Sunteți pe pagina 1din 10

Pedro Caldern de la Barca

De la Wikipedia, enciclopedia liber

Pedro Caldern de la Barca

Natere

17 ianuarie 1600

Madrid, Spania
Deces 25 mai 1681

Madrid
Ocupaie poet, dramaturg

Activitatea literar

Activ ca scriitor

Secolul de aur

Micare/curent literar

baroc

modific

Pedro Caldern de la Barca (n. 17 ianuarie 1600, Madrid - d. 2 !ai16"1, Madrid# a $o%& un i!por&an& poe& i dra!a&ur' %paniol.

Cuprins

(a%cunde)

1 Da&e bio'ra$ice 2 *pera

o o
Da&e bio'ra$ice(!odi$icare

2.1 Pri!ul re'i%&ru

2.2 +l doilea re'i%&ru

, -e'&uri e.&erne

/ !odi$icare %ur%)

Caldern de la Barca a $o%& obli'a& indirec& de c&re prinii %i % de0in preo&, ei condiion1nd !o&enirea %a de e.er%area o$iciului de preo&. +%&$el, Caldern a %&udia& 2n cadrul Cole'iului 3!perial de ie4uii din Madrid. + con&inua& 2n uni0er%i&ile din +lcal5 i 6ala!anca, dar 2n1620 abandonea4 %&udiile reli'ioa%e i op&ea4 pen&ru cariera !ili&ar, %pre %uprarea &a&lui %u. 7%&e po%ibil ca ace%& e0eni!en& % $i $o%& re$lec&a& !ai &1r4iu 2n operele dra!a&ice ale lui Caldern, 2n care %e re'%e%c con$lic&e edipice 2n&re &ai i $ii.

8rei ani !ai &1r4iu a debu&a& ca dra!a&ur' cu o co!edie in&i&ula& 9Amor, honor y poder : (9Dragoste, onoare i putere:#. Ca &oi &inerii cu educaie din 0re!ea %a, Caldern a cl&ori& 2n 3&alia i ;landra, iar, 2ncep1nd cu 162 , a con&ribui& la Cur&ea re'al cu un reper&oriu dra!a&ic aprecia& de re'ele ;ilip al 3<-lea al 6paniei. De al&$el, 2n 16, a co!pu% 9El mayor encanto, el amor : (9Cea mai mare ncntare, dragostea :# cu oca4ia inau'urrii &ea&rului din cadrul Pala&ului Bunei =e&ra'eri (Palacio del Buen Retiro#, $iind de a%e!enea or'ani4a&orul a !ul&e i ra$ina&e %pec&acole dra!a&ice, pen&ru care a con&a& cu colaborarea unor %ceno'ra$i i&alieni precu! Co%!e -o&&i %au Baccio del Bianco, precu! i cu !u4icieni e.celeni.

+ $o%& nu!i& de c&re re'e Ca0aler al *rdinului 6an&ia'o i %-a re!arca& ca %olda& 2n %er0iciul Ducelui de 3n$an&ado, 2n &i!pul a%ediului de la ;uen&errab>a (16,"# i a r4boiului ci0il din Ca&alonia (16?0#. @i&oroni%i& preo& 2n 1661, la puin &i!p a $o%& nu!i& capelan la =eAe% Bue0o% de 8oledo. Pe a&unci era deCa dra!a&ur'ul cel !ai aprecia& la Cur&e, iar 2n 166, re'ele l-a de%e!na& capelanul %u onori$ic, ceea ce 2l obli' pe Caldern %-i !u&e reedina la Madrid, unde 0a !uri 2n 16"1, $iind con%idera& unul din cei !ai !ari dra!a&ur'i ai epocii %ale.

*pera(!odi$icare

/ !odi$icare %ur%)

Creaiile dra!a&ice ale lui Caldern de la Barca repre4in& cul!inarea !odelului &ea&ral baroc crea& %pre %$1r i&ul %ecolului D<3de c&re -ope de <e'a.

