Sunteți pe pagina 1din 15

LEGE nr.

202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament

ntre femei si barbati*) - Republicare


Forma sintetic la data 26-mai-2010. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintActActe Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er. (la data 10-mar-2008 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 694/R din 10-mar-2008 ) !"#$%L&L #' (isp)*itii generale !rt. 1 +1)$rezenta lege reglementeaza masurile %entru %romo&area egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati( n &ederea eliminarii tuturor formelor de discriminare 'azate %e criteriul de se)( n toate sferele &ietii %u'lice din *omnia. +2)+n sensul %rezentei legi( %rin egalitate de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati se ntelege luarea n considerare a ca%acitatilor( ne&oilor si as%iratiilor diferite ale %ersoanelor de se) masculin si( res%ecti&( feminin si tratamentul egal al acestora. !rt. 2 ,asurile %entru %romo&area egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati si %entru eliminarea tuturor formelor de discriminare 'azate %e criteriul de se) se a%lica n domeniul muncii( educatiei( sanatatii( culturii si informarii( %oliticii( %artici%arii la decizie( furnizarii si accesului la 'unuri si ser&icii( %recum si n alte domenii reglementate %rin legi s%eciale. !rt. , $re&ederile %rezentei legi nu au a%lica'ilitate n cadrul cultelor religioase si nu aduc atingere &ietii %ri&ate a cetatenilor. !rt. -ermenii si e)%resiile de mai .os( n sensul %rezentei legi( au urmatoarele definitii/ a)%rin discriminare directa se ntelege situatia n care o %ersoana este tratata mai %utin fa&ora'il( %e criterii de se)( dect este( a fost sau ar fi tratata alta %ersoana ntr-o situatie com%ara'ila0 b)%rin discriminare indirecta se ntelege situatia n care o dis%ozitie( un criteriu sau o %ractica( a%arent neutra( ar deza&anta.a n s%ecial %ersoanele de un anumit se) n ra%ort cu %ersoanele de alt se)( cu e)ce%tia cazului n care aceasta dis%ozitie( acest criteriu sau aceasta %ractica este .ustificata o'iecti& de un sco% legitim( iar mi.loacele de atingere a acestui sco% sunt cores%unzatoare si necesare0 c)%rin hartuire se ntelege situatia n care se manifesta un com%ortament nedorit( legat de se)ul %ersoanei( a&nd ca o'iect sau ca efect lezarea demnitatii %ersoanei n cauza si crearea unui mediu de intimidare( ostil( degradant( umilitor sau .ignitor0 d)%rin hartuire se)uala se ntelege situatia n care se manifesta un com%ortament nedorit cu conotatie se)uala( e)%rimat fizic( &er'al sau non&er'al( a&nd ca o'iect sau ca efect lezarea demnitatii unei %ersoane si( n s%ecial( crearea unui mediu de intimidare( ostil( degradant( umilitor sau .ignitor0 e)%rin actiuni %oziti&e se ntelege acele actiuni s%eciale care sunt ntre%rinse tem%orar %entru a accelera realizarea n fa%t a egalitatii de sanse ntre femei si 'ar'ati si care nu sunt considerate actiuni de discriminare0 f)%rin munca de &aloare egala se ntelege acti&itatea remunerata care( n urma com%ararii( %e 'aza acelorasi indicatori si a acelorasi unitati de masura( cu o alta acti&itate( reflecta

folosirea unor cunostinte si de%rinderi %rofesionale similare sau egale si de%unerea unei cantitati egale ori similare de efort intelectual si1sau fizic0 g)%rin discriminare 'azata %e criteriul de se) se ntelege discriminarea directa si discriminarea indirecta( hartuirea si hartuirea se)uala a unei %ersoane de catre o alta %ersoana la locul de munca sau n alt loc n care aceasta si desfasoara acti&itatea0 .)%rin discriminare multi%la se ntelege orice fa%ta de discriminare 'azata %e doua sau mai multe criterii de discriminare. !rt. / +n materia reglementata de %rezenta lege dis%ozitiile %re&azute la art. 2 %re&aleaza asu%ra oricaror %re&ederi din alte acte normati&e( iar n caz de conflicte n domeniu %re&aleaza dis%ozitiile mentionate. !rt. 0 +1)3onstituie discriminare dis%ozitia de a discrimina o %ersoana %e 'aza criteriului de se). +2)4rice ordin de discriminare m%otri&a unor %ersoane %e criterii de se) este considerat discriminatoriu. +,)5ste interzisa orice forma de discriminare 'azata %e criteriul de se). +-)5ste interzis ca deciziile %ri&ind o %ersoana sa fie afectate de acce%tarea sau res%ingerea de catre %ersoana n cauza a unui com%ortament ce tine de hartuirea sau de hartuirea se)uala a acesteia. +/)6u sunt considerate discriminari/ a)masurile s%eciale %re&azute de lege %entru %rotectia maternitatii( nasterii si ala%tarii0 b)actiunile %oziti&e %entru %rotectia anumitor categorii de femei sau 'ar'ati0 c)o diferenta de tratament 'azata %e o caracteristica de se) cnd( datorita naturii acti&itatilor %rofesionale s%ecifice a&ute n &edere sau a cadrului n care acestea se desfasoara( constituie o cerinta %rofesionala autentica si determinanta att tim% ct o'iecti&ul e legitim si cerinta %ro%ortionala. !"#$%L&L ##' Egalitatea de sanse si de tratament ntre femei si barbati n d)meniul muncii !rt. 1 +1)$rin egalitatea de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n relatiile de munca se ntelege accesul nediscriminatoriu la/ a)alegerea ori e)ercitarea li'era a unei %rofesii sau acti&itati0 b)anga.are n toate %osturile sau locurile de munca &acante si la toate ni&elurile ierarhiei %rofesionale0 c)&enituri egale %entru munca de &aloare egala0 d)informare si consiliere %rofesionala( %rograme de initiere( calificare( %erfectionare( s%ecializare si recalificare %rofesionala0 e)%romo&are la orice ni&el ierarhic si %rofesional0 f)conditii de munca ce res%ecta normele de sanatate si securitate n munca( conform %re&ederilor legislatiei n &igoare0 g)'eneficii( altele dect cele de natura salariala( %recum si la sistemele %u'lice si %ri&ate de securitate sociala0 .)organizatii %atronale( sindicale si organisme %rofesionale( %recum si la 'eneficiile acordate de acestea0 i)%restatii si ser&icii sociale( acordate n conformitate cu legislatia n &igoare.

