55 24 31 36 20 16 26 12 14 24 9 15
 

41 21 20 15 7 8 53 29 24 22 9 13 39 15 24 15 7 8
 

32 15 17 13 4 9 45 19 26 18 7 11 31 11 20 11 5 6
! 

24 8 16 4 1 3 16 8 8 23 9 14 17 7 10 4 2 2
# !

10 3 7 4 1 3 7 1 6 5 0 5 11 2 9 3 1 2


5 1 4 0 0 0 4 1 3 1 0 1 6 1 5 1 1 0


Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


BARNOVA BARNOVA BARNOVA CERCU CERCU CERCU PAUN PAUN PAUN PIETRARIA PIETRARIA PIETRARIA TODIREL TODIREL TODIREL VISAN VISAN VISAN
0 ) ' 7 9 2

'

&

&

'

'

'

CIUREA CIUREA CIUREA CURATURI CURATURI CURATURI DUMBRAVA DUMBRAVA DUMBRAVA

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

2181 1095 1086 289 146 143 1217 654 563

153 80 73 16 8 8 100 59 41

134 82 52 15 10 5 99 53 46

197 100 97 26 17 9 111 61 50

157 68 89 30 15 15 107 57 50

169 79 90 23 14 9 91 54 37

177 96 81 20 8 12 105 57 48

207 121 86 30 18 12 111 64 47

122 64 58 16 8 8 66 43 23

122 71 51 12 5 7 84 44 40

119 62 57 17 10 7 59 36 23

111 52 59 17 8 9 55 23 32

98 44 54 11 4 7 32 16 16

113 51 62 19 10 9 66 31 35

118 51 67 11 4 7 44 19 25

89 41 48 13 5 8 34 15 19

55 19 36 3 2 1 29 14 15

22 6 16 8 0 8 15 3 12

18 8 10 2 0 2 9 5 4

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

CIUREA CIUREA CIUREA CURATURI CURATURI CURATURI DUMBRAVA DUMBRAVA DUMBRAVA

345

'

'

HLINCEA HLINCEA HLINCEA LUNCA CETATUII LUNCA CETATUII LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI PICIORU LUPULUI PICIORU LUPULUI SLOBOZIA SLOBOZIA SLOBOZIA

8 @ 8 0 2

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
 

200 110 90 5078 2545 2533 591 296 295 536 273 263
 

16 10 6 391 187 204 33 20 13 46 25 21


 

14 10 4 442 229 213 42 22 20 31 16 15


 

16 10 6 607 309 298 41 19 22 33 19 14


  

14 9 5 487 240 247 27 17 10 35 21 14


 

18 9 9 388 207 181 30 18 12 31 12 19


 ! #

21 11 10 417 194 223 53 27 26 40 21 19


! 

16 10 6 655 315 340 53 35 18 47 24 23


 

11 6 5 411 202 209 30 16 14 18 10 8


! # ! 

14 7 7 367 212 155 18 10 8 27 17 10


 # 

8 5 3 275 139 136 25 14 11 23 19 4


# ! 

18 7 11 217 113 104 32 11 21 17 8 9


 !

6 3 3 108 61 47 27 10 17 24 7 17
  

8 5 3 98 45 53 42 21 21 46 23 23
 

6 3 3 89 42 47 40 16 24 33 17 16
 

5 2 3 52 19 33 44 16 28 35 10 25
 

4 1 3 39 15 24 30 16 14 27 14 13
 !

4 1 3 22 10 12 15 6 9 10 5 5


1 1 0 13 6 7 9 2 7 13 5 8
 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


HLINCEA HLINCEA HLINCEA LUNCA CETATUII LUNCA CETATUII LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI PICIORU LUPULUI PICIORU LUPULUI SLOBOZIA SLOBOZIA SLOBOZIA

8 @ 8 0 2 2 2 2

&

&

HOLBOCA HOLBOCA HOLBOCA CRISTESTI CRISTESTI CRISTESTI DANCU DANCU DANCU ORZENI ORZENI ORZENI RUSENII NOI RUSENII NOI RUSENII NOI RUSENII VECHI RUSENII VECHI RUSENII VECHI VALEA LUNGA VALEA LUNGA VALEA LUNGA
9 0 2 ( )

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


2300 1155 1145 599 293 306 6863 3424 3439 696 361 335 373 184 189 552 289 263 279 146 133
 

140 67 73 45 20 25 266 142 124 56 30 26 26 11 15 55 27 28 8 3 5


 ! #

148 72 76 41 20 21 313 166 147 52 24 28 37 24 13 52 30 22 11 8 3


 

190 96 94 71 34 37 775 410 365 52 26 26 35 15 20 49 25 24 22 16 6


 

195 106 89 50 27 23 1255 640 615 56 34 22 19 9 10 42 21 21 14 7 7


 

201 98 103 37 22 15 594 301 293 64 38 26 29 19 10 36 14 22 17 10 7


 

185 98 87 43 18 25 361 176 185 47 20 27 39 18 21 43 25 18 21 16 5


 

230 118 112 58 31 27 451 215 236 64 37 27 29 15 14 48 23 25 22 10 12


 

122 61 61 41 15 26 531 180 351 36 22 14 21 9 12 20 10 10 16 9 7


 

141 80 61 32 20 12 1026 493 533 31 17 14 14 11 3 26 19 7 19 9 10


 

156 91 65 44 19 25 568 344 224 38 18 20 14 8 6 35 21 14 19 12 7


 

126 57 69 27 18 9 279 144 135 36 21 15 23 10 13 19 10 9 17 11 6


 

100 48 52 23 11 12 136 71 65 24 11 13 18 6 12 18 10 8 13 10 3
 

133 65 68 25 13 12 101 52 49 36 9 27 16 8 8 33 18 15 19 6 13
  

83 36 47 27 14 13 90 45 45 50 28 22 18 8 10 26 13 13 16 8 8
# 

76 37 39 17 6 11 70 30 40 28 13 15 18 9 9 24 12 12 17 6 11
 

37 16 21 11 4 7 31 15 16 18 9 9 9 2 7 15 8 7 16 3 13


22 6 16 6 1 5 9 0 9 6 3 3 6 2 4 9 3 6 6 1 5
!

15 3 12 1 0 1 7 0 7 2 1 1 2 0 2 2 0 2 6 1 5
 #

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


HOLBOCA HOLBOCA HOLBOCA CRISTESTI CRISTESTI CRISTESTI DANCU DANCU DANCU ORZENI ORZENI ORZENI RUSENII NOI RUSENII NOI RUSENII NOI RUSENII VECHI RUSENII VECHI RUSENII VECHI VALEA LUNGA VALEA LUNGA VALEA LUNGA
9 0 2 ( ) ) )

&

&

LETCANI LETCANI LETCANI BOGONOS BOGONOS BOGONOS COGEASCA COGEASCA COGEASCA CUCUTENI CUCUTENI CUCUTENI
& ) 7 8 3 2 A 2

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


3528 1768 1760 669 332 337 1927 1000 927 496 247 249
# ! 

261 127 134 72 37 35 190 94 96 55 25 30


 

255 132 123 56 33 23 191 105 86 34 21 13


 

316 161 155 68 36 32 175 82 93 33 16 17


 !

264 142 122 30 16 14 128 64 64 39 28 11


! !

287 147 140 52 22 30 157 83 74 28 17 11


! 

323 161 162 74 39 35 200 106 94 34 18 16




390 196 194 56 27 29 174 103 71 35 20 15


! !

206 124 82 34 23 11 95 59 36 21 8 13
 # 

210 104 106 31 18 13 70 45 25 24 14 10


 

204 112 92 26 11 15 72 29 43 23 14 9
 #

176 85 91 29 16 13 95 51 44 14 5 9
 

101 46 55 20 6 14 65 35 30 17 7 10
 

170 79 91 40 18 22 92 43 49 39 21 18
 

152 69 83 31 16 15 79 35 44 27 7 20
  

99 40 59 31 12 19 64 31 33 36 13 23
 

63 28 35 9 1 8 45 24 21 19 7 12
 

33 9 24 7 1 6 23 7 16 13 3 10
! 

18 6 12 3 0 3 12 4 8 5 3 2


Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


LETCANI LETCANI LETCANI BOGONOS BOGONOS BOGONOS COGEASCA COGEASCA COGEASCA CUCUTENI CUCUTENI CUCUTENI
& ) 7 8 3 A 2 2 2

&

&

&

&

&

&

MIROSLAVA MIROSLAVA MIROSLAVA BALCIU BALCIU BALCIU

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

1512 794 718 434 213 221

90 47 43 36 17 19

91 45 46 23 9 14

128 62 66 26 12 14

248 141 107 44 28 16

123 70 53 47 20 27

122 57 65 37 19 18

129 67 62 35 23 12

80 46 34 20 6 14

72 40 32 32 19 13

103 59 44 22 8 14

94 43 51 25 15 10

66 36 30 12 8 4

62 31 31 20 7 13

44 24 20 23 11 12

27 11 16 11 5 6

16 6 10 14 5 9

10 5 5 3 1 2

7 4 3 4 0 4

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

MIROSLAVA MIROSLAVA MIROSLAVA BALCIU BALCIU BALCIU

346

BRATULENI BRATULENI BRATULENI CIURBESTI CIURBESTI CIURBESTI CORNESTI CORNESTI CORNESTI DANCAS DANCAS DANCAS GAURENI GAURENI GAURENI HORPAZ HORPAZ HORPAZ PROSELNICI PROSELNICI PROSELNICI URICANI URICANI URICANI VALEA ADANCA VALEA ADANCA VALEA ADANCA VALEA URSULUI VALEA URSULUI VALEA URSULUI VOROVESTI VOROVESTI VOROVESTI
1 8 1 7 ) 0 2 ( )

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


290 134 156 738 381 357 650 327 323 203 96 107 178 92 86 890 429 461 503 253 250 847 443 404 973 495 478 185 105 80 670 324 346
!  

37 12 25 58 28 30 86 37 49 17 8 9 11 5 6 64 31 33 49 25 24 55 33 22 64 28 36 21 16 5 57 29 28
 

18 9 9 59 30 29 54 29 25 18 10 8 5 4 1 69 38 31 32 15 17 55 30 25 58 31 27 18 11 7 34 15 19
 

15 4 11 66 42 24 56 36 20 14 6 8 17 9 8 85 35 50 44 17 27 52 22 30 93 43 50 12 5 7 49 21 28
! 

16 9 7 36 21 15 54 31 23 11 6 5 18 9 9 71 34 37 45 25 20 58 33 25 112 59 53 13 8 5 41 23 18
 

18 9 9 62 34 28 56 25 31 15 9 6 17 13 4 84 40 44 41 22 19 78 44 34 96 49 47 18 10 8 49 23 26
 

30 11 19 61 33 28 52 25 27 15 6 9 8 4 4 72 32 40 41 21 20 73 41 32 80 43 37 19 12 7 54 34 20
! 

36 26 10 60 32 28 56 29 27 20 12 8 12 5 7 76 40 36 34 19 15 91 53 38 88 47 41 24 14 10 46 22 24
 # 

13 5 8 40 24 16 29 13 16 4 3 1 9 7 2 39 18 21 23 14 9 32 23 9 54 23 31 8 3 5 32 18 14
 

9 7 2 42 25 17 35 27 8 10 5 5 7 5 2 59 29 30 26 15 11 39 19 20 70 37 33 9 6 3 36 19 17
 

16 9 7 34 17 17 33 21 12 7 4 3 13 5 8 63 32 31 28 14 14 48 30 18 75 41 34 8 3 5 36 18 18
 # 

8 1 7 40 18 22 25 8 17 11 4 7 7 4 3 53 30 23 29 16 13 62 31 31 54 26 28 13 7 6 42 18 24
 

8 4 4 36 13 23 22 13 9 7 4 3 7 4 3 32 17 15 17 12 5 32 16 16 36 20 16 3 0 3 35 16 19
 

17 7 10 34 23 11 21 10 11 9 4 5 14 6 8 37 18 19 17 6 11 50 18 32 34 17 17 6 4 2 39 18 21
 

24 11 13 38 13 25 23 8 15 12 3 9 9 1 8 30 17 13 12 4 8 46 22 24 31 16 15 5 4 1 38 16 22
 ! 

11 7 4 28 8 20 26 9 17 16 5 11 11 5 6 20 5 15 26 12 14 31 14 17 15 7 8 2 0 2 39 20 19
 

11 3 8 26 11 15 18 5 13 10 5 5 10 4 6 19 5 14 25 7 18 27 10 17 7 4 3 4 1 3 24 8 16
!

2 0 2 7 3 4 2 0 2 5 2 3 1 0 1 12 6 6 10 6 4 10 2 8 4 2 2 1 1 0 12 5 7
# 

1 0 1 11 6 5 2 1 1 2 0 2 2 2 0 5 2 3 4 3 1 8 2 6 2 2 0 1 0 1 7 1 6


Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


BRATULENI BRATULENI BRATULENI CIURBESTI CIURBESTI CIURBESTI CORNESTI CORNESTI CORNESTI DANCAS DANCAS DANCAS GAURENI GAURENI GAURENI HORPAZ HORPAZ HORPAZ PROSELNICI PROSELNICI PROSELNICI URICANI URICANI URICANI VALEA ADANCA VALEA ADANCA VALEA ADANCA VALEA URSULUI VALEA URSULUI VALEA URSULUI VOROVESTI VOROVESTI VOROVESTI
1 8 1 7 ) 0 2 ( ) ) )

&

&

POPRICANI POPRICANI POPRICANI CARLIG CARLIG CARLIG COTU MORII COTU MORII COTU MORII CUZA VODA CUZA VODA CUZA VODA MOIMESTI MOIMESTI MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI REDIU MITROPOLIEI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI TIPILESTI TIPILESTI VANATORI VANATORI VANATORI VULTURI VULTURI

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin

2314 1166 1148 618 296 322 270 140 130 580 299 281 449 234 215 140 66 74 327 170 157 1149 586 563 888 432

186 91 95 46 23 23 20 14 6 66 33 33 44 24 20 3 2 1 35 19 16 99 52 47 56 23

130 69 61 60 31 29 23 6 17 48 26 22 36 21 15 10 4 6 15 11 4 101 50 51 67 30

224 120 104 48 18 30 21 13 8 42 22 20 33 15 18 18 8 10 23 12 11 86 49 37 75 44

264 135 129 44 22 22 38 23 15 40 23 17 32 18 14 8 1 7 24 12 12 88 50 38 65 27

163 86 77 48 20 28 27 12 15 49 21 28 46 23 23 4 3 1 24 9 15 81 38 43 68 37

192 91 101 62 27 35 20 12 8 60 32 28 48 25 23 8 4 4 16 9 7 98 48 50 71 34

206 99 107 66 36 30 17 7 10 57 36 21 30 18 12 11 3 8 32 21 11 125 69 56 74 40

130 68 62 40 26 14 11 7 4 12 6 6 25 14 11 11 8 3 9 5 4 51 32 19 47 26

132 73 59 29 15 14 18 8 10 26 18 8 17 12 5 5 4 1 15 8 7 66 39 27 46 29

129 80 49 35 17 18 19 10 9 25 10 15 24 10 14 3 1 2 15 11 4 55 27 28 43 19

119 59 60 22 12 10 10 8 2 37 15 22 16 9 7 7 2 5 14 3 11 45 22 23 44 22

67 33 34 24 9 15 4 2 2 21 13 8 21 11 10 3 2 1 7 6 1 36 18 18 52 22

99 44 55 26 11 15 14 5 9 24 11 13 26 13 13 9 5 4 22 10 12 60 25 35 53 23

99 44 55 25 14 11 7 3 4 32 13 19 16 7 9 18 8 10 24 12 12 60 28 32 46 22

84 42 42 20 9 11 10 5 5 16 7 9 21 8 13 10 5 5 34 15 19 41 18 23 29 14

50 21 29 10 4 6 9 4 5 15 8 7 8 4 4 11 5 6 12 4 8 30 11 19 31 11

29 9 20 6 1 5 2 1 1 8 4 4 3 2 1 1 1 0 4 3 1 16 6 10 11 5

11 2 9 7 1 6 0 0 0 2 1 1 3 0 3 0 0 0 2 0 2 11 4 7 10 4

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin

POPRICANI POPRICANI POPRICANI CARLIG CARLIG CARLIG COTU MORII COTU MORII COTU MORII CUZA VODA CUZA VODA CUZA VODA MOIMESTI MOIMESTI MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI REDIU MITROPOLIEI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI TIPILESTI TIPILESTI VANATORI VANATORI VANATORI VULTURI VULTURI

347

VULTURI
7 9

Feminin
 

456
  

33
 ! 

37
 ! 

31
 

38
 

31
 ! 

37
! 

34
 

21
 

17
# 

24
 

22
 

30
 

30
 

24
! # 

15
 ! 

20
 

6
 

6 Feminin
 

VULTURI
7 9

'

'

&

&

'

REDIU REDIU REDIU BREAZU BREAZU BREAZU HORLESTI HORLESTI HORLESTI TAUTESTI TAUTESTI TAUTESTI
3 0

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
' 0 2 

1486 760 726 815 426 389 961 474 487 159 79 80
  ! 

97 52 45 58 36 22 78 40 38 14 4 10
 

88 46 42 40 22 18 60 30 30 19 10 9
 #

127 71 56 55 32 23 72 37 35 9 5 4
 

126 69 57 53 24 29 62 36 26 5 3 2
  

96 56 40 57 26 31 53 23 30 11 4 7
! #

108 54 54 83 47 36 69 29 40 10 8 2
 

125 64 61 69 37 32 97 58 39 14 9 5
  

61 34 27 38 28 10 30 17 13 5 3 2
 

84 43 41 34 19 15 54 30 24 13 7 6
 

119 62 57 50 22 28 51 26 25 9 6 3
  

85 41 44 61 33 28 50 28 22 9 5 4
 

58 32 26 48 20 28 40 15 25 6 3 3
 # 

78 34 44 73 38 35 55 32 23 7 2 5
 ! 

73 35 38 45 20 25 48 18 30 12 5 7
! # 

63 25 38 19 7 12 70 29 41 5 2 3
 # 

55 27 28 17 6 11 41 14 27 7 0 7
# 

19 3 16 8 5 3 21 9 12 4 3 1
! 

24 12 12 7 4 3 10 3 7 0 0 0
 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


REDIU REDIU REDIU BREAZU BREAZU BREAZU HORLESTI HORLESTI HORLESTI TAUTESTI TAUTESTI TAUTESTI
3 0

'

'

'

'

'

'

'

'

&

&

'

'

'

'

'

'

SCHITU DUCA SCHITU DUCA SCHITU DUCA BLAGA BLAGA BLAGA DUMITRESTII GALATII DUMITRESTII GALATII DUMITRESTII GALATII POCREACA POCREACA POCREACA POIENI POIENI POIENI POIANA POIANA POIANA SATU NOU SATU NOU SATU NOU SLOBOZIA SLOBOZIA SLOBOZIA
 8 & 9 3 )

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
 

518 259 259 128 66 62 711 370 341 546 278 268 822 407 415 538 275 263 625 326 299 449 234 215
#

26 12 14 8 4 4 62 38 24 30 20 10 69 37 32 33 13 20 48 27 21 40 23 17
 

24 12 12 10 3 7 37 16 21 33 18 15 69 38 31 30 17 13 52 34 18 43 21 22
# # 

41 19 22 12 6 6 51 24 27 26 14 12 67 42 25 39 21 18 45 24 21 35 20 15
  !

30 12 18 10 8 2 72 42 30 32 17 15 53 21 32 31 21 10 43 26 17 33 23 10
! #

35 24 11 11 9 2 46 24 22 35 24 11 52 25 27 28 19 9 39 24 15 32 17 15
! !

25 10 15 7 3 4 52 29 23 41 15 26 55 28 27 41 19 22 55 26 29 35 19 16
 

34 19 15 5 2 3 57 32 25 34 22 12 66 34 32 49 29 20 46 25 21 29 17 12
  

22 12 10 4 2 2 24 14 10 16 9 7 39 28 11 18 15 3 23 15 8 19 12 7
 

33 15 18 4 2 2 37 24 13 28 17 11 36 24 12 25 10 15 29 17 12 23 11 12
# !

32 23 9 10 4 6 32 12 20 20 13 7 43 18 25 21 11 10 33 15 18 38 21 17
# 

25 13 12 8 5 3 43 24 19 32 11 21 52 25 27 24 11 13 37 18 19 22 12 10
 

31 17 14 3 1 2 34 14 20 33 14 19 26 13 13 18 10 8 38 21 17 15 8 7
 

40 22 18 6 3 3 52 27 25 53 26 27 57 23 34 46 16 30 33 13 20 20 8 12
# 

38 15 23 10 4 6 34 18 16 47 20 27 59 21 38 51 24 27 28 10 18 11 4 7
 

32 16 16 5 3 2 38 14 24 44 19 25 34 16 18 43 23 20 41 18 23 21 8 13
 

28 11 17 6 3 3 25 11 14 29 13 16 27 8 19 25 9 16 21 6 15 22 7 15
 

15 3 12 4 2 2 7 4 3 11 5 6 8 2 6 10 3 7 12 6 6 6 1 5
 

7 4 3 5 2 3 8 3 5 2 1 1 10 4 6 6 4 2 2 1 1 5 2 3
 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


SCHITU DUCA SCHITU DUCA SCHITU DUCA BLAGA BLAGA BLAGA DUMITRESTII GALATII DUMITRESTII GALATII DUMITRESTII GALATII POCREACA POCREACA POCREACA POIENI POIENI POIENI POIANA POIANA POIANA SATU NOU SATU NOU SATU NOU SLOBOZIA SLOBOZIA SLOBOZIA
 8 & 9 3 )

&

&

&

&

&

&

TOMESTI TOMESTI TOMESTI CHICEREA CHICEREA CHICEREA GORUNI GORUNI GORUNI VLADICENI VLADICENI VLADICENI
' (

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


9054 4498 4556 1089 550 539 1235 639 596 488 246 242
 # 

373 198 175 103 46 57 98 51 47 28 12 16


 !

411 194 217 68 39 29 88 49 39 21 11 10


 

1176 618 558 95 43 52 103 59 44 40 24 16


 

1556 807 749 78 40 38 88 46 42 53 33 20


 # !

647 321 326 88 43 45 105 56 49 36 17 19


 

497 232 265 84 48 36 88 45 43 37 21 16


 

671 283 388 103 59 44 101 50 51 48 25 23


 

876 293 583 48 29 19 75 49 26 27 14 13


 # #

1322 767 555 57 30 27 74 42 32 32 15 17


 

624 345 279 59 31 28 69 36 33 33 16 17


 

345 186 159 63 30 33 65 36 29 29 16 13


 

155 81 74 41 24 17 43 18 25 26 14 12
 

142 68 74 60 27 33 65 25 40 19 7 12
 

103 40 63 47 23 24 54 30 24 19 10 9
 ! 

87 40 47 49 22 27 58 22 36 19 2 17
 

40 15 25 24 7 17 32 16 16 14 6 8
 

15 4 11 14 6 8 19 5 14 5 2 3


14 6 8 8 3 5 10 4 6 2 1 1
 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


TOMESTI TOMESTI TOMESTI CHICEREA CHICEREA CHICEREA GORUNI GORUNI GORUNI VLADICENI VLADICENI VLADICENI
' (

348

'

&

&

'

'

'

BOSIA BOSIA BOSIA COADA STANCII COADA STANCII COADA STANCII MANZATESTI MANZATESTI MANZATESTI UNGHENI UNGHENI UNGHENI
A ) 0 8 7 ) 2

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


1771 919 852 604 294 310 933 468 465 681 338 343
  

128 61 67 58 29 29 67 39 28 44 23 21
 ! 

102 56 46 53 26 27 62 35 27 43 21 22
 !

126 60 66 50 23 27 82 36 46 52 32 20
 

128 71 57 38 20 18 70 38 32 51 30 21
 

150 82 68 33 16 17 69 29 40 44 19 25
 

144 88 56 46 22 24 86 50 36 49 26 23
 

123 74 49 61 28 33 77 40 37 53 29 24
  

83 42 41 34 24 10 46 28 18 25 14 11
# 

95 55 40 24 13 11 61 34 27 35 15 20
! 

85 40 45 25 14 11 47 24 23 43 30 13
 

106 55 51 23 10 13 52 25 27 35 14 21
  

95 46 49 27 11 16 34 21 13 40 18 22
!

102 49 53 32 14 18 44 13 31 37 18 19
 

107 50 57 46 20 26 37 22 15 37 16 21
 # 

77 39 38 23 9 14 52 23 29 40 12 28
 

77 36 41 12 6 6 25 5 20 31 10 21
! 

25 9 16 9 5 4 16 4 12 12 7 5


18 6 12 10 4 6 6 2 4 10 4 6
 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


BOSIA BOSIA BOSIA COADA STANCII COADA STANCII COADA STANCII MANZATESTI MANZATESTI MANZATESTI UNGHENI UNGHENI UNGHENI
A ) 0 8 7 ) 2 2 2

&

&

VICTORIA VICTORIA VICTORIA FRASULENI FRASULENI FRASULENI ICUSENI ICUSENI ICUSENI LUCENI LUCENI LUCENI SCULENI SCULENI SCULENI STANCA STANCA STANCA SENDRENI SENDRENI SENDRENI
A 2 9 2 ' 1 ' ' )

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


1523 769 754 381 183 198 572 295 277 575 283 292 357 169 188 550 290 260 335 157 178
 ! 

112 61 51 46 27 19 54 24 30 35 16 19 28 13 15 66 29 37 34 14 20
 

108 59 49 39 15 24 40 18 22 29 16 13 30 18 12 37 21 16 34 12 22
 !

135 72 63 39 16 23 44 27 17 34 19 15 27 14 13 40 21 19 24 15 9
 

114 58 56 23 13 10 34 17 17 45 25 20 22 9 13 50 20 30 24 12 12
 

103 54 49 19 6 13 40 23 17 34 17 17 22 8 14 72 43 29 22 11 11
 

115 61 54 31 17 14 51 28 23 35 20 15 22 12 10 59 39 20 29 15 14
 

134 72 62 41 18 23 38 22 16 34 18 16 36 18 18 32 25 7 24 15 9
 ! 

70 43 27 22 16 6 30 20 10 14 9 5 16 8 8 22 15 7 10 4 6
 

64 36 28 19 13 6 23 15 8 26 17 9 15 9 6 19 8 11 10 7 3
 

75 39 36 16 7 9 19 11 8 29 14 15 17 10 7 32 14 18 17 6 11
 

81 38 43 7 4 3 27 9 18 23 9 14 13 5 8 40 23 17 20 12 8
 

55 32 23 7 1 6 30 20 10 28 13 15 17 7 10 16 6 10 14 4 10
 ! 

88 34 54 17 7 10 35 12 23 35 14 21 16 12 4 23 12 11 20 11 9
 # 

77 35 42 28 12 16 34 20 14 60 25 35 25 8 17 9 2 7 15 6 9
 

77 33 44 16 8 8 33 11 22 52 27 25 24 8 16 16 6 10 22 8 14
# 

71 26 45 5 2 3 24 12 12 39 17 22 11 4 7 11 3 8 11 5 6


24 11 13 2 1 1 11 4 7 13 4 9 8 2 6 5 2 3 2 0 2
 #

20 5 15 4 0 4 5 2 3 10 3 7 8 4 4 1 1 0 3 0 3
 

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


VICTORIA VICTORIA VICTORIA FRASULENI FRASULENI FRASULENI ICUSENI ICUSENI ICUSENI LUCENI LUCENI LUCENI SCULENI SCULENI SCULENI STANCA STANCA STANCA SENDRENI SENDRENI SENDRENI
A 2 9 2 ' 1 ' ' ) ) )

'

'

'

&

&

'

'

'

'

'

'

'

VALEA LUPULUI VALEA LUPULUI VALEA LUPULUI

Total Masculin Feminin

3075 1508 1567

193 95 98

176 76 100

240 124 116

269 131 138

250 129 121

294 139 155

327 176 151

159 85 74

196 110 86

219 95 124

225 103 122

117 53 64

128 66 62

109 48 61

84 39 45

60 26 34

18 9 9

11 Total VALEA LUPULUI 4 Masculin VALEA LUPULUI 7 Feminin VALEA LUPULUI

349

'

'

"

"

'

&

'

&

'

'

'

'

'

&

'

&

&

&

9 @

D &

$ 4

&

4 0

B $

&

&

&

'

'

'

'

'

&

&

0 @

&

&

'

'

'

'

0 (

&

&

&

&

0 @

&

D &

4 $

&

0 @

$ %

5 D

&

D &

&

0 @

D &

&

&

&

&

9 @

D &

&

&

$ 4

'

&

'

&

IASI IASI IASI


8 u v c F 8 c b

Total Masculin Feminin


S ) ' $ &

119791 59691 60100


d d f g

1243 833 410


f i f

143 104 39
f

56 29 27
d

70 45 25
r

34102 16988 17114


d g f

3958 2925 1033


g i

7947 6645 1302


h i

17892 8197 9695


p s

2419 820 1599


d f

5909 4576 1333


d e

1972 1069 903


q

1681 488 1193


r

7384 4641 2743


i h

13083 4525 8558


g e

11600 2187 9413


i i

246 21 225
i p

663 387 276


i

6 6 0
r

9417 5205 4212


r

'

&

ARONEANU ARONEANU ARONEANU DOROBANT DOROBANT DOROBANT REDIU ALDEI REDIU ALDEI REDIU ALDEI SOROGARI SOROGARI SOROGARI
w 8 u c v x 8

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
S ) ' d $ &

442 269 173 378 272 106 145 118 27 207 142 65
h e s

244 152 92 200 150 50 117 99 18 176 123 53


s f s

5 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
s

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d d

47 27 20 60 36 24 8 4 4 12 8 4
p i

6 6 0 14 12 2 2 2 0 1 1 0
d s

19 19 0 21 20 1 3 3 0 0 0 0
h e

27 10 17 19 12 7 8 4 4 4 3 1
s g d

9 3 6 5 3 2 0 0 0 3 1 2
e

14 11 3 3 3 0 0 0 0 2 2 0
i f d

5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
g

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d

16 12 4 10 8 2 3 3 0 0 0 0
p f

21 6 15 8 4 4 2 2 0 2 1 1
i i

16 4 12 13 4 9 1 0 1 5 1 4
p e s

1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
f

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

11 9 2 20 17 3 1 1 0 2 2 0
d

'

&

BARNOVA BARNOVA BARNOVA CERCU CERCU CERCU PAUN PAUN PAUN PIETRARIA PIETRARIA PIETRARIA TODIREL TODIREL TODIREL VISAN VISAN VISAN
Q C b u F 8

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
S ) ' i $ &

387 241 146 228 130 98 395 248 147 209 138 71 184 139 45 95 67 28
s q i d

178 118 60 178 90 88 206 141 65 104 72 32 157 122 35 55 42 13


i h r s

3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
f

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
p

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d d r

50 29 21 19 15 4 35 18 17 26 21 5 10 5 5 13 6 7
h f p

5 5 0 1 1 0 5 3 2 4 4 0 2 2 0 1 1 0
i g

18 16 2 7 7 0 11 10 1 7 6 1 2 2 0 4 3 1
i q g

23 8 15 5 4 1 36 24 12 13 8 5 1 1 0 4 4 0
e h p

4 0 4 0 0 0 8 3 5 3 0 3 2 1 1 2 1 1
d d

7 7 0 5 5 0 13 10 3 7 7 0 0 0 0 5 5 0
e f d

4 3 1 0 0 0 3 2 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0
e

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
q d

11 8 3 4 4 0 11 7 4 4 4 0 2 2 0 1 1 0
d g d

29 11 18 3 0 3 12 4 8 11 5 6 1 0 1 3 0 3
g q d

27 8 19 1 1 0 39 14 25 16 5 11 1 0 1 3 0 3
d p d p

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
q d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d

27 25 2 5 3 2 10 7 3 10 4 6 3 2 1 2 2 0
r

'

&

CIUREA CIUREA CIUREA CURATURI CURATURI CURATURI DUMBRAVA DUMBRAVA DUMBRAVA HLINCEA HLINCEA HLINCEA LUNCA CETATUII LUNCA CETATUII

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin

939 528 411 116 67 49 499 334 165 56 39 17 1810 1094

491 254 237 66 34 32 285 192 93 24 20 4 176 123

5 4 1 8 8 0 8 7 1 0 0 0 61 44

0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

131 83 48 10 6 4 85 48 37 7 4 3 769 487

13 11 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 28 18

64 58 6 2 2 0 27 27 0 1 1 0 121 115

53 15 38 7 4 3 25 11 14 2 2 0 200 87

11 4 7 1 1 0 1 1 0 2 0 2 33 12

50 41 9 6 4 2 18 18 0 1 1 0 110 88

6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3

22 20 2 2 2 0 15 15 0 1 1 0 79 55

30 9 21 1 1 0 7 1 6 1 1 0 61 13

37 11 26 9 1 8 5 0 5 4 0 4 90 10

2 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 11 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 15 9 3 3 0 11 8 3 13 9 4 53 34

350

LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI PICIORU LUPULUI PICIORU LUPULUI SLOBOZIA SLOBOZIA SLOBOZIA
R v # w v Q 8

Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


S ) ' h $ &

716 207 129 78 236 129 107


e d d d

53 122 71 51 176 101 75


q g h

17 1 1 0 4 4 0
d i

1 0 0 0 0 0 0
r

1 0 0 0 0 0 0
q d

282 22 11 11 23 8 15
g p g g

10 7 7 0 1 1 0
s p g

6 13 13 0 8 8 0
e p

113 6 3 3 1 1 0
h s i

21 0 0 0 3 1 2
h q g

22 11 11 0 1 1 0
g r h

6 3 2 1 0 0 0
r d

3 0 0 0 0 0 0
d d

24 4 3 1 3 1 2
d h d

48 9 3 6 6 1 5
i d d

80 4 1 3 7 0 7
s g d

10 0 0 0 0 0 0
s e g

0 0 0 0 0 0 0
r

0 0 0 0 0 0 0
r

19 5 3 2 3 2 1
r

'

&

HOLBOCA HOLBOCA HOLBOCA CRISTESTI CRISTESTI CRISTESTI DANCU DANCU DANCU ORZENI ORZENI ORZENI RUSENII NOI RUSENII NOI RUSENII NOI RUSENII VECHI RUSENII VECHI RUSENII VECHI VALEA LUNGA VALEA LUNGA VALEA LUNGA
# F S Q 8 c C

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
S ) ' $ &

1035 595 440 220 133 87 2835 1513 1322 260 171 89 104 61 43 295 167 128 162 89 73
g g q p d

542 290 252 102 56 46 400 221 179 180 111 69 59 25 34 224 118 106 117 55 62
d e p

3 3 0 0 0 0 5 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d

0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
r

156 87 69 32 17 15 969 452 517 34 24 10 13 10 3 23 15 8 25 19 6


i e d

50 41 9 11 10 1 196 154 42 8 5 3 11 10 1 9 7 2 0 0 0
i d

37 37 0 18 16 2 216 190 26 9 8 1 1 1 0 7 7 0 7 6 1
g d r

60 29 31 12 7 5 388 170 218 7 5 2 6 4 2 8 5 3 2 2 0


d h s

10 6 4 1 0 1 32 7 25 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
g h

35 31 4 24 18 6 151 121 30 3 3 0 2 2 0 0 0 0 5 5 0
q g

8 5 3 0 0 0 29 17 12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
e

2 0 2 0 0 0 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h

36 26 10 7 6 1 78 58 20 3 3 0 1 1 0 5 5 0 1 0 1
q r

36 10 26 1 0 1 129 42 87 5 3 2 1 1 0 9 4 5 1 0 1
h q

34 14 20 2 1 1 139 25 114 3 1 2 5 2 3 6 2 4 0 0 0
p r

3 0 3 1 0 1 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
g s

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

23 16 7 9 2 7 74 45 29 2 2 0 3 3 0 2 2 0 1 0 1
r

'

&

LETCANI LETCANI LETCANI BOGONOS BOGONOS BOGONOS COGEASCA COGEASCA COGEASCA CUCUTENI CUCUTENI CUCUTENI
a C u v 1 # 8 x 8

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
S ) ' $ &

1349 839 510 177 141 36 640 437 203 99 87 12


i i e e d

548 322 226 104 97 7 470 330 140 73 67 6


e s h

2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
s

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

290 155 135 24 11 13 69 36 33 8 5 3


p s r

24 22 2 2 2 0 5 4 1 0 0 0
h i

159 154 5 16 15 1 25 25 0 10 10 0
d q f

104 56 48 15 6 9 26 12 14 3 1 2
d e f

23 7 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0
d d

51 47 4 2 2 0 9 9 0 0 0 0
h h g

6 2 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0
i

3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
f

35 24 11 4 3 1 5 5 0 2 2 0
q f

42 15 27 0 0 0 6 1 5 2 1 1
s g

22 4 18 3 1 2 3 0 3 0 0 0
e g f

1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
q d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d

38 29 9 5 3 2 16 15 1 1 1 0
r

'

&

MIROSLAVA MIROSLAVA MIROSLAVA BALCIU BALCIU BALCIU BRATULENI BRATULENI BRATULENI CIURBESTI CIURBESTI CIURBESTI CORNESTI CORNESTI CORNESTI

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

539 334 205 252 140 112 128 80 48 297 154 143 272 164 108

176 120 56 160 81 79 91 50 41 209 88 121 221 123 98

2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 94 67 50 30 20 13 11 2 29 24 5 22 16 6

6 5 1 1 1 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0

33 31 2 9 9 0 6 6 0 12 12 0 10 10 0

55 27 28 6 5 1 6 4 2 10 6 4 7 4 3

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 9 2 3 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0

6 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 19 4 6 5 1 0 0 0 6 6 0 1 1 0

42 17 25 7 2 5 2 1 1 7 3 4 2 2 0

11 1 10 3 1 2 0 0 0 8 1 7 3 2 1

4 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 4 3 5 1 4 3 3 0 9 7 2 3 3 0

351

DANCAS DANCAS DANCAS GAURENI GAURENI GAURENI HORPAZ HORPAZ HORPAZ PROSELNICI PROSELNICI PROSELNICI URICANI URICANI URICANI VALEA ADANCA VALEA ADANCA VALEA ADANCA VALEA URSULUI VALEA URSULUI VALEA URSULUI VOROVESTI VOROVESTI VOROVESTI
3 v 3 u C Q 8 c C

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
S ) ' g $ &

79 46 33 98 53 45 310 194 116 327 173 154 327 224 103 302 176 126 95 55 40 373 197 176
d p h d

70 40 30 79 36 43 124 77 47 305 157 148 148 88 60 48 36 12 51 28 23 302 155 147


d h i

0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
h

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g g

4 3 1 5 4 1 84 53 31 3 1 2 74 53 21 82 42 40 19 9 10 34 22 12
f g

0 0 0 1 1 0 4 3 1 3 3 0 12 12 0 10 6 4 1 1 0 0 0 0
i s d

1 1 0 3 3 0 18 17 1 7 7 0 33 32 1 25 24 1 2 2 0 8 8 0
h s d

2 0 2 6 5 1 21 11 10 3 2 1 20 11 9 48 24 24 7 5 2 6 1 5
d p g

0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0
f q

0 0 0 1 1 0 8 8 0 0 0 0 7 6 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0
h d

0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 7 4 3 1 1 0 3 1 2
h

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0
i

2 2 0 2 2 0 10 9 1 1 0 1 12 12 0 11 8 3 4 3 1 4 4 0
q f

0 0 0 0 0 0 6 4 2 1 0 1 7 3 4 13 3 10 1 1 0 4 0 4
p d d

0 0 0 0 0 0 18 3 15 0 0 0 5 3 2 22 4 18 2 0 2 4 1 3
r q e

0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1
q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
h

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

0 0 0 1 1 0 6 4 2 3 3 0 4 3 1 16 13 3 3 3 0 7 5 2
r

'

&

POPRICANI POPRICANI POPRICANI CARLIG CARLIG CARLIG COTU MORII COTU MORII COTU MORII CUZA VODA CUZA VODA CUZA VODA MOIMESTI MOIMESTI MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI REDIU MITROPOLIEI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI TIPILESTI TIPILESTI VANATORI VANATORI VANATORI VULTURI VULTURI VULTURI
u F

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
S ) ' d $ &

810 490 320 205 116 89 83 60 23 197 144 53 134 72 62 43 24 19 70 43 27 325 210 115 287 198 89
r e e

431 257 174 75 50 25 54 41 13 145 102 43 83 37 46 40 22 18 46 29 17 128 89 39 141 101 40


p h r

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
h

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

109 68 41 33 13 20 8 6 2 7 5 2 17 9 8 0 0 0 8 3 5 46 29 17 44 26 18
d i p

16 15 1 7 6 1 0 0 0 3 3 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 4 4 0 5 5 0
g s

49 46 3 17 15 2 5 5 0 6 6 0 8 7 1 0 0 0 6 6 0 29 29 0 28 26 2
i f

48 24 24 16 6 10 3 0 3 10 5 5 2 2 0 1 1 0 4 2 2 22 11 11 9 4 5
q e

5 0 5 11 2 9 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 3 1 2
h

21 21 0 8 8 0 3 3 0 6 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 13 13 0
g s d

5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 2 1 1
h

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

27 15 12 5 2 3 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 9 8 1
q g

41 13 28 18 6 12 0 0 0 3 2 1 4 3 1 0 0 0 1 0 1 25 10 15 14 5 9
i d d

36 11 25 6 1 5 4 1 3 2 0 2 4 1 3 1 1 0 3 1 2 28 9 19 12 3 9
r d h

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1
p

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

16 13 3 9 7 2 1 1 0 15 15 0 7 5 2 0 0 0 1 1 0 12 7 5 6 5 1
r

'

&

REDIU REDIU REDIU BREAZU BREAZU BREAZU HORLESTI HORLESTI

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin

418 284 134 276 173 103 370 222

153 115 38 94 60 34 265 152

1 1 0 1 1 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

93 68 25 26 19 7 12 7

15 14 1 6 6 0 7 6

11 10 1 12 11 1 13 13

28 13 15 25 13 12 16 7

3 0 3 1 0 1 0 0

16 15 1 7 7 0 5 5

2 2 0 11 7 4 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

17 12 5 9 7 2 5 5

43 19 24 39 20 19 18 9

14 3 11 20 5 15 10 3

0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

22 12 10 24 17 7 16 12

352

HORLESTI TAUTESTI TAUTESTI TAUTESTI


1 Q R C S b

Feminin Total Masculin Feminin


b Q 8 S ) ' d $ &

148 35 33 2
q d s d

113 28 27 1
i p p d

0 0 0 0
g

0 0 0 0
r

0 0 0 0
g g

5 4 3 1
q

1 0 0 0
i p

0 1 1 0
i i

9 0 0 0
i

0 0 0 0
q

0 0 0 0
p d

0 0 0 0
d

0 0 0 0
r d

0 0 0 0
g i

9 1 1 0
r h

7 1 1 0
p g

0 0 0 0
p

0 0 0 0
r

0 0 0 0
r

4 0 0 0
r

'

&

SCHITU DUCA Total SCHITU DUCA Masculin SCHITU DUCA Feminin BLAGA Total BLAGA Masculin BLAGA Feminin DUMITRESTII GALATII Total DUMITRESTII GALATII Masculin DUMITRESTII GALATII Feminin POCREACA Total POCREACA Masculin POCREACA Feminin POIENI Total POIENI Masculin POIENI Feminin POIANA Total POIANA Masculin POIANA Feminin SATU NOU Total SATU NOU Masculin SATU NOU Feminin SLOBOZIA Total SLOBOZIA Masculin SLOBOZIA Feminin
S v a F 1 S C S ) ' h $ &

301 182 119 49 34 15 281 173 108 209 130 79 197 133 64 195 120 75 222 142 80 164 127 37
h p i

260 157 103 46 32 14 263 160 103 179 114 65 119 81 38 168 105 63 181 112 69 139 106 33
s g p

1 1 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 4 0 1 1 0
e

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i d s s

5 3 2 0 0 0 1 1 0 3 0 3 7 5 2 3 3 0 5 3 2 2 1 1
i d g

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
s g

5 5 0 0 0 0 4 4 0 3 3 0 12 12 0 5 5 0 8 8 0 16 16 0
s p h

4 2 2 1 1 0 2 2 0 5 2 3 10 5 5 3 0 3 6 2 4 2 1 1
q p h

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
s d h

1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
i g

4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0
e d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d d

10 8 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 3 1 4 3 1 8 6 2 0 0 0
f h d

6 0 6 1 0 1 4 1 3 10 5 5 11 4 7 6 2 4 5 2 3 2 0 2
r e d

2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 16 10 6 3 1 2 1 1 0 0 0 0
f h d g

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p g

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s

1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 7 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
d

'

&

TOMESTI TOMESTI TOMESTI CHICEREA CHICEREA CHICEREA GORUNI GORUNI GORUNI VLADICENI VLADICENI VLADICENI
b c

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
S ) ' $ &

3481 1846 1635 419 245 174 355 262 93 198 123 75
g g e h d

232 159 73 265 150 115 233 194 39 95 61 34


s p r

5 5 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0
d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d

1711 790 921 55 24 31 62 32 30 55 34 21


d p s

110 88 22 12 10 2 6 6 0 0 0 0
i q

246 228 18 20 19 1 6 6 0 13 12 1
p h

415 186 229 19 12 7 20 10 10 11 6 5


g e

44 15 29 0 0 0 2 0 2 2 1 1
s

126 111 15 11 9 2 2 2 0 4 2 2
i f

25 16 9 2 1 1 2 2 0 0 0 0
p

11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d

95 76 19 10 8 2 2 1 1 2 1 1
g f

157 41 116 5 0 5 8 2 6 4 1 3
h d

107 19 88 7 2 5 6 3 3 5 1 4
g i

19 0 19 1 0 1 1 0 1 2 0 2
g g

18 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

156 92 64 10 8 2 4 3 1 4 3 1
r

'

&

BOSIA BOSIA BOSIA COADA STANCII COADA STANCII COADA STANCII MANZATESTI MANZATESTI MANZATESTI UNGHENI UNGHENI UNGHENI
x 8 # F 8 # b 3 b # b C

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
S ) ' $ &

1125 622 503 365 186 179 443 287 156 361 202 159
d d q q

985 521 464 302 135 167 305 183 122 258 138 120
g h i

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
r

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
d i

31 17 14 33 26 7 61 44 17 33 16 17
i i

14 13 1 6 5 1 12 12 0 4 4 0
g i

14 14 0 7 7 0 23 23 0 10 10 0
h q g

10 6 4 4 2 2 9 4 5 6 3 3
r e i

5 3 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1
g

19 19 0 6 6 0 6 5 1 6 5 1
h f d

2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0
q

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
q

14 9 5 1 1 0 7 6 1 19 18 1
p r h

9 3 6 4 2 2 3 1 2 7 0 7
q p

7 3 4 1 1 0 8 2 6 6 1 5
h p

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r

13 11 2 1 1 0 4 4 0 9 5 4
r r

'

&

353

VALEA LUPULUI VALEA LUPULUI VALEA LUPULUI


x C Q S v u C 8

Total Masculin Feminin


S ) ' $ &

1166 686 480


d i d h d

243 200 43
r p r

0 0 0
f

0 0 0
d

1 0 1
r

333 162 171


g e

23 19 4
e

46 42 4
p g

209 98 111
i i

32 9 23
i

47 42 5
p

16 8 8
q

6 2 4
r

46 38 8
d s

54 15 39
h d

53 13 40
g s g

7 0 7
e

0 0 0
i

0 0 0
r

50 38 12
r

'

&

VICTORIA VICTORIA VICTORIA FRASULENI FRASULENI FRASULENI ICUSENI ICUSENI ICUSENI LUCENI LUCENI LUCENI SCULENI SCULENI SCULENI STANCA STANCA STANCA SENDRENI SENDRENI SENDRENI

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

505 377 128 91 79 12 203 144 59 154 108 46 80 57 23 194 170 24 87 79 8

372 289 83 76 71 5 189 134 55 134 95 39 48 39 9 164 146 18 67 62 5

2 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 5 3 2 1 0 1

5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0

17 16 1 2 2 0 4 4 0 5 5 0 3 3 0 13 12 1 8 7 1

20 10 10 2 1 1 0 0 0 2 2 0 2 1 1 4 3 1 3 3 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 24 3 1 1 0 1 1 0 2 2 0 6 3 3 2 2 0 2 2 0

13 1 12 3 0 3 5 1 4 2 0 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1

11 4 7 2 0 2 0 0 0 8 3 5 8 2 6 0 0 0 0 0 0

2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 10 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0

354

Judet / Municipiul /
" # $ % & % ' % # ( % ) 0 % " # $ % & % ' % # ( % ) 0 %

Total
1 2 3 4 4 4

ROMANA
1 5 6 3 7 8

MAGHIA RROM, UCRAI RUSA MOLDO RA TIGAN NEANA GERMANA LIPOVE VENEA TURCA TATARA SARBA
2 6 3 5 4 7 4 6 8 5 6 6 8 1 1 5 9 8 8 6 6 8

SLOVACA BULGARA CROATA GREACA


1 @ 1 8 1 1

EVREIASC POLONEZ CHINEZ A CEHA A ITALIANA A ARMEANA


8 2 5 2 2 2 @ 7 8 2 8

CEANGA ALTA U ALBANEZA ETNIE


2 8 7 6 7 1

NEDECLARAT
2

IASI
) A B $ C ) $ # ) A B $ C ) $ #

320888
2 4 4 8

316094
2 4 4 1

260
3

1898
3

64
3

166
3

433
3

154
3

46
3

6
3

4
3

3
3

7
3

3
3

433
3

421
3

2
3

22
3

79
3

4
3

24
3

2
3

49
3

693
5

21
3

ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI


D ) A $ B E ) D ) A $ B E )

1020 1183 418 263


1 7 1 9

1019 1183 418 263


1 7 2 8

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
5

0 0 0 0
5

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
8

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
1

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

1 0 0 0
5

0 0 0 0
5

BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN


& % # A C ) & % # A C ) 5 3

973 446 940 575 575 426


3 7 2 7

970 445 935 575 575 424


8 @ 6

0 0 0 0 0 0
5 9 7

0 0 0 0 0 0
9

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 0 1 0 0 0
5

0 0 0 0 0 1
2

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 0 4 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3 5

3 0 0 0 0 0
6

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0
3

0 1 0 0 0 0
5

0 0 0 0 0 1
3

CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA


F B ( D B & ) F B ( D B & ) 5

2181 289 1217 200 5078 591 536


5 6 6 2 5

2181 288 1213 200 4468 590 536


5 9 7 1

0 0 0 0 0 1 0
3

0 0 0 0 595 0 0
9 7

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
2

0 1 0 0 0 0 0
9

0 0 0 0 2 0 0
1

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 4 0 12 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 1 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

