Sunteți pe pagina 1din 5

FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC SPIRU HARET DISCIPLINA: KINETOTERAPIA BOLILOR RESPIRATORII

PLANUL LECIEI: re) "ra$or""

Programe de recu erare !"#e$"c% a a&ec'"u#"(or

Afeciunile respiratorii pot fi clasificate, dup tipul predominant de disfuncie pe care l produc n: Afeciuni cu disfuncie ventilatorie obstructiv; Afeciuni cu disfuncie ventilatorie restrictiv; Afeciuni cu disfuncie ventilatorie mixt. Recu erarea a&ec'"u#"(or cu d")&u#c'"e *e#$"(a$or"e o+)$ruc$"*, -D.O/ Principalele afeciuni care evolueaz cu disfuncie de tip obstructive sunt: 1. Bron opneumopatia obstructiv! cronic, cu cele dou forme ale sale, bron"ita cronic "i emfizemul pulmonar; #. Bron"ita astmatiform!; $. Astmul bron"ic. %trate&ia de recuperare este diferit!, 'n funcie de starea bolnavilor, de"i cuprinde 'n linii mari acelea"i demersuri terapeutice. A. Bolnavi internai 'n clinici specializate. (n cazul bolnavilor spitalizai, care prezint! stare &eneral! alterat!, cu insuficien! respiratorie, cu sau f!r! ipercapnie, dispnee accentuat!, ma)oritatea av*nd ca "i complicaie ma)or! cordul pulmonar cronic, sunt recomandate : + re au) (a a$, de"i nu este indicat repausul absolut. Acesta favorizeaz! sc!derea consumului de oxi&en "i relaxarea musculaturii toraco+abdominale, faciliteaz! respiraia de tip abdominal, a tusei "i drena)ului bron"ic. + pe timpul p!str!rii repausului, se recomand! efectuarea de e0erc"'"" ("m"$a$e cu mod"&"carea o1"'"e" cor u(u"2 de m"3c,r" )"m (e de g"m#a)$"c, ar$"cu(ar, , mobiliz*nd analitic articulaiile membrelor inferioare, 'n sens disto+proximal, e0erc"'"" de co#$ro( a( &(u0u(u" de aer ,asem!n!toare unor oftaturi-, mo+"("1,r" ac$"*e a(e mem+re(or )u er"oare + dre#a4 o)$ura(, efectuat de trei+patru ori pe zi, dup! vibraii "i percuii administrate pe torace, pentru mobilizarea secreiilor. .intre posturile de drena), nu sunt recomandate cele care implic! /rendelenbur&, dar pot fi alese cele de decubit lateral;

+ $u)ea co#$ro(a$,, pentru a facilita eliminarea secreiilor ,care este asem!n!toare cu suflatul pe sticl!, pentru aburire-, realizat! cu &lota "i buzele desc ise; + re) "ra'"e 5# re)"u#e o1"$"*,; + o0"ge#o6$era "e7 6 reeducare re) "ra$or"e7 6 reada $are $re $a$, (a e&or$, pentru a nu fi perturbat ritmul respirator. B. Tratamentul ambulatoriu este adresat pacienilor care p!streaz! o stare fizic! mai bun!, capacitatea de efort nefiind profund alterat!. Acesta se realizeaz! 'n s!li de 0inetoterapie ale spitalelor sau centrelor de dia&nostic "i tratament, sau la domiciliul bolnavilor. 1l cuprinde : + dre#a4 de o)$ur,, realizat dup! vibraii "i percuii aplicate pe torace ; + aero)o(o$era "e, eventual cu ionizare ne&ativ! ; + o0"ge#o$era "e; + $e8#"c" de re(a0are "#$r"#)ec,, de tip 2acobson "i %c ultz; + o)$ur,r" facilitatoare ale respiraiei "i relaxante ; + reeducare re) "ra$or"e ,cu tot ce implic! aceasta : controlul fluxului de aer, controlul "i coordonarea respiraiei, educarea respiraiei de tip diafra&matic, meninerea unui raport de 3 'ntre inspir "i expir etc-. + a#$re#ame#$ (a e&or$ do1a$ ; + ma)a4 la nivelul mu"c ilor respiratori intrinseci "i accesori ; + re&(e0o$era "e, prin aplicarea de manevre specifice de masa), la nivelul reflexelor plantare ale diafra&mului "i pl!m*nului, bilateral ; + a ("carea de rocedur" de a#$re#are9c,("re a orga#")mu(u" , pentru a realiza adapt!ri eficiente la fri&, necesare 'n sezonul rece. A)$mu( +ro#3"c beneficiaz! de pro&ram recuperator asem!n!tor cu al bron"itei cronice astmatiforme, care se caracterizeaz! prin obstrucii acute ale fluxului de aer. Acest pro&ram cuprinde : + te nici de relaxare muscular! "i neuropsi ic! ; + posturi facilitatorii pentru respiraie ; + control "i reeducare respiratorie ; + 'n formele &rave, cu obstrucie sever!, ventilaie mecanic! "i aerosoloterapie ; + scoaterea din mediul cu aler&eni4156/17AP8A ; + tratament desensibilizant specific; + corectarea deficienelor musculo+sc eletice, prin 0inetoterapie 'n sal!; + antrenament la efort dozat. (n cazul astmului bron"ic indus de efort, bron oconstricia apare la eforturi cu intensitatea de 9:+;:< din capacitatea maxim! de efort. (n aceast! situaie se va aciona pe cre"terea treptat! a toleranei la efort, prin antrenamente dozate, 'n funcie