+2)+n conformitate cu %re&ederile alin. 718( de egalitatea de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n relatiile de munca 'eneficiaza toti lucratorii( inclusi& %ersoanele care e)ercita o acti&itate inde%endenta( %recum si lucratorii din agricultura. +,)$re&ederile %rezentei legi se a%lica tuturor %ersoanelor( functionari %u'lici si %ersonal contractual( din sectorul %u'lic si %ri&at( inclusi& din institutiile %u'lice. !rt. 2 +1)Anga.atorii sunt o'ligati sa asigure egalitatea de sanse si de tratament ntre anga.ati( femei si 'ar'ati( n cadrul relatiilor de munca de orice fel( inclusi& %rin introducerea de dis%ozitii %entru interzicerea discriminarilor 'azate %e criteriul de se) n regulamentele de organizare si functionare si n regulamentele interne ale unitatilor. +2)Anga.atorii sunt o'ligati sa i informeze %ermanent %e anga.ati( inclusi& %rin afisare n locuri &izi'ile( asu%ra dre%turilor %e care acestia le au n ceea ce %ri&este res%ectarea egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n relatiile de munca. !rt. 9 +1)5ste interzisa discriminarea %rin utilizarea de catre anga.ator a unor %ractici care deza&anta.eaza %ersoanele de un anumit se)( n legatura cu relatiile de munca( referitoare la/ a)anuntarea( organizarea concursurilor sau e)amenelor si selectia candidatilor %entru ocu%area %osturilor &acante din sectorul %u'lic sau %ri&at0 b) ncheierea( sus%endarea( modificarea si1sau ncetarea ra%ortului .uridic de munca ori de ser&iciu0 c)sta'ilirea sau modificarea atri'utiilor din fisa %ostului0 d)sta'ilirea remuneratiei0 e)'eneficii( altele dect cele de natura salariala( %recum si la securitate sociala0 f)informare si consiliere %rofesionala( %rograme de initiere( calificare( %erfectionare( s%ecializare si recalificare %rofesionala0 g)e&aluarea %erformantelor %rofesionale indi&iduale0 .)%romo&area %rofesionala0 i)a%licarea masurilor disci%linare0 3)dre%tul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta0 4)orice alte conditii de %restare a muncii( %otri&it legislatiei n &igoare. +2)Sunt e)ce%tate de la a%licarea %re&ederilor alin. 718 lit. a8 locurile de munca n care( datorita naturii acti&itatilor %rofesionale res%ecti&e sau cadrului n care acestea sunt desfasurate( o caracteristica legata de se) este o cerinta %rofesionala autentica si determinanta( cu conditia ca o'iecti&ul urmarit sa fie legitim si cerinta sa fie %ro%ortionala. +,)5ste considerata discriminare orice dis%ozitie de a discrimina o %ersoana %e criteriu de se). !rt. 10 +1),aternitatea nu %oate constitui un moti& de discriminare. +2)4rice tratament mai %utin fa&ora'il a%licat unei femei legat de sarcina sau de concediul de maternitate constituie discriminare n sensul %rezentei legi. +,)5ste interzis sa i se solicite unei candidate( n &ederea anga.arii( sa %rezinte un test de gra&iditate si1sau sa semneze un anga.ament ca nu &a ramne nsarcinata sau ca nu &a naste %e durata de &ala'ilitate a contractului indi&idual de munca.

+-)Sunt e)ce%tate de la a%licarea %re&ederilor alin. 718 acele locuri de munca interzise femeilor gra&ide si1sau care ala%teaza( datorita naturii ori conditiilor %articulare de %restare a muncii. +/)3oncedierea nu %oate fi dis%usa %e durata n care/ a)femeia salariata este gra&ida sau se afla n concediu de maternitate0 b)anga.atul se afla n concediu de crestere si ngri.ire a co%ilului n &rsta de %na la 2 ani( res%ecti& 9 ani n cazul co%ilului cu handica%. +0)5ste e)ce%tata de la a%licarea %re&ederilor alin. 7:8 concedierea %entru moti&e ce inter&in ca urmare a reorganizarii .udiciare sau a falimentului anga.atorului( n conditiile legii. +1);a ncetarea concediului de maternitate sau a concediului de crestere si ngri.ire a co%ilului n &rsta de %na la 2 ani( res%ecti& 9 ani n cazul co%ilului cu handica%( salariata1salariatul are dre%tul de a se ntoarce la ultimul loc de munca sau la un loc de munca echi&alent( a&nd conditii de munca echi&alente si( de asemenea( de a 'eneficia de orice m'unatatire a conditiilor de munca la care ar fi a&ut dre%tul n tim%ul a'sentei. !rt. 11 3onstituie discriminare 'azata %e criteriul de se) orice com%ortament nedorit( definit dre%t hartuire sau hartuire se)uala( a&nd ca sco% sau efect/ a)de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare( de ostilitate sau de descura.are %entru %ersoana afectata0 b)de a influenta negati& situatia %ersoanei anga.ate n ceea ce %ri&este %romo&area %rofesionala( remuneratia sau &eniturile de orice natura ori accesul la formarea si %erfectionarea %rofesionala( n cazul refuzului acesteia de a acce%ta un com%ortament nedorit( ce tine de &iata se)uala. !rt. 12 $entru %re&enirea si eliminarea oricaror com%ortamente( definite dre%t discriminare 'azata %e criteriul de se)( anga.atorul are urmatoarele o'ligatii/ a)sa %re&ada n regulamentele interne ale unitatilor sanctiuni disci%linare( n conditiile %re&azute de lege( %entru anga.atii care ncalca demnitatea %ersonala a altor anga.ati %rin crearea de medii degradante( de intimidare( de ostilitate( de umilire sau ofensatoare( %rin actiuni de discriminare( definite la art. 2 lit. a8-e8 si la art. 110 b)sa asigure informarea tuturor anga.atilor cu %ri&ire la interzicerea hartuirii si a hartuirii se)uale la locul de munca( inclusi& %rin afisarea n locuri &izi'ile a %re&ederilor regulamentelor interne ale unitatilor %entru %re&enirea oricarui act de discriminare 'azat %e criteriul de se)0 c)sa informeze imediat du%a ce a fost sesizat autoritatile %u'lice a'ilitate cu a%licarea si controlul a%licarii legislatiei %ri&ind egalitatea de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati. !rt. 1, +1)3onstituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre anga.ator a relatiilor sau a conditiilor de munca( inclusi& concedierea %ersoanei anga.ate care a naintat o sesizare ori o reclamatie la ni&elul unitatii sau care a de%us o %lngere( n conditiile %re&azute la art. 9< alin. 728( la instantele .udecatoresti com%etente( n &ederea a%licarii %re&ederilor %rezentei legi si du%a ce sentinta .udecatoreasca a ramas definiti&a( cu e)ce%tia unor moti&e ntemeiate si fara legatura cu cauza.

