Sunteți pe pagina 1din 4

COORDONATORI DE REZIDENTIAT DIN CENTRU UNIVERSITAR CLUJ-NAPOCA- reactualizat oct.20 !

Specialitatea Durat Nume Prenume Grad Disciplina didactic la Unitatea sanitar la care au Programului de studii Coordonator Didactic care sunt incadrai integrare clinic rezideniat (ani) I%*titutul Re"io%al +e Aler"olo"ie #i PRO(. ,a*troe%terolo"ie #i I$u%olo"ie ' Delea%u Dia%a I$u%o)atolo"ie DR. -e)atolo"ie .Pro/. Dr. Cli%ic& Octa0ia% (o+or. Clu1-Na)oca A%ato$ie CON(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e 2 ' Cri#a% Doi%i2a A%ato$ie Patolo"ic& Patolo"ic& DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca A%e*tezie #i CON(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e ! 3 -a"&u Natalia ATI II Tera)ie I%te%*i0& DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic +e 4oli ' 4oli I%/ec2ioa*e ' 5&2ule*cu Doi%a 4oli I%/ec2ioa*e DR. I%/ec2ioa*e Clu1-Na)oca PRO(. Car+iolo"ie-I%*titutul I%*titutul I%i$ii .Pro/. Dr. N. 3 Car+iolo"ie 3 Ca)6l%ea%u Ra+u DR. i%i$ii St&%cioiu. Clu1-Na)oca C8irur"ie Car+ioCON(. C8irur"ie Car+ioI%*titutul I%i$ii .Pro/. Dr. N. 7 7 Scri+o% Traia% Va*cular& DR. Va*cular& St&%cioiu. Clu1-Na)oca Nr. Crt. 9 < > 0 C8irur"ie De%toAl0eolar& C8irur"ie ,e%eral& C8irur"ie Oral& #i =a;ilo-(acial& C8irur"ie Pe+iatric& C8irur"ie Pla*tic&? =icroc8irur"ie Reco%*tructi0& C8irur"ie Va*cular& Der$atoVe%erolo"ie ! 7 3 3 3 3 ' -uru:ea%u Lucia =u%tea% Vale%ti% 4&ciu2 ,ri"ore Va*ile*cu Da%a ,eor"e*cu-Da% Ale;a%+ru =iro%iuc Aurel Co*"area =aria Ro+ica CON(. DR. CON(. DR. PRO(. DR. CON(. DR. PRO(. DR. PRO(. DR. PRO(. DR. C8irur"ie $a;ilo-/acial& S)italul Cli%ic Ju+etea% +e Ur"e%ta Clu1-Na)oca S)italul Cli%ic C(R Clu1Na)oca S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e Ur"e%2& Clu1-Na)oca S)italul Cli%ic +e Ur"e%2& )e%tru Co)ii Clu1-Na)oca S)italul Cli%ic +e Recu)erare Clu1-Na)oca S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e Ur"e%2& Clu1-Na)oca S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e Ur"e%2& Clu1-Na)oca

C8irur"ie IV C8irur"ie $a;ilo-/acial&

C8irur"ie Pe+iatric& C8irur"ie Pla*tic&? =icroc8irur"ie Reco%*tructi0& C8irur"ie II Der$ato-Ve%erolo"ie

2 !

COORDONATORI DE REZIDENTIAT DIN CENTRU UNIVERSITAR CLUJ-NAPOCA- reactualizat oct.20 ! Dia:et Za8arat? CON(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e ' Nutri2ie #i 4oli ' Ro$a% ,a:riela Dia:et #i :oli +e %utri2ie DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca =eta:olice PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e 3 E%+ocri%olo"ie ' ,eor"e*cu Car$e% E%+ocri%olo"ie DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca CON(. U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu17 E%+o+o%2ie ! Delea% A+a O+o%tolo"ie DR. Na)oca? =otilor %r.!! CON(. U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu19 E)i+e$iolo"ie ! R&+ule*cu A$a%+a E)i+e$iolo"ie DR. Na)oca CON(. U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu1< (ar$acie Cli%ic& ! Po)a A+i%a (ar$acie Cli%ica (AR=. Na)oca (ar$acolo"ie PRO(. U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu1> ' 4uzoia%u A%ca (ar$acolo"ie Cli%ic& Cli%ic& DR. Na)oca I%*titutul Re"io%al +e PRO(. ,a*troe%terolo"ie #i 20 ,a*troe%terolo"ie ' =arcel Ta%2&u =e+ical& III DR. -e)atolo"ie .Pro/. Dr. Octa0ia% (o+or. Clu1-Na)oca ,e%etic& PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e 2 ' Po) Ioa% Victor ,e%etic& $e+ical& =e+ical& DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca ,eriatrie #i @E( L. S)italul Cli%ic =u%ici)al Clu122 ' Do%ca Valer ,eriatrie ,ero%tolo"ie DR. Na)oca CON(. I%*titutul O%colo"ic .Pro/. Dr. 2! -e$atolo"ie ' 4o1a% A%ca -e$atolo"ie DR. I. C8iricuta. Clu1-Na)oca PRO(. U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu12' I"ie%& ! Po)a =o%ica I"ie%& DR. Na)oca La:orator PRO(. U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu123 ! Lo"8i% (elicia To;icolo"ie (ar$aceutic (AR=. Na)oca =e+ici%& +e PRO(. U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu127 ! =a+elei%e ,8er$a% =e+ici%& +e (a$ilie (a$ilie DR. Na)oca =e+ici%& +e PRO(. U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu129 ' Ju%ie =o%ica =icro:iolo"ie La:orator DR. Na)oca =e+ici%& +e CON(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e 2< 3 ,olea A+ela =e+ici%& +e Ur"e%2& Ur"e%2& DR Ur"e%2& Clu1-Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e 2> =e+ici%& I%ter%& 3 =ircea A+ria% Petru =e+ical& I DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca 2