HOLBOCA CRISTESTI DANCU ORZENI RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA
( C G & ) $ % ( C G & ) $ %

2300 599 6863 696 373 552 279


6 6 2 3

2300 597 6810 683 373 551 279


6 6 5 6

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 46 13 0 0 0
5

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 2 0 0 0 0
3

0 0 5 0 0 0 0
3

0 2 0 0 0 1 0
3

0 0 0 0 0 0 0
2

0 0 0 0 0 0 0
5

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0
3

LETCANI BOGONOS COGEASCA CUCUTENI


" % A B 0 ( ) E ) " % A B 0 ( ) E )

3528 669 1927 496


4 3 @ 1

3524 669 1927 496


4 3 6 8

0 0 0 0
3

1 0 0 0
3

0 0 0 0
5

0 0 0 0
3

0 0 0 0
5

0 0 0 0
@

2 0 0 0
3

1 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI
' B ' A % & ) $ % ' B ' A % & ) $ %

1512 434 290 738 650 203 178 890 503 847 973 185 670
6 @ 1 9

1507 433 290 738 650 203 178 889 503 846 972 185 670
6 @ 2 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

POPRICANI CARLIG COTU MORII CUZA VODA MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI VANATORI VULTURI
A C H % # A C H % #

2314 618 270 580 449 140 327 1149 888


1 8 2 5

2313 618 270 580 449 140 327 1141 888


1 8 5 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

1 0 0 0 0 0 0 0 0
1

0 0 0 0 0 0 0 1 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 5 0
6

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 2 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

REDIU BREAZU HORLESTI TAUTESTI


0 & F % G # H # & ) 0 & F % G # H # & )

1486 815 961 159


8 1 1 @

1477 815 961 159


8 1 1 1

0 0 0 0
3

3 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

6 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
8

0 0 0 0
3

355

SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIENI POIANA SATU NOU SLOBOZIA
G B " C 0 G % G B " C 0 G % 5 5

518 128 711 546 822 538 625 449


4 6 6 5 5

514 128 711 546 822 538 625 449


4 8 5

0 0 0 0 0 0 0 0
5 5

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
8

0 0 0 0 0 0 0 0
2

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
1

0 0 0 0 0 0 0 0
8

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0
3

4 0 0 0 0 0 0 0
5

0 0 0 0 0 0 0 0
3

TOMESTI CHICEREA GORUNI VLADICENI


# $

9054 1089 1235 488


1 7 4 7

9031 1089 1235 486


1 7 4 7

1 0 0 0
3

10 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

4 0 0 0
3

0 0 0 2
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

3 0 0 0
3

4 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

1 0 0 0
3

0 0 0 0
3

BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI


E ) ( C ) ( # ' # ( # % E ) ( C ) ( # ' # ( # %

1771 604 933 681


1 3 @ 9

1771 604 933 681


1 3 @ 5

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
8

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

0 0 0 0
3

VALEA LUPULUI
E % & G B A % ) E % & G B A % )

3075
8 2 7 1

3071
8 2 7 1

0
3

0
3

0
3

0
3

4
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI STANCA SENDRENI

1523 381 572 575 357 550 335

1523 381 572 575 357 550 335

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

356

"

"

sirsup

siruta

comune

Total

GrecoEvanghelica Evanghelica de catolica Romanolutherana Crestina de Reformata Ortodoxa confesiune Unitariana Armeana (biserica catolica sinodorit vechi romana unita augustana presbiteriana cu roma)
8 6 % 6 & 9 % # & $ $ 6 7 6 8 # 6 & 6 9 @ $ 8 & 6 %

Baptista

Penticostala Evanghelica Adventist Crestina (biserica lui (biserica a de ziua Musulmana Mozaica dupa evanghelica dumnezeu a saptea evanghelie apostolica) romana)
# @ % @ # $ A 6 @ A % @ 7 $ 8 & 6 $ 9 % 7

Alte religii

Fara religie

Ateu

Nedeclarata

&

&

'

&

&

&

95060
# $ A 9 A

95079 IASI
# $ A 9 A 4 B C ) D 4 ) (

320888
7 8 8 9

303640
7 8 9 &

9655
@

323
%

89
%

36
%

34
%

15
%

8
%

630
%

639
%

1019
6 &

573
%

1701
%

258
%

635
@

402
%

776
%

84
%

211
%

160
%

95747 95747 95747 95747


# $ % 8 8

95756 95765 95774 95783


# $ % 8 8

ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI


E 4 B ) C F 4

1020 1183 418 263


6 # 6 $

1019 1153 418 256


6 8 # & 7

1 0 0 0
7

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 30 0 6
@ 7

0 0 0 0
%

0 0 0 0
@

0 0 0 0
6

0 0 0 1
@

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

95088 95088 95088 95088 95088 95088


# & 7 $ 9

95097 95104 95113 95122 95131 95140


# & 7 $ 9

BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN


1 0 ( B D 4 @ %

973 446 940 575 575 426


% # 7 #

954 445 937 571 568 421


# 6 $ 8

9 0 3 2 3 5
%

0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0
@ @

7 0 0 1 4 0
&

0 0 0 0 0 0
7 7

1 0 0 0 0 0
#

2 0 0 1 0 0
%

0 1 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0
% 7

0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0
%

96254 96254 96254 96254 96254 96254 96254


# $ @ $ #

96263 96272 96281 96290 96307 96316 96325


# $ @ $ #

CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA


G C 3 E C 1 4 @

2181 289 1217 200 5078 591 536


@ & & 7 @

2180 288 1203 199 4953 586 526


@ 6 % 6 7

1 1 0 1 76 1 0
9 A

0 0 0 0 0 0 0
@

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 2 0 0
$ @

0 0 0 0 1 0 0
7

0 0 9 0 1 4 2
8 @

0 0 0 0 2 0 0
#

0 0 0 0 21 0 8
7 8

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 5 0 20 0 0
6 #

0 0 0 0 2 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

95159 95159 95159 95159 95159 95159 95159


# A & A #

95168 95177 95186 95195 95202 95211 95220


# A & A #

HOLBOCA CRISTESTI DANCU ORZENI RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA
3 D H 1 4 ) 0

2300 599 6863 696 373 552 279


& & 7 %

2283 598 6531 687 373 552 279


& $ & #

5 1 232 9 0 0 0
7 7

0 0 1 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 5 0 0 0 0
%

0 0 12 0 0 0 0
%

0 0 8 0 0 0 0
%

0 0 19 0 0 0 0
@ 7

12 0 16 0 0 0 0
@

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
6

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 39 0 0 0 0
@ 6

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0
%

97679 97679 97679 97679


# A # @ #

97688 97697 97704 97713


# A # @ #

LETCANI BOGONOS COGEASCA CUCUTENI


' 0 B C 5 3 4 F 4

3528 669 1927 496


8 % A 6

3484 664 1925 496


A 8 6 $

17 5 0 0
# 6

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
% $

0 0 0 0
9

0 0 0 0
A 7

0 0 0 0
A

12 0 0 0
# @

1 0 0 0
9

0 0 0 0
%

3 0 0 0
%

0 0 0 0
%

11 0 2 0
7 8

0 0 0 0
7

0 0 0 0
7

0 0 0 0
7

97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919
# 8 $ % $

97928 97937 97946 97955 97964 97973 97982 97991 98006 98015 98024 98033 98042
# 8 $ % $

MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI
2 C 2 B 0 1 4 ) 0

1512 434 290 738 650 203 178 890 503 847 973 185 670
& A 6 $

1417 407 290 726 650 196 178 880 503 837 912 182 657
& $ @ $

43 0 0 6 0 6 0 3 0 4 27 0 4
@ 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

33 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$ @

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
9

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 9
9 & 7

1 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
$

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

13 4 0 0 0 1 0 5 0 5 0 0 0
@ 8

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
%

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
%

357

98505 98505 98505 98505 98505 98505 98505 98505 98505


# $ 7 6 #

98514 98523 98532 98541 98550 98569 98578 98587 98596


# $ 7 6 #

POPRICANI 2314 CARLIG 618 COTU MORII 270 CUZA VODA 580 MOIMESTI 449 REDIU MITROPOLIEI 140 TIPILESTI 327 VANATORI 1149 VULTURI 888
B D

2298 596 246 568 446 131 317 1089 824


6 7 # %

8 6 0 0 0 0 0 0 0
&

1 0 0 0 0 0 0 2 0
@

0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 5 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 8 6
@

0 4 22 12 0 0 0 8 0
%

5 8 0 0 0 2 10 0 0
# %

2 4 2 0 0 0 0 35 45
7 @

0 0 0 0 0 0 0 7 0
9

0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 3 2 0 0 13
8

0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0 0
%

95239 95239 95239 95239


# 8 8 7 A

95248 95257 95266 95275


# 8 8 7 A

REDIU BREAZU HORLESTI TAUTESTI


5 1 G 0 H (

1486 815 961 159


( 1 4 9 6 6 A

1390 810 935 155


9 6 @ $

2 0 0 4
9

1 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
7

0 0 1 0
%

0 0 0 0
@

61 5 24 0
@ %

21 0 0 0
%

4 0 0 0
%

0 0 0 0
9

0 0 0 0
%

7 0 1 0
@

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

98827 98827 98827 98827 98827 98827 98827 98827


# $ 7 # 6

98836 98845 98854 98863 98872 98881 98890 98907


# $ 7 # 6

SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIENI POIANA SATU NOU SLOBOZIA
H C ' D 5 H 0 @ @

518 128 711 546 822 538 625 449


8 & & @ @

514 124 710 545 820 537 616 449


9 6 & 7 8

0 4 0 0 0 0 0 0
7 @

0 0 0 0 0 0 0 0
9

0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0
% @

0 0 0 0 2 0 0 0
8

0 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 1 0 0 0 0 0
% $

0 0 0 0 0 1 9 0
% 9

0 0 0 0 0 0 0 0
9

0 0 0 0 0 0 0 0
6

4 0 0 0 0 0 0 0
9

0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 1 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0 0
%

0 0 0 0 0 0 0 0
@

0 0 0 0 0 0 0 0
9

95293 95293 95293 95293


# & % % 6

95300 95319 95328 95337


# & % % 6

TOMESTI CHICEREA GORUNI VLADICENI


( )

9054 1089 1235 488


6 # 8 #

8654 1079 1215 488


6 # A &

272 5 5 0
$

14 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

17 0 1 0
%

5 0 0 0
9

0 0 0 0
@

31 5 14 0
7

44 0 0 0
@

3 0 0 0
%

4 0 0 0
%

0 0 0 0
%

5 0 0 0
%

0 0 0 0
%

1 0 0 0
%

4 0 0 0
%

96003 96003 96003 96003


@ % % 6 $ 6 @

96012 96021 96030 96049


% % 6 $ 6

BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI


F 4 3 D 4 3 ( 2 ( 3 ( 0

1771 604 933 681


6 % A $

1770 602 932 672


7 # 7 $ 8

0 2 0 3
9 @

0 0 0 0
6

0 0 0 0
%

0 0 0 0
7

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
% @

0 0 0 4
7

1 0 0 0
@

0 0 0 2
& 7

0 0 1 0
8

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
9

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

0 0 0 0
%

100353
@ % % % % 9 @

95284 VALEA LUPULUI


% % % % 9 F 0 1 H C B 0 4

3075
9 7 # 6

2925
9 @ 7 &

84
A

13
%

0
%

2
%

0
%

0
%

0
% 7

0
A

12
% @ %

1
&

6
@

28
7 &

0
%

0
%

0
%

4
%

0
%

0
%

0
%

100004 100004 100004 100004 100004 100004 100004

100013 100022 100031 100040 100059 100068 100077

VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI STANCA SENDRENI

1523 381 572 575 357 550 335

1478 361 572 569 329 520 297

1 0 0 6 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 27 0

0 0 0 0 0 0 0

34 5 0 0 28 1 38

1 0 0 0 0 0 0

9 15 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

358

359

&

&

97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919 97919

97928 97937 97946 97955 97964 97973 97982 97991 98006 98015 98024 98033 98042

MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI
2 " 5 # A " 3 E 4 E

414 121 111 228 174 68 62 254 162 292 360 65 219

15171 4449 3454 7579 4505 1928 1837 9680 4270 9802 15510 3077 6585

'

&

'

&

97679 97679 97679 97679

97688 97697 97704 97713

LETCANI BOGONOS COGEASCA CUCUTENI


2 # @ #  4 3 " D

1026 195 550 185

39520 6754 16882 4891

&

&

95159 95159 95159 95159 95159 95159 95159

95168 95177 95186 95195 95202 95211 95220

HOLBOCA CRISTESTI DANCU ORZENI RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA
2 " 5 # A C 6 

660 158 1795 196 105 154 101

24208 5843 67861 5525 3827 5283 3359

&

'

&

&

'

96254 96254 96254 96254 96254 96254 96254

96263 96272 96281 96290 96307 96316 96325

CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA


# A 4 9 4 B

679 98 306 59 1502 213 189

22584 3077 9789 2193 63447 7299 8088

'

'

&

&

95088 95088 95088 95088 95088 95088

95097 95104 95113 95122 95131 95140

BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN


' # 6 3 7 " A

354 160 387 314 198 139

12797 4469 18479 12605 5587 3773

&

&

&

'

'

&

'

'

95747 95747 95747 95747

95756 95765 95774 95783

ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI


$ # @ 4 5 3 # 9

368 354 123 71

15561 14273 3275 2435

&

&

'

'

&

'

95060

95079 IASI
7 5 # 6 5 4 3 #

109357

3913832

'

'

'

&

'

( %

'

&

" # "

360

&

'

&

&

100004 100004 100004 100004 100004 100004 100004

100013 100022 100031 100040 100059 100068 100077

VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI STANCA SENDRENI

523 118 183 228 133 147 112

18490 4580 4406 6427 4583 4652 3602

'

95239

95284 VALEA LUPULUI


$ # " 3 4 C A " @

1009

54913

'

&

&

'

96003 96003 96003 96003

96012 96021 96030 96049


@

BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI


" 7 7 E 7 # 6 #

546 198 281 220

24066 6922 9743 7680

&

&

&

&

&

'

'

95293 95293 95293 95293

95300 95319 95328 95337

TOMESTI CHICEREA GORUNI VLADICENI


" 5 6 B 5 7

2558 392 388 164

95178 14265 12395 5039

&

'

&

'

'

98827 98827 98827 98827 98827 98827 98827 98827

98836 98845 98854 98863 98872 98881 98890 98907


C

SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIENI POIANA SATU NOU SLOBOZIA
' " C 6 D 4

208 46 247 240 288 224 229 154

7233 1386 7563 6641 10116 6665 7339 4025

&

'

&

&

&

'

&

'

95239 95239 95239 95239

95248 95257 95266 95275

REDIU BREAZU HORLESTI TAUTESTI


$ # A 7

486 279 355 57

14300 9390 11424 1245

&

'

'

% 0 % % ) $ ) $ 1 (

0 1 8 1 & & ) 2 2

8 $ $ $ $ ' % 2 ( ( $

98505 98505 98505 98505 98505 98505 98505 98505 98505

98514 98523 98532 98541 98550 98569 98578 98587 98596

POPRICANI CARLIG COTU MORII CUZA VODA MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI VANATORI VULTURI
7 "

652 174 75 179 120 54 107 380 270

25510 6671 3815 4891 5182 1085 3169 19107 8476

"

6 A

3 

1 1301 1302

1304 1317

1318

1305 1306

1307

1319

1321

1308 1324 1310 1311 1312

MUNICIPIUL IASI Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Suprafata intravilana a municipiilor si oraselorha Suprafata spatiilor verzi a municipiilor si oraselor- ha Lungimea strazilor orasenesti - total - km Lungimea strazilor orasenesti modernizate km Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile km Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile- mc/zi Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor-uz casnicmii mc Lungimea simpla a retelei de canalizare - km Gaze naturale distribuiteuz casnic- mii mc Numarul tramvaielor in inventar Numarul troleibuzelor in inventar Numarul autobuzelor in inventar

1996

2001

2006

9391 106376

9391 109357

9391 110476

3464217 3913832 3985611 3650 6077 6158

450

450

450

501 336

502 344

502 348

539.5

708.6

708.6

306000

306000

31494

19961

365.2 141 54 150

397.8 42911 148 45 147

413.2 59193 145 28 197

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII.

346613 179025 324185

348705 181590 329717

316716 167417 299776

361

1404 1412 1405 1406 1407

Nascuti vii Nascuti morti Decedati - total Decedati sub un an Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 1416 Imigranti
3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total 2102 Gradinite de copii 2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2106 Licee 2107 Institute de invatamint universitar 2109 Elevi inscrisi - total 2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2111 Elevi inscrisi in invatamint liceal 2114 Studenti inscrisi 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial 2118 Personal didactic in invatamint liceal 2122 Sali de clasa si cabinete scolare 5 CULTURA SI ARTA 2206 Teatre si institutii muzicale - total - numar 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2302 Paturi in spitale - sector public - numar

2614 8 2695 54 3264 2277 237 12

2888 6 2586 58 4763 3753 308 1194

3465 2 2497 24 4686 5065 426 222

141985

120242

115772

170 59 44 27 10 73559 43207

149 60 38 33 12 62097 33420

122 46 28 35 10 51526 22513

21074 38774 8746 2448 2073 2229

19555 56942 8396 1977 2158 2441

21564 60102 7506 1438 1962 2515

4 127

4 128

4 97

6358

6152

5616

362

2303 Medici - sector public persoane 2312 Medici - sector privat persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2326 Spitale - sector public 2328 Dispensare medicale sector public 2330 Policlinici - sector public 2349 Centre medicale de specialitate- sector public 2351 Ambulatorii de specialitate- sector public 2350 Ambulatorii de spitalsector public 2323 Policlinici - sector privat
7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar 12 TURISM, ODIHNA SI TRATAMENT 2401 Unitati de cazare (total) numar 2402 Locuri in unitati de cazare - (total) numar 2403 Hoteluri - numar 2404 Locuri in hoteluri - numar 2407 Hanuri si moteluri - numar

1892 4726 13 94 15 -

2208 99 4125 92 15 2 1 -

2080 111 4594 355 15 1 1 2

7 -

3749 1123 480 1045 1005 96

3653 1169 270 887 1206 121

3864 1217 506 1008 840 293

156

255

307

16 2050 9 1501 2

18 2033 10 1454 1

32 2429 13 1557 -

363

2408 Locuri in hanuri si moteluri - numar 2411 Vile turistice - numar 2412 Locuri in vile turistice numar 2414 Tabere de elevi si prescolari - numar 2415 Locuri in tabere de elevi si prescolari - numar

94 2 282

62 1 14 2 326

2 83 2 329

364

1 1301 1302

1304 1307

1319

1321

ARONEANU Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile km Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile- mc/zi Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor-uz casnicmii mc

1996

2001

2006

3900 770

3900 916

3900 1015

22335 35544 41215 5.0 5.0 7.5

280

76

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1405 Decedati - total 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total 2102 Gradinite de copii

2397 1197 2461 30 36 53 51 2 -

2509 1275 2530 38 33 91 36 27

2927 1419 2935 49 27 92 41 -

260

138

82

7 3

6 3

2 -

365

2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2109 Elevi inscrisi - total 2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial 2122 Sali de clasa si cabinete scolare
5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2303 Medici - sector public 2312 Medici - sector privat persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar

4 262 262

3 356 356

2 322 322

34 31 16

37 33 18

29 24 22

1 2 1

1 1 1 1 -

1 2 1 -

2958 1548 44 335 697 334

2948 1689 44 169 884 162

3118 1886 237 648 347

12

31

35

366

1 1301 1302

1304 1324

BARNOVA Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Gaze naturale distribuiteuz casnic- mii mc

1996

2001

2006

4122 1050

4122 1552

4122 1716

38534 57710 69130 166

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total 2102 Gradinite de copii 2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2109 Elevi inscrisi - total 2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial 2136 Personal didactic in invatamint primar 2137 Personal didactic in invatamint gimnazial 2122 Sali de clasa si cabinete scolare 5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2303 Medici - sector public -

3130 1565 3046 40 36 1 44 48 -

3360 1697 3385 58 34 1 96 35 4

4261 2115 4263 50 41 2 154 70 -

161

390

434

9 3 6 305 305

8 2 6 311 311

1 1 306 306

30 26 16 10 10

24 21 14 7 14

28 23 14 9 15

367

persoane 2312 Medici - sector privat persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public
7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar 12 TURISM, ODIHNA SI TRATAMENT 2401 Unitati de cazare (total) numar 2402 Locuri in unitati de cazare - (total) numar

5 1

2 2 1 -

2 8 6 -

2090 925 227 416 375 147

2245 1002 268 436 383 156

1955 802 104 371 532 146

19

35

35

2 19

3 34

368

1 1301 1302

1304 1307

1321

1308 1324

CIUREA Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile km Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor-uz casnicmii mc Lungimea simpla a retelei de canalizare - km Gaze naturale distribuiteuz casnic- mii mc

1996

2001

2006

4772 2659

4772 3046

4772 3182

94265 116477 124322 5 5 6

149

94

4 -

4 -

4 640

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint -

8270 4135 8333 125 86 4 214 123 1 -

9344 4626 9428 126 73 2 333 177 1

10566 5138 10587 157 90 3 326 199 2 -

1503

623

634

15

14

369

2102 2103 2109 2110

2115 2117 2122

total Gradinite de copii Scoli din invatamintul primar si gimnazial Elevi inscrisi - total Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial Personal didactic - total Personal didactic in invat. primar si gimnazial Sali de clasa si cabinete scolare

7 8 1203 1203

6 8 1308 1308

4 1036 1036

106 92 37

113 100 35

91 78 37

5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2303 Medici - sector public persoane 2312 Medici - sector privat persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar

5 7 1

2 2 2 2 -

2 1 5 1 -

2683 1636 91 191 479 286

2749 1709 18 223 516 283

2878 1754 67 222 494 341

16

22

370

1 1301 1302

1304 1307

1321

1308 1324

HOLBOCA Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile km Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor-uz casnicmii mc Lungimea simpla a retelei de canalizare - km Gaze naturale distribuiteuz casnic- mii mc

1996

2001

2006

5004 2936

5004 3169

5004 3233

95035 115906 119837 6 6 7.1

229

179

3 -

3 452

4 1494

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1412 Nascuti morti 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT

11605 5729 11693 135 1 96 2 245 190 -

12371 6100 12395 113 83 3 272 211 1 14

12416 6139 12452 117 80 374 253 1 -

1894

1744

1063

371

2101 Unitati de invatamint total 2102 Gradinite de copii 2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2106 Licee 2109 Elevi inscrisi - total 2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2111 Elevi inscrisi in invatamint liceal 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial 2118 Personal didactic in invatamint liceal 2122 Sali de clasa si cabinete scolare
5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2303 Medici - sector public persoane 2312 Medici - sector privat persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha

15 6 7 1 2285 1904

14 6 7 1 1758 1361

4 3 1 1087 846

131 159 111 28 60

132 140 89 33 60

118 92 60 15 52

8 15 1

1 5 6 1 -

2 5 5 10 -

4137 3268 18 72

3999 2889 18 68

4203 3418 5 67

372

1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha


9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar 12 TURISM, ODIHNA SI TRATAMENT 2401 Unitati de cazare (total) numar 2402 Locuri in unitati de cazare - (total) numar 2407 Hanuri si moteluri - numar 2408 Locuri in hanuri si moteluri - numar

628 151

878 146

501 212

25

23

22

1 64 1 64

1 55 -

373

1 1301 1302

1304 1307

1321

1324

LETCANI Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile km Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor-uz casnicmii mc Gaze naturale distribuiteuz casnic- mii mc

1996

2001

2006

5855 1648

5855 1956

5855 2014

54899 68047 71394 3

13

159

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1412 Nascuti morti 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total

6049 2945 6155 91 65 108 84 1 -

6456 3174 6489 101 1 51 99 90 4

6724 3324 6742 66 63 3 151 86 -

329

642

556

10

10

374

2102 Gradinite de copii 2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2109 Elevi inscrisi - total 2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial 2122 Sali de clasa si cabinete scolare
5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2303 Medici - sector public persoane 2312 Medici - sector privat persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar

5 5 794 765

5 5 976 928

2 890 875

67 56 34

78 68 48

68 59 47

4 8 1

1 2 2 2 -

1 2 6 4 -

4945 3076 59 110 1278 422

5294 3442 59 65 1315 413

5216 3367 5 58 1218 568

12

10

19

375

12 TURISM, ODIHNA SI TRATAMENT 2401 Unitati de cazare (total) numar 2402 Locuri in unitati de cazare - (total) numar

1 44

1 38

1 48

376

1 1301 1302

1304 1324

MIROSLAVA Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Gaze naturale distribuiteuz casnic- mii mc

1996

2001

2006

8257 1837

8257 2530

8257 2745

57756 87847 105510 133 583

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1412 Nascuti morti 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total 2102 Gradinite de copii 2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2106 Licee 2109 Elevi inscrisi - total 2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si

5762 2777 5923 92 94 3 82 109 2 1

6488 3183 6536 109 2 70 7 310 115 9

8756 4327 8765 121 80 3 518 134 -

1311

1180

1439

21 8 11 1 1241 624

21 8 12 1 1403 689

4 3 1 1064 673

377

2111 2115 2117 2118 2122

gimnazial Elevi inscrisi in invatamint liceal Personal didactic - total Personal didactic in invat. primar si gimnazial Personal didactic in invatamint liceal Sali de clasa si cabinete scolare

420 103 48 44 44

481 125 55 60 44

252 105 64 28 71

5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2303 Medici - sector public persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar

12

12

11

6 6 1

2 4 2 -

3 10 1 -

6116 3949 383 115 1385 284

6510 4077 449 227 1483 274

6638 4362 334 247 1333 362

11

18

107

378

1 1301 1302

1304

POPRICANI Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp

1996

2001

2006

6962 1589

6962 2011

6962 2083

45041 77906 81105

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total 2102 Gradinite de copii 2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2109 Elevi inscrisi - total 2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial

5525 2696 5584 88 69 3 59 112 2 -

6091 2986 6079 84 66 2 139 105 1 3

7354 3671 7362 115 57 1 218 89 1 1

542

587

242

14 6 8 790 790

12 5 7 902 795

2 2 772 701

91 79

79 63

68 54

379

2122 Sali de clasa si cabinete scolare


5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2303 Medici - sector public persoane 2312 Medici - sector privat persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar 12 TURISM, ODIHNA SI TRATAMENT 2401 Unitati de cazare (total) numar 2402 Locuri in unitati de cazare - (total) numar

31

33

34

5 10 1

1 2 2 1 -

2 2 2 1 -

5482 3489 127 60 1179 627

5631 3432 57 44 1492 606

5924 3809 55 38 1350 672

20

13

1 20

380

1 1301 1302

1304 1307

1321

1324

REDIU Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile km Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor-uz casnicmii mc Gaze naturale distribuiteuz casnic- mii mc

1996

2001

2006

5573 1660

5573 2186

4510 1346

54922 91272 45949 0.4 0.4 5.5

10

96

155

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total 2102 Gradinite de copii

5460 2720 5525 53 63 48 111 3 1

5844 2924 5899 64 61 2 221 97 1 7

3839 1920 3849 59 37 1 144 85 -

555

551

411

9 4

9 4

2 -

381

2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2109 Elevi inscrisi - total 2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial 2122 Sali de clasa si cabinete scolare
5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2303 Medici - sector public persoane 2312 Medici - sector privat persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar

5 568 568

5 612 612

2 287 272

52 44 30

58 50 31

30 23 14

5 5 1

1 2 2 1 -

1 2 2 3 -

4511 2426 16 199 1097 773

5195 2855 59 279 1249 753

3915 2083 24 167 1112 529

12

29

52

382

1 1301 1302

1304

SCHITU DUCA Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp

1996

2001

2006

11454 11454 11454 1477 1636 1680 40993 50968 53588

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total 2102 Gradinite de copii 2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2109 Elevi inscrisi - total 2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial 2122 Sali de clasa si cabinete

4065 2000 4231 66 59 1 67 76 1

4112 2007 4164 76 63 1 47 90 -

4453 2188 4480 42 63 1 93 71 -

190

172

210

14 6 8 514 514

15 7 8 507 507

3 3 482 482

53 47 28

66 59 30

51 42 29

383

scolare
5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2302 Paturi in spitale - sector public - numar 2303 Medici - sector public persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar 12 TURISM, ODIHNA SI TRATAMENT 2401 Unitati de cazare (total) numar 2402 Locuri in unitati de cazare - (total) numar 2406 Locuri in campinguri numar

55 7 14 1

6 15 1 -

4 5 1 -

4848 2829 191 151 1298 379

4701 2240 174 126 1874 287

5104 3243 79 128 1314 340

12

13

12

1 38 38

2 48 -

1 16 -

384

1 1301 1302

1304 1307

1321

1308 1324

TOMESTI Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile km Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor-uz casnicmii mc Lungimea simpla a retelei de canalizare - km Gaze naturale distribuiteuz casnic- mii mc

1996

2001

2006

3711 3172

3711 3502

3711 3706

105715 126877 139249 5 5 8.5

206

222

2.4 -

2.4 1503

4.0 2127

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint -

11506 5670 11624 101 81 1 308 176 -

12430 6136 12471 120 76 4 372 319 9

12201 6027 12231 132 64 2 394 318 2 -

1529

697

392

12

11

385

2102 2103 2109 2110

2115 2117 2122

total Gradinite de copii Scoli din invatamintul primar si gimnazial Elevi inscrisi - total Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial Personal didactic - total Personal didactic in invat. primar si gimnazial Sali de clasa si cabinete scolare

8 4 2591 2591

7 4 1710 1710

1 1 893 893

185 160 66

143 125 49

86 68 49

5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2303 Medici - sector public persoane 2312 Medici - sector privat persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar

8 9 1

5 3 7 2 -

4 4 6 9 -

2328 953 124 393 587 271

2115 1095 112 380 498 30

2139 1163 79 360 502 35

26

63

386

1 1301 1302

1304

UNGHENI Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp

1996

2001

2006

4614 1152

4614 1245

4630 1295

35382 48411 51019

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1415 Emigranti 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total 2102 Gradinite de copii 2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2109 Elevi inscrisi - total 2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial

3660 1849 3760 55 66 3 58 66 -

3781 1889 3826 48 47 3 66 42 1 8

4162 2047 4185 50 47 1 83 73 -

110

108

112

8 4 4 397 397

8 4 4 475 475

2 2 415 415

36 31

39 35

37 31

387

2122 Sali de clasa si cabinete scolare


5 2207 2208 2209 CULTURA SI ARTA Biblioteci - total - numar Biblioteci publice - numar Abonamente la radio numar 2210 Abonamente la televiziune - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2303 Medici - sector public persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar

21

20

22

5 1 653 276

5 1 649 324

3 1 -

1 5 1

2 1 1 -

2 3 2 -

3524 2433 18 833 240

3821 2437 26 1016 342

3632 2355 65 896 316

19

388

1 1301 1302

1304 1307

1321

1324

VALEA LUPULUI Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile km Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor-uz casnicmii mc Gaze naturale distribuiteuz casnic- mii mc

1996 2001

2006

1063 1196

- 70431 5.5

14

1257

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total 2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2109 Elevi inscrisi - total

3627 1788 3630 30 11 1 225 70

367

1 1 221

389

2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial 2122 Sali de clasa si cabinete scolare
5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar

221

24 19 16

1 1

784 492 28 164 36 64

88

390

1 1301 1302

1304 1307

1321

VICTORIA Denumire ECHIPAREA TERITORIULUI Suprafata totala - ha Locuinte existente - total - numar Suprafata locuibila total mp Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile km Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor-uz casnicmii mc

1996

2001

2006

6216 1307

6216 1444

6216 1465

32610 46740 47872 1 1 2

20

12

2 POPULATIA 1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila) 1402 Populatia la 1.VII. femei 1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII. 1404 Nascuti vii 1405 Decedati - total 1406 Decedati sub un an 1407 Stabiliri de domiciliu in localitate 1408 Plecari cu domiciliul din localitate 1416 Imigranti 3 FORTA DE MUNCA 1500 Salariati - total - numar mediu 4 INVATAMINT 2101 Unitati de invatamint total 2102 Gradinite de copii 2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial 2109 Elevi inscrisi - total

4034 1945 4182 73 58 2 115 74 -

4212 2053 4251 74 67 1 76 57 5

4365 2155 4391 58 57 74 69 -

301

592

227

15 7 8 526

16 8 8 618

2 1 1 674

391

2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 2115 Personal didactic - total 2117 Personal didactic in invat. primar si gimnazial 2122 Sali de clasa si cabinete scolare
5 CULTURA SI ARTA 2207 Biblioteci - total - numar 6 OCROTIREA SANATATII 2302 Paturi in spitale - sector public - numar 2303 Medici - sector public persoane 2312 Medici - sector privat persoane 2304 Personal mediu sanitar sector public - persoane 2339 Personal sanitar mediu sector privat - persoane 2342 Unitati medico-sociale sector public 2328 Dispensare medicale sector public 7 AGRICULTURA 1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 1808 Suprafata arabila - ha 1809 Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 1810 Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 1811 Suprafata - pasuni - ha 1812 Suprafata - finete - ha 9 INVESTITII - CONSTRUCTII 1704 Locuinte terminate - total - numar

487

566

602

47 37 28

58 45 28

56 41 29

72 3 12 1

25 3 4 10 1 -

4 4 20 3 1 -

4243 3355 52 735 101

4277 3396 58 682 141

4554 3595 2 104 697 156

17

392

ANEXA 4 STRUCTURA POPULAIEI ZMI PE SEXE

393

STRUCTURA POPULATIE ZMI pe sexe Perioada 1992 - 2006 Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Localitate Municipiul Iai Aroneanu Brnova Ciurea Holboca Le cani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tometi Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban 01/01/1992 344425 2376 2935 8043 11123 5874 5911 5537 3369 3909 11245 3567 2078 3771 344425 01/07/1996 346613 2397 3130 8270 11605 6049 5762 5525 5460 4065 11506 3660 _ 4034 346613 71463 418076 01/07/2001 348705 2509 3360 9344 12371 6456 6488 6091 5844 4112 12430 3781 _ 4212 348705 76998 425703 Total la: 18/03/2002 320888 2884 3935 10092 11662 6620 8073 6735 3421 4337 11866 3989 3075 4293 320888 80982 401870 Masculin la: 01/07/2001 18/03/2002 167115 151812 1234 1663 4718 6271 3282 3305 3105 2920 2105 6294 1892 _ 1469 1971 5119 5852 3347 4086 3389 1739 2215 5933 2019 1508 2146 151812 40793 192605 Feminin la: 01/07/2001 18/03/2002 181590 169076 1275 1697 4626 6100 3174 3183 2986 2924 2007 6136 1889 _ 2053 181590 38050 219640 1415 1964 4973 5810 3273 3987 3346 1682 2122 5933 1970 1567 2147 169076 40189 209265

01/07/2006 316716 2927 4261 10566 12416 6724 8756 7354 3839 4453 12201 4162 3627 4365 316716 85651 402367

01/01/2007 303979 2967 4304 10660 12474 6744 8936 7433 3874 4459 12280 4190 3737 4399 303979 86457 390436

01/01/1992 167687 1181 1487 4100 5642 2973 3017 2844 1677 1965 5713 1773 1054 1908 167687 35334 203021

01/07/1996 167588 1200 1565 4135 5876 3104 2985 2829 2740 2065 5836 1811 _

01/07/2006 149299 1508 2146 5428 6277 3400 4429 3683 1919 2265 6174 2115 1839 2210 149299 43393 192692

01/01/2007 144228 1524 2173 5462 6299 3402 4517 3710 1940 2267 6227 2124 1890 2209 144228 43744 187972

01/01/1992 176738 1195 1448 3943 5481 2901 2894 2693 1692 1944 5532 1794 1024 1863 176738 34404 211142

01/07/1996 179025 1197 1565 4135 5729 2945 2777 2696 2720 2000 5670 1849 _ 1945 179025 35228 214253

01/07/2006 167417 1419 2115 5138 6139 3324 4327 3671 1930 2188 6027 2047 1788 2155 167417 42268 209685

01/01/2007 159751 1443 2131 5198 6175 3342 4419 3723 1934 2192 6053 2066 1847 2190 159751 42713 202464

167588 34146 201734

167115 36789 203904

Total rural 69738 414163 Total general ZMI

Sursa: Prelucrare dupa documente statistice de la Directia Judeteana de Statistica Iasi Populatie totala Masculina (Barbati) Feminina (Femei) Date statistice de la recensamintele din 1992 si 2002 Date statistice extrase din fisele localitatilor

CONCLUZII: 1. Se remarca o evolutie descendenta a populatiei din mediul urban/ Municipiul Iasi (plecari in strainatate, retragere in mediul rural) 2. A avut loc o evolutie ascendenta a populatiei din mediul rural cu evolutii spectaculoase in unele comune (ex. Barnova, Miroslava) 3. In mediul urban predomina femeile; in mediul rural predomina barbatii 4. ZMI inglobeaza aproximativ 48% din populatia Judetului Iasi

394

ANEXA 5 SPORUL NATURAL I MIGRATORIU N ZMI

395

Sporul natural si migratoriu in ZMI

Populatia cu domiciliu in Nr crt localitate Nascuti vii Localitatea/ Anul 1996 2001 2006 1996 2001 2006 1 Municipiul Iasi 324185 329717 299776 2614 2888 3465 2 Aroneanu 2461 2530 2935 30 38 49 3 Barnova 3046 3385 4263 40 58 50 4 Ciurea 8333 9428 10587 125 126 157 5 Holboca 11693 12395 12452 135 113 117 6 Letcani 6155 6489 6742 91 101 66 7 Miroslava 5923 6536 8765 92 109 121 8 Popricani 5584 6079 7362 88 84 115 9 Rediu 5255 5899 3849 53 64 59 10 Schitu Duca 4231 4164 4480 66 76 42 11 Tomesti 11624 12471 12231 101 120 132 12 Ungheni 3760 3826 4185 55 48 50 13 Valea Lupului _ _ 3630 _ _ 30 14 Victoria 4182 4251 4391 73 74 58 Total urban 324185 329717 299776 2614 2888 3465 Total rural 72247 77453 85872 949 1011 1046 Total general ZMI 396432 407170 385648 3563 3899 4511

Nascuti morti 1996 2001 2006 8 6 2

1 1 2

8 1 9

6 3 9

Stabiliri de domiciliu Plecari cu domiciliu Decedati - total Decedati- sub un an in localitate din localitate Emigranti Imigranti Sporul de natalitate Sporul de mortalitate Sporul decesului infantil 1996 2001 2006 1996 2001 2006 1996 2001 2006 1996 2001 2006 1996 2001 2006 1996 2001 2006 1996 2001 2006 1996 2001 2006 1996 2001 2006 2695 2586 2497 54 58 24 3264 4763 4686 2277 3753 5065 237 308 426 12 1194 222 0.80633 0.875903 1.155863 0.831315 0.784309 0.832955 20.658 20.0831 6.926407 36 33 27 53 91 92 51 36 41 2 27 1.219017 1.501976 1.669506 1.46282 1.304348 0.919932 0 0 0 36 34 41 1 1 2 44 96 154 48 35 70 4 1.313198 1.713442 1.172883 1.181878 1.004431 0.961764 25 17.24138 40 86 73 90 4 2 3 214 333 326 123 177 199 1 2 1 1.50006 1.336445 1.482951 1.032041 0.774289 0.850099 32 15.87302 19.10828 96 83 80 2 3 245 272 374 190 211 253 1 1 14 1.154537 0.911658 0.939608 0.821004 0.669625 0.642467 14.81481 26.54867 0 65 51 63 3 108 99 151 84 90 86 1 4 1.478473 1.55648 0.978938 1.056052 0.785945 0.934441 0 0 45.45455 94 70 80 3 7 3 83 310 518 109 115 134 2 1 9 1.553267 1.667687 1.380491 1.587034 1.070991 0.912721 32.6087 64.22018 24.79339 69 66 57 3 2 1 59 139 218 112 105 89 2 1 1 3 1 1.575931 1.381806 1.562076 1.235673 1.085705 0.774246 34.09091 23.80952 8.695652 63 61 37 2 1 48 221 144 111 97 85 3 1 1 7 1.008563 1.08493 1.532866 1.198858 1.034074 0.961289 0 31.25 16.94915 59 63 63 1 1 1 67 47 93 76 90 71 1 1.559915 1.825168 0.9375 1.394469 1.512968 1.40625 15.15152 13.15789 23.80952 81 76 64 1 4 2 308 372 394 176 319 318 2 9 0.868892 0.962232 1.079225 0.696834 0.609414 0.523261 9.90099 33.33333 15.15152 66 47 47 3 3 1 58 66 83 66 42 73 1 8 1.462766 1.254574 1.194743 1.755319 1.228437 1.123059 54.54545 62.5 20 _ _ 11 _ _ 1 _ _ 225 _ _ 70 _ _ _ _ _ _ #VALUE! #VALUE! 0.826446 #VALUE! #VALUE! 0.30303 #VALUE! #VALUE! 33.33333 58 67 57 2 1 115 76 74 74 57 69 5 1.745576 1.740767 1.320884 1.386896 1.5761 1.29811 27.39726 13.51351 0 2 2695 2586 2497 54 58 24 3264 4763 4686 2277 3753 5065 237 308 426 12 1194 222 0.80633 0.875903 1.155863 0.831315 0.784309 0.832955 20.658 20.0831 6.926407 0 809 724 717 20 26 18 1402 2122 2846 1220 1374 1558 12 4 6 2 91 1 1.313549 1.305308 1.218092 1.11977 0.93476 0.834964 21.07482 25.71711 17.20841 2 3504 3310 3214 74 84 42 4666 6885 7532 3497 5127 6623 249 312 432 14 1285 223 0.898767 0.957585 1.16972 0.883884 0.812928 0.833402 20.76901 21.54399 9.310574

396

ANEXA 6 COMPETITIVITATE ECONOMIC

397

Agenti economici in ZMI: numar, structura si localizare (an fiscal 2007)


SC
Intreprind mari M 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Agenti economici 2007 IMM-uri MC 1 5 10 11 11 14 8 0 27 3 2 0 11 1167 103 1167 Judetul Iasi % 34828 ZMI 100% 26862 % 77.13%

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localizare Aroneanu Brnova Ciurea Holboca Le cani Miroslava Popricani Rediu Tometi Schitu Duca Victoria Ungheni Valea_Lupul ui Municipiul_I ai Total rural Total urban

T 19 44 89 140 63 78 46 53 132 38 18 20 52 5535 792 5535 6327

AF 7 12 42 53 29 24 21 35 50 6 9 10 19 1103 317 1103

PF 12 32 46 86 34 53 25 18 82 32 9 10 33 4395 472 4395

II 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 3 37

T 50 126 236 252 90 247 95 11 326 32 36 19 193 18822 1713 18822

MJ 0 1 0 0 0 4 1 0 0

MR 49 120 226 241 78 229 86 11 299

Total agenti economici 69 170 325 392 153 325 141 64 458 70 54 39 245 24357 2505 24357 26862

0 0 0 0 44 1 44

0 0 0 5 231 11 231

29 34 19 177 17380 1598 17380

Total general

1420

4867

40

20535

45

242

1270

18978

Sursa: Prelucrare dupa documente de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi (an fiscal 2007) Legenda: T - Total AF - Asociatii familiale PF - Persoane fizice II - Intreprinderi individuale SC - Societati comerciale IMM- Intreprinderi mici si mijlocii M - Intreprinderi mari (peste 250 salariati) MJ - Intreprinderi mijlocii (50 - 249 salariati) MC - Intreprinderi mici (10 - 49 salariati) MR - Microintreprinderi (0 - 9 salariati)

398

Structurarea agentilor economici (societati comerciale) in ZMI conform activitatilor CAEN (an fiscal 2007)
Produc ie agricultura Intrepr indmar i M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IMM-uri MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 MC 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 6 4 6 10 MR 1 4 1 3 1 7 1 0 10 1 2 1 8 129 40 129 169 T 2 5 19 14 9 18 5 1 26 2 2 3 10 1216 116 1216 1332 Produc ie industriala Intrepri ndmari M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 IMM-uri MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22 MC 0 0 1 0 4 4 0 0 3 0 0 0 1 122 13 122 135 MR 2 5 18 14 5 14 5 1 23 2 2 3 9 1067 103 1067 1170 T 0 7 18 17 2 18 6 1 21 1 0 1 14 672 106 672 778 Constructii Intreprind mari M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 IMM-uri MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 7 8 MC 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 51 4 51 55 MR 0 7 18 17 2 15 6 1 21 1 0 1 12 612 101 612 713 T 14 26 39 53 19 44 16 2 71 7 7 1 40 5344 339 5344 5683 Intreprin dmari M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 Servicii IMM-uri MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22 3 22 25 MC 0 0 1 2 1 3 2 0 4 0 1 0 2 152 16 152 168 MR 14 26 38 51 18 41 14 2 67 7 6 1 35 5169 320 5169 5489 T 13 31 77 72 20 56 22 3 73 9 11 5 51 4468 443 4468 4911 Intreprin dmari M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Comert IMM-uri MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 MC 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 142 5 142 147 MR 13 30 77 71 20 56 22 3 71 9 11 5 50 4323 438 4323 4761 T 20 53 81 93 39 104 43 4 124 12 14 8 70 6986 665 6986 7651 Intrepr indma ri M 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 36 37 Neclasificate* IMM-uri MJ 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 176 7 176 183 MC 1 4 7 8 6 4 4 0 17 3 1 0 6 694 61 694 755 MR 19 48 74 85 32 96 38 4 107 9 13 8 63 6080 596 6080 6676

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localizare Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Tomesti Schitu Duca Victoria Ungheni Valea Lupului Municipiul Iasi Total rural Total urban
Total general ZMI

Total general

T 1 4 2 3 1 7 3 0 11 1 2 1 8 136 44 136 180

50 126 236 252 90 247 95 11 326 32 36 19 193 18822 1713 18822 20535

Sursa: Prelucrare dupa documente de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi (an fiscal 2007) Observatii: *Neclasificate - Aceasta coloana contine persoane juridice care au codificarea activitatii principale ORDIN Nr. 337/ 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

SC -uri in ZMI - Topul activitatilor CAEN 1 Neclasificate* 7651 2 Servicii 5683 3 Comert 4911 4 Productie industriala 1332 5 Constructii 778 6 Productie agricultura 180

399

Analiza sector SC din ZMI (an fiscal 2007) SC Intreprind mari M MJ Nr. Localizare T 1 Aroneanu 0 0 50 2 Brnova 0 1 126 3 Ciurea 0 0 236 4 Holboca 0 0 252 5 Le cani 1 0 90 6 Miroslava 0 4 247 7 Popricani 0 1 95 8 Rediu 0 0 11 9 Tometi 0 0 326 Schitu 10 Duca 0 0 32 11 Victoria 0 0 36 12 Ungheni 0 0 19 Valea_Lup 13 ului 0 5 193 Municipiul_ 14 Iai 44 231 18822 Total rural 1713 Total urban 18822 Total 20535 1 44 45 11 231 242

Societati comerciale in ZMI (2007) Intreprinderi mari Intreprinderi mici si mijlocii IMM-uri MC 1 5 10 11 11 14 8 0 27 3 2 0 11 1167 103 1167 1270
Rural (nr) Nr total Urban (nr) % % Nr total Urban (nr) % Rural (nr) % 45 44 97.77% 1 2.23 20490 18778 91.64% 1712 8.36%

MR 49 120 226 241 78 229 86 11 299

29 34 19 177 17380 1598 17380 18978

400

ANEXA 7 UTILITI N ZMI

401

Utilitati - gaz metan in ZMI (2008)


Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea Consumatori casnici Consumatori noncasnici Municipiul Iasi 69558 Aroneanu Barnova 40 Ciurea 5 Holboca 186 Letcani 195 Miroslava Popricani Rediu 162 Schitu Duca Tomesti 2304 Ungheni Valea Lupului 1014 Victoria 69558 Total urban 3906 Total rural 73464 Total general ZMI

1215 1

16

9 14 1215 40 1255

Sursa: Distrigaz Nord

402

Energie termica - bransamente (01.06.2008)


Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea Persoane fizice (apartamente) Agenti economici Municipiul Iasi 59.521 Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria 59.521 Total urban 0 Total rural 59.521 Total general ZMI

Institutii publice 1.094 140

1.094 0 1.094

140 0 140

Sursa: CET Iasi

403

Alimentarea cu apa in ZMI (2008)

Nr gosp. deserv. Lung. Lung. totala retea Nr aduct. (m) distrib.(m) brans. 32200 4603 10050 1035 0 6535 0 0 479550 8488 20300 9576 7140 32300 0 0 Lung. Nr inst. retea publice canaliz. 619 6 7 4 3 12 0 0 1 0 7 1 4 0 619 45 664 427400 0 0 8792 9438 0 0 0 0 0 11000 0 0 0 427400 29230 456630

Nr gosp. deservite

Nr crt Localitatea 1 Municipiul Iasi 2 Aroneanu 3 Barnova 4 Ciurea 5 6 7 8 9 10 Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca

11 Tomesti 12 Ungheni 13 Valea Lupului 14 Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Sursa mixt(Timisesti+ Prut) Prut mixt(Timisesti+ Prut) mixt(Timisesti+ Prut) mixt(Timisesti+ Prut) Timisesti _ _ Timisesti _ mixt(Timisesti+ Prut) mixt(Timisesti+ Prut) Timisesti Prut

Nr pers deserv. %

Nr total gosp. apa

Nr ag. ec. 2196 7 15 17 41 21 1 0 1 0 43 2 64 13 2196 225 2421

Nr. Nr. pers. racord. deserv. 12528 0 11 70 152 0 0 0 12 0 152 0 0 0 12528 397 12925 258449 0

% 82 0

Nr total gosp. 17565 1074 1685 2438 1930 1906 3081 2522 1405 1492 1210 0 0 0 1571 1408 1711 17565 23433 40998

Canal

Nr inst. Nr ag. ec. publice 2125 3 8 11 0 9 0 0 1 0 35 0 0 0 0 18 0 2125 85 2210 613 0 0 4 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 613 11 624

14871 256683 81,4 380 1039 34,5 559 154 223 657 79 0 47 0 248 1562 35,5 2459 22,8 4583 2185 104 0 132 0 36,5 34,2 1,1 0 3,4 0