+2)$re&ederile alin. 718 se a%lica n mod cores%unzator si mem'rilor organizatiei sindicale sau re%rezentantilor salariatilor care au com%etenta sa acorde s%ri.in n rezol&area situatiei la locul de munca %otri&it art. 9< alin. 718. !rt. 1$entru %re&enirea actiunilor de discriminare 'azate %e criteriul de se) n domeniul muncii( att la negocierea contractului colecti& de munca unic la ni&el national( de ramura( ct si la negocierea contractelor colecti&e de munca la ni&el de unitati( %artile contractante &or sta'ili introducerea de clauze de interzicere a fa%telor de discriminare si( res%ecti&( clauze %ri&ind modul de solutionare a sesizarilor1reclamatiilor formulate de %ersoanele %re.udiciate %rin asemenea fa%te. !"#$%L&L ###' Egalitatea de sanse si de tratament n ceea ce priveste accesul la educatie5 la sanatate5 la cultura si la inf)rmare !rt. 1/ +1)5ste interzisa orice forma de discriminare 'azata %e criteriul de se) n ceea ce %ri&este accesul femeilor si 'ar'atilor la toate ni&elurile de instruire si de formare %rofesionala( inclusi& ucenicia la locul de munca( la %erfectionare si( n general( la educatia continua. +2)=nstitutiile de n&atamnt de toate gradele( factorii sociali care se im%lica n %rocese instructi&-educati&e( %recum si toti ceilalti furnizori de ser&icii de formare si de %erfectionare( autorizati conform legii( &or include n %rogramele nationale de educatie teme si acti&itati referitoare la egalitatea de sanse ntre femei si 'ar'ati. +,)=nstitutiile %re&azute la alin. 728 au o'ligatia de a institui( n acti&itatea lor( %ractici nediscriminatorii 'azate %e criteriul de se)( %recum si masuri concrete de garantare a egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati( conform legislatiei n &igoare. +-)*estrictionarea accesului unuia dintre se)e n institutii de n&atamnt %u'lice sau %ri&ate se face %e criterii o'iecti&e( anuntate %u'lic( n conformitate cu %re&ederile legislatiei antidiscriminare. +/)5ste interzis sa se solicite candidatelor( la orice forma de n&atamnt( sa %rezinte un test de gra&iditate si1sau sa semneze un anga.ament ca nu &or ramne nsarcinate sau ca nu &or naste %e durata studiilor. !rt. 10 +1),inisterul 5ducatiei si 3ercetarii asigura( %rin mi.loace s%ecifice( instruirea( %regatirea si informarea cores%unzatoare a cadrelor didactice( la toate formele de n&atamnt( %u'lic si %ri&at( %e tema egalitatii de sanse %entru femei si 'ar'ati. +2),inisterul 5ducatiei si 3ercetarii &a %romo&a acele manuale scolare( cursuri uni&ersitare( ghiduri %entru a%licarea %rogramelor analitice care sa nu cu%rinda as%ectele de discriminare ntre se)e( %recum si modelele si stereoti%urile com%ortamentale negati&e n ceea ce %ri&este rolul femeilor si al 'ar'atilor n &iata %u'lica si familiala. !rt. 11 5ste interzisa orice forma de discriminare 'azata %e criteriul de se) n ceea ce %ri&este accesul femeilor si 'ar'atilor la toate ni&elurile de asistenta medicala si la %rogramele de %re&enire a m'olna&irilor si de %romo&are a sanatatii. !rt. 12 >irectiile de sanatate %u'lica .udetene si a munici%iului ?ucuresti sunt res%onsa'ile %entru a%licarea masurilor de res%ectare a egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n domeniul sanatatii( n ceea ce %ri&este accesul la ser&iciile medicale si calitatea acestora( %recum si sanatatea la locul de munca.

!rt. 19 +1)=nstitutiile %u'lice de cultura( %recum si orice alte structuri si formatiuni care %romo&eaza actul cultural su' orice forma au o'ligatia sa a%lice masurile necesare %entru accesul tuturor %ersoanelor( fara discriminare 'azata %e criteriul de se)( la %roductiile culturale. +2)Sursele de cultura mentionate la alin. 718 asigura nediscriminatoriu conditiile necesare de manifestare si de &alorificare a a%titudinilor %ersoanelor de se) masculin si( res%ecti&( feminin si tratamentul egal al acestora n domeniul creatiei culturale. !rt. 20 +1)$u'licitatea care %re.udiciaza du%a criteriul de se) res%ectul %entru demnitatea umana( aducnd atingere imaginii unei %ersoane n &iata %u'lica si1sau %articulara( %recum si a unor gru%uri de %ersoane este interzisa. +2)5ste interzisa utilizarea n %u'licitate a situatiilor n care %ersoanele( indiferent de a%artenenta la un se)( sunt %rezentate n atitudini degradante( umilitoare si cu caracter %ornografic. +,)Firmele de %u'licitate au o'ligatia de a cunoaste si de a res%ecta a%licarea %rinci%iului egalitatii de sanse si de tratament %entru eliminarea stereoti%urilor de gen din %roductiile %u'licitare. !rt. 21 +1)=nstitutiile %u'lice( autoritatile %u'lice( %recum si organizatiile gu&ernamentale asigura accesul la informatiile din sferele lor de acti&itate( n limitele legii( solicitantilor( femei sau 'ar'ati( fara discriminare. +2)=nformatiile distri'uite %rin mass-media &or res%ecta egalitatea de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati si nu &or contine( %romo&a sau %ro&oca nicio forma de discriminare 'azata %e criteriul de se). !"#$%L&L #6' Egalitatea de sanse ntre femei si barbati n ceea ce priveste participarea la luarea deci*iei !rt. 22 +1)=nstitutiile si autoritatile %u'lice centrale si locale( ci&ile si militare( unitatile economice si sociale( %recum si %artidele %olitice( organizatiile %atronale si sindicale si alte entitati non%rofit( care si desfasoara acti&itatea n 'aza unor statute %ro%rii( %romo&eaza si sustin %artici%area echili'rata a femeilor si 'ar'atilor la conducere si la decizie si ado%ta masurile necesare %entru asigurarea %artici%arii echili'rate a femeilor si 'ar'atilor la conducere si decizie. +2)$re&ederile alin. 718 se a%lica si la nominalizarea mem'rilor si1sau %artici%antilor n orice consiliu( gru% de e)%erti si alte structuri lucrati&e manageriale si1sau de consultanta. !rt. 2, +1)$entru realizarea n fa%t a egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati( institutiile si autoritatile %u'lice centrale si locale( structurile de dialog social( %atronatele si sindicatele( %artidele %olitice asigura re%rezentarea echita'ila si echili'rata a femeilor si 'ar'atilor la toate ni&elurile decizionale. +2)-oate comisiile si comitetele gu&ernamentale si %arlamentare asigura re%rezentarea echita'ila si %aritara a femeilor si 'ar'atilor n com%onenta lor. +,)$artidele %olitice au o'ligatia sa %re&ada n statutele si regulamentele interne actiuni %oziti&e n fa&oarea se)ului su're%rezentat la ni&el de decizie( %recum si sa asigure

