Sunteți pe pagina 1din 49

PUNCTUL DIN INIM

SURSA DE PLCERE PENTRU SUFLETUL MEU


MICHAEL LAITMAN
Traducere Tania Dumitrescu
Toate drepturile reer!ate lui Mic"ael Laitman
N#T
Tr$im acum o perioad$ %oarte deose&it$' perioad$ (n care cei mai
mul)i oameni de pe toate meridianele lumii nu mai sunt satis%$cu)i cu
*petrecutul !ie)ii+' simt c$ lumea asta e prea mic$ pentru ei ,i !or mai
mult-
Fiecare om are raiul s$u' *punctul din inim$+' ,i acesta (ncepe s$ se
treeasc$-
.n aceast$ carte sunt preentate cele mai &une idei' (n)elesuri'
(ntre&$ri ,i r$spunsuri din timpul cursurilor de Ca&ala )inute de
pro%esorul Ra! dr- Mic"ael Laitman (n lec)iile lui ilnice tele!iate pe
pro/ramul *Ca&ala pentru popor+' c0t si pe internet 1222-3a&&ala"-in%o4
pentru israelieni ,i pentru to)i cei interesa)i de pe (ntre/ul mapamond-
Fiecare su&iect este unic ,i special ,i (,i propune s$ r$spund$ la
(ntre&$rile cele mai semni%icati!e care ne %r$m0nt$ ai pe to)i-
Sunt citate aici %ra/mente din marea de (n)elepciune a C$r)ii 5o"ar
,i din multe alte scrieri ca&alistice- Cartea nu (,i propune s$ ne (n!e)e
Ca&ala' ci doar ne preint$ c0te!a idei alese din ea- Ne a,teapt$ o nou$
e6perien)$' o ie,ire (ntr7o e6pedi)ie (n ad0ncul inimii ,i deasupra puterii
de /0ndire-
8
.N9ELEPCIUNEA CA:ALEI ESTE # ;TIIN9A A<ANSAT-
CERCETEA5 TRIRILE-
CERCETEA5 PLCEREA-
<#I SUNTE9I IN<ITA9I
S # DESCHIDE9I = ;I S >USTA9I-
?
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
PUNCTUL DIN INIM
APARI9IA *PUNCTULUI .N INIM+ .N INTERI#RUL N#STRU'
PRE5ICERE A .NCEPUTULUI A<ENTURII E@TRA#RDINARE' UNICE' A
IE;IRII .N CLT#RIA .N 9ARA MINUNIL#R-
S REU;IM DIN PLIN
Hai s$ ne ima/in$m o secund$ c$ (ntr7o diminea)$ ne scul$m ,i
cunoa,tem Le/ea Uni!ersal$ a Realita)ii' Le/ea care conduce totul-
.n)ele/em ce merit$ s$ %acem ,i ce merit$ s$ e!it$m pentru a nu
primi r$spuns ne/ati!- Totul ne este clar ,i ne treim la !ia)$ precum
copiii = cu dorin)$ ,i c"e% e6traordinar ,i %$r$ at0tea temeri ,i in"i&i)ii-
Aceasta este e6act situa)ia (n care merit$ s$ tr$im-
;i' de %apt' de ce nuA De ce s$ nu reu,im (ntotdeaunaA De ce
totdeauna tre&uie s$ ne lo!im de pere)i' s$ primim lo!ituri ,i sa
e6periment$m necauriA De ce tre&uie s$ traim (n (ntunericA
Dac$ descoperim aceast$ Le/e Uni!ersal$ nu o sa mai a!em nicio
pro&lem$' !om ,ti e6act cum s$ ne descurc$m (n !ia)$ ,i cum s$ reu,im
din plin-
LE>EA SUPERI#AR
.n)elepciunea Ca&alei este o stiin)$ care cercetea$ descoperirea
conducerii superioare a (ntre/ii crea)ii-
.ntrea/a realitate este condus$ dupa o sin/ur$ le/e /eneral$' care se
c"eam$ Le/ea Naturii sau Le/ea Creatorului- Aceasta este Le/ea Iu&irii
>enerale' a Armoniei ,i a :inelui- Metoda Ca&alei ne d$ posi&ilitatea s$
descoperim aceast$ le/e ,i s$ ne construim !ia)a dup$ ea-
Cum este important ,i educati! s$ (n!e)i %iic$' c"imie ,i &iolo/ie ca
s$ te po)i de!olta normal' tot a,a de important ,i de educati! este s$
cuno,ti (n)elepciunea Ca&alei- Cunoa,terea Le/ii Uni!ersale a Crea)iei ,i
a !ie)ii corespun$toare' Ea ne !a scuti de su%erin)$' r$&oaie ,i deastre
naturale ,i ne !a duce la o stare de ec"ili&ru ,i armonie-
B
PUNCTUL DIN INIMA
LE>EA UNI<ERSAL A NATURII = CREAT#RUL = DRA>#STE ;I
DRUIRE
*#MUL ESTE SCLA< .N T#ATE MI;CARILE LUI ;I .NCTU;AT CU
CA:LURI DE #9EL' M#DELCNDU7SE DUP >USTURILE ;I MANIERELE
CEL#RLAL9I' ACE;TIA REPRE5ENTCND S#CIETATEA-+
A,a e6plic$ marele ca&alist Ra!- Ie"uda As"la/ *:aal HaSulam+ (n
articolul *Li&ertatea+-
ACEAST ALER>ARE MARAT#N ESTE PREA LUN>
Este posi&il s$ a!em totul' dar asta nu ne mai o%er$ (mplinire' nu ne
mai umple- .ntre timp noi reu,im s$ r$m0nem (n Doc' s$ trecem pe prim
plan )inte temporare' cu care ne ima/in$m pe noi (n,ine pe o cale &un$ =
&ani' cinstire' putere- Alt%el' ce ne ram0ne pe lumea astaA
Ne uit$m unii la al)ii ,i' %$r$ s$ ne /0ndim' %acem e6act acela,i lucru
ca ceilal)i- Ne spunem c$ *dac$ m$ comport ca cei din Durul meu' atunci
m$ simt &ine+- Ne ale/em o )int$ /eneral$ ,i pl$cut$ ,i aler/$m dup$ ea'
(ncerc0nd s$ ne ascundem de sentimentul de /ol interior-
Tre&uie s$ %ie ce!a care s$ ne )in$ tot timpul ocupa)i' alt%el o s$ ne
(nsp$im0nte (ntre&$ri despre eternitateE pentru ce tr$iesc' ce se (nt0mpl$
cu !ia)a meaA
Dar' mai de!reme sau mai t0riu' se tree,te (n noi *punctul din
inim$+ ,i nu !om mai %i (n stare sa ne /0ndim continuu' de diminea)a
p0n$ seara' numai la cele trupe,ti ,i lume,ti-
Dintr7o dat$' !om (ntele/e c$ aceast$ "$ituire a %ost aranDat$ anume'
ca s$ ne distra/$ de la ce e mai important-
C$' doar (nc"i0nd oc"ii ca s$ nu !edem' am i&utit s$ aler/$m
(mpreun$ cu ceilal)i- Dar nu mai a!em putere (n continuare--- To)i
continu$ (ntrecerea' dar noi co&or0m de pe traseu- DeDa nu ne mai atra/e'
nu mai !edem (n asta !reun rost-
Dorin)a noastr$ a p$truns at0t de ad0nc' (nc0t nu ne mai permite s$
continu$m s$ ne umplem cu )inte lume,ti- Acesta este punctul (n care
(ncepem s$ c$ut$m o )int$ superioar$-
*LUMINA C#FIL#R+ E@IST CA S NI SE PAR N#U C' DAC AM
A<EA UN MILI#N DE D#LARI' AM FI FERICI9I-
G
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
Al doilea Fir
La %iecare
Se tree,te o dat$ (n !ia)$'
De c0te!a ori (n !ia)$'
Aici ,i acolo
*Punctul din inim$+-
Uneori crei
C$ pur ,i simplu e,ti /ol-
Uneori'
Pur ,i simplu )i7e r$u-
Uneori'
Din di%erite moti!e
Care par a %i lume,ti
Sau--- poate %amiliale'
Tu crei
C$ totul !a trece'
;i se !a lini,ti'
;i !a %i &ine atunci-
;i nu (n)ele/i
C$ a,a se tree,te (n tine
*Punctul din inim$+'
.nceput de su%let'
Cap$t de %ir
Pentru a%larea iu&irii-
H
PUNCTUL DIN INIMA
TE A ;TEAPT UN PACHET
Atunci c0nd se tree,te (n noi /0ndul despre rostul !ie)ii e semn c$
atunci Creatorul ne in!it$ s$ !enim s$7L contact$m' s$ cre$m o le/$tur$
cu el-
Ca ,i cum cine!a ar &ate la u,a noastr$ ,i ar spuneE *A!e)i un
pac"etI+ A,a aDun/e la noi in!ita)ia-
R$m0ne la latitudinea noastr$ s$ desc"idem u,a ,i s$ primim
pac"etul' s$7l des%acem ,i' (n %unc)ie de con)inutul lui' s$ (n)ele/em cine
ni l7a trimis ,i cum s$ r$spundem la el-
Auim cioc$nitul (n u,$ dar a,tept$m--- St$m (n %otoliu ,i ne e lene
s$ ne scul$m' ,i stri/$m la po,ta,E *Las$ pac"etul l0n/$ u,$' te ro/I # s$7l
iau mai t0riuI+
Comportamentul acesta %ace ca treirea s$ se piard$' ,i cine ,tie
c0nd o s$ %ie data urm$toare c0nd !om mai aui cioc$nitul la u,a inimii
noastre---
C0nd primim o ast%el de in!ita)ie' merit$ s$ o %olosim imediat ,i
p0n$ la s%0r,it- S$ a%l$m ce este (n pac"et' s$ locali$m adresa
e6peditorului ,i---- s$7I cioc$nim la u,$-
DESC#PERIREA LUMII SPIRITUALE = DESC#PERIREA
CREAT#RULUI .N INTERI#RUL N#STRU
AICI ;I ACUM
.n Lumea Spiritual$ nu po)i aDun/e cu
trenul ,i nici &ur0nd cu a!ionul = pentru
c$ Ea' Lumea Spiritual$' se a%l$ (n noi-
Suntem capa&ili doar s$ in!it$m (n$untrul
nostru sim)irea spiritual$'
S$ ne ascu)im sim)urile'
S$ desc"idem lar/ percep)ia
Fa)a de ce se (nt0mpl$ c"iar aici-
;i atunci ne !om /$si (ntr7o a!entur$ care
nu se termin$' a!entur$ minunat$'
J
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
Care ne !a l$sa cu /urile c$scate de
admira)ie-
;i admira)ia !a cre,te din ce (n ce mai mult-
:UT#NUL MULT A ;TEPTAT
Cu to)ii urm$rim acum ima/inea acestei lumi ca ,i cum am urm$ri