Con$or! calculelor %ale din anul !orii, Caldern e%&e au&orul a cinci%u&e op&4eci de ac&e %acra!en&ale, in&er!edii i al&e opere !inore precu! poe!ul 9 Psale et sile: %au al&e pie%e oca4ionale. Dei !ai puin proli$ic dec1& !odelul %u, 'enialul -ope de <e'a, Caldern %e ara& %uperior ace%&uia din punc& de 0edere &eEnic, duc1nd la per$eciune $or!ula dra!a&ic a lui -ope prin reducerea nu!rului de %cene i eli!inarea ele!en&elor lirice ne$unc ionale. *perele de0in a%&$el un %pec&acol baroc co!ple&, care acord i!por&an %ceno'ra$iei i !u4icii, ele!en&e puin i!por&an&e pen&ru -ope de <e'a.

Caldern de la Barca u&ili4ea4 2n !od $rec0en& pie%e an&erioare, din care eli!in %cene inu&ileF reduce din nu!rul de per%onaCe i din bo' ia poli!e&ric a &ea&rului lope%c. De a%e!enea, %i%&e!a&i4ea4 e.uberana crea&i0 a !odelului %u i con%&ruie&e opera 2n Curul unui %in'ur pro&a'oni%&. Caldern cau& de !ul&e ori e$ec&ul &ea&ral, 2n de&ri!en&ul celui liric. +. <albuena Brione% a %e!nala& ca 2n %&ilul lui Caldern %e po& di%&in'e dou re'i%&re.

Primul registru

(!odi$icare / !odi$icare %ur%)

Gn pri!a par&e a operei %ale, Caldern reordonea4, conden%ea4 i reelaborea4 ceea ce 2n opera lui -ope era di$u4 i Eao&ic, %&ili41nd reali%!ul co%&u!bri%& i apropiindu-l a%&$el de %&ilul cur&e4an. Gn ele %un& pre4en&e !ul&e per%onaCe repre4en&a&i0e pen&ru epoca %a i condi ia %a %ocial, &oa&e a01nd 2n co!un cele &rei &e!e ale &ea&rului baroc %paniol H dragostea, religia ionoarea.

*noarea e%&e 2n !od %pecial o &e! !ulu!i& creia Caldern %-a $cu& re!arca&, cu opere precu! 9 El alcalde de Zalamea : (9Primarul din Zalamea:#, 2n care are loc un con$lic& 2n&re onoarea indi0idual (de!ni&a&ea u!an# a unui ran 2n%&ri&, Pedro Cre%po, a crui $iic a $o%& 0iola& de un cpi&an de or'ine nobil, i onoarea corpora&i0 (esprit de corps# a cpi&anului. *noarea, ca pa&ri!oniu al %piri&ului 2n$run&a& cu Cu%&iia, ca4ul Primarului din Zalamea, %au pa%iunea a!oroa% ce orbe&e %u$le&ul, ca4ul operei 9El mayor monstruo: (9Cel mai mare monstru:# %au 'elo4ia 2n 9El mdico de su honra : (9Doctorul onoarei sale:#.

Al doilea registru

(!odi$icare / !odi$icare %ur%)

Gn cea dea doua par&e a operei %ale, dra!a&ur'ul in0en&ea4, depind reper&oriul ca0alere%c, o $or! poe&ico-%i!bolic necuno%cu& p1n la el i care 0a con$i'ura un &ea&ru e%enial!en&e liric, ale crui per%onaCe &ind c&re %i!bolic i %piri&ual. 7%&e ca4ul unor dra!e $ilo4o$ice i &eolo'ice, ac&e %acra!en&ale i co!edii !i&olo'ice %au pala&ine.