re%rezentarea echili'rata a femeilor si 'ar'atilor n %ro%unerea candidatilor la alegerile locale( generale si %entru $arlamentul 5uro%ean. !"#$%L&L 6' !ut)ritatile publice abilitate cu aplicarea si c)ntr)lul aplicarii legislatiei privind egalitatea de sanse si de tratament ntre femei si barbati !rt. 2+1)Se nfiinteaza Agentia 6ationala %entru 5galitatea de Sanse ntre Femei si ?ar'ati 7A65S8( denumita n continuare Agentia( ca organ de s%ecialitate al administratiei %u'lice centrale( cu %ersonalitate .uridica( n su'ordinea ,inisterului ,uncii( Solidaritatii Sociale si Familiei( finantata de la 'ugetul de stat( cu sediul n munici%iul ?ucuresti. +2)Agentia ela'oreaza si %ro%une %roiectul de 'uget %ro%riu si l nainteaza ministrului muncii( solidaritatii sociale si familiei s%re a%ro'are( n conditiile legii. +,)Agentia %romo&eaza %rinci%iul egalitatii de sanse si de tratament ntre 'ar'ati si femei si asigura integrarea acti&a a %ers%ecti&ei de gen n toate %oliticile si %rogramele nationale. +-)=nstitutiile si autoritatile %re&azute la art. 22 alin. 718/ a)ela'oreaza semestrial %lanuri de actiune %entru a%licarea %re&ederilor legale %ri&ind egalitatea de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati att n %oliticile interne de gestionare a resurselor umane( ct si n %oliticile( %rogramele si %roiectele s%ecifice domeniului de acti&itate0 b)ra%orteaza anual Agentiei %rogresele o'tinute. +/)=nstitutiile( autoritatile si organizatiile %re&azute la art. 29 alin. 718 si 728 ra%orteaza anual Agentiei stadiul %ri&ind re%rezentarea femeilor si 'ar'atilor la ni&el decizional( %recum si masurile %ro%use si realizate %entru m'unatatirea situatiilor care nu res%ecta %rinci%iul re%rezentarii %aritare. +0)$lanurile de actiune sunt e&aluate si a&izate de Agentie( care urmareste a%licarea lor n %ractica. +1)Agentia &a ela'ora trimestrial analize si ra%oarte %ri&ind %artici%area femeilor si 'ar'atilor la acti&itatea decizionala( n administratia %u'lica( la ni&el central si local( n sfera economica( sociala si %olitica. !rt. 2/ Agentia nde%lineste urmatoarele functii/ a)de strategie( %rin care se asigura fundamentarea( ela'orarea si a%licarea strategiei si %oliticilor @u&ernului n domeniul egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati0 b)de armonizare cu reglementarile Aniunii 5uro%ene a cadrului legislati& din domeniul sau de acti&itate0 c)de re%rezentare( %rin care se asigura( n numele statului romn( re%rezentarea %e %lan intern si e)tern n domeniul sau de acti&itate0 d)de autoritate de stat( %rin care se asigura integrarea acti&a si &izi'ila a %ers%ecti&ei de gen n toate %oliticile si %rogramele nationale( controlul a%licarii si res%ectarii reglementarilor din domeniul sau de acti&itate si functionarea organismelor din su'ordinea si coordonarea sa. !rt. 20 +1)+n e)ercitarea functiilor %re&azute la art. 2:( Agentia nde%lineste( n %rinci%al( urmatoarele atri'utii/

a)coordoneaza a%licarea strategiei si %oliticilor @u&ernului n domeniul egalitatii de sanse ntre femei si 'ar'ati0 b)%ro%une ,inisterului ,uncii( Solidaritatii Sociale si Familiei %roiecte de acte normati&e( %lanuri nationale de actiune %entru egalitatea de sanse ntre femei si 'ar'ati si asigura a%licarea acestora0 c)a&izeaza( %rin intermediul ,inisterului ,uncii( Solidaritatii Sociale si Familiei( %roiectele de acte normati&e( initiate de alte autoritati( n &ederea integrarii si res%ectarii %rinci%iului egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati0 d)ela'oreaza ra%oarte( studii( analize si %rognoze inde%endente %ri&ind a%licarea %rinci%iului egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n toate domeniile de acti&itate0 e)ela'oreaza( %ro%une si im%lementeaza %roiecte si %rograme de %arteneriat cu finantare interna si1sau e)terna0 f)ela'oreaza( fundamenteaza si dez&olta %rograme si %roiecte( a%ro'ate %otri&it legii( n domeniul egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati0 g)coordoneaza im%lementarea si( du%a caz( im%lementeaza %rogramele Aniunii 5uro%ene %ri&ind egalitatea de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati0 .)este re%rezentata n structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori %rogramelor derulate n *omnia de catre institutiile Aniunii 5uro%ene( n &ederea res%ectarii %rinci%iului egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati la alocarea resurselor0 i)re%rezinta @u&ernul *omniei n organismele euro%ene si internationale din domeniu si cola'oreaza cu structuri similare din alte tari0 3)%rimeste reclamatii1%lngeri %ri&ind ncalcarea dis%ozitiilor normati&e referitoare la %rinci%iul egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati si al discriminarii du%a criteriul de se)( de la %ersoane fizice( %ersoane .uridice( institutii %u'lice si %ri&ate si le transmite institutiilor com%etente n &ederea solutionarii si a%licarii sanctiunii0 4)coo%ereaza cu autoritati centrale si locale( cu institutii de n&atamnt si de cercetare( cu organizatii negu&ernamentale0 l)cola'oreaza %ermanent cu %artenerii sociali( inclusi& cu organizatiile negu&ernamentale im%licate n domeniul egalitatii de gen( la ela'orarea si im%lementarea %oliticilor %u'lice( n &ederea realizarii egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati0 m)%oate contri'ui financiar la sustinerea %roiectelor n %arteneriat cu organizatiile negu&ernamentale care desfasoara acti&itati n domeniul egalitatii de gen( n conditiile legii0 n)s%ri.ina formarea functionarilor %u'lici si salariatilor institutiilor sau organismelor %u'lice ori %ri&ate n domeniul a%licarii %rinci%iului egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati0 ))ela'oreaza( ti%areste si difuzeaza( n tara si n strainatate( materiale de informare %ri&ind %oliticile gu&ernamentale n domeniu( %recum si materiale %u'licitare ori %u'licatii %eriodice din domeniu0 p)asigura comunicarea informatiilor din sfera gu&ernamentala necesare 3omisiei 5uro%ene n &ederea redactarii ra%ortului de im%lementare a directi&elor euro%ene0 r)urmareste( m%reuna cu institutiile si autoritatile %u'lice res%onsa'ile( a%licarea si res%ectarea %re&ederilor tratatelor si con&entiilor internationale la care *omnia este %arte( n domeniul dre%turilor omului si al egalitatii de sanse. Agentia contri'uie la