to)i acela,i pro/ram de tele!iiune-
Ne7am o&i,nuit cu el ,i nici m$car nu ne (nc"ipuim c$ mai e6ist$ ,i
altul-
Deodat$ sim)im c$ (ncepem s$ ne plictisim' se tree,te (n noi
*punctul din inim$+' apare (n noi dorin)a de a sc"im&a pro/ramul- Cu
pu)in (nainte nici nu ne ima/inam c$ a,a ce!a e posi&il-
Treptat' (ncepem s$ (n)ele/em c$ este posi&il s$ sc"im&$m
pro/ramul' dar' numai dac$ (ntr7ade!$r dorim s$ tr$im (n el- Dorin)a
noastr$ este &utonul cu aDutorul c$ruia (l putem sc"im&a- .n momentul (n
care !om %i pre/ati)i' se !a aprinde imediat al doilea pro/ram (n mod
automat- Asta nu (nseamn$ c$ primul !a disp$rea' ci c$ al doilea (l !a
completa pe primul- <om !edea primul pro/ram pe %undalul celui de al
doilea-
Ast%el se !or uni cele doua lumi (n interiorul nostru' (ntr7o armonie
per%ect$-
K
DESPRE E># SI IU:IRE
DESPRE E># ; I IU:IRE
E/o 7ul omului
C0nd m$ uit la al)ii'
E/o7ul tree,te (n mine in!idie'
Ura
C$ nu am controlul-
Eu nu !reau ca celorlal)i s$ le %ie &ine'
Cel pu)in' nu mai &ine dec0t mie-
S$ %ie la ei numai un pic de &ine'
S$ i&0ndeasc$ oarecum'
Dar eu s$ i&0ndesc cu mult mai mult
;i asta s$ se !ad$ I
A <ENIT M#MENTUL S DE<ENIM LI:ERI
Natura noastr$ prin care sim)im aceast$ lume' pe noi tr$ind ,i
ac)ion0nd (n ea' ea este pro/ramul care ne desenea$ realitatea-
# numim *e/o+ = dorin)a de a primi ,i de a7)i %ace placere )ie ,i doar
pentru tine- C"iar ,i atunci c0nd e pe socoteala altuia-
Acest pro/ram ne (ncuie pe din$untru' ne (neac$ (n el' atra/e toat$
aten)ia noastr$ ,i c"iar ne o&li/$ s$ ne /0ndim numai la noi (n,ine-
Noi ac)ion$m numai dup$ acest pro/ram ,i nu suntem (n stare nici
m$car s$ ne ima/in$m c$ este posi&il alt%el ,i c$' poate' este ,i o alt$
realitate-
LM
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
E># 7 NATURA UMAN = D#RIN9A DE A PRIMI
Este interis s$ distru/em ce!a (n
interiorul nostru-
De%ectele cele mai mari tre&uie s$
r$m0n$-
Nu recre$m nimic'
Acestea !or %i doar unelte de lucru'
E6istente deDa (n noi
De la (nceput-
C#NTRASTE
.ntre&are E De ce am %ost crea)i cu e/o dac$ mai de!reme sau mai
t0riu tre&uie s$7l (ndrept$mA
Cunoa,tem lumea numai prin contraste- Cald7rece' al&7ne/ru-
Sim)im ce!a prin lipsa la altce!a- Dac$ totul era al& nu am %i sim)it nimic-
La %el ,i dac$ totul ar %i %ost ne/ru- Totdeauna a!em ne!oie de contraste'
di%eren)a dintre culori' dintre sentimente' dintre locuri- Sim)im
modi%ic$rile dintre lucruri ,i nu %iecare lucru (n parte-
Creatorul este iu&ire ,i d$ruire- Dar nu putem ,ti ce este d$ruirea
%ar$ s$ %im opu,i ei- Pentru asta a!em ne!oie de e/o 7 *aDutor prin
(mpotri!ire+' pentru ca acesta s$ %ie opusul Creatorului- ;i el !a %i cel care
ne !a aDuta s$7L cunoa,tem ,i s$7L sim)im pe Creator-
CREAT#RUL = D#RIN9A DE IU:IRE ;I DRUIRE
CREATURA = D#RIN9A DE PRIMIRE
PENTRU C ACUM SUNTEM .NT#R;I CU SPATELE LA CREAT#R'
N#I SUNTEM CEI CARE .L ASCUNDEM DE N#I-
*C#REC9IE+ = .NSEAMN C N#I D#:CNDIM CALITATEA IU:IRII
;I DRUIRII' NE C#MPARM CU CREAT#RUL ;I .NCEPEM S7L SIM9IM-
LL
DESPRE E># SI IU:IRE
Iu&ire-
Sensul ei e s$7l tratei pe cel$lalt ca pe
tine (nsu)i'
ast%el (nc0t dorin)ele lui s$ le ,tii ,i s$
le sim)i ca pe dorin)e ale tale'
iar tu s$ %aci totul ca s$ le satis%aci-
P#RNIM SPRE REALITATEA IU:IRII
.ntre&are E oamenii din Durul meu caut$ doar cum s$7mi %ac$ r$uI Ce
s$ %acem c0nd unul !rea s$ iu&easc$ ,i cel$lalt nuA
Iu&irea reciproc$ spre care tindem nu este posi&il$ (n interiorul e/o7
ului = eu (l iu&esc pe cel$lalt %iindc$ e &un cu mine ,i' de %apt' eu !reau
doar s$ pro%it de pe urma lui-
Iu&irea (n interiorul e/o7ului este ca *iu&irea pentru pe,ti+ 7 mie (mi
plac pe,tii pentru c$ (mi produc pl$cere- E6act (n acest %el' c0nd eu am
sena)ia de pl$cere de pe urma cui!a' mi7e &ine cu el ,i *(l iu&esc+- ;i (n
acela,i mod' (n clipa (n care deDa nu mai (mi e &ine cu el' (l respin/-
E6ist$' de asemenea' ,i o alt%el de iu&ire' pe care noi nu o cunoa,tem
(nc$- Ea se a%l$ deasupra socotelilor noastre e/oiste' peste natura noastr$-
C0nd se desc"ide (n %a)a noastr$ ima/inea (n care cu to)ii suntem
%ra/mente ale unui sistem unic ,i uni!ersal ,i (n care depindem unii de
al)ii' atunci ne (nclin$m (n %a)a %or)ei sistemului ,i se tree,te (n noi
iu&irea pentru ceilal)i-
;i' dincolo de aceast$ iu&ire' e6ist$ o iu&ire ,i mai (nalt$- Dincolo de
dependen)a reciproc$' (ns$,i calitatea iu&irii ne atra/e' %iindc$
recunoa,tem c$ a %i iu&itor ,i a d$rui este lucrul cel mai (nalt (n realitate-
Iu&irea ne permite s$ ne ridic$m peste capacitatea noastr$ o&i,nuit$
de percep)ie ,i (ncepem s$ sim)im o realitate di%erit$-
C0nd tendin)a noastr$ natural$ de a a&sor&i totul (n noi este
(nlocuit$ de aspira)ia de a iu&i ,i a da' realitatea at0t de (n/ust$ pe care o
sim)im acum eli&erea$ locul ,i (naintea noastr$ se desc"ide realitatea
complet$- Aceasta este realitatea spiritual$-
#mul care aDun/e s$ simt$ realitatea spiritual$' (n)ele/e c$ oamenii
nu se poart$ &ine unul cu cel$lalt' pentru c$ ei sunt controla)i (n mod
LN
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
natural de e/o ,i nu pentru c$ sunt r$i- El descoper$ c$ ei p$reau a,a'
datorit$ inten)iei ini)iale de a li se da posi&ilitatea s$ aDun/$ sin/uri s$
(n)elea/$ c$ e/o este nul' ,i s$ ias$ din e/o (ntr7o realitate a iu&irii-
LE>ATURILE DINTRE #AMENI LA NI<EL SPIRITUAL
.ntre&are E Mie mi se pare c$ oamenii pre%er$ s$ corespondee prin e7
mail ,i SMS (n loc s$ !or&easc$ unul cu altul- De ceA
E/o7ul s7a de!oltat ai (n a,a m$sur$' (nc0t noi pre%er$m s$ %im mai
mult (n le/$tur$ !irtual$ cu ceilal)i-
Nu (nseamn$ c$ noi (i !rem sau nu (i !rem pe ceilal)i' ci doar c$ ne
sim)im mai &ine' mai con%orta&il' mai (ntre/i dac$ ne conect$m cu ceilal)i
printr7un miDloc te"nic de comunicare' prin ecranul calculatorului' prin
intermediul a ce!a- De ceA
Fiindc$ a,a nu ne atin/em de corpurile celorlal)i' de %ormele lor
e6terioare-
Pentru a (n)ele/e de ce se (nt0mpl$ ast%el' tre&uie s$ cunoa,tem
r$d$cina %enomenului- *Dorin)a de primire+ din noi a e!oluat ,i !rea s$ se
ridice peste /radul de !ie)uitoare (n care se a%l$ corpul nostru- >radul de
simplu !ie)uitor deDa nu ne mai satis%ace' nu ne mai %urniea$ contactul
cu cel$lalt- C$ut$m o le/$tur$ mai pro%und$ cu aproapele ,i (ntre timp
trecem la o le/$tur$ !irtual$-
.n %aa urm$toare nici le/$tura !irtual$ nu o s$ ne mai satis%ac$ ,i o
s$ !rem o le/$tur$ ,i mai pro%und$- Prin le/$tura !irtual$ !om sim)i
ne!oia s$ %im le/a)i prin interiorul nostru la cot$ spiritual$ cu aproapele-
Cu c0t ne dep$rt$m %iic unii de al)ii' sim)im o dorin)$ din ce (n ce
mai mare s$ %im (n le/$tur$- Ast%el se e6plic$ re!olu)ia creat$ de internet
,i de ce to)i suntem at0t de atra,i de el-
De unde !ine aceast$ atrac)ie care c0teodat$ de!ine o&sesi!$A
Sim)im c$ tre&uie s$ umplem le/$tura noastr$ cu ceilal)i- Cu toate c$ ai
re)elele sociale ,i %orumurile sunt (n /eneral pline cu prostii ,i cu
si/uran)$ nu e6ist$ o satis%ac)ie ade!$rat$ (n aceast$ le/$tur$' totu,i ea
e6ist$ ,i ne %ace dependen)i-
L8
DESPRE E># SI IU:IRE
Creatorul a creat un sin/ur su%let
;i l7a (mp$r)it (n multe %ra/mente
mici'
Pentru ca ele s$ (n!e)e sin/ure
Ce (nseamn$ s$ se iu&easc$ (ntre ele
;i (mpreun$ s$ aDun/$ la El
L?