Caldern e%&e cuno%cu& pen&ru crearea ace%&or per%onaCe de &ip baroc, de4ecEilibra&e 2n in&eriorul lor da&ori& unei pa%iuni &ra'ice, a a cu! apar 2n 9 El prncipe constante:, 9El m gico prodigioso: %au 2n 9!a de"oci#n de la cru$:. Per%onaCul %u cel !ai cuno%cu& e%&e &eribilul 6i'i%!und de Polonia din 9!a "ida es sue%o: (9&iaa este "is:# con%idera& capodopera &ea&rului calderonian. +cea%& oper, paradi'!a co!ediilor %ale $ilo4o$ice, reune&e i dra!a&i4ea4 proble!ele &ran%cenden&ale ale epocii %ale H liber&a&ea %au pu&erea 0oinei 2n $aa de%&inului, %cep&ici%!ul 2n $aa aparenelor %en%i&i0e, precarie&a&ea e.i%&en ei, con%idera& un %i!plu 0i% i, 2n %$1r i&, idea con%ola&oare c, inclu%i0 2n 0i%e, %e poa&e &o&ui reali4a binele. +cea%& oper are !ai !ul&e 0arian&e. Pe plan %ecund apare i &e!a educa iei, cul&i0a& !ai apoi de %crii&orii %ecolului al D<333-lea.

8o& 2n ace%& al doilea re'i%&ru duce la per$eciune aa-nu!i&ul 9auto sacramental :, pie%e ale'orice de un %in'ur ac&, repre4en&1nd &e!a euEari%&iei. Pen&ru a da c1&e0a e.e!ple, %e po& !eniona 9El gran teatro del mundo: (9'arele teatru al lumii :# %au 9!a cena del rey Baltasar: (9Cina regelui Balta$ar:#.

-e'&uri e.&erne(!odi$icare

/ !odi$icare %ur%)

Wiki!edia Co!!on% conine !a&eriale !ul&i!edia le'a&e de Pedro Caldern de la Barca

Pedro Caldern de la Barca

Ca&e'oriiH

Ba&eri 2n 1600 Dece%e 2n 16"1 Dra!a&ur'i %panioli Poei %panioli 6crii&ori ro!ano-ca&olici *a!eni din Madrid

Meniu de na0i'are

Creare con& +u&en&i$icare


6al&
-ec&ur Modi$icare Modi$icare %ur% 3%&oric

+r&icol Di%cuie


Par&icipare

Pa'ina principal Por&aluri &e!a&ice Ca$enea +r&icol alea&oriu

6cEi!bri recen&e Proiec&ul %p&!1nii +Cu&or Por&alul co!uni&ii Donaii

8iprireIe.por&are 8ru%a de unel&e

Gn al&e li!bi

+ra'onJ%

KLMNOPQ
+%&urianu +A!ar aru RSTUVWXYUZ RSTUVWXYUZ ([UVU\YS]^_U# R`TaUVXYb Bre4Eone' Bo%an%ki Ca&alc dee&ina Deu&%cE fgghijkl 7n'li%E 7%peran&o 7%pamol 7e%&i 7u%kara

nopqr
6uo!i ;ransai% taeil'e tale'o

uvwxy
@r0a&%ki Ma'Aar 3do 3&aliano -a&ina Mala'a%A zUYS{|}XYb Bederland% Bor%k bok!~l *cci&an Pol%ki Por&u'u% =una 6i!i WXXYb 6rp%koEr0a&%ki I XVXY|V]U[XYb 6i!ple 7n'li%E 6lo0enina 6lo0eneina VXYb I %rp%ki 60en%ka YVU}XYU

Modi$ic le'&urile

l&i!a !odi$icare e$ec&ua& la 06H1", 2" !ar&ie 201,. +ce%& &e.& e%&e di%ponibil %ub licena Crea&i0e Co!!on% cu a&ribuire i di%&ribuire 2n condiii iden&ice F po& e.i%&a i clau4e %upli!en&are. <edei de&alii la 8er!enii de u&ili4are.

Poli&ica de con$ideniali&a&e

De%pre Wikipedia

8er!eni

De40ol&a&ori

<er%iune !obil

Amending our Terms of Use: Please comment on a proposed amendment regarding undisclosed paid editing.