17565 14834 84,5 1074 377 35,1 1685 2438 1930 1906 3081 2522 1405 1492 1210 497 29,5 154 6,3 220 644 78 0 45 0 11,4 33,8 2,5 0 3,2 0

12498 71,2 0 11 0,7 70 2,9 152 7,9 0 0 0 12 0,9 0 152 12,6 0 0 0 12498 397 12895

24 0,5 2233 20,7 4404 35,1 0 0 0 0 0 0 42 1,1 0 0 6680 54,1 0 0 0 258449 13383 271832

0 0 0 0

5860 8684 1357 11210 32200 43474 75674 7351 10452 18539 479550 120006 599556

6865 55,6

248 20,5

83 219 5,2 1103 3037 78,7 198 526 12 14871 256683 3731 22711 18602 279394

1571 83 5,3 1408 1085 77 1711 191 11,2 17565 14834 23433 3622 40998 18456

Sursa: Apavital Iasi/(RAJAC)

404

ANEXA 8 SNTATE N ZMI

405

Ocrotirea sanatatii in ZMI


Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Paturi in spitale- sector public 1996 2001 2006 2008 6358 6152 5616

55 _

Medici - sector public 1996 2001 2006 2008 1892 2208 2080 1 1 1 2 1_ 5 2 2 8 1 2 4 1 1 6 2 3 5 1 2 5 1 1 7 6 4 8 5 4 1 2 2 3 1892 55 1947 3 2208 26 2234 4 2080 26 2106

72 6358 127 6485

25 _ 6152 25 6177

5616 0 5616

0 0 0

Medici - sector privat Pers mediu sanitar - sector public 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 89 111 4726 4125 4594 _ 1_ 2 1 1 _ 2 2 5 2 8 _ 2 1 7 2 5 _ 5 5 15 6 5 _ 2 2 8 2 6 6 4 10 _ 2 2 10 2 2 _ 2 2 3 5 2 2 14 15 5 _ 3 4 9 7 6 5 1 3 _ _ 1 _ 4 4 12 10 20 0 0 89 111 0 4726 4125 4594 0 0 0 23 22 3 98 54 74 0 0 0 112 133 3 4824 4179 4668 0

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Iasi Sursa: Primarii Observatii Pentru anul 2008 asteptam informatii de la primariile din comune

406

Ocrotirea sanatatii in ZMI Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu _ Barnova _ Ciurea _ Holboca _ Letcani _ Miroslava _ Popricani _ Rediu _ Schitu Duca _ Tomesti _ Ungheni _ Valea Lupului _ Victoria _ Total urban Total rural Total general ZMI

Pers mediu sanitar- sector privat 1996 2001 2006 2008 92 355 1 1 1 6 2 1 1 10 2 4 2 1 1 1 1 3 1 1 2 9 1 2 _ 1 1 3 0 92 355 0 0 16 43 0 0 108 398 0

Spitale - sector public Dispensare medicale - sector public 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 13 15 15 94 2 1 1_ _ 1_ _ 1_ _ 1_ _ 1_ _ 1_ _ 1_ _ 1_ _ 1_ _ 1_ _ 2 1_ _ 1_ 94 12 106 _ 2 0 2 1 0 1 0 2 2

13 0 13

15 0 15

15 0 15

0 0 0

Observatii

407

Ocrotirea sanatatii in ZMI Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Policlinici - sector public Centre medicale de specialitate-sector public Ambulatorii de specialitate- sector public 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 15 1 1 2 9

15 0 15

1 0 1

1 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 0 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9 0 9

0 0 0

Observatii

408

Ocrotirea sanatatii in ZMI Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Ambulatorii de spital - sector public Policlinici - sector privat 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 7 7

2008

Unitati medico-sociale - sector public 1996 2001 2006 2008

_ 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0

_ 0 0 0

1 0 1 1

0 0 0

Observatii

409

ANEXA 9 SITUAIA NVMNTULUI N ZMI

410

Situatia invatamantului preuniversitar in ZMI


Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Unitati de invatamant -total Localitatea/ Anul 1996 2001 2006 2008 Municipiul Iasi 170 149 122 115 Aroneanu 7 6 2 4 Barnova 9 8 1 9 Ciurea 15 14 4 10 Holboca 15 14 4 10 Letcani 10 10 2 6 Miroslava 21 21 4 15 Popricani 14 12 2 10 Rediu 9 9 2 5 Schitu Duca 14 15 3 8 Tomesti 12 11 2 10 Ungheni 8 8 2 4 Valea Lupului _ _ 1 2 Victoria 15 16 2 9 Total urban 170 149 122 115 Total rural 149 144 31 102 Total general ZMI 319 293 153 217

Gradinite de copii Sc din inv primar si gimnazial Licee/Colegii/Gr SC 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 59 60 46 50 44 38 28 34 27 33 35 31 3 3_ 1 4 3 2 3 3 2_ 3 6 6 1 6 7 6_ 3 8 8 4 7 7 6_ 3 7 7 3 6 1 1 1 1 5 5_ 2 5 5 2 4 8 8_ 2 11 12 3 12 1 1 1 1 6 5_ 3 8 7 2 7 4 4_ 1 5 5 2 4 6 7_ 1 8 8 3 7 8 7 1 4 4 4 1 6 4 4_ 4 4 2 4 1_ _ 1 1 7 8 1 2 8 8 1 7 59 60 46 50 44 38 28 34 27 33 35 31 68 65 2 26 78 77 27 74 2 2 2 2 127 125 48 76 122 115 55 108 29 35 37 33

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Iasi Sursa (exceptie Municipiul Iasi): Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi Pentru Municipiul Iasi - anul 2008: informatiile au fost preluate de la Directia de Investitii a Primariei Municipiului Iasi Sursa: Primaria

411

Situatia invatamantului preuniversitar in ZMI Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Elevi inscrisi- total Localitatea/ Anul 1996 2001 2006 2008 Municipiul Iasi 73559 62097 51526 36454 Aroneanu 262 356 322 437 Barnova 305 311 306 410 Ciurea 1203 1308 1036 1351 Holboca 2285 1758 1087 1388 Letcani 794 976 890 1129 Miroslava 1241 1403 1064 1434 Popricani 790 902 772 1055 Rediu 568 612 287 407 Schitu Duca 514 507 482 699 Tomesti 2591 1710 893 1151 Ungheni 397 475 415 566 Valea Lupului _ _ 221 359 Victoria 526 618 674 941 Total urban 73559 62097 51526 36454 Total rural 11476 10936 8449 11327 Total general ZMI 85035 73033 59975 47781

Elevi inscrisi in inv pr si gim 1996 2001 2006 2008 43207 33420 22513 11026 262 356 322 437 305 311 306 410 1203 1308 1036 1351 1904 1361 846 1130 765 928 875 1129 624 689 673 1008 790 795 701 1055 568 612 287 407 514 507 482 699 2591 1710 893 1151 397 475 415 566 _ _ 221 359 487 566 602 941 43207 33420 22513 11026 10410 9618 7659 10643 53617 43038 30172 21669

Elevi inscrisi in inv liceal 1996 2001 2006 2008 21074 19555 21564 25428

131 420

132 481

21074 19555 551 613 21625 20168

Personal didactic total 1996 2001 2006 2008 8746 8396 7506 3289 34 37 29 29 30 24 28 29 106 113 91 89 118 258 159 140 92 99 67 78 68 67 252 426 103 125 105 102 91 79 68 64 52 58 30 30 53 66 51 51 185 143 86 79 36 39 37 34 _ _ 24 21 47 58 56 64 21564 25428 8746 8396 7506 3289 370 684 963 960 765 758 21934 26112 9709 9356 8271 4047

412

Situatia invatamantului preuniversitar in ZMI Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului _ Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Pers didactic din inv primar si gim 1996 2001 2006 2008 2448 1977 1438 1418 31 33 24 29 26 21 23 29 92 100 78 89 111 89 60 79 56 68 59 67 48 55 64 65 79 63 54 64 44 50 23 30 47 59 42 51 160 125 68 79 31 35 31 34 _ 19 21 37 45 41 64 2448 1977 1438 1418 762 743 586 701 3210 2720 2024 2119

Pers didactic din inv liceal Sali de clasa si cabinete scolare 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 2073 2158 1962 1871 2229 2441 2515 1317 16 18 22 22 10 14 15 24 37 35 37 67 28 33 15 20 60 60 52 70 34 48 47 51 44 60 28 37 44 44 71 72 31 33 34 51 30 31 14 23 28 30 29 38 66 49 49 58 21 20 22 27 _ _ 16 16 28 28 29 50 2073 2158 1962 1871 2229 2441 2515 1317 72 93 43 57 405 410 437 569 2145 2251 2005 1928 2634 2851 2952 1886

413

ANEXA 10 INVMNT PREUNIVERSITAR N ZMI 2008

414

Situatie statistica

Nr. Crt

42

502

24

1450

3 4

31 2304

1830

3 gradinite au alocate fonduri pentru RK: Grad PP 27, Grad PP 12, Grad PP 11, 3 gradinite au alocate fonduri pentru lucrari noi: Grad 8075 PN 16, Grad PP4, Grad PP 1 Scoala Nr. 11 are alocate fonduri pentru consolidare, Scoala Nr. 26, Scoala Nr. 22 au alocate fonduri pentru reabilitare, Scoala Nr. 32 are 21586 alocate fonduri pentru lucrari noi Liceul Sportiv are alocate fonduri pentru consolidare, Colegiul National - corp B, Scoala Postliceala, Colegiul Tehnic Leonida, Grup Scolar Cernatescu, Grup Scolar CF au alocate fonduri pentru lucrari de reabilitare, Liceul "V. Alecsandri", Liceul "M. Costin", au alocate fonduri pentru lucrari noi. Campusuri scolare si SAM: Grup Scolar "V. 25428 Madgearu", Grup Scolar "Gh. Asachi"

1 2 3 4

1 3 22

5 24

123 Gradinita Aroneanu finalizata Scoala Dorobanti are alocate fonduri pentru de lucrari de reabilitare si 314 reparatii capitale in HG 962 / 2008

2 3

24

103 Gradinita Barnova finalizata coala cls. I-VIII sat Brnova, coala cls. I-IV sat Cercu, coala cls. IIV sat Pun, coala cls. I-IV sat Pietrarie, coala cls. I-IV sat Todirel are alocate fonduri pentru lucrari de reabilitare in HG 370 / 2008 coala cls. I-IV sat Cercu are alocate fonduri pentru obiectiv de 307 investitii in HG 962 / 2008

415

24
Grdini a sat Dumbrava are alocate fonduri pentru lucrari de 343 reabilitare in HG 370 / 2008 coala cu cls. I-IV sat Dumbrava are alocate fonduri pentru utilitati in HG 370 / 2008, coala cu cls. I-VIII sat Piciorul Lupului are alocate 1008 fonduri pentru utilitati in HG 962 / 2008

14

2 3 4 1

7 67

75

HOLBOCA 3 19 344 Gradinita sat Dancu este finalizata Scoala Dancu este finalizata, coala cu cls. I-VIII sat Rusenii Vechi are alocate fonduri pentru reabilitare in HG 370 / 2008 si HG 962 / 786 2008 Grup Scolar Holboca are alocate fonduri pentru reabilitare in HG 370 / 2008 si HG 962 / 2008 258 LETCANI 1 2 3 4 2 4 51 MIROSLAVA 1 2 3 4 1 2 3 4 2 12 1 72 POPRICANI 3 7 51 REDIU
Gradinita Rediu are alocate fonduri pentru reabilitare in HG 370 / 2008, Gradinita Horlesti are alocate fonduri pentru lucrari noi in HG 131 370 / 2008 si HG 962 / 2008 Gradinita Valea Adanca si Gradinita Proselnici are alocate fonduri 339 pentru lucrari noi in HG 370 / 2008 si HG 962 / 2008 Scoala Dancas si Scoala Gaureni are alocate fonduri pentru lucrari 669 noi in HG 370 / 2008 si HG 962 / 2008 426

2 3 4

6 1 70

60 20

9 58

249 880 coala Letcani are alocate fonduri pentru reabilitare in HG 370 / 2008

13 52 37

12 49 3

301
Scoala Vanatori are alocate fonduri pentru consolidare in HG 370 / 704 2008 si HG 962 / 2008 50

1 2

1 4

6 24

276

416

3 4 1 2 3 4 1 23 TOMESTI 6 4 58 SCHITU DUCA 1 9 210


Scoala Pocreaca are alocate fonduri pentru lucrari noi in HG 370 / 2008 si HG 962 / 2008, Scoala Dumitrestii Galatii are alocate fonduri 489 pentru utilitati in HG 370 / 2008

17 62

287 Gradinita Chicerea este finalizata Scoala Tomesti are alocate fonduri pentru reparatii capitale in HG 864 370 / 2008

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

7 38

42

VICTORIA 2 7 50 UNGHENI 6 4 27 VALEA LUPULUI 1 1 16 6 15 132 227 28 151


Scoala Manzatesti, Scoala Coada Stancii si Scoala Ungheni are 415 alocate fonduri pentru reabilitare in HG 370 / 2008

10 48 6

247
Scoala Victoria este finalizata, Scoala Stanca are alocate fonduri 619 pentru utilitati si reabilitare in HG 370 / 2008 75

417

ANEXA 11 SITUAIA LOCUINELOR TERMINATE N ZMI

418

Investitii in constructii - Locuinte terminate


Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Locuinte terminate Localitatea/ Anul 1996 2001 2006 2008 Municipiul Iasi 156 255 307 Aroneanu 12 31 35 Barnova _ 19 34 Ciurea 16 3 22 Holboca 25 23 22 Letcani 12 10 19 Miroslava 11 18 107 Popricani 20 7 13 Rediu 12 29 52 Schitu Duca 12 13 12 Tomesti 1 26 63 Ungheni 19 _ _ Valea Lupului _ _ 88 Victoria 17 5 3 156 255 307 0 Total urban 157 184 470 0 Total rural 313 439 777 0 Total general ZMI

419

ANEXA 12 TURISM N ZMI

420

Turism in ZMI
Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Unitati de cazare (total) -numar Locuri in unitati de cazare Hoteluri - numar Locuri in hoteluri - numar 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 16 18 32 2050 2033 2429 9 10 13 1501 1454 1557 _ 1 1 _ 1 _ 2 2 1_ 1 3 _ 64 44 _ 38 _ 48 19 55 _ 38 34

1 1 1

48 20 16

16 3 19

18 6 24

32 6 38

0 0 0

2050 146 2196

2033 160 2193

2429 118 2547

0 0 0

9 0 9

10 0 10

13 0 13

0 1501 1454 0 0 0 0 1501 1454

1557 0 1557

0 0 0

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Iasi Sursa: Primarii Observatii Pentru anul 2008 asteptam informatii de la primariile din comune

421

Turism in ZMI
Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Hanuri si moteluri - numar 1996 2001 2006 2 1

2008

Locuri in hanuri si moteluri -nr Cabane - numar 1996 2001 2006 2008 1996 2001 94 62

2006

2008

1_

64 _

2 1 3

1 0 1

0 0 0

0 0 0

94 64 158

62 0 62

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Observatii

422

Turism in ZMI
Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Locuri in cabane - numar 1996 2001 2006

2008

Vile turistice - numar 1996 2001 2006 1 2

2008

Locuri in vile turistice - numar 1996 2001 2006 2008 14 83

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 1

2 0 2

0 0 0

0 0 0

14 0 14

83 0 83

0 0 0

Observatii

423

Turism in ZMI
Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Localitatea/ Anul Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

Tabere de elevi si prescolari - numar Locuri in tabere de elevi si prescolari - nr ocuri in campinguri L 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2006 2008 1996 2001 2 2 2 282 326 329

2006

2008

38 _

2 0 2

2 0 2

2 0 2

0 0 0

282 0 282

326 0 326

329 0 329

0 0 0

0 38 38

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Observatii

424

ANEXA 13 SITUAIA FONDULUI FUNCIAR N ZMI

425

Situatia fondului funciar in ZMI


Nr crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Suprafata agricola (Ha) Arabil (Ha) Localitatea/ Anul 1996 2001 2005 2006 2008 1996 2001 2005 2006 2008 1996 Municipiul Iasi 3749 3653 3079 3864 3017 1123 1169 1040 1217 1020 480 Aroneanu 2958 2948 2502 3118 2927 1548 1689 1455 1886 1833 44 Barnova 2090 2245 1904 1955 2364 925 1002 803 802 1014 227 Ciurea 2683 2749 2518 2878 2589 1636 1709 1464 1754 1686 91 Holboca 4137 3999 3983 4203 3855 3268 2889 3197 3418 3002 18 Letcani 4945 5294 4297 5216 4998 3076 3442 2649 3367 3260 59 Miroslava 6116 6510 6507 6638 6039 3949 4077 4227 4362 3847 383 Popricani 5482 5631 5282 5924 5334 3489 3432 3232 3809 3133 127 Rediu 4511 5195 4479 3915 3381 2426 2855 2376 2083 1656 16 Schitu Duca 4848 4701 4572 5104 6355 2829 2240 2759 3243 4538 191 Tomesti 2328 2115 1934 2139 2149 953 1095 672 1163 1163 124 Ungheni 3524 3821 3519 3632 2060 2433 2437 2102 2355 2060 _ Valea Lupului _ _ 0 784 1012 _ _ 0 492 609 _ Victoria 4243 4277 3780 4544 4560 3355 3396 2879 3595 3697 _ Total urban 3749 3653 3079 3864 3017 1123 1169 1040 1217 1020 480 Total rural 47865 49485 45277 50050 47623 29887 30263 27815 32329 31498 1280 Total general ZMI 51614 53138 48356 53914 50640 31010 31432 28855 33546 32518 1760

Livezi (Ha) 2001 2005 270 318 44 14 268 104 18 38 18 5 59 56 449 433 57 58 59 25 174 170 112 108 _ 1 _ 0 _ 1 270 318 1258 1013 1528 1331

2006 2008 1996 506 677 1045 _ 1 335 104 263 416 67 31 191 5 2 72 5 110 334 284 115 55 45 60 24 199 79 39 151 79 89 393 _ 18 28 14 _ 2 11 52 506 677 1045 782 779 2112 1288 1456 3157

Vii (Ha) 2001 2005 887 1206 168 109 436 365 223 177 68 23 65 104 227 155 44 69 279 167 126 123 380 352 26 20 _ 0 58 59 887 1206 2100 1723 2987 2929

2006 2008 1996 1008 799 1005 237 178 697 371 362 375 222 79 479 67 105 628 58 50 1278 247 180 1385 38 38 1179 167 13 1097 128 128 1298 360 360 587 65 833 164 163 _ 104 29 735 1008 799 1005 2228 1685 10571 3236 2484 11576

Pasuni (Ha) 2001 2005 2006 2008 1026 426 840 315 884 757 648 567 383 480 532 565 516 548 494 510 878 571 501 576 1315 1120 1218 1185 1483 1405 1333 1391 1492 1415 1350 1492 1249 1222 1112 1284 1874 1100 1314 1310 498 654 502 502 1016 1145 896 _ 0 36 139 682 719 697 682 1026 426 840 315 12270 11136 10633 10203 13296 11562 11473 10518

Fanete (Ha) 1996 2001 2005 96 121 89 334 162 167 147 156 152 286 283 291 151 146 187 422 413 368 284 274 287 627 606 508 773 753 689 379 287 420 271 30 148 240 342 251 _ _ 0 101 141 122 96 121 89 4015 3593 3590 4111 3714 3679

2006 293 347 146 341 212 568 362 672 529 340 35 316 64 156 293 4088 4381

2008 206 348 160 283 170 503 337 626 428 340 35 87 141 206 3458 3664

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Iasi Sursa: Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Iasi

426

ANEXA 14 INVENTAR TERENURI AFERENTE SPAIILOR VERZI 2007

427

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI DIRECTIA TEHNICA BIROU ADMINISTRARE MEDIU URBAN

INVENTAR TERENURI AFERENTE SPATIILOR VERZI 2007


NR CRT CODUL DE CLASIFICARE LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI
Intrare oras stg.-str.Pacurari-strRediu Tatar,str.Pacuret Blocuri Pacurari intre str.Rediu-garaj ONT si statia Autoservis Blocuri str.Pacurari si Canta de la intrare in oras Intrare str.Canta si calea ferata Blocuri intre sos.Pacurari si str.Canta blocuri intre sos Pacurari-str.Popauti si autobaza nr.2 Blocuri intre sos.Pacurari si alee Cimitir Evreiesc Blocuri intre sos.Pacurari,intrare Cimitir Evreiesc si str.Cazarmilor Blocuri cartier Canta (str.Canta-str.L Arbore) Blocuri si camine intre str Pacurari-str.Cazarmilor pana la RAJAC Str.Cazarmilor si str.Pacurari Blocuri str.Pacurari,str.Culturii si str.P.Poni Blocuri str.Pacurari-str.Moara de Foc-str.Niciman-fabrica de bere B1 intre str.Canta-str.Moara de Foc si str.O.Bancila Blocuri Vechi Parc lateral str.Pictorului-str.O.Bancila bl.Rapa Galbena-str Gh.Lazar Bl.intre str.Arcu si str.Florilor Bl.str.Strap.Silvestru-str.Zugravi si sos.Arcu str.Strapugerii Silvestru-sos.Arcu si str.O Bancila Bl. Intre str.Silvestru-linie CF.Pascani-Iasi si Piata Garii Scuar Rapa Galbena Bl.intre str.Pacurari si str.Canta Bl.str.Arcu-str.Florilor Bl.intre str.Garii si str.Zugravi Bl.intre str.Zugravi-str.Garii-Strp.Silvestru Teren aferent fatada sos.Iasi-Pascani Versant Dr.Vicol Al.M.Sadoveanu

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

(M.P.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1.

21208 1.921 11.606 7023 25722 3929 4661 8765 39272 9806 9509 26910 15058 14456 2649 3419 31 18429 3592 7583 18698 1944 13470 7315 3011 6115 403 22773 13171

1984 1984 1984 1984 1984 1982 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1960 1984 1960 1984 1977 1984 1977 1960 1984 1988 1984 1977 1984 1970 1960

836019,36 75735 457508,52 276846,66 1013961,24 154881,18 183736,62 345,52 1548,1 386555,2 374,84 1060792,2 593583,6 569855,52 104043,2 134767,9 1222,02 726471,18 141,6 298921,86 737075,16 76682,4 530987,4 288357,3 118693,62 241053,3 15904.35 877611,6 519200,82

80082 80083 80084 80085 80086 80025 80087 80088 80089 80090 80091 80092 80093 80094 8539 80096 8540 80097 8826 80098 8827 8541 80101 80308 80099 8828 80100 8720 8542

428

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI


Aleea Grigore Ghica Voda str.Sipotel Cartier Aurora-Macazului Cartier Codrescu Bl.B-dul Copou Bl.str.Puschin Bl.locuinte intre str.Vascauteanu,str.P.istrate si V.babes Intersectie str.P.Istrate cu str.Toma Cozma Scuar bd.Copou-str.Berhlot Bl.str.Puschin-al.Copou bl.locuinte str. Ralet Bl.str.Pacurari 18-22 - str.T.Cozma Bl.loc.str.N.Gane Str.Sulfinei-str.N.Gane Constr.15A-str.N.Gane Intersectia str.L.Catargi cu str V.Conta Fatada bloc Expres-P-ta M.eminescu Scuar P-ta Independentei B-dul Copou Gradina Copou Parcul Expozitiei bl.str.T.Cozma bl.sos.Bucium In zona Trei Sarmale Colt si rabata sarariei-L.Catargi sos.Bucium bl.intre str.Prof.Paul si fd.Dancinescu bl.intre str.Prof.Paul si bd.T.Vladimirescu bl.Al.Prof.Paul bl.intersectiestr.Prof.Paul si bd.T.Vladimirescu intersectie str.Eternitate cu str.Pascanu bl. Str.Rufeni si str.Vantu

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

(M.P.)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

71447 3132 3154 23929 1482 743 8752 591 2833 3472 1090 11262 4601 385 899 190 192 7197 123 101100 54000 10742 1012 1027 439 3260 1428 2577 306 2109 273 274

1960 1970 1960 1974 1960 1980 1960 1960 1970 1960 1980 1960 1984 1960 1984 1960 1960 1965 1970 1970 1970 1960 1964 1950 1960 1967 1979 1979 1979 1979 1961 1979

2816440,74 123463,44 124330,68 943281,18 58420,44 29289,06 345003,84 23297,22 111696,8 136866,24 42967,8 443948,04 181371,42 15176,7 35438,58 7489,8 7568,64 283705,74 4848,66 3985362 2128600 422740 30967,2 31426,2 17305,38 99756 56291,76 100363,3 12062,52 83136,78 10761,66 10801,08

8543 8721 8548 8775 8550 8901 85551 8552 8723 8555 8902 8557 80102 8558 80103 8559 8560 8657 8724 8725 8726 8561 8644 8514 8563 8675 8872 8873 8874 8875 8601 8871

429

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI


bl.locuinte str.L.Catargi intre str.Sarariei si str.Barnutiu scuar Inst.de Medicina(bd.Indep.-Univ.-dr.Cehac) str.Draghici str.Stihi-str.Basota si str.Sinagoga Mare bl.strCucu-str.Spatiu verde bl.loc. Fundac Ralet str.Dr.Cehac-str.Sf.Athanasie str.Cucu(dreapta)-str.Pantilimon-bd.T.Vladimirescu intersectie bd.C.A.Rosetti-str.Trofeelor bl.intre bd.T.Vladimirescu si str.Eternitate bl.intre str.Stejar si str.Pictorului bl. Intre str.Stejar si str.Eternitate bl.intre str.Stejar-str.P.Ispirescu-str.Fulger bl.bd.T Vladimirescu bl.intre str.Ciric-str-ela Ciric bl.intre str.Stejar si str.I.Creanga bl.intre str.I.Creanga-str.Pictorului bl.intersectie str.I.Creanga-str.Stejar si str.Dr.Savini Complex comercial Stejar bl.locuinte intersectie str.Ciric-str.Stejar bl.intre str.V.Lupu-str.I.Creanga-str.Dr.Savini intersecti str.V.Lupu cu str.Pictorului bl.cartier Oancea bl.intre str.V.Lupu-str.Han Tatar si str.Ciurchi in jurul Autobazaei nr.3 intre str.Nicolina si al.T.Neculai bl.intre str.Nicolina si CF Iasi-Bucuresti in zona pasaj rutier Nicolina bl.intre str.Nicolina-str.Frumoasa-str.Libertatii parau Nicolina bl.intre str.Frumoasa-str.Clopotari C.F. zona fundac Perjoaia intre parau Nicolina-str.Nicolina-str.T.Neculai(taluze plantate) bl.camine muncitoresti bd.Poitiers

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

(M.P.)

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

832 2405 3484 441 6869 2974 55 245 18021 3519 710 1482 5269 8137 11312 13651 8803 12415 7950 148 19960 9649 582 4974 79174 7589 35838 27526 4234 61478 2749 9318 28195 14430

1980 1960 1977 1977 1977 1984 1980 1977 1979 1960 1979 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1965 1969 1967 1967 1966 1988 1960 1984 1983 1983 1983 1983 1970 1984 1979

32797,44 75393 144982,8 17384,22 270775,98 117235,08 2168,1 9657,9 710703,1 39420 27988,2 58420,4 207703,98 320760,54 445919,04 538122,42 347014,26 489299,3 313389 5834,16 786823,2 382137,4 22942,44 196075,08 3121039,08 232223,4 1096642,8 842295,6 166904,28 1883326,8 84119,4 286130,8 862767 441558

8903 8564 8829 8830 8831 80104 8904 8832 8869 8565 8870 8676 8677 8678 8679 8680 8681 8682 8683 8658 8706 8684 8685 8667 80309 8567 80105 80047 80048 80049 80050 8730 80106 8878

430

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI


cartier bl.Gradinari intre bd.Chimiei Stang.-str.Parcului Parc Tatarasi Sud Platbande stradale bd.Metalurgiei zona blocuri Complex comercial Ciurchi str.Han Tatar bd.Metalurgiei bd.N.Iorga-bd.Socola Casa Sindicatelor bl.cartier Bularga rond tranvai,intersectie Calea Chisnaului-str Bucium bl.str.Mitripolit V.Costache(N.Iorga-str.Socola si str.Februarie) bl.cartier Bularga intre str.Bucium-str.Vladiceni-str.Proletari bl.str.Bucium-Fabrica de Mobila str.Primaverii bl.Gradinari intre str.Metalurgiei si p-ta Doi Baieti intre str.Iarmaroc si str.13 Decembrie bl.in zonna str.Orientului-str.Salciilor bl.intre str.Bradului-str.Orientului-str.Nicolina intre str.Nicolina-parau Nicolina(inclusiv Al.Rozelor) bl.sos.Nicolina-al.T.Nicolae bl.intre bd.Poitiers-str.Cetatuia si str-la Cetatuia bl.intre str.Radu Voda-str.Neptun-str.Diminetii bl.str.Diminetii dr.(incepand de la str Cetatuia) intersectie str.Trotus-Baile Nicolina-spital Recuperare versant sub manastirea galata-cimitirul Eroilor zona Monumentul Eroilor Galata intersectie str Trotus - str.Bradului str.Cicoarei zona complex comercial Podu de Piatra bl.str.Cerna-str.Lotrului si str.Cerna-str.Lotrului-calea Galatii-str.Crinului zona str.Cicoarei-raul Bahlui-paraul Nicolina bl.intre calea Galata-str.Trotus-parau Nicolina bl.intre calea Galata-str.Hatman Sendrea parc str.Trotus

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

(M.P.)

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

19775 78680 3199 1184 16968 13747 2990 1236 515 4592 25149 1529 1379 36636 82 324412 51688 16994 9714 16250 11956 4698 3975 5126 27926 1591 3060 1766 23413 3005 5646 22621 43245

1985 1962 1985 1962 1985 1963 1967 1970 1962 1965 1967 1967 1964 1985 1973 1969 1979 1965 1984 1979 1983 1983 1975 1960 1960 1984 1960 1963 1975 1960 1975 1975 1975

779412,2 3101565,6 126104,58 46673,28 669272,7 541906,74 117865,8 48723,12 20301,3 181016,64 769559,4 46717,4 54360,18 1121061,6 2509,2 992725,3 1581652,8 669903,48 297248,4 497250 365853,6 143758,8 121635 156855,6 854535,6 48984,6 93636 69615,72 716437 91953 172767,6 692655 1323297

80159 8610 80160 8611 80161 8635 8686 8728 8612 8659 8687 8688 8646 80162 8763 8707 8876 8660 80107 8877 80051 80052 8796 8569 8570 80110 8571 8636 8792 8568 8793 8794 8795

431

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI


cantina restaurant bd.Poitiers intersectie sos.Bucium-bd.Poitiers bl.loc.intre str.Nicolina-CUG sos.Nicolina-rond linie tranvai(fata CUG) bl.loc.intre str.Nicolina-al.T.Nicolae esplanada CUG stg. bl.cartier Mircea cel Batran mal drept Bahlui-bd.N.Iorga intre bd.N.Iorga-calea Galata sub pasaj CFR parc bd.N.Iorga in zona Gara Nicolina bl.intre sos.Nationala-bd.N.Iorga-bd.D.cantemir blocuri turn mal drept Bahlui bl.intr.bd.D.Cantemir-str.N.Iorga-sos Nationala,Micro 4-lic.D.cantemir-sc.gen.23 bl.A2 p-ta Podu Ros bl.intre bd.Tutora-bd.Socola bl.intre str.Tutora si spl.Bahlui dr.-str.Primaverii fata Gara Nicolina intre gara Nicolina-bd.N.Iorga pasaj rutier Nicolina-CF. intersectie pasaj rutier Nicolina-N.Iorga intersectie str.Nicolina-Socola-N.Iorga-Micro 3 bl.intre str.Socola-sos Tutora-bd.Primaverii-Micro 2 blocuri Horia str.Crisan-str.Closca bl.str.Cuza Voda exterior Biserica Borboi Esplanada C.Negri exterior manastirea Golia intersectia manastirea Golia intersectia str.Dancu-str Agatha Barsescu str.Dancu lateral-sp.Maternitate Cuza Voda central-str.Crisan str.Palat(intersectiebd.St.cel Mare-Podu-Ros)

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

(M.P.)

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

3616 3727 38746 23108 18133 8137 23464 6815 9888 15196 80952 4060 90204 316 245 42717 482 41801 16542 58235 19678 1153 108 220 5952 1845 11328 1318 3902 369 6099 26131

1970 1979 1983 1977 1984 1984 1975 1960 1960 1960 1962 1962 1962 1962 1962 1961 1960 1961 1984 1964 1964 1981 1981 1962 1979 1967 1977 1977 1960 1950 1984 1980

110649,6 114046,2 1185627,6 707104,8 554869,8 248992,2 717998,4 268647,3 389784,96 599026,32 3191127,84 160043,2 320751,1 12456,72 9657,9 1683904,14 19000,44 1647795,42 652085,64 2295623,7 779254,5 45451,26 4257,36 8672,4 233563,5 72729,9 446549,76 51955,56 153816,84 14545,98 240422,58 1030084,02

8731 8879 80053 8833 80108 80109 8791 8572 8573 8574 8613 8614 8615 8616 8617 8602 8575 8603 80111 8647 8648 8992 8993 8619 8882 8691 8837 8838 8580 8519 80112 8905

432

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI


bl.intre Socola-al.Nicolina-pasaj Nicolina-N.iorga bl.str.Sf.Lazar bd.T.VladimirescuBucsinescu-str.Tepes Voda bd.T.vladimirescu(intre str.V.lupu-bl.101,105,95) bl.intre str.Sf.Lazar si str.Uranus str.Moldovei-fd.Moldovei-str.Adunati taluze Rapa Galbena stang intersectie str.Arcu-str.Garii bl.str.Arcu-str.Garii lateral str.G.Muzicescu zona Muzeul Unirii(parc)Mitocul Maicilor bl.bd.Independentei-strV.Alecsandri bl.intre str.V.Alecsandri-str.S.Gheorghiu bl.bd.Independentei dreapta rond intersectie str.Uzinei-str.Saulescu-str.Silvestru camin str.Silvestru intersectie str.Silvestru(veche)-str.Silvestru linie tranvai zona str.Silvestru-Podu de Piatra intersectie str.Silvestru-splai Bahlui stg. bl.str.Cuza Voda-electrice-alimentara str.Palatstang(Palat-Sala Sporturilor Casa Dosoftei zona pasajului superior Al.cel Bun Casa Cartii bl.intre Al.cel Bun-str.Milcov-sos.Natoinala Cinema Victoria Hotel Unirea intersectiastr.A.Panu-str.El.Doamna bl.intre bd.Dacia si mal drept Bahlui bl.intre bd.Dacia-str.Tabacului bl.intersectie str.Tabacului-str.Sarmisegetusa-bd.Dacia bl.str.Vitejilor

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

(M.P.)

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

16672 4907 7848 5425 4557 822 3477 205 3499 1822 6870 1181 725 4148 470 1115 2742 21800 2750 1765 20414 2735 4320 458 8353 1889 815 29135 11643 95495 68780 29150

1964 1979 1962 1964 1985 1985 1960 1979 1981 1960 1970 1977 1977 1977 1970 1970 1976 1976 1976 1964 1974 1974 1984 1975 1984 1966 1968 1969 1985 1985 1988 1985

657210,24 193433,94 309368,16 213853,5 179626,9 32403,24 137063,34 8081,1 137930,58 71823,24 260815,4 46555,02 28579,5 163514,16 18527,4 43953,3 108089,64 859356 108405 69576,3 804719,88 107813,7 132192 18054,36 255601,8 74464,3 32127,3 1149211,2 356275,8 2922147 2711313 891990

8649 8880 8618 8650 80163 80164 8576 8881 8991 8577 8733 8834 8835 8836 8734 8735 8805 8806 8807 8651 8776 8777 80114 8799 80115 8669 8695 8708 80167 80168 80310 80169

433

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI


complex Palatul Culturii+zone aferente esplanada Teatrul Luceafarul+zone aferente bl.str.Sf.Lazar dreapta Rond linie tranvai intersectia Cinci Drumuri taluz sinagoga veche intersectie str.Padurii-str Pantilimon INTERSECTIE STR.Padurii-strPopescu Irimia bd.T.Vladimirescu-str.Tatarasi-stradela Popescu Irimia-str.Padurii intersectia Cinci Drumuri-str.El.Doamna-str.Padurii str.El.Doamna-biserica Alba bl.str.El.doamna intersectia str.El.Doamna-str.Barboi bl.C818-str Barboi bl.intre bd.T.Vladimirescu-str.El.Doamna taluz str.El.Doamna. gradinaBelic cu monumentul Gr.Ghica Voda intersectia str.El.Doamna bl.intersectia Splai Bahlui mal stang(Podu Ros-Podu de Piatra bl.intre:str.Sarmisegetusa-Stramosilor_cresa-sc.gen.13-sc.gen.25

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

(M.P.)

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

bl.bd.A.C.B.intre str.Sarmisegetuza-pod Cerna(cresa 27-sc.gen.7-policlinica stomat bl.bd.Al.cel Bun sos.National aliniament bd.Copou aliniament str.Oastei+str.Garabet Ibraileanu al.Ghica Voda(intre str.Aurora-al.Sadoveanu) str.Costachescu str.Dr.Vicol str.Lascar Catargi str.Sarariei

32842 3750 54021 925 405 858 4213 573 375 1764 3966 351 5880 1385 1724 507 13234 201842 20100 29772 8124 3971 450 103836 450 273 1770 400

1980 1980 1979 1977 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1984 1985 1985 1964 1960 1962 1987 1973 1973 1968 1960 1960 1960 1962 1962 1962 1962

1294631,64 147825 2129507,82 36463,5 15965,1 33822,36 166076,46 21168,5 14782,5 69536,88 156339,72 13836,42 231789,6 54596,7 67960,08 19985,94 521684,28 6176365,2 243715,23 911023,2 248594,4 125000,82 17739 4093215,12 17739 10761,66 69773,4 15768

8906 8907 8883 8839 8884 8885 8886 8887 8888 8889 8890 80113 80165 80166 8653 8581 8620 80279 8764 8765 8696 8589 8590 8591 8621 8622 8623 8624

434

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI


statuia lui M.Eminescu 165 sos.Stefan cel Mare str.Toma Cosma bl.str.Titu Maiorescu zone drenuri consolidari cartier Bogdan str.Pacurari(p-ta M.Eminescu-sc.P.Poni) aliniamente str.Pacurari(sc.P.Poni-pasaj rutier Pacurari pasaj rutier Pacurari la nord de pasaj rutier Pacurari rond central Piata M.Eminescu bl.Expres fatada de nord a Romtelecom Rapa Galbena (scari) Rapa Galbena str Garii(Rapa Galbena_p-ta Garii) str.Garii-str.Arcu str.Arcu(str.Gandu-str.Garii) aliniament sos.Arcu(str.Garii-str.O.Bancila) fatade Bancanationala-Directia agricola-Casa Cartii str.C.Negri Prefectura jud.Iasi-exterior str.Crisan str.crisan-str.Closca aliniament Starpungerii Silvestru(p-ta Garii_O.Bancila) str.G.Muzicescu Policlinica nr.1(fatada,laterale) Piata Independentei+platbande str.N.Balcescu bd.Independentei Piata UMF+teren aferent inst.de stomatologie

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

(M.P.)

229 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 281 282 283 284 285 256 257 258 259 260 261

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

165 1100 687 600 200000 3410 2500 43000 15000 1809 290 80 3100 5157 820 1058 229 850 1034 350 1837 850 450 3000 620 4637 8415 3200 4040

1960 1970 1960 1960 1970 1980 1980 1980 1980 1960 1968 1980 1962 1962 1962 1980 1980 1980 1974 1980 1978 1980 1978 1980 1980 1976 1982 1982 1999

6504,3 43362 27081,54 23652 7884000 134422,2 98550 1695060 591300 71310,78 11431,8 3153,6 122202 203288,94 32324,4 41706,36 9027,18 33507 40760,28 13797 72414,54 33507 17739 118260 24440,4 182790,54 331719,3 126144 159256,8

8588 8736 8592 8593 8737 8908 8909 8910 8911 8594 8697 8912 8626 8627 8228 8913 8914 8915 8783 8920 8848 8921 8849 8917 8918 8808 80026 80027 80573

435

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI (M.P.)

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

262 263 264 265 266 267 268 269 271 272 273 274 275 276 277 278 279 287 288 289 290 291 292 293 294 348 349 350 351 352 353 354 295

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

exterioare Manastire Golia(bd.Independentei-str.Sarariei-str.Cuza Voda) str.Cuza Voda-str Golia bl.str.Cuza Voda(vis a vis de Maternitate) str.Dancu parcare str.A.Barsescu statuie M.Costin str.Agata Barsescu(fatada Teatrul National) str.I.C.Brateanu esplanada centrala Piata Unirii Scuar Casa Casatoriei fatada Casa Casatoriei strapungerii Stefan cel Mare pasal P-ta Unirii-str.Arcu_str.Gandu Bicaz spate blocuri turn(Guliver) str.Horia Muzeul Unirii-cinema Republica esplanada Teatrul national str.C.Negri+a.Panu(blocuri) str.C.Negri(Hala Centrala-Biserica Barboi) str.Cuza Voda-str.Elena Doamna str.Tg.Cucu(E.Doamna-Pd.de Fier str.Tg.Cucu-str.Stihii-str.Basota) bl.str.Cucu-bd.T.Vladimirescu str.Cinci Drumuri(rond tranvai,Sinagoga veche,str.Padurii,El.Doamna,str.Barboi) str.El.Doamna(intersectia cu str.Cucu-Piata bucsinescu) bd.Chimiei 2 (intre trotuare) aliniament bd.T.Vladimirescu(P-ta CET ) aliniament bd.Metalurgiei(pod Metalurgiei-p-ta Doi Baieti) bd.Metalurgiei 2 (intre trotuare) teren aferent bd.T.Vladimirescu(Podul de Fier-P-ta Bucsinescu) aliniamente bd.Poitiers(CUG-sos.Bucium) aliniamente + spatii verzi str.Manta Rosie str.A.Panu(str.El.Doamna-str.Sf.Lazar)

4310 2100 257 805 150 47 1291 280 2435 9385 435 680 478 9070 120 4438 8780 1100 240 14604 600 9388 3432 2634 2300 960 2400 7246 2906 2600 6210 820 12780

1984 1984 1970 1975 1990 1974 1974 1976 1976 1976 1976 1972 1976 1976 1976 1980 1974 1980 1986 1980 1988 1986 1980 1988 1987 1980 1980 1980 1980 1978 1982 1978 1988

169900,2 82782 10130,94 31733,1 5913 1852,74 50891,22 11037,6 95987,7 369956,7 17147,7 26805,6 18842,76 357539,4 4730,4 174945,96 346107,6 43362 9460,8 575689,68 23652 370074,96 135289,44 103832,28 90666 37843,2 94608,0 285637,3 114554,5 102492,0 244798,2 32324,4 503945,28

80116 80117 8839 8800 80378 8779 8780 8809 8811 8812 8813 8755 8814 8815 8816 8919 8781 8923 80229 8924 80311 80230 8925 80312 80280 8933 8934 8941 8936 8861 80031 8862 80313

436

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI


str.A.Panu(dr. si stg. Str.El.Doamna) Centrul Civic(tribunal,teatrul Luceafarul,coplex Moldova) str.Sf.Lazar(str.A.Panu_Podu-Ros) fatada Institutul de Constructii fatada magazin 1001 articole si aliniamente Biserica Sf.Nicolae Domnesc Palatul Culturii(fatada si taluze str.Palat spate Palatul Culturii str.Palat-bd.Stefan cel Mare str.Palat(bd.Stefan cel Mare_Podu-Ros)+scuar(inters.str.palat-mal stang Bahlui) str.palat stg.(teren tribunal Orasel Copii,SalaSporturilor mal stang Bahlui(Podu de Piatra_Podu Ros) bl.de locuit mal stang Bahlui str.Tabacului bd.Dacia bd.A.C.B. str.Sarmisegetuza cartier A.C.B. sos.Nationala str.Cerna(pod Cerna-calea Galatii laterale str.Lotrului Calea Galatii str.Trotus laterale sos.T.Nicolae aliniament str.A.Vlaicu(p-ta Doi Baieti-rond tranvai Dancu) Taluze I,II rau Bahlui(pod Metalurgiei-pod Sf.Ioan) rond.troleuri(bd.T.Vladimirescu-mal stang Bahlui) aliniament bd. Chimiei(pod T.Vladimirescu-pod Metalurgiei) bd.Chimiei-pod T.Vladimirescu-pod Metalurgiei aliniamente str.V.Lupu(p-ta 2 Baieti-p-ta Bucsonescu) parc Tatarasi Sud aliniament str.Ciurchi(str Han Tatar-str.V.Lupu aliniamentestr.Tatarasi nou(str.I.Creanga-V.Lupu) aliniament bd.Nicolina GUG(pasaj Nicolina-pasaj Valea Adanca)

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

(M.P.)

296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

2171 51077 12894 2240 5900 3003 1167 1294 32150 12992 2655 10318 2200 2640 4000 2300 10680 1400 600 1080 960 800 30000 1200 6200 1200 10318 11208 7246 75000 3533 2073 5726

1986 1988 1980 1984 1980 1986 1986 1986 1978 1985 1985 1976 1980 1996 1984 1985 1984 1984 1984 1984 1979 1979 1979 1987 1987 1980 1980 1980 1980 1980 1978 1978 1982

85580,82 2013455,34 508281,48 88300,8 232578 118378,26 45989,72 51009,48 1267353 512144,64 104660,1 406735,56 86724 104068,8 157680 90666 21005,6 55188 23652 42573,6 37843,2 31536 1182600 47304,0 244404,0 47304,0 406735,6 441819,4 285637,3 2956500,0 139270,9 81717,7 225718,92

80231 80315 8926 80118 8927 80232 80233 80234 8850 80170 80171 8817 8928 80482 80119 80172 80120 80121 80122 80123 8818 8819 8820 80232 80283 8938 8939 8974 8935 8942 8859 8860 80028

437

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI


bd.N.Iorga(Podul de Piatra-str.Socola rondou central podu de Piatra sos.Nationala(Podu de Piatra-Podu Ros bd.Socola(Podu Ros-Pasaj Socola scuar Casa Sindicatelor aliniament str.Bucium aliniament(strap.Tutora-bd.Primaverii-Splai Bahlui dr.) aliniament bd.Primaverii(bd.Socola-mal dr.Bahlui) aliniament(fatada complex Tasatura aliniament Calea Chisnaului intre trotuare Calea Chisnaului rondou intersectie CaleaChisnaului-str.Bucium fatada Terom aliniamentbd.Metalurgiei(Calea Chisnaului-Pod Metalurgiei) bd.Metalurgiei(intre trotuare) aliniament bd.Chimiei(Pod T.Vladimirescu-Pod Metalurgiei bd.Chimiei(intre unitai si trotuare) aliniament bd.Chimiei(Pod Metalurgiei-Pod Sf.Ioan

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

SITUATIA JURIDICA

(M.P.)

329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

TOTAL=

7186 3200 1070 8300 4945 650 66925 1860 11983 13730 47840 1100 5100 2200 1400 1600 800 1100 4196653

1978 2000 1972 1972 1975 1976 1976 1976 1978 1978 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1980 1980

283114,4 126144,0 42179,4 327186,0 194931,9 25623,0 2638183,5 73321,2 78169,9 541236,6 1885852,8 43362,0 201042,0 86724,0 55188,0 63072,0 31536,0 43362,0 137671053,5

8852 80597 8756 8757 8801 8821 8822 8823 8853 8856 8857 8858 8891 8892 8929 8930 8931 8932

438

INVENTAR TERENURI IMPADURITE 2007


SITUATIA JURIDICA

NR CRT

CODUL DE CLASIFICARE

LOCATIA UNDE SE AFLA TERENUL AFERENT SPATIILOR VERZI Terenuri impadurite(Pacurari) Terenuri impadurite Trei Sarmale Terenuri impadurite (Copou) Terenuri impadurite (Copou) Terenuri impadurite (intre Nicolina si sos Iasi-Voinesti) Terenuri impadurite (Manta Rosie-Poitiers) Terenuri impadurite(Copou-Pacurari) Terenuri impadurite (Copou-Sarariei) TOTAL = (M.P.)

SUPRAFATA

ANUL DOBAND.

VALOARE TEREN(RON)

NR INVENTAR

1 2 3 4 5 6 7 8

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

10951 5412 13346 8244 49279 45925 33072 10951 177180 4373833

1960 1969 1970 1970 1970 1970 1960 1960

431688,4 165007,2 526099,3 324190 11507936,4 1405305 1303698,2 431688,4 16095612,9 153766666,4

8562 8705 8719 8727 8729 8732 8544 8562

C.L.I. C.L.I. C.L.I. C.L.I. C.L.I. C.L.I. C.L.I. C.L.I.