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
CREAT#RUL7<IN# ; I <E5I
.n anii copil$riei
To)i punem (ntre&$ri despre
semni%ica)ia !ie)ii'
Despre le/$tura cu Creatorul-
Ele sunt (ntre&$rile cele mai naturale
pe care ,i le pune omul-
Dar' dup$ aceea' le (n$&u,im (n
interiorul nostru ,i tr$im ca ro&o)ii-
NU7I NIMIC IN AFAR DE EL
Ima/ina)i7!$ un prunc (n !0rst$ de o i 7
Prima lui tr$ire'
E c$ cine!a (l (n/riDe,te-
Sena)ia c$ este cine!a mare'
Care ()i o%er$ o rela)ie cald$'
m0n/0ietoare' &un$-
Tu (nc$ nu e,ti (n stare s$7l (n)ele/i'
Dar ,tii c$7)i poart$ de /riD$'
Face pentru tine tot &inele'
;i tu e,ti complet su& controlul lui-
Ast%el' treptat'
<or (ncepe oamenii s$ simt$
In%luen)a care te conduce ,i7)i poart$ de
/riD$
In%luen)a For)ei Superioare'
For)a unic$ de pe lume-
LB
CREAT#RUL = <IN# SI <E5I
CREAT#R 1:#RE4 .NSEAMN <IN# ;I <E5I 1:# <ERE4
Di%erite credin)e descriu Creatorul ca pe ce!a din a%ara noastr$' dar
Ca&ala ne (n!a)$ c$ este interis s$ )i7L ima/inei pe Creator (n !reo
anumit$ %orm$ pentru c$ Creatorul este o calitate care se a%l$ (n interiorul
nostru-
*Creatorul+ = este calitatea iu&irii ,i a d$ruirii- Sensul cu!0ntului
Creator 1:ore4 este *<ino ,i <ei+ = ,i descoper$ (n tine (nsu)i calitatea
asta-
Nu e6ist$ nimic ,i nimeni e6tern ,i str$in pe care s$7l sluDimI Noi
muncim s$ ne corect$m pe noi (n,ine pentru a o&)ine calitatea iu&irii ,i a
d$ruirii' s$ aDun/em la Creator-
.n urm$ cu dou$ mii de ani am (ncetat s$7L mai sim)im pe Creator
(n noi = am ie,it (n e6il ,i ne7a disp$rut ima/inea lumii ade!$rate- Am
(nceput s$ credem c$ El' Creatorul' este cine!a care e6ist$ separat de noi'
,i nu c$ este o calitate care se descoper$ (n noi-
.n loc s$7L consider$m pe Creator ca %iind calitatea cea mai
important$ a crea)iei care ne (m&rac$' am (nceput s$ ne /0ndim la El ca
la *Cine!a+ separat ,i str$in-
Focus pe Creator
.n)elepciunea Ca&alei orientea$ omul
Cum s$ se roteasc$ pe din$untru
;i s$7L /$seasc$ pe Creator-
Este ca ,i cum ai c$uta )inta prin lentila
camerei de luat !ederi 7
Rotim la dreapta ,i la st0n/a'
Focali$m ima/inea din ce (n ce mai
mult'
P0n$ c0nd' dintr7o dat$'
<edem limpede-
LG
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
NE .NT#ARCEM LA CUN#A;TERE
.ntre&are E De ce Creatorul nu se &ucur$ c0nd omul are pl$cere ,i
satis%ac)ie (n !ia)a lui material$A
Asta nu *(l (nc0nt$+ pe Creator' pentru c$ nu pl$cerea asta "ot$r0se
s$ ne7o dea- La (nceput El a creat o stare (n care noi eram umplu)i cu
Lumin$' numai c$' acum' noi nu mai sim)im ast%el -
Noi ne a%l$m (ntr7o lume nes%0r,it$ ,i !e,nic$' dar care ne este
ascuns$- Ca un om (n stare de incon,tien)$' care se a%l$ (n aceast$ lume
dar' de %apt' sim)urile lui nu percep nimic-
Creatorul nu poate s$ ne lase %$r$ sim)uri' doar cu un lic$r de
lumin$ care ne7a %ost dat ca s$ ne reanimee cum!a-
Noi nu ,tim asta ,i suntem pre/$ti)i s$ ne mul)umim doar cu
pl$cerile pe care le sim)im acum' dar totodat$ e clar c$ planul Creatorului
este s$ ne aduc$ la pl$ceri cu mult mai mari ,i e imposi&il ca acest plan s$
nu se (mplineasc$-
C CMPUL IU:IRII
Creatorul este c0mpul spiritual al iu&irii ,i d$ruirii-
Noi ne mi,c$m prin el (n %unc)ie de sc"im&area dorin)ei noastre'
ceea ce ne men)ine tot timpul (n punctul nostru de asem$nare cu acest
c0mp-
De la (nceput suntem opu,i acestui c0mp ,i' de aceea' ne a%l$m pe
cercul lui cel mai dina%ar$' care se nume,te +lumea asta+-
.n concordan)a cu dorin)a noastr$ de a ne apropia de centru' de
calitatea Creatorului de iu&ire ,i d$ruire' atra/em asupra noastr$
in%luen)a c0mpului ,i el ne sc"im&$ poi)ia-
De aici e clar c$ nu tre&uie s$ cerem Creatorului s$7,i sc"im&e
atitudinea %a)$ de noi ,i nici s$ sper$m la o protec)ie special$ din partea
lui- E la %el de inutil ca ,i cum am ordona le/ii /ra!ita)iei s$ nu ac)ionee
asupra corpurilor noastre-
LH
CREAT#RUL = <IN# SI <E5I
Creatorul este For)$'
;i nu7I pas$ de cu!intele
noastre'
Ci de dorin)ele noastre
interioare-
;tiin)a Ca&alei ne (n!a)$
le/ile Lumii Spirituale' este
%iica spritual$-
*SUS+' .N NATURA' ESTE F#R9A CARE REAC9I#NEA5 NUMAI ;I
NUMAI LA RU>MINTEA #MULUI DE A SE TRANSF#RMA .N IU:IT#R ;I
DRUIT#R-
PUNCTUL ;I LUMINA
.ntre&are E Este posi&il ca !reo &usol$ interioar$ s$ ne (ndrume (n
de!oltarea spiritual$A
Ca s$ %im pre/ati)i pentru de!oltarea spiritual$' natura tree,te (n
noi dou$ sena)ii = prima este un /ol cu pri!ire la aceast$ lume ,i a doua
este atrac)ia /$sirii sursei !ie)ii' treirea *punctului din inim$+-
.ntruc0t lumea noastr$ este un c0mp spiritual asem$n$tor unui
c0mp ma/netic' acest punct ne !a aduce (n locul (n care (l putem "r$ni' (l
putem umple-
Tre&uie s$ (naint$m pe drumul nostru spiritual numai din acest
punct- S$ nu d$m creare nim$nui ,i s$ nu ne l$s$m in%luen)a)i de tot
%elul de idei inteli/ente care ni se spun' ci s$ !eri%ic$m totul noi (n,ine 7 (n
acest %el ne clari%ic$m drumul-
Clari%icarea se %ace numai ,i numai prin intermediul !oin)ei noastre
de a a%la ade!$rul- Nu a!em !oie s$ %im de acord c0nd ni se spune E *(nt0i
tre&uie s$ %aci--- * ,i a&ia dup$ aceea s$ ni se pun$ condi)iiO = NuI
Ca ,i cum a)i sta de&raca)i (n miDlocul uni!ersului' e6act a,a o s$
aDun/e)i la Creator-
Lumina este aceea care ac)ionea$ asupra punctului din !oi ,i (n
a%ar$ de !oi doi nu mai e nimic altce!a- .n!$)a)i cum s$ %ace)i le/$tura
dintre dorin)a !oastr$ ,i Lumin$ ,i pa,i)i (nainte-
LJ
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
LUMEA SPIRITUAL
C0nd Lumea Spiritual$ se
de!$luie
Noi descoperim o comoar$' sau
mai e6act o */aran)ie+ 7
Strat nou al realit$)ii =
Care din capul locului %usese
depus$ (n *contul+ nostru-
# LUME PLIN DE CLDUR
Sunt momente care dintr7o dat$ (l (nconDoar$ pe om si atunci are o
stare de emo)ie ,i (n$l)are su%leteasc$-
El simte c$ lumea din Durul lui este (m&i&at$ cu o anume putere' c$
aerul de!ine *dens+' c$ se umple cu o nou$ personalitate' c$ (l (nconDoar$
cu /0nduri ,i inten)ii care (i sunt adresate lui- Totul este (nc$rcat de
iu&ire-
Asta se (nt0mpl$ e6trem de rar- Dar e important ca la %inal s$7i
r$m0n$ (n inim$ un sentiment clar E aceasta a %ost Lumea Spiritual$
atins$ de mine-
Lumea Spiritual$ este o lume etern$ ,i puterea ei este imens$- Cine
urc$ c"iar ,i numai pe prima treapt$ spiritual$' cea mai mic$' are tr$irea
unui sentiment spiritual de un miliard de ori mai mare dec0t ceea ce
sim)ise p0n$ atunci-
LK
LUMEA SPIRITUALA
Unde Spirituale
Munca interioar$ a omului 7
Ea aranDea$ inima
;i sim)urile
Pentru a putea percepe Lumea
Spiritual$-
La %el cum r$sucim &utonul
radioului
;i prindem unda din aer-
La %el omul se r$suce,te pe el
(nsu,i
;i se acordea$ din ce (n ce mai
corect
Pe %rec!en)a spiritual$'
.n ac)iuni care se numesc
*inten)ii+-
P0n$ c0nd' dintr7o dat$' i se
desc"ide
# alt$ dimensiune
;i i se de!$luie Lumea Spiritual$-
INTEN 9IA = EA ESTE AC9IUNEA
Inten)ia' ea este sin/ura noastr$ ac)iune- Alte ac)iuni pur ,i simplu
nu e6ist$- Nu numai ac)iunile noastre mecanice' ci ,i dorin)ele noastre' de
%apt' nu e6ist$- Totul este imo&il' mort' st$ (n acela,i loc ca ,i cum ar %i
plantat (n p$m0nt = (n a%ar$ de inten)ie-
.n Lumea Spiritual$ se percep numai inten)iile noastre de a iu&i ,i
d$rui-
C0nd ele apar (n noi = noi ap$rem (n Lumea Spiritual$' c0nd ele
dispar = noi disp$rem din Lumea Spiritual$-
Asta se poate compara cu reultatul unei deri!ate a mi,c$rii- Dup$
cum a sta&ilit Einstein E o deplasare care se petrece cu !ite$ constant$
1adic$ nesc"im&at$4 este considerat$ ca o stare de repaos ,i' de aceea'
numai accelera)ia mi,c$rii tre&uie luat$ (n considera)ie-
NM
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
DESPRE PL CERE' LUMIN ;I <AS 1PLI4
.ntre&are E De ce oamenii sunt at0t de atra,i de se6A
.n Lumea Spiritual$' su%letul este (n starea de 5i!u/ 1alipire4 cu
Lumina- Aceasta este unitatea celor dou$ p$r)i ale crea)iei 7 masculin ,i
%eminin 7 ,i ea produce sena)ia celei mai mari pl$ceri posi&ileE umplerea
su%letului cu Lumin$- # copie a acestui act spiritual (n lumea material$
este cuplarea %iic$- De aceea' atrac)ia %a)$ de se6ul opus este considerat$
r$d$cina tuturor dorin)elor ,i pl$cerilor lumii noastre ,i deci ne preocup$
%oarte mult-
Pl$cerea se6ual$ din lumea noastr$ demonstrea$ %oarte &ine
di%eren)a dintre pl$cerea spiritual$ ,i cea %iic$- # persoan$ se /0nde,te
la se6 tot timpul ,i !iualiea$ enorme pl$ceri care (l a,teapt$' dar' dup$
!0r%ul de satis%ac)ie' pl$cerea sl$&e,te ,i dispare imediat- ;i iar$,i (ncepe
/oana dup$ urm$toarea pl$cere-
De ceA Pentru c$ Lumina ,i dorin)a se anulea$ reciproc- Cu alte
cu!inte' pl$cerea care umple dorin)a (n mod direct anulea$ sim)irea
pl$cerii' e6act cum se anulea$ plus ,i minus- Dispari)ia am0ndurora
