Sunteți pe pagina 1din 6

F.

9
Pag. 1
Ctre,
Preedintele Consiliului judeean Buzu

CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Subsemnatul(1) _______________________________________________, CNP

cu

domiciliul
sediul

(2)

__________________________________

judeul
satul

_____________________________

municipiul
orasul
comuna

_____________________________________________________

sectorul ______ cod potal ________________ strada _____________________________________________ nr.


______ bl. _______ sc. _____ et. ____ ap. _______ telefon/fax _______________________________________ e-mail
__________________________________________,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat,
solicit emiterea

AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul ____________________________________________
municipiul
______________________________________ satul ______________________________ sectorul
orasul

comuna
_____ cod potal __________ strada _____________________________ nr. ______ bl. ______ sc. ____ et. ____ ap.
Cartea funciara
(3)
Fisa bunului imobil
______
sau nr . cadastral
_______________________________________________________________________________,
n vederea executrii lucrrilor de(4): ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
n valoare de(5): _____________________________________________________________________________
respectiv de ____________________________________ - arthitect/conductor arhitect cu drept de semnatura,
nscris n Tabloul Naional al Arhitectilor cu nr. ____________, n conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind
organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat. Proiectul de arhitectura din cadrul documentaiei
P.A.C./P.A.D. a fost luat n evidenta Filialei teritoriale _____________________________ a Ordinului Arhitectilor din
Romnia cu nr. ______________ din ______________________________.
respectiv de _________________________________________ - arhitect cu drept de semnatura n conformitate
cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat.

F. 9
Pag. 2
1.

Verificarea proiectului (PAC, PAD), n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuat de(7)
4.

2.

5.

3.

6.

Durata executrii lucrrilor, solicitat n baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii - PAC/PAD/POE" - anexat prezentei, este de __________ luni/zile.
Anexez prezentei cereri:
1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizat): _______________________________________________
2. Certificatul de urbanism nr. __________________________ din ___________________________ (copie)
3. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n doua exemplare, compus din:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. Urmtoarele "FISE TEHNICE" nsoite de documentaiile necesare obinerii avizelor/acordurilor cerute prin
Certificatul de urbanism, n vederea emiterii Acordului unic:
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
5. Urmtoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele dect cele cuprinse n acordul unic:
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

6. Anexa la "Cererea pentru autorizaie de construire/desfiinare" completat cu toate elementele necesare


descrierii lucrrilor pentru care se solicita autorizaia.
7. Lista documentelor de plata a taxelor legale n vederea autorizrii:
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Declar pe propria rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte i m angajez s respect, n
cunotina prevederilor Codului penal privind infraciunea de fals n declaraii, autorizaia de construire i documentaia
aferent vizat spre neschimbare.
Semntura,
Data ______________________

F. 9
Pag. 3

PRECIZRI
privind completarea formularului
"CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE"

(1) Numele i prenumele solicitantului:


- persoana fizic sau
- reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia, precum i a calitii solicitantului n cadrul
firmei.
(2) Pentru persoana fizic, se completeaz cu date privind domiciliul acesteia;
- Pentru persoana juridic, se completeaz cu date privind sediul social al firmei.
(3) Se completeaz cu date extrase din Cartea Funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz.
(4) Se nscrie: denumirea lucrrii, capacitatea i categoria lucrrilor, precum i oricare alte elemente principale care
definesc toate lucrrile prevzute a fi autorizate.
(5) Valoarea lucrrilor se declara de ctre solicitant i se stabilete, dup caz, n funcie de:
- suprafaa construit desfurat a construciilor, ori
- valoarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente, din devizul general al investiiei
(6) Se completeaz cu numrul proiectului, data elaborrii, precum i cu datele de identificare a proiectantului.
(7) Se completeaz cu numele i prenumele verificatorului i domeniul de verificare, precum i numrul
certificatului de verificator.
NOT:
- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora este cea
evideniat la capitolul 4 Cheltuieli pentru investiia de baza, subcapitolul 4.1. - Construcii i instalaii, n
conformitate cu Structura devizului general, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1179/2002, coroborat cu
prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44/2004. Valoarea autorizata a lucrrilor de organizare de antier va
avea ca baz de calcul Capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1. - Organizare de antier, pct. 5.1.1. Lucrri
de construcii, n conformitate cu Structura devizului general, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
1179/2002.
- Taxele pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare se stabilesc de ctre personalul de
specialitate din cadrul administraiei publice emitente, pe baza reglementrilor legale n vigoare i se comunic
solicitantului, la prezentarea acestuia n vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligaia de a
anexa la cererea pentru emiterea autorizaiei documentele de plat a taxelor, comunicate anterior de emitent.
- Taxele pentru avizele din competena de obinere a administraiei publice emitente, comunicate
solicitantului prin certificatul de urbanism, se achit anterior depunerii cererii pentru obinerea autorizaiei de
construire/desfiinare.
Dovada achitrii taxelor se face prin prezentarea, n copie, a documentelor de plat - care se nregistreaz i n
formular la poziia nr. 7.

F. 9
Pag. 4
ANEX
LA CEREREA PENTRU EMITEREA
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Cap. 1 - TIPURI DE LUCRRI 1
a) - lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaie sau de reparare
a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora;
b) - lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum
i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz sa fie efectuate la construcii reprezentnd monumente
istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie, stabilite conform legii;
c) - lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare, privind ci de
comunicaie, reele i dotri tehnico-edilitare, noi capaciti de producere, de transport, de distribuie a energiei electrice
i/sau termice, precum i de reabilitare i de retehnologizare a celor existente;
d) - mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilor
publice;
e) - lucrri de foraje i excavri necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, prospeciunilor geologice,
exploatrilor de cariere, balastiere, sonde de gaze i petrol, precum i alte exploatri;
f) - lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor de
baz, dac nu au fost autorizate odat cu acestea;
g) - organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote;
h) - lucrri de construcii cu caracter provizoriu, chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate pe cile i
spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole
situate n extravilan;
i) - cimitire - noi i extinderi.

Cap. 2 - CATEGORII DE CONSTRUCII2


construcii de locuine
construcii pentru instituii publice i servicii:
pentru sntate
pentru asistena social
pentru nvmnt
pentru cultur
pentru turism
pentru culte
pentru administraie i finane
pentru comer
pentru servicii
pentru sport
pentru recreere
construcii agricole i zootehnice
construcii industriale
construcii pentru depozitare
construcii pentru transporturi
construcii pentru telecomunicaii
construcii energetice

1
2

Se subliniaz categoria de lucrri.


Se introduce X n caset.

construcii hidrotehnice
construcii pentru mbuntiri funciare
construcii tehnico-edilitare
construcii pentru pompieri
construcii cu caracter special
construcii cu funciuni comasate
reele edilitare:
ap
canalizare
energie electric
termice
gaze
telecomunicaii
amenajri exterioare:
amenajarea i consolidarea terenului
strzi, alei, platforme, parcaje, garaje
spaii libere i mobilier exterior
spaii verzi, mprejmuiri
construcii cu caracter provizoriu

F. 9
Pag. 5
Cap. 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE I CONSTRUCIILE
a) - Suprafaa terenului _________________________________________ mp
b) - Situarea terenului fa de strzile adiacente _________________________________________________________
c) - Procentul de ocupare a terenului - POT3:

existent __________%

propus _________%

d) - Coeficientul de utilizare a terenului - CUT:

existent __________

propus _________

e) - Alinierea construciilor:
Corpul de cldire cel mai avansat fa de limita proprietii la strad se afl la __________________ m.
Distanele minime ale construciilor fa de vecinti sunt:
de ______________ m fa de limita de proprietate din ___________________________________________________________
de ______________ m fa de limita de proprietate din ___________________________________________________________
de ______________ m fa de limita de proprietate din ___________________________________________________________

f) - Numrul de corpuri de cldiri ___________ din care: existente ________________ desfiinate ________________
meninute ________________ propuse ________________ rezultate ________________
g) Suprafee4:
(m2)