ela'orarea ra%oartelor %eriodice de e&aluare a %rogreselor n a%licarea documentelor .uridice internationale. +2)+n sco%ul nde%linirii atri'utiilor sale( Agentia %oate solicita informatii de la autoritati ale administratiei %u'lice centrale si locale( alte institutii si autoritati %u'lice( societati comerciale la care statul este actionar sau asociat( organizatii %atronale si sindicale re%rezentati&e la ni&el national( acestea a&nd o'ligatia de a furniza datele solicitate. !rt. 21 +1)Agentia este condusa de un %resedinte( cu rang de secretar de stat( numit %rin decizie a %rimului-ministru( la %ro%unerea ministrului muncii( solidaritatii sociale si familiei( n conditiile legii. +2),andatul %resedintelui este de : ani si %oate fi re nnoit o singura data. +,),andatul %resedintelui nceteaza nainte de termen numai n caz de demisie( incom%ati'ilitate cu alte functii %u'lice sau %ri&ate ori n caz de deces. +-)*e&ocarea din functie a %resedintelui %oate fi dis%usa( %rin decizie a %rimuluiministru( n cazul ne nde%linirii cores%unzatoare a atri'utiilor ce deri&a din e)ercitarea mandatului( %otri&it legii. +/)$resedintele conduce ntreaga acti&itate a Agentiei si re%rezinta Agentia n ra%orturile cu @u&ernul( cu ministerele( cu alte autoritati ale administratiei %u'lice( cu organizatii( %recum si n ra%orturile cu %ersoane fizice si .uridice( romne sau straine. +0)+n e)ercitarea atri'utiilor sale %resedintele emite ordine( norme si instructiuni. 4rdinele( normele si instructiunile cu caracter normati& se %u'lica n ,onitorul 4ficial al *omniei( $artea =( n conditiile legii. +1)$resedintele este ordonator tertiar de credite. +2)+n nde%linirea atri'utiilor sale( %resedintele Agentiei %oate consulta e)%erti1e)%erte n domeniul egalitatii de gen( cu recunoastere la ni&el national si international. !rt. 22 +1)4rganizarea( functionarea( %recum si alte atri'utii ale Agentiei( n afara celor %re&azute n mod e)%res n %rezenta lege( se sta'ilesc %rin statut. +2)3oordonarea si atri'utiile com%artimentelor din cadrul Agentiei se sta'ilesc %rin regulamentul de organizare si functionare( a%ro'at %rin ordin al %resedintelui. !rt. 29 +1)Agentia &a functiona cu un numar ma)im de 1:6 de %osturi de functionari %u'lici si %ersonal contractual inclusi& %resedintele( din care/ 90 de %osturi e)istente la nce%erea functionarii acesteia( 22 de %osturi se asigura %rin redistri'uire din cadrul numarului ma)im de %osturi a%ro'at ,inisterului ,uncii( Solidaritatii Sociale si Familiei si B2 de %osturi %rin su%limentare ca urmare a %rezentei legi. +2)*e%artizarea numarului de %osturi %re&azut la alin. 718 se sta'ileste %rin ordin al %resedintelui Agentiei. +,)Salarizarea %ersonalului Agentiei se face n conformitate cu %re&ederile legale a%lica'ile %ersonalului din organele de s%ecialitate ale administratiei %u'lice. +-)Agentia coordoneaza acti&itatea structurilor s%ecifice %entru egalitatea de sanse ntre femei si 'ar'ati %re&azute la alin. 718. !rt. ,0 +1)Agentia %oate 'eneficia de donatii si s%onsorizari n conditiile legii. +2)$entru finantarea acti&itatii Agentiei %ot fi utilizate si fonduri e)terne ram'ursa'ile si neram'ursa'ile.

!rt. ,1 +1)Se nfiinteaza 3omisia nationala n domeniul egalitatii de sanse ntre femei si 'ar'ati 73465S8 a carei acti&itate este coordonata de %resedintele Agentiei care este si %resedintele 3465S. +2)3465S %reia( de la data constituirii legale( atri'utiile 3omisiei consultati&e interministeriale n domeniul egalitatii de sanse ntre femei si 'ar'ati 734>5S8. Atri'utiile 3465S( inclusi& cele sti%ulate de %rezenta lege( sunt %re&azute de regulamentul %ro%riu de organizare si functionare( ela'orat de catre Agentie si a%ro'at de 3465S( care &a fi %u'licat n ,onitorul 4ficial al *omniei( $artea =. +,)3465S este alcatuita din re%rezentanti ai ministerelor si ai altor organe de s%ecialitate ale administratiei %u'lice centrale din su'ordinea @u&ernului sau ai autoritatilor administrati&e autonome( ai organizatiilor sindicale si ai asociatiilor %atronale re%rezentati&e la ni&el national( %recum si din re%rezentanti ai organizatiilor negu&ernamentale( cu acti&itate recunoscuta n domeniu( desemnati %rin consens de acestea. +-)3om%onenta 3465S este %ro%usa de %resedintele Agentiei( n termen de ma)imum 90 de zile de la data numirii acestuia( cu consultarea autoritatilor %u'lice( organizatiilor si asociatiilor %re&azute la alin. 798( si se a%ro'a %rin decizie a %rimului-ministru. 3465S este legal constituita la data a%ro'arii de catre %rimul-ministru a com%onentei acesteia. (la data 19-mar-2008 Art. 31, alin. (4) din capitolul V a fost re lementat de Decizia 47/2008 ) (la data 23-apr-2009 Art. 31, alin. (4) din capitolul V a fost re lementat de Decizia 497/2009 ) +/)3465S asigura coordonarea acti&itatii comisiilor .udetene si a munici%iului ?ucuresti n domeniul egalitatii de sanse ntre femei si 'ar'ati 734C5S8. +0)*euniunile 3465S se desfasoara trimestrial la sediul Agentiei. Secretariatul 3465S este asigurat de com%artimentul desemnat %rin ordin al %resedintelui Agentiei. +1)+n cadrul sedintelor trimestriale( 3465S analizeaza ra%oartele %eriodice transmise de comisiile .udetene( res%ecti& a munici%iului ?ucuresti( n domeniul egalitatii de sanse ntre femei si 'ar'ati 734C5S8 si decide asu%ra masurilor necesare %entru eliminarea deficientelor n asigurarea egalitatii de sanse ntre se)e( constatate n teritoriu( n anumite domenii de acti&itate. +2)$resedintele Agentiei %rezinta( semestrial( comisiilor %arlamentare %entru egalitatea de sanse ntre femei si 'ar'ati ra%ortul %ri&ind acti&itatea desfasurata si utilizarea fondurilor 'ugetare si e)tra'ugetare( %recum si %lanul anual de masuri ado%tat de fiecare institutie mem'ra a 3465S %entru %romo&area egalitatii de sanse ntre 'ar'ati si femei n domeniul sectorial de acti&itate. !rt. ,2 +1)+n fiecare .udet si n munici%iul ?ucuresti functioneaza comisia .udeteanaD res%ecti& a munici%iului ?ucuresti( n domeniul egalitatii de sanse ntre femei si 'ar'ati 734C5S8. +2)34C5S este alcatuita din re%rezentanti ai ser&iciilor %u'lice deconcentrate si ai altor organe de s%ecialitate ale administratiei %u'lice locale sau ai autoritatilor administrati&e locale( ai organizatiilor sindicale si ai asociatiilor %atronale( %recum si din re%rezentanti ai 46@-urilor( de la ni&el local( desemnati de acestea. +,)Atri'utiile 34C5S si %rogramul de acti&itate se sta'ilesc de catre %resedintele Agentiei.