duce la o du&l$ /olire- De aceea se spune Q Murind' o persoan$ nu
prime,te nici m$car o Dum$tate din ceea ce a dorit+-
Pl$cerea spiritual$ lucrea$ di%erit- S$ %ii (n Lumea Spiritual$
(nseamn$ s$ ai ecran' s$ ai capacitatea de a primi Lumina (n interiorul
!asului cu aspira)ia de a7i produce satis%ac)ie celui care d$ Lumina'
Creatorului- Pentru aceasta tre&uie do&0ndit$ calitatea Creatorului'
proprietatea de a iu&i ,i de a d$rui-
Ce o&)inem din astaA Alipire spiritual$' alipire ne(ntrerupt$' care se
intensi%ic$ ,i (i d$ omului sena)ia !ie)ii eterne-
De %apt' (n mod incon,tient ,i din ad0ncul su%letului' to)i aspir$m
numai la aceast$ alipire' (n numele c$reia am %ost crea)i-
DE CE PENTRU FEMEI ESTE A ; A DE IMP#RTANT S
FIE FRUM#ASE
.ntre&are E De ce %emeile se preocup$ a,a de mult de aspectul lor
e6teriorA Care este r$d$cina importan)ei pe care o are aspectul ei e6terior
(n proprii ei oc"i ,i (n cei ai &$r&a)ilorA
NL
LUMEA SPIRITUALA
Tendin)a %emeilor s$ se (mpodo&easc$ (,i are sursa (n r$d$cina
superioar$' Q(mpodo&irea+ (nseamn$ s$ ne corect$m (n concordan)$ cu
Creatorul' cu %or)a iu&irii ,i a d$ruirii-
Tendin)a aceasta este (nr$d$cinat$ ad0nc (n spiritul nostru- .n noi se
a%l$ Qpunctul din inim$+ care ne tree,te dorin)a de a Q(mpodo&i+ natura
noastr$ e/oist$ Qur0t$+' s7o (n%rumuse)$m-
A %i %rumos (nseamn$ a %i asemanator Creatorului- #mul de!ine
%rumos c0nd (l iluminea$ Lumina Creatorului-
De ce tocmai %emeia se (mpodo&e,teA Fiindc$ (n lumea noastr$
%emeia sim&oliea$ QMalc"ut+' r$d$cina crea)iei- :$r&atul ,i %emeia' mire
,i mireas$ = sim&oliea$ rela)ia dintre Creator ,i creatur$- Creatura =
%emeia' Creatorul = &$r&atul-
De aici reult$ c$ %iecare dintre noi = %emei ,i &$r&a)i deopotri!$
tre&uie s$ (n!$)$m s$ ne (mpodo&im su%letele' s$ %im %rumo,iI
NN
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
MET#DA C#RECT RII
LUMINA .NC#NFURT#ARE
Pe i ce trece' aDun/em la concluia c$ tre&uie s$ ale/em !ia)a ,i
iu&irea' pentru c$' at0ta timp c0t e/o7ul continu$ s$ st$p0neasc$' s%0r,itul
lumii se apropie- Far$ aDutor (ns$' nu !om putea s$ ne ridic$m deasupra
e/o7ului- A,a ne7am n$scut- Pentru acest moti! a!em ne!oie de o %or)a din
a%ara noastr$ ,i care nu e6ist$ pe lumea noastr$- De aceea ni s7a dat
metoda corect$rii = Ca&ala-
# %or)$ special$ reid$ (n .n)elepciunea Ca&alei' %or)a care poate
crea (n noi o calitate nou$- Scrierile de Ca&ala autentic$ ne descriu natura
Creatorului' Lumea Superioara ,i procesele care se petrec (n aceast$
Lume- .n timp ce (n!$)$m din scrieri despre situa)ii opuse celor din lumea
noastr$' despre ac)iuni ale iu&irii ,i d$ruirii' atra/em din ele %or)a c$tre
noi-
Radia)ia aceasta a situa)iilor superioare peste situa)ia noastr$
preent$ se nume,te ac)iunea Luminii care Corectea$' QLumina
.nconDur$toare+- La urma urmei' Lumina .nconDur$toare are ca e%ect
dorin)a intens$ de a c$p$ta calitatea Creatorului-
:aal HaSulam e6plic$ aceasta (n %elul urm$tor E Q Din dorin)a
puternic$ de a (n)ele/e ce (n!$)$m treim asupra noastr$ Luminile care
.nconDoar$ su%letele ,i ele (l apropie pe om %oarte mult de atin/erea
(mplinirii-+ 1Introducere (n studiul ece S%irot4
RU> MINTEA DE A AFUN>E LA PERFEC9IUNE
.ntre&are E Cum se poate e6plica (n cu!inte simple cum ac)ionea$
QLumina .nconDur$toare+' QLumina care te (ntoarce la :ine%$c$tor+A
Natura' For)a Superioar$' For)a Iu&irii ,i a D$ruirii' se a%l$ (n
le/$turile dintre toate p$r)ile Crea)iei pe care ea (ns$,i le7a desenat'
e6istente (ntr7o armonie ,i comunicare reciproc$' per%ecte-
Noi ne sim)im r$u' %iindc$ am ie,it din acest sistem inte/ral- Dac$
!rem sa ne sim)im &ine' tre&uie s$ (ncerc$m s$ ne (ntoarcem la acest
sistem care se c"eam$ Q(ntre/' complet' per%ect+-
N8
MET#DA C#RECTARII
Cum ne (ntoarcemA C0nd !rem ,i %acem e%ort pentru a ne (ntoarce (n
sistem' treim aceast$ %or)$ care ne in%luen)ea$- Asta se c"eam$ c$
atra/em asupra noastr$ QLumina .nconDur$toare 1#r Mec"i%4+' QLumina
care te (ntoarce la :ine%$c$tor 1#r Ma"ir laMuta!4' %or)a care ne (ntoarce
(n interiorul acestui sistem /eneral-
Aceast$ %or)$ ac)ionea$ (n %unc)ie de intensitatea dorin)ei noastre'
adic$' (n aceea,i m$sur$ (n care suntem (n stare s$ o stimul$m' s$ cerem
,i s$ dorim s$ apar)inem sistemului-
TRECEREA DE LA L#C#M#TI< LA A<I#NUL
E<#LU9IEI
Cine poate s$ e6plice de ce &e&elu,ul cre,te ,i se maturiea$A De ce
nu r$m0ne cum era ieriA ;tiin)a poate s$ e6plice ce se (nt0mpl$ (n
interiorul materiei' dar ea nu !ede moti!ul care se a%l$ (n a%ara materiei
,i care (l o&li/$ pe &e&elu, s$ se de!olte-
Am a&andonat ,tiin)a (n urm$ cu c0te!a eci de ani pentru c$ asta a
%ost e6act ce am !rut s$ ,tiu = de unde !ine %or)a !ie)iiA Unde se a%l$A .n
atomiA .n moleculeA .n sistemele e6istente (n interiorul celulelorA Dar am
a%lat c$ ,tiin)a nu cerceteaa asta- Dac$ e a,a' nu numai c$ nu ,tim prea
multe' dar nici m$car nu (ncerc$m s$ a%l$m' ,i m7am (ntre&at pentru ce
merit$ s$ studie astaA
Dup$ Ca&ala' asupra &e&elu,ului ac)ionea$ aceea,i %or)$ care
ac)ionea$ asupra oric$rei alte par)i a crea)iei ,i (l de!olt$- Aceasta este
Lumina <ie)ii' For)a Superioar$' care ac)ionea$ (n crea)ie ,i care
de!olt$ materia de la mineral la !e/etal' animal ,i !or&itor- Alt%el'
materia r$m0ne moart$ %ar$ nicio sc"im&are-
Lumina <ie)ii nu poate %i perceput$ ,i nici m$surat$ cu !reun
aparat- <edem numai reultatele ac)iunii ei E &e&elu,ul se de!olt$ de la o
i la alta' de la o clip$ la alta- .n lumea noastr$ aceast$ Lumin$
%unc)ionea$ ca e!olu)ie natural$- Locomoti!a e!olu)iei tra/e cu !itea ei'
adic$' For)a Superioar$ ac)ionea$ asupra materiei ,i o (mpin/e c$tre
)inta presta&ilit$-
Dac$ intr$m (n Lumea Spiritual$' se poate cerceta %iecare etap$ a
e!olu)iei c"iar de la perioada dinoaurilor = dac$ !$ dori)i la un moment
dat s$ ,ti)i despre asta = po)i s$ !ei c$ toate %ormele str$!ec"i sunt ,tiute
de la (nceput ,i au %ost o&li/ate s$7,i (m&race %ormele' (n acord cu
di!ersele com&ina)ii (ntre %or)ele de primire ,i d$ruire-
N?
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
.n)elepciunea Ca&alei descrie situa)iile care !or urma (n de!oltarea
noastr$- Atunci c0nd o studiem cu dorin)a de a e!olua' c"em$m (n mod
con,tient Lumina <ie)ii s$ ac)ionee asupra noastr$- .ntr7un asemenea
ca' ac)iunea Luminii <ie)ii asupra noastr$ este de%init$ ca QLumina
.nconDur$toare+- Ast$i' posi&ilitatea de a %ace acest lucru este desc"is$
%iec$ruia dintre noi-
Cartea 5o"ar este un %lu!iu
Care iese din >r$dina Raiului
;i cur/e prin inima omului-
F$r$ Cartea 5o"ar
Nu ne !om putea concentra la
Lumea Spiritual$ din
interiorul nostru'
;i !om !edea !e,nic numai
ima/inea e6terioar$'
Ima/inea lumii materiale'
Lumea e%ectelor-
CARTEA 5#HAR = P#DUL CTRE LUMEA ASCUNS
Cartea cea mai important$ (n ,tiin)a Ca&alei este Cartea 5o"ar- Ea a
%ost scris$ de un /rup de ece mecu&alim 1ca&ali,ti4 mari' /rup care nu a
mai a!ut asem$nare (n istorie-
Ei au creat un pod lin/!istic' o ,tiin)$' sentimente' %or)e ,i lumini'
(ntre sim)irea noastr$ ,i %elul (n care (n)ele/em aceast$ lume aparent$ ,i
(n)ele/erea lumii ascunse-
C0nd (n!$)$m din Cartea 5o"ar ,i (ncerc$m s$ intr$m (n starea pe
care au dorit ca&ali,tii s$ ne7o transmit$ suntem asem$n$tori unui
&e&elu, care desc"ide oc"ii ,i /ura s$ (n)elea/$ cu ardoare tot ce7i spune
mama lui- El nu (n)ele/e nimic' ci doar se uit$ la ea ,i7,i transmite
%ericirea cu aDutorul mi,c$rilor-
Din interiorul nostru' din interiorul st$rii de necunoa,tere' din
su&con,tient' (ncepe s$ apar$ un uni!ers nou' o lume nou$' opus$ din ce
(n ce mai mult celei cu care suntem o&i,nui)i- Ast%el' treptat' ascunsul
(ncepe s$ se de!$luie-
NB
MET#DA C#RECTARII
De aceea' 5o"ar nu se Q(n!a)$+' ci se Qdescoper$+ prin ardoarea ,i
perse!eren)a noastr$ (n dorin)a de a sim)i lumea ascuns$-
Nu de/ea&a' (n %iecare loc (n care scriu ca&ali,tii despre Cartea
5o"ar' ei nu %olosesc termenul de QCartea 5o"ar+' ci spun doar QCartea+- Ei
ne arat$ prin asta c$ nu e6ist$ nicio alt$ carte pe lume (n a%ar$ de EaI
Ce este special (n Cartea 5o"ar este
C$ poate s$ ia pe oricine care c"iar (,i
dore,te
;i s$7l duc$ (n Lumea Spiritual$-
INTR#DUCERE LA *EU .NSUMI+
.ntre&are E S7a (nt0mplat s$ (ncep s$ urm$resc pe pro/ramul GG' la
tele!ior' lec)ia pe care o )ii cu studen)ii t$i despre Cartea 5o"ar ,i alte
scrieri ca&alistice- Ade!arul e c$ nu am (n)eles multe' dar am sim)it c$
este acolo ce!a deose&it- Dar' are sens s$ continui s$ urm$resc lec)iile
c"iar dac$ nu (ntele/A
De &un$ seam$' daI Urm$rirea acestor lec)ii tree,te in%luen)a
Luminii .nconDur$toare asupra ta' c"iar dac$ nu (n)ele/i cu creierul ceea
ce (n!e)i- De aceea se spuneE *inima (n)ele/e+-
;i' (n special c0nd (n!$)$m din Cartea 5o"ar' (nt0lnim o mul)ime de