TOTAL GENERAL =

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA TEHNICA ING.MIHAI CHIRICA

SEF BIROU ING.EDUARD BULGARU

INSPECTOR DE SPECIALITATE ING.ELENA PICU

439

ANEXA 15 DATE TRANSPORT METROPOLITAN

440

TABEL
Date si informatii necesare studiului privind dezvoltarea, modernizarea si eficientizarea transportului public urban si metropolitan
Nr. crt. Localitatea Suprafa ta totala (Ha)
Popula tia (2008)

Venitul/ locuitor RON

Venit local RON (2007)

Numar autoturi sme (2008) 80.000 195 336 1.260 1.541 551 1.508 392 232 157 1.602 150 486 140

Centre industriale

Navetisti (2003)

Somaj la 31.05.08 3.015 2.21% 18 33 121 186 61 164 187 52 32 173 133 17 163

Caracteristic a zonei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria

3.770 3.300 4.122 4.772 5.937 5.855 8.257 6.926 4.320 12.000 3.711 4.614 1.300 6.216

306.561 3.044 4.540 10.954 12.701 6.866 9.561 7.677 3.955 4.507 12.397 4.285 4.028 4.427

1.549 1.110 647 449 564 609 747 491 729 544 621 612 745 584

475.000.000 3.378.600 2.940.000 4.992.000 7.165.000 4.179.000 7.145.000 3.772.000 2.882.000 2.454.000 7.703.000 2.622.000 3.000.000 2.585.000

DA NU NU NU DA NU NU NU NU NU DA NU NU NU

5.078 332 328 1.860 1.371 898 825 817 276 107 2.893 278 276 71

Mixta Locuire Locuire, Turism Agricultura Industriala Comerciala Comerciala Agricultura Agricultura Agricultura, Turism Industriala Agricultura Locuire Agricultura

441

ANEXA 16 TABEL DATE IPJ

442

MUNICIPIUL IASI

Anul Fapta

2002 2 48 757 7

2003 3 57 593 4

2004 4 72 610 7

2005 8 315 1.949 7

2006 5 260 2.434 10

2007 6 177 2.288 3

2008 4 43 1.075 2

Omor Talharie Furt Viol


TOTAL infractiuni constatate

3.497

2.967

2.043

3.485

3.480

3.596

1.740

Iasi, str. Mihai Costchescu nr.2 Telefon 0232/302000; Fax 0232/302175 Website: http://is.politiaromana.ro; E-mail: ipjiasi@is.politiaromana.ro 443

ANEXA 17 LISTA MONUMENTELOR ISTORICE ZM IASI

444

Asociatia Zona Metropolitana Iasi Agen ia de Dezvoltare Metropolitan


B-dul tefan cel Mare i Sfnt nr.69 Iai, cam.003 Tel. 0232.235100/int. 317; Telefax 0232.266553; E-mail admiasi@yahoo.com; Web www.zmi.ro

Monumente i ansambluri de arhitectur Cldiri civile urbane


Nr. crt. 1 Denumirea actual monumentului/Descriere Muzeul Tiparului Casa Dosoftei - Muzeul Literaturii Romne Filarmonica Moldova Denumirea anterioar monumentului/Descriere Casa Tiparni a Mitropolitului Dosoftei: 1677; restaurat 1960, 1967- 1969 Casa Alecu Bal (1815) cu extindere "Notre Dame de Sion": 1860 Palatul Roset Roznovanu: 1832; arhitect Freywald Localitate/munic ipiu/ora/sat municipiul IAI Comuna/adresa str. Panu, Anastasie nr. 69 Datare 1677 De intor Primria Cod LMI'92 24B0272 Clasare propunere A

2 3

municipiul IAI

str. Cuza Vod nr. 29 Bd. tefan cel Mare i Sfnt nr. 11 str. Brsescu, Agatha nr. 18

1815

Primria

24B0152

4 5 6

Primria Municipiului Iai

municipiul IAI

sec XIX

Primria

24B0391

Teatrul Na ional "V. Alecsandri" i anexa (Prima Uzin Electric cca. 1896) Complexul Na ional Muzeal Moldova i Biblioteca Jude ean Gheorghe Asachi, Palatul Culturii; arhitect Ion Berindei; Ruinele cur ii domneti: sec. XV - XVIII

Teatrul Na ional "V. Alecsandri": 1894 - 1896 i anexa (Prima Uzin Electric cca. 1896) Palatul Culturii: 1906 - 1926; arhitect Ion Berindei; Ruinele cur ii domneti: sec. XV - XVIII Ruine

municipiul IAI

municipiul IAI

Pia a Palat nr. 1

Teatrul Na ional "V. Alecsandri": 1894 1896 i anexa (Prima Uzin Electric cca. 1896) 1906 - 1926; ruinele cur ii domneti: sec. XV XVIII

Stat

24B0053

Stat

24B0266

445

Asociatia Zona Metropolitana Iasi Agen ia de Dezvoltare Metropolitan


B-dul tefan cel Mare i Sfnt nr.69 Iai, cam.003 Tel. 0232.235100/int. 317; Telefax 0232.266553; E-mail admiasi@yahoo.com; Web www.zmi.ro

Biserici i ansambluri mnstireti


Nr. crt. 1 Denumirea actual monumentului/Descriere Biserica "Sf. Nicolae Domnesc", i fragmente din zidul de incit Ansamblul Mnstirii Golia: sec. XVI, compus din: biserica "nl area Domnului"; 1652 1660, casa Ion Creang (E); stre ia; sec. XVIX, turn de clopotni cu zid de incint i turnurile de col ; "Casa Apelor cu cimea" Denumirea anterioar monumentului/Descriere Biserica "Sf. Nicolae Domnesc", i fragmente din zidul de incit Ansamblul Mnstirii Golia: sec. XVI, compus din: biserica "nl area Domnului"; 1652 1660, casa Ion Creang (E); Stre ia; sec. XVIX, turn de clopotni cu zid de incint i turnurile de col ; "Casa Apelor cu cimea" Localitate/munic ipiu/ora/sat municipiul IAI Comuna/adresa str. Panu, Anastasie nr. 65 str. Cuza Vod nr. 51 Datare 1491-1492 i restaurat integral 1884-1904 Ansamblul Mnstirii Golia: sec. XVI, compus din: biserica "nl area Domnului"; 1652 -1660, casa Ion Creang (E); stre ia; sec. XVIX, turn de clopotni cu zid de incint i turnurile de col ; "Casa Apelor cu cimea" 1637 -1639, Sala gotic: nc. sec. XIX De intor Cult ortodox Cod LMI'92 24B0271 Clasare propunere A

municipiul IAI

Cult ortodox

24B0158

Ansamblul Mnstirii "Trei Ierarhi" cuprinde: Biserica "Sfin ii Trei Ierarhi": 1637 -1639, Sala gotic: nc. sec. XIX Ansamblul fostei Mnstiri "Sf. Sava", compus din biserica "Adormirea Maicii Domnului" i ruine de construc iii medievale, zid de incint

Ansamblul Mnstirii "Trei Ierarhi" cuprinde: Biserica "Sfin ii Trei Ierarhi": 1637 -1639, Sala gotic: nc. sec. XIX Ansamblul Mnstirii "Sf. Sava", compus din biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1625, i ruine de construc iii medievale, zid de incint

municipiul IAI

Bd. tefan cel Mare i Sfnt nr. 28 [Adresa veche: nr. 62] str. Negri, Costache nr. 44

Cult orotdox

24B0400

municipiul IAI

1625

Cult ortodox

24B0263

446

Ansamblul fostei Mnstiri Barnovschi: sec. XVIII; biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Barnovschi: 1628, beciurile casei egumeneti: 1786, turn clopotni cu chilii n ruine: sec. XVII

Ansamblul Mnstirii Barnovschi: sec. XVIII; biserica "Adormirea Maicii Domnului" Barnovschi: 1628, beciurile casei egumeneti: 1786, turn clopotni cu chilii n ruine; sec. XVII

municipiul IAI

str. Ghica Vod nr. 26

Ansamblul Mnstirii Galata compus din: biserica nl area Domnului 1582-1583, Palatul Domnesc cu paraclis i ruine adosate 1726-1728, turn clopotni 1584 cu zid incint 1584 Ansamblul Mnstirii Cet uia (Biserica Sf. Apostoli Petru i Pavel; Sala Gotic, Casa Domneasc: 1669 -1672, restaurate n 1911-1911 i de ctre DMI n 1964-1970; Corp chilii din 1928, zid incint cu turn clopotni : 1770 i repara ii ulterioare)

Ansamblul Mnstirii Galata compus din: biserica nl area Domnului 1582-1583, Palatul Domnesc cu paraclis i ruine adosate 1726-1728, turn clopotni 1584 cu zid incint 1584 Ansamblul Mnstirii Cet uia (Biserica Sf. Apostoli Petru i Pavel; Sala Gotic, Casa Domneasc: 1669 -1672 restaurate n 1911-1911 i de ctre DMI n 1964-1970; Corp chilii din 1928, zid incint cu turn clopotni : 1770 i repara ii ulterioare)

municipiul IAI

str. Mnstirii nr. 4

municipiul IAI

Str. Cet uia nr. 1

Ansamblul fostei Cult ortodox Mnstiri Barnovschi: sec. XVIII; biserica "Adormirea Maicii Domnului" Barnovschi: 1628, beciurile casei egumeneti: 1786, turn clopotni cu chilii n ruine: sec. XVII Ansamblul Mnstirii Cult ortodox Galata compus din: biserica nl area Domnului 15821583, Palatul Domnesc cu paraclis i ruine adosate 1726-1728, turn clopotni 1584 cu zid incint -1584 Ansamblul Mnstirii Cult ortodox Cet uia (Biserica Sf. Apostoli Petru i Pavel; Sala Gotic, Casa Domneasc: 1669 -1672, restaurate n 1911-1911 i de ctre DMI n 19641970; Corp chilii din 1928, zid incint cu turn clopotni : 1770 i repara ii ulterioare)
Ansamblul Mnstirii Frumoasa: Biserica "Sfin ii Voievozi": 1836 - 1839, Palatul de pe Ziduri, transf. sec. XIX i XX, ruinele Palatului "Pentru Femei": sec. XVIII, mausoleul lui Grigore Sturza: 1833 turn clopotni cu zid de incint: sec. XVIII, ref. 1833 Cult ortodox

24B0205

Ansamblul Mnstirii Frumoasa Biserica "Sfin ii Voievozi": 1836 1839, Palatul de pe Ziduri; transf. sec. XIX i XX, ruinele Palatului "Pentru Femei": sec. XVIII, mausoleul lui Grigore Sturza: 1833, turn clopotni cu zid de incint: sec. XVIII, ref. 1833

Ansamblul Mnstirii Frumoasa Biserica "Sfin ii Voievozi": 1836 1839, Palatul de pe Ziduri; transf. sec. XIX i XX ruinele Palatului "Pentru Femei": sec. XVIII mausoleul lui Grigore Sturza: 1833, turn clopotni cu zid de incint: sec. XVIII, ref. 1833

municipiul IAI

str. Radu Vod nr. 1

24B0323 ,

447

Ansamblul Mitropoliei Moldovei i Bucovinei cuprinde Catedrala "Sf. Gheorghe i ntmpinarea Domnului: 1886 Biserica Sf. Gheorghe Vechi 1758 -1766 Palatul Mitropolitan: 1902 1907 3 cldiri administrative Fntna lui Mihail de Hodocin: 1851

Ansamblul Mitropoliei Moldovei i Bucovinei cuprinde: Catedrala "Sf. Gheorghe i ntmpinarea Domnului: 1886 Biserica Sf. Gheorghe Vechi " 1758-1766 Palatul Mitropolitan: 1902 1907 3 cldiri administrative Fntna lui Mihail de Hodocin: 1851

municipiul IAI

Bd. tefan cel Mare i Sfnt nr. 16 [Adresa veche: nr. 46]

10

11

Ansamblul Mnstirii Brnova: 1626 -1629; cult ortodox Biserica "Sf. Gheorghe" a fostei Mnstiri Brnova: 1626 - 1629, terminat 1664 1667, cas monahal: 1728, ref. 1875, par ial ruinat, ruine n incint, turn poart i zid incint Biserica "Sf. Dumitru" (Biserica Rotund)

Ansamblul Mnstirii Brnova: 1626 -1629; Biserica "Sf. Gheorghe"a fostei Mnstirii Brnova: 1626 - 1629, terminat 1664 1667, cas monahal: 1728, ref. 1875

sat BRNOVA

com. BRNOVA

Ansamblul Mitropoliei Moldovei i Bucovinei cuprinde: Catedrala "Sf. Gheorghe i ntmpinarea Domnului: 1886 Biserica Sf. Gheorghe Vechi " 1758-1766 Palatul Mitropolitan: 1902 1907 3 cldiri administrative Fntna lui Mihail de Hodocin: 1851 Biserica 1626 -1929 finalizat n 1664 1667, cas monahal 1728

Cult ortodox

24B0392

Cult ortodox

24B0428

Biserica "Sf. Spiridon" (Biserica Rotund): sec. XVIX, cu rep. ulterioare

sat LE CANI

com. LE CANI

nc. sec. XIX, cu rep. ulterioare sec XX

Cult ortodox

24B0518

Asociatia Zona Metropolitana Iasi Agen ia de Dezvoltare Metropolitan


B-dul tefan cel Mare i Sfnt nr.69 Iai, cam.003

448

Tel. 0232.235100/int. 317; Telefax 0232.266553; E-mail admiasi@yahoo.com; Web www.zmi.ro


    

Nr. crt.


Denumirea obiectivului protejat (Rezerva ii i monumente ale naturii)




Localizare (comun, ora)




Suprafa a (ha)


Caracteristici

Pdurea Uricani

com. Miroslava

68,00

Pdurea Poieni - Crbunriei

com. Schitu Duca

9.20

Rezerva ie forestier de amestec cu arbori specifici silvostepei n care este caracteristic un puternic fenomen de hibridogenez pentru specia de stejar i n care se gsete o bogat flor ierboas cu numeroase elemente sudice, unele rare pentru Moldova. Rezerva ie de conifere cu arbori ce depesc 100 ani, au peste 30 m nl ime i 70-120 cm diametru. Specii caracteristice: Pinus silvestris, Larix decidua, Picea excelsa i rare exemplare de fag, gorun, frasin. Rezerva ie forestier cu rol de protec ie. Rezerva ie floristic cu vegeta ie specific de step, nealterat sau pu in modificat antropic, unic n Moldova prin flora bogat cu caracter ponto sarmatic (peste 500 specii), cu numeroase specii rare, precum i cu o bogat faun de step cu numeroase rarit i. Rezerva ie paleontologic (monument al naturii dup clasificarea UICIN) cu o bogat faun fosil cuprins n rocile calcaroase de vrst sarma ian medie. Rezerva ie acvatic reprezentnd un biotop de ap stttoare n care s-au aclimatizat pete din rul Prut, ntre care i linul (biotop de lin). Rezerva ie acvatic i biotop de ap curgtoare, care ofer condi ii favorabile de reproducere i dezvoltare pentru fauna piscicol, pentru numeroase specii de psri autohtone sau n pasaj, pentru habitatul vidrei - specie rar, valoroas i ocrotit de lege.

Pdurea Dancu - Iai

municipiul Iai

10,80

Fne ele seculare Valea lui David

com. Miroslava

46,36

Locul fosilifer Dealul Repedea

com. Brnova

5,80

Balta Teiva - Viina

com. Popricani com. Bivolari, Trifeti, Probota, , Goleti, u ora, Priscani, Grozeti, Gorban
 ! " # % $

6,90

Rul Prut

4.316,00 78,00 Rezerva ie ihtiologic i biotop specific colinar, favorabil dezvoltrii unui genofond piscicol cu specii valoroase din rul Prut.

Acumularea Chiri a

municipiul Iai

449

Asociatia Zona Metropolitana Iasi Agen ia de Dezvoltare Metropolitan


B-dul tefan cel Mare i Sfnt nr.69 Iai, cam.003 Tel. 0232.235100/int. 317; Telefax 0232.266553; E-mail admiasi@yahoo.com; Web www.zmi.ro

Parcuri dendrologice
Nr. crt.


Denumirea obiectivului protejat (Rezerva ii i monumente ale naturii)




Localizare (comun, ora)




Suprafa a (ha)


Caracteristici

Pdurea Uricani

com. Miroslava

68,00

Pdurea Poieni - Crbunriei

com. Schitu Duca

9.20

Rezerva ie forestier de amestec cu arbori specifici silvostepei n care este caracteristic un puternic fenomen de hibridogenez pentru specia de stejar i n care se gsete o bogat flor ierboas cu numeroase elemente sudice, unele rare pentru Moldova. Rezerva ie de conifere cu arbori ce depesc 100 ani, au peste 30 m nl ime i 70-120 cm diametru. Specii caracteristice: Pinus silvestris, Larix decidua, Picea excelsa i rare exemplare de fag, gorun, frasin. Rezerva ie forestier cu rol de protec ie. Rezerva ie floristic cu vegeta ie specific de step, nealterat sau pu in modificat antropic, unic n Moldova prin flora bogat cu caracter ponto sarmatic (peste 500 specii), cu numeroase specii rare, precum i cu o bogat faun de step cu numeroase rarit i. Rezerva ie paleontologic (monument al naturii dup clasificarea UICIN) cu o bogat faun fosil cuprins n rocile calcaroase de vrst sarma ian medie. Rezerva ie acvatic reprezentnd un biotop de ap stttoare n care s-au aclimatizat pete din rul Prut, ntre care i linul (biotop de lin). Rezerva ie acvatic i biotop de ap curgtoare, care ofer condi ii favorabile de reproducere i dezvoltare pentru fauna piscicol, pentru numeroase specii de psri autohtone sau n pasaj, pentru habitatul vidrei - specie rar, valoroas i ocrotit de lege.

Pdurea Dancu - Iai

municipiul Iai

10,80

Fne ele seculare Valea lui David

com. Miroslava

46,36

Locul fosilifer Dealul Repedea

com. Brnova

5,80

Balta Teiva - Viina

com. Popricani com. Bivolari, Trifeti, Probota, , Goleti, u ora, Priscani, Grozeti, Gorban
 ! " # % $

6,90

Rul Prut

4.316,00 78,00 Rezerva ie ihtiologic i biotop specific colinar, favorabil dezvoltrii unui genofond piscicol cu specii valoroase din rul Prut.

Acumularea Chiri a

municipiul Iai

450

Rezerva ii forestiere
       $  % ' (    !    & 0  !    ) #  " # " s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Complex Titu Maiorescu (Grdina botanic veche) coal normal Vasile Lupu Fia plantat Ghica Vod Observator astronomie Universitatea Agronomic Grdina Expozi iei Grdina Botanic Grdina Copou Schitul Prodrom Vila Greierul Grdina zoologic Muzeul Satului Palatul Culturii Sediul RAJAC Sediul TVR Iai Domeniul Coroanei Poieni Domeniul Incule Brnova Liceul Agricol Miroslava

B-dul Copou nr. 17 Aleea M.Sadoveanu 46 Aleea Gr.Ghica Vod Aleea M. Sadoveanu Aleea M.Sadoveanu Aleea Gr.Ghica Vod Str.Dumbrava Roie 7-9 B-dul Copou Cartier Bucium oseaua Bucium 37 oseaua Bucium oseaua Bucium Str. Palat nr. 1 Str. Costachescu nr.6 Str. Lascr Catargi nr.33 com. Schitu Duca com. Brnova com. Miroslava

0,60 7,61 8,24 1,47 2,00 Acestea sunt importante pentru valoarea dendrologic i peisagistic 5,40 dat de speciile de arbori i abuti, indigeni i exotici, unele 72,25 constituit propriet i i domenii ale unor mari personalit i culturale 10,11 3,37 4,37 3,80 5,00 1,00 1,00 0,50 1,50 0,50 1,00

constituind rarit i. Marea majoritate a parcurilor dendrologice au

i politice ale Romniei, astfel nct valoarea lor natural este completat de valoarea cultural, creia i se subordoneaz.

451

Perimetre speciale forestiere Nr. crt.

Denumirea obiectivului protejat (Rezerva ii i monumente ale naturii)

Localizare (comun, ora)

Suprafa a (ha)

Caracteristici

Pdurea Medeleni

com. Victoria

102,60

rezerva ie forestier reprezentnd un leau de lunc specific Prutului, cu stejar, frasin, ulm, jugastru, ntre care se ntlnesc arbori de stejar i ulm de 50 - 100 ani.

Nr. crt.

Denumirea obiectivului protejat (Rezerva ii i monumente ale naturii)

Localizare (comun, ora)

Suprafa a (ha)

Caracteristici

1 2 3 4

Pdurea Ciric Pdurea Breazu Munteni Pdurile Brndua icu, Crlig Pdurile Galata I i II Broscrie - la Monument - la Cimitir Pdurile Cet uia, Socola, Cpri a I i II, Bucium Pdurea Bucium - Motel Pdurea Repedea

E de Municipiul Iasi N de Municipiul Iasi E, N-E de Municipiul Iasi V, S-V de Municipiul Iasi S, S-E de Municipiul Iasi S de Municipiul Iasi S de Municipiul Iasi

252,20 70,80 Acestea sunt reprezentate de planta ii forestiere realizate n jurul municipiului Iai n principal pentru 219,90 stabilizarea versan ilor. n prezent ele fac parte din grupa pdurilor cu func ii de protec ie, avnd rol complex: protec ia solului 103,10 i apelor, mbunt irea climatului i purificarea atmosferei, recreere i agrement. Toate aceste motive au determinat includerea pdurilor din jurul Iaului n cadrul 237,40 unor perimetre forestiere cu regim special de protec ie. 33,80 32,50 452

5 6 7

Nr. crt.

Denumirea obiectivului protejat (Rezerva ii i monumente ale naturii)

Localizare (comun, ora)

Suprafa a (ha)

Caracteristici

masivul pduros Brnova - Repedea

com. Brnova

Acestea constituie areale ideale pentru habitatul, refugiul i cuibritul a numeroase specii de psri autohtone sau pasagere, unele rare, iar altele ocrotite prin lege. Se 15.000 protejeaz i se conserv astfel 120 specii de psri n zona de pdure i peste 140 specii n zona lacustr.

Nr. crt.

Denumirea obiectivului protejat (Rezerva ii i monumente ale naturii)

Localizare (comun, ora)

Suprafa a (ha)

Caracteristici

1 2 3

Teiul lui Eminescu Stejarul unirii Plopii fr so

Parcul Copou

Bucium

Sunt reprezentate prin exemplare izolate sau mici grupri de arbori i arbuti indigeni i exotici, a cror valoare const n vrsta secular, rarit ii, dimensiunilor impresionante, legturii lor cu personalit i de seam ale culturii i istoriei noastre, sau cu evenimente istorice nsemnate

453

ANII DE RECENSMINTE

 

"

"

112.977 2.549 2.735 4.655 3.898 4.142 3.256 4.314 2.997 5.833 3.492 3.861 5.073

 F

161.023 3.041 2.815 5.221 5.143 5.220 6.218 5.434 5.032 5.019 3.730 3.406 4.906



265.002 3.110 3.049 6.869 6.128 6.061 7.029 5.684 5.665 5.173 4.503 4.471 4.358

!

344.425 2.437 3.018 7.593 11.123 5.927 5.960 5.557 5.480 4.092 11.230 3.682 3.868



303.714 2.787 3.687 9.645 11.791 6.388 7.363 6.625 6.493 4.534 11.729 4.026 4.420

&

'

'

'

&

"

&

&

'

"

&

"

&

"

'

"

"

"

&

'

'

"

&

"

"

"

&

&

'

7 ( T % & 9 & 5 " T # @ " ' # 7 " 3 ' # D

454

EVOLU IA POPULA IEI N ZONA METROPOLITAN 1991


7 ) ' " 3 " 9 " ) 5 " # 8 "

1992
337.854 69.967

1993
337.643 70.210

1994
339.889 70.575

1995
343.330 67.853

1996
346.613 71.463

1997
348.399 71.538

1998
348.070 73.534

1999
347.606 74.755

2000
345.795 76.048

2001
348.705 76.998

2002
303.714 79.488

2003
313.444 81.017

342.994
3 ( 5 ( 5 # 5 T ) ' " T D 6 " (

67.825
8 T % # T " 2 # 5 C & ' # (

"

'

&

"

410.819

407.821

407.853

410.464

411.183

418.076

419.982

421.604

422.361

421.843

425.706

383.202

394.461

&

&

"

'

EVOLUTIA POPULATIEI IN INTERVALUL 19912003


430000 420000 410000 400000 390000 380000 370000 360000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 pop.totala

455

ANEXA 18 INVMNT UNIVERSITAR

456

"

'

&

"

"

&

&

"

"

'

&

&

&

&

&

"

"

&

&

"

&

"

&

"

&

"

&

&

"

&

&

&

&

&

&

&

"

&

&

&

"

&

"

&

&

&

&

&

&

&

'

&

'

"

&

"

"

&

&

'

&

&

&

"

&

&

"

'

"

"

&

'

"

&

Sursa: Ghidul Investitorului, pag. 23-25 www.uaic.ro www.umfiasi.ro

457
! ' & % a " ) ( q ( P 5 9 ( f a ( 0 5 b ( 1 & ! 2 ( 1 & " b R ! ' & % a 1 & 5 h & $ ( 1 " ) ( 9 % 9 % a 6 5 & ! 5 ( 0 ( g 6 ! " ! 1 ( ! ' P b ( 7 ! ! 0 v ( 1 & ( 0 & 0 ! ) 5 ( 3 ! ` & % a b p p A e A 5 f a ( ! " & 2 5 & i & ! " ! 1 ( ( 1 & ( 0 & 0 ! ) 5 ( 3 ! ` ! ' & % ! 4 " & ) b ( 4 f 6 " ! 4 ( e & ( 0 & 0 ! ) 5 ( 3 ! ` y ) & % & E d A % A b & ( 0 & 0 ! ) 5 ( 3 ! `          I & 1 ! 1 ( 5 1 & " S y ( 1 ! 7 & 2 5 1 C ! 7 ( 1 0 ) 1 0 ) ( 1 $ 0 0 ! 0 ) % D a ( & u ( 4 P 5 9 ( 4 f a 0 ! ) 5 ( 3 ! ` D a & ! 9 $ $ 9 # b a & ( 0 & 0 ! ) 5 ( 3 ! ` & 4 ! a & ( 0 & 0 ! ) 5 ( 3 ! ` D a ! ( 5 1 b ( 5 0 ( p a     6 E & ( 9 ! 7 " U ! ) & % C 0 9 e 9 p A e ( 5 9 P ! 5 f a ( ! " & 2 5 & i ! ' 6 ! " ! 1 ( ! 5 ( 0 ( g 6 ! " ! 1 ( ( 1 ! ' 6 " ! 2 9 9 5 P b 0 ! ) 5 ( 3 ! ` D a & E d & 9 % 5 1 & c ( $ b a     V 6 E & ( 9 ! 7 " U ! ' & % T A ! 7 ( 1 0 ) ( 1      I H G F $ & ( 0 ) ( $ ' & % A ( 0 & 3 ! 5 # " ( 1 0 & 0 ( E ( 5 # ( 5 D 0 & 0 ) ( 1 5 9 ! 5 ( # ) 6 5 & 0 ! ) 5 ( 3 ! & ( ! ) ( 2 ! B A & ! @ 2 9 8 2 ( $ ( " ! 1 $  ( 0 ) ( ! ' & % $ ! # ! " !       

ANEXA 19 INVMNT PREUNIVERSITAR MI

458

Date i informa ii de la Direc ia de Investi ii PMI

nv mnt Municipiul Iai 2008 Nr cod 2101 2102 2103 2106 2109 2110 2111 2115 2117 2118 2122 Tipul Unit i de nv mnt total Grdini e de copii coli de nv mnt primar i gimnazial Licee (inclusiv Colegii i Grupuri scolare) Elevi nscrii total Elevi nscrii n ciclul primar i gimnazial Elevi nscrii n nv mntul liceal Personal didactic total Personal didactic n nv primar i gimnazial Personal didactic n nv mnt liceal Sli de clas i cabinete colare Numr 115 50 34 31 36454 11026 25428 3289 1418 1871 1317

459

ANEXA 20 GRADUL DE ACCESIBILITATE N ZMI

460

Gradul de accesibilitate in ZMI Sat resedinta comuna Oras Sat component 1 Iasi 2 Drum european x Aroneanu Dorobant Rediu Aldei Sorogari 3 Barnova Cercu Paun Pietraria Todirel Visan 4 Ciurea Curaturi Dumbrava Hlincea Lunca Cetatuii Picioru Lupului Slobozia 5 Holboca Cristesti Dancu Orzeni Rusenii Noi Rusenii Vechi Valea Lunga 6 Letcani Bogonos Cogeasca Cucuteni 7 Miroslava Balciu Bratuleni x x x x Drum national x

Accesibilitate Drum judetean Cale ferata Aeroport x x x x 2 km x x x x

Cale navigabila

22 km

x x x x x x x x x x

25 km

x 15 km x

x x x x

20 km

16 km

461

Ciurbesti Cornesti Dancas Gaureni Horpaz Proselnici Uricani Valea Adanca Valea Ursului Vorovesti 8 Popricani Carlig Cotu Morii Cuza Voda Moimesti Rediu Mitropoliei Tipilesti Vanatori Vulturi 9 Rediu Breazu Horlesti Tautesti 10 Schitu Duca Blaga Dumitrestii Galatii Pocreaca Poieni Poiana Satu Nou Slobozia 11 Tomesti Chicerea Goruni Vladiceni x x x x

x 25 km

x x x x x 25 km

30 km

x x x x x x 20 km

462

12

Ungheni Bosia Coada Stancii Manzatesti

13

Victoria Frasuleni Icuseni Luceni Sculeni Stanca Sendreni

x x x x x x x x x

30 km

35 km

14

Valea Lupului

13 km

463

Distanta dintre sate resedinte de comune si Municipiul Iasi Nr crt Ruta km in comuna/e km in oras 1 Aroneanu - Iasi 2 2 Barnova - Iasi 4 3 Ciurea - Iasi 6 4 Holboca - Iasi 3 5 Letcani - Iasi 9 6 Miroslava - Iasi 3 7 Popricani - Iasi 11 8 Rediu - Iasi 7 9 Schitu Duca - Iasi 15 10 Tomesti - Iasi 5 11 Ungheni - Iasi 18 12 Victoria - Iasi 23 13 Valea Lupului - Iasi 2 Sursa: Serviciul de Ambulanta Iasi

Distanta totala (km) 5 6 6 6 8 5 8 10 11 6 6 8 8 7 10 12 9 17 8 19 17 26 11 24 31 10

464

ANEXA 21 DATE DESPRE MEDIUL DIN ZMI

465

Situa ia mediului nconjurtor n ZMI


1. Situri industriale poluate i surse majore de poluare Unitatea Nume proprietar/detintor sit contaminat ZMI Consiliul Local Municipal Iasi/SC SALUBRIS SA Iasi CONSILIUL Local Tomesti/Reg. Autonoma apacanal Iasi/Consiliul Local Tomesti CL Iai/ SC CET SA S.C. ANTIBIOTICE S.A.IASI Natura poluant Tipul activ. ce a provocat poluarea Suprafata (ha) 12 Localizarea Anul

hidrocarburi, metale Depozitarea DSU grele, fenoli, substante extractibile, substanta organica(CCOCr),fosfor total,sulfuri, Nmol umed Epurare ape uzate

DN 28 Iasi- Albita, km 1,2

2007

18,9

Com. Tometi

Cenui, zguri, sruri

Industrie energetic

40

substanta organica,metale ind. chimica grele,azotati,azotiti substanta organica, azotati,azotiti dioxid de siliciu,metal topit,oxizi de metaleSi-Al,MCa

0,3

oseaua Iai Ungheni, km 13, confluen a raurilor Jijia si Bahlui Valea Lupului-Iasi

43,29 industrie metalurgica 5,232 -halda industriala Ciurea,com.Ciurea

S.C.FORTUS S.A.

466

S.C. MITTAL STEEL IASI

dioxid de siliciu,metal topit,oxizi de metaleSi-Al,MCa -hidrocarburi petroliere; metale:Fe,Zn,Pb,

30,637 activitate industriala50,3 ind.metalurgica:fabricare tevi si profile din benzi de otel, zincare tevi si profile depozitare deeuri industriale Cretere, exploatare taurine Creterea psrilor 0,3 0,15 18,5 Vecinatatea de vest FORTUS Calea Chiinului nr 132, Iai

under i lam SCDCB Dancu S.C.Avicola Iasi S.A. Substan e organice n descompunere Substan organic i amoniu, metale grele

Str Aurel Vlaicu Dancu Com Le cani

2. Terenuri degradate Tipuri de degradri: eroziune, alunecri de teren, inundabilitate, acidifiere, compactare, deficit de nutritive, volum edafic, redus, srturare, exces de umiditate n sol, gleizare, pseudogleizare. Nr crt 1 2 Teritoriul comunei Aroneanu Brnova Alunecri (ha) 671 67 Tip alunecare Msuri de consolidare i prevenire

467

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ciurea Holboca Le cani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tometi Ungheni Valea Lupului Victoria Municipiul Iai

180 152 333 301 201 620 460 185,5 20 218

Active i semiactive

Propuneri de mpdurire, captare izvoare, drenaje

3. Calitatea apelor Calitatea apelor de suprafa este n mare msur influen at de evacurile de ape uzate ale principalelor localit i i folosin e situate n Zona Metropolitan Iai i de seceta hidrologic periodic, care contribuie la ncrcarea cursurilor de ap cu diverse substan e poluante printr-o concentrare a acestora. Datorit gradului mare de amenajare al Bazinul Hidrografic Prut, fenomenul de secet a fost contracarat, n aval de acumulri i ntre acumulri, cu suplimentri de debite, astfel nct s satisfac debitele salubre i servitu ile pe cursurile de ru. n Bazinul Hidrografic Prut concentra ia de fier, mangan, cupru i seleniu reprezint o ncrcare de fond natural, ceea ce determin valori ridicate ale acestor indicatori.

468

Surse majore de poluare a apei n ZMI, anul 2007 Surse de poluare APA VITAL IAI, Sta ie de epurare Mun. Iai Domeniul de activitate Gospodrire comunal Emisar Bahlui Volum ape uzate evacuate (mil m3) Treapta MB: 42,365 (suficient epurate) Treapta M: 20,864 (suficient epurate) 4. Calitatea aerului 1. Ca urmare a respectrii condi iilor de introducere pe pia a carburan ilor cu con inut redus de sulf, n principal n industria energetic i utilizrii combustibilor mai cura i, s-a nregistrat o scdere cu cca 50% a emisiilor de SO2 comparativ cu anul 2006. 2. Principalele surse de emisii de SO2 sunt date de arderile de combustibil fosil din producerea de energie i industria de transformare la SC CET Iai SA a crei contribu ie este de cca 52%. n anul 2007 SC. CET Iai SA a utilzat combustibili mai cura i ca pcur cu 0,92% sulf i huil cu 0,35% sulf, ceea ce se regsete i n valorile msurate n sta iile de monitorizare, concentra ia medie zilnic fiind de cca 10 ori mai mic dect valoarea limit. Emisiile de SO2 de la SC CET Iai SA au sczut n anul 2007 cu cca 70% fa de anul 2006. 3. Emisiile de NOx au sczut cu 20,6% fa de anul 2006, contribu ia emisiilor din transport (3387 t) reprezentnd 54,6% iar cele din arderile n energetic i industrii de transformare (592,82 t) 9,56%. Reglementrile de mediu referitoare la vehicule i combustibili au determinat reducerea polurii pe unitatea de transport. Men ionam c n industria energetic (CET IASI) din judeul Iai au fost luate msuri de reducere a emisiilor de NOx prin montarea de arztoare cu NOx redus. Poluan i specifici Grad de epurare (%) 89

CBO5 CCOCr MTS N total 39

469

4. Emisiile de amoniac din agricultur reprezint cca 89% (5747,1 t) din emisia total de amoniac, sursa reprezentndo dejec iile de la creterea animalelor i ngrmintele chimice azotoase aplicate. Din tratarea i depozitarea deeurilor au rezultat 687,35 t amoniac (10,68%). 5. Pulberile n suspensie i sedimentabile constituie principalii poluan i din judeul Iai, sursele fiind industria metalurgic, fabricarea produselor de ceramic prin ardere, industria energetic care utilizeaz combustibil fosil, transportul rutier, halde i depozite. Din inventarul de emisii a rezultat pentru anul 2007 o cantitate de 6662,58 t PM . Aglomerarea Iai este poluat cu pulberi, frecvena de depire a valorii limit fiind 60,45% n sta ia de trafic i 25,59% n sta ia industrial. 6. n aglomerarea Iai ozonul se msoar n sta iile: de fond regional (Copou- Sadoveanu), de fond suburban (Tometi) i industrial (Oancea Ttrai). Varia ia anual indic valori mai crescute vara iar concentra iile sunt corelate cu temperatura, umiditatea i radia ia solar. n OM 592/ 2002, care transpune legisla ia european n domeniu sunt prevzute valori int pentru anul 2010 privitor la protec ia snt ii umane de 120 g/mc ca valoare maxim a mediilor pe 8 ore. S-a depit pragul de informare de 180 g/mc i de cel de alert de 240 g/mc n sta ia de fond regional n data de 02.06.07 (ora 17 143,6 g/mc; ora 18 243,5 g/mc; ora 19 270,7 g/mc; ora 20 - 223,0 g/mc i ora 21 127,7 g/mc ). 7. Concentra ia poluan ilor gazoi n aer este situate sub VL prevzut n legisla ie, nenregistrndu-se nici o depire. 8. Emisiile totale de gaze cu efect de ser, rspunztoare de schimbrile climatice, au sczut cu 6,9%, comparativ cu anul 2006.

5. Calitatatea solurilor 1. n Z.M. Iai au fost inventariate arealele cu soluri poluate, mpreun cu OSPA Iai (Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice) cu ajutorul datelor puse la dispozi ie de ctre administra iile publice i operatorii economici. Inventarul include: localizarea, tipul de poluare, suprafa a i gradul de afectare pentru fiecare sit contaminat n parte. Monitorizarea siturilor contaminate, n cazul, agen ilor economici din industrie se face pe baza analizelor standard de

470

laborator i a analizelor standard de ap freatic, pozi ionate n punctele cheie (aval i amonte de sit) pentru evaluarea migra iei poluan ilor. 2. Expertizrile efectuate pentru soluri cu folosin agricol au eviden iat lipsa polurii chimice. 3. Reducerea activit ii industriale i aplicarea msurilor prevzute n programele de conformare, a determinat diminuarea suprafe elor de sol afectate de poluarea generat de activitatea agen ilor economici. 4. Zone vulnerabile din punct de vedere ecologic sunt terenurile afectate de alunecri active i semiactive de teren, de eroziune foarte puternic i excesiv, Aceste terenuri necesit msuri radicale de reconstruc ie ecologic prin mpdurire i proiecte de ameliorare antierozionale i pedoameliorative. 5. Poluarea cu pulberi i posibile spulberri de material pulverulent din depozitul de zgur i cenu constituie principalele surse de poluan i pentru solul din zona de influen a SC CET Iai SA. n studiul efectuat de ICPA Bucureti siturile de monitorizare au fost situate la distan e de 0,3 pn la 3,5 km de coul de evacuare a gazelor, pe direc ii diferite pentru a surprinde efectele polurii coroborate cu caracteristicile naturale ale solurilor. Concluzia acestui studiu a fost c efectele polurii produse de CET II Holboca asupra solului sunt relativ reduse comparativ cu arealele din jurul marilor centrale care func ioneaz pe crbune. Con inutul n metale grele zinc i cupru rezultate din spulberarea materialului pulverulent din hald determin o poluare moderat i slab la sud i nord-vest de CET. Con inutul de plumb, cadmiu i mangan se ncadreaz n valori normale. Din activitatea desfurat pe amplasamentul CET Iai II rezult att deeuri nepericuloase ct i deeuri periculoase. Societatea are un depozit propriu n care se efectueaz eliminarea zgurii i cenuii rezultate din arderea combustibilului solid, precum i lamul rezultat din tratarea apei industriale cu sulfat feros, var i adjuvant (dac este cazul), n sta iile de tratare chimic a apei din cele dou centrale. lamul rezultat din activitatea CET Iai II se transport n sistem hidraulic, odat cu zgura i cenua, iar cel de la CET Iai I se transport cu vidanja i se deverseaz n compartimentul aflat n func ie. 6. Calitatatea vegeta iei

471

ANEXA 22 ANALIZA MEDIULUI SOCIAL N ZMI

472

Analiza mediului social in Zona Metropolitana Iasi Nr pers. cu Nr Nr persoane dizabilitat cu dizabilitati Nr centre Nr centre permanente/de tip centre i - copii de zi batrani Nr copii asistati (sub diverse forme) rezidential - adulti 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 copii in copii in Centre copii in plas.fam. plas.fam rezid. Unitati AMP proveniti din copii in AMP proveniti din la familii Centre de adulti cu medicoin ZMI* ZMI* din ZMI* In CZ Neinstit. Instit. plasamnet hand sociale In CP ZMI* 9 CZ 10 CPDGASPC DGASPC 66 3 CZ -OPA 3 CP-OPA 1 1 1 CP-OPA 4 1 CZ -CL 1

Localitatea/ Nr. Anul crt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Municipiul Iasi Aroneanu Barnova Ciurea Holboca Letcani Miroslava Popricani Rediu Schitu Duca Tomesti Ungheni Valea Lupului Victoria Total urban Total rural Total general ZMI

302 2 8 27 25 17 37 13 12 12 16 9 3 302 181 483

382 8 9 26 13 3 21 17 4 14 17 1 1 5 382 139 521

163 9 4 7 14 10 27 21 7 7 10 1 6 4 163 127 290

251 6 5 20 6 19 10 6 6 8 9 1 4 251 100 351

460 20 4 19 20 39 16 24 5 7 21 5 2 9 460 191 651

207 2 5 7 14 1 2 2 7

958 10 23 47 43 21 54 34 23 15 34 12 8 16 958 340 1298

8925 56 130 257 323 113 221 169 104 104 276 80 78 82 8925 1993 10918

3 1 CZ-OPA 1 CZ- CL

1 CITO1 CP-OPA DGASPC

207 40

1 66 11 77

12 3

13 2

0 1

1 0 1 1

2 0

247

15

15

CP=centre de plasamnet OPA =organism privat autorizat CL=Consiliu local CZ =centru de zi * Pentru copii afla i n msuri de protec ie de tip familia - plasament la asistent maternal profesionist respectiv plasament familial au fost trecu i atat copiii proveni i din ZMI cat si copii proveniti din alte localitati dar ocrotiti la familii de plasament/ asistenti maternali din ZMI

Observatii

473

ANEXA 23 SITUAIA PENSIONARILOR DIN ZMI

474

Situa ia pensionarilor din ZMI Nr crt 1 Localitatea Mun Iai Sex F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M Nr pensionari 40890 25525 66415 384 284 668 456 324 780 1047 758 1805 1033 828 1861 648 515 1163 1049 805 1854 719 590 1309 965 667 1632 579 436 1015 929 717 1646 355 173 528 144 91 235 604 395 999

Aroneanu

Brnova

Ciurea

Holboca

Le cani

Miroslava

Popricani

Rediu

10

Schitu Duca

11

Tometi

12

Ungheni

13

Valea Lupului

14

Victoria

475

Total general

F M F+M

49802 32108 81910

476

ANEXA 24 LISTA DE AUTORIZAII DE CONSTRUIRE ELIBERATE N MUNICIPIUL IAI

477

Lista autoriza ii de construire eliberate n perioada 2004 2008

Nr crt 1 2 3 4 5

Anul 2004 2005 2006 2007 2008

Nr total A.C./ A.C. an construire locuin e 1083 219 1218 439 1210 382 1455 513 928 290

A.C. sedii i alte func iuni 864 779 828 942 638

478

ANEXA 25 PDURI N MUNICIPIUL IAI

479

Paduri in Mun Iasi Perimetre speciale forestiere protejate n jurul mun Iai (960,5 ha) 1. Pdurea Ciric (mal stng i drept), situat la E de Mun iai, teren intravilan i extravilan: 252,2 ha 2. Pdurea Cet uia, Socola, Cpri a I, Cpri a II, Bucium, situate la S-SV de Mun Iai, teren extravilan: 237,4 ha 3. Pdurea Brndua icu-Crlig, situat la E-NE de Mun Iai, teren extravilan: 219,9 ha 4. Pdurea Galata I i II Broscrie la Monument cimitir, situata la V de Mun Iai, teren intravilan i extravilan: 103,1 ha 5. Pdurea Breazu Munteni, situat la la N de Mun Iai, teren extravilan: 70,8 ha 6. Pdurea Bucium Motel, situat la S de Mun Iai, extravilan: 33,8 ha 7. Pdurea Repedea, situat la S-SE de Mun Iai, teren intravilan: 10,8 ha

480

ANEXA 26 INVESTIII STRINE

481

INVESTI IILE STRINE DIRECTE - BAZ A DEZVOLTRII ECONOMICE " Orice progres nseamn rzboi cu societatea" George Bernard Shaw Introducere Economia mondial se confrunt n prezent cu o suit de probleme care deriv din criza financiar declanat n Statele Unite ale Americii i propagat pn n Europa. Societatea american a fost obinuit s consume prin intermediul cardurilor de credit, mai mult dect i-ar fi permis veniturile nete. Economia mondial poate fi redresat dac societatea n ansamblul ei realizeaz un echilibru ntre productivitatea muncii, veniturile ob inute i respectiv cheltuielile realizate pentru satisfacerea nevoilor. Una dintre msurile luate de ctre unele bnci, pentru reducerea riscurilor la creditele de consum i a celor ipotecare a fost nsprirea condi iilor de creditare. Treptat, societatea se va adapta la noile condi ii impuse pe pia a financiar, mai ales atunci cnd va contientiza c acestea vizeaz o mbunt ire a strii economiei mondiale. Ca urmare a crizei financiare, unii productori de nivel interna ional, i-au redus volumul activit ilor desfurate n anumite ri i urmresc deja relocarea afacerilor lor n zone care prezint riscuri reduse i oportunit i mari. Romnia este considerat de ctre investitorii strini o ar care prezint avantaje comparativ cu alte ri ale Uniunii Europene. Pachetul care a constituit oferta Romniei pentru investitorii strini a fost alctuit n principal din: - personal nalt calificat n domenii de vrf; - terenuri libere pentru construc ii noi; - costuri reduse de personal comparativ cu alte ri ale Europei.

482

Investi ii strine directe da, mprumuturi externe - nu Domeniile n care exist "cerere" de investi ii strine directe vizeaz cele trei ramuri ale economiei:industria, agricultura i sectorul ter iar reprezentat de servicii(exemplu: turism). Promovarea ofertei Romniei s-a realizat att prin intermediul Agen iei Romane a Investi iilor strine, ct i prin intermediul trgurilor interna ionale, a Forumurilor Regionale de Investi ii(pentru regiunea Nord -Est, Forumul Regional de Investi ii edi ia 2008 s-a axat pe atragerea de investi ii n domeniul turismului), a ministerelor, precum i prin intermediul paginilor de web ale diferitelor institu ii(exemplu: Camere de Comer , administra ii publice locale). Din pcate pentru unele regiuni ale Romniei, majoritatea investi iilor strine directe s-au concentrat n regiunea Bucureti-Ilfov.
Tabel 3
% $ 6 T 4 $ S # 8 0 ` 3 " Y R Y 1 X & Q d 6 ! b 1 b 5 4 a 3 2 1 0 ) ` G Y Y G X ' 6 d 1 b 5 4 b 3 a 2 1 0 ) ` P Y I Y ' X 4 d 3 0 b H 3 b A a G 8 F @ E 1 9 ` D Y 8 C 5 Y B 8 X 7  c 6 b 1 b 5 4 a 3 2 1 0 ) ` ( Y ' Y & X T W

-%U 0 d 8 b 6 b 3 a 3 4 V T 7

Nord-Est 79,8 69,2 133,6 115,2 15,3 7,7 71,3 64,5 Sud-Est 100,1 90,7 112,5 108,5 42,7 63,8 101,4 91,4 Sud 85,8 83,4 97,1 123,7 65,5 41,2 77,0 67,7 Sud-Vest 90,0 83,3 104,8 125,4 11,9 31,9 85,9 70,2 Vest 100,9 114,7 101,9 86,4 99,1 76,3 91,2 105,7 Nord-Vest 95,5 97,2 84,6 67,8 41,9 45,4 106,5 109,0 Centru 105,9 104,2 98,1 123,7 87,7 62,9 101,1 105,7 Bucureti162,2 191,5 47,1 40,7 598,3 593,5 194,1 228,2 Ilfov Sursa: Calcule realizate pe baza datelor din Anuarul Statistic al Romniei 1999, 2006

123,9 94,7 129,0 120,8 83,8 104,9 87,1 24,8

125,5 98,7 129,3 116,4 80,7 104,0 88,9 21,1

"Infuzia de capital, metode eficiente de management, asigurarea de puncte de desfacere, abilitate de pozi ionare pe pia a mondial, sunt cteva dintre beneficiile ptrunderii de capital strin n Romnia".2
1

Cuprinde unit ile locale active n industrie, construc ie, comer i alte servicii, cu mai pu in de 250 de angaja i la 1000 de locuitori.

Carmen Beatrice Puna i Dalina Andrei, Dimensiunea Regional a determinrii riscului investi iilor strine directe n Romnia, Institutul de Prognoz Economic Bucureti,

483

O investi ie strin se poate realiza prin una din formele: - cumprarea de ac iuni i/sau obliga iuni emise de o firm/institu ie din ara vizat pentru investi ii; - preluarea de ctre o firm strin a unei societ i comerciale romneti sau fuzionarea unei societ i comerciale romneti cu o firm strin; - construirea unei filiale a unei firme strine n Romnia; - participarea la capital prin realizarea unei societ i mixte; - ncheierea de contracte de leasing sau franciz. Pe termen lung, Romnia trebuie s evite pe ct posibil mprumuturile externe, care n prezent sunt la costuri mari. Romnia trebuie s-i concentreze aten ia nu spre mprumuturi externe, ci spre atragerea de investi ii directe externe, care nu creeaz probleme de rambursri istovitoare3. Pentru stimularea investi iilor strine, Guvernul Romniei a adoptat o serie de legi i Ordonan e de Urgen , dup cum urmeaz: - Legea nr. 35/1991 a investi iilor strine n Romnia; - Legea nr. 57/1993 pentru modificarea i completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investi iilor strine n Romnia; - Legea nr. 71/1994 de acordare a unor facilit i investi iilor strine; - Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 31/iunie 1997 privind abrogarea Legii nr. 35/1991 a investi iilor strine n Romnia i Legii nr. 71/1994 de acordare a unor facilit i investi iilor strine; - Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 92/ decembrie 1997 privind stimularea investi iilor directe; - Legea nr. 241/1998 de stimulare a investi iilor strine; - Ordonan a Guv. nr. 67/1999 privind unele msuri de stimulare a activit ii economice;

Ilie erbnescu , ROMNIA SUB TIRANIA CIFRELOR MICI Editura Universal Dalsi 2002 - Bucureti

484

- Legea nr. 332/2001- a investi iilor cu impact semnificativ n economie; - Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 42/2002 privind ncetarea aplicabilit ii unor facilit i; - Legea nr. 406/2002 pentru aprobarea Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 42/2002 privind ncetarea aplicabilit ii unor facilit i; - Legea nr. 312/2005 privind dobndirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor de ctre cet enii strini i apatrizi, precum i de ctre persoanele juridice strine; - Legea 36/2008 privind unele msuri pentru privatizarea Societ ii Comerciale Automobile Craiova S.A.; Aceste facilit i acordate investitorilor strini au strnit controverse ntre investitorii autohtoni. n realitate, pentru investitorii strini , mult mai importante dect facilit ile acordate de ctre statul romn, sunt: siguran a politic, puterea de cumprare pe pia , nivelul corup iei, stabilitatea legislativ, ieftintatea i gradul de sindicalizare a for ei de munc. Nivelul investi iilor strine directe n Regiunea Nord Est Regiunea Nord-Est (cu jude ele Iai i Suceava fiind ntr-o anumit msur cazuri specifice) este puternic influen at de dependen a sa fa de agricultur i este afectat de localizarea n apropierea grani elor cu Ucraina i Republica Moldova, precum i de caracterul montan a unei pr i din teritoriului su.