+-)34C5S-urile colecteaza date rele&ante n &ederea ela'orarii si %u'licarii( trimestrial( a ra%oartelor %ri&ind conditia femeilor si 'ar'atilor n diferite domenii de acti&itate. +/)*a%oartele sunt naintate de catre %resedintele 34C5S %resedintelui A65S %entru a fi dez'atute n sedintele 3465S( %recum si %entru a fi date %u'licitatii. +0)$resedintele 34C5S este re%rezentantul n teritoriu al A65S si este desemnat n conditiile %re&azute de *egulamentul de organizare si functionare al comisiilor .udetene si a munici%iului ?ucuresti( n domeniul egalitatii de sanse ntre femei si 'ar'ati( a%ro'at %rin hotarre a @u&ernului. !rt. ,, Agentia asigura res%ectarea si e)ercita controlul asu%ra a%licarii %re&ederilor %rezentei legi n domeniul sau de acti&itate( %rin institutiile aflate n su'ordinea( su' autoritatea sau n coordonarea ,inisterului ,uncii( Solidaritatii Sociale si Familiei( care au n res%onsa'ilitate a%licarea de masuri de %romo&are a egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati si de eliminare a discriminarii directe si indirecte 'azate %e criteriul de se)( du%a cum urmeaza/ a)Agentia 6ationala %entru 4cu%area Fortei de ,unca asigura res%ectarea %rinci%iului egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n domeniul a%licarii masurilor %entru stimularea ocu%arii fortei de munca( %recum si n domeniul %rotectiei sociale a %ersoanelor ne ncadrate n munca0 b)3asa 6ationala de $ensii si Alte >re%turi de Asigurari Sociale asigura a%licarea masurilor de res%ectare a egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n domeniul administrarii si gestionarii sistemului %u'lic de %ensii si alte dre%turi de asigurari sociale0 c)=ns%ectia ,uncii asigura controlul a%licarii masurilor de res%ectare a egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n domeniul sau de com%etenta0 d)3onsiliul 6ational de Formare $rofesionala a Adultilor( autoritate administrati&a autonoma cu rol consultati&( asigura a%licarea masurilor de res%ectare a egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n ela'orarea %oliticilor si strategiilor %ri&ind formarea %rofesionala a adultilor0 e)Agentia 6ationala %entru $rotectia Familiei asigura a%licarea masurilor de res%ectare a egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n domeniul com'aterii &iolentei n familie0 f)=nstitutul 6ational de 3ercetare Stiintifica n >omeniul ,uncii si $rotectiei Sociale si =nstitutul 6ational de 3ercetare->ez&oltare %entru $rotectia ,uncii EAle)andru >ara'ontE - ?ucuresti( aflate n coordonarea ,inisterului ,uncii( Solidaritatii Sociale si Familiei( sunt res%onsa'ile cu %romo&area si asigurarea egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n domeniile lor s%ecifice de acti&itate si %un la dis%ozitie datele si informatiile %e care le detin( necesare ela'orarii strategiilor si %oliticilor n domeniu. !rt. ,,inisterul 5ducatiei si 3ercetarii( %rin ins%ectoratele scolare teritoriale( asigura includerea n %lanurile de n&atamnt si n alte instrumente curriculare( %recum si n acti&itatea curenta a unitatilor de n&atamnt a masurilor de res%ectare a %rinci%iului egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati. !rt. ,/ ,inisterul Sanatatii $u'lice( celelalte ministere si institutiile centrale cu retea sanitara %ro%rie asigura( %rin directiile de sanatate %u'lica .udetene si a munici%iului ?ucuresti(