de rezultatele test!rii la efort, utiliz*nd 'n special membrele inferioare, care cuprind mase musculare mari, ce asi&ur! o bun! 'ntoarcere venoas!. Recu erarea +o(#a*"(or cu d")&u#c'"e *e#$"(a$or"e re)$r"c$"*, -D.R/ .isfunciile de tip restrictiv cuprind afeciuni care 'mpiedic! desf!"urarea normal! "i ritmic! a mi"c!rilor respiratorii: deform!ri toracice de diverse tipuri: cifoscolioze, spondilite anc ilopoietice, obezitate; pa ipleuritele; fibrozele interstiiale difuze ,rezultate 'n urma pneumoniilor interstiiale repetate(n toate aceste situaii, tratamentul &eneral cuprinde : + *e#$"(a'"e meca#"c,7 6 o0"ge#o$era "e7 6 de1o+)$ruc'"e +ro#3"c, . iar tratamentul specific, 0inetic, se realizeaz! prin : + !"#e$o$era "e corec$oare a deficienelor fizice; + corec$are c8"rurg"ca(, ,pentru pa ipleurite-; + a)u ("1are 3" corec$are a o1""e" co(oa#e" dor)a(e ,spondilite-; + corec$area greu$,'"" cor ora(e; + reeducarea re) "ra'"e" co)$a(e 3" d"a&ragma$"ce; + re)"u#" ma#ua(e, pentru blocarea unor re&iuni toracice "i respectiv, desc iderea altora; + o)$ur,r"; + a#$re#ame#$ (a e&or$ do1a$; + co#$ro( 3" reeducare re) "ra$or"e, pentru sc!derea travaliului respirator "i, deci "i a costului respirator. 6 alt! cate&orie de afeciuni, care restr*n& capacitatea de distensie a cu"tii toracice, este reprezentat! de +o("(e #euromu)cu(are, care pot fi clasificate 'n : + afeciuni ce tulbur! &eneza comenzii ventilatorii ,come, intoxicaii cu barbiturice, emora&ii cerebrale-; + afeciuni ce tulbur! conducerea comenzii la or&anele efectoare, mu"c ii respiratori ,poliomielit!, paralizii de nerv frenic, leziuni medulare cervicale-; + afect!ri ale se&mentului efector muscular ,miotonii, miastenii, miozite, emi "i tetraple&ii-. (n aceste cazuri se procedeaz! la: + *e#$"(a'"e co#$ro(a$,7 6 a) "rarea )ecre'""(or 3" re*e#"rea "#&ec'""(or7 6 $ra$ame#$u( e$"o(og"c a( +o("" de +a1,7 6 com e#)are re) "ra$or"e ,respiraia &loso+farin&ian! sau pace+ma0er diafra&matic-;
$

