Sunteți pe pagina 1din 2

Martie 2005

1. Cte litere are cuvtul miercuri? A)5 B) 6 C) 7 D)8 E) 9 2. Cte litere are cuvtul decembrie? A)5 B) 6 C) 7 D)8 E) 9 3. Cte litere are cuvtul vrjitoare? A)10 B) 6 C) 7 D)8 E) 9 4. Ordoneaz silabele pentru a ob ine un cuvnt! pe" ri" n" le. A) perinle B) pelerin C)leripen D) pelenri E) ripelen #. Ordoneaz silabele pentru a ob ine un cuvnt! car" u" a" to. A)cartoua B)uatocar C) tocarua D) autocar E) caratou $. Ordoneaz silabele pentru a ob ine un cuvnt! ri" na" %a" a. A)Marinaa B)Manaria C)Mariana D)Maarina E) Maanari &. 'esparte corect (n silabe cuvntul primvar! A)pr-i-m-va-r B)pri-m-var C) pri-m-va-r ). 'esparte corect (n silabe cuvntul slujitorii. A) lu-!it-o-rii B) lu!-it-o-rii C) lu-!i-to-ri-i *. 'esparte corect (n silabe cuvntul boier. A)"o-i-er B)"o-i-e-r C) "o-ier D) "oi-er D)prim--va-r D) lu-!i-to-rii E) "oi-e-r C)&alelele Mi#aelei erau ro$ii% E)prim-var E) lu!i-torii

1+. ,crie corect propozi ia! lalelelemi-aeleierauro.ii A) lalelele mi#aelei erau ro$ii% B) &alelele mi#aelei erau ro$ii% D) lalelele Mi#aelei erau ro$ii% E) &alelele Mi#aelei erau al"e% 11. ,crie corect propozi ia! undesunt-ainelealinei A)un'e unt #ainele alinei% B) (n'e unt #ainele alinei% D) (n'e unt #ainele Alinei) E)(n'e unt *ainele Alinei)

C) (n'e unt #ainele Alinei%

12. ,crie corect propozi ia! cemultaninsprimvaraaceasta A) ce mult a nin primvara acea ta% B) ce mult a nin +rimvara acea ta% C) Ce mult a nin primvara acea ta% D) Ce mult a nin primvara acea ta) E) Ce mult a nin primvara acea ta, 13. Ordoneaz cuvintele pentru a ob ine o propozi ie corecta! .coal" elevii" la" bune" multe" (nva " lucruri A) &a $coal elevii "une -nva. multe lucruri % B) Multe -nva. elevii "une la $colal lucruri% C) multe lucruri "une -nva. elevii la $coal% D) &a coal elevii -nva. multe lucruri "une% E) &a coal Elevii -nva. multe lucruri "une%

14. Care cuvnt nu con ine /rupul ce A) marinar B) ceap C) a'uce 1#. Cuvntul dulcea are .... silabe A)1 B)2 C)/ D)0 E)5 1$. Cuvntul datorie are .... silabe A) 1 B)2 C)/ D)0 E)5

D) parcel

E) tace

1&. Care este al doilea cuvnt din propozi ia Cele mai bune cire.e sunt ale mele. A)cele B)mai C) "une D) cire$e E) unt 1). Care propozi ie este scris corect? A) ana nu a citit lec.ia % B) Mama corinei era tare uprat% D) 1i eu vreu 'ou alune% E) De ci e$ti uprat) C) Anca a luat o can cu ap%

1*. Care propozi ie nu este scris corect? A) Diana vrea 'ou mere% B) Maria are trei urori% C) Cine vine cu mine) D) De ce e$ti uprat) E) Copilul meu ete cel mai cuminte% 2+. 0m citit povestea ................... cu doi bani A)pove tea B) Al" ca 2pa'a C) +un3u.a D) 4t-4rumo E) (r ul

21. %ie (mi place povestea Capra cu ............ ............ A) trei nurori B) $apte pitici C) 'oi "ani D) trei ie5i 22. 1n dulap" dou ...................... A) 'ulape B) 'ulpioare C) 'ulpoare D) 'ulpi 23. O mas" dou .............. A) ma e B) m u.e 24. ,emnul sunetului este A)cuv6ntul B) propo5i.ia C) me u.e C) ci7ra D)me e D) ila"a

E) pclit 'e vulpe E) 'ulapuri E)mea e E) litera

2#. ,ilaba care lipse.te din cuvntul bi 2 ..... 3 cle 3 t este! A) ca B) re C) ce D) ci E) pe 2$. 4iua 5emeii este (n luna ........................ A) ianuarie B) 7e"ruarie C) martie D) aprilie E) mai

S-ar putea să vă placă și