res%ecti& structurile similare ale acestor directii( a%licarea masurilor de res%ectare a egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n domeniul sanatatii( n ceea ce %ri&este accesul la ser&iciile medicale si calitatea acestora( %recum si sanatatea la locul de munca. !rt. ,0 +1)=nstitutul 6ational de Statistica s%ri.ina acti&itatea si cola'oreaza cu Agentia %entru dez&oltarea statisticii de gen si %entru im%lementarea n *omnia a indicatorilor de gen %romo&ati de 3omisia 5uro%eana. +2)=nstitutul 6ational de Statistica introduce indicatorul de se) n toate documentele si lucrarile %ri&ind &iata economica( sociala( %olitica si culturala si %u'lica %eriodic date statistice( segregate %e se)e( referitoare la conditia femeilor si 'ar'atilor n societatea romneasca. !rt. ,1 3onsiliul 5conomic si Social( %rin 3omisia %entru egalitatea de sanse si tratament( s%ri.ina( n conformitate cu atri'utiile sale( integrarea %rinci%iului egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati n actele normati&e cu im%licatii asu%ra &ietii economicosociale. !rt. ,2 +1)3onfederatiile sindicale desemneaza( n cadrul organizatiilor sindicale din unitati( re%rezentanti cu atri'utii %entru asigurarea res%ectarii egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati la locul de munca. +2)*e%rezentantii sindicali desemnati %rimesc de la %ersoanele care se considera discriminate %e 'aza criteriului de se) sesizari1reclamatii( a%lica %rocedurile de solutionare a acestora si solicita anga.atorului rezol&area cererilor anga.atilor( n conformitate cu %re&ederile art. 9< alin. 718. +,)+n unitatile n care nu e)ista organizatie sindicala unul dintre re%rezentantii alesi ai salariatilor are atri'utii %entru asigurarea res%ectarii egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati la locul de munca. +-)4%inia re%rezentantilor sindicali din unitati( cu atri'utii %entru asigurarea res%ectarii egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati la locul de munca( se mentioneaza n mod o'ligatoriu n ra%ortul de control %ri&ind res%ectarea %re&ederilor %rezentei legi. !"#$%L&L 6#' 7)luti)narea sesi*aril)r si reclamatiil)r privind discriminarea ba*ata pe criteriul de se8 !rt. ,9 +1)Anga.atii au dre%tul ca( n cazul n care se considera discriminati %e 'aza criteriului de se)( sa formuleze sesizari1reclamatii catre anga.ator sau m%otri&a lui( daca acesta este direct im%licat( si sa solicite s%ri.inul organizatiei sindicale sau al re%rezentantilor salariatilor din unitate %entru rezol&area situatiei la locul de munca. +2)+n cazul n care aceasta sesizare1reclamatie nu a fost rezol&ata la ni&elul anga.atorului %rin mediere( %ersoana anga.ata care %rezinta elemente de fa%t ce conduc la %rezumtia e)istentei unei discriminari directe sau indirecte 'azate %e criteriul de se) n domeniul muncii( %e 'aza %re&ederilor %rezentei legi( are dre%tul att sa sesizeze institutia com%etenta( ct si sa introduca cerere catre instanta .udecatoreasca com%etenta n a carei circumscri%tie teritoriala si are domiciliul sau resedinta( res%ecti& la sectia1com%letul %entru conflicte de munca si dre%turi de asigurari sociale din cadrul tri'unalului sau( du%a

caz( instanta de contencios administrati&( dar nu mai trziu de un an de la data sa&rsirii fa%tei. !rt. -0 +1)$ersoana care %rezinta elemente de fa%t ce conduc la %rezumtia e)istentei unei discriminari directe sau indirecte 'azate %e criteriul de se)( n alte domenii dect cel al muncii( are dre%tul sa se adreseze institutiei com%etente sau sa introduca cerere catre instanta .udecatoreasca com%etenta( %otri&it dre%tului comun( si sa solicite des%agu'iri materiale si1sau morale( %recum si1sau nlaturarea consecintelor fa%telor discriminatorii de la %ersoana care le-a sa&rsit. +2)3ererile %ersoanelor care se considera discriminate %e 'aza criteriului de se)( adresate instantelor .udecatoresti com%etente( sunt scutite de ta)a de tim'ru. !rt. -1 =nstanta .udecatoreasca com%etenta sesizata cu un litigiu( n &ederea a%licarii %re&ederilor %rezentei legi( %oate( din oficiu( sa dis%una ca %ersoanele res%onsa'ile sa %una ca%at situatiei discriminatorii ntr-un termen %e care l sta'ileste. !rt. -2 +1)=nstanta de .udecata com%etenta %otri&it legii &a dis%une ca %ersoana &ino&ata sa %lateasca des%agu'iri %ersoanei discriminate du%a criteriul de se)( ntr-un cuantum ce reflecta n mod cores%unzator %re.udiciul %e care aceasta l-a suferit. +2)Faloarea des%agu'irilor &a fi sta'ilita de catre instanta %otri&it legii. !rt. -, +1)Anga.atorul care reintegreaza n unitate sau la locul de munca o %ersoana( %e 'aza unei sentinte .udecatoresti ramase definiti&e( n temeiul %re&ederilor %rezentei legi( este o'ligat sa %lateasca remuneratia %ierduta datorita modificarii unilaterale a relatiilor sau a conditiilor de munca( %recum si toate sarcinile de %lata catre 'ugetul de stat si catre 'ugetul asigurarilor sociale de stat( ce le re&in att anga.atorului( ct si anga.atului. +2)>aca nu este %osi'ila reintegrarea n unitate sau la locul de munca a %ersoanei %entru care instanta .udecatoreasca a decis ca i s-au modificat unilateral si ne.ustificat( de catre anga.ator( relatiile sau conditiile de munca( anga.atorul &a %lati anga.atului o des%agu'ire egala cu %re.udiciul real suferit de anga.at. +,)Faloarea %re.udiciului &a fi sta'ilita %otri&it legii. !rt. -+1)Sarcina %ro'ei re&ine %ersoanei m%otri&a careia s-a formulat sesizarea1reclamatia sau( du%a caz( cererea de chemare n .udecata( %entru fa%te care %ermit a se %rezuma e)istenta unei discriminari directe sau indirecte( care tre'uie sa do&edeasca ne ncalcarea %rinci%iului egalitatii de tratament. +2)Agentia( sindicatele( organizatiile negu&ernamentale care urmaresc %rotectia dre%turilor omului( %recum si alte %ersoane .uridice care au un interes legitim n res%ectarea %rinci%iului egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati au( la cererea %ersoanelor discriminate( calitate %rocesuala acti&a n .ustitie si %ot asista n cadrul %rocedurilor administrati&e aceste %ersoane. !"#$%L&L 6##' 7anctiuni !rt. -/ +ncalcarea %re&ederilor %rezentei legi atrage ras%underea disci%linara( materiala( ci&ila( contra&entionala sau %enala( du%a caz( a %ersoanelor &ino&ate. !rt. -0