+ reeducare re) "ra$or"e7 6 o)$ur,r" &ac"("$a$oare e#$ru re) "ra'"e7 6 $u)e a)")$a$,7 6 ) "rome$r"e )$"mu(a$"*,. Po("om"e("$a este 'nsoit!, 'n #:<+=:< din cazuri de insuficien! respiratorie, datorat!, cel mai frecvent, paraliziei diafra&mului, care apare 'n leziunile medulare la nivel 5$+5>. Pe l*n&! protezarea respiratorie prin cuiras! toraco+abdominal!, respirator corporal, sau pace+ma0er diafra&matic, pro&ramul de recuperare va cuprinde : + a)utarea activit!ii diafra&mului, prin pat basculant; + posturare 'n poziia "ez*nd; + stimularea activit!ii diafra&mului prin electrod cutanat; + antrenarea "i educarea mu"c ilor abdominali "i?sau toracali, pentru a suplini sau a)uta respiraia diafra&matic!; + tonifierea musculaturii inspiratorii ,scaleni, sternocleido+mastoidieni, intercostali, mari dinai- prin contrarezistene; + asuplizarea toracelui "i musculaturii centurii scapulare "i coloanei, prin masa), mi)loace 0inetice, electroterapie. (n cazul 'n care se produce paralizia mu"c ilor abdominali, cauzele fiind variate ,poliomielit!, poliradiculonevrit!, paraple&ie- este afectat 'n special expirul "i toate actele care se produc 'n timpul expirului: vorbirea, suflatul, fluieratul, tusea, din cauza absenei presei abdominale, realizat! 'n special de mu"c iul transvers abdominal, care nu revine la poziia iniial! 'n timpul expirului. (n acest caz se aplic! mi)loace de tonifiere a musculaturii abdominale. Recu erarea a&ec'"u#"(or cu d")&u#c'"e *e#$"(a$or"e m"0$, -D.:/ .in aceast! &rup! de afeciuni, fac parte pneumoconiozele "i sindroamele posttuberculoase. P#eumoco#"o1e(e ,cea mai cunoscut! fiind silicoza, produs! prin in alarea timp 'ndelun&at a prafului de c!rbune-, necesit! o conduit! terapeutic! precis!, care se instituie dup! testare, pentru stabilirea capacit!ii respiratorii restante. @upta pentru oprirea sau 'ncetinirea bolii presupune: + dia&nostic precoce; + eco$era "e ,scoaterea din mediul de munc! poluat, dar "i combaterea fumatului, a consumului de alcool, infeciilor-; + cure re e$a$e2 5#de(u#ga$e2 de c("ma$o$era "e , 'n zone cu concentraie bo&at! 'n aeroioni ne&ativi; + aero)o(o$era "e zilnic!; + a#$re#ame#$ (a e&or$ do1a$, 'n scopul cre"terii toleranei la efort; + c,("rea orga#")mu(u", prin expunerea treptat! la fri&;
=

(n paralel se instituie tratamentul specific al bron opneumopatiei obstructive cronice supraad!u&ate "i pentru stabilizarea deficitului funcional. S"#droame(e o)$$u+ercu(oa)e reprezint! un mozaic de manifest!ri ale disfunciilor respiratorii, 'nt*lnite 'n &rade diferite, la diver"i pacieni. (n cadrul tabloului clinic se pot 'nt*lni : + sindrom bron"itic cronic, asem!n!tor B.P.6.5. + sindrom bron"iectazic; + alte sindroame bron"ice; + sindrom supurativ cronic; + sindrom de distrofie buloas!; + scleroz! retractil! cicatricial!; + sindroame pleurale; + sindrom de insuficien! pulmonar! cronic!; + sindrom de cord pulmonar cronic; + sindrom cu fibroz! pulmonar!; + alte manifest!ri. /ratamentul 0inetic va consta din: + drena) postural; + educarea tusei; + aerosoloterapie; + respiraie 'n presiune pozitiv! intermitent!; + reeducare respiratorie; + dezvoltare compensatorie a teritoriilor pulmonare restante; + readaptarea la efort; + terapie ocupaional!; + antrenament la efort dozat; + idroterapie alternant! ,cald?rece-; + idro0inetoterapie; + cur! de teren; + elemente din )ocuri sportive, sau practicarea unor sporturi. .up! cum se observ!, aceast! ultim! prele&ere a cursului face o sintez! a noiunilor acumulate pe parcursul 'ntre&ului semestru, at*t la orele de curs, c*t "i la lucr!ri practice, oferind viitorilor 0inetoterapeui mi)loacele de reabilitare "i recuperare, specifice pentru afeciunile respiratorii.

>