lucruri care nu ne sunt clare- .n!$)$m s$ le cunoa,tem treptat' dar de
%apt' nici nu este c"iar at0t de important-
Po)i asem$na asta copilului care !ede multe lucruri noi ,i
necunoscute (n Durul lui- El se (ntrea&$ (n %iecare clip$ pentru ce a!em
ne!oie de asta' ,i %$r$ s$ (n)elea/$ moti!ul' el (n!a)$ s$ cunoasc$ aceast$
lume (n mod intensi!' pur ,i simplu-
Nu tre&uie s$ te temi c$ materialul nu7)i este cunoscut ,i c$ nu ,tii
nimic le/at de asta- Tre&uie doar s$ ascul)i' s$ atin/i totul' s$ treci prin
(n$untrul t$u' s$ !rei s$ (n)ele/i- Acesta este sin/urul drum c$tre
cunoa,terea lumii = a lumii noastre ,i a lumii spirituale-
Cartea 5o"ar ,i toate scrierile ca&alistice se adresea$ %or)elor
interioare care se a%l$ (n noi- Ele ne aDut$ s$ le cunoa,tem treptat- .n
NG
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
%unc)ie de de!oltarea noastr$' primim ocaia sa lucr$m cu aceste %or)e =
s$ le or/ani$m ,i s$ le %olosim (n mod corect-
LUMINA >RA 9 IEI DI<INE .NTR7# MARE DE LUMIN
A . N 9 ELEPCIUNII
Noi e6ist$m (ntr7o stare %i6$' numit$ in%init$- Creatorul !rea sa ne
umple cu o lumin$ nes%0r,it$' s$ (n)ele/em ,i s$ sim)im *de la s%0r,itul
lumii ,i p0na la s%0r,itul ei+- Pro&lema este c$ noi suntem complet (nc"i,i-
Ne lipse,te sim)ul cu aDutorul c$ruia s$ putem sim)i toat$ realitatea-
Corpului nostru (i lipse,te un sim) suplimentar celor cinci sim)uri
proprii prin care sim)im numai aceast$ lume-
E6ist$ un sim) (n plus' pe care nu (l a!em acum' care se nume,te
*su%let+- ;i (n el sunt cinci sim)uri proprii numite E 3eter 1coroan$4' "o"ma
1(n)elepciune4' &ina 1inteli/en)$4' ti%eret 1/lorie4 ,i malc"ut 1re/at4' care ne
desc"id su%letul pentru a sim)i lumea spiritual$-
Ce ne lipse,te nou$ pentru a ne desc"ide su%letul ca s$ sim)im c$ ne
a%l$m c"iar ,i acum (n lumea in%init$' c$ (n Durul nostru totul luminea$'
c$ nu sunt /rani)eA Un sin/ur lucru' Lumina >ra)iei Di!ine 1#r
Hasadim4- Aceasta este iu&ire' d$ruire' (n$l)area peste e/o-
.n termeni ca&alistici' ne a%l$m acum (ntr7o mare de Lumin$ a
.n)elepciunii 1#r Ho"ma4' dar' putem s$ o descoperim numai (n m$sura (n
care ne desc"idem pe noi (n,ine pentru Lumina >ra)iei Di!ine 1#r
Hasadim4-
C0nd omul presea$ (n !reun %el (n Lumina .n)elepciunii' iar
su%letul nu are Lumina >ra)iei Di!ine care s$7l desc"id$' s$7l luminee =
el descoper$ numai *(ntuneric+-
*Punctul din inim$+ care se a%l$ (n noi acum este ca o %$r0m$ de
s$m0n)$ de su%let- .n!$)area Ca&alei aduce semin)ei *Lumina
.nconDur$toare+ ,i aceasta construie,te (n ea' treptat' Lumina >ra)iei
Di!ine- Ast%el ne de!olt$m su%letul ,i (l umplem cu Lumina .n)elepciunii-
PL CERE INFINIT
.n)elepciunea Ca&alei' ea este ,tiin)a care ac)ionea$ (n Ca&ala-
Ca&ala (ntre/ii a&unden)e destinat$ nou$- Ea e6plic$ cum s$ primim ,i s$
NH
MET#DA C#RECTARII
transmitem prin noi pl$cere imens$ ,i !e,nic$-
<e,nic$ = deoarece c0nd transmitem prin noi acest preaplin al
tuturor su%letelor nu ne s%0r,im- La %el ca mama care7,i iu&e,te to)i copiii
,i este %ericit$ c$ d$ruie,te din preaplinul ei la to)i-
9 INTA CREA 9 IEI ESTE S TE :UCURI
.ntre&are E Tot nu (n)ele/ ce c0,ti/ eu din iu&irea aproapeluiA
Iu&irea aproapelui nu este )inta' ci miDlocul- 9inta crea)iei este s$ te
&ucuriI ;i ca s$ te &ucuri (ntr7ade!$r' ai ne!oie de *ustensile 13elim4+
mari' !as 13li4 de primire = dorin)e mari de &ucurie care s$7l umple din
a&unden)a-
Am %ost creat cu un !as 13li4 mic de tot' in%im- Eu m$n0nc pu)in' de
aDuns' nu !reau mai mult I Aler/ c$tre o alt$ pl$cere trupeasc$' m$ &ucur'
am terminatI Mer/ s$ !ad ce!a' se s%0r,e,te--- Pl$ceri mai mari dec0t ceea
ce primesc acum nu sunt (n stare s$ primesc-
C0nd aud c$ )inta crea)iei este s$ m$ &ucur' ce pot s$7mi ima/ine (n
plusA S$ mi se dea o %riptur$ de LMM de 3/A Nu pot s$ o m$n0ncI S$ mi se
dea o pl$cere a,a de mare c0t s$---c0t s$ plesnescA <asul meu nu este
capa&il de mai mult- Ce este de %$cutA
Cei care deDa au trecut de aceast$ de!oltare ne e6plic$ cum c$ (n
%orma (n care este !asul meu acum' aceasta i se pare lui a&unden)$' nu
poate mai mult- Doar dac$ (l m$resc poate cuprinde mai mult-
Cum m$rim !asulA Prin ad$u/area de !ase din a%ar$' e6terioare- Eu
primesc ,i transmit prin intermediul meu c$tre aceste !ase e6terioare
mie' in%inite pl$ceri-
De aceea' *iu&irea aproapelui+ dup$ cum o percepem noi acum e o
no)iune %oarte &ul!ersant$- Nu am aici niciun *aproape+- Sunt
*ustensilele+ mele' care (mi par acum e6terioare' numai pentru ca s$ pot
din nou s$ mi le alipesc ,i s$ urc ast%el treptele c$tre Creator-
NJ
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
SENTIMENTE ; I ST RI
Nu s $ /"ice,ti' s$ controlei
destinul
#mul nu ,tie
Ce o s$ i se (nt0mple (n clipa urm$toare'
;i (i e %oarte /reu s$ %ie de acord cu asta-
Dar eu'
Nu !reau doar s$ ,tiu !iitorul'
<reau s$7l controle-
Nu am ne!oie de /"icitori'
Ci de miDloace spirituale superioare
Care m$ implic$ (n %ormele mele
!iitoare-
Dorin )a care aprinde Lumina
.ntuneric (nseamn$ lipsa le/$turii cu
ceilal)i-
Aceasta este asemenea unui circuit
electric
.n care toate le/$turile dintre
componente sunt (ntrerupte
;i de aceea curentul nu circul$-
Dac$ (ntr7ade!$r !om dori s$ ne unim'
Aceast$ dorin)$ !a aprinde lumina-
NK
SENTIMENTE SI STARI
RU ; INEA E M#T#RUL DE5<#LT RII
Mereu tre&uie s$ ne aDust$m la cine ,tie ce standard /eneral de
comportament' ca s$ nu ne sim)im ru,ina)i-
.n principiu' tot ceea ce %acem (n lumea noastr$' este numai
umplutura necesar$ e6isten)ei = impus$ de ne!oia de a e!ita sena)ia de
ru,ine' s$ nu ne sim)im prost-
De unde ne !ine astaA Din rad$cina ini)ial$' e6istent$ deDa (n /enea
crea)iei' cu mult (naintea %orm$rii lumii noastre cu tot ceea ce este (n ea-
Creatorul 1dorin)a de d$ruire4 a creat creatura 1dorin)a de primire4
,i a umplut7o cu Lumin$- Dup$ aceea' pentru c$ creatura se &ucura de
Lumin$' El i7a preciat c$ este un %actor mai presus de ea' care o umple cu
aceast$ Lumin$ ,i' acest %apt a determinat7o pe creatur$ s$ se simt$
ru,inat$- Aceast$ ru,ine este primul r$spuns al creaturii la sim)irea
Creatorului ,i de aceea este sin/urul lucru care ne umple pentru a %i e/ali
Creatorului-
Acesta este moti!ul c$' (n lumea noastr$' %iind pro!enit din Lumea
Superioar$' sentimentul de ru,ine' su& toate %ormele' ne conduce (n toate
ac)iunile noastre-
De ce sim )im sin/ur$tate
1c"iar dac$ suntem (nconDura)i
de oameni4
Sentimentul sin/ur$t$)ii e6ist$
Pentru a crea (n noi ne!oia
De le/$tur$ ,i unire ade!$rat$
Cu mai mul)i oameni'
Cu Creatorul'
Cel care ne !a umple cu Lumin$-
> C NDURI DESPRE DURERE
Durerea este un r$spuns al corpului la tot %elul de dis%unc)ii ale sale-
8M
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
Durerea apare din caua unui pericol' durerea te %or)ea$ s$ %ii (n
mi,care' s$ te apropii ,i s$ te (ndep$rtei' s$ %ii con,tient de moti!ul
durerii' s$ aDun/i la acceptare ,i s$ treci la st$ri noi-
Durerea este sin/ura %or)a care in%luen)ea$ e/o7ul nostru-
M$ doare pentru c$ mi7e r$u mie' pentru c$ le e r$u altora ,i pentru
c$ le e &ine altora-
Durerea *(mpun/e+ de la spate ,i %or)ea$ de!oltarea-
Durerea care reult$ din /olul interior (mpin/e (nainte spre umplere-
Toate tr$irile decur/ din ciocniri' din contacte' din presiune = din
durere-
Pl$cerea se %ace sim)it$ numai dup$ ce sim)i (nainte durerea' din
su%erin)$ sau din a,teptare-
Trecem peste durere numai dac$ ne ridic$m peste e/o- Deodat$'
(n)ele/em c$ este posi&il s$ (naint$m nu prin lips$ ci prin umplere total$'
complet$' care nu are la &a$ durereaR umplere ie,it$ din (mplinire'
umplere care nu reult$ din necesitate' ci din iu&ire-
LUMINA CARE NU SE <A STIN>E NICI#DAT
C0nd aDun/em la Dum$tatea !ie)ii' (ncepem s$ dec$dem' s$ murim
treptat-
Este dorin)a noastr$ care decade ,i pierde puterea s$ (naintee' nu
corpul-
Dar dac$ (ncepem s$ ne de!olt$m spiritual' primim ener/ie ,i
dorin)a de (naintare' ne sim)im precum copiii = tot timpul plini de dorin)e'
tot timpul ne (nnoim-
DESPRE FRICA ADE<ARAT
Cine desc"ide Cartea 5o"ar a%l$ c$ prima corectare care ac)ionea$
asupra noastr$ este atin/erea %ricii ade!$rate-
.n /eneral oamenii au dou$ %eluri de %ric$ trupeasc$ E de aceast$
lume 1s$ se descurce (n !ia)$' s$n$tate' /enera)ia urm$toare etc-4' ,i de
lumea cealalt$ 1s$7,i pre/$teasc$ raiul sau iadul4---
Procesul de!olt$rii spirituale ne %ace s$ (nt0lnim un %el nou de %ric$
= %rica ade!arat$' impresionant$ = dac$ !om putea s$ de!enim
asem$n$tori Creatorului' dac$ !om aDun/e la calitatea &un$t$)ii ,i iu&irii
8L
SENTIMENTE SI STARI
pentru ceilal)i ,i pentru ElA
.n!$)area Ca&alei desc"ide (n noi sentimentul unit$)ii (n toate ,i' de
asemenea sc"im&$ spaimele p$m0nte,ti cu o team$ ade!$rat$-
M C NDRIE SL
.ntre&are E Ce %acem c0nd so)ul ,i so)ia se (ntorc cu spatele unul la