+1)3onstituie contra&entii si se sanctioneaza cu amenda contra&entionala de la 1.:00 lei la 1:.000 lei ncalcarea dis%ozitiilor art. 6 alin. 728-728( art. B( art. < alin. 718( art. 10 alin. 718 si 798( art. 11-12 si ale art. 1:-29. +2)>iscriminarea 'azata %e doua sau mai multe criterii( constatata %rin acelasi %roces&er'al( se sanctioneaza %otri&it dis%ozitiilor art. 10 alin. 728 din 4rdonanta @u&ernului nr. 292001( a%ro'ata cu modificari si com%letari %rin ;egea nr. 12092002( cu modificarile si com%letarile ulterioare. +,)3onstatarea si sanctionarea contra&entiilor %re&azute de %rezenta lege se fac de catre/ a)ins%ectorii de munca din cadrul ins%ectoratelor teritoriale de munca( n cazul contra&entiilor constnd n ncalcarea dis%ozitiilor art. B( art. < alin. 718( art. 10 alin. 718 si 798( %recum si ale art. 11-120 b)3onsiliul 6ational %entru 3om'aterea >iscriminarii( n cazul contra&entiilor constnd n ncalcarea dis%ozitiilor art. 6 alin. 728-728( %recum si ale art. 1:-29. !"#$%L&L 6###' (isp)*itii finale !rt. -1 >is%ozitiile %rezentei legi referitoare la contra&entii se com%leteaza cu cele ale 4rdonantei @u&ernului nr. 292001( a%ro'ata cu modificari si com%letari %rin ;egea nr. 12092002( cu modificarile si com%letarile ulterioare. !rt. -2 $rezenta lege intra n &igoare la 90 de zile de la data %u'licarii ei n ,onitorul 4ficial al *omniei( $artea =. !rt. -9 $rezenta lege trans%une/ a)>irecti&a 3onsiliului nr. G6120G1355 din < fe'ruarie 1<G6 %entru im%lementarea %rinci%iului egalitatii de tratament %entru 'ar'ati si femei referitor la accesul la ocu%are( %regatire %rofesionala( %romo&are si conditii de munca( %u'licata n Curnalul 4ficial al 3omunitatilor 5uro%ene 7C4358 nr. ; 9< din 12 fe'ruarie 1<G6( cu modificarile si com%letarile aduse %rin >irecti&a $arlamentului 5uro%ean si a 3onsiliului nr. 20021G9135 din 29 se%tem'rie 2002( %u'licata n Curnalul 4ficial al 3omunitatilor 5uro%ene 7C4358 nr. ; 26< din : octom'rie 20020 b)art. 1( 2( 2( :( 6 si G din >irecti&a G:111G1355 din 10 fe'ruarie 1<G: %entru a%licarea %rinci%iului %latii egale %entru femei si 'ar'ati( %u'licata n Curnalul 4ficial al 3omunitatilor 5uro%ene 7C4358 nr. ; 2: din 1< fe'ruarie 1<G:0 c)art. 10 si 12 din >irecti&a 3onsiliului nr. <21B:1355 din 1< octom'rie 1<<2 %ri&ind im%lementarea masurilor de ncura.are a m'unatatirii securitatii si sanatatii n munca a lucratoarelor gra&ide( lauze sau care ala%teaza0 d)>irecti&a <G1B0135 din 1: decem'rie 1<<G %ri&ind sarcina %ro'atorie n cazurile de discriminare 'azata %e criteriul de se)( %u'licata n Curnalul 4ficial al 3omunitatilor 5uro%ene 7C4358 nr. ; 12 din 20 ianuarie 1<<B0 e)3lauza 2( %ct. : si 6 din >irecti&a 3onsiliului nr. <6192135 din 9 iunie 1<<6 %ri&ind Acordul-cadru referitor la concediul %entru cresterea co%ilului( ncheiat de A6=35F( 35=$ si 35S( %u'licata n Curnalul 4ficial al 3omunitatilor 5uro%ene 7C4358 nr. ; 12: din 1< iunie 1<<60 f)>irecti&a B616191355 din 11 decem'rie 1<B6 %ri&ind a%licarea %rinci%iului egalitatii de tratament ntre 'ar'ati si femei anga.ati ntr-o acti&itate inde%endenta( inclusi& agricola( %recum si %rotectia lucratoarelor inde%endente n tim%ul sarcinii si al maternitatii.

-HHHH64-A/ 1.*e%roducem mai .os %re&ederi care nu sunt ncor%orate n forma re%u'licata a ;egii nr. 20292002 si care se a%lica( n continuare( ca dis%ozitii %ro%rii ale actelor modificatoare/ - art. =F din 4rdonanta @u&ernului nr. 2-9200- %entru modificarea si com%letarea ;egii nr. 20292002 %ri&ind egalitatea de sanse ntre femei si 'ar'ati/ EArt. =F $e data de 1: a%rilie 200: se a'roga Iotarrea @u&ernului nr. 90191999 %ri&ind constituirea si functionarea 3omisiei consultati&e interministeriale n domeniul egalitatii de sanse ntre femei si 'ar'ati 734>5S8( %u'licata n ,onitorul 4ficial al *omniei( $artea i( nr. :B9 din 90 noiem'rie 1<<<( cu modificarile ulterioare.E - art. == si === din ;egea nr. ,-092000 %entru modificarea si com%letarea ;egii nr. 20292002 %ri&ind egalitatea de sanse ntre femei si 'ar'ati/ EArt. == $re&ederile art. 2< alin. 718 din ;egea nr. 20292002 %ri&ind egalitatea de sanse ntre femei si 'ar'ati( re%u'licata( astfel cum sunt modificate %rin %rezenta lege( se a%lica nce%nd cu data de 1 ianuarie 200G. Art. === 4rice dis%ozitii care ncalca %rinci%iul egalitatii de sanse si de tratament ntre femei si 'ar'ati( cu%rinse n contractele indi&iduale sau colecti&e de munca( n regulamentele interne ale unitatilor( n statutele %rofesiilor inde%endente si ale organizatiilor sindicale si %atronale ori ale asociatiilor non%rofit sau ale celor cu sco% lucrati& sunt si ramn a'rogate.E - art. == din 4rdonanta de urgenta a @u&ernului nr. /092000 %entru modificarea si com%letarea ;egii nr. 20292002 %ri&ind egalitatea de sanse ntre femei si 'ar'ati/ EArt. == +n termen de 60 de zile de la data intrarii n &igoare a %rezentei ordonante de urgenta( @u&ernul( la %ro%unerea ,inisterului ,uncii( Solidaritatii Sociale si Familiei( &a a%ro'a %rin hotarre Statutul Agentiei 6ationale %entru 5galitatea de Sanse ntre Femei si ?ar'ati.E JJJJJ H8 *e%u'licata n temeiul art. === din 4rdonanta de urgenta a @u&ernului nr. /092000 %entru modificarea si com%letarea ;egii nr. 20292002 %ri&ind egalitatea de sanse ntre femei si 'ar'ati( %u'licata n ,onitorul 4ficial al *omniei( $artea =( nr. G6B din B se%tem'rie 2006( a%ro'ata cu modificari si com%letari %rin ;egea nr. /0192000( %u'licata n ,onitorul 4ficial al *omniei( $artea =( nr. 10 din B ianuarie 200G( dndu-se te)telor o noua numerotare. ;egea nr. 20292002 a mai fost re%u'licata n ,onitorul 4ficial al *omniei( $artea =( nr. 19: din 12 fe'ruarie 200:( si ulterior a mai fost modificata %rin ;egea nr. ,-092000 %entru modificarea si com%letarea ;egii nr. 20292002 %ri&ind egalitatea de sanse ntre femei si 'ar'ati( %u'licata n ,onitorul 4ficial al *omniei( $artea =( nr. 622 din 2: iulie 2006. $u'licat n ,onitorul 4ficial cu numarul 1:0 din data de 1 martie 200G