Sunteți pe pagina 1din 3

propus de prof.Cosmina Ciuciulete 11.11.2006 Gr.Sc.

Forestier Cmpeni

Aceste activitati ofera multiple posibilitti de diferentiere a instruirii .Elevii cu aptitudini deodebite pot partici pat la cercuri de fi!ica"la sesiuni de comunicari stintifice"la concursuri si olimpiade de fi!ica "iar elevii mai slabi pot participa la orele de meditatii. Fiind cu febra anul trecut nu s a mai or#ani!at olimpiada de fi!ica fa!a pe scoala dar din comunicari scrise sau verbale nu sunt doritori pentru bacalaureat 200$ ma%oritatea eleviilor fiind navetisti"pun accent pe munca fi!ic si nu doresc probleme #rele la fi!ica iar la ma%oritatea problemelor au nevoie de a%utor. Au ma%oritatea posibilitati materiale mici dar daca cei ce au pus accent pe munca intelectuala au obtinut re!ultate care ne bucura. Au fost si sunt doritori ca re!olvitori de probleme la revista Evri&a si de consultatii"meditatii #ratuite luni si %oi de la 1' 16 '0de cte ori solicit sau vreau elevii cu mici e(ceptii neprev!ute care pot amna sau replanifica consultatiile sau meditatiile. )roblemele sunt citite si re!olvate de elevi total sau partial acas in ca!ul in care intmpina dificultti solicita a%utor profesorului .*ulti si ar dorii s comunice prin e mail sau mobil temele sau problemele din manual sau revista dar este inaccesibil pentru multi din motive materiale deficitare. Atmosfera trebuie sa fie una destins "de prietenie iar profesorul s fac parte din #rup a%utnd elevii. )rofesorul corectea! la sfrsit materialul dnd calificativ sau not. Se pot or#ani!a si activitti e(perimentale sau teoretice care s fie trecute in portofoliu . Eleviilor care solicita meditatii li se ree(plica lectiile si sunt a%utati la re!olvarea problemelor. Elevii pot fi atrasi la edidatarea unui buletin stiintific la revista scolii sau a #a!etei de perete stimulndu le astfel interesul pentru +nvtarea fi!icii. Elevii pot fi stimulati si interesul lor pentru invtarea fi!icii poate fi mrit prin implicarea lor in or#ani!area serilor sau orelor distractive de fi!ic,o or pe semestru-. .r#ani!area unei !ile distractive de fi!ic activitate +n care pot fi implicati toti elevii cercului"colectivul de re dactie buletinul stintific" de!oltndu se astfel spiritul or#ani!atoric +n scoal. . astfel de !i poate cuprinde/ pre!entarea modern a unor referate" srbtorirea unor succese obtinute de elevi +n +nvtarea fi!icii,biolo#ie"c0imie"matematic"etc. pre!entarea unor anecdote si poe!ii la fi!ic" pre!entarea unor e(perimente interesante folosind videoproiectorul" or#ani!area unor concursuri pe teme de fi!ic cu +ntrebri din fi!ic distractiv.

.rict de reusit ar fi o lectie ea nu poate suplini cunoasterea de ctre elevi a realittii din productie"a aplicatii lor le#ilor fi!icii +n diferite ramuri ale te0nicii.)rin or#ani!area de e(cursii sau vi!ite +n laboratoare universitare sau din intreprinderi sau 0idrocentale sau statii de transformare" statii de radio " statii de meteo etc. Ar#ument/1i!ita sau e(cursia se reali!ea! pentru a-. descoperirea le#turi fi!icii cu alte stiinte"b-.au rol educativ" c-.de!voltarea"lr#irea pre#tirii elevilor pentru activitatea practic"intelectual"munc fi!ic"d-.se concreti!ea! materialul e(pus la lectii. 1i!it de +nc0eiere cu tema/#eneratorul de curent continu sau masini simple sau fabricarea becurilor economice. .r#ani!area accestor activitti presupune parcur#erea urmtoarelor etape/ 1-.Pregtirea vizitei.Const din pre#tirea profesorului cu privire la documentarea asupra obiectivului ce urmea! s fie vi!itat de pe internet sau prin deplasare +nainte la locul vi!itei sau e(cursiei.)rofesorul trebuie s cunoasc aspectele stiintifice ale procesului te0nolo#ic si s stabileasc itinerarul vi!itei "astfel ordinea vi!itrii sectii s fie lo#ic si s se respecte timpul acordat de 2#a!de2.)re#tirea elevului const +n informarea corect cu privire la scopul si continutul vi!itei.3up recapitularea fenomenelor si proceselor care se urmreste acolo"se va +ntocmi un proces verbal cu semnturi privind respectarea normelor de protectie a muncii si comportamentul +n vi!it sau e(cursie. 2-"Desfsurarea vizitei.*ai +nti se urmreste fa!ele de fabricatie iar apoi produsul finit.Se pune accent pe do meniul de aplicabilitate.Elevii vor nota observatii"sc0ite"desene sau vor foto#rafia sau vor filma cu camera video di#ital a scolii. 4-.Formularea concluziilor.Se va stabili de elevi +n ora urmtoare de fi!ic prin +ntocmire de referate cu privire la cele urmrite si e(puse +n cadrul vi!itei .3in referate profesorul obtine informatii cu privire la eficienta vi!itei sau e(cersiei.Elevii vor fi notati. .r#ani!area e(cursiilor este analoa# cu cea a vi!itelor doar c durea! mai mult.Se pot or#ani!a e(cursii la laboratoare de cercetare stintific"la mu!ee specificesau +n mi%locul naturii cu profesori de la mai multe discipline a nali!nd le#tura dintre stiintele naturii. 5iblio#rafie/G0id metodic de lector dr.A367A8A 791.6A8 lector *ar#areta Erdei

Dependent de calculator

8ecomunicare cu cei din %ur :mboln;virea oc0ilor" #enerea!; epilepsia :nc; ima#ini porno#rafice in calculator sau saituri d;un;toare elevilor moral Comunicare cu elevi sau profesori din tar; sau alte t;ri #ratuit Stocarea de informatii si ima#ini noi si moderne care pot fi +mbo#;tite stiintific

G;sirea mai rapid; a unui loc de munc; pentru cei ce vor s; se an#a%e!e

:ntele#erea fenomenelor" aplicatiilor prini e(perimente virtuale etc.