Construcii

Suprafa
construit

Suprafa
desfurat

Suprafa util

existente, din care:

- desfiinate
- meninute
propuse

TOTAL*

Suprafa
locuibil / nr. cam
/
/
/
/
/

* Totalul rezult prin nsumarea suprafeelor nscrise la rubricile meninute i propuse.

h) - nlimea construciilor propuse (n m)


CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

nlimea la corni sau streain


nlimea maxim a construciilor
i) - Numrul de niveluri
Existente
Propuse
j) - Caracteristici constructive i aspect exterior
CORP _____

Sistem constructiv
Fundaii
Acoperi (arpant / teras)
Sistem de nclzire
nvelitoare (material / culoare)
Finisaj exterior (material / culoare)
Tmplrie exterior (material / culoare)
k) - Capaciti functionale ale construciilor proiectate:
Construcii de locuine5
principale (permanente) sezoniere (de vacan)
de serviciu
de necesitate

pentru nchiriere
de intervenie

sociale
de protocol

Numr de apartamente propuse ____, din care cu: 1 cam. ____ 2 cam. ____ 3 cam. ____ 4 cam. ____ 5 cam. ____

Conform HGR nr. 525/1996.


Documentul naional de referin este STAS 4908-85.
5
Se introduce X n caset.
4

F. 9
Pag. 6
Construcii pentru instituii publice1
sntate
Nr. paturi ________

Nr. consultaii _______

Nr. proceduri ________

nvmnt

Nr. sli de clas _____

Nr. locuri ________

Nr. grupe ________

cultur

Nr. locuri __________

hoteliere

Nr. camere _________

culte

Nr. locuri __________

administrative i financiare

Nr. de personal ____________

Nr. locuri ________

Construcii pentru comer, alimentaie public i servicii(5)


comer

Nr. de personal ____________

alimentaie public

Nr. locuri __________

servicii

Nr. de personal ____________

Nr. de personal _____________

Construcii pentru sport, recreere(6)


sport
Nr. locuri __________
recreere

Nr. locuri __________

Construcii pentru activiti productive(6)


producie
Nr. de personal ...
depozitare Nr. de personal ...
Alte caracteristici ale capacitilor funcionale pentru construcii propuse, necuprinse n categoriile de mai sus:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
l) - Asigurarea utilitilor urbane6
ap
canalizare
energie electric
gaze naturale telefonizare
salubritate
Alte utiliti:

energie termic
transport urban

m) - Garaje i parcaje1
garaje
Nr. locuri __________ Suprafaa construit desfurat ______________________ m2
parcaje
Nr. locuri __________ Suprafaa construit desfurat ______________________ m2
n) - Drumuri, alei, platforme: suprafa carosabil ____________ m2; suprafa pietonal ____________ m2
o) - Spaii verzi1
arbori tiai
Numr __________
arbori plantai Numr __________

arbori meninuti
spaii verzi

Numr __________
suprafaa _____________ m2

p) - Modul de evacuare a deeurilor ______________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________
r) - Msuri de securitate la incendiu i protecie civil ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
s) - Msuri de protecie a mediului _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
t) - Alte caracteristici specifice ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Durata estimat a executrii lucrrilor este de __________________ luni/zile.

NTOCMIT7
Data __________________________

Se introduce X n caset.
- n cazul n care ANEXA se completeaz de ctre solicitantul autorizaiei se precizeaz numele i prenumele acestuia.
- n cazul n care ANEXA se ntocmete de ctre un proiectant autorizat (persoan fizic) se precizeaz datele de identificare, dup caz:
numele i prenumele ori numele firmei, numele i prenumele ntocmitorului i se aplic tampila.
7