cel$lalt' nici unul dintre ei nu este (n stare s$ se (ntoarc$ ,i s$ se (mpaceA
M0ndria este ultima treapt$ ,i cea mai (nalt$ a e/o7ului- #mul nu
poate s$ calce peste m0ndria lui' c$ci simte c$ asta (l anulea$' pierde
unicitatea lui- Dac$ introducem ,i un al treilea %actor (n aceast$ %oto/ra%ie
ea ar putea s$ se sc"im&e- Factorul suplimentar este Creatorul' preen)a
di!in$ dintre ei ,i de aceea se spune' *&$r&at ,i %emeie 1i, !e i,a4- Se mai
spune E Nu este di!initate 1 re%erire la !e' *,i+ care repreint$ di!initatea4
= %oc 1e,4 a)i m0ncat-
Cum reol!$m pro&lemaA Dac$ nu anul$m m0ndria' e/o7ul' opiniile
(mp$r)ite ,i di%eren)eleR nici m$car nu (ncerc$m s$ ne (n)ele/em unul pe
cel$lat' s$ %acem pace (ntre noi' dac$ ne este su%icient s$ (ndrept$m doar
at0t' de asta se ocup$ psi"olo/ia- Dar pro&lema !a e6ploda (n noi la tura
urm$toare-
De aceea' noi ne ocup$m de cea de a treia parte dintre !oi- Tu ,i ea
sunte)i di%eri)i unul de cel$lat' p$r)i- Fiecare dintre !oi a!e)i m0ndrie dar
a!e)i ,i o )int$ superioar$ comun$ = descoperirea Creatorului- ;i (n ea !oi
!$ uni)i-
> C NDIREA ESTE SER<IT#AREA D#RIN 9 EL#R
Creatorul a creat dorin)a de primire de pl$cere ,i nimic (n a%ar$ de
asta- # dorin)$ mai mare de pl$cere controlea$ o dorin)$ mai mic$-
Dac$ e a,a' ce este /0ndirea' creierulA >0ndirea ne aDut$ s$ trecem
de la o dorin)$ la alta' de la o stare la alta' de la o %orm$ anume de dorin)$
la o alt$ %orm$ de dorin)$-
Dorin)a este materialul crea)iei- >0ndirea este miDlocul care ne aDut$
s$ ne %olosim de aceste dorin)e' s$ le includem (n noi' s$ ne mi,c$m pe
c0mpul de %or)e al acestor dorin)e = de la %or)a unei dorin)e mai mari la
%or)a unei dorin)e mai mici' sau in!ers' asem$n$tor cu apropierea sau
dep$rtarea de un ma/net-
8N
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
De aceea' indi%erent ce !reau eu acum' dorin)a !a %i aceea care m$ !a
conduce (n tot ce %ac-
Pentru asta tre&uie s$ %olosesc puterea /0ndirii (n a,a %el (nc0t s$
m$ aDute s$ m$ (n)ele/ ,i s$ m$ sc"im& pe mine (nsumi' adic$' dorin)a
mea' starea mea' condi)iile (n care m$ a%lu ,i care sunt rele- E6ist$
condi)ii mult mai &uneI
.n ,tiin)a Ca&alei analie dorin)a (n care m$ a%lu prin /0ndire ,i o
intitule *cunoa,terea r$ului+- De!oltarea (n mine a acestei /0ndiri se
%ace prin ac)iunea Luminii Superioare- Creierul ,i sim)irea lucrea$' se
str$duiesc pentru noi s$ analiee- Dar' (ntotdeauna' nou$ ne place o
sin/ur$ sc"em$ E dorin)$7/0ndire7dorin)$-
T 0n$r la nes%0r,it
Ca&ala se ocup$ de su%let'
Sin/ura parte din corp care nu
(m&$tr0ne,te-
;i cu c0t te ocupi de el mai mult'
Cu at0t (l %aci mai t0n$rI
.ntr7at0t (nc0t'
Uneori' c"iar nu7)i este pl$cut %a)a de
ceilal)i
C$ tu ar$)i ,i te compor)i at0t de
copil$re,te'
C0nd to)i (n Durul t$u sunt a,a de
serio,i'
At0t de in%atua)i ,i de solii'
Iar tu = mereu copil-
88
C#NSTRUIM # LUME N#UA
C#NSTRUIM # LUME N#U
C0nd' (n s%$r,it' !a %i ,i aici &ineA
;i ast%el' %iecare din noi'
.ncepe s$ se /0ndeasc$
Nu numai la el'
Dar ,i la ceilal)i-
; I AI ALES .N <IA 9
Mul)i mi se adresea$ at0t din )ar$ c0t ,i de peste "otare' plini de
team$ (n ceea ce pri!e,te !iitorul-
St$rile noastre urm$toare depind de (n)ele/erea e!enimentelor- Dac$
!om (n)ele/e /0ndirea crea)iei' ne !om re/$si %erici)i ,i (n si/uran)$'
(ntre/i ,i per%ec)i-
P0n$ (n secolul NL nu am a!ut ale/ere li&er$ - De!oltarea noastr$
era (n mod stimulat' automat' datorat$ cre,terii constante a impulsurilor
e/oiste interioare-
Acum' c0nd e/oismul uman a aDuns la o de!oltare ma6im$ ni se
de!$luie posi&ilitatea ale/erii li&ere- Este (n puterea noastr$ s$ ne
ridic$m peste natura noastr$ e/oist$ ,i s$ nu mai depindem de ea-
Dac$ ne !om %olosi de aceast$ posi&ilitate !om ie,i pe drum drept 1,i
cu cea mai pu)in$ durere4 spre o alt$ natur$' la o alt$ dimensiune a
realit$)ii' la un alt mod de a sim)i !ia)a = (ntrea/a realitate' complet$ ,i
etern$-
C"iar dac$ nu !om ale/e drumul trani)iei con,tiente c$tre
Dimensiunea Superioar$' pro/ramul Naturii !a (n!in/e (n orice ca' dup$
cum a (n!ins ,i p0n$ ai- Dar aceasta !a %i (nso)it$ de in%luen)a /rea a
*presiunii de!olt$rii+ asupra noastr$-
Noi suntem sin/urele creaturi responsa&ile din uni!ers' pentru care
a %ost creat totul' %iindc$ numai noi suntem (n stare s$ ne (n$l)$m la o
dimensiune superioar$-
Misiunea este serioas$' scopul minunat- Starea (n care se a%l$
omenirea ai o&il/$ la c$utare' de aceea e o stare &un$- De aceea nu
8?
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
tre&uie s$ o trat$m cu %ric$ ci' din contr$' cu mare speran)$-
Construim o lume
D$m copiilor no,tri
S$ se Doace cu Le/o' s$ asam&lee puel' s$
reol!e pro&leme' sau' pe scurt'
S$ creee-
Ast%el ei cercetea$-
Creatorul a creat crea)ia per%ect$'
Dar' pentru a ne da posi&ilitatea s$ ne
ridic$m la ni!elul lui'
A distrus crea)ia p0n$ la &a$'
P0n$ la ni!elul lumii noastre'
Pentru ca din aceast$ lume' s$ cre$m noi
starea per%ect$-
De la su%lete separate la un
su%let comun
Numai prin le/atura armonioas$
A p$r)ilor corpului
<a %i o !ia)$ s$n$toas$-
Printr7o unire ade!$rat$ (ntre oameni
Se descoper$ le/$tura
.n care se ascunde !ia)a superioar$'
Sentimentul de (mplinire ,i eternitate-
Moartea (n care suntem ai dispare-
De la &a&ilonieni este ne!oia de trecere
De la ni!elul (n care su%letele s7au desp$r)it =
din caua e/o7ului'
8B
C#NSTRUIM # LUME N#UA
La ni!elul de uni%icare7
.n care !om descoperi <ia)a Superioar$ 1De
Sus4
*S$7)i iu&e,ti aproapele ca pe tine (nsu)i+ este
le/ea Naturii'
#&li/a)ia realit$)ii'
C$ci Natura este un corp !iu
;i toate p$r)ile sale sunt le/ate una de alta-
EC#L#>IA = SCHIM:AREA PERCEP 9 IEI
Toate pro&lemele noastre sunt reultatul %aptului c$ ne !edem pe noi
(n,ine ca parte separat$ de natur$' de aceea %olosim termenii de *om+ ,i
*mediul (nconDur$tor+
# ast%el de percep)ie a naturii ne %ace s$ ne comport$m %a)$ de tot ce
ne (nconDoar$ de parc$ ar %i un accesoriu al omului - C"iar dac$ ne %acem
/riDi pentru mediul (nconDur$tor este numai (n numele pl$cerii noastre
personale' mesc"ine ,i nu din considera)ie pentru sistemul complet care
este natura-
Partea de ec"ili&ru a sistemului natural (nc"is duce la o reac)ie
ne/ati!$-
De aceea noi suntem o&li/a)i s$ ne sc"im&$m atitudinea ,i (n loc de
no)iunea de *protec)ie a mediului (nconDur$tor+ s$ consider$m *omul ca
parte inte/rant$ din natur$+- Dup$ Ca&ala' /0ndurile ,i dorin)ele noastre
sunt cea mai puternic$ %or)$ din realitate ,i ele sunt caua principal$ a
tuturor sc"im&$rilor (n natur$-
Pro&lema este c$ aceast$ in%luen)$ a /0ndurilor asupra naturii ne
este necunoscut$-
De aceea %olosim numai in%luen)a noastr$ e6terioar$' cum ar %i
emisiile de /ae ,i contaminarea prin resturi di!erse' (n timp ce caua
interioar$ continu$ s$ a,tepte la (n/riDirea r$d$cinii-
8G
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
Merit$ s$ ne adapt$m c0t mai repede la
ideea
C$ protec)ia mediului'
Include (n special protec)ia noastr$'
.n primul r0nd de e/o7ul nostru-
; i se poate ,i %$r$ cearta
mondial$
Steaua noastr$ trec$toare
Poate "r$ni
# cantitate nem$surat$ de oameni'
Dac$ ei nu o deranDea$-
Dac$ ei se !or uni
.n %a)a acesui /lo&
Ca or/anele (ntr7un trup (ntre/-
EP#CA PIETREI .N DEC#RUL HI 7TECH
Pe de o parte' e/o7ul este %or)a care conduce la de!oltare- Pe de alt$
parte' intensi%icarea lui ne amenin)$ pe to)i cu crie' c"iar cu r$&oi
mondial' iar noi suntem neputincio,i (n %a)a acestei situa)ii-
Pri!ind (nainte' ne a,teapt$ epoca pietrei dar' (n decorul te"nicii
(nalte-
Cum ie,im din acest impasA ;tiin)a Ca&alei introduce (n acest ta&lou
al lumii no)iunea de *ierar"ie a %or)elor+ care ne conduc pe %iecare din noi
ca parte ,i (n societate' ca /eneral-
Ca&ala nu distru/e e/o7ul' ea (l (m&rac$ (ntr7o %or)$ /eneral$ =
Inten)ia 1iu&irii ,i a in%luen)ei4 dorin)ei 1de primire4- Conduce la
o&ser!area mai pro%und$ a realit$)ii peste (n)ele/erea restr0ns$ a
&ene%iciului propriu-
Ca&ala propune scurtarea drumului = metoda coordon$rii dintre cele
doua %or)e contrare- Ea e6plic$ cum aceste dou$ %or)e ale naturii sunt
di%erite de la &a$ = natura Creatorului 1in%luen)a4 ,i natura creaturii
1dorin)a de primire4- C$ ele nu sunt (n competi)ie' ci se unesc = aDun/ la
starea de per%ec)iune' la eternitate-
8H
PUTIN DESPRE INTELEPCIUNEA CA:ALEI
PU 9 IN DESPRE .N 9 ELEPCIUNEA CA:ALEI
FACEREA LUMII
.ntre&are E Cum se poi)ionea$ Ca&ala %a)$ de neconcordan)a (ntre
%acerea lumii (n urm$ cu BHHM de ani ,i timpul de la :i/ :an/A
:i/ :an/ a %ost (n urm$ cu apro6imati! L? miliarde de ani- Moti!ul
= sclipirea Luminii Superioare aDuns$ la ni!elul s$u cel mai de Dos de
(n!$luire a e/oismului- Sclipirea cuprinde (n ea toat$ materia ,i ener/ia