( +Cu&ai-ne cu &raducerea )

+r&icolele ace%&ei %p&!1ni %un& Analiza SWOT, a Tfal i, !eodi ersitate i "rasnaia Poliana. *ricine poa&e con&ribui la 2!bun&irea lor. Bun 0eni& la Wikipedia Dac dorii % con&ribuii 0 reco!and! % 0 2nre'i%&raiIau&en&i$icai.

Pedro Caldern de la Barca


De la Wikipedia, enciclopedia liber

Pedro Caldern de la Barca

Natere

17 ianuarie 1600

Madrid, Spania
Deces 25 mai 1681

Madrid
Ocupaie poet, dramaturg Activitatea literar Activ ca scriitor Micare/curent literar Secolul de aur baroc
modific

Pedro Caldern de la Barca (n. 17 ianuarie 1600, Madrid - d. 2 !ai16"1, Madrid# a $o%& un i!por&an& poe& i dra!a&ur' %paniol.
Cuprins (a%cunde)

1 Da&e bio'ra$ice 2 *pera

o o

2.1 Pri!ul re'i%&ru

2.2 +l doilea re'i%&ru

, -e'&uri e.&erne

Da&e bio'ra$ice(!odi$icare / !odi$icare %ur%)


Caldern de la Barca a $o%& obli'a& indirec& de c&re prin ii %i % de0in preo&, ei condi ion1nd !o &enirea %a de e.er%area o$iciului de preo&. +%&$el, Caldern a %&udia& 2n cadrul Cole'iului 3!perial de ie4ui i din Madrid. + con&inua& 2n uni0er%i&ile din +lcal5 i 6ala!anca, dar 2n1620 abandonea4 %&udiile reli'ioa%e i op&ea4 pen&ru cariera !ili&ar, %pre %uprarea &a&lui %u. 7%&e po%ibil ca ace%& e0eni!en& % $i $o%& re$lec&a& !ai &1r4iu 2n operele dra!a&ice ale lui Caldern, 2n care %e re'%e%c con$lic&e edipice 2n&re &ai i $ii. 8rei ani !ai &1r4iu a debu&a& ca dra!a&ur' cu o co!edie in&i&ula& 9 Amor, honor y poder: (9Dragoste, onoare i putere:#. Ca &oi &inerii cu educaie din 0re!ea %a, Caldern a cl&ori& 2n 3&alia i ;landra, iar, 2ncep1nd cu 162 , a con&ribui& la Cur&ea re'al cu un reper&oriu dra!a&ic aprecia& de re'ele ;ilip al 3<-lea al 6paniei. De al&$el, 2n 16, a co!pu% 9El mayor encanto, el amor: (9Cea mai mare ncntare, dragostea:# cu oca4ia inau'urrii &ea&rului din cadrul Pala&ului Bunei =e&ra'eri ( Palacio del Buen Retiro#, $iind de a%e!enea or'ani4a&orul a !ul&e i ra$ina&e %pec&acole dra!a&ice, pen&ru care a con&a& cu colaborarea unor %ceno'ra$i i&alieni precu! Co%!e -o&&i %au Baccio del Bianco, precu! i cu !u4icieni e.celen i. + $o%& nu!i& de c&re re'e Ca0aler al *rdinului 6an&ia'o i %-a re!arca& ca %olda& 2n %er0iciul Ducelui de 3n$an&ado, 2n &i!pul a%ediului de la ;uen&errab>a (16,"# i a r4boiului ci0il din Ca&alonia (16?0#. @i&oroni%i& preo& 2n 1661, la puin &i!p a $o%& nu!i& capelan la =eAe% Bue0o% de 8oledo. Pe a&unci era deCa dra!a&ur'ul cel !ai aprecia& la Cur&e, iar 2n 166, re'ele l-a de%e!na& capelanul %u onori$ic, ceea ce 2l obli' pe Caldern %-i !u&e reedina la Madrid, unde 0a !uri 2n 16"1, $iind con%idera& unul din cei !ai !ari dra!a&ur'i ai epocii %ale.