Regiunea Nord - Est se suprapune n cea mai mare parte provinciilor istorice Moldova i Bucovina i reprezint 15,5 la sut din suprafa a total a Romniei. La 1 ianuarie 2006, popula ia total a regiunii Nord - Est era de 3.734.946 locuitori, reprezentnd 17,3 la sut din popula ia total a rii. Ca numr de locuitori, regiunea ocup locul nti pe ar. Ponderea popula iei urbane n total

485

popula ie este de 43,6 la sut, iar a celei rurale de 56,4 la sut4.

Pentru atragerea investi iilor strine n regiunea Nord - Est este necesar o promovare intens care s eviden ieze avantajele specifice: pozi ie geografic; resurse umane; ci de comunica ie importante (aeroporturile: Iai, Bacu, Suceava); existen a cadrului necesar pentru cooperare economic interregional i transfrontalier; valori culturale.

Disparit ile ntre regiuni au crescut n timp, devenind o caracteristic a economiei Romniei, cu concentrarea creterii economice n jurul Bucureti-ului, n timp ce unele zone ale rii nregistreaz o clar decuplare de la creterea economic. Principalele cauze ale acestei situa ii, sunt: dependen a ridicat a creterii economice fa de volumul ISD i concentrarea de pn acum a investi iilor strine n zona capitalei n afara Regiunii Bucureti-Ilfov, investi iile strine n celelalte apte regiuni de dezvoltare, n 2005, reprezentau numai 39,4 % din totalul investi iilor strine directe; lichidarea majorit ii vechilor ntreprinderilor necompetitive din sectorul industriei grele, care nu au fost ntotdeauna nlocuite (n special n anumite zone din estul rii) cu IMM-uri orientate ctre cerin ele pie ei;

migrarea masiv a for ei de munc, n special din zonele predominat agricole ale rii, dar i ca urmare a restructurrii industriale i a eecului nlocuirii locurilor de munc pierdute n industrie cu altele n celelalte sectoare economice, determinnd o important perturbare a structurii economice a oraelor i jude elor afectate.

GhiseulBancar.ro

486

n Romnia s-au
1. Nord-Est 60.6% 2. Sud-Est 3. Sud 4. Sud-Vest 5. Vest 6. Nord-Vest 7. Centru

7.4% 5.7% 6.8% 3.4% 6.3% 8.4% 1.3%

orientat n func ie de accesibilitatea la pie ele vestice i de caracterul inclusiv unui urban al zonelor vizate, existen a

8. Bucureti-Ilfov

nivel adecvat de facilit i i servicii pentru expatria i. n aceste condi ii nu este surprinztor c Regiunea Bucureti-Ilfov se situeaz pe primul loc n ceea ce privete investi iile strine directe atrase, nregistrnd 60,6 % (13.264 milioane euro dintr-un total de 15.040 milioane euro), iar Regiunea NordEst se situeaz pe locul opt, nregistrnd 1,3% din totalul investi iilor strine directe (ISD) realizate n Romnia pn n anul 2005. Prezen a investi iilor strine directe are un efect pozitiv pe pia a muncii n regiuni, prin creterea constant a cererii pentru calificarea for ei de munc i prin dezvoltarea serviciilor (ex. specializarea companiilor de recrutare). Disponibilitatea for ei de munc nalt calificat este un important factor al localizrii investi iilor. Pe msura ce transferul activit ilor productive i creative ctre Romnia se intensific, cererea de for de munc nalt calificat va crete. Informa iile economice de ultim or arat faptul c regiunile care au reuit s atrag un volum important de investi ii se confrunt deja cu dificult i n a gsi pe pia a muncii for de munc nalt calificat, n special n domeniile tehnic i administrativ.

487

Grafic 1
$ 2 1 $ 0   ) ( ' & % # $ # " !       

Romania ramane o tara atractiva pentru investitorii straini

Creterea sus inut a fluxurilor de investi ii strine directe ISD (5.183 milioane euro n 2004, 5.213 milioane euro n 2005 i 9.082 milioane euro n 2006 (cretere cu +74,24% n raport cu anul 2005) constituie un argument n acest sens. Printre factorii pozitivi care au contribuit la aceast evolu ie se enumer: integrarea n Uniunea European, la 1 ianuarie 2007, aderarea la NATO si climatul politico-juridic stabil. Din punctul de vedere al capitalului social subscris in perioada 1991-decembrie 2007, investitiile realizate se impart in urmatoarele domenii astfel: industrie (49,0%), servicii profesionale (30,0%), transporturi (7,0%), comert cu ridicata (6,0%), comert cu amanuntul (4,0%), constructii (2,0%), turism (1,0%), agricultura (1,0%).5 Investitiile straine directe n Romania, n 2007, s-au ridicat la 7,3 miliarde euro, potrivit biroului european de statistica Eurostat. 6 n primul semestru al anului 2008, investi iile strine directe n Romnia sau ridicat la 4,75 miliarde euro, conform datelor furnizate de ctre Institutului Na ional de Statistic (INS).7

www.paris.mae.ro - Ambasada Romaniei la Paris

www.well-street.ro - 20 Mai 2008

www.mediafax.ro -

488

Concluzie: Ca baz a dezvoltrii economice, investi iile strine directe prezint avantajele: - valorificarea resurselor locale n scopul dezvoltrii economice regionale; - avantaje fa de alte surse de finan are extern (la care statul trebuie s asigure partea de cofinan are); - creterea calit ii vie ii pentru persoanele care alctuiesc for a de munc local i respectiv pentru beneficiarii noilor investi ii; - ntrirea cursului de schimb al monedei na ionale; - creterea competitivit ii regionale.

489

Bibliografie: - Carmen Beatrice Puna i Dalina Andrei, Dimensiunea Regional a determinrii riscului investi iilor strine directe n Romnia, Institutul de Prognoz Economic Bucureti, 2004; - Ilie erbnescu , ROMNIA SUB TIRANIA CIFRELOR MICI Editura Universal Dalsi 2002 Bucureti; - Alain Spalanzani, D. Zai , Cercetare n economie i management. Repere epistemologice i metodologice Editura Economic 2006 Bucureti; - Programul Opera ional Regional 2007- 2013 - MINISTERUL DEZVOLTRII, LUCRRILOR PUBLICE I LOCUIN ELOR; - Legea nr. 35/1991 a investi iilor strine n Romnia; - Legea nr. 57/1993 pentru modificarea i completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investi iilor strine n Romnia; - Legea nr. 71/1994 de acordare a unor facilit i investi iilor strine; - Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 31/iunie 1997 privind abrogarea Legii nr. 35/1991 a investi iilor strine n Romnia i Legii nr. 71/1994 de acordare a unor facilit i investi iilor strine; - Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 92/ decembrie 1997 privind stimularea investi iilor directe; - Legea nr. 241/1998 de stimulare a investi iilor strine; - Ordonan a Guv. nr. 67/1999 privind unele msuri de stimulare a activit ii economice; - Legea nr. 332/2001- a investi iilor cu impact semnificativ n economie; - Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 42/2002 privind ncetarea aplicabilit ii unor facilit i; - Legea nr. 406/2002 pentru aprobarea Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 42/2002 privind ncetarea aplicabilit ii unor facilit i; - Legea nr. 312/2005 privind dobndirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor de ctre cet enii strini i apatrizi, precum i de ctre persoanele juridice strine;

490

- Legea 36/2008 privind unele msuri pentru privatizarea Societ ii Comerciale Automobile Craiova S.A.; - Anuarul Statistic al Romniei 1999, 2006.

Lumini a Burlacu (cs. Nazare) Coordonator: Prof. univ. dr. Elisabeta Jaba Specializarea: Cibernetic i Statistic Economic

491

ANEXA 27 BENEFICIARI DE AJUTOR SOCIAL N MI

492

Cadrul legal pentru a fi beneficiar de ajutor social: Legea nr.115/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; Beneficiar: persoana singura (locuieste si se gospodareste singura) si familii (incusiv persoanele aflate in uniune consensuala) La nivelul lunii octombrie 2008 au fost stabilite pentru plata un numar de 523 ajutoare sociale, pentru un numar de 676 beneficiari (persoane singure si familii). Repartitia pe zone/cartiere ale Iasului: - zona Centru: 72 ajutoare platite (89 beneficiari); - zona Tatarasi - Metalurgie - Tudor Vladimirescu: 96 ajutoare platite (100 beneficiari); -zona Podu Ros - Podu de Piatra - Bularga : 68 ajutoare platite (95 beneficiari); -zona Copou: 41 ajutoare platite (50 beneficiari); -zona Alexandru cel Bun - Mircea cel Batran - Galata: 77 ajutoare platite (107 beneficiari); -zona Bucium: 22 ajutoare platite (29 beneficiari); -zona Pacurari - Pacuret: 43 ajutoare platite (58 beneficiari); -zona Nicolina - Frumoasa: 46 ajutoare platite (58 beneficiari); -zona Dacia: 27 ajutoare platite (36 beneficiari); - persoane "fara domiciliu" - in acte de identitate figureaza "Municipiul Iasi": 31 ajutoare platite (54 beneficiari).

493

ANEXA 30 ORGANIGRAMA PMI

494

NVMNT

SPITALE

1 5

BIROUL ACHIZIII PUBLICE

DIRECIA 1 INVESTIII

C.E.T.

1 8

- 3 1 8 - 3

COMP. MONITORIZARE DERULARE CONTRACTE


SERVICIUL INVESTIII PROPRII SERVICIUL INVESTIII INVMNT

S.C. TERMOSERVICE

COMP. MONITORIZARE UNITI NVMNT

S.C. SALUBRIS S.A.

CITADIN

SERVICIUL CONTROL URBANISM SERVICIUL G.I.S.

VICEPRIMAR 1

1 10 1 9 1 7

20
SERVICIUL CADASTRU

R.A.T.P.

SERVICIUL EVIDEN PATRIMONIU

- 5
SERVICIUL URBANISM

COMP. REGLEMENTARE MONITORIZARE URBANISM

1 16

DIRECIA DEZVOLTARE URBAN 1

1 7 1 4

BIROUL TEHNIC

MUNICIPIUL IAI

10 - 4
SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU PUBLIC I PRIVAT

COMPARTIMENT AVIZE ACORD UNIC COMPARTIMENT ENERGETIC UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE MEDIU

1 7 19

64 1 10 DIRECTOR
SERVICIUL VENITURI I EXECUTRI SILITE

COMPARTIMENT PARCRI CU PLAT I DE REEDIN

1 7

DIRECTOR ADJ. 1
BIROUL REGLEMENTARE TRANSPORTURI URBANE BIROUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN BIROUL VERSANI I MONUMENTE BIROUL STRZI MUNICIPALE SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITI PUBLICE SERVICIUL AVIZE MICI NTREPRINZTORI

1 7

- 4

EDITURA JUNIMEA

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAII CU ALT DESTINAIE DECT LOCUIN

1 7

1 8

DIRECIA TEHNIC

DIRECIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC I PRIVAT

CASA DE CULTUR A MUNICIPIULUI

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAII CU DESTINAIE DE LOCUIN

1 5

- 3 1 6 1 5 1 5 1 5

BIROUL EVIDEN SOLICITRI LOCUINE

1 5

ATENEUL TTRAI

BIROUL PROTECIE CIVIL SERVICIUL REGLEMENTARE PUBLICITATE EXTERIOAR

1 6

3 1 3
BIROUL APROVIZIONARE

BIROUL VNZRI LOCUINE

1 7

DSPM

1 9

- 24

SERVICII INTERNE BIROUL TEHNIC AUTO

SERVICIUL LOGISTIC

VICEPRIMAR 1

POLIIE COMUNITAR

14

1 3

BIROUL TEHNIC ADMINISTRATIV

SERV. VOLUNTARIAT SITUAII DE URGEN

137

PIEE, TRGURI, OBOR BAZAR, TALCIOC

1 6

BIROUL PROTECIA MUNCII SECURITATE I SNTATE N MUNC

SERV. ADMINISTRARE PIEE 1 7

DIRECIA CREE

DIRECIA PIEE

DIRECTOR
1

- 3

DIRECTOR ADJ. 1

COMPARTIMENT PREGTIRE EDINE C.L.

1 7

CONSILIUL LOCAL

SECRETAR

HOTEL MUNICIPAL RESTAURANT MUNICIPAL HOSTEL ALEXANDRU CEL BUN

SERVICIUL SECRETARIAT CONSILIUL LOCAL-ARHIV


BIROUL REGISTRU AGRICOL

COMPLEX HOTELIER MUNICIPAL 1

1 10 1 7 4

1 5

COMPARTIMENT APLICARE LEGEA 10 COMP. APLICARE LEGI FOND FUNCIAR

1 21
SERVICIUL JURIDIC

- 11 - 14

DIRECIA LOCAL DE EVIDEN A PERSOANELOR DIRECIA DE ASISTEN COMUNITAR

1 10
SERVICIUL FINANCIAR
COMP. AJUTOR DE STAT BIROUL ANALIZ ECONOMIC I AVIZRI TARIFE

- 3

PRIMAR 1

ACTIVITATEA ECONOMIC 1

1 6 1 14 1 8

ORGANIGRAMA - ANUL 2008

495

1 8 1 10 1 10 1 8 1 8 1 7
BIROUL CONSTATARE IMPUNERE PERS. FIZICE NR. 1 BIROUL CONSTATARE IMPUNERE PERS. FIZICE NR. 2
BIROUL EXECUTARE TAXE I IMPOZITE PERS.FIZICE

BIROUL CONTROL FISCAL PERS. JURIDICE

SERVICIUL CONTABILITATE SERVICIUL BUGET


SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL FISCAL I EXECUTARE CREANE BUGETARE PERS.JURIDICE

1 13

BIROUL CONSTATARE IMPUNERE PERS. JURIDICE NR. 1 BIROUL CONSTATARE IMPUNERE PERS. JURIDICE NR. 2 BIR. EXECUTARE CREANE BUGETARE PERS. JURIDICE NR. 1 BIR. EXECUTARE CREANE BUGETARE PERS. JURIDICE NR. 2 BIROUL CONTROL FISCAL PERS. FIZICE

DIRECIA ECONOMIC 1 I FINANE PUBLICE LOCALE

1 11 1 11 1 9 1 9 1 10
COMPARTIMENT RELAII CU PUBLICUL COMPARTIMENT AUDIENE BIROUL DEMOCRAIE PARTICIPATIV LOCAL
BIROUL EXECUTARE AMENZI PERS. FIZICE NR. 2 BIROUL EXECUTARE AMENZI PERS. FIZICE NR. 1

SERV. CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL FISCAL I EXECUTARE CREANE BUGETARE PERS.FIZICE

SERVICIUL NCASARE NUMERAR SERVICIUL CONTABILITATE VENITURI SERVICIUL VENITURI DIN CONTRACTE

ACTIVITATEA DE TAXE I IMPOZITE LOCALE 1

1 13 1 21 1 11 1 13
SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR

DIRECIA CONTROL

1 15 1 7
SERVICIUL ASOCIAII PROPRIETARI

- 4 - 2 1 12 1 3
BIROUL DE PROMOVARE TURISTIC

CENTRUL DE INFORMAII PENTRU CETENI


BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE SPECIALE

1 16 1 5 1 7 1 5
BIROUL DE COMUNICARE SERV. REL. INTERN. I PARTENERIATE EUROPENE

DIRECIA DE COMUNICARE 1

1 7 1 7

Nr. total posturi din aparatul de specialitate

FUNCII PUBLICE FUNCII CONTRACTUALE TOTAL PERSONAL

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR BIROUL CULTUR, SPORT CULTE, ONG-URI BIROUL DE RELAII CU STRUCTURILE ASOCIATIVE SERVICIUL DE IMPLEMENTARE PROGRAME

DIRECIA DE PROGRAME I SERVICII 1 PENTRU COMUNITATE

ANEXA

1 3 1 3

1 4 1 5
SERV. DE DOCUMENTARE ADMINISTRATIV

FUNCII DE DEMNITATE PUBLIC 3 1 SECRETAR MUNICIPIUL IAI 634 408 1046

SERVICIUL DE RELAII CU SOCIETATEA CIVIL

BIROUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTUR I ECHIPAMENTE I.T. BIROUL ADM.BAZE DE DATE I APLICAII INFORMATICE COMP. IMPLEMENTARE I DEZVOLTARE SIST.INFORM.

1 9

- FUNCIONARI PUBLICI - PERSONAL MIXT (funcionari publici i personal contractual) - UNITI SUBORDONATE

1 6 1 6 - 4

SERVICIUL INFORMATIZARE
SERV. RESURSE UMANE

1 11
SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

1 14 1 5 1 4
CABINET PRIMAR CONSILIERI PRIMAR
-

SERVICIUL ASIGURAREA CALITII

ANEXA 31 MANAGEMENTUL DEEURILOR INTEGRATE

496

Colectarea deseurilor se face in municipiul Iasi si in 4 comune limitrofe: Miroslava, Lunca Cetatuii, Tomesti si Dancu. Cantitatea medie lunara este de 11.000-12.000 tone deseu menajer colectat din municipiu si din cele 4 comune. La o populatie de circa 350.000 locuitori din mediu urban, rezulta un indice mediu de colectare a deseurilor de: 1,45 kg/locuitor /zi. In mediul rural media indicelui de producere a deseurilor este de 0,8 kg/locuitor/zi. Pentru urmtorii 10 ani se prognozeaz o cretere a volumului de deeuri generate ajungnd la o rata de generare de 1,6-1,8 kg/loc/zi, ca urmare a: creterii gradului de industrializare a municipiului Iai creterii numrului de turiti, cunoscut fiind ca Iasul este un municipiu cu mare poten ial turistic creterii volumului de ambalaje si deeuri de ambalaje creterii puterii de cumprare a cet enilor imbunatatirii managementului deeurilor in municipiul Iai. 2. In prezent este in desfasurare Proiectul Managementul integrat al deseurilor in municipiul Iasi si prin implementarea proiectului, se preconizeaza ca:

1.

- depozitul actual de la Tomesti sa fie inchis definitiv imediat dupa punerea in functiune a depozitului ecologic de la Tutora. - sa se construiasca un prim compartiment cu capacitatea de 2.500.000 mc la Tutora. Instalatia de depozitare de la Tutora va fi construita si administrata in conformitate cu cerintele actuale din domeniul managementului deseurilor, al protectiei mediului si sanatatii oamenilor. - sa se valorifice circa 10.000 to/an de ambalaje si deseuri de ambalaj sortate si 9.000 to/an de fractie biodegradabila compostata. Aceste tinte vor fi atinse prin construirea statiei de sortare cu o capacitate de 10.520 to/an si a statiei de compost cu o capacitate de 9.720 to/an. - serviciul de salubrizare se va adapta cerintelor actuale, astfel incat prin colectarea selectiva la sursa, cantitatea de deseuri depozitata sa fie diminuata. Serviciul se va extinde de la nivelul municipiului Iasi la nivelul zonei metropolitane Iasi, urmand ca de el sa beneficieze un numar de 455.268 locuitori, fata de 350.000 locuitori cat sunt in present. In municipiul Iasi sunt amenajate un numar de 597 puncte gospodaresti de colectare a deseurilor municipale de la populatie, din care un numar de 110 puncte amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje. Deseurile din municipiu sunt colectate si transportate spre depozitul Tomesti Iasi. Deseurile colectate selectiv merg direct catre reciclatori. De asemenea deseurile menajere colectate din mediul rural sunt transportate si depozitate tot la depozitul Tomesti Iasi. Depozitul func ioneaz pe acest amplasament din anul 1968, prin scoaterea din circuit agricol a unei suprafe e de 4 ha. Datorita dezvoltrii social-economice a municipiului Iai, respectiv creterii volumului de deeuri menajere generate a fost necesar ca suprafa a afectata depozitarii deeurilor menajere sa se mreasc, astfel incat aceasta a ajuns in 1989 la cca. 22 ha 3.

497

iar in 1992 la 24 ha. Depozitul Tomesti poate fi considerat un depozit controlat datorita dotrilor pentru monitoring pe care le de ine: cantar bascula de 30 to pentru cntrirea deeurilor sistem electronic de monitorizare (camere video, computere) foraje de observa ie pentru calitatea apei freatice ( 3 buc)

498

ANEXA 32 METROPOLITAN AGRICULTURA

499

IASI
$ 2 # 2 F E #

2304
G 5 @ 5

2013
0 G 5 @ 5

3091
G 8 H

ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI


0 # P F 2 E # I

724 524 294 174


0 7 @ 1

724 524 294 174


0 1 G 1

1097 900 613 226


8 H @

BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN


# E $ 4 B

1142 122 277 251 175 112


0 9 @ 5

1135 122 277 248 174 104


5 1 @ 5

1349 205 397 306 390 136


1 G 7 8

CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA


0 8 # B F I D F Q

609 82 248 86 344 195 188


8 H G

590 82 238 80 332 193 186


7 @ 1

1527 197 488 123 527 530 568


6 9 0 9

HOLBOCA CRISTESTI DANCU ORZENI RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA
0 4 2 # B R D

1528 162 766 268 191 219 134


0 7 1 8

1470 154 648 267 191 218 131


H G 0

2354 273 924 606 349 484 264


9 @ H G

LETCANI BOGONOS COGEASCA CUCUTENI


# P # D " F E 4 A

1363 196 568 182


7 7 0 8

1323 196 567 182


G 9 0 8

3467 530 2328 550


8 1 H 9

MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI

447 185 146 313 165 104 95 282 181 373 608 99 301 1

429 184 145 312 164 104 95 278 181 369 595 99 301

905 330 368 495 365 183 194 428 303 815 646 147 624

500

&

"

"

'

 8 6 5

 0

 5

"

  5

6 7 1

 ) 8 8

 7

0 ' 6

( 5

 

 

 "

&

C 4

 B 4

 2

'

 $ 

 3

POPRICANI CARLIG COTU MORII CUZA VODA MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI VANATORI VULTURI
5 $ 4

635 182 78 182 124 49 105 364 262


5 G 6 5

601 170 74 182 121 47 103 357 250


0 9 6 5

1076 259 121 432 224 152 290 659 544


8 H @

REDIU BREAZU HORLESTI TAUTESTI


5 4 R " A F R

409 233 331 173


6 5 5 8 9

409 232 331 173


0 6 1

998 458 1086 241


G 9 @

TOMESTI CHICEREA GORUNI VLADICENI


5 # B $

700 364 352 115


5 5 6 H

654 334 331 85


1 5 H

1279 630 689 158


@ 0 5 9

SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIENI POIANA SATU NOU SLOBOZIA
5 4 2 Q

428 42 239 239 288 236 230 139


5 8 5 G

422 42 234 237 280 228 230 137


6 H 5 9

1024 130 698 1180 617 762 482 234


6 5 5

BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI


4 $ D $ C $ D # D # P

885 187 305 236


9 H 9

855 176 297 190


9 H 9

2593 551 529 441


G 8 H

VALEA LUPULUI
5 # 4 E F R B 4 P

585
5 1 G 8

585
6 8 9 8 8

836
G 6

VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI STANCA SENDRENI

486 112 182 233 109 137 101

465 112 181 233 107 137 100

1227 279 513 789 277 256 105

501

B $

4 R

E 4

F B

C "

 

"

'

&

&

'

&

'

&

&

&

&

&

'

&

'

'

'

'

'

&

IASI
& H I F & F E

63
7 C

285
7 C

0
$

0
$

39
7 #

389
# $

27
8

67
@

18
7

22
7

20
7

147
7

15
7

33
7

9
$

26
$

11
D

ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI


P & H F I Q &

11 1 1 2
7 A

11 1 1 2
7 C

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

9 1 1 1
7 7

16 1 1 2
7 8

8 0 0 0
#

9 0 0 0
#

1 0 0 0
$

1 0 0 0
$

1 0 0 0
7

1 0 0 0
7

1 0 0 0
7

1 0 0 0
7

0 0 0 0
7

0 0 0 0
7

1 4 0 1
$

BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN


3 6 E H &

8 1 1 2 0 1
# 9

8 1 3 2 0 1
# 8

0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0
$

7 1 1 1 0 1
7 C

9 1 3 1 0 4
# #

1 0 1 0 0 0
9

1 0 1 0 0 0
C

0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 1
7

0 0 0 0 0 1
7

0 0 1 0 0 0
7

0 0 1 0 0 0
#

0 0 0 1 0 0
7

0 0 0 1 0 0
7

0 0 0 0 0 0
7

CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA


R I G P I 3 &

16 0 1 1 3 1 2
7 8

20 0 1 1 3 1 2
@ C

0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0
$

9 0 1 1 1 1 2
7 A

12 0 2 2 3 1 2
7 A 8

3 0 0 0 0 0 1
B

4 0 0 0 0 0 1
9 8

1 0 0 0 0 0 0
#

1 0 0 0 0 0 0
7 A

1 0 0 0 0 0 0
9

1 0 0 0 0 0 0
7 #

1 0 0 0 0 0 0
A

2 0 0 0 0 0 0
7 @

0 0 0 0 0 0 1
7

0 0 0 0 0 0 1
#

1 0 0 0 0 0 0
#

HOLBOCA CRISTESTI DANCU ORZENI RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA
G ' 3 & F 6

13 1 3 0 0 0 1
A D

90 1 3 0 0 0 1
A B

0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0
$

8 1 3 0 0 0 1
# 8

133 1 3 0 0 0 1
A #

3 1 2 0 0 0 1
7 @

44 1 2 0 0 0 1
# $

2 0 0 0 0 0 0
7

13 0 0 0 0 0 0
7

3 1 0 0 0 0 0
7

11 1 0 0 0 0 0
7

2 0 1 0 0 0 0
A

18 0 1 0 0 0 0
9

1 0 0 0 0 0 0
7

2 0 0 0 0 0 0
7

2 0 0 0 0 0 0
$

LETCANI BOGONOS COGEASCA CUCUTENI

26 0 8 2

27 0 8 2

0 0 0 0

0 0 0 0

18 0 8 2

22 0 8 2

12 0 5 2

13 0 5 2

1 0 0 0

1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

2 0 1 0

3 0 1 0

1 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

502

 

"

&

&

MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI
) I ) H 6 3 & F 6

12 1 1 0 3 1 1 1 2 4 2 1 5
7 B

67 1 1 0 3 1 1 1 2 5 2 4 5
D D

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$

9 1 1 0 3 1 1 1 2 5 2 1 5
7 9

60 1 1 0 3 1 2 1 2 8 2 7 7
B @

5 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 2
7 7

10 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 3 4
A @

3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
C

10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 9

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C

38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 $

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
# 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7

POPRICANI CARLIG COTU MORII CUZA VODA MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI VANATORI VULTURI
H

7 1 2 0 0 1 1 2 3
7 A

52 1 2 0 0 1 1 3 6
# $

0 0 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0 0 0
$

6 1 2 0 0 0 1 1 3
7 $

48 1 2 0 0 0 2 9 17
# #

6 0 0 0 0 0 1 1 3
B

33 0 0 0 0 0 1 2 3
7 7

3 0 0 0 0 0 0 0 2
#

12 0 0 0 0 0 0 0 2
9

2 0 0 0 0 0 0 1 2
#

7 0 0 0 0 0 0 1 2
9

5 0 0 0 0 0 0 0 1
#

26 0 0 0 0 0 0 0 2
D

1 1 0 0 0 0 0 0 0
$

1 1 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0 1 0
7

REDIU BREAZU HORLESTI TAUTESTI


2 3 R 6 ' E

5 2 5 1
E 3 & # $

12 2 5 1
# $

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

4 1 5 0
7 B

16 1 5 0
7 @

4 0 3 0
9

8 0 3 0
9

2 0 0 0
$

4 0 0 0
$

2 0 0 0
$

4 0 0 0
$

2 0 0 0
#

6 0 0 0
#

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

0 0 0 1
$

SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIENI POIANA SATU NOU SLOBOZIA
' I ( 2 ' 6

4 0 3 2 1 3 5 2
7 8

4 0 3 2 1 3 5 2
7 8

0 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0 0
$

2 0 3 2 0 3 5 2
7 B

2 0 3 2 0 4 5 3
# C

0 0 0 1 0 0 1 2
B

0 0 0 1 0 0 1 2
B

0 0 0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0 0 0
9

0 0 0 0 0 0 0 0
9

0 0 0 0 0 0 1 1
7

0 0 0 0 0 0 1 1
7

0 0 0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0 0 0
$

TOMESTI CHICEREA

7 9

7 9

0 0

0 0

6 9

13 9

1 4

1 4

0 1

0 1

3 1

3 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 0

503

 

"

GORUNI VLADICENI
E F

2 0
8

2 0
@

0 0
$

0 0
$

2 0
B

3 0
7 $

2 0
D

2 0
D

0 0
$

0 0
$

0 0
$

0 0
$

0 0
$

0 0
$

0 0
$

0 0
$ 7

0 0
C B

BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI


Q & G & G E ) E G E 6

3 2 1 2
#

3 2 1 3
#

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

3 1 1 2
#

3 1 1 5
A

2 1 1 2
#

2 1 1 2
#

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

157 0 0 0
$

VALEA LUPULUI
Q 6 3 ' I H 6 &

2
7 7

2
# 9

0
$

0
$

2
7 7

3
A 8

2
8

2
7 A

0
7

0
#

0
#

0
A

0
#

0
D

0
7

0
7

0
D

VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI STANCA SENDRENI

3 2 3 0 2 0 1

16 2 3 0 2 0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 2 3 0 2 0 1

29 3 3 0 2 0 1

2 1 3 0 1 0 1

7 1 3 0 1 0 1

1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 4 0 0 0

504

&

&

&

&

&

&

&

&

&

 s

&

'

'

'

'

'

'

'

'

'

&

IASI
& H I F & F E

25
D

3
$

4
$

6
A

6
A

15
8 9

15
8 9

12
C B

12
C B

11
# 9

17
# 9

8
9 7

8
9 7

70
7 B $

102
7 B B

0
7 D

0
7 D

ARONEANU DOROBANT REDIU ALDEI SOROGARI


P & H F I Q &

1 4 0 1
$

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

2 0 0 1
7

2 0 0 1
7

14 40 27 3
8 #

14 40 27 3
8 #

14 23 17 3
# @

14 23 17 3
9 $

0 4 17 3
7 8

0 4 17 3
7 8

7 19 12 3
# B

7 19 12 3
# B

39 77 51 3
# # A

44 79 51 3
# # A

10 6 0 0
$

10 6 0 0
$

BARNOVA CERCU PAUN PIETRARIA TODIREL VISAN


3 6 E H &

0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 1
$

0 0 0 0 0 1
$

9 8 36 21 0 8
7 $ $

9 8 36 21 0 8
7 $ $

2 4 15 2 0 6
8 C

2 4 15 2 0 17
8 C

0 1 16 1 0 0
A D

0 1 16 1 0 0
A D

1 3 23 0 0 0
A 9

1 3 23 0 0 0
A 9

40 29 35 26 74 19
# A D

40 29 35 26 74 19
# A @

0 0 0 0 0 0
#

0 0 0 0 0 0
#

CIUREA CURATURI DUMBRAVA HLINCEA LUNCA CETATUII PICIORU LUPULUI SLOBOZIA


R I G P I 3 &

1 0 0 0 0 0 0
C

1 0 0 0 0 0 0
7

1 0 0 0 0 0 0
C

0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0
$

32 0 25 0 2 6 35
B $

32 0 25 0 2 6 35
B #

22 0 29 0 1 4 29
9 D

22 0 29 0 1 4 29
9 D

17 0 11 0 2 3 3
A D

17 0 11 0 2 3 3
A D

15 0 7 0 2 0 10
# 9

15 0 7 0 2 0 10
# 9

59 0 79 0 16 13 69
7 @ @

59 0 79 0 16 13 72
7 @ @

0 0 0 0 0 0 2
$

0 0 0 0 0 0 2
$

HOLBOCA CRISTESTI DANCU ORZENI RUSENII NOI RUSENII VECHI VALEA LUNGA
G ' 3 & F 6

5 0 0 0 0 0 0
$

1 0 0 0 0 0 0
$

5 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0
8

0 0 0 0 0 0 0
8

5 1 2 29 10 15 8
D #

5 1 2 31 10 15 8
D #

3 3 0 14 6 12 8
9 A

3 3 0 14 6 12 8
9 A

0 4 0 8 14 0 10
7 A 8

0 4 0 8 14 0 10
7 A 8

1 2 0 9 5 6 1
9 B

1 2 0 9 5 6 1
9 8

23 15 20 34 41 37 29
9 8 @

23 15 20 34 41 37 29
9 @ 7

0 0 0 0 0 0 0
8

0 0 0 0 0 0 0
8

LETCANI BOGONOS COGEASCA CUCUTENI

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 0 2 0

6 0 2 0

19 0 29 14

19 0 29 14

14 0 26 3

14 0 26 3

34 25 78 1

34 25 78 1

3 0 30 14

4 0 30 14

204 62 162 61

205 62 162 62

6 0 1 1

6 0 1 1

505

&

&

MIROSLAVA BALCIU BRATULENI CIURBESTI CORNESTI DANCAS GAURENI HORPAZ PROSELNICI URICANI VALEA ADANCA VALEA URSULUI VOROVESTI
) I ) H 6 3 & F 6

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 $

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#

2 2 7 5 8 0 6 3 7 15 3 4 29
7 $ D

2 2 7 5 8 0 7 3 7 16 3 4 29
7 $ 8

4 2 5 0 3 0 6 0 4 9 2 2 24
8 @

5 2 5 0 3 0 7 0 4 9 2 2 24
8 @

1 0 16 22 12 0 3 0 2 2 0 1 50
D 7

1 0 16 22 12 0 4 0 2 2 0 1 50
D 7

7 1 3 6 2 0 1 0 2 5 2 3 9
A 7

7 1 3 6 2 0 1 0 2 5 2 3 9
A #

14 6 42 39 47 1 14 4 57 40 7 5 73
# C #

18 6 42 39 47 1 14 4 57 41 7 5 73
# C 8

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$

POPRICANI CARLIG COTU MORII CUZA VODA MOIMESTI REDIU MITROPOLIEI TIPILESTI VANATORI VULTURI
H

0 0 0 0 0 0 0 1 0
7

1 0 0 0 0 0 0 0 0
$

40 0 0 0 0 0 0 0 0
$

2 0 0 0 0 0 0 0 0
7

2 0 0 0 0 0 0 0 0
7

21 2 5 25 12 5 2 19 15
# C

21 2 5 26 13 5 2 19 15
# C

13 2 4 22 7 4 2 18 17
7 8

13 2 4 22 7 4 2 18 17
7 8

22 0 1 19 3 3 1 1 11
7 9

22 0 1 19 3 3 1 1 11
7 9

3 3 0 14 3 1 1 1 5
9

3 3 0 15 3 1 1 1 5
9

55 5 21 57 17 10 3 36 48
B @

59 5 21 58 17 10 3 36 49
B @

0 0 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0 0 0
$

REDIU BREAZU HORLESTI TAUTESTI


2 3 R 6 ' E

0 0 0 1
E 3 & $

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

0 0 1 0
$

0 0 1 0
$

0 0 25 0
7 8 9

0 0 25 0
7 8 D

0 0 18 0
7 # C

0 0 18 0
7 # C

0 0 14 0
7 $ B

0 0 14 0
7 $ B 7

0 0 4 0
C 7 7

0 0 4 0
C 7

1 0 78 0
A B B

1 0 78 0
A @ $

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

SCHITU DUCA BLAGA DUMITRESTII GALATII POCREACA POIENI POIANA SATU NOU SLOBOZIA
' I ( 2 ' 6

0 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0 0
$

23 12 34 46 17 24 3 25
B 7

23 12 35 46 17 24 3 26
B 7

23 6 20 37 7 20 5 7
C B

23 6 20 37 7 20 5 7
C B

21 6 21 40 0 9 3 7
7 $

21 6 21 40 0 9 3 7
7 $

21 12 37 29 10 25 4 13
# 8

21 12 37 29 10 25 4 13
# 8

48 14 66 67 57 76 19 30
7 D 7

49 14 66 68 57 87 19 30
7 D 7

0 0 0 0 0 0 0 0
$

0 0 0 0 0 0 0 0
$

TOMESTI CHICEREA

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

19 30

19 30

15 22

15 22

1 8

1 8

3 21

3 21

44 54

44 54

0 0

0 0

506

GORUNI VLADICENI
E F

0 0
7 C B

0 0
$

0 0
$

0 0
7

0 0
7

22 0
A $ C

22 0
A $ C

20 0
7 A D

20 0
7 A D 7

1 0
7 @ 7

1 0
7 @ #

4 0
# 8 #

4 0
# @

49 14
A B D

49 14
A B D

0 0
$

0 0
$

BOSIA COADA STANCII MANZATESTI UNGHENI


Q & G & G E ) E G E 6

157 0 0 0
$

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

1 0 0 0
$

1 0 0 0
$

118 15 127 45
@

118 15 127 45
@

120 9 4 3
@

120 9 4 3
@

98 13 6 2
@

98 13 6 2
@

100 4 96 28
A

100 4 96 29
A

231 62 52 31
8

231 62 52 31
8

0 0 0 0
$

0 0 0 0
$

VALEA LUPULUI
Q 6 3 ' I H 6 &

0
D

0
$

0
$

0
7

0
7 7

9
7 7 7

9
7 7

9
C D

9
C D

9
9 C

9
9 C

3
7 @

3
7 @ 7

8
@ @ #

8
$ $

0
$

0
$

VICTORIA FRASULENI ICUSENI LUCENI SCULENI STANCA SENDRENI

1 1 0 4 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

13 5 47 31 6 9 0

13 5 47 31 6 9 0

11 4 28 10 1 2 0

11 4 28 10 1 2 0

14 7 0 23 1 0 0

14 7 0 23 1 0 0

1 3 0 13 0 2 0

1 3 0 13 0 2 0

34 28 59 27 17 34 0

34 29 59 27 17 34 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

507

ANEXA 33 INVESTIII STRINE

508

Nr firme SECTIUNE Activit i de servicii administrative i activit i 26 de servicii suport 13 62 48 5 15 269 Activit i de spectacole, culturale i recreative Activit i profesionale, tiin ifice i tehnice Agricultur , vntoare, silvicultur Alte activit i de servicii Alte activit i de servicii colective, sociale i personale Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor Comer ul cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor i a bunurilor personale i de uz gospodresc Construc ii Distribu ia apei; salubritate, gestionarea deeurilor, activit i de decontaminare Energie electric i termic, gaze i ap Hoteluri i restaurante Industria extractiv Industria prelucrtoare Informa ii i comunica ii Intermedieri financiare Intermedieri financiare i asigurri

Total participare strin in RON CA2003

NRS2003 12 116 86 45 0 6 626

CA2004 5263005 45769794 85795529 104951517 0 1752276 1935291941

NRS2004 32 109 151 75 0 8 762

CA2005 973724 5827863 10874350 12577071 19606 323876 255071249

NRS2005 72 123 177 177 5 20 1024

CA2006 10555793 7274539 15218603 14718262 72352 545960 409214571

NRS2006 438 122 221 180 7 20 1277

CA2007 24514922 4629121 19653059 20821383 175174 739801 715213503

NRS2007 700 111 296 262 15 37 1575

3448184 86145 1886102 934929 1002 15847 14154516

7161412 17332992 45578259 100627747 0 1080256 1409453765

232 164 4 4 51 3 114 62 4 10

2744563 13481188 57162 2243 334712 12730 145969058 6643519 130 432732

369023794 2057057900 6861673 1816751 30631009 1039097 4459309749 99114763 0 1662340

213 1208 7 2 90 4 5310 246 0 9

501854125 2442348936 35690974 185553 42399522 554284 5513832227 145879222 0 4266258

270 942 8 2 122 2 5574 338 0 10

53203269 160251544 1048542 24702 8026418 20127 581190039 20885122 0 421943

240 1089 8 1 166 2 6068 435 0 22

44002764 142804487 4923841 18449 11820943 113181 529010116 45447230 0 427328

284 1073 21 1 274 9 6496 546 0 19

109688963 231218809 4919249 19681 18564561 315735 633985869 83582380 0 25767235

245 1451 18 1 289 13 6762 664 0 73

Produc ia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condi ionat Produse ale industriei prelucrtoare Sntate i asisten social Transport i depozitare Transport, depozitare i comunica ii Tranzac ii imobiliare Tranzac ii imobiliare, nchirieri i activit i de 190 servicii prestate n principal ntreprinderilor 6 nv mnt 7 79 12 36 40 93

971875 36671145 11227 74120 41486 12625810 5970433 5696

0 559737242 321175 114120 11685630 250225832 454304040 0

0 4101 1 6 24 222 272 0

0 4083262354 522120 9168621 12112221 101525721 663517954 0

0 5206 2 53 40 226 529 0

0 314822046 62890 4760608 1282615 16419380 100938424 30675

0 4713 4 43 41 151 696 1

0 323134457 137367 8993795 1875254 12411168 91769584 224216

0 3456 7 59 34 125 894 2

17514 329580112 235724 27420029 2659661 30233928 108606252 317801

0 2364 12 123 36 154 606 3

509

ANEXA 34 FIRME STRINE

510

DISTRIBUTIA PE GRUPE DE ACTIVITATE A CIFREI DE AFACERI A FIRMELOR ACTIVE IN 2007 CU SEDIUL IN IASI, CU APORT DE CAPITAL STRAIN, AN: 2007, CIFRA DE AFACERI TOTALA: 2.93 mld. lei
AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA CERCETARE, DEZVOLTARE 1% SI HIGH-TECH 6%

SERVICII 10%

INDUSTRIE 31% COMERT SI TURISM 44%

CONSTRUCTII 8%

DISTRIBUTIA PE GRUPE DE ACTIVITATE A NUMARULUI DE FIRME ACTIVE IN 2007 CU SEDIUL IN IASI, CU APORT DE CAPITAL STRAIN, AN: 2007, NUMAR FIRME: 714

AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA 3% CERCETARE, DEZVOLTARE SI HIGH-TECH 10%

SERVICII 26%

COMERT SI TURISM 38% INDUSTRIE 18%

CONSTRUCTII 5%

511

DISTRIBUTIA PE TARI A CIFREI DE AFACERI A FIRMELOR ACTIVE IN 2007 CU SEDIUL IN IASI, CU APORT DE CAPITAL STRAIN, AN: 2007, CIFRA DE AFACERI TOTALA: 2.93 mld. lei
Altele 10,82% GERMANIA 2,77% ISRAEL 4,54%

OLANDA 26,70%

MOLDOVA 5,06%

FRANTA 5,91%

ITALIA 6,26%

TURCIA 12,49%

BELGIA 6,60% CIPRU 7,85% ELVETIA 11,00%

DISTRIBUTIA PE TARI A NUMARULUI DE FIRME ACTIVE IN 2007 CU SEDIUL IN IASI, CU APORT DE CAPITAL STRAIN, AN: 2007, NUMAR FIRME: 714
Altele IRAN 7,50% IORDANIA 0,99% 1,41% AUSTRIA 3,39% GRECIA 2,40% CANADA 1,84% S.U.A. 4,53% R. ARABA SIRIA 2,69% MAREA BRITANIE 3,54% ITALIA 22,07% OLANDA 4,10%

TURCIA 5,94%

ELVETIA 2,26% CIPRU 1,84% BELGIA 4,95%

GERMANIA 5,80%

ISRAEL 4,24%

MOLDOVA 15,98%

FRANTA 4,53%

512

ANEXA 35 BAZA DATE ZONA METROPOLITAN

513

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

ANG_ADMIN/1000 DIST_DN(KM) DIST_IASI(KM) DIST_GARA(KM) NR_TRASEE_TRANSP DENSITATE_LOCUIT/KM2 %DENSITATE_CRESTERE DIF_DENSITATE POP_TOT %POP_0_6ANI 2.123 0 48 3367.157 -6.829 -246.793 320789 5.364 4.854 10 5 10 2 73.945 21.38 13.025 2884 10.333 4.066 7 15 15 2 95.463 34.117 24.284 3935 11.156 2.477 32 15 1.5 7 211.484 25.647 43.168 10092 10.563 1.543 0 3 1 2 196.435 4.874 9.129 11662 7.263 2.719 0 15 6 10 113.066 12.738 12.775 6620 11.994 1.61 10 6 6 4 97.772 49.224 32.251 8073 10.678 2.673 0 20 27 7 97.242 21.702 17.34 6735 11.062 2.463 5 10 16 7 116.562 19.28 18.841 6496 9.021 2.767 0 25 25 5 36.142 10.977 3.575 4337 10.307 1.348 0 11 21 2 319.752 5.616 17.004 11866 6.843 3.261 2 24 24 1 69.064 13.994 8.478 4293 11.577

514

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%POP_7_14ANI %POP_15_19ANI %POP_20_29ANI %POP_30_59ANI %POP>60ANI %POP_VARSTA_MUNCA %POP_CRESTERE POP_DIF %POP_0_6_CRESTERE %POP_7_14_CRESTERE 8.919 9.294 23.197 40.631 12.595 71.602 -6.829 -23512 -51.613 -39.995 12.691 7.039 14.216 33.599 22.122 53.988 21.38 508 26.271 67.123 12.427 8.488 17.128 33.367 17.433 57.23 34.117 1001 20.604 22.25 14.834 8.492 15.686 37.019 13.407 59.721 25.647 2060 -16.784 44.778 13.694 13.986 14.723 40.396 9.938 66.558 4.874 542 -53.153 -25.859 13.776 6.964 17.447 33.051 16.767 56.375 12.738 748 12.465 10.545 12.065 9.501 16.945 34.659 16.153 59.296 49.224 2663 46.848 46.027 12.918 8.953 16.11 32.739 18.218 56.006 21.702 1201 17.694 12.987 11.392 7.928 15.871 37.762 18.026 60.16 19.28 1050 1.736 17.089 11.137 7.009 13.581 31.589 26.378 51.418 10.977 429 23.14 6.388 15.102 14.959 13.332 42.019 7.745 66.543 5.616 631 -67.559 -2.077 12.532 7.268 15.234 29.863 23.527 51.526 13.994 527 38.056 9.128

515

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%POP_15_19_CRESTERE %POP_20_29_CRESTERE %POP_30_59_CRESTERE %POP>60_CRESTERE %POP_VARSTA_MUNCA_CRESTERE %POP_UNIV %POP_POSTLIC %POP_LICEU -13.127 17.411 -0.511 24.889 3.403 16.249 3.88 34.829 -12.121 3.535 29.028 17.495 15.848 1.489 0.662 9.967 20.144 63.592 37.92 29.924 40.312 3.397 1.163 12.393 18.534 7.032 50.949 30.096 32.316 2.299 1.334 15.094 100.615 9.853 20.609 32.306 26.479 1.927 1.46 19.054 -33.188 17.259 20.286 31.051 10.906 0.964 0.445 11.049 38.949 64.819 60.805 26.112 56.951 2.064 0.796 12.31 -5.928 26.163 34.043 24.569 23.47 1.337 0.891 11.673 -11.512 26.658 26.118 30.546 20.172 3.315 1.021 19.871 -12.139 30.022 5.061 15.789 7.625 0.92 0.595 6.495 192.422 -18.789 37.28 28.531 30.018 1.818 0.914 17.955 -20 44.053 11.965 9.307 14.138 0.534 0.225 4.669

516

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%POP_EDUC_PRIM %POP_FARA_SCOALA %ANALFABETI POP_ACTIVA %POP_ACTIVA POP_INACTIVA/1000ACTIVA %POP_OCUPATA TOT_SOMERI %SOMERI %SOMERI_PRIMUL_JOB 11.391 0.909 0.56 136494 42.549 1350.206 87.75 16720 12.25 30.831 38.627 2.936 2.647 1247 43.239 1312.751 93.986 75 6.014 34.667 28.458 3.397 2.54 1557 39.568 1527.296 96.211 59 3.789 47.458 26.388 6.481 5.111 4578 45.363 1204.456 84.382 715 15.618 45.035 22.742 2.744 2.112 5524 47.368 1111.151 88.903 613 11.097 38.01 31.906 4.69 2.54 2552 38.55 1594.044 88.715 288 11.285 37.5 29.323 4.349 2.049 3742 46.352 1157.402 90.834 343 9.166 38.776 31.331 4.366 2.424 2678 39.762 1514.937 80.396 525 19.604 48.571 28.095 3.369 1.344 2420 37.254 1684.298 93.595 155 6.405 43.871 37.618 8.309 4.79 1689 38.944 1567.792 95.796 71 4.204 73.239 22.963 1.914 1.057 5401 45.517 1197.001 82.54 943 17.46 30.117 46.02 5.963 3.319 1385 32.262 2099.639 94.874 71 5.126 69.014

517

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

TOT_PENSIONARI %PENSIONARI PENSIONARI/1000_OCUP %SOMERI<6LUNI %SOMERI_6_9LUNI %SOMERI_9_27LUNI %SOMERI>27LUNI ANG_NAVETISTI %NAVETISTI 59246 32.147 494.648 21.256 19.025 27.135 32.602 5078 3.866 501 30.605 427.474 8 12 30.667 49.333 332 27.191 661 27.796 441.255 27.119 13.559 40.678 18.644 328 21.452 1271 23.05 329.019 22.238 13.007 32.028 32.727 1860 43.703 1266 20.626 257.789 28.385 16.966 26.754 27.896 1371 25.912 1166 28.663 515.018 11.458 14.931 30.556 43.056 898 36.743 1273 29.393 374.522 17.201 21.574 23.324 37.901 825 22.86 1346 33.177 625.174 10.095 7.429 13.714 68.762 817 33.719 1467 35.991 647.682 14.194 21.935 29.677 34.194 553 23.512 1093 41.276 675.525 76.056 0 23.944 0 107 6.536 1326 20.51 297.443 16.861 19.406 24.92 38.812 2839 55.482 1110 38.171 844.749 8.451 15.493 30.986 45.07 71 5.314

518

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%LOC_MUNCA_STRAINATATE %ANG_AGRICULTURA %ANG_INDUSTRIE %ANG_CONSTRUCTII %ANG_COMERT %ANG_TRANSPORT %ANG_INVATAMANT %ANG_SANATATE 1.433 1.095 30.612 6.543 16.508 6.269 10.118 8.979 1.065 61.179 14.742 4.095 6.47 2.293 2.785 2.867 0.523 58.208 11.576 3.728 7.129 3.27 4.055 5.755 1.598 34.539 30.874 6.743 8.67 5.334 2.82 3.736 1.096 31.544 31.506 6.445 10.792 5.084 3.553 3.648 0.777 50.286 19.885 10.311 7.529 3.601 2.046 1.187 1.053 55.75 18.897 5.874 5.957 2.023 2.632 2.134 0.991 49.814 16.715 8.13 6.81 3.714 4.746 4.416 0.51 35.034 22.619 4.124 14.073 4.549 6.76 4.082 0.367 83.995 1.955 3.787 2.443 0.977 2.749 1.527 1.993 16.924 43.287 6.801 10.866 3.752 3.498 2.501 0.225 79.566 3.293 4.641 2.695 0.823 2.096 2.171

