Sunteți pe pagina 1din 5

Francis Bacon (filozof)

De la Wikipedia, enciclopedia liber

Sir Francis Bacon

Francis Bacon (n. 22 ianuarie 1561, ondra ! d. " aprilie 1626, ondra) a fos# un filosof en$lez.

%u #rebuie confunda# cu Francis Bacon (pic#or) (1"&" ! 1""2) sau cu filozoful'o$er Bacon (121( ! 12"().

Cuprins

)ascunde*


Bio$rafie).odificare

1 Bio$rafie 2 +pera

, -foris.e

( /ezi i

5 e$#uri e0#erne

1 .odificare surs*

2el .ai .ic din#re cei cinci fii ai lui Sir %ic3olas Bacon, Francis Bacon a fos# educa# ca un ade4ra# $en#le.an. -45nd sn#a#ea precar, pri.ii ani de s#udiu i!a pe#recu# acas, a45nd ca #u#ore pe 6o3n Walsall, care fusese pre$#i# la +0ford i a4ea 7nclinaii spre puri#anis..

8e 5 aprilie 159,, Francis Bacon in#r la :rini#; 2olle$e, 2a.brid$e. S#udiaz 7nla#in, confor. s#ilului epocii. S#udiind lucrrile lui -ris#o#el, 7i d sea.a c .ul#e din concepiile #iinifice ale aces#uia erau erona#e.

+pera).odificare

1 .odificare surs*

:rind 7n epoca na#erii #iinei .oderne, Bacon i!a asu.a# sarcina elaborrii unei .e#ode noi, adec4a#e, care 7n opozi ie cu scolas#ica s#eril, s fa4orizeze cerce#area #iinific, cunoa#erea i do.inarea na#urii de c#re o..

2ondiia prealabil a furirii #iinei i .e#odei noi o cons#i#uie, pen#ru Bacon, cri#ica cuno#inelor e0is#en#e, eliberarea spiri#ului u.an de sub #irania di4erselor erori, pre<udeci i iluzii, denu.i#e de el idoli (ai tribului, care in de na#ura u.an= ai peterii , de#er.inai de educaia fiecrui o.= ai forului, prin care sun# dese.na#e neconcordanele li.ba<ului cu 4iaa real= ai teatrului, $enerai de au#ori#a#ea #iranic a 4ec3ilor sis#e.e filosofice).

Bacon es#e iniia#orul e.piris.ului i senzualis.ului .odern> si.urile ne dau cuno#ine cer#e i cons#i#uie iz4orul #u#uror cuno #in elor. #iin a ade4ra# se dob5nde #e prin prelucrarea .e#odic, raional a da#elor senzoriale. Bacon pune as#fel 7n opera sa principal Novum Organum (162&) bazele .e#odei induc#i4e, carac#eriza# prin folosirea analizei, co.paraiei,obser4aiei i e0peri.en#ului. 2onsider5nd lu.ea ca fiind de na#ur .a#erial, iar .icarea ca o proprie#a#e inalienabil a .a#eriei, Bacon recunoa#e e0is#ena a .ul#iple for.e de .icare i a di4ersi#ii cali#a#i4e a na#urii. -ccen#uarea unila#eral a rolului analizei i al induc iei 7n cunoa #ere, 7n de#ri.en#ul sin#ezei i al deduciei, conceperea pur anali#ic a e0peri.en#ului (.eni# s separe unele de al#ele ?for.ele? sau ?na#urile? prezen#e 7n corpuri pen#ru a de#er.ina esen a fiecreia) au conferi# .e#odei baconiene un carac#er .e#afizic (nondialec#ic). Bacon a scris i o u#opie ne#er.ina#, Noua Atlantid i.a$in5nd o socie#a#e or$aniza# pe baze raionale, #iinifice, dar 7n care erau .eninu#e diferenieri de clas.

-foris.e).odificare

1 .odificare surs*

tiina nseamn putere Oamenii nu pot stpni natura dect supunndu-se legilor ei

A cunoate cu adevrat nseamn a cunoate prin cauze

e0pri. plas#ic spiri#ul epocii.


/ezi i).odificare

Cititul il face pe om deplin;vorbirea il face prompt,iar scrisul il face exact. uin tiin deprteaz de !umnezeu. "ult tiin apropie de !umnezeu.

1 .odificare surs*

#$e Advancement of %earning

Wiki.edia 2o..ons conine .a#eriale .ul#i.edia le$a#e de Francis Bacon (filozof)

a Wikicitat $sii ci#a#e le$a#e de Francis Bacon (filozof).

e$#uri e0#erne).odificare

1 .odificare surs*

2i#a#e la Wiki@uo#e
en +perele sale la 8ro<ec# Au#enber$

en 2rile sale la classic i#era#ure.co.uk

en %o4u. +r$anu. online

en 2i#a#e

2a#e$orii>

%a#eri 7n 1561 %a#eri pe 22 ianuarie Decese 7n 1626 Decese pe " aprilie -bsol4eni :rini#; 2olle$e, 2a.brid$e B.piri#i Filozofi en$lezi Filozofi AB: 8ersoane AB: din 'e$a#ul Cni# +a.eni din Wes#.ins#er

Deniu de na4i$are

2reare con# -u#en#ificare


Sal#
ec#ur Dodificare Dodificare surs Es#oric

-r#icol Discuie


8ar#icipare

8a$ina principal 8or#aluri #e.a#ice 2afenea -r#icol alea#oriu

Sc3i.bri recen#e 8roiec#ul sp#.5nii -<u#or 8or#alul co.uni#ii Donaii

:iprireFe0por#are :rusa de unel#e Gn al#e li.bi

-ra$onHs

IJKLMNO PLQR
-zSrba;canca

TUVWXYZ[W\ TUVWXYZ[W\ (]WXW^[U_`aW) TbVcWXZ[d Bosanski 2a#ale

fghij
kel#ina Dansk Deu#sc3 mnnopqrs Bn$lis3 Bsperan#o Bspatol Bes#i Buskara Bs#re.etu

uvhwx
Suo.i Franyais Aaeil$e Aale$o

z{|}~
r4a#ski Da$;ar Ba3asa Endonesia Edo slenska E#aliano Basa 6aa WW^W urd7 XcW a#ina #zebuer$esc3 ie#u4i a#4ielu W[UZ[d DirandHs %ederlands %orsk n;norsk %orsk bok.l %o4ial

+cci#an 8olski 8ie.on#is

uKw i
8or#u$us 'una Si.i YZZ[d WW ]VW Srpsko3r4a#ski F ZXZ[X_W]Z[d Si.ple Bn$lis3 Slo4enina Slo4enlina S3@ip XZ[d F srpski S4enska isa3ili :rk.enye :a$alo$ :rkye W]WXWF#a#arya [XWZ [W

ghO
:in$ /i# Winara; orb B5n!l5.!$


Cl#i.a .odificare efec#ua# la 15>5&, 25 .ai 2&1,.

Dodific le$#urile

-ces# #e0# es#e disponibil sub licena 2rea#i4e 2o..ons cu a#ribuire i dis#ribuire 7n condiii iden#ice = po# e0is#a i clauze supli.en#are. /edei de#alii la :er.enii de u#ilizare.

8oli#ica de confideniali#a#e

Despre Wikipedia

:er.eni

Dez4ol#a#ori

/ersiune .obil

S-ar putea să vă placă și