lumii noastre' din care s7a de!oltat dup$ aceea (ntre/ uni!ersul-
.n urm$ cu ?-G miliarde de ani' ca reultat al condens$rii sistemului
solar s7a %ormat /lo&ul p$m0ntesc- Pe parcursul c0tor!a miliarde de ani'
/lo&ul p$m0ntesc s7a r$cit' p0n$ c0nd au ap$rut atmos%era ,i !ia)a- Nu7i
nimic (nt0mpl$tor- Toate ac)iunile sunt reultat al aplic$rii in%orma)iei ce
se a%l$ (n aceea,i sclipire de Lumin$ primar$-
Dup$ natura %$ra !ia)$ a ap$rut natura !e/etal$' !ie ,i omul-
Interpretarea dat$ e!olu)iei dup$ aspectul e6terior pe care (l !edem =
adic$ dup$ (nlan)uirea dintre %elurile de de!oltare de la o specie la alta ,i
din care' (n %inal' s7a de!oltat o specie (n plus = nu este corect$-
Moti!ul apari)iei %iec$rei p$r)i (n natur$ este (n %unc)ie de m$sura (n
care i7a %ost implementat$ de la (nceput sclipirea de lumin$- E!olu)ia este
de %apt procesul de descoperire 1de!oltare4 al lan)ului de in%orma)ii
1/ene4' denumite (n lim&aD ca&alistic *liste+ 1re,imot4-
#mul s7a de!oltat din maimu)$' (n urm$ cu sute de mii de ani dup$
cum a scris Ra! Isaac Luria 1ARI4 (n cartea *Pomul !ie)ii+- Dar' numai (n
urm$ cu BHHM de ani 1ade!$rat la momentul scrierii acestor r0nduri4 s7a
treit pentru prima dat$ (n %iin)a uman$ *punctul din inim$+- Numele lui
a %ost *Adam+' dup$ spusele pro%etului Isaia' *edame la Elion+
1asem$n$tor Celui de Sus4 ,i (n el se o/lindea dorin)a pe care o simte omul
de a %i asem$n$tor Creatorului-
5iua (n care Adam a descoperit (n el Lumea Spiritual$ se nume,te
*iua cre$rii lumii+- .n aceast$ i a atins omenirea prima oar$ Lumea
Spiritual$ ,i de aceea acesta este punctul (n care (ncepe num$r$toarea
anilor (n calendarul e!reiesc- Dup$ pro/ramul crea)iei' pe o perioad$ de
GMMM de ani' cu to)ii tre&uie s$ aDun/em la ni!elul Creatorului' *s%$r,itul
corect$rii+ e/o7ului omenesc-
8J
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
UN S TULE 9 ' E># >L#:AL
.n toate cronicile lumii' a e6istat doar o sin/ur$ perioad$ (n care
(n)elepciunea Ca&alei era accesi&il$ tuturor- Asta s7a (nt0mplat (n
:a&ilonul antic' unde era un *s$tule)+ (n care' %iecare putea in%luen)a
!ia)a tuturor celorlal)i- Aceast$ societate %unc)iona ca un (ntre/ ,i de
aceea era ne!oie de (n)elepciunea Ca&alei pentru a7i (n!$)a cum s$ se
%oloseasc$ de le/eaE *iu&e,te7)i aproapele ca pe tine (nsu)i+-
A!raam P$rintele' &a&ilonian de ori/ine' a %$cut s$ e6iste aceast$
le/e' dar numai pu)ini l7au ascultat- Numai aceea (n care se treise
*punctul din inim$+ l7au urmat ,i au %olosit (n)elepciunea Ca&alei- Ei s7au
autointitulat' datorit$ adora)iei lor 7 Israel din cu!0ntul *ia,ar7El+ adic$
*direct la El+R direct c$tre El este pro/ramul Creatorului-
To)i ceilal)i' au pre%erat s$ nu se uneasc$ (ntre ei' ci s$ se dep$rtee
unul de altul ,i s$ se r$sp0ndeasc$ (n toat$ lumea ,i s$7,i %oloseasc$ toate
impulsurile pe care e/o7ul le7a treit (n ei' (n mod natural' din /enera)ie (n
/enera)ie-
>rupa lui A!raam a crescut ,i s7a de!oltat' a de!enit neamul lui
Israel' p0n$ c0nd' (n urm$ cu NMMM de ani' s7a treit dintr7o dat$ (n ei e/o7
ul cel mare ,i au c$ut de la ni!elul de iu&ire al celor din Dur' la ura %$r$
moti!- Au pierdut sim)ul !ie)ii (ntr7un sistem special' sim)ul iu&irii totale
a disparut' iar Creatorul s7a ascuns de ei- Numai c0)i!a eliti,ti au
continuat s$7l descopere pe Creator' s7au ocupat cu acest studiu ,i l7au
de!oltat de la o /enera)ie la alta' p0n$ c0nd a de!enit necesar tuturor-
Ast$i' s7a (nc"is cercul ,i cele dou$ drumuri care s7au desp$r)it (n
:a&ilonul antic' se adun$ din nou ,i aDun/ la sim)ul unit$)ii din *s$tule)+-
E/o7ul este /lo&al- Dar acum nu mai a!em unde s$ %u/im---
Interdependen)a dintre to)i oamenii cere %olosirea le/ii *iu&e,te7)i
aproapele ca pe tine (nsu)i+-
;tiin)a Ca&alei ne (n!a)$ cum s$ aDun/em la iu&irea celor din Dur
pentru a supra!ie)ui- Ea se de!$luie ast$i' din nou' tuturor pentru a ne
(n!$)a cum s$ tr$im (ntr7o lume nou$-
CA:ALA ADE< RAT
.n)elepciunea Ca&alei a stat t$inuit$ mii de ani' ,i acest %apt a creat
un teren %ertil pentru apari)ia a numeroase teorii eronate- Studierea
Ca&alei din c$r)ile autentice este accesi&il$ tuturor' %ar$ condi)ii
preliminare- Este important de ,tiut c$ studiul Ca&alei se ocup$ e6clusi!
8K
PUTIN DESPRE INTELEPCIUNEA CA:ALEI
de corectarea omului-
*Aceast$ (n)elepciune este' nici mai mult nici mai pu)in' dec0t
ordonarea r$d$cinilor interconectate pe drumul din urm$ ,i dinainte'
traseu /u!ernat de le/i %i6e ,i a&solute' totul a!0nd o )int$ %oarte ele!at$'
numit$ *de!$luirea Creatorului creturii sale (n aceast$ lume---.ntrea/a
omenire este (mpins$ c$tre atin/erea acestei )inte ,i (i re!ine (n mod
a&solut o&li/a)ia s$ parcur/$ aceast$ e!olu)ie su&lim$-+
1:aal HaSulam E *Esen)a (n)elepciunii Ca&alei+4
SCARA SPRE INFINIT
Ca&ala ne spune c$ tr$im (ntr7o lume alc$tuit$ din mai multe
straturi ,i (mp$r)it$ pe dou$ ni!ele %undamentale E lumea noastr$ ,i
Lumea Superioar$' ascuns$-
Lumea Superioar$ este construit$ pe LNB de /rade de e6isten)$
suprapuse' ca o scar$ cu LNB de trepte-
.n preent' e6ist$m su& treapta cea mai de Dos a sc$rii- *Punctul din
inim$+ se tree,te (n noi ,i urc$m pe prima treapt$- C0nd !om descoperi
c$ e6ist$ (nc$ o treapt$ mai sus' se !a trei im&oldul de a aDun/e acolo ,i
ast%el' putem s$ urc$m scara p0n$ !om aDun/e la !0r%-
E!olu0nd (n aceast$ %orm$ !om aDun/e la *%ar$ de s%0r,it+-
. N 9 ELEPCIUNEA ASCUNS
Noi cercet$m aceast$ lume cu aDutorul ,tiin)ei ,i descoperim ceea ce
ne era ascuns-
Cunoa,terea acumulat$ prin miDloace ,tiin)i%ice ne aDut$ s$ tr$im (n
lume- C"iar dac$ nu ,tim prea multe din propria e6perien)$ de !ia)$' ne
&a$m pe oamenii de ,tiin)$' pe medici' pe speciali,ti- De,i ,tiin)a nu a
descoperit totul despre lumea noastr$' cu timpul' ni se desc"id totu,i
multe din cele ascunse- Dar' realitatea are ,i o parte suplimentar$' Lumea
Ascuns$ sau Lumea Superioar$' pe care miDloacele ,tiin)i%ice nu o pot
de!$lui- Pentru a putea sim)i aceast$ parte a realit$)ii' omul tre&uie s$7
,i corectee natura 7e/o7ul 7,i s$ o&)in$ calitatea iu&irii ,i a in%luen)ei-
Numai atunci el (ncepe s$ simt$ lumea ascuns$ ,i s$ o cercetee (n mod
,tiin)i%ic-
Di!ersele credin)e ,i reli/ii sunt ni,te teorii despre lumea ascuns$'
despre Di!initate ,i despre ceea ce cred ei c$ Ea ne o&li/$ s$ %acem-
?M
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
Aceste teorii di%er$ (ntre ele' &a c"iar se ,i contraic unele pe altele
dar' toate pot continua s$ e6iste' tocmai din caua acestei p$r)i a
Realit$)ii' ascuns$ nou$-
Nici una dintre aceste teorii nu ne (n!a)$ cum s$ descoperim (n mod
practic lumea ascuns$ 1de!$luirea Di!init$)ii4-
Ca&ali,tii sunt oameni care ,i7au (nsu,it calitatea iu&irii ,i a
in%luen)ei ,i' cu aDutorul acestor calit$)i au aDuns la lumea ascuns$- Ei ne
descriu structura Lumii Superioare ,i ne (ndrum$ pe noi' to)i cei
interesa)i de asta' ,i ne s%$tuiesc cum putem s$ o o&)inem ,i noi-
Ei nu ne o&li/$ s$ ne sc"im&$m modul de !ia)$' pentru c$ nu e6ist$
!reo le/$tur$ (ntre ac)iunile (n lumea material$ ,i (nsu,irea calit$)ii
iu&irii ,i d$ruirii 1in%luen)ei4-
Aici nu este !or&a despre credin)a (n Dumneeu' ci despre
descoperirea Creatorului-
* . NTRE:AREA M RUNT + DE :AAL HASULAM
Cartea de &a$ care se studia$ (n ,tiin)a Ca&alei este *Talmud Eser
HaS%irot+- :aal HaSulam l$mure,te (n aceast$ carte scrierile lui ARI1Ra&i
Luria4' at0t de importante pentru e!olu)ia su%letelor (n /enera)ia noastr$-
.n introducerea c$r)ii' :aal HaSulam preint$ di!ersele suspiciuni
nutrite de oameni %a)$ de (n!$)area Ca&alei' %$r$ a %ace re%erire direct$ la
acestea ci pun0nd accentul (ntr7un alt loc' pe (ntre&area despre rostul
!ie)ii E
*Dac$ o s$ ne concentr$m cu totul asupra r$spunsului la o sin/ur$
(tre&are %aimoas$' eu sunt con!ins c$ toate (ntre&$rile ,i (ndoielile !or
disp$rea de la oriont- De aceea' (ntre&area cea mai simpl$ (ntre&at$ de
tot omul de r0nd este E Ce rost are !ia)aA
Adic$' a,a de scump ne cost$ anii ace,tia num$ra)i ai !ie)ilor
noastre' cu su%erin)ele ,i durerile prin care trecem %$r$ s$ le d$m de
cap$tA Cine este cel care se &ucur$ de eiA Sau' ,i mai e6act' cui aduc eu
&ucurieA
Ade!$rul e' c$ de7a lun/ul /enera)iilor cercet$torii s7au s$turat s$
mai caute r$spunsul- ;i nici nu mai tre&uie preciat c$' (n /enera)ia
noastr$ nimeni nu mai !rea nici m$car s$ se /0ndeasc$ la asta-
Cu toate acestea' (ntre&area (ns$,i st$ neclintit$ la locul ei- Fiecare
perioad$ are am$r$ciunile ei ,i atunci ne (nt0lnim cu ea' ne usuc$ mintea
,i ne do&oar$ (n col&ul drumului %$r$ s$ reu,im s$ /$sim un truc
?L
PUTIN DESPRE INTELEPCIUNEA CA:ALEI
cunoscut R de aceea' plutim (n deri!$ pe %lu!iul !ie)ii %$r$ s$ cunoa,tem
ai mai mult ca ieri-+
1:aal HaSulam *Pre%a)$ la Talmud Eser HaS%irot+4