519

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%ANG_ALTELE %SOMERI_CRESTERE %ANG_IND_CRESTERE %POP_OCUP_CRESTERE TOT_LOCUINTE %LOC_SEZONIERE M2_LOCUIBILI/PERS %LOC_FARA_BUCATARIE 19.876 48.98 -47.851 -19.193 109617 5.102 12.223 4.676 5.569 -53.125 -38.144 29.933 919 13.166 12.354 10.773 6.279 -24.359 -40.604 69.841 1552 28.93 14.666 22.101 7.284 106.647 -20.364 31.35 3046 8.24 11.542 18.319 7.428 34.136 -32.07 4.958 3173 2.049 9.946 3.498 5.155 6.273 -2.213 -3.495 1956 5.061 10.279 16.411 6.733 65.7 26.766 51.673 2531 10.984 10.885 21.493 5.654 59.091 10.054 5.076 2011 6.614 11.567 15.316 8.759 -9.884 -29.349 -1.221 2187 13.443 14.052 12.026 2.566 -19.318 -68.932 -0.247 1636 0 11.752 28.667 12.371 376.263 -17.841 -10.5 3503 6.052 10.695 10.819 4.716 -45.385 -61.062 -0.303 1444 6.163 10.887 26.939

520

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%LOC_FARA_BAIE %LOC_FARA_WC %LOC_FARA_ALIM_APA LOC_FARA_ALIM_APA %LOC_FARA_APA_CALDA LOC_FARA_APA_CALDA %LOC_FARA_CANALIZARE LOC_FARA_CANALIZARE 5.558 4.245 1.347 1476 7.422 8136 5.02 5503 98.259 98.259 78.89 725 98.368 904 98.041 901 92.784 93.299 84.923 1318 93.492 1451 92.01 1428 72.095 72.554 58.864 1793 73.769 2247 71.635 2182 53.955 53.987 51.938 1648 54.806 1739 53.829 1708 96.319 96.37 92.996 1819 99.591 1948 95.91 1876 93.362 93.639 77.242 1955 96.602 2445 93.007 2354 97.016 97.563 94.132 1893 99.155 1994 96.718 1945 84.591 87.106 44.993 984 91.815 2008 80.018 1750 99.633 99.633 99.633 1630 99.878 1634 99.633 1630 40.137 40.622 38.339 1343 42.05 1473 39.623 1388 98.13 98.13 95.776 1383 99.792 1441 97.922 1414

521

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%LOC_FARA_RETEA_GAZ LOC_FARA_RETEA_GAZ %LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR LOC_FARA_INCALZIRE_CENTR %LOC_CENTRALA_PROPRIE %LOC_FARA_ELECTRICITATE 8.175 8961 7.481 8200 8.097 0.403 100 919 99.238 912 100 7.291 100 1552 96.198 1493 100 9.021 100 3046 77.741 2368 1.327 6.435 54.144 1718 55.783 1770 3.564 2.332 100 1956 99.898 1954 100 12.577 96.879 2452 97.392 2465 100 8.613 100 2011 99.552 2002 100 8.503 84.179 1841 93.599 2047 97.143 8.596 100 1636 100 1636 0 14.853 37.796 1324 44.961 1575 10.685 5.395 100 1444 99.723 1440 100 9.834

522

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

LOC_FARA_ELECTRICITATE %LOCUINTE_CRESTERE LOCUINTE_DIF DIF_%LOC_TERMOFIC TOTAL_CLADIRI_LOCUIT %CLADIRI_BETON %CLADIRI_CARAMIDA %CLADIRI_LEMN 442 5.416 5632 -3.731 10920 15.85 47.424 1.376 67 27.462 198 911 1.749 11.148 1.093 140 70.737 643 1490 2.184 29.98 2.912 196 31.804 735 0.674 2138 2.775 20.259 0.648 74 13.362 374 -7.055 1742 2.571 5.714 0.057 246 27.927 427 -4.578 1807 0.701 8.086 0.485 218 54.801 896 2308 1.918 12.927 0.417 171 37.551 549 1911 0.415 7.109 0.311 188 39.834 623 -10.111 1968 1.925 20.089 0.938 243 12.75 185 1635 0.061 0.183 0.061 189 14.515 444 -14.36 1524 5.212 16.216 0.708 142 17.208 212 1414 0.917 3.103 0.282

523

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%CLADIRI_ALTE %CLAD<1944 %CLAD_1945_1989 %CLAD_DUPA_1989 STRAZI_TOTAL(KM) %STRAZI_ASFALT %STRAZI_PIATRA %STRAZI_PAMANT %STRAZI_REP %STRAZI_ILUMINATE 35.35 30.567 52.693 16.74 501.6 68.79 18.771 12.44 34.38 86.011 15.956 57.705 26.339 45.55 8.858 25.596 58.953 13.172 13.172 64.924 9.729 44.408 45.864 64.55 12.161 34.16 53.679 83.997 23.238 76.318 12.442 59.436 28.122 61.78 5.18 10.521 17.805 19.424 80.932 91.657 9.257 66.629 24.114 48 52.083 0 47.917 54.167 52.083 90.728 6.739 64.744 28.518 71.34 37.146 17.676 45.178 12.616 11.214 84.737 8.299 54.962 36.739 43.35 24.106 36.909 43.599 52.307 52.307 92.164 6.746 61.962 31.292 29.3 51.195 10.239 38.567 47.782 0 77.048 5.133 58.736 36.13 66 9.091 0 90.909 90.909 90.909 99.694 15.413 65.443 19.144 83 30.12 10.843 59.036 59.036 16.867 77.864 10.746 55.341 33.912 25 46 8 44 60 65 95.698 7.475 70.028 22.496 40.6 35.222 11.084 50.493 60.099 49.261

524

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

RETEA_DISTRIB_APA(KM) RETEA_CANALIZARE(KM) RETEA_ELECTRICITATE(KM) RETEA_DISTRIB_GAZ(KM) SUPRAF_INTRAVILAN(HA) %SUPRAF_INTRAVILAN %SUPRAF_CONSTRUITA 589 464.1 2925.74 304.58 3670 38.522 30.438 4.38 0 12 0 30.3 0.777 1.419 0 0 30 0 684.82 16.614 0.078 0 0 50 3.8 798 16.723 3.269 5 5 48 5 395.65 6.664 3.708 34 0 71 7.26 342.41 5.848 1.981 0 0 55 5 500 6.055 1.817 0 0 20 0 658.06 9.501 0.505 12 1 4 20 16.973 1.543 1.5 0 35 0 660 5.5 1.5 3 3 25 6 388.8 10.477 1.078 0 0 40.6 0 767.2 12.342 0.6

525

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

CLAD_CULT %SUPRAF_PROPR_BISERICILOR SUPRAF_MONUM(MP) ABON_TELEFON/1000 NR_CABINE_TELEFON/1000 ABON_CTV/1000 %LOCUINTE_VACANTA 60 0.658 295.344 0.807 4 0.097 1450 96.394 1.387 0 1.632 6 1.201 15000 127.065 1.525 0 19.33 7 0.461 200000 74.316 2.774 41.617 0.164 7 0.505 5000 3.001 1.543 300.12 0 4 0.342 2000 75.529 1.057 0 0 13 1.817 0 141.459 0.991 0 0 7 0.866 0 51.225 1.039 21.529 0.149 7 0.624 120 149.784 4.156 0 0 8 0.15 86400 57.644 3.459 0 0.917 8 0.313 0 126.412 0.674 58.992 2.284 9 0.008 2400 58.234 1.165 0 0

526

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%SUPRAF_DISPONIBILE_INVESTITII 0 0.121 0.21 0 0.277 1.211 0.017 0 0.067 1.078 0.032

%SUPRAF_CONCESIONATA SUPRAF_DISPON_DEZV(MP) SUPRAF_CONCESIONATA(MP) SUPRAF_DEGRADATE(MP) BENEF_AS_SOC/1000 0.043 41317.606 2310000 87.21 0.01 0 4000 8130000 95.354 0.006 50000 2500 680000 63.532 3.001 100000 1432000 3300000 170.63 0.05 0 29587 4380000 77.774 0.009 162000 5000 6140000 18.882 0.182 1000000 150000 4020000 49.672 0.078 12000 54000 6300000 46.771 0.359 0 200000 8400000 29.403 0.001 80000 1400 6260000 33.433 0.539 400000 200000 2600000 80.061 0.024 20000 15000 4010000 201.258

527

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

CHELT_INVAT_1_8/ELEV_1_8 %SUPRAF_AGRICOLA %SUPRAF_PADURI %SUPRAF_PASUNI %SUPRAF_LIVEZI %SUPRAF_GRADINI_LEGUME %SUPRAF_IAZURI %SUPRAF_DEGRADATE 7122.497 42.648 10.173 11.889 5.307 0 2.764 2.425 6963.063 42.62 1.132 2.147 0.009 0 2.359 20.845 8076.643 23.998 34.156 12.788 6.489 0 2.003 1.65 5786.92 55.26 29.631 12.846 0.356 5.281 0.859 6.915 10497.297 59.594 24.586 12.296 0 1.28 0 7.378 7591.912 89.838 0.188 29.018 1.008 0.427 2.015 10.487 9161.701 48.444 9.023 19.983 5.765 3.331 2.241 4.869 9254.637 69.015 0.481 30.58 0 0.967 0.072 9.096 8922.342 84.909 0.667 0 0.09 1.525 0 15.073 10308.853 33.333 46.667 7.5 0.667 0.05 0.1 5.217 7749.004 59.014 27.728 14.228 6.467 2.695 1.994 7.006 7350.036 58.687 15.676 13.964 0 2.188 2.404 6.451

528

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

VENITURI(MII_LEI) VENITURI/LOCUITOR %VENITURI_CONCESIUNI %VENITURI_PROPRII VENITURI_PROPRII/LOCUITOR %CHELT_AUTORIT_PB CHELT_AUTORIT_PB/LOCUITOR 1297624463 4045.103 5.984 28.71 1161.356 3.562 144.085 4723491 1637.826 0 6.198 101.517 23.316 381.865 7645637 1942.983 0.032 32.843 638.132 27.888 540.964 15039886 1490.278 0.17 10.212 152.192 11.88 176.858 32176060 2759.052 0.296 8.203 226.321 7.071 195.024 12674794 1914.621 1.344 21.47 411.065 16.944 310.81 23578381 2920.647 1.376 26.326 768.893 15.008 438.32 12725598 1889.473 0.876 6.503 122.88 11.868 224.249 9728737 1497.65 1.209 12.773 191.292 15.135 226.543 7691020 1773.35 0 6.649 117.906 17.855 316.35 23906166 2014.678 2.436 12.377 249.347 9.533 192.054 7292085 1698.599 0.433 5.363 91.094 16.038 272.35

529

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%CHELT_INVATAMANT %CHELT_CULTURA CHELT_CULTURA/LOCUITOR %CHELT_ASIST_SOC AJSOC/BENEF %CHELT_SERV_PB CHELT_SERV_PUBL/LOCUITOR %CHELT_REP_STRAZI 48.745 1.831 74.069 8.594 2534.773 28.047 1134.516 3.094 53.66 6.204 101.614 14.789 2064.102 5.259 86.135 1.104 36.284 3.593 69.699 14.153 3174.684 6.499 126.069 1.179 60.516 1.047 15.591 16.377 858.416 7.993 118.982 0 52.877 0.756 20.863 17.633 5602.062 12.912 356.11 3.349 57.144 1.027 18.842 11.632 9880.112 2.943 53.976 2.123 64.349 0.32 9.358 9.675 4189.776 5.819 169.942 0 53.671 2.45 46.299 29.47 3701.727 1.525 28.816 0 56.434 0.454 6.796 13.271 3939.613 10.163 152.124 0 65.871 1.041 18.447 12.829 5544.745 1.432 25.38 0.258 55.83 0.196 3.958 21.197 4535.641 10.965 220.917 4.319 58.677 2.755 46.78 18.439 1248.664 1.713 29.089 0.027

530

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

CHELT_REP_STRAZI/KM_STRADA %CHELT_ILUMINAT_PB CHELT_ILUMINAT/KM_STR_ILUM %CHELT_SP_REP_STRAZI %CHELT_SP_ILUMINAT_PB %CHELT_SP_SALUBRITATE 80038.501 2.106 11.031 7.511 1.804 1144.566 0.698 5497.667 20.987 13.279 8.051 1394.268 4.618 23502.067 18.142 71.063 0 0 2.581 7755.4 0 32.293 0 22438.063 0.654 8416.52 25.934 5.067 0 3613.709 0.82 12439.875 72.149 27.851 0 0 2.63 27342.889 0 45.191 0 0 1.525 0 100 0 0 2.425 3930.083 0 23.862 0 238.614 0.911 5000 17.992 63.594 0 41296.12 2.242 32984.615 39.384 20.447 0 49.261 1.333 4858.05 1.602 77.803 0

531

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%CHELT_SP_CENTR_TERMICE %CHELT_SP_ALIM_APA %CHELT_SP_CANALIZARE %CHELT_SP_INTROD_GAZE %CHELT_SP_PIETE %CHELT_AGRICULTURA %CHELT_DRUMURI_PODURI 30.007 0 4.808 0 9.053 0 0 0 4.026 3.666 4.026 2.415 0.595 0 0 0 0 0 0 0 0 26.067 0 0 41.64 0 1.101 0.063 19.384 0 0 49.479 0.137 7.333 0.549 0 0 0 0 0 0.773 0 0 32.195 0 0 0 0.946 8.281 0 0 0 0 0 1.34 0.574 0 0 2.429 56.304 0 1.769 1.903 0 0 0 0 18.414 0.112 0 37.613 0.839 0 0.954 0 0.576 0.837 0 20.019 0 0 0.577 1.786 0

532

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%CHELT_INVESTITII CHELT_INVESTITII/LOCUITOR ACTE_PENALE/1000 %DELINCVENTA_JUVENILA ANG_POLITIE/1000 DIST_SECTIE_POLITIE DIST_POMPIERI PERSONAL_STUD_SUP/1000 16.248 657.25 21.17 4.653 0.845 6.122 5.477 89.708 14.563 14.286 0.693 10 8 1.04 11.78 228.502 13.723 11.111 0.508 3 15 0.762 3.328 49.544 8.224 14.458 0.495 27 15 0.595 7.712 212.69 6.431 5.333 0.343 7 7 0.257 8.951 164.182 12.085 2.5 0.453 9 20 0.604 11.767 343.668 16.351 9.091 0.495 20 10 0.495 0.275 5.197 13.363 4.444 0.445 15 25 0.742 10.325 154.546 16.933 5.455 0.308 10 15 1.385 13.014 230.574 17.062 0.692 17 25 1.383 0.265 5.336 18.962 49.778 0.253 2 16 0.843 0.694 11.79 9.783 7.143 0.466 10 24 0.932

533

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

PERSONAL_STUD_MEDII/1000 INTERVENTII_AMB/1000 %AMB_ALCOOL %AMB_COPII %AMB_BATRANI %AMB_GRAVIDE TMP_MEDIU_INTERV_AMB EL/CLS_PRIM EL/CLS_GIMN EL/CD_PRIM 11.73 115.983 1.605 6.604 14.686 1.994 12 22.561 25.509 10.458 0.693 9.362 44.444 37.037 14.815 3.704 45 18.7 19.667 7.48 0.762 27.954 9.091 27.273 9.091 54.545 15 14.071 27 6.793 0.495 40.824 0 15.049 58.01 26.942 25 18.433 20.452 9.702 0.257 17.664 8.252 26.214 29.126 36.408 15 19.76 24.517 8.667 0.755 11.48 10.526 50 15.789 23.684 30 18.24 20.818 9.12 0.743 10.281 15.663 50.602 25.301 8.434 20 15.913 24.417 7.625 0.742 29.102 6.122 22.959 25 45.918 30 18.571 23.2 8.667 0.308 20.012 3.846 61.538 23.077 11.538 35 16.625 18.313 53.2 1.383 11.529 0 40 40 20 20 13.722 15.25 4.843 0.421 21.069 2 50 10 8 20 19.269 22.175 7.368 0.699 90.846 0.769 29.744 12.308 26.41 120 17.938 18.438 9.258

534

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

EL/CD_GIMN %CD_STUDII_SUPERIOARE %CD_FARA_GRAD %CD_DEBUT %CD_EXP>20 %CD_SUPLINITOARE SUPRAF/EL %PROMOVATI_PRIM %PROMOVATI_GIMN %ABANDON_PRIM 6.203 96.916 12.069 9.106 48.788 1.493 1.633 96.715 89.251 0.211 4.917 91.803 31.148 11.475 19.672 6.557 2.942 92.513 68.927 0 6 89.362 42.553 8.511 42.553 10.638 2.02 91.878 74.074 0 4.465 90.955 26.633 13.568 29.648 13.065 1.463 92.043 81.23 1.627 9.115 98.519 7.407 4.444 53.333 6.667 1.781 94.13 89.451 0 5.725 88.462 26.154 13.846 23.846 3.077 2.284 91.447 85.153 0 4.726 88.182 27.273 17.273 19.091 15.455 2.621 87.978 84.3 0 4.833 82.051 30.769 11.111 21.368 7.692 2.476 95.897 70.69 0.769 5.98 92.593 22.222 14.815 29.63 3.704 2.193 89.098 81.911 0 2.837 73.723 43.066 15.328 19.708 28.467 3.224 91.093 69.672 0 5.098 94.628 18.595 14.05 23.967 8.264 1.361 94.212 90.079 0.2 4.609 83.158 51.579 22.105 13.684 22.105 2.531 90.592 80.339 0

535

ZMI_12

LOCALITATE IASI ARONEANU BARNOVA CIUREA HOLBOCA LETCANI MIROSLAVA POPRICANI REDIU SCHITU DUCA TOMESTI VICTORIA

%ABANDON_GIMN %INSCRISI_CAPACIT %PROMOVATI_CAPACIT 0.938 88.229 76.813 2.825 45.714 43.75 0 58.333 35.714 0.631 88.757 32 0.422 94.416 46.774 0 66.957 70.13 0 88.571 51.613 0.575 64 35.417 1.365 85.507 44.068 1.639 81.356 56.25 0.676 75.172 77.064 4.746 56.338 27.5

536

ANEXA 36 SITUAIE DRUMURI PE COMUNE FEBRUARIE 2008 ZMI

537

VALORI ESTIMATIVE DC
Asociatia Zona Metropolitana Iasi Agen ia de Dezvoltare Metropolitan B-dul tefan cel Mare i Sfnt 69 Iai, cam.003, tel/fax : 0232/266553, Tel : 0232.235100/int. 317, e-mail : admiasi@yahoo.com, web : www.zmi.ro 150 000 RON/km 750 000 RON/km 500 000 RON/km Pietruit din pamant Asfaltat din pamant Asfaltat din pietruit

SITUATIA PE COMUNE A DRUMURILOR JUDETENE SI COMUNALE DIN ZONA METROPOLITANA IASI


Sect. Lit. intrare Sect. iesire

Drum Nr

TOTAL

Comuna

TOTAL KM. PE DJ din care Stadiu Din Proiect Moderni- Pietruiti


zati

Pamant

TOTAL KM. PE DC din care Stadiu Din Proiect Moderni- Pietruiti


zati

TOTAL RON DC (Estimativ)


Asfaltat din pietruit Pietruit din pamant Asfaltat din pamant Asfalt din piatra + pamant

Pamant

1 J C C C J J J C C J J J J J J C C C J J C C C

2 3 4 5 282 G 0.000 5.000 15 0.000 10.000 17 0.000 7.800 18 0.000 2.400 TOTAL ARONEANU 247 A 0.000 11.400 247 0.000 1.700 248 D 1.000 11.300 30 0.000 4.500 47 0.000 0.400 TOTAL BRNOVA 249 39.000 48.000 249 A 8.000 15.150 249 C 14.000 16.500 TOTAL UNGHENI 248 0.000 11.000 248 C 8.000 14.450 248 D 0.000 1.000 29 0.000 7.000 41 A 0.000 1.020 41 0.000 7.800 TOTAL CIUREA 248 D 17.000 17.900 249 A 0.000 8.000 19 0.000 8.000 20 0.000 10.610 22 0.000 2.000 TOTAL HOLBOCA

6 5.000 10.000 7.800 2.400 25.200 11.400 1.700 10.300 4.500 0.400 28.300 9.000 7.150 2.500 18.650 11.000 6.450 1.000 7.000 1.020 7.800 34.270 0.900 8.000 8.000 10.610 2.000 29.510

7 ARONEANU

8 SF _ _ _ PT PT PT _ _ SPF PTH PTH SPF SPF SPF _ _ _ _ _ _ _ _

9 4.185 _ _ _ 4.185 7.845 1.950

10 0.815 _ _ _ 0.815 2.105 6.200

BRNOVA

11 _ _ _ _ 0.000 1.450 1.700 2.150

12 _ SF _ SPF _ _ _ _ SF

13 _ 2.500

2.500

15 _ 4.980 7.800 2.400 2.520 15.180

14 _ 2.520

16 1 260 000

17

18

19

747 000 3 735 000 4 995 000 1 170 000 5 850 000 5 850 000 360 000 1 800 000 1 800 000 1 260 000 2 277 000 11 385 000 12 645 000

2.472 0.000 2.472

9.795 UNGHENI 7.150

8.305

5.300 9.000

2.028 0.400 2.428

1 236 000 1 236 000

304 200 60 000 364 200

1 521 000 200 000 1 721 000

2 757 000 200 000 2 957 000

CIUREA

7.150 11.000 5.190 0.400

2.500 2.500 1.260 0.600

_ _ _

9.000
_ _ _ _ _ _ 0.000 _ _ PTH _ _

0.000

0.000

0.000

1.750

3.500 1.400 4.900

16.590 0.900 8.000

1.860

1.750

1.750 1.020 6.400 9.170

262 500 153 000 700 000 960 000 2 450 000 1 375 500

1 750 000

1 312 500 765 000 4 800 000 6 877 500

3 062 500 765 000 5 500 000 9 327 500

HOLBOCA

1.000 6.375 7.375

8.900

0.000

0.000

3.900 4.235 2.000 3.100 10.135

3.100

585 000 635 250 300 000 1 550 000 1 520 250

1 550 000

2 925 000 3 176 250 1 500 000 7 601 250

4 475 000 3 176 250 1 500 000 9 151 250

538

1 J C J C C C C C J C C C J J J C C C C C C J J C C C C J C

7 2 3 4 5 6 248 B 11.000 29.000 18.000 LETCANI 26 A 0.000 2.720 2.720 TOTAL LETCANI 20.720 248 A 0.000 10.000 10.000 25 0.000 5.000 5.000 27 0.000 13.400 13.400 MIROSLAVA 27 A 0.000 2.680 2.680 28 0.000 11.700 11.700 39 0.000 4.000 4.000 46.780 TOTAL MIROSLAVA 248 B 0.000 4.000 4.000 10 0.000 8.000 8.000 POPRICANI 12 0.000 2.500 2.500 13 0.000 6.000 6.000 20.500 TOTAL POPRICANI 248 B 4.000 11.000 7.000 282 0.000 17.000 17.000 REDIU 280 E 0.000 5.820 5.820 21 0.000 7.100 7.100 21 A 0.000 2.000 2.000 TOTAL REDIU 38.920 47 0.400 5.000 4.600 SCHITU 52 0.000 10.300 10.300 DUCA 53 0.000 3.000 3.000 57 0.000 6.000 6.000 23.900 TOTAL SCHITU DUCA 248 D 11.300 17.000 5.700 249 E 0.000 7.700 7.700 23 0.000 0.480 0.480 TOMESTI 31 0.000 4.250 4.250 33 0.000 4.000 4.000 44 0.000 2.000 2.000 TOTAL TOMESTI 24.130 249 15.000 30.000 15.000 VICTORIA 13 6.000 13.500 7.500 TOTAL VICTORIA 22.500 TOTAL PE CATEGORII TOTAL DRUMURI TOTAL DRUMURI MODERNIZATE TOTAL DRUMURI PIETRUITE TOTALDRUMURI DE PAMANT

8 PTH _ _ _ _ _ _ _ SPF _ _ _ SPF _ SPF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9 9.109 9.109 10.000

10 2.341 2.341

11 6.550 6.550

12 _ _ _ _ _ _ _ _

13

14

15 2.720 2.720

16

17 408 000 408 000

18 408 000 408 000

19 408 000 408 000

0.000

0.000 3.250 3.400

10.000 3.800

0.000 0.200

0.000 _ _ _ _ 0.000 _ _ _ _ _

1.750 9.400 2.680 7.340 4.360 0.425 1.850 1.725 1.025 15.840 19.915 0.600 8.000 0.800 0.800 2.500 5.200 7.700

1 625 000 262 500 1 700 000 1 410 000 402 000 3 670 000 654 000 925 000 258 750 7 920 000 2 987 250

1 312 500 2 937 500 1 410 000 3 110 000 2 010 000 2 010 000 3 270 000 6 940 000 1 293 750 2 218 750 9 296 250 17 216 250

3.800 5.558 17.000 0.500

0.200 1.442 4.100

8.000

375 000 400 000 780 000 400 000 1 155 000

1 875 000 3 900 000 5 775 000

1 875 000 4 300 000 6 175 000

1.220

7.100 0.000 2.000 2.000 7.100 4.600 10.300 3.000

23.058

5.542

1.220 _ _ _ _

1 065 000 1 000 000 1 000 000 1 065 000 690 000 1 545 000 450 000

5 325 000 5 325 000 3 450 000 7 725 000 2 250 000

5 325 000 1 000 000 6 325 000 3 450 000 7 725 000 2 250 000

0.000 1.488 7.700

0.000 0.150

0.000 4.062

6.000 6.000

0.000 17.900

0 2 685 000 13 425 000 13 425 000

_ _ _ _ _ _ 0.000 _ _

9.188 1.565

0.150

4.062 13.435

2.600 0.950 0.200 3.750

0.480 1.650 3.050 1.800 6.980

150 000 1 300 000 247 500 475 000 457 500 100 000 270 000 1 875 000 1 125 000

360 000 1 237 500 2 287 500 900 000 4 785 000

360 000 2 537 500 2 762 500 1 000 000 6 660 000

1.565 0.000 13.435 103.340 21.713 39.567 164.620 133.490 57.095 142.795

3.500 4.000 600 000 3 000 000 3 000 000 3.500 0.000 4.000 0 600 000 3 000 000 3 000 000 30.150 35.382 103.228 17 691 000 15 562 200 69 599 000 87 290 000 Piatra A Pam. P Pam. A P+P A 168.760

539

ANEXA 37 G.E.A. STUDIU COMPETITIVITATE ZMI

540

POTENIALUL DE CONSTITUIRE POTENIALUL DE CONSTITUIRE N ROMNIA A CLUSTERELOR N ROMNIA A CLUSTERELOR PENTRU CONSOLIDAREA PENTRU CONSOLIDAREA COMPETITIVITII N RELAIE COMPETITIVITII N RELAIE CU POLII MAJORI DE CRETERE CU POLII MAJORI DE CRETERE I ZONELE METROPOLITANE I ZONELE METROPOLITANE
CPV:73000000-2

Dezvolltarea competiitiiva a ZMI Dezvo tarea compet t va a ZMI crearea de cllustere llocalle crearea de c ustere oca e

541

Evaluarea competitivit ii la nivel na ional, regional sau local este o sarcin dificil, avnd n vedere numrul i varietatea factorilor care influen eaz prosperitatea. Prosperitatea este determinat de productivitatea unei economii, care s msoar ca valoarea bunurilor i serviciilor produse, pe unitate de popula ie, resurse i capital.

Productivitatea depinde att de valoarea bunurilor i serviciilor produse, msurat ca pre uri ce pot fi ob inute pentru acestea pe pia a liber, ct i de eficien a cu care acestea pot fi produse. Productivitatea conduce la salarii/venituri ridicate i o rentabilitate mare a capitalului, genernd, pe cale de consecin , un nivel de trai ridicat pentru locuitorii regiunii.

O regiune/ora i poate crete prosperitatea dac i crete productivitatea. n condi iile unei concuren e din ce n ce mai acerbe, la nivel mondial, companiile nu mai pot sus ine activit i slab productive sau salarii ridicate pentru persoane slab calificate. n acelai timp, n condi iile n care pia a mondial este liberalizat iar oraele i regiunile din ri diferite, uneori la distan e considerabile, intr n competi ie, provocarea principal a oricrei economii este de a crea condi iile n care att companiile ct i angaja ii s-i poat crete productivitatea.

Alte categorii importante de factori determinan i ai competitivit ii sunt: rolul administra iei publice, deschiderea fa de investi ii i comer , localizarea geografic i calitatea mediului de afaceri, to i influen nd ntr-o msur mai mare sau mai mic nivelul competitivit ii locale.

Cunoaterea i n elegerea acestor factori, precum i a modului n care acetia influen eaz competitivitatea local este foarte important pentru autorit i, ntruct le permite s cunoasc punctele tari i punctele slabe i s-i ntocmeasc strategiile de politici.

Unele condi ii, cum este calitatea/capacitatea administra iei publice, sunt condi ii generale care afecteaz competitivitatea, crend oportunit i pentru ob inerea unei productivit i mai ridicate. Altele, cum sunt infrastructura sau nivelul de calificare a for ei de munc, afecteaz direct productivitatea. Primele sunt sub controlul direct al autorit ilor, celelalte depind de implicarea mai multor actori: administra ie, sectorul privat, mediul academic etc.

542

Aadar, mbunt irea pozi iei competitive a unei regiuni presupune mbunt irea unor grupuri interrela ionate de factori, nu doar ac iuni direc ionate ctre rezolvarea unor deficien e punctuale.

Calitatea mediului de afaceri are un impact semnificativ asupra productivit ii companiilor. Strategiile mai productive, precum i practicile inovative, necesit oameni mai bine pregti i, o structur administrativ i fizic performant, furnizori de calitate, institu ii de cercetare performante etc. Un mediu de afaceri de calitate, incluznd prezen a clusterelor bine definite, afecteaz n mod direct capacitatea companiilor de a de dezvolta, alegerile pe care le poate face i productivitatea pe care o poate atinge utilizndu-i resursele interne.

Mediul de afaceri poate fi n eles ca patru dimensiuni interconectate (diamantul Porter): 1. condi iile factorilor 2. condi iile cererii 3. prezen a industriilor suport, n special clustere 4. strategia i rivalitatea firmelor

Alturi de acestea, politica guvernamental, pe de o parte, dar i evenimente neprevzute, pot influen a competitivitatea unei entit i economice.

Deficien ele din oricare parte a diamantului pot duce la o plafonare a productivit ii i, pe cale de consecin , a creterii. Mai grav nc, ele pot submina ntregul proces de reform economic: de ex., dac studen ii cu specializri nalte nu i pot gsi slujbe potrivite pregtirii lor din cauza faptului c firmele nc se lupt pentru for a de munc ieftin, toat societatea are de suferit, crendu-se un cerc vicios: salariile rmn sczute, persoanele bine

543

pregtite prsesc regiunea, companiile rmn la un nivel sczut de sofisticare, productivitatea rmne sczut, prosperitatea la fel.

Condi iile factorilor au fost recunoscute ca un element deosebit de important pentru productivitatea companiilor, mai ales infrastructura fizic calitatea re elei de transport i comunica ii.

Accesul la capital este important pentru companii s fac investi ii pe termen lung care s creasc nivelul competitivit ii. Att cantitatea, ct i calitatea sistemului de training i educa ie au un impact semnificativ asupra nivelului de prosperitate. Totui, nu este suficient creterea numrului de persoane instruite sau a cheltuielilor pentru educa ie, ci este nevoie, de asemenea, de transferul acestor capacit i n produc ie.

Infrastructura tiin ific i tehnologic este de asemenea important pentru creterea productivit ii. n economiile avansate, aceasta devine o surs de idei noi i mping barierele cunoaterii. n zonele mai pu in dezvoltate, aceasta contribuie la mbunt irea capacit ii de absorb ie necesar pentru a atrage cunoatere deja utilizat n alte pr i, favoriznd reducerea decalajelor.

Capacitatea de inovare nu este doar o chestiune de cretere a cheltuielilor pentru CDI; ca acestea s dea rezultate, competitivitatea i sofisticarea la nivelul firmelor trebuie s fie destul de ridicat.

Impactul birocra iei i costurile asociate procedurilor administrative este de asemenea un factor important. Timpul petrecut de firme ndeplinind proceduri administrative sau interac ionnd cu institu ii/agen ii publice reduce productivitatea global a acestora, limitnd n acelai timp intrarea pe pia a firmelor noi, care sunt adesea principala surs de cretere a productivit ii la nivel local.

Rivalitatea firmelor concuren a joac un rol determinant n competitivitate: concuren a determin intrarea pe pia a noilor juctori, ieirea firmelor neperformante, i diferen ele de performan dintre firme.

Rolul administra iei de regul cea la nivel na ional este n acest caz foarte important deoarece aceasta stabilete regulile jocului, crend cadrul pentru desfurarea activit ii economice prin legisla ie, subven ii, facilit i etc.

544

Clusterele reprezint un element intermediar ntre calitatea mediului de afaceri i sofisticarea la nivelul companiei. Clusterele sunt aglomerri geografice de companii, furnizori de materii prime i de servicii, precum i de institu ii asociate ntr-un anumit domeniu, conectate prin externalit i i complementarit i de diferite tipuri.

Clusterele sunt de obicei localizate ntr-o regiune i uneori la nivelul unui ora. Clusterele sunt o manifestare a rolului pe care specializarea, cunoaterea, infrastructura i industriile suport le au n creterea productivit ii i competitivit ii.

Clusterele joac un rol din ce n ce mai important n economia global unde firmele competitive ac ioneaz pe pie e transna ionale. n condi iile n care concuren a devine global, companiile au libertatea de a-i alege loca ia, bazndu-se n primul rnd pe eficien . Economia na ional are tendin a de a se specializa n sub-clustere, n domenii pentru care asigur un mediu favorabil. Pe partea cealalt, nivelurile sczute de specializare la nivel local tind s fie asociate cu niveluri mai sczute de productivitate.

n rile mai pu in dezvoltate, clusterele au nivel de sofisticare mai sczut i nu beneficiaz de institui ii i industrii suport. Firmele concureaz n principal pentru for a de munc ieftin i resursele locale, i depind semnificativ de componente, echipamente i tehnologii importate. Infrastructura i institu iile specializate, cum ar fi programele de educa ie specific i asocia iile de firme sunt absente sau ineficiente. n economiile mai dezvoltate, clusterele se adncesc i includ furnizori de componente, echipamente i tehnologii, institu ii specializate de educa ie i formare, sprijin financiar, tehnic, de cercetare i informa ii.

Dezvoltarea economic este un proces continuu de mbunt ire, prin care mediul de afaceri evolueaz i sprijin, ncurajeaz metode din ce n ce mai sofisticate i productive de competi ie ntre firme.

n economiile bazate de factori, condi iile factorilor de baz, cum ar fi costul sczut al for ei de munc i resurse naturale brute reprezint baza avantajului competitiv. Firmele produc bunuri relativ simple sau componente dezvoltate n alte ri mai avansate. Tehnologia este asimilat prin importuri, investi ii strine directe i replicare/imitare. n acest context, companiile concureaz prin pre i de obicei nu au acces la consumatori strini. Companiile au un rol limitat n lan ul valoric, concentrndu-se pe asamblare, prelucrare intensiv n munc i extragerea resurselor. Economiile bazate pe factori sunt foarte sensibile la fluctua iile mondiale, pre ul factorilor i ratele de schimb.

545

n stadiul economiei bazate de investi ii, avantajul comparativ provine din producerea mai eficient a unor bunuri i servicii mai complexe, sofisticate. Investi ii majore n infrastructur, administra ie public eficient, favorizarea investi iilor, mbunt irea nivelului de pregtire i accesul la capital permit mbunt irea semnificativ a productivit ii. Produsele i serviciile nu se diferen iaz la nivel global, tehnologia i designul provenind din exterior. Tehnologia este asimilat prin licen e, investi ii strine directe i replicare/imitare. Totodat, ncepe s se dezvolte capacitatea intern de inovare. Companiile i extind rolul n lan ul valoric, concentrndu-se pe bunuri prelucrate i exporturi de servicii externalizate. Economia rmne vulnerabil la ocurile pie ei globale, dar este mult mai stabil dect n cazul primului stadiu. n economia bazat pe inovare, capacitatea de a produce bunuri i servicii inovative, la frontiera tehnologic, folosind cele mai avansate tehnici i metode de produc ie, devine factor dominant al competitivit ii. Mediul de afaceri este puternic n toate cele patru pr i ale diamantului, incluznd cerere sofisticat i servicii suport complexe. Competitivitatea provine dintr-o serie de clustere unde cunoaterea, industriile suport i inputurile specializate, contribuie la inovare, alturi de numeroasele facilit i existente i de institu iile specializate. Companiile dezvolt strategii la scar global. O astfel de economie se bazeaz mai mult pe servicii i este slab influen at de ocurile pie ei globale.

n mod simplist, trebuie re inut faptul c obiectivul oricrei politici economice este acela de a crea un impact pozitiv asupra locuitorilor. Desigur, politicile economice, fiscale, monetare, comerciale afecteaz cadrul general de dezvoltare al localului, influen nd i limitnd strategiile i abordrile pe plan local. Totui, pentru ca o politic na ional s fie eficient, ea trebuie sus inut prin decizii i ac iuni potrivite la nivel regional i local, fie din partea administra iei publice, fie din partea mediului privat.

Masurile pe care le poate lua guvernului central pentru a mbunt i competitivitatea mediului de afaceri si a rii, dei pot fi foarte benefice (cum a fost reducerea fiscalit ii in 2004), ac ioneaz de regul la un nivel general. Exista numeroase masuri care se pot lua la nivel local, innd cont de diversitatea de condi ii care exista in regiunile i oraele respective.

De multe ori, aceste msuri se ncadreaz intr-una din doua categorii, fie investi ii in infrastructur, fie programe specifice pentru a asista anumite grupuri int la atingerea unor obiective sociale, educa ionale, de afaceri, etc. Unul din motivele pentru care descentralizarea este o prioritate important la nivel european este faptul ca n multe situa ii, msurile de

546

interven ie la nivel local, mai aproape de oameni si de problemele lor, dau rezultate mai bune, mai rapid i mai eficient.
  

Pentru a evalua poten ialul competitiv al Zonei Metropolitane Iai, este necesar o analiz minu ioas a bazei antreprenoriale care sus ine activit ile economice locale. Analiza pleac de la distribu ia agen ilor economici pe domenii de activitate, i mai apoi evalueaz activitatea firmelor prin prisma dinamicii numrului acestora, salaria ilor angaja i i a cifrei de afaceri.

Distribu ia domeniilor de activitate din Zona Metropolitan Iai este n general corelat din punct de vedere al numrului de salaria i, al cifrei de afaceri totale i al numrului de firme active. Cele mai cuprinztoare domenii sunt Comer ul, Industria i Serviciile, urmate de Construc ii. Dei totalizeaz doar un sfert din numrul de salaria i declara i n raportrile financiare, firmele din Comer de in o pondere de aproape 45% din cifra de afaceri a Zonei Metropolitane (firme cu sediul n acest areal).

DISTRIBUTIA CIFREI DE AFACERI A FIRMELOR ACTIVE IN ANUL 2007, PE DOMENII DE ACTIVITATE, ZONA METROPOLITANA IASI

SERVICII 13,94% COMERT SI TURISM 43,81% CONSTRUCTII 15,44%

AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA 1,00%

INDUSTRIE 22,17%

CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH 3,64%

547

DISTRIBUTIA NUMARULUI DE FIRME ACTIVE IN ANUL 2007, PE DOMENII DE ACTIVITATE, ZONA METROPOLITANA IASI

SERVICII 31,60%

COMERT SI TURISM 43,64%

CONSTRUCTII 8,30%
CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH 5,15%

AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA 1,15%

INDUSTRIE 10,15%

DISTRIBUTIA NUMARULUI DE SALARIATI AI FIRMELOR ACTIVE IN ANUL 2007, PE DOMENII DE ACTIVITATE, ZONA METROPOLITANA IASI

SERVICII 21,63%

COMERT SI TURISM 24,60%

CONSTRUCTII 17,07%

CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH 4,01% AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA 1,17%

INDUSTRIE 31,53%

Gradul de polarizare a domeniilor de activitate la nivelul zonei metropolitane este unul firesc n raport cu ansamblul jude ului, Zona Metropolitan cuprinznd marea majoritate a firmelor specializate n Servicii i, de asemenea, firmele din Construc ii avndu-i sediul n acest areal gra ie paletei largi de acces la sedii de birouri, infrastructur de comunica ii, servicii bancare i poten ial de pia .

La polul opus se situeaz Agricultura, terenurile din zonele limitrofe Municipiului deservind din ce n ce mai mult sectorul imobiliar i cel industrial.

548

PONDEREA ZONEI METROPOLITANE IASI IN TOTAL JUDET, PE DOMENII DE ACTIVITATE, IN FUNCTIE DE CIFRA DE AFACERI A FIRMELOR ACTIVE 2007, EURO CURS MEDIU BNR

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% CERCETAREDEZVOLTARE SI HIGH-TECH INDUSTRIE AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA

92,80% 87,24% 81,29%

93,86% 90,05%

46,18%

CONSTRUCTII

SERVICII

COMERT SI TURISM

PONDEREA ZONEI METROPOLITANE IASI IN TOTAL JUDET, PE DOMENII DE ACTIVITATE, IN FUNCTIE DE NUMARUL FIRMELOR ACTIVE 2007

100,00%

89,91%
90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% CERCETAREDEZVOLTARE SI HIGH-TECH INDUSTRIE AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA CONSTRUCTII

92,07% 84,17% 79,00% 77,05%

47,97%

SERVICII

COMERT SI TURISM

PONDEREA ZONEI METROPOLITANE IASI IN TOTAL JUDET, PE DOMENII DE ACTIVITATE, IN FUNCTIE DE NUMARUL DE SALARIATI AI FIRMELOR ACTIVE 2007

100,00%

91,77%
90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00%

94,67% 84,43%

84,09% 80,47%

41,33%
40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% CERCETAREDEZVOLTARE SI HIGH-TECH INDUSTRIE AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA CONSTRUCTII SERVICII COMERT SI TURISM

549

Analiznd per ansamblu ponderea economiei din Zona Metropolitan n economia jude ului, rezult o evident polarizare major, Zona Metropolitan de innd peste 80% la toate capitolele: numr de firme active, cifr de afaceri i numr de salaria i.

PONDEREA ZONEI METROPOLITANE IASI IN ANSAMBLUL ECONOMIEI JUDETULUI, FIRME ACTIVE 2007

87,91%
88,00% 87,00% 86,00% 85,00% 84,00% 83,00% 82,00% 81,00% 80,00% 79,00% Ponderea numarului firmelor active Ponderea cifrei de afaceri Ponderea numarului de salariati

85,21%

82,09%

Demn de re inut este ns i faptul c n cadrul Zonei Metropolitane, activitatea economic din Municipiul Iai are ponderea covritoare la toate capitolele, cu excep ia agriculturii, unde comunele membre ale ZMI de in o pondere ceva mai nsemnat.

PONDEREA MUNICIPIULUI IASI IN TOTAL ZONA METROPOLITANA, PE DOMENII DE ACTIVITATE, IN FUNCTIE DE CIFRA DE AFACERI A FIRMELOR ACTIVE 2007, EURO CURS MEDIU BNR

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

98,15%

96,11%

94,16%

94,76%

92,88%

64,15%

CERCETAREDEZVOLTARE SI HIGH-TECH

INDUSTRIE

AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA

CONSTRUCTII

SERVICII

COMERT SI TURISM

550

PONDEREA MUNICIPIULUI IASI IN TOTAL ZONA METROPOLITANA, PE DOMENII DE ACTIVITATE, IN FUNCTIE DE NUMARUL FIRMELOR ACTIVE 2007

100,00%

95,89% 89,67% 87,76%

95,27% 90,44%

90,00%

80,00%

70,42%
70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00% CERCETAREDEZVOLTARE SI HIGH-TECH INDUSTRIE AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA CONSTRUCTII SERVICII COMERT SI TURISM

PONDEREA MUNICIPIULUI IASI IN ANSAMBLUL ECONOMIEI ZONEI METROPOLITANE, FIRME ACTIVE 2007

94,50%

94,28% 93,96%

94,00%

93,50%

93,00%

92,50%

92,00%

91,72%

91,50%

91,00%

90,50%

90,00% Ponderea numarului firmelor active Ponderea cifrei de afaceri Ponderea numarului de salariati

551

Analiza dinamicii economice a ZMI, interpretat prin prisma numrului de firme active, al numrului de salaria i i al cifrei de afaceri este vital pentru a desprinde tendin ele i poten ialul local de dezvoltare

EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL AL FIRMELOR ACTIVE ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007


500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

472,39% 470,51%

266,78% 194,52%

165,87%
100,00% 108,05%

CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA SERVICII

INDUSTRIE CONSTRUCTII COMERT SI TURISM

Evolu ia n timp a economiei Zonei Metropolitane cunoate o dinamic accentuat a numrului de firme active din High-Tech i Construc ii, n anul 2007 acestea fiind de aproape ori mai multe dect n anul 2000.

La polul opus se situeaz firmele din Comer , Industrie i Agricultur, cu sediul n acest areal, care la nivel macro sunt caracterizate de o dinamic lent sau stagnare.

ntre cele dou extreme, se regsete domeniul Serviciilor, cu un trend constant cresctor, care nu poate fi considerat un boom ci mai degrab o dezvoltare sus inut i durabil. Si in ceea ce priveste evolu ia cifrei de afaceri la nivelul Zonei Metropolitane se observa o evolu ie spectaculoas n ceea ce privete firmele din domeniul High-Tech, urmate de Construc ii i Servicii. Domeniul High-Tech a cunoscut o dezvoltare exploziv datorit unui bun suport privind resursele umane, reprezentat de un centru universitar puternic.

552

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI ANUALE A FIRMELOR ACTIVE EURO CURS MEDIU BNR, ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007

1400,00%

1165,00%
1200,00% 1000,00% 800,00% 600,00% 400,00% 200,00% 0,00%

616,24% 584,54% 326,26% 210,33% 100,00%


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

201,91%
2007

CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA SERVICII

INDUSTRIE CONSTRUCTII COMERT SI TURISM

Domeniul Construc iilor se nscrie n tendin a general la nivel na ional, deficitul de unit i locative corelat cu infuzia de capital extern n domeniul imobiliar fiind la originea unei dezvoltri spectaculoase. Domeniul Serviciilor este o consecin normal a profesionalizrii firmelor, tot mai multe dintre acestea alegnd externalizarea unor servicii specializate (paz, ntre inere etc.) sau apelnd la servicii de consultan (accesare programe, management, marketing, formarea resurselor umane etc.) Evolu ia numrului de salaria i urmeaz trendul cifrei de afaceri i al numrului de firme active n ceea ce privete cele mai dezvoltate 3 domenii de activitate: High-Tech, Servicii, Construc ii.La polul opus se situeaz Agricultura, urmare a migra iei for ei de munc, i Industria, din cauza restrngerii marilor capacit i industriale.
EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE SALARIATI AI FIRMELOR ACTIVE ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007

300,00%

268,12%

250,00%

200,00%

177,62% 147,50% 117,73% 100,00% 71,74% 34,01%

150,00%

100,00%

50,00%

0,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA SERVICII

INDUSTRIE CONSTRUCTII COMERT SI TURISM

553

Aprofundand analiza sectoriala, obseravam ca domeniul Cercetare-Dezvoltare i High-Tech cunoate o dezvoltare spectaculoas la toate capitolele: cifr de afaceri, numr de firme active, numr de salaria i.

n cadrul acestui domeniu, se detaeaz ca rat de dezvoltare la toate capitolele firmele de I.T., att n consultan i cercetare hardware, ct mai ales n domeniul dezvoltrii de aplica ii informatice.

Domeniul Industrie este caracterizat de dispari ia marilor capacit i industriale i apari ia pe pia a unor firme de gabarit mai mic, mai flexibile i orientate spre nevoile pie ei.

n cadrul acestui domeniu se eviden iaz industria produselor primare (farmaceutice, chimice), industria construc iilor metalice, industria mobilei, precum i editurile i tipografiile.

EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE FRIME ACTIVE DIN INDUSTRIE ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007
300

250

200

150

100

50

Industria extractiva, de prelucrare a titeiului si cocsificare a carbunelui

Industria produselor primare

Producerea, transportul Industria metalurgica, a si distributia energiei electrice, termice, a gazelor naturale si a apei constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)

Industria de masini si echipamente

Industria mijloacelor de transport

Industria lemnului si a produselor din lemn, a celulozei, hartiei si a produselor din hartie, silvicultura si exploatare forestiera

Industria mobilei

Industria produselor confectiilor de imbracaminte si a blanurilor

Industria pielariei, de voiaj si marochinarie

Fabricarea articolelor jucariilor, instrumentelor muzicale si a altor produse

Industria alimentara, a

Edituri, tiparirea, reproducerea inregistrarilor pe suporti si activitati conexe

textile si de tricotaje, a incaltamintei, articolelor pentru sport, jocurilor, bauturilor si a tutunului

554

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI ANUALE A FIRMELOR ACTIVE DIN INDUSTRIE ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007, EURO CURS MEDIU BNR
160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0

Industria extractiva, de prelucrare a titeiului si cocsificare a carbunelui

Industria produselor primare

Producerea, transportul si distributia energiei electrice, termice, a

Industria metalurgica, a constructiilor metalice si a produselor din metal instalatii)

Industria de masini si echipamente

Industria mijloacelor de transport

Industria lemnului si a produselor din lemn, a celulozei, hartiei si a produselor din hartie, silvicultura si exploatare forestiera

Industria mobilei

Industria produselor textile si de tricotaje, a confectiilor de imbracaminte si a blanurilor

Industria pielariei, incaltamintei, articolelor de voiaj si marochinarie

Fabricarea articolelor pentru sport, jocurilor, jucariilor, instrumentelor muzicale si a altor produse

Industria alimentara, a bauturilor si a tutunului

Edituri, tiparirea, reproducerea inregistrarilor pe suporti si activitati conexe

gazelor naturale si a apei (exclusiv masini, utilaje si

EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE SALARIATI AI FIRMELOR ACTIVE DIN INDUSTRIE, ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Industria extractiva, de prelucrare a titeiului si cocsificare a carbunelui

Industria produselor primare

Producerea, transportul si distributia energiei electrice, termice, a gazelor naturale si a apei

Industria metalurgica, a Industria de masini si Industria mijloacelor de Industria lemnului si a constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii) echipamente transport produselor din lemn, a celulozei, hartiei si a produselor din hartie, silvicultura si exploatare forestiera

Industria mobilei

Industria produselor textile si de tricotaje, a confectiilor de imbracaminte si a blanurilor

Industria pielariei, incaltamintei, articolelor de voiaj si marochinarie

Fabricarea articolelor jucariilor, instrumentelor muzicale si a altor produse

Industria alimentara, a

Edituri, tiparirea, reproducerea inregistrarilor pe suporti si activitati conexe

pentru sport, jocurilor, bauturilor si a tutunului

Ca pondere in activitatea economica a Zonei Metropolitane Iasi, agricultura are un rol secundar, fiind totodata afectata de schimbarea destina iei terenurilor din zona limitrof municipiului ctre proiecte imobiliare, ansambluri reziden iale i facilit i industriale i comerciale.