*pera(!odi$icare / !odi$icare %ur%)


Creaiile dra!a&ice ale lui Caldern de la Barca repre4in& cul!inarea !odelului &ea&ral baroc crea& %pre %$1r i&ul %ecolului D<3de c&re -ope de <e'a. Con$or! calculelor %ale din anul !orii, Caldern e%&e au&orul a cinci%u&e op&4eci de ac&e %acra!en&ale, in&er!edii i al&e opere !inore precu! poe!ul 9Psale et sile: %au al&e pie%e oca4ionale. Dei !ai puin proli$ic dec1& !odelul %u, 'enialul -ope de <e'a, Caldern %e ara& %uperior ace%&uia din punc& de 0edere &eEnic, duc1nd la per$ec iune $or!ula dra!a&ic a lui -ope prin reducerea nu!rului de %cene i eli!inarea ele!en&elor lirice ne$unc ionale. *perele de0in a%&$el un %pec&acol baroc co!ple&, care acord i!por&an %ceno'ra$iei i !u4icii, ele!en&e puin i!por&an&e pen&ru -ope de <e'a. Caldern de la Barca u&ili4ea4 2n !od $rec0en& pie%e an&erioare, din care eli!in %cene inu&ileF reduce din nu!rul de per%onaCe i din bo'ia poli!e&ric a &ea&rului lope%c. De a%e!enea, %i%&e!a&i4ea4 e.uberan a crea&i0 a !odelului %u i con%&ruie &e opera 2n Curul unui %in'ur pro&a'oni%&. Caldern cau& de !ul&e ori e$ec&ul &ea&ral, 2n de&ri!en&ul celui liric. +. <albuena Brione% a %e!nala& ca 2n %&ilul lui Caldern %e po& di%&in'e dou re'i%&re.

Primul registru(!odi$icare

/ !odi$icare %ur%)

Gn pri!a par&e a operei %ale, Caldern reordonea4, conden%ea4 i reelaborea4 ceea ce 2n opera lui -ope era di$u4 i Eao&ic, %&ili41nd reali%!ul co%&u!bri%& i apropiindu-l a%&$el de %&ilul cur&e4an. Gn ele %un& pre4en&e !ul&e per%onaCe repre4en&a&i0e pen&ru epoca %a i condiia %a %ocial, &oa&e a01nd 2n co!un cele &rei &e!e ale &ea&rului baroc %paniol H dragostea, religia ionoarea. *noarea e%&e 2n !od %pecial o &e! !ulu!i& creia Caldern %-a $cu& re!arca&, cu opere precu! 9 El alcalde de Zalamea: (9Primarul din Zalamea:#, 2n care are loc un con$lic& 2n&re onoarea indi0idual (de!ni&a&ea u!an# a unui ran 2n%&ri&, Pedro Cre%po, a crui $iic a $o%& 0iola& de un cpi&an de or'ine nobil, i onoarea corpora&i0 ( esprit de corps# a cpi&anului. *noarea, ca pa&ri!oniu al %piri&ului 2n$run&a& cu Cu%&iia, ca4ul Primarului din Zalamea, %au pa%iunea a!oroa% ce orbe&e %u$le&ul, ca4ul operei 9 El mayor monstruo: (9Cel mai mare monstru:# %au 'elo4ia 2n 9El mdico de su honra: (9Doctorul onoarei sale:#.

Al doilea registru(!odi$icare

/ !odi$icare %ur%)

