Sunteți pe pagina 1din 2

REPREZENTAREA

!" #$%&'&($) +& ,-$.&%&./0 ($-($1$'23(&&


Biief: substituiiea a ceva piin altceva, un pioces caie uimeaz altui pioces.
Befini(ie: Repiezentaiea este piocesul ue eleboiaie a imaginii unui obiect n conui(iile
absen(ei acestuia uin cmpul peceptiv, n baza unei expeiien(e peiceptive
anteiioaie
Impoitant: Este piimul giau ue autonomie mintal!
4" 567(83(&

!""#$%&'() (188S): iepiezentaiea este paliu ,i acoipoial, foaite siac n nsu,iii, lacunai,
instabil ,i inconsistent

*+),'-,#.,## (Weitheimei): imaginile iepiezentate manifest o anumit consisten( ,i
continuitate, uatoiit -(&7(&239&& :'2($;/0/&. Se sugeieaz faptul c imaginea secunuai ai
iezulta uinti-o ieactualizaie a schemei, a stiuctuiii.

0+12#' '34#($#-12 5#$,'-+6 uemonstieaz legtuia iepiezentiiloi cu ac(iunile mintale (ex:
iepiezentaiea mintal a unei mi,cii este nso(it ue miciocontiac(ii musculaie
coiespunztoaie; vezi exemplul cu anestezieiea coiueloi vocale)

7,2(3,(2'-#)5(- %+$+,#3 (Piaget): iepiezentaiea apaie ca un substitut al imaginii peiceptive, ca
un simbol, nlocuinu alte obiecte ,i ac(iuni. Piaget: iepiezentaiea este o ($.7',2&2/&($ ).2&<3
) $=-$(&$'9$& -$(.$-2&<$.

81%$#,#9#.,##: piopun no(iunea ue "imagine mintal" = acele piouuc(ii imagistice cu caie
opeieaz sistemul cognitiv n absen(a ac(iunii unoi stimuli vizuali.

:+(21);#&1-1%#': eviuen(iaz un nivel iiuicat al activit(ii sanguine n zonele n caie se
opeieaz cu imagini mintale


>" ?$.)'&,@$0$ ($-($1$'23(&&

<+3'$#)5+-+ ;+23+;,#9+6 sugeieaz iolul uefinitoiiu al expeiien(ei peiceptive n iepiezentaie.
0 seiie ue paiticulaiit(i ale peicep(ie ,i voi pune ampienta asupia iepiezentiii:
integialitatea, stiuctuialitatea, figuiativitatea.

<+3'$#)5+-+ 31%$#,#9+6 sugeieaz implica(iile piocesiii ue tip uescenuent, inuiiect, cognitiv.
Repiezentaiea nu este iepiouuceie fiuel, ci o imagine cu un anumit giau ue conceptualizaie.

<+3'$#)5+-+ 5$+=#3+6 sugeieaz iolul memoiiei ca supoit neuiofiziologic. Totu,i, memoiia
iepiezint uoai supoitul iepiezentiii, nu ,i esen(a ei.

<+3'$#)5+-+ 9+2"'-+6 sugeieaz iolul cuvntului n iepiezentaie. Cuvntul este un integiatoi
veibal, el integieaz nsu,iiile unui obiect,i uenumiiea obiectului activeaz n plan mintal
aceste nsu,iii.

<+3'$#)5+-+ #5'%#$'4#+#6 Imagina(ia este piocesul psihic ce implic cel mai nalt giau ue
autonomie mintal. Necanismele imagina(iei sunt implicate n uinamica iepiezentiii, iai
iepiezentaiea constituie un mecanism ,i supoit funuamental pentiu imagina(ie.

<+3'$#)5+-+ 2+%-',12##6 sugeieaz cel mai bine autonomia iepiezentiii ca pioces psihic.
Repiezentaiea pote fi ueclan,at ,i sus(inut piin inteimeuiul tiebuin(eloi, motiveloi, stiiloi
ue necesitate, inteieseloi, pieocupiile subiectului ,i ceiin(ele activit(ii.


A" B)0&239&0$ ($-($1$'23(&&

>$,+%2'-#,',+' ,i aie oiiginea n integialitatea imaginii peiceptive. Imaginea mintal nu
se constiuie,te auitiv, ci ea paie c se impune cu atiibutele ntiegului.

?#%(2',#9#,',+' ,i aie oiiginea n figuiativitatea (stiuctuialitatea) imaginii peiceptive.
Avem tenuin(a ue a pstia, ue a ie(ine cu piioiitate acele infoima(ii caie sunt mai puteinic
asociate cu elementele ue iuentitate ale subiectului.

@;+2',#9#,',+' sugeieaz implicaiea piocesiiloi uescenuente ue oiuin cognitiv.
Repiezentiile manifest uinamism ,i uisponibilitate asociativ. Piin mecanismele cognitive,
imaginile mintale sunt integiate n lan(uii iueative ,i asociative.

8'2'3,+2(- ;'$12'5#3 imaginea obiectului este ieuat simultan sub toate fa(etele;
absen(a fonuului. Impoitant n uomenii ca: aihitectui, pictui, scenogiafie etc.


C" B0),&%&.)($) ($-($1$'23(&&

S.1. Bup ciiteiiul 31$4#$(,(-(# #$A125'4#1$'-:

Repiezentii <&1/)0$
Repiezentii )/8&2&<$
Repiezentii D&'$,2$1&.$

S.2. Bup ciiteiiul $#9+-(-(# B+ %+$+2'-#='2+:

Repiezentiile &'8&<&8/)0$: se iapoiteaz la situa(ii, obiecte, fenomene paiticulaie.
Repiezentiile ;$'$()0$: iepiouuc nti-o imagine schematizat acele nsu,iii comune
ielevante ,i semnificative pentiu o ntieag clas ue obiecte ,i fenomene. Nivelul ue
geneialitate este inveis piopoi(ional cu numiul ue nsu,iii ieuate.

S.S. Bup nivelul 1;+2',#9#,C4## #$,+-+3,('-+ #5;-#3',+

a. E$-($1$'23(&0$ ($-(78/.2&<$: sunt iepiezentiile obi,nuite, ce iezult n uima
iapoitului cu expeiien(a anticipativ anteiioai.
Repiezentii statice
Repiezentii cinetice
Repiezentii ue tiansfoimaie

b. E$-($1$'23(&0$ )'2&.&-)2&<$: iepiezentii ce ieuau ueplasii sau tiansfoimii ce nu
,i au coiesponuentul nti-o expeiien( peiceptiv uiiect. Regsim aici piocesaiea ue
tip uescenuent uiiijat ue pioceueele imagina(iei ,i opeia(iile gnuiiii.