555

Chiar si in aceste conditii insa, numarul firmelor active din cadrul ZMI s-a dublat, iar in anii 2006 si 2007 s-a inregistrat un salt important si in ceea ce priveste cifra de afaceri. Efectivul salarial total in agricultura a scazut simtitor, pe tendinta generala de a sustine reforma si retehnologizarea sectorului.

EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE FIRME ACTIVE DIN AGRICULTURA ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007

140

120

100

80

60

40

20

0 Cultivarea plantelor, cresterea animalelor, fabricarea produselor pentru hrana animalelor si servicii conexe Pescuit, piscicultura, vanatoare si servicii anexe

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI ANUALE A FIRMELOR ACTIVE DIN AGRICULTURA, ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007, EURO CURS MEDIU BNR

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0 Cultiv area plantelor, cresterea animalelor, fabricarea produselor pentru hrana animalelor si serv icii conexe Pescuit, piscicultura, v anatoare si serv icii anexe

556

EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE SALARIATI AI FIRMELOR ACTIVE DIN AGRICULTURA, ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 Cultivarea plantelor, cresterea animalelor, fabricarea produselor pentru hrana animalelor si servicii conexe Pescuit, piscicultura, vanatoare si servicii anexe

Domeniul Construc ii a cunoscut un avnt impresionant n ultimii ani, gra ie deficitului de unit i locative raportat la cerin a pie ei, corelat cu infuzia de capital extern, dar i cu o dezvoltare general a societ ii i o politic de acordare a creditelor bancare destul de permisiv. Rezultatul s-a constituit n nfiin area a foarte multe de construc ii, att de geniu civil, ct i de instala ii de amenajri. Dezvoltarea domeniului a fost peste rezerva de resurse umane disponibile, antreprenorii cu proiecte de anvergur alegnd calea importrii de for de munc din China, Pakistan i Turcia.

EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE FIRME ACTIVE DIN CONSTRUCTII ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007

800

700

600

500

400

300

200

100

0 Lucrari de constructii Lucrari de instalatii

557

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI ANUALE A FIRMELOR ACTIVE DIN CONSTRUCTII, ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007 EURO CURS MEDIU BNR

500.000.000 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Lucrari de constructii Lucrari de instalatii

EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE SALARIATI AI FIRMELOR ACTIVE DIN CONSTRUCTII, ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 Lucrari de constructii Lucrari de instalatii

Domeniul Serviciilor este caracterizat de o tendin constant cresctoare, att ca numr de firme active, ct i ca cifr de afaceri i personal angajat.

n cadrul acestui domeniu se eviden iaz dezvoltarea n ultimii ani a serviciilor profesionale destinate ntreprinderilor, transportatorilor rutieri, furnizorilor de educa ie i formare

profesional i cabinetelor medicale i laboratoarelor.

558

EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE FIRME ACTIVE DIN SERVICII ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007
1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
Transporturi si activitati Servicii profesionale anexe transporturilor prestate in principal intreprinderilor Activitati cinematografice, de radio si televiziune si ale agentiilor de presa, alte activitati de spectacole Servicii generale Activitati, culturale, Banci, asigurari, investitii financiare Alte activitati de servicii Posta, curierat Servicii de colectat si reciclat deseuri, salubritate Invatamant Sanatate sportive si recreative intermedieri financiare,

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI ANUALE A FIRMELOR ACTIVE DIN SERVICII, ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007, EURO CURS MEDIU BNR
200.000.000 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0
Transporturi si activitati Servicii profesionale anexe transporturilor prestate in principal intreprinderilor Activitati cinematografice, de radio si televiziune si ale agentiilor de presa, alte activitati de spectacole Servicii generale Activitati, culturale, Banci, asigurari, investitii financiare Alte activitati de servicii Posta, curierat Servicii de colectat si reciclat deseuri, salubritate Invatamant Sanatate sportive si recreative intermedieri financiare,

559

EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE SALARIATI AI FIRMELOR ACTIVE DIN SERVICII, ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Transporturi si activitati Servicii profesionale anexe transporturilor prestate in principal intreprinderilor Activitati cinematografice, de radio si televiziune si ale agentiilor de presa, alte activitati de spectacole Servicii generale Activitati, culturale, Banci, asigurari, investitii financiare Alte activitati de servicii Posta, curierat Servicii de colectat si reciclat deseuri, salubritate Invatamant Sanatate sportive si recreative intermedieri financiare,

Domeniul Comer ului a beneficiat din plin de dezvoltarea de ansamblu a societ ii, corelat cu accesul facil al popula iei la creditul de consum. Dei aceast sintez nu cuprinde rezultatele raportate de marile lan uri de magazine cu sediul n afara jude ului, este totui gritoare n privin a unei societ i din ce n ce mai consumerist. Pe lng comer ul cu ridicata, s-a nregistrat o dezvoltare a comer ului cu amnuntul, a comer ului cu autovehicule

i a activit ii agen iilor de turism.


EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE FIRME ACTIVE DIN COMERT SI TURISM ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
Activitati de inter m edier e in com ertul cu ridicata Com er t cu r idicata al produselor agr icole br ute, anim alelor vii, pr oduselor alim entar e, bautur ilor si tutunului Com er t cu r idicata al Com ert cu autovehicule, Com ert cu am anuntul in m agazine specializate, nespecializate, precum si neefectuat prin m agazine Agentii de turism Activitate hotelier a Restaurante, bar ur i, cafenele produselor altele decat cele piese si accesor ii de schimb nealim entare si car bur anti pentr u autovehicule

560

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI ANUALE A FIRMELOR ACTIVE DIN COMERT SI TURISM, ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007, EURO CURS MEDIU BNR

500.000.000 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0
Activitati de interm ediere in com er tul cu r idicata Com ert cu ridicata al produselor agricole brute, anim alelor vii, produselor alim entar e, bauturilor si tutunului Com ert cu ridicata al Com er t cu autovehicule, Com er t cu am anuntul in m agazine specializate, nespecializate, pr ecum si neefectuat pr in m agazine Agentii de tur ism Activitate hoteliera Restaur ante, baruri, cafenele pr oduselor altele decat cele piese si accesor ii de schim b nealim entar e si carbur anti pentru autovehicule

EVOLUTIA NUMARULUI ANUAL DE SALARIATI AI FIRMELOR ACTIVE DIN COMERT SI TURISM, ZONA METROPOLITANA IASI, 2000-2007

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
Activitati de inter m edier e in com er tul cu r idicata Com ert cu r idicata al pr oduselor agr icole br ute, animalelor vii, produselor alim entar e, bautur ilor si tutunului Com ert cu r idicata al Comer t cu autovehicule, Com er t cu am anuntul in m agazine specializate, nespecializate, pr ecum si neefectuat pr in magazine Agentii de tur ism Activitate hotelier a Restaur ante, bar uri, cafenele pr oduselor altele decat cele piese si accesor ii de schim b nealim entare si car bur anti pentr u autovehicule

Analiza sectorului antreprenorial din Zona Metropolitana Iasi ofera cateva concluzii importante privind dezvoltarea competitiva: ponderea critica a ZMI in activitatea economica a Judetului Iasi dezvoltarea si consolidarea mediului antreprenorial, atat in ceea ce priveste numarul de firme, cat si a cifrei de afaceri restructurarea sectoarelor economice, cu accent pe cel tertiar, bazat pe redistribuirea fortei de munca si castiguri de productivitate

561

cresterea spectaculoasa a sectoarelor intensiv tehnologice (High-Tech).

Daca primele trei concluzii sunt firesti pentru o perioada de crestere economica continua la nivel national, in ceea ce priveste domeniul de Cercetare-Dezvoltare si cel de tehnologii inalte, se prefigureaza o dinamica peste media nationala, care sugereaza un potential de cluster competitiv.

562

ANEXA 38 LISTA EXTINS DE PROIECTE LA NIVELUL ZONEI METROPOLITANE IAI PE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE

563

Anexa nr. 38 Lista extinsa de proiecte la nivelul Zonei Metropolitane Iasi pe obiective de dezvoltare

1. CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE PRIN CREAREA I DEZVOLTAREA DE STRUCTURI DE SPRIJIN A AFACERILOR, DE TRANSFER TEHNOLOGIC I DE PROMOVARE A INDUSTRIILOR NOI, CREATIVE
LEI Nr. crt. Denumirea proiectului propus Localizare Valoare totala (lei) Anul propus pentru incepere Durata estimata Stadiul actual Finantare

*Centrul Expozitional Moldova (proiect in parteneriat cu CJ Iasi)

2008 CJ Iasi si Mun Iasi Mun. Iasi


47.000.000 32.000.000 840.000.000 3.200.000 4.000.000 2.000.000 20.000.000 10.200.000 2.000.000

24 luni 24 luni

proiect in implementare idee de proiect

2
3 4 5 6 7 8 9 10 11

Centrul Tehnologic Regional Iasi Iasi Business and Technology Campus (IBTC)
Arhiva electronica Pregatirea dezvoltarii zonelor industriale Modernizarea i profesionalizarea pieelor din Iai
Incubator de Dezvoltarea Afacerilor Managementul sistemului de nclzire al oraului

2010

Fonduri nerambursabile Phare Infrastructura mare POR Axa 1, fonduri externe

Municipiul Iasi
Municipiul Iasi Mun. Iasi Mun. Iasi
Mun. Iasi Mun. Iasi

2010
2009 2010 2010
2009 2010

60 luni
36 luni 24 luni 36 luni
48 luni

prefezabilitate
idee de proiect idee de proiect idee de proiect
idee de proiect idee de proiect

Privata
Fonduri externe+Buget local fonduri externe buget local
POS CCE buget local

36 luni 24 luni 36 luni 24 luni

Portal e-learning Backbone municipal pentru interconectarea instituiilor publice de interes Sistem integrat de Informare i Orientare a cetenilor

Municipiul Iasi Municipiul Iai Municipiul Iai

2010 2009 2010

idee de proiect idee de proiect idee de proiect

Fonduri externe+Buget local POR Axa 1 POR Axa 1

15.500.000 16.000.000

564

12 13 14

Dezvoltarea unui centru de pregatire vocational pentru e-business Monitorizarea calitatii serviciilor publice in Iasi

Mun. Iasi Mun. Iasi

4.000.000 400.000

2010 2010 2011

24 luni 12 luni 36 luni

idee de proiect idee de proiect

POS CCE, POS DRU buget local POS CEE, guvernamentale, nerambursabile POS CEE, guvernamentale, nerambursabile FEADR
POS CEE

Centru Industrii Creative 15 16 17 18 Centru expozitional polivalent, Bd. Independentei Infiintare piata de gros in localitatea Vulturi, comuna Popricani Realizarea unui sistem informatic integrat la nivelul comunei impreuna cu satele apartinatoare Modernizare sistem informational la primaria Movileni

Univ G Enescu Univ G Enescu comuna Popricani


comuna Tutora

2.000.000

idee de proiect 2011 36 luni idee de proiect 2010


2010

4.000.000 40.000.000

24 luni
24 luni

SF idee de proiect

4.000.000 com.Movileni 4.000.000 2010 24 luni

idee de proiect

POS CEE

TOTAL

1.050.300.000

Reabilitare retele electrice Extindere retea electrica in satele 1 Aroneanu si Sorogari Reabilitarea retelei de iluminat 2 public stradal incepand cu satul Aroneanu 3 4 5 Extindere retele publice de joasa tensiune si a retelei de iluminat Extindere retele electrice in Rusenii Vechi Extindere retea electrica zona Tabara de vara, Prietenia

com. Aroneanu com. Aroneanu Barnova com.Holboca Letcani

400.000 3.200.000 600.000 1.300.000

2009 2009 2009 2009 2008

3 luni 3 luni 12 luni

SF in lucru SF in lucru SF SPF SF, PTh lucru

alte fonduri FEADR BS/local, fonduri UE Buget de stat/local UE

12 luni
6 luni

565

6 7 8

Alimentare cu energie electrica a noilor consumatori casnici Reabilitarea sistemului de iluminat Modernizarea iluminatului public in Comarna si satele componente

comuna Tutora comuna Tutora Comarna si satele componente

1.000.000 1.700.000 160.000 8.360.000

2009 2009 2008

2011 2011 2009

proiect Tehnic proiect tehnic

50% Buget Local, 50% Guvern 50% Buget Local, 50% Guvern Buget Local

Gaze naturale Infiintarea retelei de distributie 1 gaze naturale in satul Aroneanu Extinderea retelei de distributie 2 gaze naturale in satele Dorobant, Rediu Aldei, Sorogari Reabilitare, modernizare si 3 extinderi retele de distributie gaze naturale, etapa II, III 4 Extindere DGN in comuna Holboca 5 6 7 8 Aductiune gaz metan Prisacani Aductiune Gaz metan Osoi Aductiune Gaz metan Comarna Alimentare cu gaze naturale

com. Aroneanu com. Aroneanu

2.000.000 2.000.000

2009 2011

1 an 1 an

SF SF in lucru

FEADR FEADR

Barnova com.Holboca com.Prisacani satul Osoi satul Comarna comuna Tutora

2.000.000 1.400.000 8.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 30.400.000

2009 2009 2009 2010 2010 2009

12 luni

SF STE SPF documentatia depusa la MEF

BS/local, fonduri UE Buget de stat/local Buget local+fonduri UE UE UE

12 luni
3 ani 2013 2013 2012

SF

50% Buget Local, 50% Guvern

566

2. DEZVOLTAREA CONECTIVITII TERITORIALE PRIN ASIGURAREA ACCESIBILITII, MBUNTIREA MOBILITII SPRE I DINSPRE POLUL DE CRETERE I A FLUIDIZRII TRAFICULUI N INTERIORUL ACESTUIA
LEI Nr.crt. Denumirea proiectului propus DJ 282 G -IASI-ARONEANU (covor asfaltic) DJ 248 B -LETCANI-CUCUTENISCOPOSENI-HORLESTIVOINESTI (IBU) DJ 249 C -MANZATESTI-COADA STANCII-GOLAESTI (IBU) DJ 248 D -PAUN-TOMESTI (IBU) DJ 248 D-TOMESTI-HOLBOCA ( covor asfaltic ) DJ 248 C -LUNCA CETATUIICIUREA ( covor asfaltic) DJ 249 -HERMEZIU-SCULENIBOSIA-TUTORA ( pietruire ) DJ 249 C -PICIORUL LUPULUISANTA (pietruire ) DJ 249 A -IASI-HOLBOCAMANZATESTI-BOSIA ( covor asfaltic ) DJ 249 Moreni-PrisecaniMacaresti-Cotu Cornii-Grozesti Localizare Valoare totala Anul propus pentru incepere 2009 2010 14.000.000 Consiliul Judetean Iasi Consiliul Judetean Iasi Consiliul Judetean Iasi Consiliul Judetean Iasi 2.500.000 Consiliul Judetean Iasi 10.500.000 Consiliul Judetean Iasi Consiliul Judetean Iasi 6.500.000 Consiliul Judetean Iasi 24.000.000 2010 24 luni idee de proiect 900.000 2010 2010 12 luni 36 luni SF SF 2009 48 luni SF 7.000.000 4.000.000 700.000 2010 2011 2010 2010 36 luni 24 luni 12 luni 24 luni SF SF SF SF Durata estimata 12 luni 48 luni Stadiul actual SF SF Finantare buget de stat + buget local buget de stat + buget local buget de stat + buget local buget de stat + buget local buget de stat + buget local buget de stat + buget local buget de stat + buget local buget de stat + buget local buget de stat + buget local buget de stat + buget local

1 2 3 4 5 6

Consiliul Judetean Iasi Consiliul Judetean Iasi

1.700.000

7 8 9 10

TOTAL CONSILIUL JUDETEAN IASI

71.800.000

567

1 2 3 4

Modernizarea i dezvoltarea Aeroportului Internaional Iai Autostrada V-E Tg. Mure - Iai Varianta de ocolire a Municipiului Iai etapa 1 Varianta Sud

Municipiul Iai Municipiul Iai Municipiul Iai

640.000.000 1.100.000.000 140.000.000

2009 2010 2008 2008 2009

48 luni 84 luni 36 luni 48 luni 36 luni

Studiu de fezabilitate Studiu de prefezabilitate proiect in implementare proiect in implementare PTH

Fonduri guvernamentale, buget locale, fonduri private fonduri guvernamentale fonduri guvernamentale Fonduri nerambursabile program Civitas + buget local POR Axa 1, fonduri guvernamentale

Mun Iasi
Proiect ARCHIMEDES 22.300.000

Dezvoltare reea rutier n zona cultural, istoric i turistic a Municipiului Iai


Amenajare parcari in municipiul Iasi Centru intermodal de transport Autogara Iasi Modernizari de strazi in municipiul Iasi

Municipiul Iai
71.200.000

Mun Iasi Municipiul Iai

33.200.000 75.000.000

2008 2009

48 luni 24 luni

Contract in derulare Studiu de solutii

Buget local POR Axa 1+buget local

Municipiul Iasi
9 10 11 12

244.000.000 85.000.000 30.800.000 24.000.000

Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj "Octav Bancila" Mijloace transport Dezvoltare cartierTicau Implementare sistem management de trafic Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud - Municipiul Iasi (include reabilitare Podu Ros si Pasaj Nicolina)

2008 2009 36 luni 2009 2009 2.009

48 luni 36 luni 2013 24 luni 24 luni 36 luni

PTH + DE PTH + DE Program achizitie SF Documentatie in curs de elaborare Documentatie in curs de elaborare

Municipiul Iasi 50 autobuze Mun Iasi Mun. Iasi Municipiul Iasi

Buget local POR Axa 1 buget local

Buget local buget local, fonduri guvernamentale POR Axa 1 + buget local POR Axa 1 fonduri externe

72.000.000

13

85.000.000

568

14

15

Dezvoltarea axei de transport Est Vest in Municipiul Iai Managementul transportului urban de cltori (gestionare, urmrire, ticketing) Sistem automat de control, sistem automat de planificare a circulaiei, sistem automat de taxare Constructii pasaje subterane

Municipiul Iai

25.200.000

2009

10 luni

PTH

POR Axa 1, Fonduri guvernamentale

Municipiul Iai Municipiul Iasi Cartier Tatarasi


Mun Iasi

2.400.000 75.600.000 160.000.000

2009 2009 2010


2009

24 luni 36 luni 36 luni


18 luni

Reluare licitatie POR Axa 1, buget local 2009 Licitatie pentru proiectare Studiu de fezabilitate
Expertiza SPF + SF + PTH

16 17

Axa 1 POR + Buget Local Axa 1 POR + Buget local


Buget local + fonduri externe + credite fonduri nerambursabile, buget local FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor buget de stat FEADR

Pasaj Tatarasi
18 Restaurare Pod de Piatra Crearea de spatii pietonale pentru jogging si biciclete pe malul stang al Bahluiului intre Alex cel Bun si Metalurgie

1.120.000

19

UTI

4.000.000 2.890.820.000

2009

12 luni

idee de proiect

III
1

TOTAL MUNICIPIUL IASI


Modernizare DC 15 drum acces catre Baza Nautica Dorobant Modernizare DC 15 Pod Aroneanu-Dorobant-IcuseniVictoria, 10 km Modernizare DC, DS in sat RediuAldei Asfaltare drum Aroneanu-Sculeni, nfiinare reea alimentare ap i canalizare n satele Ioneti i Stnca, centru de zi primire btrni pentru comunele Aroneanu i Victoria TOTAL ARONEANU com. Aroneanu

2.400.000

2010

6 luni

idee proiect

2 3

com. Aroneanu com. Aroneanu

8.000.000 4.000.000

2010 2009

6 luni 15 luni

sf SF in lucru

com. Aroneanu

24.000.000

2010

22 luni

SF

FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor

IV

36.400.000

569

Modernizare drumuri comunale locale 5,850 km Modernizare drumuri comunale locale 6,580 km Modernizare drumuri comunale locale 3,800 km Modernizare drumuri comunale locale 2,54 km sat Barnova + 2,864 km sat Todirel Modernizare drumuri comunale locale (tronson IV - 0,450 km) Construire pod DJ 248 Reabilitare DJ248 TOTAL BARNOVA Modernizarea drumului judetean 248 C Lunca Cetatuii-CiureaP.Lupului 7km Modernizare drum Ciurea-Piciorul Lupului-Slobozia Pietruire drumuri comunale 1328,2031,2032,2166 10km Reabilitare sistem de canalizare si refacere invelis asfaltic trotuare Lunca Cetatuii Pietruire drumuri satesti TOTAL CIUREA Modernizare DC 20A Modernizare DC 20B Rusenii Vechi, Orzeni

Com. Barnova, sat Barnova, Com. Barnova, sat Barnova, Com. Barnova,

2009 7.200.000 2010 8.250.000 2011 6.000.000

12 luni

SF

FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor buget de stat buget de stat

12 luni

SF+PTH

12 luni

SF+PTH

Com. Barnova, Sat Paun, DN24 Com. Barnova, sat Cerculegatura SAPARD Cercu Com. Barnova, Todirel Com. Barnova,

2009 2.200.000 2009 2.000.000 2.000.000 2.000.000 29.650.000 6.000.000 2010 2010

12 luni

SF+PTH

5 6 7 V 1

12 luni 12 luni 12 luni

SF+PTH idee de proiect idee de proiect nota fundamentare SF proiect proiect proiect proiect sf existent

comuna Ciurea

2009

12 luni

Buget FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor buget local buget local buget local buget local FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor

2 3 4 5 VI 1 2

comuna Ciurea comuna Ciurea comuna Ciurea in toate localit com. Ciurea (110km) sat Dancu, Holboca comuna Holboca

2.400.000 140.000 600.000 10.000.000 19.140.000 2.000.000 4.800.000

2009 2009 2009 2009 2009 2009

24 luni 12 luni 12 luni 36 luni 24 luni 24 luni

570

3 4

Modernizare drumuri satesti 6 km Construire a 2 podete pe raul Orzeni in satele Rusenii Vechi si Rusenii Noi Construire pod peste raul Orzeni in sat Orzeni TOTAL HOLBOCA Modernizare drum DC 26A, sat Cogeasca Pietruire drumuri satesti TOTAL LETCANI

sat Cristesti, Holboca comuna Holboca

1.600.000 1.400.000

2008 2009

24 luni 12 luni

idee de proiect idee de proiect idee de proiect

buget local FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor BL, BC FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor + Buget local+ Buget central FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor + Buget local+ Buget central FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor + Buget local FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor + Buget local FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor + Buget local

5 VII 1 2 VIII

comuna Holboca

1.000.000 10.800.000

2010

12 luni

Letcani Letcani

4.000.000 400.000 4.400.000

2009 2008

24 luni 6 luni

SF,PTh SF

Modernizare DC27 prin asfaltare

Com.Miroslava, Km 0+000-1+000

1.000.000

2009

6 luni

SF+PTH

Modernizare DC39 prin asfaltare

Com. Miroslava sat Horpaz-Ciurbesti Km. 0+0,000-5+6,000

4.000.000

2009

6 luni

SF

Modernizare DC 28 prin asfaltare

Com.Miroslava, sat Miroslava-Balciu-CornestiProselnici-DJ 248A Km 0+000,00-10=000,00

8.000.000

2010

9 luni

SF

Modernizarea ulitelor satesti prin asfaltare (aprox. 100 Km) Modernizarea drumurilor propuse a fi clasificate in DC prin asfaltare (aprox. 30 Km)

Com.Miroslava

80.000.000

2010

48 luni

idee de proiect

Com.Miroslava

28.000.000

2010

48 luni

idee de proiect

571

6 IX 1 X 1 VII 1 2

Modernizare poduri si podete TOTAL MIROSLAVA Modernizare DC13 Carlig - Cuza Voda TOTAL POPRICANI Modernizare drumuri comunale in comuna Rediu, L=7,856Km TOTAL REDIU Amenajare poduri Amenajare trotuare, iluminat public aferente tronsonului DN24 - Schitu Duca Modernizare drum comunal Schitu Duca- Dunitrestii Galatii - Blaga si asfaltare Poiana - Slobozia TOTAL SCHITU DUCA Modernizare DJ 248D 4 km Modernizare DJ 248D (reparatii capitale 2 km) Reabilitare drumuri comunale DC 31 Tomesti Vladiceni si DC 33 Tomesti Goruni in judetul Iasi; infiintare sistem canalizare menjera in sat Vladiceni, Tomesti, construire gradinita cu 2 sali de clasa in satul Tomesti; conservare arburi seculri in comuna Tomesti Modernizare DC 44 TomestiChicerea (4 km) Drum satesc 29 km

Com.Miroslava

4.000.000 125.000.000

2009

12 luni

SF

Buget central FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor + Buget local buget stat Buget de stat Buget de stat FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor + Buget local FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor Buget de stat

com.Popricani

8.000.000 8.000.000

2009

24 luni

SF

com.Rediu Schitu Duca Schitu Duca

10.000.000 10.000.000 3.400.000 8.000.000

2008 2009 2010

24 luni 12 luni 24 luni

SF SF+PTh SF+PTh

3 XI 1 2

Schitu Duca

10.000.000 21.400.000

2010

12 luni

SF+PTh

Com. Tomesti intre DN24 si DN28 Com. Tomesti, intre DN28 si Holboca

4.000.000 1.100.000

2009 2009

12 luni 4 luni

idee de proiect idee de proiect

Com. Tomesti

10.000.000

2009

12 luni

Depus dosar finantare

FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor

Com. Tomesti, intre DN28 si Comarna Com. Tomesti, toate drumurile din cele 4 sate(ADI)

5.000.000

2010

12 luni

SF idee de proiect

16.000.000

2011

24 luni

FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor

572

6 XII 1
2

RK alei auto si pietonale TOTAL TOMESTI Modernizare trama stradala; Extindere retea canalizare Extindere retele edilitare (electrice si gaze naturale) TOTAL VALEA LUPULUI Modernizare DC16 Sculeni Victoria - Icuseni Modernizare DC Victoria - Cotu Morii(DE583) Modernizare DC Icuseni Vale Icuseni Deal Construire Parc auto utilaje SAM Victoria Achizitie utilaje intretinere drumuri TOTAL VICTORIA Proiect integrat :asfaltare drum comunal DC 16 in comunele Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi; infiintare sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate in satele comunelor Golaiesti si Ungheni, infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Coada Stancii, Golaesti, Podul Jijiei, Gradinari , infiintare centru de ingrijire copii in comuna Golaiesti, dotare camin cultural in comuna

Com. Tomesti, cartier blocuri

2.500.000 38.600.000

2010

12 luni

idee de proiect

FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor Buget stat/UE

comuna Valea Lupului comuna Valea Lupului

10.000.000 10.000.000 20.000.000

2009 2011

12 luni 36 luni

idee de proiect idee de proiect

XIII 1

com.Victoria,L=6,7km

11.000.000

2009

36 luni

documentatie in lucru idee de proiect SF

com.Victoria, L=2km

3.700.000

2009

36 luni

com.Victoria; L=2,9km

3.400.000

2009

36 luni

com.Victoria

340.000

2009

12 luni

PTH + DE idee de proiect

FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor

5 XIV

com.Victoria

1.800.000 20.240.000

2009

36 luni

com. Ungheni/golaesti

24.000.000

2009

24 luni

SF

FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor

573

Pietruire drumuri in satele Bosia, Coada Stancii, Ungheni, Manzatesti, 27 km Asfaltare DC Manzatesti-Coada Stancii, 2 km TOTAL UNGHENI Modernizare Dc movileni - DJ 282 _ Gara Larga Jijiei - Ferma Piscicola Larga Jijiei Reparatii si modernizare poduri peste paraurile Zbant si Girinca TOTAL MOVILENI Modernizare prin asfaltare a unui segment din DC 44, a unor segmente de drumuri satesti si achizitie utilaje intretinere drumuri si spatii verzi, comuna Comarna Construire pod peste paraul Comarna, zona Pantaru Modernizare prin pietruire D.C. 48 Curagau-DN24 Iasi-Vaslui Reabilitare drum comunal Comarna-Curagau TOTAL COMARNA Reabilitare drumuri de acces in localitatile comunei si drumuri interioare Reabilitare poduri si podete - 120 podete Amenajare de spatii de parcare scoli, biserici,dispensar, etc TOTAL TUTORA Extindere retea electrica in satele Moreni,Prisacani si Macaresti, com Prisacani

com. Ungheni

8.000.000

2009

8 luni

SF

FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor buget de stat

3 XV 1 2 XVI

com. Ungheni

4.400.000 36.400.000

2009

4 luni

SF

com.Movileni com.Movileni

9.000.000 800.000 9.800.000

2009 2010

12 luni 24 luni

SF idee de proiect

comuna Comarna

10.000.000

2009

12 luni

SF

FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor Buget Local Buget Local FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor Buget de stat Buget de stat

2 3 4 XVII 1 2 3 XVIII 1

Zona Pantaru comuna Comarna Comarna-Curagau

340.000 1.200.000 1.200.000 12.740.000

2008 2008 2009

12 luni 12 luni 24 luni

SF SF idee de proiect

comuna Tutora comuna Tutora comuna Tutora

2.000.000 8.000.000 400.000 10.400.000

2010 2010 2009

24 luni 24 luni 12 luni

idee de proiect idee de proiect idee de proiect

Prisacani

11.200.000

2009

12 luni

SF

Buget de stat

574

XIX

TOTAL PRISACANI

11.200.000

3. MBUNTIREA SERVICIILOR SOCIALE PRIN CREAREA, REABILITAREA I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AFERENTE, N VEDEREA ASIGURRII UNUI STANDARD DE VIA SPORIT AL POPULAIEI
LEI Nr.crt. Denumirea proiectului propus Localizare Valoare totala Anul propus pentru incepere Durata estimata Stadiul actual Finantare

1 2 3 4 5 6

Reabilitare Spitalul Clinic Universitar de Urgenta Sf Spiridon Reabilitare gradinite municipiul Iasi Constructii Sali de sport Centrul multifunctional Ciric Reabilitare si modernizare ambulatoriu de specialitate
Reabilitare Spitalul Sf Spiridon

Mun Iasi Municipiul Iasi Com. Barnova Municipiul Iasi Mun Iasi

5.000.000 7.200.00 640.000 8.000.000 800.000

2008 2009 2011 2009 2009

24 luni 12 luni 6 luni 24 luni 24 luni

Proiect Proiect tehnic idee de proiect Idee de proiect Proiect

Buget local Fonduri guvernamentale Buget de stat Buget local/buget de stat fonduri guvernamentale
Buget local

Sp. Sf. Spiridon

5.000.000

2008

24 luni

Proiect

Suite - locuinte sociale


8

Municipiul Iai Mun. Iasi

250.000 6.000.000

2009 2010

24 luni 60 luni

implementare incapand cu 01 ianuarie 2009 idee de proiect

Urbact
buget local,POS

Reformarea administraiei oraului

575

DRU
9 10 11 12 13 14 15 16 17

Extindere Gradinita cu program prelungit nr. 6 Extindere Gradinita cu program prelungit nr. 14 Extindere Gradinita cu program prelungit nr. 20 Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr. 20 Colegiul C. Negruzzi pt. Sc. Carol I consolidare Grup Scolar Stefanescu - reabilitare scoala Grup Scolar Sturdza - reabilitare scoala Grup Scolar Saligny - reabilitare scoala Scoala 17 I. Creanga - reabilitare scoala

Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi

2.200.000 2.200.000 2.200.000 700.000 4.400.000 2.800.000 3.300.000 3.300.000 1.100.000

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

12 luni 12 luni 12 luni 12 luni 12 luni 12 luni 12 luni 12 luni 12 luni


36 luni

Finantare proiect Finantare proiect Finantare proiect Finantare proiect Finantare proiect si expertiza idee idee SF SF
idee de proiect

Fonduri guvernamentale Fonduri guvernamentale Fonduri guvernamentale Fonduri guvernamentale Fonduri guvernamentale Fonduri guvernamentale Fonduri guvernamentale Fonduri guvernamentale Fonduri guvernamentale
POR Axa 3 imbunatatirea infrastructurii sociale buget local buget local; buget de stat fonduri nerambursabile, buget local

18 Lucrri campusuri preuniversitare 19 20 Centru de sanatate si recuperare Festivalul anual de traditii populare Catalina (implementare anuala si imbunatatire) Servicii la domiciliu pentru batrani, care sunt mai putin mobili Iasi Mun. Iasi, DAC 20.000.000 16.000.000 2010 2011

48 luni anual

idee de proiect

Mun. Iasi, DAC

200.000

2009 anual

idee de proiect

21

Mun. Iasi, DAC

600.000

2011

idee de proiect

576

22

Reabilitarea si modernizarea Centrului de Batrani Sf Paraschieva din iasi Centrul de servicii integrate pentru victime ale violentei in familie

2009 Mun. Iasi, DAC 3.500.000

36 luni

SF

POR Axa 1

23

2009 Mun. Iasi, DAC 800.000 2009 Mun. Iasi, DAC 2.000.000 2009 Mun. Iasi, DAC 1.000.000 2009 Mun. Iasi, DAC 1.000.000 2009 Mun. Iasi, DAC 4.000.000 2009 Mun. Iasi, DAC 4.000.000 2009 Mun. Iasi, DAC 4.000.000 2009 Mun. Iasi, DAC 2.000.000

24 luni

proiect buget, SF

fonduri guvernamentale

24

Centrul multifunctional Bucuria

36 luni

proiect buget,

fonduri guvernamentale

25

Centrul de zi pentru copii proveniti din familii defavorizate

24 luni

proiect buget,

fonduri guvernamentale

26

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati

24 luni

proiect buget,

fonduri guvernamentale

27

Centrul socio-medical Speranta

36 luni

proiect buget

fonduri nerambursabile fonduri nerambursabile fonduri nerambursabile

28

Centrul rezidential pentru copii cu dizabilitati Centrul de servicii integrate pentru comunitatea rroma din Servicii de consiliere psihovocationala pentru mame aflate in situatii de risc

36 luni

proiect buget

29

36 luni

proiect buget

30

24 luni

proiect buget

FSE

577

31

Educatia inseamna viitor Mun. Iasi, DAC 2.000.000

2009

24 luni

proiect buget

FSE

32

Centrul de servicii comunitare Mun. Iasi, DAC 600.000

2009

24 luni

proiect buget

fonduri guvernamentale

33

Reintregrarea socio-profesionala a beneficiarilor de venit Mun. Iasi, DAC 1.600.000

2009

36 luni

proiect buget

fonduri guvernamentale

34

Centrul de zi pentru consilierea persoanelor traficate Mun. Iasi, DAC 2.000.000 Dezvoltarea si modernizarea Cantinei de Ajutor Social Mun. Iasi, DAC 1.600.000 Centrul rezidential de asistenta sociala si ingrijire pentru varstnici Mun. Iasi, DAC 2.000.000 Centrul de gazduire si consiliere temporara pentru persoanele fara adapost Asistenta psiho-sociala pentru persoanele infectate si afectate de HIV/SIDA Asistenta si consiliere pentru persoane cu handicap Mun. Iasi, DAC 600.000 Asistenta sociala pentru familii defavorizate aflate in dificultate Mun. Iasi, DAC 800.000

2009

36 luni

proiect buget

Fonduri nerambursabile

35

2009

24 luni

proiect buget

guvernamentale

36

2009

36 luni

proiect buget

nerambursabile

37

2009 Mun. Iasi, DAC 2.000.000 2009 Mun. Iasi, DAC 600.000 2009

36 luni

proiect buget

nerambursabile

38

24 luni

proiect buget

guvernamentale

39

24 luni

proiect buget

guvernamentale

40

2009

24 luni

proiect buget

guvernamentale

578

41

Centrul socio medical Casa Sf. Iosif Mun. Iasi, DAC 1.000.000

2009

24 luni

proiect buget

guvernamentale

42

Centrul pentru copii si familii defavorizate Vasile Conta Mun. Iasi, DAC 600.000 Centrul de creatie si sprijin comunitar Vasile Alecsandri Mun. Iasi, DAC 800.000 Centrul de prevenire pentru alcool si droguri Mun. Iasi, DAC 400.000 Serviciul de asistenta primara in maternitate de prevenire a nounascutului Centrul de zi pentru copii singuri acasa Mun. Iasi, DAC 600.000

2009

24 luni

proiect buget

guvernamentale

43

2009

24 luni

proiect buget

FSE

44

2009

24 luni

proiect buget

guvernamentale

45

2009 Mun. Iasi, DAC 600.000 2009

24 luni

proiect buget

guvernamentale

46

24 luni

proiect buget

guvernamentale

47

Clubul Pensionarilor Mun. Iasi, DAC 600.000

2009

24 luni

proiect buget

guvernamentale

48

Centre sociale de cartier pentru copii aflati la risc social Mun. Iasi, DAC 2.000.000 Modernizarea serviciilor sociale pentru studenti in campusurile Titu Maiorescu si Targusor Copou Program de formare continua pentru cariera manageriala a personalului de conducere din administratia publica in vederea dezvoltarii capacitatii administrative si sporirii

2009

24 luni

proiect buget

FSE

49

2009 Univ AI Cuza 4.000.000

36 luni

idee proiect

fonduri nerambursabile

50

2009

24 luni

In evaluare

POS DRU

Universitatea AI Cuza Iasi

820.000

579

eficacitatii organizationale

51

Programe pentru cercetarea doctorala de excelenta in economie prin parteneriate active Stagii de pregatire practica si activitati de stimulare a insertiei pe piata muncii pentru studenti si absolventi Programe licenta in limbile romana si engleza in domeniul ingineriei informatiei Dezvoltarea parteneriatului intre invatamantul universitar si cel preuniversitar prin formarea echipelor pedagogice pentru organizarea, indrumarea, monitorizarea si evaluarea practicii studentilor in institutiile de invatamant Centru Regional pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul tinerilor

2009

24 luni

2011

POS DRU

Universitatea AI Cuza Iasi

700.000 2009 24 luni In evaluare POS DRU

52

Universitatea AI Cuza Iasi

1.750.000 2010 24 luni In pregatire POS DRU

53

Universitatea AI Cuza Iasi

1.750.000

54

2010

24 luni

In pregatire

POS DRU

Universitatea AI Cuza Iasi

1.750.000 2009 24 luni In evaluare POS DRU

55

Universitatea AI Cuza Iasi


56

1.300.000 2010 24 luni In pregatire POS DRU

Introducerea unui sistem de formare continua a personalului din universitate

Universitatea AI Cuza Iasi

1.750.000

580

57

Introducerea componentei de dezvoltare durabila in parcursul formativ al cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar Master in limba engleza in criptologie si securitatea informatiilor

2010

24 luni

In pregatire

POS DRU

Universitatea AI Cuza Iasi

1.750.000 2010 24 luni In pregatire POS DRU

58

Universitatea AI Cuza Iasi


59

1.750.000 2010 24 luni In pregatire POS DRU

Master in consiliere si mediere interculturala Universitatea AI Cuza Iasi


1.750.000

60

Dezvoltarea resurselor umane cu rol in elaborarea de politici de incluziune sociala si combatere a discriminarii de la nivel universitar Cresterea adaptabilitatii IMM din regiunea Nord-Est prin formare profesionala continua a angajatilor Asigurarea si managementul calitatii programelor de licenta si master in corelatie cu necesitatile de calificare din piata muncii Centru de formare si analiza in ingineria riscurilor

2010

24 luni

In pregatire

POS DRU

Universitatea AI Cuza Iasi

1.750.000 2010 24 luni In pregatire POS DRU

61

Universitatea AI Cuza Iasi

1.750.000 2009 24 luni In evaluare POS DRU

62

Universitatea AI Cuza Iasi

1.200.000

63

2009

24 luni

In evaluare

POS DRU

Universitatea AI Cuza Iasi


64 Inovare si dezvoltare in programele doctorale si graduale universitare pentru adaptarae cercetarii stiintifice la nevoile societatii cunoasterii

1.750.000 2009 24 luni In evaluare POS DRU

Universitatea AI Cuza Iasi

1.750.000

581

65

Reabilitarea laboratoarelor de cercetare din cadrul Statiunii de Cercetare si Dezvoltare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica Campus pentru Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design, locatie in curs de identificare

2010 Univ AI Cuza 8.000.000

36 luni

idee proiect

fonduri nerambursabile si alte fonduri fonduri nerambursabile, guvernamentale, buget local

66

2010 Univ G Enescu 64.000.000

48 luni

idee proiect

67

Scoala internationala estivala de management artistic Univ G Enescu Educaie Business, Parteneriat pentru Tranziia de la coal la viaa activ ISJ Iasi 1.000.000 200.000

2011

12 luni

idee proiect

fonduri nerambursabile, guvernamentale, buget local

68

2010

12 luni

idee proiect

POS DRU Axa 2 DMI 2.1

69 Familia si coala pentru educaia copiilor notri Monitorizarea insertiei socioprofesionale pe piata muncii a absolventilor Scolii de Arte si Meserii si liceu tehnologic ISJ Iasi 1.000.000

2010

12 luni

idee proiect

POS DRU Axa 2 DMI 2.2

70

ISJ Iasi

1.000.000

2010

12 luni

idee proiect

POS DRU Axa 2 DMI 2.1

582

71

Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventii in situatii de urgenta, acordarii asistentei medicale de urgenta si aprimului ajutor calificat

2009 Consiliul Judetean Iasi 65.000.000

24 luni

In curs de elaborare

POR Axa 3

TOTAL MUNICIPIUL IASI


1 Construire corp nou scoala "Aron Voda" Aroneanu Amenajare centru de consiliere femei abuzate Aroneanu Construire baza sportiva Sorogari Construire sala sport Dorobant TOTAL ARONEANU Amenajare baze sportive Visan , Paun, Todirel, Birnova BARNOVA Construirea unui nou local gradinita cu 10 Sali de clasa Puncte sanitare Construire sala de sport TOTAL CIUREA 1 Reconstruire Gradinita Orzeni Reabilitare Scoala Generala Holboca Reabilitare Scoala Generala i-IV Rusenii Noi Sala sport Holboca TOTAL HOLBOCA com.Holboca com. Aroneanu

302.410.000
800.000 2009 6 luni idee de proiect buget de stat Axa 3 POR Imbunatatirea infrastructurii sociale buget de stat buget de stat buget de stat, buget local, fonduri UE Buget de stat Buget de stat Buget de stat FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor Buget de stat Buget de stat Buget de stat

2 3 4

com.Aroneanu com. Aroneanu com. Aroneanu

120.000 1.000.000 1.000.000 2.920.000 640.000 640.000

2012 2009 2009

3 luni 12 luni 24 luni

idee de proiect SF SF

com Barnova

2011

6 luni

idee de proiect

1 2 3

Lunca Cetatuii Curaturi, Dumbrava, Picioru Lupului Lunca Cetatuii

2.800.000 2.000.000 2.000.000 6.800.000 900.000

2009 2009 2009

12 luni 36 luni 24 luni

proiect proiect idee de proiect

2009

12 luni

SF

2 3 4

com.Holboca com.Holboca com.Holboca

2.000.000 2.000.000 700.000 5.600.000

2010 2010 2009

24 luni 24 luni 12 luni

proiect idee de proiect SF

583

1 2

Construire cresa sat Letcani Construire baza sportiva TOTAL LETCANI Reparatii capitale scoala Constructie scoala+gradinita Constructie scoala Constructie scoala RK scoala Constructie gradinita RK scoala Constructie scoala Constructie gradinita Construirea de scoli noi in satele Valea Ursului-Gaureni-BratuleniValea Adanca Construirea unei baze sportive in Miroslava si Uricani TOTAL MIROSLAVA Construire gradinita Popricani Modernizare si extindere scoala Cuza Voda TOTAL POPRICANI Sala sport Rediu REDIU

com.Letcani com.Letcani com Miroslava, loc.Vorovesti com.Miroslava,loc.Bratuleni com.Miroslava,loc.Graureni com.Miroslava,loc.Dancas com.Miroslava, loc.Proselnici Com. Miroslava, sat Ciurbesti Com. Miroslava, sat Ciurbesti Com. Miroslava, sat Horpaz Com. Miroslava, sat Balciu com Miroslava com Miroslava

4.000.000 1.200.000 5.200.000 550.000 1.000.000 600.000 600.000 350.000 600.000 350.000 1.100.000 800.000 2.000.000 2.000.000 9.950.000

2010 2009

24 luni 12 luni

idee de proiect idee de proiect

Buget de stat Buget de stat Buget local, buget central Buget local, buget central Buget local, buget central Buget local, buget central Buget local, buget central Buget local, buget central Buget local, buget central Buget local, buget central Buget local, buget central Buget local, buget central Buget local, buget central buget de stat/fonduri locale buget de stat/fonduri locale buget stat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2008 2009 2009 2008 2010 2011 2012 2012 2010 2011 2010

12 luni 12 luni 12 luni 12 luni 6 luni 9 luni 6 luni 12 luni 12 luni 12 luni 24 luni

SF intocmit SF intocmit SF intocmit SF intocmit SF intocmit SF intocmit SF intocmit SF intocmit SF intocmit idee de proiect idee de proiect

1 2

com.Popricani com.Popricani

650.000 1.000.000 1.650.000

2009 2009

12 luni 12 luni

SF SF

com. Rediu

3.500.000 3.500.000

2008

12 luni

Sf

584

Reabilitare scoli Schitu Duca, Pocreaca, Dumitrestii Galatii TOTAL SCHITU DUCA

Schitu Duca

2.000.000 2.000.000

2010

24 luni

SF+PTh

B.C.