COORDONATORI DE REZIDENTIAT DIN CENTRU UNIVERSITAR CLUJ-NAPOCA- reactualizat oct.20 ! CON(. I%*titutul +e =e+ici%& Le"al& !0 =e+ici%& Le"al& ' Per1u Du$:ra0& Da% =e+ici%& Le"al& DR. Clu1-Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e ! =e+ici%a =u%cii ' Oar"& =arile%a =e+ici%a =u%cii DR. Ur"e%ta Clu1-Na)oca =e+ici%& CON(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e !2 ' A%+rie# ,a:riel I$a"i*tic& $e+ical& Nuclear& DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e !! Ne/rolo"ie ' Vl&+u2iu Da% Ne/rolo"ie DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e !' Neo%atolo"ie ' Za8arie ,a:riela Neo%atolo"ie DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e !3 Neuroc8irur"ie 7 (loria% Ioa% @te/a% Neuroc8irur"ie DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca Per1u Du$:ra0& PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e !7 Neurolo"ie ' Neurolo"ie L&cr&$ioara DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca Neurolo"ie CON(. S)italul Cli%ic +e Ur"e%2& !9 ' Cri*tea Ale;a%+ru Neurolo"ie Pe+iatric& Pe+iatric& DR. )e%tru Co)ii Clu1-Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e !< O.R.L. ' Co*"area =arcel O.R.L. DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca PRO(. C8irur"ie cer0ico-/aciala S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e O.R.L. ' Al:u Sil0iu DR. *i ORL Ur"e%2& Clu1-Na)oca O:*tetric&PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e !> 3 Sta$atia% (lori% O:*tetric&-,i%ecolo"ie I ,i%ecolo"ie DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e '0 O/tal$olo"ie ' Vla+u2iu Cri*ti%a O/tal$olo"ie DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca O%colo"ie CON(. I%*titutul O%colo"ic .Pro/. Dr. ' 3 Ciulea%u Tu+or O%colo"ie =e+ical& =e+ical& DR. I. C8iricuta. Clu1-Na)oca Orto+o%2ie #i PRO(. Orto+o%2ie #i Orto)e+ie U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu1'2 Orto)e+ie De%to! @er:&%e*cu Ali% DR. De%to-(acial& Na)oca (acial& Orto)e+ie #i PRO(. Orto)e+ie #i S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e '! 3 Lucaciu Da% Trau$atolo"ie DR. Trau$atolo"ie Ur"e%2& Clu1-Na)oca PRO(. U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu1'' Paro+o%tolo"ie ! Ro$a% Ale;a%+ra Paro+o%tolo"ie DR. Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic +e Ur"e%2& '3 Pe+iatrie 3 A%+reica =aria%a Pe+iatrie II DR. )e%tru Co)ii Clu1-Na)oca !

COORDONATORI DE REZIDENTIAT DIN CENTRU UNIVERSITAR CLUJ-NAPOCA- reactualizat oct.20 ! S)italul Cli%ic +e PRO(. '7 P%eu$olo"ie ' Po) =o%ica P%eu$o/tiziolo"ie P%eu$o/tiziolo"ie .Leo% DR. Da%iello. Clu1-Na)oca PRO(. U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu1'9 Protetic& +e%tar& ! La*cu Lia%a Protetic& +e%tar& DR. Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e '< P*i8iatrie ' =iclu2ia Ioa%a P*i8iatrie DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca P*i8iatrie CON(. S)italul Cli%ic +e Ur"e%2& '> ' Lu)u Viorel P*i8iatrie Pe+iatric& Pe+iatric& DR. )e%tru Co)ii Clu1-Na)oca Ra+iolo"iePRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e 30 I$a"i*tic& ' S/r6%"eu Sil0iu Ra+iolo"ie $e+ical& DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca =e+icala PRO(. I%*titutul O%colo"ic .Pro/. Dr. 3 Ra+iotera)ie ' Na"A Viorica O%colo"ie =e+ical& DR. I. C8iricu2&. Clu1-Na)oca Recu)erare? CON(. S)italul Cli%ic +e Recu)erare 32 =e+ici%& (izic& ' O%ac Ioa% 4al%eo/iziotera)ie DR. Clu1-Na)oca #i 4al%eolo"ie PRO(. S)italul Cli%ic Ju+e2ea% +e 3! Reu$atolo"ie ' Re+%ic Si$o%a Reu$atolo"ie DR. Ur"e%2& Clu1-Na)oca S&%at&te Pu:lic& PRO(. Sa%atate Pu:lic& #i U=( .Iuliu -a2ie"a%u. Clu13' ' 4orza% Cri*ti%a *i =a%a"e$e%t DR. =a%a"e$e%t Na)oca PRO(. S)italul Cli%ic =u%ici)al Clu133 Urolo"ie 3 Co$a% Ioa% Urolo"ie DR. Na)oca

PRORECTOR Pro/.+r. ,ri"ore 4&ciu2

Reactualizat: octombrie 2013 '