.n)elepciunea Ca&alei este destinat$ tuturor acelora care nu mai pot
s$ nu se (ntre&e ce rost are !ia)a-
?N
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
ANE@E
INTER<IU PERS#NAL CU RA< DR- MICHAEL LAITMAN
.ntre&areE Ce !$ este cel mai important (n !ia)$A
R$spunsE Diseminarea (n lume a metodei de corectare a e/o7ului
uman-
.ntre&areECare este rostul !ie)iiA
R$spunsE Rostul !ie)ii %iecarui om este corectarea sa p0n$ !a aDun/e
la calitatea de a iu&i tot ce (l (nconDoar$-
.ntre&areE Care este caua pedo%iliei' a nemul)umirii' a r$&oaielor'
terorismului' corup)iei' s$r$ciei' a na)ionalismului ,i a e6tremi,tilor
reli/io,iA
R$spunsE Toate relele lumii pro!in din natura e/oist$ a omului- De
la (nceputul istoriei' e/o7ul din om cre,te mereu ,i se e6tinde %$r$
(ntrerupere- El (l (mpin/e pe om s$ se de!olte social' s$ /u!ernee ,i s$
su&Du/e natura (nconDur$toare- Nu suntem (n stare s$ (mpiedic$m e/o7ul
prin propriile noastre puteri ,i miDloace-
.ntre&areE Ce poate sal!a planeta de la o catastro%$ ecolo/ic$A
R$spunsE Numai o sc"im&are a atitudinii omului %a)$ de ceea ce (l
(nconDoar$ = oameni ,i natur$- Aici' este !or&a despre o trecere de la ur$ ,i
dorin)a de a e6ploata totul pentru un pro%it ne(nsemnat' la d$ruire ,i
iu&ire atotcuprin$toare-
Tre&uie (n%iin)at de ur/en)$ un consiliu pentru sal!area planetei de
natura uman$' ,i asta c0t mai repede' ,i cu acces la toate %ormele de
comunicare ,i prin ac)iune colecti!$ s$ educ$m (ntrea/a omenire pentru a
putea (nainta pe un drum corect de reciprocitate-
.ntre&areE Cum ()i dore,ti s$ !ei lumea ,i omenireaA
R$spunsE .n lumea !iitoare' to)i au descoperit deDa c$ sunt elemente
interconectate (n mod a&solut (n cadrul unui sistem unitar' dependen)i
unul de altul' ca ro)ile din)ate ale unei ma,ini-
?8
ANE@E
Toate ac)iunile ,i /0ndurile !or decur/e din dependen)a reciproc$ ,i
total$ care (i !a o&li/a pe to)i s$ aDun/$ la o cunoa,tere comun$' la un
plan ,i o ac)iune comun$ pentru sc"im&area lumii-
.ntre&areE Care este icala ta pre%erat$A
R$spunsE <ia)a poate s$ e6iste numai atunci c0nd toate elementele
componente se a%l$ (n armonie deplin$' ca (ntr7un corp per%ect-
5icala E+iu&e,te7)i aproapele ca pe tine (nsu)i+ de%ine,te e6act acest lucru'
ea nu se re%er$ la un anume ni!el moral care tre&uie atins' ci red$ le/ea
e6isten)ei !ie)ii-
EDUCA 9 IE N#U .NTR7# LUME N#U
L->lo&aliarea s7a trans%ormat (ntr7un %actor care in%luen)ea$
de!oltarea economic$' politic$ ,i cultural$- Ea cuprinde pia)a
interna)ional$' tot ce se (nt0mpl$ (n societate ,i (n !ia)a personal$ a
%iec$ruia dintre noi- Dar' nu reol!$ pro&lemele politice' economice'
sociale' culturale ,i reli/ioase-
N- Este necesar$ o nou$ educa)ie' care s$ adaptee omul la noua
realitate - P0n$ acum' educa)ia a %ost construit$ (n cadrul lumii e/oiste ,i
separate- Noua educa)ie tre&uie s$ !in$ pe cale natural$' ,i nu su&
in%luen)a dureroas$ a naturii asupra noastr$' care s$ ne o&li/e s$ ne
sc"im&$m' s$ modi%ic$m modul de a /0ndi' s$ adapt$m %orma rela)iilor
dintre noi la procesul de /lo&aliare- Spre deose&ire de sc"im&$rile
anterioare %$cute pe parcursul istoriei' acum ni se d$ ocaia s$ e%ectu$m
noi (n,ine aceast$ sc"im&are (n mod con,tient ,i nu cu %or)a-
8- Trecerea de la cultura o&i,nuit$ la cultura /lo&al$ tre&uie s$ nu
se %ac$ cu %or)a' a,a cum eram o&i,nui)i- De e6emplu' ast$i e/o7
ul (i o&li/$ pe copiii no,tri s$ (n!e)e dup$ sistemul cel !ec"i' cu
toate c$ ei sunt deDa destina)i *noii omeniri+- Instinctul nostru
este s$ (ndep$rt$m noul c$tre care ei tind (n mod natural-
?- Pentru prima dat$ (n istorie' acum tre&uie s$ se e6prime rolul
care le re!ine miDloacelor de comunicare (n educa)ie- .n loc s$ %ie
o surs$ de in%ormare discuta&il$' miDloacele de comunicare
tre&uie s$ de!in$ demne de (ncredere prin contri&u)ia lor la
educarea /enera)iei tinere- Ele' (mpreun$ cu institu)iile de
(n!$)$m0nt- Toate sc"im&$rile (n societate tre&uie s$ (nceap$ de
Dos- Ele tre&uie s$ atin/$ criteriile de !aloare ale !ie)ii'
principiile morale ,i tradi)ia cultural7reli/ioas$- Noul nu !a
(nlocui !ec"iul cu %or)a ci cu naturale)e' %$r$ durere' ca reultat
??
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
al descoperirii caracterului /lo&al al naturii ,i al societ$)ii-
B- Educa)ia ca&alist$ nu este coerciti!$' pentru c$ nu e ne!oie s$
%ie adu,i to)i la acela,i ni!el de cunoa,tere ,i cultur$- Din
contr$' e loc pentru toate ni!elele ,i toate culturile pentru c$
educa)ia ca&alist$ (nal)$ oamenii deasupra di!erselor culturi
%$r$ con%licte' ci prin (nt$rirea unit$)ii dintre ei- #rice om poate
s$ r$m0n$ (n reli/ia lui dupa cum scrie :aal HaSulam (n
*Ultima >enera)ie+- Educa)ia ca&alist$ e!it$ con%runt$rile (ntre
culturi' ideolo/ii ,i na)iuni-
G- C"iar dac$ (n)elepciunea Ca&alei conduce oamenii spre o
mentalitate unitar$ ,i' (i c"eam$ pe to)i s$ se comporte ca ro)ile
din)ate dintr7un mecanism' ea nu diminuea$ importan)a
%unc)iei %iec$ruia- La %inal' %iecare (,i /$se,te locul (n acest
mecanism' (n conectarea /eneral$ cu to)i oamenii' ,i aDun/e la
situa)ia optim$ pe care natura (ns$,i i7a pre/$tit7o- Ca reultat
al acestei educa)ii' se crea$ (n lume principii e6isten)iale
unitare- Con,tiin)a de sine de!ine con,tiin)$ de /rup' ,i apoi
con,tiin)$ /lo&al$ = omeneasc$- :aal HaSulam scrie c$' (n
continuare se !or estompa /rani)ele ,i se !a na,te o ci!ilia)ie
unic$' cu o mentalitate unic$' din dorin)a de inte/rare (n
natur$' de contopire cu Creatorul- # educa)ie masi!$ poate %i
%acut$ cu aDutorul pro/ramelor T! ,i a Docurilor pe calculator ,i
pe internet' dar %iind interis$ c$lcarea (n picioare a
satis%ac)iilor e/oiste ,i %olosirea in%luen)elor tiranice asupra
lumii-
H- >lo&aliarea produce o sena)ie de (n/"esuial$' (n timp ce
recunoa,terea caracterului unitar al lumii o sc"im&$ (ntr7un loc
cald ,i si/ur-
NUMAI PRIN INTRAREA MAF#RIT9II #AMENIL#R .N
.N9ELEPCIUNEA CA:ALEI' <#M PUTEA A<EA PARTE DE I5:<IREA
DEPLIN *
:aal Hasulam'pre%a)a c$r)ii *Fa)a care luminea$ ,i l$mure,te+4
*<#R TRECE I5<#ARELE .N9ELEPCIUNII ;I CUN#A;TERII
DINC#L# DE H#TARELE ISRAELULUI ;I <#R SRUTA T#ATE
P#P#ARELE LUMII+
?B
ANE@E
*.N <IIT#RUL LUMII' CHIAR ;I C#PIII <#R AFLA TAINELE
.N9ELEPCIUNII+
1Cartea 5o"arE *<aIra+4
CA:ALA PENTRU P#P#R
*Ca&ala la Am+ 1Ca&ala pentru Popor4 este o institu)ie educa)ional$'
non7pro%it' su& conducerea lui Ra! Mic"ael Laitman' a!0nd ca scop
(ndeplinirea instruc)iunilor date de c$tre marii ca&ali,ti ,i transmiterea
c$tre pu&licul lar/ a ideilor ,i !alorilor (n)elepciunii Ca&alei autentice- .n
Dur de N milioane de ele!i de pe tot /lo&ul p$m0ntesc iau parte (n preent
la di!ersele %orme de predare din cadrul or/ania)iei *Ca&ala la Am+-
DESPRE RA< DR- MICHAEL LAITMAN
Ra! Dr- Mic"ael Laitman a %ost ele!ul ,i asistentul personal al lui
Ra! :aru" ;alom A,la/' %iul cel mare al lui Ra! Te"uda A,la/' autorul
Comentariului U Scara U la Cartea 5o"ar -
Timp de LN ani a primit de la mentorul s$u 1RA:A;47p0n$ la decesul
acestuia (n LKKL7 (n!$)$tura Ca&alei ,i a USc$riiU ela&orat$ de tat$l
acestuia 1:aal HaSulam4
5ilnic Ra! Laitman )ine con%erin)e ,i pred$ lec)ii &aate pe Cartea
5o"ar ,i pe scrierile autentice de la sursele (n)elepciunii Ca&alaR acestea
sunt transmise (n direct pe canale de tele!iiune ,i pe internet-
Ra! Dr- Laitman este autorul a 8M de c$r)i de Ca&ala care au %ost
traduse (n multe lim&iR (n plus' este pre,edintele Institutului de Cercet$ri
URa! A,la/U' %iind cooptat ca mem&ru al or/ania)iei Vorld Visdom
Council 71Consiliul .n)elepciunii >lo&ale4
.n tinere)e' a a&sol!it Uni!ersitatea de :io7Ci&ernetic$' de)in0nd ,i
titlurile de Doctor (n Filoo%ie ,i Pro%esor de #ntolo/ie ,i Epistemolo/ie-
:lo/ul s$u personal UCa&alaE ,tiin)a ,i semni%ica)ia !ie)iiU
7222-laitman-co-il 1(n e&raic$47 sau 7222-3a&&ala"-in%o 1(n en/le$47este
tradus (n LN lim&i ,i reactualiat de c0te!a ori pe iR aici' i se pot adresa
(ntre&$ri ,i primi r$spunsuri-
?G
PUNCTUL DIN INIMA MICHAEL LAITMAN
CUPRINS
CUPRINS
Not$ ------------------------------------------ 8
Punctul din inim$ ------------------- B
Despre E/o ,i Iu&ire ------------- LM
Creatorul7!ino ,i !ei ------------ LB
Lumea Spiritual$ ------------------ LK
Metoda Corect$rii ----------------- N8
Sentimente ,i st$ri ---------------- NK
Construim o lume nou$ -------- 8?
Pu)in despre (n)elepciunea
ca&alei ------------------------------------ 8J
Ane6e ------------------------------------- ?8
Cuprins ---------------------------------- ?H
?H
T"ePoint in t"e "eart
Mic"ael Laitman
CopWri/"tXNMLM &W Laitman Pa&&ala" Pu&lis"ers
LNH Ram&le2ood Lane
T"orn"ill #NT- L?F GR8' Canada
All Ri/"ts reser!ed
222-3a&-co-il
Tiparita in Israel
Toate drepturile reer!ate lui Mic"ael Laitman
IS:N E KHJ7KGB7HMGB7GL7H