RK scoala tip B.P.Hajdeu TOTAL TOMESTI

Com. Tomesti, sat Goruni com.Victoria com.Victoria com.Victoria com.Victoria com.Victoria com.Victoria com.Victoria comuna Valea Lupului comuna Valea Lupului comuna Valea Lupului comuna Valea Lupului

1.000.000 1.000.000 240.000 1.200.000 800.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 900.000 6.740.000 1.200.000 400.000 4.800.000 600.000 7.000.000

2009

12 luni

Depus dosar finantare idee de proiect PT idee de proiect idee de proiect SPF SF Sf idee de proiect idee de proiect idee de proiect idee de proiect

Banca Mondiala

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

Reabilitare Sc.cl.I-IV Sculeni Construire gradinita noua sat Frasuleni Construire Gradinita in sat Sendreni Construire Centru de zi pentru persoane virstnice si cu dizabilitati Centru de zi sat Victoria Construire baza sportiva Sala de sport in cadrul scolii Victoria TOTAL VICTORIA Dispensar medical uman Reabilitare si modernizre dispensar veterinar Centru Multifunctional Baza sportiva model Tip I TOTAL VALEA LUPULUI Extindere scoala cl. I-VIII Manzatesti, corp A RK scoala cl. I-VIII Bosia RK scoala cl. I-VIII Manzatesti, corp B Amenajare baza sportiva TOTAL UNGHENI RK+Extindere Scoala cl.I-VIII Potangeni

2009 2009 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2011 2009 2009

12 luni 24 luni 12 luni 12 luni 36 luni 36 luni 24 luni 12 luni 12 luni 24 luni 24 luni

UE/buget de stat buget local/buget stat buget local/buget stat buget local/buget stat Buget de stat sau fonduri U.E. fonduri UE buget local/buget stat Buget de stat/ UE Buget de stat/ UE U.E. Ord 7 si 10% cofinantare buget de stat buget de stat buget de stat buget de stat buget de stat

1 2 3 4 1

com. Ungheni com. Ungheni com. Ungheni com. Ungheni com.Movileni

1.300.000 500.000 400.000 600.000 2.800.000 800.000

2009 2009 2009 2010 2009

12 luni 12 luni 12 luni 24 luni 12 luni

PTh+DE PTh+DE PTh+DE SF SF

585

2 3 4 5 6

Extindere Scoala cl.I-VIII Larga Jijia RK Scoala Epureni Incalzire centrala la scolile din satele Movileni, Iepureni si Potingeni RK sediu Primarie Amenajare baza sportiva amplasata in satul Larga Jijia TOTAL MOVILENI Construire dispensar uman si farmacie Comarna Construire sala de sport Comarna si Osoi TOTAL COMARNA RK SAM Prisacani Gradinita Macaresti RK dispensar Prisacani TOTAL PRISACANI Modernizarea bazei materiale de scoli, gradinite, camin cultural si biblioteca Sprijinirea activitatilor de formare, calificare si acces al tinerilor pe piata muncii Reabilitarea, modernizarea si echiparea punctului sanitar al comunei inclusiv pentru interventia de urgenta Infiintare complex sportiv - sala de sport, teren, dotari TOTAL TUTORA

com.Movileni com.Movileni com.Movileni com.Movileni com.Movileni

700.000 1.000.000 400.000 1.200.000 1.200.000 5.300.000

2009 2009 2010 2009 2010

12 luni 12 luni 12 luni 24 luni 12 luni

SF SF idee de proiect SF idee de proiect

buget de stat buget de stat Buget de stat Buget de stat+ fonduri UE Buget de stat

1 2 1 2 3

satul Comarna satele Comarna si Osoi com.Prisacani com.Prisacani com.Prisacani

1.700.000 5.500.000 7.200.000 1.800.000 640.000 1.000.000 2.440.000

2009 2011 2009 2009 2009

24 luni 24 luni 24 luni 24 luni 24 luni

idee de proiect idee de proiect idee de proiect idee de proiect idee de proiect

Buget Local buget local buget stat+local buget stat+local Buget stat+local+credit

comuna Tutora

1.200.000

2009

24 luni

idee de proiect

Buget de stat

comuna Tutora

200.000

2010

24 luni

idee de proiect

Buget de stat

comuna Tutora

400.000

2010

24 luni

idee de proiect

Buget de stat

comuna Tutora

1.600.000 3.400.000

2010

24 luni

idee de proiect

Buget de stat

TOTAL

340.000.000

586

4. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ISTORIC SI NATURAL N VEDEREA DEZVOLTRII POTENIALULUI TURISTIC AL POLULUI DE CRETERE
LEI Nr. crt. Denumirea proiectului propus Localizare Valoare totala Anul propus pentru incepere 2008 27.000.000 Lucrare in executie, obligatie asumata de Ministerul Culturii Lucrare in executie, obligatie asumata de Ministerul Culturii Lucrare in executie, obligatie asumata de Ministerul Invatamantului lucrari in executie Durata estimata Stadiul actual Finantare Fonduri nerambursabile Phare Infrastructura mare

*Reabilitare Manastirea Golia (proiect in parteneriat cu CJ Iasi)

CJ Iasi si Mun Iasi

20 luni

proiect in implementare

2 Consolidare si reabilitare Palatul Culturii

Mun Iasi 50.800.000

2008

36 luni

fonduri guvernamentale

3 Consolidare si reabilitare Teatrul National Iasi

Mun Iasi

40.000.000

2008

18 luni

fonduri guvernamentale

4 Consolidare si reabilitare Filarmonica Iasi Construire, consolidare si reabilitare lacasuri de cult in Iasi

Mun Iasi

20.000.000

2008

18 luni

fonduri guvernamentale

Mun Iasi

10.000.000

2008

12 luni

fonduri guvernamentale

Regenerare urbana zona Cuza Vod , Tirgu Cucu, bas Ceaus

Municipiul Iai

85.000.000

2010

36 luni

Licitatie pentru studiu de zona (Cuza Voda);

POR Axa 1

587

Zona de agrement Ciric - Etapa 1


8

Mun. Iasi Mun Iasi Mun Iasi Breazu- Iasi Barnova

50.400.000

2009 2009 2009 2009 2010

36 luni 12 luni 24 luni 24 luni 12 luni

Decolmatarea Lacurilor Ciric - Etapa 2


9 11 12 13

10.000.000 16.000.000 12.000.000

Proiect depus la evaluare Documentatie in curs de elaborare Idee proiect SF in lucru SF

POR Axa 5 + buget local fonduri guvernamentale POR Axa 1 Buget local + fonduri externe fonduri UE, BS/local Buget local + fonduri nerambursabile Buget local + fonduri nerambursabile

Parcul Ciric - Etapa 3 Infiintare Gradina Zoologica in Breazu Amenajare zona turistica si de agrement Amenajare spatii verzi cartier Dacia

6.000.000 2.000.000

Mun Iasi Mun. Iasi

2009 2009

12 luni 24 luni

14

Amenajare spatii verzi cartier NicolinaTatarasi-Bularga

4.500.000

15

Infiintare Muzeul Municipal Iasi

Municipiul Iai

6.800.000

2009 Plaja face obiectul dosarului de revendicare


2011 2011 2010

16

Centru SPA si tratament Nicolina


17 18 19 Plan pentru dezvoltarea turismului n zona Iailor Crearea unui centru de pregtire pentru promovarea turismului Reabilitare Gradina Botanica "A. Fatu" a Univ AI Cuza Consolidare, reabilitare si extindere cladiri patrimoniu istoric (Corp E) Univ AI Cuza Iasi

Mun. Iasi
Mun. Iasi Mun. Iasi Univ AI Cuza

8.400.000 2.400.000 4.800.000

24 luni n cazul soluionrii litigiului n favoarea municipalitii


36 luni 24 luni 36 luni

SF + PTH Documentatie in curs de elaborare Idee de proiect HCL aprobat pentru infiintare si finantare pentru refacere

buget local

Concurs de idei (lansat in 2008)


idee de proiect idee de proiect idee proiect

PPP; buget local


Buget local, fonduri private Buget local, fonduri private fonduri nerambursabile, alte fonduri fonduri nerambursabile, alte fonduri

20.000.000 Univ AI Cuza 12.000.000 2010 36 luni idee proiect

20

588

21 22

Consolidare, reabilitare si extindere cladire (Corp B) - Univ AI Cuza Iasi Strategie privind dezvoltarea turismului durabil in ZMI Reabilitare si dezvoltare cladiri Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design, Str Sararie 189 Centru Educational cutural (Str Cuza-Voda 29) Sala de spectacole polivalenta, Universitatea de Arte George Enescu, Str Horia 7/9 (600 mp) Muzeul de Arta Contemporana Iasi, Complex Cultural Breazu Parcul artelor (Parcul Horia Str. Saulescu) Construire camin cultural in sat Aroneanu Reabilitare si restaurare Biserica "Sf. Ilie" st Rediu-Aldei Achizitionarea de echipamente pentru expunerea, punerea in valoare si protectia patrimoniului cultural - Bustul Aron Voda Amenajarea unui parc in Sorogari Reabilitare, renovare, consolidare monument Manastirea Barnova Reabilitare, renovare, consolidare Biserica Visan, sec XIX Reabilitare, renovare, consolidare Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel 1812

Univ AI Cuza 12.000.000 UTI 1.000.000

2009 2009

36 luni 12 luni

idee proiect idee de proiect

fonduri nerambursabile, alte fonduri buget local

23

Univ G Enescu 8.000.000 Univ G Enescu Univ G Enescu 3.600.000 Univ G Enescu Univ G Enescu com.Aroneanu 1.600.000 com.Aroneanu 2.000.000 3.200.000 200.000 32.000.000

2010

36 luni

idee de proiect

POR Axa 1

24 25 26 27 28 29

2010 2010 2010 2009 2010 2010

48 luni 12 luni 24 luni 12 luni 24 luni 8 luni

idee de proiect idee de proiect idee de proiect idee de proiect SF depus la Ministerul Culturii SF

POR guvernamentale POR, buget local POR, UAGE, buget local buget de stat FEADR

30

com. Aroneanu 800.000 com. Aroneanu 400.000 com Barnova 20.000.000 com Barnova, sat Visan com Barnova, sat Paun

2009

3 luni

SF in lucru

FEADR

31 32

2009 2009

4 luni 36 luni

proiect idee de proiect

Ministerul mediului buget de stat, buget local, fonduri UE buget de stat, buget local, fonduri UE buget de stat, buget local, fonduri UE

33

2010 3.200.000 2011 2.000.000

12 luni

idee de proiect

34

12 luni

idee de proiect

589

35 36 37 38

Parc Agrement Imprejmuire si amenajare Rezervatia paleontologica Repedea Infiintare parc public de recreere a cetatenilor Reabilitare si modernizare camin cultural

comuna Barnova comuna Barnova, Pietraria Lunca Cetatuii sat Holboca Com. Miroslava, satele Miroslava, Vorovesti, Cornesti, Proselnici, Ciurbesti Com. Miroslava, satele Uricani, Gaureni, Bratuleni, Balciu ,Horpaz, Valea Adinca Valea Ursului Com. Miroslava, satul Dancas Com. Miroslava, Uricani, Proselnici, Vorovesti, Ciurbesti, Iezareni, Valea Adinca Com. Miroslava, sat Cornesti

400.000

2010 2009

12 luni 12 luni 12 luni 12 luni

idee de proiect idee de proiect proiect SF

Buget de stat Buget de stat Guvern FEADR

800.000 2.800.000 2.000.000 2009 2010

39

Reparatii capitale la biserici (monumente istorice)

2009

36 luni

SF intocmit

Alte fonduri externe, fonduri UE

79.000.000

40

Consolidare biserici

2009

60 luni

SF intocmit

Buget local , buget central, alte fonduri externe

3.600.000 2010 800.000 12 luni SF intocmit Buget local , buget central

41

Constructie biserica

42

Reabilitare cimitire eroi

2010

48 luni

idee de proiect

Buget local , buget central

1.400.000 2010 3.600.000 36 luni idee de proiect Buget local, buget central, alte fonduri externe

43

Reconstructia casei memoriale Dimitrie Anghel (intrata in circuitul turistic)

590

44 45 46 47

Construirea de camine culturale in Ciurbesti-Miroslava-Cornesti Amenajari de parcuri si spatii verzi Conservare arii protejate in zona Valea lui David Modernizare si RK camin cultural Popricani Consolidare la Biserica Adormirea Maicii Domnului, Rediu Construire camin cultural P+E, Rediu Construire Monument al Eroilor in sat Stanca Construire Camin Cultural in sat Victoria Construire Biserica Ortodoxcrestina in satul sculeni Amenajare si construire parcuri de joaca pentru copii in satele comunei Victoria Camin cultural Parcuri de joaca pentru copii Reabilitare si dotare camin cultural Camin cultural Prisacani Reabilitarea Caminului cultural Osoi

com Miroslava Com. Miroslava Com. Miroslava com.Popricani

2.000.000 800.000 2.000.000

2010 2009 2011 2009

12 luni 12 luni 12 luni 24 luni

idee de proiect idee de proiect idee de proiect SF Alte fonduri externe Fonfuri externe Buget de stat+ fonduri UE+ buget local buget stat buget stat Buget de stat sau fonduri U.E. buget local/buget stat buget local/buget stat Buget Local Buget de stat/Buget local 10% Buget Local

1.200.000 com.Rediu 750.000 com.Rediu com.Victoria com.Victoria com.Victoria comuna Victoria comuna Valea Lupului comuna Valea Lupului com.Movileni com.Prisacani comuna Comarna 800.000 400.000 2.000.000 400.000 2008 2010 2010 2010 2009 80.000 3.200.000 80.000 1.600.000 2.600.000 700.000 591.110.000 2009 2009 2010 2009 2008 12 luni 12 luni 12 luni 12 luni 12 luni idee de proiect idee de proiect idee de proiect SPF idee de proiect 20 luni 12 luni 12 luni 12 luni 12 luni SF idee de proiect idee de proiect idee de proiect idee de proiect 2008 18 luni SF

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

buget stat+local Buget Local

TOTAL

591

5. ASIGURAREA PROTECIEI I CALITII MEDIULUI N VEDEREA CRETEREA STANDARDULUI DE VIA AL LOCUITORILOR I SPORIREA ATRACTIVITII INVESTIIONALE
LEI Nr. crt. Denumirea proiectului propus Localizare Valoare totala Anul propus pentru incepere Durata estimata Stadiul actual Finantare

Imbunatatirea serviciului de salubritate: modernizarea si dotarea pct gospodaresti; asigurarea unui parc auto performant; modernizarea si dotarea bazei de intretinere si reparatii Modernizarea sistemului de termoficare: a) cresterea eficientei economice prin exploatarea eficienta a cap de productie existente si eliminarea celor care provoaca pierderi Extindere sisteme de canalizare in Iasi, 21 km

Mun Iasi

90.000.000

2010

36 luni

Studiu de piata si tehnico economic efectuat

buget local, fonduri guvernamentale, POS Mediu POS Mediu, fonduri guvernamentale, buget local Buget local + fonduri nerambursabile POS Mediu, fonduri guvernamentale, buget local buget local + buget de stat

Mun Iasi Mun Iasi

240.000.000

2009 2009

60 luni 48 luni

Proiecte selectate de Min Mediului SF

40.000.000

4 5

Consolidare versant Copou - Est inclusiv Zona Ticau Managementul integrat al deseurilor solide in Iasi

Mun Iasi Mun. Iasi

92.000.000 116.000.000

2009 2007

36 luni 2010

SF proiect in implementare

Amenajare rau Bahlui

Mun. Iasi

800.000.000

2010

60 luni

Documentatie in curs de fonduri externe + elaborare buget local

592

7 8 I

Studiu asupra reducerii poluarii apei in Iasi Imbuntatirea infrastructurii de joaca pentru copii (destinate copiilor) Municipiul Iasi Extinderea retelei de alimentare cu apa din sursa Apavital Iasi a satelor Dorobant si sorogari

Mun. Iasi Mun. Iasi

400.000 8.000.000 1.386.400.000

2010 2010

12 luni 24 luni

idee de proiect idee de proiect

buget local buget local Buget de stat HG 904/2007, OG 7/2006, HG 1599/2006, HG 856/2007 Buget de stat HG 904/2007, OG 7/2006, HG 1599/2006, HG 856/2008 Buget de stat, Buget local BS/local, fonduri UE BS/local, fonduri UE

comuna Aroneanu

2.000.000

2009

12 luni

proiect aprobat

Infiintare retea canalizare in toata comuna Aroneanu ARONEANU Canalizare sat Barnova, Pietraria, Paun, Cercul, Visan, Todirel Amenajare zona turistica si de agrement Partie ski BARNOVA Sistem integrat de alimentare cu apa,analizare, epurare ape uzate menajere in comuna Ciurea Extinderea serviciului de salubritate in toate satele componente Decolmatarea canalelor pe toata lungimea raului Nicolina sia canalelor de irigatii Asigurarea cu europubele pentru sortarea deseurilor

comuna Aroneanu

8.000.000

2009

36 luni

PTH

II 1 2 3 III 1

10.000.000 comuna Barnova Barnova Barnova 20.000.000 6.000.000 12.000.000 38.000.000 comuna Ciurea Lunca Cetatuiisatele componente CIUREA Lunca Cetatuii, Dumbrava, Curaturi, Picioru Lupului, Ciurea 28.000.000 2009 36 luni SF POS Mediu 2009 2010 2009 36 luni 12 luni 12 luni SF ZMI SF idee de proiect

2 3

60.000 4.000.000

2008 2009

12 luni 12 luni

proiect proiect

Guvern Buget

400.000

2009

12 luni

proiect

Buget

593

5 IV 1

Amenajarea unui padoc pentru animale fara stapan CIUREA Sisteme ecologice de colectare selectiva si transport deseuri menajere Proiect integrat privind alimentare cu apa si canalizare in satul cristesti, construire gradinita in satul orzeni, construire Camin Cultural in cartierul Dancu si asfaltare Drum comunal Orzeni HOLBOCA Canalizare si epurare ape uzate menajere, modernizare drumuri comunale DC 26 A din DJ 248B Cogeasca, Constrire centru de zi(cresa copii) si dotare camin cultural in comuna Letcani, judetul Iasi Extindere alimentare cu apa in satele comunei LETCANI Rampa preluare si compostare gunoi grajd Infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Miroslava; modernizare prin asfaltare DC 39 pe o lungime de 1 km. Reabilitare cladire existenta pentru infiiintarea unui centru de zi pentru copii. Modernizare camin cultural prin achizitionarea de costume populare in comuna Miroslava Decolmatare si amenajare albii , cursuri de apa si piraie Impaduriri terenuri erodate si degradate MIROSLAVA

Pe izlaz, Picioru Lupului

6.000.000 38.460.000

2008

12 luni

proiect

Buget

comuna Holboca

3.200.000

2010

12 luni

SF

FEADR

comuna Holboca

10.000.000

2009

36 luni

SF

FEADR

13.200.000

Letcani

10.000.000

2009

24 luni

SF

FEADR

2 VI 1

Letcani Com. Miroslava, sat Uricani, sat Cornesti

160.000 10.160.000 3.500.000

2008

24 luni

SF

UE

2009

12 luni

SF + PTH

Buget local , buget central

Com. Miroslava

10.000.000

2009

24 luni

SF

FEADR

3 4 VII

Com. Miroslava Com. Miroslava

600.000 250.000 14.350.000

2010 2010

12 luni 48 luni

SF idee de proiect

Buget local , buget central Buget central, alte fonduri externe

594

1 VIII 1 IX 1 2 X 1 XI 1

Alimentare cu apa si canalizare in comuna Popricani POPRICANI Alimentare cu apa si canalizare in comuna Rediu REDIU Alimentare cu apa si canalizare
Platforma de selectare a gunoaielor menajere sat Poiana SCHITU DUCA

Com. Popricani

44.000.000 44.000.000

2010

36 luni

SF ZMI

FEADR + Alte surse

Com. Rediu

10.000.000 10.000.000

2010

36 luni

SF ZMI

FEADR Fonduri UE, alte fonduri externe B.C. FEADR - Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor FEADR

Com. Schitu Duca Schitu Duca

48.000.000 1.000.000 48.000.000

2010 2010

36 luni 36 luni

SF ZMI SF+PTh

Extindere retea apa potabila si rezervor de 100mc VALEA LUPULUI Infiintare canalizare in comuna Tomesti TOMESTI Infiintare sistem de canalizare in comuna Victoria Construire stavilar pe raul Jijia Noua pentru ecologizarea raului Jijia Veche VICTORIA Extindere retea apa in satele Manzatesti si Coada Stancii si canalizare in Bosia, Manzatesti, Ungheni, Coada Stancii Construirea unui stavilar pe albia raului Jijia UNGHENI
Canalizare+aleii+stadion Infiintare sistem de canalizare in comuna Prisacani Extindere aductiune apa Macaresti Platforma colectare deseuri

comuna Valea Lupului

4.000.000 4.000.000 10.000.000 10.000.000

2009

24 luni

idee de proiect

comuna Tomesti

2009

24 luni

SF idee de proiect SF+ Pth

1 2 XII 1 2 XIII 1 2 3 4 XIV

comuna Victoria comuna Victoria

10.000.000 5.000.000 15.000.000

2010 2010

36 luni 24 luni

Buget de stat fonduri externe + buget de stat

com. Ungheni com. Ungheni Prisacani Prisacani Prisacani Prisacani

24.000.000 600.000 24.600.000 10.000.000 10.000.000 1.200.000 500.000 21.700.000

2009 2010 2008 2009 2009

24 luni 12 luni 36 luni 24 luni 12 luni

SF SF -

FEADR FEADR FEADR FEADR FEADR buget local

PRISACANI

595

Realizarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor si sistem integrat de management al deseurilor Realizarea de lucrari privind stabilizarea versantilor, inclusiv realizarea de perdele forestiere de protectie Infiintare canalizare la nivelul comunei TUTORA Alimentare cu apa si canalizare in comuna Comarna COMARNA Alimentare cu apa si canalizare in comuna Movileni MOVILENI TOTAL

comuna Tutora

2.000.000

2010

24 luni

idee de proiect idee de proiect idee de proiect idee de proiect idee de proiect

buget de stat

2 3 XV 1 XVI 1 XVI I

comuna Tutora comuna Tutora

4.000.000 10.000.000 16.000.000

2010 2010

24 luni 24 luni

buget de stat FEADR

comuna Comarna

10.000.000 10.000.000

2010

24 luni

FEADR

comuna Movileni

10.000.000 10.000.000

2010

24 luni

FEADR

1.995.270.000

596

6. PROMOVAREA COOPERRII TERITORIALE I REZOLVAREA UNOR PROBLEME DE INTERES COMUN PRIN CREAREA I DEZVOLTAREA DE STRUCTURI PARTENERIALE NTRE ENTITI PUBLICE I PRIVATE TRANSFRONTALIERE/TRANSNAIONALE/INTERREGIONALE
Nr. crt. Denumirea proiectului propus Localizare Valoare totala Anul propus pentru incepere Durata estimata Stadiul actual Finantare

1 2

ReTinA - revitalizarea zonelor industriale


Retea intre universitati in vederea cooperarii Oficiul de resurse pentru cooperare economic transfrontalier

Municipiul Iai
Mun. Iasi

13.000.000 4.000.000

2009
2011

35 luni
12 luni

stadiul de evaluare
idee de proiect Phare CBC 2006; proiect in implementare Phare CBC 2006; proiect in implementare Phare CBC 2006; proiect in implementare Phare CBC 2005; proiect in implementare Stadiu de evaluare Stadiu de evaluare Stadiu de evaluare

Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei+buget local+buget central


buget de stat, fonduri private fonduri nerambursabile fonduri nerambursabile fonduri nerambursabile fonduri nerambursabile fonduri nerambursabile SEE fonduri nerambursabile SEE fonduri nerambursabile SEE

Mun Iasi

250.000

2008

12 luni

DIFAIN CSA

Mun Iasi

600.000

2008

14 luni

Descriptio Moldaviae

Mun Iasi

2.100.000

2008

12luni

STEP in Tourism MMS MOBILITY MANAGEMENT SCHEME GSR Model de buna practica in guvernarea locala C.ENTRE.S - Cultural Entrepreneurship Development Scheme

Mun Iasi Mun Iasi si parteneri in proiect Mun Iasi si parteneri in proiect Mun Iasi si parteneri in proiect

1.100.000

2007

16 luni

400.000

2009

36 luni

900.000

2009

36 luni

800.000

2009

36 luni

597

10

INSTIGATE
City Centre Aesthetics, Air Quality and Urban Regeneration

11

12

ORGANZA TOTAL

Mun Iasi si parteneri in proiect Mun Iasi si parteneri in proiect Mun Iasi si parteneri in proiect

400.000

2009

36 luni

redactare cerere de finantare redactare cerere de finantare redactare cerere de finantare

1.000.000

2009

36 luni

240.000

2009

36 luni

fonduri nerambursabile INTEREG IV C fonduri nerambursabile INTEREG IV C fonduri nerambursabile INTEREG IV C

24.790.000

598

ANEXA 39 DEZBATERI PUBLICE

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

MUNICIPIUL IAI MUNICIPIUL IAI


DIRECIA DE PROGRAME DIRECIA DE PROGRAME DIRECIA DE PROGRAME I S E R VI CI I P E N T R U I S E R VI CI I P E N T R U I S E R VI CI I P E N T R U C O MU N I TA TE C O MU N I TA TE C O MU N I TA TE

B-dul Stefan cel Mare i Sfint nr. 11, Iai, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: gheorghe.nichita@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Ref: MINUTA consultrii publice a Planului Integrat de Dezvoltare


Consultare Public pentru elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urban pentru Polul de Cretere ZMI 31.10.2008

Pe data de 31.10.2008 au fost prezeni 33 de participani la consultarea public organizat n Sala de Consiliu a Primriei Municipiului Iai, cu ocazia elaborrii Planului Integrat de Dezvoltare Urban.

Dezbaterile au fost moderate de domnul Director al Direciei Programe i Servicii pentru Comunitate Cosmin COMAN. Au avut loc prezentri ale membrilor echipei de consultan W.Y.G.: Gabriel Pascariu, Josefina LOPEZ i Pietro ELISEI, precum i ale membrilor echipei de lucru din cadrul Municipiului Iai: doamna Claudia STOICA, Director adjunct, domnul Iulian MOCANU, inspector n cadrul Serviciului Managementul Proiectelor i a Asociaiei Zona Metropolitan Iai: domnul Liviu IACOB, manager.

Prezentrile au vizat, pe rnd: date generale despre Axa 1 a Programului Operaional Regional importana elaborrii P.I.D.U. pentru polii naionali de cretere i accentuarea rolului municipiului Iai pentru regiunea de dezvoltare Nord Est etapele de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare Urban (numrul ntlnirilor cu echipa de consultani, hotrrile adoptate de Consiliul Metropolitan, aspectele dezbtute n cadrul ntlnirilor) elementele preliminare ale analizei S.W.O.T. portofoliul de proiecte al Zonei Metropolitane Iai
E-mail: cosmin.coman@primaria-iasi.ro

640

portofoliul de proiecte al municipiului Iai i diversele surse de finanare propuse un model de bun practic: Planul Strategic Metropolitan al Barcelonei Spania un model de bun practic: Planul de dezvoltare a Municipiului Baia Mare.

n cadrul acestei ntlniri au luat cuvntul: domnul Neculai VIELARU, preedinte al Ageniei Naionale pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Cooperaie, care a subliniat importana menionrii punctelor tari a IMM-urilor n cadrul analizei SWOT, precum i rolul IMM-urilor n crearea parteneriatelor public privat pe proiectele de dezvoltare; domnul Mihai CHIRICA, director al Direciei Tehnice din cadrul Municipiului Iai, care a discutat despre proiectele care vizeaz n principal dezvoltarea infrastructurii i facilitarea accesului n municipiul Iai, precum i despre flexibilitatea implementare; doamna Irina BRAHARU, Preedinte al Fundaiei Bethany Iai, care a surselor de finanare pentru proiectele propuse spre

propus o implicare mai activ a ONG pentru elaborarea Planului de Dezvoltare i introducerea unor proiecte comune pe lista celor cuprinse n plan; domnioara Alina FLORESCU, reprezentant al Ageniei de Dezvoltare Nord Est Iai, care a dorit s felicite echipele care au lucrat la elaborarea P.I.D.U. pentru efortul susinut depus ntr-o perioad scurt de timp. De asemenea s-a amintit importana consultrilor publice i a implicrii tuturor instituiilor din Iai n elaborarea acestui P.I.D.U. doamna Daniela CLIN, reprezentant al Ageniei de Dezvoltare Nord Est Iai, care a apreciat ca fiind pozitiv aceast nou ntlnire, rezultatele prezentate i a asigurat echipa de consultani de sprijinul ADR N- E n furnizarea de date.

Concluziile au aparinut ntregii echipe care a lucrat la elaborarea P.I.D.U, amintinduse faptul c urmeaz o perioad de prioritizare a proiectelor propuse, de selectare a unor noi proiecte care vor veni dinspre societatea civil, ONG, investitori etc. i nu n ultimul rnd s-a subliniat importana poziiei Iaului ca pol de cretere.
E-mail: Tel/fax:

641

Q2. Va rugam sa mentionati 3 probleme prioritare pentru cartierul unde locuiti. Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9 Ch 10 ch 11 ch 12 ch 13 ch 14 ch 15 ch 16 ch 17 ch 18 ch 19 ch 20 ch 21 ch 22 ch 23 ch 24 ch 25 ch 26 ch 27 ch 28 Caini comunitari, lipsa patrule politie in cartier, curatenie Apa curenta, canalizare, reparatii drum Curatenia, spatii joaca, transport in comun parcari auto, trotuare, curatenie spatii de joaca, curatenie, strazi asfaltate suplim mijl de transport, infiintare SC cu acordul locatarilor, reducerea nr de caini vagabonzi banci ptr parc, iluminat, curatenie in jurul blocului trotuare asfaltate, gradinite, parcuri mijl de transport in comun, strazi iluminate, linistea si ordinea in parcuri asfaltare, spatii verzi, mijl de transport in comun parcari, spatii joaca, asfaltari poluare fonica, lipsa locuri de parcare, amenajare de spatii verzi trotuare, locuri de parcare, spatii verzi locuri parcare, spatii mai largi, montare semafoare apa, curatenia, transport discriminarea persoanelor cu handicap, lipsa bun gust in amenajarea spatiului, lipsa parcarilor asfaltari drumuri, parcari, blocuri neingrijite, spatii de joaca semafoare, parcuri, locuri de parcare amenajare spatii parcare, asfaltarea soselelor drumurile, parcurile, parcarile constructie pasaj peste CF, reparatia trotuarelor, asfaltarea strazilor transportul in comun, strazi supraaglomerate, curatenia populatie needucata problema cainilor vagabonzi, siguranta cetatenilor, asfaltare strazi si trotuare starea proasta a drumurilor, lipsa locurilor de parcare, traficul greu, lipsa biblioteca publica, poluare cu praf, zgomot pavare trotuare, parcari pe malul Bahluiului, curatenie

Concluzii probleme principale


lipsa spatii verzi, lipsa locuri de parcare, curatenie deficitara, strazi si trotuare nereabilitate, caini vagabonzi

642

Centralizator chestionare Centre de cartier - Prioritizarea proiectelor pentru Polul de Crestere Iasi / 28 chestionare receptionate
Q1. Va rugam sa precizati care din urmatoarele caracteristici sunt cele mai importante puncte tari pentru Iasi in calitate de Pol de Crestere economica

a. Pozitia b. geografic Populatia instruita Nr chestionar/ Atuuri a Ch 1 7 10 Ch 2 6 3 Ch 3 5 7 Ch 4 6 9 Ch 5 3 7 Ch 6 3 7 Ch 7 4 10 Ch 8 1 8 Ch 9 8 4 Ch 10 6 8 Ch 11 6 7 Ch 12 2 3 Ch 13 8 4 Ch 14 Ch 15 Ch 16 5 8 Ch 17 7 4 Ch 18 8 4 Ch 19 Ch 20 Ch 21 5 6 Ch 22 9 3 Ch 23 Ch 24 Ch 25 2 3 Ch 26 x x Ch 27 9 5 Ch 28 10 7 Media Clasament Interpretare 4,28 6 4,53 8

c. Forta de munca d. Somaj calificata scazut 6 9 5 1 9 8 1 4 8 10 5 10 5 9 9 7 1 9 5 9 5 8 6 9 10 5

e. Servicii sociale bine dezvolt ate 5 2 6 10 9 8 6 10 5 4 4 7 6 x

f. Nod rutier, feroviar si aerian 1 10 2 7 4 6 8 4 10 3 1 8 1

g. Patrimoni u cultural de mare valoare 4 7 3 5 1 1 2 3 2 1 9 1 1

h. Patrimo i. Turism niu natural diversifi valoros cat 2 8 8 4 1 4 2 8 5 2 2 4 1 3 5 2 3 6 2 7 2 10 5 10 2 1 x 1 9 5 3 2 3

j. Existenta Asoc. Zona Metropolit ana Iasi 3 9 10 3 6 9 7 6 7 10 3 4 1 Asa a fost punctat acest chestionar
Asa a fost notat acest chestionar Asa a fost notat acest chestionar

7 6 9 x 7 6

9 10 7

4 3 2

10 5 10

2 1 1

6 8 6
Asa a fost notat acest chestionar Nu poate fi interpretat

9 8 x

8 7

10 4

1 1

2 2

3 10

4 5
Asa a fost notat acest chestionar Nu a fost completat la acesta intrebare

5 1 1 4,17 4 5,71

9 6 4 4,21 10

6 x 4 2 4,28 5

8 3 5 1,96 7

4 2 3 2,82 1

7 7 6 4,03 2

7 8 8 4,71 3

6 Asa a fost punctat acest chestionar


Asa a fost notat acest chestionar

10 9

643

Atu Patrimoniu cultural Patrimoniu natural Turism diversificat Forta de munca calif Serv sociale dezv Pozitia geografica Nod rutier, feroviar Populatia instruita AZMI Somaj scazut

Media 1,96 2,82 4,03 4,17 4,21 4,28 4,28 4,53 4,71 5,71

Pozitia
Clasament

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 10 8 6 4 2 0 1 Atuuri Patrimoniu cultural 1,96 Patrimoniu natural 2,82 Turism diversificat 4,03 Forta de munca calif 4,17 Serv sociale dezv 4,21 Pozitia geografica 4,28 Nod rutier, feroviar 4,28 Populatia instruita 4,53 AZMI 4,71 Somaj scazut 5,71

Importanta

644

Q.4 Va rugam identificati 3 factori care ar putea sa impiedice realizarea proiectelor propuse. Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9 Ch 10 ch 11 ch 12 ch 13 ch 14 ch15 ch16 ch17 ch18 ch19 ch20 ch21 ch22 ch23 ch24 ch25 ch26 ch27 ch28 Bani, mai multi politisti, program ptr ridicare gunoi _ Lipsa bani, interes _ lipsa bani, lipsa educatie, lipsa interes autoritati lipsa de informare si comunicare, lipsa de interes autoritati, nepasarea bani ptr investitii lipsa bani si interes lipsa banilor lipsa fonduri, populatie needucata, trafic ingreunat - putine autobuze lipsa spatii, lipsa bani lipsa bani, lipsa interes autoritati, rea vointa indolenta autoritatilor, _ Pol Comunitara, asoc de locatari, Citadin autoritati, fonduri insuficiente, neimplicarea cetatenilor _ banii, vointa autoritatilor locale, lipsa implicare _ _ politicienii, lenea, banii indiferenta autoritatilor, lipsa unor proiecte de calitate, lipsa intereselor de ordin politic Primaria Iasi persoane rauvoitoare care impiedica realizarea proiectelor birocratie, nepasare lipsa de interes autoritati, birocratie, presiune sociala lipsa de vointa a decidentilor, incopmpetenta administrativa, lenea amendarea celor care nu mentin curatenia, lipsa bani si interes Concluzii neimplicarea autoritatilor, lipsa fonduri, birocratie

645

Q.3 Va rugam sa propuneti 3 proiecte pentru solutionarea problemelor existente, mentionate anterior. Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9 Ch 10 ch 11 ch 12 ch 13 ch 14 ch 15 ch16 ch17 ch18 ch19 ch20 ch21 ch22 ch23 ch24 ch25 ch26 ch27 ch28 Padoc mai mare ptr caini, amenzi mai dese, plan de curatenie Asfaltare drum, maxi taxi Copou Pacurari, canalizare echipe de lucru bine coordonate, mai multi bani ptr parcuri, mai multe autobuze parcari pe malul Bahluiului, pavele, curatenie facuta mai des realizare mai multe spatii de joaca, plan de amendare a celor care nu respecta curatenia, asfaltarea strazilor dintre blocuri mijl de transport in comun, caini vagabonzi, spatii de joaca ptr copii monare banci, instalare becuri in fata blocurilor dezvoltarea cartierului asfaltarea cartierului, parcuri de joaca ptr copii, gradinite in cartier asfaltarea strazilor secundare in cartie, intretinerea spatiilor verzi, stabilirea unui orar care sa fie respectat de mijl in comun amenajare parcari, spatii de joaca cu program, program de pavelare fluidizarea traficului, demolarea garajelor fara autorizatie, plantarea de copaci, flori, iarba asfaltarea si montarea de pavele, realizare parcari in spatele blocurilor, spatiu verde refacut Primaria Iasi, Citadin, Politia rutiera modernizarea strazilor, curatenia, reabilitare fatade blocuri Iasi un mediu mai curat, sa invatam jucandu-ne parc ptr copii un cartier mai curat ptr oameni, bani ptr reabilitari _ _ parcari subterane, sport in cartiere, un spatiu mai curat ptr noi pasaj suprateran peste CF, amenajare spatii de joaca ptr copii, reabilitare termica blocuri RATP, Citadin, Salubris responsabilizarea Pol Comunitare strangerea cainilor vagabonzi de catre salubris, mai multe patrule mixte politisti si politisti comunitari, asfaltare strazi si trotuare asfaltarea strazilor, dezafectarea garajelor devierea traficului greu de tranzit, mutarea autogarii langa Gara CFR program pavare strazi, mai multe parcari, program de curatenie Proiecte prioritare Asfaltari strazi, realizare parcuri si parcari, siguranta cetateanului, salubrizare

646

647

648

649

650

651

652

653

Informare i publicitate

Centralizator ntlniri P.I.D.P.C

Nr crt 1 10 -

Data

Tipul

Participanti

Informaii

edine de lucru

Reprezentani PMI, expert WYG, colaboratori (CJ Iai, ADR NE, DJ Statistica etc.)

Discuii pe tema metodologiei elaborrii P.I.D.P.C

11.07.2008

16.07.2008

edin de Consiliu Metropolitan

Membrii Consiliului Metropolitan, o parte din echipa P.I.D.P.C

Prezentarea Planului Integrat de Dezvoltare: nevoi i perspective. Prezentarea structurii P.I.D.P.C. echipei care a fost nominalizat prin dispoziie primar pentru elaborarea acestui document. Prima edin a echipei P.I.D.P.C.

31.07.2008

edin de lucru

Echipa P.I.D.P.C

08.08.2008

edin progres Echipa P.I.D.P.C

Prezentare raport de progres privind elaborarea prilor componente P.I.D.P.C.

654

15.08.2008

edin progres Echipa P.I.D.P.C

Prezentare raport de progres privind elaborarea prilor componente P.I.D.P.C.

25 26.08.2008

edine de lucru

Echipa P.I.D.P.C, consultani WYG, reprezentani

Prezentare P.I.D.P.C; discuii pe tema

primrii de comune, metodologiei colaboratori 7 29.08.2008 edin progres Echipa P.I.D.P.C elaborrii P.I.D.P.C Prezentare raport de progres privind elaborarea prilor componente P.I.D.P.C. 8 03.09.2008 edin de Consiliu Metropolitan Membrii Consiliului Metropolitan, o parte din echipa P.I.D.P.C Elaborarea PIDPC: resurse necesare, stabilirea echipei lrgite PIDPC i a calendarului de realizare. 9 05.09.2008 edin progres Echipa P.I.D.P.C Prezentare raport de progres privind elaborarea prilor componente P.I.D.P.C. 10 09.09.2008 edin de lucru Echipa P.I.D.P.C, reprezentani primrii de comune Discuii pe tema elaborrii Prilor 1 (Auditul) i 4 (Planul de aciune) ale P.I.D.P.C.

655

11

19.09.2008

edin de lucru

Echipa P.I.D.P.C, reprezentani primrii de comune

Discuii pe tema elaborrii Prilor 1 (Auditul) i 4 (Planul de aciune) ale P.I.D.P.C.

12

26.09.2008

edin de lucru

Echipa P.I.D.P.C, reprezentani primrii de comune

Discuii pe tema elaborrii Prilor 1 (Auditul) i 4 (Planul de aciune) ale PI.D.P.C.

13

0203.10.2008

edine de lucru

Echipa P.I.D.P.C, expert WYG, reprezentani MDLPL, colaboratori (ADR NE, CJ Iai), reprezentani primrii de comune

Evaluarea primului draft al Prii 1 (Auditul) i Prii 4 (Planul de aciune).

14

31.10.2008

Consultare Public

33 de participani

- Prezentri ale membrilor echipei de consultan W.Y.G.: Gabriel Pascariu, Josefina LOPEZ i Pietro ELISEI, precum i ale membrilor echipei de lucru din cadrul Municipiului Iai - Etapele de elaborare a

656

P.I.D.P.C (numrul ntlnirilor cu echipa de consultani, hotrrile adoptate de Consiliul Metropolitan, aspectele dezbtute n cadrul ntlnirilor).

15

14.11.2008

edin de progres

Echipa P.I.D.P.C

Ultimile detalii privind analiza SWOT; corelarea Planului Integrat de dezvoltare Urban cu proiectele majore aflate n lucru (ex. Pasajul Octav Bncil, Amenajare Zon de Agrement Ciric)

16

21.11.2008

edin de progres

Echipa P.I.D.P.C

Corelarea obiectivelor i subobiectivelor P.I.D.P.C cu obiectivele i subobiectivele Strategiei de Dezvoltare Socio Economica a Municipiului Iasi

657

Orizont 2020, distribuirea a 500 de chestionare ctre ieeni prin intermediul Centrelor de Cartier, trimiterea de adrese ctre toate instituiile publice importante din Iai n vederea transmiterii de informaii privind proiectele specifice fiecrei instituii care ar putea s conduc la ndeplinirea obiectivelor stabilite prin P.I.D.P.C.

17

5.12.2008

edin de progres

Echipa P.I.D.P.C

necesitatea prioritizrii proiectelor existente la nivelul municipiului i al zonei metropolitane, n funcie de: domenii, oportunitate, derulare actual i

658

surse de finanare; strategia spaial a P.I.D.P.C.

18

12.12.2008

edin de progres

Echipa P.I.D.P.C.

Analiza prioritizrii proiectelor realizat de ctre echipa P.I.D.P.C. i a chestionarelor primite de la cetaeni prin intermediul Centrelor de Cartier

19.

09.01.2009

edin de progres

Echipa P.I.D.P.C.

Planificarea spaial i lista de proiecte Prezentarea progreselor privind elaborarea prilor componente a P.I.D.P.C.

20.

16.01.2009

edin de progres

Echipa P.I.D.P.C

Analiza tehnic a proiectelor

21

26.02.2009

Dezbatere public

Reprezentani ai instituiilor din Iai

Discuii referitoare la Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Cretere Iai

22

08.04.2009

ntlnire cu reprezentanii mediului economic

30 reprezentani ai mediului de afaceri

Discuii referitoare la proiectele specifice mediului de afaceri ce vor fi

659

incluse n Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Cretere Iai. 23 07.07.2009 Dezbatere public a Raportului de Mediu al P.I.D.P.C 24 15.07.2009 edin Consiliu Metropolitan Iai Partenerii din Zona Metropolitan Iai Reprezentani ai instituiilor din grupul de lucru Discuii referitoare la implicaiile asupra mediului ale proiectelor din P.I.D.P.C. Abrobare P.I.D.P.C. i semnare deslaraii de asumare a documentului

660

Ref: MINUTA consultrii publice a Planului Integrat de Dezvoltare


Consultare Public pentru elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urban pentru Polul de Cretere ZMI 31.10.2008

Pe data de 31.10.2008 au fost prezeni 33 de participani la consultarea public organizat n Sala de Consiliu a Primriei Municipiului Iai, cu ocazia elaborrii Planului Integrat de Dezvoltare Urban.

Dezbaterile au fost moderate de domnul Director al Direciei Programe i Servicii pentru Comunitate Cosmin COMAN. Au avut loc prezentri ale membrilor echipei de consultan W.Y.G.: Gabriel Pascariu, Josefina LOPEZ i Pietro ELISEI, precum i ale membrilor echipei de lucru din cadrul Municipiului Iai: doamna Claudia STOICA, Director adjunct, domnul Iulian MOCANU, inspector n cadrul Serviciului Managementul Proiectelor i a Asociaiei Zona Metropolitan Iai: domnul Liviu IACOB, manager.

Prezentrile au vizat, pe rnd: date generale despre Axa 1 a Programului Operaional Regional importana elaborrii P.I.D.U. pentru polii naionali de cretere i accentuarea rolului municipiului Iai pentru regiunea de dezvoltare Nord Est etapele de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare Urban (numrul ntlnirilor cu echipa de consultani, hotrrile adoptate de Consiliul Metropolitan, aspectele dezbtute n cadrul ntlnirilor) elementele preliminare ale analizei S.W.O.T. portofoliul de proiecte al Zonei Metropolitane Iai

661

Minut dezbatere public Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Cretere Iai 26.02.2009

Pe data de 26.02.2009 au fost prezeni peste 70 de participani la consultarea public organizat n Sala de Consiliu a Primriei Municipiului Iai, cu ocazia elaborrii Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Cretere Iai.

n deschirerea dezbaterilor a luat cuvntul primarul al municipiului Iai, domnul Gheorghe Nichita, care a evideniat importana Planului Integrat pentru accesarea de fonduri europene att pentru municipiul Iai ct i pentru localitile din Zona Metropolitan. Lanseaz invitaia ctre cei prezeni de a veni cu propuneri i sugestii pentru a putea completa documentul. Menioneaz faptul c, dintre toi polii de cretere Iaul i Braovul sunt singurele orae care au ajuns n acest stadiu de elaborare a documentului de programare. Polul de cretere Iai este un pilon important de dezvoltare a Moldovei, proiectele Iaului pot fi interconectate cu cele de la Suceava, Vaslui, Neam etc.

n continuare, doamna Claudia Stoica (Director adjunct, Direcia Programe i Servicii pentru Comunitate) prezint n faa invitailor Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Cretere Iai.

n cadrul discuiilor, domnul Consilier Sorin Ionescu a facut cteva aprecieri la Planul Integrat i la portofoliul de proiecte: este un plan prea general (ne propunem s facem de toate i mi-e team s ajungem s nu facem nimic); evideniaz importana infrastructurii rutiere, parcrilor, fluidizrii traficului; necesitatea transportului electric; o linie de tren uoar (un metrou de suprafa); arderea deeurilor cu creare de energie ;

662

printre prioriti trebuie s fie Teatrul Naional, Filarmonica, Biserica Trei Ierarhi;

bazele sportive;

D-l Primar Gheorghe tefurac al comunei Holboca a evideniat importana drumului judeean Iai Ungheni i a celui de la Holboca la viitoarea groap de gunoi;

D-l Lucian Grecu, Complex Hotelier Unirea a prezentat un model asemntor Planului Integrat dintr-o regiune din Frana, puncteaz

necesitatea folosirii atuului medical al Iaului i dezvoltarea turismului n zon printr-o infrastructur rutier bine pus la punct.

Doamna Inspector General colar Camelia Gavril propune: atenuarea diferenelor dramatice dintre zona urban i zona rural; valorificarea caselor de patrimodiu; infrastructur rutier; dezvoltarea brandului cultural al Iaului; dezvoltarea axei Cuza Vod Lpuneanu i a grdinielor din jude;

Domnul Rector Vasile Ian prezinta importana universitilor publice ieene, apreciaz pozitiv utilitatea acestei viziuni integratoare. Menioneaz principalele axe de dezvoltare a municipiului i a Zonei Metropolitane: infrastructura, serviciile locale i sectorul I.T. D-l Nicolae Peiu - Agenia pentru Protecia Mediului Iai aduce unele completri la partea de audit a Planului Integrat. Apreciaz ca P.I.D.P.C. trebuie s in cont de Planul Local de Aciune pentru Mediu (dac proiectele de acolo pot fi introduse n Planul Integrat);

663

Doamna Buhan Tatiana (Direcia de Drumuri Regionale) problema P.U.G. ului; problema actualitii datelor din document;

La sfritul discuiilor, domnul primar Gheorghe Nichita mulumete pentru prezen invitailor. Menionez faptul c Planul Integrat este un document perfectibil, ateptnd colaborarea tuturor instituiilor.

664

ntlnire cu Mediul de Afaceri Miercuri 8 aprilie 2009 Sala Mare a Primariei Munipiului Iai, ora 10.00

Miercuri 8 aprilie 2009 a avut loc n Sala Mare a Primriei Municipiului Iai o ntlnire cu oamenii de afaceri ieeni i instituiile care i reprezint cu privire la Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Cretere Iai.

Dezbaterile au fost conduse de primarul municipiului Iai Gheorghe Nichita. Din conducerea primriei Municipiului Iai au mai fost prezeni: Gabriel Grigore, viceprimar, Mihai Doru, directorul Direciei Programe i Servicii pentru Comunitate, Mihai Chirica, director tehnic i Claudia Stoica, director adjunct Direcia Programe i Servicii pentru Comunitate. Discuiile au avut n vedere identificarea profilului polului de cretere Iai i necesitatea realizrii unui parc industrial i specificul acestuia. n deschidere primarul Gheorghe Nichita face o scurt prezentare a Planului Integrat. De asemnea a prezentat importana proiectelor venite de la mediul de afaceri pentru Planul Integrat de Dezvoltare (prezint cele 3 paliere pe care trebuie sa existe proiecte n Planul Integrat: infrastructur, social, mediul economic).

Au luat cuvntul pe rnd:

Mihai Doru, Directorul Direciei Programe i Servicii pentru Comunitate, a prezentat variantele existente pn n prezent pentru realizarea unui parc industrial menionnd si criteriile ce trebuie ndeplinite pentru a primi finanare european nerambursabil;

665

Gheorghe Pleu preedintele Asociaiei Oamenilor de Afaceri Iai 2003 s-a artat bucuros c Uniunea European condiioneaz obinerea de fonduri pentru diferite proiecte i de dezvoltarea economic i a mediului de afaceri. Accentueaz faptul c Iaul este un centru universitar iar acest lucru ar trebui s fie avut n vedere n mod special. Avanseaz ideea infiinrii unui parc tiinifico tehnologic artndu-se reticent la ideea realizrii unui parc industrial (colaborare cu Universitatea Tehnic). Pe lng partea de I.T. trebuie s avem n vedere i partea de producie. De asemenea ponderea agriculturii este foarte important pentru Iai. Se pronun mpotriva uneia dintre posibilele locaii a unui astfel de parc (Holboca).

Primarul Gheorghe Nichita a rugat pe cei prezeni s aib mai mult concretee n expunerile lor. Menioneaz faptul c la Iai exist un Parc tiinific i Tehnologic, TEHNOPOLISUL, care ns nu se bucur de succesul scontat.

Doamna Coca Cacaval, Directorul S.C. Antibiotice Iai vine cu o propunere de investiie pentru o secie nou n cadrul societii i face referire la un eventual parteneriat cu municipalitatea.

Domnul

Neculai

Vielaru,

preedintele

Asociaiei

Patronatului

ntreprinderilor Mici i Mijlocii Regiunea Nord Est a fcut cteva observaii tehnice referitoare la densitatea firmelor la mia de locuitori.

Domnul Lucian Grecu, preedintele Asociaiei Patronatului Turismului Ieean asigur pe cei prezeni de toat disponibilitatea profesionitilor din turism cu privire la acest proiect i promite c n urmtoarea perioad va reveni cu unele propuneri.

666

Domnul Paul Butnariu, preedintele Camerei de Comer Iai propune ca locaie a unui eventual centru de dezvoltare a afacerilor axa Iai - Podu Iloaiei. Domnul preedinte a admis ns posibilitatea dezvoltrii unui asemenea centru n Zona TEHNOPOLISULUI, dac municipalitatea are date c aceast locaie ar fi propice.

Domnul Mihai Doru, directorul Direciei Programe i Servicii pentru Comunitate, propune data de 29 aprilie 2009 pentru o nou ntlnire n care s se concretizeze cele discutate astzi, s se analizeze toate proiectele venite pn atunci de la mediul de afaceri.

667

Primria Municipiului Iai

CHESTIONAR
Primria Municipiului Iai elaborareaz Planul Integrat de Dezvoltare Urban n colaborare cu Asociaia Zona Metropolitan. Pentru prioritizarea proiectelor importante pentru Iai avem nevoie de opinia dumneavoastr. V rugm s rspundei cu onestitate la urmtoarele ntrebri, asigurndu-v de confidenialitatea rspunsurilor. Q1. V rugm s apreciai care din urmtoarele caracteristici sunt cele mai importante puncte tari pentru Iai, n calitate de pol de cretere economic. Notai de la 1 la 10 (1 cel mai important). a. Poziia geografic c. For de munc calificat e. Servicii sociale bine dezvoltate g. Patrimoniu cultural de mare valoare i. Turism diversificat b. Populaie instruit d. omaj sczut f. Nod rutier, feroviar i aerian h. Patrimoniu natural valoros j. Existena Asociaiei Zona Metropolitan Iai

Q2. V rugm menionai 3 probleme prioritare pentru cartierul unde locuii: a. ............................................................................................................................................... b. ............................................................................................................................................... c. ...............................................................................................................................................

Q3. V rugm s propunei 3 proiecte pentru soluionarea problemelor existente n cartierul unde locuii, menionate de dumneavoastr anterior. a. ...................................................................................................................................................... b. ...................................................................................................................................................... c. ......................................................................................................................................................

668

Q4. V rugm identificai 3 factori care ar putea, dup prerea dumneavoastr s mpiedice realizarea proiectelor propuse pentru dezvoltarea cartierului unde locuii. a. ...................................................................................................................................................... b. ...................................................................................................................................................... c. ......................................................................................................................................................

S1. Gen:

masculin

feminin

S2. Vrsta:....................................

S3. Ultima coal absolvit: 1. gimnaziu 4. Liceul 2. 10 clase 5.coal postliceal 3. coal profesional 6.nvmnt superior

S4. Cartierul unde locuii.......................................................................................................

669