Gn cea dea doua par&e a operei %ale, dra!a&ur'ul in0en&ea4, dep ind reper&oriul ca0alere%c, o $or! poe&ico-%i!bolic necuno%cu& p1n la el i care 0a con$i'ura un &ea&ru e%en ial!en&e liric, ale crui per%onaCe &ind c&re %i!bolic i %piri&ual. 7%&e ca4ul unor dra!e $ilo4o$ice i &eolo'ice, ac&e %acra!en&ale i co!edii !i&olo'ice %au pala&ine. Caldern e%&e cuno%cu& pen&ru crearea ace%&or per%onaCe de &ip baroc, de4ecEilibra&e 2n in&eriorul lor da&ori& unei pa%iuni &ra'ice, a a cu! apar 2n 9El prncipe constante:, 9El m gico prodigioso: %au 2n 9!a de"oci#n de la cru$:. Per%onaCul %u cel !ai cuno%cu& e%&e &eribilul 6i'i%!und de Polonia din 9!a "ida es sue%o: (9&iaa este "is:# con%idera& capodopera &ea&rului calderonian. +cea%& oper, paradi'!a co!ediilor %ale $ilo4o$ice, reune &e i dra!a&i4ea4 proble!ele &ran%cenden&ale ale epocii %ale H liber&a&ea %au pu&erea 0oinei 2n $aa de%&inului, %cep&ici%!ul 2n $aa aparen elor %en%i&i0e, precarie&a&ea e.i%&en ei, con%idera& un %i!plu 0i% i, 2n %$1r i&, idea con%ola&oare c, inclu%i0 2n 0i%e, %e poa&e &o&u i reali4a binele. +cea%& oper are !ai !ul&e 0arian&e. Pe plan %ecund apare i &e!a educaiei, cul&i0a& !ai apoi de %crii&orii %ecolului al D<333-lea. 8o& 2n ace%& al doilea re'i%&ru duce la per$ec iune a a-nu!i&ul 9 auto sacramental:, pie%e ale'orice de un %in'ur ac&, repre4en&1nd &e!a euEari%&iei. Pen&ru a da c1&e0a e.e!ple, %e po& !en iona 9 El gran teatro del mundo: (9'arele teatru al lumii:# %au 9!a cena del rey Baltasar: (9Cina regelui Balta$ar:#.

-e'&uri e.&erne(!odi$icare / !odi$icare %ur%)

Wiki!edia Co!!on% conine !a&eriale !ul&i!edia le'a&e de Pedro Caldern de la Barca

Ca&e'oriiH

Pedro Caldern de la Barca

Ba&eri 2n 1600 Dece%e 2n 16"1 Dra!a&ur'i %panioli Poei %panioli 6crii&ori ro!ano-ca&olici *a!eni din Madrid

Meniu de na0i'are

Creare con& +u&en&i$icare


6al&
-ec&ur Modi$icare Modi$icare %ur% 3%&oric

+r&icol Di%cuie


Par&icipare

Pa'ina principal Por&aluri &e!a&ice Ca$enea +r&icol alea&oriu

6cEi!bri recen&e Proiec&ul %p&!1nii +Cu&or Por&alul co!uni&ii Donaii

8iprireIe.por&are 8ru%a de unel&e Gn al&e li!bi

+ra'onJ%

KLMNOPQ
+%&urianu +A!ar aru RSTUVWXYUZ RSTUVWXYUZ ([UVU\YS]^_U# R`TaUVXYb Bre4Eone' Bo%an%ki

Ca&alc dee&ina Deu&%cE fgghijkl 7n'li%E 7%peran&o 7%pamol 7e%&i 7u%kara

nopqr
6uo!i ;ransai% taeil'e tale'o

uvwxy
@r0a&%ki Ma'Aar 3do 3&aliano -a&ina Mala'a%A zUYS{|}XYb Bederland% Bor%k bok!~l *cci&an Pol%ki Por&u'u% =una 6i!i WXXYb 6rp%koEr0a&%ki I XVXY|V]U[XYb 6i!ple 7n'li%E 6lo0enina 6lo0eneina VXYb I %rp%ki 60en%ka YVU}XYU


l&i!a !odi$icare e$ec&ua& la 06H1", 2" !ar&ie 201,.

Modi$ic le'&urile

+ce%& &e.& e%&e di%ponibil %ub licena Crea&i0e Co!!on% cu a&ribuire i di%&ribuire 2n condiii iden&ice F po& e.i%&a i clau4e %upli!en&are. <edei de&alii la 8er!enii de u&ili4are.

Poli&ica de con$ideniali&a&e

De%pre Wikipedia

8er!eni

De40ol&a&ori

<er%iune !obil